Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2131(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0301/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0301/2007

Συζήτηση :

PV 25/10/2007 - 2
CRE 25/10/2007 - 2

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2007 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0487

Συζητήσεις
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

2. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2006) (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0301/2007) της Luciana Sbarbati, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2006 (2007/2131(INI)).

Με χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τον Διαμεσολαβητή και την Επίτροπο Wallström.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για αυτήν την ευκαιρία να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ετήσια έκθεσή μου για το 2006. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Sbarbati, και την Επιτροπή Αναφορών για την εξαιρετική έκθεσή τους.

Η έκθεσή μου καταγράφει την πρόοδο στη διεκπεραίωση καταγγελιών, την προώθηση της χρηστής διοίκησης και την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τον ρόλο του Διαμεσολαβητή. Το 2006 παρέλαβα 3 830 καταγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός καταγγελιών σταθεροποιήθηκε περίπου στο επίπεδο που έφτασε μετά την αύξηση του 53% το 2004.

Με χαρά σας πληροφορώ ότι το ποσοστό των καταγγελιών που εμπίπτουν στην εντολή μου έχει αυξηθεί. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες αρχίζουν να γνωρίζουν καλύτερα τόσο τη δική μου εντολή όσο και την εντολή των εθνικών και περιφερειακών συναδέλφων μου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, το οποίο με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται αναλογικά προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Ο συνολικός αριθμός των ερευνών με τις οποίες ασχοληθήκαμε το 2006 ήταν 586. Το 66% εξ αυτών αφορούσαν την Επιτροπή. Δεδομένου ότι η Επιτροπή είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ με το οποίο οι πολίτες έχουν τους περισσότερους λόγους να έχουν ουσιαστική επαφή, είναι φυσικό να αποτελεί τον κύριο στόχο των ερευνών.

Κατά το 2006 αποφάσεις για την περάτωση των ερευνών ελήφθησαν σε 250 περιπτώσεις. Σε 95 υποθέσεις η έρευνα δεν αποκάλυψε κρούσμα κακοδιοίκησης. Ένα τέτοιο πόρισμα δεν είναι πάντα αρνητικό για τον καταγγέλλοντα, ο οποίος απολαμβάνει τουλάχιστον το όφελος μιας πλήρους εξήγησης από το αρμόδιο θεσμικό όργανο. Ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κρούσμα κακοδιοίκησης, μπορεί να εντοπίσω ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης από μέρους των θεσμικών οργάνων. Σε αυτήν την περίπτωση, τις επισημαίνω σε επόμενη παρατήρηση.

Πολλές από τις έρευνές μου καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα με αμοιβαία οφέλη, που ικανοποιεί τόσο τον καταγγέλλοντα όσο και το θεσμικό όργανο κατά του οποίου έχει γίνει η καταγγελία. Κατά το 2006, εξήντα τέσσερις υποθέσεις διευθετήθηκαν από το σχετικό θεσμικό όργανο προς ικανοποίηση του καταγγέλλοντος.

Όποτε διαπιστώνω κρούσμα κακοδιοίκησης, προσπαθώ να πετύχω έναν φιλικό διακανονισμό, εάν είναι δυνατόν. Τρεις φιλικοί διακανονισμοί επετεύχθησαν κατά το 2006 και 27 ακόμη προτάσεις για μια τέτοια λύση ήταν υπό εξέταση από το σχετικό θεσμικό όργανο στο τέλος του έτους.

Όταν δεν είναι εφικτός ένας φιλικός διακανονισμός, περατώνω την υπόθεση με μια επικριτική παρατήρηση ή με ένα σχέδιο σύστασης. Η επικριτική παρατήρηση ενδείκνυται εφόσον δεν είναι πλέον εφικτό το σχετικό θεσμικό όργανο να εξαλείψει το κρούσμα κακοδιοίκησης. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ο στόχος της επικριτικής παρατήρησης είναι να είναι εποικοδομητική, ώστε να βοηθήσει στην αποφυγή παρόμοιων κρουσμάτων κακοδιοίκησης στο μέλλον. Το 2006 περάτωσα 41 έρευνες με αυτόν τον τρόπο.

Για την καλύτερη παρακολούθηση του αντικτύπου της επικριτικής μου παρατήρησης και της συμβουλής μου ξεκίνησα φέτος μια μελέτη της συνέχειας όλων των επικριτικών παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν το 2006, καθώς και των 38 υποθέσεων που απαιτούν τη διατύπωση επόμενης παρατήρησης μέσα στο ίδιος έτος. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα πρέπει να ενθαρρύνουν περαιτέρω τα θεσμικά όργανα να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και να αναπτύξουν πνεύμα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σε περιπτώσεις που είναι ακόμη δυνατό να εξαλειφθεί το κρούσμα κακοδιοίκησης, κανονικά συντάσσω ένα σχέδιο σύστασης προς το θεσμικό όργανο, το οποίο πρέπει να απαντήσει με λεπτομερή γνωμοδότηση. Κατά το 2006 συντάχθηκαν 13 σχέδια σύστασης.

Εάν ένα θεσμικό όργανο δεν απαντήσει ικανοποιητικά σε ένα σχέδιο σύστασης, μπορώ να στείλω μια ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο ειδικές εκθέσεις συντάχθηκαν το 2006. Η πρώτη αφορούσε την ευθύνη του Συμβουλίου για την επιλογή των γλωσσών που χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους της Προεδρίας του. Η δεύτερη ζητούσε από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει κατάλληλα μια καταγγελία παράβασης σχετικά με υπηρεσίες αθλητικών στοιχημάτων. Με ευχαρίστησή μου αναφέρω ότι η Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα και θετικά σε αυτήν την έκθεση.

Ένα νέο στοιχείο της ετήσιας έκθεσης το οποίο θέλω να επισημάνω, με σκοπό την υποστήριξη και την ενθάρρυνση της χρηστής διοίκησης, αφορά αυτό που αποκαλώ «εξαιρετικά επιτυχημένες περιπτώσεις» καλής πρακτικής από τα θεσμικά όργανα, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μέσω των ερευνών μου.

Θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποιες άλλες ενέργειες στις οποίες προέβην το 2006 με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Πρώτον, υπέγραψα μνημόνιο συνεννόησης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Η συμφωνία μας έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ομοιόμορφης αντιμετώπισης καταγγελιών που θέτουν ζητήματα προστασίας δεδομένων και την αποφυγή περιττών επαναλήψεων.

Η συμφωνία μού δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθώ από την εμπειρογνωμοσύνη του ΕΕΠΔ, ζητώντας τη συμβουλή του σε περιπτώσεις που το κείμενο του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και η υφιστάμενη πάγια νομολογία αφήνουν περιθώριο για αποκλίνουσες απόψεις. Τούτο αποδείχθηκε κιόλας ένας χρήσιμος μηχανισμός για μένα κατά την αντιμετώπιση υποθέσεων στις οποίες ήταν απαραίτητο να συνδυαστεί το νόμιμο δικαίωμα της πρόσβασης σε έγγραφα με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα.

Υπέγραψα επίσης συμφωνία με την ισπανική κυβέρνηση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε οποιαδήποτε από τις συνεπίσημες γλώσσες της Ισπανίας Έτσι, ευθυγράμμισα την πρακτική μου με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2005, που προβλέπουν τη χρήση των γλωσσών εκείνων που διευκολύνουν την επικοινωνία των ισπανών πολιτών με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Αξιότιμα μέλη του ΕΚ, είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη στο έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που εκφράζεται στην έκθεση της κ. Sbarbati και θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι, όπως ζητήθηκε στην έκθεσή της, έχω ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζω το έδαφος για ένα μνημόνιο συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Δεδομένου ότι η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των διοικήσεων των κρατών μελών, θα συνεχίσω να αναπτύσσω τη συνεργασία μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Με χαρά σας πληροφορώ ότι το έκτο συνέδριο του δικτύου πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε αυτό το κτίριο. Ολοκληρώνοντας αυτό το επιτυχημένο συνέδριο εγκρίναμε ομόφωνα μια δήλωση, στόχος της οποίας είναι να καταστήσει ευρύτερα γνωστή την κοινοτική διάσταση του έργου των εθνικών και περιφερειακών Διαμεσολαβητών και να αποσαφηνίσει τις υπηρεσίες που παρέχουν σε πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες για θέματα εντός του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Η εθελοντική συνεργασία μεταξύ των Διαμεσολαβητών που πλέον αποσαφηνίζεται στη δήλωση, μπορεί, πιστεύω, να συμβάλει σημαντικά και σε αυξανόμενο βαθμό στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ως καθημερινή πραγματικότητα και ότι τα προβλήματα λύνονται με τρόπους που είναι κοντά στον πολίτη.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συγκροτήθηκε για να βοηθήσει να έρθει πιο κοντά η Ένωση στους πολίτες και να δοθεί ένα «ανθρώπινο πρόσωπο» στη διοίκηση της ΕΕ. Μια θεμελιώδης πτυχή του θεσμού μας είναι ότι ο Διαμεσολαβητής είναι ένα άτομο που επικοινωνεί προσωπικά με τους πολίτες, εξετάζει τις υποθέσεις τους και προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα και τις καταγγελίες τους.

Καθεμία από αυτές τις «μικροεπικοινωνίες» αποτελεί μια ευκαιρία για την εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Με βάση τον σκοπό αυτόν, θα συνεχίσω να προωθώ τον εποικοδομητικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα και να εφιστώ την προσοχή τους σε προβλήματα, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Ο τρόπος με τον οποίο μια δημόσια διοίκηση αντιδρά στις καταγγελίες αποτελεί βασικό κριτήριο για το κατά πόσον οι πολίτες αποτελούν το επίκεντρό της. Παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς, το 2006 δυστυχώς σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό των υποθέσεων τις οποίες χρειάστηκε να περατώσω με τη διατύπωση επικριτικής παρατήρησης.

Αυτό θα πρέπει να αποτελεί αιτία ανησυχίας για όποιον επιθυμεί καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τους πολίτες της. Οι καταγγελίες προσφέρουν μια ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να αποδειχθεί ότι το σχετικό θεσμικό όργανο αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τον σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών σε χρηστή διοίκηση.

Δεν είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες μπορούν εύκολα να συμβιβάσουν τις δηλώσεις που γίνονται συχνά από τα θεσμικά όργανα αναφορικά με την επιθυμία τους «να έλθουν πιο κοντά στον πολίτη» και για «μεγαλύτερη διαφάνεια» με το γεγονός ότι τα ίδια τα θεσμικά όργανα συχνά αδυνατούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τον Διαμεσολαβητή για βελτίωση των σχέσεων και αύξηση της διαφάνειας. Είναι ενθαρρυντικές ωστόσο ορισμένες ενδείξεις ότι φέτος, το 2007, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προθυμία για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από τις έρευνές μου για τη διευθέτηση των καταγγελιών.

Τέτοιου είδους συνεργασία είναι ουσιώδης, διότι ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να επιτύχει μόνος του. Η διασφάλιση μιας άριστης διοίκησης είναι ένα έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. H εκπλήρωση των υποσχέσεων, η παροχή κατάλληλων μηχανισμών αποκατάστασης, η άντληση διδαγμάτων από τα λάθη και η εργασία με διαφάνεια επιτρέποντας τον δημόσιο έλεγχο: αυτά είναι τα σημαντικότερα μέσα για την εδραίωση εμπιστοσύνης.

Επίσης, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρέπει να συνεργάζεται συντονισμένα και συστηματικά με τους εθνικούς και περιφερειακούς συναδέλφους, προκειμένου να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση. Τέλος, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συνεχίσει να προσεγγίζει τους πολίτες, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν τις υπηρεσίες του.

Με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του Κοινοβουλίου θα συνεχίσω να πασχίζω για τη βελτίωση των υφιστάμενων επιτευγμάτων, προκειμένου να εκπληρώσω σωστά τη θεσμική εντολή μου να φέρω την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και να δώσω στη διοίκηση της ΕΕ ένα «ανθρώπινο πρόσωπο».

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE), εισηγήτρια. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για το εξαιρετικό έργο του όπως καταδεικνύεται από αυτήν την ειδική έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής και όλους τους κοινοβουλευτικούς συναδέλφους μου στην επιτροπή, ιδίως τον σκιώδη εισηγητή και τον κ. Μαυρομμάτη, για τη συνεργασία τους.

Η νοοτροπία της εξυπηρέτησης των πολιτών, η οποία αποσκοπεί πρωτίστως στη διασφάλιση μιας δημόσιας διοίκησης υψηλής ποιότητας, διαφανούς, προσεγγίσιμης, ευέλικτης και συνεργάσιμης, έχει ενθαρρυνθεί και ενισχυθεί σε κοινοτικό επίπεδο από τις συνδυασμένες προσπάθειες της Επιτροπής Αναφορών και του Διαμεσολαβητή και, η πρώτη της εμφάνιση μπορεί να ανιχνευθεί στο ψήφισμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2001, ημερομηνία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς που πρότεινε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

Επιπλέον, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δημιούργησε ποιοτικό άλμα στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια προσφέροντας σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε κοινοβουλευτικό όργανο, το οποίο παραμένει ο αποκλειστικός διαιτητής, ή να υποβάλουν αναφορά σε πιο εξειδικευμένο όργανο το οποίο, ενώ λειτουργεί εξωδικαστικά, ακολουθεί διαδικασία που δεν αποκλείει την κοινοβουλευτική παρέμβαση σε περίπτωση που το κοινοτικό θεσμικό όργανο αρμόδιο για την περίπτωση κακοδιοίκησης αποδεικνύεται διστακτικό να συνεργαστεί.

Δεν θα μιλήσω για στατιστικά στοιχεία, δεδομένου ότι ο Διαμεσολαβητής έχει ήδη αναφερθεί σε αυτά και περιέχονται στην έκθεση. Στην παρούσα έκθεση οι περιπτώσεις κακοδιοίκησης αφορούν σε έλλειψη διαφάνειας, άρνηση πληροφόρησης, κατάχρηση εξουσίας, νομικά σφάλματα και αδυναμία διασφάλισης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Συνθήκης, ιδιαίτερα από την Επιτροπή.

Οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή δεν είναι νομικά δεσμευτικές, όμως οι ασφαλιστικές δικλίδες που το έργο του προσφέρει, βοηθούν για να ενισχυθούν οι εξουσίες πειθούς που διαθέτει. Απολαμβάνει την ενεργό υποστήριξη της Επιτροπής Αναφορών, της οποίας τις συνεδριάσεις παρακολούθησε σε τέσσερις περιπτώσεις το 2006, και συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί και να επεκταθεί. Η Ιταλία, επί παραδείγματι, δεν έχει ακόμη εθνικό Διαμεσολαβητή.

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι αποφάσεις με τελεσίδικη ισχύ πρέπει να κοινοποιούνται αμοιβαία σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών.

Η έκθεση διαιρεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται επί ερευνών που έχουν περατωθεί το 2006 σε διάφορες κατηγορίες: έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων και οργανισμών (25% των ερευνών), ο ρόλος της Επιτροπής ως θεματοφύλακα της Συνθήκης σε σχέση με διαδικασίες βάσει του άρθρου 226, η διαχείριση συμβάσεων, η αμοιβή και οι επιχορηγήσεις, και η πρόσληψη και η διαχείριση του προσωπικού των κοινοτικών θεσμικών οργάνων.

Οι διαδικασίες συχνά καταλήγουν στο στάδιο επικριτικών παρατηρήσεων, οι οποίες είναι ένα μέσο προσπάθειας να προληφθεί η επανάληψη περιπτώσεων κακοδιοίκησης στο μέλλον, σε περιπτώσεις που θα ήταν άσκοπο να εκδοθούν συστάσεις. Ο Διαμεσολαβητής έδωσε διάφορα παραδείγματα, και μπορείτε να τα διαβάσετε με την ησυχία σας στην έκθεση.

Από αυτήν την άποψη, η Επιτροπή Αναφορών καλεί τον Διαμεσολαβητή να πραγματοποιήσει αναλυτική μελέτη του πρακτικού αντικτύπου των επικριτικών παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών το 2006. Το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα έχουν κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς συχνά δεν αρκεί για να διασφαλισθεί η δημιουργία αληθινού πνεύματος υπηρεσίας.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένες γκρίζες ζώνες σε σχέση με την εσφαλμένη χρήση από μέρους της Επιτροπής των διακριτικών εξουσιών της παραλείποντας να αναλάβει άμεση δράση πριν από την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, χρησιμοποιώντας πολιτικές θεωρήσεις ως πρόσχημα. Όσον αφορά τη διαχείριση συμβάσεων και προσωπικού, ορισμένες από τις έρευνες που ξεκινά ο Διαμεσολαβητής με δική του πρωτοβουλία δείχνουν πώς οι εξουσίες του παρέχουν ένα αποτελεσματικό μέσο παρακίνησης των διοικητικών αρχών σε αυτορρύθμιση, μια σωστή αρχή που πρέπει να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο.

Κατά την άποψη της Επιτροπής Αναφορών, ωστόσο, η έλλειψη συγχρονισμού στην επιλογή χρόνου και απόψεων όσον αφορά τον χειρισμό της ίδιας υπόθεσης από τον Διαμεσολαβητή και το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφεύγεται μέσω συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου.

Η Επιτροπή Αναφορών έχει επίσης εκδώσει ειδική πρόσκληση στον Διαμεσολαβητή να ερευνήσει τα συστήματα που χρησιμοποιεί η EPSO, ξανά με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των υποψηφίων, ιδίως των νεαρών υποψηφίων, στις διαδικασίες διαγωνισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να διερευνήσει υποτιθέμενη διακριτική μεταχείριση που έχει αναφερθεί στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στις Βρυξέλλες.

Στην έκθεση του έτους αυτού, κυρία Πρόεδρε, στο επίκεντρο βρίσκεται ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ως βασικού παράγοντα στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Είναι ένας ζωτικής σημασίας μεσολαβητής για τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες αρχές. Οι ουσιαστικές του δραστηριότητες υπογραμμίζουν τη διάκριση μεταξύ της χρηστής και κακής διοίκησης, προσφέροντας καθοδήγηση για την αναγνώριση λαθών και για την αναζήτηση ικανοποιητικών λύσεων για τους καταγγέλλοντες, με την πιθανότητα να μετατραπεί η κακή συμπεριφορά σε καλή.

Προς τον σκοπό αυτόν, θα ήταν σημαντικό ο Διαμεσολαβητής να συντάξει κατάλογο με τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, ο οποίος θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις υποδειγματικές περιπτώσεις, αλλά και τις λιγότερο αξιόπιστες. Μία από τις βασικές αρχές που πρέπει πάντοτε να υπογραμμίζεται είναι η δημοκρατική ισότητα όλων των πολιτών της Ευρώπης, χωρίς οιαδήποτε διάκριση ή διακριτική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας ή γλώσσας× κάτι στο οποίο ο Διαμεσολαβητής μπορεί να βασίζεται κατά τις συνεχείς προσπάθειές του να ελέγχει και να προστατεύει τη γλωσσική ισότητα.

Η Επιτροπή Αναφορών είναι υπέρ της επίσπευσης των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί ότι η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή θα εξετάζεται ταχύτερα, και είναι υπέρ της τροποποίησης του Καθεστώτος του Διαμεσολαβητή, υπό τον όρο ότι οι τροπολογίες αφορούν απλώς την ποιοτική επέκταση των εξουσιών του Διαμεσολαβητή, χωρίς να επηρεάζεται η φύση των αρμοδιοτήτων του ή η μη δεσμευτική ισχύς όλων των αποφάσεών του.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή θα πρέπει να «αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση του πνεύματος εξυπηρέτησης». Όταν το ανέφερε αυτό ο Διαμεσολαβητής στην εισαγωγή της ετήσιας έκθεσής του, με βρήκε κάτι παραπάνω από σύμφωνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο κοντά στους πολίτες της, να εξηγεί καλύτερα, να ακούει καλύτερα και να παράγει καλές πολιτικές. Η ύπαρξη μιας κορυφαίας ποιότητας δημόσιας διοίκησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο. Η ύπαρξη ενός καλά εξοπλισμένου φορέα επιτήρησης για την παρακολούθηση της προόδου μας είναι εξίσου σημαντική για την κοινή επιτυχία μας. Ο Διαμεσολαβητής λειτουργεί ως εξωτερικός μηχανισμός ελέγχου για την ορθή και υπεύθυνη διοίκηση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων και των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γι’ αυτό, λοιπόν, επικροτώ ιδιαίτερα την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2006 και θέλω να τονίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και του Διαμεσολαβητή είναι πολύ θετικές. Για παράδειγμα, ο αριθμός των ανοικτών ερευνών που απευθύνονταν στην Επιτροπή μειώθηκε κατά 20% το 2006 σε σχέση με το 2005 και το 2004, και αναγνωρίζουμε συχνότερα τα λάθη μας και ζητάμε συγγνώμη. Επιζητούμε ικανοποιητικές λύσεις για τους καταγγέλλοντες, όπως επίσης παρακολουθούμε τις επικριτκές παρατηρήσεις και τα σχέδια συστάσεων του Διαμεσολαβητή.

Επικροτώ επίσης την πολύ σημαντική έκθεση της κ. Sbarbati και τις εποικοδομητικές προτάσεις σε αυτήν. Επίσης συμφωνώ με το κάλεσμα του Διαμεσολαβητή για πνεύμα εξυπηρέτησης, συμφωνώ και με το κάλεσμα της κ. Sbarbati για τους απαραίτητους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Κρινόμαστε από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια μας, οπότε πρέπει όντως να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες λαμβάνουν γρήγορες και ουσιαστικές απαντήσεις, όπως αναφέρει η κ. Sbarbati στην έκθεσή της.

Επιτρέψτε μου να σχολιάσω σύντομα κάποια συγκεκριμένα σημεία της έκθεσης. Πρώτον, η Επιτροπή επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία του Διαμεσολαβητή για την εκπόνηση καταλόγου εξαιρετικά επιτυχημένων υποθέσεων, που αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα βέλτιστων πρακτικών. Επιδοκιμάζουμε επίσης την πρωτοβουλία προετοιμασίας μιας μελέτης για τη συνέχεια που δίνεται από την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα και φορείς στις επικριτικές παρατηρήσεις και τις επακόλουθες παρατηρήσεις του Διαμεσολαβητή. Ελπίζω αυτό να μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των πρακτικών προς όφελος των πολιτών.

Δεύτερον, αναφορικά με τις δήθεν αλληλεπικαλύψεις ανάμεσα στις ενέργειες και τις εξουσίες της Επιτροπής Αναφορών και εκείνες του Διαμεσολαβητή, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προθυμία της να εργαστεί με αυτούς τους δύο φορείς στο πλαίσιο της αντίστοιχης δικαιοδοσίας τους, και ο καθορισμός αυτής της δικαιοδοσίας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Τρίτον, το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει σωστή χρήση των διακριτικών εξουσιών της σύμφωνα με το άρθρο 226 αναφορικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει. Φυσικά, θα πρέπει να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις ή την αδυναμία ανάληψης δράσης, και για τον λόγο αυτόν ενέκρινε πρόσφατα η Επιτροπή μια ανακοίνωση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και διατύπωσε πιο στοχευμένα προληπτικά μέτρα, διατάξεις για βελτιωμένη πληροφόρηση και επίλυση προβλημάτων. Εν ολίγοις, αυτή ήταν η νέα δέσμευση της Επιτροπής: να αναζητήσει μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων παράβασης και της αυξημένης διαφάνειας.

Αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, όπως γνωρίζετε, είναι σε εξέλιξη η αναθεώρησή του και η συμβολή του Διαμεσολαβητή στη διαβούλευση υπήρξε λίαν ευπρόσδεκτη. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τη Διοργανική Επιτροπή για την πρόσβαση στο κοινού στα έγγραφα, στην οποία προέδρευσε η Αντιπρόεδρος Wallis, και θέλω να την ευχαριστήσω για την προώθηση αυτού του ζητήματος για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα με έναν πολύ εποικοδομητικό τρόπο.

Το προτελευταίο σημείο μου αφορά το καταστατικό του Διαμεσολαβητή. Εξετάζεται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο, αλλά, όπως αναφέρθηκε στην έκθεση, θέλω απλώς να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι πραγματοποιούνται επαφές ανάμεσα στην Επιτροπή και τον Διαμεσολαβητή σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας. Θέλω αυτό το ζήτημα να προχωρήσει σε πνεύμα στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Τέλος, αναφορικά με τη στρατηγική επικοινωνίας του Διαμεσολαβητή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, πρέπει να μοιραστούμε εμπειρίες και διοικητικές πρακτικές. Πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού και να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ. Ο Διαμεσολαβητής έχει πολύ σημαντικό μερίδιο σε αυτό, το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών. Αυτό είναι σημαντικό για μένα και για ολόκληρη την Επιτροπή, και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να συνεργαστούμε και να βρούμε καλές, μακρόπνοες λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (EL) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη συντάκτρια της έκθεσης για την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2006, τη συνάδελφο κ. Sbarbati, τη γραμματεία της επιτροπής μας για τη βοήθειά της στη σύνταξη της έκθεσης αυτής, καθώς και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, για την έγκαιρη κατάθεση της ετήσιας έκθεσής του για το 2006 και για τη μετέπειτα συνεργασία του με την Επιτροπή Αναφορών.

Ο Διαμεσολαβητής, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος και ένας μηχανισμός ελέγχου της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλη όμως τη δραστηριότητα του κ. Διαμαντούρου για την ενημέρωση του κοινού, εξακολουθεί να επικρατεί σύγχυση σε ότι αφορά τους τομείς δικαιοδοσίας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θα πρέπει να συνεχιστεί επομένως η προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού και η ανάλογη οικονομική υποστήριξη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό καταθέσαμε εκ νέου, ως Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σχετική τροπολογία με την οποία ζητούμε την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη δημοσιοποίηση του έργου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Στην έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ως σκιώδης εισηγητής, προσπάθησα να συμβάλω με τροπολογίες που κατέθεσα και υποστήριξα. Με την υιοθέτηση των τροπολογιών αυτών, ουσιαστικά, παρατηρήθηκε πρόοδος στους εξής τομείς των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή:

Πρώτον, ζητήθηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να διεξάγει έρευνες όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στον τρίτο πυλώνα.

Δεύτερον, οι εκθέσεις που αφορούν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή θα πρέπει να μεταφράζονται εγκαίρως σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα όσον αφορά την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Τρίτον, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα πρέπει να διατηρήσει τις καλές σχέσεις με τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και να συνεργάζεται μαζί τους προκειμένου να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τέλος, καλείται το ευρωπαϊκό δίκτυο των Διαμεσολαβητών να μεγαλώσει και να συμπεριλάβει στους κόλπους του τους Διαμεσολαβητές με ειδικές αρμοδιότητες, όπως το Διαμεσολαβητή για την προστασία των ανηλίκων, για τα οικογενειακά προβλήματα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τα δικαιώματα των φυλακισμένων και για τα δικαιώματα των ασθενών

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Διαμαντούρο και την κ. Wallström για τις παρουσιάσεις τους, καθώς και την κ. Sbarbati για την εξαιρετική έκθεσή της.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας για την οποία υπήρξε μόλις συμφωνία παρέχει τον τρόπο διεξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια μακροχρόνια φάση όπου η ικανότητά της να λειτουργεί αποτελεσματικά εξ ονόματος των πολιτών της είχε περιοριστεί. Έχουμε ένα θεσμικό σύστημα το οποίο επιθυμούσαμε από μακρού και το οποίο λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, ενώ ανοίγει και τον δρόμο για να κάνουμε πολλά περισσότερα.

Επικροτώ την πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη των Προέδρων των Θεσμικών Οργάνων που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου. Η συμπερίληψη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέψει στην Ένωση να αρχίσει να εργάζεται με βάση πιο αποτελεσματικά, διαφανή και δημοκρατικά θεμέλια. Οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν και θα εξακολουθήσουν να αναμένουν ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα δρουν σύμφωνα με τις βασικές αρχές της: με τον Χάρτη και με αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποτελεί κεφαλαιώδες μέρος της δημοκρατικής δομής και λειτουργίας της Ένωσης. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών του Διαμεσολαβητή αφορούν την έλλειψη διαφάνειας. Αυτός είναι ένας τομέας των δραστηριοτήτων μας που πρέπει να βελτιώσουμε προκειμένου να παρουσιαστούμε πιο αξιόπιστοι στα μάτια των πολιτών μας. Είμαι ικανοποιημένη από το έργο του Διαμεσολαβητή, όπως αναλύθηκε στην ετήσια έκθεσή του και στην ομιλία του. Έλαβε σειρά σημαντικών αποφάσεων το 2006, όπως αυτή σχετικά με την επιλογή των γλωσσών που χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους των ευρωπαϊκών Προεδριών του Συμβουλίου, σχετικά με τις ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες που περιέχονται σε φυλλάδια, αφίσες και παρουσιάσεις βίντεο για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών που παρήγαγε η Επιτροπή, και σχετικά με την πρόσβαση στην έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Είναι σημαντικό να στηρίξουμε το έργο του Διαμεσολαβητή, όπως και το έργο της Επιτροπής Αναφορών, καθώς μέσω της διεκπεραίωσης καταγγελιών και αναφορών επί θεμάτων ΕΕ από τους πολίτες θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τι δεν λειτουργεί καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να λάβουμε διορθωτικά μέτρα. Οι υποθέσεις που φθάνουν στον Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών είναι αυξανόμενης πολυπλοκότητας και συνεπώς απαιτούν μεγαλύτερη επένδυση πόρων από τα θεσμικά όργανα, για να αντιμετωπίζονται σωστά οι ανησυχίες των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να θυμίσω στους βουλευτές την παράγραφο 2 της έκθεσης της κ. Sbarbati: «Ζητεί να διατεθούν σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες λαμβάνουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στις έρευνες, τις καταγγελίες και τις αναφορές τους». Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος πρακτικής εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από το να συνεκτιμήσουμε τα παραπάνω, και ζητώ από όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς να δώσουν εν προκειμένω προτεραιότητα στα συμφέροντα των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Margot Wallström , Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Νικηφόρο Διαμαντούρο, Διαμεσολαβητή, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιθυμώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία της.

Με την πάροδο των ετών, ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικός για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις τεθεί σε ισχύ ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος αυτός θα καταστεί ακόμη πιο σημαντικός. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο Διαμεσολαβητής διαθέτει επαρκείς πόρους και ότι ο κώδικας πρακτικής, βάσει του οποίου λειτουργεί, ανταποκρίνεται στις επικρατούσες συνθήκες.

Η Επίτροπος Margot Wallström υπογράμμισε την ανάγκη για διαφάνεια. Ελπίζω τώρα που αλλάζει ο κώδικας πρακτικής βάσει του οποίου λειτουργεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τα λόγια της Επιτρόπου για αυξημένη διαφάνεια και προαγωγή της ιδέας ότι οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την πλευρά της Επιτροπής, θα επαληθευθούν, επειδή μόνον τα έργα μετρούν, όχι τα λόγια.

Η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή και η συνοπτική της έκδοση είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα για το πώς θα έπρεπε να παρουσιάζεται το έργο μας στο κοινό. Η έκθεση είναι σαφής, περιεκτική και ακριβής. Η διαφάνεια είναι ο βασικός παράγοντας για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και το κύριο υλικό οικοδόμησής της.

Βάσει του άρθρου 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Αυτό σημαίνει πολλά, και επιβάλλει την υποχρέωση σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς και στο θεσμικό όργανο του Διαμεσολαβητή. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία να διασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκείς πόροι του σχετικού είδους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην πρέπει να περιμένουν χρόνια ολόκληρα για αποφάσεις επί υποθέσεων που τους επηρεάζουν, καθώς η αναμονή για μια απόφαση είναι κουραστική.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για το έργο που επιτελεί και του εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτόν τον πολύ απαιτητικό ρόλο. Δεν εκτιμάται πάντοτε επαρκώς, καθώς τα θεμελιώδη δικαιώματα εφαρμόζονται επιτυχέστερα μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στην ελίτ παρά μεταξύ των απλών ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Sbarbati για την εργασία της και να εκφράσω την εκτίμησή μου για τα επιτεύγματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθηγητή Νικηφόρου Διαμαντούρου. Εκφράζω τις απόψεις της Ομάδας «Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών» καθώς και τις απόψεις του κ. Marcin Libicki, προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, ο οποίος δεν μπορούσε να παρευρίσκεται στη σημερινή συνεδρίαση και μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός του.

Hominum causa omne ius constitutum sit – κάθε νόμος πρέπει να θεσπίζεται προς χάριν του ανθρώπου. Αυτήν τη ρωμαϊκή αρχή μπορούμε να τη δούμε στο έργο του Διαμεσολαβητή, ο οποίος, εργαζόμενος εντός του τομέα αρμοδιότητάς του, προσπαθεί να συμμορφώνεται με τη θεμελιώδη αρχή ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα η υπόθεσή του να εξετάζεται με αμερόληπτο και δίκαιο τρόπο από τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Από την ανάλυση της έκθεσης μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μόνο το 25% των καταγγελιών που υποβάλλονται εμπίπτουν εντός του πεδίου αρμοδιότητας του Διαμεσολαβητή. Συμβαίνει αυτό επειδή οι συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν τον νόμο; Ίσως, σε κάποιο βαθμό, να είναι αυτός ο λόγος. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο λόγος είναι μάλλον διαφορετικός, ότι αντιμετωπίζουν το θεσμικό όργανο του διαμεσολαβητή ως έσχατη λύση, όταν αδυνατούν να βρουν κατάλληλη βοήθεια στις δικές τους χώρες. Το πεδίο και η ποσότητα των αιτήσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αναφορών δείχνει κάτι παρόμοιο. Αν συνεχίσει να ενισχύεται η αίσθηση ότι κάποιος τυγχάνει άδικης, βραδείας, ακατάλληλης ή γραφειοκρατικής μεταχείρισης, τότε ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς θα γίνει απλώς μια συλλογή φιλοδοξιών, και όχι καθημερινή πρακτική.

Καθηγητά, είθε εσείς ως Διαμεσολαβητής, να είστε πραγματικός θεματοφύλακας των συμφερόντων των πολιτών της Κοινότητας, και είθε το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικοί Διαμεσολαβητές να σας βοηθούν στο έργο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DA) Κυρία Πρόεδρε, δεν θα επαναλάβω όλα τα θετικά που έχουν ειπωθεί, εκτός από το να ευχαριστήσω τόσο τον Διαμεσολαβητή όσο και την Επίτροπο Wallström. Επιπλέον, θα ήθελα να πω κάτι που πρέπει να υπογραμμιστεί. Είμαι σχετικά νέο μέλος της Επιτροπής Καταγγελιών των Πολιτών, όπως θα ήταν καλύτερα να τη λέμε. Μέσα από την επαφή μου με την κοινωνία, με έκπληξη διαπίστωσα ότι πρακτικά μόνο οι ενεργοί πολίτες παρακολουθούν αν τηρείται η νομοθεσία της ΕΕ σε πολλά μέρη. Τα θεσμικά όργανα δεν κάνουν κάτι τέτοιο, ούτε και τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, αν δεν πράξουν έτσι οι πολίτες, ολόκληρο το οικοδόμημα θα καταρρεύσει. Συνεπώς, οι πολίτες δεν είναι μόνο τα θύματα μεμονωμένων περιπτώσεων× είναι στην πραγματικότητα και ενεργοί παράγοντες που εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι το εξαιρετικά διαφανές σύστημα της ΕΕ είναι τόσο κατανοήσιμο από τους πολίτες όσο και κοντά τους.

Θα πρέπει επίσης να είμαστε σαφείς ότι πρόκειται για αέναο αγώνα ακόμη και αν εξοπλίσουμε τα θεσμικά μας όργανα, ήτοι τον Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή Καταγγελιών των Πολιτών, με τα σωστά εργαλεία. χωράει του παρόντος σημειώνεται επίθεση στο σουηδικό σύστημα διαφάνειας και πρόσβασης σε έγγραφα. Δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι πρόκειται για μια μάχη που μπορούμε να κερδίσουμε άπαξ διά παντός. Πρέπει να επιμείνουμε και να συνεχίσουμε να επιμένουμε και δεν θα κερδίσουμε τη μάχη σε οιαδήποτε στιγμή. Θα την κερδίσουμε μόνο αν συνεχίζουμε να έχουμε πολύ δυνατά εργαλεία.

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη με την έκθεση της κ. Sbarbati. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω τις τροπολογίες που ευτυχώς είχαμε τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε στην έκθεση χάρη σε σημαντική υποστήριξη. Καταρχάς, τώρα είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο να παραπέμπει τις υποθέσεις του Διαμεσολαβητή στα δικαστήρια αν τα θεσμικά όργανα δεν σέβονται τον Διαμεσολαβητή. Είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας αυτό να γίνεται στην πραγματικότητα και να μην είναι κάτι για το οποίο απλώς θα καυχιόμαστε στον κόσμο. Έχουμε τον θεσμό του Διαμεσολαβητή, έχουμε Επιτροπή Καταγγελιών των Πολιτών, και ωστόσο τούτο δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά λόγια και μόνο λόγια. Κατά συνέπεια, το θέμα αυτό έχει τεράστια σημασία.

Η δεύτερη πτυχή αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε πολλές περιπτώσεις η τράπεζα δεν υπήρξε τόσο «ευγενική» όσο θα έπρεπε. Σε πολλές περιπτώσεις έχει ενεργήσει ωσάν να βοηθούσε τις μεγάλες βιομηχανίες, και είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας οι πολίτες που θα έπρεπε να επωφελούνται από τις δραστηριότητες της τράπεζας σε χώρες εκτός Ευρώπης να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα θέματα ενώπιον του Διαμεσολαβητή. Προκαλεί όντως μεγάλη έκπληξη ότι δεν τους παρέχεται η εν λόγω δυνατότητα με την αιτιολογία ότι δεν είναι πολίτες της ΕΕ και δεν μπορούν να εκφέρουν γνώμη. Τους φέρεται με συγκαταβατικό και αλαζονικό τρόπο, και κατά συνέπεια χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι τώρα επισημαίνεται στην παρούσα έκθεση ότι αυτοί οι πολίτες θα έχουν φυσικά πρόσβαση στη βοήθεια του Διαμεσολαβητή.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης αρμοδιότητα σε διακυβερνητικούς τομείς βάσει του τρίτου πυλώνα. Συνολικά, με την έκθεση αυτή κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, και άρα ευελπιστώ ότι τα όργανα, τόσο της Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου, θα τη λάβουν σοβαρά υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (EL) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση, η εξαιρετική δουλειά επί τεσσερισήμισι χρόνια του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του κυρίου Νικηφόρου Διαμαντούρου, όπως και η εξαιρετική έκθεση της κυρίας Sbarbati, είναι μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – αλλά και για την Επιτροπή, κυρία Αντιπρόεδρε, – για να δει πως βλέπουν οι πολίτες τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι μεγάλη η μερίδα των πολιτών που ζητεί περισσότερη διαφάνεια και χρηστή διοίκηση. Και δεν την βρίσκει επαρκώς.

Στην έκθεση του κυρίου Διαμαντούρου σημειώνω ορισμένα ανησυχητικά σημάδια: μειώθηκαν οι υποθέσεις που λύθηκαν με φιλικό διακανονισμό. Μειώθηκαν οι υποθέσεις όπου η Επιτροπή (που τώρα δεν με ακούει η κυρία Αντιπρόεδρος) συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Δεν αρκεί να συγχαίρουμε τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κυρία Αντιπρόεδρε, αλλά πρέπει και να ακούμε τις υποδείξεις του. Ο κύριος Διαμαντούρος ζητεί, και σωστά, να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές του και στα θέματα του τρίτου πυλώνα, έτσι ώστε και εκεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος. Ζητεί να αλλάξει το Καταστατικό για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερη η δουλειά του.

Νομίζω ότι έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ανάγκη όμως να έχει και την υποστήριξη της Επιτροπής όχι στα λόγια αλλά στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, διαβάσαμε στην έκθεση της κ. Sbarbati ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2006, πάνω από το 90% των 3 800 περίπου καταγγελιών προέρχεται από μεμονωμένους πολίτες, στοιχείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Η κ. Sbarbati μάς λέγει επίσης ότι η πλειονότητα των καταγγελιών προέρχεται από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, με μεγαλύτερους πληθυσμούς, αλλά συνεχίζει και λέγει ότι το ποσοστό αλλάζει αν ληφθεί υπόψη η σχέση μεταξύ πληθυσμού και αριθμού καταγγελιών, όταν το Λουξεμβούργο και οι χώρες που προσχώρησαν τελευταία, δηλαδή η Μάλτα, η Κύπρος και η Σλοβενία, προηγούνται με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών. Αυτό αντανακλά, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι τα θέματα που είναι ευρωπαϊκής φύσης και ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και νομοθεσίας είναι αυτά που αποτελούν κυρίως αντικείμενο του καθημερινού έργου του Διαμεσολαβητή.

Κατά την άποψή μου, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ωστόσο, ότι θα ήταν χρησιμότερο να έχουμε διαμεσολαβητές εν ενεργεία σε αυτές τις χώρες και ιδιαίτερα στην Ιταλία παρά να έχουμε Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι θυμάμαι να διάβασα ότι από το 95% των υποθέσεων που εξετάστηκαν, η πλειονότητα δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθώς οι καταγγελίες δεν γίνονται σε βάρος κοινοτικού θεσμικού οργάνου ή οργανισμού.

Οι περιπτώσεις κακοδιοίκησης αφορούν περιπτώσεις έλλειψης διαφάνειας, αδικίας, κατάχρησης εξουσίας, νομικών σφαλμάτων και ούτω καθεξής. Στη χώρα μου δεν υπάρχουν στοιχεία διοικητικής ανεπάρκειας και αδικίας και είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχαν τέτοια στοιχεία και ετίθεντο υπόψη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η Ιταλία θα βρισκόταν ασφαλώς στην πρώτη θέση, ειδικά δε όσον αφορά τις διοικήσεις αριστερών πεποιθήσεων της χώρας μου.

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η εσφαλμένη χρήση των διακριτικών εξουσιών της Επιτροπής βρίσκεται ασφαλώς στην πρώτη θέση της κατάταξης, και κατά συνέπεια παροτρύνω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξετάζει διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

Συμφωνώ επίσης ότι το πεδίο έρευνας του Διαμεσολαβητή πρέπει να επεκταθεί για να καλύπτει την προστασία των ανηλίκων, τα οικογενειακά προβλήματα, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κα τα δικαιώματα των φυλακισμένων, και για τον λόγον αυτό στηρίζω την τροπολογία Μαυρομμάτη. Ωστόσο, δεν στηρίζω, κυρία Sbarbati και κύριε Μαυρομμάτη, την παρότρυνση να διεξάγονται έρευνες βάσει του αποκαλούμενου τρίτου πυλώνα. Αυτό είναι λάθος, και δεν συμφωνώ. Θα ήθελα, ωστόσο, να συγχαρώ την κ. Sbarbati για το παραγωγικό της έργο με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE). - (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και μέσω εκείνης τον συνάδελφό μου κ. Μαυρομμάτη, και φυσικά ιδίως τον ίδιο τον Διαμεσολαβητή για άλλη μια επιτυχημένη χρονιά.

Περίπου τριακόσιες καταγγελίες τον μήνα είναι τεράστιος φόρτος εργασίας και ισοδυναμεί τόσο με αύξηση του ενδιαφέροντος για το σύστημα όσο και με αύξηση της ανησυχίας σε ό,τι αφορά την κακοδιοίκηση στην ΕΕ. Παρότι πολλές υποθέσεις αντιμετωπίζονται με συνεργασία, ο Διαμεσολαβητής αναφέρεται στην αύξηση στις επικριτικές παρατηρήσεις τις οποίες αναγκάζεται να διατυπώσει. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί, αλλιώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρει τρόπους να υποχρεώνει την Επιτροπή να βοηθά και να ανταποκρίνεται, και ομοίως να προβαίνει σε ενέργειες βάσει των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει ο Διαμεσολαβητής.

Κάνει γλαφυρά σχόλια. Θέλω να ξεχωρίσω ένα: «Δεν είμαι βέβαιος ότι ο πολίτης μπορεί εύκολα να συμβιβάσει τις δηλώσεις που γίνονται συχνά από τα θεσμικά όργανα αναφορικά με την επιθυμία τους “να έλθουν πιο κοντά στον πολίτη” με το γεγονός ότι τα ίδια τα θεσμικά όργανα συχνά αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τον Διαμεσολαβητή για βελτίωση των σχέσεων». Οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή πρέπει, και όντως, λειτουργούν σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών, αλλά η Επιτροπή πρέπει να καλλιεργήσει ένα πνεύμα εξυπηρέτησης και όχι την αποφυγή των προβλημάτων, και οι υπουργοί και οι μόνιμοι εκπρόσωποι πρέπει να κατανοήσουν τη ζωτική σημασία της θετικής ανταπόκρισης σε παράπονα από ψηφοφόρους και πολίτες, που εκφράζονται είτε μέσω του Διαμεσολαβητή είτε μέσω της Επιτροπής Αναφορών.

Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη αναφορά σε μια εξαίρετη ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή, συγκεκριμένα σε αυτήν που σχετίζεται με την καταγγελία εναντίον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Ως εισηγητής της Επιτροπής Αναφορών για το ζήτημα αυτό, τονίζω ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία για αυτήν την υπόθεση, δεν θα επιτρέψω να συγκαλυφθεί το ζήτημα της ειδικής έκθεσης. Θα επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατόν.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με ευχαριστίες, και πάλι, όχι μόνο προς εσάς, κυρία Πρόεδρε, που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, αλλά και προς τον Διαμεσολαβητή και την Επίτροπο για την παρουσία τους εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). - (EL) Κυρία Πρόεδρε, φαίνεται ότι μάλλον έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι οι ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται κοντά τους την Ένωση μέσα από δημοκρατικούς και κυρίως διαφανείς θεσμούς.

Ο κατ’ εξοχήν θεσμός πρόσληψης των διαμαρτυριών των πολιτών και ταυτόχρονα ο θεσμός που μπορεί, προφανέστερα από όλους, να κάνει τους πολίτες να νοιώθουν πως η Ένωση ασχολείται και αντιδρά στα προβλήματά τους, υποδεικνύοντας το δρόμο προς την παραδοχή και τη διόρθωση των λαθών της διοίκησης, είναι ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη φιλοσοφία της έκθεσής της. Δίνει τη δέουσα έμφαση στο ρόλο του Διαμεσολαβητή ως βασικού παράγοντα του δημοκρατικού χαρακτήρα της Ένωσης.

Με ανησυχεί ωστόσο το γεγονός ότι, παρότι τα φαινόμενα κακοδιοίκησης μειώθηκαν -όπου επιτεύχθηκε φιλικός διακανονισμός- οι επικριτικές παρατηρήσεις του Διαμεσολαβητή δεν έτυχαν αποδοχής σε ικανοποιητικό βαθμό από τα θεσμικά όργανα.

Σωστά λοιπόν υπενθυμίζει η εισηγήτρια το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για προσφυγή στο Δικαστήριο, το οποίο βεβαίως δεν είναι το ζητούμενο. Θα πρέπει όμως όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα να κατανοούμε ότι οι θεσμοί είμαστε εμείς οι ίδιοι – και, κατ’ επέκταση, η αξιοπιστία τους εξαρτάται και από τη δική μας στάση.

Συμφωνώ, επίσης, απόλυτα με την άποψη της εισηγήτριας περί ισορροπημένου αλλά και ταυτόχρονα ενεργού τρόπου άσκησης των καθηκόντων.

Ο Διαμεσολαβητής δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως προσωπείο δημοκρατικότητας της Ένωσης. Αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε, να το συναποφασίσουμε και κυρίως να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να είμαστε δηλαδή θαρραλέοι στις αποφάσεις μας, αλλά κυρίως πιο διαφανείς σε ό,τι επί της ουσίας μας αφορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η σημαντικότερη πτυχή της ύπαρξης της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της είναι η προάσπιση των θεμελιωδών αρχών της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά τους πολίτες της Ευρώπης. Η Ένωσή μας δεν θα είχε λόγο ύπαρξης ή λειτουργικό σκοπό εάν δεν είχε ως βασικό στόχο της την παροχή δίκαιης, περιεκτικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης στους λαούς της Ευρώπης.

Ο ευρωπαίος πολίτης ήταν, είναι, και θα είναι πάντα το επίκεντρο των προσπαθειών μας ως λειτουργικής Ένωσης. Κυρίως για τον λόγο αυτόν οι δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή έχουν τέτοια ύψιστη σημασία. Αυτό συμβαίνει διότι ο Διαμεσολαβητής είναι ο φίλος και φύλακας του ευρωπαίου πολίτη και είναι το όργανο μέσω του οποίου τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμοί μπορούν να κληθούν να λογοδοτήσουν για το κατά πόσον έχουν εξυπηρετήσει σωστά τον πολίτη και κατά πόσον ευθύνονται για κακοδιοίκηση ή κακή πρακτική.

Επιδοκιμάζουμε την ετήσια έκθεση του 2006 από τον κ. Διαμαντούρο και τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε για το πολύ καλό έργο που προσέφερε ο ίδιος και το προσωπικό του στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Ταυτόχρονα, συγχαίρουμε την εισηγήτρια, κ. Sbarbati, για την εξαιρετική έκθεσή της που περιέχει πολλά σημαντικά σημεία και προτάσεις. Βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, για παράδειγμα, την πρόταση που γίνεται στην παράγραφο 12 και η οποία στην ουσία ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετησίως έναν κατάλογο ντροπής και έναν κατάλογο τιμής για τις διοικητικές υπηρεσίες της ΕΕ.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η σωστή λειτουργία του Διαμεσολαβητή μπορεί αναπόφευκτα, σε σπάνιες περιπτώσεις, να οδηγήσει στην εκδήλωση αντιπάθειας ορισμένων υπηρεσιών προς το πρόσωπό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Διαμεσολαβητής δικαιούται, και πρέπει να είναι βέβαιος, για την αμέριστη υποστήριξή μας.

Τέλος, επιτρέψτε μου να επιδοκιμάσω την ενεργό υποστήριξη και συνεργασία της Επιτροπής Αναφορών με τον Διαμεσολαβητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το έργο και των δύο αυτών οντοτήτων πολύ συχνά συνδέεται και η ομαλή τους συνεργασία πρέπει να εκτιμηθεί και να επαινεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, εκπροσωπώ την Πολωνία, μια χώρα που είναι στην πέμπτη θέση, στατιστικά, όσον αφορά τον αριθμό καταγγελιών που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Κάθε 16η καταγγελία που υποβάλλεται στον Διαμεσολαβητή προέρχεται από τη χώρα μου. Κάθε 20ή καταγγελία, σχεδόν, συντάσσεται στα πολωνικά. Προφανώς ομιλώ για απόλυτους αριθμούς επειδή, ανά κάτοικο, οι πολίτες του Λουξεμβούργου, της Μάλτας και της Κύπρου είναι πιο δραστήριοι στην υποβολή καταγγελιών από ό,τι οι συμπατριώτες μου.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι πέρυσι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έλαβε λιγότερες καταγγελίες απ’ ότι το 2005. Μόλις λίγες περισσότερες από 200 καταγγελίες προήλθαν από εταιρείες και συλλόγους, και 18 φορές περισσότερες από αυτές προήλθαν από ιδιώτες.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η λειτουργία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή παρέχει τον καλύτερο δείκτη χρήσης υπολογιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώδεκα στις 20 καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Στην αρνητική πλευρά, ο δείκτης άγνοιας των πολιτών της ΕΕ είναι το γεγονός ότι σχεδόν τέσσερις στις πέντε καταγγελίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αυτό δείχνει ότι το θεσμικό όργανο χρησιμοποιείται ως πανάκεια διά πάσα νόσο, ακόμη και για εκείνες που δεν σχετίζονται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία, εξ ορισμού, θεωρείται ότι εποπτεύει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει το δικαίωμα να κροταλίσει το μαστίγιο σε οιονδήποτε.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ικανοποίηση για το γεγονός ότι μόνο το 8% των ερευνών που διεξήγαγε ο Διαμεσολαβητής αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ σχεδόν το 66% αφορούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - (SV) Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η κριτική του Διαμεσολαβητή σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας είναι κριτική αναγκαία τη χρειαζόμαστε απαραίτητα. Επιδοκιμάζω επίσης την πρόταση του Κοινοβουλίου ο Διαμεσολαβητής να διεξαγάγει μελέτη για τον πρακτικό αντίκτυπο των επικριτικών παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την Επιτροπή. Βεβαίως, το Κοινοβούλιο είναι συχνά συγκινητικά ενωμένο όσον αφορά τη διατύπωση επικρίσεων προς άλλα θεσμικά όργανα, αλλά υπάρχει όντως σημαντικός λόγος να είναι και το Κοινοβούλιο αυτοκριτικό. Ο Διαμεσολαβητής ζήτησε πρόσφατα από το Κοινοβούλιο να δημοσιοποιήσει στοιχεία για πληρωμές εισπραχθείσες από βουλευτές του ΕΚ για ταξίδια και για απασχόληση προσωπικού, όμως το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί παράβαση προστασίας δεδομένων. Πιστεύω ότι αυτή η απάντηση αποτελεί απλώς προπέτασμα καπνού, και έχω τη στήριξη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όταν το λέγω αυτό. Οι πληρωμές σε προσωπικό είναι προφανώς δημόσια έγγραφα. Είναι καιρός το Κοινοβούλιο να παράσχει διευκρινίσεις για τις πληρωμές. Μόνον εκείνοι που απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις δουλείας και με άλλες περίεργες συμβάσεις έχουν κάτι να φοβηθούν από μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεν μπορεί ασφαλώς να ισχύει για οιοδήποτε βουλευτή εδώ ότι φοβάται μήπως δεν επανεκλεγεί το 2009 αν αποκαλυφθεί στα μέσα ενημέρωσης πώς αντιμετωπίζονται οι υπάλληλοι σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις λέγω. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - (EL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα βέβαια να αναφέρω ότι εξετάζουμε τη δέκατη έκθεση του Διαμεσολαβητή ο οποίος το 2006 έλαβε 3 889 γράμματα ή μηνύματα με καταγγελίες, από τα οποία 3 619 του έστειλαν μεμονωμένοι πολίτες.

Εκτός αρμοδιότητος, από τα 3 889 γράμματα, ήταν τα 3 051 εντός αρμοδιότητος 838 καταγγελίες για ένα χρόνο. Νομίζω λοιπόν πως ο Διαμεσολαβητής διαθέτει μια αρκετά εκτεταμένη υπηρεσία σε προσωπικό και μέσα για να διεκπεραιώσει τις 838 καταγγελίες που βέβαια αφορούν κατά κύριο λόγο θέματα κακοδιοίκησης της Επιτροπής, της Υπηρεσίας πρόσληψης προσωπικού για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και σε μικρότερο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Είναι καλό βέβαια που δημοσιεύει κατάλογο με βέλτιστες διοικητικές πρακτικές. Δεν ξέρω, όμως, αν η υπηρεσία του δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν παράπονα για τη λειτουργία της ίδιας του της υπηρεσίας. Και λυπάμαι που στην έκθεση της Επιτροπής Αναφορών απευθυνόμαστε προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής αποκλειστικά και όχι προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, που μέχρι τώρα δεν έχει ενεργήσει αυτεπάγγελτα την έρευνα σ’ αυτή την υπηρεσία.

Του ζητούμε λοιπόν όχι αλλαγή του καταστατικού αλλά εμβάθυνση στα δικαιώματα που του διαθέτουμε ήδη, προκειμένου να σεβαστεί τους πολίτες και να δείξει μεγάλη δραστηριότητα στην ορθή διοίκηση των ευρωπαϊκών οργάνων. Να σεβαστεί τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, των ευρωβουλευτών και των υπαλλήλων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν εχεμύθεια. Το ΔΕΚ να λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς την επέμβασή του, να υπάρξει σεβασμός στα αποτελεσματικά διεθνή όργανα με αυτόνομη λειτουργία για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η υποστήριξή μας προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν είναι άνευ ορίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Διαμεσολαβητή, κ Διαμαντούρο και την κ. Sbarbati για το εξαιρετικό έργο τους στην έκθεση του Διαμεσολαβητή. Είναι σημαντικό το ότι αυτή η συζήτηση διεξάγεται σε ώρα αιχμής ημέρας εργασίας της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, σε μια χρονική στιγμή που μπορεί να έχει δημόσιο προφίλ μεγάλης προβολής.

Η υπηρεσία που προσφέρει ο Διαμεσολαβητής είναι εξαιρετικά σημαντική για τον πολίτη: ενισχύει τη θετική σύνδεση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης και τον πολίτη και εμπλουτίζει τη νομιμότητα του έργου που φέρνουμε εις πέρας στα θεσμικά όργανα, ή στο Κοινοβούλιο ή στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο.

Η υπηρεσία συνεχίζει να εξελίσσεται και αυτό επισημαίνεται αρκετά καλά στην έκθεση της κ. Sbarbati, όπου διατυπώνονται διάφορες προτάσεις, ενώ και ο ίδιος ο Διαμεσολαβητής διατυπώνει διάφορες προτάσεις ως προς το πώς μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται. Ασφαλώς η ιδέα της διεύρυνσης των σχέσεων με μεσολαβητές που ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν ανηλίκους και παιδιά αποτελεί σημαντική εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, υπάρχει αντίσταση μέσα στο σύστημα: αντίσταση στη διαφάνεια, αντίσταση σε έναν κοινό κώδικα διοικητικής πρακτικής για όλα τα θεσμικά όργανα και αντίσταση στην επικαιροποίηση της εντολής του Διαμεσολαβητή. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, για παράδειγμα, στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφάνειας και στηρίζω την έκκληση του Διαμεσολαβητή για μεγαλύτερη διαφάνεια από το Κοινοβούλιο στη δημοσίευση των επιδομάτων που καταβάλλονται στους βουλευτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δίνουν στους πολίτες της ΕΕ την αίσθηση ότι έχουν κάποια προστασία κατά ακατάλληλων ενεργειών στις οποίες προβαίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το υλικό που παρουσιάζεται εγείρει ορισμένα θέματα. Το πρώτο εξ αυτών είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών που υποβάλλεται στον Διαμεσολαβητή αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η αδυναμία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με εξαίρεση τον Διαμεσολαβητή, εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς σύμφωνα με το ψήφισμα του 2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι το 78,5% των ζητημάτων που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, και το 93,7% αυτών των καταγγελιών δεν αφορούν τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Τούτο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι οι συμπολίτες μας δεν έχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με το έργο του Διαμεσολαβητή ή ότι, για διαφόρους λόγους, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά θέματα στη δική τους χώρα. Το θέμα αυτό χρειάζεται να ερευνηθεί. Το τρίτο θέμα είναι ότι ο Διαμεσολαβητής πρέπει να διαθέτει τις εξουσίες που είναι απαραίτητες ώστε να απομακρύνει γρήγορα τις κακές διοικητικές πρακτικές που αποτελούν αφορμή για καταγγελίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας, τους πολίτες, σε αυτήν τη συζήτηση. Ελπίζω να αντιλαμβάνονται τι είναι ακριβώς ο Διαμεσολαβητής, μετά την πολύ διεξοδική παρουσίαση του έργου δώδεκα μηνών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Είναι κρίμα ο Διαμεσολαβητής να λαμβάνει τόσες πολλές υποθέσεις η επίλυση των οποίων δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς του, αλλά μαθαίνω ότι αυτές ανακατευθύνονται προς τα κατάλληλα μέρη. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό στους ανθρώπους που ακούν αυτήν τη συζήτηση. Αυτές οι υποθέσεις δεν παραμελούνται, αλλά προωθούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το γεγονός ότι ασχολείστε με αρκετές υποθέσεις και τις επιλύετε είναι θετικό, αλλά πρέπει να εργαστούμε λίγο περισσότερο για να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους σχετικά με το τι κάνετε και πώς το κάνετε, προκειμένου να φτάνουν ακόμα περισσότερες υποθέσεις στο γραφείο σας. Αυτό δεν θα έβλαπτε, καθώς είμαι σίγουρη ότι ο μικρός αριθμός με τον οποίο ασχολείστε δεν αντανακλά πραγματικά τα προβλήματα κακοδιοίκησης.

Στρεφόμενη στην Επιτροπή, μου αρέσει αρκετά η ιδέα ενός πνεύματος εξυπηρέτησης, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί την προσέγγιση καρότου-μαστιγίου, για να βεβαιωθεί ότι πράγματι υπάρχει ένα πνεύμα εξυπηρέτησης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέσω της νομοθεσίας. Υπάρχουν ποινές για τμήματα ή μεμονωμένα άτομα που εμπλέκονται σε κακοδιοίκηση, όταν πρόκειται για τους πολίτες; Ίσως αυτό να είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά.

Μου αρέσει η ιδέα δημοσιοποίησης των καλύτερων και των χειρότερων, ώστε να έχουμε αυτήν τη σύγκριση, αλλά, εντέλει, αυτό που θέλει ο κόσμος είναι αποτελέσματα και θετικές εκβάσεις. Λέω συνεχώς στην κοινή γνώμη στην Ιρλανδία ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν έχει τεράστια εξουσία, αλλά μέσα από το έργο που εκτελούμε μπορούμε να λειτουργήσουμε ως σημείο πίεσης για δράση. Εύχομαι να είχαμε μεγαλύτερη εξουσία, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη μικρή πίεση για να επιτύχουμε κάποια αποτελέσματα για τους πολίτες. Δεν τους ενδιαφέρει η διαδικασία, αυτό που θέλουν είναι θετικά αποτελέσματα.

Κύριε Διαμαντούρο, εύχομαι ό,τι καλύτερο στις δραστηριότητές σας φέτος και ελπίζω να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο όπως και στο παρελθόν. Θα εργαστώ ασφαλώς στην Ιρλανδία, για να φροντίσω να μάθουμε πολύ περισσότερα για εσάς στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Διαμαντούρο για την έκθεσή του και να αναγνωρίσω τον τεράστιο όγκο εργασίας που επιτέλεσε η Επίτροπος κ. Wallström, και να συγχαρώ την κ. Sbarbati για τη συναφή έκθεσή της, η οποία θα λειτουργήσει ως οδηγός μας για την αξιολόγηση των βελτιώσεων που αναμένουμε για το 2007 και το 2008.

Επιδοκιμάζουμε το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης, η οποία δείχνει ότι το έργο το Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει καταξιωθεί και παγιωθεί× δείχνει επίσης αυξημένη επαφή με τις αρχές και με τους πολίτες.

Προσωπικά, επιδοκιμάζω ιδιαίτερα τη συμφωνία με την σημερινή ισπανική κυβέρνηση σχετικά με τη χρήση των συνεπίσημων γλωσσών – της βασκικής, της καταλανικής και της γαλικιανής, καθώς αυτό θα φέρει τους πολίτες της Ισπανίας πλησιέστερα στα δικαιώματά τους χωρίς να μειώνεται η λειτουργικότητα της ισπανικής, η οποία θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σε μελλοντικές επαφές με υπηκόους τρίτων χωρών.

Υπάρχουν, ωστόσο, άλλες πτυχές που σημειώνει ο ίδιος ο κ. Διαμαντούρος, οι οποίες αποτελούν πηγή ανησυχίας: ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των καταγγελιών δεν αφορά ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, αλλά εθνικές ή περιφερειακές αρμοδιότητες. Είμαστε συνεπώς της άποψης ότι είναι θέμα κατεπείγουσας ανάγκης να ενισχύσουμε την επικοινωνιακή στρατηγική του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών έτσι ώστε αυτό να διορθωθεί.

Ένα άλλο πρόβλημα που επισημάνθηκε είναι η μείωση υποθέσεων κακοδιοίκησης που περατώνονται με φιλική συμφωνία ή συναίνεση. Εμείς οι υποστηρικτές του Διαμεσολαβητή τον παροτρύνουμε να βελτιώσει την τεχνογνωσία του και να ανακτήσει την αποτελεσματικότητά του με την πορεία αυτή. Η πειθώ είναι καλύτερη από ό,τι η επιβολή.

Τέλος, θα προσθέσω μόνο ότι θα ήταν ειρωνικό αν η δικαιολογημένη φιλοδοξία του σημερινού Διαμεσολαβητή να εφαρμόσει τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς τον οδηγήσει να είναι περισσότερο επιμελής εκτός του οίκου του παρά εντός αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το λειτούργημα του Διαμεσολαβητή έχει σήμερα καταξιωθεί και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το θετικό έργο του. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά για να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες για να επιδιώξουν αποκατάσταση είναι σαφή, γνωστά σε όλους και λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Επί του παρόντος επικρατεί σύγχυση σχετικά με το πού θα πρέπει να απευθυνθούν οι πολίτες όταν θέλουν να υποβάλουν καταγγελία. Ορισμένοι προσφεύγουν στην Επιτροπή Αναφορών, ορισμένοι στην Επιτροπή, ορισμένοι στον Διαμεσολαβητή, και ορισμένοι προσφεύγουν σε όλους, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη σύγχυση, διπλή εργασία και περιττές δαπάνες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Υπάρχει κατά συνέπεια ανάγκη, όπως σωστά επισήμανε η Επίτροπος Wallström, για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων που εξετάζουν και αποφασίζουν επί των καταγγελιών. Επί παραδείγματι, θα έπρεπε να υπάρχει σαφής δέσμευση όσον αφορά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να απαντούν στους πολίτες από τη στιγμή που λαμβάνουν την καταγγελία τους, καθώς και δέσμευση όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια του διαστήματος που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους για να δώσουν μια οριστική απάντηση. Εξακολουθούμε να ακούμε πάρα πολύ συχνά για καταγγελίες που υποβλήθηκαν προ ετών και εκκρεμούν ακόμη. Όπως είπε και η συνάδελφός μου κ. McGuinness, όταν μια καταγγελία αποστέλλεται στη λάθος υπηρεσία, δεν θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να στείλει αρνητική απάντηση, αλλά η ίδια να διαβιβάσει την καταγγελία στη αρμόδια υπηρεσία. Τέλος όταν ένας πολίτης διατυπώνει την καταγγελία του με ασαφή τρόπο επειδή, εντέλει, δεν είναι δικηγόρος ο κάθε πολίτης, πρέπει να καταβάλεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλίζεται ότι οποιοσδήποτε λαμβάνει την καταγγελία να δίδει στον καταγγέλλοντα το πλεονέκτημα της αμφιβολίας και να μην θεωρεί αυτόματα την καταγγελία απαράδεκτη. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα προς τα εμπρός και θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή, αν και έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκπληρώνει τα καθήκοντα του με ισορροπημένο και δυναμικό τρόπο, τόσο όσον αφορά την εξέταση των καταγγελιών, οι οποίες ανήλθαν σε 3 830 το 2006, όσο και όσον αφορά τη διεξαγωγή και την περάτωση των ερευνών. Ενθαρρυντικές επίσης είναι οι καλές σχέσεις μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και η ενθάρρυνση που δίδεται στους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους. Καθώς συζητούμε για αυτήν την έκθεση, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ο αναγκαίος προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες λαμβάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα αντικειμενικές απαντήσεις στα ερωτήματα, τις καταγγελίες και τις αναφορές τους. Είναι προφανές ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να εργάζονται εποικοδομητικά με τον Διαμεσολαβητή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, και ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο προτάσεις οι οποίες, κατά την άποψή του, θα βοηθούσαν να βελτιωθούν οι διαδικασίες και αυτή η συνεργασία να γίνει αποτελεσματικότερη.

Συγχαίροντας τον καθηγητή Διαμαντούρο για τα επιτεύγματά του ως Διαμεσολαβητή, θα ήθελα ταυτόχρονα να τον ενθαρρύνω να συνεχίσει τις προσπάθειές του και να προάγει τις δραστηριότητές του ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε, στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών, να καταστεί θεματοφύλακας χρηστής διοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). - (RO) Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή χαίρομαι που διαπιστώνω την εξέλιξη του ρόλου και των δραστηριοτήτων του στη διαδικασία προστασίας του ευρωπαίου πολίτη.

Το 2006 η έκθεση δραστηριοτήτων μάς αποδεικνύει ότι σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται από ένα αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους έναντι οιουδήποτε θεσμικού οργάνου και, στην πραγματικότητα, να προλαμβάνουν και να επισημαίνουν την ελαττωματική λειτουργία τους. Με άλλα λόγια, μιλούμε σήμερα για ένα αληθινό μέσο δημοκρατικού ελέγχου, που διεξάγεται με αυτόνομο και διαφανή τρόπο, ο οποίος μόνο επωφελής μπορεί να είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, είμαι ευγνώμων στην εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισήμανε και τις πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν στην παρούσα δραστηριότητα του Διαμεσολαβητή. Καταρχάς, λυπάμαι για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη καταγγελίες από πολίτες που δεν έχουν λάβει στη δική τους γλώσσα τις πληροφορίες που ζητούν. Αυτό μας αποδεικνύει ότι, στην Ευρώπη, εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα στη διασφάλιση πλήρων γλωσσικών δικαιωμάτων και ισότητας μεταξύ των πολιτών. Είμαστε στις παραμονές του έτους 2008, που έχει κηρυχθεί έτος διαπολιτισμικού διαλόγου, και είμαστε υποχρεωμένοι να διορθώσουμε αμέσως αυτές τις ελλείψεις, οι οποίες δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη σειρά μου, επιδοκιμάζω την επικοινωνιακή στρατηγική του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και επισημαίνω την ανάγκη ισχυροποίησής της. Τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες που εξακολουθούν να υπερβαίνουν την αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή αποτελούν θλιβερή διαπίστωση του μη ικανοποιητικού επιπέδου ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κατανόησής και γνώσης τους για το πεδίο αρμοδιότητας του Διαμεσολαβητή και άλλων θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμεσολαβητή, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον καθηγητή για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του και το έργο του για δημοκρατία και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας από τους κύριους οργανισμούς στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός οφείλει να διαφυλάσσει τη δημοκρατική ισότητα όλων των ευρωπαίων πολιτών και να ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ πολιτών και οργάνων δημόσιας διοίκησης της Κοινότητας, τα οποία, για διάφορους λόγους, δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα που έχουν οριστεί. Είναι ενθαρρυντικό αυτό που διαπιστώνουμε στα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση σχετικά τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2006, που δείχνουν τη δυναμική συμμετοχή του στη δημόσια ζωή της Κοινότητας και την ενεργό συνεργασία του τόσο με τους πολίτες της ΕΕ όσο και με τους διοικητικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή θα άξιζε να εξεταστεί η δυνατότητα σύνταξης καταλόγων καλύτερης διοικητικής πρακτικής, με υποδειγματικές ή εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες θα συμμετείχε ο Διαμεσολαβητής σε οιοδήποτε δεδομένο έτος, καθώς και καταλόγους των υποθέσεων όπου οι ενέργειες των θεσμικών οργάνων ήταν λιγότερο αρμόζουσες. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής συμμετέχει πλήρως και αποφασιστικά, θα πρέπει να δοθεί στήριξη στην ιδέα ότι ο Διαμεσολαβητής πρέπει επίσης να διεξάγει έρευνες στον αποκαλούμενο τρίτο πυλώνα, δηλαδή, την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες θα επεκτείνονται επίσης στις δραστηριότητες της Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κ. Sbarbati, την εισηγήτρια για την ετήσια έκθεσή μου το 2006 στη φετινή Ολομέλεια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών οι οποίοι πράγματι αφιέρωσαν χρόνο για τον σχολιασμό της έκθεσής μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων για το ενδιαφέρον που εκφράζει αυτό και τις συμβουλές που περιέχει.

Όσον αφορά την κ. Sbarbati, επιτρέψτε μου να αναφέρω απλώς ότι φυσικά συνεργάστηκα πολύ στενά και σκοπεύω να εξακολουθήσω να συνεργάζομαι πολύ στενά με την Επιτροπή Αναφορών, με την οποία έχω άριστες σχέσεις. Η Επιτροπή Αναφορών και ο Διαμεσολαβητής θα συνεχίσουν να είναι το μείζον εργαλείο μέσω του οποίου αυτό το αξιοσέβαστο σώμα θα καταφέρει επίσης να ασχοληθεί με τις προσεγγίσεις των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σημειώνω τις παρατηρήσεις σας. Μπορώ να σας πω ότι έχω ήδη ξεκινήσει μια έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας αναφορικά με την EPSO, όπως γνωρίζετε, αλλά θέλω να το ανακοινώσω σε αυτό το Σώμα. Με ενδιαφέρει επίσης έντονα και εξακολουθώ να παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Wallström για τις παρατηρήσεις της. Σημειώνω ότι κατέγραψε την αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων όπου η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες της δεν εφάρμοσαν την καλύτερη πρακτική. Της είμαι πολύ ευγνώμων για το ότι το αναγνώρισε αυτό. Θα συναντήσω την κ. Wallström στο εγγύς μέλλον, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές της Επιτροπής και τους συντονιστές όλων των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τον Διαμεσολαβητή, ακριβώς για να μπορέσουμε μα επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή είναι μια ένδειξη του πόσο στενά συνεργάζομαι με την Επιτροπή, και ελπίζω να καταφέρω να επιτύχω καλύτερα αποτελέσματα για να σας αναφέρω τον επόμενο χρόνο και φυσικά να αναφέρω στους πολίτες. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παράβαση και θα ασχοληθώ και με αυτό.

Μιλώντας κάπως γενικότερα, επιτρέψτε μου να πω μόνο ότι σας είμαι ευγνώμων για τη γενική υποστήριξή σας σε ευρέα ζητήματα, όπως το πνεύμα της εξυπηρέτησης, που αποτελεί το επίκεντρο των ανησυχιών μου· για τις συστάσεις σας σχετικά με την ανάγκη περισσότερων πόρων για τον Διαμεσολαβητή· για την υποστήριξή σας στο ζήτημα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του καταστατικού· και για το κάλεσμά σας για μεγαλύτερη ευθύνη, που για μένα φυσικά είναι εξαιρετικά σημαντική. Μπορώ επίσης να σας πληροφορήσω ότι από φέτος ξεκίνησα μια συντονισμένη προσπάθεια να προσεγγίσω τις επιχειρηματικές ενώσεις σε αντίθεση με τα μεμονωμένα άτομα, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους επίσης.

Λόγω της πίεσης χρόνου, επιτρέψτε μου να μην αλλάξω γλώσσα, αλλά πρώτα από όλα να πω στην κ. McGuinness καθώς και στην κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου ότι καταφέρνω να βοηθώ το 70% του 70% που είναι εκτός της εντολής μου. Συνεπώς, το έργο μου εμπεριέχει όχι μόνο το ποσοστό που είναι εντός της εντολής μου, αλλά καταβάλλεται επιπλέον μεγάλη προσπάθεια από το προσωπικό μου για να μπορούμε να βοηθούμε κάθε πολίτη που έρχεται σε εμάς και του οποίου η ανησυχία είναι εκτός της εντολής μας, ανατρέχοντας στο αρμόδιο θεσμικό όργανο, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, αυτό καλύπτει 3 830 υποθέσεις και όχι 885.

Επιτρέψτε μου τώρα να αλλάξω γλώσσα.

Διαμεσολαβητής. (EL) Κυρία Παναγιωτοπούλου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει πλήρη αίσθηση της υποχρέωσής του να λειτουργεί εντός των νόμιμων ορίων και βεβαίως πάντοτε θα λειτουργεί με βασική αρχή την έννοια της λογοδοσίας απέναντι σ’ αυτό το Σώμα, και απέναντι σας, και πάντοτε με πολύ μεγάλη αίσθηση της ευθύνης.

Τέλος, καταβάλλω πάσα δυνατή προσπάθεια για να προάγω τη δημιουργία εθνικού Διαμεσολαβητή στην Ιταλία. Έχω επισκεφθεί τη χώρα τέσσερις ή πέντε φορές και θα συνεχίσω να το κάνω, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να υποδεχτούμε ανάμεσά μας τον ιταλό εθνικό Διαμεσολαβητή ανάμεσά μας στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω σε δύο ευθείες ερωτήσεις.

Η πρώτη αφορά την αναθεώρηση του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή. Μπορώ να σας πω ότι από πολύ νωρίς ο Διαμεσολαβητής μάς κρατούσε ενήμερους σχετικά με το έργο για το νέο καταστατικό και ήμασταν σε συνεχή επαφή σχετικά με αυτό. Ασφαλώς, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε εύκολα να εγκρίνουμε, όμως κάποια άλλα είναι πιο πολύπλοκα. Η Επιτροπή θα παράσχει επισήμως τη γνωμοδότησή της μόνο αφού το Κοινοβούλιο διατυπώσει τις προτάσεις του. Συναντηθήκαμε επίσης με την κ. Jäätteenmäki και προσβλέπουμε στην έκθεσή της με ενδιαφέρον.

Η άλλη ευθεία ερώτηση ήταν από την κ. McGuinness σχετικά με την προσέγγιση καρότου-μαστιγίου και κατά πόσον την εφαρμόσαμε. Όχι, όχι αρκετά, θα έλεγα – ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Όμως αυτό που κάναμε το τελευταίο διάστημα ήταν να δημιουργήσουμε περισσότερη προβολή για αυτά τα ζητήματα και επίσης να δημιουργήσουμε μια ιδιοκτησία εντός της Επιτροπής για κάθε Γενική Διεύθυνση και μέσω όλων των ιεραρχικών επιπέδων στην Επιτροπή. Νομίζω ότι η δημιουργία αυτής της αίσθησης υπευθυνότητας και προβολής θα μας βοηθήσει να ενθαρρύνουμε και επίσης ενίοτε να προβάλουμε το γεγονός ότι είμαστε ευχαριστημένοι με το πώς αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις οι μεμονωμένοι υπάλληλοι. Νομίζω ότι είναι μάλλον σπάνια η περίπτωση που ένας μεμονωμένος υπάλληλος κάνει λάθος· έχει να κάνει περισσότερο με τη νοοτροπία. Αυτό έχουμε τώρα και αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε θα μας οδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση.

Επιτρέψτε μου, τέλος, να αναφέρω κάτι που ελπίζω ότι θα επιδοκιμαστεί από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: στις προτάσεις μας δουλεύουμε με περιλήψεις πολιτών. Και πάλι, για να έρθουμε πιο κοντά στους πολίτες, πρέπει επίσης να εκφραστούμε όχι μόνο στo ιδίωμα της ΕΕ αλλά σε απλή γλώσσα, και ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί εντός ολίγου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση της κ. Sbarbati σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή αποτελεί απόδειξη της εκτίμησής της προς αυτό το όργανο, το οποίο δημιουργήθηκε βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 για να υπερασπίζεται τους ευρωπαίους πολίτες σε περίπτωση κακοδιοίκησης από κοινοτικά όργανα. Η έκθεση σωστά υπογραμμίζει ορισμένες προτεραιότητες για τον Διαμεσολαβητή στο μέλλον: επί παραδείγματι, τη σημασία της συνεργασίας με τους Διαμεσολαβητές των κρατών μελών, και την πρόταση για καλύτερη εποπτεία του τρόπου διοίκησης των οργανισμών της ΕΕ.

Ωστόσο, εγείρει επίσης δύο θέματα τα οποία παραλείπουμε από την ευρωπαϊκή συζήτηση με ίδιον κίνδυνο. Αφενός οι δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή πρέπει να συνεπάγονται έλεγχο της εικόνας και της προσβασιμότητας του οργάνου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει, όντως, καθοδική τάση στον αριθμό υποθέσεων που παραπέμπονται στον Διαμεσολαβητή (3 830 το 2006, μείωση κατά 2% από το 2005), και οι καταγγελίες τείνουν να προέρχονται από κράτη μέλη που ήδη έχουν μια νοοτροπία ενθάρρυνσης των ανθρώπων να εγείρουν θέματα στα οικεία εθνικά όργανα.

Αφετέρου η έκθεση εξετάζει το θέμα της επέκτασης των εξουσιών του Διαμεσολαβητή (όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα και την άνευ περιορισμών ακρόαση μαρτύρων). Ουδεμία τροποποίηση στο καθεστώς του Διαμεσολαβητή πρέπει να επιτραπεί για να επισκιαστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, η οποία αντλεί τη νομιμότητά της απευθείας από την κάλπη.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20. και επαναλαμβάνεται στις 11.30.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου