Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0353/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0353/2007

Viták :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0479

Viták
2007. október 24., szerda - Strasbourg HL kiadás

20. A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása (vita)
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében Martin úr által a statisztikai célú vállalkozási nyilvántartások közös keretének megállapításáról és a 2186/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel a Tanács által elfogadott közös álláspont második olvasatra ajánlása (A6-0353/2007) [07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, előadó. – (DE) Elnök asszony, képviselőtársak, olyan késő van, hogy csak négyen vagyunk velem együtt. Azonban az egyik következő beszélő quaestor, aki szerintem megragadha a lehetőséget, hogy a valójában csak a jegyzőkönyv miatti úgynevezett vita hatékonyabb, racionális legyen. Mindenesetre, biztos úr, hálás vagyok, mivel késznek mutatkozott itt személyesen foglalkozni az üggyel. Számomra a jobb kormányzás, a hatékony és átlátható kormányzás nem ilyen áldatlan órában folytatott vita.

Az ügyet illetően újra kell kezdenünk egy messzire nyúló üggyel kapcsolatos munkánkat. Ez kulcsterület, mármint a statisztika. Másfelől teljesen indokolt,s zükséges érdekünk fűződik a legtöbb politikai folyamatban érintett személyt illetően, akiknek gyorsan informálódniuk kell, és részletesen tájékozódni az esetleges kapcsolatokról különösen a vállalati szektorban, továbbá a munka módjáról, különösen határon átnyúló módon: ezeket a határokat szerencsére sikeresen lebontottuk Európa számos országa közt.

Ilyen módon támogatjuk a Bizottság javaslatát, és erre a szükségre válaszul továbbvittük, mindig igen gondosan eljárva, a Gazdasági és Monetáris Bizottság titikárságán kiváló kollégámmal folytatott számos megbeszélés útján, az első olvasattól kezdve, hogy több bürokrácia ne legyen, sem több bürokratikus akadály, illetve hogy a tagállami vállalkozásoknak ne kelljen több űrlapot kitöltenie a módosítás és egyszerűsítés miatt, egyes esetekben pedig az ezzel járó pontosabb ellenőrzések miatt. Ezt a célt elértük.

Nem értük viszont el, hogy az új irányelv szerinti adatok valóban hozzáférhetők legyenek a tágabb nagyközönség előtt. Többet is tehettünk volna az átláthatóság előmozdításáért. Mindenesetre fontos volt, hogy a Ház gyors és egyértelmű eredményekhez jusson az első olvasattól kezdve. Sajnos a megfelelő konszenzus elérése és röviddel annak elfogadását követően itt – nem tudom, volt-e itt akár egy ellenszavazat – módosítások történtek más jogalkotási területeken, és így a véglegesnek tűnő jelentés tovább nem volt tartható jelenlegi formájában. Vagyis a második olvasatban három helyen két szóból álló kisebb változtatásokra került sor.

Figyelembe véve a történteket, mint mondtam, a következő kérdés merül fel: tényleg szükség van erre? Nem lehet bennünket az információcsere jobb koordinációjával és a döntéshozatal során tájékoztatni, hogy megtakarítsuk az egész esti vitát, ami úgyis névleges? Ezzel első olvasatban is foglalkozhattunk volna, ha a jelentést pár hét múlva fogadjuk el.

A tény, hogy itt ülünk, mutatja, hogy az Európai Unióban gyakran a kis részleteken bukik vagy áll minden. Sürgősen szükséges volt valamennyi kezdeményezés keresztülvitele, melyek célja a jogalkotási folyamatok apró részleteinek jobb koordinálása, melyek aztán Európában nagy volumenben folytatódtak. Ezzel megszűnnek a most elviselt vita jüvőbeli szükségessége, és pénzt is spórolnánk, ha belegondolunk a költségekbe – az elsőtől a második olvasatig, az előkészületek, tolmácsok és fordítások és a kései viták –, ami nyilván az Európai Unió érdekében áll, és fejleszti munkáját a polgárok nevében.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, a Bizottság alelnöke. − Elnök asszony, igen hálás vagoyk a Parlament jelentéséért, mivel ez megállapodást tehet lehetővé a Tanáccsal második olvasatban a statisztikai vállalkozási nyilvántartások kérdéséről, ami igen fontos a vállalkozási és más gazdasági tevékenységekre vonatkozó harmonizált teljes és megbízható statisztikák elkészítéséhez. Ez az új rendelet a vállalkozási nyilvántartás keretét az egész gazdaságra kiterjeszti, és kötelező jelleggel két jelenleg opcionális szektort is bevon, a mezőgazdaságot és a közigazgatást.

A javaslat legfontosabb újítása azonban az EU-ban aktív multinacionális vállalkozási csoportokra vonatkozó adatok kiterjesztése az EU-ban működő multinacionális vállalkozási csoportokra. Ez alapvető elem a gazdasági globalizáción belül. A múlt héten Lisszabonban tartott informális Európai Tanács támogatta a Bizottság javasolta megközelítést annak biztosítása érdekében, hogy az európai politikák célja az európai polgárok védelme egy globalizált gazdaságban. E célból elengedhetetlen, hogy a politikai döntéshozók és szocioökonómiai szereplők rendelkezésére pontos adatok álljanak az itt Európában működő transznacionális vállalkozások tevékenységeiről.

A statisztika elkészítéséhez szükséges felmérés válaszadóira nehezedő teher enyhítsét illetően a Bizottság a jobb szabályozásra való általános törekvés keretében külön figyelmet szentelt a statisztikák összegyűjtése egyszerűsítésének. A vállalkozási nyilvántartás fontos építőelem számos, a vállalkozások statisztikai terhének csökkentésére irányuló projektben. Ezek szükségesek a különböző forrásokból származó, üzleti jellegű adatok hatékony felhasználásához, ideértve az igazgatási adatok és a célzott statisztikai felmérések együttes felhasználását.

Új felmérésre természetesen nincs szükség a rendelet új követelményeinek teljesítéséhez, mivel ezek nemzeti szinten elérhető további igazgatási forrásokkkal és meglévő felmérések visszajelzéseivel is végrehajthatók.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök asszony, hadd mondjam el az előadónak – aki arról panaszkodik, hogy áldatlan órában ülünk itt –, hogy már 20 éve vagyok a nemzeti parlament tagja. Nem tudom, ő volt-e nemzeti parlamenti képviselő, itt azonban az ember hozzászokik az éjjeli ülésszakokhoz, számomra pedig ez nem áldatlan óra. Az előadó állíthatja, hogy az ügyet gyorsabban kellett volna kezelni, emlékeztetném azonban arra, hogy maga is némi időt vett igénybe, mielőtt késznek mondta magát a jelentés elkészítésére.

(FR)Elnök asszony, szeretném ugyanígy elmondani, hogy a vállalkozási nyilvántartásról szóló hatályos rendelet, mely a statisztikai célú tagállami vállalkozási nyilvántartásra vonatkozik, 1993-ra vezethető vissza, és mára részben elavult. A rendeletre irányuló javaslat két fő módosítást tartalmaz az új adatkövetelmények tekintetében, melyeket ezen összefüggésben azonosítottak. Minden gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás részese a GDP-nek és helyi egységeiket, illetve a megfelelő jogi egységet nyilvántartásba kell venni, kötelező jelleggel. Egyes üzleti szektorokban ez opcionális a rendelet hatályos verziója szerint.

Második érvem az, hogy a pénzügyi kapcsolatokat és a vállalkozási csoportokat szintén fel kell tárni, és a multinacionális csoportokra és tanácsadó egységeikre vonatkozó adatokat meg kell osztani a tagállamok és az Eurostat között.

Ami a jelentés második olvasatára vonatkozó ajánlást illeti, két technikai módosítás előtt állunk, melyeket az Európai Parlament jogi szolgálata javasolt. A Gazdasági és Monetáris Bizottság hozzám hasonlóan javasolta a jogi szolgálat ajánlásainak betartását, mvel ez helyesen mutat rá arra, hogy a Bizottság hatáskörén belül a „cél” és a „hatály” szerepeltetése lehetővé tenné a tagállami, hatósági és központi banki kötelezettségek módosítását, illetve saját kötelezettségeiét. E kötelezettségek az alapjogiaktus elemei; és módosításuk bármilyen irányba érintheti az alapjogiaktusban tett politikai döntéseket, illetve a közös álláspont ilyen módosítása nem jelent akadályt a második olvasatban való megegyezés előtt, amennyiben ezek a három fő intézmény közti megállapodás eredményét tükrözik, és lehetővé teszik, hogy második olvasatban lezárjuk ezt a vállalkozási kérdést. Fontos ügynek érzem ezt.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, az ALDE képviselőcsoport nevében. – (LT) Szeretnék köszönetet mondani az előadónak kiterjedt erőfeszítéseiért, melyeket e nagyon bonyolult technikai dokumentum erőfeszítése során tett, mivel a statisztika általában aligha érdekli a nagyközönséget, és nemigen vonzza őket. Ezért tárgyaljuk ilyen későn a kérdést. Nagy örömömre szolgál, hogy Frattini úr jelen van, bár a statisztika általában Almunia úr hatásköre. Azonban nagy adatbázisokról beszélünk, melyek használatát, biztonságát és kezelését egyértelműen meg kell határozni. Úgy hiszem, hogy Almunia úr igen jól ismeri problémáinkat a különféle adatbázisokkal, ezek használatával, biztonságával és a lehetőségről, hogy rossz célokra használják őket. A dokumentum számos pontot elismer, melyek segíthetnek a hasonló problémák elkerülésében.

Még egy dolog tölt el örömmel: a dokumentum eredményeként megnő az átláthatóság a kormány igazgatási funkcióiban. Számomra ez igen fontos, és az ilyen információknak a nagyközönség számára is hozzáférhetőnek kell lenniük.

Másrészt a Liberálisok és Demokraták Európai Szövetségének képviseletében mindenképpen aggaszt, hogy nemrég számos dokumentumot vitattunk meg a statisztikai adatok szerzésével kapcsolatban, különféle tevékenységeket ideértve, különféle regiszterekben. Egyre kevesebbet gondolunk a haszonra, a profit és az adatgyűjtés költsége közötti arányra.

Közgazdászként megértem az említett adatok jelentőségét a gazdaságpolitika és a döntéshozatal meghatározásában, még ha a biztonságra összpontosítunk is, fontos tudatában lenni az EU-n és a tagállamokon belül a multicégek tevékenységeinek.

A határmenti – az EU határa melletti – Litvánia képviseletében nagyon is értem ezt. Mindenesetre munkám kezdetén túl sokat hallottam, hogy elemezni kell, hogy mindez mennyibe kerül a kereskedelemnek, és számításokat kell végezni. Egyes tagállamok erre készen álltak. Hollandia pl. megtette.

Sajnos ezt a kezdeményezést elvetették. Csak sajnálni tudom a tényt, hogy ebben az esetben a tehernek a vállalkozással kapcsolatban való megerősítése és e teher enyhítése nem került figyelembe vételre. Különféle kis európai csoportok alakultak és lettek példának tekintve, elemezve egyúttal egész Európa statisztikai alapjait.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, előadó. – (DE) Elnök asszony, most, hogy Lulling asszony közvetlenül engem szólított meg, hadd mondjam azt, hogy azért, mert mások rosszul csinálják a dolgukat, ez még nem kell, hogy szerepmodell legyen nekünk. A tény, hogy ilyenkor vagy még később még mindig vitáznak a nemzeti parlamentek, nem segít az itteni helyzeten. Szomorú tapasztalat, hogy ha valaki reformjavaslatot tenne, mások ezeket mindig megakadályozzák valami egyébre hivatkozva.

Másodszor: nem volt késedelem, Lulling asszony. Legalábbis félreértések voltak. Az általam említett késedelem több olyan ügy szerencsétlen egybeesése, melyekkel egyszerre kellett foglalkoznom.

A harmadik pontot illetően kitartok a véleményem mellett. Úgy hiszem, hogy politikai és tulajdonképpen demokratikus szempontból ésszerűtlen ilyen későn úgynevezett vitákat tartani, és alig várom, hogy ismét találkozzak a biztossal közös barátunkkal, Staffler úrral együtt a bolzanói Hotel Laurinban, és ott párbeszédet folytassunk. Szerintem igen valószínű, hogy inkább ott kerül sor politikai előrelépésre, mint itt, mivel most csak hárman vagyunk jelen és a biztos – igen, hadd ismételjem meg: csak hárman –, és álvitákat folytatunk egymással ebben az áldatlan órában.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(DE) Elnök asszony, az előadó azt állítja, hogy a késedelemért nem felelős. Dehogynem! Ő volt a bizottságban a tennivaló mögött, és erről igazán nincs több mondandóm.

(FR)Elnök asszony, még egy dolgot mondanék: rámutatva arra, hogy az előadó indokolása a tárgytól teljesen eltérő észrevételeket tartalmaz, melyek függetlenek az e jelentésben tárgyalt téma összefüggésétől. Az előadó saját személyes nézetei a...

(Az elnök kéri a beszélőt, hogy álljon le)

Ön egy munkacsoport elnöke. Meg kell, hogy mondjam, hogy az előadó személyes nézetei az EU-alkalmazottaknak fizetett nyugdíjakról nem szerepelhetnek egy ezen intézmény által készített hivatalos dokumentumban. Szeretném ezt jegyzőkönyvbe venni.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. – A vitát berekesztem.

A szavazásra holnap kerül sor.

 
Utolsó frissítés: 2008. október 30.Jogi nyilatkozat