Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0397/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0473

Rozpravy
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiel III) – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predseda . − Ďalším bodom rokovania je spoločná rozprava o

– správe (A6-0397/2007) pána Virrankoskiho v mene Výboru pre rozpočet o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia

(C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)) a 

– správe (A6-0394/2007) pána Itäläho , v mene Výboru pre rozpočet o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX)

(C6-0288/2007 – 2007/2019(BUD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda . − Skôr ako odovzdám slovo pani komisárke Grybauskaitëovej by som rád vyjadril svoj údiv nad tým, že nie sú prítomní ostatní komisári, ktorých sme požiadali o účasť. Príčiny sú rôzne. Naše pozvanie pravdepodobne nedostali dostatočne včas. Možno je príčina v tomto, zistím to.

Rád by som však Komisii pripomenul, že počas týždňa, keď zasadá Parlament, musí byť podľa medziinštitucionálnej dohody prítomná. Situáciu preverím a očakávam, že Komisia a samozrejme aj my, ako Parlament, si budeme naše povinnosti, ktoré vyplývajú z medziinštitucionálnej dohody, ctiť.

Preto by som rád požiadal, prítomnú pani komisárku, pani komisárku Grybauskaitëovú, aby môj odkaz tlmočila Komisii. Mimochodom, veľa som už o tom hovoril v konferencii predsedov. Nerád by som tu vyslovoval jednostranné obvinenia, situáciu však preverím.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE), spravodajca. – (FI) Vážený pán predseda, rád by som poďakoval predsedovi Výboru pre rozpočet a jeho členom a koordinátorom za možnosť dosiahnuť vynikajúci kompromis vo veľmi priaznivom ovzduší. Pán generálny tajomník Parlamentu bol počas navrhovania rozpočtu veľmi otvorený a nápomocný. Pre budúcu spoluprácu medzi administratívou a Výborom pre rozpočet je to dobrý štart.

V prvom rade by som rád povedal, že v budúcnosti nebude možné, aby o rozpočte rozhodovali dve organizácie, predsedníctvo a Výbor pre rozpočet. Nie je správne chcieť od predsedníctva, aby prichádzalo s novými nápadmi a vypracovávalo nové projekty. Výbor pre rozpočet je potom len istým druhom pečiatky, ktorou sa schvália finančné prostriedky alebo zlým chlapcom alebo dievčaťom, ktorý ich neschváli. Rovnako to bolo aj v prípade, keď predsedovia skupín navrhli veľké nárasty, ktoré by boli vyššie ako známy, spoločne schválený 20-percentný strop. Pevne verím, že ľudia budú sledovať usmernenia predsedu Výboru v tejto oblasti, pretože má správnu predstavu o tom, ako je pri uvedenom procese potrebné náležite postupovať s cieľom dosiahnuť konkrétne a primerané výsledky. O uvedených záležitostiach nie je možné rozhodovať na dvoch miestach. Je oveľa lepšie, keď sa o nich rozhoduje len na jednom.

Keď sa navrhoval rozpočet Parlamentu, administratíva a predsedníctvo vyvinuli vhodnú iniciatívu vo forme návrhu, aby základnú zásadu predstavovalo neprekročenie 20 % stropu. Potom predsedovia skupín politické pravidlá doplnili. Jedným z nich bolo, že každý asistent poslanca by mal mesačne dostať o tisíc EUR viac, čo spolu predstavuje 10 000 000 EUR a šlo aj o rôzne ďalšie nárasty, na základe ktorých sme sa vlastne dostali do situácie, v ktorej bolo potrebné dodatočné výdavky do určitej miery znížiť. Nikdy to nie je ľahké, je však potrebné povedať, že v skutočnosti sme nič neušetrili ani neznížili, naopak, len sme sa v prípade nových nárastov snažili dodržiavať rozpočtovú disciplínu, aby sa rozpočet príliš nezvýšil.

Uvedená skutočnosť je obzvlášť dôležitá, pretože míňame peniaze daňových poplatníkov. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ktorými projektmi by sme sa mali zaoberať, a ktoré z nich sú z pohľadu daňového poplatníka prijateľné. Musíme sa predovšetkým sústrediť na nevyhnutnú prácu, na ktorú nás sem zvolili. Toto je zákonodarný orgán, preto by sme nemali realizovať projekty, ktoré s legislatívnou činnosťou priamo nesúvisia.

Dovoľte mi však uviesť, že sa veľmi teším zo spoločného kompromisu, ktorý umožňuje Parlamentu nárast len o menej ako 4 %. Je primeraný, a v každom prípade dokáže pokryť veľa projektov, ktoré podporujú niektorí poslanci.

Spomeniem niektoré z nich. V prvom rade, informačná politika, ktorá je veľmi dôležitá. Do rezervy sa na ňu pridalo deväť miliónov EUR, ktoré sa majú použiť po schválení na nový prototyp WebTV. Myšlienka prototypu WebTV ako technicko-informačného kanálu je prijateľná, nemala by sa však realizovať spôsobom, ktorý sa v súčasnosti navrhuje. Politické skupiny a poslanci sa nemajú zúčastňovať na sledovaní príslušného orgánu alebo jeho každodennej práce. Administratíva nemá ten druh politickej cti, ktorý by ľudia radi videli, ako majú politické skupiny a poslanci.

Je pre mňa problematické stotožniť sa s myšlienkou, ktorú navrhla ľavica, že politiky by mali byť zbavené politizácie, a že informácie o Parlamente sa môžu šíriť len prostredníctvom jeho administratívy a nie prostredníctvom poslancov či politických skupín. Je nemysliteľné, aby sa informačná politika uskutočňovala len prostredníctvom administratívy, a postavila nás, ktorí sme boli na toto miesto demokraticky zvolení, mimo informačného mechanizmu.

Ďalšia myšlienka spojená s touto problematikou sa týka miestnych médií a rozhodovalo sa o nej na plenárnom zasadnutí tesne pred prázdninami. Týkala sa toho, že poslanci by mohli dostať o niečo viac peňazí za to, že pozvú zástupcov miestnych médií, aby mohli pozorovať dianie v Parlamente a vykonávať rozhovory. Výbor pre rozpočet hlasoval proti nej. Nerozumiem tejto očividnej zaujatosti voči malým miestnym médiám, ktorá vychádza od ľavice. Umožňujú nám predsa dostať sa čo najbližšie k obyčajným ľuďom. Vo Výbore pre rozpočet sme však väčšinou hlasov rozhodli, že tieto peniaze nedostanú a nebudú ich tak môcť využívať na pozývanie zástupcov miestnych médií do Parlamentu.

Po tretie, rád by som sa dotkol problematiky informačných kancelárií. Každý členský štát má vlastnú informačnú kanceláriu. Je to dobrá vec, prečo však kupovať tie najdrahšie budovy v najdrahších štvrtiach? Prečo by sme nemohli kúpiť o niečo lacnejšie budovy vo štvrtiach vzdialenejších od centier miest a využiť ušetrené finančné prostriedky na ľudské zdroje? Potrebujeme, aby pracoviská, vysoké školy a školy navštevovalo viac tých, ktorí by ľuďom objasňovali prácu a zámery Parlamentu. Najlepším spôsobom ovplyvňovania ľudí sú osobné stretnutia s nimi a nie kúpa drahých budov. Spomínané peniaze je možné minúť aj lepšie.

Čo sa týka nášho postupu s ohľadom na budovy vo všeobecnosti, dúfam, že všetkým inštitúciám sa podarí zriadiť spoločnú organizáciu, ktorá sa bude zaoberať tým, kedy a kde nehnuteľnosť postaviť či kúpiť, aby sme sa nerozhodovali bez informácií o činnosti ostatných a nedvíhali tak umelo ceny nehnuteľností.

Rád by som sa vyjadril k uzneseniu o návrhu znížiť počet zasadnutí v Štrasburgu. Rozprava o tejto otázke je nekonečná, neskončí však, kým sa niečo neudeje. Musíme byť príkladom aj v oblasti znižovania emisií. Nemôžeme premrhať 200 miliónov EUR z peňazí daňových poplatníkov ročne. Musíme verejnosti ukázať, že EÚ sa rozrástla a zmenila, a preto sa musíme zmeniť aj my. Nenašiel som jediné rozumné vysvetlenie, prečo by tieto ťažkosti mali pokračovať. Preto dúfam, že o uvedenej otázke budeme hlasovať a Parlament bude mať možnosť rokovať s Radou, a že sa podarí uskutočniť veľmi potrebné zmeny.

Ešte raz by som rád poďakoval koordinátorom a členom Výboru pre rozpočet za kompromis. Dúfam, že bude zachovaný až do štvrtkového hlasovania, a že jeho výsledok ostane taký, na akom sme sa spoločne dohodli.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE), spravodajca. – (FI) Vážený pán predseda, pani komisárka, rozpočet Európskej únie na rok 2008 je v poradí druhým rozpočtom v tomto programovom období. Keď sa prijal súčasný finančný rámec, osobitnú prioritu predstavovalo posilnenie hospodárskej súťaže a súdržnosť pre rast a zamestnanosť.

Predbežný návrh rozpočtu Komisie bol 129,2 miliárd EUR pre viazané rozpočtové prostriedky a 121 miliárd EUR pre platobné rozpočtové prostriedky. Rada vo svojom návrhu rozpočtu znížila viazané rozpočtové prostriedky o 128,4 miliárd EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 119,4 miliárd EUR, čo je takpovediac 10,3 miliárd EUR už v aj tak veľmi obmedzenom finančnom rámci.

Návrh rozpočtu Rady zdôraznil aj iné otázky. V rámci okruhu 1 (trvalo udržateľný rast a zamestnanosť) boli platobné rozpočtové prostriedky znížené celkovo o 1 046 miliónov EUR aj napriek tomu, že predstavoval absolútnu prioritu politiky rozpočtu.

V priebehu jesene tohto roka Parlament dostal od Komisie opravný list, v ktorom žiadala o sumu 262 miliónov EUR na vonkajšie činnosti. Komisia navyše navrhla revíziu finančného rámca s cieľom vyčleniť primerané finančné prostriedky na globálny navigačný systém Galileo a Európsky inovačný a technologický inštitút na obdobie rokov 2008 – 2013. Návrh bol v súlade s uznesením Parlamentu prijatým 20. júna a prvým čítaním s ohľadom na legislatívu Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

Výbor pre rozpočet pripravil na základe týchto kritérií vlastný návrh, o ktorom sa v súčasnom období diskutuje. Jeho kľúčovými prvkami sú:

Absolútnu prioritu v rámci rozpočtu predstavuje okruh 1 (trvalo udržateľný rast a zamestnanosť). Zvýšili sa viazané rozpočtové prostriedky, predovšetkým pre oblasť výskumu a odbornej prípravy podľa lisabonskej stratégie a pre oblasť transeurópskych sietí.

Okruh 1 sa týka aj financovania navigačného systému Galileo. Počas prípravy viacročného finančného rámca Parlament upozorňoval sa skutočnosť, že systém Galileo nie je dostatočne financovaný. V súčasnom období má deficit vo výške 2,4 miliárd EUR, pretože súkromné výrobné odvetvie sa na projekte, rovnako ako v Spojených štátoch amerických, odmieta podieľať. Parlament z dôvodu politickej a hospodárskej dôležitosti projektu trval na jeho pokračovaní a na tom, aby sa financoval z rozpočtu EÚ. O uvedenej otázke sa je potrebné rozhodnúť v priebehu tohto rozpočtového postupu. V návrhu rozpočtu preto patrili rozpočtové prostriedky pre systém Galileo a inštitút ETI mimo rámec rozpočtu, ako návrh na „výmenu satelitov“. Podmienkou jeho prijatia je prijatie návrhu Komisie na zmenu a doplnenie viacročného finančného rámca. V prípade, že nebude prijatý, projekt Galileo sa nepodarí a financovanie inštitútu ETI bude tiež problematické. Ak Rada neprejaví skutočnú vôľu doviesť projekt Galileo až do konca, nemá zmysel pokračovať v jeho financovaní.

Rozpočtové prostriedky na štrukturálne fondy a Kohézny fond patriace do okruhu 1b sa značne posilnili, pretože úroveň nesplatených záväzkov v rámci fondov (RAL) je veľmi vysoká, predstavuje viac ako 95 miliárd EUR.

Parlament a Rada vydali v lete v súvislosti s pomalým konaním Komisie, týkajúcim sa schválenia fungujúcich programov, spoločné vyhlásenie V súčasnom období nie je schválených 63 % programov v rámci Fondu regionálneho rozvoja a Fondu kohézneho rozvoja. Situácia je rovnaká, čo sa týka 83 % programov v rámci Európskeho sociálneho fondu a 75 % programov v rámci rozvoja vidieka, aj napriek tomu, že prvý programový rok sa končí.

Pomalosť tejto administratívy vážne ohrozuje štrukturálnu a kohéznu politiku Európskej únie a predovšetkým obnovu nových členských štátov, pretože súčasný finančný rámec predstavuje obrovský európsky projekt obnovy, ktorého rozsah je väčší ako rozsah Marshalovho plánu po druhej svetovej vojne. V tomto návrhu rozpočtu však bolo pre nové členské štáty vyčlenených len 22,1 miliárd EUR na štrukturálne opatrenia a 5,3 miliárd EUR na rozvoj vidieka. Preto Výbor pre rozpočet navrhuje z dôvodu urýchlenia tohto procesu vložiť do rezervy prostriedky na určité náklady Komisie, ktoré sa uvoľnia po schválení programov.

Ďalší obrovská problematická oblasť sa týka okruhu 4 (EÚ ako globálny partner). Predbežný návrh rozpočtu bol zjavne neprimeraný, pretože Komisia vo svojom opravnom liste navrhla 120 miliónov EUR pre Kosovo a 142 miliónov EUR pre Palestínu. Aj Rada navrhla nárast vo výške 260 miliónov EUR pre obidve oblasti.

Výbor pre rozpočet prijal prístup Komisie, nárast o ďalších 10 miliónov EUR sa však týka Kosova a Palestíny súčasne. Výbor pripravil aj „pozmeňujúci a doplňujúci návrh s odkazom“ s cieľom obhájiť vlastné priority. Súhlasí so znížením o 40 miliónov EUR, ktoré boli plánované na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, pretože zvýšenie, ktoré navrhla Rada, očividne patrí do oblasti jej záujmu a ohrozilo by priority Parlamentu. Súčasťou „pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu s odkazom“ sú aj nárasty, o ktoré žiadal Výbor pre zahraničné veci pre Palestínu a Kosovo v celkovej výške 40 miliónov EUR, ako aj o zníženie sumy do Svetového zdravotného fondu na 7 miliónov EUR a zníženie súm v ďalších riadkoch. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je možné prijať, keď Rada bude súhlasiť s použitím nástroja flexibility.

Čo sa týka decentralizovaných agentúr, môžem uviesť, že Výbor obnovil príspevok vo výške 32 miliónov EUR znížený Radou a opätovne zvýšil počet zamestnancov. Podľa nášho názoru spolupráca prebiehala uspokojivo. Najzásadnejšia zmena sa dotkla agentúry pre riadenie vonkajších hraníc, Frontex. Rozpočtové prostriedky, ktoré jej boli pridelené, vzrástli o 30 miliónov EUR. Spolupráca v oblasti riadenia a posilnenia hraníc patrí ku kľúčovým prioritám Parlamentu.

Témou tohto rozpočtu je „rozpočet zameraný na výsledky“. Cieľom je podporovať rozpočet založený na činnostiach ako aj riadenie založené na činnostiach. V súlade s týmto cieľom bola do rezervy vložená suma 49 miliónov EUR zo všeobecných administratívnych nákladov Komisie, ktoré sa uvoľnia až potom, čo Komisia podá v súlade s požiadavkou Parlamentu návrh na vypracovanie štúdií a správ o rozvoji riadenia založeného na činnostiach, objasnení zodpovednosti zamestnancov a o budúcom vývoji počtu zamestnancov. Súvisí to aj s vyhlásením o výkonných agentúrach, ktoré sa prijalo na zmierovacom konaní Parlamentu. Uvádza sa v ňom, že každý nový návrh na vytvorenie takejto agentúry musí obsahovať analýzu nákladov a prínosov a porovnanie so situáciou, keby tieto opatrenia spadali do zodpovednosti Komisie. Okrem toho by sa v návrhu mali jasne ustanoviť vzťahy zodpovednosti a rozsah zodpovednosti agentúry a Komisie ako aj objasnenie zodpovednosti zo strany Komisie za činnosť agentúry a využívanie finančných prostriedkov. Z minulosti poznáme varovné príklady kancelárií pre technickú pomoc.

Celková suma rozpočtu, ktorý máme pred sebou, je 129 680 miliárd EUR, čo je o 623 miliónov EUR menej ako je stanovené vo viacročnom finančnom rámci. Platobné rozpočtové prostriedky predstavujú sumu 124 194 EUR čo sa rovná 0,99 % HND členských štátov. Ide o sumu o 5 300 miliónov EUR nižšiu ako je stanovené vo viacročnom finančnom rámci, takže Výbor pre rozpočet preukázal pri príprave tohto návrhu na prerokovanie Európskym parlamentom vysokú mieru disciplíny.

Návrh rozpočtu sa pripravoval v duchu silného konsenzu a vynikajúcej spolupráce. Rád by som poďakoval predsedovi Výboru pre rozpočet, pánovi Reimerovi Bögemu, za jeho vynikajúce vedenie ako aj koordinátorom a tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín. Preukázali značnú pružnosť a schopnosť spolupracovať. Rád by som poďakoval aj Komisii a predovšetkým pani komisárke Grybauskaitëovej za preukázanie priaznivého prístupu a tiež portugalskému predsedníctvu, ktoré počas trojstranných rokovaní a zmierovacieho konania preukázalo konštruktívny prístup a zhovievavosť. Nakoniec chcem vyjadriť svoju úctu a vďaku sekretariátu Výboru pre rozpočet a správcom, ktorí sú zodpovední za rozpočet v mojej politickej skupine a ostatných politických skupinách za obrovské množstvo vykonanej práce.

Týmto predkladám rozpočet na rok 2008 na prerokovanie na plenárnom zasadnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predseda, dovoľte mi začať poďakovaním pánovi Virrankoskimu za vynikajúcu správu a za značný kus práce, ktorý na nej vykonal.

Správne tvrdí, že rok 2008 je z hľadiska sedemročného finančného výhľadu druhým rokom. Verím, že tento rozpočet sa uberá správnym smerom. S cieľom dosiahnuť kvalitu zodpovedajúcu vynaloženým finančným nákladom a s platobnými prostriedkami, ktoré boli tento rok stanovené na úrovni 0,99 % HND, má potenciál dosiahnuť v budúcich rokoch oveľa lepšie využitie.

Aby sme však tieto ciele dosiahli, vyzývam predovšetkým Komisiu, aby názory Parlamentu vzala na vedomie a bola pripravená ďalej diskutovať o niektorých otázkach. V tejto chvíli sa zmienim o štyroch z nich.

Po prvé, systém Galileo a Európsky inovačný a technologický inštitút (ETI). Parlament tieto schémy schválil, stále však potrebujeme dôkazy o rozpočtovej disciplíne od ostatných inštitúcií. Rozdelím ich do troch bodov. Po prvé, ustanovenie o prekročení nákladov a neskorej realizácii projektov považujem za nedostatočné. Po druhé, za nedostatočný považujem aj dôkaz o jasnosti vzťahov a rozsahu zodpovednosti čo sa týka týchto dôležitých otázok, predovšetkým pokiaľ ide o zadávanie zákaziek v súvislosti s prácou na projektoch. Nakoniec, som presvedčený, že Komisia by mala zintenzívniť svoju snahu a podeliť sa o svoju predstavu o projekte Galileo, predovšetkým o jeho hodnotiacej fáze a súčasnej situácii.

Po druhé, v rámci okruhu 4, už vieme, že požiadavka o financovanie Palestíny a Kosova do značnej miery zvýši rezervu tohto okruhu. Uvedená skutočnosť súvisí so znížením financovania v oblasti SZBP. Tento stav však počas budúceho roka určite spôsobí problémy a myslím si, že za istú dobu po prvom čítaní Parlamentu budeme musieť uskutočniť diskusie s Radou a Komisiou s cieľom zistiť, aké stanovisko je k nemu potrebné zaujať.

Po tretie, vyzývam Radu, aby podporila snahy Parlamentu s cieľom prinútiť Komisiu, aby dodržiavala skríning a dosiahla vyššiu účinnosť pokiaľ ide o počet zamestnancov. Týka sa to aj decentralizovaných a externých agentúr, v prípade ktorých sa obávam, že potrebujú mať oveľa vyššiu mieru zodpovednosti.

Nakoniec je veľmi dôležité, aby Rada a Komisia oveľa viac naliehali na získanie kladného vyhlásenia o vierohodnosti od Dvora audítorov. Myslím si, že súčasný pokrok je neprijateľne pomalý a jeho výsledkom je výrazné oslabenie dôveryhodnosti tohto Parlamentu. Preto vyzývam predovšetkým Radu, aby bola v riešení tejto situácie naliehavejšia.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint, v mene skupiny PSE. (FR) Vážený pán predseda, pani komisárka, predovšetkým by som rada poďakovala celému tímu, ktorý na rozpočte pracoval, najmä dvom spravodajcom, pánom Virrankoskimu a Itälämu. Tento rozpočtový postup je dôkazom obmedzenosti viacročného finančného rámca. Výška platieb v hodnote menšej ako 130 miliárd EUR alebo 0,99 % HDP je veľmi skromná a nemôže podporiť nádeje na rozvoj európskej politiky.

Tímová práca vo Výbore pre rozpočet znamená, že možno presadiť rozpočtové priority politických skupín, avšak finančný rámec bráni v obnove politík rastu, ktoré boli prisľúbené európskym občanom. Náš výbor venoval mimoriadnu pozornosť výberu všetkých parlamentných výborov, ale šírenie pilotných projektov je dôkazom sklamania z veľmi šetrnej povahy tohto finančného rámca. Ešte raz zopakujem, museli sme zápasiť s veľmi drastickými zníženiami zo strany Komisie a som rada, že sa nám podarilo zaručiť kompromis. Komisia ešte musí tento rozpočet dodržať. Už viac nebudeme tolerovať nepoužiteľnosť tohto rozpočtu pre jeho neplnenie a prevody rozpočtových prostriedkov späť členským štátom.

V rozpočte na rok 2008 prvýkrát neakceptujeme nevyužitie kohéznych fondov. V socialistickej strane sme obnovili obrovské zníženia zo strany Rady, ktoré ovplyvnili programy ako Kultúra 2007, Médiá 2007 a Mládež v akcii. Nemusím vám pripomínať dôležitosť týchto rozpočtových riadkov v čase, keď ľuďom Európy predkladáme novú Zmluvu. Vyzývam Radu, aby na uvedenú skutočnosť myslela a poskytla výskumu alebo agentúre Frontex zdroje potrebné na fungovanie a v súlade so záujmami občanov Európy zlepšila informačné linky. Navrhujeme aj ďalšie rozpočtové prostriedky pre niektoré nové projekty s cieľom zlepšiť ubytovanie pre utečencov alebo pre MVO, ktoré bojujú proti diskriminácii. Európsky rozpočet musí v každom prípade aj naďalej pomáhať tým, ktorí bojujú proti pohromám sužujúcim európsku spoločnosť.

Čo sa týka vonkajších vzťahov EÚ, znižujeme výdavky SZBP o 40 miliónov EUR, pretože musíme dodržať svoje záväzky a záväzky EÚ: uchovať rezervu na pomoc v núdzových situáciách, podporiť Globálny fond boja proti AIDS, Svetový zdravotný fond a udržať rozvojovú pomoc. Bude potrebné mobilizovať nástroj flexibility s cieľom poskytnúť 87 miliónov EUR pre Kosovo a Palestínu. Aj naďalej je potrebné dávať najavo nesúhlas s nedostatočným financovaním okruhu 4. Svetová chudoba vzrastá a náš rozpočet sa znižuje.

Čo sa týka Európskej komisie, uznávam, že rezerva vo výške 40 miliónov EUR je nepríjemne nízka, odzrkadľuje však naše pochybnosti v súvislosti s účinnosťou využívania riadenia založeného na činnostiach (ABM). Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov. Predovšetkým zlyhanie, pokiaľ ide o využívanie kohéznych fondov, nemožnosť realizovať pilotné projekty, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, ako napríklad program typu Erasmus pre učňov, nedostatok transparentnosti vo výbere prieskumných spoločností, nekvalitné vykonávanie konkurenčného výberu nových úradníkov. Ich zoznam je dlhý a Parlament žiada o to, aby sa mohol presvedčiť o dobrej vôli európskej výkonnej moci.

Nakoniec najdôležitejšia vec, v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu s odkazom sa žiada, aby boli systém Galileo a inštitút ETI financované nad rámec stropu finančného výhľadu. Uvedená skutočnosť si vyžaduje, dokonca vynucuje malú revíziu finančného výhľadu. Parlament nemôže pripustiť ohrozenie projektu Galileo, ktorý predstavuje hlavnú výzvu z technologického, hospodárskeho a politického hľadiska, ako aj nevyhnutný strategický nástroj politickej moci a nezávislosti EÚ. Som však presvedčený o význame poznámok pani Merkelovej v našom Parlamente. Pani kancelárka Merkelová použila 29. júna pri uzavretí svojho predsedníctva toto africké príslovie: „Ak chceš kráčať rýchlo, kráčaj sám, ak však chceš dôjsť ďaleko, kráčaj s ostatnými.“

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, v mene skupiny ALDE. – (DA) Vážený pán predseda, rada by som poďakovala vám, predsedovi Európskeho parlamentu za osobné predsedanie tohto zasadnutia a týchto rokovaní a za skutočnosť, že sa nekonajú o polnoci. Veľmi ma to teší.

Pani komisárka, rozpočet na rok 2008 bude bezpochyby výzvou. Avšak my v Parlamente držíme spolu a som plne presvedčená, že počas štvrtkového hlasovania široko podporíme stratégiu, ktorú zvolil pre rozpočet Komisie Výbor pre rozpočet a spravodajca pán Virrankoski.

Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu podporuje vynikajúce návrhy Komisie financovať satelitný monitorovací systém Galileo. Sme za presunutie prebytočných finančných prostriedkov z programov z oblasti poľnohospodárstva na tento projekt namiesto ich vrátenia členským štátom. Znížiť financovanie výskumu a dopravy s cieľom nájsť finančné prostriedky pre systém Galileo, ako navrhujú ministri financií EÚ, by nebolo rozumné. Ak členské štáty súhlasia, že systém Galileo potrebujeme, musia poskytnúť aj prostriedky na jeho financovanie a nie na financovanie iných oblastí. Ako už uviedol pán Virrankoski, o nedostatočnom pridelení finančných prostriedkov systému Galileo sme boli vopred informovaní, preto nás súčasná situácia neprekvapuje.

Ďalšou dôležitou spornou otázkou je podľa Rady financovanie zahraničnej politiky. Všetci máme vážne obavy s ohľadom na dostatočnú výšku finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené Kosovu a Palestíne. Rada by som poďakovala pánovi Virrankoskimu za značnú snahu nájsť kompromis. Táto snaha má veľkú podporu.

Čo sa týka agentúr, chcela by som vyjadriť spokojnosť s tým, že agentúra pre monitorovanie hraníc Frontex je financovaná lepšie a dúfame, že sa nájde riešenie, ktoré umožní Európskej námornej bezpečnostnej agentúre (EMSA) čím skôr vytvoriť dátové stredisko identifikácie a sledovania lodí na veľké vzdialenosti (LRIT), ktoré sa zriadi koncom roka 2008.

Spravodajca pre ďalšie inštitúcie, pán Itälä, mal uskutočniteľnú ale aj zložitú úlohu. Tú zložitú predstavoval rozpočet Parlamentu, pri ktorom sa nanešťastie nepodarilo znížiť výdavky na úroveň roka 2007 zvýšenú o mieru inflácie. Avšak aj napriek tomu sa ich podarilo udržať pod úrovňou 20 % stropu. Skupina ALDE podporila pôvodný kompromis medzi spravodajcom a predsedníctvom a je poľutovaniahodné, že je ho potrebné v dôsledku nedostatočnej koordinácie predsedov väčších skupín prepracovať. Podobnú situáciu by sme už nemali dopustiť, dokážeme ju vyriešiť aj lepšie. Nesnažím sa však pána Itäläho karhať. Jeho príspevok bol dobrý a rada by som mu poďakovala za rozumné riešenie v súvislosti s Výborom regiónov, ktorý bol zo strany Rady vystavený drastickým zníženiam.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc , v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predseda, v mene skupiny UEN by som rád vyjadril úprimnú vďaku spravodajcom, pánom Virrankoskimu a Itälämu a všetkým členom Výboru pre rozpočet za ich snahu pri navrhovaní rozpočtu a za ich vynikajúcu spoluprácu. Veľmi pekne vám ďakujem.

Líši sa druhý rozpočet súčasného rozpočtového výhľadu okrem výšky príslušných súm od svojich predchodcov v značnej miere? Ako vždy, musíme pokračovať vo financovaní výdavkov z predošlých rokov a meníme len jeho isté časti. K dôležitým položkám patria financovanie Európskeho inovačného a technologického inštitútu a projektu Galileo. Zvýšilo sa aj financovanie pre Palestínu a Kosovo. Značné zmeny možno nájsť aj vo financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a špecializovaných agentúr.

Je azda chybou, ak sa snažíme zhruba prispôsobiť sumy neskorším výdavkom? Je reálne, ak sa o to snažíme rok vopred? Pokúšame sa, vždy však máme príležitosť rozpočet prispôsobiť, a to je veľmi dôležité. V budúcnosti by sme azda mohli vytvoriť viac položiek, aby bol náš rozpočet oveľa pružnejší.

Nakoniec by som ešte raz vyjadril svoje úprimné poďakovanie pánovi Virrankoskimu. Aj napriek veľkej zložitosti tejto oblasti bola radosť spolupracovať s ním.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, v úvode by som rada uviedla, že máme problém so súčasným finančným výhľadom vo všeobecnosti, pretože z pohľadu skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie rozpočet do roku 2013 skutočne nezodpovedá hlavým výzvam, ktorým Európa a súčasných 27 členských štátov čelí.

Rada by som uviedla aj to, že v Rade pozorujem nedostatok európskeho ducha, čo sa týka otázok rozpočtu a financovania. Myslím, že ak chceme dospieť k spoločnosti založenej na poznatkoch, potrebuje Európa skutočný útok špičkových technológií, čo sme vyjadrili aj v lisabonskej stratégii. Sme, žiaľ, dosť pozadu. Som presvedčená, že ak chceme, aby boli občania Európy dostatočne pohotoví a zruční, aby dokázali zvládnuť globalizáciu, musíme robiť ešte viac aj pre výskum a vývoj a pre celoživotné vzdelávanie.

Musíme vypracovať aj zodpovednú zahraničnú politiku, o ktorú nás podľa všetkých prieskumov občania Európy žiadajú. Ak však máme v úmysle viac investovať do predchádzania krízam a do zodpovedných krokov na problematických miestach na celom svete, potrebujeme primerané zdroje, ktorými v súčasnej dobe nedisponujeme v dostatočnej miere.

V súvislosti s politikou v oblasti klimatických zmien si tiež myslím, že by sme mali ukázať svetu, že premyslená politika v oblasti klimatických zmien a selektívny rozvoj spolu úzko súvisia. Európa musí v tomto smere urobiť výrazný pokrok. Ostatné kontinenty a veľké štáty ako Čína, India a Spojené štáty presvedčíme len tak, že dokážeme vypracovať politiku v oblasti klimatických zmien a vytvoriť nové pracovné miesta, čím si aj získame srdcia svojich občanov.

Na druhej strane si myslím, že je samozrejme možné hospodárne využívať európsky rozpočet, napríklad pokiaľ ide o vývozné dotácie v poľnohospodárstve, ako aj o pestovanie tabaku a aj o výdavky na naše stretnutia v Štrasburgu. Vidíme, že rozpočet nie je dostačujúci pokiaľ ide o naše najdôležitejšie ambiciózne vedecké projekty, akým je satelitný navigačný systém Galileo. Potvrdilo to už viacero rečníkov predo mnou. Ak si však myslíme, že to je z politického hľadiska správne, musí byť Rada aktívnejšia, inak stratíme kontakt so Spojenými štátmi, Čínou a Indiou. Aj čo sa týka Európskeho inovačného a technologického inštitútu, ak chceme skutočne dať najavo, že Európa je svetadiel, ktorý si cení vedomosti a chce byť spoločnosťou založenou na poznatkoch, musí Rada naozaj konať aktívnejšie. Ak chceme Európu podporiť, musíme preukázať spoločnú európsku vôľu.

V závere by som rada poďakovala všetkým svojim kolegom poslancom, ktorí na tomto rozpočte spolupracovali. Je len kompromisom, avšak dobrým kompromisom, prinajmenšom zo strany Parlamentu a my ho budeme obhajovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, v mene skupiny GUE/NGL. (FI) Vážený pán predseda, pani komisárka, pravdepodobne máme k dispozícii celý rad názorov jednotlivých skupín. Niektoré z nich sú s prísnou rozpočtovou politikou Rady spokojné, iní poslanci majú pocit, že je prekážkou v dosahovaní dobrých a správnych cieľov. Pravdou však je, že návrh celkového rozpočtu zo strany Rady je v porovnaní s kombinovaným národným dôchodkom je nesmierne nízky, a že návrh Parlamentu predstavuje tiež výnimočne nízku úroveň rozpočtových výdavkov.

Naša skupina nie je spokojná so spôsobom, akým návrh rozpočtu zvyšuje vojenský charakter Únie. Militarizácia Únie je aj jedným z dôvodov, pre ktoré nemôže naša skupina podporiť nový návrh ústavy schválený minulý týždeň. V ústave rovnako ako v rozpočte na budúci rok sa neurobí nič pre posilnenie sociálneho rozmeru Únie.

Sme zvyknutí na to, že Komisia nikdy nesplní rozpočet EÚ v plnej miere a členské štáty si zvykli, že ich vlastné zdroje sa im, ako je známe, každoročne vracajú. Tento a budúci rok dôjde k vráteniu pre úroveň nesplatených záväzkov (RAL) v súvislosti s oneskorením programov v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Spravodajca, pán Virrankoski, urýchľuje postup schvaľovania týchto programov a má na to dôvod.

Naša skupina si myslí, že v súvislosti s výdavkami na systém Galileo a Európsky inovačný a technologický inštitút je správne pozmeniť a doplniť medziinštitucionálne dohody. V rozpočtovom rámci sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov, a teda, ďalšími peniazmi na ne budú musieť Únii prispieť členské štáty. Predsedníctvo tohto Parlamentu nie je v súvislosti so svojimi rozpočtovými cieľmi natoľko disciplinované ako Výbor pre rozpočet. Vždy sa snaží minúť 20 % administratívnych nákladov EÚ aj v prípadoch, ak neexistuje dôvod na ich vyčerpanie. K takýmto projektom patria napríklad memoriál pánovi Pötteringovi, múzeum krátkej histórie EÚ alebo rekonštrukcia parkoviska Parlamentu na kúpele.

Sociálni demokrati, liberáli a zelení zároveň hlasovali vo Výbore pre rozpočet o miernom dohľade nad fondmi na podporu eurostrán a v súčasnosti aj o európskych nadáciách, ktoré sú financované z rozpočtu Parlamentu. Neexistovala žiadna klauzula, na základe ktorej by sa malo dohliadať, či je využívanie fondov v súlade s osvedčenými postupmi kontroly rozpočtu EÚ. Moji krajania páni Virrankoski a Ville Itälä sa ako spravodajcovia pokúsili o vyvážený záver.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM. (SV) Ďakujem vám, pán predseda. Vážení páni poslanci Virrankoski a Itälä pristúpili k problematike rozpočtu veľmi kompetentne. Ich prácu v rámci ich pôsobnosti si veľmi vážim. V tom je však problém. Sú nútení pracovať len v rámci svojej pôsobnosti. Rozpočtový postup EÚ je úplne zastaralý a z uvedeného dôvodu je zbytočné sa k nemu vyjadrovať.

Základná zásade vždy znie: máme viac peňazí, tak do čoho ich investujeme? Je to organizácia, ktorá má 50 rokov, preto by sa mala zamerať na nulový rozpočet. Musíme si položiť nasledujúcu otázku: ak by sme začali dnes (a nie pred päťdesiatimi rokmi), do čoho by sme investovali svoje rozpočtové prostriedky? Investovali by sme ich do zriadenia Hospodárskeho a sociálneho výboru alebo Výboru regiónov? Investovali by sme takmer polovicu z nich do ochranárskej poľnohospodárskej politiky, do PR a marketingu výrobkov, ktoré by sa inak nepredali? Investovali by sme do financovania výroby tabaku, výroby tabaku, ktorý nemožno predať normálnym spôsobom, a zároveň zakazovali fajčenie v celej EÚ? Investovali by sme do štrukturálnych fondov, na ktoré sa využíva takmer celý zostatok celkového rozpočtu a rozhodli by sme sa, že krajiny môžu dostávať peniaze centrálne, z rozpočtu EÚ za predpokladu, že ich využijú na istý druh regionálnej politiky? Som presvedčený, že všetci, ktorí sedia v tejto budove (a nie je ich veľa) by povedali nie, neinvestovali.

Otázkou však je, ako k tomuto problému pristupovať. Nedokážeme ho riešiť, ak nie sme pripravení pristúpiť k zásadným problémom v oblasti rozpočtu úplne od nuly a z tejto pozície nimi aj zaoberať. Preto sme úplne inde, ako by sme mali byť. Ak vykonáme bežnú hospodársku analýzu a zvážime, čo je potrebné urobiť s rozpočtovými prostriedkami na úrovni EÚ, ktoré sú využívané prostredníctvom Bruselu, ide o prideľovanie peňazí, ktoré by inak členské štáty nemohli investovať napríklad do základného výskumu. Z teórie hospodárstva všetci vieme, že základný výskum je na trhu financovaný veľmi nedostatočne. Vždy v rámci neho existuje niekto, kto sa priživuje. Predpokladá sa, že náklady na základný výskum bude financovať niekto iný a po jeho ukončení budú jeho výsledky k dispozícii všetkým. Podobných oblastí existuje veľa a dostávajú výrazne nízke finančné sumy. Hovoríme o tom, ale nerobíme nič. Vo väčšine prípadov sa finančné prostriedky dostanú do oblastí, o ktorých sa rozhodovalo pred 30 – 50 rokmi. Je to pohoršujúce. Máme tu aj takú EÚ, ktorá kupuje budovy okolo Európy a verí, že je to lacnejšie. Takáto špekulácia s peniazmi daňových poplatníkov je veľmi nezodpovedná. Nemožno v nej pokračovať. Musíme začať diskutovať o tom, čo by mala EÚ robiť s finančnými prostriedkami, ktoré dostávame. Správne zaobchádzame vari s 10 – 15 % všetkých finančných prostriedkov. Zvyšok sa využíva na nezmyslené ciele, na rôzne formy PR, ako napríklad peniaze na prispôsobenie sa globalizácii. Európu a jej úspech vytvorili jednotlivé štáty, ktoré navzájom súťažia s cieľom nájsť správne inštitucionálne riešenia. Nech to tak je aj naďalej. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) Vážený pán predseda, každý kto bol vo Výbore pre rozpočet vie, aké zložité je každú jeseň uvoľniť veľké množstvo peňazí vo všeobecnosti. Zvyčajne sú uložené v rezervných rozpočtových položkách informačných služieb.

Ide samozrejme o pokus ako byť aktívny a niečo robiť. Tu by som sa obrátil priamo na vás, pán predseda. Zriadila sa filmová cena LUX. Podmienky spočívali v tom, že je potrebné pozrieť si filmy do 18. októbra tohto roka, a že o iniciatíve v rámci tejto rozpočtovej položky môžu a mali by hlasovať len poslanci, ktorí videli všetky tri filmy. Práve som sa pozrel na zoznam. Nebolo na ňom ani tucet poslancov, ktorí sa zajtra budú rozhodovať, ktorú babylonskú vežu komu udelia.

Pán predseda, rád by som vás požiadal o dostatok cti na to, aby ste nám zajtra nemuseli klamať a povedali nám, koľko poslancov sa v skutočnosti legitímne zúčastnilo tohto hlasovania. Buďte prosím vás taký dobrý a zabezpečte, aby sa zápisnica na poslednú chvíľu nezmanipulovala, pretože posledný termín vzhliadnutia filmov bol 18. október.

Pán predseda, tento, na rozpočtovej stupnici relatívne malý problém možno preniesť na veľké množstvo iných oblastí. Neustále vyhadzujeme peniaze bez rozmyslu, pretože ich máme priveľa, a odsúvajú sa aj dobré nápady ako je filmová cena. Buďte čestný aspoň zajtra, pán predseda!

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda . − Tieto poznámky nie sú hodné odpovede.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitë, členka Komisie. – (LT) Rada by som začala tým, že je pre mňa veľkou cťou prehovoriť k vám dnes, pred dôležitým hlasovaním, hneď po prvom čítaní. Rada by som poďakovala pánovi predsedovi Bögemu, hlavnému spravodajcovi, pánovi Virrankoskimu a koordinátorom všetkých politických skupín za veľmi úspešnú, zosúladenú a dobrú prácu s cieľom dosiahnuť vo Výbore pre rozpočet konsenzus v prvom čítaní. Obnovila sa platnosť všetkých rozpočtových riadkov, ktoré navrhla Komisia. Som za to veľmi vďačná.

členka Komisie. − Za potvrdenie prakticky všetkých rozpočtových riadkov PNR by som rada poďakovala Parlamentu. Opakujem to aj po anglicky, aby som zabránila nepresnému prekladu. Ide totiž o najdôležitejšiu časť môjho vystúpenia. Zároveň by som rada uviedla, že bez ohľadu na našu spokojnosť a našu spoluprácu, existuje ešte vždy priestor pre naše pripomienky a výhrady Parlamentu vo väčšine prípadov.

Tento problém sme riešili minulý rok a boli sme schopní riešiť ho. Preto sa vynasnažíme zaručiť, aby Komisia splnila všetky podmienky a poskytla vám všetky informácie potrebné pre uvoľnenie rezerv pred začiatkom druhého čítania.

Rada by som spomenula predovšetkým pilotné projekty, v súvislosti s ktorými Parlament prevzal tento rok iniciatívu a v skutočnosti využil väčšie množstvo nových pilotných projektov a prípravných činností, ako navrhujete. Ako zvyčajne, budeme sa dôkladne zaoberať každým prípadom a začiatkom novembra predložíme svoj názor v takzvanom „liste vykonateľnosti“, ktorý vypracujeme včas, ešte pred zmierovacím konaním a druhým čítaním.

Čo sa týka výkonných agentúr, ktoré v tomto roku predstavujú pre náš rozpočtový postup veľmi veľkú a obsahovo bohatú položku, rada by som zdôraznila konštruktívny rámec stanovený v našom júlovom zmierovacom konaní a otázku agentúr ako takú. Rada by som poďakovala aj Parlamentu, predovšetkým pani Haugovej, za jej spoluprácu najmä pri dokončení revízie pracovných podmienok výkonných agentúr, ktoré sme nedávno schválili.

Komisia ako čestný sprostredkovateľ medzi dvoma rozpočtovými orgánmi sa vynasnaží zaručiť a pokúsi sa pri tvorbe rozpočtu dosiahnuť čo najlepší a najvyváženejší výsledok, pričom si budeme uvedomovať a mať na pamäti, že ešte máme nemalé spoločné problémy, ako sú projekt Galileo a inštitút ETI. Táto záležitosť ostáva otvorená, keďže náš návrh stále čaká na prerokovanie, predovšetkým z dôvodu, že Rada doteraz neposkytla svoje rozhodnutie. Sme spokojní s tým, ako sa Parlament postavil k tejto otázke v návrhu aj v prvom čítaní. Dúfam teda, že všetkým spolu, všetkým trom inštitúciám, sa podarí uzavrieť rozpočtový postup úspešne a načas.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE), spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko. – (DE) Vážený pán predseda, podľa viacročného finančného rámca predstavuje finančný strop pre okruh 4 7,002 miliárd EUR. Rada zvýšila predbežný návrh rozpočtu Komisie na rok 2008 zo 6,672 miliárd EUR na 6,89 miliárd EUR, predovšetkým vyčlenením ďalších súm pre Palestínu a Kosovo. Parlament v ranom štádiu upozornil na to, že uvedené finančné prostriedky nebudú dostatočné, pretože sa nezohľadnili výzvy, ktoré už bolo možné predvídať. Teraz nám Rada tvrdí, že sú potrebné oveľa vyššie sumy, a to predovšetkým v oblasti bezpečnostnej politiky. Zatiaľ však, bohužiaľ, nemáme žiadne konkrétne návrhy. Čo sa týka SZBP, musíme s Radou dosiahnuť dohodu. Preto rokujme o skutočných potrebách na rok 2008 otvorene a čestne.

Ak sme na SZBP schválili na roky 2007 až 2013 sumu 250 miliónov EUR ročne, schodok vo financovaní už bude viditeľný. Naše náklady na bezpečnostnú politiku sú takmer v súlade s časovým rámcom.

Ďalšou dôležitou otázkou je Palestína. V roku 2007 využívame výrazne viac finančných prostriedkov ako sa odhadovalo, do 400 miliónov EUR. Aj v budúcom roku budeme potrebovať viac peňazí ako zatiaľ odhadli Komisia a Rada. Nemôžme však očakávať, že Parlament použije v rozpočte nižšie sumy, a že v priebehu roka ochudobní ostatné politiky len preto, že neexistuje skutočné plánovanie.

Doteraz nie sú jasné ani otázky týkajúce sa presného rozdelenia úloh v súvislosti s Kosovom a rozpočtovými potrebami na rok 2008. Viem, že v tomto prípade budeme musieť najskôr počkať na presný mandát.

Na záver by som rád poukázal na politický dialóg, ktorý budeme musieť v krátkom období začať. Európsky parlament za neho bojuje počas rokovaní o viacročnom finančnom rámci a je potrebné, aby bol zakotvený v medziinštitucionálnej dohode. Bolo by to vhodné fórum na konštruktívne riešenie hlavných udalostí v správnom čase a na základe vzájomnej dôvery. Bol by to vhodný kontext na prípravu revízie nových finančných nástrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ralf Walter (PSE), spravodajca Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. – (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, Výbor pre rozvoj sa pokúša stanoviť priority vo svojich výdavkoch odhadovaných v rozpočte. Vieme, že rozvojová pomoc, a teda naša pomoc najchudobnejším ľuďom tejto planéty nie je čímsi, o čom možno rozhodnúť okamžite a čoho výsledky sa objavia nevedno odkiaľ. Existujú isté postupy a my na nich musíme nepretržite pracovať.

Zdôraznili sme, že chceme bojovať proti chudobe. Znamená to, že ak chceme, aby boli ľudia schopní rozvíjať prostredie v ktorom žijú, svoju vlastnú krajinu, musíme im poskytnúť vzdelanie a zaručiť dobrý zdravotný stav. V minulosti sme investovali veľké množstvo finančných prostriedkov do boja proti malárii, tuberkulóze a AIDS a chceme týmto krajinám pomôcť prostredníctvom zavedenia siete na predchádzanie konfliktom a cezhraničnej spolupráce medzi rozvojovými krajinami rozvinúť skutočné preventívne opatrenia ako sú napríklad zákaz ľahkých zbraní, nášľapných mín a atómových, biologických a chemických zbraní.

Avšak nemalo by sa stávať, a v tom aj spočívajú moje dve námietky voči Rade a Komisii, že Rada len preto, že v programe už je na rade nová téma, stručne oznámi: začíname všetko reorganizovať. Musíme pomôcť Kosovu a musíme pomôcť Palestíne, s tým všetci plne súhlasíme. Musíme im pomôcť, nemali by sme však brať peniaze tým najchudobnejším z chudobných a veriť, že v tejto náhlej zmene možno nájsť kontinuitu s predošlou činnosťou alebo že by ľudia zvonku mohli mať pocit, že skutočne naplno pomáhame najchudobnejším z chudobných. Na ceste už určite sú ďalšie finančné prostriedky a viem, že ide o peniaze daňových poplatníkov, je však potrebné dať to najavo takto priamo. Budeme úspešní, aj keď to urobíme.

Druhá otázka smeruje Komisii. Presne viete, aké sú naše priority v boji proti chudobe. Práve som sa o nich zmienil: poskytovanie zdravotnej starostlivosti a základného vzdelania, ktoré umožnia ľuďom zarobiť vo vlastnej krajine isté peniaze. Do rezervy sme vložili dosť veľké množstvo finančných prostriedkov a neuvoľníme ich, kým nedáte jasne najavo, že pripúšťate a prijímate priority Parlamentu.

Nechceme zavádzať mikroriadenie, vykonali sme však politické hodnotenie, s ktorým ste súhlasili. Budeme na ňom trvať a uskutočníme ho. Bude reálne rovnako ako v ostatných prípadoch zahraničnej politiky, a preto využijeme svoje práva a príležitosti týkajúce sa rozpočtu s cieľom použiť na vás primeraný nátlak.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Šťastný (PPE-DE), spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko. Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval pánom Virrankoskimu a Itälämu za výbornú, avšak nevďačnú prácu.

Som presvedčený, že je potrebné zdôrazniť nielen úlohu Parlamentu ako inštitúcie, ktorá má dohľad nad rozpočtom, ale aj úlohy jednotlivých výborov v súvislosti s hľadiskami rozpočtu spadajúcimi priamo do sféry ich pôsobnosti. Predkladanie správ jednotlivých GR rozličným výborom o očakávaných výdavkoch v príslušnom roku považujem za veľmi prospešné. Musí sa dodržať istý stupeň kontroly a transparentnosť. Aj napriek skutočnosti, že Výbor pre medzinárodný obchod nemôže spolurozhodovať o obchodných záležitostiach si myslím, že sme zaviedli veľmi dobrý postup, v rámci ktorého prebieha s GR pre obchod priama a otvorená diskusia o rozpočtových záležitostiach a o potrebe jednotlivých výdavkov.

V súvislosti s rozpočtovými riadkami by som rád zdôraznil potrebu udržať pomoc pre obchod ale aj parlamentný rozmer organizácie WTO ako dôležitých hľadísk rozpočtu pre obchod. Musíme byť schopní propagovať európske výrobky v tretích krajinách. Musíme mať odborníkov, ktorí našim spoločnostiam pomôžu vstupovať na zahraničné trhy, zároveň však musíme pomáhať rozvojovým krajinám vyvážať do EÚ. Dlhodobý trvalo udržateľný rozvoj nemôže existovať bez obchodu. WTO bol nedávno vyčítaný nedostatok transparentnosti. Parlamentný rozmer medzinárodných obchodných rokovaní je dôležitou iniciatívou, ktorú by sme mali aj naďalej podporovať, pretože zlepšuje dialóg, poskytuje väčšiu legitímnosť a umožňuje väčší dohľad.

Záverom chcem naliehavo vyzvať Komisiu, aby sa uistila v tom, že bude Parlament v patričnom čase informovať o všetkých projektoch týkajúcich sa mikrofinančnej pomoci. Na základe informácií bude možné uskutočniť v príslušných výboroch vhodnú rozpravu a my ako inštitúcia budeme vedieť, ktoré prijímajúce krajiny využívajú finančné prostriedky EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE), spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko. – (ES) Vážený pán predsedajúci, Výbor pre rozpočet sa vo svojom stanovisku k rozpočtu na rok 2008 zameral na dve otázky.

Prvou je súlad s odsekom 44 novej medziinštitucionálnej dohody, ktorý sa týka vyhlásenia o vierohodnosti a ročného overenia, ktoré musí zaslať každý členský štát. V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zaoberáme závermi a odporúčaniami absolutória z rokov 2004 a 2005, o ktoré požiadala väčšina členských štátov, sme však presvedčení, že by ich malo byť ešte viac.

Vieme, že Európska komisia nedokáže do 15. februára zhodnotiť mieru, do akej členské štáty splnili tento záväzok. Aby sme však Európsku komisiu podporovali v hodnotení bez straty času, vytvorili sme rezervu na náklady na zamestnancov Komisie. Sme si istí, že Komisia má rovnaký záujem ako Parlament, aby sa uistila, že členské štáty uplatňujú odsek 44 v oblasti spoločného riadenia v plnej miere. Z uvedeného dôvodu som presvedčený, že v súvislosti s touto rezervou dosiahneme dohodu.

Druhým bodom je transparentnosť. Sme presvedčení o tom, že čím podrobnejšie sú rozpočtové výdavky, tým jednoduchšie bude môcť príslušný rozpočtový orgán monitorovať ich využívanie.

Z uvedeného dôvodu sme požiadali o vytvorenie nových rozpočtových riadkov pre oblasti, ktoré sú pre Parlament veľmi citlivé, napríklad agentúry, rozvoj vidieka, ako aj iné kategórie ako napríklad vonkajšia činnosť. V súvislosti s nimi má Parlament a Výbor pre rozpočet prijať veľmi jasný záväzok, ktorý sa týka prispievania k čo najväčšej transparentnosti, ktorú si vyžaduje verejná mienka.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristobal Montoro Romero (PPE-DE), spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. – (ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, páni spravodajcovia, Výbor pre hospodárske a menové veci predložil jednomyseľne prijaté stanovisko, nik nehlasoval proti, v ktorom, po prvé, velebíme pokroky v rozpočtových prostriedkoch, zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti pre hospodársky rast a zamestnanosť a predovšetkým tých, ktoré sú zamerané na súdržnosť pre rast a zamestnanosť v rámci Európskej únie.

S ohľadom na všetky záležitosti, za ktoré je výbor zodpovedný, konkrétne hospodárske a menové veci, oblasť podnikov, hospodársku súťaž, dane a colnú úniu, boj proti daňovým podvodom a všeobecným podvodom v európskej štatistike a predovšetkým v kapitole o štatistike, je samozrejmé, že vítame pokroky v rozpočte, v rozpočtovom postupe. Našli sme však aj nedostatky.

Boli by sme radi, keby sa viac peňazí použilo na hospodársky rast, inými slovami na blahobyt občanov s cieľom jasnejšie podporiť programy menovej únie, jasnejšie podporiť malé a stredné podniky ako zdroj vytvárania pracovných miest. Samozrejme, všetci sa musíme riadiť zásadami úspornosti, sú na prvom mieste, a ja som prvý, čo to tvrdí. Avšak tieto zásady a súčasné nedostatky v rozpočtoch Únie sú od seba na míle vzdialené.

Sme presvedčení, že Európska únia by z hľadiska podpory hospodárskeho rastu skutočne mala mať pohotovejšie reagujúce rozpočty, ktoré budú vytvárať pracovné miesta. Preto je absolútne nevyhnutné vyčleňovať zdroje, ktoré patria všetkým krajinám EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci vítam predovšetkým skutočnosť, že Komisia je ochotná využiť na rast a zamestnanosť 44,2 % rozpočtu, čo predstavuje 57 miliárd EUR. Zvýšenie zodpovedajúcich okruhov rozpočtu o 2,3 miliardy EUR na rok 2008 predstavuje účinnú podporu lisabonskej stratégie. Rada by som vyzdvihla najmä tri pilotné projekty v sociálnej oblasti aj napriek tomu, že Výbor pre rozpočet v jednom prípade finančné prostriedky neschválil a v druhom ich výrazne znížil.

Výbor pre rozpočet znížil finančné prostriedky aj na projekt týkajúci sa zamestnanosti v zdravotníctve, ktorý mi tiež prirástol k srdcu pre značné problémy, zaznamenané v tejto oblasti od rozšírení EÚ v rokoch 2004 a 2007. Z uvedeného dôvodu by mal byť pilotný projekt realizovaný nami navrhnutým spôsobom. Ide najmä o možné predpisy pre sociálne služby. To isté sa týka aj ďalšieho projektu, ktorý sme navrhli, konkrétne sociálnej integrácie prisťahovalcov.

Preto vás prosím, podporte pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sme do návrhu opätovne vložili. Rada by som znova podporila aj projekt rodín, ktorý má realizovať nadácia v Dubline, a ktorý by sme radi podporili sumou vo výške 400 000 EUR. Výbor pre rozpočet ho však zamietol v plnej miere. Aj pracovné miesta priaznivé pre rodinu, zlepšenie bytovej situácie rodín a pokračujúca podpora rodín patria medzi základné ciele nás, Európanov.

Z uvedeného dôvodu by riešenie týchto problémov malo byť začlenené do pracovného programu nadácie v Dubline a samozrejme by jej mali byť pridelené potrebné finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (PSE) , spravodajkyňa stanoviska Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín obnovil údaje z rozpočtového plnenia vo svojom odvetví znížené Radou, na výšku uvedenú v predbežnom návrhu rozpočtu Komisie. V porovnaní s rozpočtovým rokom 2007 to v oblasti životného prostredia znamená zvýšenie o 10,3 %

Sme presvedčení, že je to vhodné pre väčšinu dôležitých nástrojov v oblasti životného prostredia. Európska agentúra pre lieky, Európska environmentálna agentúra, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb sú naše agentúry, s prácou ktorých sme plne spokojní a obnovili sme aj zdroje ich financovania. Zdroje pre program Life+ sú odsúhlasené, začína sa práca a starý akčný plán pre zdravie bude od januára 2008 nahradený novým plánom. V tomto prípade výborné! Koncom roka alebo začiatkom roka 2009 bude určite možné vykonať hodnotenie.

Znepokojuje nás však program HELP. Vieme, aká škodlivá je konzumácia tabaku. Chceme však, aby tento odkaz počula a pochopila aj európska verejnosť. Rok 2008 je posledným rozpočtovým rokom, v ktorom od Fondu Spoločenstva pre tabak získame finančné prostriedky na kampaň proti fajčeniu. Žiadame Radu, aby urýchlene vyriešila otázku, odkiaľ bude možné čerpať prostriedky na túto kampaň v budúcich rokoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE), spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade mi dovoľte poďakovať v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku spravodajcovi a našim kolegom z Výboru pre rozpočet za nepretržitú konštruktívnu a účinnú spoluprácu.

Pre Výbor pre priemysel sú ústredné dve, úzko prepojené témy. Ako už bolo dnes uvedené, na jednej strane ide o systém Galileo, na druhej o projekt Európsky inovačný a technologický inštitút. Obidve iniciatívy predstavujú z hľadiska politiky v oblasti inovácie a priemyslu zásadne dôležité priekopnícke projekty, ktoré si zaslúžia našu plnú podporu.

Európsky inovačný a technologický inštitút výrazne prispel k prenosu technológií z vedy do priemyslu a do podnikov. Tu, v Európe, je ešte stále vysoký dopyt. Financovanie je však zdrojom otázok. Výbor pre priemysel bezpochyby argumentuje v prospech toho, aby financovanie neprebiehalo na úkor iných perspektívnych programov. Z uvedeného dôvodu by sme na financovanie Európskeho inovačného a technologického inštitútu nemali využívať finančné prostriedky siedmeho rámcového programu pre výskum, programu celoživotného vzdelávania alebo programu transeurópskych sietí. My vo Výbore pre priemysel sme za to, aby sa finančné prostriedky v prospech inštitútu ETI presunuli z administratívneho rozpočtu. Našťastie tento presun prisľúbil aj Výbor pre rozpočet. Navyše, Výbor pre priemysel je za jednoznačné financovanie aj nad rámec svojich vlastných rozpočtových riadkov.

Výrazne problematickejší je systém Galileo. Dúfam, že si môžem dovoliť z hľadiska priemyselnej politiky poznamenať, že som presvedčený, že sa zhodneme na potrebe systému Galileo a jeho financovania. Výsledkom posledného uznesenia o systéme Galileo bola argumentácia Parlamentu, s ktorou súhlasila aj Komisia, za financovanie zo strany Spoločenstva. Preto je podľa mňa rozhodujúca skutočnosť, že v projekte sa nakoniec pokračuje. Nie je potrebné znova ho rozbiehať, môže vychádzať zo značného úsilia zainteresovaných priemyselných podnikov. Počas nadchádzajúcich rokovaní je potrebné mať túto skutočnosť na pamäti.

Všetko ostatné, čo súvisí s projektom Galileo, odovzdávam svojmu kolegovi, pánovi Bögemu, ktorý bude spolu so svojimi spolupracovníkmi zodpovedný za ďalšie rokovania vo Výbore pre rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Fernanda Rudi Ubeda (PPE-DE), spravodajkyňa Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko. – (ES) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som tiež rada začala poďakovaním členom Výboru pre rozpočet za ich podporu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a ktoré výbor tiež prijal takmer jednohlasne.

Po prvé, v súvislosti s hlavou 12, „Vnútorný trh“, by som len rada povedala, že cieľom výboru bolo prostredníctvom našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov získať naspäť sumy v PNR plánované Komisiou, ktoré dokument Rady neskôr znížil.

Rada by som spomenula alebo vám pripomenula, že v Európskej únii je dôležité všetko, čo sa týka vnútorného trhu. Myslím si, že je to jasné. Je to jeden z hlavných základov pre celý ďalší vývoj, ktorý je vybudovaný okolo neho.

Chápeme, že v niektorých rokoch, ako napríklad v minulom roku alebo v budúcom roku 2008, je potrebné získať späť sumy plánované v PNR, pretože sa majú prijať dôležité právne predpisy, napríklad smernica o službách alebo plánované pokračovanie v práci na právnych predpisoch, ktoré majú zdokonaliť vnútorný trh.

Rovnaký argument by sa mohol týkať hlavy 14, „Colná únia“, ktorá sa tiež vzťahuje na zdokonalenie vonkajších hraníc Únie, čo nám následne umožní zabezpečiť správne fungovanie nášho jednotného trhu.

Na záver, pokiaľ ide o hlavu 17 súvisiacu s ochranou spotrebiteľa, ktorou sa zaoberá výbor, ktorého som spravodajkyňou, rada by som povedala, že s podporou Výboru pre rozpočet sme získali naspäť finančné prostriedky z PNR na program SOLVIT. V rôznych krajinách EÚ existujú rôzne úrovne vývoja spotrebiteľskej politiky a politiky ochrany spotrebiteľa. V mnohých prípadoch existujú nezrovnalosti, ktoré je potrebné vyriešiť prostredníctvom neprávnych, mimosúdnych nástrojov. SOLVIT sa osvedčil ako dobrý nástroj.

 Skôr než ukončím svoje vystúpenie, vážený pán predsedajúci, rada by som zvlášť poďakovala Výboru pre rozpočet za podporu pilotného projektu, na ktorý bol pridelený 1 milión EUR, čo nám na budúci rok umožní vykonať štúdiu monitorujúcu a porovnávajúcu uplatňovanie opatrení spotrebiteľskej politiky v rôznych členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski (UEN), spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.(PL) Vážený pán predsedajúci, Výbor pre regionálny rozvoj vo svojom stanovisku venoval osobitnú pozornosť rozpočtovým položkám týkajúcim sa kapitoly XIII alebo časti správy „Regionálna politika“. Naliehali sme na dodržanie alebo v prípade potreby obnovenie všetkých rozpočtových položiek z predbežného návrhu rozpočtu.

Výbor pre rozpočet uspokojil naše požiadavky a dokonca v položke 130616 týkajúcej sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj požiadal o zvýšenie platieb o 900 miliónov EUR. Výbor pre rozpočet sa stotožnil s našimi obavami o využití nepridelenej časti finančných prostriedkov v oblasti kohézie na dodatočné financovanie ďalších projektov, ako napríklad Európskeho technologického inštitútu. Na základe rozhodnutia Rady by to bolo v rozpore so zásadou súdržnosti a tiež by obmedzilo právomoci Európskeho parlamentu. Aby som to zhrnul, nie je to náš rozpočet snov, nie je to rozpočet, ktorý by nás tešil, ale Výbor pre regionálny rozvoj podporuje predbežný návrh rozpočtu, ktorý predložil Výbor pre rozpočet. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), spravodajca Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadaného o stanovisko.(NL) Vážený pán predsedajúci, nasledujúci rituál v súvislosti s rozpočtom na poľnohospodárstvo prebieha každý rok: Komisia prijme návrh rozpočtu, potom Rada bez veľkého zdôvodňovania zoškrtá mnohé položky, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podporovaný Výborom pre rozpočet obnoví tieto položky a potom na základe opravného listu Komisie začneme diskusie o prijatí presného rozpočtu na nasledujúci rok.

Prečo je potrebné, aby Rada neustále krátila rozpočet, je pre mňa záhada, lebo rozpravy o opravnom liste Komisie vedieme už od čias Amsterdamskej zmluvy, keďže nám poskytuje najaktuálnejšie dostupné finančné sumy. Myslím si, že by sme mali radšej pokračovať tým spôsobom.

Výbor pre poľnohospodárstvo zvýšil mnohé položky: na ovocie v školách, na mlieko v školách a podobne, keďže všetci chceme, aby sa povedomie o správnej výžive budovalo už v ranom veku. Oceňujeme pilotné projekty a prípravné akcie, ktoré boli pôvodne prijaté Výborom pre rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), spravodajca Výboru pre rybné hospodárstvo požiadaného o stanovisko. (PT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Výbor pre rybné hospodárstvo v rámci sféry svojej pôsobnosti predložil Výboru pre rozpočet na zváženie množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Väčšina z nich bola prijatá dobre a týka sa najmä posilnenia európskej námornej politiky v prípravných opatreniach na trvalo udržateľný rozvoj mora príležitostí, ktoré ponúkajú európske oceány a moria. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú tiež vyšších finančných zdrojov na kontrolu rybolovu, aby bola zabezpečená trvalá udržateľnosť morí a oceánov, a na zbieranie informácií dôležitých pre rozvoj trvalo udržateľnej politiky rybného hospodárstva, na vhodnú správu a účinnosť Európskej agentúry pre dozor nad rybným hospodárstvom, a navyše čo sa týka najokrajovejších regiónov, aby bola zaručená účinnosť súčasných programov dôležitých pre minimalizovanie obmedzení, ktoré neustále a osobitne postihujú tieto regióny.

Správy pána Virrankoskiho a moje sú jasným signálom na posilnenie politiky rybného hospodárstva aj so všetkými obmedzeniami spojenými s finančným výhľadom. Preto nalieham na mojich kolegov poslancov, aby tieto správy jednoznačne podporili a na Radu, aby zohľadnila návrhy, ktoré sme preložili, rovnako ako aj návrhy Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE), spravodajkyňa Výboru pre kultúru a vzdelávanie požiadaného o stanovisko. (DE) Vážený pán predsedajúci, zastupujem tu Výbor pre kultúru, ktorý je zodpovedný nie len za kultúru, ale aj za vzdelávanie, mládež, médiá a šport. Náš rozpočet je veľmi limitovaný v porovnaní s tým, aký by mal byť.

Verím, že keď sa dobre pozrieme na to, aký úspešný je program ERASMUS, pomocou ktorého môžu vysokoškoláci v Európe študovať v rôznych krajinách, vytvárať si priateľstvá v iných častiach Európy a hovoriť o nich potom so svojimi priateľmi a známymi, je jasné, že sa tento program významne podieľa na vzájomnom porozumení v Európe.

Myslím si, že

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadaného o stanovisko. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, zastupujem pani Dührkopovú, ktorá tu nemôže byť.

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci definoval tri hlavné priority pre rozpočet na rok 2008. Prvá z týchto priorít sa týkala posilnenia prevádzkových zdrojov pre agentúru Frontex, ktorá, ako viete, je poverená koordinovaním spolupráce na vonkajších hraniciach EÚ. Tento cieľ bol splnený: ak Parlament prijme našu iniciatívu, Frontex dostane 30 miliónov dodatočných prevádzkových rozpočtových prostriedkov, čiže viac ako dvojnásobok prostriedkov pridelených na rok 2007.

Druhá priorita sa týkala potreby transparentnosti v riadení počítačových systémov na kontrolu vstupu na európske územie. Preto boli rezervované rozpočtové položky boli na schengenské systémy SIS I a SIS II a na vízový informačný systém, známy ako skratka VIS. Tieto rozpočtové položky nebudú uvoľnené, kým nebudeme mať primerané právne podklady, kde je to nevyhnutné a v každom prípade informácie o ponuke a zmluvách.

Nakoniec, tretia priorita nášho Výboru sa týka Európskeho fondu pre návrat. Všetky rozpočtové položky na tento fond boli uložené do rezervy a budú uvoľnené len ak Rada a Parlament prijmú smernicu o spoločných normách a postupoch pre vrátenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú povolenie na pobyt v Európskej únii. Rada by mala vedieť: bez smernice nebudú peniaze. Je to také jednoduché.

 
  
MPphoto
 
 

  Rihards Pīks (PPE-DE), spravodajca Výboru pre ústavné veci požiadaného o stanovisko. (LV) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, som veľmi potešený, že na základe lisabonského samitu môžeme pristúpiť k podpísaniu reformnej zmluvy a jej ratifikácii a uvedeniu do praxe. Všetci chápeme, že táto nová zmluva je nevyhnutná pre rozvoj a konsolidáciu Európy. Preto som bol ako spravodajca Výboru pre ústavné veci požiadaného o stanovisko prekvapený, že kapitola 3b, ktorá sa týka európskeho občianstva, bola jediná, v ktorej bolo plánované výrazné zníženie výdavkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2007. V čase, keď sa mení inštitucionálna štruktúra Európskej únie, sú potrebné finančné prostriedky na komunikáciu s obyvateľmi EÚ. Občania EÚ musia byť informovaní o zmenách, ktoré majú byť urobené a musí byť zabezpečená ich spolupráca a podpora. Som preto vďačný členom Výboru pre ústavné veci z mojej politickej skupiny a zvlášť spravodajcom a členom Výboru pre rozpočet za ich podporu mojich návrhov v mnohých rozpočtových položkách, aby zvýšili výdavky na tento program. Dúfam, že aj Parlament podporí pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v rozpočte a že tieto zdroje budú vhodne použité na posilnenie Európskej únie. Ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE), spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko. (DE) Vážený pán predsedajúci, je dôležité zaobchádzať s rozpočtom rodovo neutrálne, ako by sme mali a musíme robiť z hľadiska politiky žien. Rodový aspekt je tu veľmi dôležitý a „zostavovanie rozpočtu s ohľadom na rodovú rovnosť“ nesmú byť len prázdne slová, ale musí to byť vidieť aj v praxi.

Je veľmi dôležité, aby sme zvýšili prostriedky na program DAPHNE. Žiaľ, náš doplňujúci a pozmeňujúci návrh neprešiel a teraz ho znova predložíme v Parlamente. My, sociálni demokrati, podporujeme pozmeňujúci a doplňujúci návrh a zvýšenie finančných prostriedkov na program DAPHNE, pretože je to relatívne malý, ale veľmi dôležitý program zameraný na boj proti domácemu násiliu.

Potom je tiež dôležité poskytnúť vhodné finančné prostriedky pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby bolo zabezpečené jeho úspešné uvedenie do činnosti. Tiež je dôležité, aby boli výdavky na Európsky rok medzikultúrneho dialógu rozdelené rovnako medzi obe pohlavia. Je veľmi veľa žien, hlavne migrantiek, ktorým by mala byť zverená hlavná úloha v medzikultúrnom dialógu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE), spravodajkyňa Výboru pre petície požiadaného o stanovisko. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som tiež zablahoželala dvom spravodajcom, pánovi Virrankoskimu a pánovi Itälämu k ich vynikajúcej práci.

Myslím si, že rozpočet by mal byť základným politickým aktom každej verejnej inštitúcie, ale takisto každého súkromného subjektu, pretože ukazuje politické rozhodnutia, na ktoré budú použité verejné peniaze. Existujú tri základné prvky: prvý, dôkladnosť; druhý, odvaha robiť efektívne a účinné politické rozhodnutia; tretí, kontrola výdavkov. Samozrejme, ako povedal pán Virrankoski, vyžaduje to prísnu a rozhodnú politiku, ktorá tiež zahŕňa revíziu postupov, čo plne podporujem.

Čo sa týka otázky Výboru pre petície, mali sme pocit, že Výboru pre rozpočet by sme mali odporučiť, že navrhované zvýšenie rozpočtu ombudsmana o 4,69 % bolo spravodlivé a primerané, čiastočne preto, že ombudsman je teraz kľúčovou politickou postavou v demokracii a transparentnosti Európskej únie a v správnom úradnom postupe, ktorý musíme ostražito sledovať.

 
  
MPphoto
 
 

  László Surján (PPE-DE). - (HU) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, najdôležitejšia položka v rozpočte na rok 2008 je kohézna politika. V každom členskom štáte existujú v skutočnosti málo rozvinuté regióny, takže všetci máme záujem o túto otázku. Navyše, kohézia je aj v záujme tých, ktorí sa podieľajú na financovaní tohto procesu a nielen v záujme príjemcov. Preto nemôžeme prijať žiadne návrhy na výrazné zníženie o zhruba pol milióna eur, platieb v rámci kohéznej politiky. Podľa môjho názoru je Parlament presvedčený, že nové členské štáty budú schopné upraviť a vyčerpať všetky im dostupné zdroje. My všetci to musíme presadzovať aj vo svojich vlastných krajinách.

Nie je to jediná položka, v rámci ktorej sme a naďalej budeme v rozpore s Radou. Môžeme tiež s istotou povedať, že sme s peniazmi európskych občanov hospodárili dobre, inými slovami povedané, zodpovedne. Na rok 2008 je oveľa nižší rozpočet ako strop stanovený vo finančnom rámci. Preto je sklamaním, že rozpravy o rozpočte programu Galileo alebo o Európskom technologickom inštitúte sú stále vášnivé. Obidva by boli výhodné pre rozvoj Európskej únie, tak prečo musíme klásť prekážky pri ich realizácii?

Ďakujem Európskej komisii a spravodajcovi za ich prácu a žiadam Parlament, aby podporil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre rozpočet a tým silne podporil rokovania pred druhým čítaním.

Nakoniec, pán predsedajúci, dovoľte mi pozdraviť poslancov, ktorí sú dnes prítomní, v deň štátneho sviatku mojej krajiny. Samozrejme, mám na mysli maďarskú revolúciu v roku 1956. Ďakujem za vašu pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (PSE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, Rada urobila tento rok to, čo robí stále: umožnila svojim štátnym zamestnancom na ministerstvách financií zostaviť rozpočet, ktorý zohľadňuje hlavný cieľ Rady, udržať nízke výšky položiek a čo je najdôležitejšie, udržať nízke platby.

Žiadnym spôsobom to neodzrkadľuje politické plány, ktoré chceme v Európskej únii realizovať – absolútne žiadnym! Rada vo svojich mnohých zloženiach má stále zvyk kázať v nedeľu a spokojne nechať iných, čiže Parlament, robiť skutočnú prácu zvyšné dni v týždni. Nezáleží na tom, či ide o otázku zahraničnej politiky, pomoci Kosovu, Palestíne či o uplatňovanie politík v oblasti konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť, ktoré sú pre Európu veľmi dôležité, v skutočnosti rozhodujúce pre prežitie.

Parlament sa pozrel vpred a zdôraznil, aj počas rokovaní o finančnom výhľade pred 18 mesiacmi, že v dohľadnej budúcnosti budú problémy s financovaním presne týchto politík. Avšak, náš odkaz bol prehliadaný a teraz si Rada musí vymýšľať riešenie za chodu. Skôr ako sme očakávali, čelíme situácii, keď musíme poskytnúť verejné prostriedky, aby sme zachránili projekt Galileo, pretože sen podnikateľskej iniciatívy stroskotal. Európsky parlament bol schopný celkom rýchlo súhlasiť, že začiatok projektu Galileo bude financovať z európskych peňazí pomocou „metódy spoločenstva“. Hocičo iné považujeme za šarlatánstvo a nechceme byť toho súčasťou.

Sme pripravení poskytnúť na program Galileo 2,4 miliardy EUR v období rokov 2008 až 2013 navyše k 1 miliarde, ktorá bola už plánovaná. Keďže však požadované prostriedky nie sú dostupné v kapitole 1a a ani nespadnú z neba, sme pripravení vziať ich z iných rozpočtových kategórií, spolu 2,2 miliardy EUR z kapitoly 2 2007 a 2008 a 220 miliónov EUR z kapitoly 5. Určite je to veľa peňazí z kapitoly 2, ale je to možné bez toho, aby boli poľnohospodári ukrátení o prostriedky. Ceny za poľnohospodárske produkty sú na svetovom trhu vysoké , takže naše dotácie môžu byť znížené.

Transakcia, pre ktorú sme vytvorili základ vo Výbore pre rozpočet v prvom čítaní, sa nazýva „malá revízia“. Pcha! Rada sa vyhýba hoci aj najmenším revíziám ako morovej epidémii, ale to je jej problém. V každom prípade sme pripravení vytvoriť podmienky pre Galileo, vlajkovú loď európskej technologickej inovácie.

Skutočnosť, že v rámci tejto malej revízie sme pripravení sprístupniť prostriedky na Európsky technologický inštitút, je pre nás hodná len krátkej zmienky, vzhľadom na výšku, vlastne nízkosť pôvodne požadovanej sumy: 2,9 miliónov EUR od 2008 do 2013. Očakávame, že sa Rada pohne a príde do Parlamentu a že sa pohne naším smerom.

Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi jednu ďalšiu poznámku. Skutočne sme očakávali, že sa tejto rozpravy v prvom čítaní zúčastní minister financií alebo aspoň štátny tajomník z portugalského predsedníctva Rady, aby sme mohli oceniť jeho prítomnosť. Nič proti vám, pán Mourato, ale ani portugalský podpredseda nášho vlastného Parlamentu nie je v tomto prípade náhradou.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ako hovorca skupiny ALDE by som v prvom rade rád ocenil prácu nášho kolegu, spravodajcu pána Virrankoskiho a predovšetkým by som mu rád povedal, že plne podporujeme stratégiu, ktorú vypracoval k programu Galileo so súhlasom Výboru pre rozpočet.

Európa potrebuje Galileo. Chceme, aby program Galileo bol financovaný zo Spoločenstva a chceme, aby boli prostriedky zaručené bez toho, aby mali negatívny vplyv na iné priority.

Tiež by som rád poďakoval nášmu spravodajcovi za to, že v zozname pilotných projektov ponechal tých niekoľko, ktoré sme sa zvlášť zaviazali riešiť, najmä mechanizmus včasného varovania pred únosmi alebo zmiznutím detí.

Rád by som povedal pár slov o správe pána Itäläho, ktorý, žiaľ, nie je v rokovacej sále. Oceňujem iniciatívy na zvýšenie zdrojov pre regionálne médiá určených na propagovanie iniciatív Spoločenstva medzi občanmi. Verím, že regionálne a lokálne médiá môžu mať oveľa väčší vplyv ako niektoré centralizované, byrokratickejšie iniciatívy.

Musím však povedať, že v správe pána Itäläho je iniciatíva, ktorá sa mi vôbec nepáči. Mám na mysli zvýšenie mesačných administratívnych výdajov každého poslanca Európskeho parlamentu o 1 000 EUR. Nepáči sa mi táto iniciatíva, ktorá je výsledkom dohody medzi dvoma politickými skupinami, náhodou medzi tými dvoma najväčšími, a ktorá sa náhodou objavila rok pred európskymi voľbami. Považujem to za skryté finančné príspevky na znovuzvolenie mnohých našich kolegov poslancov a budem hlasovať proti tomuto ustanoveniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, ujal som sa slova v rozprave o rozpočte na rok 2008, aby som vyzdvihol nasledujúce otázky.

Po prvé, hoci pri takmer výške 129 miliárd EUR sú výdavky v tomto rozpočte najvyššie v histórii Únie, pomer týchto výdavkov k hrubému národnému príjmu 27 členských štátov je nižší ako kedykoľvek predtým a na základe úprav Výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu predstavuje sotva 0,99 % hrubého národného príjmu vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo by som chcel zdôrazniť.

Po druhé, v rámci finančného výhľadu na obdobie 2007 – 2013, je strop viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2008 stanovený na 1,08 % hrubého národného príjmu členských štátov, takže tu sledujeme výraznú nezhodu medzi tým, čo sme chceli financovať len pred dvoma rokmi a čo chce Európska únia financovať teraz. Nemôžete mať viacej Európy za oveľa menej peňazí. Tento názor bol v tomto Parlamente opakovaný znova a znova a dnes si ho musíme pripomenúť ešte raz.

Po tretie, musíme podporiť rozhodnutia Výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu, ktorý významne zvýši financovanie na program Galileo, Európsky technologický inštitút a niektoré vonkajšie aktivity Európskej únie.

Po štvrté, musíme tlačiť na Európsku komisiu, aby čo najrýchlejšie prijala programy regionálneho rozvoja a rozvoja vidieckych oblastí, ktoré predložili členské štáty. Konkrétne v roku 2008 bude vyčlenených viac ako 20 miliárd EUR pre nové členské štáty. Preto by bolo dobré, keby mohli byť tieto prostriedky využité čo najefektívnejšie.

Na záver, po piate, stojí za zmienku založenie fondu na prispôsobenie globalizácii, ktorý umožní spoločnostiam zažívajúcim negatívne následky tohto procesu, využiť prechodnú podporu a ochrániť pracovné pozície v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Onesta (Verts/ALE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, svoje pripomienky zameriam na správu nášho kolegu, pána Itäläho, ktorý odviedol dobrú prácu. Vieme, že je vždy veľmi zložité zostaviť rozpočet pre našu inštitúciu.

Skutočne ľutujem jedno: je niečo veľmi zvláštne na rozpočte na rok 2008. Je to posledný rozpočet, v ktorom sme mohli zhromaždiť veľa peňazí na investície, najmä v majetkovej politike Parlamentu. Ak počítame všetky naše kancelárie v rôznych hlavných mestách, máme 32 pracovísk. Okrem Bruselu a Štrasburgu vlastníme len šesť miest v rôznych krajinách, v ktorých pracujeme. Vieme, že existuje politika nadobúdania majetku, ktorú nás Dvor audítorov pravidelne žiada dodržiavať, ale my ju nemôžeme uplatňovať, pretože pán Itälä bráni Parlamentu, aby do tejto politiky boli vsúvané peniaze a aby bolo vytvorené portfólio majetku. Chápem jeho obavy z vyslania signálu vyhlásením, že nemíňame všetky peniaze, lebo chceme zostať pod 20 % stropom. Bol to však rok 2008 alebo nikdy, pretože v roku 2009, ako viete, budeme platiť za štatút poslancov a už by sme to nemohli urobiť.

Okrem tohto ústupku musím uznať, že pán Itälä odviedol dobrú prácu a hlavne je to jeden z najzelenších rozpočtov, aké som kedy videl, keďže obsahuje veľa ustanovení, najmä ustanovení na zníženie uhlíkových emisií, kompenzáciu nášho uhlíkového vplyvu, snahu mať vozový park, ktorý zahŕňa hybridné automobily, snahu znížiť počet stretnutí prostredníctvom videokonferencií a dokonca zníženie počtu služobných ciest úradníkov, ktorí nás nie vždy nasledujú na miesta, kde sú potrební.

Aby som to zhrnul, mali sme mať viac peňazí na investovanie a činnosti v roku 2008, v predvolebnom roku. Ale vo všeobecnosti je to veľmi dobrá správa vzhľadom na vplyv na politiky, ktoré sú pre mňa dôležité. Preto budeme hlasovať za túto správu, pán predsedajúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). - (PT) V dvoch minútach, ktoré mám na príhovor, by som ešte raz chcel zdôrazniť, že rozpočtová história sa opakuje. Európska komisia predstaví navrhovaný rozpočet Spoločenstva, v tomto prípade na rok 2008, Rada navrhne výrazné zníženia v návrhu Komisie a Parlament predstúpi s návrhom na zníženie škrtov v návrhoch Komisie a Rady. Všetko sa zdá byť normálne, keby neboli všetky tieto návrhy nižšie ako rozpočet na rok 2008 v rámci finančného výhľadu na obdobie 2007-2013.

Ako sa stalo v predchádzajúcom finančnom rámci na obdobie 2000-2006, strop rozpočtu poskytnutého v súčasnom finančnom výhľade nie je dodržaný, keďže rozpočet Spoločenstva v roku 2007 bol o 1,6 miliardy nižší vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o viac ako 8 miliárd nižší v platobných rozpočtových prostriedkoch bez zohľadnenia skutočnej realizácie. Je jasné, že už samotná výška prostriedkov vo finančnom výhľade na obdobie 2007 – 2013 nie je podľa nás postačujúca na to, aby podporila skutočnú hospodársku a sociálnu súdržnosť v Európskej únii rozšírenej na 27 krajín.

V podstate všetky tieto návrhy na rozpočet Spoločenstva na rok 2008 sú v rozpore s požiadavkami bohatých krajín, ktoré stanovujú hornú hranicu rozpočtu na zhruba 1 % HND Spoločenstva, čím znižuje svoj podiel na tomto rozpočte a minimalizuje svoju prerozdeľovaciu úlohu. Návrh Parlamentu sa týka aspektov, ktoré zlepšujú návrh prezentovaný Radou, ako napríklad zvýšenie rozpočtových prostriedkov na kohéznu politiku, ako sme tiež navrhovali. Avšak mali by sme zdôrazniť, že efektívne uplatňovanie tejto politiky je do veľkej miery neskôr oslabené, aby boli dosiahnuté ciele neoliberálneho programu lisabonskej stratégie, ktorý jasne odmietame.

Avšak, dokonca aj návrh Parlamentu predstavuje zníženie o viac ako 5 miliárd EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, v súvislosti s tým, čo bolo schválené na rok 2008 vo viacročnom finančnom rámci. Keďže toto je fáza procesu rokovania, veríme, že na rozdiel od toho, čo sa stalo v minulosti, sa Parlament bude prinajmenšom usilovať zabezpečiť, aby boli minimálne sumy vo finančnom výhľade na rok 2008 dodržiavané čo najpresnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS). - Vážený pán predsedajúci, na rozpravy o rozpočte máme známy zákon, takzvaný zákon troch „L“, pretože rozpravy o rozpočte zahŕňajú odriekanie litánií ako v náboženskej liturgii, čo spôsobuje hospodársku letargiu. Nachádzame to v rozpočte na rok 2008.

Najskôr litánie. Pán Virrankoski odrieka tieto litánie ako ich odriekal pán Elles v roku 2006 a ako náš kolega, poslanec pán Garriga Polledo, v roku 2005. V prvom rade, litánie za zníženie rozpočtových prostriedkov: v návrhu rozpočtu Rada ministrov zníži rozpočtové prostriedky z predbežného návrhu rozpočtu. Pán Mulder nám vysvetlil, že je to celkom normálne napríklad pre poľnohospodárstvo. Európsky parlament však navrhuje obnoviť rozpočtové prostriedky. Litánie sa tiež týkajú rozpočtu, ktorý by mal neustále byť pod stropom viacročného finančného rámca. Viacročný finančný rámec už teraz zďaleka zaostáva za potrebnými rozpočtovými prostriedkami a rozpočet ešte viac. Je to kaskáda maltuzianizmu. Sú to tiež litánie politických priorít: rok za rokom sú spomínané boj proti chudobe, vzdelávanie, školenia, poľnohospodárska multifunkčnosť a siedmy rámcový program v oblasti výskumu. Tu môžeme začať hovoriť o liturgii.

Liturgia je najmä v rozpočtovej nomenklatúre a ideológii, ktorá ju podporuje. Nomenklatúra je prezentácia rozpočtu podľa činností, príprava rozpočtu podľa činností. V praxi sú výdavky rozdelené do rozpočtových hláv, do politických oblastí, ktoré zodpovedajú Generálnym riaditeľstvám. Rozpočet je ako obrovská saláma, druh inventáru obchodu s potravinami. Problém je, ako povedal spravodajca, že rozdelenie rozpočtu podľa aktivít vyvoláva zmätok s ohľadom na viacročný finančný rámec, ktorý je rozdelený do širších kategórií. Jedna má päť kategórií: konkurencieschopnosť, ochrana prírodných zdrojov, sloboda, EÚ ako globálny partner, správa a druhá má okolo 30 politických činností. Je zložité stanoviť zhodu medzi týmito kategóriami.

Toto všetko sa deje v mene rozpočtovej ideológie, ideológie výkonu, konkurencieschopnosti, efektivity, účinnosti a výsledkov. Vytvára to zmes nejasných nástrojov, indikátorov výsledkov a výkonu, zoznamov činností. Táto rozpočtová technológia je prezentovaná ako nová, stojaca na čele rozpočtovej inteligencie, ale v skutočnosti je to niečo staré, datujúce späť do roku 1947. Bol to americký Hooverov výbor, ktorý prvý krát hovoril o konceptoch výkonu, náklade/výnose, účinnosti, cieľoch a výsledkoch. Toto podnietilo vznik systému plánovania, programovania a zostavovania rozpočtu v Spojených štátoch v 60. rokoch v období prezidenta Johnsona a nulové rozpočtovanie za prezidenta Cartera – ideológiu rozpočtových výsledkov, ktorá sa rozšírila spolu s ústavným zákonom o finančnom práve na Nový Zéland, do Spojeného kráľovstva, Francúzska v roku 2001 a dokonca až do Mexika v roku 2006.

Človek by z toho mohol pochopiť, prečo európskemu rozpočtu chýba transparentnosť a skutočne aj účinnosť. V Európskom parlamente nesedí dohromady ani 100 ľudí schopných rozumieť európskemu rozpočtu podľa činnosti, so všetkými dôsledkami, ktoré to prináša: hospodársku letargiu Európskej únie. Pretože ak nie je Galileo, ak nie je železničné spojenie Lyon – Turín, ak nie je spojenie Janov – Barcelona, ak nie sú hlavné mestá spojené vysokorýchlostnými vlakmi, ak rozpočet na výskum nie je taký, aký by mal byť, ak je rozpočet pre 27 členských štátov Európy rovnaký ako španielsky rozpočet, ak je európsky rozpočet jedna dvadsatina z rozpočtu Spojených štátov, je to práce pre túto Malthusovu ideológiu. Možno je čas, aby sme si uvedomili, že popri bežnom rozpočte potrebujeme zvláštny rozpočet na financovanie pôžičiek z veľkej európskej pôžičky, ktorá by umožňovala investície.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). - (SK) Ak by sme podľa podielu výdavkových rozpočtových prostriedkov na hrubom národnom produkte chceli vyjadriť mieru dôvery v centrálne financované aktivity Európskej únie, potom krivka rozpočtovej dôvery by predstavovala krivku padajúceho listu. To je skutočne varovné. Podiel rozpočtových prostriedkov na hrubom národnom produkte už viac rokov klesá k úrovni 1 %. V návrhu rozpočtu na rok 2008 sa však doslova prepadol na úroveň 0,95 %. Podobne však pokračuje prepad objemu rozpočtových, ale najmä platobných prostriedkov v porovnaní s platobným stropom viacročného finančného rámca.

Predovšetkým navrhované nedočerpanie platobných prostriedkov vo výške viac ako 10 miliárd eur sa javí ako výrazná odchýlka oproti zámerom dlhodobého finančného rámca. Aj ja žasnem nad tým, že Rada navrhla zníženie platieb vo výške viac ako miliarda eur pre programy, ktoré sú pokladané za priority v rámci lisabonskej stratégie na zlepšenie európskej konkurencieschopnosti a súdržnosti. Súhlasím preto s názorom, že výdavkové parametre rozpočtu sú nedostatočné vzhľadom na politické výzvy, ktorým Európska únia čelí. Preto podporím návrh na posilnenie objemu platieb na úroveň 0,99 % hrubého národného produktu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, dnes by som chcela by som sa venovať dvom dôležitým rezervám v rozpočte Spoločenstva: jednu na politiku nehnuteľností a jednu na personál. Čo sa týka tej druhej, môžem povedať, že skríningová správa nám ukázala, že Komisia zamestnáva takmer 11 000 zamestnancov v administratívnej podpore a koordinácii – v riadení administratívy. Ak k tomu pridáte prekladateľov a domovníkov, bude to oblasť s najväčším rastom v počte zamestnancov, pretože je to ďalších 5 700 ľudí. Ak spomenieme z času na čas „lepšiu reguláciu“, musíme ihneď začať požadovať „lepšiu organizáciu“. Aby sme to mohli urobiť, potrebujeme viac informácií a na to je rezerva.

Časť práce, ktorú Parlament zadal Komisii, bolo hodnotenie, porovnanie pracovných pozícii zamestnancov s pozíciami v medzinárodných organizáciách. Komisia nám nechce ukázať toto porovnanie. Tvrdí, že sa dohodla, že tieto organizácie zostanú anonymné. Je to trocha husté! Pokrok môžeme dosiahnuť, len ak Parlament dostane informácie, o ktoré žiada, úplné informácie, nie čiastočné. Previerky nám poskytujú jednorazový pohľad, prvý pohľad na štruktúru zamestnancov Komisie, za čo sme vďační, ale neexistujú závery a Komisia nevytvorila akčný plán. Musím jednoznačne požiadať, aby bol tento akčný plán prezentovaný.

Taktiež neexistujú závery k politike nehnuteľností v Bruseli. Júlová komunikácia z Komisie o potrebách nehnuteľností nezohľadňuje výsledky previerok zamestnancov, hoci za obidva je zodpovedný ten istý komisár. Vy nie ste tá komisárka, ktorá sklamala a nemôže pokračovať. Sumy, ktoré Parlament uložil do rezervy, nútia Komisiu spájať tieto dva dokumenty. Komisia musí konečne začať pracovať na tejto záležitosti a vykonávať si riadne svoju prácu, pretože podľa mňa výsledky previerky zamestnancov, ktoré sme zatiaľ dostali, nemôžu byť prezentované našim voličom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). - (SK) Na začiatku by som rád poďakoval obidvom spravodajcom. Pánovi Itälämu ďakujem za viac ako osemmesačnú spoluprácu v otázke všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008. Hlavne v dôsledku rozšírenia sa rozpočet inštitúcií za posledné štyri roky zvýšil takmer o 18 %. Tento rozpočet už nebude rásť v budúcnosti takým tempom ako doteraz. Ak chceme zlepšiť efektívnosť inštitúcií, potrebujeme posilňovať aj ich vzájomnú spoluprácu. Som rád, že sa nepotvrdili obavy o rizikách takejto spolupráce.

Naše snahy smerovali k tomu, aby sme na jednej strane zabezpečili plnenie všetkých úloh, ktoré od inštitúcií očakávajú občania, a na strane druhej, aby aj finančné prostriedky boli využité efektívne. V oblasti tvorby rozpočtu Európskeho parlamentu je najdôležitejšie, aby sme sa teraz aj v budúcnosti sústredili na naše hlavné poslanie a prioritu: zlepšovať tvorbu právnych predpisov. Veci, ktoré s tým nesúvisia, musíme z rozpočtu v maximálnej miere odsunúť preč. Sme na najlepšej ceste, aby sa nám to podarilo.

Už v marci sme, vážení kolegovia, hovorili o tom, že potrebujete mať lepšie informácie o všetkých zdrojoch a materiáloch, ktoré sú pre vás k dispozícii, aby ste mohli zodpovedne a efektívne vykonávať svoju prácu. Aj preto žiadame administratívu, aby vytvorila systém riadenia znalostí, s ktorým budú môcť poslanci efektívne pracovať so všetkými dokumentmi.

Vážené kolegyne, kolegovia, svojim voličom chcete preukázať, že ich finančné prostriedky využívate hospodárne. Niekedy sa však stáva, že nemáte k dispozícii dokumenty ani v základných jazykoch. Dochádza k mimoriadnym zasadnutiam výborov, kde sú potrebné nové zdroje. Potrebujeme zlepšiť pružnosť v tejto oblasti. Veľká časť finančných prostriedkov inštitúcií súvisí s výdavkami na budovy, preto tejto oblasti musíme teraz aj v budúcnosti venovať veľkú pozornosť. V minulosti v rôznych prípadoch európske inštitúcie nakúpili alebo prenajali majetok v cenách vyšších ako trhová cena. Chceme, aby v budúcnosti boli lepšie preskúmané všetky súvislosti, ktoré sa týkajú nákupu, prenájmu a renovácií. Naším cieľom je znížiť náklady a zaistiť nevyhnutnú flexibilitu. Chceme sa vyhnúť kartelom a monopolným situáciám.

Druhou našou prioritou je, aby obyvatelia Európskej únie boli lepšie informovaní. Preto sme sa rozhodli posilniť túto oblasť v prospech regionálnych a lokálnych médií. Vážené dámy a páni, chceme neustále zlepšovať efektívnosť práce všetkých inštitúcií. O ich činnosti potrebujeme dostávať správy s vyššou informatívnou hodnotou. Tieto správy by mali jasne vyjadrovať úspech alebo zlyhanie pri dosahovaní cieľov. Oceňujem spôsob tvorby rozpočtu v tých inštitúciách, ktoré rozpočet tvoria nielen pomocou koeficientov inflácie, ale na základe skutočných potrieb. Na záver ďakujem spravodajcovi, že po náročných rokovaniach sa nám podarilo nájsť dobré kompromisy, ktoré zabezpečia lepšie využitie financií občanov Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, jeden a pol minúty na to, aby ste povedali, čo si myslíte o návrhu rozpočtu na rok 2008, je náročná úloha. V prvom rade by som chcela využiť čas na poďakovanie našim spravodajcom, pánovi Virrankoskimu a pánovi Itälämu, s ktorými sme museli s veľkými ťažkosťami nájsť cestu cez rozhodnutia, ktoré dnes navrhuje Výbor pre rozpočet. Viacročný finančný rámec na obdobie 2007-2013 nás samozrejme tlačí do úspornosti, ktorá nám, žiaľ, nedovoľuje či už stabilne alebo predovšetkým rýchlo napĺňať ciele, ktoré sme si pre Európu stanovili, napĺňať politiky, ktoré sú podľa mňa jediným spôsobom, ako zachrániť regióny Európy, pretože regióny môžu našim spoluobčanom poskytnúť pohodlný životný štýl, o ktorý sa usilujú v globálnom prostredí, ktoré sa premieňa a neustále posúva a vyvíja. Preto vyzývam Parlament, aby podporil iniciatívy nášho výboru, hlavne s vyhliadkou na strednodobé opätovné prerokovanie viacročného rámca a definovanie nového mechanizmu pre vlastné zdroje.

V súvislosti s týmto rozpočtom, keďže mám len málo času, by som len rada spomenula jednu vec. Ako stála spravodajkyňa pre štrukturálne fondy vo Výbore pre rozpočet som sa rozhodla opýtať členov Európskej komisie, aké boli príčiny pre uloženie 30 % administratívnych nákladov z týchto finančných fondov do rezervy. Štúdia o uplatňovaní štrukturálnych fondov, ktorú sme nedávno prezentovali s pánom Virrankoskim, zdôrazňuje pomerne dlhý čas, ktorý Komisia potrebovala na schválenie národných rámcov a operačných programov, takže teraz máme rekordné nesplatené záväzky za tri roky. Zaujatím pevného postoja k rezerve sme chceli na túto skutočnosť upozorniť. Regionálne politiky ako podpora výskumu a inovácie sú najdôležitejšie politiky pre budúcnosť nášho hospodárstva a preto aj pre prácu a kvalitu života Európanov. Chceme robiť veci rýchlo, ale chceme ich robiť dobre, čo vysvetľuje vysokú úroveň rozpočtových prostriedkov, ktoré žiadame, aby Rada podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(GA) Vážený pán predsedajúci, jeden aspekt rozpočtu by mal byť spomenutý a to peniaze vyčlenené na spoločnú poľnohospodársku politiku. SPP, ako sa táto politika v skratke nazýva, prešla za posledných 15 rokov mnohými reformami: reformy Mac Sharry, Agenda 2000 a odstránenie väzby medzi platbami a produkciou.

Rád by som objasnil jeden bod: vlády členských štátov nemusia súhlasiť so žiadnymi celkovými zmenami v platbách farmárom v Európe realizovaných v rámci SPP v období 2007 a 2013. V mojej krajine, Írsku, boli skutočne pevne stanovené finančné opatrenia pre farmárov vychádzajúce z poľnohospodárskej politiky v období medzi 2007 a 2013. Vieme, že poľnohospodárska politika by sa mala stať predmetom zdravotnej prehliadky, ale nie celkovej kontroly. A kontrola nebude zahŕňať finančné opatrenia, ktoré vypracovali najvyšší predstavitelia EÚ pre farmárov v Írsku a Európe do roku 2013. Dúfam, že to bude pochopené a že nič nebude vynechané; a že nebudú pokusy o narušenie, pretože pre farmárov v celej Európe je dôležité, aby všetko prebiehalo v poriadku.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - (DA) Vážený pán predsedajúci, naša skupina bude prirodzene hlasovať za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby bolo pridelených ešte viac peňazí Palestíne. Musíme však zdôrazniť skutočnosť, že tak Rada ako aj Komisia by mali zabezpečiť, aby sme neskončili v situácii, že vhadzujeme peniaze do bezodnej diery. V tomto prípade sa v súčasnosti poskytuje veľa pomoci, ktorá je v rozpore so stratégiou pomoci EÚ, kde musí byť príjemca schopný vybudovať trvalo udržateľné hospodárstvo. To je však nemožné, pretože Izrael potláča palestínsku spoločnosť a jej hospodárstvo, a to nie len v Gaze. Delegácia z Výboru pre rozvoj bola toho svedkom, keď navštívila Západný breh Jordánu a pásmo Gazy. Peniaze Európskej únie tečú nekonečne bez toho, aby sa vôbec Izrael zodpovedal.

Podali sme správu o rozhovore z Washingtonu, v ktorom sa jedného z konzultantov pre Stredný východ z Bieleho domu opýtali na rolu EÚ. Odpovedal: „EÚ? My dávame príkazy, Európa platí!“ Toto je tiež pravda. My stále vyplácame a Izrael má jednoducho povolené ničiť všetko, čo sme vybudovali. Komisia a Rada musia mať teraz požiadavky na Izrael. Blokáda pásma Gazy musí byť zastavená, aby sa umožnil pohyb tovaru a ľudí dnu a von. Pásmo Gazy je teraz v skutočnosti jedným veľkým nekrytým väzením. Zátarasy na Západnom brehu Jordánu musia byť takisto odstránené. Nehovorí to len naša delegácia. Odkaz zo Západného brehu a od nášho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc Európskej komisie bol rovnako jasný. Ak nie je nádej na zlepšenie alebo žiadne svetlo na konci tunela, tak zneužívame daňové prostriedky občanov EÚ a to musíme okamžite zastaviť!

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL). - (EL) Vážený pán predsedajúci, rozpočet EÚ je hlavným nástrojom na dosahovanie politických priorít. Rozpočtová politika EÚ má tri ciele: konkurencieschopnosť podnikov, boj proti terorizmu a intervencia v tretích krajinách.

Výdavky sa používajú na dosahovanie týchto troch cieľov, ale záujmy a obavy väčšiny sú úplne odlišné. Týkajú sa budúcich pracovných miest, platov, dôchodkov, štátnych škôl a vysokoškolského vzdelávania.

Položme si otázku o politických prioritách stanovených rozpočtom: skutočne zlepšia životy občanov? Spĺňa EÚ ako globálny hráč svoje záväzky spravodlivo? Ako zlepší životy európskych občanov 741 miliónov EUR vyčlenených na podporu slobody, bezpečnosti a spravodlivosti?

V nedávnom konzultačnom dokumente Rady na tému reformy rozpočtu sa hovorí, že dnes a hlavne v budúcnosti by mal rozpočet zintenzívniť konkurenciu v oblasti surovín a trhov, posunutím rovnováhy hospodárskej sily a liberalizáciou obrovských nových trhov, ktoré vytvárajú nové možnosti pre Európanov.

To je však presne to, čo ľudí Európy zavádza. Na začiatok namiesto toho, aby boli rozpočty členských štátov zamerané na sociálnu spravodlivosť, zhoršujú snahu o kontrolu trhov bez ohľadu na prostriedky. Dôsledkom toho je zhoršenie verejnej mienky v tretích krajinách voči Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, stále sme na začiatku nového finančného výhľadu, takže sme opatrní, čo sa týka plánovania výdajov na rok 2008. Zároveň však ide o štvrtý ročný rozpočet tohto parlamentného obdobia a nazbierali sme teda dostatok skúseností s rozpočtovým postupom a špecifickými pravidlami hry medzi Parlamentom, Komisiou a Radou. Pravdepodobne preto bol vo Výbore pre rozpočet pod účinným vedením pána Bögeho v duchu konsenzu presadený pri hlasovaní rekordný počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, čo určite uľahčí blokové hlasovanie vo štvrtok a poskytne nám pri rokovaniach pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2008 viac sily.

Priority na rok 2008 boli opakovane stanovené a financovanie programu Galileo bolo opakovane označené za problematické. Preto som rád, že môžem poznamenať, že v tomto rozpočte bol prvýkrát zohľadnený región Baltského mora, nie formou vyhlásenia, ale vo finančnom, t. j. skutočnom zmysle. Asi je to preto, že rovnako pani komisárka ako aj dvaja spravodajcovia a predseda Výboru pre rozpočet sú obyvateľmi tohto regiónu. Je dobré, že Európska únia berie na seba globálne záväzky, ale čím je väčšia Európska únia, o to viac vzrastá zodpovednosť za náš vlastný kontinent vrátane regiónu Baltského mora, t. j. v súčasnosti vnútorného mora Európskej únie a každý vie, v akom úbohom stave sa nachádza. Vzhľadom na to je dobré, že sme vo forme pilotných projektov a prípravných akcií našli finančný nástroj na zvýšenie zdrojov na regionálny rozvoj, bezpečnosť navigácie, zjednodušenie postupov prekročenia hraníc a predovšetkým ochranu životného prostredia.

Dúfam, že tieto priority spolu s celou našou rozpočtovou stratégiou obstoja v prísnom zrkadle Európskej komisie.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN BIELAN
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE).(MT) Vážený pán predsedajúci, na začiatok poviem, že súhlasím s tým, čo povedal pán Itälä k otázke rozpočtového postupu a že nikto nie je pripravený mechanicky súhlasiť. Preto navrhujem, aby sme o tejto téme diskutovali čím skôr, aby sme efektívne riešili ťažkosti a existujúce rozdiely. Na inej úrovni, vítame zvýšenie rozpočtu agentúry Frontex o 30 miliónov EUR. Realisticky očakávame zlepšenie v štruktúre agentúry, lepšiu koordináciu a ráznejšie operácie. Parlament dal jasný a konkrétny signál, že je teraz na agentúre Frontex a členských štátoch, aby odstránili neúčinnosť, nedodržané sľuby a odklady, ktoré sme znášali počas minulého roku. Ďalší bod, ktorému by som sa chcel venovať, sa týka správ a štúdií, ktoré boli vyhotovené alebo objednané rôznymi inštitúciami, vrátane Komisie. Je potrebná spoločná databáza správ a štúdií, aby sme sa vyhli zdvojeniu práce, znížili plytvanie a zároveň vo väčšej miere sprístupnili informácie. Okrem toho mala by byť vyhotovená výročná správa, ktorá zverejní zoznam týchto štúdií a správ, kto získal zmluvu, koľko stáli a ak je to možné, aký bol z nich osoh. Mali by sme tiež preskúmať vplyv a pridanú hodnotu správ vyhotovených Hospodárskou a sociálnou radou OSN a Výborom regiónov, najmä na základe správ, ktoré sú príliš technické alebo správ, ktoré už boli vyhotovené Komisiou alebo Parlamentom. V súvislosti s kúpou priestorov by som vám rád pripomenul, že v roku 2006 bolo odsúhlasené, že znovu preveríme politiku nákupu a prenájmu budov používaných inštitúciami, vrátane informačných kancelárií. Mám dojem, že v priebehu rokov inštitúcie z rôznych príčin kúpili a prenajali budovy za cenu, ktorá sa zdá byť vyššia ako trhová cena. Bez spochybňovania výhod politiky nákupu budov má stále zmysel inštitucionálne preskúmať, ako môžeme zlepšiť podmienky, za ktorých nakupujeme a prenajímame priestory a priblížiť kancelárie k trhovým cenám a tak sa vyhnúť situácii kartelov alebo monopolov. Nakoniec by som chcel zablahoželať fínskemu dvojtaktu k ich užitočnej práci a spôsobu, akým viedli rokovania.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi (ALDE). - (HU) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel zablahoželať spravodajcovi, pánovi Virrankoskimu, ktorý odviedol výbornú prácu. Rád by som však poznamenal, že ak chce byť Európska únia globálnym hráčom, tak potom je smiešne, že chce minúť menej peňazí na zahraničnú politiku ako na administratívne výdavky.

Po druhé, je neprijateľné, že výdavky súvisiace s rozširovaním, ktoré je považované za prioritu, by mali byť tiež nominálne nižšie v porovnaní s rokom 2007. Za tretie, je neprijateľné, že výdavky na zahraničné veci by sa mali zvýšiť v menšom rozsahu, o približne 1,5 %, než všeobecné výdavky, ktoré by sa mali zvýšiť o 2 %. To znamená, že Európska únia nezabezpečí dostatok zdrojov na splnenie úloh, ktoré si stanovila a ani nezabezpečí dostatok financií na splnenie priorít zahraničnej politiky. Na misiu v Kosove ani na poskytnutie pomoci palestínskemu ľudu neboli vyčlenené primerané finančné prostriedky. Obávam sa, že rozpočet bude musieť byť budúci rok znova niekoľko krát upravený, pretože neboli vytvorené rezervy na tento účel.

Dlhé roky sa opakuje problém nerovnováhy medzi východnými a južnými zložkami Európskej susedskej politiky. Južné krajiny dostali tri krát toľko peňazí na osobu ako východné krajiny a to je neprijateľné. Na záver, myslím si, že je dôležité vyriešiť otázku spolupráce medzi Európskym parlamentom a Radou v súvislosti s kapitolou Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). Zatiaľ neexistuje predbežná dohoda alebo politický dialóg a kým sa tak nestane, súhlasím s uložením 40 miliónov EUR do rezervy na SZBP. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). - (PL) Dámy a páni, jednou z vecí, o ktorej dnes musíme rozhodnúť, je pridelenie prvej časti finančnej podpory pre Európsky technologický inštitút. Je to obzvlášť dôležité a horlivo očakávané rozhodnutie pre mesto Vroclav, ktoré dúfa, že táto inštitúcia bude umiestnená práve tam.

Je veľmi zlé, že sme neboli schopní zriadiť túto inštitúciu pred ukončením rokovaní o rozpočtovom výhľade; značne to zdržiava jej uvedenie do chodu. Dnes máme možnosť dohnať stratený čas a poslať 3 milióny EUR, aby sme pripravili a rozbehli túto inštitúciu. Jej úplné financovanie v období 2010-2011 môže byť zaistené prostredníctvom preskúmania rozpočtového výhľadu.

Môžem vás ubezpečiť, že tieto peniaze budú dobrou investíciou. Dokazuje to pripravenosť a nadšenie miestnych úradov v Dolnom Sliezsku, podnikateľov a vedeckých odborníkov zapojiť sa do tohto projektu. Preto vás žiadam, aby ste prijali tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem spravodajcom pánovi Itälämu a pánovi Virrankoskimu za ich vynikajúcu prácu. Som rada, že Výbor pre rozpočet schválil dva pilotné projekty spojené s ochranou Baltského mora. Dúfam, že plenárne zasadnutie ich tiež podporí.

Je načase, aby sme Baltskej oblasti venovali väčšiu pozornosť. Od rozširovania v roku 2004 je to vnútorné more EÚ, ale zároveň je to jedno z najviac chorých a najznečistenejších morí na svete, čo zahanbuje EÚ.

Jeden z týchto pilotných projektov súvisí so znížením množstva nebezpečného odpadu, ktorý končí v Baltskom mori a korigovaním nedostatku kyslíka v hlbokých častiach mora. Druhý sa spája so znížením emisií oxidu siričitého z obchodovania prostredníctvom systému obchodovania s emisnými kvótami

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som tiež zablahoželal spravodajcom. V mojich pripomienkach by som však namiesto troch „L”, ktoré použil pán Martinez, ak sa dobre pamätám , boli to „litánie“, „liturgia“ a „letargia“, radšej použil tri „I“, čiže „implementácia“, „iniciácia“ a „imaginácia“.

Po prvé, rád by som poďakoval spravodajcom, hlavne pánovi Virrankoskimu za zahrnutie niekoľkých odsekov o monitorovaní rozpočtu. Je to veľmi dôležité, aby sme mysleli na otázku hodnoty za peniaze. Aj keď takáto osobitná podmienka nie je zahrnutá v uznesení, je bezpochyby dôležité pre všetkých, aby sme boli schopní odôvodniť našimi špecializovanými výbormi peniaze, ktoré skutočne míňame nielen v súčasnom období, ale na základe vyhlásení o národnom hospodárení, ktoré, zdá sa, mnohé členské štáty stále nie sú ochotné pripraviť.

Po druhé, rád by som v tejto súvislosti poďakoval tak spravodajcom ako aj komisárke za zrealizovanie týchto pilotných projektov a prípravných projektov v rámci vlastného rozpočtu na rok 2007. Tých projektov je niekoľko a je dobré, že máme určitú kontinuitu ako prechádzame do roku 2008, hlavne nadviazaním na pilotné informačné siete, ale aj na projekty s EÚ, Čínou a Indiou.

Tak sa dostávam k poslednému bodu, čo je otázka predstavivosti. Einstein povedal, že predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, s rozpočtom, ktorý predstavuje 0,99 % HDP Únie, nemôžeme mať pevné politické postavenie.

V súvislosti s kategóriou 1a, konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť, by malo byť zdôraznené, že je to prvýkrát, čo položky na tieto politiky predstavujú väčšiu časť predbežného návrhu rozpočtu. Položky Rady však obmedzujú tieto kategórie súvisiace s lisabonskou stratégiou, ktorá by mala byť základom politík Únie.

Rád by som spomenul financovanie projektu Galileo a Európskeho technologického inštitútu, ktoré sú prioritné projekty pre našu konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť. Finančný výhľad na obdobie 2007-2013 je nedostatočný na financovanie projektov takého strategického významu.

Ďalší bol súvisí s agentúrou Frontex, ktorá hrá dôležitú úlohu tak z humanitárneho ako aj politického hľadiska. Európska rada v júni zopakovala potrebu posilniť Frontex s cieľom zlepšiť spôsobilosť Únie riadiť vonkajšie hranice.

Je to tiež jedna z priorít, ktorú Parlament vyjadril pri niekoľkých príležitostiach. Dôkazom tohto je navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 30 miliónov EUR na prevádzkové náklady agentúry, čo je zvýšenie o 127 % v súvislosti s predbežným návrhom rozpočtu.

Prideľovanie do kategórie 4 je jednoznačne nedostačujúce na dosiahnutie našich cieľov a splnenie našich sľubov ako globálneho hráča a najmä, ako tu už bolo povedané, v operáciách v Kosove a Palestíne.

Na záver by som chcel povedať, že potvrdenie účasti Únie na EXPO Zaragoza 2008 – Vodný a trvalo udržateľný rozvoj – je správne rozhodnutie a dobrá príležitosť priblížiť európske politiky občanom Európy, čo musíme urobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, tiež by som chcel začať poďakovaním spravodajcovi Kyösti Virrankoskimu za vynikajúcu prípravu rozpočtu. Vypočul si rôzne zainteresované strany a tiež náležite bral do úvahy návrhy Výboru pre regionálny rozvoj. Spravodajca, pán Itälä, tiež odviedol veľmi dobrú prácu.

Je dôležité, aby rozpočtové prostriedky na regionálny rozvoj zostali na primeranej úrovni. Zároveň musíme zabezpečiť zjednodušenie a vyjasnenie postupov a administrácie regionálnej politiky v Únii aj v členských štátoch, aby všetky rozpočtové prostriedky vyhradené na regionálny rozvoj v členských štátoch mohli byť vynaložené efektívnejšie a rozumnejšie s cieľom znížiť regionálne rozdiely a realizovať lisabonskú stratégiu.

Byrokracia, ktorá je strašiakom Únie, tiež narúša realizáciu regionálnej politiky. Prvý rok nového programovacieho obdobia je takmer za nami a väčšina programov nie je ešte schválená. Toto je skutočne vážny problém ako povedal spravodajca. Keďže Komisia a členské štáty otáľali, projekty začali pomaly a prvý rok programovacieho obdobia bude problematický rok prerušenia. Komisia by mala bezodkladne schváliť zvyšné programy, aby mohli byť rezervované rozpočtové prostriedky vynaložené efektívne a plodne a aby mohli nové programy riadne prebiehať.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Ďakujem vám, pán predsedajúci a ďakujem aj vám, pán Virrankoski a pán Itälovi. S týmto rozpočtom Parlament zdvojnásobí rozpočet agentúry Frontex na takmer 70 miliónov EUR. Toto opatrenie hovorí samo za seba, pretože priorita Parlamentu podporiť Frontex je teraz každému jasná. Zvýšenie o 30 miliónov EUR bolo určené na prevádzkový rozpočet agentúry Frontex, aby mohla uskutočniť viac misií v oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté prílevom migrantov. Pán predsedajúci, zároveň sme 30 % rozpočtu na administratívu Frontexu presunuli do rezervy, pretože chceme, aby agentúra pracovala efektívnejšie. Existujú tri podmienky na zrušenie tejto rezervy: po prvé, chceme, aby riaditeľ agentúry Frontex udržiaval s nami pravidelný kontakt, aby mal Parlament väčšiu kontrolu nad agentúrou. Po druhé, chceme podrobné informácie o pracovnom programe agentúry Frontex na budúci rok. Keďže pán komisár Frattini, podpredseda Európskej komisie, sám oznámil, že od budúceho roku bude misia agentúry Frontex v Stredozemí stála, očakávame, že agentúre bude pridelených oveľa viac ako 10 miliónov EUR, ktoré sú pôvodne doteraz plánované pre misie na námorných hraniciach. Po tretie, chceme aktualizovaný a realistický zoznam zdrojov, lodí, lietadiel, helikoptér, ktoré sú členské štáty pripravené poskytnúť na misie agentúry Frontex. Nechceme fiktívne zoznamy, ako sme mali tento rok, v ktorom členské štáty údajne súhlasili poskytnúť Frontexu 21 lietadiel, 27 helikoptér a 117 lodí, ale v skutočnosti, keď mali byť misie uskutočnené, členské štáty nehanebne ignorovali svoje vlastné sľuby. Očakávame preto, že Frontex bude pracovať podľa riadneho harmonogramu, na ktorý sa bude možné spoľahnúť, kým zrušíme rezervu. Ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (PSE). - (SV) Vážený pán predsedajúci, spravodajcovia, dámy a páni, mnohí z vás sa teraz pýtate, prečo sa Parlament usiluje o revíziu dlhodobého rozpočtu. Skutočne nie sme schopní zvládnuť nové potreby, ako je program Galileo, Európsky technologický inštitút, ETI, pôsobenie EÚ v Kosove a Palestíne a zároveň zoškrtať rozpočet? Problém je, že stropy rozpočtov sa vzťahujú na celý rozpočet, ale samozrejme aj na každú jednotlivú rozpočtovú kategóriu. Žiadame o takzvané malé revízie, aby sme zabránili napríklad tomu, aby program Galileo spôsobil škrtanie v iných výskumných programoch. Ale všimnite si, že je to len v rámci celkových stropov. Uprednostňovali by sme zníženie prebytkov v rozpočte na poľnohospodárstvo, to je dôležité. Pokiaľ ide o Palestínu a náklady na pôsobenie EÚ v Kosove, chceme použiť „nástroj flexibility“. V opačnom prípade budeme musieť vziať peniaze z Afriky alebo Latinskej Ameriky a to by bolo nerozumné.

Prísny model rozpočtu EÚ musí byť zmenený. Chcem sa však jasne vyjadriť, že nechcem vybočiť z celkovej štruktúry, ale chcem dosiahnuť väčšiu flexibilitu v rámci štruktúry na účel riadenia nových potrieb. Ako inak sa budeme v budúcnosti venovať napríklad potrebám v klimatickej a energetickej politike? Okrem toho, chcem spomenúť len dve veci. Prvá, rozprava o Lisabonskej zmluve poukazuje na dôležitosť zvýšených zdrojov a dlhodobej perspektívy v snahách EÚ v súvislosti s komunikáciou, dialógom a demokratickým rozvojom. Tiež som sa snažil urobiť niekoľko úprav v prideľovaní kvót v tejto oblasti Výborom pre rozpočet. Dúfam, že teraz všetci súhlasíme s agresívnejšou investíciou. Po druhé, chcem spomenúť pilotný projekt, ktorý som sám spustil. Týka sa podpory rekonštrukcie kultúrnych a náboženských inštitúcií a pamiatok v oblastiach postihnutých konfliktom. Návrh sa týka v prvom rade Balkánu, ale z dlhodobého hľadiska by malo byť možné použiť tieto skúsenosti v ďalších oblastiach, kde zničené múzeá a zbúrané kostoly a mešity môžu zapríčiniť konflikt, ktorý EÚ môže pomôcť odstrániť. Tie oblasti by mohli byť napríklad Palestína, Afganistan, Irak a možno aj Tibet. V tejto oblasti žiadam poslancov o porozumenie a podporu. Ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem poďakovať spravodajcom, pánovi Virrankoskimu a pánovi Itälovi. Obidvoch poznám a tiež viem, že sú zástancami otvorenosti a transparentnosti a snažia sa postaviť hospodárstvo Európskej únie na trvalo udržateľných základoch, čo je jediná vhodná možnosť. Je dobré držať výdavky nakrátko a reagovať na požiadavky zdravého rozumu. Rád by som stručne upriamil pozornosť na niekoľko otázok. Prvá z nich sa týka výskumu a inovácie. Hoci viem, že toto je hlavne v rukách členských štátov, predsa len si Európska únia musí uvedomiť svoje vlastné záväzky, napríklad lisabonskú stratégiu a musí sa ich držať, aby sme mohli smerovať peniaze rozpočtu do oblasti výskumu a inovácie, a tak vytvoriť novú pridanú hodnotu pre Európu.

Teší ma takýto dôraz na Baltské more. Som presvedčený, že za to môžeme vďačiť spravodajcom. Je dobré si uvedomiť, v akom stave je pobaltská oblasť a tieto dva pilotné projekty sú dobrým začiatkom. Je pravda, že potrebujeme podstatne viac vstupov, ale toto je dobré miesto na začiatok.

Po tretie, pri navrhovaní rozpočtu je dôležité mať na pamäti princípy trvalo udržateľného rozvoja a hodnoty Únie. Musíme tak konať napríklad, keď posielame peniaze tretím krajinám a sme zapojení do rôznych projektov ako napríklad projektu Palestínskej autonómnej oblasti. Musíme zabezpečiť, aby boli zdroje správne využité a aby neskončili v činnosti, ktorá je v rozpore s demokraciou, ľudskými právami a slobodou prejavu, čiže s hodnotami Únie. Spôsob použitia peňazí a hodnoty Únie musia ísť vždy ruka v ruke.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). - (RO) Na začiatku tohto roku sme plánovali dohodnúť s Radou pragmatický a účinný rozpočet výsledkov, ktoré by dosiahli politiky potrebné v Európskej únii.

Našimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi vo Výbore pre rozpočet sme urobili vážne krátenia v programoch, ktoré spotrebúvajú peniaze daňových poplatníkov bez skutočnej pridanej hodnoty. Krátenia v poľnohospodárstve dosahujúce 553 000 000 EUR, konkrétne 77 % všetkých vykonaných krátení, odhaľujú ďalší jasný program Rady, postupne odstrániť politiku, od ktorej závisí celá štruktúra hospodárstva nových členských štátov. Teší ma, že vo Výbore pre rozpočet sa nám podarilo obnoviť úroveň prostriedkov určených na poľnohospodárstvo. Tiež dúfam, že Európska komisia čo najskôr schváli operačné programy a program rozvoja vidieka.

Okrem týchto aspektov by som rada hovorila o dôležitosti rozpočtu pre európsku politiku mládeže. Rozpočet, ktorý sme navrhli, používa 9 % zvýšenie vo financiách na programy celoživotného vzdelávania, čo dosahuje celkovú sumu 900 000 000 EUR. Tieto programy podporili európsku myšlienku viac ako hocičo iné. 90 % mladých ľudí si spája Európsku úniu s možnosťou cestovať, študovať a pracovať hocikde v Európe. Pre týchto mladých ľudí, musíme urobiť viac. Jeden z problémov, s ktorým sa stretávajú, je málo európskych štipendií, hlavne čo sa týka programu Erasmus. V súčasnom rozpočte sme zvýšili platby o 100 000 000 EUR z dôvodu rozšírenia Európskej únie o Rumunsko a Bulharsko. Musíme však zabezpečiť, aby sa každému študentovi dostal väčší podiel týchto peňazí. Erasmus by nemal byť dodatočný príjem pre mladých študentov, ale naopak hlavnou podporou pre tých, ktorí majú slabé finančné možnosti.

V neposlednom rade by som rada pripomenula Komisii záväzky, ktoré prijala v júlovom trialógu, konkrétne zabezpečiť primeraný počet pracovných pozícií pre nové členské štáty. V súčasnosti pracuje v manažérskych pozíciách veľmi málo Rumunov a Bulharov a naopak mnohí z nich pracujú na zmluvy na dobu určitú. Dodatočné prostriedky, ktoré sme poskytli Európskemu úradu pre výber pracovníkov, by mali byť čím skôr účinne použité na trvalé zamestnanie personálu nových členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Pre zástupkyňu Bulharska, jedného z najnovších členských štátov EÚ, je výzvou zúčastniť sa prijatia rozpočtu na rok 2008 ako riadna členka. Je to možné vďaka politike rozšírenia realizovanej Európskou úniou a podporenej tiež rozpočtovou politikou.

Podporujem správu a blahoželám spravodajcom a koordinátorom k dohode, ktorú dosiahli v súvislosti s rozpočtom a jeho zmenami. Návrh rozpočtu 2008 v časti o trvalo udržateľnom raste umožňuje aj najnovším členským štátom EÚ dosiahnuť ciele v súvislosti s ich členstvom. Operačné programy v rámci štrukturálnych fondov zabezpečujú vysokú kvalitu a odbornú kvalifikáciu ľudských zdrojov, konkurencieschopnosť, zlepšenie infraštruktúry, posilnenie administratívnej kapacity v doprave, životnom prostredí atď. Žiaľ, dostupných zdrojov je menej ako je potrebné.

Rada by som vyjadrila podporu aj strategickému zvýšeniu platieb do štrukturálnych fondov, sociálneho a kohézneho fondu, pretože im to umožní rozšíriť operačné programy a ich možnosti. Podporujem tiež 30-percentnú rezervu na administratívne výdavky, pretože verím, že je to spôsob, ako zabezpečiť účinnosť a kontrolu výdavkov.

Návrh rozpočtu na rok 2008 venuje pozornosť aj novým regiónom, ktoré vstúpili do EÚ. V oblasti Čierneho mora sú to Bulharsko a Rumunsko, ktoré sú tiež hranicami Európskej únie. Cieľom politiky EÚ a národných vlád je transformovať región v oblasti bezpečnosti, stability a dobrého susedstva. Región potrebuje zlepšenie infraštruktúry, viac investícií a primerané opatrenia na ochranu životného prostredia, vzhľadom na jeho vysokú industrializáciu a transformáciu na oblasť presunu surovín v energetickom sektore. Európska únia so svojou politikou a financovaním by mala zaručovať ekologickú bezpečnosť, stabilitu a bezpečnosť dodávok energie do Európy. Monitorovanie Čierneho mora a rámcový program v oblasti rozvoja Čierneho mora je pilotný projekt, o ktorom som presvedčená, že ho Európsky parlament podporí. Je to správny krok smerom k dobrému rozvoju čiernomorskej oblasti a smerom k integrácii občanov v čiernomorskej oblasti do politiky členstva v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Rada by som hovorila o vplyve rozpočtu EÚ na blahobyt obyčajných občanov Európy, z ktorých niektorí dnes sledujú naše rozpravy. Veľmi často počujeme, že Európska únia sa musí rozvinúť do najkonkurenčnejšieho hospodárstva na svete a rozpočet k tomu môže dopomôcť. Mal by byť však prepracovaný, aby bol účinnejší a mal by podporiť vedecký výskum a inováciu.

Žiaľ, v skutočnosti sa zdá, že Európska komisia ani nemá definíciu, čo predstavuje vedecký výskum. Rôzne projekty majú stanovené rozdielne výdavky podľa programu výskumu a inovácie.

Neustále hovoríme o Európe a jej vplyve vo svete. Silná, 27 členná, nanovo rozšírená Európska únia je schopná urobiť zmeny vo svetovom rozsahu. Rozpočet poskytuje významný objem peňazí na pomoc tretím krajinám. Podľa vyšetrovania, ktoré vykonal Dvor audítorov, sú však finančné prostriedky často použité neúčinne.

Dôvodom toho je, že väčšinu krajín, ktorým poskytujeme našu pomoc, riadia nedemokratické režimy. Ľudské práva sú porušované a projekty na pomoc pomáhajú hŕstke ľudí skôr zbohatnúť ako zvýšiť blahobyt obyčajných ľudí.

Preto by som vás rada vyzvala, dámy a páni, aby sme zabezpečili dodržiavanie podmienok definovaných v našich dokumentoch, najmä aby programy na pomoc boli prideľované v súlade s podporou demokracie a ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolf Berend (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade ďakujem celému rozpočtovému tímu za ich dobrú prácu. Dovoľte mi, prosím, niekoľko poznámok z pohľadu Výboru pre regionálny rozvoj.

Komisia vo svojich odhadoch hodnotila potrebu finančných prostriedkov v súlade s prahovými hodnotami medziinštitucionálnej dohody a podmienkami finančného výhľadu a brala do úvahy pravdepodobné žiadosti na súčasné obdobie. Preto sa záväzky v rámci štrukturálnych fondov na rok 2008 logicky zvýšili o 0,9 % a platby o 3,2 %, kým peniaze na Kohézny fond sa zvýšili o 14,4 % na záväzky a 36 % na platby.

Keďže Komisia je v skutočnosti jediná inštitúcia, ktorá má neobmedzený prístup k požadovaným informáciám v súvislosti s celkovými finančnými požiadavkami, náš Výbor sa riadil návrhom Komisie a tiež jednomyseľne a ihneď odstránil neodôvodnené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vykonané Radou v jej návrhu rozpočtu.

Okrem našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sme tiež zjednodušili administráciu a účinnejšie využili finančné prostriedky, najmä v súvislosti s lisabonskými a göteborskými cieľmi. Zamerali sme sa na jedinečné postavenie malých a stredných podnikov a tradičné malé obchodné činnosti ako je výskum a rozvoj. Považovali sme za zvlášť dôležité spomenúť iniciatívy JEREMIE a JESSICA, spomenúť aspoň dve kľúčové body v regionálnej politike.

Podporujeme tiež Komisiu v riešení budúcich demografických výziev v Európe, hlavne toho, že v niektorých regiónoch a dokonca vo všetkých členských štátoch je starnutie populácie hlavným problémom vzhľadom na zníženie pôrodnosti. Musíme propagovať hodnoty rodiny, napríklad tým, že pomôžeme mladým ženám vyvážiť rodinné a kariérne zodpovednosti. Je to politika zameraná na budúcnosť, ktorá sa tiež musí objaviť v hlavných oblastiach regionálnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, (PSE). - (NL) Vážený pán predsedajúci, Európa založená na solidarite: o to sa usilujeme. Rozpočet na rok 2008 obsahuje niektoré nové prvky, ktoré to bližšie ukazujú. Je však potrebný aj modernejší rozpočet: taký, ktorý je v súlade so znalostným hospodárstvom a je založený na solidarite. Na podnet Socialistickej skupiny v Európskom parlamente bude poskytnutá väčšia finančná pomoc pre Palestínu a Kosovo. Je to nevyhnutné, ale zložité.

Aj v iných sporných bodoch musí Európa prejaviť solidaritu. Je potrebné podporiť Fond globálneho zdravia a moju iniciatívu na posilnenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v chudobných krajinách, napríklad zníženie materskej úmrtnosti a právo na potrat. Podporuje to emancipáciu žien a tým napomáha rozvoju chudobných krajín.

Solidarita je tiež dôležitá, keď príde k reorganizácii rozpočtu EÚ. Najlepším spôsobom je samozrejme zníženie dotácií na poľnohospodárstvo, čo je teraz, keď sú vysoké ceny, veľmi reálne. Európa musí investovať do novej technológie a program Galileo ukázal, že tu je priestor na ďalší rozpočet. Môžeme existovať s nižšími dotáciami na poľnohospodárstvo, kým program Galileo podporuje zvýšenie zamestnanosti a inovácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - (SV) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Prijatie rozpočtu je každý rok jednou z najdôležitejších úloh, ktorú máme my, poslanci. Je to jedna z niekoľkých možností, kedy musíme vyslať veľmi jasný, hromadný odkaz o tom, akú EÚ chceme vidieť my v Parlamente. Vo všeobecnosti si myslím, že je dobré, že stále viac mojich kolegov poslancov, zdá sa, chápe význam zadržiavania finančných zdrojov EÚ, ale ešte stále máme pred sebou veľa práce. Myslím si, že pre nás je dôležité stanoviť správne priority v rozpočte, ale práca na monitorovaní peňazí a ich využitia je rovnako dôležitá ako zostavenie rozpočtu na správne účely. Ak to robíme dnes, myslím si, že, žiaľ, v mnohých oblastiach vidíme, že niektoré naše peniaze robia skoro viac zla ako dobra. Navyše, inštitúcie musia vyvinúť účtovný systém EÚ, aby bolo jednoduchšie pochopiť a monitorovať peniaze, aby sme mohli vidieť vopred aj dodatočne, ako sú v skutočnosti čerpané. Je to otázka transparentnosti.

Osobne dúfam, že rozpočet na rok 2008 označí jasnejšie EÚ, ktorá stanovuje priority, EÚ, ktorá sa zameriava na kľúčové úlohy – vytvoriť voľný pohyb tovaru, služieb, ľudí a kapitálu. Žiaľ, tohtoročný návrh rozpočtu nie je v tomto ohľade zďaleka uspokojujúci. Dovoľte mi, aby som uviedol len niekoľko stručných príkladov: finančná podpora na chov hodvábnika, včelárstvo, pestovanie bavlny, energetické plodiny, figy, konope, orechy, olivové háje, pestovanie ryže a tabak. Vývozné dotácie na obilniny, cukor a produkty z vinárskeho sektoru. Spolu tieto rozpočtové položky predstavujú viac ako 1 858 436 000 EUR. Okrem skutočnosti, že tieto rozpočtové položky sú podľa mňa neuveriteľným plytvaním peňazí európskych daňových poplatníkov, tieto peniaze robia viac zla ako dobra. Ovplyvňujú ľudí mimo Únie. Myslím si, že jedným z najvážnejších príkladov je pomoc EÚ pri vývoze v poľnohospodárstve, kde EÚ dotuje svoj vlastný poľnohospodársky sektor a tak zhadzuje tovary a ceny na trhu chudobných krajín. Ruší to prirodzené konkurenčné výhody chudobných krajín a je vážnou prekážkou na ich ceste k prosperite. Musíme niečo v tomto smere urobiť, nie v roku 2013 ale na budúci rok. Ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE). - (EL) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade mi dovoľte zablahoželať predsedovi Výboru pre rozpočet, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, ktorí predstavili dnes v Parlamente tento rozpočet s jasnými politickými cieľmi a dobre definovaným stropom 0,98 % HDP.

Dovoľte mi zdôrazniť len dva body, ktoré sú dôležité tak pre tento Parlament ako aj pre všetky krajiny.

Európsky parlament zdôrazňuje v odseku 24 tohto uznesenia potrebu Komisie čo najskôr schváliť národné operačné plány Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štrukturálne fondy. Správne časovanie je zvlášť dôležité, hlavne po nedávnych rozsiahlych prírodných katastrofách v krajinách južnej Európy, najmä v Grécku, kde musia byť rýchlo poskytnuté prostriedky na odstránenie škôd.

Môj druhý bod je o nedávnej kríze v cenách obilnín, ktorá spôsobila rozvrat na trhu obilnín a narušila príjmy v poľnohospodárstve. Viedlo to k zjavnému šetreniu prostriedkov v rozpočte Spoločenstva. Dovoľte mi však zdôrazniť, že tieto úspory by nemali byť za žiadnych okolností sprístupnené pre ďalšie politiky. Musia zostať v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a využité napríklad na riešenie kríz v poľnohospodárskom sektore.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge (PPE-DE), predseda Výboru pre rozpočet. - (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, Výbor pre rozpočet odporúča pre prvé čítanie v Parlamente rozpočet na rok 2008 vo výške 129,6 miliárd EUR na záväzky a 124,2 miliárd EUR na platby za prísneho dodržiavania všetkých našich dohôd a záväzkov z viacročných programov a finančného výhľadu. Môžem dodať, že je to oveľa nižšie ako strop, na ktorom sme sa dohodli v tomto viacročnom pláne v duchu rozpočtovej disciplíny a takisto v súvislosti s ponukou Rady vyriešiť aktuálne záležitosti ako sú program Galileo a financovanie udržateľnosti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Chcel by som vyjadriť moju úprimnú vďaku spravodajcom, pánovi Itälämu a pánovi Virrankoskimu, ktorí spolu s koordinátormi a personálom, odviedli výbornú prácu v príprave na prvé čítanie.

Po prvé, rozpočet Parlamentu. Medzi hlasovaním Výboru pre rozpočet a hlasovaním na zasadnutí Parlamentu prebiehal zmierovací proces na základe konzultácie s predsedníctvom Parlamentu a za úzkeho zapojenia administratívy. V rámci tohto procesu sme boli schopní citlivo a uspokojivo vyriešiť niekoľko protichodných postojov. Chcel by som však v tomto bode dodať, že predsedníctvo a administratíva musia mať ochotu čeliť otázkam a kritike zo strany Výboru pre rozpočet, pretože to je súčasťou našej úlohy. Časť sporu, ktorý preberáme každý rok, bolo možné vyriešiť určením lehoty od dvoch do troch týždňov medzi predstavením administratívneho návrhu rozpočtu Parlamentu a rozhodnutím predsedníctva, aby bolo možné bližšie vypočuť skupiny radšej na začiatku procesu ako na konci.

Pani komisárka, vo vašom liste zo 17. októbra ste znova naplánovali plnenie rozpočtu na koniec septembra. Ukázali ste, kde to funguje dobre a kde sú problémy, kde boli niektoré programy možno realizované príliš neskoro a kde samotná Komisia uplatňovala príliš veľa mikromanažmentu v súvislosti s ďalšími otázkami pre členské štáty. Celkovo však správa ukázala, že od májovej správy sa realizácia zlepšila. Ak chce teraz Komisia zostať dôveryhodná, nemôže ďalej presadzovať neskorú realizáciu alebo iné ťažkosti v roku 2008, aby ospravedlňovala nedoplatky v platbách alebo záväzkoch pri realizácii rozpočtu na rok 2008.

Dnes môžeme povedať, že dohodou medzi inštitúciami o agentúrach, ktorú dosiahli nemecké až portugalské predsedníctva, a vďaka výnimočnej práci našej stálej spravodajkyne Jutty Haugovej, bol rozvoj agentúr jednoznačne znovu obnovený tak, aby v budúcnosti neboli založené žiadne agentúry bez primeranej analýzy nákladov a výnosov a bez objasnenia, či majú pridanú hodnotu. Preto to musí byť zahrnuté v pravidlách správania pre výkonné agentúry, ktoré sú práve schvaľované. Pani komisárka, v tomto bode musím tiež povedať, že tento rok sme veľmi opatrne prerokovávali rozpočet na administratívu Komisie, ale to nemusí byť takto každý rok. V našom programe bude naďalej hodnotenie pracovných pozícií personálu, previerky, rozvoj, ktoré musia byť vykonané opatrne, bez zveličovania, ale zároveň transparentne.

Pán predsedajúci, vo veci programu Galileo sme zaujali veľmi jasné stanovisko. To, ako sme dnes ráno hovorili o Reformnej zmluve a silne sme ju podporili, bude v budúcnosti nazývané metóda Spoločenstva. Ak sa členské štáty domnievajú, že sa môžu spoľahnúť na zmes financovania alebo na financovanie mimo rozpočtu Spoločenstva vzhľadom na tento vývoj v Európe, je to jednoducho absurdné a nedáva to zmysel.

V mojom druhom bode by som rád hovoril o financovaní Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika by bez Parlamentu bola už v konkurze, pretože podľa rozhodnutia hláv štátov alebo vlád by sme museli v decembri 2005 zálohovať približne 90 miliónov EUR. Keď teraz počujem, že by sme mali ísť ďaleko nad rámec toho, čo nám Rada a Komisia navrhla vrátane Palestíny a Kosova, tak sme pripravení nájsť východisko. Samozrejme budeme musieť hovoriť o nástroji flexibility, na základe hlasovania. Tiež sa to týka ďalšieho uznania záujmov Parlamentu, ktorý jednoznačne a správne vyžaduje Výbor pre rozvoj.

Predsedníctvo si musí uvedomiť, že s výnimkou programu Galileo a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky môže Parlament o všetkom rozhodnúť sám. Preto naliehavo odporúčam: Rada musí získať dostatočný mandát, aby sme mohli dať programu Galileo a zahraničnej a bezpečnostnej politike pevné základy, dúfajme nie len na rok 2008. Ak to nedosiahneme, musíme ďalej rokovať počas realizácie rozpočtu v roku 2008. Dvere sú otvorené pre všetky rokovania, ale očakávame jasný signál z Rady, že prijíma opatrenia v súvislosti s týmito dvoma kľúčovými otázkami. V každom prípade, z hľadiska tohto Parlamentu bude existovať rozpočet na rok 2008.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 25. októbra 2007.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. – Musíme ukázať európskym daňovým poplatníkom, že rozpočet EÚ efektívne vyžíva finančné prostriedky a predstavuje správne finančné hospodárenie. Pretrvávajúce každomesačné dochádzanie Európskeho parlamentu do Štrasburgu je s uvedeným cieľom v absolútnom rozpore. Protirečí tiež našej snahe o riešenie otázok klimatických zmien. Hoci vítam pripomienky v správe pána Itälu o ekologickejšom využití dopravy, sotva riešia rozsah problému. Musíme bezodkladne konať a byť priekopníkmi, ktorí idú skutočným príkladom.

Čo sa týka správy pána Virrankoskiho, som sklamaná výškou financovania programov znižovania chudoby v najchudobnejších regiónoch, vrátane Ázie. Ak má byť EÚ dôveryhodná ako globálna veľmoc, musí dať svoje peniaze tam, kde je to potrebné.

Hoci vítam podporu pre Palestínu a Afganistan, v prípade Afganistanu je v rámci stratégie EÚ potrebná väčšia spoluprácu so susednými krajinami Indiou a Pakistanom, aby sme dosiahli dlhodobý úspech. Okrem toho ma mrzí navrhované zníženie financovania SZBP, najmä v Kosove. Táto politika by nemala byť oneskorená alebo nedostatočne financovaná.

Na záver, podporujem dôraz lisabonskej agendy na vytváranie pracovných miest a zvyšovanie zručností. Tieto iniciatívy skutočne prinesú pridanú hodnotu z EÚ k ľuďom, ktorých zastupujem v regióne West Midlands.

 
  
  

(Rokovanie bolo dočasne prerušené)

 
  
  

PREDSEDÁ: DIANA WALLIS
podpredsedníčka

 
Posledná úprava: 28. novembra 2008Právne oznámenie