Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0816(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0436/2007

Viták :

PV 29/11/2007 - 4
CRE 29/11/2007 - 4

Szavazatok :

PV 29/11/2007 - 7.23

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0567

Viták
2007. november 29., csütörtök - Brüsszel HL kiadás

4. A Számvevőszék 7 tagjának kinevezése (vita)
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Költségvetési ellenőrzési bizottság tagja, Ayala Sender asszony által készített hét jelentés együttes vitája, melyek tárgya aDavid Bostock, Michel Cretin, Maarten B. Engwirda, Henri Grethen, Harald Noack, Ioannis Sarmas valamint Hubert Weber számvevőszéki taggá történő jelölésére tett javaslat.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender , előadó. – (ES) Tisztelt elnök úr, amint azt mindannyian tudják, a Számvevőszék tagjait a Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács jelöli, hat évre szóló mandátummal. A költségvetés-ellenőrzési bizottság felelős a Parlament véleményének előkészítéséért.

A Számvevőszéknek jelenleg 27 tagja van, akiket az Unió tagállamai delegálnak. Közülük négy jelölt mandátumának megújítását éppen jelenleg készítjük elő: David Bostockét az Egyesült Királyság részéről; Maarten B. Engwirdáét Hollandia részéről; Ioannis Sarmasét Görögország részéről, és Hubert Weberét Ausztriából; valamint három új tag jelölésén dolgozunk, ők Michel Cretin Franciaország; Henri Grethen Luxemburg; és Harald Noack Németország képviseletében.

A Költségvetési ellenőrzési bizottság eljárása során mindegyik jelölést jóváhagyta, azonban nem mindegyiket egyhangúlag. Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy néhány kérdés tisztázását követően a végső javaslatom elvben az, hogy ha nincsenek további hozzászólások, a jelöltek mindannyian kapják meg támogatásunkat.

A három új jelölt személyes meghallgatása alapján szeretném kiemelni, hogy a francia jelölt, Cretin úr, nagyon pozitív benyomást keltett, aki a nemzetközi auditálásban az ENSZ-szel és a NATO-val kapcsolatban szerzett jelentős tapasztalatát hozza a Számvevőszékhez. A költségvetési ellenőrzési bizottság ezt a jártasságot óriási többletként értékelte.

A négy, mandátumuk megújítására jelölt számvevőszéki taggal folytatott személyes interjúk során a legfontosabb téma a Számvevőszék által indított, 2008 végén lezáruló szakértői értékelési folyamattal kapcsolatos véleményük volt, valamint az egyes jelöltek hozzájárulása a Számvevőszék szervezeti reformjának szükségességéről folyó jelenlegi vitához. Ez különösen a bővítés óta vált indokolttá, tekintve, hogy jelenleg az Igazgatótanácsnak 27 tagja van, de magába foglalja a szervezet hatékonyságának növelésével és modernizációjával kapcsolatos kérdéseket is.

Szeretném megemlíteni, hogy ebben a kontextusban Sarmas úr különösen jó benyomást tett, és a Bizottság egyhangú támogatását is elnyerte; úgy vélem, mindez a jóváhagyási eljárás során tanúsított rendkívüli együttműködési készségének köszönhető.

Másfelől azonban az Engwirda úr és a holland kormány közötti megállapodás nem volt teljes mértékben átlátható, és ez némi gyanút keltett a Bizottságban.

Ami Weber urat, a Számvevőszék jelenlegi elnökét illeti, a szavazás előtt szeretnék egy számomra különös fontossággal bíró kérdést tisztázni, amely a költségvetés-ellenőrzési bizottság megerősítési meghallgatása után merült fel, és ezért úgy gondolom, hogy ez a fórum kiváló lehetőséget biztosít a tisztázására.

Elnök úr, erre való tekintettel szeretném megkérni, hogy hozzászólásom befejeztével, a következő ügy tisztázása érdekében adja meg Weber úrnak a szót.

2007 november 13-án, a Számvevőszék éves beszámolójának ismertetését követően, amelynek elnöke Weber úr, a BBC News-on a Bizottság egy korábbi főkönyvelője olyan állításokat tett, amelyek szerint a közösségi költségvetés 80%-a még mindig nem áll minden gyanú felett. Közvetlenül ezután következett egy idézet Weber úrtól, amely szerint ez az elemzés egy hagyományosabb megközelítést követ, de Kallas úr ettől nagymértékben eltérő nyilatkozata is megalapozott.

Mindezzel kapcsolatban szeretném megtudni az igazságot, és Weber Urat arra kérni, hogy erősítse meg, hogy ezek valóban az ő állításai-e, és amennyiben nem tőle származnak ezek a kijelentések, tegyen közzé egy cáfolatot, és ennek egy példányát küldje meg a Háznak annak érdekében, hogy az egy ilyen ellentmondás által a közvéleményben, a társadalmi megítélésben okozott kárt megelőzzük.

Visszatérve a jelentésem tartalmi részéhez, szeretnék hangot adni afelett érzett csalódottságomnak, hogy a Tanács – amelynek jelen ülésről való távolmaradása, ismétlem, sajnálatos – megint figyelmen kívül hagyta a Parlament 1992-es állásfoglalásában lefektetett, az átláthatóság növelése érdekében meghatározott kritériumokat.

A Tanács lényegében két esetben figyelmen kívül hagyta azt az ajánlást, amely nem javasolja a két mandátum, más szóval a 12 évi szolgálati idő túllépését a Számvevőszéknél. Ennél is elszomorítóbb azonban, hogy a Tanács azt a parlamenti ajánlást is semmibe vette, amely a férfiak és nők közötti jobb egyensúly kialakításának szükségességét fogalmazza meg a Számvevőszéknél. Míg a jelenlegi helyzet alapján a 27 tagból mindössze 5 nő, a mostani javaslat ezt a számot négyre csökkentené. Úgy érzem, ebben az összefüggésben egyszer és mindenkorra a Tanácsnak különleges intézkedéseket kell tennie.

Ezzel összefüggésben követeljük, hogy a Tanács ismerje el, hogy a Parlament és a Számvevőszék közötti jó kapcsolat elengedhetetlen az ellenőrzési rendszer megfelelő működéséhez. Ennek érdekében a Tanács javaslatait, az általa javasolt kinevezésekkel együtt kellő időben kell megkapnunk, és a tagokkal a döntést megelőző időszakban szorosabban kell tudnunk együttműködni.

Még ennél is fontosabb, hogy a Tanácsot emlékeztessük arra, tartsa tiszteletben az Európai Parlament véleményét, nehogy megismétlődjön az, ami 2004-ben történt, miután a Tanács teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az egyik tagjelöltjét elutasító véleményt.

A Számvevőszék jövőjét szem előtt tartva meg szeretném említeni azt az európai parlamenti képviselők között széles körben érzett aggodalmat, amely egy ilyen fontos testület hatékonyságát félti, amíg azt egy 27 tagból álló Igazgatótanács vezeti. Némi türelmetlenséggel várjuk ezért a Számvevőszék szakértői értékelési folyamatának eredményét, jelentésemben pedig javasolom, hogy ennek a 2008. év végi leadását követően a Parlament alaposan tanulmányozza át a jelentést, és alakítson ki saját álláspontot a különböző lehetőségekkel kapcsolatban.

Ugyanakkor a Számvevőszék működése addig is javítható, ezért a testületet arra ösztönözném, hogy minden számára rendelkezésre álló eszközzel törekedjen saját működésének racionalizálására és egyszerűsítésére, különösen a jelenleg hatályos Szerződés által biztosított lehetőségek kihasználásával: például a jelentések többségi szavazással, nem pedig minden esetben egyhangúsággal történő elfogadásával, valamint olyan bizottságok létrehozásával, amelyek egyes területekre vonatkozó jelentésekért lennének felelősek. Ezeket így nem kellene az egész Igazgatótanácsnak feldolgoznia.

Ennek fényében azt ajánlom, hogy a tagsági jelölések jóváhagyására irányuló javaslat kerüljön elfogadásra az említett fenntartásokkal, ám emellett a Parlament adjon hangot azon kívánságának, hogy az általam korábban felvetett kérdésekről kapjon tisztázó magyarázatokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök . – Köszönöm, Ayala asszony. Mivel Weber úr jelenleg nem tartózkodik a teremben, remélem, hogy valamelyik kollégája továbbítja neki az ön által megfogalmazott aggályokat, így Weber úr meg tudja majd válaszolni azokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva a PPE-DE képviselőcsoport nevében.(BG) Ma a Számvevőszék hét új tagjának jelöléséről fogunk szavazni. Az Európai Parlament és az európai parlamenti képviselők mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek az intézménynek. Bulgária, tehát egy új tagállam egyik európai parlamenti képviselőjeként a Számvevőszék megfelelő működését és hatékony együttműködését az európai parlamenti képviselőkkel elsődleges fontosságúnak tartom az Európai Unió egészének pénzügyi egészsége érdekében.

A jelöltek költségvetés-ellenőrzési bizottsági meghallgatása során lehetőségünk nyílt szakmai kompetenciájukról, személyes tudásukról és egyéni motivációikról képet kapni. Természetesen sajnálatos tény, hogy a jelöltek között nem volt nő, vagy a fiatalabb generációt képviselő jelölt, ugyanakkor az Európai Parlament nem rendelkezik hatáskörrel a tagállamok és nemzeti szinten meghozott személyi döntéseik felett.

Európai parlamenti képviselőként az a kötelességünk, hogy értékeljük a jelöléseket, és úgy vélem, azok, akiket a költségvetés-ellenőrzési bizottság ülésén meghallgattunk, mindannyian érdemesek a számvevőszéki tagságra. A hét jelölés mellett a bizottsági szavazáson kialakult többségek a jelöltek mindegyike iránti nagyrabecsülésünkről tanúskodnak. Politikai és szakmai függetlenségük a jelölések értékelését meghatározó alapvető követelmény volt. Az Európai Néppárt és az Európai Demokraták képviselőcsoportja az Európai Számvevőszék tagjaival való kiegyensúlyozott és gyümölcsöző együttműködés reményében mindegyik jelölést támogatni fogja.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE). – (DE) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, üdvözlöm a Számvevőszék hét tagjának kinevezésére irányuló javaslatokat, és csak ismételni tudom a Számvevőszék az EU és a tagállamok pénzügyi érdekeinek védelmében végzett munkájának fontosságát. A Számvevőszék kulcsfontosságú szerepet játszik ennek a célnak az elérésében, és eddigi tevékenységével kiváló hírnevet szerzett magának. Feladatait rendíthetetlenül, tisztességgel, professzionálisan és függetlenül látja el, de természetesen mindig függ az egyes egyénektől, mert az intézményeket emberek keltik életre. És mivel a Számvevőszék tagjaira a tagállamok tesznek javaslatot, észrevételeim elsősorban ez utóbbiakhoz szólnak.

A jelöltek mérlegelése során néhányan kifogásolhatják a jelöltek viszonylag magas korát. Ezzel szemben ezeknél a speciális posztoknál én a személyi és szakmai tapasztalatot tartom kulcsfontosságú tényezőnek, és az auditorok 25, 30 vagy 35 éves korukban egyszerűen nem rendelkeznek kellő mértékben ezekkel az adottságokkal. A megalapozottabb kritika véleményem szerint a nők arányát érinti, ami nagyon alacsony. A jelöltek kvalitásainak ugyanakkor előnyt kell élveznie a nemükkel szemben is. Nagy jelentőséget tulajdonítok a csapatszellem és az esprit de corps kialakulásának, akárcsak a nemzeti számvevőszéki intézményekkel való közeli kapcsolat kiépítéséért folytatott küzdelemnek. Együttműködésre ugyanis szükség van, még ha függésre nem is.

Mint közismert, az a kérdés, hogy a Számvevőszéknek túl sok tagja van-e, az utóbbi időkben heves vita tárgya volt. A döntés végül a Reformszerződés révén született meg. Marad persze némi nyugtalanság – és ez jogos nyugtalanság – azzal kapcsolatban, hogy a Számvevőszék 27 taggal tud-e teljes hatékonysággal működni. A tagok számát és profilját megfelelően kell meghatározni. Mindenekelőtt, különösen ezen a területen, a szakmai kompetencia nem rendelhető alá a politikai megfontolásoknak. Előregondolva a jövőbeni átalakítási tervekig, amelyekből biztosan lesz majd, szeretném példaként felhozni hazám Szövetségi Számvevőszékét, amely jelentős tagsággal működik – azt hiszem, több mint 50 tagja van – azonban minden tag külön osztály élén áll, teljes mértékben részt vesz az ellenőrzési műveletekben, és emellett teljes bírói függetlenséget is élvez.

Bármit is hozzon a jövő a Szövetségi Számvevőszéknek, a költségvetési ellenőrzés feladatában eddig is a legfőbb szövetségesünk volt, és ez marad a jövőben is.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök . – Úgy vélem, illik megkérdeznünk Weber urat, hogy szeretne-e pár szóban magyarázatot adni vagy reagálni a vita előadójának, Ayala asszonynak az észrevételeire.

Weber Úr, szeretne pár szót szólni az ügyben?

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Weber , a Számvevőszék Elnöke. – (DE) Tisztelt elnök úr, már elhagytam a termet, amikor ez a kérdés felmerült. Mondanom sem kell, szeretném tisztázni az ügyet. Lábra kaptak olyan híresztelések, hogy egy BBC- interjúban Andreasen asszony pártjára álltam. Valóban adtam interjút a BBC-nek, de az Andreasen név még csak említésre sem került. Két jelenlevő munkatársam is tanúsíthatja ezt.

Egy további különös jelentősséggel bíró kérdés, hogy állítólag nyilatkozatom szerint a kiadások 80%-a piros lámpát kapott, ha szabad ilyen egyszerűen fogalmaznom. Valójában ennek pont az ellenkezőjét mondtam. A riporter, aki természetesen szabadon dönt arról, hogy hogyan mutatja be a dolgokat, megkérdezte tőlem, hogy egyetértek-e Kallas úr azon állításával, amely szerint a kiadások 40%-a zöld utat kapott. Erre azt válaszoltam, hogy nincsen gondom vele. Ezt azért mondom, hogy tisztázzam, hogy nincs különbség Kallas úr felfogása és a sajátom között. A százalékokról mindig lehet vitázni. Elképzelhető, hogy ez magasabb, mint 40%, de a 80 sosem hagyta el a számat. Semmilyen utalást sem tettem Andreasen asszonyra, mert az ügy közte és a Bizottság között zajlik, amelybe a Számvevőszék nem kíván közbeavatkozni. Köszönöm a lehetőséget a válaszadásra.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. – Köszönöm a tisztázó magyarázatot, amely megválaszolja a előadó aggodalmait. Az együttes vitát ezennel lezárom.

A szavazást ma délelőtt 11 órakor tartjuk

 
Utolsó frissítés: 2008. október 8.Jogi nyilatkozat