Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0433/2007

Rozpravy :

PV 14/11/2007 - 2
CRE 14/11/2007 - 2

Hlasování :

PV 15/11/2007 - 5.5
CRE 15/11/2007 - 5.5

Přijaté texty :


Rozpravy
Čtvrtek 15. listopadu 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5.5. Evropský zájemdostát výzvě globalizace (hlasování)
PV
  

– Společný návrh usnesení: B6-0435/2007

– Před začátkem hlasování o nadpisu před odstavcem 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, jménem skupiny ALDE. – Chtěla bych navrhnout změnu tohoto nadpisu, aby první část zněla: „Vnější lisabonský rozměr“. Jde tedy o změnu „Vnějších politik“ na „Vnější lisabonský rozměr“.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

– Před začátkem hlasování o odstavci 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Vážený pane předsedo, vzhledem ke stažení ústního pozměňovacího návrhu k odstavci 5 si Skupina Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a evropských demokratů přeje hlasovat „ne“, v rozporu s tím, co je uvedeno v jejích seznamech.

 
  
  

– Před začátkem hlasování o odstavci 14:

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE).(DE) Vážený pane předsedo, někteří poslanci mají problém s prostřední částí od „poukazuje na to, že jeden“ po „domácí poptávka“. Po dohodě s panem Casparym ze Skupiny Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a evropských demokratů proto navrhuji doplnit slova „v některých členských státech“ za „evropské hospodářství“, a doufám, že tímto se vyřeší problémy s prostřední částí. Domnívám se, že by to rovněž mohlo pomoci Skupině Aliance liberálů a demokratů pro Evropu.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat.)

– Před začátkem hlasování o odstavci 30:

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Vážený pane předsedo, není námitky proti odložení tohoto textu, ale přesto bych požádal, abychom o něm hlasovali. Pokud bude Parlament hlasovat ve prospěch tohoto znění, text patří někam jinam, ale může se stát, že nebude schválen, a proto žádám o hlasování o původním znění.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda . – Nebyla předložena žádost o hlasování po částech.

– Po konečném hlasování:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE).(SV) Vážený pane předsedo, Parlament nyní hlasoval ve prospěch aktualizace a změny a doplnění integrovaných hlavních směrů. Týká se to například sociálního rozměru. Komise se rozhodla tomu doposud nevěnovat pozornost.

Chtěl bych slyšet komentář pana Špidly k tomuto rozhodnutí, které Parlament právě přijal, a zda bude otázku aktualizovaných a změněných a doplněných integrovaných hlavních směrů prosazovat v rámci Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Přirozeně, že stanovisko, které odhlasoval Parlament, je stanovisko, které má odpovídající váhu, a Komise jej nutně musí vzít v úvahu při další přípravě dokumentů, takže z tohoto hlediska hlasování Parlamentu má váhu, která mu v každém případě přísluší, a otázka integrovaných linií byla základní otázkou pro debatu, kterou jsme s Parlamentem vedli.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda . − Vykládáme si „určitou váhu“ jako „velkou váhu“ a doporučíme, aby Komise přijala naše hodnocení.

 
Poslední aktualizace: 20. října 2008Právní upozornění