Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 24. aprill 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
LISA (Kirjalikud vastused) - KÜSIMUSED NÕUKOGULE (Vastuste eest kannab ainuvastutust Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik)

Küsimus nr 31 , mille on esitanud Zdzisław Kazimierz Chmielewski (H-0236/08 )  
 Teema: Vesinik ja kütuseelemendid
H-0236/08
 

Minu koostöö käigus ekspertidega nõukogu määruse osas, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte, puutusin kokku arvamusega, mida ma pidasin nii üllatavaks, et arvasin, et peaksin sellele nõukogu tähelepanu juhtima. Autoriks on tuntud aatomifüüsika spetsialist. Arvamuses esitleti vesinikku ja kütuseelemente nii entusiastlikul viisil, nagu oleks need justkui imerohi kõikidele energia- ja keskkonnaprobleemidele. Tuleb siiski meeles pidada, et vesinik on vaid energiakandja. Selle tootmiseks peab kasutama teisi energiaallikaid eri tõhusustasemetega, mis võivad sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast ulatuda mõnest protsendist (tavaline elektrolüüs toatemperatuuril) kuni 80%ni (kõrgtemperatuuriline vee lagundamine). Kui kasutataks metaani või maagaasi, peaks neid kas tootma või kusagilt hankima.

Lisaks on nimetatud energiakandja kasutamisel muud keerulised probleemid ladustamine ja transport.

Millised on nõukogu ekspertide seisukohad selles küsimuses?

 
  
 

Käesolevat eesistujariigi vastust, mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv, ei esitatud suuliselt Euroopa Parlamendi osaistungjärgul 2008. aasta aprillis Strasbourgis toimunud nõukogu infotunnis.

Auväärne liige võib olla kindel, et nõukogu on täiesti teadlik nende tehniliste väljakutsete keerukusest, mida peab käsitlema seoses vesiniku ja kütuseelementide laialdase kasutusega Euroopa transpordisüsteemis. Seda peegeldab ka nõukogu määruse (millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte) eelnõu üldine sissejuhatus, milles nõukogu märgib, et kütuseelementide ja vesinikuga seotud tehnoloogiline väljakutse on väga keerukas ja ulatuslik ning tehniline pädevus on väga hajutatud (dok 6935/08, põhjendus 9, lk 4). Seepärast on ekspertide ülesanne uurimis- ja arendustegevuse valdkonnas hinnata kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogilist ja majanduslikku potentsiaali, määratleda teoreetiliselt lubavad tehnoloogilised arengud ning läbi vaadata seotud tehnoloogilised ja majanduslikud väljakutsed, enne kui võetakse vastu otsus nende kasutamise kohta põhjendatud ja mõjuvate teaduslike tõendite alusel. Teadusdokumendid kipuvad vahepeal esitlema võimalikke uue tehnoloogia rakendusi imerohuna. Mõned juhul loetlevad sellised dokumendid vaid kõnealuse tehnoloogia kasutusvõimalusi, mis vajavad täiendavat uurimist. Laiaulatuslike uurimuste järeldused võivad paljastada, et praktikas võivad edukaks kujuneda vaid mõned või mitte ükski potentsiaalsetest paljulubavatest rakendustest. Paraku sellisel viisil teaduslikud edusammud tavaliselt saavutatakse.

 
Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2008Õigusalane teave