Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2057(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0115/2008

Debatai :

PV 22/04/2008 - 4
CRE 22/04/2008 - 4

Balsavimas :

PV 22/04/2008 - 5.30
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0154

Diskusijos
Antradienis, 2008 m. balandžio 22 d. - Strasbūras Tekstas OL

8. Paaiškinimai dėl balsavimo
PV
  

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

 
  
  

- Pranešimas: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Pone Pirmininke, naujos nusikaltimų formos ir specializuotos kriminalinės grupuotės kelia didelį iššūkį valstybių narių persekiojimo tarnyboms.

Efektyvus pažeidėjų persekiojimas ir kova prieš didžiausią nerimą keliančius įstatymų pažeidimus yra neįmanoma, nesukūrus tinkamų įrankių, kuriuos policija galėtų priverstiniam įstatymų vykdymui. Kalbant apie tokią problemą, kaip tarpvalstybinis nusikalstamumas, operatyvūs informacijos mainai tarp atskirose valstybėse veikiančių tarnybų turi lemiamos reikšmės, nustatant pažeidėjus ir koordinuojant veiksmus. DNR duomenų bazės ir pirštų atspaudų duomenys yra labai svarbus įrankis kovojant su nusikalstamumu. Jis suteikia galimybę identifikuoti pažeidėją, nepriklausomai nuo nusikaltimo padarymo vietos.

Dührkop Dührkop pranešimas dėl persekiojimo tarnybų bendradarbiavimo, kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu, yra vertinga iniciatyva (iškelta 2005 m. Prüm sutartimi), stiprinanti ES (tekste buvo US – JAV?) piliečių saugumą didinančius veiksmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pone Pirmininke, kaip visi žinome, šis pranešimas ragina išlėsti Prüm sutartį, kad ji apimtų kovą su tarpvalstybiniu terorizmu. Visi sutinkame, kad su terorizmo būtina kovoti. Tai savaime aišku. Visi sutinkame, kad būtinas tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Tačiau Prüm sutarties pagrindu netrukus bus įteisinti duomenų mainai, neatsižvelgiant į susirūpinimą dėl šių duomenų apsaugos ir saugumo. Sprendžiant iš spaudos straipsnių apie policijos tarnybų sąžiningumą, tokie duomenų mainai mums visiems turėtų kelti susirūpinimą.

Pranerimo turinys grubiai pažeistų mūsų piliečių pilietines teises visoje ES, nes DNR duomenų rinkimas ir perdavimas kitoms ES valstybėms narėms pirmą kartą tampa privalomas.

Pamažu žengiame „Didžiojo brolio“ Europos kūrimo keliu, o mūsų politikai žiūri ir nieko nedaro. Štai kas paskatino mus balsuoti prieš šį pranešimą.

 
  
  

- Pranešimas: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Pone Pirmininke, ombudsmeno vaidmens reikšmė nuolat didėja, ypač atsižvelgiant į Lisabonos sutarties ir Pagrindinių teisių chartijos sprendimų ir iššūkių kontekstą. Mes norime sukurti Europą piliečiams, Europą, kuri yra arti savo piliečių, Europą, kuri būtų pagarbos žmogaus teisėms pavyzdys, todėl bendravimo procedūras bei piliečių ir ombudsmeno institucijos bendradarbiavimo tvarką būtina supaprastinti. Klausimų nagrinėjimo ombudsmeno institucijoje laiką būtina sumažinti iki visiško minimumo.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į nacionalinio ombudsmeno ir Europos ombudsmeno bendradarbiavimo principų, taikant subsidiarumo principą. Vaidmenų ir užduočių pasidalijimas leis pagerinti abiejų institucijų efektyvumą.

 
  
  

- Pranešimas: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Balsavau už mano kolegos Parlamento nario pono Adamou pranešimą dėl organų donorystės ir transplantacijos. Turime spręsti Europoje egzistuojančią organų trūkumo problemą, nes tai yra vienas svarbiausių veiksnių, trukdantis įgyvendinti transplantacijos programą.

Visoje Europoje transplantacijos laukia apie 60 000 ligonių. Laukiančiųjų širdies, kepenų ar plaučių transplantacijos mirtingumas dažniausiai sudaro 15–30 %. 2006 m. atliktos „Eurobarometer“ apklausos duomenimis 56 % europiečių po mirties norėtų tapti organų donorais transplantacijai. Žmones reikėtų skatinti kalbėti apie organų donorystę ir perduoti savo norus savo giminėms. Būtina tobulinti ir medicinos specialistų parengimą.

Statistika rodo, kad iki 81 % Europos Sąjungos valstybių narių piliečių pritaria donoro kortelės įvedimui, ji leidžia lengviau identifikuoti donorą. Neatsižvelgiant į tai, šią kortelę dabar turi vos 12 % Europiečių. Pritariu Komisijos iniciatyvai įvesti Europos donoro kortelę.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Pone Pirmininke, žmogaus gyvybė ir mirtis – tai didžiausia vertybė valstybių narių sveikatos priežiūros institucijoms. Visos jų apsauga skirtos priemonės turi sulaukti aiškaus Europos Parlamento palaikymo.

Transplantologija yra viena iš sparčiausiai tobulėjančių medicinos sričių. Tūkstančiams žmonių suteikiama galimybė grįžti į gyvenimą, galimybė „antrą kartą gimti“. Europos Sąjungoje atliekamų transplantacijos operacijų ir transplantacijos laukiančių žmonių skaičių santykis vis dar yra nepatenkinamas, daug transplantacijos laukiančių žmonių miršta, nesulaukę operacijos, nes trūksta organų.

Ypač svarbu įgyvendinti veiksmus, kuriais siekiama didinti atliekamų transplantacijų skaičių. Vienas iš pagrindinių būdų yra propaguoti transplantologiją visuomenėje, skatinant potencialius donorus pareikšti sutikimą po mirties atiduoti savo organus. Taip pat svarbu sukurti ir prižiūrėti plačią sistemą, skirtą kontroliuoti atliekamas transplantacijas, siekiant kovoti su nemalonia neteisėta organų prekyba, kuri neapsiriboja vien neturtingais pasaulio regionais.

Manau, kad Adamou pranešimas – tai svarbus signalas valstybėms narėms, kurios pabrėžia problemos mastą.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Pone Pirmininke, balsavau už šį pranešimą, nes jame nagrinėjama problema yra labai svarbi, nors ir kelianti nemažų sunkumų. Žmogaus sutikimas po mirties atiduoti savo organus – tai gyvybės dovana; ji gelbėja kitų žmonių gyvybes; ji turi išskirtinę vertę žmonijai.

Noriu atkreipti dėmesį į ryšį tarp organų trūkumo ir nelegalios organų prekybos. Organų stygius kartais paskatina žmones pažeisti įstatymą ir neteisėtai įsigyti organų, kad išgelbėtų gyvybes. Tai ne tik etinė ir moralinė, bet ir teisinė problema.

Griežti kokybės ir saugumo reikalavimai donorystės bei organų paėmimo, testavimo, laikymo ir pervežimo srityse yra nediskutuotini, nes nuo jų priklauso transplantacijos sėkmė.

Be to, turime nepamiršti, kad, siekiant padidinti mūsų piliečių sąmoningumą šiuo klausimu, reikalinga ES lygiu įgyvendinama efektyvi informavimo politika. Nagrinėjama problema turi tapti pagrindiniu iššūkiu valstybėms narėms. Galiausiai, problema, kurią šiandien nagrinėjame, reikalauja atitinkamų debatų, tolesnių tyrimų bei moralinio ir etinio pobūdžio sprendimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Noriu padėkoti kolegoms Parlamento nariams už paramą Europos liaudies partijos pasiūlymams dėl Europol ir tyrimų. Esame nusivylę, kad Europol nepakankamai įvertino tarptautinės prekybos žmonių organais priežiūros reikšmę. Ne tik Kinijoje ir Moldovoje, bet ir Europoje dėl organų prekybos dingsta vaikai; žmonių organai perkami, o vėliau brangiai parduodami europiečiams juodojoje rinkoje. Štai kodėl Europol privalo stebėti padėtį. Neužtikrinę geresnės visą Sąjungą apimančios transplantacijų koordinavimo programos kontrolės, negalėsime užkirsti kelio tarptautiniam transplantacijų turizmui. Kad tą pasiektume, pirmiausia turime susitarti dėl bendro požiūrio į informuotą sutikimą dėl organų donorystės. Aš asmeniškai manau, kad eksperimentai žmogaus embrionų persodinimo srityje yra neetiški ir neatsakingi. Iš kitos pusės, suaugusiųjų kamieninių ląstelių klinikiniai tyrimai duoda puikių rezultatų audinių transplantacijos srityje, pavyzdžiui, širdies ligomis sergantiems pacientams; ši procedūra nepažeidžia pagarbos žmogaus unikalumui. Mūsų pranešimas siunčia stiprų signalą Komisijai, kuri netrukus pateiks įpareigojančio teksto projektą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Pone Pirmininke, kalbėdama apie pranešimą dėl organų donorystės, noriu atiduoti pagarbą mano buvusiam padėjėjui James Sullivan, kuris, kaip daugelis žinote, tragiškai žuvo vasario 10 d.

Vasario 8 d. Džeimsas ir kitas padėjėjas – Aoife mūsų biure kalbėjo apie numanomą sutikimą, ir susitarė, kad jei kuriam nors iš jų kas nors nutiktų (abu jie jauni žmonės), jie sutiktų tapti organų donorais. Niekas negalėjome žinoti, kad tą vakarą Džeimsas pargrius, o sekmadienį gyvybės palaikymo mašina bus išjungta. Tai, kad dėl jo dosnumo šiandien visoje Europos Sąjungoje pavyko išgelbėti kitų žmonių gyvybių, yra pagarbos atidavimas Džeimsui. Vienintelė viltis, palaikanti Airijoje, Korke gedinčius jo tėvus – Edną ir Tomą, kurie niekad neatsigaus nuo šios netekties, yra tai, kad nors Džeimso su mumis nebėra, dėl jo dosnumo pavyko išgelbėti kitų žmonių gyvybes.

Akivaizdu, kad mūsų biuras į šį pranešim žiūri labai asmeniškai, todėl visiškai jį remiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Pone Pirmininke, organų donorystė ir transplantacija yra viena iš pagrindinių problemų, kuriai spręsti būtinas nagrinėjimas ir sutarimas Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Iš vienos pusės yra dešimtys tūkstančių žmonių, kurie laukia transplantacijos. Iš kitos pusės yra rimta medicininė, teisinė ir etinė/moralinė problema.

Visi sutinkame, kad reikia sukurti efektyvią transplantacijos sistemą. Negalime leisti, kad transplantacijos sistema taptų ekonomine kategorija ir į kad vidaus rinkoje į organus būtų žiūrima kaip į prekes. Tokiu atveju atsirastų kriminalinių grupių, kurios pasinaudotų skurdu ir neviltimi ir taip padidintų žmonių eksploatavimą, ypač tuose regionuose, kurie kenčia nuo didelės bedarbystės, skurdo ir bado.

 
  
  

- Pranešimas: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − pone Heaton-Harris, dėl „GNSS“ reikšmės; dabar turime du variantus: pirmasis – „Galileo“ palydovinė navigacijos sistema (Galileo Navigation Satellite System), kitas – Visuotinė palydovinė navigacijos sistema (Global Navigation Satellite System). Pone Heaton-Harris, kuris variantas Jums labiau patinka?

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pone Pirmininke, ar žinote, kad iki šiol čia neturėjau jokios įtakos! Manau, man labiausiai patiktų „Didžiosios Britanijos“ (Great British), bet verčiau pasirinksiu „pasaulinę“ (global). Esu tvirtai įsitikinęs, kad „pasaulinė“ (global). Ruošiausi tai paminėti mano agentūros paaiškinime dėl balsavimo.

Dabar dar minutę pakalbėsiu apie Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Nuo pat to laiko, kai čia patekau, visada balsuoju prieš Europos Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pripažįstu, kad Komisijos viduje vyko labai daug darbų, mėginant sutvarkyti savo ataskaitas. Tačiau buvo dirbama su sistemomis, bet nebuvo keičiama Europos Komisijos įprasta kultūra. Iki šios dienos Europos Komisija toliau laikosi kultūros „nuleisti akis ir nekalbėti apie nusikaltimus.“ Kartais mes visi sutinkame Komisijoje dirbančių žmonių, kurie gali neoficialiai mums papasakoti dalykų, kurių čia neturėtų būti, tačiau tie žmonės nenori kalbėti viešai ir pranešti apie tuos dalykus savo GD vadovams.

Žinau, kad šis Parlamentas nemėgsta atsisakyti patvirtinti biudžeto įvykdymą. Labai gaila, kad nėra politinių pasekmių. Prieš septynerius metus paskelbėme teisinę nuomonę. Kaip sakiau, balsavau prieš, ir toliau taip darysiu per visą savo kadenciją šiame Parlamente.

 
  
  

- Pranešimas: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). - (FR) Pone Pirmininke, balsavau už Europos Parlamento 2006 n, biudžeto įvykdymą, bet prieš kartu pateiktą maratono sprendimą, nes jame yra pastabų ir klausimų, kurie konstatuoja akivaizdžius dalykus (58 punktas), arba pasisako prieš vertybes, kurios aš laikau svarbiomis (65 punktas). Pagalvokite – šio Parlamento dauguma ką tik balsavo už tai, kad Parlamento nariams draudžiama priimti į darbą savo sutuoktinius, bet galima įdarbinti meilužį, meilužę ar berniuką žaisliuką. Pati jų neturiu, bet noriu atkreipti dėmesį į šios nuostatos absurdiškumą.

Ankstesniame pasisakyme bandžiau ištaisyti netikslius teiginius apie savanorišką pensijų kaupimo fondą; tą patį šios procedūros metu darė šio fondo pirmininkas. Deja, pastangos buvo bergždžios.

71 punkte autoriai kritikuoja faktą, kad fondas iki 2008 m. kovo 15 d. neatnaujino savo aktuarinių skaičiavimų iki 2007 m. gruodžio. Neminėdama, kad pranešime dėl 2006 m. yra absurdiška reikalauti pateikti 2007 m. ataskaitas, galiu užtikrinti autorius, kad 2007 m. duomenys buvo atnaujinti, tačiau pirmiausia jie bus pateikti fondo valdybai; šis fondas yra Liuksemburge įsteigta nepelno organizacija. Pone Pirmininke, leiskite pridurti, kad klysti žmogiška, bet užsispyrimas – tai velnio bruožas. Nesu susijusi su velniais, todėl balsavau prieš.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). - (RO) Balsuojant dėl Pomés Ruiz pranešimo I skirsnio – Europos Parlamentas, balsavau už pakeitimą, uždraudžiantį Europos Parlemento nariams įdarbinti šeimos narius. Mano nuomone šis teisingas yra tekstas, ir sveikinu tai, kad Europos Parlamento plenarinis posėdis jį patvirtino.

Priežastys yra labai paprastos: kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Rumuniją, kuriai atstovauju, vysta diskusijos dėl parlamentinių institucijų ir net parlamentų patikimumo.

Manau, kad tai teisinga pozicija, ypač turint omenyje, kad kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Rumunijoje, kuriai atstovauju) pats valstybės vadovas politiniais tikslais dažnai siekia mažinti pasitikėjimą Parlamento institucija ir parlamentiniais veiksmais, pasinaudodamas klaidomis ir pažeidžiamumais, susijusiais su Parlamento nario veikla.

Štai priežastis, dėl kurios, pakartosiu, sveikinu šio teksto priėmimą, nes jis, kartu su kitais veiksmais, gali padėti padidinti Parlamento institucijų prestižą ir patikimumą valstybėse narėse ir Europiniu lygiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Atsižvelgdamas į daugybę pranešimų spaudoje, kuriuos paskatino Parlamento tarnybų parengto vidaus audito išvados, balsavau prieš Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Šį pranešimą dar reikės paskelbti ir padaryti prieinamą visuomenei. Jame pažymima, kad yra tam tikrų problemų, susijusių su tuo, kaip kai kurie šio Parlamento nariai elgiasi su įvairiomis priemokomis.

Manau, kad mes, būdami Parlamento nariais, turime būti kiek įmanoma atviresni ir skaidresni. Būtų buvę geriausia šį pranešimą paviešinti, nes tada žmonės būtų galėję įsitikinti, kad kalbama ne apie milijonus svarų sterlingų, o tik apie labai nedidelę pinigų sumą, dėl kurios, aišku, vis tiek reikia persekioti piktnaudžiaujančius Parlemento narius, stengtis kuo labiau apsunkinti jų gyvenimą bei siekti per teismą atgauti iš jų nepagrįstai išmokėtas lėšas, tačiau padėtis šiame Parlamente nėra tokia baisi, kaip dabar mano plačioji visuomenė.

Todėl balsavau prieš, nes manau, kad turime paskelbti šį pranešimą. Tikiuosi, kad Parlamento tarnybos, konsultuodamos Parlamento Pirmininką dėl kurių nors būsimų pranešimų, sieks didžiausio skaidrumo ir ateityje viešins kuo daugiau informacijos.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pone Pirmininke, būčiau galėjęs pateikti paaiškinimą dėl balsavimo atskirai apie kiekvieną agentūrą, tačiau balsavimo sesijos metu Jūs viską pasakėte už mane. Dabar agentūrų yra tiek daug, kad ne visi iš mūsų žino, kokia jų paskirtis, ir ką jos veikia. Tiesą sakant, esu nustebintas, kas šiame Parlamente yra žmonių, išskyrus atitinkamo komiteto narius, kurie žinojo, kuo užsiima GNSS priežiūros institucija, ir net koks yra jos biudžetas. Man kelia didelį susirūpinimą, kad kai kurios iš šių agentūrų, kurių biudžeto įvykdymo patvirtinimui pritarėme balsavimo metu, faktiškai neturės teisinio pagrindo, kol visos valstybės narės nepatvirtins Lisabonos sutarties. Pavyzdžiui, man įdomu žinoti, kokiu teisiniu pagrindu veikia Europos pagrindinių teisių

Taigi, dabar šiame Parlamente tvirtiname teisinio veiklos pagrindo neturinčių agentūrų biudžeto įvykdymą, ir niekam tai nekelia didelio susirūpinimo. Mane tai labai liūdina. Manau, Europos mokesčių mokėtojai dėl to bus labai suglumę; todėl ramiai balsuoju prieš šias agentūras, nes manau, kad jos yra antidemokratinės. Manau, kad norėdami prisiimti atsakomybę, turime tai daryti šioje salėje, o ne išdalyti įgaliojimus pusiau savarankiškoms nevyriausybinėms organizacijoms, kurių tinkamai neprižiūrime.

 
  
  

- Pranešimas: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, matyt tapau neatpažįstamu veidu, nes kiekvieno posėdžio metu daugiau nepateikiu paaiškinimų dėl balsavimo – aš prašiau žodžio, kad galėčiau pateikti paaiškinimą dėl savo balsavimo, balsuojant dėl pono Marian Harkin parengto pranešimo, pareigūnas pasižymėjo mano prašymą, bent aš nebuvau pakviestas pasisakyti. Gal jis nežinojo, kas esu. Pone Pirmininke, esate geriausias iš visų Pirmininko pavaduotojų, noriu Jums už tai padėkoti, nes Jūs leidžiate man paskelbti, kad aš labai tvirtai pasisakau už Marian Harkin pranešimą, kuriame pabrėžiama savanoriškos veiklos reikšmė Europos Sąjungoje.

Jūs žinote, kad vyresnio amžiaus žmonės, pensininkai, turi labai daug laisvo laiko ir daugelis jų šį laiką skiria savo kaimynų, kitų piliečių labui Europoje ir kitur. Labai džiaugiuosi, kad Komisija raginama greta Veiklaus jaunimo programos sukurti Veiklių senjorų programą, kaip aš daug metų esu siūlęs šio Parlamento rūmuose tai padaryti. Todėl labai džiaugiuosi, kad pagaliau Europos Parlamentas daro didelį gerą darbą savanorių ir senjorų sektoriui.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Labai Jums dėkoju, pone Fatuzzo. Ar pageidaujate, kad Jūsų komentaras, jog esu pats geriausias Pirmininko pavaduotojas, būtų įtrauktas į Protokolą? Na, jei kategoriškai reikalaujate, mes įtrauksime jį į Protokolą.

 
  
  

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

 
  
  

- Pranešimas: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ir Åsa Westlund (PSE), raštu. − (SV) Balsavome už šį pranešimą, nes jis yra nepaprastai svarbus stiprinant ir gerinant valstybių narių bendradarbiavimą, kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Parlamento pranešimas patobulina piliečių teisių formuluotą, įtraukdamas aukštesnį, lyginant su Vokietijos iniciatyva, duomenų apsaugos laipsnį. Tai teigiamas aspektas. Deja, pranešime yra tam tikrų formuluočių dėl konkrečių duomenų apie rasinę ar etninę kilmę, t.t. apdorojimo, taip pat dėl užsienio pareigūnų teisės suimti ir apklausti, vykdant bendras operacijas. Komitete labai daug dirbome, siekdami pašalinti šias formuluotes iš pranešimo, tačiau mums nepavyko.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už ponios Dührkop Dührkop pranešimą, kuris, padarius pakeitimų, patvirtina Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą priimti Tarybos nutarimą, įgyvendinantį sprendimą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimo, visų pirma siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Noriu pasveikinti Vokietiją už šią iniciatyvą, kurios esmė – užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi bendrų techninių specifikacijų, susijusių su prašymais ir atsakymais, atliekant paieškas, DNR aprašymų, daktiloskopinių duomenų (pirštų atspaudų, plaštakų atspaudų, t.t.) bei transporto priemonių registracijos duomenų palyginimus.

Pritariu pranešime patektam teiginiui, kad ypatingi duomenys, susiję su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, partijos ar profesinės sąjungos naryste, lytine orientacija ar sveikata, turėtų būti apdorojami tik esant neišvengiamai būtinybei, proporcingai atitinkamo atvejo tikslams ir laikantis konkrečių apsaugos užtikrinimo priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), raštu. − Konservatoriai balsavo prieš šį pranešimą, nes jis Prüm iniciatyvos principus siūlo taikyti kitoms sritims, kurias galima geriau tvarkyti tarpvyriausybinio bendradarbiavimo, o ne vienodinimo keliu. Pranešime siūloma Europos lygiu taikyti vienodą teisinę praktiką, kuri visiškai prieštarauja nusistovėjusioms JK teisinėms sistemoms. Pranešime taip pat siūloma taikyti tokią praktiką, kaip privalomas DNR duomenų perdavimas kitoms valstybėms narėms, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo yra nuteistas, ar įtariamas padaręs nusikaltimą, ir užsienio policijos pajėgų persekiojimo operacijos, suteikiant užsienio policijai įgaliojimus organizuoti stebėjimo operacijas, suimti ir apklaust asmenis, o tai yra pilietinių laisvių pažeidimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ir Anna Ibrisagic (PPE-DE), raštu. − (SV) Nuosaikiųjų partija šiandien balsavo už ponios Dührkop Dührkop (PSE-ES) pranešimą (A6-99/2008) dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimo, visų pirma siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Iš esmės pritariame šio pranešimo turiniui.

Tačiau negalime pritarti pranešėjos pateiktam 3 pakeitimui, nes siekiame griežtai atsiriboti nuo bet kurių duomenų apie rasinę ir etninę kilmę registravimo ir apdorojimo formų. Net jei šios konstatuojamosios dalies punkto tikslas yra apriboti šių duomenų naudojimą, mes negalime pritarti šiam tekstui, nes jis vis tiek atveria galimybę registruoti ir apdoroti šiuos duomenis.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. − (SV) Policijos ir teismų bendradarbiavimas priklauso trečiajam ramsčiui, todėl yra išimtinai tarpvyriausybinis reikalas.

„June List“ partija pritaria platesniam valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui, kovojant su terorizmu ir kitais rimtais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Todėl šios srities sprendimų priėmimas – tai ne Europos Parlamento ar kurio nors kito viršvyriausybino organo kompetencija.

Kiekviena valstybė yra nustačiusi būtiniausias taisykles, reglamentuojančias asmens galimybes gauti teisinę pagalbą ir duomenų apsaugą. Fundamentalią ir plačią apsaugą šiuo atžvilgiu jau teikia Europos konvencija dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos, kurią pasirašė visos valstybės narės. DNR informacijos mainai jau vyksta per Interpolą.

Taip pat svarbu akcentuoti privatumo aspektą, kurį būtina užtikrinti, naudojant DNR duomenis. Šiuo atžvilgiu mes pritariame pranešimo nuostatoms dėl prašymų pateikti DNR duomenis apie išteisintus arba paleistus asmenis.

Tačiau daugeliu aspektų pranešimas nueina per toli, kai kalba apie pamatinių sprendimų priėmimą įvairiose srityse, pavyzdžiui, dėl procedūrinių garantijų arba dėl bendro teisinio instrumento, apimančio visą policijos ir teismų bendradarbiavimo sritį. Kalbama net apie jungtinių specialios paskirties pajėgų sukūrimą. Valstybės kariniai ištekliai yra griežtai nacionalinis reikalas, jų negalima reguliuoti ES lygiu. Todėl „June List“ partija nusprendė balsavimo metu nepritarti šiam pranešimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Šis pranešimas – tai dalis proceso, siekiant perkelti Prüm sutartį perkėlimo į Bendrijos acquis. Ši sutartis – tai po „kovos su terorizmu“ priedanga įvesto sekuritarianizmo sudėtinė dalis, siekiant ES lygiu sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą „kovos su terorizmu“, tarpvalstybinio nusikalstamumo ir imigracijos srityse.

Neatsižvelgiant į tai, kad buvo padaryti keli pakeitimai, pagerinantys pirminį pasiūlymą, pranešimas neatsiriboja ir nepasmerkia susirūpinimą keliančių planų sukurti policijos bendradarbiavimo tinklą (įskaitant nuostatą, leidžiančią „steigti jungtines operatyvios intervencijos grupes“, kuri suteikia kitos valstybės narės policijai teisę veikti kitos valstybės narės teritorijoje), „asmenų duomenų bazę“ (įskaitant DNR informaciją, o prireikus – duomenis apie piliečių politines pažiūras) ir suteikti informacijos tarnyboms lengvesnį priėjimą prie šių duomenų; visa tai yra tikri įvairių valstybių narių piliečių teisių, laisvių ir garantijų pažeidimai.

Iš esmės, šiame procese glūdinčius pavojus akcentavo pats „Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojas“, kuris pažymi faktą, kad panašūs instrumentai yra (ir jau kurį laiką buvo) įgyvendinami, neužtikrinant tinkamos piliečių asmens duomenų apsaugos.

Štai priežastis, kodėl balsavome prieš šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), raštu. − (SV) Esu tvirtai įsitikinusi, kad kova su terorizmu ir tarpvalstybinių nusikalstamumu yra viena iš sričių, kuriose ES privalo bendradarbiauti. Tačiau manau, kad pranešime yra labai daug formuluočių, kurioms negaliu pritarti, todėl nusprendžiau balsuoti prieš jį.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), raštu. – (FR) Augant nusikalstamumui ir grėsmėms jos saugumui, Europos Sąjunga turi iškelti sau du pagrindinius tikslus. Pirmasis tikslas – kovos su terorizmu stiprinimas, nes terorizmas nepaiso sienų, o jo keliama smurto ir pavojaus grėsmė neturi ribų. Antrasis tikslas – tolesnė pagrindinių teisių, kurios sudaro Europos pagrindą, apsauga.

Visoms valstybėms narėms patvirtinus 2007 m. Vokietijos pasiūlytą Prüm sutartį, sukurtas labai reikalingas pagrindas gerinti policijos bendradarbiavimą ES. DNR analičių ir jautrios informacijos, tokios, kaip pirštų atspaudų ir transporto priemonių registracijos numerių duomenys, mainai tarp skirtingų nacionalinių sistemų jau padėjo užbaigti daug tyrimų. Šios priemonės yra labai svarbios, kovojant su pagrobimais ir tarptautiniu terorizmu, jau nekalbant apie tarpvalstybinių renginių organizavimą.

Tačiau Europinė sistema turi būti skirta kovoti su terorizmu, o ne kaupti duomenų sistemą, kuri pažeidžia teisinės valstybės principus ir destabilizuoja demokratiją. Galimybę prieiti prie asmens duomenų ir juos naudoti turi reglamentuoti Europos įstatymai, kurie, reikia tikėtis, bus skubiai priimti.

Šis pranešimas – tai gera duomenų naudojimo ir apsaugos pusiausvyros reikšmės iliustracija.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), raštu. (PL) Pone Pirmininke, balsavau už pranešimą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu, nes tai nepaprastai svarbi problema, kuri egzistuoja nuo pat valstybingumo pradžios.

Iki šiol pasienio regionuose veikiantys nusikaltėliai naudojosi tuo, kad valstybės nenorėjo keistis konfidencialia informacija, įskaitant asmens informaciją, taip pat teise į privatumą. Greta organizuotų ir pavienių nusikaltėlių problemos pastaruoju metu iškilo dar viena, t. y. tarptautinis terorizmas.

Dabar, remiami Europos Sąjungos, laikydamiesi subsidiarumo principo bei matydami saugių telekomunikacijų pažangą, mes pagaliau galime efektyviai kovoti su nusikalstamumu ir užkirsti kelią teroro aktams. Tokios informacijos, kaip DNR analitės, daktiloskopiniai duomenys ir nacionalinės transporto priemonių registracijos sistemos duomenys dėl mainų, taip pat dėl pasienio policijos ir teismų bendradarbiavimo dabar galime užtikrinti, kad nusikaltėliai ir teroristai nesijaus saugūs nė vienoje ES valstybėje narėje, o iš esmės ir už ES ribų. Esu įsitikinęs, kad tai viena iš prioritetinių sričių, kuria ES turi nedelsdama užsiimti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), raštu. − (IT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, balsavau už Bárbara Dührkop Dührkop pranešimą, parengtą Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyva, siekiant priimti Tarybos sprendimą, skirtą įgyvendinti 2007/.../JHA sprendimą dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo stiprinimo, visų pirma siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybinius nusikalstamumu.

Naujos nusikalstamumo formos, kurios išryškėjo atvėrus sienas ir įvykus ES plėtrai, reikalauja artimesnio valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo, siekiant kontroliuoti nusikalstamumą ir neteisėtą imigraciją. Svarbu, kad šis bendradarbiavimas neapsiribotų vien septyniomis valstybėmis, kurios pasirašė Prüm sutartį, o, kaip siūloma pranešimo pirmajame pakeitime, reikėtu ES lygiu nustatyti vieningą procedūrinių garantijų rinkinį. Manau, yra labai svarbu, kad Europos Sąjunga užsitikrintų aukštą ir suvienodintą duomenų apsaugos laipsnį ir taip galėtų garantuoti įstatymų priverstinį įgyvendinimą bei efektyvią piliečių apsaugą.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), raštu. − (CS) ponios Bárbara Dührkop Dührkop pranešimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, siekiant kovoti su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu (A6-0099/2008) svarbus dėl dviejų priežasčių: pirmoji – jis būtinas, siekiant efektyviai kovoti su pirmiau paminėtais reiškiniais, antroji – pilietinių teisių ir laisvių apsaugos klausimas.

Taigi, šiuos klausimus reikia spręsti labai atsargiai. Turime iš naujo svarstyti Tarybos sprendimo projekto 3pakeitimą, kuris sako, kad ypatingų kategorijų duomenys, tokie, kaip duomenys apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę partijose ar profesinėse sąjungose, lytinę orientaciją ir sveikatą turėtų būti apdorojami tik esant absoliučiai būtinybei, proporcingai konkrečiam atvejui ir imantis konkrečių apsaugos priemonių. Čia įžvelgiu galimai rimtų trūkumų. Kas spręs, kas yra būtina ir proporcinga, ir kaip šie sprendimai bus priimami? AR kalbame apie kokį nors „Didįjį brolį“? O gal tai bus anoniminis policijos pareigūnas, kuriam žmogaus teisių apauga gali būti labai nereikšmingas dalykas? Kaip duomenys apie sveikatą ar lytinę orientaciją gali padėti kovoti su terorizmu? Tai tik keletas priežasčių, kurios skatina mane rekomenduoti atmesti dabartinę sprendimo projekto redakcija: turime remtis daug tikslesniu tekstu.

 
  
  

- Pranešimas: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už ponios Jäätteenmäki asmenine iniciatyva parengtą pranešimą dėl pasiūlymo priimt Europos Parlamento nutarimą iš dalies pakeisti jo nutarimą dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių taisyklių ir bendrų sąlygų. Ombudsmenas taip pat pateikė prašymą išplėtoti šiuos aspektus.

Sveikinu pranešime pateiktus pasiūlymus pritaikyti ombudsmeno tarnybinius nuostatus, siekiant eliminuoti bet kurias galimas abejones dėl ombudsmeno įgaliojimų atlikti išsamius ir objektyvius nekompetentingo valdymo atvejų tyrimus. Pritariu pareigūnų prievolės teikti parodymus nustatymui, su sąlyga, jei bus užtikrintas profesinis slapumas. Taip pat pritariu pasiūlymui, kad suteikiant ombudsmenui priėjimą prie slaptos informacijos ar dokumentų, ypač prie jautrių dokumentų, jis privalo laikytis taisyklių, griežtai lygiaverčių nustatytosioms atitinkamai institucijai ar organui.

Džiaugiuosi, kad pranešėja akcentavo, jog ombudsmenui ir jo personalui taikomas draudimas atskleisti kurią nors jautrią informaciją ar dokumentus, kurie priklauso asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų reguliavimo sričiai. Reikės užtikrinti šių taisyklių taikymo priežiūrą, o tai nebus lengva užduotis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. − (PT) Balsavome už šį pranešimą, kuris patobulina Europos Komisijos pateiktus pasiūlymus, nors dar nėra aišku, koks tekstas bus patvirtintas. Tačiau, kaip mato pranešėja, balsavimas vyks tada, kai taps aišku, koks tekstas bus priimtas.

Pirmininkui Pöttering adresuotu laišku Europos ombudsmenas ponas Diamandouros 2006 m. liepos 11 d. kreipėsi į Europos Parlamentą, prašydamas inicijuoti Ombudsmeno tarnybinių nuostatų pakeitimo procedūrą ir pakeisti keletą nuostatų, kurios jo nuomone yra labiausiai netinkamos, t. y. dėl teisės įsikišti nagrinėjant bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme; dėl galimybės prieiti prie Institucijos dokumentų; dėl pareigūnų liudijimų; dėl informacijos apie galimas kriminalines veikas; dėl bendradarbiavimo su tarptautinėmis institucijomis žmogaus teisių/pagrindinių laisvių srityje.

Kai kuriuos iš šių klausimų ombudsmeno pono Söderman iniciatyva Parlamentas jau nagrinėjo 2001 m. Tada Konstitucinių reikalų komiteto parengto pranešimo pagrindu Parlamentas 2006 m. rugsėjo 6 d. priėmė nutarimą, patvirtinantį keletą pakeitimų, panašių į dabar pasiūlytuosius. Tada atrodė, kad Komisijos remiamas susitarimas su Taryba yra ranka pasiekiamas, bet derybų nepavyko užbaigti, nes baigėsi pono Soderman įgaliojimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu. − Parėmiau Jäätteenmäki pranešimą dėl ombudsmeno pareigų atlikimo ir ypač sveikinu pakeitimus, susijusius su Institucijos pareiga pateikti ombudsmenui jo darbui būtiną informaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Prisijungiu prie ponios Anneli Jäätteenmäki raginimo peržiūrėti Europos ombudsmeno tarnybinius nuostatus. Pranešime siūlomos priemonės didina ES skaidrumą ir turėtų būti pasveikintos. Balsavau už pranešime pateiktas rekomendacijas.

 
  
  

- Pranešimas: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už pono Adamou asmenine iniciatyva parengtą pranešimą, sveikinantį Komisijos komunikatą „Organų donorystė ir transplantacija: politiniai veiksmai ES lygiu“ bei siūlantį integruotą metodą, siekiant užtikrinti organų kokybę ir saugą, didinti organų pasiūlą ir kovoti su nelegalia organų prekyba.

Sveikinu įvardytas veiksmų sritis, t. y. kokybės ir saugos gerinimą, organų pasiūlos didinimą bei transplantacijos sistemų efektyvumo ir prieinamumo didinimą, papildant valstybių narių bendradarbiavimo mechanizmą bei priimant Bendrijos teisinį instrumentą, nustatantį organų donorystės, įsigijimo, tikrinimo, išsaugojimo, pervežimo ir paskirstymo visoje ES saugos reikalavimus, taip pat išteklius, kurie reikalingi šiems reikalavimams įvykdyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ir Anna Ibrisagic (PPE-DE), raštu. − (SV) Remiame šį pranešimą, nes tarptautinis bendradarbiavimas, siekiant panaudoti svarbius organus transplantacijai yra teigiamas dalykas. Siekiame sukurti daugiau pridėtinės vertės, kurią gali teikti tolesnis koordinavimas, tačiau nepalaikome vienodinimo.

Todėl nemanome, kad šis pranešimas turėtų būti naudojamas kaip pretekstas įsteigti atskirą ES koordinavimo organą, o norime atkreipti dėmesį į jau egzistuojančias bendradarbiavimo formas, kurios yra paminėtos pranešime.

Taip pat nepritariame pasiūlymui įvesti Europos donoro kortelę. Valstybėms narėms reikia palikti teisę pačioms priimti sprendimus dėl donorystei ir transplantacijai taikomų sutikimo taisyklių, nes šis klausimas daugiausiai paremtas moralinėmis vertybėmis, kurios priklauso nuo regiono ir (arba) kultūros.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), raštu. − (PT) Balsavau už pono Adamou pranešimą dėl organų donorystės ir transplantacijos politinių veiksmų ES lygiu, nes manau, kad visuomenės supratimo apie organų donorystę ir transplantaciją didinimas, donorystės nekomercinio pobūdžio išsaugojimas ir kova su nelegalia organų prekyba visame pasaulyje – tai svarbios priemonės, užtikrinančios donorystės kokybę ir saugumą Europoje.

Didėjant transplantacijai atlikti reikalingų organų poreikiui, augant transplantacijos laukiančių žmonių skaičiui ir atitinkamai daugėjant mirčių dėl atiduodamų organų trūkumo, geriausios transplantacijos praktikos propagavimas ES yra gyvybiškai svarbus, siekiant išsaugoti daugiau gyvybių ir pasiūlyti Europos piliečiams geresnę gyvenimo kokybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. − (PT) Žmogaus organų naudojimas terapijos tikslais, kai nefunkcionuojantis organas pakeičiamas kitu, paimtu iš donoro, sėkmingos operacijos atveju gali daugeliui metų grąžinti visavertį ir sveiką gyvenimą žmonėms, kuriems kitu atveju dažniausiai reikėtų intensyvios priežiūros.

Nors pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus organų panaudojimas transplantacijai ES šalyse nuolat auga, transplantacijos laukiančių žmonių yra daugiau, nei organų, kuriuos galima panaudoti transplantacijai. Oficialūs tyrimai rodo, kad Vakarų Europoje transplantacijos šiuo metu laukia beveik 40 000 žmonių. Laukiant širdies, kepenų ar plaučių transplantacijos, mirtingumas dažniausiai svyruoja nuo 15 iki 30 %.

Siekiant sumažinti riziką pacientui, būtina atlikti donoro patikrinimą. Kaip pažymėta pranešime, labai svarbu patikrinti donorus ir nustatyti ligos perdavimo grėsmės buvimą arba nebuvimą; tam reikia atlikti keletą tyrimų. Tačiau valstybės narės šiuo metu nesutaria dėl šių patikrinimų. Šis pranešimas yra svarbus tuo, kad jis skatina bendradarbiavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), raštu. (FR) Pasinaudodamas šiuo balsavimu, noriu pabrėžti tam tikrose srityse nuolat matomą Europos Sąjungos kalbų ir darbų neatitikimą.

Vienas dalykas yra prašyti valstybes nares kovoti su nelegalia organų prekyba ir apsiginkluoti atbaidančių baudžiamosios teisės priemonių arsenalu, bet ką mums dabar manyti, kai Komisija ir kai kurios iš tų pačių valstybių narių pripažino Kosovą ir jo vadovus, kurių kai kurie asmeniškai užsiima iš šiuo tikslu nužudytų Serbijos belaisvių paimtų organų nelegalia prekyba, jei tikėsime tuo, ką sako buvusios Jugoslavijos tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusioji pirmininkė ponia del Ponte?

Ką mums manyti, kai nė viena valstybė narė nesiėmė taikyti sankcijų Kinijai ir neprotestavo, nors liudytojų ataskaitos ir tyrimai rodo, kad mirties bausmės planuojamos, atsižvelgiant į organų poreikį, kartais užsienio pacientų? Kas bus tiems turtingiems europiečiams, kurie organų trūkumo problemą sprendžia užsiimdami šlykščiu turizmu, skatinančiu šią praktiką?

Pono Adamou pranešime apie šiuos klausimus kalbama gana dviprasmiškai. Šventeiviška viltis viduje, kurtinanti tyla išorėje. Tai jau esame matę, kai būdavo kalbama apie tam tikras valstybes.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), raštu. (FR) Balsavau už šį pranešimą. Organų donorystė gelbėja gyvybes; tai savęs dovanojimas, didžiausio solidarumo veiksmas. Deja, organų nuolat trūksta, kasdien Europoje miršta beveik 10 žmonių, laukiančių transplantacijos.

ES turi padėti susitelkti nacionalinėms transplantacijos organizacijoms. Artimesnis bendradarbiavimas suteiktų garantijų pacientams, atiduodantiems organus arba gaunantiems jų iš už jų valstybės narės ribų. Tai galėtų duoti naudos kai kurių naujų valstybių narių sveikatos priežiūros sistemoms, kurios yra ne tokios turtingos.

Organų trūkumas per dažnai siejamas su nelegalia organų prekyba. Matome besiformuojančias „transplantacijos turizmo“ formas, kurios naudojasi skurdu už ES valstybių sienų. Ši „prekyba“ žmonėmis grasina pakirsti piliečių pasitikėjimą ir dar labiau sumažinti savanorišką organų ir audinių donorystę.

Savanoriškos donorystės principas taip pat yra labai svarbus, nors gyviems donorams turėtų būti atlyginamos organų išėmimo išlaidos.

Galiausiai, turėtume taip pat skatinti biotechnologinius tyrimus, kurie suteiktų mokslininkams priemonių išauginti organus iš esamų audinių, paimtų iš pačių pacientų arba iš kitų audinių donorų.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu. − Balsavau už Adamou pranešimą, kuriame nagrinėjamas visai Europai gyvybiškai svarbus klausimas ir skatinamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas, sprendžiant su organų transplantacija susijusius klausimus. Mano paties šalyje, Škotijoje, donorystės rodikliai yra vieni žemiausių Europos Sąjungoje, todėl Škotijos vyriausybė bendradarbiauja su kitų JK valstybių sveikatos institucijomis, siekdama pagerinti šią padėtį.

Tvirtai tikiu visą ES apimančiu bendradarbiavimu, kuris bus naudingas kiekvienoje valstybėje veikiančioms transplantacijos sistemoms ir skatins taikyti aukščiausius kokybės ir saugos reikalavimų standartus. Šis bendradarbiavimas gali pagerinti transplantacijos paslaugas visoje Europoje, užtikrindamas geresnį priėjimą prie donorų organų nekomerciniu pagrindu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), raštu. – (EL) Sveikiname pranešėjo poziciją dėl organų donorystės ir transplantacijos plėtros ES; kalbu apie bet kuria forma sudaromų donoro ir gavėjo finansinių sandorių draudimą; transplantų komercializavimą; kovą prieš transplantų turizmą į šalis, kur prekiaujama organais, bei pripažinimą, kad organų prekyba yra susijusi su socialine nelygybe.

Transplantaciją reikia plėtoti; ji gelbėja gyvybes ir pakeičia gyvenimo kokybę daugeliui chroniškai sergančiųjų, pavyzdžiui, kepenų ligomis.

Jei ketiname plėtoti transplantaciją, būtina didinti humanitarinį supratimą apie organų donorystę, o tam reikalinga tam tikra socialinė aplinka.

Todėl gerai, kad nagrinėjamasis nutarimas pripažįsta, jog organų prekyba pakerta organų donorystės pagrindus ir neleidžia dažniau atlikti transplantacijų.

Siekiant, kad supratimas apie organų donorystę klestėtų, esamos aplinkybės akivaizdžiai diktuoja, kad ES politika turi būti nesuderinama su sveikatos, gerovės ir žmogaus poreikių komercializacija.

Siekdama padidinti tarptautinių korporacijų pelnus, ši politika milijonus europiečių, net ir mano šalyje, nustumia žemiau skurdo ribos, padaro juos bedarbiais ar per mažai dirbančiais ne visu pajėgumu. Jie priverčiami parduoti viską, ką turi, kad jų mylimiems žmonėms būtų lengviau gyventi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Pritariu Adamos Adamou raginimui ES lygiu imtis politinių veiksmų organų donorystės ir transplantacijos srityje. Pernai JK organų transplantacijos teikiama nauda pasinaudojo 2 400 žmonių, tačiau kasmet 1 000 žmonių miršta, laukdami tinkamo atiduoto organo. Todėl valstybės narės turi imtis priemonių, kad pagerintų savo donorų fondą, dalydamosi geriausia praktika ir didindama supratimą šiuo labai rimtu klausimu, kuris mums iškyla, kalbant apie organų donorystę. Europos vyriausybės ir institucijos taip pat turi daryti daugiau, kad užkirstų kelią gėdingai žmonių organų nelegaliai prekybai. Pranešimas ragina imtis esminių priemonių, atbaidančių nuo transplantų turizmo bei padedančių spręsti šioje srityje iškylančias bendresnio pobūdžio problemas, todėl balsavau už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), raštu. − (FR) Artimiausiais metais organų donorystės srityje Europos Sąjungai iškils trys pagrindiniai iššūkiai.

Pirmiausia, Europos Sąjungoje trūksta organų. Dėl šio trūkumo kas dieną miršta beveik 10 žmonių, laukiančių transplantacijos.

Antra, su organų transplantacija susijusios grėsmės toliau kelia didelį susirūpinimą. Europos piliečiams išlieka reali ligų, pavyzdžiui, ŽIV, kai kurių hepatito atmainų ar net vėžio, perdavimo grėsmė.

Galiausiai, ES valstybės narės turi tinkamai ir koordinuotai spręsti žmonių organų nelegalios prekybos klausimą. Nors šie atvejai Bendrijoje kol kas yra palyginti reti, jie skatina politinį, o svarbiausia – etinį susirūpinimą.

Pono Adamou pranešime pateiktos rekomendacijos – tai žingsnis teisinga kryptimi: dalijimasis geriausia praktika, bendradarbiavimo didinimas, dažnesni organų mainai tarp valstybių narių, viešuomenės sąmoningumo didinimas ir būtinybė išsaugoti organų donorystės savanorišką ir nekomercinį pobūdį.

Jei šiems pasiūlymams bus pritarta, jie ženkliai ir sparčiai padės pagerinti su organų donoryste ir transplantacija susijusias sąlygas.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), raštu. − (SK) Saugi, sėkminga ir pasiekiama organų donorystė ir transplantacija yra gyvybiškai svarbūs klausimai dabartinėje Europoje.

Širdies, inkstų, plaučių ar kepenų transplanto laukia daugiau kaip 60 000 pacientų. Laukiančiųjų transplantacijos mirtingumas dažniausiai svyruoja nuo 15 % iki 30 %.

Šiandien balsavau už mano kolegos Parlamento nario pono Adamou parengtą pranešimą.

Sveikinu iniciatyvą sukurti teisinį pagrindą, kuris nustatytų bendrą metodiką ir kriterijus, vertinant donoro ir organo transplanto tinkamumą. Mano nuomone, valstybių narių sutarimas – tai pagrindinė sąlyga, užtikrinanti viso transplantacijos proceso – nuo įvertinimo prieš atliekant transplantaciją ir tinkamo donoro paieškos, iki laiku atliktos operacijos ir sudėtingo pacientų stebėjimo po operacijos, saugumo ir kokybės didinimą. Esu gydytojas, todėl noriu akcentuoti valstybių narių sveikatos profesionalų artimo bendradarbiavimo bei dalijimosi geriausia praktika ir informacija svarbą.

Organų trūkumo mažinimas – tai rimtas iššūkis Europai. Visiškai pritariu pranešėjo kvietimui sukurti efektyvią Europos sistemą, skirtą identifikuoti asmenis, galinčius po mirties tapti organų donorais. Ši sistema sudarytų galimybę taikyti efektyvius bendravimo ir informacijos metodus ir užtikrintų tikrą priėjimą prie organų, kuriuos atiduoda žmonės, pageidaujantys tapti donorais.

Kitas svarbus žingsnis, didinant donorų prieinamumą, galėtų būti geresnis visuomenės informavimas. Esu įsitikinęs, kad jei diskusijos šia jautria tema vyktų nacionaliniu lygiu, jie padėtų didinti visuomenės sąmoningumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), raštu. (DE) Šimtai tūkstančių Europos žmonių gyvena laukdami savo eilės, laukdami galimybės antrą kartą gimti. Įvedus Europos organų donoro kortelę, sudarius bendrą donorų fondą ir įkūrus transplantacijos karštąją liniją, neabejotinai pagerėtų bendros struktūros ir bendravimas.

Austrija, kaip ir kai kurios kitos valstybės, šiuo atžvilgiu yra pavyzdinė, nes kiekvienas austras, kuris būdamas gyvas neužregistruoja prieštaravimo dėl jo organų panaudojimo, po mirties automatiškai tampa organų donoru. Tos šalys, kur ši praktika dar netaikoma, turės didinti ne tik eilinių žmonių, bet ir sveikatos profesionalų sąmoningumą, nes didžiulio organų trūkumo problema yra artimai susijusi su per mažu sąmoningumo lygiu. Tik išsprendę šią problemą, patobulinę struktūras ir įgyvendinę propagavimo priemones, galėsime padidinti organų donorystės ir transplantacijos apimtis bei sustabdysime neteisėtą organų prekybą.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), raštu. – (FR) Balsavau už pranešimą „Organų donorystė ir transplantacija: politiniai veiksmai ES lygiu“, kurį pateikė ponas Adamou.

Visi žinome, kad organų transplantacija gali išgelbėti gyvybę ir pagerinti daugelio mūsų bendrapiliečių kasdieninį egzistavimą. Tačiau ES šiuo metu kenčia dėl chroniško organų trūkumo: šiandien transplanto laukia 40 000 pacientų; duomenys rodo, kad kas dieną 10 jų miršta.

Siekdami spręsti ši problemą, mes svarstėme tokias priemones, kaip Europos donoro kortelės įvedimas, valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo gerinimas, visuomenės sąmoningumo didinimas, transplantų „karštosios linijos“ įkūrimas ir biotechnologinių tyrimų rėmimas, ieškant galimybių ateityje naudoti ne donorų, o užaugintus organus.

Tačiau siekdami panaikinti šį organų trūkumą, negalime aukoti savo vertybių. Džiaugiuosi, kad šis tekstas reikalauja savanoriškos, nemokamos ir visais galimais atvejais anoniminės donorystės ir kviečia valstybes nares efektyviau kovoti prieš nelegalią organų prekybą ir transplantų turizmą.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), raštu. − (FR) Balandžio 23 d. ratifikuosime pranešimą dėl organų donorystės ir transplantacijos bei priemonių, skirtų didinti organų pasiūlą. Tai nepaprastai svarbus klausimas: dėl organų trūkumo Europoje kasdien miršta 10 žmonių; daugiau kaip 15 000 Europos pacientų įtraukti į laukimo sąrašus; kepenų – dažniausiai persodinamo organo, Belgijoje vidutiniškai tenka laukti daugiau kaip 24 mėnesius. Šią statistiką sunku priimti.

Pritariau iniciatyvai įvesti Europos donoro kortelę. Atsižvelgiant į organų išėmimo skubų pobūdį, būtų labai naudinga, jei identifikavus potencialų donorą, turėtume standartinę Europos donoro kortelę, kurią galėtų perskaityti ir suprasti kiekvienas. Šiai iniciatyvai taip pat pritaria didžioji dauguma Belgijos piliečių, kurių didžioji dalis pritaria organų donorystei. Kartu su „numanomo sutikimo“ sistema ir tinkamu transplantacijos centrų koordinavimu, tai yra paaiškinimas, kodėl mūsų šalis pirmauja sėkmingų transplantacijų srityje.

Apgailestaujame, kad nekeliame sau didesnių tikslų ir nerekomenduojame numanomo sutikimo sistemą pradėti taikyti visoje Europoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), raštu. − (IT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, balsavau už pono Adamou pranešimą „Organų donorystė ir transplantacija: politiniai veiksmai ES lygiu)“ dėl organų donorystės ir transplantacijos terapiniais tikslais, nes šis pranešimas pabrėžia piliečių sveikatos priežiūros reikšmę ES ir pasaulyje.

Manau, kad būtina tęsti tyrimus, siekiant toliau kurti naujas gydymo galimybes bei geresnes transplantacijos technines ir organizacines procedūras, koordinuojant projektus ir programas, įskaitant ir valstybių narių tarpusavio projektus ir programas.

Taip pat manau, kad, siekiant toliau didinti organų donorystės atvejų skaičių, yra labai svarbu propaguoti organų donorystės kultūrą, įgyvendinant supratimo didinimo kampanijas ir primenant piliečiams, kad tikimybė tapti organo gavėju yra keturis kartus didesnė už tikimybę tapti organų donoru.

Galiausiai, noriu pabrėžti, jog yra absoliučiai būtina kovoti su nelegalia organų prekyba ES viduje ir išorėje, bei pripažinti, kad ši neteisėta veikla visada yra skurdo ir nusivylimo sinonimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. − Jei norime padėti ES piliečiams, kuriems reikia organo transplantacijos, būtinai turime stiprinti visų valstybių narių bendradarbiavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), raštu. − (PL) Pritariau Adamou pranešimui dėl organų donorystės ir transplantacijos, nes manau, kad organų transplantacija – tai didelis žingsnis teikiant žmonėms mokslo sukurtas paslaugas. Daug žmonių gyvena ir džiaugiasi geresne gyvenimo kokybe dėl transplantuoto organo.

Būtina didinti socialinį sąmoningumą, tuo pat metu didinant nesuinteresuotų donorų skaičių. Manau, kad pagrindinis organų trūkumą mažinantis veiksnys – sukurti sistemą, identifikuojančią žmones, kurie po mirties galėtų tapti organų donorais, prieš tai įvykdžius visus valstybių narių nustatytus reikalavimus dėl sutikimo. Socialinis sąmoningumas ir viešoji nuomonė atlieka milžinišką vaidmenį, todėl kitas svarbus veiksnys – užtikrinti nuolatinį švietimą.

 
  
  

- Pranešimas: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už ponios Harkin asmenine iniciatyva parengtą pranešimą dėl savanoriškos veiklos vaidmens, įgyvendinant ekonominę ir socialinę sanglaudą.

Žaviuosi jos puikiu tyrimu, nagrinėjančiu savanorišką veiklą kaip pagrindinę jėgą, kuri ugdo pilietinę visuomenę ir stiprina solidarumą, vienas iš pagrindinių ES vertybių. Šis savanoriškos veiklos viešojoje ir privačioje sferoje naudingumo pripažinimas turi esminės reikšmės jos plėtrai bei pastangoms sukurti ekonominių, socialinių ir aplinkos aspektų pusiausvyrą; kitaip sakant užtikrinti tvarią plėtrą, kuri sudaro Europinio požiūrio pagrindą.

Apgailestauju, kad pranešime nenagrinėjamas savanoriškos veiklos vertės klausimas ir nekalbama apie savanorišką veiklą, kurią galima klasifikuoti kaip apmokamą savanorišką veiklą, nes pranešėja savanorišką veiklą apibūdino kaip neapmokamą. Šis pranešimas – tai svarbus žingsnis Nepelno institucijų (NPI) gyvybiškai svarbaus pripažinimo kryptimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), raštu. (PL) Pone Pirmininke, savanoriško darbo įnašas yra neįkainojamas, kuriant pilietinę visuomenę bei tikrą demokratiją, nes piliečiai įtraukiami į vietinio ir regioninio lygmens veiklą. Šios veiklos plėtros potencialas yra ypač svarbus tose valstybėse, kur aktyvi pilietinė visuomenė kovoja su valdžioje esančio elito persekiojimu. Pritariau ponios Harkin pranešimui, nes sutinku, kad Europos Komisija turėtų skatinti savanoriškos veiklos tarpvalstybinius projektus, kuriuose dalyvauja mūsų artimiausia kaimynė Baltarusija. Tai būtų konkreti parama Baltarusių pastangoms kovoti su Lukašenkos režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Negali būti abejonių, kad tai, ką vadiname „savanoriška veikla“, atlieka labai svarbų socialinį vaidmenį, nes skatina efektyvų solidarumą ir tarpusavio pagalbą ir taip padeda spręsti piliečių problemas ir tenkinti jų poreikius.

Todėl nesutinkame su mintimi, kad „savanoriška veikla“ – tai būdas „daug sutaupyti, teikiant viešąsias paslaugas“. Priešingai – mes manome, kad kuo labiau valstybės tobulins jų piliečiams siūlomas ir garantuotas paslaugas, tuo didesnis bus savanoriškos veiklos vaidmuo.

Kaip minėjau, gyvybiškai svarbu užtikrinti, kad „savanoriška veikla papildytų viešąsias paslaugas, o ne jas pakeistų“. „Savanoriška veikla“ negali būti naudojama kaip pretekstas ar priemonė skatinti valstybės apleisti savo pareigas, ypač socialines, perduodant jų vykdymą pseudo-labdaringoms organizacijoms.

Turėdami omenyje būtent šį foną, mes kovojame dėl būtinybės teikti efektyvią ir pakankamą paramą nepelno organizacijoms, tokioms, kaip kooperacijos judėjimas, vietos organai ir įmonės, gyventojų komitetai bei sporto laisvalaikio, kultūros, jaunimo ir vaikų asociacijos, taip pat daugybei kitų.

Galiausiai, mes nepakankamai įvertiname faktą, kad savanoriškoje veikloje dalyvaujantiems žmonėms taip pat reikia laisvalaikio, todėl būtina vengti per didelio išnaudojimo, nustatant per ilgą darbo laiką, mažus atlyginimus ar neužtikrinant saugios aplinkos.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), raštu. (PL) Demokratinė sistema negali efektyviai funkcionuoti be pilietinės visuomenės. Nuoširdžiai sveikinu visas iniciatyvas, stiprinančias socialinius saitus ir pilietinę demokratiją, ir neabejoju, kad savanoriškas darbas yra viena iš tokių iniciatyvų.

Taip pat suprantu, kad dalyvavimas ir darbas kitų žmonių labui sukurią papildomą efektą, formuojantį teigiamą požiūrį į gyvenimą. Savanoriškos veiklos sektoriaus įnašas yra neįkainojamas, propaguojant tarpkultūrinį dialogą ir socialinę integraciją, atkuriant socialinį pasitikėjimą ir reintegruojant tuos žmones, kurie anksčiau buvo išstumti iš visuomenės.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į vieną savanoriško darbo aspektą, kuris, mano nuomone, yra labai svarbus ekonominiu požiūriu. Savanoriška veikla yra puiki galimybė įgyti naujų gebėjimų ir įgūdžių, todėl gerina žmogaus galimybes darbo rinkoje bei sudaro prielaidas sklandžiai pereiti nuo studijų prie profesinės veiklos, o tai ypač vertingas dalykas jaunimui. Be to, kaip pažymi pranešimo autorė, savanoriškas darbas atlieka svarbų vaidmenį, kuriant bendrąjį vidaus produktą, kurio nederėtų pamiršti.

Tikiuosi, kad pranešime pateikti pasiūlymai įtikins Europos Komisiją ir valstybes nares siūlyti tolesnių sprendimų, padedančių propaguoti savanoriškos veikslo sektorių ir stiprinti jį stiprinti jo institucinius aspektus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu. − Balsavau už Harkin pranešimą, nes pripažįstu savanoriškos veiklos sektoriais milžinišką indėlį, skatinant socialinę ir ekonominę sanglaudą. Pranešimas atvirai ragina valstybių narių nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens valdžios institucijas pripažinti savanoriškos veiklos vertę ir partnerių teisėmis bendradarbiauti su savanoriškomis organizacijomis. Manau, kad šis bendradarbiavimas yra gyvybiškai svarbus, todėl karštai sveikinu mano šalies vyriausybės pastarojo metu veiksmus, skirtus ženkliai padidinti savanoriškos veiklos sektoriui skiriamų išteklių kiekį visoje Škotijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), raštu. − (RO) Balsavau už nutarimą dėl savanoriškos veiklos indėlio, gerinant Europos socialinę sanglaudą, bet norėčiau pateikti tam tikrų finansinio – biudžetinio pobūdžio patikslinimų.

Veiklaus jaunimo programoje Europos Sąjunga įvedė Europos savanoriškąją tarnybą. Ji suteikia jauniems žmonėms galimybę dalyvauti įvairių profesijų mokymuose arba dirbti nevyriausybinėse organizacijose kitoje valstybėje narėje. Šios tarnybos operatoriai yra kiekvienoje valstybėse narėje Europos Komisijos akredituotos įmonės ir NVO.

Tačiau iškilo problema dėl Europos savanoriškosios tarnybos biudžeto. Vieneriems metams skiriama suma nesiekia 42 milijonų aurų; šiomis lėšomis turi būti apmokamos tūkstančių Europos savanorių kelionės bei būtiniausios su jų darbu susijusios išlaidos. Jaunimo susidomėjimas yra labai didelis ir yra daug organizacijų, kurios nori įgyvendinti šią programą. Vien Rumunijoje, kuri yra nauja valstybė narė, veikia daugiau kaip 60 organizacijų, akredituotų vykdyti savanorių mainus; pateikta daugiau kaip 5 000 paraiškų dalyvauti šiuose mokymuose.

Nors ši programa yra labai patraukli, Europos savanoriškoji tarnyba, deja, toliau yra nepakankamai finansuojama.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), raštu. − (PT) Balsavau už šį pranešimą, kuris akcentuoja savanoriškos veiklos vaidmenį, gerinant ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje. Savanoriškoje veikloje dalyvauja daugiau kaip 100 milijonų Europos piliečių, jį ekonominis įnašas vidutiniškai sudaro 5 % BVP. Savanoriška veikla skatina piliečius prisidėti prie vietinės plėtros ir atlieka svarbų vaidmenį, formuojant įgūdžius ir gerinant savanorių įsidarbinimo galimybes, suteikia jiems galimybę įgyti daug įvairių įgūdžių ir įvairių sričių kompetencijos.

Remiu šį pranešimą, kuris pabrėžią, kad valstybės narės bei regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų pripažinti savanoriškos veiklos vertingą vaidmenį, didinant socialinę ir ekonominę sanglaudą, bei sukurti savanorišką veiklą skatinančių strategijų. Komisija turėtų pasistengti nustatyti visų Bendrijos lėšų sistemą, pagal kurią savanoriška veikla galėtų būti pripažįstama kaip įnašas į bendrai finansuojamus projektus.

Komisija, valstybės narės bei regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų skatinti savanorišką veiklą, organizuodama švietimą visais lygiais, kad ši veikla būtų vertinama kaip įprastas įnašas į bendruomenės gyvenimą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Sveikinu ponios Marian Harkin pranešimą apie savanoriškos veiklos vaidmenį, gerinant socialinę ir ekonominę sanglaudą. Savanoriškos veiklos įnašas teikia neįkainojamą naudą visuomenei. Net 100 milijonų piliečių 27 valstybėse narėse jau dalyvauja savanoriškoje veikloje; tai padrąsinantis skaičius, kurį reikia didinti. Balsavau už pranešėjos rekomendacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), raštu. (DE) Savanorių padėjėjų neapmokamas darbas yra gyvybiškai svarbus visuomenės gerovei. Be neapmokamų, atlygio negaunančių darbininkų pagalbos būtų neįmanoma susitvarkyti su tokiomis nelaimėmis, kaip, pavyzdžiui, potvyniai ar dideli gaisrai. Turime suvokti, kad nesavanoriško darbo daug dalykų paprasčiausiai nefunkcionuotų, o valstybė negalėtų jų finansuoti.

Daugelyje savanorių organizacijų aktyvių narių skaičius nuolat mažėja. Tai lemia tokios priežastys, kaip trumpesnis bendruomeninės tarnybos laikotarpis vietoje karinės tarnybos, šeimų persikraustymas į kitą vietą bei spaudimas darbe ar mokykloje. Pavyzdžiui, dėl personalo stygiaus savanoriškosios ugniagesių tarnybos nariams draudžiama palikti darbo vietas, nepaisant to, kad valstybė kompensuoja darbdaviui jo darbo užmokesčio išlaidas. Įmonėms būtina pasiųsti stiprų signalą, kad savanoriškas darbas joms taip pat teikia naudos; kad pasiektume savo tikslus, turime lyginti geriausios praktikos pavyzdžius, siekdami nustatyti, kaip toliau didinti savanoriškos veiklos patrauklumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), raštu. − (SK) Savanoriškas darbas Europos Sąjungoje nesulaukia pelnytos paramos ir dėmesio. Štai kodėl balsavau už pranešėjos, ponios Marian Harkin, parengtą pranešimą apie savanoriškos veiklos vaidmenį, gerinant ekonominę ir socialinę sanglaudą. Pritariu pranešėjai, kad Europos institucijos turi nustatyti lanksčią ir nebiurokratinę paramos sistemą.

Savanoriško darbo negalima tinkamai neįvertinti, nes jis yra svarbi sudėtinė Europos demokratinio gyvenimo dalis; šioje veikloje dalyvauja daugiau kaip 100 milijonų skirtingo amžiaus, tikėjimo ir tautybės europiečių. Tai rodo milžinišką individų ryžtą bei stiprina piliečių ir ES saitus.

Vakarų Europos šalyse ir JAV savanoriška veikla turi senas tradicijas. Pokomunistinėse valstybėse priešingai – nevyriausybinės ir nepelno organizacijos šią veiklą pradėjo plėtoti tik atkūrus demokratiją. Skautų judėjimo pasaulinės organizacijos veikla totalitarinio režimo metais buvo apskritai uždrausta. Šiuo metu jos veikla pritraukia vis daugiau entuziastų: organizacijos gretas papildo skirtingo amžiaus žmonės įvairiose ES vietose. Šiandien sunku įsivaizduoti renginį, kuriame nedalyvauja bažnyčia ar labdaros organizacijos, arba Raudonasis kryžius. Savanoriai taip pat padeda aktyvinti ir mobilizuoti piliečius nepalankioje padėtyje buvusiose bendruomenėse, pavyzdžiui, Europos savanorių centras ir Europos jaunimo forumas įgyvendina pilietinės visuomenės principus, propaguodamas plėtrą ir siekdamas atgaivinti ir puoselėti tradicijas, regionų originalumą ir įvairovę.

Mano nuomone, savanoriai – tai atsinaujinančios energijos forma, todėl pritariu pranešėjos rekomendacijai paskelbti 2011-uosius Europos savanoriškos veiklos metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. − (PT) Galiu patvirtinti savanoriškos veikos socialinę vertę ir remiu jos plėtrą bei vertės pripažinimą mūsų visuomenėse. Noriu aiškiai pasakyti, kad statistiniai duomenys, apibrėžimai ir jų taikymas vis dar negali aiškiai parodyti savanoriškos veiklos tikrosios reikšmės.

Pranešime pateikti paaiškinimai man atrodo svarbūs, o priemonės, kurias siūloma naudoti, siekiant atkreipti dėmesį į esamus duomenis apie šios rūšies veiklą, yra būtinos, nes tai veikla, už kurią nemokamas atlygis, todėl ją reikia aiškiai atskirti nuo nevyriausybinių organizacijų veiklos. Šių savanoriškų paslaugų kuriama pridedamoji vertė yra labai svarbi mūsų visuomenėms, todėl yra teisinga ją pripažinti ir išryškinti. Tačiau neturėtume piktnaudžiauti jos altruistine prigimtimi ir naudoti ją vietoje pastangų, kurias turi skirti visuomenė, atsakingos valdžios institucijos ar privatus sektorius, siekiant padidinti Bendrijos lygiu siūlomas galimybes.

Sukurta daug įvairių Bendrijos fondų, skirtų skatinti Europos ekonomiką, puoselėti socialinę-ekonominę sanglaudą bei Europos visuomenių augimą ir tvarią plėtrą. Savanoriška veikla – tai premija, kurią mes, piliečiai, siūlome kitiems. Turėtume ją skatinti ir pripažinti, bet neturime teisės manyti, kad tai priedas, kuriuo galime piktnaudžiauti ar naudoti kaip pretekstą mažiau stengtis, nuolat užtikrinant ir kuriant geresnę gyvenimo kokybę Europos visuomenėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. − Europos Sąjungoje reikalingas platesnis savanoriškos veiklos pripažinimas. Harkin pranešimas pateikia būdų, kaip Komisija ir valstybės narės gali padėti savanoriškos veiklos plėtrai. Tikiuosi, kad Komisija pritars pasiūlymui 2011-uosius paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais. Norėčiau, kad ateinantys, 2009-ieji, metai Škotijoje būtų paskelbti Škotijos savanorių metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), raštu. − (SK) Pirmiausia, egzistuoja nevyriausybinių organizacijų finansavimo Bendrijos fondų lėšomis problema. Mažoms organizacijoms, kurios užsiima labai naudinga veikla vietos ir regioniniu lygmeniu, reikalinga pagalba, pildant paraiškas. Dokumentų, kuriuos reikia užpildyti, pluoštas panašus į Bratislavos telefonų knygą. Biurokratija tapo tokia sudėtinga, kad ji ėmė slopinti savanorių entuziazmą. Turime saugoti Bendrijos programas nuo piktnaudžiavimo, bet atsargumas ir prevencija neturi paversti jas sunkiau prieinamomis piliečiams.

Antra, remdamasi savo asmenine patirtimi kaip Forumo už gyvybę valdybos narė, galiu paliudyti, kad savanoriška veikla skatina socialinę sanglaudą, kurdama žmoniškąjį kapitalą, nepriklausomai nuo savanorių amžiaus. Forume už gyvybę jauni žmonės išmoksta atsakomybės ir dosnumo bei įgyja tarpasmeninių santykių formavimo patirties. Žmogiškas kapitalas – tai savanoriškos veiklos didžiausias įnašas į socialinės sanglaudos didinimą. Todėl prašoma, kad valstybės narės ir regionai taikytų šią nepralenkiamą investicijų į mūsų ateitį formą.

Trečia, savanoriška veikla turi sulaukti pelnyto pripažinimo. Vyrai ir moterys, aukojantys savo laiką savanoriškai veiklai, tuo pat metu siekdami prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir tarpregioninio solidarumo šeimose ir visuomenėje reikšmės, turi sulaukti oficialaus pripažinimo. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete esu šią problemą nagrinėjančio pranešimo pranešėja, tai reiškia kad rudenį galėsime tęsti šiuos debatus.

 
  
  

- Pranešimas: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Turint omenyje, kas EIB yra valstybinė institucija, valdanti dideles finansines sumas, jis turėtų pateikti išsamią informaciją apie finansuojamus projektus ir veiksmus. Šiuo metu EIB pateikia šiek tiek bendros informacijos apie finansuotus projektus, įskaitant informacijos apie šalį – lėšų gavėją. Neatsižvelgiant į tai, šios informacijos nepakanka. Todėl apgailestaujame, kad buvo atmestas mūsų grupės pateiktas pakeitimas, prašantis, kad EIB savo siekį užtikrinti skaidrumą EIB taip pat įgyvendintų, atskleisdamas informaciją apie pasaulinių paskolų, suteiktų tarpininkaujant finansiniams tarpininkams, finansinius naudos gavėjus.

Be to, greta kitų svarbių aspektų, mes taip pat nesutinkame su tuo, kad EIB turi tikslą užbaigti bendros rinkos formavimą, finansuodamas infrastruktūros projektus, skirtus liberalizuoti rinkas, pavyzdžiui, energetikos, arba kad turi būti akcentuojamas „valstybinės - privačios“ partnerystės projektų finansavimas, laikantis politikos naudoti valstybinius fondus stambiam privačiam kapitalui finansuoti.

Priešingai – savo finansinius išteklius EIB turėtų naudoti kaip įrankį efektyviai siekti „ekonominės ir socialinės sanglaudos“, remdamas veiklas, skirtas mažinti regioninius skirtumus, remti tikrą konvergenciją bei skatinti plėtrą ir sanglaudą, ypač silpniausiai ekonomiškai išsivysčiusiuose ES regionuose, taip pat siekti įgyvendinti efektyvaus bendradarbiavimo politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), raštu. – (EL) EIB raginamas aktyviau teikti paramą privataus kapitalo finansavimui, stiprinti konkurenciją, remti energetikos, transporto ir planavimo infrastruktūros privatizavimą, finansuoti stambius projektus, įgyvendinamus kartu su privačiais subjektais. Ši infrastruktūra yra naudinga kapitalui, ji apima tuo pat metu atliekamą privatizaciją, o tai tolygu spekuliacijai. EIB orientuojasi į konkurencijos taisykles ir laisvą rinką; vietoje to, kad tenkintų žmonių poreikius, jis siekia naujų pelnų.

Monopolijos sekina Bendriją ir nacionalinį finansavimą, naudojasi infrastruktūra, gauna stambių projektų teikiamą naudą bei naudojasi ištekliais, kuriuos jiems teikia EIB. Taigi, monopolijos sumažina ir taip menką privataus kapitalo dalį, kurią jos naudoja įgyvendindamos visuomenei žalingus projektus.

Mokesčių pajamos bei nuomininkams, pensininkams, ūkininkams ir visai darbininkų klasei skirtos išmokos ir subsidijos buvo nukreiptos monopolijoms finansuoti.

Aplinką naikinantys vėjo generatoriai, tokie, kaip įrengtieji Egėjo salose, smarkiai išaugę mokesčiai už važiavimą svarbiausiais valstybiniais keliais, privataus ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimas, t.t. – visa tai daroma, siekiant gauti pelno, sudarant sutartis su individais; žinoma, jiems suteiktos valstybės garantijos. Panašūs projektai, kuriems taip pat netaikoma socialinė kontrolė, įgyvendinami trečiose šalyse, siekiant dar didesnių pelnų verslui, prisidengiant plėtra; savaime suprantama – tikrasis tikslas yra didinti kapitalą.

 
  
  

- Pranešimas: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos Sąjungos 2006 m. bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir pono Jørgensen pranešimą, kuriuo rekomenduojama suteikti Komisijai biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

Pranešime pažymima, kad 80% Bendrijos išlaidų administruoja valstybės narės, taikant „pasidalijamąjį valdymą“, ir kad kiekviena valstybė narė turi būti pajėgi prisiimti atsakomybę už gautų ES lėšų valdymą. Dabar atsiskaitoma pateikiant bendrą nacionalinę valdymo deklaraciją, arba keletą deklaracijų pagal nacionalinę teisę. Būtina, kad Komisija ir valstybės narės nustatytų tvarką, pagal kurią ateityje vyks atsiskaitymas už pasidalijamąjį valdymą, nes liūdna, kad administruojant struktūrinėms priemonėms, vidaus politikai ir išorės veiksmams skirtas išmokas, nekompetentingų organizacijų lygiu vis dar padaroma daug grubių klaidų.

Apgailestauju, kad Komisija nebyliai priima daugumos valstybių narių neatsakingą požiūrį į ES finansinį valdymą. Galiausiai, pritariu Europos nuosavybės institucijos idėjai.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), raštu. (NL) Biudžeto kontrolės komitetas norėtų patvirtinti Komisijos 2006 biudžetinių metų finansinio valdymo ataskaitą. Nepritariu šiam sprendimui, nes manau, kad būtų geriau patvirtinimo rezoliucijos priėmimą atidėti iki rudens.

Europos Komisija bando ištaisyti daugybę klaidų, padarytų administruojant struktūrinius fondus. Europos Parlementas taip pat norėtų pažiūrėti, kaip bus įgyvendinami darbo grupės vardu pateikti veiksmų pasiūlymai. Dar reikės įsitikint, ar šie veiksmai turi norimą poveikį. Juk struktūrinių fondų administravimo klaidų skaičius yra didelis jau daug metų.

Struktūrinių fondų administravimo praktika yra nevaldoma: klaidos atsiranda dėl per didelio skaičiaus gana skirtingų subsidijų gavėjams taikomų taisyklių. Taisyklės yra dalis teisės aktų, kurie galioja iki 2013 m. Šiuo metu problemas reikia spręsti, taikant labiau koncentruotą ir griežtesnę audito priežiūrą. Atidėjęs patvirtinimą, Parlamentas galėtų išsamiau išnagrinėti rezultatus ir toliau didinti spaudimą.

Be to, Parlamentas gali skatinti valstybes nares dėti daugiau pastangų, rengiant nacionalines valdymo deklaracijas, už kurių parengimą atsako už ES lėšų investavimą valstybėje narėje.

Galiausiai, kviečiu ieškoti tinkamo sprendimo padėjėjų padėties klausimu, kad nekiltų problemų dėl jų socialinių įsipareigojimų ir mokesčių mokėjimo.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), raštu. − Audito Rūmai jau tryliktus metus iš eilės negali patvirtinti ES buhalterinės apskaitos ataskaitų. Nors tam tikra pažanga yra, problemai toliau reikia skubaus ir ryžtingo sprendimo. Europarlamento konservatoriai yra pasiryžę toliau spausti Komisiją imtis gilesnių reformų, kurias jau seniai kviečiame įgyvendinti.

Negali būti toleruojamas aplaidumas, sukčiavimas ir nekompetentingas valdymas. Komisijai tenka politinė atsakomybė, todėl mes sieksime griežtai tikrinti biudžeto kontrolės procesą.

Tačiau Komisija ne vienintelė atsakinga už atsiskaitymą. 80 proc. ES pinigų faktiškai išleidžia valstybė narės. Parlamento pranešima dėl Komisijos biudžeto pažymima, jog būtina nacionaliniu lygiu reikia daugiau kontrolės ir koordinavimo.

Valstybės narės turi prisiimti atsakomybę už šių lėšų panaudojimą, patrikdamos nacionalines valdymo deklaracijas. Laimei, šioje srityje daroma pažanga, nors kol kas jos dar nepakanka, kad būtų galima gauti teigiamą Išvadą. Būtent tai yra pagrindinė priežastis, kodėl Konservatoriai vėl balsuos prieš Europos Komisijos ir kitų institucijų 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. (PT) Šalia kitų svarbių aspektų, mes akcentuojame, kad:

- pabrėžtina, kad dar kartą pareikšta abejonių dėl Bendrijos fondų panaudojimo, įgyvendinant ES „išorės veiksmus“. Šios abejonės susijusios su galutiniais gavėjais, faktiškai išleistomis sumomis, finansuotais projektais, faktiniu šių lėšų panaudojimo būdu (galime pridurti: Irake, Afganistane arba Kosove, tai tik keletas pavyzdžių). Keista, kad EP dauguma, kuri dažnai taip ryžtingai reikalauja imtis priemonių, šiuo atveju elgiasi atsargiai. Kokia to priežastis?

- neįvykdyti biudžeto įsipareigojimai, susiję su struktūrine politika ir Sanglaudos fondu, toliau didėja ir sudaro 131,6 milijardus eurų;

- derėtų prisiminti, kad nepanaudojus šių lėšų iki 2008 m. pabaigos, pagal „n+2 taisyklę“ baigsis šios sumos „panaudojimo terminas“;

- taip pat verta akcentuoti, kad Audito Rūmai pažymėjo, jog pagal bendrą žemės ūkio politiką įgyvendinama Vienkartinių išmokų sistema paskatino hektarų skaičiaus ir tiesioginės paramos naudos gavėjų skaičiaus didelį šuolį. Greta kitų paramos gavėjų, Rūmai paminėjo geležinkelių kompanijas, žirgynus/žirgų auginimo klubus, golfo/laisvalaikio klubus, taip pat miestų tarybas, bei konstatavo, jog buvo atvejų, kai parama buvo skiriama žemės savininkams, kurie niekada neplėtojo žemės ūkio veiklos...

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Pritariu pono Jørgensen pranešimui dėl Europos Sąjungos 2006 finansinių metų bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija. Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimas, sprendžiant šiuos klausimus, ypač susijusiuosius su Struktūrinių fondų veiksmų plano įgyvendinimu, yra sveikintinas dalykas. Todėl balsavau už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), raštu. − Esu nepatenkinta, kad Komisija nepateikė labai išsamios ataskaitos apie tai, kur nukeliavo pinigai ir kam jie buvo išleisti, ypač išorės veiksmų srityje. Šiuo metu, kai ES siekia išplėsti jos išorės veiksmų sritis, toks atsainus požiūris į atsiskaitymą yra nepriimtinas.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), raštu. − (PL) 2008 m. balandžio 22 d. surengta svarbi diskusija, susijusi su balsavimu dėl 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

Neatsižvelgiant į tai, kad, vertinant 2006 m. biudžeto įvykdymą, buvo pateikta nemažai kritinių išvadų Parlamentui buvo pateikta teigiama išvada dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

Noriu pakomentuoti keletą svarbių problemų.

Pirmiausia, ES biurokratija yra per gerai išplėtota, todėl turime tinkamai išnagrinėti agentūrų ir kitų panašių institucijų, veikiančių prie Komisijos Generalinių direktoratų, veiklą.

Antra, būtina supaprastinti valstybinių užsakymų pateikimo tvarką ir visą valstybinių užsakymų sistemą, siekiant sudaryti galimybes panaudoti ES lėšas.

Trečia, naudos gavėjai ieško daugiau mažų projektų bei projektų, kurie yra lengviau pasiekiami vidutiniam piliečiui.

Ketvirta, verta pabrėžti pažangą, pasiektą ES fondų panaudojimo bendros žemės ūkio politikos srityje. Tačiau būtina atlikti tyrimą, siekiant išsiaiškinti priežastis, kodėl naujosiose valstybėse narėse toks mažas susidomėjimas ERPF ir ESF sanglaudos fondų lėšomis.

Penkta, kai kurios valstybės narės įvedė nacionalinių kontrolės institucijų tikrinamas pažymas apie ES lėšų valdymą. Šią ES finansinio valdymo formą reikėtų taip pat įvesti kitose Bendrijos valstybėse.

Galiausiai, reikia pabrėžti, kad 2006-ieji yra paskutiniai Berlyno darbotvarkės (2000-2006 m. finansinės perspektyvos) metai, todėl šiais biudžetiniais metais ES lėšų panaudojimo rodikliai turėtų būtų geri.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), raštu. (DE) Balsavau prieš Komisijos ataskaitos pavirtinimą, nes 2006 m. lėšų panaudojimas daugelyje sričių buvo neekonomiškas ir neefektyvus. Visų pirma tai taikoma Struktūrinių fondų lėšoms, kur 2007 m. dagelyje sričių atkleista korupcijos atvejų, bei saugumui stiprinti skirtoms sutartims. Dėl pastarųjų esu raštu pateikusi keletą klausimų, į kurias Komisija nepateikė patenkinamo atsakymo.

 
  
  

- Pranešimas: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , raštu. – (FR) Balsavau už Europos Parlamento Pirmininko ataskaitos apie 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir už pono Pomés Ruiz pranešimą, rekomenduojantį Parlamentui balsuoti už biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Sveikinu idėją, kad padėjėjų tarnybiniai nuostatai įsigaliotų tuo pat metu, kaip ir Parlamentarų tarnybiniai nuostatai.

Dėl priemokos už parlamentarams teikiamą pagalbą: manau, kad reikia išlaikyti europarlamentarų teisę sudaryti sutartis, nes tai yra viena iš jų savarankiškumo sąlygų, bet, įgyvendinant subsidiarumo principą, būtina taikyti nacionalinių valdžios institucijų priežiūrą. Todėl nepritariu bet kurioms priemonėms, apribojančioms Parlamento narių laisvę pasirinkti savo padėjėjus, žinoma, su sąlyga, jei darbas iš tiesų atliekamas ir atitinkamai apmokamas.

Dėl savanoriško pensijų kaupimo fondo, t. y. papildomos pensijos kaupimo plano, kurį bendrai finansuoja Europos Parlamento narys ir darbdavys: sutinku, kad reikia paskelbti naudos gavėjų pavardes, taip pat pritariu pasiūlymui kartu su Parlamento nario tarnybinių nuostatų reforma įgyvendinti šio pensijų kaupimo plano reformą. Taip pat palaikau pasiūlymą įvertinti personalo poreikius, kad būtų galima nuspręsti, kiek reikės pareigūnų, teikiančių pagalbą Europos Parlamento nariams, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), raštu. − (FR) Šiandien balsavimui pateikta apie 30 pranešimų dėl įvairių ES institucijų ir agentūrų veiklos, administruojant Bendrijos finansus; tai rodo, kad biudžeto kontrolė egzistuoja. Be to, tai rodo, kad būtent ši kontrolė padeda išaiškinti nesėkmes, aplaidumą ir struktūrinių fondų bei išorės pagalbos nekompetentingą valdymą, ar bent atskirus jo atvejus. Tačiau šie pranešimai taip pat rodo, kad neatsižvelgiant į nieką, Parlamentas nusprendė patvirtinti Europos finansų administravimo ataskaitas.

Tai nėra kritikos veiksmas; tai politinis šou, skirtas pademonstruoti paramą Briuselio mašinai, kurios dalimi jis pats yra. Tiesa, jam kelia susirūpinimą audito pranešime nurodyti trūkumai dėl priemokos už parlamentaro padėjėjų pagalbą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad Parlamentas, nuolat reikalaujantis, kad visi kiti – Taryba, Komisija, valstybės narės ir agentūros, laikytųsi skaidrumo, pats aiškiai jo nepaiso. Šis pranešimas, galintis smarkiai pakenkti šio Parlamento reputacijai, nėra pateiktas visuomenei; jis net nebuvo pateiktas visiems europarlamentarams. Kad būtų galima panaikinti šiuos rimtus kaltinimus, nepakanka po patvirtinimo taikyti korekcines priemones; dangstant nusižengimus, jie neišnyksta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Europos Parlamento 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą temdo įtarimai, o įtarimų šešėlis krenta ant visų Parlamento narių, nes Parlamentas nusprendė „įslaptinti“ 2006 m. visaus audito ataskaitos išvadą, esą joje kalbama apie pažeidimus, susijusius su priemokų už parlamento padėjėjų pagalbą panaudojimu.

Toks nutarimas meta įtarimų šešėlį ant visų išrinktų Europos Palamento narių, o mums tai nepriimtina. Todėl mūsų parlamentinė grupė pateikė pasiūlymą padaryti pakeitimą, reikalaujantį „vidaus audito ataskaitą nedelsiant pateikti visiems Parlamento nariams ir visuomenei“. Deja, Parlamento dauguma atmetė šį pasiūlymą.

Dėl daugiakalbystės: susirūpinimą kelia tai, kad ES oficialių kalbų naudojimo klausimas vis dažniau vertinamas iš „ekonominio“ taško, kitaip sakant, vertinant jo sąnaudas; taip pat tai, kad periodiškai pateikiama naujų nuostatų, kuriomis siekiama apriboti šių kalbų vartojimą, o tai kelia pavojų įvairių kalbėtojų teisei posėdžiuose ar oficialiuose vizituose, susijusiuose su Europos Parlamento veikla, kalbėti ir girdėti gimtąja kaba.

Mes taip pat apgailestaujame, kad Parlamentas nepatvirtino mūsų Parlamentinės grupės pateikto pakeitimo, raginančio Europos Parlamente naudoti atviro kodo kompiuterių programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), raštu. − (FI) Negalėjau balsuoti už pono Pomés Ruiz pranešimo A6-0091/2008 65 punktą, nes jame nepateiktas tikslesnis giminių sąvokos apibrėžimas. Jei tekste būtų kalbama apie draudimą įdarbinti „šeimos narį“, manau, 65 punkto nuostatas būtų lengviau pagrįsti ir jos būtų priimtinesnės.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), raštu. − (PL) Pranešėjas, ponas Pomés Ruiz, parengė gerą pranešimą.

Džiaugiuosi, kad Europos Parlamento Pirmininkas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros kontekste sutiko laikytis politinio dialogo principo.

Taip pat džiaugiuosi Generalinio Sekretoriaus pateiktu pasiūlymu periodiškai organizuoti susitikimus su Biudžeto kontrolės komiteto nariais, kurių metu bus aptariamas Parlamento biudžeto įgyvendinimas, nors metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra šių susitikimų nenumato.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), raštu. − Balsavau prieš pateiktą rezoliucijos dėl šio pranešimo projektą, nes manau, kad situacija, kai Parlamento nariai balsuoja už draudimą legaliai įdarbinti šeimos narius, o vėliau atsisako atkleisti informaciją apie mokesčių mokėtojų pinigais finansuojamą privatų pensijų kaupimo planą, kuris jiems patiems teikia naudos, yra veidmainystės viršūnė.

Žinoma, tai apima ir klausimą, ar Parlamento nariai grąžina savo įnašus, kurie atskaičiuojami iš Parlamento nariams mokamos išmokos bendroms išlaidoms, nes mes tariamai manome, kad dauguma to nedaro. Geriausiu atveju tai neskaidri praktika, o blogiausiu – akivaizdi veidmainystė.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), raštu. − Labai apgailestauju, bet turiu pasakyti, kad balsavau prieš šį pranešimą. Negalėjau pritarti 10 punkte pateiktai nuorodai į Lisabonos sutartį, kur kalbama apie naują biudžeto formavimo tvarką, kylančią iš Lisabonos sutarties.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. − Liūdna, kad Parlamento nariai nebalsavo už didesnį atvirumą ir vidaus audito ataskaitos išvadų aiškų paskelbimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), raštu. − Visi pakeitimai dėl Europos Parlamento 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuriuos EPLP šiandien parėmė plenarinio posėdžio metu, buvo skirti didinti skaidrumą tais atvejais, kai Parlamentas yra atsakingas už pinigų politikos administravimą.

16 pakeitimas: Biudžeto kontrolės komiteto nariams atskleidus dalį ataskaitoje pateiktos informacijos, EPLP mano, kad šios ataskaitos publikavimas atitinka visuomenės interesus, su sąlyga, jei tai nepakenks atliekamiems tyrimams.

4 pakeitimas: EPLP nuomone šis pakeitimas sustiprina būtinybę imtis veiksmų, siekiant kontroliuoti veiksmus, įgyvendinamus po vidaus auditoriaus ataskaitos pateikimo.

7 pakeitimas: EPLP balsavo už šį pakeitimą, nes Biudžeto kontrolės komitetui svarbu suteikti teisę tikrinti abiejų šių tarnybinių nuostatų sudarymo planus.

11 pakeitimas: EPLP nuomone, savanoriškas pensijų kaupimo fondas iš dalies apmokamas valstybės lėšomis, todėl narių sąrašas turi būti paviešintas.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), raštu. − Balsavau prieš vien todėl, kad nenoriu, jog ES man nurodinėtų, ką galiu ir ko negaliu įdarbinti ar pritraukti.

 
  
  

- Pranešimas: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Tarybos 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Lundgren pranešime pateiktą rekomendaciją Europos Parlamentui patvirtinti Tarybos Generalinio sekretoriaus veiklos ataskaitą. Apgailestauju, kad skirtingai nei kitos institucijos, Taryba nepateikia metinės ataskaitos, remdamasi 1970 m. sudarytu džentelmenišku susitarimu. Tačiau atrodo, kad tokia ataskaita yra labai reikalinga, kad Taryba geriau atsiskaitytų Europos piliečiams už atliktą darbą. Pagal minėtąjį džentelmenišką susitarimą, Taryba įsipareigoja nedaryti Europos Parlemento išlaidų sąmatos pakeitimų. Šis įsipareigojimas yra įpareigojantis tik tol kol išlaidų sąmata neprieštarauja Bendrijos nuostatoms, visų pirmą Pareigūnų tarnybos nuostatams ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygoms, taip pat institucijų buveinės vietai.

Kalbant apie Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) taikymo sritį, aš remiu kvietimą užtikrinti maksimalų skaidrumą, bei garantuoti, kad pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 42 punktą, BUSP veiklos išlaidos negali būti įtraukiamos į Tarybos biudžetą. Neatsižvelgiant į tai, mano nuomone Taryba turėtų turėti savo nuožiūrą naudojama BUSP biudžetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Labai dažnai girdime žodį „skaidrumas“; (kai kurioms) valstybėms narėms šioje srityje keliama daug reikalavimų biudžeto ir ekonominės politikos lygiu.

Neatsižvelgiant į tai, atrodo, kad Taryba, ES viršnacionalinis sprendimų priėmimo organas, kurį sudaro skirtingų valstybių narių vyriausybių atstovai, kurio valdžia dar sustiprės, jei bus patvirtinta „Lisabonos“ sutartis, turi imunitetą tokiems „reikalavimams“, nes nepateikė savo metinės veiklos ataskaitos.

„Daryk, ką sakau, o ne tą, ką darau“... Toks galėtų būti Tarybos darbinis šūkis 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso metu.

Nors šiandien balsavimui pateiktame Europos Parlamento pranešime nematyti griežtesnės linijos, kritikuojančios Tarybos poziciją, jis bent jau kviečią peržiūrėti šį sprendimą bei ragina pateikti daugiau informacijos, ypač apie sumas, panaudojamas pagal Bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP). Jis ragina pateikti išlaidų pobūdžio tikslų apibūdinimą bei atlikti Europos saugumo ir gynybos politikos „misijų“ bei ES specialiųjų atstovų veiksmų ex-post įvertinimą bei pateikti mums ES kišimosi ir militarizacijos politikai panaudotų sumų paaiškinimą.

 
  
  

- Pranešimas: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos Teisingumo Teismo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Lundgren pranešime pateiktą rekomendaciją Europos Parlamentui patvirtinti Teisingumo Teismo registratoriaus ataskaitą.

Labai džiaugiuosi, kad ETT paskelbė elgesio kodeksą, taikomą esamiems ir buvusiems Teisingumo Teismo, Pirmosios instancijos teismo ir Valstybės tarnybos tribunolo nariams, nustatantį įpareigojimą pateikti finansinių interesų deklaraciją, nors gaila, kad ši informacija neskelbiama ETT interneto tinklalapyje.

Pažymiu, kad statybų klausimai (problema, susijusi su nepriklausomo eksperto paskyrimu pagrindinio pastato priestato statybai; Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės ir ETT sudaryta nuomos-pirkimo sutartimi, pateikiančia nuostatų, kurias būtina įtraukti į 2001 m. sudarytą pagrindinę sutartį, bei įteisinančia žemės sklypo, ant kurio stovi kompleksas, pardavimą ETT už simbolinę 1 euro kainą, kai ETT taps pastatų savininku; nepakankamu konkurencijos užtikrinimu) patvirtina būtinybę sukurtu Europinę valdžios instituciją, mūsų institucijų vardu tvarkančią visus pastatų klausimus.

 
  
  

- Pranešimas: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Audito Rūmų 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Lundgren pranešime pateiktą rekomendaciją Europos Parlamentui patvirtinti Audito Rūmų Generalinio sekretoriaus ataskaitą.

Sveikinus juos dėl pranešimų kokybės; šiuos pranešimus teigiamai įvertino išorės įmonė ir vidaus auditorius. Kalbant apie narių finansinių interesų deklaracijas, kaip ir mano kolegos Parlamentarai, noriu pabrėžti, kad pagal EAR elgesio kodeksą, EAR nariai turi pateikti savo finansinių interesų ir kito turto deklaraciją (įskaitant informaciją apie akcijas, konvertuojamas obligacijas ir investuotojo pažymėjimus, taip pat žemę ir nekilnojamąjį turtą, bei informaciją apie jų sutuoktinių profesinę veiklą).

Sutinku su kolegomis dėl reikalavimo, kad ES institucijų pareigūnai turi pateikti finansinių interesų deklaracijas, kurios turi būti pasiekiamos internetu arba per viešą registrą. Tačiau būtina atskirti praturtėjimą, kuris turėtų matuoti sumas, ir interesų konfliktų klausimą, kuris turėtų parodyti tiesiogiai ar netiesiogiai valdomo turto pobūdį ir su tuo susijusius asmeninius santykius.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Šie paaiškinimai dėl balsavimo tik iliustruoja, kad vienas iš Audito Rūmų 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo metu analizuotų aspektų buvo personalo trūkumas, kurio priežastis – ES institucijoms tenkančio darbo apimtis.

Ankstesniais metais jau buvo pažymėta, kad šiems Rūmams trūksta pareigūnų, kad jie galėtų veikti visu pajėgumu ir atlikti jam patikėtas kontrolės funkcijas.

Nors šioje srityje pasiekta tam tikra pažanga, trūkumas iki šiol jaučiamas. Paties Europos Parlamento pranešime pažymima, kad iš dalies tai lemia atotrūkis tarp atlyginimo dydžio ir pragyvenimo išlaidų Liuksemburge, kur įsikūrusi Audito Rūmų buveinė.

Esame tvirtai įsitikinę, kad čia taip pat jaučiamos „kainų stabilumo“, kitaip sakant, darbo užmokesčio dydžio apribojimo, politikos poveikis: daugiau išnaudojimo.

 
  
  

- Pranešimas: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Lundgren pranešime pateiktą rekomendaciją Europos Parlamentui patvirtinti EESRK Generalinio sekretoriaus ataskaitą.

Kaip daugelis Parlamento narių, aš sveikinu EESRK ir Regionų komiteto (RK) 2007 m. gruodį pasirašytą naują Administracinio bendradarbiavimo sutartį 2008 – 2014 m. laikotarpiui, nes suprantu, kad šis bendradarbiavimas bus finansiškai naudingas Europos mokesčių mokėtojams. Kalbant apie kontrolę, savo metinėje veiklos ataskaitoje EESRK išreiškė nuomonę, kad per 2006 m. atliktų ex post patikrinimų skaičius yra nepakankamas. Tačiau atrodo, ši padėtis kiek pagerėjo. Labai svarbu, kad patikrinimai būtų kruopštūs. Turime džiaugtis EESRK asmeniniu patikinimu dėl ex ante ir ex post patikrinimų efektyvumo ir reguliarumo.

Tuo pat metu, kaip ir daugelis Nariu, sveikinu EESRK, įkūrus audito komitetą, kurį sudaro tie EESRK nariai, kurių funkcijos apima Vidaus audito padalinio savarankiškumo tikrinimą bei priemonių, kuriomis reaguojama į audito patikrinimų išvadose pateiktas rekomendacijas, vertinimą.

 
  
  

- Pranešimas: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos regionų komiteto 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Lundgren pranešime pateiktą rekomendaciją Europos Parlamentui patvirtinti Regionų komiteto Generalinio sekretoriaus ataskaitą. Kaip ir daugelis Parlamento narių, aš sveikinu EESRK ir Regionų komiteto (RK) 2007 m. gruodį pasirašytą naują Administracinio bendradarbiavimo sutartį 2008 – 2014 m. laikotarpiui, nes suprantu, kad šis bendradarbiavimas bus finansiškai naudingas Europos mokesčių mokėtojams. Pagal naująją sutartį, pačios svarbiausios sritys (infrastruktūra, IT ir telekomunikacijos, taip pat vertimai, įskaitant dokumentų padengimą) toliau lieka Bendrų paslaugų kompetencija, o dalis paslaugų yra atskirtos (vidaus paslaugos, socialinės ir medicinos paslaugos, biblioteka ir paruošimas spaudai). Džiaugiuosi nemalonaus reikalo, susijusio si RK narių kelionių išlaidomis ir kai kurių pareigūnų darbo užmokesčio pervedimais, baigtimi. Galiausiai, aš taip pat džiaugiuosi išaugusiu finansinių patikrinimų tarnybos savarankiškumu ir jos išteklių padidinimu.

 
  
  

- Pranešimas: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Atsižvelgdamas į pono Lundgren pranešimą, balsavau už Europos ombudsmeno 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kaip ir daugelis Parlamento narių, stebiuosi tuo, kad per 2003 – 2006 m. laikotarpį ombudsmeno įsipareigotieji asignavimai nuolat didėjo – nuo 4 438 653 eurų iki 7 682 538 eurų (+73 %), o etatų skaičius – nuo 31 iki 57 vienetų (+84 %), kai skundų skaičiaus padidėjimas sudarė 57 %, o pradėtų naujų tyrimų skaičius išaugo nuo 253 iki 258 (+2 %). Darbiniame lygmenyje, sveikinu sutarties dėl bendradarbiavimo pagrindų pasirašymą su Parlamentu dėl administravimo paslaugų teikimo, taip pat 2006 m. rugpjūčio 1 d. įvykusį ombudsmeno Generalinio sekretoriaus paskyrimą. Atrodo, kai kuriose srityse reikėtų tobulint kontrolės efektyvumą. Stebiuosi ombudsmeno 2006 m. veiklos ataskaitoje minimais darbuotojų paieškos sunkumais, ypač kalbant apie kvalifikuotus teisininkus, motyvuojant dviem paeiliui ėjusioms plėtros bangoms (2004 ir 2007 m.), personalo kaita bei sunkumais, pritraukiant ir išlaikant kandidatus Strasbūre laikinų sutarčių pagrindu.

 
  
  

- Pranešimas: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojo (EDAP) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Lundgren pranešime pateiktą rekomendaciją Europos Parlamentui suteikti šį patvirtinimą. Kaip ir daugelis Parlamento narių, sveikinu EDAP ir EDAP padėjėjo iniciatyvą paskelbti savo finansinių interesų metines deklaracijas panašia forma, kaip tai daro Europos Parlemento nariai. Labai gerai, kad Komisijos, Parlamento ir Parlamento Generaliniai sekretoriai kartu su EDAP dar trejų metų laikotarpiui pratęsė 2006 m. gruodžio 7 d. pasirašytą administracinio bendradarbiavimo sutartį; pratęsimas įsigalioja 2007 sausio 16 d. Pagaliau, turime pabrėžti, kad ex post išankstinių patikrinimų organizavimo ir EDAP galutinės nuomonės pateikimo procesas padarė didelę pažangą, ir kad EDAP nusprendė įsteigti jo veiklą ir reikalavimus atitinkančią vidaus kontrolės struktūrą.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Europos Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti palydovinių agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus atliktų kiekvienos veikiančios agentūros sukuriamos pridėtinės vertės tyrimą, ir nedvejodama uždarytų tas agentūras, kurių pridėtinės vertės įvertinimas yra neigiamas. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. drausmės valdybą. Stebiuosi, kad Audito Rūmai vėl nustatė aukštą perkėlimų lygį, įgyvendinant Fondo biudžetą (43 % administracinių išlaidų ir 45 % veiklos išlaidų), taip pat Rūmų pateiktomis abejonėmis dėl Fondo atitikties biudžeto metinio pobūdžio taisyklei.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. (FR) Balsavau už Europos mokymo fondo 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. drausmės valdybą. Stebiuosi, kad Audito Rūmai nepaminėjo, jog išvadoje dėl Fondo direktoriaus ataskaitos yra tam tikrų išlygų.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos profesinio mokymo plėtros centro (EPMPC) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Sveikinu sukurtą EPMPC ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo bendradarbiavimo pagrindą, siekiant užtikrinti, kad tyrimams skirtos lėšos būtų naudojamos bendrose srityse.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Stebina, kad 2006 m. Vertimo centro biudžeto perviršis sudarė 16,9 milijonus eurų, o per 2007 m. Centras turėjo grąžinti apie 9,3 milijonus eurų savo klientams. Panašu, kad šis perviršio kaupimas rodo, jog Centro naudojamas vertimų kanos nustatymo metodas nėra pakankamai tikslus.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), raštu. − (SK) Siekdama išlikti, Europa turi išlaikyti daugiakalbystę. 1958 m. priimta pirmoji Europos Bendrijos direktyva susijusi su daugiakalbyste. Sąjunga savo nuožiūra nesinaudoja viena ar keliomis kalbomis, kurių gali nesuprasti didžioji dauguma jos piliečių.

Teisinių, politinių ir administracinių dokumentų vertimai suteikia Sąjungai galimybę vykdyti jos teisinius įsipareigojimus. Daugiakalbystė padeda didinti Sąjungos skaidrumą, teisėtumą ir efektyvumą. Iš daugiakalbystės režimo kylantys apribojimai turi teigiamos įtakos dokumentams, nes jie yra nuoseklesni ir parengiami per nustatytą laiką. Slovakų kalbos (ir visų ją naudojančių žmonių) vardu raginu įgyvendinti priemones, skirtas išspręsti trūkstamų vertėjų etatų ES institucijose įtraukimo į 2009 m. biudžetą problemą.

Prašau Europos Parlamentą nedelsiant išversti ir toliau versti visus šios kadencijos metu paskelbtus teisinius, politinius ir administracinius dokumentus į slovakų kalbą, tai pat į visas kitas Sąjungos oficialias kalbas, kad piliečiai galėtų stebėti visų institucijų politinę veiklą; svarbiausia – išversti parlamentinių diskusijų pažodines ataskaitas. Prašau įtraukti į protokolą, kad aš raštu pateikiu deklaraciją, remiančią daugiakalbystės režimo išsaugojimą, ir kviečiu slovakų vertėjus savo lingvistinėmis žiniomis prisidėti prie Europos daugiakalbystės puoselėjimo.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Susirūpinimą turėtų kelti tai, kad Centras vėl prisiėmė teisinių įsipareigojimų, nors prieš tai nebuvo biudžeto įsipareigojimų, o tai prieštarauja finansinėms taisyklėms. Centras turi imtis būtinų priemonių, įskaitant susijusiųjų su finansų valdymu, kad pagerintų įsipareigojimo ir atsiskaitymo tvarką.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Apskritai, europarlamentarai sveikina stebėsenos centro pastangas pagerinti jo biudžeto įgyvendinimą, nors asignavimų perkėlimo lygis išlieka aukštas. Sveikinu stebėsenos centro siekį atlikti jos 2007 m. veiklos įvertinimą, taip pat faktą, kad numatyta sudaryti 2008 m. ir 2009 m. valdymo planą.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. (FR) Balsavau už Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (buvusio Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Metiniuose pranešimuose ir ataskaitose apie agentūros 2006 m. ir 2007 m. darbo programą pateikta palyginti mažai informacijos apie biudžeto įgyvendinimą, finansinės informacijos, informacijos apie rizikas, agentūros vertinimą ir auditą, todėl agentūra turėtų pagerinti jos teikiamos informacijos kokybę ir paskelbti metinę veiklos ataskaitą savo interneto svetainėje.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. (FR) Balsavau už Europos rekonstrukcijos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Sveikinu agentūros vaidmenį, plėtojant ir stiprinant stabilumą Balkanų regione, taip pat sveikinu ją už gerą CARDS programos valdymą. Agentūra iki galo įvykdė savo įgaliojimus ir dabar gali baigti veiklą; 2008 m. pabaigoje planuojama Serbijai, Kosovui, Juodkalnijai ir Buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai (BJRM) teikiamos paramos valdymą perduoti tose šalyse veikiančioms Komisijos delegacijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Ši agentūra įsteigta po to, kai NATO užpuolė buvusią Jugoslaviją, ir administruoja pagrindines ES „pagalbos“ programas Balkanų šalims.

Jos tikslai yra aiškūs; kaip ir reikėtų tikėtis, jie apima „pagalbą“, įgyvendinant „reformų“ procesą, kurio tikslas – sukurti ES modelį ir ES ambicijas atitinkančias institucijas ir „teisinę valstybę“, kuriant „rinkos“, t. y. kapitalistinę, ekonomiką.

Galbūt NATO ir ES plėtra užsiėmęs EP „yra įsitikinęs, kad tuo metu, kai Komisija perims naujo pasirengimo stojimui skirto instrumento valdymą, (...), jis pagaliau pristatys Tarybai naujus agentūros, kuri, kaip yra nuspręsta, iki 2008 m. baigs savo darbą Balkanuose ir bus pertvarkyta į tikrą Europinę išorės priemonių agentūrą, įgaliojimus“. Toliau aiškinama, kad „šios sėkmingai veikiančios agentūros naujas mandatas – tai pats efektyviausias būdas įgyvendinti naujus išorės veiksmų uždavinius“ (...) „tose srityse, kur negalima įgyvendinti įprastos paramos plėtrai.“

Kitaip sakant, kalbama apie nepriimtiną šios agentūros transformavimą į dar vieną agentūrą, padedančią įgyvendinti ES kišimosi į kitų pasaulio regionų reikalus politiką.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos aplinkos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Stebina Europos aplinkos agentūros pranešimas, kad didelė veiklos išlaidoms skirtų biudžeto asignavimų perkelta į 2007 finansinius metus; galima manyti, kad tai liudija apie nesugebėjimą laikytis biudžeto metinio pobūdžio principo. Kritikos taip pat nusipelno tam tikri agentūros kontrolės sistemos, kuri nėra aiškiai atskirtos tvirtinančiojo pareigūno ir buhalterijos funkcijos, trūkumai.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. (FR) Balsavau už Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Sveikinu agentūrą už jos darbą, skleidžiant darbuotojų saugos ir sveikatos srities metodus ES. Neatsižvelgiant į tai, apgailestauju dėl to, kad jis per mažai bendrauja su valstybių narių valdžios institucijomis, kurių specializacija yra darbuotojų sauga ir sveikata.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos vaistų agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Man nesuprantamas Europos vaistų agentūros susirūpinimas, kad naujos jos kompetencijai priskiriamos užduotys yra nepakankamai finansuojamos. Tiesą sakant, atrodo, kad agentūros finansinė padėtis yra klestinti, lėšų panaudojimo rodiklis menkas (mažiau kaip 60 %), o su sukauptomis lėšomis susiję dideli buhalteriniai perviršiai dideli, bet tuo pat metu ji gauna Bendrijos subsidiją ir ima mokesčius iš įmonių už leidimus prekiauti vaistais Bendrijoje (kitaip sakant, per 2006 m. jos pajamos sudarė 119 milijonų eurų, plius 31 milijonų eurų Bendrijos subsidija).

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos maisto saugos tarnybos 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Man atrodo keista, kad tarnyba neišleido visų biudžete numatytų lėšų; atrodo, kad pagrindinė priežastis yra problemos, susijusios su aukštos kvalifikacijos mokslinio personalo paieškomis Parmoje (iki 2006 m. pabaigos buvo užimti tik du trečdaliai iš tarnybos bendro 250 etatų skaičiaus), taip pat ataskaitų nenuoseklumas.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos jūrų saugumo agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Kalbant apie šią agentūrą, apgailestauju, kad asignavimų, skirtų kovos su tarša priemonėms, panaudojimo norma yra per žema (67,7 %), nors Parlamentas tvirtai remia šio pobūdžio priemones biudžeto sudarymo procedūros metu. Galiausia, susirūpinimą taip pat turėtų kelti per didelis biudžeto perkėlimų skaičius; nepatenkinamas personalo darbuotojų planavimas ir neteisingas biudžeto pateikimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Pastaraisiais metais (nuo Nicos sutarties pasirašymo iki dokumento, kuris dabar vadinamas „Lisabonos“ sutarties projektu, parengimo) agentūrų ir kitų Bendrijos organų skaičius smarkiai išaugo. Jų tikslai skiriasi, tačiau pagrindinis tikslas iš esmės panašus – jos yra katalizatorius, skirtas stiprinti ir taip nuolat didėjantį Europos Sąjungos institucijų ir politikos viršnacionalinį pobūdį.

Apskritai, jos steigiamos „koordinuoti“ valstybių narių veiklą arba „teikti pagalbą“ įvairiose srityse, o šių agentūrų ir kitų organų skaičius palaipsniui augo: 2000 m. tvirtinome 8 agentūrų biudžeto įvykdymą, o 2006 šis skaičius viršija 20!

Paminėsiu tik kelis pavyzdžius: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex), Europos geležinkelių agentūra, Europos aplinkos agentūra, Europos rekonstrukcijos agentūra (Balkanai), Europos maisto saugos tarnyba, Europos jūrų saugumo agentūra, Europos aviacijos saugos agentūrą... Tai negalutinis sąrašas.

Kalbant apie šių agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, Audito Rūmai pateikė bendrą pastabą apie jų nesugebėjimą savo veikloje laikytis Finansiniame reglamente, Personalo reglamente bei viešųjų pirkimų taisyklėse (tai tik keletas pavyzdžių) nustatytų reikalavimų.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos aviacijos saugos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Turime peržiūrėti Europos aviacijos saugos agentūros mokesčių struktūrą ir subalansuoti sertifikavimo veiklos išlaidas ir pajamas (pajamos siekia 35 milijonus eurų, o išlaidos – 48 milijonus eurų).

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos geležinkelių agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Kalbant apie Europos geležinkelių agentūros veiką, tenka apgailestaujant pabrėžti ypač didelį lėšų perkėlimo rodiklį (85 % veiklos išlaidų), todėl turime džiaugtis šios agentūros sprendimu įdiegti 24 vidaus kontrolės standartus, kuriuos 2008 metams nustatė Komisija, taip pat jos sprendimu sukurti pirkimų pareigūno etatą, siekiant paspartinti šios funkcijos veiklą ir padaryti ją patikima, taip pat vidaus auditoriaus etatą.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti vykdomojo direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Kalbant apie Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, norėčiau pasakyt, kad nepritariu Europos Parlamento nuomonei atmesti Komisijos pasiūlymą perleisti šios agentūros funkcijas naujai Europos telekomų rinkodaros tarnybai, kurios užduotis nuo 2010 m. būtų užtikrinti, kad nacionaliniai reguliuotojai bendrų vadovavimo principų pagrindu veiktų kaip darni komanda, teikti nuomones bei padėti Komisijai rengti bendros rinkos priemones telekomų sektoriui.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. (FR) Balsavau už Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Kalbant apie FRONTEX, negerai, kad visiška finansinė autonomija šiai agentūrai suteikta tik 2006 m. spalio 1 d., ir kad iki tol administracines išlaidas tvirtino Komisija Briuselyje. Sveikinu agentūrą už jos gerą darbą, nepaisant išteklių trūkumo, ir tikiuosi, kad ateityje jie gerokai išaugs.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Greta kitų svarstytinų klausimų, susijusių su šios agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimu, reikia atkreipti dėmesį į 2006 m. pabaigoje likusias dideles sumas, o ar svarbiau – kad tais pačiais metais buvo patvirtinti du taisomieji biudžetai, siekiant padidinti biudžetą.

Patvirtinus šiuos taisomuosius biudžetus, agentūros biudžetas išaugo iki 19,2 milijonų eurų. Neatsižvelgiant į tai, remiantis agentūros pateiktomis ataskaitomis, 2006 m. pabaigoje jos sąskaitoje buvo 14,3 milijonai eurų!

Pastebėta tam tikrų personalo valdymo pažeidimų, konkrečiai – susijusiųjų su darbuotojų atrankos kriterijais ir procedūromis, kurios prieštaravo ES institucijų pareigūnams taikomų darbuotojų nuostatų bendriems reikalavimams (pabrėžtina, kad ši situacija kartojasi, tvirtinant įvairių Bendrijos agentūrų biudžeto įvykdymą; buvo pateikta kritinių pastabų dėl darbuotojų nuostatų nesilaikymo)

Politinis noras pasiekti pažangos, ES lygiu taikant Bendrijos nuostatas „sienų valdymo“ srityje, ir įsteigti „Frontex“ (kuriam mes, žinoma priešinamės) yra toks didelis, kad suteikti finansiniai ištekliai gerokai viršija turimus pajėgumus. Todėl sakau, kad 2006 m. tai neabejotinai buvo atvejis, kai vežimas buvo statomas prieš arklį...

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), raštu. (DE) Nuo pat ES pradžios kovojome, kad suvaldytume lėšų švaistymą ir netinkamą naudojimą. Jau seniai metas pradėti kovą prieš korupciją aukščiausiame lygyje, pareikalauti grąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas; turime siekti kuo geriau išnaudoti galimybės taupyti lėšas. Pavyzdžiui, Parlamentui galėtų užtekti vienos vietos; ES agentūros galėtų protingiau naudoti skirtas lėšas. Kai kuriuos dalykus leidžiame dubliuoti, pavyzdžiui, Pagrindinių teisių agentūros atveju, o tuo pat metu reikalingos agentūros, pavyzdžiui, „Frontex“ marinamos badu. Negalime leisti, kad tai tęstųsi.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Eurojusto 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti administracijos direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Kalbant apie Eurojustą, mane stebina problemos susijusios su nesugebėjimu taikyti valdžių atskyrimo principą, nustatant įgaliojimus suteikiančio pareigūno ir finansų tikrintojo užduotis; bendradarbiavimas su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) taip pat turi trūkumų.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Policijos koledžo (CEPOL) 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į mano kolegos iš Austrijos pono Hans-Peter Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą. Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos.

Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Atsižvelgiant į koledžo nurodytas priežastis, konkrečiai – kad šiam naujam Bendrijos organui buvo sunku iškart įgyvendinti Finansinio reglamento principus, ir kad dabar kontrolės sistemos jau yra sukurtos, atrodo normalu, kad vėliausiai iki 2008 m. birželio šis organas turėtų įvykdyti visus Finansinio reglamento reikalavimus.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0106/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Komisijos šeštojo, septintojo, aštuntojo ir devintojo Europos plėtros fondų 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Fjellner, kuris perėmė pono Stubb, dabar paskirto Suomijos Vyriausybės ministru, puikiai atliktą darbą, pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti ataskaitą.

Kaip ir daugelis Parlamento narių, apgailestauju, kad EPF biudžetas neįtrauktas į 2007 – 2013 m. finansinę perspektyvą; šis įtraukimas į biudžetą turi tapti prioritetiniu tikslu, kuriant daugiametį finansinį pagrindą po 2013 m. Kol kas būtina supaprastinti EPF valdymo procedūras, ypač sudarant galimybę kiek įmanoma anksčiau uždaryti ankstesnius EPF bei standartizuojant jų finansines taisykles. Kai 2008 m. veiklą pradės dešimtasis EPF, Komisija tuo pat metu turės valdyti tik keturis EPF.

Galiausiai, mane stebina 10,3 milijardų eurų „neįvykdytų įsipareigojimų“ suma, sudaranti 25 % bendro pažadėtų lėšų kiekio; būtina, kad Komisija dar drastiškiau sumažintų šią sumą, ypač pasenusių ir nepanaudojamų įsipareigojimų mažinimo sąskaita.

 
  
  

- Pranešimas: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Balsavau už Europos GNSS priežiūros institucijos 2006 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, atsižvelgdamas į pono Martin pranešime pateiktą rekomendaciją Parlamentui patvirtinti direktoriaus ataskaitą.

Būtina supaprastinti ir racionalizuoti decentralizuotų agentūrų, kurių skaičius yra išaugęs (nuo 8 agentūrų 2000 m. iki 20 agentūrų 2006 m.), o bendras biudžetas šiuo metu sudaro apie 1 milijardą eurų, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tvarką. Pritariu raginimui, kad Komisija kas penkerius metus pateiktų ataskaitą apie kiekvienos agentūros sukuriamą pridėtiną vertę, ir nedvejodama uždarytų agentūrą, jei analizės išvados rodo, kad jos veikla neduoda naudos. Taip pat būtina skubiai tobulinti agentūrų vidaus audito tvarką; pritariu pasiūlymui įsteigti visų agentūrų drausmės priežiūros valdybą. Kalbant apie Europos visuotinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS ) priežiūros instituciją, reikia pabrėžti, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. ši institucija buvo „Galileo“ programos materialaus ir nematerialaus turto savininkė; 100 % programos išlaidų bus finansuojama valstybės lėšomis, todėl jai būtinas ypač kruopštus tikrinimas.

 
Atnaujinta: 2008 m. spalio 21 d.Teisinis pranešimas