Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2503(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0024/2008

Rozpravy :

PV 16/01/2008 - 8
CRE 16/01/2008 - 8

Hlasování :

PV 17/01/2008 - 6.5
CRE 17/01/2008 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0018

Rozpravy
Středa 16. ledna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Situace v Keni (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem na pořadu jednání jsou poznámky Rady a Komise k situaci v Keni.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, úřadující předseda. − (SL) Velmi mě těší, že dnes Evropský parlament bude projednávat situaci v Keni a že bude rovněž diskutovat o navrhovaném usnesení k situaci v této zemi.

Pouhá skutečnost, že Evropský parlament vyslal k volbám pozorovací misi pod vedením pana Lambsdorffa a svou vlastní delegaci pod vedením pana Muldera vyslala velmi důležitý signál, že se Evropský parlament o situaci v Keni zajímá.

Jak víme, volby v Keni se odehrály 27. prosince. Vysoká volební účast keňských voličů je důkazem toho, že keňskému lidu záleží na demokratickém procesu a že v něj tento lid věří.

Volební pozorovací mise Evropské unie byla přítomna přímo na místě a vedl ji pan Lambsdorff. Varovala před četnými nesrovnalostmi při sčítání a záznamech hlasů během těchto voleb. Tyto nesrovnalosti vrhají na vlastní výsledek těchto voleb vážné pochyby. Jak víme, po zveřejnění výsledků vypukly v hlavním městě Nairobi i v ostatních částech Keni násilnosti.

Příznivci opozičního vůdce Odingy se několikrát střetli se stoupenci prezidenta Kibakiho. Bezpečnostní síly střílely do davu. Podle vysoké komisařky OSN pro lidská práva Louise Arbour reagovaly bezpečnostní sbory „nadměrným násilím“.

Nejméně 600 osob přišlo o život a alespoň čtvrt milionu obyvatel bylo přesídleno a to vše se stalo v Keni, v zemi, do které se naopak obvykle uchylují uprchlíci ze sousedních zemí, Somálska a jižního Súdánu.

Mělo to dopad nejen na hospodářství samotné Keni, ale i na ekonomiky sousedních zemí, zejména těch, které nemají vlastní přístup k moři. A to je tragédie. Zároveň je to těžká rána pro demokratizační proces a velký šok pro celý africký kontinent, kde byla Keňa považována za příklad pro všechny.

Evropská unie násilnosti v Keni odsoudila. Vyzvali jsme keňské vůdce, aby se pokusili odpovědět na pochybnosti o regulérnosti voleb, ale aby ze všeho nejdříve navázali dialog a nalezli politické řešení. Samozřejmě jsme reagovali na humanitární potřeby keňského lidu. Evropská unie přivítala mediaci ze strany ghanského prezidenta Kufuora, který předsedá Africké unii.

Rovněž jsme vyjádřili podporu skupině význačných afrických osobností v čele s bývalým generálním tajemníkem Organizace spojených národů Kofi Annanem, která by měla v brzké době do Nairobi dorazit. Mezitím prezident Kibaki jmenoval vládu, aniž by konzultoval vůdce opozice pana Odingu. Ten vyzval k hromadným demonstracím v Keni, k nimž má dojít za tři dny.

Z pozitivnější stránky je třeba říci, že včera poprvé zasedal keňský parlament. Opoziční kandidát se stal předsedou parlamentu. Je to povzbudivé v tom smyslu, že se v zemi stále dodržují určitá demokratická pravidla a že k hlasu opozice je stále do určité míry přihlíženo.

Pokud jde o Evropskou unii, je naprosto jasné, že normální vztahy s Keňou nebudou možné, dokud nebude nalezen politický kompromis. Kompromis musí vést k trvalému řešení, které bude odrážet vůli keňského lidu, vzbudí důvěru keňského lidu a vrátí Keňu do stabilní situace.

Jménem Evropské unie mohu říci, že vše, co následovalo po volbách v Keni, znamenalo velké zklamání a situace je nadále znepokojující. Nesrovnatelně vyšší zklamání však zažívají samotní občané Keni, lidé, kteří se ve velkém počtu účastnili voleb v naději na lepší budoucnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komise. − (FR) Vážený pane předsedo, paní poslankyně a páni poslanci, rozumí se samo sebou, že Evropská komise je hluboce znepokojena závažnou krizí, která postihla Keňu. Ostatně již ode dne následujícího po volbách, kdy jsme zpozorovali známky nasvědčující nebezpečí chaosu následkem toho, co se odehrávalo zejména při sčítání volebních lístků, jsme se zmobilizovali a zkontaktovali jsme některé orgány na obou stranách, jak dosavadní vládní většinu, tak i opozici. V této souvislosti vám musím říci, že jsem neměl žádný problém přímo a osobně zkontaktovat pana Odingu. Naproti tomu jsem i přes opakované pokusy nikdy neměl příležitost osobně hovořit s panem Kibakim, což je překvapivé, protože v minulosti byl kontakt s ním jednoduchý. Do značné míry to tedy bylo projevem panujících nepokojů.

Povolební násilí, které si vyžádalo více než šest set životů a zapříčinilo přesídlení více než 250 000 tisíc osob, samozřejmě poukázalo na frustraci a hněv keňského lidu v situaci závažných problémů socioekonomické nerovnosti a korupce, jež působí rozkol keňské společnosti, přičemž je zde riziko etnické konfrontace. Avšak při těchto volbách se rovněž prokázaly demokratické snahy keňského lidu. Tyto snahy byly pošlapány nekorektními činy spáchanými v den voleb, které bohužel na platnost oficiálních výsledků vrhají vážný stín pochyb. Plně sdílíme závěry a prohlášení pozorovací volební mise Evropské unie pod vedením vašeho kolegy Alexandera Lambsdorffa, jíž bych chtěl skutečně poblahopřát k význačné práci, kterou odvedl, takže mezinárodní orgány mimo Evropskou unii, jež původně zaujaly stanovisko o něco méně kategorické a v určitém smyslu o něco méně objektivní, se nakonec připojily ke konstatováním a závěrům pana Lambsdorffa a podpořily je.

Stanovisko Komise vůči politické situaci v Keni nemůže být jasnější. Je nezbytné, aby se keňští političtí vůdci neodkladně zhostili své zodpovědnosti a zahájili okamžitě a s vážným přístupem úsilí o dosažení politické dohody. Bez tohoto úsilí nebude mít Evropská unie v žádném případě jinou možnost, než přezkoumat vztahy s Keňou, které dosud byly, nutno říci, vynikající. Keňa je země, která byla považována za dobrý průměr, pokud jde o řízení, o lidská práva a o demokracii, a navíc hrála důležitou roli pro stabilitu regionu. To jsou věci, které je nutno připomenout.

Snaha o politickou dohodu je tedy hlavní povinností keňských představitelů. Předpokládá okamžité zastavení provokací a násilí na ulicích, ale také v médiích a veřejných vyjádřeních. Je nezbytně nutné, aby se prezident Mwai Kibaki a opoziční vůdce Raila Odinga uvolili ke kompromisům, uznali, že se výsledky voleb nesprávně promítly do výkonu moci a zodpovědnosti a že nevyhnutelně musí dojít k rozdělení moci, aby se zamezilo pokračování politické krize. Toto rozdělení moci by mohlo být dočasným řešením, dokud například nedojde k možným opakovaným volbám.

Konečně je důležité, aby keňské politické špičky uznaly naléhavou nutnost vyřešit zásadní problémy, které stály u zrodu tohoto rozpoutaného násilí, ať už se jedná o ústavní uspořádání moci, o politické řízení země nebo závažnou socioekonomickou diskriminaci a nerovnost.

Komise a Evropská unie jako celek plně podporují africkou mediaci zahájenou prezidentem Kufuorem, ve které díky Graçovi Machelovi a Benjaminovi Mkapovi pokračuje Kofi Annan. Vyzývají prezidenta Kibakiho a Railu Odingu k plné spolupráci s cílem dospět k politické dohodě. Dlouze jsem na začátku krize hovořil s Desmondem Tutu během jeho mediační mise. Rovněž jsem měl dlouhý rozhovor s Kofim Annanem, ze kterého vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví to, aby africkou mediaci doprovázel proces sbližování. Přislíbil jsem této mediaci podporu Komise, a to jak na úrovni politické, tak i finanční.

V každém případě je dnes nutno ocenit pokojný průběh prezidentských voleb v Keni, ke kterým došlo včera večer. Je potřeba vidět v tom projev toho, že je dodržován ústavní rámec, alespoň z tohoto hlediska. Avšak zásadní budou následující dny. Situaci budeme pozorně sledovat a zůstaneme ve stálém spojení s africkou mediací. Vztahy s Keňou včetně oblasti spolupráce přizpůsobíme vývoji situace a konkrétních kroků jedné a druhé strany.

Dnes jsou všechny možnosti otevřeny. Důležité je najít společný evropský a mezinárodní přístup, aby naše působení mělo maximální dopad. Dnes můžeme vycházet z toho, že toto mezinárodní společenství je naladěno na stejnou vlnu a že zde již nejsou rozpory v přístupech, uvažování či snad strategiích. To je důležité. Na začátku, těsně po volbách, tomu tak ve všech případech nebylo. Myslím si, že v současné době už toho bylo dosaženo, a to je dobře.

Pokud jde o humanitární situaci, zareagovala Komise velmi rychle. Po vyhodnocení provedeném experty z ECHO a našimi partnery v terénu vyčlenila Komise první nezbytnou pomoc ve výši 5,5 milionů eur určenou na potřeby přesídlených obyvatel, pokud jde o vodu, potraviny, přístřeší a zdravotní péči.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens, jménem skupiny PPE-DE. – (NL) Vážený pane předsedo, jak již bylo řečeno, Keňa byla od roku 2002 významným příkladem demokracie a stability. V posledních letech země učinila obrovský politický a hospodářský pokrok. Volby v Keni prokázaly, že drtivá většina keňských občanů dává přednost demokracii před diktaturou. Prokázaly rovněž to, že mají větší důvěru ve volené zástupce než v armádu. Nicméně došlo k těmto alarmujícím výbuchům násilí a nyní je v zemi humanitární krize, která si již vyžádala stovky životů a více než 250 000 uprchlíků. Pro hospodářskou situaci země to nebude bez následků.

Co je třeba udělat? Je důležité, aby Evropská unie poskytla plnou podporu panelu „význačných afrických osobností“ v čele s Kofim Annanem jmenovanému Africkou unií. Pokud si z minulosti můžeme odnést jednu věc, je to ponaučení, že si nesmíme myslet, že my, Evropa, můžeme vyřešit problémy Afriky. Africké problémy si vyžadují africká řešení, a mě těší, že Evropská komise tento princip podporuje.

Pane předsedo, naše skupina usnesení plně podporuje. Mám však na srdci ještě jednu věc, něco, co naše skupina považuje za mimořádně politováníhodnou věc. Jedná se o to, že den po volbách – tedy ve chvíli, kdy bylo o výsledku rozhodnuto a jak řekl pan Komisař, objevila se už celá řada závad, zaslala Evropská komise vládě více než 40 milionů eur rozpočtové pomoci. Nečekala ani na zjištění naší vlastní pozorovatelské skupiny, které byly shodou okolností zveřejněny jen o tři dny později.

Toto politické rozhodnutí nelze ospravedlnit na základě technické okolnosti, že platba byla již jednou pozdržena do doby po volbách a že se jednalo jen o třetí platbu v celé sérii plateb. Tato platba mohla a měla být odložena. Jednalo se o mimořádně nešťastné rozhodnutí, tím spíše, že samotné členské státy již pomoc pozastavily. Nesmí se to opakovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Emilio Menéndez del Valle, jménem skupiny PSE. – (ES) Pane předsedo, dalším důkazem toho, že většina Keňanů nepodporuje prezidenta Kibakiho, je skutečnost, že v parlamentních volbách, které se konaly současně s volbami prezidentskými, získala opoziční strana pana Odingy více než dvakrát více hlasů než strana pana Kibakiho.

Jak víme, díky tomu získala strana pana Odingy při včerejším zahájení činnosti parlamentu v Nairobi funkci předsedy sněmovny. Vedle toho 22 Kibakiho ministrů, kteří usilovali o funkci poslanců, bylo ve volbách poraženo.

Dle mého názoru toho má prezident Kibaki na svědomí hodně, a nejde jen o volební podvody. Pět let jeho vlády vedlo k frustraci, deziluzi a zklamání. Je pravda, že ekonomika posílila o 6 %, ale více než polovina obyvatel stále žije pod hranicí chudoby. Několik vládních ministrů dosazených panem Kibakim jasným gestem provokace bylo navíc spojováno s případy korupce.

Tento prezident, který se podvody snaží udržet se u moci, má také na svědomí další vážnou záležitost – svými kroky způsobil obnovu etnického konfliktu, což je spirála, kterou by mohlo být těžké zastavit.

A jako by to nestačilo, jak víte, před dvěma týdny předseda keňské volební komise neřekl nic méně, než že neví, kdo vyhrál prezidentské volby.

S ohledem na toto vše je zcela oprávněné požadovat uspořádání nových voleb, jak je uvedeno v návrhu na společné usnesení Parlamentu, pokud nebude možné, aby nezávislý orgán zorganizoval čisté, transparentní a důvěryhodné přepočítání hlasů odevzdaných při volbách 27. prosince.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff, jménem skupiny ALDE. – (DE) Vážený pane předsedající, úvodem bych rád vyjádřil díky Radě, Komisi a také svým kolegům poslancům zde v Evropském parlamentu. Jsme svědky velké jednoty mezi institucemi. Osobně mě to velmi těší a říkám to také jménem své skupiny sestávající z více než 150 pozorovatelů voleb, z nichž alespoň 50 bylo v Keni rozmístěno po dobu více než jednoho měsíce. Naše jednota je dobrým znamením.

Někteří tito pozorovatelé – a na to zde chci upozornit – jsou nyní na cestě do Pákistánu, kde se očekávají další obtížné volby, nebo již na místo dorazili. Monitorování voleb je někdy obtížná a nebezpečná práce. Rád bych těmto lidem co nejupřímněji poděkoval za jejich angažovanost pro tuto věc.

Ať už jsou naše názory jakékoli, naší společnou hodnotou je Evropa. Jak pan komisař právě řekl, můžeme být hrdí na to, že se k našemu stanovisku připojily další monitorovací mise, například delegace Britského společenství národů a International Republican Institute ze Spojených států. Domnívám se proto, že práce monitorovací mise tímto položila základ společnému úsilí, ve kterém Evropská unie, Afrika a Spojené státy společně táhnou za jeden provaz, aby dosáhly řešení krize v Keni.

Evropský parlament ve svém usnesení ukáže cesty, které považuje za vhodné. Jakožto hlavní pozorovatel jsem se těchto konzultací sám neúčastnil. Neutralita naší mise musí být podle mého názoru jednoznačně zachována až do konce. Koncem myslím předložení naší závěrečné zprávy, na které právě pracujeme.

Vedle profesionální práce našich terénních pozorovatelů byla naší největší silou výsledná neutralita. K neutralitě a profesionalitě patří také skutečnost, že pracujeme pouze na základě důkazů, Ve svých závěrech uvádíme zjištění, že ohledně výsledků prezidentských voleb panuje skepse. Jakožto monitorovací mise jsme nikdy neřekli, že některý z kandidátů volby vyhrál. Uvedli jsme jen to, že není možné zjistit, kdo je vítězem.

Rád bych ze v angličtině ocitoval slova keňských pozorovatelů voleb:

„Dle našeho názoru byly vzhledem k celému volebnímu procesu všeobecné volby z roku 2007 důvěryhodné, pokud jde o odevzdávání a sčítání hlasů. Volební proces ztratil svou důvěryhodnost až ke konci v souvislosti s konečným součtem a vyhlášením výsledků prezidentské volby.“

To říkají národní keňští pozorovatelé, kteří tam rozmístili 16 000 až 20 000 lidí. A je to zcela v souladu s našimi zjištěními.

Nyní bych rád řekl něco za sebe, za svůj tým a za všechny: doufáme, že se krize brzy vyřeší, že skončí násilí a že se uprchlíci budou moci vrátit do své vlasti, jak to jen bude možné.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedo, pane premiére, pane komisaři, Keňa je více než jen problém volebních podvodů prezidenta Kibakiho. Čelíme zde humanitární krizi dopadající na civilní obyvatelstvo.

Nejdramatičtější situace se zřejmě odehrává v Eldoretu v katolické farnosti Svatého Ducha v Langasu. Tam jsme svědky množství vražd na politickém a etnickém základě. Mnoho Keňanů bylo vyhnáno z domovů svých rodin a tyto domovy byly spáleny. Dne 1. ledna 2008 se ve farnosti Langas ukrývalo více než 3 000 osob. Uprchlíci nemají dostatek potravin, čisté vody ani hygieny. 2. ledna tohoto roku katolická misijní zpravodajská agentura MISNA informovala o tom, že se 7 000 až 10 000 osob ukrývá v katedrále v Langasu. Nutná je nejen politická mediace, ale i kroky k tomu, aby bylo zaručeno, že nevypuknou projevy etnické a náboženské nenávisti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedo, myslím si, že vzhledem k současné situaci musí Evropská unie usilovat o posílení své důvěryhodnosti, pokud jde o pozorovací mise, které do těchto zemí posílá. Protože jestliže konstatujeme, že výsledek je jasný podvod a že prezidenta nelze považovat za zákonně zvoleného, což v tomto případě rozhodně platí, Evropská unie musí zaujmout důslednou politiku a začít s tím, a to je skutečně jen minimum, že prezidenta, v daném případě pana Kibakiho, neuzná. Za druhé musí Unie navrhnout a zajistit, aby se uspořádaly nové prezidentské voly, které umožní skutečně zvolit prezidenta, tentokrát za řádných podmínek.

Bohužel totiž máme precedenty, zejména v Etiopii, kdy se prezident rovněž navzdory všemu, navzdory důkazům, že šlo o podvod, prosadil silou, což vedlo k rozsáhlému represivnímu násilí. Jestliže toto Evropská unie akceptuje jako fakt, přispívá tím k tomu, že se vytrácí smysl těchto pozorovatelských misí.

Proč vysílat evropské pozorovatelské mise s veškerou vážností a veškerým nasazením všech našich kolegů v této oblasti, se závěry, které všichni jednomyslně uznávají, jestliže po několika měsících siláctví nakonec akceptujeme puč prezidenta, který se nedívá napravo ani nalevo? Smířili bychom se s takovou situací v našich zemích? Samozřejmě ne.

Nemůžeme tedy v kontextu demokracie a volebních procesů, jež prosazujeme, měřit dvojím metrem, jedním v Evropské unii a druhým v těchto regionech podle různých proměnných v závislosti na zájmech jedněch či druhých.

Myslím si, že keňský lid si přeje tuto situaci vyjasnit a volá po nových volbách, aby vše bylo naprosto jasné.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer, jménem skupiny GUE/NGL Group. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, jistě se všichni shodneme na tom, že události v Keni jsou tragické a současné pokračující násilí musí být kategoricky ukončeno. Krize v Keni je zásadní a dle mého názoru není její povaha pouze politická. Může mít ve všech směrech rovněž dopad na situaci v sousedních afrických zemích.

Je pravdou, že v Keni jsou provokatéři, kteří se snaží podněcovat nenávist mezi etnickými skupinami, aby se dostali k moci. Ale jestliže si dnes například přečtete keňský svobodný tisk, je velmi povzbudivé, jak se mnoho novinářů neustále snaží zasazovat se o jednotu země a o jednotu mezi keňským lidem a staví se proti fragmentaci společnosti. Prvořadý problém je to, že široké skupiny keňské populace nedostaly možnost podílet se na keňském hospodářském rozmachu a že se násilí může šířit na tomto základě. V kontextu rozvojové spolupráce bychom spíše měli zdůraznit skutečnost, že se skutečně snažíme nastolit změny a především uskutečnit praktickou kampaň proti chudobě v Keni.

Také si myslím, že problém představují i diskuse o zrušení rozpočtové pomoci Keni, protože to v Keni živí strach z budoucnosti. Pane komisaři, konkrétně vítám skutečnost, že je EU jednoznačně na straně Kofiho Annana a dalších mediátorů z Africké unie ve snaze o pomoc s řešením těchto procesů v Keni a spolu s africkými politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE). – (LV) Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych se rád vyjádřil k vysoké aktivitě keňských občanů v den voleb. Volby se vyznačovaly vysokou volební účastí a trpělivostí občanů bez ohledu na dlouhé fronty a technické problémy v některých okrscích. Situace se zpracováním výsledků prezidentských voleb však bohužel je zcela jiná. Předepsané transparentnosti nebylo dosaženo. Mnohá porušení pravidel a nesrovnalosti v informacích vrhají na vyhlášené výsledky voleb stín pochyb. Bohužel vznikl dojem, že výsledky byly získány dle principu, že není důležité, jak jste volili, ale jak jsme sčítali hlasy. Pokud není možné provést spolehlivý a transparentní přezkum sčítání, měly by se prezidentské volby v Keni konat znovu. Po oznámení volebních výsledků se již tak napjatá atmosféra bohužel změnila v násilí. Nejnaléhavější prioritou je nyní násilí zastavit a předejít humanitární krizi. Evropská unie musí podpořit misi vedenou Africkou unií a Kofim Annanem za účelem mediace mezi prezidentem a opozicí, aby bylo zastaveno násilí a aby bylo nalezeno řešení politické krize. Pro případ nutnosti by Evropská unie měla být připravena na pokračování v této mediaci. Je jasné, že Evropská unie musí Keni poskytnout humanitární pomoc potřebnou na zmírnění situace mnoha tisíců přesídlených osob, které byly přinuceny opustit své domovy. Humanitární pomoc by však měla být poskytována tak, aby se skutečně k přesídlencům dostala a aby byla řádná kontrola nad způsobem, jakým jsou tyto finance využívány. Z tohoto pohledu je rozhodnutí Evropské komise zaslat den po volbách keňské vládě 40 milionů eur bez zohlednění kritiky pozorovatelů z Evropské unie, pokud jde o volební proces, sporné. Rozpočtová podpora bohužel nezaručuje přísnou kontrolu využití prostředků a poskytnutí takové pomoci prezidentovi a vládě, kteří se k moci dostali na základě pochybných voleb, by mělo být opatrně zváženo. Vyzývám Evropskou komisi, aby tento případ vyhodnotila a informovala Evropský parlament o opatřeních přijatých k tomu, aby se tato situace neopakovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock (PSE). – Pane předsedo, je jasné, že musíme brát ohled na skutečnost, že Keňa je zemí, ve které má většina obyvatel na živobytí jen několik dolarů denně.

V zemi je obrovská nespokojenost a strádání – jsme svědky toho, že tamější situace vyprovokovala celou armádu nespokojených lidí, protože si uvědomují, že propast mezi těmi, kdo v Keni mají a kdo nemají, se rozevřela do ještě větší šíře, a to v kontextu 6% růstu HDP, který zmiňovali ostatní kolegové.

Keňa je ekonomikou nízkých příjmů a nízkých zdrojů. Je to rovněž země, která tragicky uvízla v pasti diktátu elit a korupce. A právě teď jsme svědky toho, jak se lidé zásobují potravinami a v Nairobi i v ostatních částech Keni vycházejí opět do ulic.

Proto bych ráda připojila svůj hlas k těm, kdo řekli, že EU musí pozastavit rozpočtovou podporu Keni do doby, než bude dosaženo politického řešení současné krize. Samozřejmě nelze akceptovat, že den po vyjádření kritiky bylo Keni zasláno 40,6 milionů eur.

Je pro mě velmi povzbudivé, že nám pan komisař Michel v pondělí v našem výboru oznámil, že rozpočtová podpora bude okamžitě přezkoumána. Ráda bych se o tom dozvěděla podrobněji. Místo toho, abychom do Keni směřovali finance prostřednictvím ministerstev, bychom měli hledat způsoby, jak to činit podporou projektů, což rovněž zajistí, že chudí Keňané nebudou poškozováni.

Podle mého názoru si musíme daleko striktněji uplatňovat princip, že je třeba zasílání pomoci podmínit dobrým řízením, jak je to jasně řečeno v Dohodách o partnerství z Cotonou, což my jsme nedodrželi. Bohužel jsme přehlíželi mnoho vážných výčitek týkajících se korupce v této zemi.

Ty, kdo mají neregulérní výsledky voleb na svědomí a o nichž nám podali zprávu pozorovatelé, musíme pohnat k zodpovědnosti a nesmíme dopustit, aby z toho vyvázli bez úhony.

Také chci říct, že se Evropská unie musí zhostit své role v monitorovacím a mediačním procesu. Byli jsme jedni z prvních, kdo tyto kroky požadoval, a byla bych ráda, aby Rada a Evropská unie zaujaly pevnější a důslednější přístup a aby zajistily Kofimu Annanovi veškerou podporu, kterou od Evropy potřebuje, tak aby mohla být co nejdříve zřízena nová volební komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE).(SK) Dovolte mi několik otázek a několik poznámek.

Jak to bylo s finančními prostředky Evropské unie, které byly od listopadu na zastupitelstvu v Nairobi? Proč se s převodem čekalo do voleb a proč byly peníze vyplaceny den po volbách? V té době byly jen předběžné výsledky a první pochybnosti o regulérnosti procesu. Kdo kontroluje využití finančních prostředků daňových poplatníků Evropské unie na rozvojovou pomoc? Jestliže byly pochybnosti o průběhu voleb, už předem mělo platit jasné pravidlo, že do oficiálního vyhlášení výsledků se finanční prostředky nebudou poukazovat.

Když jsem byla v Keni měsíc před volbami, více lidí mě upozorňovalo a pan komisař to rovněž naznačil, že situace může skončit násilnostmi. Pokud jsou tyto finanční prostředky určené lidem, nemohou být podmíněny urovnáním situace. Jinak bychom museli pozastavit finanční pomoc ve více zemích, a to nejen v Africe.

Odmítám rozvojovou pomoc jako prostředek manipulace. Pozastavení financování je politický náklad, na který doplatí ti, kterým je pomoc určená. Skládají se na ni daňoví poplatníci Evropské unie a lidé, kterým pomáháme, se nemohou stát rukojmími politických lídrů. Dohody by se neměly podmiňovat rozvojovou pomocí, jestliže se v mnoha případech nepodmiňují dodržováním lidských práv. Lidé v Keni naši pomoc potřebují, ať už jsou stoupenci Kibakiho nebo Odingy. Žijí vedle sebe ve slumech v extrémní bídě.

Víme, že se volby konaly v Africe. I když sčítání výsledků možná nebylo úplně přesné, podle obyvatel Keni by to na jejich výsledku i tak nic nezměnilo. Proto netrestejme lidi, kteří jsou odkázáni na naši pomoc, a mysleme na Evropany i na Slováky, kteří navzdory vážnosti situace zůstali na místě a pokračují v realizaci bilaterálních projektů. Mohu zaručit, že finanční prostředky v těchto projektech jsou využívány efektivně a bez korupce.

 
  
MPphoto
 
 

  Josep Borrell Fontelles (PSE).(ES) Pane předsedo, my Evropané se nemůžeme říkat jen to, že jsme velmi znepokojeni, musíme říci i to, že velmi doufáme, že brzy nastane opět normální situace, protože návrat k normalitě za cenu podvodného vítězství pana Kibakiho není řešením, které bychom mohli akceptovat.

V příliš mnoha afrických zemích připravily zmanipulované volby občany o víru a naději v demokratický systém. Další takový případ, tentokrát v Keni, by byl pro demokratické naděje Afriky smrtelnou ránou.

Řešení může vyplývat pouze ze silného tlaku zvenku. Bez silného tlaku zvenku nedospějí dva lídři k řádné dohodě a my musíme panu Kibakimu jasně říci, že jeho vláda je nelegální, a také se podle toho chovat. Jinak by naše pozorovací mise při volbách neměly smysl.

Hovořili jsme o povinnostech afrického lidu, ale měli bychom pamatovat také na vlastí povinnosti. Až příliš dlouho jsme nad událostmi v Keni přivírali oči. Až příliš dlouho jsme na zemi zpívali chvalozpěvy jako na příklad demokracie a odhlíželi jsme od sociálních nerovností a korupce, která v zemi bujela – od vyhlášení nezávislosti země dostala 16 miliard dolarů pomoci a za tu dobu měla jen čtyři prezidenty.

Keňa platí velmi vysokou cenu za ochranu a podporu, kterou jsme jejím chudým vládám věnovali, aniž bychom je odsoudili. Tentokrát již oči zavírat nesmíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE).(NL) Vážený pane předsedo, dnes došlo k dalšímu vážnému policejnímu násilí proti demonstrantům. V Keni zemřeli další lidé. Lze toto napětí ukončit bez toho, aby se konaly nové volby? Já o tom pochybuji. V každém případě je nutné nezávislé prošetření tohoto volebního podvodu a jeho výsledek musí být respektován všemi stranami, i kdyby to mělo znamenat nové volby.

Keňa čelí nesmírnému nebezpečí. Je v zájmu všech keňských obyvatel, celého regionu a dokonce samotné EU, aby byly nepokoje skončeny. Odmítat dialog by v tuto chvíli bylo nezodpovědné. Navíc je jedna věc jasná: další rozpočtová pomoc nedemokratické vládě, jako je tato, je vyloučena.

Kofi Annan onemocněl a jeho chřipka snad nemohla být hůře načasovaná. EU však nicméně nesmí ztrácet čas, musí plně podporovat jeho poslání a nabídnout technickou a finanční pomoc tam, kde to bude možné. Mediaci samozřejmě budou muset v první řadě provádět africké státy, ale pokud bude ještě před návratem pana Annana hrozit nebezpečí, že se situace dále vyhrotí, bude muset být EU připravena připojit se k Africké unii a neodkladně vyslat do Nairobi delegaci na vysoké úrovni. Z Keni se nesmí stát druhé Somálsko. Ještě není pozdě.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – Pane předsedo, souhlasím s panem Borrellem Fontellesem, že jestli z povolební situace v Keni vzešlo něco dobrého, je to skutečnost, že takzvaný „keňský úspěch“ je postaven na vratkých základech. I když je pravda, že běžní Keňané silně touží po demokracii a že Keňa prochází obrovským hospodářským rozmachem, je stejně tak jasné, že vláda, která měla tento hospodářský rozmach v režii, se za celá léta nepostarala o to, aby z něj měli hospodářský a sociální užitek všichni obyvatelé.

Nyní víme, že v zemi je hluboce zakořeněný sociální a ekonomický chaos a že vláda léta funguje na základě korupce a špatného řízení hospodářství. Jak správně říká paní Kinnocková, princip dobrého řízení a dodržování demokracie jsou předpoklady pro pomoc Evropské unie. Ale na rozdíl od předřečníků jsem toho názoru, že to neznamená, že bychom měli tuto zemi ponechat svému osudu. Znamená to, že bychom svou pomoc měli přesměrovat k agenturám a organizacím, které peníze dokážou dostat k chudým lidem, těm nejpotřebnějším a nejslabším v Keni. Je jasné, že pokud nebudou volební výsledky řádně sledovány a respektovány, nemůžeme pokračovat ve směrování prostředků přes keňskou vládu. Musíme vyslat jasný signál: dobré řízení je předpokladem podpory ze strany Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). – Pane předsedo, jak již řekli ostatní, situace je velmi tragická – velmi se podobá tomu, co se před několika lety stalo v Addis Abebě.

Pochybuji, že bez nových voleb lze nalézt řešení. V ideálním případě by řešení mělo vzejít z dialogu v Keni, pokud možno za podpory Africké unie. Avšak dosud byl pokrok jen malý. A čas se krátí – tkanivo země se rozpadá každým okamžikem.

Nebude-li situace vyřešena, nemůžeme jen nečinně přihlížet. Za stávajících okolností je pozastavení pomoci nezbytností. Pokud navíc selžou pokusy o smír, musí EU přijít s nabídkou svých služeb při mediaci. Je na to připravena Rada, je na to připravena Komise? Z dlouhodobějšího hlediska bych rád řekl, že musíme přehodnotit nejen rozvojovou spolupráci, ale zejména náš program řízení, hlavně pak pomoci politickým stranám stát se skutečnými stranami, a mimo to také posílit instituci keňského parlamentu, protože to je nyní závažný problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Pane předsedo, protože jsem již Keňu a zejména slumové oblasti v Nairobi navštívil, je mi známo, jaká korupce tam vládla ještě před těmito volbami. Odsuzuji tragickou ztrátu až 600 životů a kritickou humanitární situaci, která následovala po volbách v Keni 27. prosince. Vyzývám zodpovědné orgány a zúčastněné subjekty, aby pro návrat míru do Keni a zajištění dodržování lidských práv a právního státu udělali, co je v jejich silách.

Je skutečně politováníhodné, že Keňa, jeden z nejstabilnějších a hospodářsky nejrozvinutějších států ve východní Africe, upadla do takového chaosu, protože se to velmi pravděpodobně negativně odrazí na jejích sousedních státech. Pozorovatelská volební mise EU dospěla k závěru, že nedostatek transparentnosti a adekvátních bezpečnostních postupů vážně narušily důvěryhodnost výsledků prezidentských voleb.

Opoziční strana pana Odingy dnes znovu celou zemi vyzvala k protestům proti výsledkům prezidentských voleb z minulého měsíce. Tyto opoziční mítinky mají navzdory vládnímu zákazu trvat minimálně tři dny. Tyto protesty by mohly vést k dalšímu krveprolití. Mnoho lidí bylo zřejmě zabito čistě z důvodu etnických rozdílů, přičemž nejděsivější z těchto událostí byl brutální útok na farnost poblíž města Eldoret, který si podle odhadů vyžádal životy více než 30 etnických Kikujů.

Naléhavě žádám pana Kibakiho, aby dodržoval demokratické závazky své země zakotvené v keňské státní ústavě a pokynech Africké charty lidských práv a práv národů. Vyzývám předsednictví EU a Evropskou komisi, aby pozorně monitorovali mediační misi, kterou koncem tohoto týdne povede pan Annan, a bude-li to nutné, zajistili pokračování tohoto mediačního úsilí delegací EU na vysoké úrovni, což by mohla být společná iniciativa EU-AU.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Vážený pane předsedo, ráda bych navázala na otázku, kterou kolegyně Glenys Kinnock položila komisaři Michelovi. Jaké jsou hlavní body? Jak si to lze představit? V jakém smyslu se rozpočtová podpora mění?

A ještě jednu otázku: Předpokládám, že již v současném systému rozpočtových podpor existuje mechanismus na pozastavení podpory v situaci, jako je ta, která nastala v Keni?

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE).(NL) Pane předsedo, všichni se shodneme na tom, že rozhodně špatný směr v Keni nabral postup prezidentských voleb. Relativně dobře však proběhly parlamentní volby, volby poslanců keňského parlamentu.

Souhlasím s komisařem Michelem, že včerejší vývoj v keňském parlamentu byl povzbudivý: byl zvolen předseda – strany a opozice byly dostatečně silné na to, aby volbu nového předsedy prosadily. Jsem proto přesvědčen, že Evropský parlament musí udělat vše, co bude v jeho silách, aby podpořil parlamentní demokracii v Keni a tam, kde to bude možné, ji posílil. Rozpočtová pomoc, která byla udělena přesně den po volbách, se v této sněmovně stala terčem kritiky z mnoha stran.

Rád bych se pana komisaře zeptal na následující otázku, i když to pravděpodobně není oficiálně povoleno. Byl by pan komisař nakloněn tomu, že by budoucí rozhodnutí o udílení rozpočtové pomoci podléhalo názoru Evropského parlamentu? Dle mého názoru nemůže takové velké rozhodnutí činit malá skupina úředníků ve Výboru Evropského rozvojového fondu – namísto toho by se pan komisař měl nejprve obrátit na Evropský parlament. Rád bych si vyslechl jasnou odpověď na tuto otázku.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Vážený pane předsedo, příklad Keni ukazuje, kam až může vést porušení demokratických standardů a jak důležité je, aby byly volby svobodné, transparentní, poctivé a spravedlivé.

Avšak ti, kdo ve volbách prohráli, ať už byli poraženi v čestném zápase nebo byli podvedeni těmi, kdo volební proces zorganizovali, by se neměli uchylovat k násilnostem a ničení. Nahodilé ubližování lidem včetně žen a dětí nemá s přijatelnými formami boje za vlastní práva nic společného. Jedinou nadějí na účinné řešení problémů tohoto typu je přesvědčit vládnoucí garnituru a opozici, že hlavním cílem politiky není získat moc nebo se u moci držet – cílem politiky je blaho občanů.

Návrat k normálu tedy pro Keňu musí začít zastavením násilností a ničení. Oceňuji, že si tento cíl stanovili mediátoři z Africké unie, a Evropská unie by měla tento proces podpořit. Chtěl bych komisaři Michelovi poděkovat za toto prohlášení.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Vážený pane předsedo, rozsah korupce v Keni vyplul na povrch až nedávno a v důsledku toho mnoho členských států – vlastně všechny členské státy – pozastavilo v posledních letech rozpočtovou podporu a dokonce přešly na projektovou pomoc. A to je také jedna z výtek, které bych rád Komisi adresoval, protože Komise zjevně členské státy na tyto problémy neupozornila a pokračovala ve vyplácení rozpočtové podpory. I já jsem nyní pro pokračování podpory ve vhodné formě, ale ne ve formě, která bude dávat předchozím strukturám možnost tyto prostředky spravovat cestou rozpočtové podpory.

Také jsem velkým příznivcem podpořit do budoucna instituci, která nyní dostala zmocnění, tedy keňský parlament. Nemůžeme automaticky předpokládat, že všichni poslanci budou jednat korektně a že nebude korupce. O tom si nedělám iluze. Měli bychom však velkou část podpory věnovat na keňské politické instituce, na podporu parlamentu a na posílení pracovní kapacity našich kolegů. Potom budeme mít možnost umožnit těmto nově zmocněným kolegům řídit v budoucnosti Keňu efektivněji, než se to dosud dařilo současné vládě.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – Pane předsedo, myslím, že se obecně shodneme na tom, že nedávné prezidentské volby v Keni nebyly v pořádku. Dle mého názoru to je velká škoda, protože Keňa je zemí, která byla mnoho desítek let politicky stabilní. Bohužel se to v posledních dvou týdnech změnilo a došlo k zabití 600 osob a k přesídlení 250 000 osob. A naneštěstí je toto násilí opět etnické povahy.

Nyní je otázka, co může udělat mezinárodní společenství a co můžeme udělat my pro to, aby se do Keni vrátila politická stabilita, než se situace dále zhorší. Klíčovou prioritou musí být konstruktivní dialog mezi oběma stranami a já bych souhlasil s předřečníky, že včerejšek byl v keňském parlamentu pozitivním dnem. Avšak bez politického závazku nedojde k dohodě, a Evropská unie naléhavě vybízí k politickým jednáním. Rád vidím, že se na místo dostaví Kofi Annan a prezidenti Tanzanie a Ugandy, aby se pokusili určité dohody dosáhnout.

Mnoho přesídlených obyvatel odešlo do Ugandy, což znamená, že dopady na regiony v okolí Keni jsou znatelné už nyní. Pokud jde o pomoc a zvýšení objemu finanční pomoci Evropské unie na humanitární programy v Keni, rád bych si vyslechl odpověď komisaře Michela na otázku, kterou již vznesli předřečníci, totiž jak přesně budou tyto prostředky vynaloženy a jak bude zajištěno správné použití těchto prostředků.

Myslím si, že bychom všichni měli mít na paměti – zejména by na to měli myslet obyvatelé a politici Keni –, že historie několikrát ukazuje, že tam, kde je politické vakuum, často toto vakuum bývá vyplněno extremisty, avšak keňský lid si zasluhuje lepší podmínky.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Úřadující předseda. − (SL) Pan Borrell varoval, že se nesmíme omezit pouze na vyjádření obav. Já s tím souhlasím a na tomto pozadí bych rád odpověděl na otázku pana Wijkmana: je Evropská unie připravena podílet se na hledání řešení? Názor předsednictví je ten, že EU musí být připravena aktivně pomáhat při hledání řešení. Jenže jakého řešení?

Paní Martensová kladla důraz na to, že africké problémy si vyžadují africká řešení. S tím také souhlasím. Jinými slovy by Evropská unie neměla být tím, kdo ostatním při problémech tohoto typu nutí vlastní řešení – naopak. Je však nutné, aby poskytla aktivní podporu při hledání vhodného řešení spolu s ostatními subjekty mezinárodního společenství, zejména těmi, jejichž hodnoty sdílíme a o nichž hovořil pan Lambsdorff. V tomto smyslu se předsednictví bude snažit poskytnout silnou podporu skupině afrických osobností v čele s bývalým generálním tajemníkem OSN Kofim Annanem. Dle našeho názoru bude také potřeba pokračovat v zasílání humanitární pomoci, a to samozřejmě přijatelným způsobem.

Pane předsedo, dovolte, abych poděkoval všem váženým poslancům za jejich příspěvky. Rozhodně je věrně přetlumočíme kolegům v Radě. Velmi nás těší, že obecný postoj institucí je velmi podobný. Vývoj událostí v Keni budeme velmi pozorně sledovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Člen Komise. − (FR) Pane předsedo, nejprve bych se rád zmínil nikoli o těch 30 milionech, ale o 40,6 milionech eur, které představovaly před několika měsíci platbu druhé části stodvacetimilionového programu nazvaného „Poverty reduction budget support programme“.

Rozhodnutí o platbě bylo odloženo v očekávání výsledků a doporučení třetího přezkumu tohoto programu PRBS ze strany Mezinárodního měnového fondu.

Tyto výsledky byly známy od začátku listopadu a na základě příznivého stanoviska Evropského měnového fondu Komise v listopadu princip výplaty částky 40,6 milionů eur potvrdila dopisem keňskému ministru financí.

Vzhledem k volebnímu kontextu a nebezpečí využití těchto prostředků vládou v rámci volební kampaně však Komise ve shodě s členskými státy rozhodla, že tuto platbu neprovede před volbami, ale až po nich, a to před mezním datem finančních závazků 30. prosince 2007 v souladu s platnými postupy. Proto byla platba technicky provedena 28. prosince.

Chápu emoce, které to vzbuzuje, ale rád bych vám připomenul, že problémy začaly vycházet najevo až od pátku 28. prosince večer a soboty 29. prosince večer, kdy se mimořádně zpozdilo předávání výsledků z posledních 49 volebních obvodů z celkových 210, a jak víte, teprve v pondělí 1. ledna pozorovací volební mise Evropské unie na základě víkendových událostí ve své předběžné analýze konstatovala, že volby neodpovídaly mezinárodním standardům. Technicky tedy bylo příliš pozdě na to, abychom zabránili převodu této částky 40,6 milionů eur nebo tento převod zablokovali.

Za druhé, protože je to pro argumentaci důležité, bych rád připomenul, že souhlasím s celou řadou věcí, které zde zazněly, ale s některými věcmi nesouhlasím vůbec. Když někdo řekne, že technika nebo metoda rozpočtové pomoci je metodou nebo technikou, která nepodléhá žádným podmínkám ani kontrolám, samozřejmě to není pravda. Chtěl bych pouze upozornit na to, že před brutálním pozastavením rozpočtové pomoci by stálo za to prověřit, zda je návrh paní Kinnockové a ostatních přeměnit rozpočtovou pomoc na pomoc na základě projektů uskutečnitelný v rychlém časovém horizontu nebo stejně rychle jako v případě rozpočtové pomoci, aby obyvatelé nebyli vystaveni situaci ještě katastrofálnější nouze. Hovořit o principech je totiž snadné, ale je také potřeba zajistit, aby výsledky a důsledky jejich realizace nepřispívaly ještě více ke zhoršení situace.

K rozpočtové pomoci tedy dvě poznámky. Rozpočtová pomoc je kontrolovaná. Je nutno předkládat doklady a tento systém není méně transparentní než systém pomoci na základě projektů.

Paní Kinnocková i vy ostatní, je samozřejmé, že pokud mezi stranami rychle nedojde k dohodě směřující k uklidnění situace a k domluvě o eventuálním uspořádání nových voleb, jak si to přeje pan Wittmann, rozpočtová pomoc, která určitým označujícím způsobem kvalifikuje zemi, se kterou tento postup provádíme, určitě nebude moci nadále pokračovat a bude zapotřebí postarat se o nalezení nových prostředků k danému účelu. Nesouhlasím však s tím, abychom Keni rozvojovou pomoc jednoduše pozastavili. Nikdy nesmíme zapomínat na to, že za touto pomocí jsou lidé, které ji čerpají. Toto jsem jen chtěl upřesnit, protože si myslím, že to je důležité.

A konečně poslední reakce na dva body. Je třeba zorganizovat nové volby ihned? Já si myslím, že pokud se strany dohodnou, bylo by to žádoucí. Můžeme si to přát sebevíce, ale žít v domnění, že můžeme ihned zorganizovat volby, aniž by došlo k dohodě obou stran, není realistické. Musíme rovněž dát pozor na to, abychom nepodporovali vznik situací, které zvětší obtíže a neštěstí lidí. Je to faktor, který nesmíme ztrácet ze zřetele, a já si myslím, že je potřeba postupovat velmi obezřetně. Jsem pro volby, ale za předpokladu, že vyplynou z dohody.

Africkou mediaci budeme plně podporovat a jak Rada řekla, Komise je samozřejmě k dispozici pro mediační misi. Zkontaktoval jsem Kofiho Annana a měl jsem s ním dlouhý rozhovor. Řekl jsem mu, že my i vysoký zmocněnec jsme k dispozici k mediační práci. Je jasné, že v současné chvíli si přejeme to, aby se jednalo o mediaci africkou. Dle mého názoru to je něco, co nelze opomíjet.

A ještě poslední poznámka k otázce pana Muldera, kdyby byl Evropský rozvojový fond součástí rozpočtu, jak to požaduji já i Parlament, rozpočtová pomoc – například pokud jde o techniku, o kontrolu, o ověřování nebo o monitoring – by probíhala automaticky, což by celý proces výrazně zjednodušilo.

Nedovedete si představit, jak by můj život byl pohodlnější a efektivnější, kdybych ve věcech použití rozpočtu daleko příměji závisel na rozhodnutích, možnostech a kontrole Parlamentu.

Za současného stavu mám silnou obavu, že to bohužel nebude možné, ale je jasné, že si přeji o tomto tématu diskutovat. Otázka, kterou kladete, ještě jednou dokazuje, že začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu by znamenalo značný pokrok v úrovni efektivity naší pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dostal jsem šest návrhů na usnesení1 předložených v souladu s Pravidlem 103(2) Jednacího řádu.

Končím rozpravu.

Hlasování proběhne ve čtvrtek 17. ledna 2008.

Písemná prohlášení (Pravidlo 142)

1 Viz zápis.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – Do této rozpravy přispívám s určitým zármutkem. Před pěti lety, v prosinci 2001, jsem byl součástí pozorovací volební mise Evropského parlamentu v Keni pod vedením baronky Nicholson. Tyto volby proběhly v rámci mezinárodních pokynů, což dodalo výsledkům integritu, jež byla validací výsledku, kterým bylo vítězství opozice. Měli jsme příležitost setkat se s Mwai Kibakim, nastupujícím prezidentem, a všichni jsme kromě přesvědčení o právoplatnosti jeho zvolení cítili, že budoucnost Keni bude příznivější a že nastupuje nová éra vyšší efektivnosti a nižší korupce.

Nyní se stejně jako na konci „Farmy zvířat“ George Orwella stala prasata lidmi a lidé prasaty. Režim, který nesl tolik příslibů, se stal stejně zkorumpovaným a neschopným jako režim předcházející a současně zničil naděje a budoucnost milionů Keňanů. Vítám rázná vyjádření hlavního pozorovatele voleb EU. Doufám, že Komise bude působit ve prospěch smíření znesvářených stran a v případě nedosažení shody pohrozí silnými opatřeními.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písemně. – Jakožto bývalý pozorovatel voleb v Keni za Evropský parlament jsem hluboce znepokojen událostmi, které nastaly po prosincových volbách. Vývoj v Keni je zneklidňující o to více, že země byla po dlouhá léta považována za nejstabilnější zemi v této části afrického kontinentu. Keňa je stejně jako moje země členem Britského společenství národů. Podporuji návrh předložený pozorovací skupinou Britského společenství národů, aby byli z tohoto společenství vysláni nezávislí soudci, kteří volební výsledky přezkoumají. Naše volební pozorovací skupina EU navrhla uspořádání nezávislého auditu. Jsem přesvědčen, že obyvatelé Keni by takovému auditu provedenému nezávislými soudci Britského společenství národů důvěřovali.

Naší bezprostřední prioritou je to, aby se Keňa navrátila do normálního stavu, čímž mám na mysli mírovou společnost, ve kterém není žádných pochyb o demokratickém procesu. Dnešní zpráva, že bezpečnostní síly zabránily opozičním politikům v organizaci protestního mítinku, nevěstí nic dobrého. Naléhavě vyzývám EU, aby se ze všech sil snažila spolupracovat s mezinárodními organizacemi ve snaze o znovunastolení normální situace a demokracie v Keni.

 
Poslední aktualizace: 8. října 2008Právní upozornění