Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2636(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0375/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0375/2007

Keskustelut :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Äänestykset :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0430

Puheenvuorot
Keskiviikko 10. lokakuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

18. Gazan alueen humanitaarinen tilanne
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (PL) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Gazan alueen humanitaarisesta tilanteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. – (PT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, edessämme oleva lyhyen aikavälin alueellinen ja kansainvälinen näkymä tarjoaa mahdollisuuden ratkaista Israelin ja Palestiinan välinen konflikti rauhanomaisesti ja luoda perustan palestiinalaisvaltiolle. Tätä mahdollisuutta kansainvälinen yhteisö ei voi jättää välistä.

Elämme ratkaisevia hetkiä, jolloin voimme edistyä merkittävästi Lähi-idän rauhanprosessissa. Kahdenvälistä poliittista vuoropuhelua käydään pääministeri Olmertin ja presidentti Abbasin välillä. Molempien osapuolten neuvotteluryhmien viimeaikaiset ponnistelut ovat rohkeita ja kannustavat toimiin, jotka hyväksymme ja joita tuemme ja joiden toivomme mahdollistavan todelliset tulokset syksyllä järjestettävässä kansainvälisessä kokouksessa, jonka Yhdysvallat käynnisti.

Toivomme, että nykyinen dynamiikka, johon kuuluu myös etenkin arabimaiden osallistuminen, mahdollistaa siirtymisen kohti toteuttamiskelpoista, demokraattista, itsenäistä palestiinalaisvaltioita, joka elää rauhassa ja turvassa Israelin rinnalla.

Euroopan unioni on osoittanut olevansa luotettu ja puolueeton kumppani sekä Lähi-idän kvartetissa että sen ulkopuolella. Unioni on sitoutunut edistämään osapuolten välistä vuoropuhelua. Olemme siis sitoutuneita poliittiseen hankkeeseen, perustan luomiseen palestiinalaisvaltiolle ja palestiinalaisalueiden taloudellisen kehityksen tukemiseen.

Kvartetin ja ministerien tilapäisen yhdyskomitean kokouksissa New Yorkissa 23. ja 24. syyskuuta painotettiin jälleen kerran, että kansainvälisen yhteisön on tuettava nykyisiä diplomaattisia ponnistuksia. Kvartetin kokouksen lopputiedonannossa Euroopan unioni ja sen kumppanit kvartetissa ilmaisivat huolensa Gazan olosuhteista ja painottivat, että on tärkeää jatkaa humanitaarista apua ja hätäapua ja peruspalvelujen takaamista palestiinalaisille.

Lisäksi kvartetin edustaja Tony Blair muistutti, että palestiinalaisten taloutta ja siitä vastaavia laitoksia on kehitettävä kiireellisesti, jotta tuleva palestiinalaisvaltio voisi toimia tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi painotettiin, että kvartetin edustajan oli tärkeää laatia monivuotinen suunnitelma palestiinalaisalueiden taloudelliselle ja institutionaaliselle kehitykselle. Myös kansainvälisessä tukea antavien maiden ministeritason tapaamisessa tilapäisen yhdyskomitean tapaamisen yhteydessä painotettiin, että kansainvälisen yhteisön on huolehdittava, että nämä hankkeet saavat tarvittavan taloudellisen ja teknisen tuen.

Useissa kansainvälisissä raporteissa mainitaan kyseisen alueen ihmisten humanitaaristen olojen heikkeneminen. Tällainen tilanne ruokkii köyhyyttä ja väkivaltaa, edistää radikalismia ja ekstremismiä – tämä kierre on katkaistava nopeasti. Israel päätti julistaa Gazan vihollisalueeksi 19. syyskuuta. On myös mahdollista, että Gazalle asetettuja pakotteita laajennetaan. Nykytilanne voi siis muuttua pahemmaksi. Vaikka Euroopan unioni tunnustaa Israelin laillisen oikeuden puolustaa aluettaan, se myös korostaa, että Israelin viranomaisten on harkittava tarkkaan päätöksiensä seuraamuksia ja vaikutuksia Gazan ihmisten elämään.

Euroopan unioni on toistanut jatkuvasti täyden tukensa sille, että Gazalle myönnetään edelleen humanitaarista apua. Euroopan unioni on tärkein avunantaja. Komissiolta ja jäsenvaltioilta saadun unionin avun kokonaismäärä vuonna 2006 oli 688 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 komissio myönsi yli 425 miljoonaa euroa apua, joka jakautui humanitaariseen apuun ja sosiaaliseen apuun, strategiseen tukeen palestiinalaisvaltion perustamiseksi ja neuvoihin talousuudistuksista. Tilapäistä kansainvälistä avustusmekanismia jatkettiin kolmella kuukaudella vuoden loppuun asti. Se oli yksi suositelluista keinoista, joilla apu voidaan toimittaa perille alueen monimutkaisessa tilanteessa. Lisäksi komissio aikoo uudistaa tukeaan Abbasin ja Fayadin hallitukselle tehdäkseen siitä tehokkaamman ja tuottavamman.

Meidän mielestämme Euroopan unionin ei kuitenkaan pitäisi kantaa koko taloudellista taakkaa yksi. Olisi suotavaa, että muutkin kumppanit, erityisesti arabivaltiot, osallistuisivat työhön ja vastaisivat joistakin palestiinalaisvaltion rakentamisen kustannuksista. EU painotti, että on tärkeää avata Gazan raja-asemat uudelleen, koska ihmisten ja tavaroiden liikkumisen on tapahduttava turvallisesti liikkumista ja pääsyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Euroopan tuella autetaan myös yksityistä sektoria ja edistetään taloudellista kehitystä pitkällä aikavälillä myöntämällä tukea erityisesti Palestiinan hallitukselle, jotta se voi hoitaa velkansa yksityisellä sektorilla. Nämä ovat lyhyen aikavälin ratkaisuja, joissa ei saa unohtaa pitkän aikavälin tavoitetta Palestiinan talouden ja raha-asioiden kehityksestä. Itse asiassa pitkän aikavälin näkymää olisi arvioitava, jotta voitaisiin siirtyä asteittain nykyisestä hätäapuvaiheesta taloudellisen kehityksen avun vaiheeseen – toisin sanoen siirtyä vihasta kauppaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, olin kaksi viikkoa sitten New Yorkissa, missä Palestiinan kysymyksestä keskusteltiin monissa kansainvälisen yhteisön kokouksissa. Kvartetilla, jonka pysyvä jäsen olen EU:n edustuston osana, oli tärkeä kokous, ja lisäksi järjestettiin palestiinalaisten tärkeimpien rahoittajien tilapäisen yhdyskomitean kokous. Siellä valmisteltiin avunantajien kokousta, joka pidetään todennäköisesti joulukuun lopussa sen kansainvälisen kokouksen jälkeen, jota nyt valmistellaan.

Tärkein päätelmä meille kaikille on, niin kuin puheenjohtaja on jo todennut, että alueelliset ja kansainväliset kumppanit voivat todellakin tukea rauhanprosessia tehokkaasti. Vaikka tiedänkin, että nämä kysymykset ovat vaikeita, olen vähintään varovaisen optimistinen Yhdysvaltojen marraskuussa isännöimän merkittävän tapaamisen näkymistä. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat maininneet tekemämme työmme, mutta haluan myös korostaa, että olen puhunut kumppaneillemme arabimaissa erittäin selvästi siitä, että ne eivät ole osallistuneet työhön vielä samalla tavalla. Olen pyytänyt kumppanimaita viemään samaa viestiä omille kumppaneilleen arabimaissa. Olemme valmiita toimimaan asemassamme myös tulevaisuudessa ja toivommekin, että kansainvälisessä Lähi-idän kokouksessa otetaan askel kohti jatkuvia, myönteisiä keskusteluita ja toivottavasti myös sopivalla hetkellä kohti palestiinalaisvaltiota, joka elää Israelin rinnalla turvattujen rajojen sisäpuolella.

Tiedän toki, että humanitaarisen avun toimittaminen Gazan kaistalle on muuttunut entistä vaikeammaksi. Esimerkiksi kaksi komission humanitaarisen avun toimiston rahoittamaa vesi- ja puhtaanapitoalan projektia jouduttiin keskeyttämään. Projekteja toteuttavat tahot eivät pystyneet tuomaan maahan tarvittavia materiaaleja, koska tällaisten tavaroiden, esimerkiksi sairaaloissa tarvittavien varaosien ja vesipumppujen, maahantuonti on kielletty.

Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin asiassa. Itse asiassa miehitetylle palestiinalaisalueelle, mukaan lukien Gazaan, on toimitettu humanitaarista apua ja hätäapua ennennäkemätön määrä. Jatkamme myös UNRWA:n arvokkaan työn tukemista Gazassa. Komission jäsen Michel tarjosi äskettäin tukea Maailman elintarvikeohjelman kautta, jotta heikoimmassa asemassa olevien palestiinalaisten perustarpeet voitaisiin tyydyttää. Suora hätäapumme matalien tulojen ja sosiaalisten vaikeuksien tapauksissa jatkuu sosiaalikorvausten maksuina. Syyskuussa maksoimme 35 000 euron korvaukset köyhille perheille Länsirannan ja Gazan alueilla. Tämä osoittaa väliaikaisen kansainvälisen mekanismin lisäarvon, koska sillä voidaan toimia tehokkaasti kaikkialla miehitetyn Palestiinan alueella. Syyskuuhun mennessä olimme toimittaneet Gazan kaistalle yli 90 miljoonaa litraa polttoainetta. Tämä polttoaine vastaa 25 prosenttia, neljännestä, paikallisen väestön sähköntarpeesta.

Pyysinkin kvartettia sen viimeisimmässä kokouksessa New Yorkissa jatkamaan taloudellista mekanismia joulukuuhun asti. New Yorkissa vetosin myös useissa kokouksissa ja eri keskustelukumppanien kanssa tilaisuuksiin edetä liikkumista ja pääsyä koskevalla esityslistalla. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tony Blair on kiinnittänyt asiaan paljon huomiota, sillä hän toivoo alueelle taloudellisia kehitysmahdollisuuksia. Tämä ei tietenkään ole mahdollista ilman vapaata liikkumista ja pääsyä Israelin hallituksen turvallisuusnäkökohdista huolimatta. Uskon, että paljon enemmän voitaisiin ja pitäisi tehdä, mutta toimet vaativat poliittista tahtoa enemmän kuin mitä olemme toistaiseksi nähneet.

Olen samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että Gazan rajanylityspaikkojen sulkemisella on hirvittävä vaikutus jo köyhtyneen väestön toimeentuloon ja tarpeellisen humanitaarisen avun perille saamiseen. Karnin raja-asema on ollut suljettuna jo lähes neljä kuukautta, joten apumme on päästävä perille Karem Shalomin ja Sufan asemien kautta. Pidämme tätä vain väliaikaisena ratkaisuna. Ensinnäkin syynä on se, että näiden asemien palvelut ovat riittämättömät ja aiheuttavat lisäkäsittelykuluja, jopa 40 prosenttia tuen arvosta, ja toiseksi siksi, että Gazaan haluamillemme välineille asetetut rajoitukset hankaloittavat työntekoa projekteissamme.

Toimissamme on lisäksi otettava huomioon Gazan alueen laiton valtaaminen. Poliittinen linjauksemme on kvartetin linjauksen ja palestiinalaisten laillisen hallinnon kannan mukainen, ja tuemme tietysti presidentti Mahmud Abbasia. Syyskuun 23. päivänä me ja kvartetin muut osapuolet ilmoitimme kantamme selkeästi. Ilmaisimme vakavan huolemme merkittävimpien rajanylityspaikkojen sulkemisen jatkumisesta. Päätimme, että on tärkeätä jatkaa hätäapua ja humanitaarista apua häiriöttömästi, ja ehdotimme, että olennaisten palveluiden tarjoamista jatketaan.

Haluaisin viitata myös lopulta Länsirannan tilanteeseen, jota ei saa unohtaa. Israelin viranomaisten viimeaikaisista raja-asemien vähentämisilmoituksista huolimatta todellisuus paikan päällä on melko erilainen: se on menossa huonommaksi. Kyse ei ole ainoastaan siirtokuntapolitiikasta ja uusien turvamuurien rakentamisesta, vaan myös uusista 48 raja-asemasta, jotka on otettu käyttöön OCHA:n tuoreen raportin mukaan.

On tärkeää, että liikkumista ja pääsyä koskevalla esityslistalla edetään. Muuten kestävän palestiinalaisvaltion tulevaisuuden mahdollisuudet tuhotaan. Haluan vielä lisätä, että seuraavaa ulkoasiainneuvostoa silmällä pitäen neuvoston päätelmien luonnosvalmisteluissa painotetaan selvästi Gazan hirvittävää tilannetta ja korostetaan keskeytymättömän, häiriöttömän hätäavun ja humanitaarisen avun tärkeyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, olemme täällä jälleen ja toistamme samaa: Gazan tilanne on kauhistuttava. Olemme jälleen samaa mieltä siitä, että tilanteeseen on puututtava. Siksi kunnianani onkin puhua tästä päätöslauselmasta PPE-DE-ryhmän puolesta. Olen tyytyväinen 5 artiklaa, sillä siinä tuetaan täysin Marylandin yleissopimusta. Voinko kuitenkaan olla todella tyytyväinen, kun tiedän, että kehotimme teitä – vetosin teihin täällä ennen kesää – olemaan valmiina humanitaariseen kriisioperaatioon ja varasuunnitelmaan?

Monien mielestä pyysin puuttumista ulkomaiden asioihin. Tämä ei pidä paikkaansa. Tiesin vain, että valmistautuminen humanitaariseen operaatioon auttaisi meitä toimimaan nopeasti, kun väistämätön toteutuu. Nyt on lokakuu, emmekä ole juurikaan edenneet.

Gazan ihmiset ansaitsevat apumme: nopean, lyhyen aikavälin pikakorjauksen. Tiedämme kuitenkin useiden vuosien yhteistyöstämme Lähi-idässä, että pikakorjaukset eivät auta. Meidän olisi todella selvitettävä palestiinalaisten kärsimysten syyt.

Monet täällä ovat sitä mieltä, että Israel on ainoa syy kärsimyksille, mutta itse olen vahvasti tätä vastaan. Olin Gazassa ensimmäistä kertaa vuonna 1990. Näin myös Hodeidan, Tantan, Bengasin, Ismailian, nimetäkseni muutamia muita paikkoja Lähi-idässä, jotka näyttävät hyvin samanlaisilta, mutta joissa ei ole miehitystä tai sotilaallisia toimia. Huono hallinto, korruptio, nepotismi, poliisihallinto ovat kaikki ongelman ydintä. Meidän on nimettävä ongelmat ja keskityttävä siihen, miten voimme auttaa niitä, jotka kärsivät näistä ongelmista.

Meidän on oltava kärsivällisiä nähdäksemme totuuden, pystyäksemme kunnolliseen ja objektiiviseen analyysiin, suunnitellaksemme apua, valmistellaksemme hankkeita tarkoituksenmukaisiksi, sijoittaaksemme rahaa, opettaaksemme ja johtaaksemme. Ja antaaksemme anteeksi. Ollaksemme järkeviä, ollaksemme vastuullisia.

Gazassa ottomaanit, britit, egyptiläiset, israelilaiset, amerikkalaiset ja eurooppalaiset ovat kaikki osa ongelmaa. Tärkeimpänä osana ovat kuitenkin palestiinalaiset. Voimme ainoastaan auttaa heitä. Heidän on lopetettava uhkailut, väärinkäytökset, väkivalta, terrorismi ja tappaminen. Heidän on lopetettava korruptio. Heidän on lopetettava nepotismi ja pašša-valta.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, PSE-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, heinäkuun puolivälistä alkaen, kun Hamas kaappasi vallan Gazassa, puolitoista miljoonaa ihmistä on suljettu alueelle, jota asukkaat itse kutsuvat getoksi, karjatilaksi. Edes syöpäpotilailla ei ole lupaa poistua alueelta. Israelin näkemyksen mukaan nämä ihmiset elävät vihollisalueella. Alueelle viedään vain ruokaa, lääkkeitä ja joitakin humanitaarisen avun tarvikkeita – mutta ihmiset eivät voi elää pelkillä jauhoilla, linsseillä ja lääkkeillä.

Israelin määritelmä humanitaarisen avun tarvikkeista on järjettömän rajoittava. Lääkinnällisten laitteiden osia ei voi viedä, vedenjakelujärjestelmää ei voi korjata. Uhkana on jatkuvasti, että Israel keskeyttää energiantoimituksen. Gazan talous on romahtanut, ihmiset ovat työttömiä ja toivottomia, eikä rahaa ole jäljellä. Aliravitsemus on alkanut nostaa päätään, Saarto ruokkii epätoivoa, suuttumusta ja vihaa, ei rauhaa. Gazassa ollaan humanitaarisessa kriisissä, jota ei voi hyväksyä.

Avunpyyntöjä tulee jatkuvasti enemmän, ja tämän lisäksi tuen kustannukset ovat kasvamassa saarron takia. Jäsenvaltioiden onkin annettava enemmän taloudellista tukea UNHRA:lle ja muille alueella toimiville järjestöille. Euroopan komissio on jo ryhtynyt tähän, samoin jotkut jäsenvaltiot. Myös Euroopan parlamentti äänesti eilen suuremman tuen puolesta. Ryhmäni vaatii neuvostoa tukemaan kyseistä päätöstä.

Apu ei yksinään kuitenkaan riitä. Puheenjohtajavaltio on suhtautunut tähän aiheeseen epävarmasti ja varovaisesti tänä iltana. Euroopan unioni ei kuitenkaan voi enää ottaa moraalista vastuuta avun antamisesta, kun se samaan aikaan välttelee poliittisia toimia saartoa vastaan. Pyytäisinkin ryhmäni puolesta, että puheenjohtajavaltio, neuvosto ja Euroopan komissio vetoavat Israeliin, että se lopettaisi saarron välittömästi. Gazassa koko väestöä rangaistaan – tämä on laitonta Geneven neljännen yleissopimuksen 33 artiklan nojalla. Lisäksi tämä menettely ei sovi Israelille, ja Euroopan unionin pitäisi kertoa tämä Israelille sen sijaan, että se pysyy passiivisena – juuri siksi, että unioni on liittolainen. Näin Israelin kanssa tehty assosiaatiosopimus saisi merkityksen, sillä EU tekee oikeutta ihmisoikeuksille vain saarron vastaisilla toimilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, en puhu ryhmäni puolesta vaan parlamentin jäsenenä, joka on nähnyt asioita, joita ei olisi halunnut nähdä.

Toivon, että ministeri ei usko tekopyhää hölynpölyä, jota hän täällä parlamentissa saa lukea. On pelkästään naurettavaa väittää hetkeäkään, että Euroopan unionin politiikka olisi puolueetonta. Kaikki tietävät, että noudatamme kaksinaismoraalista politiikkaa. Esitämme palestiinalaisille odotuksia ja pyyntöjä noudattaa kaikkia vaatimuksia. Pyydämme vain, että israelilaiset toimisivat toiveidemme mukaan.

Tämä kaksinaismoralismi haiskahtaa. Hyvä komission jäsen, muistatteko seisoneenne tässä vain muutama kuukausi sitten, kun Palestiinan valtuuskunta oli palannut tapaamisestaan Ismail Hanian kanssa Gazassa ennen Palestiinan yhteishallituksen kaatumista? Muistatteko sanoneenne täällä parlamentissa, että haluatte tehdä kaikkenne tuon hallituksen tukemiseksi? Kahdessa viikossa hallitus oli tietenkin kaatunut. Se oli kaatunut osittain siksi, että olimme kieltäytyneet keskusteluista valittujen edustajien kanssa. Kieltäydyimme keskustelemasta Ismail Hanian kanssa, ja kenellekään tuskin tuli yllätyksenä, että väkivalta tuhosi demokratian ja astui sen tilalle.

Emme taida koskaan oppia menneestä. Emme saa enää jättää Palestiinan kansan toiveita huomiotta. Meidän on arvostettava demokraattisia voimia ja tunnustettava, että rauhaan pyrkiminen on mahdotonta ilman keskustelua vastapuolen kanssa.

(Suosionosoituksia).

Jos jatkossakin kieltäydymme työskentelystä Hamasin niiden osien kanssa, jotka haluaisivat lähestyä meitä, muuttuu Lähi-idän rauhan edistäminen mahdottomaksi.

Meillä on yksi kysymys päätöslauselmaesityksestä: miksi edes pohdimme antavamme rahaa Gazaan? Mitä sillä on tekemistä Euroopan unionin kanssa? Gazahan on Israelin vankileiri! Sillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme. On israelilaisten tehtävä ottaa vastuu puolentoista miljoonan ihmisen hengissäpitämisestä. Israelilaiset pitävät palestiinalaisia kurjuudessa. Meidän tehtävämme ei ole siirtää veronmaksajiemme rahoja Israelin vastuualueelle.

Lopuksi meidän on taas palattava puolueettomuuskysymykseen. Olemme kuulleet viime viikkojen aikana, että Israelin puolustusvoimat on määrännyt lisää palestiinalaisaluetta takavarikoitavaksi teiden rakennusta varten. Teitä tarvitaan Itä-Jerusalemin juutalaissiirtokuntiin lisättävän E1-siirtokunnan rakentamiseen, mikä on kaikkien Israelilta vaatimiemme sopimusten vastaista, ja vähentää myös toiveita aidosta ratkaisusta tulevissa rauhanneuvotteluissa.

Kun palestiinalaisten toiveet mahdollisesta, itsenäisestä palestiinalaisvaltiosta valuvat hiekkaan, miten Euroopan unioni aikoo vaikuttaa tilanteeseen? Tiedätte hyvin, ettei se aio tehdä mitään. Se aikoo lausua muutaman sanan ja jättää kaikki konkreettiset teot tekemättä!

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, osallistuin Euroopan parlamentin viiden ihmisen valtuustoon, joka vieraili muutaman päivän ajan itsenäisellä palestiinalaisalueella. Voin vakuuttaa aivan varmasti, että tehtävämme oli luonteeltaan humanitaarinen, ei poliittinen. Sanon tämän, koska en haluaisi keskustelumme muuttuvan erittäin poliittiseksi keskusteluksi, jossa Euroopan parlamentti ottaa syyttäjän aseman jotakuta vastaan. Haluaisin, että pysyisimme poliittisten jakautumien yläpuolella, ja pohtisimme, kuinka voimme auttaa siviilejä Palestiinassa.

On tehtävä selväksi, että Gazan kaistan elinolojen parantaminen, sairaaloiden ja koulujen normaali toiminta, juomaveden, ruoan ja sähkön täydellinen saatavuus ja mahdollisuus työskennellä tavallisesti maataloudessa ovat kaikki tekijöitä, jotka todennäköisesti vähentävät jännitettä Palestiinan ja Israelin välisissä suhteissa ja lieventävät vihamielisyyttä, kun kyse on juutalaissiirtolaisista, israelilaissiirtolaisista ja Israelin valtiosta itsessään.

Muutama kuukausi sitten puhuin täällä parlamentissa kiistellyistä teksteistä, joita oli jaettu joihinkin palestiinalaisiin kouluihin, palestiinalaisiin oppikirjoihin, mutta nyt olemme siirtyneet yhdestä äärilaidasta toiseen. Emme voi arvostella enää palestiinalaisen koulujärjestelmän tiettyjä puolia, koska koulujärjestelmä on käytännössä kuollut.

Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa, Palestiinan sisäinen puoli. Poliittinen umpikuja Hamasin ja Fatahin ja presidentti Abu Mazenin ryhmittymän välillä jatkuu. Tämä umpikuja hankaloittaa palestiinalaisten laitosten toimintaa, ja haittaa näin alueella asuvia palestiinalaisia, eikä tämä ole varmastikaan Israelin vika. Puhumme paljon pysyvästä rauhasta Israelin valtion ja palestiinalaisten välillä, mutta tämä on samantapaista kuin puhuisi talosta ja aloittaisi katosta. Meidän olisi aloitettava puheemme aina perustasta, ja tässä tapauksessa perustana on palestiinalaisten valtarakenteiden, julkisten laitosten ja humanitaarisen avun toiminnan parantaminen Palestiinan kansalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, aiemminkin mainittu vierailu Länsirannalle ja Gazaan muutama viikko sitten oli järkytys – jopa niille, jotka olivat olleet paikalla monia kertoja. Israelin rajojen sulkemisen ja lukemattomien tiesulkujen takia terve taloudellinen kehitys on mahdotonta, eikä EU:n humanitaarisesta avusta antamia sääntöjä voida noudattaa. Neuvoston ja komission olisi puututtava tilanteeseen välittömästi, jotta ne voisivat auttaa Palestiinan talouden takaisin jaloilleen. Haluan tehdä asiani selväksi: ilman tällaista väliintuloa rauhankonferenssi ei voi onnistua. Kuten toistuvasti on sanottu, taloudellista ulottuvuutta ei voi erottaa poliittisesta ulottuvuudesta. Toisin sanoen Israelin miehitys on lopetettava tai rauhaan ei päästä koskaan. Talouden nääntymisen lisäksi palestiinalaisten toiminta on parhaillaan radikalisoitumassa. Se kasvaa köyhien joukossa – köyhiä on jatkuvasti enemmän Israelin saarron seurauksena – ja nuorten joukossa. Vanhemmat palestiinalaissukupolvet ovat varoittaneet jatkuvasti, että nykyään varttuvat nuoret eivät ole koskaan eläneet rauhanomaisesti israelilaisten rinnalla ja että heidän ainoa kokemuksensa israelilaisista ovat rumat muurit, sotilaalliset hyökkäykset ja teini-ikäiset sotilaat nöyryyttämässä heidän isiään. Näin ei luoda rauhaa, vaan pelkkiä leppymättömiä vihamiehiä.

Myöskään EU:hun ei luoteta, koska se ei huomioinut demokraattisia vaaleja palestiinalaisalueilla ja koska se on osoittanut Hamasin eristämisellä sekä diplomaattisen kyvyttömyytensä että jälleen kerran kaksinaismoralisminsa. Jos kaikki palestiinalaiset eivät ole edustettuina käynnissä olevissa neuvotteluissa, ei rauhaan päästä, kuten kuka tahansa asiaan perehtynyt hyvin tietää. Kuten Chris Davies ja muut ovat maininneet, kaikki toiveet rauhasta järkkyvät, jos Israelin hallitus aikoo pakkolunastaa E1:n, kuten meille on tiedotettu. Sekä Yhdysvallat että EU ovat sanoneet täysin selvästi, että näin ei saa tapahtua. Neuvoston ja komission olisi nyt vastattava kysymykseen siitä, mitä toimia suunnitellaan, jotta voidaan estää palestiinalaisen Itä-Jerusalemin pakkolunastus.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, yksi minuutti on aivan liian vähän. Manuel Lobo Antunes puhui rohkeista eleistä ja teoista: Ehud Olmertin olisi tehtävä rohkea teko ja suljettava kaikki uudet siirtokunnat, vapautettava tuhansia palestiinalaisia, lopetettava sotilaalliset hyökkäykset Länsirannalle, poistettava tarkastusasemat ja peruttava Gazan saarto. Hänen olisi osallistuttava neuvotteluihin konkreettisin teoin, mutta sen sijaan Jerusalemissa vallattiin jälleen eilen uusia alueita.

Euroopan unionin olisi tehtävä myös rohkea teko ja hylättävä kaikenlaiset Israelin hallituksen siviiliväestölle langettamat yleisrangaistukset. Emme voi toteuttaa suunnitelmiamme Gazassa, koska siellä ei ole sementtiä eikä putkia, kustannukset ovat nelinkertaistuneet ja UNRWA jatkaa hätätoimenpiteitä.

Päätöslauselmassa, jonka hyväksymme huomenna, pyydämme Gazan saarron poistamista ja ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkumista kaikkialla, mutta tiedämme, että palestiinalaiskysymys ei ole humanitaarinen. Vastuumme on poliittinen: se on vastuuta lopettaa sotilaallinen miehitys ja pyytää kahden kansan ja kahden valtion sopuisaa elämistä vastavuoroisessa turvassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, viime viikon lopulla parlamenttimme valtuuskunta keskusteli Lähi-idän vakavasta tilanteesta yhdysvaltalaisten kollegojen kanssa osana lainsäätäjien transatlanttista vuoropuhelua. Yhdysvaltalainen rauhanneuvottelija Dennis Ross neuvoi meitä tällöin erittäin käytännöllisesti ja kehotti meitä tarjoamaan Palestiinan väestölle apua sen epävarmoihin olosuhteisiin. Tarvitaan luotettavien, poliittisesti riippumattomien kansalaisjärjestöjen verkostoa.

Hyvät neuvosto ja komissio: miten arvioitte todellisia mahdollisuuksia Länsirannalla ja Gazassa? Olen nyt sitä mieltä, että Hamasin toiminta on syynä Gazan tämänhetkiseen sisäiseen ja ulkoiseen kriisiin. Hamas vähentää toistuvasti Israelin valtio oikeutusta ja oikeuttaa puolestaan väkivallan israelilaisia ja palestiinalaisia ”toisinajattelijoita” vastaan.

Arvoisa puhemies, vähän aikaa sitten tapahtunut vain 30-vuotiaan palestiinalaiskristitty Rami Ayyadin raaka murha korostaa kyseisen vähemmistön hengenvaarallista asemaa Gazassa. Odotan neuvoston ja komission paneutuvan asiaan ja antamaan tukensa kristitylle vähemmistölle kaikilla palestiinalaisalueilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, Chris Davies tiedusteli aiemmin, mikä Euroopan unionin rooli on Lähi-idässä. Tiedän kysymyksen olleen retorinen, koska Davies pyrkii kovasti ratkaisuun, mutta on tosiasia, että Euroopan unioni hyötyy suoraan Lähi-idän rauhanprosessin ratkaisusta.

Puhun Yorkshiren vaalipiiristä, josta Lontoossa useita kuukausia sitten hyökänneet pommittajat tulivat. Heidän tekonsa perustui Lähi-idän tapahtumiin. Sama tilanne oli Madridin pommittajien kanssa. Euroopan turvallisuudella on suora yhteys Lähi-itään.

Uskoisin, että meillä on myös historiallisia ja humanitaarisia syitä tavoitella rauhanomaista ratkaisua. Rauhanprosessi on ollut kaiken kaikkiaan hidas ja epätasainen, ja siihen liittyviä aloitteita ja hallitustenvälisiä konferensseja on ollut useita: Madridissa, Oslossa ja niin edelleen. Nyt lokakuussa 2007 olemme tulleet pisteeseen, jossa yritämme lähes epätoivoisesti löytää ratkaisun.

Mielestäni nyt olisi aika muuttaa ajattelutapaamme radikaalisti. Yksi ehdotuksistani on, että Ehud Olmertin ja Mahmud Abbasin äskettäin käymien, pysyvän aseman ratkaisua koskevien keskustelujen pitäisi heijastella neuvotteluja, joita Olmert itse nuorena parlamentin jäsenenä kävi vuonna 1987, kun hän ja PLO neuvottelivat yksityisesti sopiakseen palestiinalaisvaltion pääkaupungista Itä-Jerusalemissa, vuoden 1967 rajoista ja joidenkin siirtokuntalaisten paluusta. Tähän asti Olmert siis pääsi vuonna 1987. Tänä syksynä on kenties aika, jolloin kyseiset johtajat kansainvälisen yhteisön kannustamina pääsevät sopuun tulevaisuudesta, jossa nähdään rauhanomainen, kahden valtion ratkaisu Lähi-idän rauhanprosessille.

Kyriacos Triantaphyllides ja hänen valtuuskuntansa kävivät äskettäin Palestiinassa ja palasivat kahden peruspäätelmän kera. Meidän on keskityttävä Palestiinan humanitaariseen tilanteeseen, mutta meidän on myös ajateltava sitä asemaa, jonka valitut parlamentin jäsenet siellä ja muualla voivat ottaa tässä prosessissa. Meitä ei saa unohtaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, päätöslauselmaa valmistellessamme olemme sanoneet: ”Ei politiikkaa, vaan pelkkää humanitaarista työtä.” On nimittäin hirveää, että nykyään valtavassa getossa, avoimen taivaan alla kuolee kansa koko maailman kameroiden ottaessa kuvia. Kansan veri vuotaa, eikä ihmisillä ole oikeutta kehittyä, liikkua vapaasti tai kouluttaa lapsiaan. Maksamme kovan hinnan kansan henkiinjäämisestä, sillä ihmiset eivät saa kuolla meidän käsiimme, koska se tahraisi meidät eivätkä demokratiamme kestäisi sitä.

Euroopan unioni on maksanut tänä vuonna yli 300 miljoonaa euroa tämän kriisin torjumiseksi. Summa on liian vähän kaikkien palestiinalaisten elämiseen, mutta se on kymmenen, sata kertaa liikaa, sillä jos kaikkia kansainvälisiä velvoitteita, Geneven neljättä yleissopimusta ja ihmisoikeuksia noudatettaisiin, emme olisi tässä tilanteessa.

Getto hävetköön! Hävetkäämme, me eurooppalaiset! Pystyimme toimittamaan avun Berliinin, kun sen asukkaat oli saarrettu! Hävetkäämme me, jotka tervehdimme Berliinin muurin murtumista ilonkyynelein, mutta jotka olemme nykyään vankeja, toisten muurien ja toisten gettojen rakentajia! Stop the closure!

Nykyään humanitaarisessa työssä ei voida unohtaa politiikkaa. Israelin hallitus ilmoitti 24. syyskuuta Jerusalemin ja Jerikon välillä sijaitsevien neljän arabikylän 1 100 dunamin maa-alan takavarikosta, jotta alueelle voidaan rakentaa tie, joka jakaisi Länsirannan lopullisesti kahtia. Tämän suunnitelman Israel esitti jo vuonna 2004, ja Eurooppa ja jopa Yhdysvallat ovat vastustaneet sitä aina. Juuri nyt ennen Washingtonin kansainvälistä kokousta tapaus on todellinen tikittävä pommi. Kun Gaza on pyydyksessä ja Länsiranta jaettu kahtia, miten voimme unelmoida kahdesta rinnakkain rauhanomaisesti elävästä valtiosta?

Ariel Sharon julisti 8. helmikuuta 2005 Sharm el-Sheikhissä: ”Meillä on tilaisuus aloittaa uusi aikakausi. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan alueellamme on toivoa paremmasta tulevaisuudesta lapsillemme ja lastenlapsillemme.” Tilanne on erittäin arkaluontoinen, ja ekstremistit haluavat murskata sen. Jos he pääsevät eteenpäin pyrkimyksissään, he ovat voittaneet. Arkkitehdit ja maantieteilijät käyttävät nykyään paljon pommeja karmeampia aseita. He eristävät Palestiinan muurein ja tein, jotka murskaavat unelmat pysyvästä valtiosta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, mikään ei ole lannistavampaa kuin elää elämä köyhyydessä, ilman tulevaisuudensuunnitelmia ja konfliktien turmelemana. Humanitaarisen katastrofin ahdistaessa Gazan ihmisiä on selvää, että Israelin ja Palestiinan johtajat pyrkivät varmistamaan ainoastaan sen, että tuska, köyhyys, kurjuus ja vihamielisyys siirtyvät uudelle palestiinalaissukupolvelle.

Israel estää ihmisten ja tavaran liikkumisen, minkä välittömänä vaikutuksena on, että lapsilla ei ole edes peruskoulutusmahdollisuuksia. Sellaiset perushyödykkeet, jotka ovat itsestäänselvyys kaikille täällä parlamentissa, on evätty kaikilta palestiinalaisilta. Elinkeinoja on tuhoutunut, sillä kalastajat, maanviljelijät ja monet muut eivät voi käydä kauppaa. Ihmiset kärsivät turhaa tuskaa ja kokevat turhia kuolemia, koska lääkäripalvelut ja hoitomahdollisuudet ovat rajallisia. Kaiken tämän taustalla on väkivaltaa ja sortoa.

Kansalaisjärjestöt arvioivat, että Gazassa on lähes 2 000 vastikään vakavasti vammautunutta henkilöä. Nämä ihmiset ovat lähinnä nuoria, joita panssarivaunut ja tarkka-ampujat tulittavat, mikä johtaa usein raajojen menetykseen, aivovaurioihin tai selkäydinvammoihin. Kuitenkin vammautuneita ihmisiä auttavien järjestöjen työtä vaikeuttavat Israelin saartotoimet, eivätkä järjestöt saa tarvitsemiaan erityistarvikkeita. Israelin on täytettävä kansainväliset velvoitteensa, esimerkiksi Geneven yleissopimuksen säännökset, taatakseen humanitaarisen tuen ja avun ja tärkeimpien palveluiden pääsyn ja avatakseen rajat.

Neuvoston ja komission on jatkettava painostusta, mutta myös keskusteltava kaikkien osapuolten kanssa. Vain näin voimme löytää ratkaisun. On turhaa sanoa, ettemme keskustele jonkin osapuolen kanssa. Meidän on löydettävä ratkaisu keskustelemalla kaikkien kanssa. Jos mitään ei tehdä, ihmiset kuolevat jatkossakin turhaan. Gazan 1,3 miljoonalta ihmiseltä viedään omanarvontunto, ja palestiinalaisten uusikin sukupolvi kärsii tuskasta, köyhyydestä. kurjuudesta ja vihamielisyydestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Arvoisa puhemies, vaikka Gazan kaistan rajanylityspaikat on suljettu ja Israelin armeijan valvomia, vaikka alueella tapahtuu päivittäin tappavia iskuja, vaikka vallattujen alueiden siirtolaisten määrä jatkaa kasvamistaan, vaikka kansainvälistä oikeutta rikotaan rakentamalla muuria ja jatkamalla turvallisuuden valvontaa, on täälläkin, Euroopan parlamentissa, edelleen henkilöitä, jotka kieltävät Israelin aseman miehittäjävaltana. Tämä on tyrmistyttävää.

Israel on miehittäjävalta, ja sillä on velvollisuuksia Geneven yleissopimusten nojalla. Sen ei varsinkaan pitäisi käyttää yleisrangaistuksia missään olosuhteissa. Meidän olisi varmistettava, että Israel täyttää velvollisuutensa tuhoisien merkkien lähettämisen sijaan, kuten me teimme esimerkiksi keskeyttämällä polttoainetoimitusten rahoituksen gazalaiseen voimalaan. Olemme vuodattaneet krokotiilinkyyneleitä palestiinalaisten jaon takia. Tämä on aivan sopimatonta sen jälkeen, kun Euroopan unioni ei pystynyt tukemaan Mahmud Abbasin ponnistuksia valita Hamasin käytännöllisen siiven.

Voitteko kuvitella mitään pahempaa? Pelata Ramallahista Gazaa vastaan? Päättää, ketkä ovat hyviä palestiinalaisia ja auttaa heitä pääsemään eroon pahoista? Kuka voi uskoa pysyvään ratkaisuun, jos palestiinalaisten poliittista ja alueellista yhtenäisyyttä ei ole taattu? Kuka voi uskoa, että israelilaisten ja palestiinalaisten rauha rakennettaisiin politiikalla, joka itse asiassa johtaisi Israelin ja Palestiinan ihmisten radikalisoitumiseen?

Gazan humanitaarinen tilanne rikkoo kaikkia ihmisarvonormeja. Gazan kaistan saarto on poistettava mahdollisimman nopeasti. Israelia on painostettava asiaankuuluvasti. Kysymys ei voi olla enää tabu, ja kysynkin teiltä, arvoisat neuvosto ja komissio, millaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä kannustaaksenne saarron poistoon ja pakottaaksenne Israelin toimimaan velvollisuuksiensa ja sitoumuksiensa mukaan. Kysyn teiltä, mitä aiotte tehdä, jotta Israel luopuisi suunnitelmistaan jakaa Länsiranta kahtia yhdistämällä Jerikon Itä-Jerusalemiin kuukautta ennen kansainvälistä konferenssia.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). - (EL) Arvoisa puhemies, tilanne kehittyy nopeasti Palestiinassa ja jättää meille niukasti aikaa toimia. Keskustelemme nyt Gazan humanitaarisesta tilanteesta, kun taas Israelin viranomaiset ovat päättäneet yksipuolisesti pakkolunastaa tuhansia hehtaareja arabien maata voidakseen edetä E1-suunnitelmassa eli tien rakentamisessa niin, että Länsiranta jakautuisi käytännössä kahteen osaan.

Tiedätte, että kansainvälinen yhteisö on vastustanut tätä suunnitelmaa. Mielestäni olisi hyödyllistä, että parlamentti ottaisi kantaa kysymykseen. Kulissien takana tapahtuva poliittinen kehitys ei ole kuitenkaan mahdollistanut tätä. Tulos on yksinkertainen: jäämme jälleen kerran tarkkailijoiksi, kun Palestiinan tilanne vain huononee. Palestiinalaisten neuvotteluasemat heikkenevät päivä päivältä, ja voidaan esittää epäilyksiä siitä, onko lähestyvällä, marraskuussa järjestettävällä palestiinalaiskysymystä käsittelevällä kansainvälisellä konferenssilla minkäänlaisia mahdollisuuksia menestykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, eilen illalla sain osallistua European Friends of Israel -järjestön Brysselin-toimitilojen avajaisiin. Järjestön perusajatuksena on, että meidän olisi tuettava demokraattisen Israelin valtion oikeuksia olemassaoloon ja menestykseen. Hamas on sen sijaan määrittänyt vuoden 1988 peruskirjassaan tavoitteekseen Israelin tuhoamisen. EU on kieltänyt Hamasin terroristijärjestönä.

En ole ollenkaan yllättynyt, että päätöslauselmassa yritetään kasata syytöksiä Gazan nykytilasta Israelin harteille. Israelin yksipuolinen vetäytyminen Gazasta vilpittömänä eleenä maan rauhoittamiseksi ei selvästikään merkitse paljon Israelia kritisoiville.

Päätöslauselmassa viitataan humanitaariseen kriisiin Gazassa selvittämättä sen syitä. Hamas vetosi palestiinalaisiin äänestäjiin sillä, että se tarjosi monia sosiaalipalveluita, joista korruptoitunut Fatah-hallinto ei pitänyt huolta. Nyt Hamasin koulut ovat tyhjiä, sillä lapset eivät uskalla lähteä kodeistaan. Sairaaloissa hoidetaan päivittäisissä väkivaltaisuuksissa loukkaantuneita. Väkivalta on sävyttänyt Hamasin vallankaappausta Gazasta ja maallisen Fatahin tappiota.

Kuuluisa gazalainen kristitty Rami Ayyad murhattiin viime lauantaina, ja sunnuntaina Hamas tulitti kahdeksalla kranaatinheittimellä ja ampui Katjusha-raketin summittaisesti Israeliin. Outoa kyllä, Hamas on tulittanut jopa Khanin raja-asemaa.

Päätöslauselmassa vedotaan myös Israeliin, jotta se päästäisi humanitaarisen avun ja tärkeimmät tarvikkeet vapaasti maahan. Itse asiassa Israel ei ole pysäyttänyt sellaisten hyödykkeiden kuin ruoan, sähkön ja veden toimittamista Gazaan. Maa on toiminut maltillisesti ja kohtuudella huolimatta Hamasin sotilaallisista hyökkäyksistä sitä vastaan.

Ymmärrän, että Israel odottaa tältä parlamentilta tasaista herjausten virtaa, mutta Israelin olisi tiedettävä, että sillä on täällä ja ympäri Eurooppaa myös ystäviä, jotka pyrkivät alueen rauhaan ja turvallisuuteen. Tällainen tilanne ei toteudu kuitenkaan, jos suuri osa Euroopan parlamentin jäsenistä on valmiina heittäytymään Hamasin suunnitelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, humanitaarinen kriisi vaatii humanitaarista apua, ja tärkein tehtävämme tänä iltana onkin pohtia, miten lääkintätarvikkeet ja koulukirjat rajan toisella puolella tavoittaisivat opiskelijat ja sairaat rajan toisella puolella. Kansainvälisessä humanitaarisessa laissa Euroopan unionille ei anneta suoraa velvoitetta toimia. Gaza on ollut erityksissä neljä kuukautta, emmekä ole pystyneet täyttämään suoraa sitoumustamme rajakysymyksiin liittyvästä avustustehtävästä.

Kiitän komission jäsentä hänen tänä iltana ilmaisemastaan varovaisesta optimismista rauhanprosessin uudelleenkäynnistämiseen ja väliaikaisen kansainvälisen mekanismin toimintaan. Kehotamme häntä tietenkin tekemään kaiken voitavansa. Olen samaa mieltä Charles Tannockin kanssa siitä, että meidän pitäisi tuomita palestiinalaisten taistelijoiden raketti- ja kranaatinheitiniskut, mutta Charles Tannockin valitukset olisivat uskottavampia, jos hän tuomitsisi myös siviilien tappamisen Israelin puolustusvoimien ilmaiskuissa. Pyydänkin teitä, arvoisa komission jäsen, ja myös arvoisa puheenjohtajavaltio, antamaan pikimmiten esityksen, jossa tuomitaan kaappaus, josta kuulimme aamulla ja jonka kohteena on kolme prosenttia Länsirannan alueesta Jerusalemin ja Jerikon välillä osana E1-lisäyssuunnitelmaa.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Euroopan parlamentin 21. kesäkuuta antaman Meda-ohjelmaa ja rahoitustukea Palestiinalle koskevan päätöslauselman, 12. heinäkuuta 2007 antaman Lähi-itää koskevan päätöslauselman ja Lähi-idän kvartetin 23. syyskuuta 2007 antaman lausunnon mukaan on olennaista, että Euroopan parlamentilla on selvä kanta Palestiinan tilanteeseen. Meidän on kuitenkin tarkasteltava tilannetta vähintään kahdesta näkökulmasta: humanitaarisesta ja taloudellisesta näkökulmasta sekä politiikan ja turvallisuuden näkökulmasta.

Humanitaarisesta ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna Euroopan tehtävänä on, että sen on ensin myönnettävä valtavat taloudelliset resurssit Palestiinan tukemiseksi, minkä jälkeen sen on varmistettava tämän tuen ja humanitaarisen avun toimittamisen tekninen toteutus. On mahdotonta hyväksyä sitä, että palestiinalaiset siviilit eivät saa käyttöönsä lääkkeitä tai että terveydenhuoltolaitokset, koulut ja kodit tuhotaan. Nykytilanteessa juomavettä ja ruokaa on usein mahdotonta saada, koska ihmisten ja tavaroiden liikkuminen on estetty.

Politiikan ja turvallisuuden näkökulmasta on sanottava selvästi, että kansainvälinen yhteisö tunnustaa palestiinalaisten oikeuden itsenäisyyteen, ja samoin on myös Palestiinan ja hallitsevan Hamas-liikkeen tunnustettava Israelin valtio. Toistaiseksi Hamas ei ole ryhtynyt toimiin sanoutuakseen irti omasta perustamisasiakirjastaan, jonka tavoitteisiin kuuluu Israelin valtion tuhoaminen. Tässä on poliittinen ongelma, joka on kehittynyt aseelliseksi selkkaukseksi: toisella puolella on terrorismi ja toisella rajut puolustustoimet.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, aivan aluksi voisin sanoa, että Charles Tannock tekee Israelille karhunpalveluksen tukemalla kyseenalaistamatta Israelin laittomia toimia palestiinalaisia vastaan, erityisesti Gazan osalta. Tuen päätöslauselmaa, myös 5 kohtaa. Gazan humanitaarinen kriisi ei ole uusi tai yllättävä asia. Ne meistä, jotka ovat käyneet alueella säännöllisesti useiden vuosien aikana, ovat johdonmukaisesti varoittaneet Israelin toimista, joiden takia väestö on joutunut epätoivoon. Talous on joutunut vapaapudotukseen. Sosiaalipalvelut ovat käytännössä romahtaneet. Aliravitsemusta ja kroonisia sairauksia esiintyy yleisesti, eikä lääkkeitä ole saatavilla. Gaza on täysin riippuvainen ulkopuolisesta avusta, jonka saamisen Israelin saartotoimet estävät. Alue on Israelin tarkkaan valvoma vankila, emmekä voi antaa Gazan väestön hyvinvointia panttivangiksi käynnissä oleville poliittisille toimille. Toivon, että nämä toimet johtavat rauhanneuvotteluihin.

Tuomitsen Israelin yksipuolisen päätöksen vallata maata neljästä arabikylästä, jotka eristävät Itä-Jerusalemin Länsirannasta. Olen pahoillani siitä, ettei neuvosto eikä komissio ole viitannut tähän, ja olisin yllättynyt, jos he eivät tietäisi tilanteesta. Tunnemme tilanteen täällä parlamentissa, se on yleisesti tiedossa. Israelin toimet ovat täysin tiekartan vastaisia, ja ne rikkovat myös sopimusta siitä, että vuoden 1967 rajoja ei muuteta ilman yhteistä, israelilaisten ja palestiinalaisten välistä sopimusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Arvoisa puhemies, olisi hienoa, jos voisimme olettaa, että selkkaus selviäisi itsestään ajan myötä. Tämä on kuitenkin varsin turha toivo. Uusia sukupolvia varttuu, ja selkkaus jatkuu ja muuttuu jopa pahemmaksi. Voisi kuvitella, että kaksi toisiaan melko lähellä olevaa kansaa, heprealaiset ja arabit, voisivat elää sovussa rinnakkain, mutta ei hierarkkisessa järjestelmässä. Kaikenlaiset keskinäiset riippuvuussuhteet, epätasa-arvo ja ennen kaikkea itsenäisen valtiorakenteen puuttuminen arabeilta aiheuttavat jatkuvasti kielteisiä tunteita, tuomioita ja kostoa.

Jos Israelin valtio ei voi harkita alueen jakoa, pelkään, että alueelle on vaikeaa ennustaa rauhaa. Aivan samoin kuin juutalaisilla on oikeus maahansa, valtioonsa, on myös arabeilla, palestiinalaisilla sama oikeus. Historiallisesti, ennen toista maailmansotaa, Palestiina oli olemassa, ja kuten nyt huomaamme, tätä ei ole helppoa pyyhkiä pois arabien mielistä.

Gazan ihmisten tilanne heikkenee päivä päivältä niin pahaksi, että kasvaneen aggression purkautumista ei voi välttää, ja voimme vain seurata tilannetta häpeissämme ja surullisina. Paras, mitä voimme osaltamme tehdä – paitsi että yritämme tasoittaa molemminpuolisen tuhon aaltoja ja sovitella – on laajentaa humanitaarista apua ihmisille, jotta he voisivat elää mahdollisimman hyvissä terveysolosuhteissa, jotta heillä olisi ruokaa ja jotta he voisivat käydä koulua. Korostan, että tämä on pelkkä korvike ratkaisulle, jota kohti emme pysty tilannetta ohjaamaan, mikä meidän on häpeäksemme myönnettävä.

Keski- ja Itä-Euroopassa 1800-luvulla saadut kokemukset ja 1900-luvun hirveydet Euroopassa ja Afrikassa osoittavat selvästi itsenäisyyteen pyrkivien ihmisten voiman. Olemme jälleen tekemisissä näiden samojen pyrkimysten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE). - (FR) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin on tietenkin tehtävä kaikki mahdollinen päästääkseen Gazan asukkaat kuristusotteesta ennennäkemättömässä humanitaarisessa kriisissä.

Henkilökohtaisesti haluaisin korostaa, että kun Israelin hallitus nimitti Gazan vihollisalueeksi, nimittämisellä oli useita dramaattisia seurauksia. Israel voi panna alueella toimeen paljon laajempia operaatioita kuin aiemmin. Israelilainen sähköyhtiö voi vähentää sähkön toimituksen Gazan 1,5 miljoonalle palestiinalaiselle aivan vähimmäismäärään, ja Mekorot-yhtiö säännöstelee jakelemaansa vettä ja antaa sen jakelun Hamasin tehtäväksi.

Israelin strategian tavoitteena on selvästi yllyttää kansa Hamasin johtajia vastaan. Tätä on mahdotonta hyväksyä, ja se voi johtaa vain uuteen väkivallan yltymiseen. Lisäksi ovat uudet siirtokunnat, jotka muuttavat Palestiinan uudeksi Bantustaniksi.

Toivoisin, että Euroopan unioni kvartetin jäsenenä voisi vakuuttaa, että marraskuuksi suunnitellun rauhankonferenssin ainoana tavoitteena ei ole päästää Yhdysvaltoja pois umpikujasta, johon se on joutunut Irakissa ja Afganistanissa. Toivon, että tavoitteena on myös todellinen rauhan huippukokous, joka yhdistää kaikki arabimaiden toimijat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, siviilit ovat kaikkien konfliktien hiljaisia uhreja, ja meillä on velvollisuus, todellinen velvoite, puolustaa ja suojella heitä ja elää Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Elie Wieselin ajatuksen mukaan niin, että emme ole koskaan tai missään hiljaa silloin, kun ihmiset joutuvat sietämään kärsimystä ja nöyryytystä.

Olenkin tyytyväinen parlamentin aloitteeseen keskustella Gazan tilanteesta. Suhtaudun myös suopeasti päätöslauselman pyyntöön, jossa Israelia vaaditaan täyttämään velvollisuutensa ja takaamaan humanitaarisen avun pääsyn Gazaan.

Meidän on pohdittava nyt myös muita kysymyksiä. Ensinnäkin meidän on mietittävä, miksi väkivallan määrä aina kasvaa rauhaan pyrittäessä. Miksi terroristiryhmät tarttuvat aseisiin ja vastustavat rauhaa aina, kun Israelista kuullaan järkeviä kannanottoja ja palestiinalaisalueet pyrkivät ratkaisuun? Miksi pelko kahdesta valtiosta, Israelista ja Palestiinasta rauhanomaisesti rinnakkain, kauhistuttaa niin paljon, että jotkut tuomitsevat oman kansansa mieluummin tuskaan ja kärsimyksiin?

Meidän on todettava rohkeasti, että vastuu Gazan alueen ihmisten hirvittävästä tilanteesta on suoraan Hamasilla, joka vastustaa sovintoa; edellyttää Yhdistyneiden Kansakuntien laillisen jäsenen tuhoamista, pelkää rauhaa ja edistää väkivaltaa.

Vuonna 2005 Gazasta ammuttiin 400 rakettia Israeliin. Vuonna 2006 rakettien määrä oli 1 726. Vuonna 2007 raketteja oli lähes tuhat. Kuolleita on paljon, loukkaantuneita satoja ja evakuoituja tuhansia. Heidän joukossaan on myös siviilejä: miehiä, naisia ja lapsia.

Syyskuun 26. päivänä Gazasta ammuttiin 54 kranaatinheittimellä Sufan raja-asemaa. Seuraavana päivänä kohteina olivat komission jäsenen mainitsemat raja-asemat Erez ja Karem Shalom. Ne olivat kohteina, koska Hamas uskoo, että asemien sulkeminen tukee heidän päämääräänsä kärsimysten lisäämisestä, mikä taas johtaisi ihmiset kääntymään Hamasin puoleen. Strategia on väärä.

Meidän on tunnustettava, että Gazassa toimivat terrorismi ja pelko, joilla yritetään hyötyä alueen väestön kärsimyksistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Jimmy Carter sanoi haastattelussa tällä viikolla, että presidentti Clintonin jälkeen ei ole käyty vilpittömiä keskusteluja Lähi-idän kysymyksestä Yhdysvaltain isännöimänä. Marraskuun kansainväliseltä konferenssilta odotetaan siis paljon. Konferenssilta odotetaan todellista kehitystä, jotta voimme todella suunnitella aikataulun tämän inhimillisen draaman ja selkkauksen ratkaisemiselle.

Humanitaarinen tilanne Gazassa on huononemassa. Joitakin kuukausia sitten paikka muistutti todellista taivasalla olevaa vankilaa, jota piiritettiin jatkuvasti. Päivä päivältä käy selvemmäksi, että meidän on muistettava myös kuolema, nälkä, aseiden voima ja vaikutukset muurien molemmilla puolilla siviilien elämässä. Humanitaarista apua tarvitaan kiireellisesti Geneven yleissopimusten perusteella, ja Israelin olisi välttämättä sallittava avun toimittaminen. Ihmisten ja tavaroiden on päästävä liikkumaan, koska muuten edessämme on todellinen inhimillinen tragedia kyseisellä rantakaistalla.

Tärkeimmät tavoitteet, jotka meidän olisi käynnistettävä seuraavassa kansainvälisessä konferenssissa, ovat väkivallan lopettaminen ja sellaiseen ratkaisuun pääseminen, joka perustuu nykyisiin päätöksiin, joiden ansiosta palestiinalaiset ja israelilaiset voivat elää yhdessä rauhassa, ennen kuin se on liian myöhäistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, 20 vuotta sitten maailmalla oli kolme väkivaltaisten konfliktien näyttämöä, joita kauhisteltiin kaikkialla: Etelä-Afrikka, Irlanti ja Lähi-itä. Kahdessa ensimmäisessä on päästy sovintoon ja poliittisiin muutoksiin. Lähi-idässä edistystä sen sijaan ei ole tapahtunut. Tilanne on muuttunut kiistämättä huonommaksi.

Gazan humanitaarinen katastrofi pakottaa meidät toimiin. Tiedämme, että sovun löytäminen ja poliittiset muutokset ovat mahdollisia, tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Samalla on kuitenkin selvää, että palestiinalaiset ja israelilaiset eivät itse pysty ratkaisemaan erojaan. Molemmat turvautuvat väkivaltaan, mikä johtaa umpikujaan.

Gazan humanitaarinen katastrofi on yksi pahimmista tilanteista Lähi-idän 60 vuotta jatkuneessa konfliktissa. Pyydämme turvaa Israelin valtiolle ja pyydämme turvaa Palestiinan valtiolle. Kumpaakaan emme saa tällä hetkellä. Tarvitsemme uusia tapoja, uusia menetelmiä.

On selvää, että Yhdysvaltain hallituksella on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti Israeliin pyytämällä sitä esimerkiksi purkamaan Gazan saarron.

Samoin Euroopan unionin on ohjattava palestiinalaisia pidättäytymään väkivallasta, jotta molemmat maat voisivat saavuttaa tavoitteensa turvatusta itsenäisestä valtiosta käyttämällä ainoita olemassa olevia tehokkaita keinoja eli rauhanomaisia keinoja.

Koska päätöslauselma toimitetaan Palestiinan, Israelin ja Egyptin parlamenteille ja Euro–Välimeri-alueen edustajakokoukselle, voisimme antaa rakentavaa tukea parlamentaarisen vuoropuhelun avuksi ja edistämiseksi. Vuoropuhelulla voitaisiin korvata nyt käytävä näännytyssota, joka on saatava päätökseen rumentamasta Pyhää maata.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Gazassa vallitsee inhimillinen kärsimys. Sen humanitaarinen kriisi on laajentunut viime kuukausien aikana vastaansanomattomaksi katastrofiksi.

Enää ei ole kysymys siitä, että olisi pulaa vain peruselintarvikkeista. Palestiinan talous on romahtanut ja mahdollisuus elinkeinojen harjoittamiseen heikentynyt. Ihmisten arkielämä on murentunut palasiksi eivätkä avustusjärjestöt pysty toimimaan alueella. Asukkaat ovat loukussa saarron keskellä, ja kuten arvoisa komission jäsen totesi, Länsirannalla uhkaavat samat ongelmat.

Gazan asukkaat ovat kriisin kummankin osapuolen epäonnistuneen politiikan uhreja. On aivan eri asia puhua Hamasista vihollisena ja terroristijärjestönä kuin julistaa koko Gaza vihollisalueeksi. On aivan eri asia puhua Israelista vihollisena kuin kieltäytyä yhteistyöstä peruspalvelujen tarjoajien ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Vaikka kriisin osapuolet ovat umpikujassa, vastuu humanitaarisista perusoikeuksista on kummallakin osapuolella.

Parlamentin ryhmien päätöslauselma on poikkeuksellisen puhdas mielenilmaus Lähi-idän kriisistä. Se on riisuttu kokonaan poliittisista taustavaikuttimista. Jäljelle on jäänyt Euroopan syvä huoli gazalaisten elämästä.

Arvoisa komission jäsen, haluan muistuttaa, että tämän saman huolen olemme ilmaisseet jo aiemmin tänä vuonna. Nyt emme voi olla kummankaan puolella, emme voi osoitella sormella. Viattoman kärsimys vieköön kaikki halut selitellä ja hakea oikeutusta Gazan tilanteelle. Vaadimme vain yhtä: kriisin osapuolet, antakaa meidän auttaa ja varsinkin auttakaa itseänne, sillä ihmisten hätä on suuri.

Arvoisa komission jäsen, vain tätä Euroopan vaatimusta Gazan tilanteesta toivon Teidän vievän kriisin osapuolille, arabiyhteistyökumppaneille ja kvartetille.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, neuvoston puheenjohtaja. – (PT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä kaikista huomioistanne ja puheenvuoroistanne, joita kuuntelin tarkkaan. Ymmärrämme, että yhtenäinen ja jatkuva tuki palestiinalaisalueiden taloudelliselle kehitykselle on yksi perusedellytys rauhalle. Turvallisuuden, poliittisen vakauden ja talouden välillä on läheinen yhteys. Rauhaan ja turvallisuuteen ei päästä, jos vakaata ja pysyvää taloudellista perustaa ei luoda yhdessä rauhanprosessin kanssa, jonka on oltava uskottava rauhanprosessi.

Kaikki nämä aloitteet heijastavat sitoumustamme tukea ja auttaa palestiinalaisväestön elinolojen parantamisessa Transjordaniassa ja myös Gazassa. Haluamme suorittaa nämä tehtävät ja olemme vakuuttuneita, että tukea antavien maiden konferenssissa, joka on määrä pitää joulukuussa Pariisissa, annetaan kansainväliselle yhteisölle tilaisuus osoittaa, että se tukee, toivottavasti käytännössä, palestiinalaishallintoa ja palestiinalaisia yleisesti. On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ei hylkää Gazan ihmisiä, jotta näiden erittäin epävakaata humanitaarista tilannetta ei enää pidettäisi epävakauden, jännitteiden ja erimielisyyksien poliittisena tekijänä.

Haluaisin sanoa, että Euroopan unionilla on poliittinen strategia Lähi-idän rauhanprosessille. Strategia perustuu vankkoihin tukipilareihin ja periaatteisiin, minkä takia Euroopan unioni on toivottu kumppani poliittisessa prosessissa. Meillä on myös yhtenäinen tukipolitiikka niille, jotka ovat suurimman avun tarpeessa palestiinalaisalueilla, Esittelemäni luvut, joihin myös komission jäsen viittasi, ovat mielestäni selvä osoitus tästä. Toivon, että kaikki seuraavat tässä Euroopan unionin esimerkkiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme Gazan tilanteen olevan dramaattinen. Tiedämme kuitenkin myös, että vaikka annamme paljon humanitaarista apua, meidän on lopulta löydettävä myös poliittinen ratkaisu. Sanoin aiemmin – ja puheenjohtaja on maininnut asian myös nyt – että kansainvälinen kokous on tärkeä tilaisuus. Olemme kaikki painottaneet, että se ei voi olla pelkkä valokuvaustilaisuus. Kokouksella on oltava sisältöä, ja toivomme pääministeri Olmertin ja presidentti Abbasin välisten neuvottelujen ja henkilökohtaisten keskustelujen johtavan tärkeään, vaikeitakin kysymyksiä käsittelevään aloitusasiakirjaan. Tiedämme myös, että tuosta hetkestä lähtien työryhmien on vietävä ajatuksia eteenpäin.

Tiedämme, että esillä on monia mahdollisia, vaihtoehtoisia ratkaisuja. Samalla, aina tähän hetkeen asti, kyseisiä osapuolia ei ole saatu pitkään aikaan yhdessä kansainväliseen kokoontumiseen Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Venäjän, Yhdistyneiden Kansakuntien tai Arabiliitonkaan tuella.

On tärkeää, että tällä kertaa myös amerikkalaiset ovat sanoneet olevansa valmiita kutsumaan mukaan Arabiliiton niin kutsutun seurantaryhmän, johon kuuluvat Syyria ja Saudi-Arabia. Tämä osoittaa tiettyä avoimuutta.

Tiedämme myös hyvin, että pelkät poliittiset neuvottelut eivät riitä, minkä havaitsimme toisessa pitämässämme kokouksessa, tilapäisen yhdyskomitean kokouksessa. Meidän on saatava aikaan muutoksia myös paikan päällä. Tämä on tosiaankin välttämätöntä. Kyse on taloudellisen kehityksen edistämisestä, mikä kuuluu Tony Blairin toimeksiantoon. Haluamme tukea häntä kaikin mahdollisin tavoin, koska kyse on mahdollisuudesta, tilaisuudesta, johon meidän on tartuttava.

Tiedämme tietysti, aivan kuten Tony Blairkin – olen käynyt pitkiä keskusteluja hänen kanssaan – että talouden elpyminen edellyttää myös maailmanpankin näkemyksen mukaan parannuksia liikkumisessa ja pääsyssä, edistystä Gazan yksityisellä sektorilla, jonka on pysyttävä osana paikallista taloutta, ja tietenkin esimerkiksi hyvän hallinnon edistämistä. Haluamme luoda elinkelpoisen palestiinalaisvaltion, kun tilanne on kypsä poliittisella rintamalla.

Emme pysty pikakorjauksiin, mutta neuvotteluprosessi on vihdoin aloitettava, samoin kuin pikaisesti alkavat hankkeet. Näitä asioita olemme jo valmistelemassa, jotta ne olisivat valmiina kansainvälisen kokouksen jälkeen ja ehkä avunantajien kokouksen jälkeen tai sen aikana. Suunnittelemme hankkeita – jotka muuten ovat meidän ja myös Tony Blairin valitsemia ja tukemia – esimerkiksi koulujen kunnostamiseksi, jotta ihmiset näkevät, että paikan päälläkin tapahtuu.

Tutkimme parhaillaan monia muitakin hankkeita löytääksemme parhaat mahdolliset ratkaisut, joihin tarvitsemme tietenkin Israelin tuen.

On myös selvää, että Israelin huoli turvallisuudesta on otettava huomioon. Meidän on kuitenkin lopulta päästävä poliittiseen ratkaisuun. Ratkaisu on kaikkien palestiinalaisten presidentiksi äänestetty presidentti Abbas. Meidän on luotettava häneen, työskenneltävä hänen kanssaan ja tuettava häntä.

Haluan kiittää teitä myös siitä, että annoitte komissiolle anteliaasti mahdollisuuden osoittaa vuoden 2008 talousarviosta suoraan 10 000 euroa lisää palestiinalaisille. Tämä tulee todellakin tarpeeseen, ja se on erityisen tärkeää avunantajien konferenssillemme.

Haluan myös korostaa, ettemme tue ainoastaan Bastiaan Belderin mainitsemia kristittyjä vaan myös kaikkia palestiinalaisväestön heikoimmassa asemassa olevia, joihin kristityt kuuluvat yhtenä, muttei ainoana, osana. Ehtonamme on tarve eikä uskonto, niin kuin sanoin aiemmin.

Lopuksi haluan sanoa, että olemme tietoisia asioista, joista täällä on puhuttu. Olemme analysoineet tilanteen. Tähtäämme poliittisten ratkaisujen löytämiseen samalla, kun pyrimme lieventämään kärsimyksiä parhaamme mukaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (PL) Olen vastaanottanut yhden työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyn päätöslauselmaesityksen(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna 11. lokakuuta 2007.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Minäkin vetoan Israeliin, että se täyttäisi Geneven yleissopimusten mukaiset velvollisuutensa humanitaarisen avun ja muiden tärkeiden palveluiden, esimerkiksi sähkön- ja polttoaineenjakelun, pääsyn takaamisesta Gazan kaistalle. Israelin on lopetettava Gazan kaistan saarto ja varmistettava ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuminen Rafahiin liikkumista ja pääsyä koskevan sopimuksen ja EU:n rajakysymyksiin liittyvän avustustehtävän mukaisesti. Tavaroiden pääsy Karniin on myös taattava. Unionin kaikkien toimielinten, mukaan lukien neuvoston, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission, on tunnettava vastuunsa sopimuksen täytäntöönpanosta.

Toistan myös, että Israelia pyydetään takaamaan rahavarojen pääsy Gazan kaistalle. Rahavarojen pääsy on ollut keskeytettynä 25. syyskuuta 2007 alkaen. Tällä on vakava, kielteinen vaikutus palestiinalaisten taloudelliseen, sosiaaliseen ja jokapäiväiseen elämään.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 17. lokakuuta 2008Oikeudellinen huomautus