Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2014(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0367/2007

Indgivne tekster :

A6-0367/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0456

Forhandlinger
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg EUT-udgave

8.11. Gian Paolo Gobbos immunitet og privilegier (afstemning)
PV
  

Betænkning af Diana Wallis (A6-0367/2007)

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch, for ITS-Gruppen. - (FR) Hr. formand! Jeg tror, den næste betænkning er fru Wallis' betænkning. På min gruppes vegne, Gruppen for Identitet, Tradition og Suverænitet, vil jeg tillade mig i henhold til artikel 168 at stille forslag om at henvise betænkningen til fornyet udvalgsbehandling.

Dette forslag om fornyet udvalgsbehandling beror på forretningsordenens artikel 168, hr. formand. Ved læsning af fru Wallis' betænkning virker det helt klart, som om ordføreren og måske Retsudvalget forveksler artikel 9 og 10 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter.

Ifølge ordføreren var hr. Gobbos adfærd ikke i overensstemmelse med artikel 9, men artikel 9 tager sigte på parlamentsmedlemmernes meningstilkendegivelser og handlinger i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og i særdeleshed i Parlamentet. Derfor var det ikke protokollens artikel 9, der skulle undersøges, men artikel 10, som sigter mod parlamentsmedlemmets øvrige handlinger, og det punkt, der skulle undersøges, var, om hr. Gobbos handlinger, som jeg straks vil påpege, jeg ikke bifalder politisk, havde politisk karakter eller ej.

Naturligvis har hr. Gobbos handlinger politisk karakter. Han har udført nogle handlinger til fordel for det, han kalder "Padania". Disse handlinger er pr. definition politiske, og utvivlsomt ville et parlamentsmedlem af en anden politisk observans - i betragtning af almindelig retspraksis i forbindelse med immunitet - have fået bekræftet sin immunitet, sådan som medlemmerne af det italienske parlament anklaget for samme forhold som hr. Gobbo fik bekræftet deres immunitet i det italienske parlament.

Følgelig vil der med fru Wallis' betænkning, hvis den godkendes i den nuværende form, være fare for at indføre en skelnen mellem national immunitet og europæisk immunitet i modstrid med protokollen, som netop henviser til national immunitet. Derfor mener jeg, at denne betænkning bør henvises til fornyet udvalgsbehandling.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Også jeg går ind for en henvisning til fornyet udvalgsbehandling, selv om jeg måske gør det af andre årsager.

Hvis vi kigger på forretningsordenens artikel 5, 6 og 7 og på protokollens artikel 9 og 10, fremgår det nemlig klart, at Parlamentet ikke har beføjelse til at udtale sig om den sag, der vedrører hr. Gobbo, og det skyldes ganske enkelt, at Gian Paolo Gobbo ikke var medlem af Europa-Parlamentet, da begivenhederne fandt sted.

Protokollens artikel 9, som forsvarer parlamentsmedlemmets ytringsfrihed, er således møntet på personer, der var medlem af Parlamentet, da de brugte visse udtryk eller begik handlinger, som kunne identificeres med disse udtryk. Eftersom Gobbo ikke var parlamentsmedlem på det tidspunkt, hvor begivenhederne fandt sted, ville den mest korrekte løsning efter vores mening være, at Parlamentet ikke kan udtale sig, da han ikke var medlem.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), ordfører. - (EN) Hr. formand! Som denne betænknings forslagsstiller for Retsudvalget kan jeg over for salen bekræfte, at der har været en fuld debat i udvalget, før betænkningen blev fremlagt i plenarforsamlingen. Udvalget har også hørt fra Hr. Gobbo, og der var et klart flertal for betænkningen.

Det er en skam, at hr. Gollnisch ikke tidligere har rejst de spørgsmål, han nævnte, men jeg er helt sikker på og tryg ved, at udvalget har vedtaget sin holdning med fuldt kendskab til alle fakta og alle regler. Jeg ser ikke nogen grund til, at betænkningen nu skulle henvises til fornyet behandling i udvalget.

 
  
  

(Parlamentet forkastede henvisning til fornyet udvalgsbehandling)

 
Seneste opdatering: 10. november 2008Juridisk meddelelse