Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 18 januari 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Geïntegreerde benadering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in werkzaamheden van de commissies (debat)
 4.Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") (debat)
 5.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 7.Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society (verlenging van het mandaat): zie notulen
 8.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad: zie notulen
 9.Stemmingen
  9.1.Samenstelling commissies (stemming)
  9.2.Sluiting van de overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst ACS/EG-lidstaten (stemming)
  9.3.Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (stemming)
  9.4.Bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen (stemming)
  9.5.Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer (stemming)
  9.6.Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") (stemming)
  9.7.Terdoodveroordeling van het in Libië vastgehouden medisch personeel (stemming)
  9.8.Zevende en achtste jaarverslag betreffende wapenuitvoer (stemming)
  9.9.Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid – tussentijdse evaluatie (stemming)
  9.10.Geïntegreerde benadering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in werkzaamheden van de commissies (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 13.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Debatten
Uitgave PB (194 kb)
Laatst bijgewerkt op: 23 maart 2007Juridische mededeling