Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 15 februari 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
BILAGA (Skriftliga svar) - FRÅGOR TILL KOMMISSIONEN

Fråga nr 100 från Jim Higgins (H-0037/07 ) 
 Angående: Korrekt reklam om flygpriser
H-0037/07
 

Överväger kommissionen att införa bestämmelser som tvingar flygbolagen, när de annonserar flygpriser, att även redogöra för skatter och andra tillägg så att konsumenterna informeras om det verkliga flygpriset och inte enbart ser siffror som gör rubriker?

 
  
 

(FR) Den 18 juli 2006 lade kommissionen fram ett förslag om att revidera det tredje lufttransportpaketet (förordningarna (EEG) 2407/92, 2408/92 och 2409/92) med bestämmelser för licensieringsvillkor, tillträde till marknaden och priser och taxor.

I detta förslag föreslår kommissionen att, samtidigt som den allmänna bestämmelsen om fri prisbildning upprätthålls, "flygbolag som är verksamma inom gemenskapen [...] ska ge allmänheten fullständig information om flygpriser och -taxor samt de villkor som gäller för dessa". Konsumenterna får på så sätt information om det faktiska priset (biljettpriset plus olika avgifter och skatter).

Förslaget behandlas för närvarande av parlamentet och rådet.

 
Senaste uppdatering: 18 april 2007Rättsligt meddelande