Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2273(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0499/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2007 - 3.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0603

Rozpravy
Středa 12. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Paní předsedající, dnes se konečně zavádí přechodné období pro existující výživová a zdravotní tvrzení na štítcích potravin určených pro děti. Komise na to zapomněla a pokusila se nechat černého Petra Parlamentu. Znemožnili jsme jí to. Donutili jsme Komisi, aby vydala prohlášení, ve kterém uzná zavedení přechodných období pro tvrzení týkající se zdraví a vývoje dětí. Jediným problémem však je, že kvůli tomu, že Komise dlouho odmítala návrh předložit, došlo k deformaci konkurence. Výrobky již byly staženy z trhu, protože mezitím začalo nařízení platit. Ze strany Komise jde o naprosto zpackanou práci.

Navíc jsem předložila jménem své skupiny návrh na zrušení článku 4. Byla to politická demonstrace. Stojíme za svým názorem, že toto nařízení je nesmyslné. Není možné vydávat nutriční profily pro všechny potraviny. Tento názor sdílí nejméně polovina poslanců v této sněmovně. Evropský úřad pro bezpečnost potravin nyní oznámil, že není sám schopen vydat nutriční profily pro všechny potraviny. Absurdní byrokracie – zbytečný právní předpis!

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Paní předsedající, myslím, že je důležité, abychom se pokusili o zveřejňování zdravotních tvrzeních na výrobcích, ale je pravda, že musíme zajistit, aby byla tato tvrzení pravdivá a aby se opírala o znalosti. Není správné, aby firmy samy vypracovávaly vědecké a obchodní argumenty, jako kdyby měly získávat argumenty o zdravotním stavu. Jinými slovy, je nutné, aby byl výzkum a znalosti řádné a správné, a tedy spolehlivé.

Je velice důležité zajistit správnost výživových a zdravotních tvrzení, což umožní zájemcům přejít na zdravější stravu. Obzvlášť důležité je to u dětí a mládeže, protože víme, jaké jsou dnes v Evropě závažné problémy s obezitou, diabetem typu II a dalšími souvisejícími chorobami. Musíme zajistit, aby byly výživové hodnoty dobré a aby byla zdravotní tvrzení správná.

 
  
  

– Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Paní předsedkyně, hlasovala jsem proti zprávě o liberalizaci ochrany designu náhradních dílů pro auta. Jde o nekonzistentní strategii.

Na jedné straně vyžadujeme, aby průmysl vyvíjel stále bezpečnější auta a bojujeme také proti průmyslovému pirátství. A v rozporu s tím dnes Parlament legalizoval výrobu kopií náhradních dílů údajně proto, aby mohly být levnější. Spotřebitelé ale nebudou mít jistotu, že opravené auto ještě splňuje původní vysoký standard bezpečnosti. Zastánci liberalizace zejména z Británie tvrdí, že to podpoří malé a střední podnikání, přitom většina levných kopií značkových dílů je už dnes vyráběna v Asii, nikoliv v Evropě. Přesto v deseti zemích Unie, kde dodnes nebyl design chráněn, je cena náhradních dílů o 7 % vyšší než ve zbývajících sedmnácti zemích. Ty dodnes design chrání stejně jako Japonsko a další velké automobilové mocnosti. Upozorňuji, že jak cestující v autě tak chodci budou nyní v případě havárie ohroženi používáním neoriginálních dílů daleko více kvůli menší kvalitě. Tato směrnice je bohužel příkladem nekonzistentní strategie Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Paní předsedající, rovněž si dovoluji vyjádřit nesouhlas s omezením průmyslově právní ochrany náhradních dílů. Jsme svědky toho, že jsme zasáhli do oblasti průmyslových práv bezprecedentním způsobem. Pokud totiž dochází ke zneužití monopolu majitele průmyslových práv na výrobu náhradních dílů, lze využít běžných právních nástrojů, jako je třeba udělení nucené licence. Vytvoření průmyslového vzoru stojí nemalé náklady, proto je právní ochrana na místě i z ekonomického hlediska. Zrušení nepovede k liberalizaci obchodu s náhradními díly, jak se domnívá Komise, ale mnohem pravděpodobněji k navýšení ceny hotových výrobků. Výrobci totiž budou reagovat tak, že budou kompenzovat ztráty způsobené tím, že na trhu s náhradními díly budou konkurovat nezávislí výrobci. Rovněž je na místě obava, že nižší cena náhradních dílů v podání nezávislých výrobců povede k nedostatečnému splnění požadavků bezpečnosti a kvality. Ohrožen tak bude v konečném důsledku spotřebitel. To mě nemůže nechat klidným.

 
  
  

– Zpráva: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). - (DE) Paní předsedající, chci oznámit, že jsem hlasoval pro zprávu pana Castiglioneho, která je podle mě velmi vyvážená, zejména s ohledem na to, co bylo na jejím počátku, totiž 800 pozměňovacích návrhů, které byly přeloženy výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Úsilí zpravodaje a mnoha poslanců bezpochyby přineslo v odvětví zmítaném mnoha problémy své plody; je naprosto zásadní, že vinařům dáváme naděje na lepší časy.

Domnívám se, že tato zpráva pokládá základy pro pokrok a doufám, že Komise Evropského parlamentu, jednající v duchu nových smluv, bude brát patřičně v úvahu – plně v úvahu, pokud to půjde – rozhodnutí Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Paní předsedající, dnešní hlasování o reformě trhu s vínem je ohromným úspěchem pro Evropský parlament a pro jednotlivé vinařské regiony a producenty vína. Zajistili jsme například, že bude dál možné obohacovat víno sacharózou. Parlament také zamítl plány Komise vydat v tomto stádiu předpis zakazující v roce 2014 novou výsadbu. V tomto případě jsme navrhli proveditelné řešení, jehož pomocí by se nemuselo přijímat rozhodnutí o liberalizaci, dokud nebude v roce 2012 předložena příslušná studie. Pokud jde o označování jednotlivých vín, dosáhli jsme také dohody, která bere řádný ohled na různé systémy označování, které se v Evropě používají. Kromě toho se nám podařilo vložit do nařízení o trhu s vínem zachování lahví Bocksbeutel, což jsou láhve zvláštního tvaru používané v mém regionu, v oblasti Franky.

Dámy a pánové, představili jsem velice vyvážený rámec, který bude dobrým základem pro nadcházející jednání s Radou. Míč je momentálně na hřišti Rady, my v Parlamentu jsem svůj úkol splnili a splnili jsme ho velice dobře.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Paní předsedající, mám velkou radost, že Evropský parlament podpořil návrh výboru pro zemědělství a zvláště pozměňující návrh polských poslanců umožňující používání prodejních označení jako je „ovocné víno“, „jablečné víno“ nebo „rybízové víno“. Tato vína se v mé zemi vyrábí od 13. století – již téměř 800 let – a jsem rád, že Evropský parlament tuto skutečnost a tento fakt přijal.

Závěrem bych rád pogratuloval paní předsedající za její skvělé řízení jednání, zvláště v dnešní horké – někdy i příliš horké – atmosféře. Paní předsedající, vzdávám vám hold jako skutečné zástupkyni britské parlamentní školy.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). - (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, k hlasování o společné organizaci trhu s vínem bych rád upozornil, že jsem hlasoval pro pozměňující návrh 294, který předložil pan Lavarra z PSE a jehož jsem spolusignatář, protože se domnívám, že spotřebitelé mají právo vědět, zda byla do vína, které pijí, přidávána sacharóza, a protože vysledovatelnost výrobků je nyní obecným principem, který Unie obhajuje, a nevím, proč by se tento princip neměl uplatňovat na vinařské odvětví.

Ze stejného důvodu jsem hlasoval pro pozměňující návrh 310, který předložila skupina UEN. Ani jeden nebude mít vliv na kompromis, kterého pan Castiglione tak obtížně dosahoval. A konečně pokud jde o odlišný postoj, které jsem k těmto otázkám měl s ohledem na skupinu, k níž patřím, chci upřesnit, že jediný politický postoj, ke kterému cítím, že se musím podřídit, je ten, že nemohu přijmout stanovisko, které odporuje zájmům občanů, bez ohledu na skupinu, ze kterého toto stanovisko vychází.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Postoj komise k nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem je diskriminační vůči některým zemím, především vůči novým členským státům.

Cílem projektu na podporu vín EU ve třetích zemích je podpořit trh, ale z nějakého důvodu se to spojuje s oblastmi, kde se dříve využívaly vinice a s údaji o průměrné produkci vína za poslední tři roky. Komise má v úmyslu podpořit vývoz vína a některé značky. Producenti a vývozci v podporovaných zemích by měli konkurenční výhody. To, že producenti vína v Litvě a některých dalších zemích, kde nejsou vinice, nedostávají žádnou podporu, je nepřijatelný,

Hlasovala jsem proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Podpořila jsem reformu trhu s vínem, která zvýší kvalitu a tím konkurenceschopnost evropských vín. To se zejména týká Itálie, kde by měly být vyklučeny nelegální vinice a zastaveny dotace za nadprodukci nekvalitních vín. Reforma nesmí preferovat jižní výrobce na úkor severních. Zásadně nesouhlasím s klučením vín na Moravě, kde to, co se urodí, se i spotřebuje a kde tradiční výroba vín má pro klíčový význam pro krajinotvorbu a turistiku. Protestuji proti zakazování doslazování vín ve střední Evropě včetně Moravy, aniž by bylo zakázáno zase dokyselování vín na jihu. Nechápu, proč by vinaři z Moravy měli nakupovat drahé mošty od jižanů, aby tím nahradili dvousetletou tradici doslazování cukrem, a měnit moštem tradiční vůni a chuť svých kvalitních vín. Je to v rozporu principy soutěže na vnitřním trhu a s tím nemohu souhlasit. Děkuji těm kolegům, kteří se dnes při hlasování postavili za nás a dali tak zvítězit zdravému rozumu. Komise se bude nyní muset podřídit.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Jsme svědky toho, jak vinařsky silné státy jižní Evropy zuby nehty brání svou nadprodukci vína, která přitom nízkými cenami v důsledku nadměrných dotací vytlačuje z trhu kvalitní vína z jiných členských států. Vadí mi na tom to, že zatímco k vinařským mocnostem Evropská komise přistupuje v rukavičkách, k zemím, jako je Česká republika, se chová přísně až tvrdě. Jak jinak lze chápat návrh na zvyšování cukernatosti moštem hojně používaným v jižních částech Unie, které má být zachováno, zatímco přidávání sacharózy mělo být zapovězeno. O to více oceňuji, že se Evropský parlament postavil k vinařské reformě odpovědně a vnesl do ní prvek rovného a spravedlivého zacházení. Tím, že se podpořilo doslazování vína cukrem, vyšel vstříc mimo jiné i České republice, prokázal schopnost nezaujatého přístupu a odolnost vůči tomu nechat se ovlivnit konfliktním pojetím národních zájmů. Chápu, že reforma trhu s vínem je potřebná. Nezpochybňuji její základní cíle, ale způsob provedení. Trvám na tom, že je třeba zachovat princip rovného a nediskriminačního zacházení.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). - (CS) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem proti zprávě pana Castiglioneho stejně jako ostatní poslanci ODS z České republiky. Takto pojatá reforma ani českému a moravského, ani evropskému vinařství nepomůže. Místo liberalizace a zmenšení objemu regulace a byrokratické zátěže, které by sektoru vína reálně pomohly, jsme svědky snahy o další novou regulaci a další zákazy a příkazy. Centrální plánování nikdy nepřineslo dobré výsledky a nepřinese je ani v sektoru vína, proto jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). - Paní předsedající, můj volební obvod, který leží v jihovýchodní Anglii, je nejrychleji se rozvíjejícím vinařským regionem v Evropě. Změna klimatu způsobuje, že se dnes v Anglii využívá pro vinařství větší plocha, než kdykoliv před tím, od doby krále Jindřicha II. během posledního evropského oteplení.

Vinaři v oblasti Home Counties se nikdy nespoléhali na dotace EU. Hrabství Kent a Surrey, Sussex a Hampshire, Oxfordshire, Buckinghamshire a Berkshire jsou osázeny obchodně životaschopnými vinicemi, které stojí a padají s kvalitou své výroby. Dnes však hrozí, že se jejich velký úspěch otočí proti nim, protože se blíží hranici dovolené ke komerčnímu pěstování.

Poté, co tyto vinice zůstaly mimo evropský regulační režim a vyvarovaly se darům, zjistily, že se na ně stejně vztahuje regulace.

Právě tak jako jsme Brusel nežádali o peníze, nechceme teď bruselská omezení. Všichni angličtí vinaři žádají o to, abychom je nechali svobodně soutěžit na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). - (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, dala jsem definitivní „ne“ dokumentu, jemuž později ještě ublížilo přijetí různých pozměňujících návrhů, které ho ještě zhoršily, a především kvůli zavedení přidávání cukru, které se nám roky dařilo odvracet, neboť cukr není nic víc než způsob, jak nahrazovat přírodu.

Většina ve sněmovně odmítla podporu pro mošt, která i když je jen finanční, tak by přece jen zmírnila škody způsobené přidáváním cukru. Je to vítězství pro severní země a porážka pro země středomořské oblasti, které nejsou schopny bránit vysoce kvalitní přírodu na svém území. Tato společná organizace trhu škodí kvalitě a typické a ryzí kvalitě výrobků a poškozuje pěstitele vína, producenty i spotřebitele.

 
  
  

- Návrhy usnesení: Boj proti terorismu (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). - (ES) Paní předsedající, myslím, že dnešek byl velice pozitivní, protože jsme předali listinu práv svazku civilizací, kterou ve své době podporovali prezident Zapatero a generální tajemník OSN Kofi Annan. To považuji za dobrý začátek.

Kromě toho se domnívám, že Listina základních práv, kterou jsme dnes podepsali, zakotvuje skutečnou přirozenou povahu naší civilizace, a ne integrismo těch, kdo se dnes postavili proti ní a zachovali se politováníhodně vzpurným způsobem. Stejně politováníhodné je, když islámští radikálové tvrdošíjně lpí na zakořeněných tradicích. Tyto dvě formy radikalismu musíme vymýtit, ve prospěch míru, a ne terorismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych zdůraznil, že jsem hlasoval proti zprávě o terorismu, i když nedopatřením jsem hlasoval pro – k tomu podávám oficiální oznámení.

Jde o pokryteckou zprávu, zprávu, která ukazuje opovrženíhodný postoj Evropy institucí vůči terorismu. Nemá ani dost odvahy, aby ho nazvala jeho jménem: islámský terorismus. Sněmovna pak hlasovala proti pozměňovacímu návrhu, který jsem podal společně s dalšími poslanci a ve kterém žádáme, aby Evropa věnovala pozornost pronikání Al Kájdy do zemí Maghrebu. Evidentně jsme ho podali před několika dny a včerejší události bohužel dokázaly, že jsme v našich nejpesimističtějších předpovědích měli pravdu. Islámská jatka Al Kájdy udeřila na chudý alžírský lid a zmasakrovala i tyto, pravděpodobně také islámské obyvatele.

Je ostudné, že se tak stalo u dveří Evropy a tato sněmovna zamítla pozměňovací návrh, který žádá odvetné opatření, protože Evropa nemůže zavírat oči před hrozbami u svého prahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) U hlasování o usnesení proti terorismu jsem se zdržel hlasování, protože pochopitelně nepodporuji rozvoj terorismu, ale nemůžu podpořit ani takový dokument, který podle mého mínění jen šíří mezi obyvateli Evropy paniku a dál přispívá k dosažení základního cíle terorismu, tedy samotného teroru. Přesto jsem byl spokojený s pozměňovacím návrhem Skupiny Unie pro Evropu národů, který byl přijat a který stanoví, že vše je nutné léčit u zdroje, stejně jako staré úsloví, jež říká, že každou nemoc je nutné léčit u zdroje. Proto pokud se nám například nezdaří vyvinout nátlak na Izrael, aby skoncoval se svou segregační politikou a stavění zdi, která odděluje Araby a zbavuje je jejich základních lidských práv, přispějeme k boji proti terorismu mnohem víc, než odposloucháváním telefonů a kontrolou internetových serverů. Pozměňovací návrhy podané proti Skupině Unie pro Evropu národů by se přesto však neměly zamítnout, protože vyzývají k tomu, aby se věnovala pozornost rozvoji terorismu uvnitř Evropy, protože v mé zemi se zakázané teroristické organizace rozvíjí pod ochranou vládnoucí strany MRF.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Paní předsedající, myslím, že toto usnesení je pěkné, ale poněkud nedůsledné, protože v některých místech máte pocit, že jde takříkajíc o kapitulaci před terorismem. Jinými slovy to nevypadá, že bychom si mysleli, že lze terorismus zcela vymýtit, že ho lze vykořenit; a paní Muscardiniová ze skupiny UEN tento bod vznesla ve svém ústním pozměňovacím návrhu. Podle mě je toto jedna z otázek, které se asi měly detailněji probrat při diskusi o této zprávě.

Myslím, že Evropská unie by měla mít k terorismu zcela jasný přístup. Podporujeme demokracii, lidská práva a svobodu projevu a za žádných okolností nemůžeme schvalovat terorismus. Byl bych také rád, kdybychom při rozebírání jeho příčin věnovali větší péči významu výchovy a vzdělání. Například boj proti terorismu na palestinských autonomních územích by měl být založený hlavně na vzdělávání, aby byly následující generace vzdělány a vychovány bez nenávisti, a mohly tak žít v mírovém spolužití se svými sousedy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Paní předsedající, v boji proti terorismu musíme využít všechny účinné dostupné prostředky, které budou slučitelné s právními normami. Pokud chce Unie tento boj vyhrát, musí spolupracovat se svými partnery.

Hlasoval jsem proti tomuto usnesení kvůli jeho protiamerickému tónu. Místo aby se jeho autor postavil proti terorismu, zaujal stejně jako mnoho dalších stanovisko proti partnerství se Spojenými státy v boji proti terorismu. Dalším důvodem, proč jsem hlasoval proti usnesení, je, že vyzývá Komisi a Radu, aby převezly vězně z Guntanáma do Evropy. To by se rovnalo dovezení terorismu do Evropy. To by bylo pošetilé.

Třetím důvodem mého hlasování proti usnesení je, že odmítá opatření, které jsou v boji proti terorismu prokazatelně použitelné, tedy rozšíření zaznamenávání jmen cestujících na Evropu a posílení Europolu.

 
  
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Dohoda o leteckých službách s Marokem je druhou dohodou týkající se takzvaného „společného evropského leteckého prostoru“ a první dohodou, která byla v této souvislosti uzavřena se zemí mimo evropský kontinent.

V jedné důležitější politické nótě litujeme, že tato dohoda – stejně jako se stalo v případě rybářství – neuvádí explicitně, že „území pod správou Marockého knížectví znamená marocké svrchované území podle mezinárodního práva“, což zaručuje dodržování mezinárodního práva a legitimních a nezadatelných práv saharských národů.

Marockou svrchovanost nad územím Západní Sahary mezinárodní právo právně neuznává, jak zdůraznil Mezinárodní soudní dvůr v Haagu ve svém stanovisku vydaném v říjnu 1975. Maroko, které okupuje území západní Sahary protiprávně, proto nemá nad tímto územím suverenitu ani soudní pravomoc.

Tato dohoda se kromě toho zakládá téměř výhradně na podpoře dvou cílů, se kterými nesouhlasíme: otevření trhů a harmonizace nařízení na podporu konkurenceschopnosti v letecké dopravě.

 
  
  

– Zpráva: Reimer Böge (A6-0485/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) V letošním červnu a červenci dostala Komise třetí a čtvrtou žádost o uvolnění prostředků z tohoto fondu. Žádosti se týkají dvou německých podniků a jednoho finského, všechny z odvětví telekomunikací, přesněji z oblasti výroby mobilních telefonů.

Obě žádosti souvisejí s přemístění výroby do třetích zemí, kvůli čemuž bylo propuštěno 4 211 zaměstnanců.

Komise až dosud obdržela k těmto dvěma žádostem a dvěma francouzským žádostem, které již dříve schválila, další žádosti z Itálie, Malty, Španělsko a Portugalska. Tyto žádosti se budou vyřizovat příští rok.

Jak jsme již uvedli, tento fond nemůže sloužit jako záchranný polštář pro nepřijatelné sociální a hospodářské náklady na přesídlení výroby a s tím spojené propouštění.

Proto trváme na tom, že je nutné vytvořit právní rámec sloužící k předcházení a k penalizaci přesidlování podniků. Domníváme se, že jakákoliv veřejná pomoc přidělovaná podnikům musí být podmíněna dlouhodobým závazkem těchto podniků týkajícím se regionálního rozvoje a zaměstnanosti a nesmí se poskytnout žádná pomoc, která by mohla být použita k podpoře přesídlení výroby. Rovněž tak je nutné posílit úlohu zástupců zaměstnanců ve správních radách podniků a při rozhodování vedení o otázkách strukturální povahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE), písemně. (CS) Celkové čerpání z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci představuje okolo 3,6 % a týká se pouze 3 zemí, přičemž globalizace se více či méně dotýká všech lidských činností a jejich důsledků. Takže toto nízké čerpání navozuje nejméně dvě otázky. První – zda jsou dopady globalizace tak malé – a druhá otázka – zda umíme z tohoto fondu čerpat. Jinými slovy: zaprvé se můžeme ptát, zda potřebujeme tento fond, a zadruhé, pokud si myslíme že ano, tak musíme lépe definovat potenciální dopady globalizace a revidovat pravidla pro čerpání tak, aby tento fond byl dostupný a srozumitelný i dalším zemím a jejich nejvíce problematickým regionům. K tomu může přispět i upřesnění podmínek včetně kvantifikace ekonomických, sociálních i dalších ukazatelů. Zdůvodňování žádostí ze strany Komise např. „neočekávaností“ lze stěží akceptovat. Na základě výše uvedených pochybností jsem hlasovala proti návrhu.

 
  
  

- Report: Reimer Böge (A6-0499/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Uvolnění nástrojů pružnosti je společně s pozměňovacím návrhem interinstitucionální dohody nedílnou součástí návrhu rozpočtu Společenství pro rok 2008.

Navíc k úpravě ve výši 1,6 miliardy ve víceletém finančním rámci se tak s uvolněním nástroje pružnosti navrhuje i doplnění financí pro Evropské programy družicové navigace (EGNOS-GALILEO) o přibližně 200 milionů EUR. Společná zahraniční a bezpečnostní politika má navíc dostat prostřednictvím uvolnění nástrojů pružnosti dalších 70 milionů EUR.

Povšimněte si, že zpravodaj zdůrazňuje, že „vnější činnosti obecně a společná zahraniční a bezpečnostní politika především nemají dlouhodobě dostatečné zdroje ve srovnání se zjištěnými požadavky.“ Vysvětluje, že „zjištěné požadavky“ zahrnují posílení „misí“ EU v Kosově a Afghánistánu. To znamená další impuls pro rostoucí zásahy a vojenské intervence na podporu operací NATO, jak na Balkáně – jeden z příkladů je příprava podpory „jednostranného vyhlášení samostatnosti Kosova“ v rozporu s mezinárodním právem –, tak ve Střední Asii, výrazným financováním těchto „misí“ z rozpočtu Společenství. Jde o politické a vojenské cíle, se kterými jasně nesouhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písemně. − (PL) Paní předsedající, uvolnění nástrojů pružnosti stejně jako revize finanční perspektivy je přirozeným výsledkem smírčí dohody ze dne 23. listopadu týkající se rozpočtu na rok 2008. Nástroj pružnosti je v zásadě určen k zajištění dodržování plánu rozpočtu ve výjimečných případech, které se obtížně předpovídají. Podle mých skromných zkušeností však používání tohoto výjimečného nástroje jen málokdy splňuje kritéria stanovená interinstitucionální dohodou.

Je tomu tak v případě návrhu rozpočtu v roce 2008. Jak 200 milionů EUR pro program Galileo v roce 2008, tak 70 milionů EUR pro okruh IV na pokrytí vyšších potřeb společné zahraniční a bezpečnostní politiky slouží k řešení problémů, které bylo možné předvídat. I přes výhrady delegace Evropského parlamentu, která poukazovala na nedostatek financí pro družicovou navigaci a nedostatečné finance s ohledem na mezinárodní ambice Evropské unie, se nepodařilo přesvědčit Radu o potřebě vyšších příslušných rozpočtových přídělů.

Finanční výhled ve své závěrečné formě byl předzvěstí problémů, které se objevily při přípravě rozpočtu na rok 2008. Po pravdě řečeno Parlament v průběhu smírčího procesu řešil problémy, které vytvořila Rada. Vzhledem k překroucení této situace v médiích bychom měli vyvodit správné závěry do budoucna.

 
  
  

– Zpráva: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) Nemůžeme podpořit systém, který používá peníze daňových poplatníků na uvádění evropských zemědělských výrobků na trhy ve třetích zemích. Myslíme si, že těmto projektům je třeba zabraňovat, především v rozvojových zemích, jinak riskujeme poškození domácího průmyslu. Domníváme se, že by EU měla v těchto zemích podporovat místní zemědělství, a ne tam farmáře oslabovat. Prospívající místní výroba může pro tyto země znamenat hospodářský rozvoj a cestu směrem k rozvoji demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) Zjednodušení evropských právních předpisů o propagačních opatřeních na podporu zemědělských výrobků na vnitřním trhu a ve třetích zemích je pro rozvoj jednodušší a lépe zvládnutelné společné zemědělské politiky to nejdůležitější.

Souhlasím s návrhem Komise na zlepšení systému, především konsolidaci právních předpisů včetně sloučení dvou nařízení týkajících se vnitřního trhu a třetích zemí.

Hlasoval jsem pro zprávu pana Golika a rád bych zdůraznil, že se v ní mluví o potřebě věnovat větší pozornost otázkám propagace a podpory v jednáních se Světovou obchodní organizací.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. − (PL) Paní předsedající, hlasuji pro přijetí zprávy pana Golika týkající se návrhu nařízení Rady o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu a ve třetích zemích.

Zpravodaj správně upozornil na to, že pro dosažení pokroku při formulování jednoduché a účinné zemědělské politiky v Evropě je nutné zjednodušit systém Společenství o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu a ve třetích zemích.

Souhlasím s tím, že informační kampaně poslouží k tomu, aby si spotřebitelé byli plně vědomi udržitelné produkce společné zemědělské politiky, vysoké kvality zemědělských výrobků EU, organického farmářství a zdravotních aspektů.

.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písemně. (EL) Vzhledem k tomu, že výsledkem diskusí se Světovou obchodní organizací a přijatých závazků bude zrušení vývozních náhrad, snížení pomoci Společenství ve výši 20,1 miliard a snížení cen většiny zemědělských výrobků EU o 48–73 %, bude to mít tvrdé dopady na zemědělské výnosy.

Cílem Komise je v případě návrhu na směrnici zmařit negativní dopady vyplývající v minulosti ze Všeobecné dohody o clech a obchodu GATT a z předchozích reforem společné zemědělské politiky, které budou kvůli Světové obchodní organizaci a očekávaným reformám společné zemědělské politiky ještě intenzivnější. Důsledky se projeví především v oblasti prodeje zemědělských výrobků ve třetích zemích i v EU, neboť současně dojde k drastickému snížení dovozních cen a interní pomoci pro zemědělství Společenství.

Proto se objevil návrh propagačních a informačních programů. Finance určené na tyto programy však nemohou těmto důsledkům nijak pomoci čelit. Výsledkem bude zhoršení problémů s distribucí zemědělských výrobků Společenství ve třetích zemích i uvnitř EU, snížení výkupních cen a naprostá pohroma pro malé a střední zemědělce, kteří již dnes mají jen hraniční příjem. Na druhou stranu budou programy přinášet prospěch jen velkým zemědělským podnikům s konkurenčními výrobními náklady.

 
  
  

– Zpráva: Pedro Gueirrero (A6-0467/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury, jeden za čtyř pilířů společné rybářské politiky, prochází hlubokou restrukturalizací.

Jejími prioritami jsou revize aspektů týkajících se informací o produktech rybolovu pro spotřebitele a spravedlivější rozdělování hodnoty, kterou výrobky získávají během celého výrobního procesu (se zvláštním důrazem na prvotní prodej).

EU musí také najít řešení otázek „sociálního dumpingu“, což je dnes v některých třetích zemích běžná praxe a což snižuje schopnost našich produktů rybolovu obstát na trhu.

Tato zpráva chrání národní zájmy, a proto si zaslouží můj hlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Vítáme přijetí zprávy o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury, která vysílá jasný signál Evropské komisi, že je naprosto nutné provést zásadní revizi této společné organizaci trhů, aby se zvýšil její příspěvek k zajištění příjmů v odvětví, zlepšil se marketing produktů rybolovu a zvýšila se přidaná hodnota těchto produktů, zejména značným posílením finančních prostředků.

Vzhledem k tomu, že by měla společná organizace trhů přinést účinnou odpověď na to, proč byla vytvořena, a vzhledem k tomu, že za nejisté příjmy v odvětví rybolovu může především používaná forma marketingu, tvorba cen při prvotním prodeji a nepravidelnost rybolovu, litujeme, že výbor pro rybářství náš návrh zamítnul, i když jde do samého jádra problému a zahrnuje mimo jiné:

zavedení maximální výnosnosti;

– potřebu veřejné podpory a vytvoření účinných mechanismů tržních intervencí;

– přihlížení k výrobním nákladům při stanovování orientačních cen;

– zavedení finanční kompenzace v případě dobrovolného dočasného omezení úlovků nebo rybolovné činnosti.

Budeme nicméně za tato spravedlivá opatření dál intervenovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Společná organizace trhu s produkty rybolovu by měla zajistit stabilitu na trhu a zajistit subjektům v tomto odvětví příjem. Tyto cíle a samozřejmě cíle stanovené ve smlouvě ES jsou chvályhodné a měly by vést k prosperitě v evropských rybářských komunitách.

Pro tyto komunity však bohužel byly katastrofální poslední dva a půl dekády centralizované bruselské kontroly ve formě společné rybářské politiky. Prospívajícího trhu se zajištěnými pracovními místy nelze v rámci společné rybářské politiky dosáhnout a kontrolu řízení rybolovu je nutné vrátit národům závislým na rybolovu.

 
  
  

– Zpráva: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Jak jsme zdůraznili, vnitrostátní orgány již dlouho dodržují a zajišťují dodržování požadavků platných podle mezinárodních dohod z oblasti civilního letectví. Spolupráce mezi členskými státy EU a mezi těmito státy a jinými zeměmi funguje a toto fungování by se mělo dál podporovat a rozvíjet, ale při dodržení suverenity každého státu, práv zaměstnanců (zaručení sociální harmonizace, především použitím nejpříznivějších podmínek) a práv uživatelů.

Pravomoci všech členských států v oblasti civilního letectví se však postupně převádí na EU, což je obzvlášť negativní proces, když se děje v oblasti, kde nejsou jasně definované hranice.

Vytvoření Evropské agentury pro bezpečnost letectví znamená v podstatě další „krok“ tímto směrem. Mělo by se zdůraznit, že tato agentura bude odpovědná za provádění pravomocí, které v současnosti zajišťují vnitrostátní orgány. V zásadě jde o opatření, jejichž cílem je vytvořit tzv. „jednotné evropské nebe“ a dosáhnout liberalizace letecké přepravy a letecké navigace na úrovni EU. Tato liberalizace v zájmu finanční ziskovosti zpochybňuje práva zaměstnanců, kvalitu služeb a úroveň bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Zpráva pana Leichtfrieda ztělesňuje vrchol složitých jednání, do kterých je zapojen Parlament, Rada i Komise. Rozšíření pravomocí Evropské agentury pro bezpečnost letectví je významným krokem pro rozvoj bezpečnosti letectví v Evropě a moje skupina konečný kompromis podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, potvrzuji, že jsem pro zprávu pana Leichtfrieda hlasoval. Výsledkem jednání mezi Parlamentem a Radou za asistence Komise je tento text, který, i když nesplňuje všechny požadavky, které jsem podpořil, představuje dobrý kompromis. Rád bych zdůraznil významnou roli, kterou Evropská agentura pro bezpečnost letectví bude hrát při monitorování nejen letectví, ale také jednání společnosti. Agentura ponese odpovědnost za obnovování a vydávání osvědčení a licencí a za monitorování zavádění jednotných norem bezpečnosti.

Bude také moci udělovat pokuty, pokud zjistí, že není bezpečnost řádně dodržována. Mám proto radost z kompromisu, dosaženého u pozměňovacího návrhu 15, díky němuž se agentura stává plně nezávislou a nestrannou, včetně otázek týkajících se odvolávání licencí a udělování pokut. Chci také zdůraznit, že v rozvoji a práci tohoto orgánu budou hrát důležitou roli zaměstnanci. Proto plně sdílím výzvu zpravodaje na zlepšení statusu jejich práce, který by možná mohl čerpat z potenciálu služebního řádu zaměstnanců orgánů Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Budu hlasovat pro tuto zprávu a musím poblahopřát panu zpravodaji k odborné záležitosti velkého významu. Rád bych k tomu však vyslovil několik málo poznámek.

Pokud jde o licence pro členy posádky, tato otázka vyvolává v některých členských státech určité znepokojení a vyústila v rozhodný lobistický tlak ze strany odborů posádkového personálu. Domnívám se, že zpravodaj dosáhl kompromisu, který zklidní obavy některých členských států a přesto uznává význam personálu posádky. Některé aerolinky opravdu posádku zneužívají nejen tím, že s ní jednají jako s „číšníky na nebi“, ale zaměstnávají je na základě smluv s minimální mzdou, maximálním počtem hodin a ještě si musí platit své vlastní zaškolení.

Další důležitou věcí je, že Parlament schválil, že oblast civilního letectví (EU-OPS) nyní přechází do pravomoci Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Rád bych ale využil této příležitosti a Komisi a Evropské agentuře pro bezpečnost letectví připomenul, že časy letů a pohotovosti obsažené v podčásti Q nařízení EU-OPS nelze měnit, dokud nebude zadána studie o únavě a nebude konzultován širší průmysl.

A konečně doufám, že bude možné zavést po celé EU další body, týkající se bezpečnosti, včetně dveří do kokpitu a dohledu na příručními zavazadly.

 
  
  

– Zpráva: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Jak tomu obvykle bývá u nařízení v této oblasti, opírají se konkrétní cíle této zprávy o harmonizaci zákonů, předpisů a administrativních nařízení v členských státech, jejímž cílem je podpora rozvoje evropského vnitřního trhu, v tomto případě se jedná o výživová a zdravotní tvrzení na potravinách.

Návrh tvoří dva pozměňovací návrhy nařízení (ES) č. 1924/2006 Evropského parlamentu a Rady o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, a účelem návrhu je přijmout pro přiměřené přechodné období opatření týkající se zdravotních tvrzení spojených s vývojem a zdraví dětí.

Výživová tvrzení, která se v členském státě používala před 1. lednem 2006 podle platných vnitrostátních předpisů a nejsou zařazena do přílohy k nařízení (ES) č. 1924/2006, se mohou používat ještě tři roky poté, co nařízení vstoupí v platnost. Zdravotní tvrzení jiná, než týkající se vývoje a zdraví dětí, mohou také využít přechodných opatření uvedených v čl. 28 odst. 5 a 6 nařízení. Podobná přechodná opatření se nyní poskytují pro tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu kvůli kontrolám, které je nutné provádět u zdravotních a výživových tvrzení. I když je zdravé jídlo základem pro dlouhý aktivní život, je pro spotřebitele také důležité získat přiměřené informace. Spotřebitelé byli příliš dlouho klamáni tvrzeními, která někteří výrobci uváděli na oblíbených výrobcích o výživových a zdravotních vlastnostech těchto výrobků. Vyzývám Komisi, aby věnovala veškerý potřebný čas tomu, aby evropští občané dostávali adekvátně jasné informace.

 
  
  

– Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), písemně. − (NL) O liberalizaci trhu s automobilovými díly se vášnivě diskutuje již od roku 1993. Myslím, že zrušení práv k průmyslovým vzorům u viditelných automobilových dílů bylo potřebné již dlouho. Proto z celého srdce podporuji návrh Komise, neboť jednotný trh s těmito díly v současnosti řádně nefunguje.

Když je nutné provést výměnu funkčních dílů jako jsou zpětná vnější zrcátka a světlomety, musí být běžně dostupné díly potřebné k opravení vozu do jeho předchozí podoby. Jsem pro co nejrychlejší evropskou liberalizaci, takže podporuji co nejkratší možné přechodné období – pět let. Hlasuji pochopitelně proti pozměňujícím návrhům, díky nimž by členské státy mohly v otázce liberalizace přešlapovat během přechodného období na místě.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Tato zpráva obsahuje některé pozměňovací návrhy k návrhu směrnice o liberalizaci sekundárního trhu v náhradními díly, která platí pro automobilový průmysl, strojírenský průmysl a průmysl s výrobními prostředky a spotřebním zbožím.

Návrh Komise se zasazuje o nechráněné trhy, zatímco zpráva o přechodné pětileté období pro země, kde existuje ochrana trhu, což je případ Portugalska.

Víme, že na jedné straně vedou chráněné trhy k tomu, že velké podniky vytváří na trhu s náhradními díly monopol, protože na chráněných trzích musí spotřebitel kupovat poškozený nebo vadný díl u původního výrobce. Argumentem je, že nesmí dojít ke změně průmyslového vzoru a nejznámějším příkladem je automobilový průmysl, ačkoli návrh se týká směrnice, jež platí i pro jiná průmyslová odvětví. V praxi ale dochází k případům, kdy si výměna jediného dílu vyžádá celou kombinací dílů a s tím spojené výlohy pro spotřebitele.

Na druhé straně jsou ale v Portugalsku továrny spojené především s automobilovým průmyslem, které fungují dál díky své výrobě náhradních dílů pro dobře známé značky a „liberalizace“ trhu by pro ně znamenala vážné problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), písemně. – (FR) V případě zprávy pana Lehneho o právní ochraně průmyslových vzorů jsem se rozhodla podpořit a spolupodepsat pozměňující návrh na osmileté přechodné období, než dojde k úplné liberalizaci práv na duševní vlastnictví u náhradních dílů, které slouží k navrácení původního vzhledu u složitých výrobků jako jsou automobily. Studie dopadu prozatím neprokázaly žádné významné snížení spotřebitelských cen těchto dílů v členských státech, kde již k liberalizaci došlo.

Jsem také přesvědčená, že Evropská unie zde podkopává své vlastní zájmy. Jiné části světa svůj průmysl chrání pomocí práv na duševní vlastnictví a Evropská unie, která navíc prohlašuje, že chce chránit spotřebitele a bojovat s paděláním, zde nejde správným směrem.

V sázce je hospodářská rovnováha automobilového odvětví a bezpečnost evropských automobilistů.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Směrnice o právní ochraně průmyslových vzorů, která byla předložena sněmovně, navrhuje úplnou liberalizaci trhu s náhradními díly, především v automobilovém odvětví.

Zpravodajův text významným způsobem návrh mění, zavádí především možnost, aby si členské státy zachovaly právní předpisy striktně chránící průmyslové vzory pro příštích pět let. Při zachování monopolu výrobců na výrobu náhradních dílů jde především o to, aby se zabránilo přesunu výroby do zemí jako Turecko, Brazílie nebo Korea, kde výroba probíhá levněji a v menší kvalitě.

Příliš rychlá liberalizace tohoto odvětví by mohla také znamenat velká rizika, zejména pokud jde o bezpečnost. Pokud totiž ztratí výrobci odpovědnost nad výrobou náhradních dílů, nic a priori nezajistí, že se budou shodovat se specifikacemi a že bude jejich kvalita dostatečně vysoká. Ochranu a bezpečnost uživatelů musíme klást před jakékoliv ekonomické nebo politické úvahy.

Brusel se takto po poštách, železnici, energetice a elektrárenském odvětví zaměřuje nyní na automobilovou výrobu. Zdá se, že ultraglobalizační logika a deregulace vynucená ideologickými důvody nemá hranice.

(Vysvětlení hlasování zkráceno podle čl. 163 odst. 1 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. − (PL) Paní předsedající, vnitřní trh je velice složitá struktura, která již roky úspěšně udržuje rovnováhu mezi zájmy různých skupin, které na něm závisejí.

Cílem této směrnice je dosáhnout úplné liberalizace druhotného trhu s náhradními díly. Na jedné straně proto máme rozsáhlou skupinu výrobců náhradních dílů, kteří se domáhají svých práv týkajících se volné konkurence a zákazu tržního monopolu; na druhé straně máme výrobce automobilů (a zde se samozřejmě zaměřujeme na automobilový průmysl), kteří při obraně svého práva na výrobu náhradních dílů argumentují zákonnou ochranou průmyslových vzorů.

V této situaci, která se na první pohled jeví jako neřešitelná, podporuji přístup zpravodaje, který navrhuje systém, podle něhož by měly být průmyslové vzory chráněné po určitou omezenou dobu. V praxi by tato ochranná doba mohla být úzce spjatá s dobou životnosti celého výrobku.

Souhlasím také se zpravodajem, že v okamžiku uvedení nového chráněného vzoru by mohla skončit ochrana náhradních dílů používaných u předchozího vzoru. Skončila by i ve chvíli, kdy se přestane vyrábět průmyslový vzor, za který již není náhrada. Tento návrh se mi jeví jako nejvhodnější a nejlépe chránící zájmy zúčastněných skupin.

Podporuji také návrh na přechodné uspořádání, pomocí něhož si mohou členské státy, podle jejichž právních předpisů existuje ochrana průmyslových vzorů u součástek, zachovat tuto ochranu průmyslových vzorů po dobu pěti let poté, co směrnice vstoupí v platnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Podpořil jsem kompromisní balíček a odmítl pozměňující návrhy na rozšíření přechodného období na „klauzuli o opravě“.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písemně. − Podporuji konkurenční evropský trh s náhradními díly. Spotřebitelům to zajistí nízké náklady a podpoří se tím podnikání malých a středních firem. Podporuji proto návrh Komise, který chce otevřít trh s náhradními díly konkurenci.

Jako takový nejsem schopen podpořit pozměňující návrhy na prodloužení doby, než bude trh liberalizován, až na 8 let. Tím by se zpomalil postup při dosahování našeho cíle, kterým je konkurenční trh s náhradními díly.

 
  
  

– Zpráva: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písemně. − (SV) Hlasujeme proti zprávě a proti návrhu Komise, a to z následujících důvodů:

– Doufali jsme, že reforma přinese daňovým poplatníkům v Unii úsporu a vinařský průmysl již nebude závislý na financování pomocí společné zemědělské politiky. Domníváme se, že z dlouhodobého hlediska je nutné zrušit dotace Společenství pro evropské výrobce vína financované z daní.

- Myslíme si, že je trestuhodné používat peníze daňových poplatníků na prodej evropských vín. Je to v rozporu se strategií Parlamentu týkající se alkoholu, která hájí omezující pohled na prodej alkoholických nápojů. V této souvislosti je zvýšení výdajů na marketingové účely politováníhodným odrazem dvojích norem.

– Nesouhlasíme rovněž s návrhy na podporu používání peněz evropských daňových poplatníků na prodej vín ve třetích zemích. Myslíme si, že při prodeji evropských vín především v rozvojových zemích je třeba postupovat uvážlivě, jinak riskujeme utlumení domácího průmyslu. Unie by neměla podkopávat místní výrobce v rozvojových zemích, ale raději je podporovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Paní předsedající, hlasuji proti této zprávě, ne kvůli celkovému přístupu pana Castiglioneho, který zahrnuje některé pozitivní body jako stanovení kvantitativních limitů a environmentální slučitelnost při klučení, zákaz používání moštu odjinud než z EU a rozšíření opatření, které mohou členské státy řídit samostatně. Podle mého názoru je však nebezpečným bodem podpora doslazování a ustanovení, podle kterého nemusí být takovýto postup uveden na informačním štítku pro spotřebitele. Stejně tak je sporná pasáž o takzvaných ovocných vínech, stejně jako celkový přístup zprávy k moštu. Jako Ital doufám, že pan ministr De Castro a jeho kolegové budou schopni vyjednat právní referenční rámec, který bude uctivější ke kvalitě a k právům spotřebitele.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. − (PL) Paní předsedající, zprávu pana Castigliona k návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem plně podporuji.

Vytvoření trhu s vínem, který se bude řídit prostými a efektivními pravidly výroby a zásadami zdravé konkurence na trhu Společenství nejen že zlepší kvalitu evropských výrobků, ale zvýší i životní podmínky zemědělců.

Je také důležité, aby spotřebitelé znali výrobní cyklus daného výrobku a jeho přesný původ.

Toto opatření bude rovněž zcela určitě prospěšné pro výrobu ovocného vína v mé vlastní zemi, a proto tuto zprávu podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasujeme proti této zprávě, protože nijak výrazně nemění nejdůležitější aspekty špatného návrhu Evropské komise o vinicích a vinařském odvětví.

Jak jsme již řekli, s tímto liberálním postojem, který podporuje odstranění společné organizace trhu s vínem, nesouhlasíme. Evropský parlament se tím zabýval a nakonec připustil přidávání cukru a zvýšil možné poměry ve srovnání s předchozími platnými předpisy.

Jedním z nejdůležitějších aspektů je však to, že od roku 2013 nechává celou otázku liberalizace vysazování vinic otevřenou, přestože zpravodaj uznává, že to povede jen ke koncentraci výroby v rukách největších vinařů, kteří již dostávají velké veřejné dotací a mají jiná privilegia.

Litujeme rovněž toho, že nebyly přijaty naše návrhy na udržení práv na výsadbu a podporu restrukturalizace vinic, především rodinných farem, malých a středních vinařů a vinařských družstev, i když s uspokojením kvitujeme, že některé návrhy přijaty byly, zejména návrh obhajující destilaci alkoholu určeného k pití.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. − (PT) I když souhlasím s tím, že je nutné společnou organizaci trhu s vínem reformovat, a návrh Evropské komise celkem vzato podporuji, domnívám se, že zpráva pana Castiglioneho představuje důležitý příspěvek, přinášející některé pozměňovací návrhy, které dokument Komise značným způsobem vylepšují.

Mezi jinými pozitivními body se chci zmínit o zavedení možnosti pokračující podpory pro destilaci alkoholu určeného k pití.

Hlasoval jsem pro pozměňující návrhy 33 a 223, protože se domnívám, že liberalizace odvětví nemůže být náhlá, a proti pozměňujícím návrhům 314, 347, 293 a 217, protože nesouhlasím se zavedením možnosti dál pokračovat s doslazováním, což je postup, který by mohl mezi výrobci způsobit nerovnováhu, a proto v tomto podporuji původní text Evropské komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písemně. – (FR) Vítám hlavní myšlenku této zprávy, která představuje úplnou revizi návrhu Evropské komise, který počítal s masivním vyklučením 400 000 hektarů vinic. Tento návrh nebral v úvahu sociální situaci ve vinařství a měl by za následek rozšíření půdy ležící ladem na úkor krajiny. Zpráva považuje klučení za potenciálně užitečné opatření, které má být nabízeno na dobrovolné bázi.

Další pozitivní návrh se týká možnosti zavedení restrukturalizačních opatření ve vinařském průmyslu. Evropský vinařský průmysl potřebuje silné a úspěšné odborníky, kteří budou schopní čelit mezinárodní konkurenci.

Na druhé straně je část věnovaná prevenci krizí sice nutná, ale ne dostatečně. Vzhledem k variabilnosti výroby by navrhovaná opatření měla jen utišující účinek. Chybí skutečný nástroj na řízení krizí, který přinese existujícím opatřením něco nového.

A konečně mi tu schází označení při používání doslazování sacharózou: na etiketě by se to spotřebitel měl jasně a transparentně dozvědět.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písemně. − (DE) Komise se ve společné organizaci trhu s vínem snaží brát ohled na zvláštní charakteristiky vinařských regionů, na které deleguje větší odpovědnost a vytváří větší prostor pro iniciativu.

Evropský parlament dnes tyto velké cíle zanesl na papír. Máme v naše návrhy, které přijali všichni členové Parlamentu ze všech členských států, absolutní důvěru. Evropské vinařství je součástí našeho dědictví. Kolébka světové produkce vína je zde, v Evropě. Vinařství znamená obchod, příjem a pracovní místa. Není úkolem Komise snažit se dosáhnout rovnováhy na trhu omezením výroby nebo změnou pravidel, která výrobu znemožní. Je však úkolem Komise chránit náš podíl na světových trzích a zajistit, aby se našim výrobkům dostalo mezinárodní prestiže, kterou si zaslouží. Cílem nesmí být omezení trhu, ale otevření nových trhů. Proč bychom měli měnit vinařské metody u vín, která se dobře prodávají? Naše vinařské metody mají kořeny ve starých kulturách a tradicích.

Evropský parlament dnes jasně potvrdil svou podporu dalším tržním opatřením, národním rozpočtům a prostoru pro regionální iniciativy, pro sociálně citlivé utlumování intervenčních opatření a pro zachování stávajících enologických metod, jinými slovy pro přidávání sacharózy a rektifikovaného moštového koncentrátu, přičemž tato aditiva se pomocí dalších subvencí pro rektifikovaný moštový koncentrát dostala na stejnou úroveň.

Doufám, že naše návrhy budou začleněny do nové společné organizace trhu s vínem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. − (DE) V letech, kdy jsou podmínky pro pěstování révy nepříznivé a je málo slunce, není v hroznech dostatek fruktózy na vytvoření objemu alkoholu nutného k fermentaci. Z tohoto důvodu se přidává cukr, který chuť vína nijak nezhoršuje. Rozhodující je to, aby byl cukr přidán před procesem fermentace, a ne potom, což znamená, že se nejedná o doslazování kyselého vína a přidávání cukru je možné jen u stolních a přírodních vín.

Tak by tomu mělo být i v budoucnu. Plán Komise nahradit cukr z cukrové řepy, který byl doposud standardním aditivem, hroznovým moštem z jižních regionů, kde mají výrobci přebytky, neuspěl. Nehledě na vášnivou debatu mezi experty o změnách v chuti, je tu i environmentální argument. Není podle mě rozumné přepravovat hroznový mošt napříč celou Evropou do míst, kde již mají své vlastní zásoby cukru z cukrové řepy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Pozměňující návrhy ke zprávě, o které dnes hlasovat, jsou poměrně směšné. Například: rozhodování o množství cukru, které má být v různých druzích vína, by se mělo ve skutečnosti nechat na spotřebitelích, kteří si výrobky kupují. Nemělo by se to určovat při rozhodovacích procesech institucí EU.

Producentům v jiných částech světa se daří vyrábět vína, která jsou pro chuťové buňky evropských spotřebitelů zajímavá, a současně jsou levnější než evropská vína. Podle většiny v Evropském parlamentu se s tím musí bojovat načerpáním dalších peněz do zemědělské politiky a vedením nejrůznějších kampaní.

Není pochyb o tom, že se v Evropě vyrábí vynikající vína. Zásadné otázkou je, zda je správné vytěsnit chudší země, abychom podpořili produkci evropského vína.

Při diskusi o produkci vína je důležité brát v úvahu všechny faktory včetně zájmů veřejného zdraví. To ve zprávě chybí.

Z tohoto důvodu jsem hlasoval proti návrhu Komise a zprávě Evropského parlamentu. Producenti vína by měli podnikat na svobodném trhu, a ne jako v současnosti dostávat rozsáhlé dotace EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), písemně. (FR) Nad vinaři z oblasti Languedoc-Roussillon, pro kterou je charakteristický žlutý okcitánský kříž na červeném podkladu, a století vinařských revolt, od Marcelina Alberta v roce 1907 po André Castéru v roce 1976, nad vinaři, jejichž půda se táhne od Rýna po Garonnu, visí hrozba Evropské komise. Ta je chce odklidit a jejich půdu osázet koloniemi penzistů z Británie. Pijáci čaje mají vystrnadit lidi, kteří pěstují vinnou révu a vyrábí víno v oblastech Minervois, Corbičres a Costičres nebo pěstují révu Picpoul.

To je zločin proti civilizaci! A to vše se páchá pod lživou zástěrkou údajné nadprodukce. Jaké je ale pravda?

Ve Španělsku a v Itálii je 150 000 hektarů nelegálních vinic. Tyto nelegální vinice by se měly vyklučit, protože když je řeč o nadprodukci, jde ve skutečnosti o naddovoz 12 milionů hektolitrů ročně.

Navíc za každou révu, kterou vytrhneme, se na pobřeží Tichého oceánu vysadí jiná; a když se naučí pít vino Čína, bude nám samotným pravděpodobně víno chybět.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Zdá se, že Komisi s návrhem na reformu vinařské produkce podařilo dosáhnout dalšího mistrovského kousku. Na jedné straně se snaží vysušit evropská vinná jezera pomocí finančních odměn pro ty, kdo zmenší plochu s vinicemi, zatímco na druhé straně počítá s tím, že po roce 2013 bude možné vysazovat vinice kdekoliv. Pokud se však omezení pěstování zruší, bude náročné pěstování vína ve svazích nerealizovatelné.

Jako by vinaři neměli už dost obav o svou existenci, plánovaný zákaz doslazování by připravil celou severní Evropu o sklizeň v letech s relativně malým množstvím slunečního svitu, kdežto zrušení subvencí na koncentrovaný hroznový mošt nakonec znemožní produkci vína i v jižní Evropě. K tomu přidejte sporný zákaz označení „stolní víno“, který by nevyhnutelně vedl k přesycení různými víny nejnižší kategorie, a začíná být nemožné vyhnout se dojmu, že autoři této reformy prostě nemají dostatek zkušeností a citlivosti. Zpráva pana Castiglioneho představuje zlepšení těchto návrhů, proto jsem pro ni hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), in writing.(FR) Moji kolegové i já jsme zprávu Giuseppe Castiglioneho o společné organizaci trhů s vínem velkou většinou schválili.

Podpořil jsem především čtyři pozměňovací návrhy, které považuji za nejdůležitější pro ochranu evropského vinařství, především v Burgundsku a Franche-Comté, ale také pro zlepšení jeho konkurenceschopnosti.

Hlasoval jsem pro pozměňující návrh 271, který stojí proti plánu Komise ukončit chaptalizaci. Je totiž velice důležité tradiční vinařskou metodu chaptalizace zachovat. Používá se v mnoha regionech Evropy, včetně Burgundska a Franche-Comté, kde jsem byl zvolen.

Podpořil jsem i pozměňující návrh 33 a 233 proti úplné liberalizaci výsadby od 1. ledna 2014: zájmy vinařů přikazují vyčkat do konce režimu klučení, abychom zjistili, jak bylo efektivní, než budeme uvažovat o liberalizaci.

A konečně jsem hlasoval pro pozměňující návrh 107 na zachování povinné destilace.

Celkově jsem s pozměňovacími návrhy, které Parlament odhlasoval, spokojený, proto jsem tuto zprávu podpořil a doufám, že bude mít pozitivní vliv na Radu ve složení pro zemědělství, která se sejde 17.–19. prosince a bude jednat o zájmech našich regionů.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasuji pro zprávu našeho váženého kolegy pana Castiglioneho. Již dlouho potřebujeme reformu odvětví vína, která obnoví rozmach a konkurenceschopnost vín Společenství a evropským producentům umožní znovu si podmanit dávné trhy a získat nové. Evropští a především italští výrobci čelí nelítostné konkurenci nových výrobců.

Není to způsobeno ani tak poklesem spotřeby uvnitř EU, jako spíš příliš vysokými výrobními náklady, příliš přísnými a složitými předpisy, které často omezují možnost upravit výrobu podle změn v poptávce a příliš bázlivou reklamní a marketingovou politikou. Musíme především kvalitu evropských a italských vín řádně zhodnotit. Aby Evropská unie mohla upevnit své vedoucí postavení ve vinařském odvětví, měla by se reforma společné organizace trhu zaměřit především na zlepšování kvality, což znamená propagaci, ochranu a posílení regionálních značek, označování původu a zeměpisného označení, které představují kvalitu evropských výrobků na světovém trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písemně. (DE) V letech, kdy jsou podmínky pro pěstování révy nepříznivé a je málo slunce, není v hroznech dostatek fruktózy na vytvoření objemu alkoholu nutného k fermentaci. Z tohoto důvodu se přidává cukr, který chuť vína nijak nezhoršuje. Rozhodující je to, aby byl cukr přidán před procesem fermentace, a nikoliv potom, což znamená, že se nejedná o doslazování kyselého vína a přidávání cukru je možné jen u stolních a přírodních vín. Tak by tomu mělo být i v budoucnu. Plán Komise nahradit cukr z cukrové řepy, který byl doposud standardním aditivem, hroznovým moštem z jižních regionů, kde mají výrobci přebytky, neuspěl.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu, ale je zde ještě stále hodně věcí, které se Parlament rozhodl neřešit, především jde o to, aby bylo odvětví více konkurenceschopné vůči dovozům ze třetích zemí, a o zlepšení kvality vína vyráběného na úrovni EU. Vnitrostátní a regionální priority se bohužel vydaly cestou programu trvalých reforem.

V Evropě musíme kvalitu našeho vína chránit a musíme také vyřešit otázku výroby kvalitních vín za dostupnou cenu. Není pochyb o tom, že se návrhy Komise rozmělnily. Můj návrh na zrušení kritérií de minimis a návrhy na zachování chaptalizace naštěstí Parlament přijal. Tyto návrhy jsou pro severní země a mé vlastní výrobce ve Velké Británii zásadní.

Evropské vinařství stále čelí mnoha hrozbám a v EU vidíme své vlastní trhy, jak společně mizí ve prospěch zemí Nového světa.

Ale proč? Protože umí vyrábět vína vynikající kvality za dostupné ceny a s marketingovou strategií, která se opírá o to, co spotřebitel ve 21. století chce; ne o to, co Římané zasadili ve 3. století. Potřebujeme kvalitu, ne kvantitu, a potřebujeme vyrábět víno, které za peníze nabízí kvalitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Trh s vínem v EU závisí na široké škále odrůd a na trvale udržitelné místní produkci. Pro mnoho lidí má otázka vína stejně blízko k otázce kultury jako samotný jazyk. Proto bylo dnešní hlasování tak problematické.

Dopad označování doslazování nebo upírání práva vinařů používat cukerné přídatné látky by mělo prohibitivní účinky na produkci vína v severní Evropě. Mnoho vynikajících vín nyní pochází z Velké Británie a především z jihozápadní Anglie. Je tomu tak od doby, kdy do Velké Británie poprvé přivezli víno Římané.

Hlasoval jsem pro udržení této tradice a pro otevřený trh.

 
  
  

- Návrh usnesení: Boj proti terorismu (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písemně. − Konzervativci hlasovali proti tomuto usnesení, neboť zaprvé by se podle návrhu měla EU více zapojit skrze navrhovanou reformní smlouvu, čímž by se kompetence EU rozšířily do vysoce citlivé oblasti národní bezpečnosti. Konzervativci věří v silné partnerství na globální úrovni se všemi národy bojujícími proti terorismu a především s našimi americkými spojenci. Tento návrh neuznává u této otázky potřebu spolupráce, spíše než harmonizace.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), písemně. − Delegace britských socialistů (EPLP) usnesení o terorismu uvítala a hlasovala pro něj. I když není konečná verze usnesení, které Evropský parlament přijal, dokonalá, uznáváme, že je důležité vyslat jasný, jednoznačný signál těm, kdo ohrožují náš způsob života, že před nimi neustoupíme.

Delegace britských socialistů je přesvědčena, že EU může a udělá vše proto, aby porazila terorismus a že tohoto zásadního cíle dosáhneme pravděpodobněji společně se sousedními členskými státy a mezinárodními spojenci, než izolacionistickými politikami.

Přebíráme plnou odpovědnost za naši roli jako členů Parlamentu, jež tkví v pečlivém přezkoumání návrhů Komise na tomto poli a zajištění toho, aby veškeré přijímané právní předpisy byly vhodné, přiměřené a dodržovaly základní práva našich občanů. Budeme nadále kritičtí ke spojenecké politice, pokud se v ní objeví politické rozdíly, nicméně uznáváme a vítáme pokračující spolupráci mezi EU a demokratickými státy, především důležitý vztah mezi EU a USA na poli ministerstev spravedlnosti a vnitra. Jsme přesvědčeni, že ty, kdo se snaží zničit naše hodnoty a principy pomocí násilí a nenávisti porazíme cestou spolupráce s našimi spojenci, a ne cestou nepřátelství nebo odplaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písemně. (PL) Paní předsedající, členské státy EU mají povinnost bojovat proti terorismu ve všech jeho formách, pokud to zůstane v mezích zákona a dodržování lidských a občanských práv a svobod. Boj proti terorismu překračuje národní hranice, a potřeba mezinárodní spolupráce je tedy zjevná.

Všechny instituce a orgány, které dávají do boje s terorismem speciální síly, musí být bezpodmínečně podléhat plné demokratické kontrole nezávislé justice.

Válka s terorismem nemůže – jak se o to pokouší dnes přijatá rezoluce – sloužit ke zvýšení policejních a soudních pravomocí Bruselu na náklady členských států. Proto jsem dnešní usnesení o terorismu v EU nepodpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písemně. (FR) Terorismus se stal víc než kdy jindy společnou hrozbou pro bezpečnost všech občanů Evropské unie. Skupina PPE-DE proto udělala z boje proti terorismu jednu ze svých priorit a přála si, aby bylo v tomto směru přijato usnesení.

Předložené usnesení zdůrazňuje obtížnou, ale nezbytnou rovnováhu mezi bezpečností a dodržováním individuálních svobod. V našich evropských demokraciích totiž musíme dávat pozor na to, aby nástroje použité v boji proti terorismu byly přiměřené a neohrozily osobní svobody jakéhokoliv z našich občanů.

Současně však nesmíme zapomínat, že hlavním cílem Unie je bránit právo každého evropského občana na život a bezpečnost a tohoto cíle se dosahuje tím, že zabráníme terorismu a budeme s ním bojovat.

Je politováníhodné, že řada velice disproporcionálních a v některých případech neoprávněných ustanovení rovnováhu tohoto textu porušila. I před pozměňující návrhy, které přinesla naše skupina, neodpovídá text, který byl nakonec ve sněmovně přijat, ani duchu, ani linii našeho postoje, a proto jsem hlasoval proti tomuto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) I když toto usnesení obsahuje prvky, které odsuzují, i když jen mírně, porušování lidských práv ve jménu takzvaného „boje proti terorismu“ – což je věc, kterou jsme od počátku jasně a pevně odsuzovali – nedistancuje se od boje, v rámci kterého je přehlíženo mezinárodní právo a jehož jménem se praktikuje státní terorismus, ani se nesnaží ho zpochybňovat.

Ano, je určitě třeba odsoudit porušování práv na spravedlivý soud a ochranu osobních údajů, nedostatek transparentnosti a demokratické kontroly a odmítání Rady nést odpovědnost za „zneužívání pravomocí pod záminkou boje proti terorismu, především v případě mimořádných akcí CIA a tajných věznic“.

Nemůžeme nicméně akceptovat, že Parlament pod záminkou takzvaného boje proti terorismu „vřele vítá přijetí nové reformní smlouvy“ a vyzývá „členské státy, aby ji ratifikovaly“; že se musí opět zdůraznit, že „Spojené státy jsou v této oblasti významným partnerem“ a zahraniční politiku USA přitom máme přebrat se vším všudy; nebo že bychom měli vyžadovat „posílení pravomocí Europolu“, kterému má být poskytnuta „nezávislá pravomoc vést vyšetřování“.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Dnešní návrh usnesení o boji proti terorismu nemohu podpořit z řady důvodů.

Za prvé nesdílím nadšení z reformní smlouvy (Lisabonské smlouvy). Nemyslím si, že reformní smlouva udělá z Evropy bezpečné místo pro občany členských států.

Mám také obavy týkající se otázek občanských svobod v návrhu usnesení. Tento návrh usnesení obsahuje sice několik vynikajících bodů, ale je nevyrovnaný a dává příliš velký důraz na legislativní a bezpečnostní spolupráci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Evropa se pro teroristy stala víc než cílem, protože sama sebe nechala degradovat do role komplice při porušování mezinárodního práva a lidských práv ve jménu zahraniční politiky USA a také proto, že se jí nepodařilo působit jako čestný zprostředkovatel v palestinské otázce. Je nejvyšší čas, aby EU uznala, že masová imigrace z islámského světa znamená potenciální bezpečnostní riziko, především proto, že z emigrace do Evropy se stal prostředek, jak získat status mučedníka a infiltrace křesťanského Západu muslimskými přistěhovalci bylo vyhlášeno náboženským cílem.

Místo aby EU podle toho zareagovala a usilovala o okamžité zastavení přistěhovalectví z islámských zemí a pustila se do repatriace nelegálních přistěhovalců, přijala velmi opatrný postoj, aby nerozčílila Muslimy, kteří tu již jsou. Hlavně proto, že zpráva hledí na reformní smlouvu EU, která pohrdá demokracií, jako na lék proti terorismu, hlasoval jsem dnes proti ní.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písemně. − (IT) Požádali jsme Evropský parlament, aby se vážně zabýval problémem terorismu, na červencovém dílčím zasedání. Nějaká osvícená osoba však rozhodla, že se o tom bude debatovat v září a hlasovat v prosinci: dalších promarněných pět měsíců a ještě další slova zaměřená spíše na obranu práv na svobodu projevu teroristů, kteří stále častěji využívají informační sítě, než na ochranu bezpečnosti obyvatel Evropy a jiných zemí napadených terorismem.

Udělujeme Sacharovovu cenu panu Osmanovi a necháme ho samotného bojovat a bránit životy milionů lidí v Dárfúru, dál přehlížíme násilnosti islámských fundamentalistů v Somálsku a roníme krokodýlí slzy nad 50 oběťmi v Alžírsku.

Hanba!

Z tohoto důvodu nemohu vaše usnesení podpořit a hlasuji proti němu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. (EL) Usnesení Evropského parlamentu se rovná a v mnoha ohledech i převyšuje reakcionářskou politiku a protidemokratická opatření EU, která pod záminkou boje proti terorismu omezuje základní osobní práva a demokratické svobody pracujících. Požaduje stále větší posilování policejní a soudní spolupráce mezi donucovacími mechanismy a tajnými bezpečnostními službami členských států, Europolem a Eurojustem a stále větší efektivitu při používání databází SIS II a VIS, aby se rozšířila a zvýšila efektivita monitorování a evidence informací o pracujících po celé EU. Nejen že se usnesení plně připojuje k novému rozměru, který EU dává své „strategii boje proti terorismu“, tzn. k boji a předcházení takzvané „násilné radikalizace“, ale požaduje, aby tato strategie bojovala a byla mimo jiné zacílena proti „navádění k násilným akcím“. Tato strategie proti „radikalizaci“ odhaluje skutečný cíl takzvané „protiteroristické“ politiky EU a jejích donucovacích mechanismů: tím jsou všichni ti, kdo odmítají přijmout a zpochybňují její reakcionářskou politiku. Bez ohledu na to, kolik usnesení prošlo ústy politických mluvčích monopolů, nezastaví opoziční hnutí a nezastaví neustálý nárůst názorů zpochybňujících samotnou EU jako imperialistický mezistátní svaz evropského kapitálu.

 
  
  

- Návrh usnesení: Legislativní a pracovní plán Komise pro rok 2008 (B6-0500/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE-DE), písemně. − Delegace strany Fine Gael v Evropském parlamentu hlasovala proti bodu 16 usnesení o legislativním a pracovním plánu Komise pro rok 2008 a naprosto odmítáme jakoukoli iniciativu EU na zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Vítáme fakt, že Komise nemá ve svém programu na příští rok v úmyslu navrhnout právní úpravy v této otázce.

Daňová soutěž je pro podporu růstu životně důležitá, přitahuje investory a členským státům především v eurozóně umožňuje řídit svá hospodářství. Evropská centrální banka stanovuje úrokové sazby a Pakt stability a růstu stanovuje úvěrové a inflační potřeby v eurozóně, proto je daňová politika jedním z nejdůležitějších nástrojů, který členským státům eurozóny po přijetí smlouvy zbyl a musí být zachován.

Poslanci za stranu Fine Gael se domnívají, že společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob v EU by nakonec vedl k vytvoření jediné daňové sazby v Evropě a jsou naprosto proti tomu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Hlasujeme proti tomuto usnesení, protože nesouhlasíme s návrhy vyjadřujícími naše vážné obavy ohledně zrychlování procesu liberalizace a deregulace, ke kterému dochází v mnoha odvětvích a které znamená hrozbu pro zaměstnanost, kvalitu poskytovaných služeb a budoucnost veřejných služeb v EU. To, co zůstává, je nasměrováno proti státu jako poskytovateli služeb obecného zájmu, neboť celý důraz je kladen na liberalizaci.

Měnová a daňová politika EU byla také restriktivní, hlavním cílem bylo stabilizovat ceny a konsolidovat rozpočet v souladu s Paktem stability a růstu, i když víme, že proces nominální konvergence má na hospodářský růst a zaměstnanost, hospodářskou a sociální konvergenci mezi členskými státy EU a veřejné investice opačný účinek.

Klade důraz také na neoliberální Lisabonskou strategii, která byla hlavním nástrojem EU na podporu liberalizace a privatizace služeb a veřejných zařízení, flexibilitu a přizpůsobivost pracovních trhů, snížení mezd a otevírání velké části sociálního zabezpečení včetně důchodů a zdravotnictví soukromým zájmům.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písemně. − (PL) Paní předsedající, pracovní plán Komise pro rok 2008 zaujímá složitý přístup zacílený na zavádění vize Evropy splňující budoucí očekávání svých obyvatel. Hlavní priority Evropské komise pro nadcházející rok jsou činnosti zaměřené na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a řízení toků přistěhovalců. Týkají se také změny klimatu, energetiky, budoucího rozšiřování EU a působení na mezinárodní scéně.

Mělo by se zdůraznit, že pracovní plán byl vytvořen na základě detailní diskuse s ostatními institucemi včetně otázek, o kterých se nedávno jednalo při rozpravě o globalizaci na neoficiálním zasedání Rady v Lisabonu. Program zahrnuje také priority v oblasti komunikací, což je další krok Komise v jejím úsilí o zlepšení toku informací o EU k občanům Evropy.

S potěšením jsem přivítal oznámení o novém přístupu k uplatňování zásady subsidiarity a nezávislého hodnocení důsledků navrhovaných právních úprav, aby nedocházelo v budoucnu k omylům. Srdečně také vítáme návrhy na nové právní předpisy zlepšující situaci žen, zejména při ladění požadavků rodinného a pracovního života – což je významný krok v boji proti přirozené sazbě růstu v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Mezi mnoha aspekty, které ospravedlňují kritický postoj k této otázce, bych se chtěl soustředit na jednu z priorit pro rok 2008, kterou popsal pan předseda Komise jako jednu z nejdůležitějších: ratifikaci návrhu Smlouvy o Evropské unii.

Většina v EP „vítá závazek Komise podpořit ratifikaci reformní smlouvy“, „vybízí Komisi… aby zintenzívnila své úsilí v oblasti efektivnější politiky komunikace a dosáhla toho, že budou občané činnost EU lépe chápat… s ohledem na přípravu ratifikace reformované smlouvy a evropských voleb v roce 2009“ a „žádá Komisi, aby jasně specifikovala, jak chce zavést do praxe obsah svých priorit,… především prioritu týkající se reformní smlouvy.“

Vzhledem k tomu, jakou nepřijatelnou roli hrála Komise během referend o takzvané „evropské ústavě“ v roce 2005, budou tyto dlouho proklamovaní a nyní potvrzené úmysly představovat, pokud se konkretizují, opravdové vměšování do procesu ratifikace, což je věcí každého členského státu.

Je to ze strany předsedy Komise velký rozpor, neboť ten na otázku o procesu ratifikace odpověděl, že je na každém členském státu, aby rozhodl, ale přitom dělá z vměšování se do takového rozhodování jednu ze svých priorit!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit finance na projekt Galileo ze soukromých zdrojů, jak bylo plánováno, „rozhodla“ Evropská unie, že bude plně financován z veřejných fondů, především z rozpočtu Společenství.

To je důvod pozměňovacího návrhu k interinstitucionální dohodě (IIA) – která stanovuje finanční rámec na období 2007–2013 – na zvýšení stropu pro dotace udělované v rámci podpoložky 1a (konkurenceschopnost pro růst) pro období 2008–2013 v celkové částce 1,6 miliardy EUR v běžných cenách, za cenu podrozpočtování a podprovádění položek pod položkou 2 (ochrana a řízení přírodních zdrojů, konkrétně zemědělství, rybolovu a životního prostředí) v roce 2007.

Díky této revizi interinstitucionální dohody a využití nástroje pružnosti zabezpečí EU budoucnost své velké „priority“ tím, že zajistí její financování. Teprve se uvidí, zda nebude projet Galileo po dokončení – poznamenejme, že po dokončení díky veřejným financím – později „nabídnut“ soukromému kapitálu, například na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy veřejná část ponese náklady a soukromý kapitál bude vydělávat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písemně. Nepodporujte vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písemně. − (RO) Jsem pro přijetí legislativního programu Komise na příští rok a domnívám se, že tento program velmi dobře odráží politické priority Evropské unie. Legislativní návrhy, které Komise připravuje s ohledem na právní předpisy týkající se soukromých firem a malých a středních podniků, by nicméně neměly ovlivnit politiky členských států, které významným způsobem přispěly k hospodářskému růstu za poslední roky, což je případ jediné daňové sazby.

Stejně tak je dobrým základem pro interinstitucionální jednání nedávné sdělení Evropské komise ohledně Kontroly stavu společné zemědělské politiky. Evropská komise musí za tímto účelem přerušit legislativní návrhy zásadně upravující ustanovení společné zemědělské politiky do ukončení jednání mezi evropskými institucemi a členskými státy.

V neposlední řadě lituji, že zcela schází legislativní iniciativy týkající se společné vízové politiky, pokud se týká reciprocity poskytování svobodného pohybu osob mezi Evropskou unií a třetími zeměmi. Připomínám Evropská komisi, že 12 členských zemí představujících více než 100 milionů občanů Evropské unie je stále vyloučených z programu bezvízového styku Spojených států amerických.

 
  
  

- Návrh usnesení: Dohody o hospodářském partnerství (B6-0497/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. − (PL) Jako poslankyně parlamentního shromáždění AKT-EU chci podpořit výsledky jednání na nejvyšší úrovni mezi EU a zeměmi Afriky, které se konalo minulý týden v Lisabonu. Na posledním zasedání parlamentního shromáždění v Kigali jsme apelovali na rozvahu a na to, aby nebylo přijato další ukvapené usnesení o vztazích mezi EU a Afrikou. Je jasné, že společná strategie EU-Afrika musí brát ohled na zájmy obou partnerů a spolupráce nesmí probíhat na úkor žádného z nich.

Z faktu, že Evropská unie je nejdůležitějším hospodářským partnerem afrických zemí – a že z Evropy přichází do Afriky největší pomoc – vyplývá také zvláštní odpovědnost Unie. Jasně se to potvrdilo ve společném prohlášení Evropského a Panafrického parlamentu, které přímo vyzývá k většímu zapojení obou institucí do vytváření budoucích vztahů mezi oběma kontinenty. Evropský parlament jasně vyjádřil svou podporu Kigalského prohlášení z 22. listopadu 2007, kdy vyzval k prodloužení termínu ukončení jednání o nové obchodní dohodě mezi EU a AKT, apeloval na to, že tato dohoda musí být uzavřena promyšleně a doporučil zmírnění přísných požadavků Světové obchodní organizace. Je dobře, že se priority stanovené před příští schůzkou na nejvyšší úrovni, která se bude konat v roce 2009, zmiňují nejen o míru, bezpečnosti, lidských právech, energetice, změně klimatu a migraci, ale také o boji s chudobou prostřednictvím pracovních míst, investic do zdravotnictví a vzdělání.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Pokud existovaly pochybnosti o skutečných záměrech EU ohledně dohod o volném obchodu, které Unie hodlá uzavřít se skupinou zemí AKT (africké, karibské a tichomořské státy), které se popisují jako „dohody o hospodářském partnerství“ a o kterých se hodně mluvilo na nedávné vrcholné schůzce EU-Afrika, neboť je některé africké země odmítly podepsat, mělo by k jejich rozptýlení stačit si přečíst nyní schválené usnesení. Portugalský státní tajemník pro zahraniční záležitosti a spolupráci Joăo Cravinho však jako předseda Rady věci zcela objasnil již na společném parlamentním zasedání AKT-EU, které se konalo dne 21. listopadu v Kagali.

Ačkoli byla EU (prozatím) nucena ustoupit, snažila se odporu čelit tím, že přišla s „návrhem vyjednat“ dohody o hospodářském partnerství „ve dvou fázích, počínaje obchodem se zbožím“ a přistoupit později k „začlenění dalších oblastí jako jsou služby a investice“, a současně slíbila miliony a miliony eur jako slib suverenity a nezávislosti (hospodářské a brzy i politické) zemí AKT. To je předmětem rozhodnutí Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 17. listopadu 2007.

Většina členů EP toto rozhodnutí vítá a podporuje. Pokud jde o nás, my tyto záměry a politiky, kterými se EU snaží o novou hospodářskou kolonizaci zemí AKT, odsuzujeme a odmítáme.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písemně. (DE) Vítám to, že velké procento Evropského parlamentu podporuje obsah Kigalského prohlášení o dohodách o hospodářském partnerství, kterou ve Rwandě společně zformulovali zástupci parlamentů z evropských, afrických, karibských a tichomořských států. Jsem však zklamaná, že společně vyjednaný text, který schválili poslanci Evropského parlamentu i parlamentů zemí AKT na zasedání AKT-EU v Kigali, náhle ve Štrasburku odmítly skupiny EPP-ED a skupina liberálů. Jsem pevně přesvědčená, že to v kontextu jednání o otázce, která je pro země AKT životně důležitá, vysílá zcela špatný signál.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písemně. (FR) Na dohody o hospodářském partnerství se nesmí pohlížet jen jako na dohody o volném obchodu ve smyslu Světové obchodní organizace a nesmí především podkopat již tak zranitelná hospodářství zámořských společenství.

Tyto dohody musí představovat skutečné partnerství umožňující vytvořit nový hospodářský a obchodní rámec, který bude podporovat rozvoj všech příslušných území.

Děkuji poslancům Evropského parlamentu, že přijali mé pozměňující návrhy, které ukazují, že pro tyto preferenční reciproční dohody se zeměmi AKT jsou nejdůležitější zájmy zámořských společenství. Je nutné, abychom vzali při těchto jednáních na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy důsledněji ohled na zvláštní situaci nejodlehlejších regionů. Zvláštní pozornost si také zaslouží zámořské země a teritoria sousedící se zeměmi AKT, a to v souladu s asociačními dohodami, které je již podle čl. 299 odst. 3 Smlouvy spojují s Unií.

I když jsou dnešní diskuse obtížné, zejména pokud jde o ochranu místních trhů a seznam citlivých produktů, žádám Komisi, aby našla kompromis respektující specifické zájmy nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a teritorií.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno ve 13:50 a znovu zahájeno v 15:00.)

 
Poslední aktualizace: 20. října 2008Právní upozornění