Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)  - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ερώτηση αρ. 53 του κ. Aylward (H-0469/07 )  
 Θέμα: Επισήμανση προϊόντων αρνιού προς πώληση στην ΕΕ
H-0469/07
 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει ποια μέτρα επισήμανσης και ανιχνευσιμότητας σκοπεύει να εφαρμόσει προκειμένου να εξασφαλίσει ότι στο μέλλον οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα ενημερώνονται πλήρως ότι τα προϊόντα αρνιού που αγοράζουν στις υπεραγορές ή παραγγέλλουν στα εστιατόρια είναι εγκεκριμένα από την ΕΕ, προέρχονται από συγκεκριμένο κράτος μέλος ή εισάγονται στην ΕΕ από μια τρίτη χώρα;

 
  
 

(EN) Η σήμανση των προϊόντων αρνιού που πωλούνται στον τελικό κατασκευαστή διέπεται από τη γενική οδηγία για τη σήμανση τροφίμων 2000/13/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, η προέλευση του αρνιού πρέπει να επισημαίνεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η αδυναμία παροχής τέτοιας ένδειξης ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος.

Επομένως, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η σήμανση της προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα αρνιού, υπό τον όρο ότι η σήμανση ή η συσκευασία του προϊόντος αρνιού δεν περιέχει πληροφορίες που παραπλανούν ενδεχομένως τον καταναλωτή, όπως μια εικόνα ή μια σημαία που δίνουν εσφαλμένη εντύπωση για την πραγματική προέλευση.

Οι ίδιοι ακριβώς κανόνες υγιεινής των τροφίμων ισχύουν ανεξάρτητα από την προέλευση του αρνιού που διατίθεται στην κοινοτική αγορά. Επίσης, για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, η ανιχνευσιμότητα που απαιτείται από τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα εγγυάται ότι η προέλευση του αρνιού είναι γνωστή κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας.

Αν και οι πληροφορίες για τα τρόφιμα που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή και σε εστιατόρια ρυθμίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κυρίως την οδηγία 2000/13/ΕΚ, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες των εστιατορίων.

Πάντως, ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του εστιατορίου έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες και μπορούν να τις γνωστοποιούν στους πελάτες τους κατόπιν αιτήματός τους. Έχοντας επίσης υπόψη ότι τα εστιατόρια αγοράζουν τις πρώτες ύλες συνήθως σε καθημερινή βάση, δεν θεωρείται απαραίτητη η θέσπιση αυστηρών κανονιστικών απαιτήσεων.

Το ζήτημα θέσπισης περαιτέρω κανόνων για τη σήμανση της προέλευσης των τροφών περιλαμβάνεται στη διαδικασία διαβούλευσης που διεξάγεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τη σήμανση η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2007.

 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Σεπτεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου