Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2621(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0332/2007

Viták :

PV 06/09/2007 - 10.3
CRE 06/09/2007 - 10.3

Szavazatok :

PV 06/09/2007 - 11.3
CRE 06/09/2007 - 11.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0386

Viták
2007. szeptember 6., csütörtök - Strasbourg HL kiadás

10.3. A Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság finanszírozása
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság finanszírozásáról szóló hat állásfoglalásra irányuló indítvánnyal kapcsolatos vita(1).

Szeretnék rámutatni arra, hogy néhány kollégánk jelenleg Sierra Leonéban tartózkodik az ottani választások ellenőrzése céljából.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE), szerző. – (PL) Tisztelt elnök úr! A nemzetközi humanitárius jog fejlődése, valamint az emberiség ellen elkövetett háborús bűncselekmények elkövetőinek ügyeit tárgyaló bíróságok létrehozása a II. világháború után a nemzetközi közösség által elért jelentős eredménynek számít. Az említett intézmények szerepe még inkább megnövekedett a globalizáció következtében, főleg olyan térségekben, ahol a nemzeti vezetők a kormány környezetében nem képesek megteremteni egy olyan központi hatóságot, amely a jogállamiságon alapul és biztosítja az érintett lakosság alapvető biztonságát.

A Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság fontos szerepet játszik a béke és az igazságszolgáltatás biztosításában Nyugat-Afrika Mano River régiójában. Szeretném kiemelni a bíróság által kezdeményezett, a munkájával kapcsolatos dokumentumok archiválását és fordítását magába foglaló programot. Ezenkívül szeretném megemlíteni, hogy a bíróság az áldozatok védelmére szolgáló programokat alakított ki. Az ilyen jellegű tevékenységek döntő fontosságúak abból a szempontból, hogy Nyugat-Afrikában hosszabb távon jogállamiságon alapuló kormányok jöhessenek létre.

A Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság finanszírozásáról szóló mai állásfoglalásban az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, valamint valamennyi európai és tagállami intézményt, hogy biztosítsák a pénzügyi alapot ahhoz, hogy a bíróság megfontoltan és felelősen tudja véghezvinni munkáját.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN), szerző. – (PL) Tisztelt elnök úr! Sierra Leonéban a parlamenti választások következő fordulójára épp ezen a hétvégén kerül sor. El sem tudom mondani, mennyire sajnálom, hogy az Európai Parlament küldöttsége a korábbi tervekkel ellentétben nem lesz jelen a választásokon.

Joggal tehetjük fel a kérdést magunknak, hogy miért tölt be olyan fontos szerepet a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy sok afrikai ország mellett van egy újabb, amelynek a történelmét nemi erőszak és gyilkosságok jellemzik. Sokkal inkább a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás tekintélyéről és fejlődéséről van szó.

Nemrégiben voltunk szemtanúi a rendszer két látványos kudarcának, és ha őszinték akarunk lenni magunkkal szemben, akkor el kell ismernünk, hogy ez igenis kudarc volt. Arra utalok, hogy nem sikerült elítélni Slobodan Miloševićet, valamint a Saddam Hussein halálával kapcsolatos szerfelett vitás körülményekre célzok. Amennyiben újabb fiaskó következik be ezen nagy nyilvánosságot kapott események nyomán, azaz, ha a bíróságnak pénzügyi források hiányában be kell szüntetnie működését, az kegyelemdöfést jelentene a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás számára.

Részletesebben kifejtve, arról van szó, hogy a következő két és negyedévre kevesebb mint 90 millió dollárt kellene biztosítani, amely összeg több mint egyharmadát ebben az évben kell átutalni. Erre a bíróság folyamatos működésének biztosításához van szükség. A nemzetközi igazságszolgáltatás tekintélye valóban a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróságtól függ, amely vádat emelt Charles Taylor, volt libériai elnök ellen 17 rendbeli, emberiség ellen elkövetett bűncselekményért és háborús bűnért, beleértve a gyilkosságot és a nemi erőszakot.

Innen az ülésteremből nyilvánosan szeretnék köszönetet mondani két országnak, az Egyesült Királyságnak és Hollandiának, amelyek jelentős pénzügyi támogatást nyújtottak a bíróság tevékenységeihez. Az Egyesült Nemzeteknek szintén jelentős szerepet kell vállalnia. Nem viselkedhet Poncius Pilátusként, nem viselkedhet úgy, mint akinek semmi köze az ügyhöz. Örvendetesnek tartom, hogy az Európai Parlament egy emberként szólal fel e kérdéssel kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), szerző. – Tisztelt elnök úr! Azok, akik határozottan támogatják az emberi jogok tiszteletben tartását – többek között a Tisztelt Ház képviselői is – keményen küzdöttek annak biztosításáért, hogy a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság létrejöjjön, és hogy a hírhedt gyilkosokat, például Charles Taylort és bűntársait bíróság elé állítsák, és méltó büntetésben részesüljenek. Ugyanezek az emberek hitetlenkedve szemlélik az azzal kapcsolatos gyászos kilátásokat, hogy a Charles Taylor felelősségre vonására irányuló erőfeszítések egy bohózathoz hasonlóan végződhetnek, mert a hágai különleges bíróságnak a tárgyalás felénél elfogyott a pénze. Egy ilyen eshetőség kétségtelenül súlyos csapást jelent a nemzetközi igazságszolgáltatásra nézve, és emiatt az emberek elveszthetik a jogállamiságba és a közrendbe vetett minden hitüket. Továbbá ez világszerte egyértelmű biztatást jelent a bűnözök számára, hogy félelem nélkül folytassák a népirtást, valamint az emberiség elleni egyéb aljas bűncselekményeket.

Bárhogy is végződik a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság életben tartásával és működésének fenntartásával kapcsolatos törekvés, kénytelen vagyok felvetni a következő kérdéseket.

Először is, a bíróság által a működésének biztosításához kért 89 millió dollár mindenképpen hatalmas összeg. Hogyan lett ez az összeg ilyen hatalmas? Mindannyian jól tudjuk, hogy a jogászok hatalmas összegeket keresnek, de nem ekkorát! Nem lehetséges-e, hogy egy bíróság gazdaságosabban működjön? Talán szertelen költekezés áll fenn és durva szakszerűtlenségek, amelyek hatalmas pazarláshoz vezetnek?

Másodsorban, mennyibe került egy nagyon hasonló hágai bíróságnak, hogy úgy-ahogy büntetőeljárást folytasson Slobodan Milošević ellen? Akkor nem voltak megszorítások a költségvetéssel kapcsolatban, és miért lehetett így? Talán más dolog Európában emberiség elleni bűncselekményt elkövetni, mint Afrikában?

Ezek a kérdések válaszra várnak, amelyeket – a Házban szerzett tapasztalataim alapján – tudom, hogy nem fogok megkapni, és megtörténhet, hogy az emberek kénytelenek lesznek beletörődni abba az elképzelésbe, hogy nem a jogi rendelkezések érvényesülnek, hanem a pénz irányítja a törvényt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), szerző. – (DE) Tisztelt elnök úr! Nyugat-Afrika valaha arról volt ismert, hogy ott sok kedvező fejlemény ment végbe. Napjainkban Sierra Leone azon különleges borzalmak szinonimájává vált, amelyeknek az utóbbi néhány évben egész Afrikában szemtanúi voltunk. Ezért felelősek vagyunk annak biztosításáért, hogy a közelgő választások ne csak a demokrácia, hanem – ami még sokkal fontosabb – az igazságszolgáltatás és a jogállamiság helyreállítását is elősegítsék. Ennek magában kell foglalnia a Sierra Leonéban elkövetett tömeges bűncselekményekkel kapcsolatos bűnvádi eljárásokat is. Elvégre európaiak is voltak azok között, akik eszközként használták fel Taylor urat ahhoz, hogy Sierra Leonéból és Sierra Leonéban meggazdagodjanak.

Ezért véleményem szerint nem engedhetjük, hogy az említett bűncselekményekkel kapcsolatos eljárás a pénzeszközök hiánya miatt megbukjon. Ebben a tekintetben mi, európaiak felelősséggel tartozunk, de mindemellett úgy gondolom, hogy indokoltak a felvetett kérdések. Nyilvánvaló, hogy ad hoc bíróságokkal hosszú távon nem fogunk előrehaladást elérni. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon egyetlen egyetemes igazságszolgáltatásra van szükség a bűncselekményeket elkövető diktátorok felelősségre vonásához. Ez azonban pillanatnyilag nem segít rajtunk. Most az az elsődleges feladat, hogy a már megkezdett tárgyalások előre haladjanak, és különösen az, hogy Taylor úrral kapcsolatban megszülessen a büntető ítélet, mert ez figyelmeztető jelzés lenne azok felé, akik napjainkban emberiség elleni bűncselekményeket követnek el, vagy akik a jövőben követnek el ilyen tetteket: ezzel kapcsolatban a zimbabwei diktátort, Mugabe urat említeném meg. Mugabe úrnak meg kell mutatni, mi történhet vele, ha tovább folytatja a borzalmas bűncselekményeket. Ez az oka annak, hogy a tömeges bűncselekményekkel szembeni fellépéshez egységes kritériumokra és szilárd intézményekre van szükségünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), szerző. – (ES) Tisztelt elnök úr! Abban a szerencsében volt részem, hogy tagja lehettem az augusztusi Sierra Leone-i választásokon részt vevő választási megfigyelő küldöttségnek, és mindenekelőtt el kell mondanom, hogy mindenkit rendkívül lenyűgözött az, hogy milyen szakszerűen működött és működik a küldöttség, amelyet képviselőcsoportbeli kollégám, Isler Béguin vezet.

Ilyen módon lehetőségem volt arra, hogy a helyszínen tegyek látogatást a különleges bíróságnál, és közvetlenül Mansaray asszonytól, a bíróság irodájának vezetőjétől kapjak tájékoztatást a bíróság munkájáról. A látogatás során számtalanszor hallottuk, hogy igazságszolgáltatás nélkül nem lenne béke. Pontosan ezért olyan fontos e bíróság szerepe. Ahogy azt az állásfoglalás is sokszor megállapítja, a Sierra Leone-i békefolyamat folyamatos megszilárdítása szempontjából alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy a bűncselekmények ne maradjanak büntetlenül.

Ez igen költséges volt, rengeteg pénzbe kerül, mert a bíróság munkája rendkívüli méreteket öltött; nagyon nehéz egy olyan államban biztosítani a jogállamiság tiszteletben tartását, amelyet polgárháború dúlt fel. Az első feladat az összes bizonyíték összegyűjtése volt, ami önmagában sem egyszerű feladat: a lakosságot meg kellett győzni arról, hogy nem lesznek megtorlások, és hogy többé nem lesznek kitéve megalázásnak.

Második feladatként meg kellett győzni az embereket arról, hogy mindazok ellen, akik részt vettek az emberi jogok megsértésével kapcsolatos bűncselekményekben, büntetőeljárás indítható, azaz nem csupán a gerilla vezérek ellen. Ezenfelül ki kell hangsúlyoznom, hogy a vádlottak védelmét lelkiismeretesen tekintetbe vették. Ezenkívül 2004-ben a bíróság történelmi jelentőségű határozatot hozott, miszerint elutasította az országos amnesztia alkalmazhatóságának elismerését a háborús bűncselekményeket és az emberiség elleni bűncselekményeket elkövetők esetében.

Igazságszolgáltatás nélkül nincs béke. Ennélfogva fontos hozzájárulni e bíróság működésének finanszírozásához. Kötelesek vagyunk elősegíteni a béke és stabilitás megteremtését a Mano River régiójában. A különleges bíróság létezése önmagában is jó példát jelent a Sierra Leone-i igazságügyi rendszer reformjára, és ezúton felkérném a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy pénzügyi támogatást nyújtsunk az Egyesült Nemzetek által az ország igazságügyi rendszerének megreformálása céljából végrehajtott projektekhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr! A Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróságot megilleti, hogy különösen odafigyeljünk rá, mivel teljesen jogosan az igazságszolgáltatás új és tökéletes modelljeként mutatkozott be. Továbbá bebizonyosodott, hogy egy háborús bűncselekményekkel foglalkozó nemzetközi bíróság abban az országban is működhet, ahol ezeket a bűncselekményeket elkövették, és ily módon a helyiek számára lehetővé válik, hogy közvetlen igazságszolgáltatásban részesüljenek. Ezenfelül, ha a Sierra Leone-i különleges bíróságot összehasonlítjuk a világ többi részén működő hasonló testületekkel, látható, hogy ez az elrendezés lehetővé tette, hogy a bíróság teljes mértékben eredményes legyen, ugyanakkor lényegesen alacsonyabb költségek merüljenek fel.

A történelem során először egy afrikai ország hivatalban lévő államfője, Charles Taylorral szemben sikerrel indítottak büntetőeljárást az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt. Ezenkívül lehetségesnek bizonyult a gyermekkatona és a kényszerházasság fogalmának jogi meghatározása, hogy íly módon lehetővé váljon, hogy az ilyen bűncselekmények elkövetőit büntetőeljárás alá vonják. Sajnos előfordulhat, hogy a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróságnak a pénzeszközök hiánya miatt be kell szüntetnie működését. A leghírhedtebb bűnözők elleni eljárások folytatásához szükséges összeg kevesebb mint 90 millió dollár. Ezúton felkérem a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb biztosítsák a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság támogatásához szükséges összeget. A béketeremtő és megbékélési folyamat folytatása Sierra Leonában és Nyugat-Afrika egész területén komoly veszélybe kerül, ha a bíróság működéséhez szükséges finanszírozás nem áll rendelkezésre.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, a PSE képviselőcsoport nevében. – (PL) Tisztelt elnök úr, biztos asszony! Teljes mértékben támogatom mindazokat, akik kérték, hogy végig tartsunk ki ennek a feladatnak a támogatása és a Sierra Leone-i igazságszolgáltatás mellett. Ezt egyszerűen meg kell tenni. A bűncselekmények elkövetői nem hihetik azt, hogy mentességet élveznek, függetlenül attól, hogy Európában, Afrikában vagy a világ más részén élnek.

Szeretném azonban megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy felhívjam a figyelmet egy bizonyos problémára, amely véleményem szerint nagyon lényeges. Szemtanúi lehetünk az Egyesült Nemzetek által létrehozott bíróságok elterjedésének, úgy is mondhatnám, hogy a büntetőbíróságok gomba módra történő elszaporodásának. Létrejött egy nemzetközi büntetőbíróság Rómában. Ezenkívül létrejött a volt Jugoszláviában elkövetett bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék, majd egy újabb, a Ruandában elkövetett bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék. Most pedig itt van a Sierra Leonéval foglalkozó különleges bíróság. Elismerem, hogy mindezekre a bíróságokra szükség van, de ha már létrejöttek, a finanszírozásukat a kezdetektől biztosítani kell. Ez elengedhetetlen feltétel.

Ezért felkérem a biztos asszonyt, hogy a közelgő, az év vége előtt esedékes EU–Afrika csúcstalálkozón vesse fel az ilyen intézmények finanszírozásának kérdését. Ezekre az intézményekre szükség van, és biztosítani kell megfelelő finanszírozásukat. Kínos dolog ilyen jellegű összegekről vitatkozni.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök úr! Az Európai Bizottság erősen elkötelezett az iránt, hogy támogatást nyújtson Sierra Leone számára ahhoz, hogy egy konfliktus utáni helyzetből elinduljon a fejlődés útján, valamint hogy támogassa az országnak a béke, a stabilitás és a demokrácia fenntartásával kapcsolatos erőfeszítéseit.

Teljes mértékben támogattuk a bíróság korábbi, jelenlegi és jövőbeni intézkedéseit, amelyek a bűncselekmények elkövetőinek bíróság elé állítására irányulnak, ily módon elismerve a helyiek polgárháborús szenvedéseit. A különleges bíróság tevékenysége fontos jelzés mindenki számára, hogy az emberiség ellen elkövetett súlyos bűncselekmények, a népirtás és a háborús bűncselekmények többé nem maradnak büntetlenül, függetlenül attól, hogy hol követik el azokat.

A Bizottság 2002 óta nyújt pénzügyi támogatást a bíróságnak. 2002-ben közvetve nyújtottunk segítséget azáltal, hogy támogattuk a közel 685 000 eurós projektet a nem kormányzati szervezeteknek a „No Peace Without Justice” által vezetett koalícióján keresztül az emberi jogok megsértésével kapcsolatos esetek felderítése, a jogi szakmán belüli figyelemfelkeltés és a Sierra Leone-i kormány számára jogi segítségnyújtás biztosítása érdekében. 2003 óta a Bizottság közvetlenül a különleges bíróságnak nyújtotta a támogatást „A demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos európai kezdeményezés”-en keresztül, ahogy azt már korábban említettük. Összesen körülbelül 2,1 millió eurós támogatást nyújtottunk a bíróság számára az áldozatok védelmére szolgáló három, „Victims’ Justice and Legacy” projekten keresztül. E projektek általános célja többek között annak biztosítása volt, hogy a különleges bíróság hozzájárul a konfliktus áldozatainak járó igazságszolgáltatás szélesebb körű megértéséhez. Ezenfelül 2006-ban a Charles Taylor elleni büntetőeljárással kapcsolatos tájékoztatásra és annak helyszínére helyeztük a hangsúlyt, és ez a civil társadalmi csoportokat, valamint a libériaiakat és az alrégiót is érintette.

A különleges bíróságot 2008-ban a 2007–2013-as új pénzügyi kerettel összefüggésben elfogadott, a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos új európai eszköz segítségével támogatjuk. A 2007. évi költségvetésből 600 000 eurót elkulönítettünk az éves cselekvési tervben. A Bizottság tárgyalásokat folytat a bírósággal a 2007. évi finanszírozásra vonatkozó projektjavaslat meghatározása érdekében. Több képviselő már többször is rávilágított, hogy nehézségek tapasztalhatók azzal kapcsolatban, hogy elegendő eszközt találjunk a különleges bíróság finanszírozásához. Ezért a Bizottság azt fontolgatja, hogy felveti ezt a kérdést a tagállamok körében, és vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy a bizottságot és annak tevékenységeit más pénzügyi eszközökkel finanszírozza.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. – A vitát berekesztem.

A szavazásra a viták végén kerül sor, azaz rögvest.

 
  

(1)Lásd a jegyzőkönyvet.

Utolsó frissítés: 2008. július 10.Jogi nyilatkozat