Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 3. september 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 8.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 10.Andragender (jf. protokollen)
 11.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 12.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 14.Arbejdsplan: se protokollen
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Skovbrande i Grækenland - brandenes konsekvenser og opfølgning herpå med henblik på forebyggelse og beredskab (forhandling)
 17.Bedre lovgivning i Den Europæiske Union - Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer - Anvendelse af "soft law"-instrumenter (forhandling)
 18.EURES-aktiviteterne 2004-2005 - Mod et fælles europæisk arbejdsmarked (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (275 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (739 kb)
Seneste opdatering: 10. juli 2008Juridisk meddelelse