Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2633(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0363/2007

Debatten :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Stemmingen :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0420

Debatten
Donderdag 27 september 2007 - Straatsburg Uitgave PB

9.5. Situatie in Birma (stemming)
PV
  

– Ontwerpresolutie: RC-B6-0363/2007

Vóór de stemming over paragraaf 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, nu wij een delegatie van het Nationale Volkscongres van de Volksrepubliek China op de publieke tribune hebben, wil ik de hoop uitspreken dat de heer Wang Ying-Fan een heel duidelijke boodschap van het Parlement oppakt, namelijk dat wij verwachten dat China zich meer inspant om met een oplossing voor de problemen in Birma te komen.

(Langdurig applaus)

Mijnheer de Voorzitter, wij hebben er gisteren al over gesproken en ik weet dat hij onze standpunten zal meenemen.

Mag ik om tijd te besparen twee mondelinge amendementen voorstellen? De situatie in Birma verandert momenteel zeer snel. Ten eerste stel ik voor om in paragraaf 1 een extra zin aan het einde toe te voegen: “en veroordeelt met klem de brutale reactie van de Birmaanse autoriteiten”.

 
  
  

(Het mondelinge amendement wordt in aanmerking genomen)

Vóór de stemming over paragraaf 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, paragraaf 3 zou nu als volgt luiden: “ spreekt zijn afschuw uit over het doden van vreedzame betogers; dringt erop aan dat de oproerdiensten naar hun kampen terugkeren en roept op tot erkenning van het feit dat de eisen die gesteld worden legitiem zijn; roept voorts op om internationale medische bijstand aan de gewonden te verlenen en gearresteerde demonstranten en andere politieke gevangenen vrij te laten”.

(Langdurig applaus)

 
  
  

(Het mondelinge amendement wordt in aanmerking genomen.)

- Vóór de stemming over paragraaf 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Voorzitter, ik ben het met de heer Van Orden en de anderen eens – ook met het oog op de aanwezigheid van de heer Wang Yingfan en de delegatie – dat het Parlement een duidelijk signaal moet geven. Wat paragraaf 5 betreft willen wij verzoeken de tekst als volgt te wijzigen, aangezien wij hebben gezien wat zich in het verleden in de Veiligheidsraad heeft afgespeeld en wij er daarom niet zeker van zijn dat wij de tekst zorgvuldig genoeg hebben geformuleerd. Omdat wij de grootste zorgvuldigheid willen betrachten verzoeken wij om paragraaf 5 als volgt te herformuleren:

(EN) “verzoekt China en Rusland hun volledige steun te verlenen aan een duidelijke verklaring van de Veiligheidsraad van de VN waarin het gebruik van brutaal geweld tegen vreedzame betogers in Birma wordt veroordeeld”.

(DE) Of het veto reeds is uitgesproken valt nog te bezien, maar we vragen het Huis wel om ermee in te stemmen dat wij een duidelijke veroordeling van de Veiligheidsraad nodig hebben, en dat China die moet onderschrijven.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Voorzitter, onze Fractie wilde ook een mondeling amendement indienen, maar ik denk dat we het wel eens kunnen worden over een gezamenlijke benadering. Ik heb vernomen dat China reeds tegen heeft gestemd, en niet alleen China maar ook het andere permanente lid van de Veiligheidsraad, Rusland. Daarom vind ik het goed als het amendement zoals verwoord door de heer Schulz wordt overgenomen, zodat China en Rusland onder druk worden gezet.

 
  
  

(De mondelinge amendementen worden in aanmerking genomen)

(Applaus)

 
Laatst bijgewerkt op: 17 september 2008Juridische mededeling