Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2663(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0482/2007

Rozpravy :

PV 28/11/2007 - 9

Hlasovanie :

PV 29/11/2007 - 7.28
CRE 29/11/2007 - 7.28

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0572

Rozpravy
Štvrtok, 29. novembra 2007 - Brusel Verzia Úradného vestníka

7.28. Situácia v Gruzínsku (hlasovanie)
PV
  

– Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0481/2007

– Pred hlasovaním o odseku 9

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pán predsedajúci, v odseku 9 by som rada nahradila:

– „vítam ochotu gruzínskych orgánov umožniť medzinárodným pozorovateľom, aby tieto voľby sledovali“ formulácia „víta, že gruzínske orgány vyzvali medzinárodných pozorovateľov na sledovanie volieb“.

V tomto znení text presnejšie odráža skutočnú situáciu.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 4:

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Pán predsedajúci, na konci textu, ktorého vloženie sa navrhuje po odseku 10, čo je na hlasovacej listine v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 4, nie je spojenie „vlastný prístup Ruska“ konkrétny. Je tento prístup dobrý, alebo zlý? Preto navrhujem, aby sa to spresnilo zaradením slova „poľutovaniahodný“, teda „poľutovaniahodný vlastný prístup Ruska“ a tak ďalej. Chcel by som parlament požiadať, aby toto vyjasnenie podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Pán Landsbergis, môžete len spresniť, či hovoríte o odseku 10 alebo o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 4?

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Pán predsedajúci, podľa hlasovacej listiny by to malo byť po odseku 14. Ide o odsek 14a, teda o pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4 pána Gahlera a ďalších.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Teraz už je to jasné, ďakujem.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o bode odôvodnenia D:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pán predseda, opäť v záujme väčšej transparentnosti by som rada pred spojenie bezpečnostné jednotky vložila slovo policajné, takže celý text by vyzeral takto:

– „vzhľadom na to, že zhromaždenie opozície vyústilo po šiestich dňoch v násilie, keď policajné bezpečnostné jednotky…“ a tak ďalej.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o bode odôvodnenia G:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pán predseda, dámy a páni, opäť v záujme transparentnosti a aj preto, že v súčasnosti prebieha rokovanie, by som rada odstránila odkaz na 90 %, takže by sme vynechali

– „90 %“ a namiesto toho zaradili výraz „časť“, teda „a 90 % vysielacieho zariadenia stanice…“ a tak ďalej.

 
  
  

(Ústny pozmeňovací a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o bode odôvodnenia H:

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Pán predseda, gruzínska ústava obsahuje pojmy „referendum“ a „ľudové hlasovanie“, ktoré neznamená to isté. Navrhujem teda, aby sme pojem „referendum“ nahradili pojmom „ľudové hlasovanie“, aby bol tento bod v súlade s gruzínskou ústavou.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Po hlasovaní o bode odôvodnenia J:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – Pán predsedajúci, pretože nedávne udalosti mali aj sociálne príčiny, mali by sme na ne aspoň odkázať. Môj ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh by teda znel takto: „vzhľadom na to, že hospodárske a sociálne reformy v Gruzínsku by mali viesť k zvýšeniu životnej úrovne širších vrstiev obyvateľstva“.

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 
Posledná úprava: 9. októbra 2008Právne oznámenie