Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2637(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0435/2007

Rozpravy :

PV 14/11/2007 - 2
CRE 14/11/2007 - 2

Hlasovanie :

PV 15/11/2007 - 5.5
CRE 15/11/2007 - 5.5

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0533

Rozpravy
Štvrtok, 15. novembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5.5. Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie (hlasovanie)
PV
  

– Spoločný návrh uznesenia: B6-0435/2007

– Pred začiatkom hlasovania o nadpise pred odsekom 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, v mene skupiny ALDE. – Chcela by som navrhnúť zmenu tohto nadpisu, aby prvá časť znela: „Vonkajší lisabonský rozmer“. Ide teda o zmenu „Vonkajších politík“ na „Vonkajší lisabonský rozmer“.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred začiatkom hlasovania o odseku 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, vzhľadom na stiahnutie ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odseku 5 si Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov želá hlasovať „nie“, v rozpore s tým, čo je uvedené v jej zoznamoch.

 
  
  

– Pred začiatkom hlasovania o odseku 14:

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE).(DE) Vážený pán predseda, niektorí poslanci majú problém so strednou časťou od „poukazuje na to, že jeden“ po „domáci dopyt“. Po dohode s pánom Casparym zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov preto navrhujem doplniť slová „v niektorých členských štátoch“ za „európske hospodárstvo“, a dúfam, že týmto sa vyriešia problémy so strednou časťou. Domnievam sa, že by to takisto mohlo pomôcť Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred začiatkom hlasovania o odseku 30:

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Vážený pán predseda, nie je námietka proti odloženiu tohto textu, ale aj tak by som požiadal, aby sme o ňom hlasovali. Ak bude Parlament hlasovať v prospech tohto znenia, text patrí niekam inam, ale môže sa stať, že nebude schválený, a preto žiadam o hlasovanie o pôvodnom znení.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda . – Nebola predložená žiadosť o hlasovanie po častiach.

– Po konečnom hlasovaní:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE).(SV) Vážený pán predseda, Parlament teraz hlasoval v prospech aktualizácie a zmeny a doplnenia integrovaných usmernení. Týka sa to, napríklad, sociálneho rozmeru. Komisia sa rozhodla tomu doposiaľ nevenovať pozornosť.

Chcel by som počuť komentár pána Špidlu k tomuto rozhodnutiu, ktoré Parlament práve prijal, a či bude otázku aktualizovaných a zmenených a doplnených integrovaných usmernení presadzovať v rámci Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komisie. (CS) Rozhodnutie prijaté Parlamentom má určitú váhu a Komisia ho musí zohľadniť pri príprave ďalších podkladov. Hlasovanie Parlamentu preto, prirodzene, nesie náležitú váhu a otázka integrovaných usmernení tvorila podstatu diskusie s Parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda . − Vykladáme si „určitú váhu“ ako „veľkú váhu“ a odporúčame, aby Komisia prijala naše hodnotenie.

 
Posledná úprava: 20. októbra 2008Právne oznámenie