Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2042(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0098/2008

Συζήτηση :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2008 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0138

Συζητήσεις
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Απαλλαγή 2006 (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει κοινή συζήτηση σχετικά με:

– την έκθεση (A6-0109/2008) του Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

(SEC(2007)1056 – C6 0390/2007 – 2007/2037(DEC)
(SEC(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC),

– την έκθεση (A6-0091/2008) του José Javier Pomés Ruiz, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C6-0363/2007 - 2007/2038(DEC),

– την έκθεση (A6-0096/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IΙ – Συμβούλιο (C6-0364/2007 - 2007/2039(DEC)),

– την έκθεση (A6-0097/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IV – Δικαστήριο (C6-0365/2007 - 2007/2040(DEC)),

– την έκθεση (A6-0093/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0366/2007 - 2007/2041(DEC)),

– την έκθεση (A6-0098/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή (C6-0367/2007 - 2007/2042(DEC)),

– την έκθεση (A6-0095/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (C6-0368/2007 - 2007/2043(DEC)),

– την έκθεση (A6-0092/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (C6-0369/2007 - 2007/2036(DEC)),

– την έκθεση (A6-0094/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0370/2007 - 2007/2044(DEC)),

– την έκθεση (A6-0111/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0372/2007 - 2007/2047(DEC)),

– την έκθεση (A6-0114/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0381/2007 - 2007/2056(DEC)),

– την έκθεση (A6-0110/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006 ((C6-0371/2007 - 2007/2046(DEC)),

– την έκθεση (A6-0124/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0378/2007 - 2007/2053(DEC)),

– την έκθεση (A6-0117/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0386/2007 - 2007/2060(DEC)),

– την έκθεση (A6-0116/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0375/2007 - 2007/2050(DEC)),

– την έκθεση (A6-0113/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0374/2007 - 2007/2049(DEC)),

– την έκθεση του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0373/2007 - 2007/2048(DEC)) (A6-0112/2008),

– την έκθεση (A6-0122/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0376/2007 - 2007/2051(DEC)),

– την έκθεση (A6-0128/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0377/2007 - 2007/2052(DEC)),

– την έκθεση (A6-0125/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0379/2007 - 2007/2054(DEC)),

– την έκθεση (A6-0120/2008) του Hans-Peter Martin εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0384/2007 - 2007/2059(DEC)),

– την έκθεση (A6-0115/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2006 C6-0382/2007 - 2007/2057(DEC)),

– την έκθεση (A6-0118/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0383/2007 - 2007/2058(DEC)),

– την έκθεση (A6-0123/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0387/2007 - 2007/2062(DEC)),

– την έκθεση (A6-0119/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0385/2007 - 2007/2061(DEC)),

– την έκθεση (A6-0126/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0389/2007 - 2007/2214(DEC)),

– την έκθεση (A6-0129/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0380/2007 - 2007/2055(DEC)),

– την έκθεση (A6-0121/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0388/2007 - 2007/2063(DEC)),

– την έκθεση (A6-0106/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2007)0458 – C6-0118/2007 – 2007/2064(DEC)), (πρώην εισηγητής: κ. Stubb)

– και την έκθεση (A6-0127/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0049/2008 - 2008/2000 (DEC)).

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας σε όλους ότι πλησιάζουμε στο τέλος της εκτέλεσης ενός εξαιρετικά σημαντικού καθήκοντος. Γενικά, εάν αναλύσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον ρόλο άλλων οργάνων, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε ότι έχουμε τρία βασικά καθήκοντα. Συμμετέχουμε στη θέσπιση νομοθεσίας για τις ευρωπαϊκές χώρες και τους πολίτες τους. Συμμετέχουμε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, π.χ. καθορίζοντας τον τρόπο χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ. Τέλος, ο τρίτος ρόλος μας είναι να ενεργούμε ως εποπτικό όργανο. Το Κοινοβούλιο είναι ο άγρυπνος φρουρός των πολιτών, αν θα μπορούσαμε το θέσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το καθήκον το οποίο θα φέρουμε εις πέρας εδώ σήμερα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέρος του ρόλου ως εποπτικού οργάνου: πρόκειται για το μέρος κατά το οποίο επιθεωρούμε σχολαστικά την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων, και επιπλέον, φυσικά, εκτιμούμε την κατάσταση στα κράτη μέλη, όπου γνωρίζουμε ότι γίνεται η διαχείριση του 80% περίπου των κονδυλίων της ΕΕ.

Λέγοντας αυτά, οφείλω επίσης φυσικά να επαινέσω τους συνάδελφους βουλευτές από τις άλλες Ομάδες. Το Κοινοβούλιο ως σύνολο είναι αυτό το οποίο θα ψηφίσει την έκθεση σήμερα. Πιστεύω ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών ήταν εξαιρετική. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικότερα τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι πιστεύω ότι συνέβαλαν πολύ εποικοδομητικά στο προκείμενο θέμα. Γι’ αυτό φυσικά καταφέραμε να ασκήσουμε τόσο μεγάλη πίεση στην Επιτροπή και να συμμετάσχουμε σε έναν τόσο εποικοδομητικό διάλογο.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα θετικά σημεία. Θα προχωρήσω βεβαίως και στις αρνητικές πτυχές, αλλά ας ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα θετικά σημεία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον γεωργικό τομέα σημειώσαμε καλή πρόοδο όσον αφορά τον έλεγχο των κεφαλαίων. Το «ολοκληρωμένο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου» –και ναι, αυτή ίσως να μην είναι η άποψη πολλών πολιτών εκεί έξω στην Ευρώπη οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την ομιλία– έχει φυσικά ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός εντελώς νέου και πολύ πιο αποτελεσματικού τρόπου ελέγχου των γεωργικών κεφαλαίων της ΕΕ. Το σύστημα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το έχει επισημάνει πολλές φορές. Γνωρίζουμε ήδη ότι μέσα σε λίγα χρόνια ουσιαστικά όλα τα κεφάλαια στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής θα καλυφθούν από αυτό το ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο αξίζει οπωσδήποτε να επικροτήσουμε. Εντούτοις, τα τελευταία έτη έχουμε δεχθεί σκληρή κριτική όσον αφορά ορισμένα σημεία που συνδέονται με την ερευνητική πολιτική. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η Επιτροπή έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της την κριτική μας και έχει δρομολογήσει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο διασφαλίζει ότι η επίλυση πολλών από αυτά τα προβλήματα βρίσκεται εν εξελίξει. Γι’ αυτό αξίζει να επαινέσουμε ιδιαίτερα την Επιτροπή. Τέλος, είμαστε φυσικά πολύ ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν εκφραστεί. Τώρα επικρατεί διαφάνεια όσον αφορά τους αποδέκτες της υποστήριξης της ΕΕ σε σχέση τόσο με τα κοινωνικά ταμεία, όσο και με τις γεωργικές δαπάνες. Επιπλέον, τώρα θα μάθουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων στις διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, κάτι για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει αγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Η Επιτροπή έχει συμφωνήσει τώρα να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες.

Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη. Ωστόσο, είναι φυσικά σαφές ότι η διαδικασία αυτή αφορούσε τομείς για τους οποίους έχουμε δεχθεί αρκετή κριτική. Όλοι όσοι παρακολουθούσαν τη διαδικασία γνωρίζουν ότι αφορά συγκεκριμένα δύο τομείς: τα θέματα των διαρθρωτικών ταμείων και της εξωτερικής πολιτικής, π.χ. εξωτερικές υποθέσεις. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε ρητά στο συμπέρασμα ότι 12% των κονδυλίων τα οποία είχαν καταβληθεί, δεν έπρεπε ποτέ να καταβληθούν: 12%, ή περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι φανερό ότι η κατάσταση αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη.

Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για το καθήκον, η εκτέλεση του οποίου θα ολοκληρωθεί σήμερα. Προηγήθηκαν πολλές διαβουλεύσεις, και μαζί με την επιτροπή, συμμετείχα προσωπικά σε στενό διάλογο με την Επιτροπή. Το γεγονός ότι ως εισηγητής, μπορώ τώρα να ολοκληρώσω χορηγώντας απαλλαγή οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι έχουμε επιτύχει πολλά αποτελέσματα. Η Επιτροπή μάλιστα έχει θέσει σε εφαρμογή μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων – έχει αποδειχθεί ότι τώρα θα υλοποιηθούν 37 πολύ συγκεκριμένα σημεία. Η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων. Σε ορισμένους τομείς, πρόκειται για τη θέσπιση τόσο περισσότερων, όσο και αυστηρότερων ελέγχων, ενώ σε άλλους τομείς πρόκειται για την απλοποίηση των ελέγχων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότεροι. Σε όλους τους τομείς, έχουν τεθεί ιδιαίτερα σαφείς προθεσμίες. Μας έχουν δοθεί ορισμένα ιδιαίτερα σαφή κριτήρια για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται η ανατροφοδότηση, έτσι ώστε και εμείς και το κοινό να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε ότι το αποτέλεσμα είναι πράγματι θετικό. Οφείλουμε να θυμόμαστε δύο πράγματα: πρώτον, φυσικά, ότι τα χρήματα τα οποία δεν καταβλήθηκαν ορθά το 2006 –και τα οποία αποτελούν αντικείμενο αυτής της διαδικασίας– πρέπει να ανακτηθούν. Πιστεύουμε ότι η ανάκτησή τους έχει πλέον εξασφαλισθεί. Ωστόσο, πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Με τις νέες διαδικασίες τις οποίες έχει δρομολογήσει η Επιτροπή, πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί.

Είναι προφανές ότι τα ωραία λόγια δεν είναι από μόνα τους αρκετά. Παρότι έχουμε δηλώσει ότι αποδεχόμαστε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί, θα συνεχίσουμε να δίδουμε προσοχή στον συγκεκριμένο τομέα και να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, σήμερα θα ήθελα να προτείνω επίσης μία τροποποίηση, την οποία θεωρώ ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να δεχθεί. Ο κ. Kallas μού υπέδειξε ότι ενδεχομένως να αποτελεί μια αποδεκτή λύση, εάν η Επιτροπή συνεδρίαζε με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών μία φορά το μήνα, και να είχαμε έτσι τη δυνατότητα να συζητούμε την πρόοδο η οποία σημειώνεται στον εν λόγω τομέα. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό για αμφότερα τα μέρη.

Επιτρέψτε μου να πω ορισμένα πράγματα για τον δεύτερο τομέα, στον οποίο έχουμε συναντήσει σημαντικά προβλήματα. Πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και ειδικότερα το ζήτημα του Ιράκ. Γνωρίζουμε ότι η ΕΕ παρέχει ορισμένα κονδύλια για την ανασυγκρότηση του Ιράκ – υπάρχουν σίγουρα πολλοί καλοί, πολιτικοί λόγοι για αυτό. Ξεχωρίσαμε το Ιράκ ως παράδειγμα. Θα θέλαμε έναν κατάλογο των συγκεκριμένων έργων στο Ιράκ, τα οποία χρηματοδοτούνται είτε εν μέρει είτε εν όλω από την ΕΕ μέσω του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η απόκτηση του εν λόγω καταλόγου απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Χρειάστηκαν πολλοί μήνες. Οι πληροφορίες που γνωρίζαμε ήδη έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, όμως παρόλα αυτά δεν ήταν στον κατάλογο, και ακολούθησαν ατελείωτες συζητήσεις μέχρις ότου, πολύ πρόσφατα, λάβαμε επιτέλους τις πληροφορίες που έπρεπε να είχαμε από την αρχή. Γι’ αυτό, μπορούμε επιτέλους να χορηγήσουμε απαλλαγή στον εν λόγω τομέα. Το σημαντικότερο ζήτημα σε σχέση με την απαλλαγή αυτή είναι φυσικά το ακόλουθο: τι θα γίνεται στο μέλλον; Το Ιράκ είναι μόνο ένα παράδειγμα. Τι θα γίνει με τις άλλες χώρες, από τις οποίες σε περισσότερες από 100 η ΕΕ στηρίζει διάφορες δραστηριότητες; Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί τώρα να εξασφαλίσει δημόσια πρόσβαση στον τελικό δικαιούχο, π.χ. τον τελικό παραλήπτη της υποστήριξης από το 2007 και μετά, κάτι το οποίο αναγνωρίζω και πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, συνιστώ να χορηγήσουμε απαλλαγή. Είναι πολλές οι επικρίσεις που μπορούν να επισημανθούν όσον αφορά την Επιτροπή και όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν τα πράγματα στα κράτη μέλη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι έχουμε επιτύχει ένα αποτέλεσμα μέσω καλού διαλόγου με την Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να εισηγηθούμε την έγκριση των λογαριασμών για το 2006. Υπάρχουν ακόμη τομείς στους οποίους θα θέλαμε να δούμε περισσότερη πρόοδο. Θα θέλαμε πολύ να είχαμε «εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας», όπως ονομάζεται ο όρος εδώ στο Κοινοβούλιο, π.χ. ετήσιες εθνικές δηλώσεις ελέγχου υπογεγραμμένες από τον υπουργό οικονομικών της εκάστοτε χώρας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το μέσο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο για την καταπολέμηση της καταδολίευσης, της απάτης και της μυστικότητας σε σχέση με τα κοινοτικά κονδύλια στις εκάστοτε χώρες. Κλείνοντας με αυτή την επιθυμία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα η οποία μου δόθηκε να αγορεύσω στον πρώτο γύρο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, εισηγητής. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε σε αυτή τη συζήτηση, στην οποία παρών είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας, και καλωσορίζω φυσικά και τον κ. Kallas. Δεν μπορώ να καλωσορίσω κανέναν από το Συμβούλιο, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με λογαριασμούς και ανάληψη ευθύνης για την πολιτική συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή. Ελπίζω ότι όταν το Συμβούλιο αποκτήσει πρόεδρο, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα είναι βέβαιο ότι και το Συμβούλιο θα είναι παρόν στη συζήτηση αυτή.

Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφό μου Dan Jørgensen για την εξαιρετική του έκθεση και να επισημάνω, από όσα ανέφερε, πόσο καλά λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο. Αναφέρθηκε πολλές φορές σε μια πρωτοβουλία του Επιτρόπου Kallas και της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια. Πριν από δύο μήνες, ήμουν εισηγητής μίας έκθεσης πρωτοβουλίας η οποία στήριζε την πολιτική διαφάνειας. Η Επιτροπή, λοιπόν, πράγματι σημειώνει πρόοδο στην πολιτική διαφάνειας, όπως και το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη χορήγηση απαλλαγών αποτελεί πολιτικό ρόλο, και ότι δεν είμαστε, ούτε πρέπει να είμαστε, λογιστές. Είναι πολιτικός ο ρόλος μας, και το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουμε για τους πολίτες είναι: με τα χρήματα τα οποία διαθέτει το Κοινοβούλιο, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006; Προκλήσεις όπως η προετοιμασία του Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση, προκειμένου να δεχθεί νέα κράτη μέλη, η επέκταση της πολιτικής πληροφόρησης, η καλύτερη εκτέλεση του έργου μας, η προετοιμασία μας για την πρόκληση της Λισαβόνας ως προς το ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε περισσότερους νόμους και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ποια είναι η πολιτική ετυμηγορία για τον χειρισμό αυτών των χρηματοδοτικών αναλήψεων υποχρεώσεων; Είναι μια θετική ετυμηγορία. Τα πήγαμε καλά. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία από το τρέχον οικονομικό έτος. Πρώτον, με πρωτοβουλία του Προέδρου, Hans Pöttering, έχουμε ξεκινήσει έναν πολιτικό διάλογο μεταξύ της Προεδρίας και της διαδικασίας για την απαλλαγή, ο οποίος μέχρι τώρα δεν φαινόταν εφικτός. Τώρα είναι εφικτός, και ο αντιπρόεδρός σας ήταν παρών στη συζήτηση και αντιμετώπισε τις ερωτήσεις τις οποίες έθετε ζωντανά και απευθείας η επιτροπή. Επίσης, όσον αφορά την πρωτοβουλία του Προέδρου, το Προεδρείο θα εργαστεί μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών στο πλαίσιο μιας τακτικής διαδικασίας, επομένως σας ευχαριστώ.

Πολλές πτυχές της διαφάνειας έχουν βελτιωθεί στο Κοινοβούλιο, όπως μπορείτε να δείτε στην έκθεση. Έχουμε βελτιώσει την παρουσίαση των ρόλων των βοηθών μας. Αυτό το οποίο δεν κατέστη δυνατό φέτος ήταν να θεσπίσουμε επιτέλους ένα καθεστώς για τους βοηθούς των βουλευτών, κάτι το οποίο ζητούμε. Η αλήθεια είναι ότι ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ για να έχουμε δικό μας καθεστώς. Εν ολίγοις, θα χρειαστεί υπομονή, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουμε επιτύχει ακόμη αυτόν τον στόχο. Το 2006, εντούτοις, το έτος αναφοράς, 99% των εγγράφων κατατέθηκαν με τον σωστό τρόπο, έτσι νομίζω ότι και το ζήτημα αυτό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Έχουμε προβλήματα τα οποία εκκρεμούν, και για αυτά προσπαθούμε λίγο ή πολύ να κάνουμε κάτι. Οι πολίτες δεν κατανοούν γιατί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τρεις τόπους εργασίας, δεν το καταλαβαίνουν και δεν πρόκειται να το καταλάβουν, επειδή δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν. Αυτή είναι άλλη μία πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Συμβούλιο όταν θα έχει πρόεδρο: να βρει μια λύση. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, έχει κάνει το καθήκον του και μείωσε το κόστος των τριών τοποθεσιών από 203 εκατομμύρια ευρώ το 2002, σε 155 εκατομμύρια ευρώ. Μειώσαμε το κόστος κατά 24% και αυτό είναι καλό.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, όπως αναφέρω στην παρούσα έκθεση; Όπως προανέφερα, να δώσουμε στους βοηθούς μας ένα οριστικό καθεστώς, όπως έχουμε και εμείς. Υπάρχει επίσης η πρόκληση για καλύτερη θέσπιση νόμων. Το Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει έναν πολύ ποιοτικότερο ρόλο και θα πρέπει να χειριστεί πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ας ελπίσουμε ότι η βελγική κυβέρνηση, τώρα που έχουμε βελγική κυβέρνηση, θα μας συμπεριφερθεί λίγο καλύτερα όσον αφορά την πολιτική για τα κτίρια από ό,τι μέχρι τώρα, που η συμπεριφορά της ήταν μέτρια.

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το έτος που πέρασε χαρακτηριζόταν από σύνεση, όσον αφορά τις δημοσιονομικές μας ευθύνες, και για αυτό σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ αυτών των λογαριασμών για το 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, εισηγητής. (SV) Κύριε Πρόεδρε, ήμουν εισηγητής για τα άλλα θεσμικά όργανα όπως αποκαλούνται, για επτά από αυτά, δηλαδή το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Δεν έχω σοβαρές ενστάσεις για όσα έχω εξετάσει. Επρόκειτο για ζήτημα φυσιολογικών παρατηρήσεων σχετικά με το τι μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί. Δεν υπήρξαν αποκαλύψεις οι οποίες θα μπορούσαν με οιονδήποτε τρόπο να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη χορήγηση απαλλαγής σε οιοδήποτε από τα επτά αυτά θεσμικά όργανα.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσω σε όλους ότι η χορήγηση απαλλαγής, η απαίτηση υπευθυνότητας, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτή την αποστολή το εν λόγω σώμα, καθώς είχα ακριβώς το ίδιο καθήκον εξέτασης των επτά αυτών θεσμικών οργάνων πριν από δύο χρόνια, και τότε, κυρίες και κύριοι, ανακάλυψα ότι στην Επιτροπή των Περιφερειών συνέβαιναν τα πιο απαίσια πράγματα.. Ανακάλυψα ότι εκεί είχε διαπραχθεί η πιο σοβαρή μορφή απάτης. Συγκέντρωσα υλικό που όλοι είχατε τη δυνατότητα να διαβάσετε στην αίθουσα ανάγνωσης εμπιστευτικών εγγράφων.

Για την περίπτωση αυτή διεξήχθησαν τρεις ξεχωριστές έρευνες: μία από την OLAF, την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, μία από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ και η ίδια η Επιτροπή των Περιφερειών διεξήγαγε μία εσωτερική έρευνα. Απέλυσαν τους εσωτερικούς του ελεγκτές. Ο κατάλογος των καταγγελιών ήταν ατελείωτος.

Ως εκ τούτου, πρότεινα φυσικά ότι δεν θα πρέπει να χορηγούμε απαλλαγή σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το δήλωσα στην επιτροπή. Η επιτροπή όμως ψήφισε παρόλα αυτά την απαλλαγή. Το ίδιο πράγμα είπα και εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια και ψηφίσατε υπέρ της απαλλαγής κατά μεγάλη πλειοψηφία.

Αυτό δείχνει ότι όταν θα πρέπει να ψηφίσετε για την απαλλαγή εδώ σήμερα κατόπιν της εισήγησής μου, δεν θα το πράξετε αυτό επειδή το λέω εγώ, αλλά καθαρά λόγω συνήθειας. Η Συνέλευση αυτή δεν αποδέχεται την ευθύνη της. Σκέφτεται περισσότερο τη φήμη της ΕΕ. Σκέφτεστε περισσότερο να εξαπατήσετε τους πολίτες, τους ψηφοφόρους. Δεν πρέπει να μάθουν τι συμβαίνει. Επομένως, με μεγάλη λύπη λέω ότι «ναι, είναι καιρός να χορηγηθεί απαλλαγή και στα άλλα αυτά θεσμικά όργανα». Μπορώ να το πω, έχοντας τη συνείδησή μου καθαρή. Οι περισσότεροι από εσάς δεν μπορείτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, απόλυτε άρχοντα! Η αγόρευσή μου σήμερα απευθύνεται σε όλους όσους …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Είναι η δεύτερη φορά που εκφράζεσθε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Διατηρώ το δικαίωμα να λάβω μέτρα εναντίον σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI), εισηγητής. – (DE) Η παρουσίασή μου αφορά ένα δίδαγμα για όλους όσους ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις, ένα διδακτικό παιχνίδι για την αδυναμία λειτουργίας του ελέγχου σε αυτό το Κοινοβούλιο. Όταν οι μελλοντικοί φοιτητές της πολιτικής επιστήμης ή πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολιτική το πάρουν είδηση, θα θεωρείται πλέον κλασική περίπτωση. Ως μέρος αυτής της έκθεσης απαλλαγής, πήραμε, λέξη προς λέξη, αποσπάσματα τα οποία διέθεσαν μέλη των κύριων Ομάδων, όπου εξέφραζαν επικριτικές απόψεις για τους οργανισμούς. Για παράδειγμα, ότι είναι σαφές ότι η αποκέντρωση και η εκχώρηση εξουσιών ήταν από τα κύρια αποτελέσματα της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Επιτροπής η οποία ξεκίνησε το 1999, αλλά ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη συντάξει μία μελέτη ή μία έκθεση ή μία ενδιάμεση οικονομική κατάσταση σχετικά με αυτή τη μορφή διοικητικής διαχείρισης. Συμπεριέλαβα στη συνέχεια το γεγονός αυτό στους κύριους προβληματισμούς μου.

Η συντάκτρια του εν λόγω κειμένου, η κ. Gräßle, ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα. Η τροποποίηση την οποία πρότεινε για την έκθεση ήταν να αφαιρεθούν ακριβώς εκείνες οι δηλώσεις. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης της κ. Haug, τα οποία επίσης συνδέονταν με επικριτικές παρατηρήσεις για τους οργανισμούς, επισημαίνοντας, για παράδειγμα, ότι μόνο δύο οργανισμοί είναι πλήρως ανεξάρτητοι από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από κεφάλαια της ΕΕ – αυτό αναφέρεται σε ένα από τα έγγραφα της κ. Haug. Παρόλα αυτά, το κείμενο κόβεται εδώ!

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, κ. Bösch, προβαίνει συχνά σε ιδιαίτερα επικριτικές παρατηρήσεις σχετικά με τους οργανισμούς – όχι όμως εντός της επιτροπής. Γιατί όταν πραγματικά έχει σημασία, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, όταν υπάρχει μία πραγματική ευκαιρία να επισημάνεις ότι οι οργανισμοί έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τρόπο ανεύθυνο, ότι τόσα πολλά ζητήματα βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση, τότε, μόλις ζητηθεί από τις μεγάλες ομάδες, τα σχόλια απλώς διαγράφονται. Σαν να μην έφθανε αυτό, ό,τι για άλλους επιτρέπεται, για εμένα, ως εισηγητή, δεν απαγορεύεται. Έτσι, ολόκληρη η αιτιολογική έκθεση υπόκειται απλά σε λογοκρισία, και γι’ αυτό παίρνω το θάρρος να διαβάσω δυνατά το απόσπασμα αυτό στο οποίο η πρόσβαση δεν θα είναι πλέον δυνατή από την Ολομέλεια.

Το τμήμα το οποίο διαγράφηκε είναι το εξής: «Η αποκέντρωση και η εκχώρηση εξουσιών αποτελούσαν βασικούς στόχους της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της Επιτροπής η οποία ξεκίνησε το 1999. Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί ουδεμία αξιολόγηση της εν λόγω διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει παράσχει ποτέ πειστικές εξηγήσεις σχετικά με την προστιθέμενη αξία των αποκεντρωμένων οργανισμών, γιατί τα καθήκοντά τους δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εξίσου στο πλαίσιο της Επιτροπής ή, όπως και σε πολλές περιπτώσεις, γιατί ήταν απαραίτητο να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον συγκεκριμένο τομέα ευθύς εξαρχής.

Αντιθέτως, το αποτέλεσμα ήταν να πολλαπλασιαστούν κατά τρόπο ανεύθυνο. Συστάθηκαν νέοι οργανισμοί βάσει παράδοξων πολιτικών αποφάσεων. Αυτοί οι νέοι οργανισμοί δεν υπόκεινται σε έλεγχο και συχνά είναι ανεξέλεγκτοι, κυρίως αναποτελεσματικοί και, πάνω από όλα, αυξάνουν τις σημαντικές επιβαρύνσεις των ευρωπαίων φορολογουμένων.

Ταυτόχρονα, έχει καθιερωθεί ένα άνευ προηγουμένου πλήθος προνομίων για το προσωπικό. Με άλλα λόγια, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Επιτροπής, οι στόχοι της οποίας συνδέονταν με διαβεβαιώσεις σχετικά με την υπευθυνότητα, την υποχρέωση λογοδοσίας, την αποτελεσματικότητα, μια νέα κουλτούρα και διαφάνεια των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία. Η απαράδεκτη σύγχυση στον τομέα της πολιτικής εκχώρησης εξουσιών και αποκέντρωσης είναι πλέον φανερή σε όλους. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη δράση.»

Ακόμη και ένας εισηγητής δεν επιτρέπεται να το συμπεριλάβει αυτό σε μια αιτιολογική έκθεση. Φυσικά, με αυτή την πολιτική υπόθεση ταιριάζει το γεγονός ότι, όταν ξεκίνησε η συζήτηση σχετικά με τις είκοσι εκθέσεις τις οποίες παρουσίασα στην επιτροπή, κάθε φορά που μιλούσε οιοσδήποτε άλλος, οι τροποποιήσεις είχαν ετοιμαστεί και λογοκριθεί πίσω από την πλάτη του.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, εισηγητής. (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω συζητώντας για την απαλλαγή σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πολλοί από εσάς εδώ περιμένατε ίσως ότι ένας άλλος ψηλός, νεαρός Σκανδιναβός θα εκτελούσε αυτό το καθήκον, ο συνάδελφός μας, δηλαδή, Alexander Stubb, όμως όπως θα γνωρίζετε μερικοί, ο Alexander δεν κατάφερε να παραβρεθεί σήμερα, καθώς έχει διοριστεί ως νέος Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας. Για τον λόγο αυτό, μου ζήτησε να αναλάβω εγώ και να παρουσιάσω το έργο και την έκθεσή του σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι εκφράζω την πλειονότητα των παρευρισκομένων, λέγοντας ότι λυπούμαστε που θα χάσουμε τον Alexander, είναι όμως σπουδαία τα νέα για τον Alexander και ειδικά για την Φινλανδία.

Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντάς τον για το έργο του εδώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι εργασίες στην επιτροπή πήγαν πολύ καλά και πρόκειται για μια πολύ ενωμένη επιτροπή, η οποία σήμερα συζητεί την απαλλαγή των ταμείων ανάπτυξης. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης αποτελούν, φυσικά, κάποια από τα μέσα για την προώθηση της δημοκρατίας και της οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού). Για αυτόν τον λόγο, σκέφτομαι ότι είναι ευχάριστο να μπορούμε να βλέπουμε ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο. Το 2006, διέθεταν σημαντικούς πόρους, 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, και κατάφεραν να αποπληρώσουν μόλις κάτω από 90% αυτών των υποχρεώσεων.

Εντούτοις, το γεγονός ότι σήμερα χαιρόμαστε που μπορούμε να χορηγήσουμε και να προτείνουμε την απαλλαγή της Επιτροπής η οποία διαχειριζόταν τα εν λόγω ταμεία ανάπτυξης –και αυτό είναι κάτι για το οποίο χαιρόμαστε πραγματικά – δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις ή ότι δεν υπάρχουν τομείς για τους οποίους πρέπει να εργαστούμε στο μέλλον. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω ορισμένες από αυτές. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με το περασμένο έτος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρουσίασε μία απολύτως καθαρή δήλωση αξιοπιστίας, αλλά επεσήμανε ορισμένα προβλήματα, για παράδειγμα σχετικά με αποδεικτικά στοιχεία για συναλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν τεκμηριωθεί καλύτερα και σχετικά με πληρωμές από διαφορετικές αντιπροσωπείες. Εντούτοις, θα ήθελα να πιστώσω στην Επιτροπή το γεγονός ότι έλαβε σοβαρά υπόψη της τα εν λόγω προβλήματα και παρουσίασε συγκεκριμένες, ορθές και σημαντικές λύσεις για αυτές τις προκλήσεις.

Επιπλέον, στην έκθεσή μας επισημαίνουμε επίσης τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την καθυστέρηση στην εφαρμογή του σύγχρονου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή ασχολείται με αυτό περαιτέρω.

Αρκετά με τις παραμέτρους περισσότερο διοικητικής και οικονομικής φύσης, καθώς υπάρχουν επίσης πολλά σημαντικά ζητήματα από πολιτικής απόψεως τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, το γεγονός ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα μπορούσαν να διευκολυνθούν σημαντικά, εάν ενσωματωνόταν στον τακτικό προϋπολογισμό. Παρομοίως, πιστεύουμε ότι εάν υπήρχε ένας δημοσιονομικός κανονισμός, ο οποίος θα ήλεγχε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά ταμεία ανάπτυξης, αυτό θα συνέβαλε στη διευκόλυνση των εργασιών.

Αυτά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να αναφέρω εν συντομία κάτι σχετικά με την απαλλαγή των ανεξάρτητων οργανισμών. Το αναφέρω εν μέρει επειδή ήμουν υπεύθυνος για αυτό το έργο στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, αλλά ενδεχομένως κυρίως επειδή ο εισηγητής, όπως μόλις ακούσαμε, έχει ασυνήθιστη συμπεριφορά, αν μη τι άλλο, και δεν έχει ακολουθήσει ακριβώς τη γραμμή την οποία επέλεξε να ακολουθήσει η επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι πολύ παράξενο το γεγονός ότι ο Hans-Peter Martin δεν επέλεξε να διαγράψει το όνομά του από όλες αυτές τις εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία η οποία θα ακολουθήσει σήμερα στην Ολομέλεια δεν θα διεξαχθεί επί της δικής του άποψης.

Εάν, παρόλα αυτά, πρέπει να πω κάτι για την ίδια την εργασία, για ορισμένες από τις σημαντικές απόψεις που παρά ταύτα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αυτές –και τις οποίες εξασφαλίσαμε χάρη στην επιτυχημένη και στενή συνεργασία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Ομάδας, της δικής μας ομάδας, της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατικών για την Ευρώπη και της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία– θα ήθελα απλώς να επισημάνω το γεγονός ότι χορηγούμε απαλλαγή διότι πιστεύουμε ότι στη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάρχουν λόγοι για την έγκριση της διαχείρισης των οικονομικών αυτών των ανεξάρτητων οργανισμών. Εντούτοις, παράλληλα υπάρχουν προβλήματα, τα οποία ελπίζουμε ότι θα επιλυθούν στη συνέχεια. Αυτό αφορά ειδικότερα τη δυνατότητα όλων των θεσμικών οργάνων –του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– να εξετάζουν καλύτερα τα αιτήματα των οργανισμών τους. Ελπίζω ότι όλοι θα αναλάβουν την ευθύνη.

Θα επιστρέψω το ερχόμενο έτος, όταν θα είμαι εισηγητής επί αυτού του θέματος και ελπίζω να καταφέρω να το συζητήσω πιο διεξοδικά με την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. − (ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Jørgensen, κύριοι εισηγητές, αξιότιμοι βουλευτές του Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, τον εισηγητή κ. Jørgensen και τους συναδέλφους του εισηγητές για την έκθεση την οποία εκπόνησαν και τη σύσταση της επιτροπής για απαλλαγή του προϋπολογισμού για το 2006. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Alexander Stubb για την έκθεσή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά τη χρήση των μέσων τα οποία υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κατάφερε να υποβάλει μια δήλωση πλήρους αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών για το έτος 2006, τα αποτελέσματα του ελέγχου του είναι τα βέλτιστα από τότε που άρχισε να ασκείται η πρακτική της υποβολής δήλωσης αξιοπιστίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε την πρόοδο την οποία έχουμε σημειώσει. Με χαρά αναφέρω ότι και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου την αναγνώρισε.

Η ετήσια συζήτηση επικεντρώνεται στα Διαρθρωτικά Ταμεία, στις υποχρεώσεις των κρατών μελών, τις ανακτήσεις και τις προσαρμογές και τον ευαίσθητο τομέα των εξωτερικών ενισχύσεων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες σε όλους αυτούς τους τομείς. Συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια σε τακτική βάση, όχι μόνο λόγω της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά και λόγω των όρων οι οποίοι καθορίζονται στην ιδρυτική Συνθήκη και της σπουδαιότητάς τους.

Προτείνω τα μέλη ή οι εκπρόσωποι της Επιτροπής να συμμετέχουν τακτικά σε κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις για να συζητούν σχετικά με έναν από τους τρεις τομείς στην καρδιά της διαδικασίας απαλλαγής κατά το τρέχον έτος και να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά. Οι τομείς αυτοί είναι: η αύξηση των ευθυνών των κρατών μελών σε τομείς στους οποίους η ευθύνη μοιράζεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, η εκτέλεση διαρθρωτικών ταμείων και η παρακολούθηση της χρηματοδότησης εξωτερικών δράσεων (κατά κύριο λόγο ο έλεγχος της χρηματοδότησης που διοχετεύεται μέσω διεθνών οργανισμών).

Για τον Μάιο το σχέδιο προβλέπει την έναρξη της συνήθους συζήτησης επί της πολιτικής στρατηγικής για το ερχόμενο έτος στους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στα πεδία της αρμοδιότητάς μου.

Τον Ιούνιο οι αρμόδιοι Επίτροποι για τα διαρθρωτικά ταμεία ή οι αντιπρόσωποί τους και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα εξετάσουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης των διαρθρωτικών ταμείων. Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης των διαρθρωτικών ταμείων θα σταλεί στο Κοινοβούλιο τον Μάιο.

Τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο, η Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων ή η αντιπρόσωπός της θα παράσχουν στους αξιότιμους βουλευτές νεότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία Αρωγής τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τη βελτίωση των εξωτερικών δράσεων, τη διαφάνεια της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοχετεύεται μέσω διεθνών οργανισμών, και τους ελέγχους στους οποίους υπόκειται.

Όσον αφορά τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής για το 2007 και τα αποτελέσματα της έκθεσης των εσωτερικών ελεγκτών για το 2007, θα είμαι σε θέση να παράσχω πληροφορίες τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο, ενώ θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με την απαλλαγή του προϋπολογισμού, τις ανακτήσεις και τις δαπάνες των ελέγχων σχετικά με την απαλλαγή. Η Επιτροπή θα εκδώσει μία έκθεση για αυτούς τομείς τον Οκτώβριο. Η έκθεση αυτή θα παράσχει μία βάση επί της οποίας θα αναπτυχθεί η διοργανική συζήτηση σχετικά με τον επιτρεπτό κίνδυνο σφάλματος.

Οι επίσημες απαντήσεις της Επιτροπής στις συστάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα δοθούν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το φθινόπωρο ως είθισται.

Οι συνάδελφοί μου Danuta Hübner και Vladimír Špidla έχουν ήδη δώσει στο Κοινοβούλιο μια σύνοψη του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κεφαλαίων για διαρθρωτικές ενέργειες.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχεδιάζουν να εφαρμόσουν προσαρμοσμένα μέτρα για τη μείωση των πολλαπλών σφαλμάτων στην υλοποίηση των διαρθρωτικών ενεργειών.

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, η Επιτροπή υπήρξε αυστηρή προς τα κράτη μέλη τα οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δαπανών, και όπου κρίθηκε απαραίτητο διέκοψε τις πληρωμές και προέβη σε δημοσιονομικές διορθώσεις. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει τις εν λόγω ενέργειες και να επιτύχει απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στον τομέα της κοινής διαχείρισης, τα κράτη μέλη παρουσίασαν περιλήψεις δηλώσεων και ελέγχων. Τα κράτη μέλη τα οποία δεν παρουσίασαν περιλήψεις θα υποστούν κυρώσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 226 της ιδρυτικής Συνθήκης.

Η σταθερή απαίτηση για την παρουσίαση των εν λόγω περιλήψεων από τα κράτη μέλη στην αρχή κάθε έτους έχει αρχίσει να αποφέρει καρπούς.

Η Επίτροπος Benita Ferrero-Waldner έχει εξηγήσει στο Κοινοβούλιο τις αρχές της χορήγησης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή ενίσχυσης προς το Ιράκ, και έχει καταθέσει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται καλύτεροι έλεγχοι για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρηματοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα και διαφάνεια της χρηματοδότησης. Ο αρμόδιος διευθυντής για αυτή τη διαδικασία θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ορισμένα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά.

Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και του ΟΗΕ στη Γενεύη· πριν από τη συνάντηση προηγήθηκαν συζητήσεις μεταξύ των βουλευτών του Κοινοβουλίου και ενός αντιπροσώπου της Επιτροπής και κατέληξαν σε συμφωνία για την τήρηση κοινών κατευθυντήριων γραμμών σε όλα τα εξωτερικά γραφεία με στόχο να καταστεί ευκρινέστερη το κοινό έργο. Τόσο ο ΟΗΕ όσο και η Επιτροπή ανέλαβαν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή τους.

Η Επιτροπή προσδίδει μεγάλη αξία στις αποφάσεις που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο. Οι αποφάσεις αυτές στέλνουν στους πολίτες το μήνυμα σχετικά με την κοινοποίηση και την πρακτική χρήση των δημοσιονομικών μέσων. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να πείσουμε το κοινό ότι τα χρήματά του, τα οποία χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε καλά χέρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Ralf Walter (PSE) , συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Dan Jørgensen και τον Alexander Stubb, καθώς ανταποκρίθηκαν σε καθεμία από τις επιδιώξεις της Επιτροπής Ανάπτυξης. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό, επειδή στην Επιτροπή Ανάπτυξης εργαστήκαμε πολύ σκληρά επί αυτού του ζητήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση –οι προϋπολογισμοί της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών– είναι μακράν ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας για την ανάπτυξη παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, με όσα συμβαίνουν επί του παρόντος, θεωρούμε ότι αυτή η βοήθεια είναι υπερβολικά μικρή, και ότι οφείλουμε πραγματικά να κάνουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρις ότου οι ελλείψεις τροφίμων και ενέργειας σε όλον τον κόσμο λάβουν υπερβολικές διαστάσεις και μετά να εκπλησσόμαστε που ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Τα χρήματα τα οποία συνεισφέρουμε– και, όπως ανέφερα, είμαστε ήδη ο μεγαλύτερος χορηγός παγκοσμίως– πρέπει να καθορίζεται ακριβέστερα για ποιους προορίζονται, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι τα χρήματα φθάνουν πράγματι σε εκείνους που τα χρειάζονται και ότι δεν κατασπαταλούνται ούτε εξαφανίζονται. Επομένως, έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ελέγξουμε αν τα κεφάλαια τα οποία χορηγούμε χρησιμοποιούνται πράγματι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Μεγάλης σπουδαιότητας για το Κοινοβούλιο και την επιτροπή είναι ότι 20% των κεφαλαίων πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βασική υγειονομική περίθαλψη και τη βασική και συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για το μέλλον. Επομένως, έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, όμως η Επιτροπή απέχει ακόμη πολύ από το επιθυμητό για εμάς επίπεδο. Πρέπει να εργαστείτε περισσότερο για αυτόν τον σκοπό· θα επιμείνουμε ως προς αυτό.

Σας ζητήσαμε να περιορίσετε τις καθυστερήσεις πληρωμών προηγούμενων ετών και όντως, οι εκπρόθεσμες οφειλές πριν από το 2001 μειώθηκαν κατά 39% για το Europe Aid και κατά 49% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Τα ποσοστά αυτά είναι καλά, αλλά φυσικά μπορούν πάντοτε να αποτελούν απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο. Σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική, έχουμε επισημάνει επανειλημμένως ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να υπάρχουν παράλληλα δύο ολοκληρωμένα συστήματα – ένα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και ένα για την αναπτυξιακή ενίσχυση. Πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό! Είναι μία απαίτηση την οποία προβάλουμε τώρα και θα προβάλλουμε σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με δημοσιονομικές προβλέψεις.

Η τελευταία μου παρατήρηση αφορά τη δημοσιονομική βοήθεια. Όλο και πιο συχνά, η Επιτροπή χορηγεί γενική δημοσιονομική βοήθεια σε χώρες. Αυτό είναι δυνατόν, αλλά προσέξτε να μην συμβεί ό,τι είδαμε να συμβαίνει και με τα σημερινά κράτη μέλη σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία – ότι μεταθέτουμε την ευθύνη, επειδή τα κράτη υποτίθεται ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, και μετά διαπιστώνουμε ότι τα συστήματα δεν λειτουργούν και ότι «κανείς» δεν ήταν υπεύθυνος για αυτό. Εξ ου και η συμβουλή μου: να βεβαιώνεστε για τις ενέργειες σας ευθύς εξαρχής.

Θα βρισκόμαστε πλάι σας καθ’ όλη τη διάρκεια, με επικρίσεις αλλά και με θετικά σχόλια. Γενικά, συγχαίρω ειλικρινά τους εισηγητές και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και σε συνάρτηση με τη διαχείριση του προϋπολογισμού, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ανησυχία μας για το γεγονός οι εναπομένουσες προς εκκαθάριση υποχρεώσεις συνέχισαν να αυξάνονται, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση του κανόνα n+2 από το n+3 σε ορισμένα κράτη μέλη για την περίοδο 2007 έως 2013, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, οπότε θα παρατηρείται μεγαλύτερη καθυστέρηση έως ότου τα ποσά καταλήξουν στον τελικό αποδέκτη. Αυτό που μας απασχολεί εδώ είναι ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες από την άποψη της αποτελεσματικής και επιτυχούς χρήσης των κονδυλίων.

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές, συμφωνούμε με το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων ελέγχου, ούτως ώστε να προλαμβάνονται τα σφάλματα σε έργα τα οποία διεξάγονται στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Απαιτούνται περισσότερη εποπτεία, αποδοτικότεροι έλεγχοι και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των έργων από την αρχή έως το τέλος, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη διόρθωση τυχόν προβλημάτων ή σφαλμάτων. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εφοδιαστική ικανότητα και επαρκείς πόρους προκειμένου να καθιστά πραγματικά λειτουργικούς τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης και να επανεξετάζει κατάλληλα τις ελεγκτικές διαδικασίες.

Εντούτοις, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε χρήσιμους, συγκρίσιμους και, όσο το δυνατόν συντομότερα, αθροίσιμους δείκτες έτσι ώστε να αποφεύγονται οι, αναπόφευκτα, γενικευμένες και κατά προσέγγιση αξιολογήσεις οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν θα ήταν ιδιαίτερα καθοριστικές όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κονδυλίων.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρω πόσο επίκαιρη είναι η σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία, χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάριν κατ’ αποκοπήν ποσά για τις έμμεσες δαπάνες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επένδυση στο δίκτυο EURES και να εξάρω τις αρετές της διοργάνωσης του ευρωπαϊκού έτους κινητικότητας των εργαζομένων. Επεσήμαναν φυσικά τα ζητήματα που συνδέονται με την κινητικότητα, τα οποία όλοι αναγνωρίζουμε και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τους οποίους εξακολουθεί να αναλύει η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα απλώς να τους ευχαριστήσω εν συντομία για το έργο το οποίο έχουν διεκπεραιώσει και, όπως όλοι είδαμε, μπορούμε συνολικά να αξιολογήσουμε ιδιαίτερα θετικά τις δραστηριότητές τους.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να κλείσω εφιστώντας την προσοχή στην αναγκαιότητα αύξησης των πιστώσεων για τον Οργανισμό του Δουβλίνου, στον οποίο έχει τώρα ανατεθεί η ανάλυση αναμενόμενων μεταβολών στην απασχόληση και τον επιχειρηματικό κόσμο, με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού έργου μέσω της αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό θα μπορούσε να είναι αυτό. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν τομέα μέγιστης ευαισθησίας και σημασίας, ο οποίος θα πρέπει να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου χάριν μέσω της ανάλυσης που διεξάγεται από τον Οργανισμό του Δουβλίνου, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην πρόληψη πιθανών κρίσεων που όλοι μας μπορούμε να προβλέψουμε ότι επιφυλάσσει το μέλλον για οιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος έμεινε ικανοποιημένη από το έργο που επιτελέστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Γνωρίζω ότι είναι κάτι που δεν με ακούτε να λέω πολύ συχνά. Συνήθως επικρίνω την Επιτροπή, αλλά σε αυτή την περίπτωση εφόσον όλα βαίνουν καλώς, δεν απαιτείται επέμβαση. Οι υπεύθυνοι για τους προϋπολογισμούς σε αμφότερες τις Γενικές Διευθύνσεις είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή, Dan Jørgensen. Εργάστηκε σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής του προϋπολογισμού, παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση και αποδέχθηκε με μεγαλοψυχία όλα τα συμπεράσματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για το 2006. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ως εκ τούτου, αναγνώρισε ό,τι ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτό.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω ορισμένα πράγματα σχετικά με τους οργανισμούς μας. Και εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ικανοποιηθήκαμε από το έργο και τη διαχείριση του προϋπολογισμού από τους τέσσερις οργανισμούς: τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Όταν συμβουλεύσαμε την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να χορηγήσει απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2006, δεν ήταν τόσο απλό. Ακριβώς το αντίθετο! Ανταλλάσσαμε συχνά πληροφορίες με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και με τους διευθυντές που συμμετέχουν στην επιτροπή.

Επιπλέον, πολλές αντιπροσωπείες από τη δική μας επιτροπή επισκέπτονταν τους οργανισμούς προκειμένου να ελέγξουν τις επιτόπιες δραστηριότητες. Γι’ αυτό, ήταν ακόμη πιο ακατανόητο για όλους εμάς, όταν ο εισηγητής από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών δεν θέλησε να χορηγήσει απαλλαγή προς τρεις από τους τέσσερις οργανισμούς, για τους πιο απίστευτους λόγους – συγκεκριμένα, ακόμη και αν όντως ίσχυαν, καθώς οι οργανισμοί δεν ευθύνονταν οι ίδιοι για τα σημεία αυτά, για παράδειγμα για κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τους προσωρινώς απασχολούμενους υπαλλήλους στο θεσμικό όργανο, ή την τοποθεσία της έδρας του αντίστοιχου οργανισμού, ή ακόμη τον τρόπο τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. Φράσεις όπως: «οι οργανισμοί έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τρόπο ανεύθυνο», «οι νέοι οργανισμοί δεν υπόκεινται σε έλεγχο και συχνά είναι ανεξέλεγκτοι, κυρίως αναποτελεσματικοί και, πάνω από όλα, αυξάνουν τις σημαντικές επιβαρύνσεις των ευρωπαίων φορολογουμένων» και «ταυτόχρονα, έχει καθιερωθεί ένα άνευ προηγουμένου πλήθος προνομίων για το προσωπικό» – δεν καταφέρνουν τίποτε άλλο, από το να προκαλέσουν αναστάτωση. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα σκόπιμο σχέδιο εν εξελίξει με στόχο να προκληθεί σκάνδαλο σχετικά με την εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απεχθάνομαι πλήρως αυτή τη «σκανδαλοθηρία».

Οι οργανισμοί αποτελούν ευρωπαϊκές διοικητικές μονάδες, αν και καθένας έχει μοναδικό χαρακτήρα. Δεν είναι ουρανοκατέβατοι· δεν εμφανίζονται απλώς ξαφνικά μόνο μπροστά στην Επιτροπή· έχουν ιδρυθεί από μια κατάλληλη ρυθμιστική διαδικασία, είτε με συναπόφαση είτε με διαβούλευση ή, ανάλογα με το πεδίο πολιτικής, με κανονισμό, λόγου χάριν με νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω οργανισμοί έχουν δημιουργηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη, το οποίο σημαίνει ότι εμείς είμαστε οι «τυχοδιώκτες» στους οποίους έγινε αναφορά. Ο προϋπολογισμός για τους οργανισμούς αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε οικονομικό έτος, απαλλάσσουμε τον διευθυντή. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τμήμα της διαχείρισης το οποίο να ελέγχεται τόσο καλά όσο οι οργανισμοί και για αυτό είμαι χαρούμενη και ευγνωμονώ την επιτροπή για το τέρμα που έθεσε στην απόπειρα πρόκλησης σκανδάλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δώστε μου λίγο χρόνο να επισημάνω το γεγονός ότι για την υλοποίηση του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2006, μπορούμε να υποστηρίξουμε ό,τι λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον είναι νόμιμοι και κανονικοί οι λογαριασμοί και οι συναλλαγές.

Όπως ανέφερα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ωστόσο, συνιστώ μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις αρχές και τους κανόνες τα επόμενα έτη. Στην περίπτωση του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, 43% των πιστώσεων πληρωμών ακυρώθηκαν και καταγράφηκε συγκέντρωση συναλλαγών προς το τέλος του οικονομικού έτους. Εξέφρασα επίσης απορία για το χαμηλό ποσοστό χρήσης των πιστώσεων πληρωμών για τα μέτρα κατά της θαλάσσιας ρύπανσης, παρότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει τα μέτρα αυτά.

Όσον αφορά τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, παρατηρήθηκε επίσης το μεταφερόμενο υψηλό ποσοστό των πιστώσεων, στο 40% των λειτουργικών δαπανών, όπως και η χρήση μεταφορών μη διαφοροποιημένων πιστώσεων, η οποία αποτελεί παραβίαση της αρχής του ενιαυσίου του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή καλείται, ως εκ τούτου, να αναθεωρήσει τη διάρθρωση των τελών του Οργανισμού, έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι δαπάνες και τα έσοδα για τις δραστηριότητες πιστοποίησης.

Τέλος, όσον αφορά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, η χρήση συμβάσεων που έχουν λήξει και παράτυπων παρατάσεων υφιστάμενων συμβάσεων έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να δηλωθεί ότι όλες οι υποκείμενες πράξεις ήταν νόμιμες.

Συνιστώ, επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια στο μέλλον· παρόλα αυτά, βάσει των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτείνω το Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στους γενικούς διευθυντές των οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού, θα ήθελα να δηλώσω ότι στόχος μας είναι η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη. Το πολιτιστικό μας πρόγραμμα φθάνει όπου ζουν οι πολίτες, και αυτός είναι ο στόχος μας όπως ανέφερα. Συνεπώς, έχουμε την απαίτηση οι εθνικοί μας πολιτιστικοί οργανισμοί να ασκούν εξαιρετικά καλή διοίκηση, και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα βελτιώσει την ικανότητά μας να χορηγούμε χρηματοδότηση και να παρέχουμε υποστήριξη σε μικρής κλίμακας έργα τα οποία ζητούν οι πολίτες στις περιοχές τους.

Ωστόσο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι θα πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της πρόληψης της απάτης, η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται την ανάγκη θέσπισης των απαιτούμενων κανόνων. Για να μην αναγκάζονται οι πολίτες, οι οποίοι χρειάζονται μικρά ποσά για την υλοποίηση των πολιτιστικών τους έργων, να συμπληρώνουν ατελείωτα έγγραφα αιτήσεων, πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να προβούμε σε πάγια χρηματοδότηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αποδοχή των πολιτιστικών μας προγραμμάτων από τους ευρωπαίους πολίτες, θα είναι μεγαλύτερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να γνωμοδοτήσει υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή στο εν λόγω πεδίο και στους πέντε οργανισμούς για τους οποίους είναι υπεύθυνη.

Όσον αφορά τη διοίκηση της Επιτροπής, χαιρετίζουμε τη σημαντική αύξηση στην εκτέλεση των πληρωμών και ελπίζουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί το 2007, παρότι γνωρίζουμε ότι το έτος αυτό θα αποτελέσει το έτος έναρξης μιας νέας περιόδου προγραμματισμού και η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι δυσκολότερο να εκπληρωθεί αυτός ο στόχος και ότι υπάρχει επίσης ένας βαθμός καθυστέρησης.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο –και παραθέτω επακριβώς– «κατάφερε να λάβει βάσιμες εγγυήσεις ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι αξιόπιστοι», για τους πέντε οργανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.

Βάσει όσων ανέφερα, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένα σημεία τα οποία δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη πλήρως σχετικά με την εκτέλεση των προϋπολογισμών. Καταρχάς, σχετικά με τον οργανισμό Frontex, ο οποίος παρουσίασε χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διατεθειμένων πόρων, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει απαισιόδοξους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2006 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο λειτούργησε στην πραγματικότητα και ότι το επόμενο έτος απέδειξε ότι θα μπορούσε να δαπανήσει ολόκληρο τον προϋπολογισμό του.

Η επίσκεψη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στη Βαρσοβία στα κεντρικά γραφεία του Frontex, ήταν ιδιαίτερα θετική. Συνεπώς, ελπίζουμε ότι στα επόμενα οικονομικά έτη θα καταστεί δυνατή η ανεπιφύλακτη χορήγηση απαλλαγής στον οργανισμό, παρά το γεγονός ότι λόγω της έλλειψης πολιτικού οράματος από την πλευρά του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η δημοσιονομική ζωή του εν λόγω οργανισμού ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παρότι η παρούσα συζήτηση ενδεχομένως να μην αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα διαλόγου, θα ήθελα να την αξιοποιήσω για να επισημάνω ότι η ορθή λειτουργία του Frontex εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συνεργασία των κρατών μελών, δεδομένης της υβριδικής φύσης του οργανισμού. Εάν τα κράτη μέλη δεν διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους, ο Frontex δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του.

Όσον αφορά τη Eurojust, θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι υπάρχει μόνο μια αρνητική παρατήρηση, όσον αφορά το μεγάλο αριθμό μεταφορών μεταξύ των τομέων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να δικαιολογούνται καλύτερα.

Σχολιάσαμε επίσης επικριτικά ορισμένα προβλήματα τα οποία προέκυψαν με την πρόσληψη προσωπικού στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λυπούμαστε που το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι η κατάσταση η οποία είχε επισημανθεί το 2005 παραμένει ανεπίλυτη σχετικά με υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας που μετέβη στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο αποστολής μακράς διαρκείας χωρίς σαφώς καθορισμένο σκοπό.

Τέλος, θέλω να αναφέρω την περίπτωση της ΕΑΑ, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ορισμένες αμφιβολίες. Κύριε Kallas, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της, καθώς υπάρχουν σημαντικές υπόνοιες ότι δεν συμμορφώνεται απόλυτα και αυστηρά με την κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την πρόοδο την οποία έχει σημειώσει η Επιτροπή προς την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, ιδίως στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Αξίζει επίσης να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία ορισμένων κρατών μελών να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν εθνικές καταστάσεις οι οποίες συνιστούν ένα νέο στοιχείο στη διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινότητας, ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να προσβλέπουν σε αυτή την τυπική διαδικασία το συντομότερο δυνατόν.

Η δέσμευση της Επιτροπής να διερευνήσει εις βάθος όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των διαδικασιών για κρατικές παραγγελίες οι οποίες αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και να θεσπίσει μια πολιτική αναστολής των πληρωμών μετά από εντοπισμό σοβαρών παραβιάσεων στο σύστημα, είναι εξίσου σημαντική.

Ως εμπειρογνώμων στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, θα ήθελα να τονίσω τη συνεχιζόμενη έλλειψη δημοσιονομικού προγραμματισμού όσον αφορά το ζήτημα του φύλου και για μία ακόμη φορά ζητώ η παράμετρος αυτή να ληφθεί υπόψη ως μέρος του δημοσιονομικού προγραμματισμού και της χρηματοδότησης των κοινοτικών προγραμμάτων. Πληροφορίες σχετικά με ενέργειες υπέρ της ισότητας των φύλων οι οποίες υποστηρίζονται από το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να αντανακλώνται σε εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού τα επόμενα χρόνια.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω με τη χορήγηση απαλλαγής από το Κοινοβούλιο, και ευχαριστώντας τους εισηγητές μας και όλους τους βουλευτές οι οποίοι θέλησαν να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την αποζημίωση εξόδων γραμματείας, επειδή το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κατά την άποψη του κοινού, και θα πρέπει επίσης να αποτελέσει το επίκεντρο των παρατηρήσεών μας. Για το καλό όλων μας ως βουλευτές πρέπει να βρεθεί μια διέξοδος από τον κυκεώνα της διαφθοράς.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει προτείνει τρόπους με τους οποίους η διαχείριση της αποζημίωσης εξόδων γραμματείας θα ήταν δυνατόν να καταστεί αποτελεσματικότερη στο μέλλον. Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν από μια μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών· στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και ότι οι διαχειριστές πληρωμών στα κράτη μέλη θα πρέπει να ειδοποιούνται από το ίδιο το Κοινοβούλιο και κατ αυτόν τον τρόπο να καθίσταται επαγγελματικότερη η εργασία τους. Αυτοί οι διαχειριστές πληρωμών θα διαχειρίζονταν επίσης στη συνέχεια τις συμβάσεις για υπηρεσίες και θα διασφάλιζαν ότι καταβάλλονται οι φόροι και ότι αφαιρούνται οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τροποποιήσεις αυτές προστατεύουν τη φήμη του Κοινοβουλίου, όπως και η παρατήρηση ότι οι βουλευτές του ΕΚ δεν θα πρέπει στο μέλλον να έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτούν μέλη της οικογένειάς τους.

Βάσει των κανόνων της ΕΕ, αυτό συνεπάγεται μια σημαντική σύγκρουση συμφερόντων. Συνεπώς, καλώ όλους τους βουλευτές να αποφύγουν να ζημιώνουν περαιτέρω εμάς τους ίδιους και το Κοινοβούλιο. Παρατηρώ με ανησυχία ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα, μαζί με ορισμένους Φιλελεύθερους, θέλει να καταψηφίσει το συγκεκριμένο απόσπασμα κειμένου. Η επικράτησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία απαλλαγής χωρίς να έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, και αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο για όλους μας, επειδή ένα κεφάτο «συνεχίστε» δεν θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την τελευταία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αποζημίωση εξόδων γραμματείας.

Επίσης, όσον αφορά την αποζημίωση των βοηθών των βουλευτών, επί της οποίας συμφωνήσαμε μαζί, θέλουμε να εμμείνουμε στην άποψη ότι δεν αποτελεί πανάκεια. Συστήνω σε όλους σας να διαβάζετε και τα ψιλά γράμματα. Όλα εκκρεμούν ακόμη, και αυτό σημαίνει πως λέγοντας στο σημείο αυτό ότι η αποζημίωση των βοηθών των βουλευτών θα μας βοηθήσει να λύσουμε κάθε πρόβλημα, απλώς δεν είμαστε ειλικρινείς – και δεν είμαστε ειλικρινείς ούτε απέναντι στο κοινό.

Θα ήθελα να αναφέρω κάτι τελευταίο σχετικά με τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, ήταν σίγουρα ενδελεχής, και ελπίζω ότι οι συνάδελφοί σάς σας κέρασαν ένα ποτό, επειδή το αξίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία!

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές καθώς και όλους τους σοσιαλιστές συναδέλφους μου και τους συναδέλφους μου από τις υπόλοιπες ομάδες επίσης, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγής και οι όποιοι κατέβαλαν τόσες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ολοκλήρωσή της. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να σχολιάσω. Θέλω να πω ότι μου φαίνεται ξεκάθαρο ότι το βασικό συμπέρασμα που μπορούμε να συναγάγουμε από την έκθεση εσωτερικού ελέγχου είναι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα πληρωμών των βοηθών των βουλευτών. Δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι απαιτείται η θέσπιση ενός καθεστώτος για τους βοηθούς και η ανάθεση των καθηκόντων οικονομικής διαχείρισης για τις πληρωμές στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, είναι επιτακτική ανάγκη να μην διαθέτουν καθεστώς μόνο οι βουλευτές του ΕΚ, αλλά επίσης να ρυθμίζεται και να χρηματοδοτείται η εργασία των βοηθών τους μέσω του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, ώστε να μην δικαιολογείται πλέον η συνέχιση ενός επικουρικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος χρηματοδοτούμενου από το κράτος, και να καταστούν σαφέστεροι οι κανόνες για τα έξοδα ταξιδίου και τις λοιπές γενικές δαπάνες. Το Συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει υπέρ του εν λόγω ζητήματος και να εμποδίσει την ομηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις μηδαμινές απολαβές. Εξίσου ζωτικής σημασίας είναι η εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές, έχοντας ακόμη υπόψη την αναγκαιότητα οι συνθήκες αυτές να διέπονται από κανόνες απόλυτης διαφάνειας και αυστηρότητας σε πλήρη συμμόρφωση με τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία.

Θα ήθελα να ζητήσω ειδικότερα από τους συναδέλφους μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να μην εμποδίσουν αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Είναι απόλυτα σημαντικό να καταλήξουμε σε ομοφωνία σε αυτό το Κοινοβούλιο σχετικά με ένα καθεστώς για τους βοηθούς και αυτό το καθεστώς να είναι σαφές και να διέπει ένα ζήτημα το οποίο είχε μάταια ως αποτέλεσμα το θεσμικό μας όργανο να χάσει την αξιοπιστία του. Το επίτευγμα αυτό είναι ύψιστης σημασίας και θα χρειαστούμε υποστήριξη από όλους για να το επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους εισηγητές οι οποίοι συνέβαλαν στην τρέχουσα διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Θα ήθελα να αξιοποιήσω τα δύο λεπτά του διαθέσιμου χρόνου μου για να σχολιάσω την έκθεση απαλλαγής της Επιτροπής, η οποία καταρτίστηκε από τον κ. Jørgensen. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε την έκθεσή του τον περασμένο Νοέμβριο και η έκθεση εκείνη ήταν πολύ καλύτερη από των προηγούμενων ετών, χάριν του γεγονότος ότι αυτή τη φορά η έκθεση παρέθετε και ποσοστά. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και σε μελλοντικές εκθέσεις. Η δημοσίευση της έκθεσης έμοιαζε σχεδόν με θρίαμβο της Επιτροπής. Ποτέ άλλοτε η έκθεση δεν ήταν τόσο καλή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε 44% των εξόδων της Επιτροπής. Οφείλω να αναφέρω ότι δεν ένιωθα πως αυτή θα ήταν η φορά που θα μπορούσα να εφησυχάσω και να δηλώσω με ικανοποίηση: «Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει». Όχι, μπορούμε ακόμη καλύτερα.

Το παράξενο είναι ότι η Επιτροπή στην πραγματικότητα αγνόησε τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σε προηγούμενα ψηφίσματα απαλλαγής. Τι ήταν σημαντικό για το Κοινοβούλιο κατά τα τελευταία τρία χρόνια; Οι εθνικές δηλώσεις. Τι λέει η Επιτροπή; Δεν θα λάβουμε υπόψη τις εθνικές δηλώσεις. Αυτό πάει πολύ. Επιπλέον, αυτό περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προοπτικής σε μια διοργανική συμφωνία. Ευτυχώς, η Επιτροπή μεταμέλησε και αυτό δεν θα συμβεί.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ζήτημα. Οι Επίτροποι δεν μπορούν να προσυπογράψουν τις δηλώσεις των Γενικών Διευθυντών. Απορώ γιατί συμβαίνει αυτό. Δεχόμαστε τους Επιτρόπους στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, και ακούμε τακτικά τις απόψεις τους σχετικά με το πόση πρόοδος έχει σημειωθεί, και όμως οι Επίτροποι δεν επιτρέπεται να υπογράψουν τίποτα με το Κοινοβούλιο. Πώς ερμηνεύεται αυτό από νομική άποψη; Το μόνο που μπορώ να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ελπίζουμε πως το επόμενο έτος θα είναι ακόμη καλύτερο. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε όλα αυτά, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (DA) Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευκαιρία για ένατη φορά να συμμετάσχω στη διαδικασία κατά την οποία το Κοινοβούλιο εγκρίνει τους λογαριασμούς της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και των άλλων οργάνων της ΕΕ. Για άλλη μία φορά, αυτόν τον χρόνο εντοπίσαμε μεγάλες ατασθαλίες. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα άσχημη σε σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων στα διαρθρωτικά ταμεία από την Επιτροπή, όπου σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ (σχεδόν 30 εκατομμύρια δανικές κορώνες) δεν καταβλήθηκαν ορθά. Λόγω του χρονικού περιορισμού, θα εστιάσω τις παρατηρήσεις μου σε αυτό το γεγονός.

Για άλλη μία φορά φέτος λέμε ότι κάτι πάει στραβά, και για ακόμη μία φορά λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις ότι σίγουρα θα υπάρξει βελτίωση. Τέτοιες διαβεβαιώσεις λαμβάνουμε κάθε χρόνο και όμως η κατάσταση συνεχίζεται, επειδή ολόκληρο το σύστημα υποστήριξης είναι τόσο πολύπλοκο και παράλογο και επειδή η διαχείρισή του είναι τόσο ανέφικτη. Στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θέσαμε το καίριο ερώτημα: ποιες είναι οι επιπτώσεις της τεράστιας ανακατανομής των χρημάτων μεταξύ των κρατών μελών για ολόκληρη την ΕΕ; Εξάλλου, δεν υπάρχουν ορατές βελτιώσεις στις χώρες οι οποίες λαμβάνουν υποστήριξη. Τον επόμενο χρόνο θα είναι και πάλι πίσω και θα λάβουν υποστήριξη για άλλη μία φορά. Από τα 15 παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία λαμβάνουν υποστήριξη κάθε χρόνο από τότε που έγιναν μέλη. Υπάρχουν 11 κράτη μέλη, όλα παλαιά κράτη μέλη, τα οποία πληρώνουν για ολόκληρη την καθαρή διαφορά. Φυσικά, υποστήριξη λαμβάνουν και όλα τα νέα μέλη.

Χώρες οι οποίες υλοποιούν οικονομικές μεταρρυθμίσεις και εργάζονται αποτελεσματικά, και όπου οι πολίτες είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν υψηλούς φόρους, είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τις χώρες που δεν πραγματοποιούν καμία μεταρρύθμιση των απαρχαιωμένων δομών τους ή που δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλούς φόρους. Η πολιτική υποστήριξης της ΕΕ σε μεγάλο βαθμό δεν καταφέρνει τίποτα! Γιατί να εκτελούνται μεταρρυθμίσεις όταν είναι δυνατόν να σταλεί ο λογαριασμός για τη μη εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στους πολίτες άλλων χωρών; Ολόκληρη η έννοια της ανακατανομής είναι ανόητη. Όχι μόνο πολλά δισεκατομμύρια καταλήγουν σε λάθος χέρια, αλλά και η ίδια η φιλοσοφία περί υποστήριξης είναι νοσηρή επειδή ανταμείβει χώρες, οι οποίες δεν υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και τιμωρεί όσες πράττουν ακριβώς αυτό, χώρες τις οποίες χρειάζεται η ΕΕ. Η ΕΕ θα μπορούσε να εκτελεί τα καθήκοντά της με 15% του τρέχοντος προϋπολογισμού! Επιπλέον, θα γλιτώναμε όλες αυτές τις περιπτώσεις οικονομικών σκανδάλων. Επομένως, προσωπικά σκοπεύω να ψηφίσω κατά της έγκρισης των λογαριασμών της Επιτροπής.

Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για το σημαντικό και καλό έργο το οποίο επιτέλεσαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα περιορίσω την παρέμβασή μου στο ζήτημα της απαλλαγής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά την απαλλαγή της Επιτροπής, αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία έχουν αναλυθεί επαρκώς, ιδίως από τους εισηγητές: το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πολυάριθμα προβλήματα σε σχέση με τα διαρθρωτικά κονδύλια, ότι στην πραγματικότητα 12% αυτών δεν θα έπρεπε να καταβληθούν (4 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι ένα τεράστιο ποσό) και, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη πνέει τα λοίσθια. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε συζητήσει.

Ήταν μια σημαντική απαλλαγή, επειδή είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές. Ακολουθεί άλλη μία απαλλαγή τον επόμενο χρόνο, αλλά θα πραγματοποιηθεί κατά την προεκλογική περίοδο. Ήταν επομένως μια σημαντική απαλλαγή και ο διάλογος ο οποίος διεξήχθη ήταν ακριβής. Χαίρομαι που ο διάλογος μεταξύ των ομάδων διεξήχθη εποικοδομητικά. Το γεγονός ότι προγραμματίσαμε δύο φορές ακρόαση με τους Επιτρόπους Špidla και Hübner, και το γεγονός ότι καταφέραμε –ο κ. Jørgensen, ο κ. Mulder, η κ. Gräßle και εγώ– να αποσπάσουμε πληροφορίες από την Επιτροπή με κοινή επιστολή, είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ελπίζω ειλικρινά ότι τον επόμενο χρόνο μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Όσον αφορά το Κοινοβούλιο, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημαντικά προβλήματα. Σε σχέση με το καθεστώς των βοηθών, διαθέτουμε την έκθεση εσωτερικού ελέγχου που διεξήχθη από τον εσωτερικό ελεγκτή. Οφείλω να τον επαινέσω για αυτό· είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο. Εξακολουθώ όμως να μην κατανοώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί εσείς και το Προεδρείο δεν έχετε δημοσιεύσει τον εν λόγω έλεγχο. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός περιβάλλεται αυτή τη στιγμή από μυστικότητα και αυτό είναι ανώφελο, επειδή εμείς, ως Κοινοβούλιο, πάντοτε ζητούσαμε τη διεξαγωγή του και τη διερεύνηση της διαχείρισης των γραμματειακών αποζημιώσεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το καθεστώς αυτό. Έχω καταθέσει ορισμένες άλλες τροπολογίες για να ενισχύσω το υφιστάμενο κείμενο του κ. Pomés Ruiz. Γι’ αυτό, απαιτείται διάλογος με την Επιτροπή, αλλά ιδίως με το Συμβούλιο, επειδή εάν στο άμεσο μέλλον απευθυνθούμε στο Συμβούλιο για ένα πρόβλημα το οποίο δεν το παρακολουθεί, τότε δεν θα έχουμε επιτύχει τον αναγκαίο στόχο. Γι’ αυτό, απαιτείται διάλογος με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο.

Ένα τελευταίο ζήτημα που επιθυμώ να αναφέρω είναι ότι το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Πρώτον, το αναλογιστικό πρόβλημα συνεχίζει να μεγαλώνει, και δεύτερον, θα ήθελα επίσης να δημοσιευθεί επιτέλους ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε αυτό το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ολόκληρο το Κοινοβούλιο και όλοι οι συνάδελφοί μου είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών αποζημιώσεων. Δεν είναι δυνατόν όμως να μην επισημάνουμε ότι υπάρχουν ακόμη μερικές μεγάλες ελλείψεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει και να επιβάλει κυρώσεις κατά των κρατών μελών τα οποία δεν εφαρμόζουν, ή δεν εφαρμόζουν πλήρως, τους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με διορθώσεις και ανακτήσεις χρηματικών ποσών, ιδίως για την ερχόμενη δημοσιονομική διαχείριση.

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μία αξιολόγηση της ποιότητας των ετήσιων εκθέσεων που λαμβάνει από τις εκάστοτε χώρες, ειδικότερα ανά τομέα παρέμβασης και ανά πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Ο σημαντικότερος είναι ο τομέας των διαρθρωτικών ταμείων, όπου παρατηρείται ακόμη μεγάλος όγκος καταχρηστικών επιστροφών σε ποσοστό 12%.

Η Επιτροπή πρέπει να εξηγήσει πώς θα διασφαλίσει ότι θα ανακτηθούν αυτά τα χρήματα, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες τα έργα δεν έχουν ανατεθεί μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών. Ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες αναστολής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά των κρατών μελών τα οποία δεν διεξάγουν επαρκείς ελέγχους.

Αυτό που θέλω να τονίσω, που κατ’ εμένα αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτού του προϋπολογισμού, είναι οι εξωτερικές δράσεις: δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτές, αν και ωφελούνται από πολλές ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια στα έργα που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανασυγκρότηση στο Ιράκ το 2006· παραδείγματος χάριν, θα πρέπει να καταγράψει τα έργα, ποια είναι, τις αναμενόμενες δαπάνες και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς.

Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν μεν, μάλλον αργά, εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι δεν είναι ικανοποιητικές. Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι για αυτή τη μορφή χρήσης κονδυλίων, θα πρέπει να σκεφθούμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανασυγκρότηση, όπως έχει επισημάνει το Κοινοβούλιο στο παρελθόν.

Έρχομαι στο θέμα της απαλλαγής του Κοινοβουλίου. Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα των τριών τοποθεσιών, το οποίο έθιξε ο εισηγητής, για τις οποίες το περιβαλλοντικό κόστος θα πρέπει να προστεθεί στο οικονομικό. Τέλος, η εσωτερική έκθεση επί της διαχείρισης των δαπανών για τους βοηθούς: πιστεύω ότι ήταν λάθος να παραμείνει απόρρητη, επειδή είχε ως αποτέλεσμα μια ολόκληρη σειρά δημοσιεύσεων στον Τύπο που πλήττουν τη διαφάνεια και την ορθή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε τη δημοσίευση της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στον περιορισμένο χρόνο τον οποίο διαθέτω για να σχολιάσω αυτή τη μακροσκελή έκθεση, θα ήθελα να προβώ σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η έκθεση περιλαμβάνει πολλές αοριστολογίες σχετικά με τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να παράσχουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να υποστηρίξουν αξιώσεις αποζημίωσης για τους βοηθούς βουλευτών. Βάσει των πρόσφατων γεγονότων είναι οδυνηρά εμφανές ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις είναι απόλυτα ανεπαρκείς, καθώς παραβιάζονται κατά συρροήν από πολλούς βουλευτές. Επιπλέον, είναι εξίσου προφανές ότι δεν υπάρχει σοβαρή πρόθεση να αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβιάσεις, καθώς κατανοώ ότι το σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξει πριν τη σύγκληση του νέου Κοινοβουλίου το φθινόπωρο του 2009. Επομένως, δεν μπορώ να λάβω καθόλου σοβαρά υπόψη μου το κατηγορηματικό ύφος της έκθεσης.

Δεύτερον, εφιστώ την προσοχή των βουλευτών στην ιδιαίτερα δυσοίωνη ρήτρα 55 της έκθεσης, η οποία αποκαλύπτει ότι από το 2008, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορεί να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως και 85% από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι το υψηλό αυτό επίπεδο επιδότησης συνεπάγεται μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης όσον αφορά τις δραστηριότητές τους. Με άλλα λόγια, η ΕΕ χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα και επίσης ελέγχει τις δραστηριότητές τους.

Αυτό είναι ένα «Big Brother» μεγάλων διαστάσεων, αποδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την καταστροφική παρακμή της δημοκρατίας στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα αυτής της αυξανόμενα απολυταρχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως δημοκράτης απεχθάνομαι κάτι τέτοιο, και όσοι το υποστηρίζετε θα πρέπει να ντρέπεστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι απολύτως ορθό να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, των οποίων οι λογαριασμοί αναθεωρήθηκαν σήμερα το πρωί, ότι τα χαμηλότοκα δάνεια αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία χορήγησαν στο βρετανικό δίκτυο BBC –κοινώς γνωστό σήμερα και ως Brussels Broadcasting Corporation– αποτελούν τώρα αντικείμενο ποινικής έρευνας της βρετανικής αστυνομίας. Το BBC αντιμετωπίζει εκ πρώτης όψεως κατηγορία παραβίασης του βασιλικού του διατάγματος, ιδίως λόγω της παροχής μη ισορροπημένης και αντικειμενικής αναφοράς της επικαιρότητας.

Οι ισχυρισμοί της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ότι η πολιτική σύνταξης την οποία ακολουθεί το BBC δεν έχει επηρεαστεί από τα εν λόγω δάνεια, απλώς δεν είναι πιστευτοί. Ως αποτέλεσμα πολύχρονων ερευνών, και από τον λόρδο Pearson –με ίδιες σημαντικές δαπάνες– κατέστη φανερό ότι το BBC, στην πραγματικότητα, έχει αγοραστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκ μέρους της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η ανώτερη διοίκηση του BBC θεωρεί πλέον εαυτόν ανώτερο του νόμου. Σύντομα θα δούμε εάν συμφωνεί με αυτό και η Scotland Yard.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα μείνω στο θέμα της έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή άλλων θεσμικών οργάνων και θα ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Lundgren, για τη συνεργασία του.

Όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, θα ήθελα να επισημάνω πρώτον και κύριον ότι πρέπει επιτέλους να βρούμε μια νομική βάση για την απαλλαγή τους στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού – και αυτό ισχύει κυρίως για το Συμβούλιο. Η ισχύουσα πρακτική κατά την οποία το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει να απαλλάξει τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου και τα άλλα θεσμικά όργανα, δεν κατοχυρώνεται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ούτε συνάδει με το άρθρο 274 της Συνθήκης.

Ειδικότερα σε ευαίσθητους τομείς όπως ο έλεγχος του προϋπολογισμού, η αναφορά σε μια «συμφωνία κυρίων» από τη δεκαετία του 1970 δεν είναι πλέον κατάλληλη και αντιβαίνει στις αρχές της νομικής σαφήνειας και της νομικής αλήθειας. Συνεπώς, καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει μια κατάλληλη πρόταση έως τον Σεπτέμβριο του 2008, ούτως ώστε να δικαιολογήσει αυτό το πρόβλημα. Γι’ αυτό, ζητώ από όλους τους βουλευτές να στηρίξουν την τροπολογία αριθ. 1 την οποία καταθέσαμε σχετικά με την απαλλαγή του Συμβουλίου.

Τώρα, επιστρέφω στις δαπάνες για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Είναι επιτατική η ανάγκη, για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας, το Συμβούλιο να αντισταθεί στον πειρασμό να δώσει μελλοντικά προτεραιότητα σε διοικητικές δαπάνες εις βάρος των δαπανών αυτών.

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, οι πολιτικές των θεσμικών οργάνων για τα ακίνητα αποτελούν έναν τομέα στον οποίο ο δημοσιονομικός έλεγχος αποδείχθηκε ότι άξιζε τον κόπο. Για παράδειγμα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν μπήκε καν στον κόπο να διενεργήσει διαγωνισμό ή να διαπραγματευτεί συμβάσεις για την ανάθεση της επέκτασης του ίδιου του κτιρίου του, μολονότι είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση χρηματοδότησης.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ξανά τους κανονισμούς για την ανάθεση συμβάσεων. Είναι αδιανόητο να λέμε στους πολίτες μας ότι κάθε μικρός δήμος, όταν πρόκειται για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου αξίας άνω των 200 000 ευρώ, πρέπει να διενεργεί διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών από όλη την Ευρώπη, ενώ τα ίδια τα θεσμικά όργανα δεν τηρούν τους κανονισμούς για την ανάθεση συμβάσεων.

Επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Λυπούμαι πραγματικά που, σύμφωνα με την έκθεσή μας, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να οργανωθεί βάσει του προτύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φοβάμαι την εκ νέου υπαγωγή του εν λόγω θεσμικού οργάνου σε εθνικό επίπεδο, ενώ όφειλε να παραμένει ανεξάρτητο από την πολιτική επιρροή των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτον να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία αυτής της σημαντικής απαλλαγής για το 2006 και υποστήριξαν τον εισηγητή μας.

Πρόκειται ενδεχομένως για τη σπουδαιότερη απαλλαγή την οποία έχουμε αναλάβει στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και έχουμε ακόμη χρόνο να τα λύσουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εκθέσεις του οποίου αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Θα ήταν καλό, εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούσε ενίοτε να αντιστέκεται στον πειρασμό του λαϊκισμού. Θυμόμαστε τις ενώσεις ιπποφορβείων και τις λέσχες γκολφ και όλα τα συναφή. Επρόκειτο μάλλον για πολιτικές εκτιμήσεις παρά για τις εκτιμήσεις ενός ελεγκτικού συνεδρίου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία στο τέλος διαπραγματευτήκαμε μια στενή παρακολούθηση, υπό την πίεση επίσης ενός εισηγητή από αυτή την επιτροπή ο οποίος μίλησε με σκληρή γλώσσα. Ο Επίτροπος Kallas έχει ήδη αναφέρει πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε τους επόμενους μήνες. Οι εθνικές δηλώσεις από τα κράτη μέλη είναι σημαντικές. Το Συμβούλιο δεν βρίσκεται σήμερα εδώ –όπως μπορούμε να δούμε– δεν δίδει προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι φόροι των φορολογουμένων του, άρα πρέπει να το πράξουμε εμείς.

Θα σημειώσουμε πρόοδο στις διαρθρωτικές πολιτικές. Επίτροπε Kallas, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην εξωτερική πολιτική. Αρχικά επισημάναμε ότι η παρακολούθηση της εν λόγω εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν επαρκής, αν και δαπανούμε δισεκατομμύρια για αυτήν. Στον κόσμο της διεθνούς οικονομίας, είθισται τα εκλογικά δικαιώματα να κατανέμονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει περισσότερο από 40% για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, παραδείγματος χάριν, θα ήθελα να είχαμε πάνω από 40% των δικαιωμάτων συμμετοχής και συναπόφασης. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας, και επομένως πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά.

Σήμερα θα ψηφίσουμε καλές εκθέσεις, και τώρα είναι αποφασιστική η στιγμή για να τους παρέχουμε και καλή υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιθυμώ να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών για το εξαιρετικό αυτό έργο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας 30 εκθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής αναφορικά με το έτος 2006. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η απαλλαγή της Επιτροπής, η οποία συνδέεται με 97% του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι υπόλοιπες αφορούν απαλλαγές άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεμονωμένων οργανισμών.

Κατά την άποψή μου, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το Κοινοβούλιο το θέμα της απαλλαγής θα πρέπει να βελτιωθεί. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών δεν μπορεί να μετατραπεί σε Ελεγκτικό Συνέδριο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετατραπεί σε λογιστική εταιρεία. Είναι φύσει αδύνατον να διεξαγάγει εκτενή διερεύνηση της διαχείρισης και των λογαριασμών 30 μονάδων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπιστευθεί εμπειρογνώμονες και τις γνωμοδοτήσεις επίσημων οργάνων. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όργανα εσωτερικής εποπτείας και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Ακόμη και η πιο αυστηρή, σχολαστική διερεύνηση των λογαριασμών και της διαχείρισης έχει ως αποτέλεσμα μόνο έναν φαινομενικό βαθμό ακρίβειας, γεγονός το οποίο δεν καθιστά περισσότερο αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ του τρόπου μεταχείρισης της απαλλαγής και του αριθμού των παραγόμενων εκθέσεων. Αντιθέτως, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή σε έναν μεμονωμένο οργανισμό, για παράδειγμα, ενδέχεται να είναι υπερβολικά ισχυρή η βεβαιότητα ότι ελέγχθηκαν διεξοδικά οι λογαριασμοί και η διαχείριση.

Εάν το Κοινοβούλιο θέλει πράγματι να ενισχύσει τον ρόλο του στη διαδικασία απαλλαγής, θα πρέπει να αναθεωρήσει τις μεθόδους του. Διαφορετικά, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα επιβαρυνόταν από υπερβολικό όγκο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση του κ. Jørgensen πολύ ορθά δόθηκε προσοχή –κατόπιν της γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου– στα προβλήματα χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής, και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους δικαιούχους της δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Λέσχες γκολφ, κρίκετ, ιππασίας, πάρκα αναψυχής – ας ευδοκιμούν, αλλά όχι με τους πόρους της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Σήμερα το απόγευμα στο Κοινοβούλιο θα συζητήσουμε για την επισιτιστική κρίση και την αύξηση των τιμών των τροφίμων, και σίγουρα ένας από τους λόγους αυτής της κρίσης είναι ότι τα κοινοτικά κονδύλια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη τελείως διαφορετικών επιχειρήσεων που μπορούν να τα καταφέρουν μια χαρά και χωρίς αυτή τη βοήθεια. Για αυτό, στηρίζω απόλυτα τα συμπεράσματα των άρθρων 99 και 100 της έκθεσης του κ. Jørgensen, τα οποία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αλλαγών στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής για να διασφαλισθεί ότι η ενίσχυση προορίζεται μόνο για τους πραγματικούς αγρότες –εκείνους που χρησιμοποιούν τη γη για γεωργικούς σκοπούς– και οι αλλαγές αυτές πρέπει να θεσπισθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul van Buitenen (Verts/ALE).(NL) Θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του πιο σοφού άνδρα της εποχής μας, του κ. Αϊνστάιν. Δήλωσε: «Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα». Αυτό ισχύει και για το Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες ότι γίνονται πολλές καταχρήσεις όσον αφορά τις αποζημιώσεις των βοηθών, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου, τις αποζημιώσεις γενικών δαπανών, τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τα κονδύλια για την επίσκεψη ομάδων και τα κονδύλια για πολιτικές ομάδες. Ελπίζω επιτέλους ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση πριν από τις εκλογές του 2009, και ότι δεν θα πρόκειται απλώς για κενές υποσχέσεις, όπως συνέβαινε τις τελευταίες δεκαετίες. Με αυτή την προοπτική, πιστεύω ουσιαστικά ότι θα πρέπει να αναβάλουμε την απαλλαγή. Έχω την αίσθηση ότι θα ήταν ασύμφορο για τους ψηφοφόρους να χορηγήσουμε απαλλαγή στον εαυτό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, έχει εκτελεσθεί εξαιρετικό έργο υπό την καθοδήγηση του Siim Kallas, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να καταστούν οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανοικτοί και διαφανείς. Η έκκληση δημοσίευσης των ενιαίων ενισχύσεων της ΕΕ χρήζει ιδιαίτερης αναγνώρισης. Ωστόσο, στη χώρα μου, τη Φινλανδία, οι κρατικές επιδοτήσεις είναι διπλάσιες από την αξία των κοινοτικών ενισχύσεων. Δυστυχώς, τα δεδομένα για τους αποδέκτες των κοινοτικών ενισχύσεων δεν αποκαλύπτουν ολόκληρη την αλήθεια για τις ενιαίες ενισχύσεις.

Υπό την πίεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, η Επιτροπή έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο επιθεωρούνται οι λογαριασμοί και έχει υποσχεθεί να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την αναίρεση των ενισχύσεων οι οποίες έχουν καταβληθεί για λάθος λόγους. Παρομοίως, η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων είναι καλύτερη τώρα, χάρη στους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές.

Ελπίζω ότι στο μέλλον θα ακολουθήσει μια αυστηρή προσέγγιση της εποπτείας των πανευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και της συμμόρφωσης με τους επιβεβλημένους κανόνες, σε αντίθεση με ό,τι μπορούμε ορισμένες φορές να συμπεράνουμε από τη συμπεριφορά του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ. Όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά το 1979, οι πρόεδροι των ομάδων ήταν πρωτοπόροι της τακτικής της είσπραξης από το «ταμείο». Αρχικά μία λιμουζίνα με σοφέρ πληρωμένη από το Κοινοβούλιο, στη συνέχεια μια βουτιά στο ταμείο των βουλευτών για εισιτήρια πρώτης θέσης για το ίδιο ταξίδι συν μερικές ακόμη πολυτέλειες. Σήμερα, οι πρόεδροι είναι πρωτοπόροι στην επιχείρηση εκκαθάρισης. Εντούτοις, ο δρόμος είναι μακρύς και το πλήγμα που αντιμετωπίσαμε ήταν σοβαρό με την απόφαση της πλειοψηφίας να μην δημοσιευτεί η έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Πώς μπορούμε να είμαστε φρουροί των άλλων, όταν δεν τολμούμε να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα; Οι μεγάλες ομάδες φέρουν μεγάλο φορτίο ευθύνης, καθώς το ποσοστό ψηφοφορίας για το Κοινοβούλιο την επόμενη φορά ίσως πέσει κάτω από 40%, αποδυναμώνοντας σημαντικά τη νομιμότητα των εκλογών.

Ήλπιζα ότι μία μέρα θα μπορούσα να ψηφίσω υπέρ ενός συνόλου ετήσιων λογαριασμών, επειδή δεν θα υπήρχε τίποτε άλλο πλέον να επικρίνουμε. Εντούτοις, οι μεγάλες ομάδες συνιστούν και πάλι να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς της Επιτροπής παρότι δεν έχουμε ακόμη πλήρη πρόσβαση σε αυτούς, ώστε να τους ελέγχουμε. Τι θα έλεγε ένας ελεγκτής για ένα σύνολο λογαριασμών, εάν δεν είχε πρόσβαση σε όλα τα παραρτήματα; Για 14 συναπτά έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωνε ότι δεν είναι δυνατόν να επαληθεύσει την ορθότητα των υποκείμενων συναλλαγών, και έτσι δυστυχώς για 29ο έτος στη σειρά, πρέπει πάλι να ψηφίσω κατά της έγκρισης.

Ωστόσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνάδελφους βουλευτές στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τους άλλους βουλευτές του Κοινοβουλίου για την κοινή τους πρωτοβουλία εδώ και πολλά χρόνια με στόχο την εκκαθάριση της ΕΕ. Όταν πρωτοξεκίνησα, κατά τον προϋπολογισμό γνώρισα κάποιον που τον αποκαλούσαν «γάλα ελαφρύ». Λάμβανε 1,3 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες και ήταν ο μεγαλύτερος δανός δικαιούχος κοινοτικών κονδυλίων. Δεν μπορούσα, παραδείγματος χάριν, να πάρω καν μια στατιστική ανάλυση σχετικά με τις απολαβές των μεγαλύτερων παραληπτών χρημάτων. Από τον επόμενο χρόνο, όλοι οι αποδέκτες γεωργικής ενίσχυσης θα ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο. Τέσσερα χρόνια πριν οι ομάδες εργασίας της Επιτροπής αποτελούσαν ένα μεγάλο μυστικό. Τώρα θα μπορούμε επίσης να δούμε στο Διαδίκτυο ποιοι είναι οι σύμβουλοι, χάρη στη συνδυασμένη πίεση την οποία ασκήσαμε. Επιπλέον, είχαμε σημαντική υποστήριξη στην Επιτροπή από τον κ. Kallas. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό. Θα μου λείψουν οι συνάδελφοί μου, όταν αποχωρήσω από το Κοινοβούλιο στις 9 Μαΐου. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι! Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε το έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το 1944 ο Friedrich Hayek προέβλεψε ότι η ανάθεση συγκεκριμένων τεχνικών καθηκόντων για τον διαχωρισμό των οργάνων, ενώ αποτελεί κανονικό χαρακτηριστικό, είναι το πρώτο βήμα προς τη σταδιακή εγκατάλειψη των εξουσιών της δημοκρατίας.

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να αναρωτηθούν πόσος δημοκρατικός έλεγχος ασκείται επί των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών. Ίσως τους επισκεπτόμαστε σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα με την επιτροπή, ή να εκφράζουμε γενικές απόψεις σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι τα καθήκοντά τους, αλλά, γενικά, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να εγκρίνει τις αναγκαίες προμήθειες, ετησίως και άνευ όρων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται από έναν μόνιμο μηχανισμό.

Για να είμαι δίκαιος, δεν είναι η μόνη. Σε πολλά κράτη μέλη, του δικού μου συμπεριλαμβανομένου, έχει συμβεί μια παρόμοια διαδικασία, κατά την οποία εκλεγμένοι εκπρόσωποι έχουν εκχωρήσει τις εξουσίες τους. Αυτό που καθιστά την ΕΕ ασυνήθιστη, είναι ότι οι νομικές βάσεις των διαφόρων αυτών οργάνων είναι οι πλέον σαθρές. Και όμως, θα εγκρίνονταν από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το σύνταγμα όμως αυτό –φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να το υπενθυμίζουμε αυτό ενίοτε στο Κοινοβούλιο– απερρίφθη κατόπιν ψηφοφορίας. Επομένως, πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς –ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Οργανισμός Άμυνας, η Υπηρεσία Εξωτερικών Συνόρων και άλλοι– στην καλύτερη περίπτωση είναι αντικανονικοί, και στη χειρότερη παράνομοι.

Εάν θέλετε να κανονικοποιήσετε το καθεστώς τους και να τους καθορίσετε μια κατάλληλη εντολή, τότε θα πρέπει να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίσουν για το σύνταγμα στο δημοψήφισμα που είχατε υποσχεθεί κάποτε. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, έχουν ήδη ειπωθεί πολλά για το ζήτημα της απαλλαγής του Κοινοβουλίου. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να περιοριστώ στην παρατήρηση ότι προσωπικά, ως πρώην βοηθός, ελπίζω ότι το καθεστώς των βοηθών, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί λεπτομερώς, επιτέλους θα υλοποιηθεί, επειδή για να είμαστε ειλικρινείς, οι ισχύοντες κανονισμοί επιτρέπουν υπερβολικούς ελιγμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλοί βουλευτές τους χειρίζονται σωστά, όμως επί του παρόντος δεν υπάρχει εγγύηση. Οι κανόνες επομένως πρέπει να καταστούν αυστηρότεροι και τα τμήματα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναλάβουν συνεπέστερη δράση σε περιπτώσεις που οι κανόνες δεν εφαρμόζονται σωστά. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο τα τμήματά μας έχουν κάνει λάθη μερικές φορές και στο παρελθόν.

Βάσει αυτού, θα ήθελα να εστιάσω στη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή και σε αυτό που κατά τη γνώμη μου αποτελεί το κύριο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται κάθε χρόνο και είναι η αιτία πολλών πονοκεφάλων: πιο συγκεκριμένα, τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου· μία θέση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή είναι απολύτως υπεύθυνη για τις ευρωπαϊκές δαπάνες, ενώ τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τις δαπάνες αυτές σε ποσοστό 80%. Έχει αναφερθεί ήδη ότι όντως έχουν παρατηρηθεί θετικές εξελίξεις, παραδείγματος χάριν στον γεωργικό τομέα. Εντούτοις, ο μόνος τρόπος να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση είναι μέσω των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται ήδη επί του παρόντος από τέσσερα κράτη μέλη. Στην έκθεση Jørgensen, εμείς ως Κοινοβούλιο, αναφέρουμε απλά ότι, από αυτή την άποψη, οι ισχύουσες ετήσιες περιλήψεις αποτελούν απλώς ένα αρχικό επιφυλακτικό βήμα προς αυτές τις δηλώσεις διαχείρισης. Επίσης γνωρίζω ότι, παρόλα αυτά, για την υλοποίηση των εθνικών δηλώσεων απαιτείται τροποποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας και του δημοσιονομικού κανονισμού. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν είμαι ικανοποιημένη από την υπόσχεση την οποία έδωσε η Επιτροπή τον περασμένο μήνα, ότι θα ενθαρρύνει και τα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν εθνικές δηλώσεις. Και σκόπιμα λέω ότι «προς το παρόν είμαι ικανοποιημένη», Επίτροπε, επειδή γελά καλύτερα, όποιος γελά τελευταίος και η ομάδα μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί πώς η Επιτροπή εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση προβαίνοντας τους επόμενους μήνες σε συγκεκριμένες ενέργειες. Επιπλέον, το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, δείχνει ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Θα λάβουμε υπόψη μας αυτά τα συμπεράσματα, εάν είμαστε εδώ και τον επόμενο χρόνο για την απαλλαγή του 2007. Η συνέχεια του χρόνου!

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω την έκθεση για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει ετησίως τη διαχείριση των ευρωπαϊκών οργανισμών και για τον σκοπό αυτό βασίζεται στο έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Ως αποτέλεσμα του κοινού μας εκτεταμένου, σχολαστικού, αναλυτικού και προπαρασκευαστικού έργου, είμαστε τώρα σε θέση να αποφασίσουμε για τη διαχείριση των κοινοτικών οργανισμών για το 2006 και, ευτυχώς, με τη συμφωνία του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δυνατόν να προτείνουμε την αποδοχή όλων των οργανισμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εντοπίσαμε σφάλματα στη διαχείριση, όμως τα σφάλματα που εντοπίσαμε δεν ήταν αρκετά σοβαρά ώστε να εμποδίσουν την αποδοχή. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι πολιτικοί συνασπισμοί έχουν ήδη ψηφίσει υπέρ της αποδοχής, κατά μία ευρεία δημοκρατική πλειοψηφία, και τώρα προτείνω εδώ, στην Ολομέλεια, να αποδεχθούμε το έργο των οργανισμών ακόμη και αν οι εισηγητές δεν είναι όλοι σύμφωνοι με την έκθεση. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της θητείας μου, ξεκίνησα να αναλύω τα αποτελέσματα των εργασιών των οργανισμών της ΕΕ εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά το τρέχον έτος, ο αριθμός των οργανισμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Παρά ορισμένες επικριτικές παρατηρήσεις στην ομιλία του εισηγητή σχετικά με το έργο των οργανισμών αυτών, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναφέρω ορισμένες θετικές μεταβολές σε σχέση με το περασμένο έτος. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της διαφάνειας και της δημοκρατικής ευθύνης ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της πρότασης του Κοινοβουλίου να πραγματοποιείται εκτίμηση του έργου των οργανισμών από τις αρμόδιες επιτροπές.

Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να καθορίσουμε τη θέση την οποία πρέπει να κατέχουν οι δραστηριότητες των οργανισμών στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ΕΕ. Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο αριθμός των οργανισμών έχει αυξηθεί σημαντικά και για αυτό κατηγορούμαστε εμείς· ακόμη και το Κοινοβούλιο ορισμένες φορές συμμερίζεται την άποψη ότι αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο αύξησης της γραφειοκρατίας. Ίσως, όμως, να επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης της ΕΕ μαζί με αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως το σύστημα διαχείρισης και διοίκησης. Επί του παρόντος υλοποιείται μια σειρά έργων με στόχο τη βελτίωση του συστήματος. Φαίνεται ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας πιο ριζικής μεταρρύθμισης, η οποία θα απέφερε θετικά αποτελέσματα και θα συνέβαλε στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις εργασίες και των οργανισμών και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υπάρχουν τρία ζητήματα στα οποία θα ήθελα επιστήσω την προσοχή στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης.

Παρότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αναγνωρίσει ότι, σε γενικές γραμμές, η δημοσιονομική έκθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί μία έντιμη απεικόνιση της δημοσιονομικής κατάστασης στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2006, και ότι δεν εντόπισε κατάφωρες ανακρίβειες όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια και τις δαπάνες που προέκυψαν, διαπίστωσε πολλά σφάλματα τόσο στα ποσά που είχαν καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία, όσο και σε εκθέσεις προερχόμενες από τα κράτη μέλη. Μία αιτία ιδιαίτερης ανησυχίας είναι ότι ορισμένοι τύποι ανακρίβειας επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, παρά τα επικριτικά σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μία άλλη αιτία ανησυχίας είναι η συνεχιζόμενη αύξηση των ανειλημμένων δημοσιονομικών υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση, ιδίως όσον αφορά τα παλαιά κράτη μέλη.

Τρίτον, βάσει αυτών των παρατηρήσεων, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου με τη συνολική βελτίωση των δαπανών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (IACS), το οποίο περιόρισε σημαντικά τον κίνδυνο καταχρηστικών δαπανών.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιέρωσε 39% του προϋπολογισμού της, συνολικά 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σε διαρθρωτικές δαπάνες. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει πολυάριθμα μέτρα σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής, στο πλαίσιο της εκτεταμένης εποπτείας της. Ενώ η οικονομική απορρόφηση έχει εμφανώς βελτιωθεί, η έκθεση εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 2006, κατέστη αδύνατη η ανάκτηση τουλάχιστον 12% των χορηγήσεων προς διαρθρωτικά έργα. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν σφάλματα απόδοσης σε 20% των έργων.

Για πολλά χρόνια υπήρχαν πολυάριθμα προβλήματα με την πολυεπίπεδη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και την κοινή τους διαχείριση. Μία αιτία για το σχετικά υψηλό ποσοστό ατασθαλιών που εντοπίστηκαν και για τις λανθασμένες επιστροφές είναι, κατά κύριο λόγο, η μειωμένη αποδοτικότητα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών και των συστημάτων εποπτείας τα οποία βασίζονταν σε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο διακρίνω είναι ότι δεν υφίσταται ένα ενιαίο πρότυπο αξιολόγησης το οποίο να χρησιμοποιείται από όλους, κανένα μέτρο ή σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, και δεν υπάρχει κανένας αποτελεσματικός τρόπος εκτίμησης των έργων.

Αν και τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς πόρους οι οποίοι μπορούν να κατανεμηθούν για την αμοιβαία ανάπτυξη, μπορούμε μόνο να επιτύχουμε μια μείωση του αριθμού των καταχρήσεων του κοινού κορβανά, εάν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράσουν από κοινού και εναρμονισμένα προκειμένου να θέσουν τέρμα στην παράνομη χρήση χρημάτων. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εποπτείας των κρατών μελών πρέπει επίσης να βελτιωθεί και να τυποποιηθεί. Επιπλέον, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να καταστήσει την εποπτεία των διαρθρωτικών δαπανών αποτελεσματικότερη, καθιερώνοντας διαδικασίες αναστολής και προσαρμογής και αναπτύσσοντας ένα νέο σύστημα αναφοράς των κρατών μελών, έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν προβλήματα με 40% των ελέγχων της Επιτροπής. Βάσει όλων αυτών, η αντιπροσωπεία μας προτείνει απαλλαγή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας καθώς, για ένα ακόμη έτος, η διαφάνεια στους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιωθεί, παρά το γεγονός ότι, πρέπει να το παραδεχθούμε, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να μας βοηθά στις πιο θεμελιώδεις πτυχές του συστήματος. Είναι ωστόσο γεγονός ότι, μέσω πιο εποικοδομητικού διαλόγου –επίμοχθου, αλλά ιδιαίτερα εποικοδομητικού– με την Επιτροπή, κατά τον οποίο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες των Επιτρόπων Περιφερειακής Ανάπτυξη και Απασχόλησης, σημειώθηκε πραγματική πρόοδος στις πτυχές βελτίωσης της εποπτείας όλων των παραμέτρων οι οποίες συνδέονται τόσο με την απασχόληση, όσο και με τα διαρθρωτικά ταμεία.

Την ίδια συνεργασία θα θέλαμε και από την Επίτροπο για τις εξωτερικές σχέσεις, η οποία ελπίζουμε ότι θα συμβάλει ή θα συμμετάσχει στις προσπάθειες αυτές.

Όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή πραγματικά έχουμε σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη πρόοδο, και ενώ συνεχίζουμε να αξιολογούμε και να παρακολουθούμε τις υποθέσεις, έχουμε την αίσθηση ότι η πρόοδος είναι πράγματι μεγάλη.

Σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα επιθυμούσαμε μεγαλύτερη διαφάνεια στη δήλωση συμφερόντων του και όσον αφορά το Συμβούλιο, συμφωνούμε να καταστεί πιο διαφανής και αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος, χωρίς όμως να πολλαπλασιάζονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια, όπως μάλλον υποδηλώνει η κατατεθειμένη τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω ορισμένες απορίες. Γιατί σε ένα Κοινοβούλιο το οποίο δεσμεύεται με ευρύτητα και διαφάνεια, οι ίδιες οι δικές μας αρχές κρατούν απόρρητες επονείδιστες εκθέσεις οι οποίες αποκαλύπτουν τις δόλιες πρακτικές των βουλευτών; Γιατί δεν υπήρχε η απαίτηση οι βουλευτές να λογοδοτούν για τη χρησιμοποίηση των γενικών δαπανών; Πόσα από αυτά τα χρήματα καταλήγουν σε ιδιωτικές τσέπες; Γιατί παραμένουν απόρρητα τα ονόματα των 407 βουλευτών εκ των οποίων, συμπεριλαμβανομένου και εμού του ιδίου, έκαστος επωφελείται από 27 000 ευρώ που καταβάλλονται σε ένα ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης; Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους βουλευτές οι οποίοι καταχρώνται σχεδόν 14 000 ευρώ ετησίως μέσω ιδιωτικών πληρωμών στο εν λόγω ταμείο συνταξιοδότησης από δημόσια χρήματα; Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, εκτός από την απληστία, που εμποδίζει εκείνους στους οποίους απευθυνόμαστε για καθοδήγηση –το Προεδρείο και ορισμένες φορές ακόμη και τη Διάσκεψη των Προέδρων– να θεσπίσουν τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί προ πολλού; Η αποτυχία αυτή προκαλεί ντροπή σε όλους μας και στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να πω στον κ. Davies ότι αυτός «προκαλεί ντροπή στο Κοινοβούλιο».

Βάσει αυτού, κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίσω υπέρ της απαλλαγής σας για το 2006. Δυστυχώς, στην πρόταση ψηφίσματος που τη συνοδεύει, υπάρχουν ερωτήσεις και σχόλια που είτε υποβάλλονται εις μάτην (παράγραφος 58), είτε δεν ευσταθούν, όπως οι παράγραφοι σχετικά με το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες παροχής των σωστών πληροφοριών από τον πρόεδρο του ταμείου, κάποιοι συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν εδώ ψεύδη σχετικά με το αναλογιστικό έλλειμμα του ταμείου. Χάρη στην υποδειγματική διαχείριση, το ταμείο είναι σε θέση να εγγυηθεί τα αποκτηθέντα δικαιώματα ως το 2060. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς θα είμαστε νεκροί μέχρι τότε!

Όσον αφορά την αναβάθμιση της αναλογιστικής θέσης (παράγραφος 71), αυτή ισχύει αλλά θα παρουσιαστεί πρώτα στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου. Επιτρέψτε μου να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι το Κοινοβούλιο δαπάνησε 36 000 ευρώ για τη σύνταξη μιας αποκαλούμενης ανεξάρτητης αναλογιστικής έκθεσης. Πού είναι; Ποια είναι τα συμπεράσματά της; Από όσο γνωρίζω, δεν διαφέρουν από τα συμπεράσματα των αναλογιστών του ταμείου.

Όσον αφορά τις παραγράφους 72 και 73, πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ των επιθυμιών συγκεκριμένων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και της πραγματικότητας που συνεπάγεται το καθεστώς των βουλευτών. Ο ισχυρισμός ότι ούτε οι εν ενεργεία βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε άλλα μέλη μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο ταμείο είναι απλά ασυμβίβαστος με το άρθρο 27 του καθεστώτος. Ευτυχώς, εδώ δεν μετρούν οι επιθυμίες των λίγων, ακόμη και αν αποτελούν το αντικείμενο αποφάσεων στο πλαίσιο ψηφισμάτων, αλλά το καθεστώς.

Η ομάδα εργασίας του Προεδρείου σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών, της οποίας είμαι μέλος, έχει κάνει το καθήκον της και έχει προετοιμάσει τα αναγκαία μέτρα, όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες που διατυπώνονται στα ψηφίσματα, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 27 του καθεστώτος των βουλευτών που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 7 Οκτωβρίου 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προστεθώ και εγώ σε όσους γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της απαλλαγής για το 2006. Τόσο η Επιτροπή όσο και οι Επίτροποι έχουν διακριθεί για το σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο συνεργασίας. Επιβάλλεται να ευχαριστήσουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με απλά λόγια, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε καλά το καθήκον του.

Έχουμε εκτιμήσει την επίτευξη των στόχων στην ΕΕ μαζί με τη διαχείριση πόρων. Πρόκειται για ένα επίσης πολύ θετικό σημάδι. Θα ήθελα να δώσω περισσότερη έμφαση στη de facto συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία απαλλαγής με ετυμηγορίες για τις αιτήσεις και μέσω των μεμονωμένων επιτροπών που ασχολούνται με συγκεκριμένους τομείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, κ. Bösch, για όλο το έργο και την υπομονή του, καθώς και τους εισηγητές, κ. Jørgensen, κ. Pomés Ruiz και κ. Stubb.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφύγουμε τις ατασθαλίες, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να τις εντοπίζουμε και να τις προλαμβάνουμε. Έχουμε φέρει αυτό το καθήκον εις πέρας με επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για την απαλλαγή για το 2006, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Jutta Haug και τον εισηγητή για την ιδιαίτερα αξιόπιστη εργασία τους. Φρονώ ότι το έργο των τεσσάρων οργανισμών με τους οποίους ασχοληθήκαμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι αδιαμφισβήτητα με ό,τι κάνουν βοηθούν σημαντικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα διάφορα όργανα της ΕΕ, και έτσι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων σχετικά με τον έλεγχο των νόσων και τον κίνδυνο νέων και αναδυόμενων μεταδοτικών νόσων. Θα ήθελα να προσθέσω τις ευχαριστίες μου, επειδή αυτό το έτος η Ουγγαρία ήταν πρώτη στην πρόληψη νόσων, καθώς είχαμε τον μικρότερο αριθμό ατόμων που μολύνθηκαν από νόσους για τις οποίες είχε προηγηθεί εκστρατεία εμβολιασμού.

Το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος είναι απαραίτητο για τη συγκέντρωση και την αντιπαραβολή πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. Πιστεύω ότι η συνεργασία του οργανισμού για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων προσφέρει αναντικατάστατη υποστήριξη στους τομείς της υγείας των ζώων και της προστασίας των φυτών.

Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν ανακατανείμει τον διαθέσιμο ετήσιο προϋπολογισμό τους. Όπως επισημαίνει ο εισηγητής, αυτό συμβαίνει λόγω της πολυπλοκότητας των καθηκόντων. Θα ήταν ωφέλιμο να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτό στον μελλοντικό προγραμματισμό. Χαιρετίζω τις προτάσεις του εισηγητή για τη σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και την ανάγκη ενίσχυσής του. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη σημασία του υλικού της επιτροπής που εξηγεί τον ρόλο των οργανισμών. Οι οργανισμοί διαδραματίζουν έναν απαραίτητο ρόλο, όμως η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα υπαγορεύουν την ανάγκη αποσαφήνισης της θέσης τους στη διακυβέρνηση της Ένωσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Έχουμε φθάσει στο τέλος μιας μακράς, γεμάτης ένταση διαδικασίας και στη σημερινή πολυαναμενόμενη ψηφοφορία για την απαλλαγή του 2006, η οποία δικαίως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σημαδιακή ημέρα και ημέρα-ορόσημο στα χρονικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια σημαδιακή ημέρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μας έφερε όλους αντιμέτωπους με ένα ποσοστό σφαλμάτων 12% για τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο φυσικά ο σκανδαλοθηρικός κίτρινος Τύπος σέρβιρε ως έλλειμμα τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, η οποία είναι υπεύθυνη για το ζήτημα αυτό, διεξήγαγε την εργασία αυτή έχοντας πλήρη επίγνωση των πολιτικών και επαγγελματικών της ευθυνών, με τη βοήθεια του κ. Jørgensen, του δανού εισηγητή. Στόχος της δεν ήταν να προκαλέσει σκάνδαλο ή να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με απρόβλεπτες συνέπειες, αλλά να εφαρμόσει τις αρχές της διαφανούς κοινοποίησης και να διατυπώσει προτάσεις οι οποίες θα αποτελούσαν εγγύηση για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον. Και εδώ βρίσκουμε έναν πολύ καλό σύμμαχο στο πρόσωπο του Αντιπροέδρου, Siim Kallas, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, και είμαι βέβαιος ότι κατά πάσα πιθανότητα θα καταφέρουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφέρω μία πτυχή της σπουδαιότητας σχετικά με την απαλλαγή, συγκεκριμένα την αξιολόγηση των δράσεων μέσω δειγματοληψίας.

Όταν προετοίμαζα το έγγραφο εργασίας μου για τη διαχείριση από την Επιτροπή του προγράμματος CARDS σχετικά με τη χορήγηση βοήθειας στα Βαλκάνια, ως μέρος της απαλλαγής, μόνο 2,32% των εργασιών κατέστη δυνατόν να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να αξιολογηθούν οι μέθοδοι διαχείρισης που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξωτερικές δράσεις στη συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης. Μία από τις επιπτώσεις του μικρού όγκου του δείγματος ήταν ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορούσε να αναλύσει τον αντίκτυπο της εξωτερικής δράσης στο Μαυροβούνιο επειδή, από τις 256 χρηματοδοτούμενες δράσεις, καμία δεν είχε εξεταστεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς είναι δυνατόν να μετρηθεί πραγματικά ο αντίκτυπος; Τι επιστημονική και οικονομική αξιοπιστία θα πρέπει να αποδοθεί σε αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης; Παρότι, από στατιστική άποψη, τα μικρά δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των συστημάτων, τα δείγματα πρέπει και πάλι να είναι αντιπροσωπευτικά, κάτι το οποίο δεν συνέβη με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση δράσεων στο Μαυροβούνιο στο πλαίσιο του προγράμματος CARDS. Συλλογικά, οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα ωφελούνταν από μια βελτίωση των μεθόδων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάλυση δειγμάτων προκειμένου να προσδιορίζεται σαφέστερα η αποτελεσματικότητα των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Θα ήθελα να τονίσω δύο ζητήματα τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά όσον αφορά την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρώτο ζήτημα αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών στην εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Παρότι ακολουθούμε μια διαδικασία κοινής διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πιστεύω ότι πρέπει να θεσπιστούν νέα μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της δημοσιονομικής διαδικασίας.

Όσον αφορά τον έλεγχο, υποστηρίζω τη θέσπιση εθνικών δηλώσεων, με την έγκριση της λογιστικής υπηρεσίας του Δικαστηρίου κάθε κράτους μέλους, η οποία θα υποχρέωνε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς πληρωμών να αναλάβουν την ευθύνη για την ορθή και αντικειμενική ανάθεση των κοινοτικών κονδυλίων.

Παρόλα αυτά, για την αναστολή όλων των πληρωμών σε περίπτωση εντοπισμού τυχόν ατελειών απαιτείται μεγάλη προσοχή και μόνο εάν διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

Τα ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά απορρόφησης στα νέα κράτη μέλη αποτελούν τη δεύτερη εξαιρετικά σημαντική πτυχή της απαλλαγής του προϋπολογισμού. Δεν είναι φυσιολογικό να παρουσιάζουν όλα τα νέα κράτη μέλη ποσοστά απορρόφησης 30% χαμηλότερα από τον αρχικά αναμενόμενο μέσο όρο.

Κατ’ εμένα αυτό δεν σηματοδοτεί την ανικανότητά τους να απορροφήσουν κοινοτικά κονδύλια, αλλά την ενδεχομένως υπερβολική γραφειοκρατία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι στην ιδιαίτερα αλλόκοτη θέση να συμφωνώ εν μέρει με κάτι που μόλις ανέφερε ο κ. Hannan, όταν εξέφρασε την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό των οργανισμών. Φαίνεται ότι δημιουργούμε οργανισμούς μάλλον σύμφωνα με την επιθυμία κάθε κράτους μέλους να διαθέτει έναν στην επικράτειά του, και μετά τους σκορπίζουμε σαν κομφετί σε ολόκληρη την Ένωση, παρά σύμφωνα με μια αληθινή και γνήσια ανάγκη δημιουργίας τους.

Εάν αυτή η τάση συνεχισθεί, θα οδηγήσει πράγματι σε διακυβέρνηση ανά οργανισμό εις βάρος, ειλικρινά, της Επιτροπής, η οποία αποτελεί το εκτελεστικό μας όργανο και η οποία λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, και πολύ πιο άμεσα από ό,τι οι οργανισμοί, ακόμη και αν διαθέτουμε περισσότερα μέσα να τους ελέγξουμε από όσα παραδέχθηκε ο κ. Hannan.

Διαφωνώ με αυτόν φυσικά όταν ξεπερνά τα όρια, ως συνήθως, και ισχυρίζεται ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν δημιουργηθεί παράνομα. Αυτό φυσικά είναι τελείως ανυπόστατο. Όλοι δημιουργήθηκαν με βάση τις ισχύουσες Συνθήκες, με κατάλληλη και δέουσα νομική βάση. Το αν ήταν σοφό να δημιουργηθούν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και θα πρέπει φυσικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν δημιουργήσουμε οιουσδήποτε νέους οργανισμούς στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα πολιτικό σώμα και πρέπει να κρίνουμε, νομίζω, τα θέματα για τα οποία συζητάμε με πολιτικό τρόπο. Το μέτρο που πρέπει να συνοδεύει τις ενέργειές μας, μας λέει, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα. Θα πάρω δύο παραδείγματα από αυτά τα οποία συζητήσαμε: το πρώτο είναι το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, των agencies. Βεβαίως, υφίσταται το ζήτημα της πολύ μεγάλης εξάπλωσης όλων αυτών των αρχών, αλλά μπορούμε ποτέ να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η αποκέντρωση των ανεξάρτητων αρχών και, ότι, επειδή υπάρχει πρόβλημα μεγάλης εξάπλωσης, θα πούμε όχι σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές; Βεβαίως και δεν ισχύει αυτό.

Το δεύτερο, αφορά το περίφημο ζήτημα της χρηματικής αμοιβής των συνεργατών μας. Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα! Και το είπαμε στην επιτροπή! Αλλά από το να αναφέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, μέχρι να μη δώσουμε την απαλλαγή στο Κοινοβούλιο για όλη τη χρονιά, και μέχρι να λέμε λαϊκιστικά πράγματα, όπως δηλαδή ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει τεράστια απόσταση. Πώς δεν υπάρχει διαφάνεια; Όταν εμείς, τα μέλη της επιτροπής, είδαμε την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές, τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών.

Η συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή ήταν ιδιαίτερα εντατική αυτόν τον χρόνο, και η Επιτροπή ανέλαβε πολλές δεσμεύσεις για την τήρηση των παρατηρήσεων και των συστάσεων του Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε αυτή την εντατική διαδικασία, ξεκινώντας τον Μάιο, οπότε θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για τα σχέδιά μας για τον επόμενο χρόνο.

Πρόκειται για μια εντατική διαδικασία και θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις δεσμεύσεις μας και ότι προχωρούμε με τις κοινές μας προτάσεις και ιδέες για την αύξηση της υποχρέωσης λογοδοσίας, τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και την αύξηση της ευθύνης των κρατών μελών σε ζητήματα κοινής διαχείρισης. Αυτή είναι η κοινή μας γραμμή, και θα εργαστούμε σοβαρά επί όλων αυτών των σχεδίων δράσης και των προτάσεων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανισμών. Πρώτον, υπάρχουν εκτελεστικοί οργανισμοί, για τους οποίους είναι σαφώς υπεύθυνη η Επιτροπή, και για τους οποίους εσείς χορηγείτε απαλλαγή στην Επιτροπή. Έχουμε ορισμένους εκτελεστικούς οργανισμούς, αλλά έχουμε αποφασίσει να αναστείλουμε την ίδρυση νέων εκτελεστικών οργανισμών.

Ποιες είναι οι ανησυχίες που περιβάλλουν αυτούς τους παραδοσιακούς οργανισμούς; Το πρόβλημα της διακυβέρνησης είναι σοβαρό, ενώ υπάρχουν αρκετά αδύνατα σημεία όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης και χειρισμού αυτών των οργανισμών. Προφανώς θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά επί ζητημάτων διακυβέρνησης, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να υποτιμούμε τις πολιτικές παρατηρήσεις σχετικά με το έργο τους –τι πράττουν και ποια είναι τα αληθινά οφέλη– και το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και την εκτίμηση της επιτυχίας τους. Ούτε θα πρέπει να υποτιμούμε τις θετικές πτυχές της αποκέντρωσης, αλλά και της εξάπλωσης των ευρωπαϊκών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι και τόσο κακή ιδέα, εάν ο καθένας μας σκεφθεί τη δική του χώρα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για τις παρεμβάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και τις συζητήσεις. Θα μείνουμε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας και τα σχέδια δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Kallas. Είναι φανερό ότι έχουμε περάσει από μια διαδικασία που ορισμένες φορές θύμιζε τρικυμία. Υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε εμάς στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ωστόσο, πρόκειται για μια σύγκρουση που καταφέραμε να την μετατρέψουμε σε διάλογο. Οδήγησε σε ορισμένα καλά αποτελέσματα και ορισμένες δεσμευτικές υποσχέσεις από την Επιτροπή, και επίσης σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σχέδια δράσης με συγκεκριμένες προθεσμίες και συγκεκριμένα κριτήρια επιτυχίας. Πρέπει να επιμένουμε όταν κάποιοι βουλευτές από τις ομάδες των περισσότερο ευρωσκεπτικιστών λένε: «είναι μόνο λόγια, και λόγια ξαναειπωμένα». Αυτό είναι αλήθεια! Σίγουρα δεν είναι μόνο λόγια, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες η Επιτροπή υπόσχεται τώρα να υλοποιήσει. Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί. Επιπλέον, έχουν οριστεί κάποιες πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες, τις οποίες θα είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι τώρα θα έχουμε έναν Επίτροπο, ο οποίος θα συναντάται με την επιτροπή μία φορά τον μήνα προκειμένου να παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Είναι πράγματι ένα μεγάλο βήμα προόδου.

Βάσει αυτών, θα ήθελα συνοψίζοντας να υπενθυμίσω γιατί προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Ένας από τους λόγους είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων χορηγούνται υπό κοινή διαχείριση, π.χ. η διαχείριση 80% των κοινοτικών κονδυλίων γίνεται από τα κράτη μέλη. Είναι ευθύνη της Επιτροπής να τηρεί τη Συνθήκη, είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσει. Επομένως, επικρίνουμε έντονα την Επιτροπή. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος του προβλήματος ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ στο Κοινοβούλιο είμαστε τόσο πιστοί υποστηρικτές της ιδέας των ετήσιων εθνικών δηλώσεων ελέγχου, υπογεγραμμένες σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, λόγου χάριν από τον υπουργό οικονομικών. Υποβάλλονται ήδη σε πολλές χώρες: τη Δανία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Εάν ήταν δυνατόν να πετύχουμε κάτι παρόμοιο σε όλες τις χώρες της ΕΕ, θα διαπιστώναμε ότι αυτές οι υποχρεώσεις ελέγχου θα λαμβάνονταν σοβαρότερα υπόψη στις εκάστοτε χώρες. Πιστεύω ότι ουσιαστικά θα κερδίζαμε ένα πραγματικά πολύ καλό μέσο για την κατάργηση των τομέων όπου τα πράγματα δεν λειτουργούν στις μεμονωμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, εισηγητής. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένες φορές βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Στην παρούσα διαδικασία απαλλαγής πρέπει να παραδεχθούμε τι δεν πηγαίνει καλά, και ορισμένες φορές ξεχνούμε πόσα πολλά πράγματα πηγαίνουν καλά, πόσους εξαιρετικά ικανούς υπαλλήλους διαθέτουμε στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανόμενων των κλητήρων, πόσες πολλές υπηρεσίες, τους μεταφραστές, τους διερμηνείς, οι οποίοι παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Ξεχνούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, πώς το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν διαρκώς μεγαλύτερη πρόοδο στην πολιτική διαφάνειας.

Υπάρχει μία ακόμη πρόκληση, μία πολύ σημαντική πρόκληση για το Κοινοβούλιο, η πολιτική επικοινωνίας και πληροφόρησης. Ήταν ένας από τους στόχους που είχε θέσει το Κοινοβούλιο για το 2006, και δεν είμαι χαρούμενος με το πώς εξελίχθηκε. Σε έναν χρόνο έχουμε εκλογές και πρέπει να δούμε πώς θα φθάσουμε ως εκεί, δηλαδή πώς θα βελτιώσουμε τις διαδικασίες πληροφόρησης και θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε διαφάνεια, όπως και τώρα. Η διαφάνεια, και εγώ ήμουν εισηγητής αυτής της έκθεσης, συμβαδίζει με τη διατήρηση εγγράφων, όπως συμβαίνει στα κράτη μέλη, που είναι απόρρητα για δημοσιογράφους, επιχειρήσεις και οικογένειες. Είναι καλό για την εργασία μας να υπάρχουν επίπεδα κριτηρίων σύνταξης που δεν έχουν περάσει από το κόσκινο της δημόσιας έγκρισης, και πρέπει συνεπώς να αποτελούν λογικά το μυστικό όσων εργαζόμαστε επί του θέματος.

Είμαι απολύτως ικανοποιημένος από την πρόσβαση την οποία είχα σε όλες τις πληροφορίες και πιστεύω ότι η έκθεση που παρουσιάζω σχετικά με τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου είναι μία υπεύθυνη έκθεση. Δηλώνω ότι θα πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή στους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου, επειδή το Κοινοβούλιο, επιτρέψτε μου τη δήλωση αυτή, λειτουργεί πολύ καλά, και μάλιστα πολύ καλύτερα από ορισμένα άλλα εθνικά κοινοβούλια, με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και με υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται περισσότερες ώρες από όσες μπορεί να εργάζεται κανείς σε παρόμοια κοινοβούλια.

Δεν μπορούμε να πούμε, συνεπώς, ότι είναι τέλειο: πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας, όμως αυτό το πολιτικό έτος, έχουμε μια θετική εικόνα του πώς χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα που μας έδωσαν οι πολίτες μας· τα χρησιμοποιήσαμε καλά, με διαφάνεια και συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. − (DE) Η Jutta Haug περιέγραψε τα επικριτικά μου σχόλια στην αιτιολογική έκθεση και στο κυρίως κείμενο ως απεχθή και σκανδαλοθηρικά. Θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες φράσεις: «Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εφευρίσκουν τον έναν οργανισμό μετά τον άλλο. Οι οργανισμοί κατατρώγουν τα χρήματά μας. Οι κατάλληλοι έλεγχοι για τον αν οι οργανισμοί είναι πραγματικά απαραίτητοι, είναι ανύπαρκτοι. Υπάρχει ένας ευρύς τομέας που δεν υπόκειται σε έλεγχο και κανείς δεν λογοδοτεί. Δεν υφίσταται εμφανής προγραμματισμός. Δημιουργείται ο ένας οργανισμός μετά τον άλλο, ώστε να πληρώνονται για να συναινέσουν σε δύσκολα θέματα από μια δέσμευση για έναν ενδιαφέροντα οργανισμό.»

Όλα αυτά είναι λόγια του Herbert Bösch. Είναι πολύ πιο επικριτικά από όσα έγραψα εγώ. Μάλιστα! Όταν τα γράφω εγώ, είναι «σκανδαλοθηρικά», αλλά ο Herbert Bösch, φυσικά, είναι μέλος του κόμματος και ακολουθεί τη γραμμή του. Ναι, το έχω δει αυτό και παλαιότερα. Αυτό εννοώ όταν κάνω λόγο για «αμφισημία» των κανόνων που ισχύουν εδώ. Είναι υποκρισία της «ιδιαίτερης τάξης» να λέει κανείς: «είναι φοβερό να γίνεται λεπτομερής αναφορά ενός σκανδάλου σε ένα επίσημο κοινοβουλευτικό έγγραφο», και μετά να προβαίνει δημοσίως σε επικριτικά σχόλια. Είναι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα αυτού του Κοινοβουλίου.

Φυσικά, ενδέχεται να έχει κανείς διαφορετικές απόψεις σχετικά με το αν πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή, δεν είναι όμως αυτό το θέμα των αποσπασμάτων που διάβασα αρχικά – επ’ ουδενί. Αφορούσαν περισσότερο βασικούς προβληματισμούς, όπου, όταν πρόκειται για αυτό, όταν υπάρχει μια αληθινή ευκαιρία να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό, καλύπτουν για άλλη μία φορά όσα συμβαίνουν εδώ. Αυτό είναι το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δημοκρατία στην Ευρώπη, ότι το σύστημα εδώ δεν αυτορρυθμίζεται, λειτουργεί απλώς με το χαρακτηριστικό φιλικό κτύπημα στην πλάτη.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ζητήσω την άδεια για ένα προσωπικό σχόλιο, δυνάμει του άρθρου 145, στο τέλος της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, εισηγητής. (SV) Θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτή την ευκαιρία και να ασκήσω λίγη εποικοδομητική κριτική στην Επιτροπή και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, καθώς εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο εισηγητής, Hans-Peter Martin, δεν κατάφερε να το πράξει. Ως αρμόδιος εισηγητής για το θέμα αυτό το επόμενο έτος, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία κύρια ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά θίγονται επίσης και στις εκθέσεις.

Το πρώτο είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων συγκέντρωσης των διοικητικών λειτουργιών της πλειονότητας των μικρότερων οργανισμών, αποδεσμεύοντας έτσι πόρους και εμπειρογνωμοσύνη σε συμμόρφωση με το πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο που περιβάλλει τους οργανισμούς. Πολλοί από αυτούς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με σημαντικές δημοσιονομικές αρχές, για παράδειγμα, ή με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις κλπ. Η άποψη αυτή έχει διατυπωθεί επανειλημμένως εδώ και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα σημειώσει πρόοδο σχετικά με αυτή.

Προτείνουμε επίσης οι ανεξάρτητοι οργανισμοί, όπως άλλα θεσμικά όργανα, να μειώσουν τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων τους κατά ποσοστό ανάλογο των θέσεων οι οποίες πιστεύεται ότι δεν θα καλυφθούν. Πιστεύω ότι και με αυτόν τον τρόπο θα ήταν δυνατή η απελευθέρωση σημαντικών πόρων.

Εξίσου, εν κατακλείδι, σημαντική είναι η πρότασή μας τα έσοδα για ειδικό προορισμό που καταβάλλουν οι οργανισμοί ετησίως στην Επιτροπή, και τα οποία επιστρέφονται, να συμψηφίζονται με την πρόταση του προϋπολογισμού βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγει σε απόφαση.

Αυτά είναι τα τρία ζητήματα σχετικά με τα οποία θα ήθελα να υπάρξει διαρκής διάλογος με την Επιτροπή και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, έως ότου αναλάβω τη διαδικασία απαλλαγής.

Τέλος, θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάτι σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα συστήματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων που συνδέονται με τους κανόνες διατήρησης των κοινοτικών αλιευτικών πόρων. Εξάλλου, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της απαλλαγής της Επιτροπής στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνει σε μία άνευ προηγουμένου κριτική, η οποία πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μια ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τρία συμπεράσματα στα οποία κατέληξα, και τα οποία αναφέρονται επίσης στην έκθεση επί της οποίας θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, είναι: πρώτον και κύριον, ότι είναι απαράδεκτο για τα κράτη μέλη να αυξάνουν χρόνο με τον χρόνο τις ποσοστώσεις σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που συνιστούν οι ερευνητές της αειφόρου αλιείας, δεύτερον, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αυστηρότερα όταν πρόκειται για την καταπολέμηση παραβιάσεων ή απάτης στο σύστημα των ποσοστώσεων και, τρίτον, ότι πρέπει να θεσπίσουμε μια νέα αλιευτική πολιτική η οποία θα ενισχύει τα κίνητρα και τους λόγους για την προστασία των αποθεμάτων από τους επαγγελματίες αλιείς. Αυτές είναι τρεις επιπλέον σκέψεις τις οποίες θέλω να λάβετε σοβαρά υπόψη σας στην έκθεση την οποία ψηφίζουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. − (DE) Με διακόψατε, κύριε Πρόεδρε, όταν σας αποκάλεσα απόλυτο άρχοντα. Θα ήθελα να δικαιολογήσω τον χαρακτηρισμό.

Περίμενα για αυτή την απάντηση από τον Μάρτιο του 2007, σε σχέση με ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα που αφορά ένα σφάλμα αυτού του Κοινοβουλίου το οποίο είναι σοβαρό και για εμένα προσωπικά, αλλά και για το πολιτικό μου έργο –όταν διορίστηκα σε μια ομάδα ενάντια στην οποία αγωνιζόμουν πάντοτε, επειδή θεωρώ ότι είναι κρυφοί εθνικοσοσιαλιστές– και έχω υποβάλει εκτενώς την προσωπική μου άποψη σε εσάς. Εν τω μεταξύ, έχω υποβάλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή.

Όταν πρόκειται για τις αγορεύσεις του ενός λεπτού, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε άψογα όλες τις διατυπώσεις, και όταν υποτίθεται ότι είναι η σειρά μου, δεν μου επιτρέπετε να λάβω τον λόγο και γι’ αυτό σας αποκαλώ απόλυτο άρχοντα. Σας ονομάζω επίσης αυταρχικό Πρόεδρο επειδή ξεχωρίσατε αυθαίρετα ορισμένους βουλευτές στα αποκαλούμενα περιστατικά της 12ης Δεκεμβρίου, όχι όσους ήταν μέλη του κόμματος στο οποίο ανήκατε τότε, αλλά προφανώς όσους είχαν επικριτική στάση απέναντί σας.

Σας αποκαλώ επίσης απόλυτο άρχοντα επειδή εξακολουθείτε να με διακόπτετε ενώ αγορεύω και λέτε «όχι, δεν θα μου δώσετε αυτή την απάντηση». Με εκπλήσσει που με αφήνετε τώρα να ολοκληρώσω την αγόρευσή μου.

Σας αποκαλώ επίσης αυταρχικό πρόεδρο, επειδή, βάσει αυτής της πρόσθετης δυνατής ερμηνείας, και δεν είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι αυτό είναι αβάσιμο, εδώ μπορούν να ακολουθηθούν διαδικασίες οι οποίες πραγματικά δεν αρμόζουν σε ένα κανονικό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον όχι έτσι όπως έμαθα εγώ όταν πήγαινα σχολείο. Ωστόσο, για εμένα έχει περάσει πολύς καιρός από τότε –εάν διαβάσετε το βιογραφικό μου σημείωμα– για να επιλέξω την εν λόγω έκφραση. Πρέπει να έχουν προηγηθεί πολλά, για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Είμαι, εντούτοις, πεπεισμένος ότι επιτρέπετε αυτή τη δεσποτική προσέγγιση ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για αποσαφήνιση του ζητήματος της αποζημίωσης των εξόδων γραμματείας. Επιτρέψατε τη διαπόμπευσή μου λόγω γελοίων τυπικών σφαλμάτων που θα μπορούσαν να συμβούν στον καθένα – ναι, στον καθένα, και είμαι βέβαιος ότι συμβαίνουν σε κάθε βουλευτή αυτού του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αποκρύπτουν το γεγονός ότι, σύμφωνα με εσωτερικές έρευνες, τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να επιστραφούν από βουλευτές του Κοινοβουλίου, εάν ίσχυε η ίση μεταχείριση και η αναλογικότητα των κονδυλίων. Όμως δεν ισχύουν και ως εκ τούτου υποστηρίζω ότι όντως, κατά την άποψή μου, εσείς –ως πολιτικός εκπρόσωπος του 14% των αυστριακών ψηφοφόρων– είστε, δυστυχώς, ένας αυταρχικός πρόεδρος ο οποίος προξενεί μάταιη ζημία στο Κοινοβούλιο και στη σπουδαία υποκείμενη ιδέα της Ευρώπης. Ανυπομονώ να δω ένα αληθινό, δίκαιο, δημοκρατικό Κοινοβούλιο, όπου δεν θα ήταν ούτε αναγκαίο, ούτε επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια έκφραση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Martin, είμαστε ένα ελεύθερο Κοινοβούλιο. Επομένως, όπως έχω καθήκον, σας επέτρεψα να μιλήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 145. Δεν επιθυμώ να εκδώσω απόφαση για την εξήγησή σας, μόνο να παρατηρήσω ότι εφάρμοσα δίκαια τον Κανονισμό προκειμένου να σας δώσω την ευκαιρία να πείτε όσα είπατε. Από την πλευρά μου, θα έλεγα ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός –και ότι τα καταφέρνω– στις συναλλαγές μου με όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.

Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 π.μ.. και επαναλαμβάνεται στις 12.00 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου