Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2008(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0053/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0053/2007

Viták :

PV 12/03/2007 - 20
CRE 12/03/2007 - 20
PV 14/11/2007 - 16
CRE 14/11/2007 - 16

Szavazatok :

PV 13/03/2007 - 8.7
CRE 13/03/2007 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0064

Viták
2007. március 12., hétfő - Strasbourg Lektorált változat

20. A szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezelése a jogszerű online zeneszolgáltatás terén (vita)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca in discussione la relazione presentata dall'on. Katalin Lévai, a nome della commissione giuridica, sulla raccomandazione della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2005/737/CE) (A6-0053/2007) (2006/2008(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), rapporteur. – Madam President, I wish to begin by thanking the shadow rapporteurs and other colleagues in the Committee on Legal Affairs for the overwhelming support they have given me. The unanimous support of the Committee on Legal Affairs was a great honour and privilege for me.

Let me start by underlining the importance of the copyright sector, which represents 5-7 % of the EU’s GDP. It is therefore important to ensure that copyright and neighbouring rights in this increasingly growing digital domain are managed properly to the benefit of all involved.

For this reason, I have to say that I am not at all happy with the ‘soft law’ approach taken by the Commission, since it failed to involve the European Parliament and the Member States in regulating this area, which is of growing economic importance and therefore absolutely relevant to the proper functioning of the internal market.

The Commission has set a precedent in a very important and sensitive domain: by failing to consult Parliament or the Council, it has bypassed the democratic process. I believe we all agree that the legislative triangle cannot be ignored.

I am fully committed to the preservation of European cultural diversity. I believe that this issue should be placed in the front line of the debate. Any potential negative effects on cultural diversity in Europe must be avoided.

The Committee on Culture and Education has done an excellent job in highlighting the undesirable implications – one could even say negative effects – for cultural diversity of the Commission’s recommendation. As you may have noticed, the Culture Committee’s major concerns and demands, as well as compromise suggestions from all parties, are reflected in my report before you.

Summarising my report, I would like to say that my proposal preserves the reciprocal system of collecting societies in Europe, but makes sure that they all respect the principle of good governance. We will encourage and support the introduction of competition among collecting societies in a controlled manner and not the ‘big bang’ approach. We would like to guarantee that individual rights holders can continue to join the collecting society of their choice. We will promote the availability of the world repertoire for all collecting societies – large and small. We will argue for solidarity and equal treatment between authors and publishers affiliated to collecting societies. We will ensure that a few large rights holders cannot place the repertoire they control exclusively in the hands of a few large collecting societies, thereby creating an oligopoly situation in Europe. We would like to ensure that users of music from online and mobile services can obtain a one-stop shop when seeking a licence for the whole of Europe, but prevent them from forcing down the level of remuneration for authors. We would like to ensure that collecting societies can continue to play an indispensable role in promoting new and minority repertoire locally.

Finally, I would like to emphasise again that, by calling for a directive that reflects these objectives, we will demonstrate our overall support for strong cultural diversity in Europe.

During the improvement of the report, I tried to cooperate as closely as possible with all the interested parties – above all, the excellent shadow rapporteurs – to find the best and most balanced solution on this culturally and economically important area. I am very grateful for their precious advice and suggestions.

My objective has been to find a good balance of interests, a balance between the necessary introduction of competition and cultural diversity, a balance between rights holders and users of music, a balance between big and small collecting societies, a balance between the big rights holders and niche authors and composers. I have tried to propose a European solution in a very difficult and sensitive domain and I hope that it has been successful for the European Union and that we all shall benefit from it.

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych poděkoval Výboru pro právní záležitosti a zpravodajce paní Lévai za návrh zprávy o doporučení Komise o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby ze dne 18. října 2005. Rád bych zdůraznil, že podnětem pro doporučení Komise byly původně obavy autorů. Autoři, skladatelé a hudební vydavatelé upozornili Komisi, že nemají příjmy z využívání svých děl on-line.

Po naší analýze je však stále jasnější, že správa využívání chráněných děl on-line podle jednotlivých území je příliš složitá, zejména v digitálním prostředí. Vzhledem ke složitým vztahům mezi organizacemi pro kolektivní správu práv, které spravují tatáž práva na každém území samostatně, se zdá, že se příjmy nedostanou až k autorům nebo k jiným nositelům práv. Cílem doporučení Komise je proto zajistit, aby autoři, skladatelé a hudební vydavatelé dostávali spravedlivý podíl z příjmů on-line.

Rovněž se domníváme, že je možno zlepšit systém udělování licencí tak, aby se usnadnil rozvoj nových on-line služeb a současně ochránily a opravdu podpořily zájmy nositelů práv. Aby bylo jasné, doporučení nepředstavuje konkrétní model udělování licencí, zavádí zásadu, že nositelé by měli mít možnost si pro správu svých on-line práv svobodně vybrat nejvhodnějšího a nejvýkonnějšího správce on-line práv nebo licenční platformu. Rovněž se zaměřuje na zajištění toho, aby těmto nositelům práv vznikal z využívání jejich hudebních děl on-line příjem. To umožní zajistit, aby byla plně chráněna hodnota děl nositelů práv. Nejedná se v žádném případě o závod ke dnu, směrem dolů. Toto zaměření se na zájmy nositelů práv se rovněž odráží v ustanoveních doporučení týkajících se správy transparentnosti, řešení sporů, odpovědnosti správců práv a spravedlivého a vyváženého zastoupení všech kategorií nositelů práv v radách správců kolektivních práv.

Komise vítá silnou podporu pro tento návrh zprávy ze strany Parlamentu. I když stále sledujeme dopad doporučení a získáváme v této oblasti názory zúčastněných stran, již nyní se ukazuje, že bylo za účelem posílení správy zahájeno několik iniciativ. Např. v roce 2006 Světové obchodní sdružení hudebních vydavatelů a zastrašující organizace evropských společností pro kolektivní správu práv autorů přijaly společné prohlášení, které stanoví dohodnutá pravidla pro správu on-line práv.

Různí držitelé práv včetně menších společností pro kolektivní správu a vydavatelů vyjádřili nadšení nad obchodními možnostmi, které doporučení o hudebních on-line službách nabízí. Komise vidí v udílení licencí pro on-line služby pro celou Evropskou unii příležitost k podpoře hodnoty hudby, a tudíž k podpoře rozdílných kultur a jejich hudebních děl v celé EU. Vytvoření nových trhů se specifickými hudebními žánry a nalezení skutečného internetového publika nepopiratelně přispěje k podpoře evropské kulturní rozmanitosti.

Návrh zprávy vyžaduje, aby Komise předložila návrh směrnice o této problematice. Komise by však chtěla poznamenat, že on-line trh se teprve vyvíjí a musíme být obzvláště opatrní, abychom jeho potenciál neomezili příliš nepružným přístupem. A navíc, jak už jsem uvedl, teprve nyní zkoumáme jaká je situace v období po přijetí doporučení. Mohu však členy Parlamentu ujistit, že naším cílem je zajistit nositelům práv příjmy z jejich tvůrčí činnosti a uživatelům práv potřebné licence, a to jednoduchým a přímočarým způsobem. Domníváme se, že pokud máme podporovat a udržovat kulturní rozmanitost Evropy, pak jde o zásadní otázku. Komise bude samozřejmě Parlament v této věci dále informovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE), Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Lévai, για την εξαιρετική συνεργασία και το αποτέλεσμα της σημαντικής εργασίας της στην έκθεση για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Είναι γεγονός ότι η σύσταση της επιτροπής αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια μελλοντική σύγκλιση των διαφορετικών πρακτικών στα 27 κράτη μέλη. Θεωρώ ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών δικαιωμάτων πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος όλων των πλευρών. Στην ψηφιακή εποχή όπου ζούμε είναι εξαιρετικής σημασίας η αποτελεσματική διαφύλαξη των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, για να περιορισθεί η πειρατεία και να διασφαλισθεί η απόδοση των αμοιβών στους δικαιούχους.

Στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή Πολιτισμού προσεγγίζει την προστασία και τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την πλευρά τόσο των μουσικών συγγραφέων, δηλαδή των στιχουργών, όσο και των συνθετών αλλά και των ερμηνευτών.

Το σημερινό καθεστώς, όσον αφορά στις on-line υπηρεσίες, θεωρείται ότι δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικό ούτε για τους χρήστες δικαιωμάτων ούτε για τους δικαιούχους δικαιωμάτων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν αποδίδουν τις οφειλόμενες αμοιβές από το ρεπερτόριο που χρησιμοποιούν στις διάφορες εκπομπές τους.

Όλοι οι δικαιούχοι, είτε πρόκειται για συγγραφείς, είτε για συνθέτες, είτε για εκδότες, είτε για παραγωγούς δίσκων, είτε για εκτελεστές, πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχειρίσεως. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα της μουσικής βιομηχανίας σήμερα παραμένει η πειρατεία. Το σημερινό σύστημα αμοιβαίας συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να διατηρηθεί, ώστε ο ανταγωνισμός να καθιερωθεί επί τη βάσει των υπηρεσιών που μπορούν να παράσχουν και των χρηματικών προμηθειών που χρεώνουν οι συλλογικοί διαχειριστές δικαιωμάτων.

Τέλος, όπως ξέρουμε, η μουσική, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν είναι εμπόρευμα. Γι’ αυτό είναι χρέος όλων μας να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich spreche nun als Schattenberichterstatter der EVP-ED-Fraktion im Rechtsausschuss. Die Empfehlung der Kommission für die länderübergreifende kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten wirft eine Vielzahl von Problemen auf. Weder die Rechte der Künstler noch die Vielfalt des europäischen Musikangebots werden ausreichend gesichert. Die Folgenabschätzung ist lückenhaft. Das gewählte Rechtsmittel ist nicht akzeptabel. Gleichzeitig drei Möglichkeiten zu empfehlen, ist nicht wirklich Problem lösend. Meine Kollegin Lévai hat die Probleme in ihrem Bericht klar formuliert. Der dem Plenum vorliegende Kompromiss zielt darauf ab, diese Probleme anzugehen. Das bedeutet im Einzelnen: Nein zu territorialen Nutzungsbeschränkungen, Ja zum fairen und kontrollierten Wettbewerb im Bereich der kollektiven Rechtewahrnehmung, Ja zur Modernisierung des Online-Musikmarktes, aber nicht auf Kosten der kulturellen Vielfalt und des Schutzes der Künstler, Ja zu transparenten Verwertungsgesellschaften.

In diesem Zusammenhang muss kritisiert werden, dass die Kommission mittels einer Empfehlung versucht, die Rechte des Parlaments zu umgehen. Die Kommission wird daher aufgefordert, einen Vorschlag für ein geeignetes Rechtsinstrument im Mitentscheidungsverfahren vorzulegen. Grundlage muss selbstverständlich eine umfassende Konsultation sein, die alle Betroffenen einbezieht.

Mit Blick auf die anstehende Entscheidung im Fall CISAC möchte ich deutlich an die Kommission appellieren, die Mitentscheidungskompetenzen des Parlaments nicht durch Soft law oder Absprachen auszuhebeln. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen um ihre Zustimmung zum Bericht der Kollegin Lévai.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, en nombre del Grupo PSE. – Señor Presidente, tanto el informe de la ponente de la comisión competente para el fondo, la Comisión de Asuntos Jurídicos, a saber, la señora Lévai, como la opinión de la Comisión de Cultura, del señor Mavrommatis, y las diferentes intervenciones que hemos escuchado hasta ahora marcan una línea bastante uniforme de los parlamentarios europeos con respecto a la recomendación de la Comisión.

Hay, en primer lugar, una objeción de forma: la utilización de una recomendación, de un instrumento llamado de «Derecho blando» en el ámbito de la Unión Europea, es siempre muy peligrosa, teniendo en cuenta que la Unión Europea dispone de instrumentos legislativos propios, como es, por ejemplo, la directiva marco que propone la señora Lévai.

Y, en segundo lugar, hay una objeción de fondo. Porque en este momento, la recomendación de la Comisión puede estar ya produciendo unos efectos no deseables sobre la configuración del mercado de la propiedad intelectual sometido a ciertos oligopolios, es decir, los llamados «mayores», organizaciones principales que controlan la radiodifusión.

La recomendación de la Comisión puede inducir a estos «mayores» a retirar sus repertorios del sistema actualmente existente de organismos de gestión colectiva concertados entre sí, que permite una garantía de los derechos, y, si eso se produjera, el resultado sería que los «menores», es decir, las pequeñas organizaciones de protección de la propiedad intelectual, no podrían proteger los derechos intelectuales.

Y en materia de cultura, en materia musical, lo más importante no es el mercado, lo más importante es la producción musical. La cultura de cada uno de los pueblos que integran los pueblos de Europa.

No se trata de crear un gran mercado, porque en ese gran mercado se acaba aplicando la llamada ley de Gresham, en virtud de la cual la moneda mala desplaza a la buena. Es decir, que estamos a punto de llegar a una situación en la que un mercado completamente unificado, con unas cuantas organizaciones «mayores» o muy importantes, acaben monopolizando el mercado, imponiendo sus condiciones a los autores y evitando, en definitiva, que se produzca la creación intelectual en la Unión Europea.

Por tanto, apoyamos el informe de la señora Lévai y la opinión del señor Mavrommatis, y no creemos que en estos momentos sea conveniente aprobar ninguna enmienda de esos informes.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik spreek hier als de schaduwrapporteur in de Commissie juridische zaken namens de ALDE-Fractie. Wij steunen in grote lijnen het verslag-Lévai zoals dat is goedgekeurd. We hebben nog wel wat toe te voegen, omdat de aanbeveling tot doel heeft de monopolies van beheersmaatschappijen te doorbreken en transparanter te maken dankzij de controle die erop zou moeten worden uitgeoefend.

De compromisamendementen vertonen onvolkomenheden en zijn op sommige plaatsen onduidelijk of inconsistent en beperken zelfs het toepassingsgebied. Onze amendementen waarover we morgen gaan stemmen, vormen een aanvulling op het goedgekeurde verslag en hebben tot doel het doorbreken van de monopolies te vergemakkelijken, de markt transparanter te maken en toch ervoor te zorgen dat het werkbaar wordt en dat de auteurs en de rechthebbenden hun gelijk krijgen en hun vergoedingen kunnen binnenhalen.

In amendement 5 vragen wij de lidstaten om de zoveel jaren een openbare aanbesteding op de vergunningen uit te schrijven om druk op de monopolies van de beheersmaatschappijen te houden. Die monopolies zijn op zich geen probleem, maar op dit moment is er geen enkele controle. Ook een onderzoek van de Nederlandse mededingingsautoriteit toont aan dat er in elk land verschillende uitgangspunten zijn. Omdat het monopolieposities zijn, is er geen controle mogelijk waardoor niet kan worden vastgesteld of er exorbitante vergoedingen worden gevraagd en exorbitante overheidskosten zijn. Toch zou dit mogelijk moeten zijn. Ik hoop dat het met de door ons ingediende amendementen gaat lukken.

Vervolgens willen wij met onze amendementen het toepassingsgebied verbreden. Want bijvoorbeeld broadcasting, wanneer we het hebben over uitzending via internet, ipods en ga zo maar door, valt onder het copy broadcasting. Dat wordt nu beperkt. Wij willen dat weer invoeren om in feite zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke voorstel van de Commissie te komen. Nu is in onze ogen teveel naar de beheersmaatschappijen geluisterd en te weinig naar de rechthebbenden en de auteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Debatujemy dziś nad trudnym tematem rodzącym wiele kontrowersji.

Zabrakło mi w kwestii rozwiązania wspólnego problemu, transgranicznego zarządzania prawem autorskim oraz pokrewnymi prawami regulującymi legalne usługi w zakresie muzyki on-line, formalnego zaangażowania Parlamentu, co uważam za jak najbardziej niewłaściwe, szczególnie, że temat ten poruszony już został w rezolucji z dn. 15 stycznia 2004 r. Zabrakło mi również konsultacji w sprawie przyszłych prac regulacyjnych w tym zakresie. Trudno regulować sytuację prawną danego środowiska bez zapoznania się ze stanowiskiem samych zainteresowanych.

W zaleceniu Komisji znajdziemy jedynie regulację sprzedaży on-line nagrań muzycznych, ponieważ jednak występują tu wyjątkowo nieprecyzyjne sformułowania, mogłaby ona znaleźć także zastosowanie w przypadku innych usług on-line np. usług nadawczych. Wspomniany tu brak precyzji może spowodować niejasności w odniesieniu do stosowania różnych systemów wydawania recenzji, co w efekcie mogłoby doprowadzić do niepewności prawnej i niosłoby ze sobą niekorzystne skutki, szczególnie dla usług nadawczych on-line.

Istnieje również niebezpieczeństwo, że posiadacze praw przestrzegając wspomnianego zalecenia w zakresie interaktywnych praw on-line pozbawiliby lokalne podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi również innych praw, np. dotyczących nadawania, odbierając w ten sposób użytkownikom możliwość nabywania od tego samego podmiotu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi praw do użytkowania szerokiego, jak i zróżnicowanego repertuaru.

Posiadacze praw powinni mieć możliwość korzystania z ochrony praw autorskich i pokrewnych tam, gdzie takie prawa są stanowione przez cały okres ich obowiązywania, niezależnie od granic państwowych oraz sposobów ich wykorzystania. Należy zatem stworzyć wieloobszarowy system licencjonowania, aby zapewnić większą ochronę prawną dla użytkowników komercyjnych w odniesieniu do ich działalności oraz wesprzeć rozwój legalnych usług on-line, zwiększając jednocześnie wpływy z dochodów dla posiadaczy praw autorskich.

Swoboda świadczenia usług zbiorowego zarządzania ponad granicami państw oznacza, że posiadacze praw autorskich mają możliwość swobody wyboru w całej Wspólnocie podmiotu zbiorowego zarządzania prawami, który jest niezbędny do świadczenia legalnych usług muzycznych on-line. Prawo to obejmuje możliwość powierzenia innemu podmiotowi zbiorowemu zarządzania prawami lub przeniesienia wszystkich lub części praw on-line, niezależnie od kraju Unii Europejskiej.

Uważam, że zwiększona, lecz jednocześnie kontrolowana konkurencja w dziedzinie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w sektorze muzycznym w Internecie może okazać się korzystna dla wszystkich oraz, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Kultury, może stanowić wsparcie różnorodności kulturowej, jednak pod warunkiem zapewnienia sprawiedliwych zasad i przejrzystości.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Hier geht es nicht allein um die hehre Idee des Wettbewerbs oder die freie Wahl des Künstlers oder um Unzulänglichkeiten im System der Verwertungsgesellschaften, hier geht es ganz klar um Vielfalt, um die Reduktion des Marktes auf Massenproduktion oder um die Bewahrung der europäischen Qualität der Vielfalt.

Ja, es gibt Unzulänglichkeiten und sie müssen beseitigt werden. Aber auf dem Weg, wie die Kommission das versucht hat, ist dies meines Erachtens völlig unmöglich. Dieser Bericht war von großen Lobbying-Bemühungen gekennzeichnet. Wir haben jede Menge Briefe erhalten. Sie werden auch einige erhalten haben, etwa einen von den Writers and Composers for Choice. Wenn Sie allerdings diesen Brief lesen und sich die Unterschriften anschauen, können Sie nicht davon ausgehen, dass alle Künstler wirklich wissen, was sie hier angeblich unterzeichnet haben. Mir sind Leute bekannt, deren Namen auf dieser Liste erscheinen, die allerdings gar nichts davon wissen, dass ihre Namen von einer Organisation in einem solchen Brief verwendet wurden. Das wirft ein schlechtes Licht auf die Bemühungen einiger Verwertungsgesellschaften, die sich hier ein Monopol schaffen wollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, kolegyně a kolegové, postup Komise, jehož výsledkem se stalo doporučení o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s tím souvisejících pro zákonné on-line hudební služby je bohužel dalším projevem nepřípustného, ale přitom zcela zbytečného obcházení demokratického rozhodovacího procesu s ohledem na roli Evropského parlamentu. Pokud jde o některé aspekty projednávané zprávy, kterou jako celek hodnotím jako skutečně dobrou práci paní zpravodajky a dalších zúčastněných osob, chtěl bych upozornit zejména na několik věcí. Především je to nutnost rovného zacházení se všemi nositeli práv a zachování systému dohod a vzájemného výběru licenčních poplatků v kombinaci s vyšším stupněm ochrany nositelů práv.

Pokud jde o problematiku konkurence a hospodářské soutěže, zde je třeba do budoucnosti věnovat pozornost především možnému zneužívání monopolního postavení kolektivních správců autorských práv. Hovoří-li se čím dál tím více o hospodářské soutěži v oblasti celého spektra práv k duševnímu vlastnictví, je nutné, aby tato soutěž byla regulovaná, kontrolovaná a spravedlivá. Upozorňuji na to z toho důvodu, že v posledních letech dochází k rozsáhlé aplikaci ustanovení na ochranu hospodářské soutěže i na oblast práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v řadě případů je dávána svobodě soutěže přednost před výkonem těchto práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, for IND/DEM-Gruppen. – Hr. formand! Tak til fru Lévai for det gode samarbejde om betænkningen. Tak til EUobserver for den gode konference om kreative rettigheder. Tak til Pia Raug, fordi hun ikke bare gav op, men overbeviste de fleste af os.

For et år siden stod kulturen til at tabe til markedet. Folk i Kommissionen blev brugt af multinationale selskaber til at gennemføre et stykke såkaldt blød lovgivning, som aldrig kunne passere folkevalgte. I morgen får vi et stort flertal for alsidig kultur. Så vil Kommissionen trække truslerne om retssager mod rettighedsforvalterne tilbage og arkivere meddelelsen om musikmarkedet. Lyt så til forfattere, komponister og brugere! Start på en frisk med et forslag til direktiv, som også vi i Europa-Parlamentet er med til at forhandle!

Her vil det store flertal af medlemmer sikre et alsidigt musikudbud. Vi går aldrig med til at lade udbuddet bestemme af nogle få multinationale selskaber. Vi vil også sikre, at de mindre synlige kunstnere kan finde deres publikum. Vi vil som forbrugere ikke nøjes med populær musik fra de største lande. Vi vil heller ikke lade de multinationales venner i Kommissionen ekspropriere KODA og andre ophavsretsselskaber, som hver dag gør et stort arbejde for tilgængelighed og ligebehandling af både bred og smal musik.

Alle brugere kan i dag nøjes med én kontrakt med ét agentur, som så afregner med de andre. Systemet er grundlæggende godt, men kræver nogle steder mere administrativ åbenhed. Som musikbrugere vil vi gerne betale en fair pris til forfattere og komponister, men så lidt som muligt til bureaukrati og multinationale giganter. Lévai-betænkningen er balanceret - den gør Parlamentet ære.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE). – Começarei por declarar que sou sócio cooperante da Sociedade Portuguesa de Autores, a sociedade portuguesa de gestão colectiva de direitos interessada nesta matéria.

O trabalho da nossa colega Lévai e do nosso colega Mavrommatis deve merecer a nossa aprovação. A liberdade de escolha por parte de autores e compositores da sociedade de gestão colectiva de direitos que entenderem com vista a serem por ela representados é um princípio tão fundamental quanto o é a proibição dos chamados major publishers fazerem acordos exclusivos com as sociedades de gestão colectivas de direitos.

O mandato concedido por um major publisher a uma sociedade deverá também poder ser concedido a qualquer outra sociedade e tal mandato só deverá poder incluir a centralização de licenciamentos para empresas multinacionais ficando os licenciamentos para empresas nacionais a cargo das sociedades locais.

O repertório global deve manter-se disponível para todas as sociedades de gestão colectiva para a concessão de licenças aos utilizadores e, por isso, como se diz no relatório, é crucial proibir qualquer forma de mandato exclusivo entre os major rightholders e as sociedades de gestão colectiva para a cobrança directa de direitos em todos os Estados-Membros, uma vez que esta prática levaria à rápida extinção das sociedades nacionais.

Deve ser preservada a rede das sociedades nacionais de modo a que todas elas tenham acesso ao reportório global e tudo deve ser feito para salvaguardar a diversidade cultural com o contributo indispensável dessas sociedades nacionais e da sua acção nos respectivos países.

Dito isto, é pelo menos bizarro que uma recomendação da Comissão tenha sido julgada a forma adequada para abordar a questão das sociedades de gestão colectiva de direitos de autor, até porque a Comissão ainda não sabe bem como é que as coisas são, pelo que ouvimos aqui da parte do Sr. Comissário.

Espera-se que a Comissão acolha a sugestão que lhe é feita num dos considerandos deste relatório no sentido de elaborar uma proposta de directiva, sendo evidente que os interesses em jogo recomendam que essa proposta tenha lugar o mais depressa possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE). – Mr President, Commissioner, I would like to thank Mrs Lévai for her report and for the hard work that she has done, but what a shame that Parliament had to grab at this report, otherwise it would have passed us by. I want to add my voice to the choir of those who have already complained about the process, about the choice of method. The Commission has the right to choose a recommendation, but it is a political choice and it has two effects.

First of all, in an area like this a soft law instrument may unfortunately give rise to uncertainty, to a lack of legal clarity, but more importantly it avoids this House. It avoids democracy. That cannot be acceptable and I think this is our biggest complaint, not so much about the content, but the way in which this has been done in an attempt avoid the legislator. It seems to me even more startling, having participated in the last mandate of this Parliament, when we had a colleague, Mercedes Echerer, who spent months, even years, working on an own-initiative report in this area. Parliament’s interest in and commitment to this issue were well known, so to find ourselves coming back and being faced with a mere recommendation, with all its difficulties, faults and inconsistencies, is just not good enough. I apologise for not having addressed the substance, but it is the process which concerns me most.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – Monsieur le Président, je remercie Mme Lévail et M. Mavrommatis de leurs excellentes propositions.

Ce rapport vient à son heure car la propriété intellectuelle et artistique est désormais mise en cause dans l'Union européenne. Au motif légitime, certes, de la révolution des technologies qui modifie profondément l'accès aux créations artistiques et aux biens culturels, la Commission nous propose depuis quelques mois de diminuer la rémunération des auteurs, des compositeurs, des interprètes, de tous les ayants-droit de manière générale. Elle adopte sans réserve la position commune des industriels et des consommateurs, qui considèrent que la diffusion en ligne peut être gratuite.

Je dénonce cette impasse, cette illusion de la cybergratuité. Si les créateurs et leurs interprètes ne sont plus rémunérés par les droits d'auteur et les droits dérivés, il n'y aura un jour plus de création, plus de nouvelle musique, plus de nouveaux films. Que mettra-t-on alors sur le réseau?

Nous avons pu arrêter le projet de recommandation de la Commission qui s'attaquait à la compensation pour copie privée, mais il est toujours sur la table.

Nous avons, dans chacun de nos pays, transposé la directive de 2001 et garanti la situation des ayants-droit. La commissaire à la concurrence a décidé de mettre fin à la territorialité des sociétés nationales de gestion collective de droit. La recommandation sur la gestion collective transfrontière des droits pour la musique en ligne relève de la même conception dangereuse. Elle a déjà eu des effets néfastes, puisque les sociétés allemandes et anglaises ont créé une seule société commune à laquelle un très important éditeur a confié l'exclusivité de son catalogue international.

Mme Lévai a donc raison de contester l'option de la Commission qui repose de plus sur une consultation insuffisante. Sa proposition, qui garantit les répertoires locaux, nous paraît cependant un peu trop favorable aux diffuseurs et donc comporte des risques de dumping, au détriment des ayants-droit. Toutefois, en l'état actuel, je souhaite que ce rapport soit adopté afin que la Commission sache que le Parlement européen refuse que dans des domaines très sensibles, la loi européenne puisse échapper au législateur et veut que tous les points de vue soient pris ne considération sans a priori. C'est aussi cela la diversité culturelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE). – Herr Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren! Ich erinnere mich auch noch an die letzte Legislaturperiode, genauso wie die Kollegin Wallis. Das Parlament hat immer seine Probleme mit den Verwertungsgesellschaften gehabt. Ich verweise auf den Bericht Echerer, in dem wir ja eine konkrete Gesetzgebung von Seiten der Kommission zur Transparenz und Regulierung der Verwertungsgesellschaften gefordert haben. Ich verweise auf den Bericht Zimmerling, wo dies eine Rolle gespielt hat. Ich verweise auf die Beratungen bezüglich der Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft.

Von daher ist es schon vollkommen richtig, dass die Kommission sich Gedanken macht, wie man mit diesem Problem umgeht. Es kann auf Dauer ja nicht sein, dass wir hier 27 Monopole haben und keinen Binnenmarkt! Wir wollen aber auch nicht, dass diese 27 Monopole ersetzt werden durch wenige Oligopole. Das ist bei den Beratungen, die wir im Ausschuss geführt haben, sehr deutlich geworden.

Ich will aber hier auch deutlich sagen: Verwertungsgesellschaften sind kein Selbstzweck. Sie sind eine Art notwendiges Übel. Sie sind da, wo es erforderlich ist, eben der Mittler zwischen den Urhebern und den Nutzern. Wo es nicht erforderlich ist — und solche Fälle sind auch denkbar — braucht man eben keine Verwertungsgesellschaft.

Die Erkenntnis, die ich jedenfalls aus den zahlreichen Gesprächen und Anhörungen — auch aus den Lobbying-Aktivitäten — gewonnen habe, ist, dass die Angelegenheit viel komplizierter ist, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Es gibt viele Stakeholder, die im Laufe des Prozesses ihre Meinung geändert haben. Die großen Verwerter waren plötzlich für Liberalisierung, weil sie sich auf dem Markt Chancen für ein Oligopol ausrechneten. Viele Nutzer haben ihre Meinung plötzlich geändert und waren schlagartig gegen eine extreme Liberalisierung, weil sie für sich mehr Nachteile als Vorteile davon gesehen haben.

Hier ist es einfach erforderlich, einen sehr sorgfältigen Gesetzgebungsvorschlag auszuarbeiten. Dass wir uns darum kümmern müssen, dass der Zustand nicht so bleiben kann wie er ist, liegt auf der Hand. Aber wir erwarten von der Kommission, dass sie einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag auf den Weg bringt, und dass wir uns dann mit allen Möglichkeiten, die parlamentarische Beratungen bieten, intensiv damit auseinandersetzen können. Das ist die entscheidende Botschaft, die von diesem Bericht ausgeht, und das ist auch das, was wir von der Kommission erwarten.

Mein Dank gilt dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS) , par écrit. – Dans la perspective de favoriser l’essor des services de musique en ligne au sein de l’Europe, nous nous accordons avec la Commission sur le fait que le développement de ces services passe par une modification des systèmes de gestion collective et d’octroi de licences de droits à l’échelle communautaire. En effet, ces améliorations sont devenues nécessaires du fait de l’émergence de nouveaux services tels que la radio sur Internet, le streaming, ou les services de téléchargement payants. L’absence d’une licence de droits d’auteur dans l’UE a été l’un des obstacles au développement du plein potentiel des nouveaux services de musique basés sur Internet.

Toutefois, c’est avec prudence que les institutions européennes se doivent de légiférer sur les systèmes de gestion collective, qui sont de la plus grande complexité. Il convient en particulier d’apporter la plus grande vigilance aux dérives d’un système où la liberté, pour les titulaires de droits, de choisir librement une société de gestion au sein de l’UE entraînerait une situation de concentration des droits et porterait atteinte à la diversité culturelle.

À cet égard, nous soutenons la plupart des observations du rapporteur ainsi que l’idée selon laquelle un gestionnaire de droit doit être habilité à fournir aux utilisateurs commerciaux une licence paneuropéenne et multi-répertoire pour les utilisations en ligne de répertoires musicaux, dans toute l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , na piśmie. – Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować pani Katalin Levai, sprawozdawcy przedłożonej nam rezolucji Parlamentu Europejskiego. Postęp w dziedzinie techniki i rozwój cywilizacji doprowadził do powstania nowej generacji transgranicznych komercyjnych użytkowników praw autorskich. Są nimi dostawcy usług muzycznych w sieci internetowej. Pokazuje to jak rynek praw autorskich i pokrewnych ewoluuje i rozwija się, co potwierdza jedynie słuszność podejmowanych inicjatyw w tej dziedzinie.

Właściwy rozwój europejskiego rynku muzycznego wymaga przeprowadzenia analizy wpływu licencji wieloobszarowych i wielorepertuarowych na muzyczne usługi on-line oraz efektów związanych z sytuacją społeczno-gospodarczą posiadaczy praw. Ważne jest także zapewnienie europejskiemu rynkowi muzycznych usług on-line możliwości swobodnego rozwoju, który nie naruszałby europejskiej różnorodności kulturowej.

Należy poprzeć przedłożoną nam dziś rezolucję Parlamentu Europejskiego. Niezbędne jest bowiem przeprowadzenie przez Komisję dogłębnej analizy tego problemu, a jej wyniki powinny zostać przedłożone Parlamentowi Europejskiemu.

Ponadto, chciałbym zauważyć, że prowadząc bieżącą debatę powinniśmy także wziąć pod uwagę możliwości sprostania przyszłym potrzebom wynikającym ze specyfiki transgraniczego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

 
Utolsó frissítés: 2007. május 15.Jogi nyilatkozat