Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 14. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Schválenie zápisnice
PV
MPphoto
 
 

  Predseda. – Bola rozdaná zápisnica zo zasadnutia v utorok, 18. decembra 2007.

Má niekto nejaké pripomienky?

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ‘t Veld (ALDE). - Vážený pán predseda, skôr ako sa dostaneme k programu, mohli by ste mi objasniť bod, ktorý je na programe zajtra ráno a ktorý ste už spomenuli: prejav Veľkého Muftiho Sýrie. Jeho prejav bude prvý z radu prejavov náboženských vodcov pred plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu v súvislosti s Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. Chcela by som vedieť, prečo konferencia predsedov vybrala na vysvetlenie medzikultúrneho dialógu výhradne medzináboženský monológ a či si myslí, že zasadnutie je vhodná platforma pre náboženské odkazy.

(potlesk)

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Ďakujem vám, pani in 't Veldová. Ak si správne spomínam, ide o jednomyseľné rozhodnutie konferencie predsedov. Pán Cohn-Bendit o tom pochybuje, takže by sme to mali preveriť. V každom prípade bolo toto rozhodnutie prijaté veľmi veľkou väčšinou, pričom sme tiež vyhlásili, že tento zoznam nemusí byť konečný a že vyzveme najmä rôzne výbory Európskeho parlamentu, aby navrhli ďalšie činnosti, o ktorých môžeme neskôr hlasovať.

Ubezpečujem vás, pani in 't Veldová, že v tomto prípade išlo o veľmi širokú diskusiu, ktorá zostala otvorená pre ďalšie návrhy, o ktorých však samozrejme bude musieť rozhodnúť konferencia predsedov alebo Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, chcela by som len zdôrazniť, že moja skupina nesúhlasila.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Chcel by som ešte raz zdôrazniť, že vaša skupina sa očividne nedohodla. Preveríme to opäť v zápisnici, nie preto, že by sme pochybovali o tom, čo ste povedali, ale aby sme sa ubezpečili, že zápisnica je presná. V každom prípade toto rozhodnutie bolo prijaté väčšinou, ktorá sa pri hlasovaní konferencie predsedov vyskytuje málokedy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Vážený pán predseda, rada by som sa vyjadrila k poznámke pani in ‘t Veld. Ako som uviedla v emaile , ktorý som dnes ráno odoslala vám a v kópii ostatným poslancom, ďalšia poľutovaniahodná skutočnosť je, že na základe vášho vyjadrenia je Veľký Mufti Sýrie porovnateľný s Pápežom a britským rabínom ako európskym predstaviteľom svojho konkrétneho náboženstva. Myslím si, že toto vysiela veľmi zlý signál európskym moslimom.

Zajtrajšia návšteva vyžaduje maximálnu zdvorilosť – hoci človek by rád uvítal výmenu názorov s ohľadom na porušovanie ľudských práv v Sýrii. Dúfam však, že vo vašom ďalšom zozname pozvaných na tento rok zabezpečíte, aby bol pozvaný európsky predstaviteľ islamu, nie niekto z oblastí mimo EÚ, ktorý by mohol byť vnímaný ako predstaviteľ moslimov v Európe – ktorým nie je.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Vážená pani Ludfordová, pri všetkej dobrej vôli a vzájomnom porozumení určite nebude nikdy možné dosiahnuť stopercentnú dohodu, pokiaľ ide o záležitosti, akou je táto. Napriek tomu vás môžem ubezpečiť, že predsedovia skupín sa na tomto rozhodnutí vo veľkej väčšine zhodli. V dobrej vôli bude tiež možné udržať v tejto otázke rovnováhu prostredníctvom činností našich rôznych výborov, aby všetci mali pocit, že sa na dosiahnutom výsledku podieľali. Teraz by som vás naozaj chcel požiadať, aby ste sa k našim hosťom správali s rešpektom a úctou. Napokon naším cieľom je podporovať dialóg, a nie zabraňovať mu. V zásade o to každého prosím.

(Zápisnica bola schválená.)

 
Posledná úprava: 9. októbra 2008Právne oznámenie