Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0298/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0298/2007

Συζήτηση :

PV 05/09/2007 - 15
CRE 05/09/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/09/2007 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0382

Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Εφαρμογή της αρχής της βιωσιμότητας στην αλιεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μέγιστης διαρκούς απόδοσης (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0298/2007) της κ. Fraga Estévez, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αειφορίας στην αλιεία της ΕΕ μέσω της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (2006/2224(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE), εισηγήτρια. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω, καταρχάς, ότι σήμερα ένα ισπανικό αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στις ακτές της Ανδαλουσίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να αγνοούνται αυτήν τη στιγμή άλλοι πέντε. Καλώ το Κοινοβούλιο να συμμεριστεί τον πόνο των οικογενειών και την επιθυμία να σωθούν οι αγνοούμενοι ναυτικοί.

Θα προχωρήσω τώρα στην έκθεση που συζητάμε σήμερα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να επισημάνω, όπως αναγνωρίζει και η ίδια η Επιτροπή και έχει δηλώσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο, είναι η ολοφάνερη αποτυχία του κοινοτικού συστήματος διαχείρισης της αλιείας, το οποίο κατά τη διάρκεια των πολλών ετών που είναι σε ισχύ δεν έχει διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των πόρων, και έχει κάνει ακόμη λιγότερα για να στηρίξει έναν αποδοτικό και επικερδή αλιευτικό τομέα.

Παραδόξως, το σύστημα διαχείρισης είναι το μόνο που δεν ήταν βασικό μέρος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων του 2002 και, εξαιτίας αυτού, η Επιτροπή πρέπει να μπαλώνει πρόχειρα τις ελλείψεις, αντιμετωπίζοντας τις μη βιώσιμες απορρίψεις, επινοώντας καθημερινά μέτρα ελέγχου και θεσπίζοντας σχέδια ανάκτησης, αλλά χωρίς να αντιμετωπίζει την ουσία του θέματος: τη θέσπιση ενός συνεκτικού και ενημερωμένου πλαισίου για το μοντέλο διαχείρισης της αλιείας.

Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο λάβαμε την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία επιλέγει η μέγιστη βιώσιμη απόδοση ως το σημείο αναφοράς για τις μακροπρόθεσμες αλιευτικές δραστηριότητες, ένα θεωρητικό μοντέλο που φιλοδοξεί να συνδυάσει την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση ενός είδους με τη διασφάλιση της βιολογικής βιωσιμότητας. Το πρόβλημα είναι ότι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, η οποία, ως μια διανοητική και θεωρητική έννοια μπορεί να είναι αψεγάδιαστη, έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ουκ ολίγες αντιφάσεις στην πρακτική εφαρμογή της, και, στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας την θεωρεί ήδη πολύ ξεπερασμένη.

Το θέμα, επομένως, είναι ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα των αλιευτικών κοινοτήτων. Εδώ ακριβώς προκύπτει μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό, που η έκθεση που παρουσιάζουμε σήμερα προσπάθησε να επισημάνει, και οι οποίες δεν απαντώνται σε καμία περίπτωση στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία είναι πολύ διφορούμενη και αόριστη.

Είναι σαφές ότι δεν επικρίνουμε εδώ την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλλει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, αλλά την αδυναμία της να μας εξηγήσει πώς πρόκειται να ξεπεράσει τις δυσκολίες της εφαρμογής του και να αποφύγει τις παγίδες που υπάρχουν στην παρούσα διατύπωση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Μεταξύ αυτών, γνωρίζουμε ότι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση απαιτεί μακριές σειρές αξιόπιστων, ακριβώς επιστημονικών στοιχείων, ενώ για την μεγάλη πλειοψηφία των ειδών, δεν είναι δυνατό να έχουμε αυτόν τον βαθμό βεβαιότητας.

Δεύτερον, το μοντέλο δημιουργήθηκε βάσει της εκμετάλλευσης ενός μόνο είδους, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των κοινοτικών αλιευμάτων αποτελείται από πολλά είδη, πράγμα που σημαίνει υπεραλίευση ή υποαλίευση πολλών από αυτά, το οποίο είναι προφανώς αντίθετο προς τον ορισμό της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Επίσης δεν λειτουργεί ούτε για τα πελαγικά είδη, και γνωρίζουμε επίσης ότι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την κατάσταση των πληθυσμών, όπως σφάλματα στην επιλογή των ειδών ή περιβαλλοντικοί παράγοντες, που μπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλμένους ορισμούς της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η αυστηρή εφαρμογή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης θα έχει ως αποτέλεσμα, βραχυπρόθεσμα, μια δραστική μερικές φορές μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων, και επομένως της αλιευτικής δραστηριότητας, του εισοδήματος και της απασχόλησης του κοινοτικού στόλου.

Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τις συνεισφορές τους και να ζητήσω την έγκριση μιας έκθεσης μέσω της οποίας η Επιτροπή Αλιείας επιθυμεί να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει καταρχάς όλες αυτές τις αβεβαιότητες πριν επιβάλλει την εισαγωγή ενός τύπου μοντέλου για ορισμένα είδη μεγάλης οικονομικής σημασίας η αποτελεσματικότητα του οποίου είναι, για πολλά αλιεύματα, επιστημονικά και οικονομικά αμφισβητήσιμη. Η επιτροπή επιθυμεί επίσης να καλέσει την Επιτροπή να εξετάσει προηγουμένως σοβαρά ένα σαφές σύστημα διαχείρισης της αλιείας που θα εστιάζει στα οικοσυστήματα, και στη συνέχεια να αποφασίσει πώς θα προσαρμόσει τα σημεία αναφοράς και το επιλεγμένο μοντέλο, είτε αυτό βασίζεται στη ΜΒΑ είτε σε κάτι άλλο. Αυτό δεν πρέπει να γίνει –και πρέπει να υπογραμμίσω αυτό το σημείο– χωρίς να διενεργηθεί προηγουμένως μια κοινωνική και οικονομική ανάλυση των επιπτώσεων της εφαρμογής του και των μέτρων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων αυτών. Όλα αυτά τα ζητήματα προκαλούν αυτήν τη στιγμή μεγάλη ανησυχία στους τομείς μας και σε εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Fraga Estévez,, και όλα τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας για την πολύ επιμελή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αειφορίας μέσω της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ).

Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη να απομακρυνθούμε από την ετήσια λήψη αποφάσεων επιτρέποντας μια πιο σταδιακή προσέγγιση και καλύτερο σχεδιασμό από τον τομέα. Μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση θα επιτρέψει επίσης μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα στην εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων.

Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούμε όσον αφορά τους στόχους της επείγουσας λήψης μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η πολύ κακή κατάσταση των αλιευτικών πόρων στην Ευρώπη, ώστε να επιτευχθούν βιώσιμα επίπεδα αποθεμάτων, τα οποία, ταυτόχρονα, θα βελτιώσουν μακροπρόθεσμα την κερδοφορία του τομέα της αλιείας.

Εκτός από τα οφέλη του τομέα, υπάρχει μια διεθνής πολιτική δέσμευση που πρέπει να εκπληρωθεί. Εκτιμώ ιδιαίτερα και συμμερίζομαι την άποψη της Επιτροπής Αλιείας ότι η κοινή αλιευτική πολιτική χρειάζεται ένα νέο μοντέλο διαχείρισης για τον καθορισμό αλιευτικών ευκαιριών, την ανάκαμψη των αποθεμάτων που έχουν εξαντληθεί και την προσαρμογή των επιπέδων αλιευτικής προσπάθειας σε βιώσιμα και επικερδή επίπεδα.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι η προσαρμογή των αλιευτικών προσπαθειών σε επίπεδα ΜΒΑ είναι η μοναδική σημαντικότατη δράση που μπορεί να αναληφθεί προκειμένου να μειωθεί η απόρριψη στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες. Συμμερίζομαι πολλές από αυτές τις ανησυχίες και γνωρίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, γνωρίζω ότι η αξιολόγηση της ΜΒΑ δεν είναι απλό θέμα. Υπάρχουν επιστημονικές αβεβαιότητες και το θέμα είναι περίπλοκο εξαιτίας των επιπτώσεων στο οικοσύστημα και των σύνθετων αλιευτικών ζητημάτων.

Η αλιευτική επιστήμη δεν είναι ακόμη σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια ποια θα είναι η ΜΒΑ για κάθε συγκεκριμένο απόθεμα ή για ένα σύνολο αποθεμάτων. Όμως, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τις δυσκολίες. Η επιστήμη μπορεί να μας πει προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η αλιεία προκειμένου να βελτιωθούν οι αποδόσεις και να μειωθεί το κόστος. Ακόμη και αν ο προορισμός δεν είναι ακριβής, η κατεύθυνση είναι πολύ γνωστή.

Θα πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και σταδιακά να αξιολογήσουμε και να αναθεωρήσουμε τα σημεία αναφοράς της ΜΒΑ καθώς εξελίσσεται η αλιεία.

Πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σύνθετες αλιευτικές καταστάσεις και να προσδιοριστούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις σε σχέση με την εν δυνάμει απόδοση ολόκληρου του αλιευτικού συστήματος.

Αυτή η σταδιακή προσέγγιση θα επιτρέψει την εξερεύνηση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών. Είναι επίσης η προσέγγιση που εγκρίθηκε στο μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη χωματίδα και τη γλώσσα στη Βόρεια Θάλασσα, που εγκρίθηκε φέτος και θεωρώ ότι αποτελεί ένα καλό πρότυπο για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης. Όπως τονίζει η έκθεσή σας, είναι επειγόντως ανάγκη να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω εδώ ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης πρακτικά ωθούν την αλιευτική διαχείριση προς τη σωστή κατεύθυνση: δηλαδή μακριά από την υπερεκμετάλλευση και όχι απαραίτητα σε έναν καθορισμένο στόχο ΜΒΑ.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν διατάξεις για τακτικές αναθεωρήσεις των στόχων που επιτρέπουν την προσαρμογή των στόχων ΜΒΑ όπου αυτό είναι αναγκαίο, για παράδειγμα όταν υπάρχει κάποια αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον ή όταν υπάρχει κάποια αναθεώρηση των επιστημονικών συμβουλών.

Δεύτερον, συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται τα αλιευτικά ζητήματα τοπικά και να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την επιλογή στόχων, τον ρυθμό με τον οποίο θα πρέπει να προχωράμε προς αυτούς τους στόχους και τον σωστό συνδυασμό μέτρων που πρέπει να ληφθούν όπως φόροι, διαχείριση προσπαθειών και τεχνικές προσαρμογές.

Η Επιτροπή θα προετοιμάσει σχέδια ΜΒΑ μόνο σε περιφερειακή βάση και μόνο μετά από λεπτομερή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους τομείς. Τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια θα διαδραματίσουν εδώ σημαντικό ρόλο και το έργο τους έχει ήδη αρχίσει. Οι οικονομικές και κοινωνικές αναλύσεις είναι επίσης σημαντικές σε αυτήν τη διαδικασία και η Επιτροπή θα συνοδεύσει όλες τις προτάσεις για σχέδια διαχείρισης με εκτιμήσεις επιπτώσεων όπου θα αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των προτάσεων.

Η αυξημένη στήριξη της αλιευτικής έρευνας είναι απαραίτητο μέρος της ανάπτυξης των σχεδίων ΜΒΑ. Τα προγράμματα πλαίσιο, το έργο της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής για την Αλιεία και η υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών θα έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, που θα αποτελέσει τομέα προτεραιότητας για τα επόμενα έτη.

Η μετάβαση σε μια αλιεία ΜΒΑ θα σημαίνει, σε πολλές περιπτώσεις, προσαρμογές της ικανότητας του στόλου και μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας δημιουργήθηκε ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να σχεδιάζουν την ανάπτυξη της ικανότητας του εθνικού στόλου και να χρησιμοποιούν τη συγχρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προκειμένου να βοηθηθεί η προσαρμογή του μεγέθους του στόλου σύμφωνα με μακροπρόθεσμους στόχους και λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη κοινωνική και οικονομική πρόνοια.

Θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια σχετικά με τις τρεις τροπολογίες που πρότεινε ο κ. Schlyter. Η Επιτροπή πιστεύει ότι μια σταδιακή προσέγγιση για τη μετάβαση σε συνθήκες ΜΒΑ θα πρέπει στην πραγματικότητα να είναι ο γενικός κανόνας. Δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις να υπάρξει δραστική μετάβαση προς ΜΒΑ. Όσον αφορά την επιστημονική μεθοδολογία για την επίτευξη ΜΒΑ, η Επιτροπή θα ζητά επιστημονική συμβουλή για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν θα πρέπει να προκαταβάλουμε την επιστημονική συζήτηση προκαθορίζοντας ποιες μέθοδοι είναι ίσως καλύτερες έναντι άλλων.

Τέλος, όπως έχω ήδη δηλώσει, είναι σωστό να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα χορηγήσουν κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση των αλιευτικών στόλων σύμφωνα με τις στρατηγικές της ΜΒΑ. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως αποζημίωση διότι ο αλιευτικός τομέας θα είναι ο τελικός ευεργετούμενος της νέας πολιτικής, αλλά ως χρηματοδοτικό κίνητρο για την πραγματοποίηση της μετάβασης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τον διάλογο με τον αλιευτικό τομέα και θα ξεκινήσει να συζητά ειδικά μακροπρόθεσμα σχέδια για πολλά αλιεύματα με προοπτική ΜΒΑ. Η εφαρμογή αυτών των σχεδίων θα βελτιώσει τη σταθερότητα και την παραγωγικότητα των αποθεμάτων και της βιομηχανίας.

Αναμένω στο μέλλον περισσότερες συζητήσεις μαζί σας σχετικά με αυτά τα σχέδια, εφόσον η Επιτροπή θα έχει προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων, θα έχει πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τον τομέα και θα έχει ετοιμάσει τις προτάσεις μας. Πρέπει να γίνει πολύ δουλειά, και θα είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για τη στήριξή σας στην ανάπτυξη αυτού του τομέα πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση της κ. Fraga Estévez, και κυρίως το γεγονός ότι επισημαίνει προβληματισμούς επί της πρότασης αυτής από την Επιτροπή, καθώς διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τις προτάσεις του Επιτρόπου για την έγκριση ενός μοντέλου μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) ως σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Το έτος 2015 είναι μια πολιτική και όχι επιστημονική ημερομηνία. Είναι πολύ νωρίς για ορισμένα αποθέματα και είναι πολύ αργά για άλλα στο πλαίσιο της υπεραλίευσης. Ενώ η πρόταση έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης ενός αλιεύματος, και επίσης τη διατήρηση της ικανότητας του αποθέματος να παράγει μακροπρόθεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, φοβούμαι ότι, αντί να μειώσουν τα επίπεδα των απορρίψεων αλιευμάτων, σημαντικά ψεγάδια του μοντέλου μπορεί να προκαλέσουν υπερεκμετάλλευση, καθώς οι υφιστάμενες εικασίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιπέδων των αλιευμάτων βασίζονται σε ένα αλιεύματα ενός είδους και ρηχών νερών και δεν λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική και βιολογική ποικιλομορφία.

Επικροτώ τον στόχο της αύξησης της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την προστασία των αλιευτικών ειδών, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Όμως, πιστεύω ότι η Επιτροπή δεν έχει ερευνήσει επαρκώς το θέμα. Δεν υπήρξε εις βάθος αξιολόγηση του κινδύνου σφάλματος στο μοντέλο ΜΒΑ. Επιπλέον, για τη μεγάλη πλειονότητα των επιστημόνων και επίσης για τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το παραδοσιακό μοντέλο ΜΒΑ έχει αντικατασταθεί από νέες πλεονεκτικές προσεγγίσεις οι οποίες περικλείουν το οικοσύστημα ως σύνολο, αντί να βασίζονται σε μια ξεπερασμένη έννοια δυναμικής του ζωικού πληθυσμού.

Η ΜΒΑ είναι ένα αμβλύ μέσο, το οποίο βασίζεται στην αλίευση της πλεονάζουσας παραγωγής κατά τη διάρκεια της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού προτού φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής. Όμως, είναι ένα μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε υπεραλίευση εάν εφαρμοστεί σε αλιεύματα διαφόρων ειδών, καθώς δεν μπορούμε να έχουμε βέλτιστα επίπεδα όλων των ειδών ταυτόχρονα, ή όταν εφαρμοστεί σε είδη που ζουν στο πέλαγος τα οποία διαβιούν σε βαθιές θάλασσες και ανοιχτά ύδατα, όπως η Βόρεια Θάλασσα και ο Ατλαντικός.

Εάν εγκριθεί, αυτό το μοντέλο θα έχει ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των αποθεμάτων και την κατάρρευση της αγοράς. Καλώ μετ’ επιτάσεως τον Επίτροπο να ακολουθήσει μια σταθερή, επιστημονική και βασισμένη σε αποδείξεις προσέγγιση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει να προκαταβάλετε την επιστημονική συζήτηση. Συμφωνώ μαζί σας. Ακολουθείστε μια επιστημονική, βασισμένη σε αποδείξεις προσέγγιση και επανεξετάστε αυτήν την πρόταση αντί –με όλο τον σεβασμό– απλά να χορεύετε, αν και αργοπορημένα, στον ρυθμό του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εκμετάλλευση των Θαλασσών.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Αλιείας, θέλω καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έξοχο έργο της και να συγχαρώ επίσης την Επιτροπή για την ανακοίνωσή της, που ικανοποιεί μία από τις απαιτήσεις που η ίδια ενέκρινε το 2002 στη Διάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ και ικανοποιεί επίσης τον πρώτο από τους οκτώ στόχους αυτής της διάσκεψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη κατάφερε βεβαίως πολλά εντός του πεδίου εφαρμογής αυτών των οκτώ στόχων, θέλω όμως να υπενθυμίσω στον Επίτροπο ότι βρισκόμαστε στο 2007 με στόχους που έχουν τεθεί για το 2015 από μια σύνοδο κορυφής, που πραγματοποιήθηκε το 2002. Το γεγονός ότι συζητάμε ακόμα αυτήν την ανακοίνωση σε αυτό το στάδιο δεν φαίνεται να αποτελεί μια αρκούντως ταχεία απάντηση στο ύψος των προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Με χαροποιεί ιδιαιτέρως αυτό που είπε ο Επίτροπος σχετικά με την ανάγκη για ένα νέο διαχειριστικό μοντέλο και, εφόσον η πρόταση δίνει έμφαση στην έννοια της διαχείρισης του οικοσυστήματος, πιστεύω ότι είμαστε για τα καλά στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, αν θεωρήσουμε αυτήν την έννοια περί μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ως κάτι ριζοσπαστικά νέο, σφάλλουμε, αφού αυτή η έννοια, που είναι μια θεωρητική έννοια, ήταν ανέκαθεν η έννοια που διέλιπε τον καθορισμό όλων των ποσοστώσεων και των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων, που μόνο βάσει αυτής της έννοιας μπορούσαν να καθοριστούν. Το πρόβλημα είναι ότι η εφαρμογή αυτής της έννοιας ενέχει πολλά προβλήματα που, επιπλέον, τα περιέγραψε πολύ καλά η εισηγήτρια και συνάδελφός μας, η κ. Doyle, και δεν μπορούμε απλώς να βασίσουμε τις δράσεις μας στην τυφλή εφαρμογή της έννοιας, αλλά πρέπει να επιχειρήσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά της, ελέγχοντας πού απέτυχε και πού παρήγε θετικά αποτελέσματα, και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτή η ανακοίνωση το πέτυχε αυτό• πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε άλλο πρόσθετο μέσο για να κινηθούμε παραπέρα.

Αυτή, λοιπόν, είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Επιτροπή, και ελπίζουμε η τελευταία να μην αργήσει να μας φέρει καλά νέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, λυπούμαι διότι αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είμαι ενθουσιασμένος που το Κοινοβούλιο διαθέτει τόσο λίγες εξουσίες σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα καθώς υπάρχει πραγματική πιθανότητα αυτή η έκθεση να προχωρήσει αύριο σε ψηφοφορία.

Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως ορισμένοι πουν: «λοιπόν, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εκ νέου τις προτάσεις του». Δεν θα ήθελα να γίνει αυτή η χειρονομία δημοσίων σχέσεων· θέλω η Επιτροπή να γνωρίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ που διαφωνούν πλήρως με όσα προτείνονται εδώ.

Η έκθεση της Επιτροπής το 2006 ήταν αδύναμη –ειλικρινά, πολύ εξιδανικευμένη και απλουστευμένη– και δεν άξιζε να καταγραφεί. Προτείνονταν σχέδια, και πάλι σχέδια, και ξανά σχέδια, αλλά πολύ λίγα με μορφή δράσης. Ωστόσο, αυτό που προτείνεται εδώ από την εισηγήτρια –από το Κοινοβούλιο– είναι, κατά τη γνώμη μου, ακόμη χειρότερο. Κοιτάζω συγκεκριμένα μία παράγραφο: «Θεωρεί ότι η πρόταση για την καθιέρωση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) δεν είναι αρκούντως ώριμη». Προφανώς, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανάλυση. Έτσι, ενώ η Επιτροπή επιθυμεί σχέδια, εμείς απλά θέλουμε περισσότερες συζητήσεις για σχέδια. Πότε θα γίνει κάτι; Εάν αυτό ψηφιστεί αύριο από το Κοινοβούλιο, τότε ελπίζω ότι η Επιτροπή θα το παραβλέψει εντελώς, διότι θεωρώ ότι είναι κάτι εντελώς ανεύθυνο.

Υπάρχει ένα ερώτημα, ένα δικαιολογημένο ερώτημα, σχετικά με τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την επίτευξη του καθεστώτος ΜΒΑ. Ειλικρινά, γνωρίζουμε όσα χρειάζονται· τις μισές φορές, είναι σαν να παίζουμε απλά με τις λέξεις. Εάν τα δύο τρίτα των αλιευτικών αποθεμάτων αλιεύονται με μη ασφαλή βιολογικά μέσα, τότε πρέπει να σταματήσετε την αλίευση· πρέπει να βάλετε τους στόλους στην άκρη, πρέπει να βγάλετε τους αλιείς από τη δουλειά, ίσως με αποζημιώσεις, έως ότου αποκαταστήσουμε τα αποθέματα και έχουν όλα την ευκαιρία ενός μακροπρόθεσμου, υγιούς μέλλοντος. Πρέπει να επιτρέψετε στα αλιευτικά αποθέματα να ανακάμψουν.

Ειλικρινά, μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε την τελειότητα στο καθεστώς ΜΒΑ όταν έχουμε τα αλιεύματα και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια ότι έχουμε ασφαλίσει σταθερά αυτά τα αλιεύματα.

Κύριε Επίτροπε, σας σέβομαι πολύ· από τότε που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, μου αρέσουν όσα λέτε. Μπορώ να πω δυο πράγματα; Καταρχάς, φρονώ ότι το προφίλ σας είναι πολύ χαμηλό· θεωρώ ότι το συμβούλιό σας σάς κρατά στις συνεδριάσεις στο πίσω δωμάτιο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν πρωταθλητή για τα αλιεύματά της και, όπως ακριβώς πρέπει να διευθετήσετε κάποια προβλήματα, πρέπει επίσης να είστε μπροστά από τις κάμερες της ευρωπαϊκής τηλεόρασης λέγοντας όσα πρέπει να γίνουν.

Το δεύτερο είναι το εξής: εδώ και τρία χρόνια διανύεται μια πενταετή θητεία. Υπήρξαν πολλές καλές ιδέες, αλλά όχι αρκετή πράξη. Θα ήθελα από εσάς να αποτελέσετε σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αξιοθρήνητη κοινή αλιευτική πολιτική και τη μεταρρύθμισή της. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να σταματήσετε να θεωρείτε τον εαυτό σας ως υποσημείωση, αλλά να βγείτε στο προσκήνιο και δράσετε!

Πριν από πέντε χρόνια, βρέθηκα στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε την αρχή της διασφάλισης του καθεστώτος μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2015. Δεν συζητούσαμε για τη χάραξη μιας πολιτικής έως το 2015· συζητούσαμε για την ανάκαμψη των αλιευμάτων σε αυτά τα επίπεδα έως το 2015. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα κομμάτι χαρτιού – πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.

Εάν το επιτύχουμε αυτό, σε οκτώ χρόνια, ίσως να είναι ήδη πολύ αργά. Πρέπει να αρχίσουμε να επιτυγχάνουμε αποτελέσματα και, κάθε μέρα έως ότου συμβεί αυτό, πρέπει να θεωρείτε ότι αποτύχατε.

Μην ακούτε το Κοινοβούλιο· μην ακούτε τους υπουργούς που προσπαθούν συνεχώς να παρακωλύουν το έργο σας – απλά αρχίστε να δράτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (SV) Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που λέει ο κ. Davies. Τα ψάρια πεθαίνουν! Όταν πεθάνουν, δεν θα υπάρχει εισόδημα για τους αλιείς. Επομένως, είναι πολύ πιο έξυπνο να επενδύσουμε στο μέλλον θεσπίζοντας μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις τώρα, αντί μιας μέγιστης διαθέσιμης απόδοσης, που αποτελούσε την πολιτική της Ένωσης μέχρι τούδε. Αυτό στερείται απολύτως βιωσιμότητας!

Μπορούμε, τότε, να συζητήσουμε για τα επιστημονικά κενά στις μεθόδους και για το γεγονός ότι ενδεχομένως είναι ένα αμβλύ όργανο. Η ΕΕ, όμως, έχει θέσει τον χαμηλό πληθωρισμό ως συνολικό στόχο της οικονομικής πολιτικής της και αυτό είναι ένα άκρως αμβλύ όργανο, δεν αποτέλεσε όμως αυτό αντικείμενο παρόμοιας κριτικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό είναι ένα σαφώς αιχμηρότερο όργανο, και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Αντιληφθήκατε ότι η πολιτική είναι τελείως εσφαλμένη, τελείως άστοχη και τώρα επιχειρούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά.

Αργότερα θα συζητήσουμε για το πρόβλημα των απορριπτόμενων αλιευμάτων και ένας συνδυασμός μέτρων ενδεχομένως να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων. Όταν, όμως, μιλάμε για κοινωνικοοικονομικές εκτιμήσεις, πρέπει να έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτή είναι η αιχμή της τροπολογίας μου. Χωρίς αυτό, μπορείτε κάλλιστα να πείτε: «Ωραία, λοιπόν, οι αλιείς σήμερα δεν θέλουν να κάνουν τίποτα!». Το να καταργήσουμε τις θέσεις απασχόλησης των αλιέων όλων των μελλοντικών γενεών, αυτό, αν μη τι άλλο, αποτελεί κακή κοινωνικοοικονομική εκτίμηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Ως γενικό σχόλιο αναφορικά με τα θεμελιώδη σημεία που εμπεριέχονται στην υπό συζήτηση έκθεση, που είναι καίριας σημασίας για τον τομέα της αλιείας, πιστεύουμε ότι είναι σωστό να επισημάνουμε τις διαφορές μεταξύ της μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης εφαρμογής της αρχής της βιωσιμότητας στην αλιεία. Τα μακροπρόθεσμα, δηλαδή, σχέδια στοχεύουν στον καθορισμό στόχων ή θεμάτων για να επιτευχθεί μια σταθερή κατάσταση μετά από μια σχετικώς μακρά περίοδο, ενώ τα βραχυπρόθεσμα μέτρα βασίζονται σε προτάσεις που εκπονούνται ετησίως με σκοπό τη διόρθωση, σε βραχύ χρονικό διάστημα, του ποσοστού αλιευτικής θνησιμότητας έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο που προτείνεται ως μακροπρόθεσμος στόχος.

Σε ό,τι αφορά τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αλιεία, η βασική στόχευση που καθορίστηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ μπορεί να γίνει αποδεκτή – η επίτευξη δηλαδή του μέγιστου βιώσιμου αλιεύματος των αλιευτικών αποθεμάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, για να διαμορφωθεί ο στόχος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, είναι βασικό να εφαρμοστεί επιστημονική ανάλυση για να καθοριστούν τα ποσοστά αλιευτικής θνησιμότητας, που εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο αλιευμάτων, το οποίο μπορούν να παρέχουν οι αλιευτικοί πόροι με βιώσιμο τρόπο. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά για κάθε αλιευτικό πόρο, καθώς και να μάθουμε τη φύση και το είδος των αλιευτικών μεθόδων. Για να εκτιμήσουμε τα αλιευτικά επίπεδα που ενδείκνυνται βάσει του μακροπρόθεσμου στόχου, είναι ανάγκη να ελέγξουμε τα προγνωστικά που συνέταξαν επιστήμονες, πράγμα που σημαίνει ότι αυτά τα προγνωστικά πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστη πληροφόρηση, ότι θα εγκρίνονται από διευθυντές και θα γίνονται αποδεκτά και θα τηρούνται απαρέγκλιτα από τους αλιείς, διαφυλάσσοντας πάντα, και υπογραμμίζω τη λέξη «πάντα», την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας και των αλιευτικών κοινοτήτων.

Στην πράξη, ο στόχος είναι η εκτίμηση των μακροπρόθεσμων αλιευμάτων και των αντίστοιχων ποσοστών αλιευτικής θνησιμότητας. Γι’ αυτό, πρέπει να επιλέξουμε ένα κριτήριο βιωσιμότητας και να καθορίσουμε το επίπεδο αλιείας που παράγει το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο αλιευμάτων. Εδώ ξεκινάει η πραγματική συζήτηση.

Προτάθηκαν διαφορετικές τιμές για τα ποσοστά αλιευτικής θνησιμότητας στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης διαχείρισης των αποθεμάτων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των κρατών μελών. Διάφοροι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι προτιμητέο να καθοριστεί το F0.1 ως το ποσοστό θνησιμότητας, αντί για παράδειγμα του FMSY, που το θεωρούν λιγότερο ενδεδειγμένο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το FMSY, που είναι το ποσοστό αλιευτικής θνησιμότητας, δεν πρέπει να συγχέεται με το MSY, που είναι το επίπεδο αλιευμάτων.

Τέλος, συμφωνώ ότι είναι βασικό τα μέτρα βιωσιμότητας να συνοδεύονται από μια αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και του κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σπάνια βουλευτής του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου συγχαίρει κάποιον εισηγητή στο Σώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αποτελέσω μια σπάνια εξαίρεση.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών έχει υπολογίσει ότι η αλίευση του 70% των αλιευτικών ειδών του πλανήτη έχει ήδη φτάσει ή έχει υπερβεί τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Η κοινή αλιευτική πολιτική, με το αισχρό πρόβλημα των απορρίψεων που απορρέει από αυτήν, έχει συμβάλει σημαντικά σε μια ενδεχόμενη σοβαρή οικολογική καταστροφή, ιδιαίτερα στη Βόρεια Θάλασσα.

Στη δεκαετία του 1980, οι αλιείς προειδοποίησαν την κυβέρνηση του Καναδά ότι πραγματοποιούνταν επικίνδυνη υπεραλίευση του βακαλάου. Η κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποιήσεις και, έως το 1992, η αλιεία βακαλάου κατέρρευσε εντελώς. Μια παρόμοια κατάσταση φαίνεται να εξελίσσεται τώρα στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Η εισηγήτρια αναφέρεται σε έλλειψη ανάλυσης και σε ανεπαρκείς λύσεις στην ανακοίνωση της Επιτροπής, την οποία στη συνέχεια περιγράφει ως απλοϊκή. Η Επιτροπή επικρίθηκε πρόσφατα για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει και ερμηνεύει στατιστικά στοιχεία επί θαλάσσιων θεμάτων. Σε μια πρόσφατη ενημέρωση, η βρετανική κυβέρνηση αναφέρεται σε «απουσία των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με το ποιοι θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι στόχοι». Η ερμηνεία της Επιτροπής για τη ΜΒΑ βασίζεται σε απαρχαιωμένα μοντέλα και δογματικές οικολογικές έννοιες. Αποδεικνύει ξεκάθαρα την επιθυμία να κερδίσει περαιτέρω αρμοδιότητες με κάθε κόστος.

Η απώλεια των αλιευτικών αποθεμάτων μας είναι ένα πολύ μεγάλο τίμημα, και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το γεγονός ότι υπήρξε ειλικρινής καταδικάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής. Σίγουρα σημαίνει κάτι το γεγονός ότι η φιλοευρωπαϊκή Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ ακολουθεί τη γραμμή του Κόμματος Ανεξαρτησίας του ΗΒ. Εξάλλου, αργά ή γρήγορα, όλοι θα το κάνουν αυτό!

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι εκθέσεις των δύο συναδέλφων μας, περιλαμβανομένης της έκθεσης της κ. Fraga, αφορούν αυτό το άλυτο πρόβλημα της αλιείας – άλυτο, διότι τα αλιευτικά αποθέματα περιορίζονται και η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς. Κατά συνέπεια, η αλιευτική πολιτική δεν είναι η ΚΓΠ.

Από το 1968 και τον Sicco Mansholt, η Επιτροπή επί 40 χρόνια διαπράττει ένα στρατηγικό σφάλμα με την ΚΓΠ, το οποίο ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας: η ανθρωπότητα χρειάζεται δημητριακά και γάλα, και σε αυτά παρατηρείται μεγάλη έλλειψη, όπως δείχνει η άνοδος των τιμών.

Με την αλιευτική πολιτική, τα πράγματα αλλάζουν. Τα σφάλματα της Επιτροπής προέρχονται απλά από το σύνηθες, τεχνοκρατικό της αμάρτημα, όχι όμως από στρατηγικό έγκλημα. Η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων με τα σύνολα επιτρεπόμενων αλιευμάτων, τις ποσοστώσεις, τα χρηματοδοτικά μέσα προσανατολισμού της αλιείας και τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού, απέτυχε. Η Επιτροπή νομοθέτησε επί παντός επιστητού: δίχτυα, ποσότητες, δυναμικό στόλων, αριθμό σκαφών και, αφού ειπώθηκαν και έγιναν τα πάντα –όπως μας λέει η εισηγήτρια– υπάρχουν λιγότεροι αλιείς, λιγότεροι βακαλάοι, μέχρι και λιγότεροι ερυθροί τόνοι στη Μεσόγειο, εξ ου και η οργή των αλιέων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Στο μέρος από το οποίο κατάγομαι, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Sète ή στο Le Grau-du-Roi, οι αλιείς που αλιεύουν τόνο με απλάδι, που είναι μια παραδοσιακή παράκτια αλιεία με μικρά δίχτυα, διαμαρτύρονταν ότι δεν μπορούσαν να αλιεύουν από τον Ιούλιο και μετά.

Ωστόσο, παρ’ όλους αυτούς τους ελέγχους, όλη αυτήν την καταστροφή, όλες αυτές τις κυρώσεις –ενδεχομένως μια μέρα να τοποθετήσουν ακόμα και ηλεκτρονικές ταυτότητες στους αλιείς για να τους παρακολουθούν– τα αποθέματα κινδυνεύουν, μας λέει η εισηγήτρια. Η κοινή αλιευτική πολιτική δεν απέδωσε, και ποιος είναι ο λόγος; Διότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο: η Κίνα, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες και το Περού αλιεύουν. Όπως συνέβη και με το κρασί, όπου εκριζώνουμε ενώ ο υπόλοιπος κόσμος φυτεύει, διαλύουμε τα σκάφη μας ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ναυπηγούν περισσότερα αλιευτικά σκάφη και ενώ η Ρωσία, η Ισλανδία και η Νορβηγία αυξάνουν το μέγεθος των μηχανών των σκαφών τους.

Μπορείτε να εφευρίσκετε δείκτες, έναν τύπο για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αν όμως οι γείτονές σας αλιεύουν περισσότερο, το να αλιεύετε εσείς λιγότερο δεν θα αυξήσει τα αποθέματα. Επιπλέον, επειδή η καλλιέργεια ή η υδατοκαλλιέργεια δεν αποτελεί πραγματική λύση, είτε λόγω των ιχθυάλευρων, η αλιεία αποτελεί την πλέον τρανή απόδειξη ότι το κοινοτικό επίπεδο είναι είτε υπερβολικά υψηλό, όταν η αλιεία είναι παράκτια και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, είτε υπερβολικά χαμηλό, όταν η αλιεία ασκείται σε ανοικτή θάλασσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε πάρα πολύ σύντομα θα αναχθούμε στο παγκόσμιο επίπεδο με τη βοήθεια των επιστημόνων, είτε, μέχρι το τέλος του εικοστού πρώτου αιώνα, θα πηγαίνουμε κινηματογράφο για να αλιεύσουμε τα τελευταία ψάρια Νέμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω και στηρίζω αυτήν την έκθεση και συγχαίρω την εισηγήτρια για τη σύνταξή της. Πέρασαν πολλά χρόνια συνομιλιών για τη βιώσιμη αλιεία και άλλα τόσα χρόνια γραφειοκρατικών ελέγχων. Εντούτοις, η κατάσταση των αλιευμάτων στην ανοιχτή θάλασσα δεν έχει βελτιωθεί, και οι αλιείς είναι πολύ λιγότεροι και πολύ φτωχότεροι. Είναι δύσκολο να μην συμπεράνουμε ότι η έως σήμερα αλιευτική πολιτική υπήρξε πράγματι απελπιστικά αποτυχημένη.

Οι αλιείς το λένε αυτό εδώ και χρόνια, αλλά μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν ακούει – ούτε, όπως φαίνεται, ο κ. Davies, ο οποίος φαίνεται ότι επιθυμεί την ίδια αποτυχία. Τα σύνολα επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και οι ποσοστώσεις ως βασικό μέσο ελέγχου ήταν μια καταστροφή, προκαλώντας το σκάνδαλο των απορρίψεων και, για πολλούς αλιείς, τίποτε άλλο εκτός από φτώχεια. Ωστόσο, στο πλαίσιο του νέου προσφερόμενου μοντέλου μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ελαττωματική επικάλυψη του συστήματος ποσοστώσεων TAC με το σύστημα αλιευτικής προσπάθειας. Πρέπει να απεμπλακούν. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Όλοι επιθυμούμε τη βιώσιμη αλιεία, αλλά αυτό σημαίνει βιωσιμότητα και για τους αλιείς. Σημαίνει αποθάρρυνση των απορρίψεων. Σημαίνει απλοποίηση των τεχνικών μέσων, και σημαίνει αποδοχή της ευελιξίας. Ας φτάσουμε εκεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι πολύ αργά, είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι και νομίζω λιγάκι σοκαρισμένοι από τα τρομερά νέα του θανάτου τριών αλιέων και της εξαφάνισης άλλων πέντε στα ύδατα του Κάντιθ –το αλιευτικό σκάφος ανήκε στον στόλο του Barbate– και πιστεύω ότι νέα όπως αυτό πρέπει να μας κάνουν όλους να σκεφτούμε, καθώς καταδεικνύουν τις δυσκολίες ενός επαγγέλματος το οποίο, ακόμη και σήμερα, μπορεί να πάρει μονομιάς τη ζωή οκτώ αντρών.

Πιστεύω, επομένως, κύριε Επίτροπε, ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που θέτει αυτή η ανακοίνωση είναι ότι, καθώς επιδιώκει να αναλάβει δράση σε σχέση με τους πόρους, περιορίζοντας μόνο την αλιευτική δραστηριότητα χωρίς να επιβάλλει υποχρεώσεις στους υπόλοιπους οικονομικούς παράγοντες με δραστηριότητες που συνδέονται με το θαλάσσιο οικοσύστημα, χάνει, και χάνουμε όλοι, πολιτική νομιμότητα, ιδιαίτερα όταν η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την αλιεία είναι επίσης αρμόδια για τα θαλάσσια θέματα.

Η δεύτερη ανησυχία ή ερώτησή μου είναι πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εφαρμόσει τη ΜΒΑ από πρακτική άποψη, καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δημιουργεί προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στην περίπτωση μεικτών αλιευμάτων όπου αλληλεπιδρούν διαφορετικά είδη και το επίπεδο των αλιευμάτων που καθορίζει το επίπεδο της αλιευτικής προσπάθειας δεν αντιστοιχεί στη ΜΒΑ κάθε είδους χωριστά. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε επίσης είναι με τους πληθυσμούς εκείνους για τους οποίους δεν έχουμε κανενός είδους αξιολόγηση.

Το βέβαιο είναι ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα ανησυχούν και έχουν δίκιο όταν λένε ότι τα κενά που θα αφήσει ο κοινοτικός στόλος προκειμένου να ανταποκριθεί στη ΜΒΑ, σε αυτήν την πολιτική δέσμευση στη ΜΒΑ, θα καλυφθούν αμέσως από επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς η αγορά αλιείας ελέγχεται από την ανάγκη διασφάλισης ενός συνεχούς εφοδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια των χρόνων δεν συμφωνούσα πάντα με την εισηγήτριά μας, την κ. Fraga Estévez, αλλά μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά σημεία αυτής της έκθεσης. Αναφέρει ότι το κοινοτικό σύστημα έχει καταστήσει δύσκολους τους ελέγχους και έχει ενθαρρύνει τις απορρίψεις. Λέει ότι χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία αναγνωρίζει ότι έχει αποτύχει η υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης της αλιείας. Σημειώνει ότι θα είναι δύσκολη η εφαρμογή του μοντέλου μέγιστης βιώσιμης απόδοσης σε πολλά είδη αλιευμάτων, κάτι που σίγουρα ισχύει για το μεγαλύτερο μέρος δραστηριότητας των σκωτσέζων αλιέων. Σημειώνει ότι το μοντέλο δεν προσαρμόζεται καλώς για τα πελαγικά είδη.

Διαφωνώ με τη φράση «καταργεί τις διακρίσεις» και θα ζητήσω αύριο τη διεξαγωγή χωριστής ψηφοφορίας προκειμένου να διαγραφεί, διότι γνωρίζω από προηγούμενες συζητήσεις με την εισηγήτριά μας ότι αυτός είναι ένας κώδικας για επίθεση στη σχετική βιωσιμότητα η οποία, όσο έχουμε μια κοινή αλιευτική πολιτική, πρέπει να διατηρηθεί. Όμως, συμφωνώ επίσης με τα σχόλια του Επιτρόπου νωρίτερα, όταν είπε ότι πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά από τόσα χρόνια πόνου που ήταν άμεση συνέπεια της κοινής αλιευτικής πολιτικής, θα έπρεπε τώρα να έχουμε προχωρήσει περισσότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM).(PL) Κυρία Πρόεδρε, έχοντας ένα μόνο λεπτό στη διάθεσή μου, μου ζητήθηκε να λάβω τον λόγο εξ ονόματος των πολωνών αλιέων, που θέλουν να δηλώσουν ότι ο κανονισμός που θεσπίστηκε για την απαγόρευση της αλιείας βακαλάου συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος των πολωνών αλιέων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ευρέως γνωστή πραγματικότητα για τα αλιεύματα άλλων χωρών.

Οι αλιείς ελπίζουν ότι η διατύπωση του κανονισμού οφείλεται σε άγνοια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την πραγματική κλίμακα αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα από την κάθε χώρα. Ζητούν όχι μόνο την ανάκληση του κανονισμού, αλλά να οριστεί μια ειδική ανεξάρτητη επιτροπή υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ερευνήσει και να εξηγήσει τις αρχές και τη μέθοδο καταμέτρησης των ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα μετά τη διεύρυνση της Ένωσης το 2004, και να αντιληφθεί το μέγεθος των παρατυπιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, λίγοι από εμάς θα αμφισβητήσουν τη σημασία της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των εμπορικών αλιευτικών αποθεμάτων. Η ΕΕ υπέγραψε τη δέσμευση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 για την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) της αλιείας το αργότερο έως το 2015.

Είναι ζωτικής σημασίας να αρχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με το πώς θα επιτύχουμε τον στόχο της μείωσης της αλιευτικής πίεσης επί των ευάλωτων ειδών, και αυτή η έκθεση της κ. Fraga Estévez είναι σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας.

Τα οφέλη της αλιείας σε χαμηλά επίπεδα αλιευτικής θνησιμότητας και της δημιουργίας ενός πιο υγιούς αναπαραγωγικού αποθέματος εξετάστηκαν επίσης στην έκθεση της μονάδας στρατηγικής του βρετανού πρωθυπουργού σχετικά με τα καθαρά οφέλη.

Ως σκωτσέζα, είμαι πολύ εξοικειωμένη με τις πιέσεις επί ευάλωτων αλιευτικών αποθεμάτων όπως ο βακαλάος της Βόρειας Θάλασσας, και ακόμη περισσότερο με τις πρακτικές δυσκολίες της εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης σε μεικτούς αλιευτικούς τομείς όπως στα ανοικτά των σκωτσέζικων ακτών. Οι δυσκολίες δεν αναιρούν την υποχρέωση για δράση.

Χαιρετίζω την αναγνώριση από την Επιτροπή της ανάγκης για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και για συμπερίληψη των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων (ΠΓΣ) στην προτεινόμενη διαδικασία για την προώθηση αυτού. Ορισμένα από τα ΠΓΣ έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και το θέμα της ΜΒΑ, και θα είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η στρατηγική σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Σε αυτό το στάδιο, δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουμε πολύ από τη συζήτηση των τεχνικών λεπτομερειών του τι είναι πραγματικά η ΜΒΑ και πώς πρέπει να εφαρμοστεί. Μια πιο σημαντική επικέντρωση επιτυγχάνει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ των αλιευτικών ευκαιριών και των διαθέσιμων αλιευμάτων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Κυρίες και κύριοι, πριν από πέντε χρόνια, στη διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναλάβαμε τη δέσμευση να διατηρήσουμε τα αλιευτικά αποθέματα και να τα αποκαταστήσουμε σύντομα στο επίπεδο όπου διασφαλίζεται μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Η αλλαγή που σχεδιάζεται στο διοικητικό σύστημα θέτει πολύ πιο φιλόδοξους στόχους σε σύγκριση με το τρέχον ασφαλές επίπεδο και την αρχή της προφύλαξης. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αλλαγής πρέπει να συνεκτιμηθούν πολύ προσεκτικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ευέλικτο σύστημα για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων και τα μέσα για γρήγορη αντίδραση. Απαιτείται, επίσης, πρόβλεψη στα μακροπρόθεσμα σχέδια για εύλογες, πλην όμως ευέλικτες ετήσιες προσαρμογές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέτει ότι τα αλιευτικά αποθέματα επηρεάζονται πρωτίστως από τα αλιεύματα, μολονότι ο καιρός, τα αρπακτικά, τα ξένα είδη και τα ανθρωπογενή προβλήματα μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο στα αποθέματα. Ο αντίκτυπος του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας στο περιβάλλον της Βαλτικής Θάλασσας δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα, αν και έχει αρχίσει ήδη η κατασκευή του.

Αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας για εμένα το γεγονός ότι εθεάθησαν πρόσφατα στη Βαλτική Θάλασσα μέδουσες, καθώς αυτό το είδος, που προέρχεται από την Αμερική, οδήγησε σχεδόν σε εξαφάνιση των αλιευτικών αποθεμάτων στη Μαύρη Θάλασσα στη δεκαετία του ’80 και τώρα σπέρνει την καταστροφή στην Κασπία Θάλασσα. Μέσα σε έναν χρόνο, εξαπλώθηκε από τις σουηδικές ακτές στην καρδιά της Βαλτικής Θάλασσας. Δεν πρέπει να χασομεράμε μέχρις ότου καταστραφούν και τα αλιευτικά αποθέματα στη Βαλτική Θάλασσα.

Οι συνέπειες του νέου διοικητικού συστήματος πρέπει, επομένως, να διερευνηθούν καταρχάς σε περιφερειακό αντί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ο αλιευτικός στόλος κάθε κράτους μέλους έχει τα δικά του διακριτά χαρακτηριστικά. Είναι άκρως σημαντικό να αναμειχθούν τα περιφερειακά συμβουλευτικά όργανα, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια αλιευτική πολιτική με μελλοντική προοπτική. Η αλλαγή στο διοικητικό σύστημα απαιτεί μείωση του μεγέθους των αλιευτικών στόλων και του φορτίου τους, πράγμα που σημαίνει τεράστιες απώλειες για τις αλιευτικές μας επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία σαφώς και δεν έχει επαρκή μέσα για να αντιμετωπίσει τόσο τεράστιες απώλειες.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ατύχημα που ανέφεραν η κ. Fraga Estévez και η κ. Miguélez Ramos. Συμμερίζομαι την ανησυχία και τη θλίψη τους για την απώλεια ζωών και ελπίζω ότι οι αλιείς που αγνοούνται θα είναι ασφαλείς.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα από τα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση, η οποία αποδείχθηκε τουλάχιστον πολυποίκιλη – υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Ωστόσο, τούτου λεχθέντος, είναι σαφές από τη συζήτηση ότι συμμεριζόμαστε την κοινή άποψη ότι η αλιεία πρέπει να φτάσει σε βιώσιμα επίπεδα όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτείνουμε δραστική και άμεση δράση. Αντιθέτως, θέτουμε τον στόχο να φτάσουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) με σταδιακό και ευέλικτο τρόπο. Σε κάθε βήμα θα αξιολογούμε και θα εκτιμούμε εκ νέου τους στόχους που θέσαμε και, εάν είναι αναγκαίο, θα τους προσαρμόζουμε στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις.

Με άλλα λόγια, η προσέγγιση της ΜΒΑ μας δίνει μια κατεύθυνση και όχι απαραίτητα έναν καθορισμένο στόχο. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η προσέγγιση της ΜΒΑ κινεί τη διαχείριση της αλιείας προς τη σωστή κατεύθυνση, μακριά από την υπερεκμετάλλευση και προς συνθήκες για μεγαλύτερα και πιο σταθερά αλιεύματα και χαμηλότερο κόστος.

Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμη, ούτως ώστε καθώς διδασκόμαστε περισσότερα –ή, καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος– να μπορεί να εφαρμοστεί η νέα γνώση στην προσέγγιση.

Τέθηκε το ζήτημα ότι η ΜΒΑ δεν είχε αποτελέσματα και δεν είναι κατάλληλη για τα πελαγικά αποθέματα και ότι αποτελεί μια απαρχαιωμένη ιδέα. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρξαν στρατηγικές διαχείρισης της αλιείας στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου που ήταν επιτυχείς. Μολονότι η ιδέα δεν είναι καινούρια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαρχαιωμένη. Το σημαντικό είναι ότι, εφόσον ορίζει έναν δρόμο για τη διαχείριση της αλιείας και είναι επαρκώς ευέλικτη ώστε να επιτρέπει τακτικές αναθεωρήσεις, έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.

Μπορούμε να δούμε καλά παραδείγματα επιτυχίας σε αποθέματα όπως αυτά του μαύρου μπακαλιάρου, του μπακαλιάρου της Βόρειας Θάλασσας και του σκουμπριού, τα οποία αλιεύονται κοντά σε επίπεδα ΜΒΑ και είναι γενικά σταθερά και επικερδή.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ένα σημείο. Στόχος αυτής της πρότασης δεν είναι η τιμωρία των αλιέων, οι οποίοι, ομολογουμένως, πρέπει να προβούν σε αρκετές προσαρμογές, αλλά, αντιθέτως, επιδιώκει να επιτύχει έναν στόχο και να προσανατολιστεί προς μια κατεύθυνση όπου ο τομέας θα λειτουργεί σε ένα πιο σταθερό και πιο επικερδές περιβάλλον. Όπως δήλωσα στην εναρκτήρια δήλωσή μου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναπτύσσουν μέτρα σχετικά με τις προσαρμογές της ικανότητας και της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και οικονομικών διατάξεων που αφορούν τη σωστή χρήση του δημοσίου χρήματος, στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Άλλο ένα ζήτημα που τέθηκε αφορά το γεγονός ότι η ΜΒΑ δεν θα έχει αποτελέσματα στον μικτό τύπο αλιείας, διότι όταν ο στόχος είναι να προχωρήσει ένας αλιευτικός πόρος προς τη ΜΒΑ αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υποεκμετάλλευση των υπολοίπων πόρων που θα αλιεύονται σε μια τέτοια μικτή αλιεία. Φρονώ ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά την κατάσταση και την πλειονότητα των μικτών αλιευμάτων. Υπάρχει εξίσου μεγάλη εκμετάλλευση των σχετικών πόρων σε μη βιώσιμα επίπεδα. Είναι σαφές ότι η εφαρμογή της προσέγγισης της ΜΒΑ στα μικτά αλιεύματα θα είναι δύσκολη και θα πρέπει να εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ωστόσο, το πρόβλημα των μικτών αλιευμάτων υφίσταται και, εάν δεν το αντιμετωπίσουμε, δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν βελτιώσεις και δεν θα μπορέσουν να γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όσον αφορά τη διαβούλευση, επιτρέψτε μου να πω ότι η Επιτροπή δεσμεύεται για συμμετοχή των φορέων και διαβούλευση. Πολλές διαβουλεύσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του στόχου της ΜΒΑ στη διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ. Σε αυτές τις διαβουλεύσεις συμμετείχαν κράτη μέλη, επιστήμονες και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, τα οποία μελετούν επίσης την πρότασή μας και έχουν ως στόχο να μας δίνουν συμβουλές ώστε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα διεξαχθούν συζητήσεις επί των σχεδίων αργότερα, όταν θα έχουμε πραγματοποιήσει εκτιμήσεις επιπτώσεων, θα έχουμε διαβουλευθεί με τον τομέα και θα έχουμε συντάξει συγκεκριμένες προτάσεις. Αναμένω έναν συνεχή διάλογο μαζί σας επ’ αυτών των σχεδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007.

 
Τελευταία ενημέρωση: 2 Δεκεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου