Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0172(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0452/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0452/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0550

Συζητήσεις
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

23. Μακροοικονομική βοήθεια στο Λίβανο (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0452/2007) του κ. Kader Arif, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί χορήγησης κοινοτικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Μέλος της Επιτροπής. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη της πρότασης της Επιτροπής από τον προηγούμενο Αύγουστο. Όπως επισημαίνει στην έκθεσή του ο εισηγητής, κ. Arif, ο Λίβανος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση τόσο από πολιτικής όσο και από οικονομικής άποψης. Η ανάγκη για χρηματοδότηση είναι έντονη. Με αυτήν τη μακροοικονομική βοήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί τη δέσμευση που ανέλαβε στη διεθνή διάσκεψη δωρητών τον προηγούμενο Ιανουάριο στο Παρίσι, όταν συμφωνήσαμε να προσφέρουμε χρηματοοικονομική βοήθεια στον Λίβανο.

Όπως γνωρίζετε, η λειτουργικοποίηση της χρηματοοικονομικής ενίσχυσης περιβάλλεται από σημαντικές αβεβαιότητες λόγω της πολιτικής και συνταγματικής κρίσης, η οποία δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Εντούτοις, η Επιτροπή εμμένει στη δέσμευσή της για ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών διαδικασιών, ώστε η ενίσχυση να φτάσει σε μεγάλες ποσότητες αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Οι συνομιλίες μας με τις λιβανικές αρχές όσον αφορά τις πολιτικές συνθήκες που συνδέονται με το πρόγραμμα σε λίγο θα ολοκληρωθούν, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτές οι συνθήκες θα συνάδουν απολύτως με το Σχέδιο Δράσης ΕΕ-Λιβάνου το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης των αρχών του Λιβάνου. Θα χρησιμοποιήσουμε, ασφαλώς, όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τον κίνδυνο της απάτης, της διαφθοράς και των οικονομικών καταχρήσεων, όπως αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης.

Επισημαίνω ότι ο εισηγητής προτείνει διάφορες τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής. Θα μελετήσουμε αυτές τις τροπολογίες πολύ προσεκτικά και θα παράσχουμε τη γνώμη μας στο Συμβούλιο. Ωστόσο, μπορώ ήδη να σας πω ότι δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε ένσταση στις περισσότερες από τις τροπολογίες όσον αφορά τις ίδιες τις νομικές διατάξεις.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι, κατά τις ακροάσεις όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια, το Κοινοβούλιο έπρεπε να αντιδράσει εντός πολύ σύντομων προθεσμιών. Το χρονοδιάγραμμα για όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα υπήρξε στενό, λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτής της χρηματοοικονομικής βοήθειας ως μέσου αντιμετώπισης κρίσης.

Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσταση και να βελτιωθεί η συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου INTA , η Επιτροπή δεσμεύεται να ενημερώνει στο μέλλον τη Γραμματεία της INTA συστηματικά, και εκ των προτέρων, για οποιεσδήποτε νέες συναλλαγές χρηματοδοτικής βοήθειας· αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός μνημονίου ενημέρωσης αμέσως μετά την προοπτική μιας νέας χρηματοδοτικής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif, εισηγητής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, με χαρά μου σας παρουσιάζω σήμερα αυτήν την έκθεση σχετικά με την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο. Αυτό αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της ΕΕ να βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει από διαδοχικές κρίσεις.

Ο Λίβανος αποτελεί αυτήν τη στιγμή μία από τις χώρες που μαστίζονται περισσότερο από το χρέος, με δείκτη χρέους προς ΑΕΠ 180%. Οι επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου από το 1975 έως το 1990, η κρίση με το Ισραήλ το καλοκαίρι του 2006, η χρόνια πολιτική αστάθεια και μια ανεξέλεγκτη οικονομική πολιτική προκάλεσαν σοβαρή οικονομική, χρηματοοικονομική και κοινωνική κρίση. Η πραγματικότητα αυτής της κατάστασης επιβάλει την άμεση ανάληψη δράσης.

Φαίνεται ότι τα κονδύλια όσον αφορά την έγκριση του Σχεδίου Δράσης ΕΕ-Λιβάνου τον Ιανουάριο του 2007 τα οποία αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας δεν θα είναι διαθέσιμα έως το 2009. Η εξαιρετική παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να εγκρίνουμε θα γεφυρώσει αυτό το χάσμα και θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά και στο ισοζύγιο πληρωμών στον Λίβανο, εφόσον εφαρμοστεί άμεσα. Η παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα αποτελείται από μια δωρεά 30 εκατομμυρίων ευρώ και ένα δάνειο 50 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή βοήθειας στην κυβέρνηση του Λιβάνου, προκειμένου να αναλάβει τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση και να συνεχίσει την οικονομική της ανάκαμψη.

Η έκθεσή μου εγκρίνει πλήρως την ανάγκη διασφάλισης αυτής της χρηματοοικονομικής βοήθειας στον Λίβανο. Περιλαμβάνει, ωστόσο, ορισμένες τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση του Συμβουλίου χάριν σαφήνειας και διαφάνειας.

Καταρχάς, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η βοήθεια πρέπει να είναι αυστηρά συμπληρωματική στα οικονομικά που συμφωνήθηκαν από τους οργανισμούς του Μπρέτον Γουντς, τη Λέσχη των Παρισίων, τους διμερείς δωρητές και την ΕΕ στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων. Πρέπει να είναι συνεκτική με την εξωτερική δράση και τις πολιτικές της ΕΕ και να διασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της δέσμευσης της Κοινότητας.

Το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει ρητώς και δημόσια τις συστάσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις συνθήκες και τα κριτήρια που συνδέονται με τη συνδρομή, με άλλα λόγια τη βελτιωμένη διαφάνεια και την αυξημένη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, την εφαρμογή των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών προτεραιοτήτων οι οποίες έχουν καθοριστεί, την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου απάτης, διαφθοράς και κατάχρησης των κονδυλίων, την κατανομή συνδρομής με δίκαιη ισορροπία μεταξύ των δαπανών, της ανασυγκρότησης, του υπερβολικού χρέους και των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού μετά από συγκρούσεις, και την πλήρη συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Η παροχή συνδρομής στον Λίβανο πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που αναφέρθηκαν και πρέπει να καθοριστεί σε μια μεγάλη συμφωνία που θα καταρτιστεί από κοινού με τις αρχές του Λιβάνου.

Εκτός από τη βασική εργασία μας όσον αφορά αυτό το κείμενο, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε καθώς καταρτιζόταν η έκθεση, δεδομένης της επείγουσας φύσης της. Για αυτόν τον λόγο, για οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση σχετικά με τη διασφάλιση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να μας προειδοποιούν καλύτερα. Προκειμένου το Κοινοβούλιο να συνεχίσει με ικανοποιητικό τρόπο το έργο του, πρέπει να έχει καλύτερης ποιότητας ενημέρωση εγκαίρως. Για τον σκοπό αυτό, η εφαρμογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από την Επιτροπή θα διασφαλίσει γρηγορότερο χειρισμό του φακέλου από την αρμόδια επιτροπή στο Κοινοβούλιο και θα αποφευχθούν μη αναγκαίες καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρά αρνητικές επιπτώσεις για τον τελικό δικαιούχο της χρηματοοικονομικής βοήθειας. Η ποιότητα και συνεκτικότητα της δουλειάς μας και η ποιότητα της συνεργασίας μας με άλλα θεσμικά όργανα βασίζονται ιδιαίτερα σε αυτόν τον παράγοντα.

Σύμφωνα με προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να επισημάνω ότι ένα τόσο ουσιαστικό μέσο δεν μπορεί απλώς να θεωρηθεί εξαιρετικό. Πρέπει να διαθέτει μια τακτική νομική βάση και να μην βασίζεται σε ad hoc αποφάσεις του Συμβουλίου για κάθε λειτουργία. Είναι απαραίτητος ένας κανονισμός πλαίσιο όσον αφορά την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η οποία αποφασίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, προκειμένου να ενισχυθούν τα συστήματα διαφάνειας, λογοδοσίας, παρακολούθησης και αναφοράς.

Πρέπει επίσης να πραγματοποιήσουμε γρήγορες ρυθμίσεις όσον αφορά τις διοργανικές συζητήσεις, σχετικά με την πιο κατάλληλη νομική βάση για αυτό το είδος μέσου Στην περίπτωση της παροχής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο, μία από τις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και η οποία χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη χώρα, αισθανόμαστε ότι η νομική βάση για αυτήν την ενέργεια θα πρέπει να είναι το άρθρο 179 και όχι το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ.

Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή ο Λίβανος είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα για την οποία το Κοινοβούλιο επιμένει ότι δεν πρέπει να παραμελήσει την κοινωνική πτυχή των μεταρρυθμίσεων που μπορεί να αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΠΑΗΕ), σχεδόν 24% των Λιβανέζων ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ενώ το 52% θεωρείται ότι βρίσκεται σε μειονεκτική κατάσταση. Επιπλέον, σχεδόν το 9% του πληθυσμού είναι αγράμματοι, λιγότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού φτάνει στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου και μόνο 13% των Λιβανέζων φτάνουν στο πανεπιστημιακό επίπεδο.

Παρά αυτήν την πραγματικότητα, πρέπει να ειπωθεί ότι το κοινωνικό ερώτημα δεν βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στον Λίβανο, και το κοινωνικό περιεχόμενο της προβλεπόμενης μεταρρύθμισης είναι εξαιρετικά περιορισμένο όσον αφορά τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές ανησυχίες. Συμφέρει, ωστόσο, τον Λίβανο και τους εταίρους του, όπως έχω αναφέρει ήδη, να αποκτήσει μια σωστή ισορροπία μεταξύ διάφορων στοιχείων δαπανών, κυρίως κονδυλίων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι επίμονες κοινωνικές ανισότητες μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές και πολιτικές συνέπειες οι οποίες θα μπορούσαν να παρατείνουν την αστάθεια της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. (ES) Κυρία Πρόεδρε, ο Λίβανος βρίσκεται σε μια εξαιρετικά σοβαρή και τεταμένη κατάσταση και είναι σαφές ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εξέλθει από τη θεσμική κρίση που αντιμετωπίζει. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, την επόμενη εβδομάδα, μια ομάδα εργασίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα επισκεφτεί τη χώρα προκειμένου να κάνει ό,τι έκανε πάντα το Κοινοβούλιο: να αποδείξει την αλληλεγγύη του θεσμικού μας οργάνου μέσω ως προς τον σκοπό της ειρήνης, της κατανόησης, της αρμονίας, της συμφιλίωσης και της παγίωσης της δημοκρατίας σε αυτήν τη χώρα.

Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός του κ. Arif όταν συνέταξε την έκθεσή του σχετικά με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στον Λίβανο. Πρέπει να του πω ότι, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, δεν επιθυμούσαμε να αναλωθούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, δεδομένης της εξαιρετικά σοβαρής και τεταμένης κατάστασης στον Λίβανο, όπως είπα, μετά τη διαδοχή του προέδρου Λαχούντ. Ωστόσο, προφανώς επιθυμούσαμε να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό της αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου ως μέρος της δημοσιονομικής αρχής , τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και διαφάνεια όπως πρότεινε ο εισηγητής και, επομένως, τη διόρθωση και την αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης, αποφεύγοντας έτσι κάθε είδους διαφθορά, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Verheugen στην ομιλία του.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε πως αυτή η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή εμπίπτει στο πνεύμα της συμφωνίας σύνδεσης, ή της σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών χωρών, εντός του μελλοντικού πλαισίου της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και, ασφαλώς, εντός των δεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις συμφωνίες της 3ης Διάσκεψης των Παρισίων όσον αφορά την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη του Λιβάνου. Εντάσσεται επίσης στο πνεύμα των συμφωνιών που πραγματοποιήθηκαν με τους διεθνείς οργανισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. − (FI) Κυρία Πρόεδρε, ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών, επισημαίνω με ικανοποίηση ότι η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις που υποβάλαμε. Ήταν εξαιρετικά θαρραλέο από την πλευρά της Επιτροπής να προτείνει τη νέα έννοια της «περιόδου διαθεσιμότητας της χρηματοδοτικής βοήθειας» και να την ερμηνεύσει με τέτοιο τρόπο ώστε η ισχύς της νομικής πράξης να μην μπορεί να παραταθεί απλώς μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Η Επιτροπή αποτελεί απλώς ένα εκτελεστικό όργανο και δεν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο νομοθέτη. Αυτό θα συνέβαινε αν αποφάσιζε όσον αφορά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα ίσχυε η χρηματοδοτική βοήθεια.

Όσον αφορά την Επιτροπή Προϋπολογισμών, επισημαίνω με ικανοποίηση ότι η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε μια θετική στάση όσον αφορά την πρότασή μας για μια τροπολογία επί της νομικής βάσης, παρόλο που αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο όσον αφορά τις μελλοντικές προτάσεις σχετικά με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Μια πιο κατάλληλη νομική βάση αισθανόμαστε ότι είναι το άρθρο 179 της Συνθήκης ΕΚ και όχι το γενικό άρθρο 308 το οποίο χρησιμοποιήθηκε τώρα. Ελπίζουμε στο μέλλον η Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους αυτό το μήνυμα από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, το υφιστάμενο θεσμικό κενό στον Λίβανο αποτελεί εξαιρετική απειλή για τη χώρα και την περιοχή γενικά. Με ένα μη λειτουργικό κοινοβούλιο, με τους βουλευτές να φοβούνται για τις ζωές τους, με μια αποσταθεροποιημένη κυβέρνηση και μια παραλυμένη οικονομία, ο Λίβανος πρέπει να βρει έναν τρόπο να εξέλθει από αυτήν την κρίση. Περισσότερο από ποτέ, η ΕΕ πρέπει επίσης να παραμείνει σε εγρήγορση υποστηρίζοντας τον γείτονα και σύμμαχό της.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή που προτάθηκε σήμερα από την ΕΕ είναι περισσότερο ευπρόσδεκτη από ποτέ. Αυτή η εξαιρετική βοήθεια με χρονικό περιθώριο, που έχει σκοπό να διορθώσει τη δημοσιονομική κατάσταση μιας χώρας όπου συμφωνημένες προσπάθειες για τη μείωση του χρέους καταστράφηκαν εξ αιτίας της δολοφονικής σύγκρουσης το καλοκαίρι του 2006, εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Δεν πρόκειται, επομένως, για μια παραδοσιακή μορφή βοήθειας, καθώς αυτή η δημοσιονομική στήριξη θα βοηθήσει στην ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας του Λιβάνου. Η βοήθεια πρέπει, ασφαλώς, να υποβληθεί σε έναν μηχανισμό αντιμετώπισης της απάτης για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταμίευση των πόρων.

Πρέπει επίσης διασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό των χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Πρέπει, στην πραγματικότητα, να εγκρίνουμε το μέσο γειτονίας, τα μέτρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις ενέργειες του ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης κατά συνεκτικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική και βιώσιμη βοήθεια. Καθώς η Διάσκεψη της Ανάπολις ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας, ο Λίβανος παραμένει ένας καθοριστικός παράγοντας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση του κ. Arif. Πρόκειται, σύμφωνα και με όσα αναμέναμε από τον κ. Arif, για μια σωστά αιτιολογημένη και ισορροπημένη έκθεση.

Ωστόσο, εκφράζω τη λύπη μου, για ακόμη μία φορά, για το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να πληρώσει για την τάση του Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, να ρίχνει πρώτα βόμβες και στη συνέχεια να ανησυχεί για τις επιπτώσεις.

Είναι αλήθεια ότι ο Λίβανος είχε χρηματοοικονομικές δυσκολίες πριν τη σύγκρουση με το Ισραήλ το καλοκαίρι του 2006, αλλά αυτός ο πόλεμος ήταν, ίσως, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Λίβανος, όπως είπε ο κ. Arif, είναι τώρα μία από τις πιο χρεωμένες χώρες στον κόσμο και, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΑΗΕ, σχεδόν ένας στους τέσσερις Λιβανέζους ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Έχουμε στον Λίβανο, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, μια κυβέρνηση αποφασισμένη να επιτύχει οικονομική σταθερότητα. Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι σωστό να είμαστε προετοιμασμένοι να παράσχουμε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για να συμβάλουμε σε αυτήν την ανάκαμψη. Ο κ. Arif σωστά αναφέρεται σε εγγυήσεις για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τις κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κατάχρηση των κονδυλίων. Ο σωστός μηχανισμός για να γίνει αυτό είναι μέσω της απόλυτης διαφάνειας όσον αφορά τη χορήγηση και τη δαπάνη χρημάτων, της σωστής παρακολούθησης των δαπανών και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Ο Λίβανος, όπως ανέφερε ο Επίτροπος, έχει καταστεί μία από τις χώρες εταίρους της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Τα χρήματα από αυτήν την πολιτική δεν θα είναι διαθέσιμα έως το 2009 ή το 2010, αλλά όταν αυτή η χρηματοδότηση καταστεί διαθέσιμη, ανυπομονώ να δω την ΕΕ να υποστηρίζει τις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στον Λίβανο. Στο μεταξύ, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά βοηθώντας τον Λίβανο να αντιμετωπίσει το χρέος του και να βοηθήσει στην επίτευξη σταθερότητας στην κυβέρνησή του. Επομένως, την χαιρετίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στον Λίβανο. Ο Λίβανος βρίσκεται εν μέσω της πιο σοβαρής οικονομικής και πολιτικής κρίσης που αντιμετώπισε από το τέλος του πολέμου του 1990 και εξής. Το Κοινοβούλιο έχει ακούσει, από πολλούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες όσον αφορά τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει ενεργά τις δημοκρατικές αρχές του Λιβάνου.

Ο Λίβανος βρίσκεται σήμερα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Βρίσκεται σε ένα στάδιο όπου τα τελευταία φαντάσματα του πολέμου μπορεί τελικά να σταματήσουν να υπάρχουν. Υπάρχει, ωστόσο, ο κίνδυνος οι παλιές συγκρούσεις να ξεσπάσουν και πάλι. Θα πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα σε μας μέσα και να διαδραματίσουμε έναν ενεργό μεσολαβητικό ρόλο βοηθώντας στην επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων του Λιβάνου. Η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου προκάλεσε τεράστια καταστροφή σε μια χώρα που μόλις κατάφερε, με μεγάλη δυσκολία, να ανασυγκροτήσει τις υποδομές της μετά από 20 έτη πολέμου. Η σύγκρουση επίσης είχε αρνητικές επιπτώσεις στις κοινωνικές σχέσεις στον Λίβανο. Οδήγησε στην ενδυνάμωση των ακραίων δυνάμεων, βυθίζοντας και πάλι τον Λίβανο σε μια νέα εσωτερική διακοινοτική σύγκρουση.

Ο Λίβανος πρέπει να σταθεροποιηθεί και πάλι. Χρειάζεται να υπάρξει μεσολάβηση από όλες τις πλευρές. Η χρηματοοικονομική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες χώρες και οργανισμούς θα προσφέρει την ευκαιρία στον Λίβανο να επανέλθει στην πορεία του προς τη μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση πρόκειται να διαρκέσει αρκετό καιρό, αλλά θα βοηθήσει στην ανάδυση μιας χώρας που θα είναι πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά σταθερή.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής και το γεγονός ότι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου έθεσαν το ζήτημα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αυτό μας επιτρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στον λαό του Λιβάνου, διασφαλίζοντάς του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται εταίρος του. Θα ήθελα, επομένως, να ευχαριστήσω τον εισηγητή που επεδίωξε τόσο επιδέξια να εμπλέξει το Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη βοήθεια στον Λίβανο. Τέλος, πρέπει να θυμόμαστε ότι η ανασυγκρότηση του Λιβάνου συμφέρει εμάς ως Ευρωπαίους όπως ακριβώς συμφέρει τον λαό του Λιβάνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007.

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου