Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0157/2007

Teksty złożone :

A6-0157/2007

Debaty :

PV 18/06/2007 - 18
CRE 18/06/2007 - 18

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0260

Debaty
Poniedziałek, 18 czerwca 2007 r. - Strasburg Wersja poprawiona

18. Futra z psów i kotów (debata)
PV
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Als nächster Punkt folgt der Bericht von Eva-Britt Svensson im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Verbot des Inverkehrbringens sowie der Ein- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen sowie von Produkten, die solche Felle enthalten, in die bzw. aus der Gemeinschaft (KOM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD) (A6-0157/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Markos Kyprianou, Member of the Commission. Madam President, we have had the opportunity in the past to discuss this proposal in committees and intergroups. I am sure you will understand that I am very happy to be having this debate with you tonight.

First of all, I would like to express my sincere thanks for the work of all Members of the European Parliament, especially that of the rapporteur, who has done a very good job. I would also like to thank the draftswoman and draftsman of the other committees, Mrs Lucas and Mr Stevenson.

It was a real challenge for me when I was first confronted with this issue after taking up my post. For me, the most frustrating part was that we had an issue which was very close to the heart of European citizens and which had the support of the Council and, clearly, of the European Parliament but also of the Commission, yet we still had problems in proceeding with this proposal. The problems were, of course, legal and not the result of a lack of political will.

I am happy that we have now reached a point where, using some imaginative and constructive approaches, we have managed to find solutions, and that we are now able to have a first reading agreement, which is very important to me. We are all familiar with the issue and know that the disturbing evidence of barbaric treatment of cats and dogs, which are bred and killed mainly for their fur, especially in Asia, has provoked a strong call for the Commission to take action.

As I have said, we had to find ways not only to express tangibly the political will of all the institutions involved and the citizens, but also to do so in a legally sound way that would ensure that this will could face and withstand any challenges arising in the future. I am very happy that, through the proposal and, in particular, the various trialogues, we have managed to reach a compromise. This compromise is legally sound and will ensure that the ban will be effective in practice.

For us, it is important to have results, not just to issue a political statement or express political will, which would eventually become ineffective. It would be correct politically, but it would not produce the results that we want: the protection of cats and dogs and, even more importantly, of European consumers who do not want to be offered the fur of cats and dogs, which they consider their pets.

I would like to mention two of my colleagues by name, Mr Mandelson and Mr McCreevy. Both were very supportive of our work in this area. As you know, the legal basis we have been using relates to the internal market and trade. This was necessary, because, unfortunately, there is no legal basis in the Treaty that would allow the EU to adopt a legislative initiative to ban a particular trade based on animal welfare or ethical concerns. Furthermore, there is no legal basis for animal protection as such in the Treaty, so we had to use these two legal bases, and my colleagues have been very supportive of this work.

We also had another legal challenge: the issue of proportionality. For reasons of proportionality it was necessary to consider including a provision that would allow for possible derogations to the ban. None of us was happy with this idea and, as I said, the only reason was to make this proposal more legally sound. I believe that we have managed to reach a proper compromise. As you know, this approach was also clearly supported by the legal services of all three institutions, the Commission, Parliament and the Council. But the compromise we have today is the right one. It contains the possibility – and I emphasise the word ‘possibility’ – to derogate exceptionally from the trade ban for taxidermy or educational purposes.

We have used the legal bases described and we know that this approach will benefit not only European consumers but also animal welfare, especially since we cannot introduce our animal welfare rules outside the European Union. We cannot promote them internationally, but, by closing the market to the unscrupulous people who practise this trade, we are not only sending a clear message but also helping to stop this practice.

Finally, Parliament, the Council and Commission have worked very hard to get the legislative proposal to the present stage and to reach an acceptable compromise. I very much hope that the vote tomorrow will reflect this positive and constructive attitude, so we can put this legislation in place as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), föredragande. – Fru talman! Kolleger! I morgon när vi röstar om detta betänkande har vi möjligheten att göra en stor insats för att stoppa det fruktansvärda djurplågeri som våra sällskapsdjur, hund och katt, kan drabbas av.

Som ansvarig föredragande är jag både glad och nöjd över det betänkande som vi – parlamentet, rådet och kommissionen – nu har kommit överens om. Jag vill tacka kommissionen och rådet för ett konstruktivt samarbete. Jag vill tacka ordföranden i inremarknadsutskottet, McCarthy, och mina kolleger. Jag vill tacka ledamot Stevenson, som jag vet att har arbetat i många år för att nå framgång i detta ärende. Alla har visat ett stort engagemang och en vilja att nå ett resultat som är bra för våra sällskapsdjur.

Det har varit ett väldigt intressant arbete, särskilt med tanke på det intresse som allmänheten har visat i denna fråga. Jag är helt övertygad om att den stora opinionen bland allmänheten och bland djurrättsorganisationer har betytt väldigt mycket för att vi skulle nå fram till denna överenskommelse. Jag vill rikta ett stort tack till alla engagerade medborgare för att de har deltagit i namninsamlingar och i olika kampanjer. De har visat att vi inte längre accepterar detta djurplågeri. Tack till er alla – era protester har gett resultat.

Många av oss har sett dokumentärer, filmer och bilder som visar hur till och med ännu levande hundar och katter har fått sina pälsar bortskurna. Har man sett en enda bild, en enda dokumentär från detta djurplågeri, inser man att allt måste göras för att få stopp på det.

Organisationen ”The Human Society” uppskattar att mer än två miljoner katter och hundar hålls fångna under vidriga omständigheter för att sedan dödas för sina pälsars skull. Sedan säljer man dessa pälsar och skinn under falska beteckningar, som till exempel ”China wolf” och ”Asian wolf”. Dessa pälsar och skinn används till exempel till kramdjur åt barn, prydnadsföremål, kläder och väskor.

Vi måste nu sätta stopp för denna handel, framför allt på grund av den extrema grymheten i pälsproduktionen. Det skälet är tillräckligt, men jag kan tillägga att det inte heller finns något behov av katt- eller hundpäls i någon som helst produkt, eftersom de kan ersättas med andra syntetiska material.

Den falska varubeteckning som man använder innebär ett omfattande bedrägeri mot konsumenterna. Intet ont anande konsumenter kan i god tro köpa en leksak till sina barn, utan att ha den minsta aning om att en katt kan ha blivit levande flådd för att användas till just denna leksak.

Det har hävdats i debatten att vi behöver dessa skinn till exempel för att lindra ledvärk, alltså av medicinska skäl. Mitt svar är att ingen patient år 2007 ordineras kattskinn mot reumatisk värk då han eller hon besöker en läkare. Vi har kommit längre än så.

Jag som föredragande och alla engagerade medborgare hade alltså stora förhoppningar då kommissionens förslag mottogs. Vi ansåg att vi behövde ett totalförbud, men kommissionens ursprungliga förslag öppnade för vissa undantag, exempelvis när det i märkningen anges att pälsen kommer från katter eller hundar som inte har fötts upp eller avlivats för produktion, eller som är personliga tillhörigheter eller hushållsföremål.

Min uppfattning har hela tiden varit att förordningen blir ett slag i luften om man lämnar utrymme för dylika undantag. Detta är helt omöjligt att kontrollera, och undantagen hade sålunda öppnat dörren för en fortsatt handel och för denna fruktansvärda hantering. Det var inte en sådan förordning som medborgarna efterfrågade eller krävde av EU.

Därför är jag nu glad att kunna säga att vi har ett förslag om ett totalförbud efter överläggningar med kommissionen och rådet. Jag hoppas att parlamentet stöder förslaget i morgon genom att rösta för de ändringsförslag som inremarknadsutskottet har varit helt överens om. Vi har också förslag om hur tillämpningen skall ske i medlemsländerna, och att medlemsländerna även skall rapportera till kommissionen om hur man följer upp dessa regler.

Jag är övertygad om att vi har allmänhetens ögon på oss när vi röstar i morgon för man kräver verkligen åtgärder i denna fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE), draftsman of the opinion of the Committee on International Trade. – Madam President, I should like to really warmly welcome Mrs Svensson’s report and to congratulate her on her excellent work. She has been a brilliant rapporteur and we have got a very positive result. It is very clear that Parliament is united in saying that there should be no derogations that would compromise the integrity and the effectiveness of a ban.

However, I must say that, in terms of this legislation being forthcoming from the Commission, we have had to wait quite a long time. I remember writing to Commissioner Byrne back in 2002 calling for a ban on cat and dog fur. We were told simply that it was a very complex issue and the Commission was reflecting.

What worries me about that is that in a sense this slowness is being repeated on another issue that I want to turn your minds to, which is the issue of banning imports of seal products. Again, Parliament is being told that it is a complex issue. Exactly the same language is being used again now, when it comes to seal products, as was used back in 2002 about cat and dog fur.

As the draftsperson in the Committee on International Trade, I tabled amendments to the cat and dog proposal, not suggesting that we try to include seals – that would be too much – but at least asking the Commission to bring forward similar legislation to deal with imports of seal products. This was agreed by the Committee on International Trade.

The Commissioner said earlier that there was no lack of political will when it came to dealing with the cat and dog issue, what was lacking was an imaginative legal base. I urge the Commissioner and his services to be extraordinarily imaginative and to recognise that Europe’s citizens feel the same revulsion about cat and dog fur as they feel about imports of seal products. We must have legislation coming forward very urgently on that issue as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE), draftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development. – Madam President, I wish to begin by expressing my very warm thanks to Mrs Svensson for a brilliant piece of work and a brilliant report. I also wish to thank Mrs McCarthy for her dedication and commitment to steering this very important report through Parliament. However, most of all, I am grateful for the great courage of Commissioner Kyprianou, because, as Mrs Lucas has just said, the previous Commissioner told us that it was impossible and there would never be a legal basis. I remember Commissioner Kyprianou saying to me, ‘As a lawyer, if I went round telling clients that things were impossible, I would never make a living!’. He has fulfilled his pledge.

It is music to my ears to hear this debate this evening, because it has taken eight years to get this far, with the help of Humane Society International. Betsy Dribben, who used to work for Humane Society International, has flown over from Washington and is in the public gallery tonight, and many thanks are due to her for her dogged campaigning.

Humane Society International estimates that, every year, about two million cats and dogs are killed in China alone to supply the fashion market in Europe with items like this little toy, which the rapporteur mentioned – little cats, which mums and dads buy for their kids because they are cat and dog lovers, not realising that they have been made out of real cat and dog skin from animals that have been brutally killed. The trade buys these cat skins to make collars for trim for parka hoods and ski boot and ski glove linings and all sorts of fashion items.

This has been a fraud perpetrated on the public. The public are never told that they are buying items made of real cat and dog fur. Sometimes it is even dyed to look like fake fur and given false labels to fool the public. I am glad that, at long last, there will very soon be a regulation on the statute books in all 27 Member States banning this evil trade. I thank the Commissioner and everyone else who has been involved in achieving that.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová, za skupinu PPE-DE. – Dámy a pánové, zákaz obchodování kočičích a psích kůží v EU je důležitý z několika důvodů.

Prvním je absolutně nepřijatelný tzv. kočičí průmysl v Asii zásobující Evropu kůžemi údajně ze 2 milionů koček ročně. Je otřesné, že kůže jsou stahovány za živa. Je to nejlevnější a nejstrašnější způsob. Vím, že nařízení Evropské unie nemůže vést ke změně chování průmyslových chovatelů ve třetích zemích, ale může podstatně zmenšit objem obchodovaných zvířat.

Druhým důvodem je, že evropští spotřebitelé nevědí, že si tyto výrobky kupují. Kdyby to věděli, nekupovali by je. Kočky a psi jsou v Evropě považováni za domácí mazlíčky. Většina Evropanů vůbec neví, že kůže z koček a psů dokáží opticky nahradit nejen dražší kožešiny jiných zvířat, ale i kožešiny umělé. Tyto výrobky nejsou řádně označeny. Nejedná se tedy pouze o etický problém, jak tvrdí odpůrci tohoto nařízení, ale především jde o klamání zákazníků, ať již úmyslné nebo neúmyslné. A Unie má svěřenou povinnost tomu zamezit. Je ovšem nutné, aby celníci v členských zemích používali efektivní analýzy, které bezpečně a nenákladně ověří, zda dovážené výrobky neobsahují kočičí či psí kůži.

Naprosto klíčovým důvodem pro přijetí tohoto nařízení je fragmentace trhu. Téměř polovina členských států má legislativu regulující nebo zakazující obchod s kočičími a psími kožešinami, ale ostatní nikoli. A této disharmonické regulace na evropském trhu využívají vychytralí obchodníci a převážejí výrobky ze psích a kočičích kůží do těch zemí Evropské unie, kde jsou již dnes zakázány. Toto nařízení tedy zásadně zlepší vymahatelnost tohoto práva. Parlament upravuje text Komise tak, aby jedinou výjimkou bylo používání kůží k nekomerčním účelům. Nepřejeme si totiž nesmyslnou kriminalizaci občanů.

Apeluji na všechny z vás, kdo tvrdíte, že Unie nemá pravomoc v této věci zasahovat. Není tomu tak! Článek 95 opravňuje EU v této věci konat, neboť našim společným zájmem je dobré fungování evropského trhu s legálními komoditami! Děkuji Komisi a oceňuji práci kolegů zpravodajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy, on behalf of the PSE Group. Madam President, in fact Mr Stevenson is right: eight years ago Labour MEPs were calling for an end to the cruel trade in cat and dog fur.

Commissioner, you will probably remember that the late Phillip Whitehead, the former chairman of the Committee on Internal Market and Consumer Protection, asked you as a Commission to take action. On 30 December last year, I received a petition on behalf of concerned citizens signed by over a quarter of a million people calling for us to bring in that ban. We have acted, but I believe that it is the citizens, in their determination, and animal welfare campaigners who should take the credit for this new law and for helping us to persuade you, Commissioner, to give us the legal power to ban it.

There is plenty of evidence of the inhuman treatment of cats and dogs bred for fur. Animal welfare organisations have been contacting my office and welcoming the law. Their only criticism is that it has taken us too long. But this law is also about protecting consumers who have unwittingly been deceived into buying clothes, toys and household products made from cat and dog fur. I would say that people power can win the day over bureaucracy and legal barriers.

I want to stress to the Commission and to the Member States that the committee’s negotiating team wanted the EU to adopt the highest international standards and best practices in ensuring we ban this obscene trade and that cat and dog fur products do not end up in the shops by the back door.

So can I just be very clear: we insist no loopholes are created by not possible derogations, exceptional derogations. That is the language of the agreement we made with the Commission and the Member States. We insist on a report back on how the ban is being implemented and action if it is not working. We expect Member States to take their responsibilities seriously in both implementing and enforcing the ban. There must be tough and dissuasive penalties to deter the cat and dog fur traders. In short, a ban must mean a ban in principle and in practice not a restriction enabling continuation of the trade by the back door.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik wil mevrouw Svensson bedanken voor haar inzet en haar werk. Wij als ALDE-Fractie steunen dit compromis. Het heeft mij enorm bevreemd waarom het zo lang heeft geduurd, voordat we met de Raad en met de Commissie dit compromis konden bereiken, want als parlementaire vertegenwoordiging hebben we heel veel werk moeten verzetten om tot dit compromis te komen. Ik ben er uiteindelijk blij mee, met name met het feit dat wij een met de Verenigde Staten en met Australië compatibele uitzonderingspositie innemen; aldus kunnen wij als westerse beschaafde wereld, een blok vormen tegen de dieronvriendelijke manier van handelen van bepaalde landen.

Ik wil me aansluiten bij wat mevrouw Lucas zei: wanneer komt er een verbod op zeehondenbont? Ik wil daar nog verder in gaan; ik denk namelijk dat er nog veel meer zaken zijn die wij ons als beschaafde wereld zouden moeten aantrekken, als het gaat over dieren. Ik wil daar op dit moment niet inhoudelijk op ingaan, maar ik denk dat daar heel veel over te zeggen is en ik denk dat de commissaris daar wellicht ideeën over heeft in toekomstige voorstellen.

Voorzitter, het zal wel ten koste gaan van een aantal Nederlandse uitdrukkingen, zoals de hond in de pot of de kat in de zak vinden. Een en ander betekent dat wij huisdieren die ons aangaan, graag willen beschermen en het kan niet zo zijn dat onze kinderen worden geconfronteerd met delen van hun huisdieren in hun speelgoed.

Tot slot, Voorzitter, wil ik nog benadrukken dat de ALDE-Fractie het compromisvoorstel in zijn geheel steunt; wij hebben er als ALDE-Fractie geen probleem mee.

Ik wil wèl de andere kant van de medaille enigszins belichten. In China vindt men regelmatig de hond in de pot, die eet men daar namelijk. Het bont is dan voor hen een restproduct met economische waarde; door dit verbod zal de economische waarde van de huid aanzienlijk verminderen.

Als ik verder redeneer betekent het regelmatig nuttigen van varkensvlees en rundvlees feitelijk ook dat ook huiden van runderen en varkens niet meer zouden mogen worden gebruikt. Wellicht een reden om hierover na te denken en te zien wat we daaraan in de toekomst gaan doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! W pełni popieram zakaz importu futer z psów i kotów – tyle na razie możemy uczynić w imię walki z okrucieństwem ludzi wobec zwierząt.

Psy i koty to zwierzęta w szczególny sposób związane z człowiekiem, służące człowiekowi i okazujące mu przywiązanie. Okrucieństwo wobec tych zwierząt jest szczególnie bolesne. Wiemy, że pozyskiwanie futer z psów i kotów jest okrutne i kraje Unii Europejskiej nie powinny patrzeć na to obojętnie. Nie mamy wpływu na traktowanie zwierząt w innych kulturach, ale możemy przynajmniej wspólnie powiedzieć „nie” wobec produktów okupionych niewyobrażalnym cierpieniem zwierząt.

Słowo „nie” powinniśmy mówić każdemu okrucieństwu, kogokolwiek ono dotyka. Wrażliwość jest jedna. Człowiek wrażliwy nigdy nie zgadza się na cierpienie innej istoty – zarówno człowieka, jak i zwierzęcia. Unia ma sens, jeśli stanie się wspólnotą ludzi wrażliwych na każdy ból, na każde cierpienie.

Z całego serca przyłączam się do stanowiska pani sprawozdawczyni, jednocześnie wyrażam uznanie dla niej za przygotowanie sprawozdania, a także dla sprawozdawców komisji opiniodawczych: pana Stevensona i pani Lucas. Parlament czyni znaczący krok w stronę kształtowania ludzkiego podejścia do zwierząt.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar Kyprianou, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch mein Dank gilt der Berichterstatterin. Liebe Frau Svensson, wir verdanken es Ihrer Beharrlichkeit, dass das Parlament morgen schon in erster Lesung eine Verordnung gegen den Handel und die Verarbeitung von Hunde- und Katzenfellen verabschieden kann. Sie haben sich im Trilog mit Rat und Kommission erfolgreich für ein vollständiges Handels- und Verarbeitungsverbot eingesetzt und damit den von der EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagenen Ausnahmeregelungen eine klare Absage erteilt.

Nun müssen wir dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten diese Verordnung auch lückenlos umsetzen. Dies ist ein großer Erfolg für den Tierschutz. Mit dieser Verordnung wird endlich der Missstand beseitigt, dass Millionen von Katzen und Hunden unter oft grauenhaften Bedingungen gehalten und getötet werden, damit man ihr Fell verarbeiten und nach Europa exportieren kann. Dies ist auch ein Erfolg für die Demokratie in Europa, denn zahllose Bürgerinnen und Bürger haben uns mit Unterschriftenaktionen und Petitionen zu diesem Verbot aufgefordert. Und diese Verordnung ist im Sinne der Verbraucher, denn vielen Bürgerinnen und Bürgern war beim Kauf von Produkten wie Stofftieren, Kleidungsstücken oder Schlüsselanhängern überhaupt nicht bewusst, dass dafür Hunde- und Katzenfelle verarbeitet wurden. Allzu oft haben Händler den bestehenden freiwilligen Verhaltenskodex unterlaufen und Hunde- und Katzenfelle ohne Kennzeichnung oder unter falscher Etikettierung auf den Markt gebracht.

Es ist höchste Zeit, dass Europa diesen wichtigen Schritt für den internationalen Tierschutz tut und damit anderen Ländern wie den USA oder Australien folgt, die schon vor Jahren ein ähnliches Verbot eingeführt haben. Nun muss durch scharfe Zollkontrollen, neue Analysemethoden sowie strafrechtliche Maßnahmen dafür gesorgt werden, dass die heute verabschiedeten Bestimmungen europaweit wirksam durchgesetzt und alle rechtlichen Schlupflöcher beseitigt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi, au nom du groupe ITS. – Madame la Présidente, chers collègues, la question qui nous était posée était celle du choix entre interdiction ou restriction du commerce des fourrures de chiens ou de chats dans l'UE. Je félicite et remercie le rapporteur, Mme Svensson, mais aussi la commission juridique, saisie pour avis dans ce dossier, qui ont opté pour la première solution.

Il était en effet grand temps de rappeler aux États membres que les chiens et les chats sont des animaux de compagnie et que le commerce de leurs fourrures et des produits qui en sont dérivés ne doit pas être accepté, ni même toléré. Imposer une telle législation d'interdiction en Europe, et prévoir des sanctions effectives et dissuasives applicables en cas d'infraction, c'est un minimum aujourd'hui. En effet, les pratiques frauduleuses et mensongères en provenance en particulier d'Asie sont légion. Ainsi, sur les étiquettes de la plupart des vêtements fabriqués en Asie, comme les manteaux, les chapeaux, les sacs à main, les gants, les chaussures, mais aussi les jouets, les décorations, les petits articles de cuir, figure l'appellation trompeuse de "cuir" ou "fourrure véritable".

Afin que cesse ce commerce ignoble, il faut que chaque citoyen en Europe adopte un comportement responsable et éthique en exigeant, notamment, l'étiquetage de tous les articles de cuir, de peau ou de fourrure, ainsi que de tous les produits alimentaires ou pharmaceutiques douteux. Refusons ensemble d'encourager les pays qui ne respectent ni les droits ni la dignité de l'homme et qui, par ailleurs, sont dépourvus de la moindre sensibilité envers les animaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Na úvod svojho vystúpenia by som chcela poznamenať, že kožušnícky priemysel na Slovensku má svoj historický význam a jeho skutočný rozvoj nastal prakticky až po roku 1990. Po vstupe Slovenska do EÚ realizujú slovenskí kožušníci dovozy používaných kožušinových materiálov výlučne od nákupcov z členských štátov EÚ, ktorí ako priami dovozcovia zabezpečujú všetky atribúty legitímnosti dovozov vrátane ich atestov.

Rozumiem a cítim rovnakú potrebu ako pani spravodajkyňa Svensson, že na základe veľkého počtu petícií a vyjadrení obáv spotrebiteľov a občanov z celej EÚ, nemohla Komisia nekonať vo veci zákazu obchodovania s kožušinou mačiek a psov. Je skutočne nutné objasniť právne požiadavky vo všetkých členských štátoch. Musíme reagovať na etické obavy, ktoré občania vyjadrili v súvislosti s možnou prítomnosťou kožušiny mačiek a psov v Spoločenstve, najmä vo svetle indícií, že tieto zvieratá môžu byť chované a zabíjané nehumánne.

Kožušina mačiek a psov sa podľa obáv spotrebiteľov nedá jednoducho odlíšiť od inej kožušiny alebo syntetického materiálu imitujúceho kožušinu, a tak existuje dôvod na neférové a podvodnícke praktiky pri využívaní kožušinových výrobkov vrátane podvodného alebo i klamlivého označovania. V Spoločenstve nie je tradícia chovania mačiek a psov na účely výroby kožušiny. V skutočnosti veľká väčšina výrobkov z kožušiny mačiek a psov prítomná v Spoločenstve pochádza z tretích krajín. V rámci pohybov tovarov z tretích krajín do Európskej únie by mali byť sprísnené colné kontroly práve za účelom ochrany vnútorného trhu.

Nelegálnosť dovozov je možné riešiť sprísnenými postupmi voči realizátorom vrátane vysokých finančných postihov až zákazom činnosti. Som presvedčená, že na jednej strane je potrebné prijať európsku legislatívu, ktorá by zjednotila pravidlá na trhoch jednotlivých štátov EÚ. Na druhej strane iniciatíva EÚ nesmie byť brzdou a spôsobovať problémy pre kožušnícky priemysel v súvislosti s legitímnym obchodom s kožušinami. Musíme zabrániť prekážkam fungovania vnútorného trhu a zabezpečiť voľný pohyb legálne obchodovanej kožušiny a kožušinových výrobkov vo všeobecnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE). – Fru formand! Jeg vil ligesom mine kolleger starte med oprigtigt at takke ordfører Eva-Britt Svensson for et fremragende stykke arbejde og et rigtigt godt samarbejde i denne sag. Den forordning, som vi behandler i dag, er et godt, et vigtigt og et meget nødvendigt stykke lovgivning.

Det er en god lovgivning, fordi vi med den sender et klart signal til de mange borgere i EU, som har bedt os om at gøre noget for at forhindre, at hunde og katte bruges til skindproduktion. Vi viser dem her, at vi faktisk lytter til deres bekymringer og gør en aktiv indsats for at stoppe dyremishandling.

Det er også et vigtigt stykke lovgivning, fordi det har vist sig, at vi ikke kan stoppe salget af hunde- og katteskind alene ved hjælp af forbud i de enkelte medlemsstater. Under udvalgsbehandlingen af forordningen blev vi af hr. Stevenson i IMCO præsenteret for mange skind fra hunde og katte, der var blevet købt i Europa, bl.a. et skind lavet af fire golden retrievere - det skind var købt i København, hvor jeg kommer fra. I Danmark har vi allerede et forbud, men det virker åbenlyst ikke godt nok. Derfor har vi behov for et effektivt forbud på EU-plan.

Forslaget er også en nødvendig lovgivning, fordi masser af hunde og katte lever et kummerligt liv og endda afslutter det under de allerværste lidelser, man kan forestille sig - alt sammen, fordi de skal levere skind til tøj og legetøj. Ved at lave et fælles EU-forbud formindsker vi markedet for salg af hunde- og katteskind, og vi sender samtidig et kraftigt signal om, at dyremishandling er os inderligt imod.

Det glæder mig derfor meget, at vi har formået at lave et så stramt og godt forbud, som tilfældet er. De undtagelser, som kommer med, vil blive så exceptionelle, at de hver især skal begrundes og godkendes. Vi er så tæt på et totalt forbud, som det juridisk set er muligt på nuværende tidspunkt, og det er godt. Men lovteksten er ikke nok i sig selv. Det er afgørende, at vi fortsat arbejder med at få udviklet metoder, så vi endnu mere effektivt kan identificere skinds oprindelse og stoppe trafikken med de ulovlige skind, som skrupelløse bagmænd ellers ikke vil tøve med at sælge.

 
  
MPphoto
 
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). – Nobene od trditev, ki jih običajno navajajo kot opravičilo za kruto ravnanje z živalmi, ni mogoče navesti v primeru trgovine s kožami psov in mačk. Ne ubijajo jih za obleko ali za prehrano, celo zaradi lova ne.

Spodbudo za ubijanje je vzpostavil globalni trg, to je povpraševanje nekaterih industrij po surovinah, ki so cenejše od sintetičnih, saj ljudje, ki živijo v skrajni revščini na drugih kontinentih, od prodaje le malo dobijo.

Evropski trg zdaj generira svetovno ponudbo s svojim povpraševanjem. In čas je, da temu naredimo konec. Iz etičnih razlogov, a tudi zato, da se konča varanje potrošnikov, ki ne vedo, da kupujejo oblačila ali igrače iz kož psov ali mačk. Bolje bi bilo, če ne bi bilo izjem od prepovedi uvoza. A če imamo pred očmi glavni cilj, je tudi kompromis smiseln.

Učinkovita implementacija uredbe bo zelo pomembna. Tu veliko pričakujemo od Komisije in posebej od gospoda Kyprianouja, ki se mu tako kot poročevalki Svensson zahvaljujem za prizadevanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – Fru talman! Tack Kyprianou och Eva-Britt för ett fantastiskt jobb. De flesta katter och hundar som växer upp i Europa kan räkna med att bli klappade, matade, rastade och väl omhändertagna. De som däremot köper gosedjur eller modeväskor gjorda av katt- och hundpäls bidrar till en handel som plågar, slår och flår djur levande.

Detta lagförslag är ovanligt. För det första har EU äntligen lyssnat till folkets röst som vill förbjuda denna vidriga handel. För det andra ansågs den inre marknaden fungera bäst om vi förbjöd handeln. För en gångs skull har djurskydd gått före den inre marknaden.

Jag vill betona vikten av att undantagen inte får underminera förbudet. Äntligen har vi ett prejudikat som visar vägen för handel baserad på andra värden än marknadsfundamentalism. När vi är klara med detta hoppas och kräver jag att nästa ärende blir förbud mot import av sälpäls. Fortfarande plågas hundratusentals sälar till döds på isarna i Kanada och Norge.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS). – Madame la Présidente, nous revenons sur l'importation de peaux de 2 millions de chiens et de chats chinois abattus, de la même façon que, dans les années 1990, nous étions revenus trois fois sur l'importation des fourrures d'animaux du Grand Nord capturés par des pièges à mâchoires. Chaque fois, que ce soit pour les phoques, pour les chiens, pour les chats, pour les renards – pardonnez-moi de vous le dire –, la Commission a gagné du temps et a laissé le trafic se perpétuer au nom de la religion du marché.

N'oublions jamais qu'en mars 1996, même avec la preuve que la maladie de la vache folle était transmissible à l'homme, la Commission avait menacé de sanctions quatre Länder allemands qui refusaient d'importer des bovins suspects. La leçon que l'on peut tirer de tout cela, c'est qu'il y a une logique du marché qui veut que tout soit objet de vente, d'achat, de profit: les chiens, les chats, les reins, les yeux, les femmes, les enfants, les esclaves, les travailleurs... Voilà pourquoi la politique doit commander à l'économie: pour rétablir ces grandes valeurs qui n'ont pas de prix.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – Madam President, over one million Europeans have lobbied in favour of banning the import of cat and dog fur into the EU. The Commission listened to the European Parliament and reacted by taking legislative action to ban the import of cat and dog fur. I welcome this and hope that we will see an end to the barbaric trade which accounts for the slaughter of over two million cats and dogs each year.

However, we do not just want warm words. Some constituents have raised concerns that loopholes in the Commission’s proposal may allow imports via the back door. I recently tabled a written question asking the Commission about derogations that might allow the trade to continue. The reply that I received gave information on two derogations, one relating to fur that was part of personal or household effects being brought into the EU, and the other relating to fur or products containing fur that have not been bred or killed for fur production.

I welcome the fact that the European Parliament report deletes these derogations and I urge colleagues to fully support this report. We want to be sure that cat and dog fur will not be imported into the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – Madam President, I welcome the fact that several EU countries – France, Italy, Denmark, Greece and Belgium – moved unilaterally to ban the trade. However, there are differences in the approaches of other Member States, ranging from bans on rearing and slaughter to labelling requirements. These differences can cause problems for consumers, retailers and traders alike. That is why, as we all know, an EU-wide ban is so important if we want an end to this vile trade.

We have already heard that 2 million dogs and cats are slaughtered each year for their fur and that it takes at least 10 dogs and up to 24 cats to make a single coat. These animals live in horrific conditions and many are skinned alive. Since the US brought in a ban, more cat and dog fur is coming into the EU. The problem is that many customers do not know what they are buying, as cat and dog fur is quite often labelled as fake fur. It is also included in a variety of products other than clothing, such as some homeopathic medicines, children’s toys and accessories.

I welcome the debate tonight and the vote tomorrow and I congratulate the Commissioner on his commitment.

 
  
MPphoto
 
 

  Markos Kyprianou, Member of the Commission. Madam President, before making a few points, I should first like to briefly mention two practical issues.

Firstly, I appreciate the need for monitoring and reporting, and that is why we are in agreement with Parliament on this. Effective and analytical methods are in place, which will be very helpful in implementing this legislation.

Secondly, on labelling, it was always debatable whether labelling would be enough. We decided – and I think Parliament was in agreement – that labelling was not enough and therefore we proposed legislation. However, on the general issue of labelling, we are following very closely voluntary initiatives, programmes and schemes that already exist to cover other fur products and ensure that consumers are properly informed.

On the issue of seals, I have to say at the outset that it is not my responsibility. My colleague, Mr Dimas, has already made a statement to Parliament on this issue. I was expecting this question, so I can tell you that EFSA has already been asked by the European Commission to provide a full objective assessment on the animal welfare aspects of the killing and skinning of seals, which was what Commissioner Dimas promised you.

We expect to have this report in November, and based on that the Commission will assess in the shortest possible time the options to respond to this issue. I am sure my colleague will be very happy to discuss this issue with you once he has received the EFSA report.

Allow me to make two or three points. I understand the frustration of many of you who were here before I was. You have talked about ‘a long time’. I have been in office for only two and a half years and I have already produced a proposal. I do not know what happened in the past, but I think we would all appreciate that this Commission would not only make a commitment but also deliver this proposal within a reasonable time. I would just like to mention that.

Secondly, I appreciate that the support of the European citizens has made a great impact; it was a great issue for us and it helped me convince those who needed convincing. However, you have all had a chance to talk with me privately on this issue and you know that I personally did not need to be persuaded or convinced about this. As soon as I was informed about this practice, I immediately gave instructions for my departments to start working on it. Therefore, credit me with the fact that I did not need any convincing as soon as I saw the films and knew what the practice was.

Thirdly, let me mention the derogations. I know your views. From the very beginning I said that I was not happy with them either. However, you must realise that we started with a completely negative approach and then we managed to present a proposal.

If the Commission wanted to allow loopholes, we would never have brought the proposal in the first place. We are just trying to find the best possible way to make it legally sound to be able to withstand any challenges before the court. That was our approach. We proposed several derogations; these were not agreed upon. We have found a very positive outcome with a compromise. Trust me, we never intended to allow any loopholes. What we were trying to do, based on legal advice, was to make this as effective and as solid as possible. The principle was upheld by the other two legal services.

Therefore, I am very happy that we are having this debate and that we are competing with each other as regards who wants more – what more could one ask? This is the right approach and your support gave me enough strength to convince whoever needed convincing. Therefore, I am looking forward to working with you on many other issues that touch upon animal welfare.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, 19. Juni 2007, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE), kirjallinen. – Ensiksi haluan kiittää mietinnön esittelijää Eva-Britt Svenssonia, joka on tehnyt upean työn ja tuonut komission aloitteeseen muun muassa sen, että kiellon rikkomisesta seuraa rangaistuksia, sekä sen, että poikkeuksia kieltoon ei hyväksytty. Hän on osannut viedä koko prosessin diplomaattisesti läpi niin, että nyt täysistuntovaiheessa meidän ei tarvitse kuin hyväksyä pitkään odotettu kielto enemmittä mutkitta.

Koko prosessi on ollut myös esimerkillinen osoitus siitä, miten aktiivisella kansalaistoiminnalla voidaan vaikuttaa EU-tason päätöksiin ja lainsäädäntöön. Ilman kansalaisadressia ja aktiivista lobbausta aiheesta tuskin olisi tullut lakialoitetta. Toivonkin, että tämä esimerkki innostaa unionin kansalaisia aktiivisempaan osallistumiseen EU:n päätöksentekoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), írásban. – Üdvözlöm a kutya és a macskaszőrmék uniós kereskedelmének teljes betiltásáról szóló előterjesztést, mert elfogadhatatlannak tartom, hogy évente körülbelül kétmillió kutyát és macskát mészárolnak le ebből a célból. Egy kutyaszőrméhez 12 - 15 kutyát, egy macskaszőrméhez 24 macskát kell leölni. Az európai fogyasztók nagy többsége elítéli a kedvenc háziállatok barbár lemészárlását, és nem kíván ilyen termékeket vásárolni. Az importőrök ezért gyakran különböző fantázianevekkel jelölik a macska szőrméket, megtévesztve a jószándékú vásárlót. Egységes uniós tilalomra van szükség e barbár gyakorlat végleges megszüntetésére. A cégek önszabályozása, mint oly gyakran, ez esetben is hatástalannak bizonyult, hiszen a kereskedők nem tüntetik fel, hogy milyen állattól származnak a prémek. Jelenleg tizenöt tagállam tiltja a kutya és macskaszőrme forgalmazását, de a többiben eddig nem létezett generális tilalom. Az egységes tilalom fontos lépés egy emberségesebb, állatbarát európai társadalom felé.

 
Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2007Informacja prawna