Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0054/2008

Debatten :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Stemmingen :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Aangenomen teksten :


Debatten
Donderdag 31 januari 2008 - Brussel Uitgave PB

8.8. Situatie in Iran (stemming)
PV
  

– Voor de stemmingen

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat mijn fractie zich aansluit bij de fracties die dit voorstel voor een gemeenschappelijke resolutie hebben ingediend. Wij zullen deze resolutie steunen.

 
  
  

– Voor de stemmingen over punt 6

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het spijt me dat ik mijn amendementen wegens technische problemen op deze bijzondere manier moet indienen. Ik zou graag iets willen wijzigen. Ik wil “het potentieel militair gebruik” vervangen door “de potentieel militaire link”.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt overgenomen.)

– Voor de stemmingen over punt 9

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ook dit is heel eenvoudig. Ik wil graag het woord “serieuze” invoegen voor “samenwerking”.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt niet overgenomen.)

– Voor de stemmingen over wijzigingsverzoek 9

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik moet het Parlement tot mijn spijt mededelen dat onze poging om de executie van de heer Zamel Bawi tegen te houden niet is gelukt en dat hij gisterochtend om 4 uur in de Karoon-gevangenis in Ahwaz is terechtgesteld. Daarom stel ik een mondeling amendement voor op het bestaande amendement van de heer Salafranca Sánchez-Neyra en ik hoop dat hij ermee instemt. In het mondelinge amendement komt deze executie ter sprake en wordt aandacht gevraagd voor andere ter dood veroordeelde gevangenen. Een van hen is een Europese burger die in Syrië is ontvoerd. De andere twee zijn UNHCR-vluchtelingen die al asiel hebben gekregen in Noorwegen.

Het mondelinge amendement luidt: “protesteert met klem tegen de executie in Iran op 30 januari 2008, om 4 uur 's morgens lokale tijd, van de Ahwazi-activist Zamal Bawi, de negentiende Ahwazi-activist geëxecuteerd in de laatste twaalf maanden, en roept de Iraanse regering op af te zien van de executie van de Nederlandse staatsburger en mensenrechtenactivist Faleh Abdulah al-Mansouri en de bij het UNHCR geregistreerde vluchtelingen, Rasoul Ali Mazrea en Said Saki, wier verblijf in Noorwegen verzekerd is, en roept tevens op hen toe te laten terug te keren naar hun land van nationaliteit of waar ze als vluchteling toegelaten zijn”. Daarna luidt de tekst als voorheen: “dringt tevens aan op de vrijlating van de ter dood veroordeelde Koerdische journalisten Abdolvahed ‘Hiwa’ Butimar en Adnan Hassanpour”.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt overgenomen.)

– Voor de stemmingen over punt 15

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, als we het over alle vormen van marteling hebben, stel ik voor om “met inbegrip van extreem onmenselijke terechtstellingen” in te voegen, aangezien deze voorkomen, met name terechtstellingen die gepaard gaan met marteling.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt overgenomen.)

– Voor de stemmingen over punt 17

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit heeft betrekking op bestaande tekst. In de tekst staat al: “dringt erop aan dat minderheden de mogelijkheid krijgen om alle rechten uit te oefenen die krachtens de Iraanse grondwet verleend worden”. Maar zelfs rechten die in hun eigen grondwet zijn vastgelegd worden niet verleend. Daarom stel ik voor om het laatste gedeelte van de tekst als volgt te beginnen: “verzoekt de Iraanse autoriteiten om in overeenstemming met de grondwet te handelen en in de wetgeving en in de praktijk een eind te maken aan alle vormen van discriminatie”. De rest kan ongewijzigd blijven. Ze moeten in overeenstemming met hun eigen grondwet handelen, want die respecteren ze niet.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt overgenomen.)

– Voor de stemmingen over punt 19

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik stem ermee in om dit mondelinge amendement in te trekken aangezien het een aanvulling is op de consensus die al is bereikt. Paragraaf 19 gaat over het negeren van de uitspraak van het Europees Hof door de Raad en de Commissie. Hierover is al overeenstemming bereikt via een compromis, dus ik stem ermee in om het in te trekken.

 
  
  

– Voor de stemmingen over wijzigingsverzoek 3

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). (ES) Mijnheer de Voorzitter, dit is politiek gezien een heel belangrijke resolutie. Daarom moeten we voor deze resolutie in dit Parlement zoveel mogelijk steun zien te vinden en streven naar een zo sterk mogelijke consensus.

Dat is de reden waarom wij een mondeling amendement voorstellen dat elk waardeoordeel uit het oorspronkelijke amendement wegneemt. We verwijzen dan alleen nog maar naar een concreet feit, een feit dat we in de context van het onderwerp van deze resolutie een “belangrijk feit” zouden kunnen noemen. Maar – ik herhaal – zonder enig waardeoordeel. Op die wijze kunnen we van dit Parlement de breedste steun krijgen.

Dit mondelinge amendement zou de tekst van het oorspronkelijk amendement vervangen door: “neemt kennis van het besluit van het Europees Gerecht van Eerste Aanleg van 12 december 2006”. Je vermeldt dan eenvoudigweg een belangrijk feit, zonder daar een waardeoordeel aan te koppelen.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt overgenomen.)

– Voor de stemmingen over overweging C

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, mijn verontschuldigingen. Door een technisch probleem komen mijn amendementen op zo’n bijzondere manier aan de orde. Ik ben niet zo’n enfant terrible dat ik u op deze manier wil kwellen.

Maar goed, aangezien ze zijn ingediend, moet ik ze nu ook presenteren. Dit gaat over het verzoek aan Iran om het aanvullende protocol zo spoedig mogelijk te implementeren. Ik stel voor om het volgende toe te voegen: “wat nog niet het geval is”.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt niet overgenomen.)

– Voor de stemmingen over overweging H

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, kranen worden op een zeer onaangename manier gebruikt voor openbare ophangingen, met name ophangingen die gepaard gaan met marteling. Daarom stel ik voor om na de woorden “vaak door ophanging in het openbaar” het volgende in te voegen: “waarvoor kranen worden gebruikt die door westerse bedrijven zijn geleverd”.

We zijn hier niet blij mee. Ik denk dat niemand hier blij mee is.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt niet overgenomen.)

– Na overweging R

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit is een belangrijk amendement waarvoor ik de aandacht van het Parlement vraag, aangezien onze eigen mensen en de burgers van de EU door sommige activiteiten in gevaar worden gebracht.

Daarom stel ik een nieuwe overweging voor: “overwegende dat verscheidene EU-lidstaten deelnemen aan een internationale actie om de democratie in Irak op te bouwen en het volk te beschermen tegen terroristen die ook door buitenlandse mogendheden, waaronder Iran, worden opgeleid en bevoorraad, wat betekent dat er onder militairen uit EU-lidstaten – burgers van de EU – doden en gewonden vallen ten gevolge van terroristische aanslagen waar Iran niet geheel buiten staat”.

Ik hoop op uw steun.

 
  
  

(Het mondelinge verzoek tot wijziging wordt niet overgenomen.)

 
Laatst bijgewerkt op: 8 oktober 2008Juridische mededeling