Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0462/2007

Keskustelut :

PV 13/11/2007 - 20

Äänestykset :

PV 15/11/2007 - 5.6
CRE 15/11/2007 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Torstai 15. marraskuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

5.6. Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltaminen (äänestys)
PV
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys: B6-0462/2007

Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies , hyvät naiset ja herrat, viittaan työjärjestyksen 19 ja 166 artiklaan. Ennen kuin parlamentti äänestää tiettyjen ryhmien vapaata liikkuvuutta koskevasta yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, haluaisin ryhmäni puolesta tuomita jyrkästi sen 13 kohdassa esitetyn henkilökohtaisen hyökkäyksen komission varapuheenjohtajaa Franco Frattinia vastaan.

Haluan tuomita italialaisten sosiaalidemokraattien poliittisesti tyylittömän liikkeen, jonka tietyt kollegani ovat tehneet ja joka ei sovi kohtaamiemme haasteiden arvolle. Ja mikä on vielä vakavampaa, tällainen Franco Frattinin kommenttien valheellinen vääristely, joka toimielimemme on torjuttava, tarkoittaa, että emme voi tehdä maltillista päätöstä.

Vaikka ryhmämme äänestäisi kyseisen liikkeen takia tätä päätöslauselmaa vastaan, se ei kuitenkaan millään tavoin vähentäisi tukeamme kaikille romanialaisille ja muille EU:n kansalaisille, jotka noudattavat lakia ja kunnioittavat vastaanottajavaltiotaan.

Euroopan unioni perustuu oikeusjärjestykseen, kuten vahvistamme päätöslauselmassa, jonka ryhmäni on allekirjoittanut italialaisten ja romanialaisten kollegoidemme yhteisaloitteesta. Kysymys vapaasta liikkuvuudesta ei ole vain kansallinen asia, vaan se on eurooppalainen asia. Hyvät naiset ja herrat, siinä ei ole kyse poliittisten tilien selvittämisestä vaan arvoista.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, kävimme parlamentissa laajan keskustelun, johon komission jäsen Frattini osallistui. Komission jäsen vastasi hyvin maltillisesti kommentoidessaan parlamentin eri jäsenten puheenvuoroja ja vastatessaan niihin. Tässä päätöslauselmassa arvostellaan vain yhtä kohtaa eli sitä, että komission jäsenen Frattinin voidaan todistaa antaneen julkisesti virheellistä tietoa Euroopan unionin lainsäädännön tietystä kohdasta.

Se, että päätöslauselmassamme oikaistaan tämä ja että siinä myös selvennetään, että Euroopan kansalaisten oikeussuojasta vastaava komission jäsen antoi julkisesti virheellisen lausunnon kansalaisten oikeuksia koskevasta olennaisesta kysymyksestä, on tämän parlamentin velvollisuus, eikä sillä ole mitään tekemistä minkäänlaisten salaliittoteorioiden kanssa. Tiedämme kuitenkin oikein hyvin, hyvä Joseph Daul, että olette säälittävä parlamentin jäsen, koska Forza Italia painosti teitä antamaan tuon lausunnon. Tämä on kaikki, mitä asiasta on sanottavana.

(Suosionosoituksia vasemmalta)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.(DE) Me emme halua käydä tätä keskustelua tässä ja nyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, minun mielestäni meidän pitäisi kommentoida puheenjohtaja Joseph Daulin antamaa lausuntoa erillisesti. Tämä parlamentti ilmaisee mielipiteensä enemmistön tuella, ja sillä on täysi oikeus arvostella tai sensuroida komission jäseniä. Se on tämän parlamentin täysivaltainen oikeus.

Teimme niin kuin teimme siksi, että Franco Frattini tulkitsi yhteisön lainsäädäntöä väärin, ja vaikka kaiken tämän huutamisen keskeltä minun on vaikeaa saada ääntäni kuuluviin, haluaisin toistaa, että toimimme täällä Euroopan parlamentin jäseninä Euroopan komission jäsentä kohtaan ja niin me teemme edelleen!

(Suosionosoituksia vasemmalta)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (DE) Yrittäkää olla vähemmän tunteellisia tätä asiaa käsitellessänne.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson , ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää lyhyesti työjärjestyspuheenvuoron. Kaikista puoluepoliittisista keskusteluista riippumatta komission jäseniltä on erittäin harkitsematon sekaantua kotimaidensa tai minkä tahansa muun maan puoluepoliittisiin asioihin. Minun mielestäni ei ole kohtuutonta, että parlamentti muistuttaa komissiota sen velvollisuuksista tässä yhteydessä.

(Suosionosoituksia vasemmalta)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.(DE) Minulla on nyt vielä kolme puheenvuoroa, ja sitten päätämme tämän lyhyen keskustelun.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, en usko, että minun tarvitsee lisätä paljon siihen, mitä Monica Frassoni, Graham Watson ja Martin Schulz ovat sanoneet. Haluaisin sanoa vain tämän: olisi järkevää, että jos komission jäsenen lausuntoja kyseenalaistaa neljä täysin parlamentin eri puolilta olevaa ryhmää, komission jäsen miettisi, mitä hänen pitäisi olla tekemättä uudelleen saadakseen parlamentin luottamuksen.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, työjärjestyksen 151 ja 19 artiklan mukaisesti pyydän teitä arvioimaan, voidaanko 13 kohta hyväksyä, sillä se sisältää järjettömän ja perusteettoman henkilökohtaisen hyökkäyksen komission varapuheenjohtajaa vastaan. Jos tämä asiakirja hyväksytään sen jälkeen, kun komission puheenjohtajan edustaja puolusti Franco Frattinia, se aiheuttaisi sopimattoman ristiriidan parlamentin ja komission välillä sisäpoliittisista syistä. Siksi pyydän, että esityksen tekstistä äänestetään ilman 13 kohtaa, ja pyydän myös, että esittäjät peruuttavat tekstin suullisella tarkistuksella.

 
  
  

– Ennen 1 kohdasta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin lisätä seuraavan suullisen tarkistuksen. ”pahoittelee Roomassa 31. lokakuuta 2007 tapahtunutta Giovanna Reggianin murhaa ja ilmaisee osanottonsa hänen perheelleen”.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Ennen 13 kohdasta toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, UEN-ryhmän puolesta.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin lisätä seuraavan tarkistuksen. ”katsoo, että koulutus ja koulun keskeyttämisen torjuminen romaniyhteisöissä on yksi tärkeimmistä välineistä sosiaalisen syrjäytymisen, hyväksikäytön ja rikosten torjumisessa”.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hylättiin.)

– Ennen johdanto-osan F kappaleesta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, ”ottaa huomioon saapumista ja oleskelua koskevasta oikeudesta annetun direktiivin 2004/38/EY 5, 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen ehtojen merkityksen”.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hylättiin.)

 
Päivitetty viimeksi: 10. marraskuuta 2008Oikeudellinen huomautus