Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2658(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0472/2007

Rozpravy :

PV 14/11/2007 - 8
CRE 14/11/2007 - 8

Hlasovanie :

PV 15/11/2007 - 5.8
CRE 15/11/2007 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0536

Rozpravy
Streda, 14. novembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Situácia v Pakistane (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o situácii v Pakistane.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. - (PT) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, ako vieme, Európska únia pozorovala nedávne udalosti v Pakistane s veľkým znepokojením, najmä tie, ktoré viedli 3. novembra k vyhláseniu výnimočného stavu a následne k veľkým sociálnym nepokojom a rozsiahlemu zatýkaniu, okrem iného aj predsedu Najvyššieho súdu, ktorý je momentálne v domácom väzení.

Nepochybujte o tom, že toto je vážny krok späť v štruktúre princípov právneho štátu a v demokratickom procese v Pakistane, a povedal by som, že rúca akékoľvek nádeje v posilnenie legitimity demokratických inštitúcií v Pakistane, ktoré mohol mať pakistanský ľud a medzinárodné spoločenstvo vo všeobecnosti. Preto predsedníctvo vydalo 6. novembra v mene Únie vyhlásenie, v ktorom vyjadruje naše hlboké znepokojenie vo vzťahu k vyhláseniu výnimočného stavu a pozastaveniu platnosti ústavu a základných slobôd.

4. novembra, teda dva dni predtým, vyjadrili vedúci misie v Islamabade a vysoký predstaviteľ Javier Solana svoje znepokojenie nad vývojom udalostí. Naše slová, slová EÚ, sa tak pridali k mnohým ďalším, ktoré opakovali, že je dôležité obnoviť platnosť ústavy, nastoliť civilný poriadok, zaručiť nezávislosť súdnictva a slobodu masmédií, prepustiť všetkých politických väzňov, žurnalistov a obhajcov ľudských práv a vytvoriť podmienky potrebné na konanie volieb do zákonodarného zboru v plánovanom termíne, čiže v januári 2008.

Nemáme žiadne pochyby o tom, že stabilita a rozvoj všetkých národov môže byť zaručená iba v atmosfére úplnej demokratickej dôveryhodnosti. Sme vážne znepokojení správami o rozsiahlom zatýkaní, bojkote slobody informácií, potláčaní základnej slobody občanov – slobody prejavu – a útokoch na sudcov, právnikov, žurnalistov a aktivistov za ľudské práva. Súčasne však silne apelujeme na všetky strany, aby zachovali čo najvyššiu zdržanlivosť a spolupracovali pri hľadaní demokratického a mierumilovného riešenia súčasnej krízy, ktoré dovolí rýchly návrat do normálu.

Hoci Európska únia uznáva výzvy, ktorým Pakistan čelí vo vzťahu k svojej bezpečnostnej situácii, a tiež obety a úsilie pakistanského ľudu v boji proti extrémizmu a terorizmu, pevne verí, že riešenie týchto výziev nemôže zahŕňať prerušenie demokratického procesu.

Nemôžeme sa však neprihlásiť k spojencovi, s ktorým sme v tomto zápase proti extrémizmu a terorizmu mohli vždy počítať. Musíme preto zaistiť, že Pakistan ostane angažovaný v boji proti tejto celosvetovej hrozbe, v ktorom je medzinárodná spolupráca prvoradým nástrojom.

Na záver, Únia dúfa, že súčasná atmosféra neistoty bude vyriešená pohotovo a mierumilovne, a vyzýva pána prezidenta Mušarráfa, aby ctil svoj sľub, odložil vojenskú uniformu a vzdal sa postu šéfa armády.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. - Vážený pán predsedajúci, Pakistan je na programe tohto plenárneho zasadnutia po tretí krát v priebehu niekoľkých mesiacov. To svedčí o veľmi náročnom prerode, ktorým momentálne táto krajina prechádza. Vyhlásenie zákona o výnimočnom stave prezidentom Mušarráfom 3. novembra v jeho postavení šéfa armády vyslalo Európe a širšiemu sveta hlboko znepokojujúci signál a poškodilo smerovanie demokracie v Pakistane.

Pred nariadením výnimočného stavu sme boli svedkami istých povzbudzujúcich trendov, ktoré vyvolávali nádej na viac inkluzívny politický proces a silnejšie demokratické inštitúcie, ale toto bolo, bohužiaľ, teraz spochybnené a my si kladieme otázku, či sa dá táto situácia stále zvrátiť, alebo či už nie je príliš neskoro na obnovenie dôvery a podmienok ešte pred parlamentnými voľbami.

Pán prezident Mušarráf nám povedal vo svojom príhovore, ktorý televízia vysielala večer 3. novembra, že pozastavuje platnosť ústavy z dôvodu hrozieb pre národ vyplývajúcich z viditeľného nárastu aktivít teroristov a počtu ich útokov. Niet pochýb o tom, že Pakistan momentálne čelí veľmi vážnej hrozbe náboženského extrémizmu a násilia, ako jasne ukázali nedávne udalosti v severozápadnej pohraničnej provincii a útok na sprievod pani Bhuttovej v Karáči 18. októbra. Ale teraz sme tiež svedkami zatýkania tisícok právnikov, novinárov, pracovníkov politických strán a aktivistov za ľudské práva, vrátane takých významných osôb, ako pani Asma Džahangirová, predsedníčka Komisie pre ľudské práva v Pakistane, alebo pán Aitzaz Ahsan, predseda advokátskej komory najvyššieho súdu.

Toto sú ľudia, ktorí vystupujú za otvorený a tolerantný Pakistan. Nie sú to teroristi a nie je správne ich zadržiavať. Mali by byť okamžite prepustení na slobodu. Ako obzvlášť závažné vnímam drastické opatrenia proti súdnictvu Pakistanu. Princípy právneho štátu sú jadrom každého demokratického procesu a funkčný demokratický systém nemožno udržiavať bez nezávislého súdnictva.

Vyhlásenie predsedníctva v mene EÚ, práve spomínané aj naším pánom predsedom, je preto veľmi jasné a zostáva našou pozíciou. Poslednú nedeľu pán prezident Mušarráf na tlačovej konferencii oznámil, že dúfa, že sa v Pakistane do 9. januára 2008 uskutočnia parlamentné voľby. To by bol krok správnym smerom, ale mnoho problémov zostáva. Kedy môžeme očakávať koniec výnimočného stavu? Ako môžeme mať slobodné a čestné voľby, keď sú tlač a elektronické média cenzurované, ďalšie občianske práva a slobody pozastavené a nezávislosť súdnictva podkopaná? Ako budú strany môcť viesť kampane, keď sloboda zhromažďovania je obmedzená a stranícki vodcovia ako Bénazír Bhuttová sú zadržiavaní v domácom väzení? Tieto otázky nie sú v tejto fáze vôbec jasné.

Pre ukončenie tejto neistoty má zásadný význam, aby sa čo najskôr oznámil pevný dátum volieb spolu s jasným časovým rámcom pre ukončenie výnimočného stavu. Aby mali tieto voľby vôbec nejakú šancu byť demokratické a transparentné, bude nevyhnutné odvolať všetky obmedzenia politických práv a základných slobôd. A za daných okolností sa zdá, že nebude možné k voľbám vyslať pozorovateľskú misiu. Isté minimálne podmienky, ktoré stanovuje oznámenie Komisie o volebnej asistencii a pozorovateľoch EÚ pre demokratický priebeh volieb, nie sú splnené.

Ak by však bol výnimočný stav odvolaný predsa len včas a podmienky by sa významne zlepšili dostatočne skoro, mohla by som ešte prehodnotiť situáciu. V každom prípade som spravila potrebné prípravy pre možné vyslanie volebnej pozorovateľskej misie EÚ do Pakistanu pre prípad, že by sa podmienky rýchlo a citeľne zmenili k lepšiemu. Ale ako hovorím, veľmi sa obávam, že to nie je príliš pravdepodobné.

Zazneli výzvy na zastavenie či prehodnotenie našej pomoci pre Pakistan a niektoré členské štáty EÚ už v tomto smere spravili nejaké kroky alebo ich zvažujú. Rada by som vám pripomenula, že podpora Európskej komisie pre Pakistan sa sústredí na kľúčové problémy ako znižovanie chudoby a vzdelávanie, a to i v Severozápadnej pohraničnej provincii a Balúčistane, ktoré sú najviac znevýhodnenými provinciami v Pakistane.

Preto si myslím, že budeme musieť zvážiť, ako najlepšie postupovať, ale vzhľadom na povahu tejto pomoci sa domnievam, že sa nad tým budeme musieť zamyslieť veľmi dôkladne.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene skupiny PPE-DE. (ES) Vážený pán predsedajúci, pravda je taká, že situácia je veľmi znepokojujúca: pozastavenie platnosti ústavných záruk, výnimočný stav, zadržanie mnohých príslušníkov občianskej spoločnosti, vrátane právnikov ako pán Ahsan, ktorý je predsedom advokátskej komory najvyššieho súdu, a oponentov – vodkyňa opozície pani Bhuttová je v domácom väzení. Čo by sme mali v tejto situácii spraviť?

Dozvedeli sme sa, že námestník ministerstva zahraničných vecí USA pán Negroponte čoskoro navštívi Pakistan a že jeden z členských štátov, Spojené kráľovstvo, sa pridal k výzve pre prezidenta od Organizácie Spojených národov, aby sa do desiatich dní vzdal velenia v armáde a odvolal výnimočný stav.

Čo môžeme my ako Európska únia spraviť? Verím, že v prvom rade musíme konať nanajvýš opatrne. Verím, že predstaviteľ súčasného predsedníctva veľmi správne poznamenal, že Pakistan je životne dôležitým partnerom v boji proti terorizmu a tiež krajinou s jadrovými zbraňami.

Preto verím, že Európska únia musí na jednej strane požiadať vládu, aby obnovila do najvyššej možnej miery – pretože nesmieme zabúdať na skutočnosť, že terorizmus je v Pakistane kľúčovým faktorom – aby do istej miery obnovila poriadok, stabilitu a ústavné práva a slobody a aby prepustila tých ľudí, ktorí boli nezákonne zadržaní. Ďalej by som vás rád požiadal, pani komisárka, aby ste zmobilizovali svoje značné zdroje a snahu na zaistenie, že sa budú môcť konať slobodné a čestné voľby, a že Európska únia – na základe záruk, o ktorých ste vo svojej reči hovorili – bude pri tom a pri celom tomto procese v Pakistane, ktorý je taký dôležitý pre stabilitu regiónu a pre všetky vzťahy medzi regiónom a Európskou úniou.

Preto, pani komisárka, vkladáme veľkú dôveru do vašich schopností, do vašich diplomatických krokov a do vašej snahy a dúfame, že toto všetko bude mať skutočne úspešný výsledok, ktorý umožní prítomnosť Európskej únie pri volebnom procese.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans, v mene skupiny PSE Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval Rade a Komisii, a predovšetkým Rade za jej ostré vyhlásenie z 8. novembra.

Nemyslím si, že môže mať ktokoľvek pochybnosti o tom, že situácia v Pakistane je veľmi vážna a veľmi premenlivá. Možno je ťažké zaznamenať, že všetko, čo sa dialo, sa skutočne odohralo len v priebehu posledných asi desiatich dní od vyhlásenia výnimočného stavu. Niekoľko poslancov sa stretlo pred niekoľkými mesiacmi v Bruseli a neskôr v Islamabade s pánom generálom Mušarráfom a dostalo viacero uistení. Pevne trval na tom, že bude postupovať podľa ústavy a že prebehnú slobodné a čestné voľby. Vítam jeho oznámenie, že voľby môžu prebehnúť do 9. januára, ale mám rovnaké obavy ako pani komisárka a kladiem si otázku:  v súvislosti s nedávnymi udalosťami a aktuálnymi výnimočnými opatreniami – pozastavenie vysielania určitých televíznych staníc a platnosti ďalších ľudských práv – sú slobodné a čestné voľby v lehote menej ako osem týždňov možné?

Kým sa obraciam na pani komisárku, rád by som tiež obrátil jej pozornosť najmä na náš odsek 14 tohto uznesenia, kde vyzývame Komisiu, aby zvážila rozšírenie podpory vzdelávania, znižovania chudoby, zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci pre Pakistan, ale aby za týchto okolností prostriedky smerovala radšej prostredníctvom sekulárnych mimovládnych organizácií než priamo cez vládu.

Nemáme žiaden problém s pakistanským ľudom. Uvedomujeme si, že Pakistan je kľúčový spojenec západu, ako povedal pán Salafranca Sánchez-Neyra. Uvedomujeme si kľúčovú rolu, ktorú zohral v mnohých, mnohých oblastiach, a že sa takisto stal obeťou terorizmu. Ale nemyslím si, milí kolegovia, že to znamená, že by sme teraz mali stáť bokom a ignorovať, čo sa momentálne deje. Moja skupina chcela mať aj odsek o možných sankciách, ktorý by vyzýval Radu...

(predsedajúci požiadal rečníka, aby hovoril pomalšie)

Myslel som, že hovorím dostatočne zreteľne, aby to mohli zvládnuť bez problémov, ale samozrejme spomalím.

Vyzývam tiež Radu, aby zvážila cielené sankcie, ktoré by už socialistická skupina bola rada presadila, ale nedostali sme pre ne žiadnu podporu: hádam zákazy cestovania, zmrazovanie kont. No dúfame, že toto všetko nebude potrebné, a dúfame, že sa Pakistan stále vráti z okraja priepasti, že výnimočný stav bude odvolaný a že pán generál Mušarráf odstúpi z postu šéfa armády. Vážený pán predsedajúci, prijmite moje ospravedlnenie za to, že som hovoril príliš rýchlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, Pakistan je pre Európsku úniu životne dôležitým spojencom. Dnes zisťujeme, že sa Pakistan ocitol na križovatke. Verím však, že chce s nami spolupracovať a že nadviažeme na nedávne dejiny spojenia s Pakistanom, ktoré podľa môjho úsudku napreduje dostatočne úspešne.

Nesmieme však zabudnúť na historický kontext, v ktorom sa dnes nachádzame. Poznám Pakistan pomerne dobre a zďaleka najväčšou otázkou a problémom, ktorému dnes Pakistan vnútorne čelí, je teroristická hrozba prichádzajúca spoza hraníc s Afganistanom. Afganistan je spoločný svetový problém. My na Západe sme sa k Afganistanu pred nejakým časom obrátili chrbtom. Je dôležité, aby sme sa dnes neobrátili chrbtom k Pakistanu.

Pakistan bol v prvej línii tejto bitky a niekedy za medzinárodné spoločenstvo niesol veľmi ťažké bremeno, ťažké bremeno niekedy nesené na slabých pleciach – pakistanský ľud vstrebal tak veľa násilia a krviprelievania, ktoré by sa inak rozšírilo do iných častí sveta. Riešením nie je izolovať liberálov a liberálne hodnoty a zobrať tieto liberálne hodnoty pakistanskému ľudu.

Dnes vidím, že Komisia znovu apelovala na prepustenie momentálne zadržiavaných väzňov, a túto výzvu podporujem. Patria medzi nich ľudia ako predseda Najvyššieho súdu pán Aitzaz Ahsan, ktorý je popredným pakistanským právnikom. Prezident Pakistanu musí – a to musí predstavovať našu základnú líniu – okamžite ukončiť výnimočný stav. Musí znovu nastoliť ústavu. Musí obnoviť Najvyšší súd a napredovať smerom k slobodným a čestným voľbám.

Pán prezident Mušarráf by si mal uvedomiť, že sme sa k Pakistanu neobrátili chrbtom. Zostávame po jeho boku. Teraz je čas na ňom, aby sa stiahol zo svojej súčasnej pozície, aby uznal naše ústredné hodnoty a spravil z nich spoločné hodnoty. Určitým zvláštnym spôsobom má dokonca aj teraz, v tejto zúfalej situácii, jedinečnú možnosť odovzdať moc pakistanskému ľudu, ktorý je skutočným držiteľom tej moci.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan, v mene skupiny UEN . – Vážený pán predsedajúci, i ja si uvedomujem dôležitosť Pakistanu pre nás všetkých v boji proti terorizmu a že bol v tomto boji spojencom nás všetkých. Neuverím však ani na okamih, že to za akýchkoľvek okolností ospravedlňuje, čo sa v Pakistane za posledné týždne stalo.

Žiadna odchýlka od všeobecného demokratického procesu nemôže byť riešením pre politické problémy v rámci Pakistanu. Jedna z vecí, ktorá ma na tom naozaj znepokojuje, je dôvod, prečo to urobil: pretože sa obával, že nedostane od Najvyššieho súdu rozhodnutie, ktoré očakával alebo chcel. V istom zmysle je to dosť triviálna záležitosť a zdá sa, že zašiel do krajnosti vo svojom správaní sa voči ľuďom v Pakistane, voči súdnictvu v Pakistane, a spôsob, akým to urobil, je mimoriadne nebezpečný.

Vítam skutočnosť, že sa zaviazal usporiadať voľby, ale medzinárodné spoločenstvo mu nesmie dovoliť na svoj záväzok zanevrieť. Výnimočný stav v Pakistane musí byť okamžite odvolaný a pakistanská vláda musí rešpektovať hranice svojej ústavy. Deštrukcia najvyššieho súdu nesmierne poškodila rozdelenie štátnej moci v rámci Pakistanu. Generál dal veľmi, veľmi zlý príklad. Jasne odsudzujem masové zatknutie politických oponentov generála vrátane 3 000 mierumilovných demonštrantov a aktivistov za občianske a ľudské práva.

Európsky parlament musí dnes vyslať generálovi Mušarráfovi veľmi silné posolstvo, že jeho nedávne kroky porušujú všetky uznávané medzinárodné dohody a že posúva Pakistan veľmi negatívnym a veľmi nebezpečným smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE Vážený pán predsedajúci, rovnako ako mnoho ďalších si myslím, že sme tu s hlbokým pocitom ľútosti a istým hnevom nad tým, že opäť musíme diskutovať o situácii v Pakistane. Súhlasím prakticky so všetkým, čo tu dnes poobede zaznelo. Sme vo vážnej situácii, v neposlednom rade preto, že ide o štát s jadrovými zbraňami a z predstavy zrúteného štátu s jadrovými zbraňami by sme všetci mali byť veľmi nervózni.

Ľudia majú pravdu, keď hovoria, že moc ustúpiť od okraja priepasti má v prvom rade pán prezident Mušarráf a jeho zástancovia. Myšlienka, že je tu výnimočný stav, ale voľby by mali prebehnúť bez narušenia, neobstojí. Určite nemožno hovoriť o nenarušených voľbách, keď sú lídri iných politických strán zadržiavaní doma či vo väzení. Ak nie je sloboda tlače, ak si ľudia dokonca nemôžu zaobstarať satelity, pretože ich dovoz bol teraz zakázaný, potom vonkoncom neexistujú podmienky pre slobodné a čestné voľby.

Je jasné, že chceme prepustenie všetkých politických väzňov, slobodu tlače a slobodné fungovanie súdnictva, pretože ak sú zavretí všetci, kto deklarovali vernosť demokracii, kto zostane na uliciach? Posolstvo, ktoré teraz činy pakistanskej vlády vysielajú, je teda krajne znepokojujúce pre štát, ktorý o sebe hovorí, že je verný demokracii.

Súhlasím s tým, čo povedal pán Robert Evans. Musíme mať pripravené nejaké sankcie, ak by nebol dodržaná lehota 22. novembra, ktorý stanovilo Britské spoločenstvo národov a OSN a do ktorej sa má prezident Mušarráf vzdať vojenského velenia a ukončiť výnimočný stav.

Mali by sme zajtra podporiť Akčný deň organizácie Amnesty International, aby sme si pripomenuli politických väzňov zadržiavaných v Pakistane, a rozhodne sa musíme zaoberať pomocou a spôsobom, akým je využívaná. Pakistan dostal od USA za posledných päť alebo šesť rokov 10 miliárd USD pomoci, a to hlavne na protiteroristické opatrenia, nie na zachovanie a rozvoj vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Georgiou, v mene skupiny IND/DEM. – (EL) Vážený pán predsedajúci, bol som svedkom toho, ako celý západný svet so Spojenými štátmi v čele požadoval v Pakistane skoršie voľby. Chcú voľby predtým, než bude opozícia vonku zo žalára a než bude pán Ahsan, predseda Advokátskej komory Najvyššieho súdu, prepustený z domáceho väzenia.

Následky budú v Pakistane určite citeľné. Nevyhnutne dôjde k politickej nestabilite a negatívnemu vplyvu na hospodárstvo krajiny, ktorá je už teraz v dosť zlej situácii. Kríza bude mať pravdepodobné ďalšie dôsledky na regionálnej úrovni a prostredníctvom širších trendov ovplyvní stability v celej Ázii. Zdá sa mi nemožné oddeľovať udalosti v Pakistane a Kašmíre od tých v Afganistane.

Navrhujem, aby EÚ trvala na zabezpečení značného pakistanského jadrového arzenálu, v prípade potreby cez OSN, prinajmenšom do návratu krajiny do svojho predošlého politického a podľa možnosti demokratického stavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dnes sú to už roky, čo my a zvyšok západného sveta rozmýšľame o Pakistane ako o dôležitom spojencovi. Hrozba terorizmu a sľuby a tvrdá rétorika pakistanskej vlády vo vzťahu k zastaveniu tejto hrozby predstavovali uistenie aj pre EÚ. Toto spojenectvo a vzájomná solidarita však boli spojené s príliš veľa temnými momentmi. Teraz nadišiel čas, aby sme konečne otvorili oči.

Výnimočný stav vyhlásený generálom Mušarráfom na tretí deň, puklina v pakistanskej ústavnosti, to je len špička ľadovca, pred ktorým sme tu varovali v júli a októbri. Spoločnosť sa v priebehu rokov postupne militarizovala a lakmusový test stavu ľudských práv, slobody náboženstva a práv menšín ukázal, že tieto sú obmedzené. Na miesto toho, aby sa Pakistan tento rok pripravoval na triumfálny pochod demokracie, vysielal jasné známky upevňovania diktátorského systému vlády. Zatýkanie členov opozície, narušenie práce Najvyššieho súdu, zákaz vstupu jedného vodcu opozície do krajiny a domáce väznenie druhého, zadržanie predstaviteľa OSN a násilie použité úradmi proti mierumilovným protestantom – to všetko ukazuje, že Pakistan stojí na okraji priepasti.

Pani komisárka, EÚ by mala teraz vyslať silné a jasné posolstvo, že je to ľudová demokratická moc a spoločnosť s úctou k ľudským právam, a nie armáda, ktorá je najsilnejšou prekážkou pre nárast moci radikálnych skupín. Chápeme, že táto krajina čelí vnútorným hrozbám pre svoju bezpečnosť a že na ne musí reagovať, ale demokracia hrozbu pre bezpečnosť nepredstavuje. Demokracia je presne tou správnou odpoveďou v zápase proti talibanizácii. EÚ musí mať odvahu prehovoriť a povedať, že budovanie stabilnej a demokratickej spoločnosti vidíme ako zásadné pre naše spojenectvo. Prvým krokom k stabilite Pakistanu je zaručiť, že Najvyšší súd môže pracovať nezávisle a v mieri. Potom sú tu parlamentné voľby v januári. Poskytnutie medzinárodnej asistencie pri vyšetrovaní bombového útoku z októbra by dokázalo našu účasť. Spoločnosť, ktorá je aspoň oficiálne ústavná, s dlhou demokratickou tradíciou a s ľuďmi, ktorí naozaj túžia po demokracii, mieri a stabilite, sa nevzdá tak ľahko. Pakistan je teda plný nádeje.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). - (CS) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, dlhodobé skúsenosti mnohých krajín ukazujú, že najlepším a najúčinnejším spôsobom, ako zamedziť extrémizmu, nestabilite a chaosu, je vláda demokracie a práva. Z tohoto pohľadu je rozhodnutie prezidenta Mušarráfa zaviesť výnimočný stav obrovským omylom a chybou. Pakistan nie je krajinou bez demokratických tradícií, naopak odvážne a zodpovedné postoje pakistanských sudcov, právnikov, novinárov a ďalších zástupcov nevládnych organizácií ukazujú, že občianska spoločnosť má v Pakistane hlboké a silné korene. Táto občianska spoločnosť však potrebuje pomoc. Vyzývame preto prezidenta Mušarráfa na zrušenie výnimočného stavu, prepustenie všetkých politických väzňov a obnovenie všetkých ústavou zaručených práv a slobôd vrátane slobody pohybu, prejavu, združovania a zhromažďovania tak, aby mohli byť na začiatku budúceho roku uskutočnené naozaj demokratické, slobodné a transparentné parlamentné voľby.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - Vážený pán predsedajúci, niekoľko posledných týždňov bolo ako horská dráha šokujúcich udalostí v tejto nestálej a problematickej krajine. Nariadenie stanného práva pod rúškom výnimočného stavu je ľstivým pokusom destabilizovať Pakistan v záujme osobných ambícií jedného muža.

Prezident Mušarráf svoje kroky zdôvodňuje ako snahu zabrániť krajine v spáchaní samovraždy, hoci v skutočnosti to nie je tak, že by krajina páchala samovraždu, ale ju zabíjajú kroky a činy diktátora.

Je absolútne neprijateľné, že vodkyňu opozície Bénazír Bhuttovú dali do domáceho väzenia a zakázali jej politickú činnosť a že ďalší aktivisti, médiá a nezávislé súdnictvo boli umlčaní.

Hoci uznávam, že extrémisti v tejto krajine predstavujú skutočné nebezpečenstvo, som presvedčená, že kroky generála Mušarráfa extrémistov nepotlačia, ale ešte viac povzbudia, a že ich jediným výsledkom bude oslabenie demokratických a umiernených hlasov v krajine.

Podľa niektorých hlasov je Pakistan blízko kolapsu. Tomu musíme zabrániť silnou reakciou. Umiernení ľudia v Pakistane sa cítia frustrovaní a nahnevaní a sú sklamaní mäkkou odpoveďou zo strany Európy.

Preto apelujem na pani komisárku Ferrerovú-Waldnerovú a na Radu, aby pánovi prezidentovi vyslali jednoznačné, jasné posolstvo o vážnych následkoch, ktoré prídu, ak útlak ústavy, politikov, médií a súdnictva okamžite neprestane.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, takmer všetci predošlí rečníci poznamenali, že vyhlásenie výnimočného stavu v Pakistane a spôsob, akým k tomu došlo, sú úplne neprijateľné. Je neprijateľné, aby pán Mušarráf prejavoval také nonšalantné opovrhovanie demokraciou.

Navyše tento výnimočný stav ešte viac prehlbuje vážny problém, pretože takpovediac otvára druhý front – ten islamského terorizmu.

Ako viete, na režime pána Mušarráfa je už toho veľa hodného kritiky: napríklad je neúspešný vo svojich opatreniach proti Talibanu a skupinám spájaným s al-Káidou, ktoré operujú pozdĺž hranice s Afganistanom. Nuž, vyhlásenie výnimočného stavu otvorilo teroristickým organizáciám tohto druhu dvere a jediným výsledkom môže byť iba ďalšie zhoršenie situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. - (PT) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, na začiatok by som rád poďakoval Európskemu parlamentu za to, že zaradil na program túto rozpravu, ktorá je vzhľadom na situáciu v Pakistane a našu spoluprácu s touto krajinou v takom dôležitom boji proti extrémizmu a terorizmu skutočne veľmi aktuálna.

Nemôžeme a nebudeme zostávať ľahostajní voči krajine ako Pakistan. Táto rozprava tiež ukazuje, že tri inštitúcie – Parlament, Rada a Komisia – majú tie isté základné a bezprostredné ciele, konkrétne rýchlu a úplnú obnovu princípov právneho štátu a demokratických slobôd v Pakistane a konanie slobodných a demokratických volieb. Toto je cieľ, ktorý nás spája a na ktorého dosiahnutí musíme pracovať všetci, najmä tri inštitúcie vo svojich príslušných oblastiach kompetencií a právomocí.

Rád by som tiež povedal, že ako predsedníctvo si takisto uvedomujeme to, čo spomínala pani komisárka, že sa musia starostlivo zvážiť a preskúmať všetky opatrenia, ktoré by mohli viesť k možnému pozastaveniu spolupráce a zasiahnuť obyvateľstvo, už teraz trpiace rôznymi druhmi nedostatku. Ľud Pakistanu už trpel dosť a nesmie trpieť ďalej. Toto je tiež otázka, ktorá by mala byť starostlivo zvážená, ak to bude potrebné.

Nech už to bude akokoľvek, naše ciele sú teraz jasné a vymedzené, a môžem vás uistiť, že predsedníctvo a Rada vyvinú všetky iniciatívy a opatrenia, ktoré budeme považovať za primeranú odpoveď na ďalší vývoj situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. - Vážený pán predsedajúci, veľmi jasne sa myslím ukázalo, že všetci cítime, že to, čo sa stalo, je veľmi ťažké pochopiť. Je to veľmi vážne. Všetci máme obavy, pretože nariadenie výnimočného stavu povážlivo ohrozilo posilňovanie demokratických inštitúcií a konštrukciu viac inkluzívneho demokratického procesu. Je preto nanajvýš dôležité, aby boli plne obnovené občianske a politické práva, stiahnuté obmedzenia médií a vylepšený rámec a podmienky volieb. Stabilita a rozvoj môžu byť dosiahnuté iba prostredníctvom demokracie a princípov právneho štátu.

Musíme preto ďalej uvažovať o otázke možného vyslania volebných pozorovateľov. Ako som povedala, za súčasných okolností by sme mohli poslať menší tím poradcov, aby proces sledovali. V opačnom prípade by, ako som povedala, musel byť výnimočný stav veľmi rýchlo odvolaný a občianske slobody obnovené.

Čo sa týka pomoci, dovoľte mi povedať, že sme už významne zvýšili našu pomoc pre Pakistan, najmä v oblastiach vzdelávania a rozvoja vidieka. Preto si myslím, ako som povedala predtým, že musíme v tejto fáze zostať nečinní, chvíľu vyčkávať a veľmi rozvážne posudzovať. Nemali by sme samozrejme ohroziť chudobných ľudí v Pakistane, ale musíme ísť na veci správnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Aby som ukončil túto rozpravu, dostal som sedem návrhov na uznesenie predložených v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 15. novembra 2007.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Pakistan je životne dôležitý spojenec vo vojne proti terorizmu. Následkom toho čelil obrovským vnútorným tlakom a hrozbe nestability. Prezident Mušarráf reagoval na túto situáciu vyhlásením výnimočného stavu.

Tvrdí, že nenormálna situácia vyžaduje nenormálne opatrenia. Jeho reakcia je čiastočne pochopiteľná, ale dosť nesprávna. S nedemokratickými silami treba bojovať demokraticky. Mal by ukončiť výnimočný stav, oznámiť dátum volieb a dátum, kedy sa vzdá svojej uniformy. Potom by mal vyzvať na otvorenú a širokú diskusiu o budúcnosti Pakistanu.

Som presvedčený, že takáto diskusia by odhalila, že obrovská väčšina Pakistancov odmieta extrémizmus a fundamentalizmus a želá si žiť v krajine vo vzájomnom mieri, v mieru so susedmi a s dobrými vzťahmi so západom.

 
Posledná úprava: 30. októbra 2008Právne oznámenie