Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2520(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0064/2007

Keskustelut :

PV 15/02/2007 - 10.3
CRE 15/02/2007 - 10.3

Äänestykset :

PV 15/02/2007 - 11.3
CRE 15/02/2007 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0057

Puheenvuorot
Torstai 15. helmikuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

10.3. Guinea (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Guineaa koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), esittäjä. (NL) Arvoisa puhemies, kun Ranska vuonna 1958 suostui Länsi-Afrikan siirtomaidensa itsemääräämisoikeuteen, Guinea oli ainoa alue, joka valitsi välittömän ja täydellisen itsenäisyyden. Muilla 11 siirtomaa-alueella eliitti päätti säilyttää läheiset hallinnolliset, sotilaalliset ja taloudelliset siteet Ranskaan usein oman kansansa tahdosta piittaamatta. Guinea sen sijaan seurasi Britannian entisen siirtomaan Ghanan esimerkkiä. Ghana oli itsenäistynyt vuotta aikaisemmin ja halusi kehittää sosialismista afrikkalaisen mallin, johon oma väestö voisi osallistua voimakkaasti. Johtajat Sékou Touré ja Kwame Nkrumah innoittivat monia afrikkalaisia taistelussa paremman tulevaisuuden puolesta, jossa kolonialismi ja köyhyys korvattaisiin tasa-arvolla ja kehityksellä. Valitettavasti sotilaallinen vallankaappaus pysäytti tämän kehityksen molemmissa maissa. Guineassa presidentti Conté on käyttänyt diktatorista valtaa vuodesta 1984. Useimmat puolueet eivät osallistuneet vaaleihin, jotka järjestettiin hänen valvonnassaan, ja parlamentissa edustettuna ollut virallinen oppositio pakotettiin lähtemään parlamentista. Tällä hetkellä tärkeimmät vaikuttajat taistelussa demokratian puolesta ovat ammattiliitot CNTG ja USTG. Presidentin turvallisuusjoukot, joita johtaa diktaattorin poika, reagoivat ammattiliittojen 22. tammikuuta järjestämään mielenosoitukseen tappamalla 56 ihmistä ja haavoittamalla lisäksi 150:tä ihmistä. Diktaattori kohtelee maata yhä enemmän kuin omana yksityisomaisuutenaan. Diktaattorien johtamien monien muiden maiden tavoin Guineastakin on tulossa uhri taistelussa, jota eri ryhmät käyvät luonnonvaroista halutessaan päästä osalliseksi niistä saatavista tuloista. Tässä tapauksessa on kyse kullasta, raudasta ja bauksiitista. Tällä päätöslauselmalla puolustetaan demokraattisen opposition vaatimuksia, ja ryhmämme tukee päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), esittäjä. – (FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä ja neuvoston edustajaa siitä, että he ovat täällä tänään. Euroopan unionin on aika toteuttaa toimia, koska Guinean tilanne pahenee.

Diktatorinen hallitus on jo liian pitkään pitänyt tarkoituksellisesti Guineaa alikehittyneessä tilassa, ja maa on avoimuuden ja demokratian puutteessa juuttunut murheelliseen umpikujaan. Guinean kansa on saanut kyllikseen köyhyydestä, puutteesta ja yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Kansa ei ole saanut nauttia Guinean rikkauksien tuomista eduista. Maalla on runsaasti luonnonvaroja, mutta presidentti ja hänen lähipiirinsä, joka on yhtä syyllinen tilanteeseen kuin presidenttikin, monopolisoivat ja hoitavat huonosti näitä rikkauksia. Presidentti Conté, joka on ollut vallassa vuodesta 1984, on sairas ja pitää kiinni elämästä samoin kuin vallasta. Jos hän selviää hengissä, kaikki varmaan suovat sen hänelle. Toisaalta jos hän pysyy vallassa ja julistaa jälleen hätätilan, emme ymmärrä emmekä hyväksy tilannetta.

Presidentin vuosikymmeniä jatkuneen ehdottoman vallan jälkeen voimme vain tuomita tällaisen asenteen, kun järkevyys tai pieninkin myötätunto omaa kansaa kohtaan olisi varmasti saanut presidentin valmistelemaan rauhallista vallansiirtoa seuraajalle ja siirtymisen todella demokraattiseen hallintojärjestelmään. Sen sijaan on julistettu sotatila, kokoontumisoikeutta ja liikkumisvapautta on rajoitettu, ja armeija on keskeyttänyt väkivaltaisesti rauhanomaisia mielenosoituksia ja tappanut ihmisiä. Tätä ei voida hyväksyä.

Voimme vain tuomita tämän julmuuden, tämän Guinean kansan perusihmisoikeuksien kunnioittamisen puutteen ja johtajan häpeällisen käyttäytymisen. Tämän johtajan valtakausi on lopussa, mutta hänen kykynsä aiheuttaa kärsimystä ei ikävä kyllä ole lopussa. Meidän on vaadittava, että perustetaan selvityskomitea tutkimaan Guinean tapahtumia, jotta voidaan selvittää sorron laajuus sekä hierarkian taso, jolla päätökset on tehty, ja päätösten tekijät.

Lisäksi on harkittava, olisiko EU:n vaadittava Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa tarkoitetun poliittisen vuoropuhelun aloittamista. Tilannetta on seurattava tiiviisti, koska jos se pahenee edelleen, siitä voisi Guinean kansan lisäksi kärsiä koko kyseinen Afrikan alue, kun syvenevä sisäinen kriisi leviäisi naapurimaihin. Tällaisesta meillä on ikävä kyllä jo aivan liikaa esimerkkejä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), esittäjä. (EN) Arvoisa puhemies, saattaa olla yllätys, että Guinea on jo pitkään ollut läheisessä yhteydessä Eurooppaan. Eurooppalaiset tutustuivat maahan Portugalin löytöretkien aikana, joista orjakauppa 1400-luvulla alkoi.

Vuonna 1890 nykyisen Guinean alueesta tuli Ranskan siirtomaa, jollainen alue oli vuoteen 1958 asti. Vuosien 1958 ja 1984 välisenä aikana maata hallitsi diktaattori Ahmed Sékou Touré, jota Neuvostoliitto tuki. Hänen kuoltuaan vuonna 1984 valtaan tuli uusi totalitaarinen hallinto, jota johti toinen diktaattori, Lansana Conté, jota jotkut väittävät länsimaiden tukeneen suuressa määrin. Hänen valtakautensa on varmasti ollut Tourén valtakautta parempi mutta silti kaukana demokraattisesta. Kovaotteinen suhtautuminen poliittisiin vastustajiin ja helmikuun tapahtumat, jotka johtivat 23 mielenosoittajan kuolemaan, ovat tästä selvä todiste. Guinea on maa, jota Eurooppa on aikaisemmin käyttänyt hyväksi, toisinaan myös väärin, ja joka nyt koettaa epätoivoisesti selviytyä äärettömästä köyhyydestä ja poliittisesti epävakaasta tilanteesta.

Runsaiden mineraalivarojensa ansiosta Guinea kuuluu ainakin potentiaalisesti Afrikan rikkaimpiin maihin. Eurooppalaisina meidän velvollisuutemme on auttaa – ja tällä kertaa rehellisesti ja tehokkaasti – maan kansaa löytämään tie todelliseen demokratiaan, vapauteen, oikeudenmukaisuuteen ja vaurauteen ja seuramaan tätä tietä.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE), esittäjä. – (FR) Arvoisa puhemies, vanha seniili diktaattori on Guineassa surmannut ilman minkäänlaista rangaistusta joukoittain maansa kansalaisia 17. tammikuuta lähtien, jotta hän voisi suojella hallintoaan, korruptoituneita ystäviään ja heikkenevää valtaansa.

Guinea on täydellisessä rappiotilassa. Huolimatta siitä, että maa on bauksiitin suurin viejä, sekä sen kulta-, timantti- ja rautavaroista, Guinean kansa on maailman köyhimpiä. Maan vaurauksia häviää korruptioon, ja huono hallintotapa rappeuttaa maata. Sorto painaa kansaa, joka ei enää hyväksy tilannetta. Presidentti Contén ainoa reaktio tammikuun lakkoihin oli tulittaa väkijoukkoa, vangita ammattiliittojen edustajat, ja sitten teeskenneltyään käyneensä 27. tammikuuta neuvotteluja rikkoa konsensuspääministerin nimittämistä koskeva sitoumuksensa ja julistaa hätätila. Tähän mennessä on kuollut jo yli sata ihmistä, ja verilöyly jatkuu edelleen.

Euroopan unioni ei saa olla hiljaa ja tekemättä mitään. Emme voi vain odottaa ja katsoa, kun Guinea joutuu kaaokseen, jolla olisi ennalta arvaamattomia seurauksia koko alueelle. Euroopan unionin on täytettävä velvollisuutensa.

Kehotamme komissiota toteuttamaan Cotonoun sopimuksen 96 artiklan määräykset, joita voidaan soveltaa ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden loukkaamisen yhteydessä. Meidän on nyt tuettava Guinean kansaa ja vaadittava, että viranomaiset lopettavat heti surmatyöt, vapauttavat mielenosoitusten aikana pidätetyt henkilöt, palauttavat kansalaisvapaudet, lakkauttavat julistamansa sotatilan, aloittavat neuvottelut ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja nimittävät konsensuspääministerin ja hallituksen yhdessä oppositiopuolueiden kanssa.

Lisäksi Euroopan unionin on mielestäni vaadittava, että järjestetään vaalit kansainvälisessä valvonnassa niin, että maahan lähetetään Euroopan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien valtuuskuntia. Näin tapahtuu parhaillaan Mauritaniassa. Toimintaan osallistuu myös parlamentin jäsen Isler Béguin, jolle haluan osoittaa kunnioitusta täällä parlamentissa. Samoin tehtiin Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja tulokset ovat olleet erittäin vaikuttavia ja merkittäviä.

Lopuksi toteaisin, että meidän on todellakin tuettava ehdotusta, jonka mukaan on perustettava YK:n johtama riippumaton selvityskomitea tutkimaan viimeaikaisia väkivallantekoja. Nyt saa jo riittää, kun diktatuuri on kestänyt 23 vuotta. Euroopan unionin kansalaisten on seistävä Guinean kansalaisten vierellä heidän taistellessaan vapauden ja ihmisarvon puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), esittäjä. – (DE) Arvoisa puhemies, kuten jo todettiin, Guinean kalavarat, maatalousmaat ja raaka-ainevarat tekevät siitä potentiaalisesti hyvin vauraan maan. Se, että maa tästä huolimatta nääntyy surkeassa köyhyydessä, johtuu vuosikymmeniä jatkuneesta huonosta hoidosta, diktatuurista ja äärettömän huonosta valtionhallinnosta. Olen hyvin kiitollinen jäsen Matsakisille huomautuksesta, että Sékou Touré, johon jäsen Meijer viittasi, oli maan historian pahimpia diktaattoreja.

Valitettavasti asiaintila on nytkin kaikkea muuta kuin hyväksyttävä. Tämän vuoksi meidän on kehotettava nykyistä siirtymäkauden presidenttiä, sillä hän ei voi olla muuta kuin väliaikainen, käyttämään jäljellä olevan lyhyen kautensa siten, että hän saa aikaan hyvin järjestetyn siirtymisen demokratiaan ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamiseen. Hän voi kuitenkin tehdä näin vain, jos hän ei nimeä pääministeriksi sätkynukkea, kuten hän on nyt tehnyt, vaan sitoutuu vilpittömästi ammattiliittojen ja demokratiaa ajavan liikkeen vaatimuksiin ja muodostaa siirtymäkauden laajapohjaisen hallituksen, joka käsittää myös opposition ja joka sitten vain ryhtyy luomaan yleistä järjestystä ja valmistelemaan vapaita vaaleja, jotta aikaisempi hirmuvalta ja diktatuuri väistyy lopultakin demokratian ja hyvinvoinnin tieltä.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, IND/DEM-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, monien muiden Afrikan maiden tavoin Guineassa on runsaasti mineraalivaroja, mutta samalla maa on erittäin köyhä. Suuri osa maan väestöstä elää säälittävässä köyhyydessä. Tämä oli syynä vuoden 2005 sekä alkuvuoden lakkoihin ja mielenosoituksiin, joilla vastustettiin vallassa jo 23 vuotta olleen Lansana Contén korruptoitunutta valtaa.

Lakot ilmentävät tyytymättömyyttä inflaatioon, työttömyyteen, energia- ja vesipulaan sekä perushyödykkeiden korkeisiin hintoihin. Viime aikoina lakot ovat myös keskeyttäneet Guinean arvokkaimman luonnonvaran eli alumiinimalmin viennin. Tämä on aiheuttanut suunnattomia menetyksiä, jotka ovat suuruudeltaan miljoona Yhdysvaltain dollaria päivässä. Tammikuisen lakon johtajat ja ammattiliitot keskeyttivät kuitenkin mielenosoitukset sen jälkeen, kun allekirjoitettiin sopimus, jossa vaadittiin pääministerin vaihtamista. Ammattiliittojen, Guinean parlamentin ja maan korkeimman oikeuden välisen sopimuksen sisältämiä lupauksia ei pidetty, vaan jälleen kerran pääministeriksi nimitettiin hallitsevan puolueen jäsen. Tämä ei tiedä hyvää tilanteen parantamisen kannalta, mitä mielenosoittajat vaativat.

Guinean tapahtumat ovat samankaltaisia kuin omassa kotimaassani jokin aika sitten sattuneet tapahtumat. Myös Guineassa nykyinen hallinto tulittaa maan omia kansalaisia, jotka taistelevat muutoksen, parempien elinolosuhteiden ja perusihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Vaadimme demokratian periaatteiden kunnioittamista ja uudistuksia tässä maassa; sen asukkaat haluavat elää ihmisarvoista elämää perustuen heidän kotimaansa omiin luonnonvaroihin, joita nykyisin käyttävät hyväksi rikkaat yritykset ja jotka valuvat korruptioon. Tuhansia guinealaisia kuolee nälkään ja köyhyyteen. Mielenosoituksen aikana tapettiin yli sata ihmistä. Nämä ovat siipiensä kantavuutta kokeilevan demokratian ja ihmisoikeustaistelun uhreja. He ovat myös tahra niiden omassatunnossa, jotka pitävät alumiinimalmia, bauksiittia, kultaa ja timantteja suuremmassa arvossa kuin ihmishenkiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, paitsi että Guinealla on hyvin vaikea menneisyys ja perintö, maa on myös nyt hyvin vaikeassa tilanteessa. Yhdessä voimme kuitenkin tuoda enemmän toivoa Guineaan.

Komissio tuntee maan tilanteen hyvin. Lehdistötiedotteessa, joka julkaistiin 22. tammikuuta, Euroopan komissio tuomitsi sen, että turvallisuusjoukot tukahduttivat väkivaltaisesti mielenosoituksen, ja vaati kansalaisilta maltillisuutta ja vastuullisuutta näiden mielenosoitusten aikana. Komission jäsen Michel pahoitteli surmia ja kannusti kaikkia osapuolia käymään rakentavaa vuoropuhelua, jotta voidaan toteuttaa tarvittavat maalle tärkeät poliittiset uudistukset.

Puheenjohtajavaltio Saksa antoi 9. helmikuuta Euroopan unionin puolesta julkilausuman, jossa pahoiteltiin mielenosoitusten aikaisia surmia ja pyydettiin Guinean hallitukselta selitystä näihin kuolemiin johtaneista tapahtumista ja syyllisiä vastaan käynnistetyistä oikeustoimista.

Guineaan nimitettyä selvityskomiteaa johtavat syyttäjäviranomaiset, mutta uhreja ja heidän omaisiaan kehotetaan jättämään asiansa tuomioistuinten tai poliisin käsiteltäväksi. Tuomioistuimilla on vain vähän varoja, ja poliisilaitos taas on suuressa määrin mukana sorrossa. Näin ollen Guinean asianajajat ovat kieltäytyneet osallistumasta selvityskomitean työhön ja vaatineet sen sijaan kansainvälisen selvityskomitean perustamista. He haluavat myös esittää asian kansainväliselle rikostuomioistuimelle.

Conakryssa sijaitsevan komission lähetystön ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen edustajat ovat useaan kertaan painottaneet Guinean hallitukselle, että tapahtumat on tutkittava täysipainoisesti. Myös komission jäsen Michel korosti tätä Guinean ulkoministerille Condélle. Komission lähetystön edustajat ja muut diplomaatit ovat myös painottaneet uudelle pääministerille, että edellisen lakon yhteydessä havaitun kaltaisen turvallisuusjoukkojen käyttäytymisen on yksinkertaisesti loputtava.

Hyvä hallinto on keskeinen tekijä, ensisijainen tavoite, yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston mukaisessa yhteistyöstrategiassa, josta sovittiin Guinean kanssa 21. joulukuuta 2006. Suunniteltujen toimien tavoitteena on edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja avoimuutta, vahvistaa oikeusvaltion periaatteita ja edistää demokraattisen yhteiskunnan kehittämistä.

Maan kanssa käydään tehostettua poliittista vuoropuhelua Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisten huhtikuussa 2005 päättyneiden neuvottelujen seurantatoimenpiteenä. Komissio on painottanut Guinean viranomaisille, että uusi tilanne otetaan huomioon tässä yhteydessä.

Haluan kiittää teitä päätöslauselmasta ja todeta olevani vakaasti sitä mieltä, että Euroopan unionin olisi tuettava Guineaa löytämään tie parempaan tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskustelun jälkeen.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2007Oikeudellinen huomautus