Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2554(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0196/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0178

Debatten
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel Uitgave PB

7.7. Top EU/Rusland (stemming)
PV
  

- Ontwerpresolutie RC-B6-0190/2007

 
  
  

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Ik wil u mededelen dat de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa niet langer medeondertekenaar is van de gezamenlijke ontwerpresolutie.

 
  
  

Vóór de stemming over paragraaf 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil namens de PPE-DE-Fractie het volgende mondelinge amendement indienen: “onderstreept het belang van versterking van eenheid en solidariteit tussen de EU-lidstaten in hun betrekkingen met Rusland; is derhalve verheugd over het gemeenschappelijk standpunt dat de EU heeft ingenomen bij de onderhandelingen met de Russische regering over de opheffing van het Russische verbod op de invoer van Poolse landbouwproducten;”.

 
  
  

(Het Parlement neemt het mondelinge amendement in aanmerking)

Vóór de stemming over amendement 11:

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Geachte collega’s, gezien de discussie die wij gisteren hebben gevoerd, zouden wij een wijziging in de tekst willen doorvoeren:

(EN) “roept de Europese Unie op om solidariteit met Estland te tonen in het kader van de recente gebeurtenissen in Tallinn;”.

(FR) Waar “Tallinn” in de tekst staat, hebben wij liever:

(EN) “in het kader van de recente gebeurtenissen in Moskou”. Het grootste probleem was de manier waarop in Moskou met de gebeurtenissen is omgegaan, niet in Tallinn, en daarom zien wij liever dat er in de tekst komt te staan: “de recente gebeurtenissen in Moskou”. Dat lijkt passender.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het mondelinge amendement)

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – Voorzitter, collega's, in naam van mijn Fractie de Groenen en de Europese Vrije Alliantie zou ik een poging willen doen om met een mondeling amendement het tweede deel van paragraaf 11 beter en correcter te formuleren. Dat tweede deel zou dan luiden als volgt, en ik zeg het in het Engels: "in particular by means of enhanced dialogue over Ukraine and Belarus and joint efforts to finally resolve the frozen conflicts in Moldova and the South Kaukasus". Dus "Nagorno-Karabach and Georgia" verdwijnen en worden vervangen door "in Moldova and the South Kaukasus".

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het mondelinge amendement)

 
Laatst bijgewerkt op: 17 juli 2007Juridische mededeling