Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0133(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0155/2007

Ingediende teksten :

A6-0155/2007

Debatten :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Stemmingen :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0199

Debatten
Woensdag 23 mei 2007 - Straatsburg Uitgave PB

3. Roaming op publieke mobiele netwerken (debat)
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A6-0155/2007) van Paul Rübig, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op publieke mobiele netwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil in de eerste plaats mijn oprechte dank uitspreken aan het Parlement, omdat het onder de eersten was die de aandacht hebben gevestigd op de internationale roamingtarieven, die een van de laatste nog resterende belemmeringen voor de interne markt vormen. Door deze politieke druk zijn we erop geattendeerd dat er sprake was van marktfalen en dit heeft bijgedragen aan het vinden van een oplossing.

Het is nu aan u, de leden van dit Parlement, om het karwei af te maken door dit voorstel vandaag te steunen. Het voorstel waarover u gaat stemmen is een product van intensieve discussies en soms zelfs verhitte debatten tussen de instellingen en met de belanghebbende partijen. Het resultaat is een doortimmerd, evenwichtig voorstel dat tastbare resultaten zal opleveren voor de Europese burgers en waarmee met ingang van deze zomer een einde wordt gemaakt aan een veel te lange periode van te hoge roamingtarieven. De burgers wachten hierop, op dit Europa van resultaten, en het is nu aan u om hen niet teleur te stellen.

De Commissie heeft haar deel van het werk gedaan. In december 2004 heb ik er bij de aanbieders op aangedrongen om de problemen zelf op te lossen. In oktober 2005 heeft de Commissie een website geopend om de internationale roamingtarieven transparanter te maken. Tegelijkertijd heb ik nogmaals gewaarschuwd dat als die prijzen niet aanmerkelijk naar beneden zouden worden bijgesteld, de Commissie zich genoodzaakt zou zien om regels op te stellen. Tot mijn spijt reageerde de markt niet en daarom is de Commissie op 12 juli 2006 met het voorstel voor de verordening betreffende roaming gekomen.

U hebt samen met de Raad van ministers aan dit voorstel gewerkt, onder leiding van het Finse en het Duitse voorzitterschap. Ik wil onderstrepen dat uw rapporteurs, de heer Rübig, de heer Muscat, de heer Mavrommatis en de heer Losco, uitmuntend werk hebben geleverd. Het resultaat van dit werk ligt vandaag op tafel.

De Commissie kan zeer goed leven met de compromistekst, omdat de kernelementen die de Commissie altijd noodzakelijk heeft geacht, behouden zijn gebleven. Deze zijn: regulering van de retailtarieven, regulering van de wholesaletarieven, duidelijke voordelen voor alle consumenten en transparantie.

Op retailniveau zal elke aanbieder een eurotarief moeten aanbieden dat maximaal 94 cent is voor uitgaande gesprekken, te verlagen tot 46 cent na twaalf maanden en 43 cent na 24 maanden, en maximaal 24 cent voor binnenkomende gesprekken, te verlagen tot 22 cent na twaalf maanden en 19 cent na 24 maanden. Deze plafonds betekenen een substantiële verlaging ten opzichte van de huidige standaardtarieven, die oploopt tot 70 procent.

De vraag is nu: wanneer zal de klant van deze verlagingen gaan profiteren? Het antwoord is zo snel mogelijk, deze zomer nog. Om een doelmatige tenuitvoerlegging te waarborgen, heb ik zowel het Parlement als de Raad een brief gestuurd waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de retailregeling in de praktijk moet worden toegepast, onder toezicht van de nationale regelgevende autoriteiten.

In de eerste plaats moet de Raad de verordening in het Publicatieblad publiceren. Dit moet heel snel na de bijeenkomst van de Raad van ministers van Telecommunicatie op 7 juni 2007 gebeuren. Dan moeten de thuisleveranciers van de roamende klant deze binnen een maand een eurotarief aanbieden dat conform de regels is. Een maand nadat hij op het bod is ingegaan zal de klant recht hebben op dit tarief. Dat betekent dat een proactieve klant op zijn laatst twee maanden na de inwerkingtreding van de verordening van het eurotarief zal kunnen profiteren, of zelfs nog eerder, als de aanbieder voor een positieve aanpak kiest. Om duidelijk te zijn, dat betekent in augustus. Iedere klant die niet op het aanbod reageert, zal vanaf drie maanden na de inwerkingtreding van de verordening automatisch het eurotarief gaan betalen. Dat betekent in september.

De Commissie zal onmiddellijk aan het werk gaan met de nationale regelgevende autoriteiten om ervoor te zorgen dat de klanten behoorlijk worden behandeld. De verordening zal de overgrote meerderheid van de gewone klanten beschermen, die tot nu toe veel te hoge tarieven hebben betaald wanneer ze op reis waren.

De verordening zal ook de kleine aanbieders beschermen, omdat er wholesaleplafonds worden vastgesteld. Deze plafonds zijn hoog genoeg om alle aanbieders, klein of groot, een redelijke marge te laten realiseren. Tegelijkertijd zijn ze laag genoeg om concurrerende omstandigheden te creëren voor kleinere aanbieders, nieuwkomers en aanbieders uit de kleinere lidstaten. Ik hoop en verwacht dat ze deze marge zullen gebruiken om direct met innovatieve aanbiedingen te komen.

Het laatste basisprincipe van de verordening is het uitermate belangrijke punt van de transparantie, die er tot nu toe helaas nooit is geweest. De belangrijkste vereisten zijn een push-systeem, met elementaire prijsinformatie, en daarnaast een pull-systeem, waardoor klanten meer gedetailleerde informatie kunnen krijgen, met inbegrip van de tarieven voor sms-diensten en gegevensoverdracht.

Ik wil kort nog iets zeggen over de roamingtarieven voor mobiele gegevensoverdracht. We zullen deze markt nauwlettend in de gaten moeten houden, in samenwerking met de nationale regelgevende autoriteiten. De aanbieders moeten dit weten, zeer goed acht slaan op deze waarschuwingssignalen en zelf de prijzen tot een normaal niveau verlagen om verdere regulering te voorkomen.

Tot slot wil ik erop wijzen dat deze verordening na drie jaar automatisch komt te vervallen, tenzij het Parlement en de Raad anders besluiten. Ik hoop zeer dat dit niet nodig zal zijn. Wat echter wel nodig zal zijn, is de hervorming van de telecommunicatiemarkt, waarbij we van 27 afzonderlijke markten naar één echte Europese markt moeten gaan en ons voordeel moeten doen met de macht van bijna vijfhonderd miljoen klanten. Dat is de volgende taak die op ons wacht.

Laten we vandaag echter kijken naar wat er in het roamingdossier is bereikt. Het is zeldzaam, om niet te zeggen ongebruikelijk, dat er binnen slechts tien maanden overeenstemming wordt bereikt over wetgevende actie. Ik ben trots op de Europese instellingen, die hebben laten zien dat ze naar de consumenten kunnen luisteren en snel tot actie kunnen overgaan om heel specifieke problemen op te lossen. Ik reken op een grote meerderheid in dit Huis, dat de Europese burgers vertegenwoordigt, om het werk nu te voltooien en met die meerderheid te bewijzen dat het Europa van de resultaten werkelijkheid is.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), rapporteur. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, geachte commissaris Reding, geachte rapporteurs en schaduwrapporteurs, dames en heren, vandaag hebben we alle reden trots te zijn dat het Europees Parlement en de Raad de oproep van de Commissie serieus genomen hebben om nog voor de zomer respectievelijk in de zomer af te komen met de roamingverordening. Bij het begin van de gesprekken zijn we ervan uitgegaan dat we de normale procedure met een tweede en derde lezing zouden ingaan, omdat in deze materie de conflictstof zo rijkelijk aanwezig is en de belangentegenstellingen op de Europese markt zo groot waren.

Hoewel we op de nationale markten een gezonde concurrentie ontwikkeld hebben, is er tussen de verschillende landen onderling geen echte concurrentie ontstaan. Maar nu kijken miljoenen consumenten op hun zaktelefoon – op hun “handy”, zoals wij zeggen – of het eerste aanbod in die richting zich ook al aangediend heeft. Wanneer dat er komt, hangt af van wanneer deze verordening bekend gemaakt wordt in het Publicatieblad. Hopelijk kunnen we dan op vakantie of op zakenreis telefoneren en er ook zeker van zijn dat er aan het eind van de maand geen rekening komt die hoger is dan de prijs van onze hotelkamer of het vliegticket, maar een die binnen redelijke grenzen blijft. Dat is hetzelfde als wanneer je naar een restaurant gaat en een menukaart krijgt met de prijzen erop. Zo moet het ook gaan als je in de roamingmodus bent. Als je in een Europees land onderweg bent, krijg je voortaan bij het passeren van de grens een mededeling, die het geïndividualiseerde tarief op scherm toont, die aangeeft waar je een gratis mobiel nummer van de plaatselijke aanbieder kunt aanvragen, een aanbieder die je kunt bellen en vragen hoeveel een sms, een mms of het versturen van gegevens kost. Alleen een transparantie als deze zal al een groot verschil maken en ik ben er dan ook trots op dat deze transparantie mogelijk wordt, niet alleen bij de spraaktelefonie, maar ook bij alle andere diensten.

Natuurlijk hebben we het ook over de flatrate gehad, een all-inclusive flatrate, die binnen een bepaalde periode aangeboden kan worden, zodat je aan het eind van de maand al precies weet wat je daarvoor moet betalen. Dat is de uitdaging, zeker in vergelijking tot de bellers met een vast toestel, tot breedband, voice-over-IP en tal van andere nieuwe technologieën. Met deze regeling bieden we umts en gsm ook voor de markten van de toekomst grote kansen. Vandaar dat ik het zo leuk vond om met collega Paasilinna diepgaand van gedachten te wisselen over al deze kanten die er aan een klantvriendelijke benadering op het gebied van roaming zitten. Ik herinner mij nog goed het eerste gesprek dat we met collega Muscat hadden, waar we ons de vraag stelden of er nu een opt-in- dan wel een opt-out-regeling moest komen. Dát er een regeling moest komen, daar waren we het eigenlijk over eens. Dat was waar het om ging, dat we inzagen dat er echts iets moest gebeuren – snel, efficiënt – en dat we het vervolgens ook zo af kunnen handelen.

Met collega Mavrommatis hebben we ons lang gebogen over de zeer afgelegen regio’s. Zelf kom ik uit het Alpenland Oostenrijk, waar de kosten voor zendmasten anders zijn dan in het laagland. Op dit punt zal de Commissie de komende maanden alle mogelijkheden nauwkeurig onderzoeken. Ook voor de regulatoren is het een interessante verordening, omdat die ook de regulatoren in de lidstaten bij de roaming compleet nieuwe mogelijkheden biedt om het voortouw te nemen en er voor de consumenten het beste uit te halen wat er in zit.

Nieuw is ook de invalshoek van beter wetgeven. We hebben eindelijk voor elkaar gekregen dat een regeling na drie jaar automatisch afloopt en we verzoeken de Commissie ervoor te zorgen dat er na deze drie jaar ook daadwerkelijk concurrentie ontstaat. Ik verzoek ook de Raad en zijn vertegenwoordigers om erop aan te dringen dat bekendmaking in het Publicatieblad zo snel mogelijk plaatsvindt, omdat miljoenen consumenten in Europa uitzien naar een regeling waar zij ook van profiteren. Ik wil hier met name het Parlement nog bedanken. Onze diensten hebben uitstekend werk geleverd. Vier dagen nadat we met Coreper overeenstemming bereikt hadden, konden we al over alle vertalingen beschikken. Dat is een uitstekende prestatie en ik ben trots op onze medewerkers, die het ons mogelijk gemaakt hebben zo efficiënt te werken.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Wuermeling, fungerend voorzitter van de Raad.(DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, mijnheer Rübig, dames en heren, het doet mij in tweeërlei opzicht genoegen hier te spreken, enerzijds omdat het ernaar uitziet dat we een van de hoofddossiers van het Duitse voorzitterschap met goed gevolg kunnen afsluiten en anderzijds omdat het voor mij persoonlijk ook een genoegen is om in deze vertrouwde kring terug te keren. Ik voel me in dit Huis nog altijd erg op mijn gemak.

Het was voor Parlement en Raad bijzonder lastig om tot overeenstemming te komen. Er is stevig onderhandeld, maar het was wel een faire strijd. We bedanken de rapporteur hartelijk voor zijn constructieve opstelling in de onderhandelingen en de commissievoorzitters voor de bemiddelende rol die ze hebben gespeeld zonder het Parlement af te vallen. Verder bedanken wij de collega’s in de Raad, die het bepaald niet makkelijk hadden om in te stemmen met dit compromis. Het gevonden compromis is vanuit het perspectief van de consument noodzakelijk, is economisch te verantwoorden en een heuglijk feit voor de Europese politiek. De consument is ermee gediend omdat eigenlijk niemand voorbij kon aan de constatering van een gebrekkige marktwerking. Er was op dit terrein helemaal geen markt. De consument had ten aanzien van zijn tarief niets te kiezen en eigenlijk werd er overal in de Europese Unie misbruik gemaakt van grensoverschrijdend reizen om een hoge prijs te kunnen berekenen. Daar konden wij ons niet bij neerleggen. Nu krijgt de consument met een geweldige prijsverlaging te maken. Namens de Raad kan ik zeggen daar erg ingenomen mee te zijn.

Het compromis is ook economisch te verantwoorden. In de Europese Unie kiezen we allemaal voor de interne markt. Nu is de markt voor mobiele telefonie een zeer dynamische en op nationaal niveau functioneert die goed, zoals iedereen kan zien. Daarom vonden wij het belangrijk dat er geen eenheidstarief voor alle roamingcontracten in de Europese Unie ingevoerd zou worden, maar alleen een bovengrens, om misbruik te voorkomen. De Raad was er veel aan gelegen dat die bovengrenzen niet boven een bepaald niveau uitkwamen, om ervoor te zorgen dat zich daaronder een des te dynamischer markt kan ontwikkelen. We hopen dat de bedrijfstak, maar ook de consumenten onder dit eurotarief een behoorlijk marktmechanisme op gang brengen, dat er meer variatie in het aanbod ontstaat en dat het consumentengedrag zich daarnaar richt.

De Europese Unie heeft laten zien dat zij tot handelen in staat is. Ook het Raadssecretariaat zal alles doen wat nodig is om mogelijk te maken dat de verordening zo snel mogelijk in het Publicatieblad verschijnt. Daar staat echter wel een bepaalde tijd voor. Er moet een besluit genomen worden in het Comité van permanente vertegenwoordigers, gevolgd door een formeel besluit in de Raad. We hopen dat het ons lukt de verordening in het Publicatieblad van 29 juni te krijgen, zodat zij in het zomerseizoen nog het gewenste effect kan hebben.

Ik zou het fijn vinden als we er op de plenaire vergadering van vandaag in zouden slagen brede steun voor ons compromis te vinden. Als Raadsvoorzitter beloof ik dat ik alles op alles zal zetten om dat ook in de Raad voor elkaar te krijgen, zodat we nog voor de belangrijke Europese Top een Europa van de resultaten kunnen presenteren.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Hartelijk dank, mijnheer Wuermeling. Het doet dit Parlement genoegen dat u hier weer bent. U heeft weliswaar een andere functie, maar nog altijd dient u de belangen van Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Losco (ALDE), rapporteur voor advies van de Commissie economische en monetaire zaken. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, vandaag is een belangrijke dag voor de inwoners van de Europese Unie: dankzij het bereikte compromis over de ontwerpverordening betreffende roaming, zullen de beslissingen die we nemen direct van invloed zijn op ongeveer 500 miljoen Europese burgers. In de eerste plaats op toeristen, maar ook op kleine en middelgrote ondernemingen, die eindelijk kunnen profiteren van de verlaging van de nieuwe eurotarieven.

Minder dan een jaar geleden was een dergelijk compromis moeilijk voor te stellen, en ik sta er met veel genoegen achter als rapporteur van de Commissie economische en monetaire zaken, die als eerste direct in de gaten had dat het proces bespoedigd moest worden.

Vanaf het begin zijn we met verplichte beginselen gestart, een Europees tarief ter bescherming van de consument en een grotere transparantie binnen de detailhandelprijzen. Als liberaal-democraat had ik liever gezien dat de verlaging van de prijzen van producten of diensten werd bewerkstelligd door een gezonde concurrentie tussen de aanbieders op de markt, dan door een dirigistische ingreep, waarbij de prijzen rechtstreeks worden vastgelegd. Het feit blijft echter dat de normale marktwerking tot dusver nog niet heeft gefunctioneerd binnen deze specifieke sector.

Ik wil mijn volledige steun betuigen voor deze unieke maatregel, voor beperkte duur in het leven geroepen als antwoord op een unieke situatie. Ik wil ook mijn complimenten overbrengen aan mevrouw Reding voor het uitstekende werk dat zij heeft verricht en aan al degenen die dit belangrijke en tastbare resultaat in de afgelopen maanden mogelijk hebben gemaakt. Dit betekent een volgende stap op weg naar de voltooiing van de interne markt, waardoor de abnormaal hoge tarieven voor internationale roaming definitief verleden tijd zullen zijn en waardoor ook een van de laatste obstakels tussen de burgers van de Europese Unie uit de weg zal worden geruimd. De beslissing die het Parlement vandaag neemt, zal direct van invloed zijn op ongeveer 500 miljoen Europese burgers.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), rapporteur voor advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming. (MT) Hartelijk dank, mijnheer de Voorzitter. Wij dragen hier vandaag een sterke en duidelijke boodschap uit door te onderstrepen dat de Europese Unie, en met name dit Parlement, bereid is om op te treden tegen om het even welke verstoring van de marktwetten en oneerlijke behandeling van de consument. Wij weten allemaal dat de roamingtarieven verlaagd zijn, vaak met meer dan de helft. Mijn fractie en ik zijn echter van oordeel dat de tarieven nog verder gereduceerd hadden kunnen worden. Desalniettemin zijn wij bereid er het beste van te maken en een compromis aan te gaan, want als wij nog meer tijd verspillen, zullen de consumenten daar de dupe van zijn. Dit is een veelbetekenende overwinning voor de consumenten. Wij hebben hen uitgerust met de beste wapens: informatie en transparantie. Wanneer zij in een ander Europees land aankomen, zullen zij voortaan automatisch een bericht ontvangen waarin hun de kosten van het gebruik van hun mobiele telefoons worden meegedeeld. Bovendien zijn de operatoren nu verplicht om een gratis hulplijn in te richten waar hun klanten terechtkunnen voor bijstand en informatie. Daarenboven zal specifieke hulp worden verleend aan slechtzienden. Wij wensen dat deze verordening de concurrentie eerder bevordert dan afremt. Wij zijn ons ervan bewust dat sommige kleine en onafhankelijke operatoren vrezen dat zij benadeeld zullen worden. Daarom hebben wij de Commissie verzocht om de situatie van deze operatoren te onderzoeken en de nodige verslagen op te stellen. Nu zal ik het nog even hebben over hetgeen als het meest cruciale punt wordt beschouwd. Ik hoef u niet te vertellen dat ik een van degenen ben die het sterkst heeft gepleit voor toepassing van deze Europese tarieven op alle consumenten. De Raad heeft echter – mijns inziens even sterk – gepleit voor een formule waarbij de consument een aanvraag moet indienen aan zijn operator om voor het tarief in aanmerking te komen. Ik zal hier niet nader ingaan op een ander argument met betrekking waartoe dit voorstel voordeliger is voor de consument, aangezien ik van oordeel ben dat de feiten voor zich spreken. Desondanks hebben wij dit compromis aanvaard, ten eerste omdat er anders geen verordening uit de bus zou zijn gekomen en ten tweede omdat de Commissie tijdens de onderhandelingen heeft verklaard dat het een goede zaak is dat ongeveer 80 procent van de Europese consumenten automatisch gebruik kan maken van dit Europees tarief. Bovendien betaalt de overige 20 procent reeds een prijs die vergelijkbaar is met het Europees tarief. Het gaat daarbij met name om bedrijven en personen met specifieke contracten. Dit betekent dat de meest kwetsbare consumenten beschermd zullen zijn. Tot slot is het vermeldenswaardig dat commissaris Reding in haar brief uiteenzet dat de nationale regelgevende instanties samen met de Commissie toezicht zullen uitoefenen op het proces waarin zal worden bepaald welke consumenten automatisch voor het Europees tarief in aanmerking zullen komen. Dit proces is buitengewoon belangrijk aangezien wij hiermee bewijzen dat het Parlement inderdaad bij machte is om te reageren.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE), rapporteur voor advies van de Commissie cultuur en onderwijs. - (EL) Mevrouw de commissaris, na ongeveer zes maanden werk wordt nu de ontwerpverordening betreffende roaming op publieke mobiele netwerken in de plenaire vergadering van het Europees Parlement in stemming gebracht.

Ik wil de heer Paul Rübig van harte bedanken voor zijn uitstekende werk, maar ook voor zijn goede samenwerking met de Commissie en de Raad, waardoor wij vandaag positieve resultaten kunnen bereiken, die vooral de 150 miljoen gebruikers ten goede zullen komen.

Ik moet echter eveneens commissaris Reding gelukwensen, zowel met haar besluit om dit voorstel voor een verordening betreffende roaming in te dienen, als met het stevige standpunt dat zij heeft ingenomen toen ze werd geconfronteerd met verzet van buitenaf. Zij heeft één lijn getrokken met de rapporteurs en de leden van de betrokken commissies van het Parlement. Ik wil echter ook de collega’s feliciteren die betrokken waren bij het overleg met de Raad en de Commissie.

Staat u mij toe om met name in te gaan op het vraagstuk met betrekking tot de mobieletelefoonmaatschappijen en het Europees Parlement. Er is geen sprake van een loopgravenoorlog tussen beide partijen. De burgers hebben echter het recht om hun parlementaire vertegenwoordigers om bescherming te vragen als zij worden uitgebuit en als hun belangen in het gedrang komen door de monopolistische neigingen van grote ondernemingen.

Als rapporteur voor advies van de Commissie cultuur en onderwijs heb ik harmonisch samengewerkt met de collega’s van alle fracties en geprobeerd een gemeenschappelijke lijn vast te stellen waar allen zich in konden vinden. Met haar amendementen heeft onze commissie de rapporteur de mogelijkheid geboden om het roamingsvraagstuk ook vanuit een andere invalshoek te benaderen. Daarbij gaat het namelijk niet alleen om commerciële en economische aspecten. Ook cultuur en media zijn een belangrijke factor in het dagelijks leven in onze samenleving.

Elke dag zijn er mensen onder weg: ondernemers, journalisten, mensen van de kunst en de wetenschap. Heel het jaar door zijn er gezinnen met kinderen die op reis gaan om vakantie te vieren. Zij geven geld uit. Een mobiele telefoon is voor hen nuttig en zelfs onontbeerlijk, maar mag geen onderwerp worden van uitbuiting door ondernemingen. Je kunt wel behoefte aan iets hebben, maar dat betekent nog niet dat je zwak staat.

Vandaag moeten wij in het Europees Parlement onze goedkeuring hechten aan de verordening betreffende roaming, zoals deze er nu uit ziet. De aanneming van het verslag zal een overwinning zijn van het Parlement op het gebied van de consumentenbescherming. Daarmee zetten wij een grote stap, en zullen wij de interne markt nieuwe vleugels geven.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler, namens de PPE-DE-Fractie.(DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, dames en heren, vandaag hebben we goed nieuws voor de burgers van Europa: met je mobieltje telefoneren in Europa wordt voortaan goedkoper.

Jarenlang hebben we er als Europees Parlement op aangedrongen om helderheid te scheppen in een oerwoud van tarieven. Het was volstrekt ondoorzichtig hoe de prijzen tot stand kwamen en ze waren te hoog. Elke burger kan erover meepraten: na de vakantie controleer je de rekening en stel je vast dat die paar telefoontjes die je vanuit het buitenland gepleegd hebt, of die je in het buitenland ontvangen hebt tot een torenhoog bedrag geleid hebben. Dat is nu voorgoed verleden tijd.

Voortaan komt iedereen in aanmerking voor een lager tarief. Dat is waar ik vooral mee ingenomen ben en het is echt een groot succes voor ons Parlement. De Raadsvoorzitter heeft er al op gewezen dat we wekenlang harde onderhandelingen met de Raad gevoerd hebben en we mogen trots zijn op het resultaat dat we bij het sluiten van de markt bereikt hebben: eerst 49 cent, volgend jaar 46 cent en het jaar daarop 43 cent per minuut voor een roaminggesprek binnen Europa.

Tegen de ondernemingen en het bedrijfsleven zou ik willen zeggen dat ik geloof dat we ons er allen bewust van zijn dat marktregulering en dan met name de regulering van de consumentenprijzen een scherp zwaard is. Maar omdat de markt zich niet ontwikkelde zoals wij ons jarenlang gewenst hadden, waren we het er allemaal over eens dat een ingreep vanuit de politiek noodzakelijk was. Natuurlijk is dat wel een uitzonderlijk, uniek geval. Ik wil daarom benadrukken dat we nu niet ook in andere sectoren naar prijsregulering streven, maar dat dit een incident was, dat zich hopelijk niet weer voor hoeft te doen. Alleen al de ontwikkeling van de laatste maanden, toen er aan de verordening gewerkt werd, heeft laten zien hoeveel beweging er in deze markt kan komen. Deze ontwikkeling stelt ons in het gelijk en demonstreert dat de politiek de juiste impuls gegeven heeft.

Ik zou willen besluiten met een welgemeend woord van dank aan onze rapporteur, de heer Rübig, die vele maanden achtereen de onderhandelingen geleid heeft. Dank ook aan de collega’s in de onderhandelingsdelegatie, want het was geen sinecure om ons standpunt bij de Raad door te drijven. Dank verder aan mevrouw de commissaris, die het aandurfde om deze verordening voor te leggen en tot slot ook van mijn kant een welgemeend bedankje voor het commissiesecretariaat en de vertalers, die er in luttele dagen in slaagden de verordening in 23 talen over te zetten. Dat is fenomenaal en laat zien dat Europa goed functioneert en voortvarend aan zijn doelen werkt.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie. - (FI) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de commissaris en iedereen bedanken voor hun uitstekende samenwerking. Mijn fractie steunt het compromis dat nu is bereikt en zal er straks vóór stemmen.

Deze wet heeft directe invloed op de levens van tientallen of zelfs honderden miljoenen mensen en zal hun leven vergemakkelijken. Wij hebben hier jarenlang over netwerkkosten gesproken. Het telecommunicatiepakket werd vijf jaar geleden behandeld met mevrouw Niebler, die toen immers rapporteur voor de kaderwet was. Daaraan werd toen al een paragraaf over dit onderwerp gevoegd. Nu dalen de prijzen echter enorm, wat goed nieuws is voor de consument. Wij krijgen reclame voor mobiele telefoons, maar geen informatie over de werkelijke kosten en hier moet beslist iets aan gedaan worden. Het is ongelooflijk dat sommige aanbieders het concurrentie noemen wanneer de koper geen enkele informatie krijgt over de prijzen van producten en de prijzen op kartelachtige niveaus worden gehouden. Als gevolg daarvan gebruiken slechts weinig reizigers hun mobiele telefoon in het buitenland. Dat schaadt weer het beginsel van het vrij verkeer van personen en maakt het moeilijk het doel van Lissabon te bereiken om een leidende kenniseconomie te worden.

Mobiele communicatie is een manier om het dagelijkse leven internationaler te maken. Bovendien wordt de mobiele telefoon dan meer gebruikt en ontstaan er meer zakelijke activiteiten. Dit is dus ook in het voordeel van ondernemingen. Het is noodzakelijk dat de interne markt goed werkt en dat moet ook voor mobiele communicatie gelden. De belangen van de consument zijn nu veilig gesteld en rechtvaardigheid heeft gewonnen. Ik wil de Commissie vragen hoe en wanneer zij van plan is een voorstel te doen over datacommunicatie. Natuurlijk moet dit eerst zorgvuldig overwogen worden.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie. (LT) Mijnheer de Voorzitter, collega’s, er wordt hier vandaag van ons verwacht dat wij stemmen over een wetgevingsdocument dat snel tastbare resultaten zal opleveren voor alle Europese consumenten en bedrijven en, laten wij eerlijk zijn, ook voor onszelf.

Het jaarlijkse volume van de markt voor internationale netwerkcommunicatie van de Europese Unie ligt rond de 8,5 miljard euro. Dit bedrag vertegenwoordigt bijna 6 procent van de totaalopbrengst van de mobiele communicatie-industrie, die ongeveer 150 miljard euro per jaar bedraagt.

De roamingtarieven zijn van toepassing op ten minste 147 miljoen Europese burgers, onder wie 110 miljoen gebruikers uit de bedrijfswereld.

Op dit moment schakelt circa 70 procent van de Europeanen die naar het buitenland gaan zijn mobiele telefoon uit omdat bellen in het buitenland peperduur is. Het probleem wordt nog bemoeilijkt door het feit dat de kleinhandelsprijzen allesbehalve transparant zijn omdat er in de sector geen concurrentie bestaat.

Als wij goedkoper kunnen bellen, zullen wij logischerwijs ook vaker en langer bellen. Dit betekent dat de inkomsten van de aanbieders van telefoniediensten niet echt zullen verminderen. Bovendien zullen de consumenten bij deze ontwikkeling gebaat zijn en zal zij de concurrentie in Europa bevorderen.

Er heeft een Eurobarometer-enquête plaatsgevonden waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de 25 000 ondervraagden zich kan vinden in een verplichte vermindering van de roamingtarieven in Europa.

Desalniettemin wil ik hier opnieuw een standpunt uiteenzetten dat ik deel met tal van collega's, namelijk dat marktinterventie uit den boze is en dat deze verordening slechts een tijdelijke dwangmaatregel is om de mark te reguleren.

Ik ben van oordeel dat een maximumtermijn van drie jaar volstaat om enerzijds de prijzen te verlagen en anderzijds – hetgeen nog belangrijker is - de gesloten nationale markten samen te smelten tot een verenigde Europese markt. Dat is de uiteindelijke doelstelling van deze verordening.

Ik feliciteer de rapporteur van het Europees Parlement, Paul Rübig, de schaduwrapporteurs, de voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie, Angelika Niebler, alsmede commissaris Viviane Reding, de vertegenwoordigers van de Commissie en de Raad en alle consumenten en dienstverleners met deze uitstekend gecoördineerde formule.

Het debat over de roamingverordening was geen gemakkelijk debat. Ieder punt is grondig onderzocht en er is gediscussieerd over elk tarief en de bijbehorende toepassingsvoorwaarden. Het Parlement heeft in dit proces blijk gegeven van een ongekende rationaliteit en samenhang.

Ik reken erop dat het Parlement zich hier vandaag en bloc achter de verordening schaart, dat ook de Raad op 7 juni met een positief antwoord komt en dat de tekst spoedig in het Publicatieblad verschijnt (niet, zoals ons gezegd is, op 29 juni), zodat de verordening tijdens de aanstaande zomermaanden in werking kan treden.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, namens de UEN-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de ontwerpverordening betreffende roamingtarieven is een onderwerp waar burgers groot belang bij hebben en daarom is het onze plicht om de grootst mogelijke bescherming te bieden zonder de behoeften van de industrie uit het oog te verliezen. We kunnen echter met voldoening vaststellen dat we hebben gezien dat alle fracties hun verantwoordelijkheid in dit opzicht hebben genomen, wat hoogstwaarschijnlijk tegen de verwachtingen van de Europese gebruikers ingaat. Deze verordening brengt Europa nog dichter bij zijn burgers.

Na lange onderhandelingen - met name met de Raad en de Commissie - om een akkoord in eerste lezing mogelijk te maken, zal de compromisoplossing die formeel gezien pas maandagavond is aangenomen, iedereen tevreden stemmen, ook al had er meer gedaan kunnen worden. Er had ongetwijfeld een akkoord over cijfers bereikt kunnen worden dat beter aan de verwachtingen van de consument had voldaan, zoals ook door de Commissie industrie is bevestigd, als de lidstaten in eerste instantie niet voor hogere tarieven gekozen hadden die gunstiger zijn voor de exploitanten. Het compromis is echter wel geldig en stelt maximumtarieven voor de retailmarkt van 49 cent voor uitgaande en 24 cent voor inkomende gesprekken; met andere woorden een verlaging van ongeveer 50 procent ten opzichte van de standaardtarieven.

Ik denk dat we een goede oplossing hebben gevonden, voor zowel de beschermingstarieven of “eurotarieven”, die automatisch drie maanden nadat de verordening van kracht is geworden, gelden voor alle gebruikers, waardoor ze vrij zijn om te kiezen voor tarieven die wellicht voordeliger voor ze zijn. Zo voorkomen we dat in de toekomst de gebruikers die in het buitenland op zakenreis of vakantie zijn, de dupe worden van oneerlijke tarieven, zoals momenteel helaas het geval is.

Het compromis laat nog wel een winstmarge over voor de exploitanten, die desalniettemin voordeel kunnen halen uit de groei van het mobieletelefoonverkeer in de toekomst. Ten behoeve van meer transparantie, beschouw ik de eisen die gelden voor exploitanten om gebruikers te informeren aan de hand van persoonlijke informatie over hun tarievenstelsels, een succes. Ik ben iets minder overtuigd van de geleidelijke verlaging in drie jaar tijd van de tarieven, ondanks dat dit bij wijze van compromis wel begrijpelijk is. Wellicht dat een meer attente markt de prijzen nog verder had verlaagd dan wat deze verordening kan bereiken in drie jaar. Het klopt echter ook dat daar waar de markt heeft gefaald, door een gebrek aan transparantie over buitensporige prijzen en een verondersteld machtsmisbruik, regulatie van zowel wholesale als retail niet alleen wenselijk, maar absoluut noodzakelijk is.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie. – (ES) Commissaris, ik dank u voor uw moedige werk. Mijnheer Rübig, bedankt, we hebben een goed resultaat bereikt, we hebben een compromis, en we hebben een historisch precedent geschapen.

We hebben hier, in het Europees Parlement, met ongebruikelijke eensgezindheid gehandeld om een taboe te doorbreken. Het taboe om de markt op Europese schaal te regelen, op zo’n cruciaal gebied als de telecommunicatie. We hebben de Europese burgers hiermee beslist een praktisch voorbeeld gegeven van waar de Europese Unie voor dient.

Ook al doet het compromis de consument op sommige punten tekort, toch heeft het onze steun. Want het Europees Parlement heeft zich nu duidelijk uitgesproken over de schandalige beroving van de gebruikers, die schandalige tarieven betalen en zelfs niet eens geïnformeerd worden over wat ze betalen. We hebben een vuist gemaakt voor de consument. We hebben een redelijk compromis bereikt ofschoon het rechtvaardiger had kunnen zijn ten opzichte van de consument.

De meeste mensen zullen lagere prijzen gaan betalen, maar die prijzen hadden nog aanzienlijk lager kunnen zijn. De transparantie en de informatie zullen een stuk beter worden. Het had nog beter kunnen uitpakken voor de huidige klanten, maar tijdens de onderhandelingen en de trialoog hebben we een aantal van de meest positieve en ook sommige van de meest negatieve aspecten van de Europese instellingen gezien.

In dit debat stonden twee standpunten tegenover elkaar. Het Parlement van zijn kant heeft over het algemeen de belangen van zijn kiezers verdedigd, van de consumenten, terwijl de Raad vanuit zijn standpunt – dat van de lidstaten – te vuur en te zwaard de handelsbelangen van de grote operators heeft behartigd, van de nationale kampioenen, de telecommunicatie- en telefoniebedrijven.

Hoe komt het dat de afgevaardigden, die dezelfde meerderheden vertegenwoordigen als hun regeringen in de Raad, in de lidstaten, zulke andere standpunten hebben ingenomen?

Ongetwijfeld is er in de Raad behoefte aan dezelfde transparantie – dezelfde volledige openheid – die wij hier in dit Huis hebben, want daar – in de Raad – heeft de verstikkende druk van de industriële lobby’s deze kwestie zwaar belast en de kans beperkt om een nog betere overeenkomst te bereiken.

Goed, we ondersteunen deze overeenkomst als een zijnde een stap vooruit. Het is een stap vooruit die een precedent schept voor de mogelijkheid om een markt te reguleren die dit op eigen kracht niet goed heeft kunnen doen. Hier geeft het Parlement de koers aan. Het is ook zaak dat we lering trekken uit deze ervaring om onze Europese instellingen telkens wat transparanter, opener en toegankelijker te maken voor de belangen van de meerderheid van onze burgers.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het resultaat van vandaag – namelijk het compromis dat we hebben bereikt – komt neer op de erkenning dat de markt die altijd zo prat ging op zijn vermogen om de concurrentie te bevorderen door de prijzen te verlagen, hierin heeft gefaald. Het is moeilijk vol te houden dat de huidige prijzen binnen een uiteraard grensoverschrijdende sector zoals die van de mobiele telefonie, in staat moesten zijn om de tarievenstelsels te onderhouden die geen rekening hebben gehouden met de gemeenschappelijke Europese markt.

Consumentenbescherming is daarom aan de politiek toevertrouwd en de commissaris heeft er goed aan gedaan om dit vraagstuk ter sprake te brengen. Ik wil benadrukken dat het Parlement met veel enthousiasme en eensgezindheid heeft gereageerd. De aandacht van onze fractie ging tijdens dit debat echter uit naar de garantie van een eerlijke prijs voor iedereen, dat wil zeggen de keuze die normaliter met opt-out wordt aangeduid, in tegenstelling tot het standpunt van de Raad, die de door de grote telecombedrijven aangedragen argumenten, dat de tarieven alleen gelden voor klanten die erom vragen, grotendeels heeft geaccepteerd.

Het besluit dat het eurotarief voor iedereen geldt is het belangrijkste punt van het voorstel van de Commissie en betekent een stap in de richting van transparantie en bescherming van consumentenbelangen. De marges die overblijven voor de telecombedrijven zijn nog altijd te hoog, maar ik denk dat het beginsel van maximumtarieven een belangrijke precedent schept en kan bijdragen aan de verlaging van tarieven, zoals zelfs al is gebeurd. We zijn akkoord gegaan met het compromis, omdat er dringend ingegrepen moest worden in de oligopoliesituatie tussen de bedrijven ten koste van de consument.

De Commissie en het Parlement hebben een duidelijk signaal afgegeven; het is nu belangrijk dat we op transparantie tijdens de invoering door de nationale regelgevende instanties en op een evaluatie na drie jaar blijven hameren. Dit is een ideale manier om aan de burgers te laten zien dat de Europese instellingen zinnige antwoorden kunnen formuleren op vraagstukken die geen enkel lidstaat alleen op kan lossen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, het gebeurt niet vaak, maar op deze ochtend moet ik erkennen dat de Europese Unie goed werk levert. Ik ben hier zelfs gekomen om u te bedanken, en wel namens het internationale bedrijfsleven. U kent ze wel, de bedrijven die duizenden mensen in dienst hebben die de hele tijd door Europa reizen, de bedrijven die miljarden euro’s winst maken. Zij zullen hier het meest van profiteren. En ik wil u ook bedanken namens de superrijken in Europa - niet de mensen die twee weken op vakantie naar Benidorm gaan, maar degenen die regelmatig reizen. Ook zij zullen hiervan profiteren.

Maar vooral wil ik u persoonlijk bedanken. Ik gebruik dit ding ongelooflijk veel. Door uw voorstellen ga ik 3 000 euro per jaar besparen. Ik wil daarom een belang aanmelden. Ik zal niet stemmen over het verslag-Rübig omdat ik er persoonlijk voordeel bij heb, en ik raad andere leden van het Parlement aan om zich eveneens van stemming te onthouden. We zouden niet over voorstellen moeten stemmen waarmee we onze eigen beurs spekken.

De waarheid is dat dit gewoon een enorme publiciteitsstunt is, toch? U wilt dat de mensen van u houden. U wilt dat de mensen van de EU houden, dus u vertelt de mensen dat ze hiermee beter af zullen zijn. Eerlijk gezegd doet het aan de communistische centrale planning denken wanneer bureaucraten en politici menen te weten wat de juiste marktprijs is. Ze zitten altijd verkeerd. Dit zal leiden tot hogere kosten voor binnenlandse consumenten. Het zal leiden tot minder concurrentie en innovatie op de markt. Dit is weer een gigantische miskleun van de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, na de zure druiven die u zojuist heeft geproefd, wil ik opmerken dat de invoering van deze maatregel voor de EU een win-winsituatie is, omdat we nu echt iets praktisch doen voor onze consumenten. Het heeft even geduurd, maar nu we dit punt hebben bereikt, hoop ik zeer dat we deze maatregelen snel kunnen invoeren en dat de aanbieders de hint zullen begrijpen en hun tarieven snel zullen bijstellen. Ik hoop dat ze zullen inzien dat ze door het verlagen van de tarieven meer omzet zullen genereren - zelfs van mijn collega daar.

We doen iets aan een geval van marktfalen. Een specifiek geval van marktfalen, dat hopelijk van korte duur zal zijn, en het is veelzeggend dat we de uitdovende clausule hebben om te laten zien dat we verwachten dat deze situatie zal worden rechtgezet en dat er in dit deel van de markt ook concurrentie komt. We zijn het aan onschuldige toeristen en consumenten verplicht om ze die vervelende schok te besparen die ze krijgen wanneer ze van vakantie thuiskomen - of als ze voor hun werk op reis zijn geweest - en erachter komen dat ze moeten betalen voor het ontvangen van een telefoontje en enorme rekeningen krijgen. We zijn het aan hen verplicht om dit te regelen. We kunnen hopen op ongeveer 60 procent verlaging van het gemiddelde roamingtarief, en dat is belangrijke winst voor onze consumenten.

Het doet me veel genoegen dat mijn amendement, waarin de eis wordt gesteld dat aanbieders informatie moeten verstrekken - het “icoonamendement” - in de tekst is opgenomen. Daar ben ik dankbaar voor. En ik wil mijn waardering uitspreken voor de brede consensus die tussen de fracties is bereikt, samen met de Commissie, de Raad, consumentenorganisaties en de regelgevende autoriteiten, om deze maatregelen te steunen.

Tot slot wil ik mijn collega’s mijn favoriete ringtone aanbevelen. Luister alstublieft goed. Dit heet de stiltestand.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, de 200 miljoen Europeanen die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer binnen de Unie krijgen veel te hoge tarieven aangerekend en daar moeten we paal en perk aan stellen. De reële kosten voor de operatoren bedragen tussen de 6 en 15 eurocent per minuut, en dat betekent dat het in de verordening vastgelegde tarief voor één minuut actieve roaming opgeteld bij dat voor één minuut passieve roaming de operatoren meer dan voldoende marge biedt.

Degenen die verkondigen dat de vrije markt alleenzaligmakend is, moeten hun theorieën nu toch eens herzien in het licht van de harde realiteit van de telefoniemarkt. De liberalisering van deze sector heeft een steuntje in de rug gekregen van een technologische revolutie die een diversificatie van het aanbod mogelijk heeft gemaakt. De burgers maken uiterst geestdriftig gebruik van mobiele telefoons, sms-berichten, enzovoorts, maar dat heeft niet geleid tot werkelijk aantrekkelijke prijzen. Schaaleconomieën, verhoogde productiviteit, en een tot een enorme omvang aangegroeide communicatiemarkt hebben geen verlaging van de tarieven tot gevolg gehad. Vodafone, Télécom en andere operators in de Telefónica-groep zijn bereid de interne markt trouw te zweren, maar alleen als ze – om redenen die met tarieven te maken hebben – de binnengrenzen kunnen handhaven.

De politiek moet op de – doorgaans heilige – markt ingrijpen. Het zal de eerste keer zijn dat dit in de Unie gebeurt, en dat is een welkom precedent. De Commissie heeft steeds verzet aangetekend tegen de prijzen, maar het roamingdossier toont toch duidelijk aan dat de markt af en toe behoefte heeft aan de zichtbare hand van de overheid, zeker als het gaat om een markt waar het zo grondig mis is gegaan als dat met de telecommunicatie het geval is geweest.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE). – Voorzitter, het is bijzonder dat hier beneden twee voormalige collega's zitten, de heer Wuermeling en mevrouw Reding, welkom ook, en bedankt voor de totstandkoming van dit voorstel, dat wellicht een goede zaak voor de Europese consument zal zijn.

Het is wel bijzonder: als liberaal ben ik erg tegen het ingrijpen in consumententarieven, zeker in de vrije markt, waar de Commissie en het Parlement ook zeggen: concurrentie, onder voorwaarden, leidt tot een betere prijs en meer innovatie. Het is heel bijzonder dat ik nu vóór ga stemmen om in de consumentenprijs in te grijpen.

Waarom, Voorzitter? Omdat de commissaris - en ik hoop dat zulks in de Commissie industrie tot uiting is gekomen - nadrukkelijk heeft gezegd dat er na drie jaar een Europese markt zal zijn en niet 27 bij elkaar geharkte markten binnen nationale grenzen. Want daar zit met name de fout, wat mij betreft. Daar zit ook het misbruik bij de telefoonaanbieders.

Het is boeiend om te weten dat de meeste consumenten die hoge roamingtarieven betalen en die deze niet bij hun baas of via andere regelingen vergoed krijgen, vakantiegangers zijn. Die bellen van skilift naar skilift of van strandstoel naar strandstoel en dan zitten ze wel in Spanje op een strandstoel vijf meter van hun vriend of vriendin, maar het gesprek gaat eerst naar het thuisland en weer terug.

Daar moeten we van af. Ik denk dat het goed is dat wij een prikkel geven aan de industrie en dat wij over drie jaar een echt functionerende interne markt voor mobiel bellen hebben en van roaming verlost zijn. En dat ik als consument kan kiezen waar ik mijn contract sluit.

Dan is er nog iets dat ik graag even wil melden: ik was verrast dat het tarief exclusief btw is. Iedereen praat over maximum 49 eurocent. Dat is exclusief btw, dus de consument krijgt toch nog een beetje een worst voorgehangen. Dat betekent namelijk dat er toch een 20 procent bovenop komt.

Daarnaast hoop ik dat er bij de basiscontracten, dus niet het bellen per minuut, maar de basiscontracten, waarvoor we niet expliciet iets hebben geregeld, geen misbruik komt, want dan moeten we opnieuw ingrijpen. Ik hoop dat het systeem werkt, commissaris en meneer Wuermeling, en dat we ervoor zorgen dat de consument tevreden is over Europa, maar vooral dat de interne markt gaat functioneren.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, ook ik sluit me aan bij de felicitaties en dankwoorden aan het adres van de heer Rübig voor zijn verslag. Ongetwijfeld is deze dag van uitzonderlijk belang voor het Europees Parlement en voor honderden miljoenen Europese burgers. We hebben namelijk de kans onze kiezers te bewijzen dat het Parlement zich bezighoudt met voor hen belangrijke zaken en daarom een instelling van vitaal belang is.

De exorbitant hoge roamingprijzen die internationale exploitanten van mobiele netwerken de consument hebben opgedrongen, vormen ongetwijfeld al jaren een bron van ergernis voor Europeanen. De telecombedrijven hebben niet om de prijs geconcurreerd zoals het geval zou moeten zijn op een gezonde markt. Volgens veel experts hebben zij met elkaar onder één hoedje gespeeld om de beltarieven hoog te houden. Jarenlang zijn toeristen en kleine en middelgrote ondernemingen daarvan het slachtoffer geworden. Vandaag kunnen we korte metten maken met deze onrechtvaardige uitbuiting. Hoewel dit klinkt als een socialistische slogan, is het een waarheid als een koe, wat bewezen wordt door de redevoeringen van mijn collega’s uit de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie in dit Huis.

Deze verordening, net als vele andere die wij in het leven roepen, zou overbodig zijn als er sprake was geweest van gezonde en transparante concurrentie. Het is onze taak om op te komen voor de rechten van de burgers van de Europese Unie die momenteel worden geschonden door een complot dat funest is voor de marktwerking. Dankzij de vastberadenheid van het Parlement, ook van mijn fractie, is het gelukt onze partners in de Raad en de Commissie te bewijzen dat wij er geen genoegen mee nemen wanneer de regelgeving wordt afgezwakt en de belangen van de consument voortdurend worden genegeerd.

Deze zomervakantie al kunnen Europese burgers die in het buitenland verblijven, aanzienlijk goedkoper bellen met hun familie of werkgever. De tarieven worden drastisch verlaagd tot maximaal 49 eurocent per minuut voor uitgaande gesprekken en tot 24 eurocent voor binnenkomende gesprekken. De komende jaren zullen de gesprekskosten nog lager worden. Ik sluit me aan bij de meningen die hier al een paar keer eerder zijn verkondigd en hoop dat deze prijzen sneller omlaag zullen gaan dan in het compromisvoorstel wordt aangegeven.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik geef toe dat dit goed nieuws is voor vakantiegangers, zakenreizigers, voor leden van het Europees Parlement en alle andere mensen die veel in Europa onderweg zijn. Er komt een eind aan de prijsopdrijving in de mobiele telefonie en de veelgeroemde concurrentie zal echt in het belang van de consument gaan werken. Het is een goed signaal dat Europa bereid is om gemeenschappelijke regelingen door te zetten die indruisen tegen de belangen van monopolisten.

Helaas zit er wel een druppel alsem in deze vreugdebeker, want de voorstellen van het Parlement zijn omwille van het eigenbelang van bepaalde aanbieders en hun monopolieposities in een aantal lidstaten afgezwakt. Het uiteindelijke compromis ligt bij de eindprijs voor de consument ook duidelijk boven het voorstel van de Commissie, die je doorgaans toch niet van vijandigheid jegens het bedrijfsleven kunt betichten. Dat is geen goed signaal voor het Europese Gemeenschapsrecht, wel een belangrijke en juiste eerste stap in de richting van de consument. Daarom bedank ook ik iedereen die daaraan bijgedragen en ervoor gezorgd heeft dat er in de mobiele telefonie voortaan meer transparantie en meer keus voor de consumenten komt.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).(CS) Ik zal aan de hand van vijf opmerkingen uitleggen waarom ik dit zwaar bevochten compromis steun. Ten eerste is het zo dat die critici die aanvoeren dat dit geen marktconforme oplossing is, vergeten dat het kernprobleem nu juist ontstaat doordat de markt zelf niet marktconform is. In een dergelijk geval dient de markt gecorrigeerd te worden, zoals hier is gebeurd. Zoals de commissaris heel duidelijk zei, zijn er al eerder pogingen ondernomen de zaak recht te zetten. Ten tweede wil ik hier opmerken dat dit gebied nu eindelijk in overeenstemming is met de principes waarop onze Europese Unie is gegrondvest.

Ten derde is het heel belangrijk dat er, in ieder geval in zekere mate, gelijke toegang tot informatie bestaat op de markt. Zoals Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar voor economie, aantoonde, is in eniger mate gelijke toegang tot informatie een van de voorwaarden voor een soepel functionerende markt. Ten vierde wordt weliswaar de gelijke toegang tot informatie beduidend verbeterd maar dit gaat niet ten koste van de keuzevrijheid. Wij vinden dit zo belangrijk omdat op deze manier de concurrentie wordt gevrijwaard.

Ten vijfde en ten laatste is dit geen spel met neutrale uitkomst, zoals sommige menen, maar juist een win-win situatie, zoals collega Chichester net aangaf. En verder stel ik met genoegen vast dat wij in collega Farage een specialist hebben wat het functioneren van de vroegere communistische plancomités betreft. Het is goed te weten dat ook het Parlement zich buigt over geschiedkundige kwesties.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (SV) De laatste vijftien jaar hebben we in Europa een radicale daling van prijzen voor mobiele telefonie meegemaakt. Er zijn weinig gebieden waar de prijzen zo sterk gedaald zijn als juist op dit gebied. Het ging vooral om binnenlandse gesprekken, maar ook om internationale gesprekken, en het is goed om dat op een dag als deze te bedenken. Het probleem was echter dat wij, zoals de commissaris al aangaf, 27 verschillende markten hebben in plaats van één markt. Daarom feliciteer ik de commissaris en de rapporteur, de heer Rübig, met het feit dat we vandaag een besluit nemen dat neerkomt op meer transparantie, en met het feit dat er regels komen voor de concurrentie tussen mobiele operatoren en verkopers. Dat maakt een einde aan het cruciale probleem dat tot veel te hoge roamingtarieven heeft geleid. Hierdoor worden betere concurrentievoorwaarden geschapen.

Ik vind dat we hier hadden moeten stoppen en daarom betreur ik het dat er nu ook een voorstel ligt inzake regulering van prijzen op het niveau van de consument. Alle ervaringen wijzen uit dat men het gewenste effect niet bereikt door prijsregulering. Het gevaar dreigt dat we de prijsontwikkeling op slot zetten rondom het gereguleerde niveau. Het gevaar dreigt dat we minder druk zetten achter concurrentie tussen verschillende operatoren om de prijzen voor binnenlandse gesprekken en roaminggesprekken te verminderen. Het gevaar dreigt dat we niet langer met zulke snelle prijsdalingen te maken hebben als voorheen. Zonder te overdrijven wil ik erop wijzen dat het beter was geweest als we hadden volstaan met regels op het punt waar we een probleem hebben, namelijk verschillen in prijs bij verkopers en bij operatoren. Ik zeg dit omdat het niet de taak van de Europese Unie is – en ook niet moet zijn – om prijzen op consumentenniveau te reguleren. De EU moet datgene doen waar de commissaris eerder vandaag op heeft gewezen, namelijk ervoor zorgen dat we van 27 verschillende markten één markt maken. Daar zit de dynamiek in en dat is hetgene waarop we ons moeten richten. We moeten geen consumentenprijzen reguleren, maar we moeten zorgen voor regels waarmee we een veelzijdige en goede concurrentie tussen operatoren bereiken.

 
  
  

VOORZITTER: LUIGI COCILOVO
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik mevrouw de commissaris bedanken voor haar initiatief en de heer Rübig en de andere rapporteurs voor hun fantastische werk. Ja, er is een tekort aan marktwerking, dat gebeurt soms, al willen sommigen dat loochenen, maar in dit geval was het van het grootste belang dat we ingrepen en maximumprijzen vaststelden.

In onze overwegingen staat de consument centraal, al betekent dat helemaal niet dat we het bedrijfsleven schade toe zouden willen brengen. In tegendeel – we roepen de ondernemingen in de sector op om zoveel mogelijk te doen om nieuwe klanten te winnen en door nieuwe, goede en voordelige pakketten terug te verdienen wat hier en daar aan inkomsten gederfd zou kunnen worden. Voorop staat dat deze regeling met een kleine vertraging ook daadwerkelijk aan de consument ten goede komt en niet een soort onnozelenbelasting is, die ten koste gaat van hen die niet zo goed geïnformeerd zijn.

Mevrouw de commissaris, ik zou u dringend willen verzoeken om alles in het werk te stellen om deze regeling bekendheid bij de consument te geven en zo duidelijk te maken wat de Commissie en het Parlement voor de Europeanen doen. Veel meer dan menige abstracte discussie over de Europese Grondwet is dat namelijk wat er toe kan bijdragen om de Europeanen te overtuigen van de noodzaak van de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – (SV) Het is een grondbeginsel dat het niet de taak van de EU is om overal op de markt de prijzen te reguleren. Daarentegen geeft het basisverdrag ons de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om de consumenten te beschermen, ervoor te zorgen dat de markt functioneert en dat we een eerlijke en open concurrentie hebben. In dit geval hebben we jarenlang zeer duidelijke signalen gekregen – van wanhopige ouders van in het buitenland studerende kinderen, van oudere mensen die de kleine lettertjes in hun telefooncontracten niet hebben gelezen en ook van delen van de branche zelf – dat de onderhavige markt niet functioneert en noch transparant noch eerlijk is.

Daarom hebben we aan de roamingkwestie gewerkt sinds we drie jaar geleden tot lid van het Europees Parlement werden verkozen. Reeds bij onze eerste discussie met commissaris Reding is het probleem aan de orde gesteld. Drie jaar lang hebben wij – de commissaris, de Raad en het Parlement – samen geprobeerd om er via prijsvergelijkingen en open richtprijzen voor te zorgen dat de markt vrijwillig de bestaande fouten zou herstellen. Dat is niet gebeurd. Nog steeds is er sprake van grote concurrentievervalsing. Dit wetgevingsvoorstel komt dan ook niet als een verrassing. Ik juich het toe, omdat het onze taak is om ervoor te zorgen dat er een goed functionerende concurrentie op de interne markt is. Het is onze taak om strategische en systematische besluiten te nemen die de weg bereiden voor een open marktfunctie, en ik hoop dat de branche er in deze drie jaren voor zorgt om zijn zakelijke methoden te veranderen en om de prijssituatie voor zijn klanten zodanig uiteen te zetten en te verklaren, dat deze wetgeving voor een periode van drie jaar een eenmalig verschijnsel is en dat we dit soort ingrijpen daarna aan de markt kunnen overlaten.

Ik wil mijn dank uitspreken voor de genoten samenwerking tussen de fracties en met de Commissie en voor het werk dat geleid heeft tot wetgeving die ik over het algemeen zinnig vind.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (UEN). – (LV) Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de commissaris, de rapporteur en de Raad voor het compromis dat zij hebben bereikt over een kwestie die voor de Europeanen van wezenlijk belang is. Vanuit het standpunt van de economische theorie kan interventie in om het even welk marktsegment door invoering van een maximumretailprijs ongetwijfeld worden aangemerkt als een ongepaste regulering van de economie van de markt. Gezien de vergeefse pogingen van de Europese Commissie om de roamingmarkt op andere manieren te beïnvloeden moet deze aanpak beschouwd worden als het laatste redmiddel dat de wetgever tot zijn beschikking heeft. Bovendien zal de regelgeving slechts gedurende een beperkte periode van kracht zijn. In essentie heeft deze verordening echter ook een politieke betekenis. Zij bewijst immers dat de Europese interne markt werkelijk een markt op Europees niveau is en niet slechts de som van de markten van de individuele lidstaten. Het feit dat men de indruk heeft dat op de nationale markt perfecte concurrentie heerst, betekent nog niet dat dit ook op Europees niveau zo is. De markten van de lidstaten worden op tal van terreinen beschermd tegen het ontstaan van één echte Europese interne markt. Laat ik een paar van die terreinen noemen: vervoer, dienstverlening, verkeer van arbeidskrachten, enzovoorts. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de wetgever in de Europese Unie voortdurend dergelijke administratieve maatregelen moet nemen om de markt te beïnvloeden en de prijzen te reguleren. Zodra blijkt dat de maximumprijzen niet langer nodig zijn - zelfs als de termijn van drie jaar nog niet ten einde is - kunnen wij, althans in de sector van de mobiele communicatie, een echte interne markt op Europees niveau tot stand brengen. Hartelijk dank.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, we hebben een algemeen probleem op de interne markt, omdat openstelling van een markt vaak gepaard gaat met de vorming van een oligopolie. We hebben nu iets in elkaar getimmerd dat op korte termijn resultaat oplevert, maar dat neemt niet weg dat het concurrentieprincipe een betere juridische grondslag moet krijgen.

Ik ga ervan uit dat de geldklopperij door de grote telefoonmaatschappijen nog wel door zal gaan. Hun slachtoffers zullen niet langer de toeristen en de voortdurend reizende zakenlieden zijn, maar eerder de zwakste marktpartijen. Heel vaak zijn dat jongeren en kinderen. Als je ziet hoe agressief er reclame voor beltonen gemaakt wordt en wat voor grote problemen zich voordoen met de content die op gsm’s aangeboden wordt, zoals gewelddadige en pornografische filmpjes, dan lijkt mij de volgende opgave voor de Commissie te zijn dat zij moed toont en vaart zet achter preventieve wetgevende maatregelen op basis van het overleg dat op dit terrein plaatsvindt en dat op 7 juni afloopt, zodat we ook op dit probleem, het gsm-gebruik onder kinderen en jongeren, meer vat krijgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto (GUE/NGL). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de roamingkosten zakken, maar Europa mengt zich pas laat in dit vraagstuk en het zijn de consumenten die hier de consequenties van dragen. Jarenlang heeft de Europese Commissie geen maatregelen genomen om haar burgers te beschermen en heeft zij de telefoonbedrijven zelf vrijgelaten om onderling tot overeenstemming te komen, waardoor er kartelvorming is ontstaan die voor de consumenten op pure geldverspilling neerkomt.

Onafhankelijke onderzoeken, zoals het onderzoek door de Association of European Consumers, wijzen uit dat mobieletelefoonoperatoren hun klanten jaarlijks 3,52 miljard euro teveel in rekening brengen. De werkelijke kosten van een minuut bellen op een buitenlands netwerk liggen grofweg tussen de 10 en 14 cent; operatoren verkopen het door voor gemiddeld 1,06 euro, wat betekent dat het verschil tussen de prijzen en de kosten meer dan 600 procent is.

Met het oog op deze hoge marges, hadden we een serieuzer voorstel naar de consumenten toe verwacht in plaats van wat er nu door dit Parlement is aangedragen: een verlaging tot 49 cent, wat inhoudt dat we zwichten voor de eisen van de Raad en de telefoonoperatoren. Ja, dit voorstel is noodzakelijk en betekent een kleine stap vooruit, maar een verlaging van de prijzen biedt niet voldoende bescherming voor de consument of compensatie voor de geleden uitbuiting, maar straft hen daarentegen nog meer.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE).(ES) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de commissaris bedanken voor de moed die zij betoond heeft om een probleem waardoor de consument getroffen wordt, aan te pakken. Ik heb vastgesteld dat de commissaris zich bijzonder veel gelegen laat liggen aan de consument en dat zij bovendien een weg is ingeslagen die altijd onder vuur heeft gelegen, namelijk die van het rechtstreeks ingrijpen in de prijzen die voor de markt worden vastgesteld. Zij heeft besloten die uitdaging aan te gaan, en we zullen zien hoe dit uitpakt.

Voordat ik mijn standpunt geef, wil ik in het kort de rapporteur bedanken, die uitstekend werk heeft geleverd, en ook de Raad, die erin geslaagd is om het onderhavige document op doeltreffende wijze, in betrekkelijk korte tijd, gereed te hebben zodat het in het Parlement in stemming kan worden gebracht.

Het probleem dat zich hier voordoet, is in grote lijnen het volgende: uit de geschiedenis blijkt dat ingrijpen in de marktprijzen bijna nooit de gewenste resultaten oplevert en dat het weer andere, bijkomende problemen genereert: of wel dat de prijzen niet dalen, dan wel dat de kosten die men tracht te beperken of de kosten van wat in die sector niet meer verdiend wordt, naar andere sectoren op dat gebied worden overgeheveld.

Zo bestaat er nu al enige ongerustheid over de vraag tot welk punt de kosten zullen worden overgeheveld naar de kosten van nationale gesprekken, dat wil zeggen in welke mate de bedrijven de prijzen van nationale gesprekken zullen gaan verhogen voor de consument.

Commissaris – en ik wil ook de Raad hierop wijzen - ik denk dat de follow-up van dit proces van het grootste belang is, niet alleen wat betreft het verlagen van de kosten van internationale gesprekken, maar ook wat betreft de ontwikkelingen van de kosten op de nationale markten. Dat zal ons werkelijk inzicht verschaffen in de dimensie en de uiteindelijke gevolgen van deze verordening en van de besluiten die we nu nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE). - (ET) De verordening van vandaag is een goed voorbeeld van de positieve dingen die de Europese Unie haar burgers biedt. Het verlagen van de rekeningen van mobiele telefoons is een merkbare en positieve verandering. Het is vreemd dat de Europese Unie, die als interne markt begon, zeven jaar moet strijden voor een interne markt in één sector. Van belang is echter het succesvolle resultaat waar de heer Rübig ons naartoe heeft geleid.

Hoewel het prijsniveau dat in onderhandelingen met de lidstaten is bereikt niet helemaal is waar ik op had gehoopt, is een compromis beter dan een voortzetting van de status-quo. 49 eurocent per uitgaand telefoongesprek is zes keer beter dan drie euro. Het is belangrijk dat een maximaal aantal consumenten eerder van de nieuwe prijzen kan profiteren dan bijvoorbeeld pas over drie maanden, in september, wanneer de zomervakanties al voorbij zijn.

Aangezien het in het belang van maatschappijen voor mobiele telefoons is om de consumenten gedurende de hele overgangsperiode van drie maanden de oude roamingprijzen te laten betalen, moeten wij waarborgen dat de nieuwe mogelijkheden die de regelgeving creëert snel de consumenten van deze dienst bereikt. Zowel wij als de consumentenorganisaties hebben nog veel werk te doen om het publiek te informeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, goed bedoeld is nog lang niet goed gedaan, zo zeggen we in het Duits. En deze verordening wekt inderdaad de verdenking eerder een uitwas van populistisch effectbejag te zijn dan een teken van politiek verstand. Natuurlijk zijn de roamingtarieven te hoog, natuurlijk is er sprake van gebrekkige marktwerking. De vraag is alleen hoe we dat gebrek verhelpen. Lukt dat met prijsvormings- en prijsreguleringsmechanismen, waar hier voor gekozen is, of is het misschien zinvoller om bij de toekomstige beraadslagingen over het telecompakket de nodige wijzigingen aan te brengen in de markttoegangsrichtlijn, zodat aanbieders overal in Europa de mogelijkheid krijgen in alle andere landen hun diensten aan te bieden, waarna er concurrentie ontstaat die druk uitoefent op de prijzen, die dan ook gaan dalen?

De liberalisering van de telecommunicatiemarkt op nationaal niveau heeft laten zien dat dit werkt. Dat moet toch ook op Europees niveau lukken? Als je hoofdpijn hebt, snijdt de dokter ook niet meteen je hoofd eraf, maar geeft je misschien een aspirientje. We zouden eerst dit soort maatregelen moeten overdenken, voordat we het kind met het badwater weggooien. Ik betreur dit terugvallen op prijsreguleringsmechanismen, waar de EU al twintig jaar geleden vanaf is gestapt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zal de uitdrukking “een Europa van resultaten”, die de commissaris heeft gebezigd, gebruiken om mijn toespraak mee te beginnen. Ik denk dat we allemaal, en met name onze rapporteur, trots kunnen zijn op dit voorbeeld van een EU die werkt. Roaming kan duidelijk het best op het niveau van de EU worden geregeld, omdat wij een plicht hebben om actie te ondernemen. Het gaat hier om een duidelijk geval van marktfalen. En dat kost onze burgers duidelijk geld. We moesten wel iets doen.

Het pakket dat vandaag voor ons ligt, is een proportioneel antwoord en mijn fractie steunt het. Transparantie, het recht op informatie en een beschermend tarief, waarbij we verlagingen van tot wel 70 procent zullen zien, zullen wettelijk worden vastgelegd en hiermee zullen heel veel burgers - honderden miljoenen - worden beschermd. Een cruciaal punt is dat de duur van de verordening beperkt is tot drie jaar om specifiek het marktfalen aan te pakken, waarna we het onderwerp opnieuw tegen het licht zullen houden.

In een tijd dat we te veel institutioneel geneuzel over kleinigheden horen, zal ik er geen enkele moeite mee hebben om dit Europa van resultaten aan mijn kiezers in Schotland voor te leggen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – Voorzitter, mevrouw Reding, collega Rübig, mijn hartelijke gelukwensen voor uw doorzettingsvermogen en uw hardnekkigheid in dit dossier.

Met deze verordening, beste collega's, bewijzen we eindelijk nog eens dat de Europese Unie goed is voor de mensen. Want zowat iedereen heeft tegenwoordig zo'n toestelletje en zal dus de positieve impact van deze maatregel kunnen genieten.

Mevrouw de commissaris, een heel kleine anekdote. Mijn poetsvrouw heeft me de voorbije jaren één keer over Europa aangesproken en dat was over de gsm-tarieven, met name over de onverantwoord hoge factuur die ze kreeg nadat ze op vakantie in Spanje naar huis in België had gebeld.

Ik denk dat we met deze verordening de juiste beslissing nemen. In Europa in het buitenland bellen met een gsm is vandaag nauwelijks een optie. Het kost handenvol geld en dat is uiteraard een ernstige belemmering voor de interne markt. Het is een prima zaak dat daaraan een einde komt. Prima voor de zakenlui en prima voor de toeristen, voor de studenten en voor ons allemaal.

Het is ook zeer goed dat de gsm-gebruikers de lagere tarieven automatisch kunnen genieten. Ook dat is een overwinning voor de consument en voor Europa. Ik ben ervan overtuigd, mevrouw de commissaris, dat de gsm-operatoren een groot deel van de gederfde inkomsten zullen kunnen terugwinnen, gewoonweg omdat er veel meer gebeld zal worden.

Mevrouw de commissaris, beste collega's, de nieuwe gsm-tarieven zijn scherpe tarieven. Ze liggen zeer dicht bij de tarieven die het Parlement naar voren had geschoven. De prijs van een gsm-gesprek in het buitenland zal met gemiddeld 60 procent dalen en dat is zeer ingrijpend. De Commissie en het Parlement hebben stand gehouden en tegen alle druk en lobbying in de kant van de consument gekozen. Als het goed is, mag het ook gezegd worden, denk ik.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, de consument komt vandaag overduidelijk als winnaar uit de strijd en dat is goed nieuws voor de burgers. Daar ben ik heel trots op, ook al hadden wij als sociaaldemocraten eigenlijk nog meer gewild. Hier is iets positiefs tot stand gekomen.

We hebben ons bij deze wettelijke regeling heel bewust tot de telefoongesprekken beperkt. We zijn niet gekomen met wetgeving over sms, mms en andere vormen van data-overdracht, maar we roepen het bedrijfsleven wel op om een voorbeeld te nemen aan hetgeen hier tot stand gekomen is. We zullen nauwkeurig volgen wat er de komende jaren op deze andere terreinen gebeurt. Als men geen lering trekt uit de wettelijke regeling die we nu opgesteld hebben, zien wij ons gedwongen ook op deze terreinen wetgevend actief te worden en ook daarin zullen we de Europese Commissie weer van ganser harte steunen. Dat is een waarschuwing die het bedrijfsleven ter harte zou moeten nemen. We willen niet koste wat het kost als wetgever optreden, maar als het nodig is, zullen we het doen en wel met de volle strengheid van de wet.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, dit is een tijdelijke, maar noodzakelijke maatregel. Hier is geen sprake van een echte markteconomie. De markteconomie functioneerde niet en de aanbieders van telecommunicatie hanteerden kartelachtige prijzen. Er ontbreekt echter duidelijk iets in het voorstel, dat verder aanvaardbaar is. Het heeft namelijk geen betrekking op sms’jes of multimediadiensten. Die kunnen dus nog steeds in rekening worden gebracht zoals de aanbieders zelf willen. Hopelijk zullen zij hun verminderde winst niet gaan compenseren door de kosten van sms’jes te verhogen. Wij kunnen niet spreken van een goed functionerende interne markt in telecommunicatie zolang grensoverschrijdende telefoontjes duidelijk te duur zijn.

Dit debat over de kosten is belangrijk, maar het is nog belangrijker te waarborgen dat alle consumenten zonder problemen van redelijke prijzen kunnen profiteren: het moet niet aan de individuele consument worden overgelaten of de wet wordt gerespecteerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik bedank iedereen hartelijk die aan dit project gewerkt heeft. Het resultaat is beter dan wat er aan het begin van de het overleg lag.

Er zijn dan ook een aantal pluspunten: ten eerste dat de lasten voor de consument worden verlicht, ten tweede dat de EU bewezen heeft te kunnen handelen, ten derde dat er in dit Huis een verordening ter tafel komt die een beperkte geldigheidsduur heeft en na drie jaar afloopt – en ik hoop dat er dan inderdaad een eind aan komt – en ten vierde dat we een bijdrage leveren aan een steeds grotere transparantie. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van concurrentie, zodat de consument kan beslissen welk tarief hij kiest en bij welke aanbieder.

Er is echter ook een groot probleem en dat moeten we, zo vind ik, ook bij de naam noemen. We grijpen in als politieke instantie en bepalen desondanks prijzen. We bepalen consumentenprijzen. Dat is helemaal niet de taak van de politiek. Het is niet onze taak om prijzen vast te leggen. In andere politieke en economische stelsels streeft men daar misschien wel naar, maar in mijn opvatting is dat niet de taak van de Europese beleidsmakers.

Het kan ook zijn dat we de gevolgen van zo’n ingreep in de prijsvorming niet goed doordacht hebben, want hoogstwaarschijnlijk moeten we hiervoor ergens anders weer iets inleveren. En als wij maar blijven zeuren over de situatie en steeds opnieuw ingrijpen, ontstaat er niet wat ons voor ogen staat, maar zal deze affaire achteraf een Pyrrusoverwinning geweest blijken te zijn.

Willekeurige prijzen! Zijn de prijzen die we nu vastgesteld hebben dan echt de juiste prijzen? Eigenlijk zijn ze langs de weg van onderhandelingen tot stand gekomen. Wie eerlijk is, moet toegeven dat aan het einde van die weg een resultaat staat dat in zekere zin toevallig is. Het goede daaraan is dat de Raad ervoor gezorgd heeft dat het in alle gevallen om maximumprijzen gaat. Dat is een goede benadering! Als we dan al in de richting van prijsregulering gaan, zouden we met maximumprijzen moeten beginnen, wat de mogelijkheid van een regulering in elk geval theoretisch nog open laat. Dat er onder deze grens een stuk concurrentie ontstaat, valt niet uit te sluiten.

Hebben we hier nu met iets eenmaligs of met een precedent te maken? Dat is de kernvraag. Ik vrees dat het een precedent is. Een collega heeft het zojuist in alle openheid gezegd: eindelijk is een taboe doorbroken – we hebben ingegrepen in de markt. Dat is nu precies wat niet zou mogen gebeuren, precies wat ik betreur en afkeur!

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, als voorzitter van de Commissie interne markt en consumentenbescherming heb ik één minuut spreektijd, en als ik hier één minuut een mobiel telefoongesprek zou voeren, als een gewone consument, zou ik nog steeds buitensporig hoge kosten maken voor dat gesprek.

Natuurlijk zal deze wet dat allemaal veranderen. Consumenten zullen hun kosten zien halveren. Ze zullen automatisch informatie krijgen over de kosten van uitgaande en binnenkomende gesprekken en ze zullen profiteren van een automatisch eurotarief. De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft deze kwestie voor het eerst aangekaart in 2005, toen we tijdens een hoorzitting reageerden op klachten van consumenten over te hoge tarieven, en nu in 2007 heeft dit Parlement laten zien dat het resultaten voor de consumenten kan bereiken.

Daarom is dit goed nieuws, en we willen dit zo snel mogelijk in werking laten treden. We willen dat de consumenten hier blijvend van zullen kunnen profiteren, ook na de drie jaar die de wet van kracht zal zijn, maar consumenten moeten zich ervan bewust zijn dat de kosten van het gebruik van mobiele telefoons voor het krijgen van toegang tot internet of het versturen van sms-berichten nog steeds buitensporig hoog zijn. Commissaris, we willen u vragen om actie te ondernemen op dit terrein. De bedrijfstak zelf moet overgaan tot het verlagen van deze prijzen. We hebben laten zien dat we hier actie ondernemen namens de consumenten als die worden afgezet. Ik hoop dat de bedrijfstak deze boodschap serieus zal nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE). – (DA) Slechts negen maanden nadat we voorstellen op het gebied van roaming voor het eerst in het Parlement hebben behandeld, ligt er nu een resultaat waarop we heel trots kunnen zijn. Commissaris Reding, u verdient een groot compliment voor uw uitstekende inspanningen voor lagere telefoonrekening. Wij in het Parlement hebben echter ook het onze bijgedragen. Er is één winnaar in deze strijd: de Europese consument. Al op 1 augustus 2007 zullen de Europese klanten de lagere prijzen in hun portemonnee merken. Het zal hooguit 4,5 Deense kroon kosten om vanuit het buitenland naar huis te bellen. Ik zal niet veel tranen laten om de verliezers, de Europese telefoonmaatschappijen. Die hebben ach en wee geroepen, maar in werkelijkheid hebben ze de consumenten enorme sommen afhandig gemaakt. Bijna 95 procent van de roaminginkomsten was pure winst. Daar hebben we nu gelukkig een eind aan gemaakt. Het heeft er echter om gespannen. In de Commissie interne markt en consumentenbescherming bestond grote onenigheid. Mijn collega’s, de heer Coveney van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten en de heer Muscat van de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement, wilden twee uiteenlopende richtingen inslaan, en er werd een intense dans om de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie opgevoerd. Nu staan we hier echter met gesloten gelederen. Dus ik vraag u graag nogmaals ten dans, mijnheer Muscat. Nogmaals bedankt voor de goede samenwerking, en ik hoop dat mevrouw Reding nu verder zal gaan op het gebied van sms en tekstberichten überhaupt, want dat gebied ontbreekt in dit voorstel.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE). – Voorzitter, commissaris, minister, collega's, als wij vandaag met het pakket amendementen van het verslag-Rübig over de verordening inzake roaming instemmen, dan hebben we als Europese wetgever alle reden om trots te zijn. Zowel het gedurfde voorstel van commissaris Reding als het werk van de verschillende Parlementscommissies ter voorbereiding van het verslag-Rübig en ook de vorderingen die onder het Duitse Raadsvoorzitterschap geboekt zijn, getuigen alle van visie en politieke vastberadenheid om effectief datgene te doen wat we altijd beweren te doen: ervoor zorgen dat Europese beslissingen een goede zaak zijn voor de mensen.

De verordening inzake roaming getuigt van visie en van lef. Natuurlijk geloven wij in de werking van de markt. Maar waar de markt faalt, hebben we geen schrik om in te grijpen. Prijsregulering is een verregaande ingreep, maar ze is tijdelijk en ze is in deze op zijn plaats.

Ik ben ook opgetogen over de snelheid waarmee we hebben kunnen werken. Op tien maanden tijd een wet als deze tot stand brengen, dat is niet eerder gezien. Bovendien laten de resultaten zich al voelen nog voor hij gepubliceerd en in werking getreden is. Het worden dus wellicht ook deze zomer al mooie dagen voor de roamende vakantiegangers.

Tot slot treed ik volmondig de inhoudelijke keuzes bij. De opzet om de overdreven consumentenprijzen een halt toe te roepen is gehaald: de maximumprijs ligt zo'n 60 procent onder de gemiddelde prijs van vóór de lancering van het initiatief en dat kan tellen, en de bepalingen over meer informatie en transparantie zijn een bijkomende troef. Ik kijk uit naar de reacties van de markt die gelukkig nog een beetje speelruimte heeft en die nu zal kunnen en hopelijk ook willen bewijzen dat ze werkt.

Tot slot wil ik alle collega's danken voor de fijne samenwerking in dit dossier. Ik wil in het bijzonder ook Simon Coveney noemen. Hij was de schaduwrapporteur in de Commissie interne markt en heeft ook een heel belangrijke rol gespeeld om dit resultaat te kunnen neerplaatsen, maar hij kon er vandaag helaas niet bij zijn.

Ik feliciteer overigens ook de commissaris met haar voorstel en ik wens de Raad verder alle succes toe. Collega's, ik denk dat de consumentendimensie van het Europees beleid er vandaag een ster bij gekregen heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, naar huis bellen wanneer je op vakantie bent is veel te lang veel te duur geweest. Veel aanbieders van mobiele telefonie hebben hun klanten exorbitant hoge, en in de ogen van het Parlement ook onnodig hoge tarieven berekend. We hebben ze gewaarschuwd dat ze de boel op orde moesten krijgen. We hebben ze de kans gegeven om het goede te doen, maar dat hebben ze niet gedaan en daarom moesten wij wetgeving aannemen waarmee iedereen die in het buitenland een mobiele telefoon gebruikt, beschermd wordt.

Dit is geen ideale oplossing, maar het is de enige optie die we nog hebben om degenen die de markt misbruiken in het gareel te krijgen. Laat dit een les zijn voor andere bedrijfstakken. Een van de dingen die we hebben ontdekt tijdens onze discussies met de mobieletelefoonaanbieders, was dat veel roamingverkeer binnen het bedrijf wordt gehouden omdat de consumenten naar partnernetwerken worden geleid. Daarom zijn wholesaleprijzen voor veel roamingbedrijven gewoon een manier om verschillende delen van dezelfde bedrijfswinst binnen te halen. Als we dat begrijpen, wordt de marktprijs voor consumenten zelfs nog exorbitanter. Dit is een overwinning van de consumenten, een overwinning voor het Europees Parlement en een overwinning voor de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Vakalis (PPE-DE). - (EL) Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil mijn gelukwensen uitspreken aan het adres van zowel Paul Rübig voor het door hem bereikte compromis, als commissaris Viviane Reding voor haar initiatief tot een regelgevingsvoorstel.

Mijns inziens was er echt behoefte aan regulerend optreden. Al jarenlang was er nauwelijks concurrentie op de roamingmarkt in de Europese Unie, met als gevolg dat de tarieven voor roaming op zowel het retail- als het wholesaleniveau hoog bleven.

Er zaten weliswaar enkele tekortkomingen in het oorspronkelijk voorstel - waar ik ook van meet af aan op heb gewezen - maar ik ben van mening dat met de vandaag in stemming te brengen compromistekst de meeste van deze functionele tekortkomingen van het systeem worden opgevangen. Ik herinner eraan dat wij vooral moesten zorgen voor een compromis tussen enerzijds de behoeften van de consumenten en anderzijds het concurrentievermogen van de Europese mobieletelefoonmaatschappijen, en ik geloof dat wij uiteindelijk een wijs compromis hebben bereikt.

Ik ben bijzonder voldaan over de voorgestelde retail- en wholesaletarieven, die trouwens heel dicht in de buurt liggen van hetgeen ik in mijn amendementen had voorgesteld. Ik ben echter vooral voldaan over het feit dat uiteindelijk de “opt-out” de overhand heeft gekregen. Met de formulering die uiteindelijk hiervoor gevonden is, zullen mijn inziens alle categorieën van consumenten worden beschermd, zowel degenen die uitgezonderd willen worden van de eurotarieven en het bestaand contract met hun maatschappij willen handhaven, als degenen die in het geheel niet, of nauwelijks, geïnformeerd zijn maar wel de nieuwe, lagere tarieven moeten kunnen krijgen.

Tot slot wordt met de vandaag in stemming te brengen verordening prijstransparantie gegarandeerd aan de Europese consument, die helaas toch al zo’n hoge prijs moet betalen voor talrijke producten en diensten, hoe ongerechtvaardigd die prijs ook moge zijn op een interne, geliberaliseerde en concurrentiële Europese markt.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE). - (EL) Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de commissaris van harte gelukwensen met haar efficiënt voorstel inzake roaming. Daaruit blijkt dat de politieke boodschap die het Europees Parlement jaren geleden afgaf, is aangekomen.

Wij weten dat het doel was om ten eerste maximumtarieven vast te stellen. De mobieletelefoonmaatschappijen moeten immers gedwongen worden om transparante en correct berekende prijzen toe te passen. Mijns inziens is daarmee ons werk - het werk van de Commissie en het werk van het Europees Parlement - echter nog niet af. Bij een eventueel heronderzoek van de marktsituatie met betrekking tot roaming, na de inwerkingtreding van de huidige verordening, zullen correcties moeten worden aangebracht met betrekking tot de kwestie van gegevenscommunicatiediensten en tekstberichten.

Ook moet erop worden gewezen dat er een belangrijke taak ligt voor de regelgevende autoriteiten, die erop moeten toezien dat het huidig akkoord wordt nageleefd.

Nu overal de burgers sceptisch staan tegenover het optreden van de Europese Unie en de weerslag daarvan op hun dagelijkse leven, is dit initiatief een gelegenheid voor de instellingen om aan te tonen dat de Europese Unie zich inzet voor de oplossing van hun problemen en de voltooiing van de interne markt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Ik wil mijn dank uitspreken aan de rapporteur, de heer Rübig, aan mevrouw Niebler en de overige rapporteurs, de heren Muscat, Coveney, Mauro en Matsis, en aan de Raad, die hier vertegenwoordigd wordt door onze collega, de heer Joachim Wuermeling, voor hun inzet bij de opstelling van dit complexe verslag. Mijn dank ook aan commissaris Reding en haar team, voor de nauwe samenwerking met het Europees Parlement en de zorgvuldige opstelling van deze verordening, die berust op een grondige analyse van de situatie.

Europese consumenten, met name toeristen, studenten en zakenmensen, zijn vaak onaangenaam verrast door de rekeningen die hun mobieletelefoonoperatoren hun voorleggen na een verblijf in het buitenland. De constructieve debatten in het Europees Parlement hebben ons in de gelegenheid gesteld om maximumprijzen vast te stellen, waardoor enerzijds de roamingkosten van de klanten aanzienlijk zullen afnemen en anderzijds voldoende ruimte wordt gecreëerd om de concurrentie tussen mobiele operatoren te bevorderen.

Ik ben blij met dit compromis, dat drie belangrijke gevolgen zal hebben voor de doorsnee Europese consument. Hij krijgt drie maanden de tijd om te beslissen of hij wil overschakelen van het huidige tarief op het “eurotarief” of liever het huidige tariefmodel blijft hanteren. Het verheugt mij dat het Europees Parlement erin is geslaagd om te waarborgen dat klanten met een beter contract niet automatisch onder het tarief voor bescherming van de consument vallen, maar de mogelijkheid krijgen om hun bestaande contracten te behouden.

In de slotversie wordt ook de gedachte verwoord dat de verordening slechts drie jaar van toepassing mag blijven. Ik ben ervan overtuigd dat een werkelijk competitieve roamingmarkt zal ontstaan die in de toekomst geen verdere regelgeving behoeft.

Dames en heren, het is belangrijk dat Europa concrete resultaten ziet. Het is een succes dat deze Europese wetgeving in recordtijd is aangenomen. De burgers van Europa zullen er wel bij varen. Het is duidelijk gebleken dat Europa in staat is om snel tot overeenstemming te komen wanneer het zich engageert om een zinvol en concreet project ten uitvoer te leggen.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, binnen afzienbare tijd zullen 37 miljoen toeristen en 110 miljoen Europeanen die voor hun werk moeten reizen merken dat hun telefoonfactuur met 70 procent is geslonken.

De tekst die we nu gaan aannemen zal een einde maken aan een systeem van oplichterij waarvan de Europeanen nu al jarenlang het slachtoffer zijn. We zijn er helaas niet zeker van dat de prijsinformatie die we bij dit debat – het lijkt wel een discussie tussen marktkooplieden – hebben verkregen, correspondeert met de werkelijke kosten. We hebben dus geen betrouwbare gegevens over de omzet en de daaruit voortvloeiende inkomsten, en kunnen daarom niet goed bepalen waar het evenwicht moet liggen tussen de marges die nodig zijn om de mededinging tussen de Europese leveranciers van mobiele telefoniediensten te handhaven enerzijds, en een billijke prijs voor de consumenten anderzijds. Deze verordening is een stap voorwaarts, zeker als het gaat om de retailprijzen, maar we zullen deze wetgeving nog moeten perfectioneren. Binnenkort zullen we een kader moeten scheppen voor de prijzen voor het overbrengen van sms-berichten en de overdracht via het internet.

We betreuren het wel dat de miljoenen Europeanen die tot eind augustus zullen gaan reizen nog geen baat zullen ondervinden bij de nieuwe tarieven. De operatoren hebben dus nog één vakantieseizoen cadeau gekregen.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, mijnheer de minister, ik geloof dat we vandaag heel tevreden kunnen zijn over de verlaging van de roamingtarieven.

We moeten ons intussen hoeden voor gemakkelijke oplossingen. We mogen de industrie en de consumenten niet automatisch en systematisch tegenover elkaar stellen. Een voortdurende verlaging van de plafonds heeft niet alleen maar voordelen. Integendeel. Als de prijzen voor roaming te laag worden gesteld, bestaat het gevaar dat de operatoren deze derving van inkomsten gaan compenseren door minder te investeren, en dat zou voor de consumenten als groep nadelig zijn. Een andere mogelijkheid is dat de operatoren de prijzen voor de nationale gesprekken flink verhogen.

De plafonds zoals die in dit compromis worden voorgesteld – 49 eurocent per minuut voor gesprekken vanuit het buitenland en 24 cent per minuut voor inkomende gesprekken – zijn heel interessant, vooral omdat ze in de loop van de drie jaar volgend op de inwerkingtreding van de verordening nog lager kunnen worden gesteld. Daar kunnen we dus tevreden over zijn.

Het is een heel verstandige oplossing en één die ons in staat stelt de tarieven op de lange termijn nóg eens naar beneden bij te stellen. We zullen dan een concurrerende markt hebben met een zo ruim mogelijke verscheidenheid aan tarieven. De consumenten kunnen dan op basis van duidelijke inlichtingen een keuze maken.

Dit compromis geeft klanten na de inwerkingtreding van de verordening drie maanden de tijd om te besluiten of ze van het eurotarief gebruik willen maken of niet. Als ze geen voorkeur aangeven, zullen ze automatisch het tarief aangerekend krijgen dat voor hen het gunstigst is. De abonnee hoeft dus geen gebruik te maken van het eurotarief als hij reeds gunstige voorwaarden van zijn dienstverlener geniet. Dat is een goede zaak. Het is ook een pragmatische oplossing: miljoenen klanten die voor hun roaming reeds een minder hoog tarief betalen, zullen dus niet automatisch onder het eurotarief komen te vallen.

Ik hoop dat deze nieuwe verordening – een tijdelijke verordening in de zin dat ze drie jaar na inwerkingtreding weer buiten werking zal worden gesteld – volstaat om de telefoniemarkt te reguleren, en wel op een zodanige wijze dat de consument gerespecteerd en beter beschermd wordt, zonder daarmee de mededinging en de innovatie in de sector te schaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Deşi Comisia pentru industrie, cercetare şi energie a aprobat iniţial un plafon tarifar mai scăzut pentru apelurile de roaming, soluţia agreată, care prevede reducerea în trei ani a tarifelor pentru apelurile efectuate de la 49 de euro cenţi la 43 şi pentru apelurile primite de la 24 de euro cenţi la 19, va reduce cu peste 60% facturile celor aproape 150 de milioane de utilizatori de roaming şi reprezintă un progres important. Reducerea tarifelor pentru roaming va determina şi creşterea gradului de utilizare serviciilor, mai ales în rândul celor 63% dintre europeni care, din cauza preţului excesiv, îşi limitau telefoanele când călătoreau în străinătate. Pentru aceasta, însă, în special în primele luni de aplicare a regulamentului, va fi esenţială informarea utilizatorilor. Solicităm Comisiei Europene ca, împreună cu autorităţile naţionale de reglementare, să informeze utilizatorii şi, mai ales, să supravegheze piaţa, astfel încât prevederile noului regulament să fie respectate iar cetăţenii europeni să se bucure de noile tarife, indiferent dacă sunt turişti sau oameni de afaceri. Felicit raportorii şi mai ales pe doamna Comisar pentru elaborarea acestui regulament.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, mijn gelukwensen aan commissaris Reding en aan de rapporteur, de heer Rübig. Ik wil de Raad bedanken voor zijn steun aan het voorstel om de roamingprijzen te verlagen.

Er heeft zich iets uitzonderlijks voorgedaan. Voor het eerst voeren we in de Europese Unie een verordening in die op zo’n grote schaal concurrentie bevordert, de vrije markt steunt en bijdraagt aan het verwezenlijken van de Lissabonstrategie. Grote en kleine ondernemingen, wetenschappers, studenten, toeristen en miljoenen Europeanen die buiten de grenzen van hun land werken, plukken hier allemaal de vruchten van. Ik wil beklemtonen dat niet alleen consumenten gebaat zijn bij deze verordening, maar de markt evenzeer.

Er zijn tijdens de debatten ook argumenten tegen de verordening aangevoerd. Naar verluidt zou de vrije markt geen regulering behoeven. Ja, dat is inderdaad zo, met één uitzondering: wanneer monopolievorming een bedreiging vormt voor mededinging en consument. En dat is precies wat nu aan de orde is. De Europese Commissie gaat hetzelfde te werk als alle organisaties voor consumentenbescherming en mededingingsautoriteiten in de Europese landen.

Maar het is ook belangrijk dat we nagaan hoe deze verordening functioneert. Ik hoop zelf dat deze niet op zichzelf blijft staan, maar een precedent gaat vormen. En dat we vele andere kwesties die de markt, de concurrentie en de consumenten ten goede komen, op een soortgelijke wijze kunnen regelen.

Het creëren van een energiemarkt is zo’n grote uitdaging die ons te wachten staat. We zullen zeker een probleem krijgen met een paar nationale giganten, waarop we erg trots zijn, maar die we ook in de markt zullen moeten incorporeren.

Tijdens de eerste fase hebben we het realiseren van de Lissabondoelstellingen in eerste instantie aan de nationale regeringen overgelaten en is er weinig resultaat geboekt. Het ging beter toen de Commissie de zaken in de hand nam. Dat is nu al te zien. Daarom wil ik mevrouw de commissaris en voorzitter Barroso allebei feliciteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – Voorzitter, allereerst dank aan ons onderhandelingsteam. We hebben met zijn allen een evenwichtig resultaat bereikt.

Collega's, ingrijpen in de prijzen op de markt is een ongebruikelijke stap, een stap die helaas nodig was. Er is voor vakantiegangers die in het buitenland hun mobieltje gebruiken, te veel onduidelijk. De torenhoge kosten voor bellen en de hoge kosten voor gebeld worden zorgen voor onaangename verrassingen als een maand later de rekening komt.

We stellen nu maximumprijzen in, ook al zijn die, wat mij betreft, nog aan de hoge kant. Nog belangrijker is dat we van de telefoonaanbieders meer transparantie eisen. Bij gesprekken uit het buitenland moet duidelijk zijn wat het precies kost. Als de prijzen transparant zijn, kan er ook normale concurrentie ontstaan en dan zijn de maximumprijzen niet meer nodig. Als het goed is, bieden telefoonmaatschappijen binnenkort al tarieven aan die onder het maximum liggen.

Teleurstelling is er nog over de ingangsdatum en het zou de telefoonmaatschappijen sieren als ze zelf het initiatief nemen om nog vóór de zomervakantie, dus vóór 1 juli, gunstiger tarieven aan te bieden. De vakantieganger is al te lang een melkkoe geweest.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Dames en heren, hier eindigt de zevenjarige oorlog tussen het Europees Parlement en de Europese exploitanten van telecomnetwerken. Als afgevaardigden konden wij niet langer werkeloos toezien hoe de prijzen stegen tot vijf keer de kostprijs, resulterend in een rem op de communicatie binnen de interne markt. Niet langer konden wij achterover leunen en passief registreren hoe groot de prijsverschillen voor internationale gesprekken waren tussen het noorden en het zuiden van Europa en slechts vrijblijvende kritiek uiten op het gebrek aan transparantie. De exploitanten slaagden er niet in de torenhoge rekeningen te verklaren en de nationale regelgevende autoriteiten bevestigden dat zij geen greep hadden op grensoverschrijdende gesprekken.

Vandaar dat wij nu op Europees niveau in actie moeten komen. Als de markt het laat afweten, is regulering een noodzakelijke remedie. De regeling geldt slechts voor drie jaar, waarna de markt zal zijn veranderd. Het tarief van 49,24 euro is het gemiddelde van de prijzen die worden doorberekend door de drie grootste exploitanten en wij geven mensen de kans voor andere marktaanbieders te kiezen. Ook geven wij de burger het recht in alle vrijheid over te stappen van de ene naar de andere exploitant en weer terug. Alles draait nu natuurlijk om de verplichting de consument op tijd de prijzen mee te delen. En precies gisteren zijn de exploitanten begonnen met het updaten van hun webpagina’s en het publiceren van hun prijzen. De tegenstanders van de verordening beweren dat ingrijpen dus niet meer hoeft omdat de lagere roamingtarieven nu al op de markt verkrijgbaar zijn. Zij vergeten echter dat deze aanbiedingen pas verschenen nadat de Commissie met de verordening op de proppen kwam; er kwam, met andere woorden, pas schot in de zaak toen regulering dreigde en deze lagere tarieven zijn dus zeker niet het gevolg van de marktwerking.

Je kunt je afvragen of de retailtarieven voor gespreksdiensten nu zo nodig gereguleerd moesten worden. Ik denk van wel omdat de consument afgaat op de eindprijs en alleen de keus van de consument beïnvloedt de markt. Wij zullen opletten hoe de gegevensdiensten die niet onder de regeling vallen, zich ontwikkelen. Ik doe een beroep op de socialisten om deze Raadsverordening niet te blokkeren, zodat deze nog deze zomer van kracht kan worden. Ik hoop dat de liberale minister van Buitenlandse Zaken de druk van de lobbyisten weet te weerstaan. Namens het Tsjechische volk dank ik het onderhandelingsteam, de heer Rübig, mevrouw Niebler en anderen van de Fractie van de Europese Volkpartij (Christen-democraten) en Europese Democraten, evenals de Commissie; zij hebben, in het belang van de burgers van de Europese Unie, deze taak tot een goed einde gebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, de verordening over de regulering van roamingtarieven binnen de Europese Unie is een belangrijke stap voorwaarts in het beëindigen van monopolistische praktijken en het bevorderen van het gebruik van mobiele telefoons onder de Europese burgers.

Het huidige compromis voorziet in een verlaging van de roamingtarieven met meer dan twee derde binnen drie jaar. Helaas is het niet gelukt voldoende steun te winnen voor een nog verdere verlaging van de tarieven. Ook is het jammer dat de tarieven voor het verzenden van sms en mms niet zijn verlaagd. Maar desondanks is deze overeenkomst een groot succes voor de Commissie en voor het Europees Parlement.

Ik wil mevrouw de commissaris en onze rapporteur dan ook bedanken voor hun werk.

Dames en heren, brede toegang tot goedkope mobieletelefoondiensten is vooral goed nieuws voor burgers die door Europa reizen. Het is echter ook goed nieuws voor de regeringen van de lidstaten. Een groot aantal onderzoeken wijst namelijk uit dat wijdverbreid gebruik van mobiele telefoons de arbeidsproductiviteit verhoogt, de economische groei versnelt en de levensstandaard bevordert. Met besluiten als die van vandaag dragen we bij aan een mensvriendelijke Europese Unie.

Ik hoop dat ons Parlement in de toekomst meer van dit soort beslissingen zal nemen!

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – Voorzitter, mag ik mijn instemming vandaag vergezeld laten gaan van vier opmerkingen?

Ten eerste: bedrijven en burgers zullen door deze verordening 4 à 5 miljard goedkoper uit zijn en de concurrentie blijft overeind.

Ten tweede: kleine operatoren, zoals KPN in Nederland, worden niet van de markt gedrukt, doordat ook de inkoopprijzen goed worden gereguleerd.

Ten derde is er een supergoed resultaat bereikt voor de grensregio's. Nu is het zo dat je van het ene op het andere moment van een netwerk wordt gehaald. Het is een wildwestsituatie in de regio's. Voortaan is er over de situatie per land per jaar rapportage aan de Commissie. En het Parlement zal dat op de voet blijven volgen, om deze ongewenste situatie die oplosbaar is, aan te pakken.

En ten slotte mijn laatste opmerking. We spreken hier in het Parlement veel over betere wetgeving. Dit is een model van betere wetgeving. De regeling houdt op te bestaan op het moment dat de maatschappelijke partners, de operatoren, hun verantwoordelijkheid opnemen.

Zo is er een goed evenwicht tussen herkenbaar beleid van het Parlement en eigen verantwoordelijkheid. Ik zwaai lof toe aan mevrouw Reding en rapporteur Paul Rübig. Hier wordt zichtbaar beleid gevoerd met concrete resultaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE). – Voorzitter, voor mij ook twee essentiële punten in dit dossier: te hoge tarieven en gebrek aan transparantie. Ik vind het akkoord goed, evenwichtig, misschien niet 100 procent het verhoopte resultaat, maar een belangrijke stap voorwaarts.

Ik betreur wel dat mijn amendement inzake nog meer transparantie, aanvaard in de Commissie interne markt en de Commissie industrie, verworpen werd in de trialoog. Het hield in, commissaris, dat de overheid een tariefsimulator zou uitwerken waarmee de consumenten de tarieven van de verschillende operatoren kunnen vergelijken. Dat is op dit ogenblik namelijk een hele klus, met veel onduidelijkheid voor de consumenten. Het zou misschien een tweede ster inzake consumentenbescherming zijn geweest.

Maar goed, ik ondersteun het nu bereikte akkoord. Ik hoop dat de tarieven in de toekomst door de concurrentie tussen de operatoren werkelijk nog verder zullen dalen en ik denk dat we in dit dossier bewezen hebben dat we als Europees Parlement voor de gewone mensen het verschil kunnen maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, collega Roithová heeft gezegd dat er een einde is gekomen aan een zevenjarige oorlog. Van die zeven jaar heeft de Commissie vijf jaar lang haar snor gedrukt. Wij Parlementsleden hebben erop aangedrongen dat er eindelijk iets zou gebeuren. Ik ben er bijzonder dankbaar voor dat de Raad de bureaucratische aspiraties in het ontwerp van de Commissie gekortwiekt heeft, want een regulering over de hele linie – 130 procent van het grootverbruikerstarief - zou een bureaucratie van ongekende proporties met zich meebrengen en onverenigbaar zijn met het streven naar beter wetgeven.

Over de doelen zijn we het eens. Ik moet toegeven dat er ook in het Parlement de neiging bestaat de consumentenprijzen te reguleren. Ik ben er tevreden over dat het eurotarief hoog genoeg is om daaronder concurrentie te laten ontstaan. Ik ben er vrij zeker van dat die concurrentie betrekkelijk snel van de grond zal komen, omdat de verordening tot een periode van drie jaar beperkt blijft. We zullen meemaken dat de roamingtarieven onder deze bovengrens blijven, omdat we tegelijk het doel van meer transparantie en een versterking van de positie van de mondige consument verwezenlijkt hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het niet onze taak mag zijn om consumentenprijzen vast te stellen. Een dergelijke volledige eindprijsregulering werd hier te elfder ure nog voorkomen.

Jaren geleden hebben we voor een andere methode gekozen. Collega Goebbels was er zelf bij, het ging toen om het grensoverschrijdend betalingsverkeer. Dat hebben we toen zo geregeld, dat we prijzen voor de interne markt vastgelegd hebben. Het is een gezond economisch uitgangspunt om voor grensoverschrijdende transacties en die binnen een lidstaat dezelfde prijzen te eisen. Ons huidige uitgangspunt ligt nog net binnen de grenzen van het toelaatbare. Maar ik zal er toch mee instemmen en bedank de parlementaire onderhandelaars, de voorzitter van de betreffende commissie, de Raad en ten slotte ook de Commissie uitdrukkelijk voor het feit dat men aan het eind van de onderhandelingen toch nog de bereidheid had om dit compromis te aanvaarden.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). (HU) Jacques Delors heeft ooit gezegd dat het moeilijk is van de interne markt te houden. Nu is het de commissaris, rapporteur Rübig en dit Parlement gelukt te bewijzen dat dit toch mogelijk is. De Europese Unie gaat niet alleen over het afschaffen van douanerechten maar ook over vrij verkeer van goederen binnen de interne markt. De wetgeving die vandaag is aangenomen, betekent een versteviging van de Europese gedachte.

Van de roamingtarieven blijft alleen in Hongarije al, volgens voorlopige berekeningen, ongeveer 800 miljoen forint in de portemonnee van de consumenten. Ik ben ervan overtuigd dat met een uitgebreider gebruik van telefoondiensten deze gemiste opbrengsten kunnen worden gecompenseerd zonder dat werknemers hier nadeel van ondervinden.

In het bijzonder wil ik de rapporteur en de commissaris feliciteren met het feit dat ze ook aan de blinden en slechtzienden hebben gedacht aan wie in plaats van een sms een geluidsbericht zal worden gestuurd met de informatie over de tarieven. Bij dezen wens ik alle Europeanen een goede vakantie toe en veel plezier bij het mobiel bellen in het buitenland! Laten we allemaal genieten van het vandaag behaalde succes.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Ik neem deze gelegenheid graag te baat om mijn voormalige collega, de heer Wuermeling, hartelijk welkom te heten en hem in zijn ministeriële hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Raad het woord te geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Wuermeling, fungerend voorzitter van de Raad. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden - die ik bedank voor het mij geboden warme welkom -, ik weet uit vroeger dagen dat een parlement een strak tijdschema volgt, maar toch zou ik graag kort op een paar punten in willen gaan die in de hier gevoerde discussie een rol gespeeld hebben – ook dat is een teken van de dialoogcultuur die het Duitse voorzitterschap wil koesteren.

Vele collega’s hier, bijvoorbeeld de heren Alvaro, Reul en Farage, hebben kritiek geuit op de ingreep in de markt, maar ik zou er nog een keer aan willen herinneren dat we het er allemaal over eens zijn dat een markt regels nodig heeft. Ook dient concurrentie eerlijk te zijn. Bij de roaming was daar gewoon geen sprake van, omdat het aanbod de consument geen keus liet. Daarom was de concurrentie niet eerlijk en daarom was het nodig om op te treden. De interne markt is voor de burger alleen dan geloofwaardig, als de Europese Unie er ook voor zorgt dat ze op deze interne markt niet opgelicht worden.

Hier en daar werd verder de indruk gewekt alsof zij die voor lagere maximumprijzen zijn aan de kant van de consument staan, terwijl zij die voor hogere maximumprijzen zijn, de belangen van de ondernemers zouden vertegenwoordigen. Ook in de Raad gingen de nodige stemmen op om de maximumprijzen wat hoger te maken. Maar zo eenvoudig ligt het dan toch niet, want de consument is er het meest mee gediend dat er een dynamische, scherpe concurrentie ontstaat.

Ik wil ieder van ons er nog eens aan herinneren dat het succesverhaal van de interne markt en van alle liberalisering op deze concurrentie berust. Het is cruciaal dat de variatie in de tarieven behouden blijft, dat zich ook op het terrein van de roaming innovaties blijven aandienen. Dat was voor veel lidstaten in de Raad van ministers van groot belang. We zouden er niets mee opschieten als de prijzen op de roamingmarkt regelrecht vastgebakken zouden zijn. Dan was er namelijk geen speelruimte meer voor flatrates, voor uurcontracten of bonusregelingen, terwijl we nu juist de ontplooiingmogelijkheden voor de consument, maar ook voor de bedrijfstak open willen houden. De consument moet ook in de toekomst kunnen kiezen en daar zorgt dit compromis voor.

Er is veel gezegd over het moment waarop de verordening van kracht zou moeten worden. Ik kan u verzekeren dat het Duitse voorzitterschap er het grootste belang bij heeft dat de verordening zo snel mogelijk van kracht wordt. Maar het is een waarheid als een koe dat er tussen de stemming van vandaag en de bekendmaking in het Publicatieblad een reeks formele stappen ondernomen moet worden. Eerst moet uw besluit overgebracht worden aan de Raad, waar men er dan politieke overeenstemming over moet bereiken – dat gebeurt op 7 juni. Vervolgens moeten de verschillende taalversies gemaakt worden – dat gebeurt in de tweede week van juni – en dan door juridisch linguïsten in alle instellingen doorgelezen worden – dat gebeurt in de derde week van juni. Daarna moeten het Comité van permanente vertegenwoordigers en de Raad van ministers een formeel besluit nemen, zodat ook bij de grootste inspanning publicatie pas op 29 juni mogelijk is.

Ik kan u toezeggen dat dit dossier prioriteit krijgt in alle colleges die zich er nog over moeten buigen. Alle termijnen worden ingekort, van zittingen wordt bijna geheel afgezien en veel gebeurt via schriftelijke procedures. Een correcte procedure valt alleen binnen dit tijdsbestek te garanderen. Daar dienen allen zich van bewust te zijn die ook juridische risico’s bij de publicatie van deze verordening willen vermijden.

Zonder alle details gecontroleerd te hebben, durf ik wel te stellen dat we met deze snelle besluitvorming het Europees record gebroken hebben. Ik heb nog nooit een Europees kampioen gehoord die zich erover ergerde dat hij twee tiende te langzaam gelopen was. Laten wij dat ook niet doen. Laten we blij zijn met ons gezamenlijke succes!

 
  
  

VOORZITTER: LUISA MORGANTINI
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, lid van de Commissie. (EN) Mevrouw de Voorzitter, dit is een goede dag voor het Parlement, met een goede consensus om een geval van marktfalen uit de weg te ruimen en de bescherming van de consumenten te garanderen. Ik wil kort ingaan op de vragen die zijn gesteld.

Het eerste punt is dat we geen prijzen vaststellen; we stellen plafonds vast waaronder de markt voldoende ruimte heeft om aantrekkelijke tariefpakketten samen te stellen. Ik wil ook onderstrepen dat de consensus die vandaag is bereikt heel dicht bij het oorspronkelijke voorstel van de Commissie ligt, maar met de flexibiliteit, die de Commissie verwelkomt, dat consumenten als ze dat willen voor andere pakketten kunnen kiezen.

Er is enige kritiek geuit op de regulering van de prijzen op retailniveau. Het is waar dat het hier gaat om zeer uitzonderlijke omstandigheden, waar in gevallen van marktfalen rekening mee moet worden gehouden. Dit is een geval van marktfalen op Europees niveau. We zien vaak marktfalen op nationaal niveau, en dan reguleren de nationale regelgevende instanties de retailprijzen. Dus wat we op Europees niveau doen, gebeurt ook regelmatig op nationaal niveau.

De vraag is gesteld waarom de Commissie niets doen tegen kartelvorming. De Commissie treedt wel degelijk op; mijn collega, mevrouw Kroes, heeft dit op basis van de mededingingsregels onderzocht. In het geval van roaming is het veel efficiënter om met een ex ante-regeling te werken, en dat dit effectief is laat het feit zien dat het mogelijk is gebleken om binnen slechts tien maanden met wetgeving te komen.

Veel collega’s hebben ook de kwestie van het reguleren van de roaming bij gegevenscommunicatie genoemd. Ik kan het Parlement verzekeren dat de nationale regelgevende instanties in de komende achttien maanden de prijzen van het gegevenscommunicatieverkeer nauwlettend zullen volgen en daarover verslag zullen uitbrengen aan de Commissie. Ik hoop dat ook de aanbieders van deze diensten vandaag zijn wakker geschud en ik hoop dat ze die prijzen zullen verlagen, zodat we op dat terrein niet zullen hoeven in te grijpen.

(DE) Mevrouw de Voorzitter, een paar opmerkingen in het Duits. Ik ben blij dat de heer Langen zijn verzet gestaakt heeft en eindelijk opschuift naar een compromis. Dat viel hem zwaar, maar ik geloof dat hij het toch voor elkaar gekregen heeft.

Tegen mijn vriend, de heer Wuermeling, zou ik willen zeggen, dat ik de Raad verzoek om nu toch echt haast te maken en de regeling zo snel mogelijk – en dat betekent niet pas eind juni, maar veel eerder – in het Publicatieblad bekend te maken.

Dames en heren, het is vandaag een belangrijke dag voor het Parlement – een Parlement dat de gebruikelijke politieke verdeeldheid nu eens overstijgt om eensgezind voor de burgers op te komen. Dat is heel goed en als oudgediende doet het me deugd dat ik dit mag meemaken.

Het is ook een belangrijke dag voor de Europese instellingen. Ze hebben laten zien dat ze samen doeltreffend en snel kunnen opkomen voor het algemeen belang. Het is verder een belangrijke dag voor de Europeanen. Die kunnen nu zelf zien hoe het Europa van de burgers, het Europa van de concrete projecten functioneert. En het is een belangrijke dag voor de consumenten, of dat nu toeristen zijn of mensen die voor hun werk moeten reizen. Ze hebben kunnen vaststellen hoe de Europese instellingen de mislukte roamingmarkt hebben gecorrigeerd door Europese tariefplafonds in te stellen en transparante prijzen af te dwingen. Ze zullen de gevolgen daarvan zelf kunnen constateren – hun telefoonrekening zal in de toekomst veel lager uitvallen. Met het besluit van vandaag zal één van de laatste grenzen in Europa verdwijnen – de grens die gevormd werd door de te hoge prijzen voor al die burgers die van hun recht op vrij verkeer uitoefenen.

Sta me toe dat ik afsluit met een oproep aan de telefonieoperatoren. Ik wil ze vragen niet te lang te wachten met het inzetten van een oprechte mededinging bedoeld om de consument het best mogelijke roamingtarief te bieden, een tarief onder het plafond dat het Parlement vandaag zal vaststellen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). (DE) Mevrouw de Voorzitter, staat u mij een korte opmerking aan het adres van de Raad toe. Ik zou het Duitse voorzitterschap willen bedanken voor de toezegging alles op alles te zetten om deze verordening zo snel mogelijk in het Publicatieblad te krijgen. Maar toch zult u, mijnheer Wuermeling, daarmee het Europees record waarschijnlijk niet breken! Dat is in handen van de ministers van Landbouw, die er al meermaals in geslaagd zijn een Europese verordening binnen een week in het Publicatieblad te krijgen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt vandaag om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI), schriftelijk. – (IT) Ik ben blij te constateren dat, met betrekking tot het verslag over roaming, de grote meerderheid van de Parlementsleden in de schoenen van de burgers en consumenten is gaan staan en niet, zoals tijdens vele gelegenheden al is gebeurd, in de schoenen van belangenbehartigers van een of andere industriële sector. Dit Parlement heeft zich zelfs, behalve voor het lagere tarievenstelsel en transparantie, eensgezind opgesteld om het verzoek in te dienen dat de verordening aan het begin van de zomer van kracht wordt, zodat gebruikers er tijdens de vakantieperiode voordeel van hebben. Ik wil commissaris Reding, die groot voorstander was van deze verordening, bedanken voor haar inzet en ook de rapporteurs die erin geslaagd zijn om betere tarieven te verkrijgen dan door de Raad werden voorgesteld. Er moet nog een laatste inspanning worden verricht: de Raad dient zo snel mogelijk het document aan te nemen en te laten zien dat de EU achter haar burgers staat en de instellingen dienen de grootst mogelijke transparantie en informatievoorziening veilig te stellen, zodat alle burgers zich bewust zijn van hun rechten en zoveel mogelijk voordeel kunnen halen uit dit succes. We hebben laten zien dat het met de juiste bereidwilligheid en samenwerking mogelijk is om zelfs de grote economische monopolies, in ieders voordeel, aan te pakken. Ik hoop dat, na deze kwestie, andere gevechten evenzo succesvol zullen zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), schriftelijk. (HU) De motivering voor de huidige verordening voor de internationale roamingtarieven is dat deze kosten onredelijk hoog bleken te zijn, ondanks de liberalisering van de markt gedurende de laatste jaren en de hevigere concurrentiestrijd. Ingrijpen was nodig omdat de markt de verwachtingen niet kon waarmaken en er scheve verhoudingen optraden in de marktwerking.

Juist vanuit dit oogpunt vind ik het nodig de aandacht te vestigen op het punt in de verordening, dat eventuele nieuwe, scheeflopende concurrentieverhoudingen die zich manifesteren op de markt van datacommunicatie, beoogt te vermijden. In dit punt schrijft de verordening namelijk voor dat de Europese Commissie niet alleen de markt voor geluidsoverdracht maar ook die van gegevensoverdracht (sms, mms, internet) op de voet moet volgen en evalueren, en indien nodig het toepassingsgebied van de verordening daarnaar moet uitbreiden.

De rol van de internationale markt voor datadiensten wordt als gevolg van de stormachtige ontwikkeling die de techniek doormaakt, steeds belangrijker. Geluidsoverdracht via internet (VoIP) heeft een ware revolutie ontketend in de telefonie en maakt de weg vrij voor goedkoper bellen. De verspreiding en de verschijning van 3G-netwerken en aanverwante technologieën heeft grote invloed op de markt van mobiele dienstverlening.

In het belang van de consumenten en de concurrentie is het dus gerechtvaardigd de marktprocessen beter te controleren en bij een tegenvallende marktwerking de mogelijkheid van proportioneel ingrijpen in het vooruitzicht te stellen. De omstandigheid dat burgers en ondernemingen bovenop de technisch noodzakelijke, verklaarbare tarieven extra kosten betalen, heeft een zeer negatief effect op de concurrentiepositie en het efficiënt functioneren van de interne markt.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), schriftelijk. (EN) Het debat over de regulering van roamingactiviteiten binnen openbare netwerken in Europa moet worden gezien in de bredere context van een gebrek aan kennis en exacte gegevens over de volumes en winsten waar we het hier over hebben. Daarom moeten we de situatie goed tegen het licht houden en monitoren als we een evenwichtige regulering van de roamingactiviteiten willen bereiken, een evenwichtige aanpak waarin rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de consumenten als de telecommunicatiesector.

Ondanks het evidente gebrek aan transparantie in dit deel van de markt, is het duidelijk dat de verstoring van de concurrentie en de buitensporig hoge prijzen de ontwikkeling van een gezonde en concurrerende interne markt in deze sector hebben belemmerd. Wij steunen daarom nadrukkelijk de belangrijkste aspecten van het Commissievoorstel en de verbeteringen die in het verslag van de heer Rübig worden voorgesteld. We kunnen niet toestaan dat de Europese burgers ongerechtvaardigd hoge prijzen blijven betalen. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de ontwikkeling van een eerlijke, dynamische en wereldwijd concurrerende interne markt voor roamingdiensten door een accurate consumentenvoorlichting te waarborgen, waardoor de consumenten echte keuzes kunnen maken bij het vergelijken van aanbieders. Naast betere consumentenvoorlichting en een strenger toezicht op de sector moeten we zorgen voor een substantiële verlaging van de roamingtarieven.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. – Regulamentul european privind tarifele de roaming este unul oportun pentru cetăţenii români pe care-i reprezint în acest for.

Motivul principal este cel al corectării unui nivel nejustificat al preţurilor. Conform statisticii Comisiei Europene, preţurile la telefonia mobilă din România pentru o convorbire medie de 4 minute pe teritoriul Uniunii Europene variază între 3,12 euro şi 9,52 euro.

Pe de altă parte, piaţa românească este una matură, înregistrând una dintre cele mai ridicate rate de creştere din ultimii ani. Sectorul comunicaţiilor a contribuit cu un procent de 9% din PIB încă din 2005. Doi dintre cei mai mari operatori din lume au intrat pe piaţa românească de ani buni, ceea ce arată stabilitatea şi maturitatea pieţei. De aceea ne bucurăm că demersurile de excludere a României şi Bulgariei de la aplicarea acestei reglementări au fost respinse prin votul dumneavoastră din comisii. Nu putem pe de o parte să deschidem pieţele, iar pe de alta să limităm accesul consumatorilor români la piaţa comună.

Uniunea Europeană confirmă încrederea românilor. În primul an de la aderare, aceştia sunt în poziţia de a beneficia de un avantaj concret al apartenenţei la Uniune. Libertatea de circulaţie am câştigat-o cu greu, libertatea de a comunica fără bariere suplimentare trebuie să fie şi ea asigurată.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), schriftelijk. - (FI) Een van de cruciale vragen in het wetgevingswerk van de Europese Unie moet zijn welke zaken in het algemeen gereguleerd moeten worden en welke wetgevingsmethode het best het gestelde doel bevordert. Enerzijds moeten wij de tekortkomingen in het systeem aanpakken en waarborgen dat de wetgeving gedetailleerd genoeg is, zodat het doel kan worden bereikt. Anderzijds moet de wetgeving flexibel genoeg zijn, zodat zij concurrentie en innovatie stimuleert en niet de ontwikkeling belemmert met onnodige details.

Het compromis dat is bereikt over de ontwerpverordening om de roamingkosten te verlagen, is naar mijn mening uitstekende EU-wetgeving.

Allereerst corrigeert het stuk een tekortkoming. Aanbieders van telecommunicatie hebben de kosten van telefoongesprekken naar en uit het buitenland jarenlang onredelijk hoog gehouden en hebben zich bij hun tarifering niet beziggehouden met gezonde concurrentie. Ondanks aansporingen van de Commissie zijn de prijzen nauwelijks gedaald. Zoals in dit geval was de markt niet in staat haar eigen fouten te corrigeren. Dat moest door middel van EU-wetgeving gebeuren.

Dit is een concreet voorbeeld van een voordeel dat de Europese Unie de consumenten biedt. Dit voorbeeld moet worden onthouden wanneer mensen de volgende keer over de Europese Unie klagen. Wanneer de markt niet werkt en aanbieders te veel berekenen, moeten wij optreden door gebruik te maken van middelen die de telefoonrekeningen van mensen direct en aanzienlijk verlagen wanneer zij in het buitenland zijn.

Ten tweede zorgt de verordening ervoor dat de markt gezonder wordt: zij verlamt de markt niet en blijft concurrentie stimuleren. De maximumprijzen voor telefoongesprekken zijn in de verordening niet zodanig verlaagd dat daaronder geen ruimte voor concurrentie zou zijn. Lage maximumprijzen bevorderen ook de concurrentie in andere deelgebieden van deze branche. De verordening zal bovendien verstrekkende invloed hebben: wanneer de prijzen worden verlaagd, zou het stom zijn ze weer te verhogen wanneer de verordening niet meer van kracht is.

Met deze maximumprijzen zullen aanbieders toch voldoende winstmarges hebben, waardoor productontwikkeling en innovatie kunnen worden voortgezet.

 
Laatst bijgewerkt op: 3 augustus 2007Juridische mededeling