Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 15. helmikuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
LIITE (Kirjalliset vastaukset) - KYSYMYKSET KOMISSIOLLE

Kysymyksen nro 76 esittäjä Adamos Adamou (H-1065/06 )  
 Aihe: Työlainsäädännön uudistaminen
H-1065/06
 

Komissio ajaa uudessa työlainsäädännön uudistamista koskevassa vihreässä kirjassaan (KOM(2006)0708 lopull.) uusien "joustavien" työmahdollisuuksien sisällyttämistä kansalliseen työlainsäädäntöön. Komissio katsoo, että täystyöllisyyttä ja työlainsäädännön säätelemiä teollisuussuhteita on pidettävä perinteisinä, toisin sanoen aikansa eläneinä, käsitteinä.

Toisaalta komissio lainaa tilastotietoja, jotka osoittavat, että vuoden 2000 jälkeen perustetuista työpaikoista 60 prosenttia on osa-aikaisia. Muun kuin tavanomaisen työsopimusmallin piirissä työskentelevien osuus on saavuttanut lähes 40 prosenttia työvoimasta. Näillä sopimuksilla palkatuista 20 prosenttia joutui työttömäksi kuuden vuoden kuluessa. Suunnilleen saman verran työntekijöitä on edelleen huonolaatuisessa työssä, jossa ei tarjota riittävää sosiaalista suojelua.

Onko komission visio Euroopan työntekijöille "osa-aikatyö ilman kunnollista sosiaalista suojelua"?

 
  
 

(EN) Komission vihreässä kirjassa "Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle" pyritään muun muassa kartoittamaan ne työlainsäädännön keskeiset haasteet, joihin ei vielä ole reagoitu riittävällä tavalla ja jotka ilmentävät selkeitä puutteita nykyisen oikeudellisen ympäristön ja sopimuskäytännön ja toisaalta työelämän realiteettien suhteessa.

Sopimusvalikoiman laajentaminen antaa yrityksille mahdollisuuden mukautua nopeasti markkinoiden muuttuviin tarpeisiin ja tarjota työntekijöille enemmän valinnanvaraa työajoissa ja työn laajuudessa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Joiltakin epätyypillisten sopimusten mukaan työtä tekeviltä voi kuitenkin puuttua keskeisiä työn laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tämä voi johtaa työmarkkinoiden segmentoitumiseen kaikkine haitallisine vaikutuksineen työntekijän tulojen, uranäkymien ja motivaation kannalta.

Vihreällä kirjalla käynnistetty avoin kuuleminen tarjoaa jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja muille asianosaisille mahdollisuuden tarkastella sitä, kuinka työlainsäädännöllä voidaan edistää "joustoturvamallia" sellaisten työmarkkinoiden edistämiseksi, jotka ovat entistä oikeudenmukaisemmat, avoimemmat ja kattavammat ja jotka osaltaan edistävät Euroopan kilpailukyvyn lisäämistä.

 
Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2007Oikeudellinen huomautus