Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0130(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0412/2007

Predložena besedila :

A6-0412/2007

Razprave :

PV 13/11/2007 - 17
CRE 13/11/2007 - 17

Glasovanja :

PV 15/11/2007 - 5.1
CRE 15/11/2007 - 5.1
Obrazložitev glasovanja
PV 29/11/2007 - 7.18
CRE 29/11/2007 - 7.18
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0562

Razprave
Torek, 13. november 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

17. Predpisi, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravila glede njihovega financiranja (razprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsednica. – Naslednja točka je poročilo gospoda Leinena (A6-0412/2007) v imenu odbora za ustavni nadzor o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja [COM(2007)0634 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes , predsedujoči Svetu. − (PT) Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, kot veste, je Komisija 27. junija letos predstavila predlog na podlagi člena 191 Pogodbe ES, katerega cilj je izboljšanje in prilagoditev uredbe (ES) št. 2004/2003 o statusu in financiranju političnih strank na evropski ravni.

Temu predlogu je sledilo poročilo, ki je ocenilo uporabo te uredbe. Evropski parlament je 23. marca 2006 sprejel ustrezno resolucijo. Predlog Komisije uvaja nov element: možnost financiranja evropskih političnih ustanov, pri čemer se upošteva njihova pomembna vloga v podpiranju in spodbujanju dejavnosti ter ciljev političnih strank na evropski ravni.

Ker so politične ustanove tesno povezane z evropskimi političnimi strankami, se predlaga, da morajo svojo zahtevo za financiranje predložiti prek politične stranke na evropski ravni, s katero so povezane, na enaki pravni podlagi, kot velja za financiranje slednje, oziroma v skladu s členom 191 Pogodbe ES.

Vem, da politične stranke, zastopane v tem parlamentu, ustanavljajo ali so že ustanovile ustanove na evropski ravni. Svet podpira možnost zagotavljanja finančne podpore Skupnosti za dejavnosti teh ustanov na podlagi zelo strogih pravil, ki bodo med drugim omogočali jasno razlikovanje med področji posredovanja strank, ki se morajo dopolnjevati in ne prekrivati.

Drugi glavni cilj predloga Komisije je revizija finančnih določb, ki veljajo za financiranje političnih strank na evropski ravni ob upoštevanju izkušenj, ki so se med tem časom pridobile. V ta namen Komisija med drugimi ukrepi predlaga odstopanji od pravila o neprofitnosti iz člena 108 finančne uredbe. Prvi ukrep vključuje možnost, da se del presežka do višine 25 % celotnega letnega prihodka iz enega leta prenese v prvo četrtletje naslednjega leta, kar strankam omogoča boljšo odzivnost na spremenjene politične okoliščine in prednostne naloge. Cilj drugega ukrepa je dovoliti političnim strankam na evropski ravni, da oblikujejo finančne rezerve s prihranki prihodkov, ki so jih same ustvarile nad novo znižano minimalno stopnjo sofinanciranja v višini 15 %.

Prav tako moram poudariti predlog, da je treba jasno določiti, da se proračunska sredstva, pridobljena iz proračuna EU, lahko uporabijo tudi za financiranje kampanj političnih strank na evropski ravni v okviru volitev v Evropski parlament, če to ne pomeni neposrednega ali posrednega financiranja nacionalnih političnih strank ali njihovih kandidatov.

V Svetu je ta predlog najprej trikrat ocenila skupina za splošne zadeve, in sicer septembra in oktobra letos, poleg tega so ga delegacije na splošno dobro sprejele. Vendar so nekatere delegacije izrazile zaskrbljenost glede predlagane pravne podlage in odstopanja od proračunske discipline.

Od pravne službe Sveta se je zahtevalo mnenje o teh vprašanjih. Ta služba je menila, da se odstopanja od pravila o neprofitnosti iz člena 109(2) uredbe Sveta št. 1605/2002 določijo le v ločeni uredbi na podlagi člena 279 Pogodbe ES, in je nameravala s predlogom spremembe ta odstopanja vključiti v finančno uredbo samo. To mnenje je pripeljalo do razdelitve predloga na dva pravna akta ter posvetovanja med Evropskim parlamentom in računskim sodiščem.

Pred kratkim, in sicer 17. oktobra 2007, je Coreper II prvič razpravljal o kompromisnem besedilu, ki ga je predstavilo portugalsko predsedstvo, in mnenju pravne službe Sveta. Teden dni pozneje, 24. oktobra 2007, je Coreper II dosegel sporazum glede dveh točk: prvič, razdelitev predloga na dva pravna akta, pri čemer uredba na podlagi člena 279 Pogodbe ES vsebuje določbe za spremembo finančne uredbe, druga uredba pa vsebuje druge določbe predloga na podlagi člena 191 Pogodbe ES, in drugič, posvetovanje med Evropskim parlamentom in računskim sodiščem o predlogu spremembe člena 109 uredbe št. 1605/2002 v skladu s členom 279 Pogodbe ES. To posvetovanje se je začelo takoj.

Kompromisni besedili na podlagi razdelitve je skupina za splošne zadeve ocenila 9. novembra 2007, torej zelo pred kratkim. Zato z velikim veseljem napovedujem, da je skupina za splošne zadeve, ki se je srečala prejšnji petek, potrdila obstoj splošnega sporazuma med nacionalnimi delegacijami o vprašanjih, ki jih obravnavata uredbi na podlagi razdelitve.

V bistvu ponavljam, da med zadevnimi tremi institucijami ni nobenega velikega nesoglasja. Komisija, Parlament in Svet se strinjajo o ključnih zadevah v zvezi z evropskimi političnimi ustanovami in predlogu spremembe določb o delovanju evropskih političnih strank. Vprašanje o pravni podlagi je bilo in je strogo pravno vprašanje, pri čemer namen Sveta ni bil in ni preprečiti sporazum med temi tremi institucijami.

V imenu Sveta lahko potrdim, da želimo, da se uredbi na podlagi razdelitve sprejmeta do konca tega leta, tako da lahko postaneta veljavni 1. januarja 2008. V ta namen predlagam, da Parlament preloži glasovanje o vašem mnenju, ki je bilo načrtovano ta teden, tako da bomo lahko z ustreznimi stiki dosegli sporazum na prvi obravnavi uredbe na podlagi člena 191 Pogodbe ES v skladu s postopkom soodločanja.

V tem primeru je treba čim prej sprejeti mnenje Parlamenta o predlogu spremembe finančne uredbe. Računsko sodišče smo prav tako pozvali k hitremu ukrepanju. Imamo malo časa, vendar ga je po vašem mnenju dovolj za sprejetje uredb pod pogoji, ki jih zahtevajo Parlament, Komisija in Svet.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, podpredsednica Komisije. − Gospa predsednica, med obravnavo smo ugotovili očitno povpraševanje in priložnost za ukrepe, ki bodo okrepili in razširili politični dialog. Vedno sem menila, da moramo, če želimo ustvariti evropski javni prostor, oblikovati bolj evropsko politično kulturo, to vprašanje je pri tem vsekakor bistveno.

Gotovo ni enotne čarobne rešitve za premostitev vrzeli med evropsko politiko in našimi državljani; prav tako ni lahke poti za uresničitev demokratičnih želja državljanov in njihove želje po dejavnejšem sodelovanju. Ta prizadevanja je treba spodbujati s številnimi pobudami, katerih skupen namen je zagotoviti čim bolj široko sodelovanje državljanov, vključno z mladimi, tu bi dodala tudi ženske, v demokratičnem življenju Unije.

Dejavnosti evropskih političnih strank, skupaj z oblikovanjem evropskih političnih temeljev, so del paketa za izgradnjo tega resnično evropskega javnega prostora, kjer se lahko izzovejo različna mnenja in lahko državljani bolje razumejo vključene izzive ter sprejemajo odločitve na podlagi informacij. Politična razprava in politična kontroverznost sta del demokracije in upamo, da bo to pripomoglo k povečanju udeležbe na evropskih parlamentarnih volitvah.

Z zadovoljstvom lahko rečem, da sta se Komisija in Parlament vedno strinjala glede tega vprašanja. Komisija je lahko hitro odgovorila na zahtevo Parlamenta, parlamentarni odbor za ustavne zadeve pa je lahko odločno podprl naš predlog.

Pred tem parlamentom sem 25. oktobra izrazila svojo zaskrbljenost, da je Coreper izbral pot, ki ga oddaljuje od Komisije in Parlamenta, zaradi česar so zaskrbljeni tudi poslanci, vključno s predsednikom Pötteringom in gospodom Leinenom. Vendar sem izrazila tudi upanje, da bodo ključni cilji Sveta, Parlamenta in Komisije ostali enaki: odobritev vsebine našega predloga pred koncem tega leta.

Tri tedne pozneje in potem, ko sem slišala izjave predsedstva, lahko le pozdravim nedaven razvoj in izrazim svoje zadovoljstvo, da smo ponovno na skupni poti. Svet je to poslušal, delovna skupina pa je prejšnji petek soglasno potrdila celotno vsebino našega predloga. To pomeni, da se lahko zdaj pomaknemo naprej. Ampak, čeprav je sporazum, ki je bil dosežen v Svetu, pomemben korak naprej in zelo pozitivna novica, to še ni zaključek procesa. Dokončno se moramo dogovoriti o podrobnostih, da omogočimo hitro sprejetje in začetek veljavnosti te uredbe.

Tudi če razdelitev naših predlogov nenazadnje ne vpliva na njihovo vsebino, vsebuje ločen, bolj zapleten zakonodajni postopek in mnenje računskega sodišča, za katerega upam, da ga bo sodišče pravočasno podalo. Priprava razporeda je velik izziv, časa pa je malo.

Zahvaljujem se gospodu Leinenu za predano delo pri tem dokumentu ter vsem drugim sodelujočim poslancem. Prav tako se želim zahvaliti predsedniku Pötteringu, konferenci predsednikov in političnim skupinam, ki so imele pomembno vlogo pri pripravi podlage za sporazum o tem vprašanju. Zato, gospa predsednica, predsednik Sveta, gospod Leinen,

(PT) napredujemo lahko skupaj.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen, poročevalec. (DE) Gospa predsednica, gospa podpredsednica Komisije, predsedujoči, kolegi, gospe in gospodje, nova lizbonska pogodba je vodilna vizija za parlamentarno demokracijo na ravni EU. V parlamentarni demokraciji so potrebne politične stranke. Potrebne so politične stranke, da zastopajo interese družbe ter ponudijo državljanom različne kandidate in manifeste, med katerimi lahko izbirajo na volitvah. V vseh naših 27 državah članicah imamo stranke, ki kandidirajo na nacionalnih volitvah, zdaj moramo tem evropskim strankam omogočiti, da opravljajo svoje demokratično delo tudi na evropski ravni.

Zagotoviti želimo, da bo tudi pred evropskimi volitvami vrsta aktivnih političnih družin, med katerimi bodo naši državljani lahko izbirali in ki bodo sposobne spodbuditi volivce in jim predstaviti svoje načrte. Želimo, da imajo državljani možnost odločanja o naravi Evrope, za katero glasujejo, in dejansko izbiro. Prva uredba o statutu in financiranju evropskih političnih strank, ki smo jo sprejeli že leta 2004, je bila odmeven uspeh. Zdaj imamo deset registriranih političnih družin, kar ponazarja širino političnega spektra v Evropski uniji. Ta revizija uredbe bo vnesla nekaj prožnosti v te demokratične strukture in jih bo hkrati razširila.

V večini naših držav imamo poleg političnih strank tudi politične ustanove. To so instrumenti za podrobnejšo analizo socialnih trendov in tudi forum za razpravo, ki sega dlje od članstva v stranki. Te ustanove so se izkazale za učinkovite v veliko državah. Delo opravljajo dobro, zato je še bolj potrebno omogočiti, da ta razprava o Evropi poteka tudi na evropski ravni in prek nacionalnih meja. Zato podpiram dejstvo, da je ta instrument, ki je dodatek političnim strankam samim, odobril tudi Svet.

Gospe in gospodje, nobena politična stranka svojega dnevnega reda ne prilagodi finančnemu letu. Odziva se na politične dogodke, zato je treba politične stranke obravnavati drugače od drugih združenj. Namen te nove uredbe je vnesti nekoliko prožnosti v finančno poslovanje. Pri tem imamo tri cilje: najprej želimo, da se finančno leto lahko podaljša za tri mesece na odhodkovni strani, s čimer se bodo stranke lahko odzivale na politične dogodke. Nadalje, nočemo, da bi morale stranke na koncu leta porabiti ves svoj denar. Želimo, da bi stranke lahko uporabljale lastna sredstva, prispevke iz članarine in donacije za zbiranje rezerv, ki se lahko porabijo v odziv na ključne dogodke v politiki in zlasti seveda za evropske volitve.

Nazadnje, da bi lahko pomagali zlasti manjšim političnim družinam ter da bi ustanovili in pospešili delovanje evropskih političnih ustanov, potrebujemo drugačne dogovore v zvezi z deležem nepovratnih sredstev in lastnih virov. V novi uredbi predvidevamo 15 % delež lastnih virov in 85 % subvencij.

Gospe in gospodje, Svet je sklenil razdeliti pravno podlago. Trdili smo, da to ni potrebno. Na žalost bo to povzročilo manjšo preglednost, ker bodo državljani morali pravno podlago za to novo uredbo iskati na dveh krajih. Vendar ne želimo zavlačevati z nestrinjanjem glede pravnih vprašanj. S tem se bi le podaljšal proces in preusmerila pozornost drugam od resničnega cilja te uredbe. V interesu evropskih političnih strank in njihovih priprav na evropsko volilno kampanjo leta 2009 se moramo osredotočiti na vprašanja o vsebini in to zadevo zaključiti pred koncem tega leta. Z veseljem ugotavljam, da se vsebina te uredbe ujema s splošnim sporazumom. Menim, da si moramo zdaj kolikor je mogoče prizadevati, da povzamemo to pomembno zakonodajo pod portugalskih predsedstvom, s čimer bomo dobili pravno podlago za politične ustanove in podlago za prožnejše finančno poslovanje v proračunskem letu 2008. Svet bo za to zahteval predhodne dogovore, kakor smo prvotno predlagali v odboru za ustavni nadzor.

Gospa predsednica Komisije, se zahvaljujem se vam za pobudo v imenu Komisije. Prav tako sem hvaležen portugalskemu predsedstvu za resnično zavezanost pri tem vprašanju, pa tudi gospodu Leităo, s katerim sva opravila veliko dela. Prav tako se zahvaljujem odboru za proračun in odboru za proračunski nadzor ter gospe Guy-Quint in gospe Mathieu, ki sta v svojih poročilih pomembno prispevali k uvedbi večje preglednosti in večjega nadzora nad dodeljevanjem teh sredstev. Smo na pravi poti in upam, da bomo do konca leta dosegli rezultate.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu, pripravljavka mnenja odbora za proračunski nadzor.(FR) Gospa predsednica, minister, komisar, gospe in gospodje, v svojem mnenju o proračunskem nadzoru sem poudarila štiri zahteve, ki se mi zdijo bistvene: izboljšanje mehanizmov nadzora in s tem povečanje pristojnosti notranjih in zunanjih revizorjev ter finančnega preverjevalca, uvedba dopolnilnega postopka preverjanja, jasna razdelitev med finančnimi viri političnih strank in finančnimi viri ustanov, ter nazadnje pojasnitev pravil o financiranju evropskih volilnih kampanj.

Veseli me, da se Svet strinja z znamenitim pravilom o 25 %, ki ga je lani predlagala Ingeborg Gräßle in ga je Svet takrat zavrnil. V celoti razumemo, da je letošnji sporazum vseboval element znatnega odstopanja, ki se je nanašal na to poročilo.

Vendar zaradi določene neodločnosti v zvezi s pravno podlago poročila dvomimo o izidu glasovanja na koncu te seje, kar je obžalovanja vredno.

Parlament je zelo hitro pripravil to poročilo in podal mnenja. Škoda bi bilo, če bi sklep Sveta o razdelitvi poročila na dva dela pomenil izgubo časa. Zato želimo, da se sprejme hitro in pred koncem leta. Hvala.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, v imenu skupine PPE-DE. – (DE) Gospa predsednica, najprej iskreno čestitam in se zahvaljujem poročevalcu gospodu Jo Leinenu za zelo dobro opravljeno delo. Moja skupina to poročilo v celoti podpira, prav tako se strinjamo tudi s predlogi sprememb. To poročilo spreminja politične stranke na evropski ravni in novi instrument političnih ustanov v učinkovito orodje za povečanje sodelovanja državljanov Evrope ter dviganje ravni demokratične verodostojnosti Evrope.

Referendumi v Franciji in na Nizozemskem so pokazali, da je pomembno obnoviti zaupanje državljanov, vključno prek političnih strank in ustanov. Prav tako je treba finančna pravila prilagoditi hitro spreminjajočim se potrebam političnih strank. Zagotoviti se mora seveda tudi preglednost. Zato bo Evropski parlament zagotavljal informacije o financiranju, ki se dodeli strankam in ustanovam vsako finančno leto, in te informacije bodo objavljene na naši spletni strani.

Druga pozitivna novost je, da se je končno priznala vloga političnih strank v okviru evropskih volitev. Le če bodo stranke Evrope lahko aktivno udeležene v volitvah v Evropski parlament, bodo postale resnični akterji evropskega polisa in prispevale k oblikovanju evropske zavesti, s čimer bodo pomagale odpraviti sedanji demokratični deficit.

Drugi pomembni element je spodbujanje političnih ustanov. Njihova dejavnost na področju političnega informiranja in izobraževanja dopolnjuje delo političnih strank. Te ustanove imajo posebno vlogo poglabljanja izobraževalnega procesa in povečevanja znanja o Evropski uniji, s čimer se zmanjšuje vrzel med državljani in Evropsko unijo.

Prepričan sem, da lahko ustanove povečajo aktivno sodelovanje državljanov v evropskem političnem življenju in imajo tudi pomembno vlogo pri usposabljanju bodočih politikov. Legalistično razmišljanje Sveta je precej težko razumeti, vendar, kot je vedno govoril Helmut Kohl, je najpomembnejši končni izid. Zato podpiram to poročilo in se zahvaljujem vsem vpletenim za zavezanost in sodelovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett, v imenu skupine PSE. – Gospa predsednica, moja skupina podpira ta predlog ter meni, da je to praktičen sklop prilagoditev sedanji zakonodaji ter da je dejansko koristno, da bi imele evropske politične stranke sposobnost za izvajanje raziskav in tako imele lastne temelje in prožnost, da prenašajo denarna sredstva iz enega leta na drugega.

Pojavilo se je tudi vprašanje pravne podlage: Parlament in Komisija sta se strinjala, Svet pa je temu nasprotoval. Vendar je vsebina bolj pomembna kot pravna podlaga, drznem si celo reči, da je pomembneje imeti pravno gotovost kot pa se soočiti s tem izzivom na sodiščih. Zato smo zadovoljni s tem, prav tako smo zadovoljni, da si z odložitvijo glasovanja prizadevamo za sklenitev sporazumov s Svetom na prvi obravnavi.

Naj pri tem dodam, kot je povedal sam poročevalec, da so evropske politične stranke pomembne, ker izražajo politične izbire, s katerimi se srečujemo kot Evropska unija. Mediji se preveč pogosto osredotočajo le na Svet, zlasti na Evropski svet, kot na neke vrste gladiatorski spopad med državami. Je danes zmagala Britanija ali Francija? So Nemci sklenili sporazum z Italijani? Vendar, ko ta ista vprašanja pridejo v Parlament, poslanci iz ene države redko glasujejo drugače kot poslanci iz druge države, ker sprejemamo politične odločitve – odločitve o politiki. Želimo višje okoljske standarde, a po višji ceni, ali ne? V vsaki državi bodo ljudje različnih mnenj, isto velja za večino odločitev, ki jih bomo morali sprejeti. Politične skupine in politične stranke poudarjajo dejstvo, da v Uniji sprejemamo politične odločitve, ki ne pomenijo spopada med enim nacionalnim stališčem in drugimi nacionalnimi stališči.

Zato jih je treba okrepiti pri njihovem delu; to bo pomagalo državljanom, da bodo vedeli, s kakšnim vprašanji se soočajo; zaradi tega bo Unija boljša.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff, v imenu skupine ALDE. – Gospa predsednica, zahvaljujem se predsedstvu Sveta za napredek, ki ga je dosegel pri doseganju sporazuma na prvi obravnavi. Verjamem, da se bo računsko sodišče lahko spodbudilo z nepričakovano pripravljenostjo, da nam predloži svoje mnenje.

Plodna politična misel je obvezna sestavina pluralistične, živahne parlamentarne demokracije, kar se bo spodbujalo z ukrepi, ki so pred nami, za vzpostavitev strankarsko-političnih temeljev. Spodbujala bo rast strankarskih politik na evropski ravni ter rast samozaupanja nastajajočih evropskih političnih strank ter jih spodbujala, da se vključujejo v kampanje na koristen način.

Že več let krožimo okrog problema političnih strank, ker so te seveda prihodnji nasprotniki in tekmeci za stare nacionalne politične stranke, za katere se mi zdi, da bodo zadnja trdnjava, ki se bo branila v interesu nacionalne suverenosti. Zato moramo pospešiti razvoj platform na evropski ravni, da podpremo in spodbujamo postnacionalne politike, ki resnično odražajo paradigme 21. stoletja.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, v imenu skupine UEN. – (PL) Gospa predsednica, podpiram sedanje prizadevanje za smiselno uredbo financiranja političnih strank na evropski ravni. To je nujno potrebno in gospodu Leinenu čestitam za poročilo.

Vendar smo naleteli tudi na širši problem. To so posledice financiranja političnih strank na kakovost demokracije na ravni Unije in na ravni posameznih držav članic.

Zaradi pravnih razlogov se stranki, ki jo zastopam, nekaj časa ni odobrilo proračunsko financiranje v volilnem obdobju. Vem, kako težko se je soočiti s politično opozicijo, ki ima denar, ko ga sam nimaš. Ena od največjih političnih strank na Poljskem je nedavno skoraj razpadla, ker ji je grozil odvzem subvencij zaradi manjših finančnih napak.

Denar je pomemben, vendar ne sme biti edini dejavnik, ki določa naravo političnega prizorišča, kot se včasih zgodi. Jasno je, da bi o tem morala potekati ločena razprava v tem parlamentu. Konec koncev demokracija ne more biti odvisna le od financiranja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer, v imenu skupine ITS. – (DE) Gospa predsednica, interes državljanov v EU je milo rečeno še vedno skromen in to je med drugim zaradi njenih nepreglednih struktur, nerazumljivih odločitev in pomanjkanja zanimanja medijev.

Sedanje politične stranke Evrope so bolj malo vplivale na zmanjšanje tega deficita in sploh ni jasno, da so dejansko ustrezen instrument, s katerim se lahko izpolnijo želje državljanov po večji soodločnosti. Menim, da se to lahko doseže le z neposrednejšo demokracijo. Ponovno oblikovanje olepšane ustave EU, da postane čim bolj nerazumljiva, potem ko se je za zaprtimi vrati sklenil sporazum in ob izogibanju referendumom, je prav tako zagotovo škodljivo za predviden in zelo poveličevan cilj za navduševanje državljanov nad EU.

Glede na te okoliščine je zelo malo verjetno, da bodo evropske stranke in z njimi povezane ustanove povečale navdušenje državljanov nad EU, vendar če jim uspe izboljšati razprave na evropski ravni in komunikacijo z državljani, pri čemer bi zastopale tudi njihove interese, bomo vsaj nekaj dosegli. Vendar mora biti njihovo financiranje jasno in pregledno, kar mora po mojem mnenju vključevati revizijo neodvisnih organov.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). - Gospa predsednica, bodimo jasni glede poročila gospoda Leinena: Ne gre za demokracijo, ampak za propagando, za uporabo davkov, ki jih plačujejo naši uporni državljani za izvajanje evropski projektov, s katerimi se vse manj strinjajo. Danci so glasovali proti maastrichtski pogodbi, Irci so glasovali proti pogodbi iz Nice, Švedi proti evru, Francozi in Nizozemci proti ustavi, kljub temu pa se bodo njihovi davki uporabili za spodbujanje vključevanja.

Danes je v tem parlamentu predsednik Sarkozy govoril o Evropski demokraciji, vendar v različnih državah članicah ni enotnega javnega mnenja, ki bi bilo potrebno za reprezentativno demokracijo. Demokracija na evropski ravni je prevara in zabloda. S pridržanjem sredstev za vseevropske stranke gospod Leinen izrecno izključuje evroskeptične stranke, ki si ne prizadevajo za vseevropski status, zato se bo denar davkoplačevalcev namenil strankam, ki so za vključevanje, in zavrnjen drugim. V Evropi, ki govori o demokraciji, je to zločin proti ljudem.

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). - (ES) Gospa predsednica, danes je predsednik Francije v Parlamentu govoril o potrebi po dialogu in razpravah. Mislim, da smo se to vsi naučili v obdobju razmisleka, kakor je dejala podpredsednica Wallströmova.

Vendar za dialog in razprave potrebujemo instrumente, pri čemer so nekateri od najpomembnejših in dejansko ključnih instrumentov politične stranke, čeprav niso edini instrumenti. Evropske politične stranke, kakor nacionalne politične stranke, vplivajo na voljo naroda. Takšna mora biti tudi njihova vloga v predstavniških institucijah v Evropi.

Govoriti o političnih strankah na evropski ravni, ne da bi pri tem govorili tudi o financiranju, je nesmiselno. Pregledati moramo, kako se te politične stranke, ki so tako pomembne za voljo ljudi, financirajo. Menim, da je najpomembnejša zadeva v zvezi s političnimi strankami na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni, vendar nas tukaj zanima evropska raven, da mora biti financiranje odgovorno, jasno in pregledno. Za davkoplačevalce je pomembno, da se njihov denar koristno porabi in da obstajajo institucije, ki prevzamejo odgovornost za način porabe njihovega denarja.

Menim, da prebivalci Evrope, čeprav morda nekoliko dvomijo ali imajo pomisleke glede usmeritve Evrope, ne dvomijo, da je njihova prihodnost v Evropi. Tukaj v Parlamentu večkrat poslušam tudi tiste, ki najbolj nasprotujejo evropskim zamislim, hkrati pa trdijo, da so evropski in ne proti Evropi.

Če se vrnem k temu, kar sem govoril na začetku, in ponovno citiram gospoda Sarkozyja: razprave so nujne in za razprave moramo uvesti instrumente, ki so potrebni za njihov začetek.

Zato podpiram poročilo gospoda Leinena, ki upošteva predlog Komisije, in se vam zahvaljujem, gospod predsedujoči Svetu, moj dobri prijatelj gospod Lobo Antunes, za predlog, ki ste nam ga predložili.

Evropska ljudska stranka ne bo razpravljala o podlagi tukaj. Če je treba uredbo razdeliti na dva dela, da se poišče rešitev, ki je sprejemljiva za vse, potem naj bo tako. Zanesete se lahko na našo podporo.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Botopoulos (PSE). – (EL) Gospa predsednica, vesel sem, da bo še en kolega poslanec poslušal to razpravo, zlasti o tem vprašanju, v našem lepem jeziku.

Zdi se mi, da bi pri tem lahko uporabili politične stranke, ki so pomembno orodje. Vendar žal to pomembno orodje skrivamo v naših institucijah, kjer je v nevarnosti, da zarjavi. Večina med nami, če ne kar vsi, se strinja o demokratični vlogi, ki jo morajo imeti politične stranke v Evropi, vendar menim, da se moramo prav tako strinjati, da za zdaj te vloge še niso imele. To je zato, ker sedanje stranke, kot je povedalo že veliko govornikov, niso v resnici politične stranke. So le ohlapna združenja strank, kot je dejal Dimitris Tsatsos, moj učitelj in takratni poročevalec, v svojem poročilu že davnega leta 1996. Nimamo dejanskih političnih strank in ta razprava je za nas dobra priložnost, da se izkaže, ali lahko ustanovimo dejanske politične stranke na rani EU.

Imam dve pripombi glede določenih tem v poročilu, o katerem razpravljamo. V tem poročilu sta dva znatna napredka. Kot smo dejali, ne reši vseh političnih problemov, vendar sta dva velika napredka. Eden je, da se zdaj, ko poznamo način delovanja institucij, v našo razpravo vključi element misli. Uvedel se je pomemben element ideološkega razburjenja. Eden od glavnih problemov demokracije v EU je ravno to, da naša politična misel ni stroga in resna, pri čemer lahko potrebo po tem izpolnijo te ustanove.

Drugi velik napredek je preglednost. To je zlasti razvidno iz pravil o preglednosti, ki so jih določile stranke same, vendar bi rekel, da predvsem iz novega člena 9(b) o pravilih o preglednosti za Parlament sam.

Naj končam s kratko pripombo o vprašanju razdrobljenosti pravne podlage. Ugotavljam, da so pri tem tehnične težave. Osebno to razdrobljenost obžalujem. Gre za vprašanje, ali ne bi bil enotni pravni mehanizem veliko močnejši, če se vsi strinjamo, da sta z gospodarskega vidika neodvisnost in preglednost sestavna dela političnega mehanizma samega?

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). - (IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, podpiram to resolucijo, ker pripomore k demokratičnemu življenju Evrope.

Skupina evropske levice, ki bo kmalu imela svoj drugi kongres, je vedno trdila, da je bila globalizacija, pa tudi ta naša Evropa, priča združevanju trgov, poslovnih interesov in birokracije, medtem ko demokracija zaostaja. To ustreza velikim silam, vendar ne tistim med nami, ki verjamemo v drugačno družbo, takšno, ki skrbi za svoje najšibkejše člane.

To je bila vloga množičnih strank v preteklosti. Danes je nov izziv, in sicer ustanoviti stranke, ki se bodo sposobne soočati z novimi ravnmi sporov in odločanja, stranke, ki bodo obnovile demokratično sodelovanje in demokratično vlogo Parlamenta zunaj sistema širokih koalicij in medvladnega sodelovanja, ki onemogoča demokratične razprave. Seveda je pri uporabi skladov potrebna preglednost, vendar politika ne more biti izključna pravica bogatih.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Moreno Sánchez (PSE). - (ES) Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej čestitam poročevalcu, gospodu Leinenu. Gospod Leinen je eden od očetov te uredbe in vztrajni zagovornik političnih strank ter s katerim sem sodeloval v tako rekoč nenavadnem boju za zagotovitev sporazumov.

Gospe in gospodje, ta predlog ne sme in ne more biti kot nekakšen zapornik v bitkah med pravnimi službami institucij Skupnosti. Sporazum moramo doseči čim prej, ker če nam to ne uspe, bodo edine žrtve v tem sporu politične stranke, ki imajo ključno vlogo v približevanju EU državljanom in spodbujanju državljanov, da se vključijo v politiko ter se tako počutijo del skupnega političnega projekta in politične prihodnosti.

Stranke predstavljajo tudi nadnacionalno razsežnost procesa političnega povezovanja EU. To poročilo ponazarja prožnost in operativno zmogljivost Parlamenta. Ta parlament ne sme biti obtožen nesodelovanja pri doseganju sporazuma na prvi obravnavi pred koncem leta 2007.

Gospe in gospodje, navajam tri zamisli, tri temeljne izboljšave tega projekta, ki jih podpiramo ter ki bodo zagotovile razvoj strank in ustanov.

Prva zamisel je ključna vloga evropskih političnih strank v volitvah v Evropski parlament, kar se odraža v možnosti dodelitve finančnih sredstev za evropske volilne kampanje.

Druga zamisel je neodvisno upravljanje evropskih političnih strank s prenosom letnih rezerv in možnosti oblikovanja rezerv iz lastnih sredstev v večletnem obdobju.

Tretja in zadnja zamisel je spodbujanje političnih ustanov na evropski ravni povečuje aktivnost evropskih političnih strank. Ustanove so ključni instrument za širitev delovanja političnih strank in krepitev povezanosti z državljani ter bodo imele glavno vlogo na področju informacij, razprav in političnega izobraževanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Gospa predsednica, naša skupina si glede te teme ni enotna. Zastopam tiste, ki ne verjamejo, da evropske stranke lahko prispevajo k večji demokraciji. To so stranke strank, pri čemer se moč ljudem še bolj oddaljuje. Njihove politike so centralizirane in jih določajo velike stranke iz velikih držav.

Finančna sredstva za evropske stranke lahko uporabljajo za širitev centralizirane propagande v evropskih volitvah na nacionalni ravni. Namen teh finančnih sredstev za evropske stranke, ki jih prejemajo, je spodbujanje evropske osveščenosti ljudi. Cilj centralizirane sile je, da ji postanejo ljudje bolj naklonjeni ter podrejeni.

Zdaj se predlaga nov dejavnik propagande v obliki pravne podlage za posebne evropske ustanove, ki zmanjšuje obseg samofinanciranja evropskih strank in jim omogoča, da se izognejo uskladitvi s finančnimi uredbami, ki se jim druge morajo prilagoditi. Nekateri v naši skupini se s tem ne strinjajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM).(DA) Gospa predsednica, nisem proti federalizmu. Menim, da je federalizem dobra oblika vladavine v Nemčiji, Kanadi, Švici in ZDA. Vendar zahteva narod in še vedno ni evropskega naroda, ki je pripravljen na evropsko demokracijo. Odkar sem bil prvič izvoljen, je udeležba na volitvah nazadnje padla s 63 % na 46 %. Naslednjič bo ta številka verjetno padla pod 40 %. Evropskih medijev je zelo malo in so majhni. Obstoj jim omogočajo umetne subvencije. Ni običajnih strank s poslanci, ki so se ji sami pridružili, ki prostovoljno plačujejo članarine in ki sodelujejo pri oblikovanju volilnih programov. Te stranke nadzorujejo nacionalne stranke in financirajo davkoplačevalci. Zdaj želijo več denarja in možnost, da ga uporabijo za nacionalne volitve. To izkrivlja enakovredno konkurenco, je nepošteno in verjetno nezakonito, ker je v nasprotju z načelom enakosti.

Podporo stranke določajo poslanci večjih strank, pri čeme je moja stranka izgubila subvencije, ker se zahteva osebni podpis enega od naših članov, čeprav v drugih strankah niso vsi poslanci osebno podpisali svojega članstva. Nas se obravnava drugače, vendar ni nobene kritike v tisku, ki opozarja na primere diskriminacije. Z veseljem bi glasoval za subvencije za evropske politične stranke, če bi volivci želeli evropsko demokracijo. Začnite tako, da omogočite izvoljenim predstavnikom ljudstva moč v zakonodajnih procesih in to moč odvzemite vladnim uradnikom in lobistom, tako da bodo volivci s tem, ko bodo na volilni dan glasovali za drugo stranko, lahko vplivali na spremembe. Ustanovite resnične stranke z neposrednim članstvom in prostovoljnimi članarinami, da bom lahko zagotovili javno pomoč, ki se volivcem zdi smiselna in ki ni diskriminatorna. Trenutno nimamo skoraj nobene podpore volivcev za kakršno koli dodatno obremenjevanje denarnic državljanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, predsedujoči Svetu. − (PT) Gospa predsednica, gospod komisar, gospe in gospodje, komisarka Wallström na koncu svojega prvotnega govora v tej razpravi izrazila željo, da bi napredovali skupaj. Glede na to razpravo ugotavljam, da skupaj učinkovito napredujemo. To je za Svet in portugalsko predsedstvo lahko le dobra novica, poleg tega se moram zahvaliti Komisiji in Evropskemu parlamentu, da lahko skupaj napredujemo na podlagi predloga, ki sem vam ga danes predstavil.

Kot je bilo že rečeno, oblika ni tako zelo pomembna, resnično pomembna je vsebina. Vsebina v tem primeru je zagotoviti evropskim političnim strankam dodatna sredstva, tako da bodo lahko v celoti izvajali svoje politične dejavnosti in pristojnosti ter s tem v celoti vključili vse naše državljane v ta enkratni proces evropskega združevanja.

To je prava vsebina, pravi razlog in pravo vprašanje. Kot sem že rekel, se veselim, da so zadevne tri institucije lahko dosegle sporazum o napredovanju v zvezi s tem. Prav tako moram reči, če sem lahko odkrit, da dejstvo, da smo lahko dosegli ta sporazum v času portugalskega predsedovanja, zame in za portugalsko vlado predstavlja ključni vidik našega predsedovanja, ki se bo kmalu končalo.

Povedati vam morami tri stvari. Prvič, upamo, da bomo kmalu prejeli mnenje računskega sodišča in da bomo nato lahko hitro podali sklep v zvezi s tem. Drugič, eden od poslancev je danes v tej dvorani dejal, da obstajajo določene evropske stranke, ki bi bile izključene iz sklopa novih uredb: to ne drži, ker so zajete vse. Nazadnje želim zelo iskreno potrditi našo zavezanost, da bomo storili vse, da bomo s tem procesom zaključili do konca leta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen, poročevalec. (DE) Gospa predsednica, Svet je ravnokar izjavil, da o vsebini te uredbe obstaja splošno soglasje. V četrtek bom pred glasovanjem o tej točki predlagal odlog tega glasovanja, tako da bomo lahko dosegli sporazum na prvi obravnavi pred koncem tega leta, verjetno na decembrskem delnem zasedanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednica. – Upoštevala sem vašo pripombo, gospod Leinen, in to razpravo bomo končali s prispevkom komisarke Wallström.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, podpredsednica Komisije. − Gospa predsednica, gospod Lobo Antunes, odločno menim, da morate sprejeti vse zasluge, ki si jih zaslužite, da boste lahko pred koncem leta zaključili ta dokument. Nato menim, da bi morali spiti kozarec vina ali portovca, da proslavimo, kar je portugalsko predsedstvo doseglo pri tem zelo pomembnem dokumentu.

Če bi gospod Helmer ostal na plenarnem zasedanju, bi se obrnila nanj in mu povedala, da je živ dokaz tega, kako deluje evropska demokracija, ker evropski davkoplačevalci plačujejo njegovo plačo, da lahko tu nasprotuje Evropski uniji in vsem nam. Tu ga pozdravljamo in sprejemamo, ker je njegov glas prav tako potreben v tej razpravi.

Zato imajo tudi tisti, ki nasprotujejo, tudi pomembno vlogo v tem parlamentu pri evropski politični razpravi. To je zamisel, ki je v ozadju tega, da se vsem političnim strankam da možnost oblikovanja in prispevanja k evropskim političnim temeljem ter da sodelujejo pri živahni razpravi, v kateri je mogoče izraziti mnenja obeh strani in vsa različna mnenja. To storimo na odprt in pregleden način o merilih, o teh pravilih, o tem točno katera pravna podlaga velja za vse to. V tem posebnem predlogu ni nobenih skrivnosti.

V sedanjem položaju je vseh 10 trenutno obstoječih političnih strank na evropski ravni vzpostavilo politične temelje, ki predstavljajo širok obseg političnih stališč in programov.

To lahko le spodbudi to živahno in raznoliko razpravo o evropskih političnih vprašanjih ter bo prispevalo k približevanju Evrope k državljanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednica. – Ta razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v četrtek.

Pisna izjava (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE), v pisni obliki. (HU) Menim, da je priporočilo Komisije pomembno in kaže prihodnjo pot. Evropske politične stranke imajo pomembno vlogo v politiki na evropski ravni. Veliko vlogo imajo v evropskem političnem življenju in tudi oblikovanju evropskega javnega sektorja v najširšem smislu, zato menim, da sta njihova vloga in ponovna opredelitev njihovih dejavnosti aktualni temi.

Osrednje vprašanje je, ali moramo podpreti pobude teh evropskih političnih strank za spodbujanje državljanov k zavestnemu sodelovanju v demokratičnem življenju Unije in njenemu ustvarjanju. Prepričan sem, da so potrebni in mogoči ukrepi za krepitev in širitev političnega dialoga: zagotavljanje čim širšega sodelovanja državljanov v demokratičnem življenju Unije, vključno z mladimi, da se zagotovi, da se bo slišal glas vseh.

Pri tem želim omeniti, da je eden od političnih ciljev, določenih za Evropsko unijo, še vedno spodbujanje in napredek ustvarjanja evropskega javnega življenja. Eden od elementov, s katerimi se to lahko doseže in je poudarjen v dokumentu Komisije, je podpora za politične ustanove na evropski ravni, ki zagotavlja pomoč ali podporo in dopolnjuje dejavnosti skupine političnih strank, ki so jim blizu, z različnimi pobudami, kot so na primer organiziranje evropskih seminarjev, izobraževanja in konferenc.

Nazadnje, takšne ustanove na evropski ravni lahko zagotovijo učinkovit finančni okvir za sodelovanje med nacionalnimi političnimi ustanovami in učitelji na evropski ravni, vključno z drugimi predstavniki mladinskih organizacij in civilne družbe.

 
  
  

PREDSEDUJOČA: Diana WALLIS
Podpredsednica

 
Zadnja posodobitev: 27. oktober 2008Pravno obvestilo