Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0435/2007

Keskustelut :

PV 14/11/2007 - 2
CRE 14/11/2007 - 2

Äänestykset :

PV 15/11/2007 - 5.5
CRE 15/11/2007 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0533

Puheenvuorot
Torstai 15. marraskuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

6. Äänestysselitykset
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

 
  
  

- Mietintö: Leinen (A6-0412/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen.− (PL) Jo Leinenin mietinnössä todetaan erityisesti, että komission ehdotusten merkittävin uudistus on se, että Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamisen lisäksi myös niiden Euroopan tason poliittisten tytärsäätiöiden rahoittaminen unionin talousarviosta on mahdollista.

Olen samaa mieltä siitä, että ehdotetulla asetuksella parannetaan Euroopan tason poliittisten puolueiden taloudellista vakautta ja niiden vaalikampanjoiden rahoitusta Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009.

 
  
  

- Mietintö: Coelho (A6-0441/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Vuosi sitten näytti edelleen siltä, että Schengen-alueen laajentumisen päivämäärää lykättäisiin vuoteen 2009. Olen iloinen, että me kaikki olemme tehostaneet ponnistelujamme ja löytäneet rakentavan ratkaisun, jolla henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ilman passitarkastuksia tehdään totta.

Siksi pidän myönteisenä Carlos Coelhon mietintöä, jossa vahvistetaan yhdeksän uuden jäsenvaltion liittyminen Schengen-alueeseen. Minun mielestäni henkilöiden vapaa liikkuvuus ilman passitarkastuksia on todellinen Euroopan yhdentymisen menestystarina, ja siksi olin tyytyväinen äänestäessäni tämän mietinnön puolesta. Uusien jäsenvaltioiden, myös Slovakian, liittyminen Schengen-alueeseen kertoo selkeästi Euroopan kansalaisille, että totalitaaristen kommunistihallintojen Länsi- ja Itä-Euroopan väliin rakentama rautaesirippu siirretään historian kirjoihin 21. toukokuuta 2007 lähtien.

Minulle tästä mietinnöstä äänestäminen on historiallinen tapahtuma, koska se tapahtuu samalla viikolla, jolloin Slovakia ja Tšekin tasavalta juhlivat – 17. marraskuuta – totalitaarisen hallinnon kaatumisen 18. vuosipäivää, sen hallinnon, joka esti kansalaisia matkustamasta ympäri Eurooppaa. Uskon, että Euroopan kansalaiset pitävät tätä hyvänä joululahjana.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, äänestin Carlos Coelhon mietintöä vastaan pääasiassa kiinnittääkseni huomion Schengen-sopimuksen avointen rajojen politiikkaan liittyviin lukuisiin ongelmiin. Schengen-järjestelmä joka tapauksessa seisoo tai kaatuu toisaalta ulkorajojen vesitiiviin valvonnan – mitä ei suoraan sanottuna tapahdu – ja toisaalta kaikkien jäsenvaltioiden koordinoiman kaikissa jäsenvaltioissa toteutettavan jyrkän rikoksia koskevan toimintatavan – mikä toteutuu aivan liian harvoin – mukana. Lopuksi, kaikkien Schengen-alueen maiden on toteutettava tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, ja se taas on täysin ristiriidassa esimerkiksi sangen monen jäsenvaltion viime vuosina toteuttamien joukkolaillistamisen aaltojen kanssa.

Näissä olosuhteissa, yksilönä ja poliitikkona, en voi iloita siitä, että minun ei enää tarvitse mennä rajatarkastusten läpi sisärajoilla, koska rikollisten ja laittomien maahanmuuttajien ei myöskään tarvitse enää tehdä niin, ja se on turmiollista yhteiskunnallemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, haluaisin puhua kollegani Carlos Coelhon mietinnöstä, joka koskee neuvoston päätösehdotusta Schengenin säännösten määräysten täysimääräisestä soveltamisesta EU:hun vuonna 2004 liittyneissä yhdeksässä jäsenvaltiossa. Minä olen itse sitä mieltä, että tämä päätös on ehdottomasti elintärkeä. Maidemme, myös kotimaani Tšekin tasavallan liittymistä ei pitäisi lykätä missään olosuhteissa. Kaikki tähän mennessä tehdyt analyysit osoittavat, että kaikki nämä maat ovat riittävän valmistuneita Schengen-alueen laajentumiseen. Asiaankuuluvien jäsenvaltioiden, monien tutkimuksiin osallistuneiden asiantuntijoiden, poliisin, oikeusviranomaisten, virkamiesten ja muiden uskomattomien ponnistelujen ansiosta nämä jäsenvaltiot ovat nyt riittävän valmiita soveltamaan kaikkia Schengenin säännöstön määräyksiä tyydyttävästi. Siksi oletan, että myös oikeus- ja sisäasioiden neuvosto ilmaisee tukensa tälle päätökselle 6.–7. joulukuuta tänä vuonna. Sisärajojen poistamisen symbolinen merkitys, joka kansalaistemme mielissä yhdistyy Schengen-alueeseen liittymiseen, on historiallista, ja sitä voidaan verrata vain rautaesiripun sortumiseen miltei 20 vuotta sitten.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Hyvät naiset ja herrat, olen iloinen siitä, että – teknisestä ongelmasta huolimatta – me kaikki äänestämme yhdessä mietinnöstä, jolla vahvistetaan, että uudet jäsenvaltiot, myös Tšekin tasavalta, ovat valmiita liittymään Schengen-alueeseen jo vuonna 2008. Arvostan jäsenvaltioiden ja komission ponnisteluja ja avoimuutta laajentumista ennen tarvittujen tiiviiden teknisten kuulemisten aikana. Laajentunut Schengen-alue tuo epäilemättä suurempia haasteita Euroopan sisäiselle turvallisuudelle, mutta toisaalta, ja tätä haluaisin korostaa, se on niiden ponnistelujen huipentuma, joilla toteutetaan vapaa liikkuvuus todella yhdentyneellä alueella. Ensi vuonna Eurooppa on yhtenäisempi kuin koskaan ennen. Rautaesirippu on ehdottomasti mennyttä, ja minä kiitän siitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Arvoisa puhemies, Puolan liittyminen Schengen-alueeseen tuo mukanaan rajojen ylittämisen helppouteen liittyvien mahdollisten etujen lisäksi myös uhkia.

Yksi Puolan jo monien vuosien ajan kokema kielteinen ilmiö ovat vaikeudet, joita itäisten naapuriemme kansalaiset ovat kohdanneet tullessaan maahamme, mukaan luettuna Valko-Venäjällä ja Ukrainassa asuvat puolalaiset. Rajavalvonnan puute saattaa johtaa moniin kielteisiin ilmiöihin, jotka liittyvät rikollisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon. Olemme myös huolissamme toteutetuista toimista, joilla pyritään poistamaan kansallinen rajavalvonta jäsenvaltioissa yleiseurooppalaisen EU:n rajavalvonnan hyväksi. Tämän takia äänestin tyhjää tästä asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kuten jo kauan olemme sanoneet, katsomme, että oikeus- ja sisäasioihin kuuluvat alat ovat valtioiden, erityisesti Portugalin valtion, keskeisintä toimivaltaa. Siksi vastustamme niiden asteittaista siirtoa EU:n ylikansallisille toimielimille menettelyllä, jossa jokaista uutta ”edistysaskelta” perustellaan edellisellä ”edistysaskelella”.

Tämä pätee Schengen-alueen perustamiseen ja Schengenin säännöstöön, joiden nojalla rajavalvontaan liittyvät toimintatavat tai toimenpiteet – viisumit, turvapaikka tai maahanmuutto – tai poliisin ja oikeuslaitoksen mekanismit yhteisöllistetään.

Tämä pätee ennen kaikkea silloin, kun tällainen ”yhteisöllistäminen” toteutetaan siten, että tärkeimmät EU:n voimat varmistavat yhteistyössä, että ne saavat päätöksentekoprosessin avulla mahdollisuuden puolustaa ja suojella omia etujaan, mistä ei ole kysymys Portugalin osalta.

Kuten olemme todenneet, näitä asioita koskeva yhdenvertaisten itsenäisten valtioiden välinen kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö on yksi asia, mutta kansallisen riippumattomuuden ja demokratian suojaamista koskevien perustekijöiden luovuttaminen EU:n tärkeimpien voimien hallitsemille ylikansallisille toimielimille ”Eurooppa-linnakkeen” luomiseksi on aivan toinen asia, eikä sitä voida hyväksyä.

Siksi äänestimme siten kuin äänestimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, äänestän tätä mietintöä vastaan, koska, kuten olen jo yksityiskohtaisesti moneen otteeseen, myös äskettäin parlamentissa pitämissäni puheenvuoroissani selittänyt, vastustan ankarasti Schengenin sopimusta. Vastustan sitä erityisesti silloin, kun kyseisestä sopimuksesta kehittyy laittomien maahanmuuttajien ja vaarallisten liikkeiden väline EU:n sisälle.

Schengenin säännöstön osapuoliksi haluavien maiden rajat ovat helppo kohde rikollisille. Ne tarjoaisivat uuden keinon entisen neuvostoblokin ja Lähi-idän maista peräisin olevalle valvomattomalle maahanmuutolle puhumattakaan yhteiskunnallisesta epäjärjestyksestä, jota kansalaisten vapaa liikkuvuus EU:ssa kiistämättä aiheuttaa Italiassa ja muissa maissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen.− (SV) Schengen-yhteistyön on pysyttävä avoimena kaikille jäsenvaltioille, jotka haluavat liittyä siihen ja osallistua yhteistyöhön. Toisaalta on äärimmäisen tärkeää, että kaikki yhteistyöhön osallistuvat maat täyttävät vaatimukset jo liittyessään, koska yhteistyö käsittää yhteisen ulkorajan. Jos yhdessä maassa on puutteita, Ruotsilla ei ole mitään keinoa tarkastaa rajavalvontaa. Tutkimukset osoittivat, että on ongelmia, joihin on tartuttava, ja että olisi järkevää lykätä liittymistä, kunnes kaikki vaatimukset on täytetty.

 
  
  

- Mietintö: Braghetto (A6-0408/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm ja Inger Segelström (PSE), kirjallinen. − (SV) Tällä äänestysselityksellä me allekirjoittaneet Ruotsin sosiaalidemokraattien Euroopan parlamentin jäsenet haluaisimme selvittää, miten me äänestimme Iles Braghetton mietinnöstä (A6-0408/2007).

Meidän mielestämme on hyvin tärkeää laatia tonnikalakannan elvyttämissuunnitelma. Tonnikala on ollut jo kauan uhanalainen laji laajan liikakalastuksen takia. Ajan mittaan tämä uhkaa vahingoittaa koko ekosysteemiä kyseisillä kalastusvesillä. Meidän mielestämme komission päätöslauselma ei ole kuitenkaan täysin riittävä, ja siksi äänestimme sitä vastaan.

Äänestimme valiokunnan tarkistusten 4 ja 6 puolesta. Nämä kaksi tarkistusta koskevat kahden meidän mielestämme kyseenalaisen poikkeuksen poistamista tonnikalan kalastuksesta.

Tuimme myös tarkistusta 13, joka olisi tarkoittanut, että hyväksyisimme nimensä arvoisen elvyttämissuunnitelman. Ehdotus oli huomattavasti kattavampi kuin alkuperäinen ehdotus, mitä me kannatamme täysimääräisesti. Tonnikalakannan taso on edelleen vaarallisen alhainen, ja Euroopan unionin on otettava suurempaa vastuuta tonnikalakannan elvyttämisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), kirjallinen.– (FR) Haluaisin selittää äänestyskäyttäytymistäni tonnikalakannan elvyttämistä Itä-Atlantilla ja Välimerellä koskevan mietinnön äänestyksessä.

Koska tonnikalakannan tila on todella kriittinen, Euroopan unioni toimii tämän asetuksen nojalla seuraavasti: saaliskiintiöiden tasainen vähentäminen, kalastuskausien rajoittaminen ja valvontatoimenpiteiden tehostaminen laittoman kalastuksen torjumiseksi. Kannatan näitä ehdotuksia.

Minua kuitenkin kiusaa tietty pessimismi.

Ensinnäkin siksi, että tiedemiehet sanovat jo nyt, että tämän asetuksen säännökset eivät riitä takaamaan kantojen elpymistä. Heidän mielestään olisi järkevää määrätä kiintiöistä, jotka ovat huomattavasti alle Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission ICCATin asettamien vuotuisten saalistasojen. Olen taipuvainen uskomaan heitä, joten tuin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän esittämää tarkistusta 13.

Koska Välimerellä on laivastoja EU:hun kuulumattomista maista, kuten Libyasta, Turkista, Tunisiasta, Japanista ja Kiinasta, jotka eivät ole ICCATin jäseniä, on selvää, että käsittelemällämme asetuksella on vaikutusta vain, jos kyseiset maat allekirjoittavat siinä esitetyt määräykset, eikä siitä ole mitään varmuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) EU:n tonnikalakannan monivuotisen elvyttämissuunnitelman laatiminen on Kansainvälisen tonnikalojen suojelukomission hyväksymän yhden toimenpiteen käytännön täytäntöönpanoa.

Suunnitelmalla muun muassa määrätään saaliskiintiöiden tasaisesta vähentämisestä, pyyntikieltojaksoista, vähimmäiskoon lisäämisestä ja tarkkailijajärjestelmästä kalastusaluksilla ja kala-altaissa.

Hyväksytyssä suosituksessa määrätään myös kalastajille pyyntikieltojakson aikana maksettavasta rahallisesta korvauksesta, jotta laivastot ja alan työllisyys voidaan turvata.

Meidän mielestämme on myös tärkeää parantaa valvontaa, päivittää ajoittain eri alusten pyytämien saaliiden määrää sen estämiseksi, että jotkin maat ylittäisivät osoitetut kiintiöt ja aiheuttaisivat toisille haittaa, kuten tällä hetkellä tapahtuu. Muistanette, että tonnikalan pyynti kiellettiin syyskuusta joulukuuhun, koska epäiltiin, että jotkin maat olivat jo ylittäneet kiintiönsä, kuten sitten osoittautuikin tapahtuneen.

Lopuksi, me olemme pahoillamme sen ehdotuksemme hylkäämisestä, jossa korostettiin, että pienimuotoinen rannikkokalastus ja perinteinen kalastus tarjoavat tuhansia työpaikkoja ja samalla käyttävät kalavaroja kestävästi hyödyksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. −(EN) Kannatin tätä mietintöä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi, jossa esitetään tonnikalakantojen elvytyssuunnitelmaa Itä-Atlantilla ja Välimerellä. Ehdotuksen nojalla kalastajille korvataan kannan elvyttämiseen tarkoitetuista pyyntikieltojaksoista ja kiintiöiden vähentämisestä aiheutuneet menetykset. Siinä ei suositella poikkeuksia pyyntikausiin tai vähimmäiskokoihin. Tarvitaan päättäväistä toimintaa, jotta voidaan varmistaa, että tätä kalakantaa ei kuluteta niin, ettei sitä voida enää elvyttää.

 
  
  

- Päätöslauselma: Euroopan yhteinen etu (B6-0435/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tätä mietintöä vastaan, sillä siinä poimitaan uusliberaalin politiikan tärkeimmät kohdat yhteisön tasolla ja yritetään kannustaa niiden täytäntöönpanoa maailmanlaajuisesti.

Se on päätöslauselma, jossa joustoturva hyväksytään käsitteeksi, jota on kehitettävä ja joka on liitettävä kunkin jäsenvaltion kansallisiin uudistusohjelmiin, jossa yritetään piilottaa Lissabonin strategiaan ja sen kasvu- ja työllisyyspolitiikkaa koskeviin suuntaviivoihin olennaisesti kuuluvat todelliset seuraamukset ja tavoitteet, erityisesti ne, jotka liittyvät vapauttamiseen ja yksityistämiseen.

Emme voi hyväksyä päätöslauselmaa, jossa pidetään myönteisenä aikomusta kehittää ulkoinen ulottuvuus Lissabonin strategiaan edistäen erityisesti markkinoiden vapauttamista maailmanlaajuisesti ja korostetaan sen uusliberaalia luonnetta ja puuttumista kolmansien maiden taloudellisiin suuntaviivoihin.

Komission tiedonannossa sen osallistumisesta valtioiden ja hallitusten päämiesten lokakuun kokoukseen todetaan, että kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian uudelleen käynnistäminen on ollut menestys, mutta komission olisi pitänyt lisätä siihen sanat ”suurille kansallisille ja kansainvälisille talous- ja rahoitusryhmille”, jotka ovat nähneet voittojensa kasvavan räjähdysmäisesti, kun taas työntekijöiden osana on ollut heidän oikeuksiensa heikkeneminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. − Minä ja Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivikollegani uskomme vahvasti, että Euroopan unionin jäsenvaltiot toteuttavat politiikkaa, jolla edistetään Euroopan kilpailuasemaa globalisoituneessa taloudessa. Uskomme, että Euroopan pitäisi toteuttaa Lissabonin ohjelmaa tarmokkaasti varmistamalla sopimus maailmankauppaneuvotteluissa, vaatimalla sääntelyn purkamista entisestään, jotta teollisuus ja liikeyritykset voisivat vapaasti kilpailla maailmanmarkkinoilla, edistämällä edelleen sisämarkkinoiden vapauttamista ja panemalla tehokkaasti täytäntöön palveludirektiivi ja noudattamalla vakaata kilpailupolitiikkaa. Kaikkea tätä on tuettava järkähtämättömällä sitoutumisella vapaakauppaan ja avoimiin markkinoihin. Jotkin näistä tekijöistä ovat tässä esityksessä, ja me pidämme sitä myönteisenä.

Surullista kyllä, me uskomme, että yleisesti tämä yhteinen esitys on valtava hukattu tilaisuus. Siinä olisi pitänyt määrätä perusperiaatteista EU:n globalisaatiota koskevalle lähestymistavalle, kuten edellä on hahmoteltu, mutta siinä ei tehdä niin. Esityksessä on kohtia, joilla Eurooppa saataisiin ottamaan suunta, joka heikentäisi EU:n kykyä kilpailla menestyksekkäästi globalisoituneessa taloudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), kirjallinen.– (FR) Tällä päätöslauselmalla olisi pitänyt antaa tilaisuus vahvistaa muutama kiireellinen asia ja todeta se, mitä Euroopan parlamentti oikeastaan edellyttää Euroopan unionin toimielimiltä kasvun, 27 jäsenvaltion yhteisen yhteiskunnallisen edistyksen ja kehitysmaiden kehityksen elvyttämisen varmistamiseksi.

Siinä ei ole mitään näistä, vaan sama vanha tarina siitä, miten hyvä asia globalisaatio on. Siinä ei ole mitään EKP:n poliittisesta vastapainosta, jolla säädettäisiin teollisuutta ja työpaikkoja suosivasta rahapolitiikasta. Siinä ei ole mitään strategiasta, jolla voitaisiin ehkäistä sitä, että hedge-rahastot ja valtion sijoitusrahastot pääsevät EU:hun niin helposti. Siinä ei ole mitään yhteisön etusijasta ja sosiaalisten (ILO) tai ympäristöön liittyvien normien tiukasta määräämisestä. Siinä ei ole mitään kehitysavusta, joka on olennaista kehitysyhteistyölle.

Miksi me olemme yllättyneitä Euroopan matalasta kasvusta, yhteiskunnallisista ongelmista ja ihmisten epäluottamuksesta?

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. −(EN) Minä kannatin äänestyksessä tätä yhdistettyä päätöslauselmaa, joka on vastaus komission asiakirjaan ”Euroopan yhteinen etu: menestyminen globalisaation aikakaudella”. Päätöslauselmassa korostetaan monia tapoja, joilla unioni voi hyötyä globalisaation tuomista mahdollisuuksista: tasavertaisten toimintaedellytysten edistäminen kilpailu- ja kauppakysymyksissä, EU:n päätöksenteon parantaminen, jotta se olisi yhtenäisempää, ja sen korostaminen, että EU:n sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. −(EN) Pidän myönteisenä tätä päätöslauselmaa, jossa kiinnitetään huomiota moniin toisiinsa liittyviin kysymyksiin – sosiaalisista oikeuksista rahoituksen sääntelyyn ja siihen, miten kansalainen voi ymmärtää niitä markkinoiden laajentumisen jälkeen. Liberaalisten markkinaehtojen ja kehitysmaiden tarpeita koskevien kysymysten välillä on oltava tasapaino, ja on ehdottoman välttämätöntä, että käymme keskustelua tästä aiheesta yhä uudelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen.(NL) Eurooppa ei onnistu torjumaan köyhyyden lisääntymistä ja ilmastonmuutosta, jotka ovat globalisaation suurimmat haasteet, jos se jatkuvasti korostaa vapauttamista. Juuri vapaakauppa aiheuttaa nämä ongelmat. Globalisaatio luo harhakuvan, että yleinen vaurauden taso maailmassa nousee asteittain, mutta samalla minä panen merkille, että kuilu jäsenvaltioiden rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa tasaisesti. Vapauttaminen johtaa myös suureen ympäristökatastrofiin, joka odottaa meitä, ellemme kiirehdi toteuttamaan ratkaisevia, täytäntöönpantavia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen torjumiseksi.

Pontevan politiikan puuttuminen tältä alalta on rikollisen vastuutonta. Energiatehokkaaseen talouteen investoiminen ja työpaikkojen luominen alalle on kuitenkin lupaava suunta. Saastuttaja maksaa -periaate sivuutetaan aivan liian usein. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän jäsenenä pidän tämän osuuden puutetta valitettavana.

Jos Eurooppa haluaa yhtenäismarkkinat, joilla henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman liikkuminen on vapaata, sen pitäisi myös säätää korkeista sosiaali- ja ympäristönormeista, jolla tarjotaan suojelua ja annetaan esimerkki muulle maailmalle.

Ehdotettu asiakirja on epäselvä ja pinnallinen, ja jälleen kerran se symboloi komission politiikkaa.

 
  
  

- Päätöslauselma: Direktiivin 2004/38/EC soveltaminen (B6-0462/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, olisi todella tekopyhää, jos parlamentin suuri enemmistö ensin kannattaa Roberta Angelillin suullista tarkistusta, jossa välitetään Euroopan parlamentin surunvalittelut ja tuki kotimaassamme tapahtuneen järjettömän ja vakavan rikoksen uhrin perheelle, ja sitten se ei hyväksy selkeää kantaa estääkseen tällaiset toimet, tällaisen rehellisten kansalaisten joukkoteurastuksen, joka tapahtuu valvonnan puutteen takia.

Kukaan ei halua, että Italiassa on muukalaisvihaa, ei etenkään sellaisen kansan jäseniä kohtaan kuin Romanian kansa, joka on, kuten L’Avvenire-lehden pääkirjoituksessa muistutettiin, antanut meille Mircea Eliaden, Ionescon ja Cioranin kaltaisia taitelijoita. Se on suurenmoinen kulttuuri, joka on hyvin lähellä meitä. Rikollisten hyöky, ja erityisesti romaniryhmien ilmaantuminen, on aivan toinen asia. Heitä varten tarvitaan rajavalvontaa ja pelotteita sekä sormenjälkitunnistusmenetelmän käyttöönotto, jotta tiedämme, kuka on tulossa maahamme ja mahdollisesti mitkä heidän aikeensa ovat, ja mikä tärkeämpää, jotta voimme määrittää tarkan saapumispäivän.

Vaikka emme haluakaan ottaa Euroopassa käyttöön ankaria toimenpiteitä, jos kuitenkin sanomme, että tarkistuksia on tehtävä kolmen kuukauden jälkeen, meidän on tiedettävä tarkka saapumispäivä ja näin, kuten Giuliano Amato myönsi Italian edustajainhuoneessa, ei tällä hetkellä tapahdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tunnustan, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin perusperiaate, jota kaikkien jäsenvaltioiden on kunnioitettava ja puolustettava.

Lisäksi katson, että olemme oikeassa korostaessamme jälleen kerran, että EU itse asiassa perustettiin torjumaan kaikkia rasismin ja muukalaisvihan muotoja ja kaikki syrjinnän muotoja. Meidän kaikkien tässä parlamentissa pitäisi myös tunnustaa, että Euroopan romaneja syrjitään ehkä kaikkein eniten, joissakin maissa jopa sellaisella tasolla, jota on mahdotonta hyväksyä. Meidän pitäisi ymmärtää, että romanivähemmistön sopeuttaminen, sosiaalinen osallisuus ja suojelu ovat tavoitteita, jotka tällä Euroopan unionilla on vielä saavuttamatta. Minun mielestäni se on tavoite, johon meidän kaikkien pitäisi pyrkiä vapaan liikkuvuuden hengen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, äänestin keskustavasemmistoryhmien vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa esittämää päätöslauselmaa vastaan – kerron pian miksi – ilmoitettuani, että kannatan ehdottomasti ja täysimääräisesti Mario Mantovanin ehdotusta estää kolmansien maiden kansalaisilta pääsy EU:hun ja siten Italiaan kolmeksi vuodeksi. Kannatan erittäin paljon EU:n kansalaisia koskevaa työntekijöiden, kansalaisten ja matkailijoiden oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen edellyttäen, että se ei ole lupa tappaa.

On käsittämätöntä, että 45-vuotias nainen kuolee matkallaan töistä kotiin ja että muutaman päivän päästä eläkkeelle jäämässä ollut lääkäri tapetaan hänen kotiinsa tehdyssä murtoyrityksessä Milanossa. Molemmat tapaukset sattuivat muutaman viime päivän aikana Italiassa. Tämä ei ole vapaata liikkuvuutta!

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Äänestin PSE-, ALDE-, Verts- ja GUE/NGL-ryhmien esittämän vapaata liikkuvuutta koskevan päätöslauselman puolesta, vaikka se täyttääkin vain osittain sen tarkoituksena, jota varten uskon sen laaditun.

Minun mielestäni päätöslauselman tekstissä olisi pitänyt esittää vielä selvempi tuki muissa kuin alkuperämaassaan oleskeleville Euroopan kansalaisille, epäsuorasti Italiassa oleskeleville Romanian kansalaisille, jotka noudattavat Italian lakeja.

Asiakirjassa, josta äänestimme, ei tuomita Romanian kansalaisiin kohdistuvia muukalaisvihamielisiä asenteita eikä siinä viitata Italian romanialaisyhteisön ja Italian kansalaisten välisten jännitteiden vahvistumiseen, mikä johtuu myös Italian ministerikomitean antaman asetuksen riittämättömästä täytäntöönpanosta ja tiettyjen italialaisten poliitikkojen lausunnoista.

Olen myös sitä mieltä, kuten PPE-DE-ryhmän ja UEN-ryhmän yhteisessä päätöslauselmassa mainittiin, että Italian viranomaisten antamien oikeudellisten säännösten tehokkaalla täytäntöönpanolla olisi voitu estää tämä tilanne.

Pyydän sekä Euroopan komissiota että Italian viranomaisia tarkastelemaan myös PPE-DE-ryhmän ja UEN-ryhmän yhteisen päätöslauselman säännöksiä, joita ei ole sisällytetty tänään hyväksyttyyn tekstiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, tilanteesta on oikeastaan tulossa koko ajan naurettavampi. Nyt tämän parlamentin enemmistö katsoo tarpeelliseksi syyttää Italian kansaa ja hallitusta muukalaisvihasta. Päätöslauselmaesityksessä todetaan lisäksi, että Italian hallituksen toimintatapa Italiassa suurin joukoin oleskelevien Romanian romanien rikosongelmaan lisää jännitteitä. Italia voi siis syyttää vain itseään kaikesta tästä, ja sen olisi pitänyt osallistua Euroopan sosiaalirahaston ohjelmiin romanien osallistamiseksi.

Haluaisin tässä vaiheessa tehdä selväksi, että Italian kansalla ja hallituksella on oikeus puolustaa itseään, ja tapahtunut pääasiassa osoittaa, että direktiivi ei ole sopiva, ja että rikollisten – huomatkaa, rikollisten, ei kunnollisten toimeentulonsa eteen työtä tekevien ihmisten – karkottamisesta on tehtävä helpompaa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatin äänestyksessä tätä yhteistä päätöslauselmaa, jossa pannaan merkille, että oikeus vapaaseen liikkuvuuteen on kaikille EU:n kansalaisille annettu perusoikeus. Jäsenvaltioilla on velvollisuus huolehtia niiden alueella elävistä toisten jäsenvaltioiden kansalaisista ja varmistaa kaikkien unionin kansalaisten arvokkuus ja heidän oikeuksiensa kunnioitus riippumatta siitä, missä he elävät.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, vastustan ankarasti näitä päätöslauselmaesityksiä ja haluan ilmaista lujan vastustukseni. Tämä kaikki johtuu Italian hallituksen myöhästyneistä ja tuloksettomista toimista, sillä hallitus on tajunnut, että Italia on kriisissä, mutta valitettavasti vasta EU:n kansalaisten tekemien hirvittävien tekojen jälkeen.

Direktiivissä 2004/38/EY sanotaan selvästi, että ”unionin kansalaisilla on oikeus oleskella toisen jäsenvaltion alueella (…) jos heillä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat niin, että he eivät oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmälle”.

Siksi nämä päätöslauselmaesitykset vaikuttavat turhilta verukkeilta. Perustamissopimuksilla säädetään kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa, eikä kukaan halua osallistua alkuperämaahan perustuvaan syrjintään. Jos EU:n kansalaiset kuitenkin syyllistyvät vakaviin ja iljettäviin väkivaltarikoksiin toisessa jäsenvaltiossa tai jos he eivät pysty perustelemaan vierailuaan, kuten direktiivissä vaaditaan, on koko unionin etujen mukaista, että heidät lähetettäisiin takaisin omaan maahansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. −(RO) Kannatin äänestyksessä vapaata liikkuvuutta koskevaa päätöslauselmaa, joka laadittiin PSE-ryhmän ja muiden poliittisten ryhmien aloitteesta, koska minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että Italiassa kehittynyt tilanne ei luo vaarallista ennakkotapausta, joka kyseenalaistaa Euroopan unionin perusperiaatteiden kunnioittamisen.

Minun mielestäni tämä tilanne pitäisi ratkaista välittömästi, jotta Euroopan unionin kansalaisten syrjintää ei sallittaisi, kansallisuudesta riippumatta.

Päätöslauselmassa ehdotetuilla toimenpiteillä suojellaan kaikkia Euroopan kansalaisia väärinkäytöksiltä. EU tarvitsee kaikkia kansalaisiaan, ja romanialaisten pitäisi voida tuntea eurooppalaisten solidaarisuus, koska Romanian ulkopuolella työskentelee tuhansia romanialaisia, joita arvostetaan heidän ahkeruutensa, rehellisyytensä ja moitteettomuutensa ansiosta.

Uudistussopimukseen liitettävässä unionin peruskirjassa luetellaan Euroopan kansalaisten perusoikeudet: ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo, yhteisvastuu, kansalaisuus, lainkäyttö. EU takaa demokratian, oikeusjärjestyksen, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen suojelun. Tässä yhteydessä päätöslauselmassa ehdotetuilla toimenpiteillä edistetään romaniyhteisön parempaa osallistumista.

 
  
  

- Päätöslauselma: Schengenin säännösten määräysten soveltaminen (B6-0448/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Toistaakseni päätöslauselmaesityksessä sanotun myös minä haluaisin onnitella Portugalin hallitusta siitä, että se on tehnyt ehdotuksen, jolla tarjotaan teknistä siirtymävaiheen ratkaisua – SISone4all – jonka avulla uudet jäsenvaltiot voidaan liittää Schengenin tietojärjestelmään vuonna 2007 ennen kuin komissio ottaa käyttöön uuden Schengenin tietojärjestelmän II.

Myös Schengen-alueeseen liittyvät uudet jäsenvaltiot ansaitsevat onnittelut valtavista ponnisteluista, joita he ovat tehneet täyttääkseen kaikki Schengeniin liittyvät vaatimukset niin lyhyessä ajassa. Schengen-alueen laajentuminen yhdeksällä valtiolla 21. joulukuuta 2007 alkaen on myös täysin ansaittu tulos Euroopan parlamentin toimista alkuperäisessä päivämäärässä pysymiseksi. Tämän takia äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tätä päätöslauselmaa vastaan, koska vastustamme periaatteessa oikeus- ja sisäasioiden yhteisöllistämistä, sillä se kuuluu valtioiden itsemääräämisoikeuden ytimeen. ”Uudistussopimus” on yritys tehdä oikeus- ja sisäasioiden yhteisöllistämisestä yleistä politiikkaa.

Yhteisöllistäminen – eli kansallisen itsemääräämisoikeuden menettäminen – on vielä vakavampaa, kun sitä edistetään yhteisön toimintatavoilla ja toimenpiteillä, joille on luonteenomaista vaarantaa kansalaisten oikeudet, vapaudet ja takuut, jotka edustavat kulttuurin ja demokratian perussaavutusten etenemistä.

Miettikäärajoittavaa turvapaikkapolitiikkaa ja turvapaikanhakijoiden lisääntyviä vaikeuksia heidän oikeuksiensa ja takuidensa varmistamisessa. Tarkastelkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja sen turvallisuuteen suuntautuvaa toimintatapaa, sen laittomien maahanmuuttajien kriminalisointia, sen epäinhimillisiä ”pidätyskeskuksia” ja sen kolmansien maiden inhimillisiin resursseihin kohdistuvaa syrjivää, hyväksikäyttävää ja ahnetta kohtelua. Pankaa merkille tietojen lisääntyvä käyttäminen ja useampien elinten, myös kolmansien maiden käytettävissä olevien tietojen – myös biometristen tietojen – jatkuvasti lisääntyvä säilyttäminen, esimerkiksi Yhdysvaltain elinten pääsy lentomatkustajien tietoihin.

 
  
  

- Päätöslauselma: Pakistan (B6-0472/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen.− (SV) Pakistanin nykyinen tilanne on ehdottomasti kriittinen, koska presidentti on julistanut poikkeustilan ja ihmisoikeuksia on rikottu selkeästi riistämällä vapaus, käyttämällä väkivaltaa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja vaientamalla tiedotusvälineet. Me vastustamme tätä ankarasti, mutta vastustamme myös Euroopan parlamenttia, joka tämän päätöslauselman nojalla tekee jälleen uuden yrityksen saada EU ottamaan haltuunsa jäsenvaltioiden itsenäisen ulkopolitiikan.

YK on ainoa elin, jolla on jäsentensä puolesta toimi- ja määräysvalta painostuksen harjoittamiseen maailmanlaajuisessa yhteisössä. On hyvin tärkeää palauttaa vakaus ja rauha ja palauttaa ihmisoikeuksien kunnioitus Pakistanissa, mutta se ei ole tehtävä, joka EU:n pitäisi ottaa pois jäsenvaltioilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. −(EN) Olen samaa mieltä siitä, että julistettu poikkeustila (tosiasiallisesti sotatilalaki) pitäisi lopettaa ja että siviilioikeus pitäisi ottaa välittömästi uudelleen käyttöön, ja tämän puolesta äänestin.

Monille meistä Pakistanin politiikkaa seuraavista on masentavaa nähdä, miten pahasti tämä on vaikuttanut pakistanilaisiin yhteisöihin vaalipiireissämme.

Paluu demokraattiseen menettelyyn on olennaisen tärkeää Pakistanin politiikan uskottavuudelle ja asianmukaisuudelle.

 
  
  

- Päätöslauselma: Ilmastonmuutosta käsittelevä Balin konferenssi (B6-0432/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).- (FI) Arvoisa puhemies, ryhmämme piti tarkistusta ydinvoiman roolin tunnustamisesta ilmastokokouksen julkilausumassamme olennaisena osana tätä päätöslauselmaa. Siksi ilmaisemme tyytyväisyytemme siitä, että parlamentti totesi tämän hyväksymällä tarkistuksen 7. Emme ole kannassamme yksin. YK:n ilmastopaneeli IPCC totesi niin ikään ydinvoiman merkittävän roolin vähäpäästöisenä energiamuotona. Ja on ehkä syytä muistuttaa, että tämä talo teki historiallisen päätöksen Reulin mietinnön yhteydessä äänin 509 puolesta. Euroopan parlamentti tunnusti ydinenergian tällä hetkellä EU:n merkittävimmäksi hiilidioksidipäästöiltään vähäiseksi energialähteeksi ja korosti samoin sen roolia ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.

Sen sijaan ryhmämme ei kannattanut päätöslauselman 25 kohtaa, koska se mielestämme tarpeettomasti liitti tai rinnasti rauhanomaisen ydinvoiman ydinaseiden leviämiseen ja terrorismin uhkaan. Meidän on muistettava, että ilmakehällä ei ole moraalisia sensoreita. Se ei vierasta yhtä energiamuotoa tai sympatiseeraa toista energiamuotoa ideologisista syistä. Vain päästöttömyydellä on merkitystä, ja nyt päästöt eivät ole tervetulleita. Joka tapauksessa ilmaisen tyytyväisyytemme siitä, että tämä talo antoi selkeän viestin ilmastonmuutoskokousta varten ja tunnusti ilmastonmuutoksen uhkan vakavuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, valtuuskuntani, Itävallan sosiaalidemokraatit, äänesti tyhjää Balin konferenssia koskevasta mietinnöstä juuri niistä syistä, jotka Eija-Riitta Korhola myös otti esiin. Tuemme tämän mietinnön muita poliittisia viestejä. Mietintö on todella hyvä. Valtuuskuntani ei voi tukea sellaisen viestin lähettämistä, että ydinvoima on olennainen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Minun mielestäni maiden ja maanosien pitäisi myös voida itse päättää, mitä strategiaa ne noudattavat.

Haluaisin korostaa uudelleen valtuuskuntani tukea tämän mietinnön kaikille osille, myös ydinvoimahankkeiden jättämistä puhtaan kehityksen mekanismin ulkopuolelle. Emme kuitenkaan halunneet tukea tätä ydinvoimaa kannattavaa poliittista viestiä, joten äänestimme tyhjää. Osoittaaksemme, että olemme samaa mieltä yleisesti hyvän mietinnön muiden osien kanssa, emme halunneet äänestää sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, Jens Holm ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. −(EN) Tuemme päätöslauselmaa, jossa käsitellään tulevaa Balin konferenssia. Päätöslauselmassa esitetään monia merkittäviä kohtia. Siinä selkeytetään muun muassa karjankasvatusalalta peräisin olevien päästöjen huomattavaa määrää. Siinä korostetaan myös kehitysmaille annettavan asiaankuuluvan tuen merkitystä niiden ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten rajoittamista koskevassa ennaltaehkäisy- ja lievitystyössä. Emme kuitenkaan tue ehdotusta siitä, että ydinenergiaa olisi pidettävä välineenä, joka on välttämätön ilmastonmuutoksen ehkäisemiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitystä, joka koskee maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen rajoittamista kahteen celsiusasteeseen – Balin ilmastonmuutoskonferenssia (COP 13 ja COP/MOP3) edeltäviä ja sen jälkeisiä toimia. Koska ilmastonmuutos on tällä hetkellä yhteiskuntien tärkein haaste, minun mielestäni on olennaista, että Euroopan unioni vahvistaa johtavaa asemaansa Balin konferenssissa ja jotta vuoden 2012 jälkeen sovellettava maailmanlaajuinen ilmastosopimus saadaan aikaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE), kirjallinen.– (PT) Tarkistuksella 7 tuhotaan koko lopullista tekstiä koskevien neuvottelujen aikana vallinnut kompromissihenki. Sen hyväksyminen muuttaa huomattavasti tekstiä, josta olisi pitänyt vallita laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys Balin haasteiden osalta.

Vaikka varjoesittelijänä annoinkin sosialistipuolueen ymmärtää, että äänestäisin puolesta, tunsin, että minun on yleisen tavoitteen mukaisessa hengessä äänestettävä lopullisessa äänestyksessä tyhjää vastalauseena kahdelle näkökulmalle: edellä mainitun ydinenergiaa tukevan tarkistuksen 7 sisällyttäminen tekstiin ja Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän käyttämä menetelmä tekstistä käytyjen neuvottelujen aikana vallinneen kompromissihengen takia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) On totta, että havaitsemme hyvin selvää, nopeaa ja luonnotonta ilmastonmuutosta, joka johtuu monista tekijöistä mutta erityisesti uusliberaalin politiikan ahneesta luonteesta. Tarvitsemme tehokkaita toimenpiteitä mukauttaaksemme ihmiskunnan uusiin elinoloihin.

Erilaisissa tieteellisesti uskottavissa ja perustelluissa tulevaisuudennäkymissä ennakoidut ilmastonmuutokset eivät välttämättä ole hitaita ja asteittaisia toteutetuista toimenpiteistä riippuen.

On ryhdyttävä kiireellisesti perusteellisempiin ja monialaisempiin toimiin, jotta tulevaisuudessa voidaan välttää vakavammat ongelmat, mukaan luettuna inhimillisten ja ympäristöön liittyvien tragedioiden räjähdysmäinen kasvu.

Korostamme kuitenkin myös sitä, että uusliberaaliin politiikkaan on tehtävä ero Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti, muuten tärkeimmät voimat ja ylikansalliset yritykset jatkavat omien etujensa ajamista voittojen osalta ja hyväksikäyttöä sekä luonnonvarojen osalta että kansainvälisessä kaupassa, mukaan luettuna kasvihuonekaasupäästöjen kauppa, millä on äärimmäisen haitallinen vaikutus tasapainoiseen inhimilliseen kehitykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen.− (SV) Ympäristöongelmat ovat rajatylittäviä, ja siksi YK:n ilmastonmuutoskonferenssi on huomattava diplomaattinen foorumi maailmanlaajuiselle muutokselle. Käsiteltävänä olevassa päätöslauselmassa EU pyrkii kokoamaan jäsenvaltiot yhteisen lipun alle ohjatakseen konferenssin neuvotteluja EU:n mielestä oikeaan suuntaan.

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen on hyvä tavoite, mutta on valitettavaa, että EU:n käsissä maailmanlaajuinen ympäristöpolitiikka ylittää sen ja ulkopolitiikan välisen rajan samalla, kun sanelemme kolmansille maille ja jäsenvaltioille, miltä niiden kansallisen ilmastopolitiikan pitäisi näyttää. Kesäkuun lista katsoo, että jokaisella maalla pitäisi olla oma äänensä ilmastonmuutoskonferenssissa, ja siksi olemme päättäneet äänestää tätä päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. −(EN) Kannatin äänestyksessä tätä päätöslauselmaa, jossa määritetään EU:lle ehdotettu neuvotteluasema vuoden 2012 jälkeisen ajan maailmanlaajuisen ilmastonmuutosta koskevan yhteistyön tulevaisuudesta käytävien neuvottelujen alkua varten. Siinä määritetään EU:lle vakaa ja edistyksellinen asema maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen edistämiseksi ja otetaan huomioon ilmastonmuutoksen yhteiskunnallinen vaikutus, EU:n toivottu aikomus rajoittaa ilmaston lämpenemistä kahteen celsiusasteeseen tai vähemmäksi ja ehdoton tarve maailmanlaajuiselle tuelle järjestelmää varten.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen.(EN) Fine Gaelin valtuuskunnan (PPE-DE) puolesta:

Fine Gaelin jäsenet äänestivät tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska meidän mielestämme on tärkeää, että Euroopan parlamentin näkemys ilmastonmuutoksesta esitetään ennen Balin konferenssia. Äänestimme kuitenkin tarkistusta 7 vastaan, koska vastustamme perinteisesti ydinvoimaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. −(EN) Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä esityksestä, jossa keskitytään yhteen aikamme tärkeimpiin ongelmiin liittyviin kysymyksiin.

Päästöjä koskevia ylärajoja, vähennyksiä koskevia tavoitteita ja muuhun kuin hiileen perustuvia energiantuotannon vaihtoehtoja ei joillakin lainkäyttöalueilla ole hyväksytty siten kuin EU:ssa on sovittu. Mutta tässä konferenssissa voidaan edetä pitkälle kansainvälisen toiminnan yhdistämisessä ja koordinoinnissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. −(RO) Päätöslauselma ilmastonmuutoksen rajoittamisesta kahteen celsiusasteeseen on äärimmäisen merkittävä asiakirja tulevaisuudellemme, ja siksi äänestin sen hyväksymisen puolesta.

Ilmastonmuutokset ovat suuri haaste, ja niillä on tuhoisat seuraukset ympäristölle ja ihmisyhteisöille.

Käsittelemme ongelmaa, johon meidän pitäisi soveltaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Ilmastonmuutokset ovat jo vaikuttaneet tuhoisasti maatalouteen, hydrologisiin järjestelmiin, metsiin, eläimistöön ja kasvistoon. Kreikan, Romanian, Bulgarian, Espanjan ja Portugalin kaltaisilla mailla on ollut kuivuuskausia sekä tulvia.

EU:n pitäisi vahvistaa asemaansa ilmastonmuutosten vähentämisen johtajana. Jäsenvaltioiden pitäisi lisätä vesivarojen suojelua, metsien häviämisen välttämistä ja saastuttamattomien teknologioiden edistämistä varten käytettävissä olevia rahoitusmekanismeja, ja niiden pitäisi käyttää kyseisiä mekanismeja.

Meidän on annettava kunkin jäsenvaltion määritellä oma energiayhdistelmänsä sen energiavarojen turvaamiseksi. Ydinenergiaa tuottavien jäsenvaltioiden pitäisi samalla varmistaa kyseisten laitosten turvallisuus ja erityisesti asianmukainen jätehuolto. Tarvitaan jätteen määrän vähentämistä ja laitosten turvallisuuden lisäämistä koskevia tutkimusvaroja.

 
  
  

- Mietintö: Obiols i Germà ja Tannock (A6-0414/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, en halua missään nimessä aliarvioida kahden esittelijän tässä Euroopan kumppanuuspolitiikasta laaditussa mietinnössä tekemään erinomaista työtä, mutta haluaisin huomauttaa, että mietinnössä on aukko: Siinä ei kiinnitetä huomiota valtavaan haasteeseen, jonka aiheuttaa etelästä suuntautuva maahanmuutto, jossa minun mielestäni Pohjois-Afrikan mailla itsellään on myös valtava vastuu.

Olisin halunnut, että tässä mietinnössä olisi ollut vetoomus EU:n jäsenvaltioiden ja Pohjois-Afrikan välisen yhteisestä politiikasta laittoman maahanmuuton torjumiseksi, vetoomus, jossa kehotettaisiin Pohjois-Afrikan maita ryhtymään itse toimeen ja jossa luotaisiin hyvät naapuruussuhteet ja säädettäisiin jäsenvaltioiden antamasta hyväntahtoisuuteen perustuvasta taloudellisesta ja aineellisesta tuesta, ja kehotettaisiin yhteiseen toimintatapaan tämän valtavan haasteen osalta.

Tämä minun mielestäni perustavanlaatuinen näkökohta puuttuu tästä mietinnöstä, ja siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Sen jälkeen, kun tehtiin päätös ottaa uusia ja huomattavia askeleita Euroopan kapitalistisessa yhdentymisessä erityisesti sillä tasolla, joka tunnetaan ”EU:n asemana maailmassa”, mikä kuvastuu meneillään olevana ”perustuslaillisena” hankkeena – joka nyt on elvytetty ”uudistussopimuksena” – ja nykyisessä EU:n politiikassa, Euroopan parlamentin enemmistö on nyt hyväksymässä Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) vahvistamisesta mietintöä, joka on pakollista luettavaa…

Kaikki Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyvät EU:n todellisia tarkoituksia ja kunnianhimoja koskevat epäilyt selkeytyisivät pian tätä mietintöä luettaessa. Siinä päädytään ohjelmaan, jossa tosiasiassa sekaannutaan koko Välimeren, Lähi-idän, Keski-Aasian ja Itä-Euroopan alueeseen ja valvotaan sitä. Se on ohjelma, jonka tarkoituksen on saavuttaa muun muassa seuraavat tavoitteet: toimiminen alkuun panevana voimana ENP-maiden hallitusten sitoutumiselle poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin ja niiden vahvistaminen, niiden yhtenäistäminen EU:n yhteisiin toimintalinjoihin, niiden yhtyminen EU:n ulkopolitiikkaan ja vapaakauppa-alueen perustaminen.

Mietinnössä myös puolletaan uusia yhteisiä toimia EU:n ja Yhdysvaltojen välillä pyrittäessä demokratian edistämiseen, energian toimitusvarmuuden parantamiseen ja alueelliseen turvallisuuden vahvistamiseen EU:n naapurialueilla, mikä on niin selkeästi ilmaistu kohta, että sitä lievennettiin äänestyksessä täysistunnossa.

Olisi parasta lukea mietintö…

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE) , kirjallinen.− (PL) Naapuruuspolitiikka saa uutta merkitystä, kun Euroopan unionin lisälaajentuminen on menossa muodista pois. Välimeren naapuruus on luonteeltaan erilaista kuin Itä-Euroopan naapuruus, jossa monet Neuvostoliiton vaikutuspiiristä pois päässeet maat ilmoittavat avoimesti halunsa liittyä Euroopan yhteisöön. Kuten puolalaiset, unkarilaiset ja liettualaiset hyvin ymmärtävät, tässä tapauksessa minkäänlaisella osallistumisen korvaavalla muodolla ei tyydytetä kansallisia kunnianhimoja. Niillä voi näissä maissa vaikuttaa vähemmän vaadittuun suuntaan poliittisessa ja taloudellisessa kehityksessä. Ne tarjoavat vähemmän kannustimia vahvistaa demokratiaan ja oikeusjärjestykseen, talousmarkkinoiden periaatteisiin ja ihmisoikeuksien todelliseen kunnioittamiseen perustuvan valtion menettelyjä.

Kun tätä tarkastellaan Puolan kaltaisen Euroopan unionin rajavaltion näkökulmasta, vaikuttaisi siltä, että paras politiikkaa on itärajamme toiselle puolella sijaitsevien maiden pyrkimyksiä koskeva mahdollisimman suuri avoimuus. Tämä liittyy selvästi vakauden alueen luomiseen Euroopan unionin ympärille ja nuorissa demokratioissa usein esiintyvän demagogisen toiminnan rajoittamiseen.

TACIS- ja MEDA-ohjelmat korvaavaan uuteen ENPI-ohjelmaan perustuvat talousarvioon liittyvät ponnistelut ovat myös perusteltuja, koska niillä tuetaan meidän maanosassamme toivottuja prosesseja. Tähän mennessä Itä-Euroopan naapuruutta ei ole rahoitettu niin hyvin kuin Välimeren naapuruutta. Mitä laajemmaksi Euroopan unioni kehittyy, sitä laajempi vastuumme vanhan mantereen osalta on.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Mietinnössä Euroopan naapuruuspolitiikasta tehdään yhteenveto keinoista ja tavoista puuttua imperialistisesti naapurimaiden asioihin. Se sopii EU:n yleiseen imperialistiseen strategiaan koko maailmassa. Kuten tavallista, mietinnössä käytetään naapurimaiden ”demokraattisia uudistuksia” ja ”demokratisointia” sopivimpana tekosyynä käyttää pakotteita ja painostusta sellaisia hallituksia kohtaan, jotka eivät mukaudu sen toimintatapoihin. Tämän tarkoituksena on tukea ja rahoittaa monien kansalaisjärjestöjen toimintaa, jotta ne voivat edistää horjuttavaa asemaansa näissä maissa ja edistää EU:n interventionistisia suunnitelmia.

Euroopan parlamentti kehottaa naapurimaita osallistumaan EU:n maahanmuuton vastaiseen politiikkaan tehostamalla sortotoimia maahanmuuttajia kohtaan. Se kehottaa niitä tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien sortomekanismiensa, kuten Europolin ja rajavalvontaviraston Frontexin kanssa; se sisällyttää ne EU:n suunnitelmiin rajoittaa demokraattista vapautta ja hyökätä kansanliikkeitä vastaan käyttämällä terrorismin torjuntaa tekosyynä. Se kehottaa avoimesti yhteisiin toimiin EU:n ja Yhdysvaltojen välillä pyrittäessä tavoitteisiin, kuten yhteisiin imperialistisiin interventioihin ja saaliiden jakamiseen.

On ihmisten etujen mukaista vastustaa EU:n ja Yhdysvaltojen imperialistisia suunnitelmia tällä alalla ja kaataa ne ja tehostaa taistelua kansallisen riippumattomuuden ja kansan itsemääräämisoikeuden puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), kirjallinen.– (FR) Tässä mietinnössä yksityiskohtaisesti esitetty Euroopan naapuruuspolitiikan vahvistaminen edellyttää Välimeren kahden rannan välisen yhteistyön syventämistä hallitusten, paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välisen tehostetun vuoropuhelun avulla. Olennaista on myös muistaa, että ENP:ssä on noudatettava Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa asetettua linjaa. Miltei kaikki Välimeren etelä- tai itäpuolella sijaitsevat maat ovat kehitysmaita OECD:n kehitysapukomitean laatiman virallisen luettelon mukaan. Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen pitäisi siksi olla EU:n toiminnan painopisteala kyseisellä alueella.

 
  
  

- Mietintö: Zaleski (A6-0396/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Kannatan suhteiden vahvistamista Ukrainaan ja tuen jäsennellyn vuoropuhelun edistämistä kyseisen, välittömän itäisen naapurimme kanssa.

Ukraina osoitti viime vaaleissa suurta päättäväisyyttä demokraattisten muutosten tekemiseen. Se päätti jatkaa yhteenliittymällä, joka on selvästi Eurooppa-myönteinen, uudenaikainen ja edistyksellinen. Meidän on myös muistettava, että Ukraina on laaja maa, jolla on houkuttelevat taloudelliset mahdollisuudet ja että se on vakavasti otettava kumppani taloussuhteissa. On korkea aika allekirjoittaa Ukrainan kanssa sopimus taloudellisesta yhteistyöstä vapaakauppa-alueella. Meidän on vastattava siihen, että Ukraina on liittymässä Maailman kauppajärjestöön.

Tuen täysimääräisesti luotettavan energiansiirtojärjestelmän luomista Ukrainan ja EU:n välille. Kannatan vahvasti yhteistyötä maatalous- ja ympäristöasioissa, mutta haluaisin korostaa eniten tieteeseen ja koulutukseen liittyvää yhteistyötä ja tietoon perustuvaa taloutta koskevan ulottuvuuden laajentamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Ukraina on strategisesti tärkeä naapuri EU:lle ja luonnollinen ”silta”, joka yhdistää EU:n Venäjään ja Keski-Aasiaan. Se on suuri maa, joka lähti demokratian tielle oranssin vallankumouksen myötä. Ukrainasta on tullut Euroopan unionin naapuruuspolitiikan keskeinen kumppani.

Yhteistyötämme Ukrainan kanssa on parannettava, ja meidän on annettava kaikki mahdollinen diplomaattinen ja poliittinen tuki Ukrainan liittymiselle WTO:hon. Vapaakauppa-aluetta koskevat neuvottelut pitäisi aloittaa mahdollisimman pian, jotta kunnianhimoinen sopimus voidaan allekirjoittaa mahdollisimman pian. Me kaikki ymmärrämme, miten monimutkainen tilanne on Ukrainalle: se on hyvin nuori ja hauras demokratia. Nyt maan on tehtävä strateginen päätös: lähentyäkö Venäjää vai lähentyäkö Euroopan unionia?

Tämän takia esittelijä Zgibniew Zaleskin erinomainen ja tasapainoinen mietintö on laadittu hetkellä, jolloin Ukraina tarvitsee selkeästi ilmaistuja mahdollisuuksia Euroopan unionin jäsenyyteen. Pidän tätä mietintöä myönteisenä ja annoin sille äänestyksessä yksiselitteisen tukeni. Uskon, että aikaisten parlamenttivaalien perusteella maa pystyy muodostamaan hallituksen, joka lähentää Ukrainaa entisestään meidän yhteiseen eurooppalaiseen taloomme.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin aikomuksena pitäisi olla vahvempien ja tiiviimpien suhteiden luominen Ukrainaan. Zbigniew Zaleskin mietinnössä, jonka olemme hyväksyneet, on monia ehdotuksia siitä, miten se voitaisiin toteuttaa.

Ukrainan pitäisi olla strateginen kumppanimme, ei vain sen erityisen maantieteellisen sijainnin ja koon takia, vaan erityisesti sen aseman takia, joka sillä on alueella ja suhteissa Venäjään ja Keski-Aasian valtioihin. Siksi on EU:n etujen mukaista vahvistaa ja kehittää taloudellisia ja poliittisia siteitä kyseisen maan kanssa.

Olemme kaikki tietoisia siitä, miten paljon Ukrainan kansalla on työtä tehtävänä, jotta se saavuttaa länsimaiset standardit taloudessaan, elintasossaan ja yhteiskunnallisissa asioissa ja valtion demokraattisen järjestelmän vahvistamisessa. EU:n pitäisi tarjota apua näiden tavoitteiden saavuttamisessa, ja yksi tapa sen tekemiseen olisi tehdä vapaakauppasopimus Ukrainan kanssa ja tukea sen liittymistä WTO:hon. Tämä auttaisi vahvistamaan markkinataloutta, demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa, millä saataisiin Ukraina lähemmäksi EU:n jäsenyyttä.

EU:n ja Ukrainan lähentäminen on pitkä ja vaikea prosessi. Se tapahtuu monilla tasoilla, mutta se on kuitenkin välttämätöntä. Kahden osapuolen lähentämiseksi Ukrainan on jatkettava aloittamiaan taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, jatkettava Eurooppa-myönteistä politiikkaansa ja vahvistettava demokratiaansa. EU:n on omalta osaltaan lähetettävä selkeä viesti osoittaakseen, että Ukrainan EU:n jäsenyydelle on mahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen.− (SV) Kesäkuun lista pitää myönteisenä lisääntynyttä kauppaa ja syvempiä taloussuhteita Ukrainan kanssa. Sellainen kehitys hyödyttäisi molempia osapuolia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Voidaan kuitenkin huomata, että tämän mietinnön takana oleva tarkoitus ei ole pelkästään taloussuhteiden kehittäminen vaan ulkopolitiikan johtaminen EU:n puolesta. Mietinnön sävy on silminnähden määräilevä, ja annetut yhteistyötä koskevat ehdotukset on esitetty miltei yksinomaan EU:n ehdoin ja EU:n omia etuja korostaen. Kesäkuun lista on siksi päättänyt äänestää tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. −(EN) Kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, jossa toimin sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijänä. Siinä pannaan merkille alueet, joilla EU:n ja Ukrainan pitäisi vahvistaa suhdettaan, käsitellään vapaakauppa-aluetta Ukrainan kanssa, energiatoimituksia ja suhteita Venäjään. Haluaisin, että EU:lla ja Ukrainalla olisi vahvempi ja syvempi suhde, ja kauppa- ja taloussuhteet ovat olennainen osa sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) EU:n suhteet Ukrainaan kuuluvat Euroopan naapuruuspolitiikkaan, jolla, kuten mietinnössä todetaan, pyritään tukemaan markkinatalouden, toisin sanoen kapitalismin kehittymistä EU:n naapurimaissa.

Mietinnöllä pyritään allekirjoittamaan vapaakauppasopimus (FTA) Ukrainan kanssa eli integroimaan Ukraina EU:n yhtenäismarkkinoille siten, että Ukraina hyväksyy asteittain yhteisön säännöstön.

Siten tässä mietinnössä

- kehotetaan Ukrainaa ”kiinnittämään enemmän huomiota markkinoiden vapauttamiseen varmistamalla yksityistämisprosessin onnistuneen toteutuksen, monopolien purkamisen” (lue: julkiset yritykset) ”ja valtionpankin riippumattomuuden”;

- kannustetaan ”lähentämään ja yhdenmukaistamaan maatalous-, teollisuus- ja palvelualojen standardeja” yhdenmukaistamalla niitä ”yhteisön standardien kanssa” ja ottaen huomioon Ukrainan mahdollisen liittymisen yhteiseen talousalueeseen Venäjän ja muiden entisten neuvostotasavaltojen kanssa muistutetaan, että ”jotkin yhteistä talousaluetta koskevan sopimuksen määräykset, mikäli niitä sovelletaan täysipainoisesti, saattavat olla ristiriidassa EU:n kanssa tehtävän toimivan vapaakauppasopimuksen kanssa”. Uskokaa tai älkää, kuten esittelijä toteaa, sopimus ”estäisi Ukrainan todellisen taloudellisen itsehallinnon ja olisi kova isku maan itsenäisyydelle”.

Tämä riittää…

 
  
  

- Päätöslauselma: EU:n toimet epävakaissa tilanteissa (B6-0476/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Meidän mielestämme suuntaukset, jotka jossakin määrin muovaavat EU:n humanitaarista toimintatapaa tulevaisuudessa, ovat hyvin huolestuttavia ja äärimmäisen kielteisiä, sillä ne esitetään muun muassa sellaisten aloitteiden muodossa kuin ”EU:n toimet epävakaissa tilanteissa kehitysmaissa” tai ”kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus”, jotka on suunnattu pääasiassa Afrikan maihin mutta myös Karibian ja Tyynenmeren maihin.

Analyysi kyseisistä aloitteista paljastaa, että keskeinen asia ”kehityksen” liittämisessä ulkoiseen ulottuvuuteen on EU:n tärkeimpien voimien (YUTP/ETPP) strategisten tavoitteiden saavuttaminen, mikä on käytännössä sama kuin sanoa, että ”kehityksen” edistäminen on sekaantumisen ja valvonnan väline strategiassa, jossa ei paljonpuhuvasti suljeta pois ”sotilaallisia pakkokeinoja”

Siitä johtuu koko ohjelma ja välineiden loistokkuus, millä meidän mielestämme sulautetaan ja sekoitetaan avun ja sekaantumisen välisiä rajoja esimerkiksi niinkin perustavanlaatuisissa asioissa kuin valtiorakenteiden kehittäminen.

Varmastikin on kiireellisesti osoitettava solidaarisuutta monille maille, joiden tilanne on siirtomaa-ajan perintönä katastrofaalinen ja jotka ovat vuosikymmenten pituisen sekaantumisen uhreja, mutta jotta sellainen solidaarisuus olisi tehokasta, sen pitäisi perustua kansallisen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden periaatteiden kunnioittamiseen ja tehokkaaseen ja aitoon kehitysapuun ja yhteistyöpolitiikkaan.

 
  
  

- Mietintö: Lynne (A6-0400/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, sanon hyvin tyytyväisenä, että kannatin äänestyksessä Elizabeth Lynnen ehdotusta Euroopan köyhyyden torjumiseksi.

Minun on kuitenkin tämän Strasbourgissa kokoontuvan täyteen ahdetun parlamentin edessä arvosteltava sitä, että Italiassa syrjitään iäkkäitä eläkeläisiä, jotka pakotetaan elämään köyhyydessä, jos heistä tulee työkyvyttömiä täytettyään 65 vuotta, mutta heille myönnetään huomattava etuus, jos heistä tulee työkyvyttömiä ennen 65 ikävuotta.

Arvoisa puhemies, koska Brysselissä allekirjoitetaan 12. joulukuuta 2007 uusi sopimus, jolla annetaan sitova oikeusvaikutus perusoikeuskirjalle, pyydän, että Italiaa vastaan aloitetaan rikkomismenettelyt 12. joulukuuta, koska se rikkoo iäkkäiden oikeutta saada samaa kohtelua kuin kaikki muut kansalaiset.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm ja Inger Segelström (PSE), kirjallinen. − (SV) Me Ruotsin sosiaalidemokraatit äänestimme mietinnön puolesta. On tärkeää, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa tehostetaan Euroopassa. Haluaisimme kuitenkin selventää kantaamme. 32 kohdassa puhutaan kunnollisen toimeentulon takaavan minimipalkan käyttöön ottamisesta jäsenvaltioiden tasolla. Mietinnössä todetaan selkeästi, että tämä pitäisi tehdä silloin, kun se on mahdollista, yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Siksi katsomme, että meillä pohjoismaissa käytössä oleva työehtosopimusmalli katetaan tällä muotoilulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. − (SV) Ruotsin konservatiivit suhtautuvat myönteisesti sosiaalisen todellisuuden kartoittamisesta laaditun mietinnön useimpiin kohtiin. Monien ehdotusten, kuten taloudellisista syistä tapahtuvaa maahanmuuttoa ja työ- ja perhe-elämän kannattavaan yhdistämiseen liittyviä parempia mahdollisuuksia koskevien ehdotusten osalta me olemme kansallisessa politiikassa olleet liikkeelle paneva voima.

Ruotsin konservatiivit ovat kuitenkin päättäneet äänestää mietintöä vastaan, koska monissa ehdotuksissa ylitetään toissijaisuusperiaatteen rajat. Me emme esimerkiksi katso, että Euroopan parlamentin pitäisi huolehtia hoito-ohjelmista rangaistuslaitoksissa tai uhkapeliriippuvuuden hoidosta. Euroopan parlamentilla ei myöskään pitäisi olla mielipidettä siitä menettelystä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot päättävät järjestää terveydenhuoltonsa, emmekä hyväksy väitettä, että sääntelyn purkaminen vahingoittaisi hoidon laatua. Työmarkkinapolitiikan toimenpiteet, kuten vähimmäispalkan käyttöönotto, pitäisi myös jättää päätettäväksi kansallisella tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tämän mietinnön puolesta, koska siinä esitetään tärkeitä tietoja sosiaalisesta tilanteesta: 78 miljoonaa Euroopan kansalaista elää edelleen köyhyydessä, kahdeksan prosenttia Euroopan unionista kärsii työssäkäyvien köyhyydestä ja monissa jäsenvaltioissa kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa.

Siinä on myös joitakin myönteisiä suosituksia, kuten se, että on otettava käyttöön kunnollisen toimeentulon takaava minimipalkka, suojattava työttömyysetuudet ja tuettava vammaisia, vaikka siinä ei käsitelläkään sosiaalisen tilanteen perimmäisiä syitä eikä kehoteta lopettamaan uusliberaalia politiikkaa, mitä me ehdotamme.

Siinä on siis tehty vain harvoja vaatimuksia tarvittavien poliittisten muutosten osalta. Siihen on valitettavasti sisällytetty vain osittain naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa hyväksytyn lausuntoni ehdotukset. Niistä haluaisin korostaa kehotusta yhteisön toimielimille ja jäsenvaltioille asettaa naisten sosiaalinen osallisuus ja naisten oikeudet ehdottomalle etusijalle ja mukauttaa vastaavasti niitä koskevia politiikkoja, tulonjakopolitiikka mukaan luettuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. −(EN) Minä ja Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivikollegani olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää sosiaalipolitiikasta. Olemme vahvasti sitä mieltä, että Euroopan unionin toimivaltaa ei pitäisi laajentaa tällä alalla ja että maita ei pitäisi painostaa hyväksymään toimenpiteitä, jotka voisivat haitata niiden taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Meidän mielestämme myös ”Euroopan sosiaalinen malli” on este taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Tässä mietinnössä on kohtia, joita tuemme, kuten ihmisten auttaminen pois köyhyydestä, ihmisten avustaminen takaisin työhön, vammaisten tukeminen ja iäkkäiden hoito. Näissä ja muissa sosiaaliasioissa jäsenvaltiot toteuttavat parhaiten toimenpiteet ottaen huomioon kansalliset olosuhteet. Meidän perustavanalaatuinen näkemyksemme on, että vahva talous on paras keino saavuttaa sosiaalista edistystä yhteiskunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen.– (FR) Tässä mietinnössä sosiaalisen todellisuuden kartoittamisesta Euroopassa paljastetaan heti alussa sen todellinen taloudellinen ja sosiaalinen tilanne. Se on tunnustus ultraliberaalin ja globalistisen politiikan valtavasti suoltamien euro-optimististen järjettömyyksien voimattomuudesta.

Millään työttömyyttä, köyhyyttä tai sosiaalista syrjäytymistä torjuvilla toimilla ei ole vuoden 2000 jälkeen saavutettu mitään. Mikä vielä pahempaa, kun Euroopan unioni kehottaa laajempaan taloudellisista syistä tapahtuvaan maahanmuuttoon ja sen niin kutsutun sosiaalisen mallin suojeluun, mietinnössä muistutetaan, että 78 miljoonaa eurooppalaista elää köyhyydessä.

Siinä unohdetaan mainita, mitä köyhyyden helvettiin liittyy, eikä siinä ole kyse pelkästään taloudesta. Se on psykologista miljoonille eurooppalaisille, jotka tuntevat olevansa kulttuurisesti ja sosiaalisesti tuuliajolla omalla maaperällään, kun he näkevät työnsä katoavan ulkomaille uudelleensijoittamisessa. Se on myös fyysistä, kun integroinnissa kohtaamiensa vaikeuksien takia turhautuneesta maahanmuuttajaväestöstä suurelta osin lähtöisin oleva väkivalta ja epävarmuus pahentavat koko tilannetta.

Ratkaisuna ei siksi ole sekamuotoisen ultraliberaalin skitsofreenisen eurooppalaisen järjestelmän tunnustaminen vaan sen haastaminen niin, että ehdotetaan elvytettyjen identiteettien Eurooppaa, jossa sovelletaan suojelua ja yhteisön etusijaa ennen kaikkea eurooppalaisiin!

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen.− (PL) Olen samaa mieltä siitä, että sosiaalinen osallistuminen ja sosiaaliturva ovat Euroopan unionin perusarvoja ja että ne ovat kaikkien kansalaisten perusoikeuksia.

Mietinnössä korostetaan asianmukaisesti tarvetta ottaa EU:n lainsäädännössä huomioon etninen ja uskontoon perustuva heterogeenisyys kaikkien ihmisten suojelemiseksi väkivallalta ja syrjinnältä.

Olen myös samaa mieltä muotoilusta, jonka mukaan tavaroiden ja palvelujen saatavuuden pitäisi olla jokaisen EU:n kansalaisen oikeus.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen.– (PT) Sosiaalipolitiikka kuuluu suurelta osin jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja sen vuoksi kannatan avoimen koordinointimenetelmän edistämistä ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan tähtäävää parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Sosiaaliturvajärjestelmien on perustuttava periaatteisiin, joilla kannustetaan tuen saajia etsimään työllistymismahdollisuuksia eikä käytetä niitä käänteisinä kannustimina toimettomuuteen.

Väestön alhaisen koulutustason ja koulun korkean keskeyttämisasteen pitäisi saada meidät pysähtymään ja ajattelemaan, koska vähiten koulutetut henkilöt ovat alttiimpia sosiaaliselle syrjäytymiselle.

Tämä tilanne on erityisen huolestuttava kotimaassani Portugalissa, jossa vuonna 2005 yli 39 prosenttia nuorista (18–24-vuotiaista) oli päättänyt vain alemman keskiasteen koulutuksen.

Tämä suuntaus on käännettävä, ja kansalaisille on annettava tarpeelliset taidot, jotta he voivat päästä menestyksekkäästi työmarkkinoille.

Koska tämä ehdotus on kyseisen linjan mukainen, äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen.− (PL) Äänestän Elizabeth Lynnen sosiaalisen todellisuuden kartoittamisesta laatiman mietinnön puolesta.

Hän on sangen oikein huomauttanut, että elvytetyssä Lissabonin strategiassa ei keskitytä pelkästään taloudellisiin tuloksiin ja kilpailukykyyn vaan myös suuremman sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kestävän kasvun sosiaalisen ulottuvuuden edistämiseen. Sosiaalinen osallisuus ja sosiaaliturva ovat EU:n perusarvoja. Ne ovat kaikkien perusoikeus riippumatta etnisestä alkuperästä, iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vakaumuksesta.

Osa EU:n yhteiskunnasta elää valitettavasti edelleen köyhyydessä. Jäsenvaltiot ehdottavat erilaisia köyhyydeltä ja sosiaaliselta syrjäytymiseltä suojelun muotoja. Siksi minun mielestäni tällä alalla pitäisi syventää jäsenvaltioiden yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Huomiota pitäisi kiinnittää myös nuorisotyöttömyyttä koskevaan ongelmaan ja lasten köyhyyden torjuntaan, koska köyhien perheiden lapsilla on vähemmän mahdollisuuksia saada tulevaisuudessa työtä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen.− (SV) Tässä huomionarvoisessa mietinnössä on paljon ansiokkaita huomautuksia syrjimättömyydestä ja yhdenvertaisen kohtelun merkityksestä. Siinä on valitettavasti myös äärimmäisen kauaskantoisia huomautuksia muun muassa minimipalkkojen käyttöönotosta. Ruotsi vastustaa poliittisesti määritettyjä minimipalkkoja. Aivan riippumatta siitä, mitä pidetään järkevänä sosiaalipolitiikkana, EU:n on hyväksyttävä, että jäsenvaltiot päätyvät erilaisiin ratkaisuihin. Tästä ei saa tulla taas yhtä esimerkkiä siitä, että EU menee ja sääntelee yksityiskohtaisesti alueella, jonka on kuuluttava kokonaan ja täysimääräisesti jäsenvaltioiden tasolle.

EU:n jäsenvaltiot ovat myös hyvin erilaisilla asteilla kehityksessä. Minimipalkkojen käyttöönotolla estetään köyhimpiä maita kilpailemasta.

 
Päivitetty viimeksi: 10. marraskuuta 2008Oikeudellinen huomautus