Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 18 februari 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Invändning mot giltigheten av mandatet för en ledamot av Europaparlamentet: se protokollet
 5.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Tillfälliga utskottet för klimatförändringar (förlängning av mandat): se protokollet
 8.Rättelser av antagna texter: se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 10.Maktmissbruk som stormarknader med verksamhet i Europeiska unionens utövar (skriftlig förklaring): se protokollet
 11.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 12.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 15.Framställningar: se protokollet
 16.Anslagsöverföringar: se protokollet
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 18.Arbetsplan
 19.Anföranden på en minut (artikel 144 i arbetsordningen)
 20.Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet (debatt)
 21.Insyn i finansiella frågor (debatt)
 22.Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen - Bedrägeribekämpning - Årsrapporter 2005 -2006 (debatt)
 23.Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och kommissionen vid tillämpningen av tull- och jordbrukslagstiftningen (debatt)
 24.Gemenskapens tullkodex (debatt)
 25.Faktorer som bidrar till ökat stöd för terrorism och en ökad rekrytering av terrorister (debatt)
 26.EU:s strategi för bättre marknadstillträde för europeiska företag (debatt)
 27.Reform av instrumenten för skydd av handeln (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (413 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1020 kb)
Senaste uppdatering: 8 oktober 2008Rättsligt meddelande