Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2057(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0115/2008

Forhandlinger :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Afstemninger :

PV 22/04/2008 - 5.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0154

Forhandlinger
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg EUT-udgave

4. Decharge 2006 (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om

- betænkning af Dan Jørgensen for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 (SEK(2007)1056 - C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC)) (SEK/2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC)) Sektion III - Kommissionen (A6-0109/2008),

- betænkning af José Javier Pomés Ruiz for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 (2007/2038(DEC)) (A6-0091/2008),

- betænkning af Nils Lundgren for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 (C6-0364/2007 - 2007/2039(DEC)) Sektion II - Rådet (A6-0096/2008),

- betænkning af Nils Lundgren for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 (C6-0365/2007 - 2007/2040(DEC)) Sektion IV - Domstolen (A6-0097/2008),

- betænkning af Nils Lundgren for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 C6-0366/2007 - 2007/2041(DEC)) Sektion V - Revisionsretten (A6-0093/2008),

- betænkning af Nils Lundgren for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 (C6-0367/2007 - 2007/2042(DEC)) Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A6-0098/2008),

- betænkning af Nils Lundgren for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 (C6-0368/2007 - 2007/2043(DEC)) Sektion VII - Regionsudvalget (A6-0095/2008),

- betænkning af Nils Lundgren for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 C6-0369/2007 - 2007/2036(DEC)) Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (A6-0092/2008),

- betænkning af Nils Lundgren for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006 C6-0370/2007 - 2007/2044(DEC)) Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A6-0094/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2006 (C6-0372/2007 - 2007/2047(DEC)) (A6-0111/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2006 (C6-0381/2007 - 2007/2056(DEC)) (C6-0381/2007 - 2007/2056(DEC)) (A6-0114/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2006 (C6-0371/2007 - 2007/2046(DEC)) (A6-0110/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2006 (C6-0378/2007 - 2007/2053(DEC)) (A6-0124/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2006 (C6-0386/2007 - 2007/2060(DEC)) (A6-0117/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2006 (C6-0375/2007 - 2007/2050(DEC)) (A6-0116/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (tidligere Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad) for regnskabsåret 2006 (C6-0374/2007 - 2007/2049(DEC)) (A6-0113/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Genopbygningsagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0373/2007 - 2007/2048(DEC)) (A6-0112/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0376/2007 - 2007/2051(DEC)) (A6-0122/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0377/2007 - 2007/2052(DEC)) (A6-0128/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0379/2007 - 2007/2054(DEC)) (A6-0125/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2006 (C6-0384/2007 - 2007/2059(DEC)) (A6-0120/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0382/2007 - 2007/2057(DEC)) (A6-0115/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0383/2007 - 2007/2058(DEC)) (A6-0118/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2006 (C6-0387/2007 - 2007/2062(DEC)) (A6-0123/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2006 (C6-0385/2007 - 2007/2061(DEC)) (A6-0119/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2006 (C6-0389/2007 - 2007/2214(DEC)) (A6-0126/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 - 2007/2055(DEC)) (A6-0129/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2006 (C6-0388/2007 - 2007/2063(DEC)) (A6-0121/2008),

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for 6., 7., 8. og niende Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2006 (KOM(2007)0458 - C6-0118/2007 - 2007/2064(DEC)) (tidligere ordfører: Alexander Stubb) (A6-0106/2008) og

- betænkning af Hans-Peter Martin for Budgetkontroludvalget om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2006 (C6-0049/2008 - 2008/2000 (DEC)) (A6-0127/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, ordfører. - Hr. formand! Jeg må lige starte med at minde om, at vi nu nærmer os afslutningen på en utrolig vigtig øvelse. Hvis man overordnet set analyserer Parlamentets roller i forhold til de andre institutioner, kan man vel sige, at vi har tre hovedopgaver. Vi er med til at lave lovgivning for de europæiske lande og deres befolkninger. Vi er med til at fastlægge budgettet, altså bestemme, hvad EU's midler skal bruges til. Og endelig er der den sidste rolle, hvor vi fungerer som en kontrolinstans. Det er Parlamentet, der er borgernes vagthund, om man så må sige. Den øvelse, som vi afslutter her i dag, er måske den vigtigste del af netop denne kontrolinstansfunktion: Det er den del, hvor vi går Kommissionen og de andre institutioner efter i sømmene i forhold til, hvordan de forvalter midlerne, og selvfølgelig ikke mindst evaluerer, hvordan tingene fungerer ude i medlemsstaterne, hvor vi ved, at omkring 80 % af EU's midler forvaltes.

Når det er sagt, falder det mig også naturligt at rose mine kolleger fra de andre grupper. Det er et samlet Parlament, der i dag stemmer betænkningen igennem. Jeg synes, at vi har haft et fremragende samarbejde i Budgetkontroludvalget. Jeg vil specielt fremhæve skyggeordførerne, som jeg synes er gået meget konstruktivt til sagen. Det er selvfølgelig derfor, at vi har været i stand til at lægge et så massivt pres på Kommissionen, som tilfældet er, og at vi har været i stand til at indgå i så konstruktiv en dialog Kommissionen.

Lad mig starte med at sige et par ting om, hvad der er positivt - jeg skal nok komme til det negative - men lad mig starte med at sige et par ting om, hvad der er positivt i forhold til de tidligere år. Der er ingen tvivl om, at vi på landbrugsområdet er nået langt i forhold til at kontrollere midlerne. Det såkaldte integrerede finanskontrolsystem - ja, det siger formentligt ikke de sikkert mange borgere ude i Europa, der følger med i denne tale, særlig meget - betyder jo, at man har indført en helt ny og meget mere effektiv måde at kontrollere EU's landbrugsmidler på. Systemet er ekstremt effektivt. Det har selv Revisionsretten understreget flere gange. Vi ved allerede, at stort set alle midler inden for landbrugspolitikken i løbet af få år vil være underlagt dette meget effektive system, som bestemt fortjener ros. Derudover havde vi sidste år en række meget stærke kritikpunkter i forhold til forskningspolitikken. Også her må man konstatere, at Kommissionen har taget vores kritik meget alvorligt og har gennemført en handlingsplan, der har sikret, at en lang række af disse problemer er ved at blive løst. Det fortjener Kommissionen en stor ros for. Endelig er vi selvfølgelig meget glade for de initiativer, der er kommet på åbenhedsområdet. Vi får nu åbenhed omkring modtagerne af EU-støtte både i forhold til socialfonde og landbrugsudgifter. Og vi får nu navnene på de deltagere, der sidder i de forskellige arbejdsgrupper under Rådet og Kommissionen, hvilket man har kæmpet for i dette hus i mange år. Kommissionen har nu indvilliget i at levere disse oplysninger.

Det er de meget positive ting, der er at sige. Men det er selvfølgelig klart, at denne proces har handlet om de områder, hvor vi havde nogle kritikpunkter. Alle, der har fulgt processen, ved, at det drejer sig om navnlig to områder: Det drejer sig om strukturfondene, og det drejer sig om udenrigspolitiske anliggender, altså eksterne anliggender. Hvad angår strukturfondene konkluderede Revisionsretten meget klart, at 12 % af de midler, der er blevet udbetalt, aldrig skulle have været udbetalt. 12 % eller næsten 4 milliarder euro. Det er klart, at det er en fuldstændig uacceptabel situation.

Det var udgangspunktet for den øvelse, som vi i dag afslutter. Vi har haft flere høringer, og jeg har personligt sammen med udvalget haft en meget tæt dialog med Kommissionen. Når jeg som ordfører nu ender med at anbefale at give decharge, skyldes det udelukkende, at vi er nået frem til en række resultater. Kommissionen har faktisk sat gang i en lang række reformer - det er vist 37 helt konkrete punkter, man nu gennemfører. Det er vedtaget af kommissærkollegiet. På nogle områder handler det om at indføre strammere og flere kontroller, og på andre områder handler det om at forenkle kontrollerne, så de bliver mere effektive. For alle områder gælder det, at der er indført nogle meget klare deadlines. Vi har fået nogle meget klare kriterier for, hvordan skal man melde tilbage, således at vi og offentligheden har mulighed for at kontrollere, at dette rent faktisk også får en positiv effekt. Vi skal huske på to ting: For det første handler det selvfølgelig om, at de penge, der i 2006 - som denne procedure handler om - er blevet udbetalt forkert, skal kræves ind igen. Det mener vi at have fået garanti for nu. Vi må imidlertid også have garanti for, at dette ikke sker igen i fremtiden. Det er nok så vigtigt. Med de nye procedurer, som Kommissionen har lagt frem, mener vi, at dette mål er sikret.

Det er selvfølgelig klart, at fine ord ikke er nok. Selv om vi nu har sagt, at vi accepterer de reformer, der er lagt frem, vil vi følge op på denne sag, og vi vil følge processen meget nøje. Derfor vil jeg også i dag fremsætte et ændringsforslag, som jeg kan forstå at Kommissionen er indstillet på at støtte. Jeg har modtaget et signal fra hr. Kallas om, at det kunne være en acceptabel løsning, hvis Kommissionen en gang om måneden kommer i Budgetkontroludvalget og giver os mulighed for at diskutere de fremskridt, der er blevet gjort på området. Det vil være utroligt gavnligt for begge parter.

Lad mig sige et par ord om det andet område, hvor vi havde store problemer. Det handler om udenrigspolitiske anliggender. Det handler mere specifikt om spørgsmålet Irak. Vi ved, at EU giver en del midler til genopbygningen af Irak - det er der jo mange gode politiske grunde til. Vi valgte Irak ud som et eksempel. Vi ville gerne have en liste over konkrete projekter finansieret delvist eller fuldt ud af EU i Irak via FN og Verdensbanken. Det viste sig at være et meget stort problem at få en sådan liste. Det tog flere måneder. De data, som man først fik at vide skulle være på listen, var der alligevel ikke, og det blev til et langt spil tilbage og frem, før vi til allersidst fik de oplysninger vi skulle have. Det er selvfølgelig derfor, at vi nu ender med rent faktisk også at kunne give decharge på det område. Det vigtigste spørgsmål i denne forbindelse er selvfølgelig: Hvad med fremtiden? Irak var jo bare et eksempel. Hvad med de langt over 100 andre lande, hvor EU giver støtte til forskellige aktiviteter. Der har Kommissionen nu forpligtet sig til - hvilket jeg anerkender og synes er helt nødvendigt - at man fra 2007 vil kunne få offentlig adgang til "final beneficiary", altså den endelige modtager af støttebeløbet.

Af alle disse årsager anbefaler jeg, at vi giver decharge. Der er en del kritikpunkter, man kan fremhæve i forhold til Kommissionen og i forhold til de måder, tingene foregår på ude i medlemsstaterne. Jeg vil også sige, at vi er nået frem til et resultat via en god dialog med Kommissionen. Det gør, at vi nu kan anbefale at give godkendelsen af regnskaberne for 2006. Der er stadig områder, hvor vi kunne ønske, at man gik længere. Vi vil meget gerne have "national declarations of assurance", som er det udtryk, vi vælger at bruge her i Parlamentet - altså nationale revisionserklæringer hvert år, underskrevet af finansministeren i det pågældende land. Det mener vi stadig ville være et meget gavnligt redskab i kampen mod svindel, fråds og lukkethed vedrørende EU-midler ude i de enkelte lande. Med det afsluttende ønske vil jeg sige tak for ordet i første omgang.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, ordfører. - (ES) Hr. formand! Velkommen til denne debat med deltagelse af generalsekretæren og naturligvis velkommen til hr. Kallas. Jeg kan ikke sige velkommen til nogen fra Rådet, da det ser ud som om, at det ikke har noget at gøre med regnskaber og ikke påtager sig et ansvar for den politiske debat om decharge. Jeg håber, at vi kan få garanti for, at Rådet også vil være til stede ved denne debat, når Rådet får en formand efter Lissabontraktaten.

Først og fremmest vil jeg gerne ønske min kollega Dan Jørgensen tillykke med den fremragende betænkning og fremhæve på baggrund af hans udtalelser, hvor godt tingene bliver gjort i EU, og hvordan de bliver gjort bedre og bedre for hvert år. Han henviste ved flere lejligheder til Kommissionens og kommissær Kallas' initiativ om gennemsigtighed. For to måneder siden var jeg var ordfører på en initiativbetænkning, som støttede gennemsigtighedspolitikken. Man må sandelig sige, at Kommissionen gør fremskridt med hensyn til gennemsigtighedspolitikken, ligesom Parlamentet også har gjort det.

Jeg vil gerne påpege, at Parlamentets rolle med hensyn til at give decharge er en politisk rolle, og at vi hverken er eller skal være revisorer. Det er en politisk rolle, og det spørgsmål, som vi skal give borgerne svar på er, om vi med Parlamentets midler har været i stand til at klare de budgetmæssige udfordringer i regnskabsåret 2006. Det er udfordringer, som drejer sig om Parlamentets forberedelser til udvidelsen, modtagelse af nye medlemsstater, udbredelse af informationspolitikken, bedre udførelse af vores arbejde og vores forberedelse på udfordringerne i forbindelse med Lissabontraktaten, fordi vi bliver nødt til at lovgive mere og på den bedst mulige måde.

Hvad er den politiske dom over den måde, som vi har håndteret disse finansielle forpligtelser på? Den er positiv. Vi har gjort det godt. Jeg vil gerne fremhæve nogle få punkter fra dette regnskabsår. Først har vi på initiativ fra formand Hans Pöttering fået indledt en politisk dialog mellem formandskabet og dechargeproceduren, som indtil nu ikke syntes mulig. Nu er det muligt, og Deres næstformand var til stede under debatten og besvarede de spørgsmål, som han blev stillet direkte af udvalget. Ligeledes på initiativ fra formanden skal Præsidiet have en fast arbejdsprocedure med Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget.

Som De kan se ud fra betænkningen, er mange aspekter inden for gennemsigtighed blevet forbedret. Vi har forbedret repræsentationsrollen for vores assistenter. Noget, som ikke har været muligt for os i år, har været at få indført en statut for vores medarbejdere, hvilket vi gerne vil have. Sandheden er, at det har taget os lang tid som parlamentsmedlemmer at få vores egen statut. Kort sagt må vi være tålmodige, men vi skal understrege, at vi endnu ikke har nået dette mål. I 2006, som er basisår, blev 99 % af bilagene imidlertid fremsendt korrekt, så jeg er af den overbevisning, at vi også bevæger os i den rigtige retning omkring dette emne.

Vi har uløste problemer, og med hensyn til disse forsøger vi mere eller mindre at gøre, hvad vi kan. Borgerne forstår ikke, hvorfor Parlamentet skal have til huse tre forskellige steder. De forstår det ikke, og de kommer heller ikke til at forstå det, fordi det ikke er let at forstå. Endnu en udfordring for Rådet, når det får en formand, er at finde en løsning på dette problem. Parlamentet har imidlertid gjort sin pligt og reduceret omkostningerne for de tre lokaliteter fra 203 millioner euro i 2002 til 155 millioner euro. Vi har reduceret udgifterne med 24 %, hvilket er fint.

Som jeg nævnte i denne betænkning, hvilke udfordringer er det så, vi skal tackle? Som jeg lige har sagt, er det at give vores medarbejdere en endelig statut, ligesom vi selv har. Der er også udfordringen med hensyn til bedre lovgivning. Parlamentet kommer til at spille en meget større kvalitativ rolle og får en meget større arbejdsbyrde, når Lissabontraktaten træder i kraft.

Lad os håbe, at den belgiske regering, nu hvor vi har en belgisk regering, vil behandle os en lille smule bedre, når det gælder ejendomspolitik, idet dens behandling af Parlamentet indtil nu har været middelmådig.

Jeg vil gerne afslutningsvis sige, at vi har haft et fornuftigt år med hensyn til vores budgetmæssige forpligtelser, og det er grunden til, at jeg opfordrer Dem til at stemme for årsregnskabet 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, ordfører. - (SV) Hr. formand! Jeg har været ordfører for disse øvrige institutioner, som de er blevet benævnt, med andre ord for syv af dem, nemlig Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Den Europæiske Ombudsmand.

Jeg har ikke haft nogen alvorlige indsigelser mod noget af det, som jeg har set. Det har været et spørgsmål om standardbemærkninger til det, som kan og bør forbedres. Der har ikke været nogen afsløringer, som kunne give anledning til tvivl med hensyn til at meddele decharge til nogen af disse syv institutioner.

Ikke desto mindre vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at minde alle om, at meddelelse af decharge, det at kræve til ansvar, er grundlæggende for demokratiet. Jeg har ingen tiltro til Parlamentets måde af håndtere denne opgave på. Jeg havde nemlig nøjagtig den samme opgave for to år siden med at undersøge disse syv institutioner og opdagede de mest skræmmende ting, som foregik i Regionsudvalget. Jeg fandt ud af, at der havde fundet svig af den groveste karakter sted. Jeg erhvervede materiale, som De alle havde mulighed for at læse i det hemmelige læserum.

Der fandt tre forskellige undersøgelser sted i den forbindelse. En blev foretaget af OLAF, vores kontor for bekæmpelse af svig, en af Revisionsretten, og Regionsudvalget foretog selv en intern undersøgelse. De havde afskediget deres interne revisorer. Listen af klager var endeløs.

Jeg foreslog naturligvis, at vi ikke skulle meddele decharge under disse omstændigheder. Jeg sagde dette i udvalget. Udvalget stemte alligevel for decharge. Jeg sagde det samme her i Parlamentet for to år siden, og De stemte for decharge med stort flertal.

Det viser, at når De skal stemme for decharge her i dag på min anbefaling, gør De det ikke, fordi jeg siger det, men ene og alene af gammel vane. Parlamentet påtager sig ikke sit ansvar. Det tænker mere på EU's omdømme. De tænker mere på at føre borgerne og vælgerne bag lyset. Borgerne må ikke få at vide, hvad der foregår. Derfor er det med stor beklagelse, at jeg siger: "ja, denne gang kan disse øvrige institutioner få decharge". Jeg kan sige dette med ren samvittighed. Det kan de fleste her i Parlamentet ikke.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, ordfører. - (DE) Hr. formand! De er enevældig! Min tale i dag er henvendt til alle dem ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 
 

  President. - Det er anden gang, at De taler på den måde. Jeg forbeholder mig ret til at gribe ind over for Dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI), ordfører. - (DE) Hr. formand! Det, som jeg gerne vil fremlægge her for alle dem, som er interesserede i at vide, hvordan politiske beslutninger rent faktisk træffes, er et praktisk eksempel, et belærende skuespil, om den mislykkede bestræbelse på at få kontrollen til at fungere i Parlamentet. Når fremtidens studerende på fakultetet for statskundskab eller borgere med interesse for politik får nys om det, bliver det en klassiker. Som en del af den dechargebetænkning, som vi overtog ord for ord, havde hovedgrupperne udarbejdet afsnit, hvor der blev givet udtryk for kritiske holdninger til agenturerne. F.eks. er det klart, at decentralisering og overdragelse var et af de vigtigste resultater af processen for Kommissionens reform, som blev indledt i 1999. Men Kommissionen har stadig ikke udarbejdet en undersøgelse eller rapport eller midlertidig finansiel erklæring om denne form for administrativ forvaltning. Dette var dengang med i mine hovedovervejelser.

Fru Gräßle, forslagsstilleren til denne tekst, kommer fra en stor gruppe. Hendes ændring til betænkningen bestod i at fjerne lige nøjagtig disse udtalelser. Der er mange andre eksempler, herunder fru Haugs bidrag, som også refererede til kritiske bemærkninger om agenturerne, og som f.eks. fremhævede, at kun to af agenturerne er totalt uafhængige af EU-støtte, mens de fleste af dem er finansieret udelukkende ved hjælp af EU-midler. Det står i en af fru Haugs dokumenter. Her er det imidlertid udeladt.

Hr. Bösch, formanden for Budgetkontroludvalget, kommer ofte med yderst kritiske bemærkninger om agenturerne, men bare ikke i udvalget. Men når det så virkelig gælder, når tiden er inde, når der virkelig er en reel mulighed for at løfte sløret for, at der har fundet en uansvarlig udvikling sted blandt agenturerne, at så meget er i en sørgelig tilstand, så er det pludselig slettet på anmodning fra de store grupper. Og som om det ikke var nok, så må jeg, som ordfører, ikke det, de andre må. Hele begrundelsen er således ganske enkelt blevet censureret, så jeg vil derfor tillade mig den frihed at læse det op fra plenarmødet, som ellers ikke længere vil være tilgængelig for offentligheden.

Den del, der var udeladt, lyder således: "Decentralisation and devolution were key objectives of the Commission reform process starting in 1999. To date, no assessment of this process has been submitted. In addition, the Commission has never given a convincing explanation of the added value provided by the decentralised agencies, why their tasks could not equally well be performed within the Commission, or, as in many cases, why action by the European Union was required in the area concerned in the first place.

Instead, the result has been irresponsible proliferation. New agencies have been set up on the basis of bizarre political decisions. These new agencies are not subject to control and are often uncontrollable, mostly inefficient and, above all, they give rise to significant burdens on European taxpayers.

At the same time, an unprecedented range of staff privileges has become established. In other words, the Commission's reform efforts, whose aims were linked to assurances concerning responsibility, accountability, efficiency, a new European service culture and transparency, have proved a spectacular failure. The unacceptable confusion in the area of devolution and decentralisation policy is now clear for all to see. Responsible action this is not."

(Decentralisering og overdragelse var hovedmål for processen omkring Kommissionens reform, som blev indledt i 1999. Indtil nu er der ikke blevet fremlagt nogen vurdering af denne proces. Derudover er Kommissionen aldrig kommet med en overbevisende forklaring på de decentraliserede agenturers merværdi, hvorfor deres opgaver ikke lige så godt kunne udføres i Kommissionen, eller, som i mange tilfælde, hvorfor det var nødvendigt, at EU overhovedet skulle involveres i det pågældende område.

I stedet har resultatet været en uansvarlig udvikling. Nye agenturer er blevet oprettet på baggrund af underlige politiske beslutninger. Disse nye agenturer er ikke genstand for kontrol og er ofte umulige at kontrollere. De er stort set ineffektive, og værst af alt er de en enorm byrde for de europæiske skatteydere.

Samtidig er der blevet skabt en række hidtil usete medarbejderprivilegier. Med andre ord har Kommissionens reformindsats, som havde som mål at sikre ansvarlighed, gennemsigtighed, effektivitet og en ny europæisk servicekultur, spillet fuldstændig fallit. Den uacceptable forvirring på området for overdragelses- og decentraliseringspolitik er nu tydelig for enhver. Dette er ikke udtryk for en ansvarlig handlemåde.)

Selv en ordfører har ikke lov til at inddrage dette i en begrundelse. Det passer selvfølgelig fint med dette politiske scenario, at, da forhandlingen blev indledt om de 20 betænkninger, som jeg forelagde for udvalget, var ændringerne, hver gang andre talte, blevet forberedt og også censureret bag deres ryg.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, ordfører. - (SV) Hr. formand! Jeg vil starte med at diskutere decharge med henblik på Den Europæiske Udviklingsfond. Mange her i salen forventede måske, at en anden høj, nordisk ung mand ville udføre dette arbejde, nemlig vores kollega Alexander Stubb. Men som nogle af Dem ved, så er Alexander forhindret i at være her sammen med os i dag, da han er blevet udnævnt til Finlands nye udenrigsminister. Han bad derfor mig om at overtage og fremlægge hans arbejde og hans betænkning her i dag. Jeg er sikker på, at jeg taler for flertallet her, når jeg siger, at vi er kede af at skulle undvære Alexander, men at det er en god nyhed for Alexander og især en god nyhed for Finland.

Jeg vil dog gerne starte med at ønske ham tillykke med det stykke arbejde, han har gjort her i Den Europæiske Udviklingsfond. Arbejdet i udvalget forløb fint, og det er et forenet udvalg, som i dag diskuterer decharge til Den Europæiske Udviklingsfond. De Europæiske Udviklingsfonde er naturligvis et af midlerne til fremme af demokrati og økonomisk udvikling i AVS-landene (Afrika, Caribien, og Stillehavsområdet). Det er årsagen til, at jeg mener, det er glædeligt at se, at midlerne bliver brugt på en korrekt og ansvarlig måde. I 2006 havde de betydelige midler til rådighed, 3 milliarder euro, og formåede at udbetale lige i underkanten af 90 % af dem.

Skønt vi er glade for her i dag at kunne give og foreslå decharge til Kommissionen, som har forvaltet disse udviklingsfonde, og dette er noget, som vi er virkelig glade for, betyder det ikke, at der ikke er nogle udfordringer, eller at der ikke er nogle områder, som vi skal arbejde på fremover. Jeg vil gerne have lov til at nævne et par af disse. I forhold til sidste år f.eks. kan vi konstatere, at Revisionsretten ikke fremlagde en fuldstændig ren erklæring om regnskabernes rigtighed, men pegede på en række problemer, f.eks. transaktionernes bevismateriale, som kunne have været bedre dokumenteret, og betalinger fra forskellige delegationer. Dog vil jeg gerne sige tak til Kommissionen for at have taget disse problemer alvorligt og være kommet med konkrete, rigtige og vigtige løsninger på disse problemer.

Derudover fremhævede vi også i vores betænkning de problemer, som forsinkelsen i implementeringen af det moderne it-system, resulterede i. Dette er et emne, som vi tager alvorligt, og vi håber, at Kommissionen fortsat arbejder på det.

Nok om de mere administrative og økonomiske aspekter. Der er nemlig også en række vigtige politiske emner, som jeg gerne vil drøfte. Først og fremmest kunne arbejdet i Den Europæiske Udviklingsfond gøres en hel del nemmere, hvis det var indarbejdet i det ordinære budget. På samme måde mener vi, at hvis vi havde én finansforordning, som kontrollerede alle nuværende og fremtidige udviklingsfonde, ville det også lette arbejdet.

Det må være nok om Den Europæiske Udviklingsfond. Jeg vil gerne benytte lejligheden til kort at sige noget om decharge af de uafhængige agenturer. Jeg bringer dette på bane, fordi jeg har været ansvarlig for dette arbejde i gruppen for Det Europæiske Folkeparti og De Europæiske Demokrater, men måske hovedsagelig fordi ordføreren, som vi lige hørte, har en usædvanlig holdning, for at sige det mildt, og ikke just har fulgt den linje, som udvalget valgte at følge. Jeg synes, det er meget mærkeligt, at Hans-Peter Martin ikke har valgt at slette sit navn fra alle disse betænkninger, når man tager i betragtning, at det ikke er hans udtalelse, som vi skal stemme om på plenarmødet i dag.

Ikke desto mindre hvis jeg skal sige noget om selve arbejdet, om nogle af de vigtige udtalelser, som vi trods alt finder i disse betænkninger, og som vi har opnået takket være et vellykket og tæt samarbejde mellem De Europæiske Socialdemokraters Gruppe, vores gruppe, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa og Gruppen de Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, vil jeg blot gerne fremhæve, at vi meddeler decharge, fordi vi mener, at der er belæg i Revisionsrettens revisionserklæring for at godkende forvaltningen af disse uafhængige agenturers finanser. Der er imidlertid også problemer der, som vi håber, der fortsat vil blive arbejdet på. Dette involverer navnlig alle institutionerne, Rådet, Kommissionen og Parlamentet, som skal blive bedre til at undersøge agenturernes anmodninger. Jeg håber, at alle vil tage ansvar for dette.

Jeg vender tilbage næste år, når jeg er ordfører på dette emne og håber, at jeg vil have mulighed for at føre en mere indgående diskussion med Kommissionen omkring dette emne.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. - (ET) Hr. formand, hr. Jørgensen, ordførere, medlemmer af Parlamentet!

Lad mig sige tak til Parlamentet, Budgetkontroludvalget, ordføreren, hr. Jørgensen, og hans medordførere for den betænkning, som de har udarbejdet, og for udvalgets henstilling om, at der skal meddeles decharge for budgettet for 2006. Jeg vil også gerne takke Alexander Stubb for hans betænkning om decharge i forbindelse med anvendelse af midler i henhold til Den Europæiske Udviklingsfond.

Til trods for at Revisionsretten ikke var i stand til at give en fuldstændig revisionserklæring med hensyn til regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for året 2006, var resultaterne af deres revision de bedste, siden praksis omkring udstedelse af revisionserklæring blev indført. Revisionsretten påskønnede vores fremskridt. Jeg er glad for at kunne sige, at Parlamentets Budgetkontroludvalg også påskønnede disse.

Dette års debat fokuserer på strukturfondene, medlemsstaternes forpligtelser, inddrivelser og justeringer og på det følsomme område omkring ekstern bistand. Der må gøres en indsats på alle disse områder. Vi er enige i, at der skal foretages regelmæssige opfølgninger, ikke kun på grund af dechargeproceduren, men også på grund af de betingelser, der er nedfældet i den grundlæggende traktat, og deres betydning.

Jeg foreslår, at Kommissionens medlemmer eller repræsentanter deltager regelmæssigt i parlamentariske møder for at diskutere et af de tre nøgleområder for dette års dechargeprocedure og udarbejde en betænkning herom. De tre nøgleområder består i en udvidelse af medlemsstaternes ansvar inden for områder, hvor ansvaret deles mellem EU og medlemsstaterne, i implementering af strukturfondene og i overvågning af finansieringen af foranstaltninger udadtil (navnlig kontrol med midler, som kanaliseres gennem internationale organisationer).

For maj er planen at indlede den sædvanlige diskussion om politisk strategi for det kommende år inden for de sektorer, som falder inden for mine kompetenceområder.

I juni skal de kommissærer, som er ansvarlige for strukturfondene, eller deres repræsentanter og Budgetkontroludvalget tage de foreløbige resultater i henhold til strukturfondenes handlingsplan op til overvejelse. Den første kvartalsrapport om strukturfondenes handlingsplan bliver sendt til Parlamentet i maj.

I juni eller september kommer kommissæren for eksterne forbindelser eller hendes repræsentant med opdateret information til medlemmerne om trustfondene, som er sat til side til forbedring af foranstaltninger udadtil, gennemsigtigheden med EU-finansiering, som er kanaliseret gennem internationale organisationer, og kontrollen hermed.

Med hensyn til Kommissionens sammenfattende 2007-rapport og resultaterne af de interne revisorers årsberetning 2007 vil jeg have mulighed for at komme med information i juli eller september, og vi bør fortsætte vores forhandling omkring meddelelse af decharge for budgettet, inddrivelser og kontroludgifter i forbindelse hermed. Kommissionen vil fremlægge en rapport om disse områder i oktober. Sidstnævnte vil komme med et grundlag for, hvordan man kan få en interinstitutionel debat i gang om den tilladte fejlrisiko.

Kommissionens officielle svar på Parlamentets og Rådets henstillinger gives til Parlamentet og Rådet i efteråret som sædvanlig.

Mine kolleger Danuta Hübner og Vladimír Špidla har allerede givet Parlamentet et overblik over handlingsplanen, så fondsforvaltningen af strukturforanstaltningerne kan forbedres.

Kommissionen og medlemsstaterne har planer om at anvende skræddersyede foranstaltninger for at reducere en lang række af fejl ved implementeringen af strukturforanstaltninger.

Med hensyn til strukturfondene har Kommissionen været hård over for medlemsstater med ansvar for kontrol med udgifter, og har, om nødvendigt, stoppet betalinger og udført finansielle korrektioner. Kommissionen er forpligtet til at styrke disse handlinger og opnå håndgribelige, målbare resultater.

På området for delt forvaltning har medlemsstaterne forelagt oversigter over erklæringer og revisioner. De medlemsstater, som ikke har fremlagt oversigter, vil være genstand for retsforfølgelse i henhold til den grundlæggende traktats artikel 226.

Det vedvarende krav til medlemsstaterne om at fremlægge disse oversigter i begyndelsen af hvert år er begyndt at bære frugt.

Kommissær Benita Ferrero-Waldner har forklaret Parlamentet om principperne for EU-finansiering ved hjælp af støtte til Irak og har stillet forslag om, hvordan bedre kontrol med specifik finansiering kan gennemføres, og hvordan man sikrer bedre sporing af og gennemsigtighed med finansieringen. Den ansvarlige direktør for denne proces rapporterer til Parlamentet i løbet af sommeren.

Visse resultater er allerede forestående.

I begyndelsen af april blev der afholdt et møde mellem Kommissionen og FN i Geneve. Forud for mødet havde der været diskussioner mellem parlamentsmedlemmer og repræsentanter for Kommissionen, og der blev indgået en aftale om at følge fælles retningslinjer i alle eksterne kontorer med det formål at øge synligheden af det fælles arbejde. Både FN og Kommissionen forpligtede sig til at anvende særlige retningslinjer og til at overvåge anvendelsen af disse nøje.

Kommissionen lægger stor vægt på de afgørelser, som er godkendt af Parlamentet. Disse afgørelser sender et budskab til borgerne om kommunikation og den praktiske anvendelse af finansielle instrumenter. Vi skal fortsætte ad denne vej og overbevise offentligheden om, at deres penge, som finansierer EU-budgettet, er i de bedste hænder.

 
  
MPphoto
 
 

  Ralf Walter (PSE) , ordfører for udtalelsen fra Udviklingsudvalget. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, parlamentsmedlemmer! Jeg vil gerne sige tak til Dan Jørgensen og Alexander Stubb, fordi de indfriede Udviklingsudvalgets forventninger fuldstændigt. Vi er meget taknemmelige for dette, fordi vi har arbejdet meget hårdt på dette spørgsmål i Udviklingsudvalget.

EU, EU's budgetter alene, kombineret med medlemsstaternes budgetter, er langt den største bidragyder af udviklingsstøtte i verden. Ikke desto mindre, når man tager i betragtning, hvad der sker for tiden, mener vi, at det stadig er alt for lidt, og at vi virkelig burde gøre mere. Vi kan ikke vente på, at fødevare- og energimanglen i verden antager vanvittige proportioner og så pludselig blive overrasket over, at folk begynder at demonstrere. Som jeg nævnte, er vi allerede den største bidragyder i verden, og de penge, som vi donerer, skal målrettes mere præcist, så vi ved, at pengene faktisk når ud til dem, som har behov for dem, og ikke bliver spredt og ikke forsvinder. Derfor har vi sat en hel del kræfter ind på at kontrollere, om de midler, som vi anvender, rent faktisk går til det ønskede formål. Parlamentet og udvalget har lagt meget stor vægt på, at 20 % af midlerne skal anvendes til grundlæggende sundhed og grundlæggende og sekundær uddannelse, så der etableres et fremtidsgrundlag. Vi har således gjort visse fremskridt, men Kommissionen er stadig langt fra vores mål. De må arbejde hårdere. Vi skal nok holde Dem til ilden.

Vi opfordrede Dem til at reducere beholdningen af tidligere ueffektuerede betalinger, og faktisk er restancerne fra før 2001 blevet reduceret med 39 % for EuropeAid og med 49 % for Den Europæiske Udviklingsfond. Det er pæne tal, men de kan naturligvis aldrig være andet end midlertidige. I forbindelse med udviklingspolitik har vi gentagne gange påpeget, at det ikke giver nogen mening overhovedet at bevare to fuldstændig parallelle systemer, nemlig et for Den Europæiske Udviklingsfond og et for udviklingsstøtte. Det skal integreres i budgettet! Dette er et krav, som vi stiller nu, og som vi vil stille i fremtidige forhandlinger om finansielle overslag.

Mit sidste punkt angår budgetbistand. Kommissionen giver i højere og højere grad landene generel budgetbistand. Det er muligt at gøre dette, men pas på, at De ikke kommer til at opleve det, som vi oplevede med de nuværende medlemsstater i forbindelse med strukturfondene. Vi overdrog et ansvar, fordi landene burde tage ansvar, men fandt så ud af, at systemerne ikke virker, og at ingen var ansvarlig for dette. Derfor vil jeg gerne råde Dem til at være sikker på, hvad De gør lige fra begyndelsen.

Vi følger Dem hele vejen, og vi vil være kritiske, men også positive. Alt i alt et stort tillykke til ordførerne og mange tak for samarbejdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. - (PT) Hr. formand, mine damer og herrer! På vegne af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og med henblik på budgetforvaltning vil jeg gerne starte med at udtrykke vores bekymring over, at uindfriede udgiftsforpligtelser er fortsat med at vokse, og at dette i forbindelse med ændringen fra n+2-reglen til n+3-reglen, en ændring, som visse medlemsstater skal foretage for perioden 2007-2013, yderligere kan forværre den nuværende situation, hvilket kan føre til, at beløbene når senere frem til de endelige modtagere. Vi har her at gøre med politikker, som påvirker borgerne direkte, såsom Den Europæiske Socialfond, og forsinkelserne kan få katastrofale følger med hensyn til, om der kan finde en effektiv og vellykket anvendelse af fondene sted.

Hvad angår strukturpolitikker, er vi enige med Revisionsretten i, at der er behov for at forbedre kontrolsystemerne for at foregribe fejl i projekter, som udføres inden for området af strukturfondene. Der er behov for mere opsyn, flere effektive revisioner og bedre overvågning af projekter fra start til slut for at sikre, at der kan træffes forholdsregler i tide, hvis der konstateres nogen form for mangler eller fejl. Derfor bør Kommissionen have logistisk kapacitet og tilstrækkelige midler til at sætte ind med feedbackmekanismer og holde effektivt opsyn med revisionsprocesserne.

Det er dog vigtigt at anvende forståelige indikatorer og mål, som kan sammenlignes og så vidt muligt kombineres inden for en kort tidsfrist, således at analysen af strukturpolitikkens tendens kan udarbejdes på en sådan måde, at det, der ellers ville fremstå som grove og upræcise vurderinger, som derfor ikke ville være særlig afgørende med hensyn til den effektive anvendelse af disse fonde, undgås.

Jeg mener, det er af stor betydning at nævne betimeligheden i Kommissionens henstilling til medlemsstaterne om, at de kan gøre brug af de forenklingsmuligheder, der er fastlagt i de nye regler for strukturfondene, f.eks. ved at anvende engangsbeløb til dækning af indirekte omkostninger under Den Europæiske Socialfond.

Jeg vil også gerne ønske Kommissionen tillykke med investeringerne i Euresnettet og påskønne den merværdi, som har vist sig i forbindelse med afviklingen af det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet. De mobilitetsrelaterede emner, som vi alle påskønner og stadig konfronteres med, blev naturligvis fremhævet. Med hensyn til de europæiske agenturer, som analyseres af Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, vil jeg gerne kort takke dem for det arbejde, de har udført, og vi kan, som vi alle har været vidne til, i det store og hele fremlægge en meget positiv vurdering af deres aktiviteter.

Ikke desto mindre vil jeg gerne afslutte med at henlede opmærksomheden på behovet for at øge bevillingerne til Dublinagenturet, som nu har fået i opdrag at analysere fremtidige ændringer i beskæftigelsen og erhvervslivet med det for øje at støtte det samfundsøkonomiske projekt ved at vurdere ansøgninger under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Vi ved alle, hvor stor betydning det kan få. Det er derfor et yderst følsomt og vigtigt område, som fortjener særlig opmærksomhed fra EU's side, nemlig i form af denne analyse, foretaget af Dublinagenturet, som på en eller anden måde kan hjælpe med at forudse de potentielle kriser, som vi kan forvente i nærmeste fremtid i en hvilket som helst af de 27 medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Miljøudvalget var meget tilfreds med det arbejde, som blev udført af Generaldirektoratet for Miljø og Generaldirektoratet for Sundhed. Jeg er godt klar over, at det er nye toner fra min side. Normalt kritiserer jeg Kommissionen, men i det her tilfælde er der lavet et godt stykke arbejde, og det skal naturligvis ikke kritiseres. De budgetansvarlige i begge generaldirektorater er meget samarbejdsvillige.

Jeg vil også gerne sige tak til ordføreren, Dan Jørgensen. Han har arbejdet hårdt under hele budgetdechargeproceduren, har udarbejdet en fremragende betænkning og har udvist storsind ved at medtage alle Miljøudvalgets konklusioner med hensyn til meddelelse af decharge for 2006. Budgetkontroludvalget har dermed anerkendt det, som Miljøudvalget enstemmigt vedtog.

Må jeg have lov til at sige et par ord om vores agenturer. Vi i Miljøudvalget var også meget tilfredse med de fire agenturers arbejde og budgetforvaltning. Det drejer sig om Det Europæiske Miljøagentur, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Da vi anbefalede Budgetkontroludvalget at meddele decharge for regnskabsåret 2006, var det ikke nogen let sag. Faktisk det stik modsatte! Der var hyppige informationsudvekslinger med medlemmer af bestyrelsen og med direktørerne i udvalget.

Derudover besøgte adskillige delegationer fra vores udvalg agenturerne for at se aktiviteterne med egne øjne. Derfor var det så meget desto mere uforståeligt for os alle, da ordføreren fra Budgetkontroludvalget af de mest utrolige årsager ikke ville meddele decharge til tre af de fire agenturer, især fordi agenturerne, selv om punkterne var begrundet, ikke selv var ansvarlige for disse punkter. Det drejede sig f.eks. om tjenestemandsvedtægten i forbindelse med midlertidig ansatte i institutionen, eller beliggenheden af det relevante agenturs hovedkvarter, eller endda den måde hvorpå nærhedsprincippet blev overholdt. Udtalelser som, at der har fundet en uansvarlig udvikling sted, at nye agenturer er blevet oprettet på baggrund af underlige politiske beslutninger, disse nye agenturer er ikke genstand for kontrol og er ofte umulige at kontrollere, yderst ineffektive og giver mest af alt anledning til store udgifter for de europæiske skatteydere, og at der samtidig er blevet etableret en række hidtil usete medarbejderfordele, har ikke andet end chokeffekt. Vi er alle sammen fuldstændig klar over, at der er en bevidst plan under opsejling for at piske en skandalestemning op omkring arbejdet på europæisk plan. Jeg afskyr ganske enkelt denne form for skandalemageri.

Agenturer er europæiske administrative enheder, selv om de har en unik karakter. De falder ikke bare sådan ned fra himlen. De opstår ikke bare sådan spontant for Kommissionen alene. De er oprettet ved hjælp af en korrekt forskriftsprocedure, enten ved fællesbeslutningstagning eller i samråd, eller, afhængigt af det politiske område, ved forordning, dvs. lovgivning. Det betyder, at disse agenturer er etableret ved hjælp af den europæiske lovgiver, hvilket vil sige, at vi er de omtalte "vovehalse". Agenturernes budget er en del af EU's eget budget. Hvert regnskabsår meddeler vi decharge til en direktør. Jeg er overbevist om, at der ikke findes en afdeling af administrationen, som er lige så godt kontrolleret, som agenturerne, og jeg er derfor begejstret for og taknemmelig over, at udvalget har sat en stopper for dette forsøg på at lave en skandale.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, ordfører for udtalelsen fra Transport og Turismeudvalget. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne kort understrege, at med hensyn til gennemførelsen af de europæiske agenturers budget for regnskabsåret 2006 støtter vi Revisionsrettens udtalelser, eftersom årsregnskaberne og transaktionerne er lovlige og rigtige.

Som jeg imidlertid sagde i Transport og Turismeudvalget, henstiller jeg til, at principperne og reglerne i højere grad overholdes i de kommende år. I tilfældet med Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur blev 43 % af betalingsbevillingerne annulleret, og der blev registreret en koncentration af transaktioner hen imod slutningen af regnskabsåret. Jeg udtrykte også min undren over den ringe udnyttelsesgrad af betalingsbevillinger til antiforureningsforanstaltninger til søs til trods for Parlamentets fortsatte støtte til disse foranstaltninger.

Med hensyn til Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, blev den store andel af fremførte bevillinger, 40 % af de operationelle udgifter, også bemærket, ligesom fremførslen af ikkeopdelte bevillinger, hvilket er et brud på det budgetmæssige princip om etårige budgetter. Kommissionen opfordres derfor til at gennemgå agenturets betalingsstruktur for at få balance i udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelsesaktiviteter.

Til sidst vil jeg gerne sige, at med hensyn til Det Europæiske Jernbaneagentur betyder anvendelsen af udløbne kontrakter og uregelmæssige udvidelser til lovligt eksisterende kontrakter, at det ikke kan fastslås, at samtlige transaktioner var lovlige.

Jeg henstiller derfor om større gennemsigtighed og nøjagtighed fremover. Jeg foreslår dog i lyset af Revisionsrettens observationer, at Parlamentet meddeler decharge til agenturernes forvaltningsdirektører.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel, ordfører for udtalelsen fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! På vegne af Kulturudvalget vil jeg gerne slå fast, at vores mål er at fremme kulturel mangfoldighed i Europa. Vores kulturprogrammer når ud til borgerne, hvor de bor, hvilket er vores erklærede mål. I overensstemmelse hermed forventer vi ualmindelig god forvaltning fra vores nationale kulturagenturers side, og jeg vil gerne tilføje, at revisionen af finansforordningen vil forbedre vores evne til at målrette finansiering af og støtte til små projekter, som borgere ansøger om i deres egne områder.

Dette betyder imidlertid også, at vi må finde den rette balance mellem det at skære ned på bureaukratiet og forhindre svig, hvilket til gengæld betyder, at vi har behov for hensigtsmæssige regler. Hvis borgere, som har behov for små beløb for at kunne udføre deres kulturelle projekter, ikke skal være tvunget til at udfylde endeløse ansøgningsblanketter, er vi nødt til at forenkle procedurerne og gå over til finansiering ved hjælp af engangsbeløb. På den måde vil vi møde større accept af vores kulturprogrammer blandt Europas borgere.

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop, ordfører for udtalelsen fra Retsudvalget. - (ES) Hr. formand! Retsudvalget har besluttet at komme med en udtalelse til støtte for meddelelse af decharge til Kommissionen på dette område og til de fem agenturer, som den er ansvarlig for.

Med henblik på Kommissionens forvaltning hilser vi den betydelige stigning i betalingsgennemførelser velkommen, og vi håber, at denne tendens vil fortsætte i 2007, selv om vi ved, at dette år bliver starten på en ny programmeringsperiode og ved, belært af erfaring, at det er vanskeligere at nå dette mål, og at der er en vis forsinkelse.

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender glæder sig over, at Revisionsretten, og jeg citerer, "har fået rimelig sikkerhed for, at (...) årsregnskab for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2006, er rigtigt" for de fem agenturer, som hører under Retsudvalgets kompetenceområde.

Når det er sagt, vil jeg gerne gøre opmærksom på nogle punkter, som stadig er uafklarede med hensyn til gennemførelsen af budgetterne. Først kan nævnes Frontexagenturet, som havde en lav udnyttelsesgrad af de tildelte midler, men dette bør ikke gøre os til pessimister. Vi skal tage højde for, at 2006 var det første år, at det rent faktisk var i drift, og at det i det efterfølgende år viste, at det formåede at bruge hele budgettet.

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders besøg i Warszawa på Frontex' hovedkontor var meget positivt. Vi håber derfor, at det i kommende regnskabsår vil blive meddelt decharge uden forbehold til trods for, at den manglende politiske vision fra Rådets og Kommissionens side har gjort dette agenturs eksistens usikker set ud fra et budgetmæssigt synspunkt.

Selv om denne debat måske ikke finder sted i det mest hensigtsmæssige forum, vil jeg gerne benytte lejligheden til at påpege, at den korrekte anvendelse af Frontex i høj grad afhænger af medlemsstaternes samarbejde ud fra den betragtning, at agenturet har en hybrid karakter. Hvis ikke medlemsstaterne stiller de rette midler til rådighed, vil Frontex ikke være i stand til at leve op til sine forpligtelser.

Med hensyn til Eurojustagenturet vil jeg blot sige, at der kun er en negativ bemærkning, som angår dets høje antal af overførsler mellem udgiftsområder, hvilket bør underbygges bedre.

Vi har ligeledes kritiseret visse problemer omkring ansættelse af medarbejdere i Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og vi beklager, at Revisionsretten er af den opfattelse, at der stadig ikke er fundet en løsning på den nævnte situation i 2005, som drejer sig om, at et medlem af medarbejderstaben i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug blev sendt til Bruxelles på en opgave af længere tids varighed uden noget klart defineret mål.

Afslutningsvis vil jeg nævne sagen omkring Cepol, Det Europæiske Politiakademi. Der har vi vores tvivl, Hr. Kallas! Vi har anmodet Kommissionen om at foretage en tæt overvågning af gennemførelsen af dets budget, da der foreligger en betragtelig mistanke om, at det ikke på korrekt vis overholder europæisk lovgivning om offentlige udbud.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. - (PL) Hr. formand! Med respekt for dette års budgetdechargeprocedure bør vi være tilfredse med Kommissionens fremskridt hen mod en mere effektiv anvendelse af EU-midler, især på området for den fælles landbrugspolitik. Noget andet, som også fortjener støtte, er visse medlemsstaters initiativ til at udarbejde og offentliggøre nationale erklæringer, som er et nyt element i forvaltningsprocessen af Fællesskabets midler. De resterende medlemsstater bør også sørge for at få indført dette så hurtigt som muligt.

Kommissionens tiltag med hensyn til at få bund i alle sager angående overtrædelse af procedurerne for afgivelse af offentlige ordrer, som nævnt i Revisionsrettens årsberetning, og introduktion af en politik for suspension af betalinger som følge af, at der er observeret alvorlige overtrædelser i systemet, er også bemærkelsesværdige.

Som ekspert i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling vil jeg gerne fremhæve den fortsatte mangel på budgetplanlægning med hensyn til kønsspørgsmålet, og jeg opfordrer endnu en gang til, at der tages højde for dette aspekt som en del af budgetplanlægningen og finansieringen af fællesskabsprogrammer. Oplysninger om tiltag, der favoriserer ligestilling, som har modtaget støtte fra Socialfonden, bør afspejles i betænkninger om budgetgennemførelsen i de kommende år.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, hr. kommissær! Jeg vil gerne lægge ud med Parlamentets decharge og med at takke vores ordfører og alle de medlemmer, som ønskede at gøre fremskridt i forbindelse med sekretariatsgodtgørelse, fordi dette er et afgørende punkt for offentligheden og bør også være omdrejningspunktet for vores opmærksomhed. Som parlamentsmedlemmer er vi alle interesseret i at finde en løsning på dette beskidte korruptionsområde.

Det Europæiske Folkeparti er kommet med forslag til, hvordan sekretariatsgodtgørelsen fremover kan forvaltes mere effektivt. Disse forslag blev godkendt af et stort flertal i Budgetkontroludvalget, herunder at den myndighed i medlemsstaterne, som medlemmet har overdraget administrationen af sin sekretariatsgodtgørelse til, bør underrettes af Parlamentet selv og derved blive mere professionel. Disse myndigheder vil således også kunne administrere aftaler om tjenesteydelser og sikre, at der betales skat, og at sociale ydelser fratrækkes. Disse forslag beskytter Parlamentets omdømme ligesom den omstændighed, at parlamentsmedlemmer ikke skal have lov til at ansætte familiemedlemmer fremover.

I henhold til EU-reglerne er dette ensbetydende med en meget stor interessekonflikt. Jeg opfordrer derfor alle medlemmer til at undgå at forvolde yderligere skade på sig selv og på Parlamentet. Jeg har med bekymring noteret mig, at Den Socialdemokratiske Gruppe sammen med nogle fra Den Liberale Gruppe ønsker at stemme imod dette tekstafsnit. Hvis de kommer igennem med dette, vil det betyde, at vi fuldfører dechargeprocessen uden at gøre fremskridt inden for dette meget vigtige område. Og det vil medføre den absolut værst tænkelige situation for os alle, fordi vi ikke bliver færdige med Revisionsrettens seneste beretning om sekretariatsgodtgørelse, hvis vi blot fortsætter, som om alt er i den skønneste orden.

Ligeledes med hensyn til godtgørelse for Parlamentets assistenter, som vi sammen er blevet enige om, vil vi gerne holde os til det synspunkt, at det ikke er et universalmiddel. Jeg vil gerne anbefale, at De læser det med småt. Det er alt sammen helt ude af proportioner, hvilket betyder, at det er en lodret løgn, hvis vi på nuværende tidspunkt siger, at godtgørelse for Parlamentets assistenter vil hjælpe os med at løse alle problemer. Det vil også være at lyve for offentligheden.

Jeg vil gerne have lov til at sige en sidste ting om Kommissionens budget. Hr. kommissær! Det var sandelig tæt på. Og jeg håber, at Deres kolleger har givet en omgang, for det fortjener De. Mange tak for et godt samarbejde!

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, for PSE-Gruppen. - (PT) Hr. formand, hr. næstformand i Kommissionen! Jeg vil også gerne sige tak til alle ordførerne og også til alle mine socialdemokratiske kolleger og ligeledes til dem fra de øvrige grupper, som deltog i denne dechargeproces, og som gjorde så meget for at sikre, at den blev afsluttet. Det er lige nøjagtig dette spørgsmål om Parlamentet, som jeg gerne vil komme med en bemærkning til. Jeg vil gerne sige, at det er indlysende for mig, at den grundlæggende konklusion, som vi kan drage ud fra den interne revisionsrapport, er, at der er alvorlige mangler i den måde, som systemet til betaling af Parlamentets assistenter, fungerer på. Der er ikke skyggen af tvivl om, at disse betyder, at der bør introduceres en statut for medarbejdere, og at de finansielle forvaltningsopgaver for betaling overdrages til Parlamentets administration.

I næste valgperiode er det tvingende nødvendigt, at ikke kun parlamentsmedlemmer har en statut, men også at deres assistenter arbejde reguleres og finansieres gennem de europæiske institutionelle rammer, så der ikke længere er noget berettiget grundlag for den fortsatte eksistens af en offentligt finansieret frivillig pensionsordning, og så reglerne for rejseudgifter og andre generelle udgifter bliver mere gennemskuelige. Rådet bør stemme for dette og forhindre, at Parlamentet som institution bliver holdt fanget ved hjælp af uvæsentlige frynsegoder. På samme måde er det afgørende, at medlemmerne sikres de bedste arbejdsforhold, uden at glemme behovet for at blive styret af fuldstændig gennemsigtige og stramme regler helt i overensstemmelse med samfundets generelle regler.

Jeg vil specielt gerne opfordre vores kolleger i Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater til ikke at blokere denne reformproces. Det er absolut nødvendigt, at vi når til enighed i Parlamentet om en statut for medarbejdere, og at denne statut er klar og regulerer et område, som unødigt har bidraget til, at vores institution har mistet troværdighed. Det er yderst vigtigt, at vi opnår dette, og vi har brug for alles støtte hertil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, for ALDE-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle ordførerne, som har bidraget til denne dechargeprocedure. Jeg vil gerne bruge mine tildelte to minutter til at diskutere Kommissionens dechargebetænkning, udarbejdet af hr. Jørgensen. Revisionsretten offentliggjorde sin beretning sidste november, og den beretning var betydelig bedre end de foregående år, hvilket skyldes, at beretningen denne gang anførte procenter. Dette bør også gøres i fremtidige beretninger. Da beretningen blev offentliggjort, var det næsten som om, Kommissionen havde sejret. Beretningen havde aldrig været så god. Revisionsretten godkendte 44 % af Kommissionens udgifter. Jeg må sige, at jeg ikke følte, det var tid til at læne sig behageligt tilbage og sige, at dette er det bedste, vi nogensinde har lavet. Nej, vi kan gøre det endnu bedre.

Det er slående, at Kommissionen faktisk så bort fra Parlamentets henstillinger i tidligere dechargebeslutninger. Hvad har været bemærkelsesværdigt for Parlamentet i løbet af de sidste tre år? De nationale erklæringer. Hvad siger Kommissionen? Vi respekterer ikke de nationale erklæringer. Det er for meget. Derudover er dette omfattet af det finansielle perspektiv i en interinstitutionel aftale. Heldigvis er Kommissionen kommet på rette spor igen, og det vil nu ske.

Der er imidlertid et andet problem. Kommissionen kan ikke sætte sin kontrasignatur på generaldirektoraternes erklæringer. Det undrer mig, hvorfor det forholder sig sådan. Vi kan modtage kommissærerne i Budgetkontroludvalget, som tilbudt af Kommissionen, og regelmæssigt høre deres mening med hensyn til, hvor store fremskridt der er gjort. Ikke desto mindre har kommissærerne ikke lov til at underskrive noget med Parlamentet. Hvordan kan dette forklares ud fra et lovmæssigt perspektiv? Jeg kan kun sige, at vi håber, at næste år bliver endnu bedre. Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa vil påtage sig en konstruktiv rolle i alt dette, som den har gjort det tidligere.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre, for UEN-Gruppen. - Hr. formand! For niende gang har jeg lejlighed til at deltage i den proces, hvorved Parlamentet godkender regnskaberne for Kommissionen, Rådet, Parlamentet og de øvrige EU-organer. Igen i år har vi fundet store uregelmæssigheder. Det har især været galt med Kommissionens forvaltning af strukturfondsmidlerne, hvor tæt ved 4 milliarder euro - næsten 30 milliarder DKK - er fejlagtigt udbetalt. Af tidsmæssige grunde skal jeg koncentrere mine bemærkninger herom.

Igen i år siger vi, at det er for galt, og igen får vi forsikringer om, at nu skal det sandelig blive bedre. Sådanne forsikringer har vi fået hvert år, og sådan fortsætter det, fordi hele støttesystemet er så besværligt, så urimeligt og så umuligt at styre. Vi har i Budgetkontroludvalget rejst dette centrale spørgsmål: Hvad er effekten af hele EU's enorme omfordeling af penge mellem medlemmerne? Der sker jo ingen synlige forbedringer i de lande, som får støtte. Til næste år er de også bagud og skal have støtte igen. Af EU's 15 gamle medlemslande har Grækenland, Spanien, Portugal og Irland fået støtte hvert eneste år, siden de blev medlemmer. 11 medlemslande, gamle medlemslande, betaler netto hele gildet. Alle nye medlemmer får naturligvis støtte.

Lande, som gennemfører reformer af deres økonomi, som arbejder effektivt, og hvor borgerne er villige til at betale høje skatter, må betale lande, som ikke vil reformere deres forældede struktur og ikke vil opkræve ret meget i skat. EU's støttepolitik er i vidt omfang en sovepude! Hvorfor gennemføre reformer, når man kan sende regningen for ikke at reformere videre til andre landes borgere? Hele denne omfordeling er uden fornuft. Ikke blot havner mange milliarder i de forkerte lommer, men selve støttefilosofien er syg, fordi den belønner lande, som ikke vil gennemføre reformer, og straffer dem, som gør lige netop det, som EU har brug for. EU kunne klare sine opgaver med 15 % af det nuværende budget! Så ville vi også blive fri for alle disse økonomiske skandalesager. Derfor agter jeg personligt at stemme imod godkendelse af Kommissionens regnskab.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i Budgetkontroludvalget for et meget stort og dygtigt arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen. - (NL) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil begrænse mit indlæg til at omfatte Kommissionens decharge og Parlamentets.

Med hensyn til Kommissionens decharge står vi over for problemer, som er blevet tilstrækkeligt forklaret, navnlig af ordførerne. Det drejer sig om, at Revisionsretten har berettet om temmelig mange problemer i forbindelse med strukturfondene, nemlig at 12 % faktisk ikke burde være blevet udbetalt (4 milliarder euro, hvilket er et kæmpe beløb,) og, med hensyn til eksterne forbindelser, at bl.a. samarbejdet med FN er dårligt og vanskeligt. Det er de problemer, som vi har drøftet.

Det er en vigtig decharge, fordi det er den sidste decharge før valget. Vi har endnu en decharge næste år, men den vil blive afviklet under en indledende valgfase. Det er derfor en vigtig decharge, og vi har derfor krævet dialog. Jeg glæder mig over, at vi gjorde dette på en yderst konstruktiv måde på tværs af grupperne. At vi to gange har foranstaltet en høring med kommissær Špidla og kommissær Hübner, og at vi, hr. Jørgensen, hr. Mulder, fru Gräßle og jeg, har været i stand til at kræve oplysninger fra Kommissionen ved hjælp af et fælles brev, har ført til et fremragende resultat. Jeg håber virkelig, at vi kan opnå et endnu bedre resultat næste år.

Hvad angår Parlamentet vil jeg koncentrere mig om to hovedproblemer. I forbindelse med statutten for medarbejdere har vi den interne revision, som er udarbejdet af den interne revisor. Jeg må rose ham for dette. Det er et fremragende dokument. Jeg forstår dog stadig ikke, hvorfor De, hr. formand, og Præsidiet ikke har offentliggjort denne revision. Når alt kommer til alt, er det for øjeblikket omgivet af hemmelighedskræmmeri, og det er unødvendigt, fordi vi, som Parlament, altid har efterspurgt, at denne revision udarbejdes, og at er foretages en undersøgelse af, hvordan sekretariatsgodtgørelserne forvaltes. Jeg er nu fuldstændig overbevist om, at vi skal implementere denne statut. Jeg har stillet en række andre ændringsforslag til støtte for hr. Pomés Ruiz' eksisterende tekst. Dette bør finde sted i dialog med Kommissionen, men navnlig også i dialog med Rådet, for hvis vi i nærmeste fremtid retter henvendelse til Rådet omkring et problem, som det ikke formår at følge op på, så er vi ikke der, hvor vi skal være. Dette må derfor gøres i dialog med Kommissionen og med Rådet.

Et sidste punkt, som jeg gerne vil nævne, er, at den frivillige pensionsfond giver anledning til en hel del bekymring for mit vedkommende. For det første stiger det forsikringsmæssige underskud stadig. For det andet vil jeg gerne have, at listen over deltagere i denne frivillige pensionsfond endeligt bliver offentliggjort.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, for GUE/NGL-Gruppen. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Hele Parlamentet og alle parlamentsmedlemmer glæder sig over det fremskridt, der er gjort, med hensyn til at anvende europæiske bevillinger mere effektivt. Vi kan dog ikke undgå at understrege, at der stadig er store underskud. Kommissionen bør indlede overtrædelsesprocedurer og sanktioner mod de medlemsstater, som ikke overholder, eller kun delvist overholder bestemmelserne omkring strukturfondene. Medlemsstaterne skal fremlægge oplysninger om korrektioner og finansielle inddrivelser, navnlig i forbindelse med den kommende økonomiske forvaltning.

Kommissionen bør præsentere Parlamentet for en vurdering af kvaliteten af de årsberetninger, som den har modtaget fra de individuelle lande, navnlig opdelt i interventionsområder og i forskellige politikker. Det vigtigste område er strukturfondene, hvor der stadig er en betydelig mængde af fejlagtige tilbagebetalinger, på 12 %.

Kommissionen bør forklare, hvordan den vil sikre, at disse penge bliver inddrevet, især i de tilfælde hvor projekter ikke er blevet accepteret ved hjælp af udbudsprocedurer. Hurtigere og mere effektive suspensionsprocedurer bør anvendes over for de medlemsstater, som ikke foretager tilstrækkelig kontrol.

Jeg vil gerne fremhæve en ting, som for mig ser ud til at udgøre det største underskud på dette budget, nemlig foranstaltninger udadtil. Der er ikke tilstrækkeligt med oplysninger om disse, selv om de nyder godt af en række europæiske aktiviteter. Kommissionen bør især sørge for større synlighed for projekter, som er finansieret af EU, til genopbygning af Irak i 2006. Den bør f.eks. lave en liste over projekterne, hvad de omfatter, de skønnede udgifter, og de berørte agenturer.

Disse oplysninger er kommet temmelig sent, men jeg mener stadig ikke, at de er tilfredsstillende. Jeg mener navnlig, at vi bør se på muligheden for at gøre brug af Det Europæiske Genopbygningsagentur, som Parlamentet har fremhævet tidligere, når det drejer sig om denne måde at anvende midler på.

Jeg vil hurtigt komme ind på Parlamentets decharge. Først og fremmest er der spørgsmålet om de tre lokaliteter, som ordføreren stillede, for hvilke miljøomkostninger også bør lægges til de finansielle omkostninger. Til sidst den interne rapport om forvaltning af udgifter til medarbejdere. Jeg mener, det var forkert at holde den fortrolig, fordi det har ført til en lang række artikler i pressen til skade for Parlamentets gennemsigtighed og egentlige funktion. Derfor har vi bedt om at få denne interne revision offentliggjort.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! På den korte tid, som jeg har fået tildelt til at kommentere denne betænkning, vil jeg gerne komme med to bemærkninger. Først vil jeg gerne nævne, at den indeholder en hel masse tomme floskler om det underbyggende papirarbejde, som parlamentsmedlemmer skal fremlægge til støtte for krav om godtgørelse fra deres assistenter. I lyset af de seneste begivenheder er det soleklart, at de nuværende aftaler er fuldstændig utilstrækkelige, da de er genstand for grov vedvarende misbrug fra mange parlamentsmedlemmers side. Derudover er det ligeledes klart, at der ikke foreligger nogen reelle intentioner om at gøre noget ved dette misbrug, eftersom jeg har forstået det sådan, at systemet ikke vil blive ændret, før det nye Parlament træder sammen i efteråret 2009. Jeg kan derfor overhovedet ikke tage denne betænknings fordømmende tone alvorligt.

Dernæst vil jeg lede parlamentsmedlemmernes opmærksomhed hen på betænkningens ildevarslende punkt 55, som afslører, at de europæiske politiske partier kan finansieres over Parlamentets budget med op til 85 % fra 2008. Den siger videre, at denne høje grad af støtte medfører en yderligere grad af ansvarlighed med hensyn til deres aktiviteter. Med andre ord finansierer EU politiske partier og kontrollerer også deres aktiviteter.

Det er overvågning på højt niveau og beviser i endnu højere grad demokratiets katastrofale tilbagegang i Europa, forårsaget af et EU, som bliver stadig mere totalitært. Som demokrat afskyr jeg det, og til dem, som støtter det, vil jeg blot sige, at de skulle skamme sig.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). - (EN) Hr. formand! Det er kun helt rigtigt at oplyse Parlamentet og Den Europæiske Investeringsbank, hvis regnskaber bliver gennemgået her til morgen, om, at deres lavt forrentede lån på 200 millioner euro til British Broadcasting Corporation, nu om dage almindelig kendt som Brussels Broadcasting Corporation, nu skal undersøges af det britiske politi. BBC står over for en oplagt anklage om at have misligholdt sin Royal Charter, navnlig med hensyn til ikke at have være afbalanceret og objektiv i sin dækning af aktuelle sager.

EIB's påstande om, at BBC's redaktionspolitik ikke er påvirket af disse lån, er simpelthen ubegribelige. Som et resultat af mange års efterforskning, ikke mindst af lord Pearson, på hans store bekostning, er det nu indlysende, at BBC ren faktisk er blevet købt af EIB på vegne af EU. Det har medført, at BBC's øverste ledelse nu anser sig selv for at være hævet over loven. Vi får snart at se, om Scotland Yard er af samme opfattelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil holde mig til betænkningen om decharge for de øvrige institutioner og takke ordføreren, hr. Lundgren, for samarbejdet.

Med hensyn til institutionerne vil jeg gerne først og fremmest påpege, at vi i sidste ende må finde det juridiske grundlag for deres decharge i finansforordningen, og det gælder navnlig for Rådet. Den nuværende praksis med at Parlamentet foretager decharge af Rådets generalsekretær og af de øvrige institutioner er hverken forankret i finansforordningen eller i overensstemmelse med traktatens artikel 274.

Især inden for følsomme områder som budgetkontrol er en henvisning til en gentlemanaftale fra 1970' erne ikke længere hensigtsmæssig og er i modstrid med principperne om juridisk klarhed og juridisk sandhed. Vi opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde et passende forslag inden september 2008, så der kan rettes op på denne mangel. Det er grunden til, at jeg opfordrer alle parlamentsmedlemmer til at støtte vores ændringsforslag 1 om decharge af Rådet.

Jeg vil nu drøfte udgifter til fælles ekstern politik og sikkerhedspolitik igen. For at opnå den størst mulige gennemsigtighed er det altafgørende, at Rådet fremover modstår fristelsen til at prioritere administrative udgifter på bekostning af disse udgifter.

I år ligesom alle andre år har budgetkontrol vist sit værd i forbindelse med institutionernes ejendomspolitik. Tag nu f.eks. Revisionsretten, som ikke engang gad at besvære sig med at sætte sin egen ejendomsudvidelse i udbud eller forhandle kontrakter om den, selv om den er ansvarlig for finansieringen.

Jeg vil også gerne tage bestemmelserne om tildeling af kontrakter op igen. Det er utænkeligt at vores borgere skal kunne forstå, at enhver lille kommune skal ud i udbud over hele Europa, når den skal tildele en kontrakt, der overstiger 200.000 euro, når institutionerne ikke selv overholder bestemmelserne om tildeling af kontrakter.

Tillad mig at komme med en sidste bemærkning omkring Revisionsretten. Jeg beklager dybt, at Revisionsretten i henhold til vores betænkning bør organiseres i overensstemmelse med modellen for Den Europæiske Centralbank. Jeg frygter en renationalisering af denne institution, som bør holdes fri for politisk indflydelse fra medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). - (DE) Hr. formand! Først vil jeg gerne sige tak til alle dem, som har arbejdet på at forberede denne vigtige decharge for 2006 og støttet ordføreren.

Det er måske den vigtigste decharge, vi har givet i løbet af denne periode. Vi kan se problemerne, og vi har stadig tid til at løse disse problemer. Jeg vil gerne på nuværende tidspunkt bringe en særlig tak til Revisionsretten. Pålideligheden af dens rapporter vokser år for år. Det ville bare være godt, hvis Revisionsretten fra tid til anden kunne modstå fristelsen til at være populistisk. Vi husker stutteriforeningerne og golfklubberne og alt det, der følger med. Disse var snarere politiske vurderinger end vurderinger foretaget af en revisionsret.

Jeg vil også gerne takke Kommissionen, som i sidste ende forhandlede en tæt opfølgning sammen med os ligeledes under pres fra en skarp ordfører fra dette udvalg. Kommissær Kallas har allerede nævnt, hvordan vi vil gå til værks i de kommende måneder. Nationale erklæringer fra medlemsstaterne er vigtige. Rådet er her ikke i dag, det må vi konstatere. Da det ikke viser interesse for, hvordan dets skatteyderes skattepenge anvendes, må vi jo gøre det.

Vi vil gøre fremskridt inden for strukturpolitik. Kommissær Kallas! Vi vil fortsat have vanskeligheder inden for ekstern politik. Vi påpegede første gang, at den eksterne politik ikke blev tilstrækkeligt overvåget, selv om vi bruger milliarder på den. I den internationale finansverden er det kotume at få tildelt stemmeret i forhold til indskudsforpligtelser. Hvis EU f.eks. bidrager med mere en 40 % til genopbygningen af Irak, ville jeg gerne have set, at vi fik mere end 40 % af deltagerrettighederne og de fælles beslutningsrettigheder. Der er stadig lang vej, så der er meget, der skal gøres her.

I dag skal vi stemme om gode betænkninger, og det handler nu om at give dem god støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). - (FI) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke ordførerne og formanden for Budgetkontroludvalget for et fremragende stykke arbejde. Foran os har vi nu 30 betænkninger om decharge vedrørende år 2006. Den vigtigste af dem er Kommissionens, som angår 97 % af EU's budget. Resten angår andre institutioner og særlige agenturer.

Efter min mening bør Parlamentets måde at behandle dechargespørgsmålet på forbedres. Budgetkontroludvalget kan ikke være en revisionsret og endnu mindre et revisionsfirma. Det er en fysisk umulighed for udvalget at foretage detaljerede undersøgelser af 30 enheders administration og regnskaber. Parlamentet må sætte sin lid til eksperter og til offentlige organers udtalelser. Heraf er Revisionsretten, interne kontrolorganer og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig de vigtigste.

Selv den mest stringente og detaljerede undersøgelse af regnskaber og administration resulterer blot i noget, der er en tilsyneladende nøjagtighed, og det gør ikke resultatet mere pålideligt. Der er ingen direkte sammenhæng mellem den måde, som decharge håndteres på, og antallet af udarbejdede betænkninger. Tværtimod, når Parlamentet f.eks. meddeler decharge til et enkelt agentur, er det måske en for god forsikring for, at der er blevet taget omhyggeligt vare på regnskaberne og administrationen.

Hvis Parlamentet virkelig ønsker at styrke sin rolle i dechargeprocessen, bør det revidere sin praksis. Ellers drukner Budgetkontroludvalget i arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). - (PL) Hr. formand! I hr. Jørgensens betænkning blev problemerne omkring finansiering af den fælles landbrugspolitik ganske retmæssigt, i overensstemmelse med Revisionsrettens vurdering, taget op til overvejelse og navnlig det faktum, at nogle af støttemodtagerne intet har at gøre med landbrug. Golfklubber, cricketklubber, rideklubber, fritidsparker. Må de alle få vind i sejlene, bare ikke på den fælles landbrugspolitiks bekostning.

Her i eftermiddag skal vi i Parlamentet drøfte fødevarekrisen og de stigende fødevarepriser. En af grundene til denne krise er rigtignok, at EU-midler, som burde anvendes til at støtte landbruget, i stedet bruges til at støtte helt andre erhverv, som klarer sig ganske fint uden denne hjælp. Det er årsagen til, at jeg støtter konklusionerne i punkt 99 og 100 i hr. Jørgensens betænkning, som peger på behovet for ændringer i finansieringen af den fælles landbrugspolitik for at sikre, at hjælpen udelukkende gives til de virkelige landmænd - altså dem, som anvender jorden til landbrugsaktiviteter - og disse ændringer skal introduceres så hurtigt som muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul van Buitenen (Verts/ALE). - (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne citere vores tids mest lærte mand, nemlig Einstein, som sagde, at verden er et farligt sted - ikke på grund af dem, som gør onde ting, men på grund af dem, som ser til uden at gøre noget. Situationen er den samme her i Parlamentet. Vi har vidst i årtier, at der har fundet en hel del fiksfakserier sted i forbindelse med medarbejdergodtgørelse, rejsegodtgørelse, godtgørelse for løbende udgifter, diæter, midler til besøgsgrupper og midler til politiske grupper. Jeg håber, at Parlamentet omsider begynder at gøre noget ved dette før valget i 2009, og at disse ikke blot er tomme løfter, som det har været tilfældet de sidste fem årtier. I forventning herom mener jeg faktisk, at vi bør udskyde dechargen. Jeg føler, at det vil være svært at vinde gehør hos vælgerne, hvis vi meddeler os selv decharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Hr. formand! Der er blevet udført et fremragende stykke arbejde under ledelse af næstformanden i Kommissionen, Siim Kallas, med hensyn til at gøre EU's regnskaber mere åbne og gennemsigtige. Opfordringen til at offentliggøre EU-enkeltbetalinger fortjener særlig anerkendelse. I mit land, Finland, beløber nationale subsidier sig ikke desto mindre til det dobbelte af værdien af EU-støtte. Uheldigvis fortæller oplysningerne om EU-støttemodtagerne ikke hele sandheden om enkeltbetalinger.

Under pres fra Budgetkontroludvalget har Kommissionen forbedret måden at undersøge regnskaberne på og har lovet at øge indsatsen for at få de betalinger tilbage, som er blevet foretaget på et fejlagtigt grundlag. På samme måde er der nu bedre kvalitetsoplysninger tilgængelige om finansiering i henhold til foranstaltninger udadtil takket være ordførerne og skyggeordførerne.

Jeg håber, at der også fremover vil være en streng tilgang til overvågning af paneuropæiske politiske partier, og at reglerne for dem overholdes i modsætning til det, vi til tider kan konkludere ud fra Parlamentets adfærd.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). - Hr. formand! Vi er nået langt med åbenhed og kampen mod svindel i EU. Da jeg blev valgt første gang i 1979, gik gruppeformændene i spidsen med at tage af kassen! Først en limousine med chauffør betalt af Parlamentet og så hen i medlemmernes kasse og få businessclass-betaling for samme rejse og lidt til! Nu er formændene i spidsen for oprydningen, men der er langt igen, og vi har fået et stort tilbageslag med flertalsbeslutningen om ikke at ville offentliggøre den interne revisionsrapport. Hvordan skal vi kunne være vogtere over andre, når vi ikke tør rense os selv? De store grupper bærer et stort ansvar for, at stemmeprocenten til Parlamentet næste gang kan falde under 40 % og alvorligt svække de folkevalgtes legitimitet.

Jeg havde håbet, at jeg en dag kunne stemme for et årsregnskab, fordi der ikke var mere at kritisere, men de store grupper anbefaler os igen at underskrive Kommissionens regnskab, selv om vi stadig ikke har adgang til at kontrollere regnskabet fuldstændigt. Hvad vil en revisor sige til et regnskab, hvor han ikke har adgang til at se alle bilag? For 14. år i træk har Revisionsretten erklæret, at de ikke kan bekræfte de underliggende transaktioners rigtighed, så desværre må jeg for 29. år i træk igen stemme imod godkendelsen.

Men jeg vil også takke kollegerne i Budgetkontroludvalget og andre i huset for mange års fælles indsats med at rense EU. Da jeg startede, mødte jeg i budgettet en person, som hed "Skummetmælk". Han fik 1,3 milliarder kroner og var den største danske modtager af EU-midler. Jeg kunne ikke engang få en statistisk opdeling af, hvad f.eks. de største modtagere af pengene fik udleveret. Fra næste år står alle modtagere af landbrugsstøtte på nettet. For fire år siden var Kommissionens arbejdsgrupper dybt hemmelige. Nu får vi også rådgiverne på nettet takket være vores fælles pres, og vi har også i Siim Kallas en god støtte i Kommissionen. Det vil jeg gerne takke for. Jeg vil savne vores arbejdsfællesskab, når jeg forlader Parlamentet den 9. maj. Tak, kolleger! Vi er nået langt, men ikke langt nok, og jeg er sikker på, at I fortsætter arbejdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Hr. formand! I 1944 gjorde Friedrich Hayek den skarpsynede observation, at overdragelsen af vanskelige tekniske opgaver til særlige organer, selv om de er en legitim enhed, er det første skridt på vejen for et demokrati til gradvist at give afkald på sine magtbeføjelser.

Parlamentsmedlemmer bør spørge sig selv, hvor meget demokratisk kontrol, der er over de forskellige europæiske agenturer. Vi kan sende underlige udvalg på besøg hos dem eller komme med generelle udtalelser om, hvad deres mandat bør være, men generelt er det Parlaments rolle hvert år ubetinget at få vedtaget de nødvendige bevillinger. EU styres således af et stillestående statsapparat.

Hvis vi skal være retfærdige, er det ikke alene. I mange af medlemsstaterne, herunder mit eget, har en tilsvarende proces fundet sted, hvor vælgerrepræsentanter har foræret deres magtbeføjelser væk. Det, der gør EU usædvanlig, er, at disse forskellige organer kun har et spinkelt juridisk grundlag. Det er korrekt, at de ville være blevet godkendt af EU-forfatningen. Men det forekommer nødvendigt ind imellem at minde Parlamentet om, at denne forfatning blev afvist ved stemmeurnerne. Derfor er mange af disse agenturer, Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Forsvarsagentur, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser osv., i bedste fald illegitime og i værste fald illegale.

Hvis man ønsker at legalisere deres status og give dem et gyldigt mandat, så afhold den folkeafstemning om forfatningen, som lovet. Lissabontraktaten bør sættes til folkeafstemning! Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE). - (NL) Hr. formand! Der er allerede blevet sagt meget i dag om Parlamentets decharge. Jeg vil derfor gerne begrænse mig til at komme med den betragtning, at jeg, som tidligere assistent, så sandelig håber, at statutten for assistenter, som allerede er blevet diskuteret indtil mindste detalje, vil blive en realitet, fordi de nuværende bestemmelser giver alt for stor bevægelsesfrihed, hvis vi skal sige det ærligt. Det er problemet. Mange parlamentsmedlemmer håndterer dette korrekt, men der er for nuværende ingen garanti. Reglerne skal derfor strammes, og Parlamentets afdelinger må gå mere håndfast til værks i de tilfælde, hvor reglerne ikke anvendes korrekt. Dette er et område, hvor vores afdelinger til tider har lavet fejl, også tidligere.

Når det er sagt, vil jeg gerne fokusere på meddelelse af decharge til Kommissionen og på det, som er det største problem, og som sker hvert år og giver anledning til en voldsom hovedpine, nemlig den vanskelige situation, at vi på nuværende tidspunkt befinder os på et niveau mellem europæisk og national forvaltning, for at være præcis. En situation, som skyldes, at Kommissionen helt og holdent står til regnskab for europæiske udgifter, mens 80 % af disse forvaltes af medlemsstaterne. Det er allerede kommet frem, at der bestemt er sket positive fremskridt, f.eks. inden for landbrugssektoren. Den eneste måde, vi imidlertid kan komme ud af denne vanskelige situation på, er ved hjælp af nationale forvaltningserklæringer, som allerede nu udarbejdes af fire medlemsstater. I Jørgensen-betænkningen erklærer vi som Parlament direkte, at de aktuelle årlige oversigter i den forbindelse blot er et indledende forsigtigt skridt hen imod disse forvaltningserklæringer. Jeg er imidlertid også godt klar over, at der kræves en ændring af den interinstitutionelle aftale og finansforordningen for at implementere de nationale erklæringer. Under alle omstændigheder er jeg lige nu tilfreds med Kommissionens løfte i sidste måned om, at den også vil tilskynde de øvrige medlemsstater til at udarbejde nationale erklæringer. Det er med vilje, at jeg siger "lige nu tilfreds", hr. kommissær! Vi vil nemlig se det, før vi tror det. Og min gruppe vil følge op på, hvordan Kommissionen holder sit løfte ved hjælp af konkrete foranstaltninger i de kommende måneder. Derudover indikerer Rådets fravær i dag, at der stadig skal gøres en indsats. Vi vil overveje disse konklusioner, hvis vi er her igen til næste år til decharge i 2007. Fortsættelse følger til den tid!

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). - (HU) Hr. formand! Jeg vil gerne drøfte betænkningen om de europæiske agenturer. Hvert år undersøger Parlamentet forvaltningen af de europæiske agenturer og sætter i den henseende sin lid til det arbejde, som udføres af Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Som et resultat af vores lange, omhyggelige, analytiske og fælles forberedende arbejde er vi nu i en position, hvor vi kan komme med en afgørelse om forvaltningen af Fællesskabets agenturer for 2006, og det er bestemt heldigt, at vi med Revisionsrettens aftale kan indstille samtlige agenturer til godkendelse. Dette betyder ikke, at vi ikke fandt nogen fejl i forvaltningen. Men det betyder, at vi ikke fandt nogen fejl, som var alvorlige nok til at forhindre en godkendelse. Jeg vil også gerne påpege, at de politiske grupperinger allerede har stemt for med et stort demokratisk flertal, og jeg foreslår nu her i plenum, at vi godkender agenturernes arbejde, selv om ordføreren ikke er helt enig i betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). - (LT) Hr. formand! Siden mandatperiodens begyndelse har jeg på vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa analyseret resultaterne af EU-agenturernes arbejde. Jeg vil gerne påpege, at antallet af agenturer er næsten fordoblet i indeværende år. Til trods for nogle kritiske bemærkninger i ordførerens tale med hensyn til disse agenturers arbejde, finder jeg det nødvendigt at nævne visse positive ændringer i forhold til sidste år. Der er sket en forbedring af gennemsigtigheden og af den demokratiske ansvarlighed som et resultat af gennemførelsen af Parlamentets forslag om, at agenturernes arbejde skal vurderes af relevante udvalg.

Ikke desto mindre er der stadig visse problemer. I den forbindelse bør vi fastlægge omstændighederne for agenturernes aktiviteter inden for EU-forvaltningssystemet. Som jeg allerede har nævnt, er antallet af agenturer vokset betydeligt, og det får vi skylden for og selv Parlamentet deler nogle gange holdningen om, at det er en indirekte måde at øge bureaukratiet på. Måske belyser det imidlertid behovet for at gennemgå EU-forvaltningssystemet sammen med Kommissionens forvaltningssystem, især forvaltnings- og administrationssystemet. En række projekter er for tiden i færd med at blive implementeret med henblik på at forbedre systemet. Det forekommer, at vi bør overveje en mere vidtgående reform, som vil give positive resultater og bidrage til at opnå større gennemsigtighed i både agenturernes og Kommissionens arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Hr. formand, hr. kommissær! Der er tre områder, som jeg gerne vil henlede opmærksomheden på i denne forhandling.

Selv om Revisionsretten har anerkendt, at Fællesskabernes årsregnskab generelt giver et retvisende billede af den økonomiske situation for det år, som sluttede i december 2006, og at den ikke fandt åbenbare unøjagtigheder med hensyn til egne midler og afholdte udgifter, fandt den mange fejl både i beløb, som var registreret i revisorernes regnskabsbøger og i beretninger fra medlemsstaterne. En ting, som er særlig bekymrende, er, at visse typer af unøjagtigheder er gentaget år efter år til trods for Revisionsrettens og Parlamentets kritiske kommentarer.

En anden bekymring angår den fortsatte stigning i de udestående budgetforpligtelser, som endnu ikke er betalt, især i forbindelse med de gamle medlemsstater.

I lyset af disse kommentarer vil jeg til sidst gerne udtrykke min tilfredshed med den overordnede forbedring af udgifterne til den fælles landbrugspolitik, som i høj grad er opnået gennem anvendelse af Ajaxsystemet, som begrænser risikoen for fejlagtige udgifter betydeligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). - (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! I 2006 brugte EU 39 % af sit budget, 38,9 milliarder euro i alt, til strukturudgifter. Revisionsrettens årlige beretning slog fast, at Kommissionen havde gjort adskillige tiltag med hensyn til anvendelse af struktur- og samhørighedsmidler som en del af dens udstrakte tilsyn. Mens absorption med al tydelighed er forbedret, har beretningen henledt opmærksomheden på det faktum, at mindst 12 % af tildelingerne til strukturprojekter i 2006 ikke kunne inddrives. Dette udgør ca. 4 milliarder euro, og der var resultatfejl i forbindelse med 20 % af projekterne.

I mange år har der været adskillige problemer med de mange ledelseslag i strukturfondene og deres fælles ledelse. En årsag til den relativt store andel af opdagede uregelmæssigheder og fejlagtige tilbagebetalinger er primært medlemsstaternes kontrolsystemers ringe effektivitet og de overvågningssystemer, som er baseret på dem. Det største problem, som jeg ser det, er, at der ikke er en fælles standardiseret evalueringsmodel, ingen målestok eller benchmarks, og ingen effektiv måde at vurdere projekterne på.

Selv om strukturfondene er en ekstrem vigtig kilde, som kan anvendes til gensidig udvikling, kan vi kun opnå en reduktion i antallet af sager af misbrug af fælleskassen, hvis medlemsstaterne og Kommissionen indgår en samstemmende fælles aftale om at slå ned på illegal pengeanvendelse. Effektiviteten af medlemsstaternes overvågningssystemer har også behov for forbedring og standardisering. Derudover er det altafgørende, at Kommissionen gør sin overvågning af strukturudgifterne mere effektiv ved at etablere suspensions- og tilpasningsprocedurer og ved at udvikle et nyt rapporteringssystem for medlemsstaterne uden at glemme, at der er problemer med 40 % af Kommissionens revisioner. Når alt dette tages i betragtning, foreslår vores delegation decharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne udtrykke vores tilfredshed med, at gennemsigtigheden igen i år er blevet forbedret i EU's regnskaber til trods for, at vi må sige, at Revisionsretten stadig er behjælpelige med de mere grundlæggende aspekter af systemet. Det er imidlertid rigtigt, at der gennem en meget konstruktiv dialog - som var vanskelig, men meget konstruktiv - med Kommissionen, hvor vi navnlig påskønner indsatsen af kommissærerne for regionaludvikling og beskæftigelse, er blevet gjort reelle fremskridt med hensyn til forbedring af overvågning af samtlige aspekter inden for både beskæftigelse og strukturfondene.

Vi havde gerne set, at kommissæren for eksterne forbindelser havde udvist samme vilje til at samarbejde, og vi håber, at hun vil komme med input til eller være med i arbejdet.

Med hensyn til Regionsudvalget er vi meget tilfredse, fordi vi virkelig har gjort betydelige fremskridt, og mens vi fortsætter med at evaluere og overvåge situationen, mener vi, at der virkelig er blevet gjort fremskridt.

Med hensyn til Revisionsretten ønsker vi større gennemsigtighed i forbindelse med dens interesseerklæring, og med hensyn til Rådet er vi enige i, at intern revision gøres mere gennemsigtig og effektiv, men ikke i, at de bureaukratiske forhindringer øges, som den fremlagte ændring tilsyneladende foreslår.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE). - (EN) Hr. formand! Jeg har et par spørgsmål. Hvordan kan det være, at vores egne myndigheder i et Parlament, som bekender sig til åbenhed og gennemsigtighed, hemmeligholder pinlige rapporter, som afslører medlemmernes svigagtige praksis? Hvordan kan det være, at der ikke var noget krav til medlemmerne om at stå til regnskab for almindelige udgifter? Hvor mange af disse penge ender i private lommer? Hvorfor hemmeligholder vi navnene på de 407 medlemmer, inklusive mig selv, som hver får 27.000 euro indbetalt på en frivillig pensionsfond? Hvorfor har vi ingen kontrol med de medlemmer, som begår underslæb for næsten 14.000 euro om året ved at foretage private indbetalinger til denne pensionsfond fra den offentlige kasse? Er der noget, andet end griskhed, som forhindrer dem, som vi henvender os til for at få hjælp, nemlig Præsidiet og nogle gange endda formandskabet, i at indlede ægte reformer, som vi har ventet på så længe? Denne manglende vilje bringer skam over os alle og over Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Hr. formand! Jeg vil blot gerne sige til hr. Davies, at det er ham, der bringer skam over Parlamentet.

Når det er sagt, vil jeg stemme for decharge for 2006. Uheldigvis er der i forslaget til beslutningen, som ledsager den, spørgsmål og kommentarer, som enten sparker allerede åbne døre ind (afsnit 58), eller er ukorrekte, ligesom afsnittene om den frivillige pensionsfond.

Til trods for at formanden for fonden gentagne gange har forsøgt at give korrekte oplysninger, bliver folk ved med at gentage usandheder her om fondens forsikringsmæssige underskud. Takket være eksemplarisk forvaltning kan fonden nu garantere de erhvervede rettigheder frem til 2060. Jeg tror mange os vil være døde til den tid!

Med hensyn til opdateringen af den forsikringsmæssige stilling (afsnit 71) findes den, men vil først blive forelagt fondens bestyrelse. Må jeg her have lov til at påpege, at Parlamentet spildte 36.000 euro på at få lavet en såkaldt uafhængig forsikringsrapport. Hvor er den? Hvad var dens konklusioner? Så vidt jeg ved, er der ikke forskel på dens konklusioner og de konklusioner, som fondens aktuarer kom frem til.

Med hensyn til afsnit 72 og 73 er det nødvendigt at skelne mellem de ønsker, som visse medlemmer af Budgetkontroludvalget har, og de realiteter, som fremgår at medlemmernes statut. At hævde, at hverken nuværende parlamentsmedlemmer eller andre tilknyttede personer kan fortsætte med at indbetale til fonden, er ganske enkelt uforeneligt med statuttens artikel 27. Heldigvis er det ikke nogle få medlemmers ønsker, som tæller her, selv om de er genstand for afgørelser inden for rammerne af beslutningerne, men statutten, som tæller.

Præsidiets arbejdsgruppe om medlemmernes statut, som jeg er medlem af, har udført sit arbejde og har forberedt de nødvendige foranstaltninger. Ikke i overensstemmelse med ønskerne i beslutningerne, men i overensstemmelse med artikel 27 i medlemmernes statut, som blev offentliggjort den 7. oktober 2005 i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne tilslutte mig dem, som har en positiv holdning til decharge for 2006. Både Kommissionen og kommissærerne har udmærket sig ved at udvise en betydelig og konstant stigende interesse for samarbejde. Dette er i høj grad takket være Revisionsretten. Kort og godt har Revisionsretten udført et pænt stykke arbejde.

Vi har drøftet opnåelse af mål i EU sammen med forvaltning af ressourcer. Dette er også et meget positivt tegn. Jeg vil gerne meget kraftigt understrege, at Parlamentet faktisk deltager i dechargeproceduren ved at komme med afgørelser om anvendelser og ved at deltage i de individuelle udvalg, som varetager særlige områder. Jeg vil gerne takke formanden for Budgetkontroludvalget, hr. Bösch, for alt det arbejde, han har gjort, og den tålmodighed, han har udvist, og også ordførerne, hr. Jørgensen, hr. Pomés Ruiz og hr. Stubb.

Det er ekstremt vanskeligt at undgå uregelmæssigheder, men det er endnu mere vigtigt at finde dem og afværge dem. Vi har udført denne funktion på en vellykket måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Hr. formand! Som skyggeordfører for ENVI-udtalelsen (Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed) om fritagelse for 2006 vil jeg gerne takke Jutta Haug og ordføreren for et yderst solidt stykke arbejde. Jeg er af den opfattelse, at det arbejde, som blev udført af de fire agenturer, som vi behandlede, er ekstremt vigtigt. At det, de gør, uden tvivl er en stor hjælp for Parlamentet og for de forskellige EU-organer, og derved forbedrer EU-borgernes livskvalitet.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme spiller en vigtig rolle i meningsdannelsen om sygdomskontrol og risikoen for nye smitsomme sygdomme. Jeg kunne også sige tak for, at Ungarn lå først inden for sygdomsforebyggelse, eftersom vi havde det laveste antal personer, der var smittede med sygdomme, som der har været ført en vaccinationskampagne for.

Det Europæiske Miljøagenturs arbejde med at indsamle og sammenligne information om miljøbeskyttelse er uundværlig, og Det Europæiske Lægemiddelagentur spiller en afgørende rolle i forbindelse med beskyttelse af offentlig sundhed og dyrs sundhed. Jeg mener, at agenturets samarbejde med hensyn til udvikling af nye lægemidler er enormt vigtigt. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet tilvejebringer nødvendig støtte til områder inden for dyrs sundhed og beskyttelse af planter.

En vigtig ting er, at alle agenturerne har omlagt deres disponible årlige budget. Som ordføreren fremhæver, er det på grund af opgavernes kompleksitet. Det ville være nyttigt at lægge mere vægt på dette i den fremtidige planlægning. Jeg hilser ordførerens forslag om vigtigheden af intern kontrol og behovet for at styrke den velkommen. Til sidst vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at det er vigtigt, at udvalgsmaterialet giver en forklaring på agenturernes rolle. Agenturerne spiller en afgørende rolle, men for at opnå gennemsigtighed og effektivitet kræves der, at deres placering i Unionens ledelse tydeliggøres.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). - (HU) Hr. formand! Tak, fordi jeg må få ordet. Vi er nået til afslutningen på en lang, anspændt proces og på dagens længe ventede afstemning om decharge for 2006, som fortjener at blive betegnet som en mærkedag og en milepæl i Parlamentets årbog. En mærkedag, fordi dette er første gang, at Revisionsretten har konfronteret os alle med en fejlrate på 12 % i forbindelse med strukturfondene, hvilket den sensationshungrende sladderpresse naturligvis har fået fremstillet som 4 milliarder forsvundne euro. Budgetkontroludvalget, som er ansvarlig i denne sag, udførte det endelige arbejde, fuldt ud bevidst om deres politiske og professionelle ansvar, med støtte fra den danske ordfører, hr. Jørgensen. Dets mål var ikke at lave skandale eller skabe sensation med uforudseelige konsekvenser, men at anvende principperne om gennemsigtig redegørelse og komme med forslag om, hvordan man sikrer, at man undgår sådanne problemer i fremtiden. Og her har vi fundet en rigtig god samarbejdspartner i næstformand Siim Kallas, som jeg gerne vil sige særlig tak til, og jeg er overbevist om, at vi med al sandsynlighed vil være i stand til at løse alle den slags problemer fremover.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne nævne et vigtigt aspekt i forbindelse med decharge, nemlig evalueringen af foranstaltninger ved hjælp af stikprøver.

Da jeg var ved at forberede mit arbejdsdokument om Kommissionens forvaltning af Cardsprogrammet om hjælp til Balkan som en del af dechargen, var der kun 2,32 % af transaktionerne, som kunne revideres af Revisionsretten med henblik på at evaluere de forvaltningsmetoder, som anvendes af EU i forbindelse med foranstaltninger udadtil i denne europæiske region. En af konsekvenserne af denne lille stikprøvestørrelse var, at Revisionsretten ikke kunne analysere virkningen af foranstaltninger udadtil med hensyn til Montenegro, fordi der ikke var en eneste ud af de 256 finansierede foranstaltninger, som var blevet undersøgt.

Hvordan kan virkningen reelt måles under sådanne omstændigheder? Hvilken videnskabelig og finansiel pålidelighed kan disse evalueringsrapporter reelt tildeles? Skønt små stikprøver ud fra et statistisk synspunkt kan anvendes til at vurdere systemernes adfærd, skal prøverne stadig være repræsentative, hvilket ikke var tilfældet med de bevillinger, som blev givet til at finansiere foranstaltninger i Montenegro under Cardsprogrammet. Samlet set ville europæiske skatteydere kunne drage fordel af en forbedring af Revisionsrettens metoder til analyse af prøver med henblik på at kunne identificere effektiviteten af bevillingerne fra vores budget mere nøjagtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne fremhæve to aspekter, som jeg mener er meget vigtige med hensyn til decharge af Kommissionen.

Det første aspekt refererer til medlemsstaternes medindflydelse på implementeringen af EU-budgettet. Skønt vi har en delt forvaltningsprocedure mellem Kommissionen og medlemsstaterne for 80 % af EU-budgettet, mener jeg, at der bør introduceres nye foranstaltninger for at øge deltagelsen i alle budgetprocessens faser.

Med hensyn til kontrol støtter jeg indførelsen af nationale erklæringer, som er blevet godkendt af hver enkelt medlemsstats revisionsorgan, hvilket vil tvinge regeringer og betalingsagenturer til at tage ansvar for korrekt og objektiv tildeling af fællesskabsmidler.

Ikke desto mindre bør foranstaltningen med hensyn til at suspendere samtlige betalinger i det tilfælde, hvor et underskud opdages, anvendes med stor forsigtighed og kun, hvis der foreligger alvorlige problemer omkring forvaltningen af EU-midler.

Den bekymrende lave absorptionsrate i de nye medlemsstater er det andet ekstremt vigtige aspekt i den budgetmæssige decharge. Det er ikke normalt for alle nye medlemsstater at have absorptionsrater, der i gennemsnit er 30 % lavere end oprindeligt forventet. For mig vidner det ikke om deres manglende evne til at absorbere EU-midler, men muligvis om overdrevet bureaukrati fra EU-institutionernes side.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg befinder mig i en højst usædvanlig situation, hvor jeg til dels er enig i noget, som hr. Hannan lige nævnte, nemlig hans bekymring for udviklingen af agenturerne. Det forekommer, at vi opretter agenturer på grundlag af hver enkelt medlemsstats ønske om at have et i deres land, og så ellers sprede dem som konfetti ud over Unionen, og ikke på grundlag af et reelt og ægte behov for at oprette dem.

Hvis denne tendens fortsætter, vil det faktisk være ensbetydende med, at agenturerne overtager ledelsen på bekostning af Kommissionen, for at sige det lige ud, som er vores udøvende organ, og som står til regnskab over for Parlamentet, og meget mere direkte end agenturerne, selv om vi reelt har flere midler til at kontrollere dem, end hr. Hannan vil indrømme.

Jeg er naturligvis uenig med ham, når han går over stregen, hvilket han sædvanligvis gør, og påstår, at disse agenturer er blevet illegalt oprettet. Det er ganske enkelt noget vrøvl. De er alle sammen oprettet på baggrund af de nuværende traktater, på et korrekt og behørigt juridisk grundlag. Hvorvidt det var klogt at gøre dette, er et andet spørgsmål, og vi bør bestemt være meget påpasselige, før vi opretter nye agenturer i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Botopoulos (PSE). - (EL) Hr. formand! Parlamentet er et politisk organ, og jeg mener, at vi burde behandle de spørgsmål, som vi drøfter, på en politisk måde. Den foranstaltning, som efter min mening burde forbinde vores aktiviteter, fortæller os to ting. Lad mig tage to eksempler fra vores diskussioner. Den første er spørgsmålet om uafhængige myndigheder eller agenturer. Der er selvfølgelig spørgsmålet om yderligere udvidelse af alle disse agenturer, men det er umuligt at sige, at decentraliseringen af de uafhængige agenturer ikke er speciel nyttig. Nu hvor der er et problem med yderligere udvidelse, siger vi så nej til alle de uafhængige agenturer? Det vil naturligvis ikke være muligt.

Den anden ting relaterer til det omstridte spørgsmål om vores kollegers løn. Det er bestemt et problem, og det nævnte vi også i udvalget. Der er dog væsentlig forskel på at sige, at der er et problem, og så på ikke at give dispensation til Parlamentet for et helt år. Og ligeledes er der forskel på at komme med populistiske bemærkninger om, at vi alle er ansvarlige, og på at påstå, at der ikke er gennemsigtighed. Hvordan kan man sige, at der ikke er gennemsigtighed? Vi medlemmer af udvalget har jo set rapporten.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke medlemmerne, ordføreren og medlemmerne af Budgetkontroludvalget.

Diskussionen om decharge har været meget intensiv i år, og Kommissionen har forpligtet sig til på forskellig vis at følge op på Parlamentets bemærkninger og henstillinger. Vi vil fortsætte denne intensive proces, som starter i maj, når der kommer en diskussion i Budgetkontroludvalget om vores planer for næste år.

Det er en intensiv proces, og jeg vil gerne forsikre Parlamentet om, at vi tager vores forpligtelser meget alvorligt og arbejder videre med de fælles forslag og idéer om øget ansvarlighed, om samarbejde med medlemsstaterne og om medlemsstaternes øgede ansvar i forbindelse med spørgsmål om delt forvaltning. Det er vores fælles fremgangsmåde, og vi vil arbejde seriøst med alle disse handlingsplaner og forslag.

Der er forskellige typer af agenturer. Først og fremmest er der forvaltningsorganerne, som uomtvisteligt er Kommissionens ansvar, og for hvilke De kan meddele decharge til Kommissionen. Vi har nogle forvaltningsorganer, men har besluttet midlertidig at standse etableringen af nye forvaltningsorganer.

Hvilke bekymringer er der i forbindelse med de traditionelle agenturer? Ledelsesproblemet er en alvorlig bekymring, og der er adskillige spørgsmål med hensyn til, hvordan disse agenturer bør administreres og håndteres. Vi bør måske nok indlede alvorlige diskussioner om ledelsesspørgsmål, men vi bør ikke undervurdere de politiske bemærkninger om deres arbejde, dvs. hvad de laver, og hvad de reelle fordele er, og Parlamentet har en meget vigtig rolle med hensyn til at evaluere og vurdere, hvor succesfulde de er. Vi bør heller ikke undervurdere de positive aspekter ved både decentralisering og ved at have europæiske organer spredt ud over Europa. Det er ikke så dårlig en idé, hvis alle tager deres eget land i betragtning.

Jeg vil gerne endnu en gang takke Dem for alle Deres bidrag, bemærkninger, debatter og diskussioner. Vi fortsætter med vores handlingsplaner og med at løse de opgaver, som vi har forpligtet os til.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, ordfører. - Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak til kommissær Kallas. Det er klart, at vi har oplevet en proces, hvor bølgerne er gået lidt højt en gang imellem. Der har været en konflikt mellem os i Parlamentet og Kommissionen, men det er en konflikt, som vi har formået at få omdannet til en dialog. Det har ført til nogle gode resultater og nogle gode løfter fra Kommissionen og også til nogle helt konkrete handlingsplaner med konkrete deadlines og konkrete succeskriterier. Det skal vi holde fast i, når der er nogle af kollegerne fra de mere EU-skeptiske fraktioner, som siger: "Det er bare ord, og det har man jo sagt før". Det er ikke rigtigt! Det drejer sig jo ikke bare om ord, men om meget konkrete handlinger, som man nu lover at iværksætte fra Kommissionens side. Nogle tiltag er allerede sat i værk. Og der er også fastsat meget konkrete deadlines, som vi vil kunne følge op på. Nu skal vi oven i købet have en kommissær på besøg i udvalget en gang om måneden for at følge denne proces. Det er virkelig et stort fremskridt!

Når det så er sagt, vil jeg godt afslutningsvis minde om, hvorfor disse problemer opstår. En af årsagerne er, at mange af midlerne forvaltes under delt forvaltning. Dvs. at 80 % af EU's midler også forvaltes ude i medlemsstaterne. Det er Kommissionens ansvar at følge traktaten, og det er det kors, de må bære. Derfor kritiserer vi Kommissionen hårdt, men i virkeligheden ligger en stor del af problemet ude i medlemsstaterne. Det er grunden til, at vi her i Parlamentet er så store tilhængere af idéen om en national revisionserklæring en gang om året, underskrevet af det korrekte politiske niveau, formentlig finansministeren. Det fungerer allerede i en række lande: Danmark, Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Sverige. Hvis vi kunne opnå noget tilsvarende i alle EU-lande, ville man opleve, at man ville tage disse revisionsforpligtelser mere seriøst i de enkelte lande. Jeg tror, at man ville opleve, at vi ville få et virkelig godt redskab til faktisk at slå ned de steder, hvor det ikke fungerer i de enkelte lande.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, ordfører. - (ES) Hr. formand! Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer. I denne dechargeprocedure skal vi fortælle om de ting, der går galt, og nogle gange glemmer vi, hvor mange ting, der går godt, hvor mange enormt kompetente medarbejdere vi har i Kommissionen og Parlamentet, herunder betjentene, de mange tjenestegrene, oversætterne og tolkene, som yder en fremragende service. Vi glemmer, hvordan vi kan strække vores budget for at nå vores målsætninger, hvordan Parlamentet og Kommissionen har gjort større og større fremskridt med hensyn til gennemsigtighedspolitikken.

Der er stadig en udfordring, en meget stor udfordring for Parlamentet, som handler om kommunikations- og informationspolitikken. Det var en af Parlamentets målsætninger for 2006, og jeg er ikke tilfreds med udviklingen. Der er valg om et års tid, og vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer denne udfordring, dvs., hvordan vi forbedrer vores informationsprocedurer og fortsætter med at være gennemsigtige, som vi er nu. Gennemsigtighed, og jeg var ordfører for denne betænkning, er forenelig med at have dokumenter, som ikke er offentlige, som det forekommer i medlemsstaterne, for journalister, i virksomheder og i familien. Det er godt for vores arbejde, hvis der er niveauer af udarbejdelseskriterierne, som ikke skal godkendes af offentligheden, og derfor logisk set forbliver en hemmelighed, som kun de af os, som arbejder på sagen, kender til.

Jeg er fuldt ud tilfreds med den adgang, som jeg har haft til den samlede mængde af information, og jeg mener, at den betænkning, som jeg fremlægger om Parlamentets regnskaber, er en ansvarlig betænkning. Jeg mener, at der skal meddeles decharge for Parlamentets regnskaber, fordi Parlamentet, hvis jeg må have lov at sige det, fungerer meget fint, og meget bedre end visse nationale parlamenter, på en meget mere gennemsigtig måde og med medarbejdere, som arbejder flere timer, end der måske arbejdes i lignende parlamenter.

Dermed ikke sagt, at alt så er perfekt. Vi skal arbejde videre. Vi har stadig lang vej endnu, men i dette politiske år, har vi et positivt billede af, hvordan vi har brugt de penge, som vores borgere har givet os. Vi har brugt dem på en fornuftig, gennemsigtig og konsekvent måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, ordfører. - (DE) Hr. formand! Jutta Haug beskrev mine kritiske kommentarer i begrundelsen og i selve teksten som afskyelige og skandaløse. Det er blevet sagt, at stats- og regeringscheferne opfinder det ene agentur efter det andet. Agenturerne æder vores penge op. Der er ikke nogen egentlig kontrol med, om agenturerne reelt er nødvendige. Der er et omfattende kontrolfrit område, hvor ingen rigtig påtager sig et ansvar. Der er tilsyneladende ingen planlægning. Det ene agentur oprettes efter det andet for at blive betalt for at indvillige i vanskelige emner med løfte om et interessant agentur.

Dette er alt sammen blevet udtalt af Herbert Bösch. De er langt mere kritiske end dem, jeg skrev. Aha! Når jeg skriver det, bliver det kaldt skandalehistorier, men Herbert Bösch er selvfølgelig medlem af partiet og passer ind i det. Ja, jeg har oplevet det før. Det er det, jeg mener, når jeg taler om, at her gælder reglen at tale med to tunger. Det er hykleri i særklasse, når folk siger, at det er forfærdeligt helt åbent at nævne en skandale i et offentligt parlamentarisk dokument, men derefter officielt kommer med kritiske bemærkninger. Det er et af de grundlæggende problemer her i Parlamentet.

Selvfølgelig har folk deres særlige grunde til at meddele decharge eller ej. Men det er ikke det, de afsnit, som jeg læste højt til at begynde med, handlede om, overhovedet ikke. De handlede snarere om basale overvejelser om, at der, hvor der er en reel mulighed for at bekende kulør, dækker folk endnu en gang over det, der foregår her, når alt kommer til alt. Det virkelig store problem for demokratiet i Europa er, at systemet her ikke er selvregulerende, at det blot handler om gensidig rygklapperi.

Jeg vil gerne spørge, om jeg må have lov til at komme med en personlig erklæring i henhold til artikel 145 ved forhandlingens afslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, ordfører. - (SV) Hr. formand! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at komme med en smule konstruktiv kritik til Kommissionen og til de decentraliserede agenturer, da jeg stadig er af den opfattelse, at ordføreren, Hans-Peter Martin, ikke har formået at gøre det. Som ansvarlig ordfører for dette spørgsmål næste år, vil jeg gerne fokusere på tre centrale spørgsmål. De er også blevet rejst i betænkningerne.

Det første spørgsmål drejer sig om at evaluere mulighederne for at samle de administrative funktioner for hovedparten af de mindre agenturer og derved frigøre ressourcer og ekspertise til at overholde det komplicerede reguleringsarbejde, som der er i forbindelse med agenturerne. Mange af disse decentraliserede agenturer har f.eks. problemer med at følge de altoverskyggende budgetmæssige principper, eller finansforordningen, lovgivningen omkring offentligt udbud osv. Det er den tilbagevendende holdning her, som jeg håber, at Kommissionen vil følge op på.

Vi foreslår også, at de uafhængige agenturer ligesom andre institutioner får deres medarbejderbevillinger reduceret med en procentdel, der svarer til de stillinger, som formodes ikke at blive besat. Jeg er overbevist om, at dette ligeledes vil kunne frigøre betydelige ressourcer.

Sidst men ikke mindst foreslår vi, at de foreskrevne indtægter, som agenturerne betaler til Kommissionen hvert år, og som er sendt tilbage, fratrækkes forslaget i budgettet, som Parlamentet skal træffe en afgørelse ud fra.

Dette er de tre spørgsmål, som jeg ønsker at have en løbende dialog med Kommissionen og de decentraliserede agenturer om i denne periode, indtil jeg overtager dechargeprocessen.

Afslutningsvis vil jeg også gerne knytte en kommentar til Revisionsrettens særberetning om kontrol-, undersøgelses- og sanktionssystemer i forbindelse med reglerne om bevarelse af Fællesskabets fiskeriressourcer. Det er, når alt kommer til alt, en integreret del af dechargen af Kommissionen, som vi diskuterer i dag, og Revisionsretten kommer med en sønderlemmende kritik, hvilket må afstedkomme en vidtrækkende reform af den fælles fiskeripolitik.

Mine tre konklusioner, som også fremgår af den betænkning, og som vi skal stemme om, går først ud på, at det er uacceptabelt for medlemsstaterne år efter år at sætte højere kvoter, end anbefalet af forskere for et bæredygtigt fiskeri. Dernæst at Kommissionen og medlemsstaterne må være hårdere, når det kommer til bekæmpelse af overtrædelser af og svindel med kvotesystemet. Til sidst at vi skal udfærdige en ny fiskeripolitik, som forstærker fiskernes incitamenter og motiver til at beskytte bestandene. Dette er yderligere tre tanker, som jeg ønsker skal tages alvorligt i den betænkning, som vi skal stemme om i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, ordfører. - (DE) Hr. formand! De afbrød mig, da jeg kaldte Dem enevældig. Jeg vil gerne begrunde, hvorfor jeg gjorde det.

Jeg har ventet på dette svar siden marts 2007 i forbindelse med et meget, meget vigtigt emne angående en fejl, begået af Parlamentet, som er alvorlig for mig personligt og for mit personlige arbejde - nemlig da jeg blev tildelt en gruppe, som jeg altid har kæmpet imod, fordi jeg anser gruppens medlemmer for at være forklædte nazister - og jeg udfærdigede et langt personligt anbringende til Dem. I mellemtiden har jeg indgivet en klage til Ombudsmanden.

Når det kommer til indlæg af et minuts varighed, har De alle Deres udlægninger parat, og når det så egentlig bliver min tur, får jeg ikke lov, så derfor kalder jeg Dem enevældig. Jeg kalder Dem også en enevældig formand, fordi De vilkårligt udvalgte visse medlemmer under de såkaldte episoder den 12. december. Ikke dem, som var medlemmer af det parti, som De stadig tilhørte på daværende tidspunkt, men åbenbart dem, som fangede Deres blik.

Jeg kalder Dem også enevældig, fordi De bliver ved med at afbryde mig, mens jeg taler, og siger: "nej, sådan skal De ikke svare mig". Det er utroligt, at De har ladet mig tale færdig denne gang.

Derudover kalder jeg Dem en enevældig formand, fordi på baggrund af denne nye, mulige fortolkning, og jeg er ikke den eneste, som mener, at det ikke er holdbart, kan der faktisk finde procedurer sted her, som ellers ikke har noget at gøre i et rigtigt parlament, i det mindste ikke sådan, som jeg har lært det i skolen. For mit vedkommende er det dog meget lang tid siden, hvis De læser mit cv, og der må virkelig være sket noget, siden jeg vælger at bruge sådan et udtryk.

Jeg er dog overbevist om, at De netop tillader denne enevældige tilgang, fordi det faktisk ikke drejede sig om at få klarhed omkring spørgsmålet om sekretariatsgodtgørelse. De tillod, at jeg blev sat i gabestokken som følge af nogle latterlige formfejl, som kunne være begået af hvem som helst, ja, hvem som helst, og jeg er sikker på, at det sker for samtlige medlemmer af Parlamentet. Disse dækker imidlertid over det faktum, at i henhold til interne undersøgelser ville mindst 80 millioner euro skulle kræves tilbagebetalt fra parlamentsmedlemmer, hvis der eksisterede ligebehandling og forholdsmæssig fordeling af midlerne. Dette eksisterer ikke, og jeg fastholder derfor, at De, efter min mening, som den politiske repræsentant for 14 % af de østrigske vælgere, desværre er en enevældig formand, som påfører Parlamentet og den vigtige underliggende idé for Europa unødig skade. Jeg længes efter at se et rigtig, retfærdigt, demokratisk Parlament, hvor det hverken ville være nødvendigt, eller ønskeligt at bruge sådan et udtryk.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Martin! Vi er et frit Parlament. Derfor tillod jeg Dem at tale, som det er min pligt, i henhold til artikel 145. Jeg ønsker ikke at gøre mig til dommer over Deres forklaring blot sørge for, at jeg anvendte forretningsordenen retfærdigt for at give Dem mulighed for at sige det, De har sagt. På egne vegne vil jeg sige, at jeg forsøger at være retfærdig og objektiv, og at det lykkes mig i min behandling af alle parlamentsmedlemmer.

Forhandlingen under ét er afsluttet. Afstemningen finder sted i dag.

(Mødet udsat til kl. 11.35 og genoptaget kl. 12.00)

 
  
  

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Næstformand

 
Seneste opdatering: 21. oktober 2008Juridisk meddelelse