Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2184(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0104/2008

Συζήτηση :

PV 23/04/2008 - 13
CRE 23/04/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2008 - 7.7
CRE 24/04/2008 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 24 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Ετήσια στρατηγική πολιτικής της Επιτροπής για το 2009 (RC-B6-0144/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, απείχα σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα επειδή πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει πάρα πολλά να κάνει και δεν χρειάζεται πραγματικά να αναθεωρήσει πού οδεύει πολιτικά ή από άποψη πολιτικής. Θα έπρεπε να μιλάει πολύ περισσότερο για απορρύθμιση, όχι για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με μια κοινή μεταναστευτική πολιτική.

Πολλές μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή που εκπροσωπώ θα ήθελαν να δουν λιγότερη ρύθμιση προερχόμενη από αυτόν τον χώρο. Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι θα επιθυμούσαν καλύτερη εφαρμογή της ρύθμισης που προέρχεται από αυτόν τον χώρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, υπάρχουν πολλοί στην περιφέρειά μου που εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η Επιτροπή δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Επί παραδείγματι, μπορεί η Επιτροπή επί του παρόντος να αρχειοθετεί περιπτώσεις επί παραβάσει κατά διαφόρων κρατών μελών, όσον αφορά τα τυχερά παίγνια, προκειμένου να το αποκρύψει αυτό από το ευρύτερο κοινό για κάποια χρόνια. Αυτό είναι κάτι σχετικά με το οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει τώρα.

 
  
  

- Έκθεση Jutta Haug (A6-0084/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2009 είναι η αυξημένη απασχόληση, η κλιματική αλλαγή και η αειφόρος Ευρώπη. Η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 1997 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Λουξεμβούργου. Αυτό δημιούργησε τη βάση για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Λόγω του προβλήματος της ανεργίας στα κράτη μέλη, όπου 17 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εκτός εργασίας τότε, αυτό το θέμα κατέστη προτεραιότητα. Εννέα χρόνια αργότερα, το 2006, στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, το 64,3% των ανθρώπων εργάσιμης ηλικίας ήταν άνεργοι. Η Δανία είχε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, η Πολωνία το χαμηλότερο. Ένα σύνολο 7,9% των ανθρώπων εργάσιμης ηλικίας ήταν άνεργοι. Συγκριτικά, η ανεργία στις ΗΠΑ ήταν 4,6%. Τον τελευταίο χρόνο, 24 κράτη μέλη κατέγραψαν πτώση της ανεργίας και 3 κατέγραψαν αύξηση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις διαπιστώθηκαν στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Λετονία και η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας στην Εσθονία.

Η έκθεση της κ. Haug δείχνει ακριβώς πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα κράτη μέλη στην πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, σε αυτήν την ψηφοφορία και επίσης στην ψηφοφορία για το πετρέλαιο του Κόλπου, εξαναγκάστηκα και πάλι να απόσχω ή να καταψηφίσω, απλώς επειδή η ψηφοφορία προεξοφλεί ήδη τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Αυτό το θεωρώ πολύ αλαζονικό και ασεβές έναντι των κοινοβουλίων που δεν την έχουν επικυρώσει ακόμη, και ιδίως έναντι των Ιρλανδών που ακόμη διεξάγουν δημοψήφισμα.

Θα ήθελα να καλέσω το Κοινοβούλιο και τους ανθρώπους που συντάσσουν αυτές τις προτάσεις ψηφίσματος να αποφύγουν, στη βιασύνη τους, να θεωρήσουν ως δεδομένη μια συνθήκη η οποία μπορεί να επικυρωθεί ή όχι. Για χάρη της δημοκρατίας, θα πρέπει να συγκρατηθούν.

 
  
  

- Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (RC-B6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω πλήρως το εγκριθέν ψήφισμα που εκπονήθηκε από τον κ. Salafranca Sánchez-Neyra και άλλους. Υπάρχουν αυτοί που περιορίζονται στα λόγια και αυτοί που τα αποδεικνύουν εμπράκτως.

Η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει τη σχέση της με τη Λατινική Αμερική. Θα δρέψουμε τα οφέλη αυτής της σχέσης για τις μελλοντικές γενιές, κάτι που δεν μπορούμε να πούμε για το πρόγραμμα Galileo.

Σε τελική ανάλυση –και όπως επισημαίνει το ψήφισμα– η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής έχει συνολικό πληθυσμό πάνω από ένα δισεκατομμύριο άτομα, που απαρτίζουν το ένα τρίτο των κρατών μελών του ΟΗΕ και αντιστοιχούν σε περισσότερο από ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου.

 
  
  

- Έκθεση Cristiana Muscardini (A6-0104/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ήταν η επίτευξη ελεύθερου και πολυμερούς εμπορίου. Αναγνωρίστηκε ότι μια ανοικτή αγορά βάσει των αρχών της φιλίας και της εντιμότητας αποτελεί το κλειδί για σταθερή οικονομική ανάπτυξη και μείωση της παγκόσμιας φτώχειας.

Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους, ο ΠΟΕ εξακολουθεί να αποτελεί ένα είδος γρίφου. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας στις δραστηριότητές του και στη δημοσιοποίηση ανάρμοστων πληροφοριών. Οι παρούσες μειωμένες ομάδες εργασίας G4 και G6 θεωρούνται συχνά ως συναντήσεις των εκπροσώπων των μεγάλων χωρών που επιβάλλουν ή που επιθυμούν να επιβάλλουν, τη βούλησή τους σε άλλα μέλη.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η έλλειψη τεχνικής και νομικής βοήθειας από τον ΠΟΕ προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που δεν αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την αυξημένη ελευθέρωση της αγοράς.

Χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα ή η Βραζιλία αντιμετωπίζονται ως αναπτυσσόμενες χώρες, με αποτέλεσμα να μπορούν να επωφεληθούν από ευνοϊκότερες συνθήκες και διάφορες υποχρεώσεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα λάθος της πολιτικής του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια δυναμική αυτών των χωρών και των πόρων τους. Οι χώρες επωφελούνται αυτού του γεγονότος και συχνά χρησιμοποιούν ντάμπινγκ τιμών στις εμπορικές τους σχέσεις, γεγονός το οποίο είναι επιβλαβές για τις άλλες χώρες. Θα έπρεπε να υπάρχει σαφέστερη διάκριση των αναπτυσσόμενων χωρών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική ισχύς, η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση του ΑΕγχΠ και η αύξηση των εξαγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι για την ανάγκη μεταρρύθμισης του ΠΟΕ. Η καλύτερη, όμως, μεταρρύθμιση για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου θα αφορούσαν τη στάση των διαπραγματευόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλώ τους συναδέλφους μου να στηρίξουν τη διακομματική παγκόσμια εκστρατεία που ζητεί πραγματικό εμπόριο και της οποίας είμαι συνπρόεδρος με τον Abdi Abdirahim Haithar της Ανατολικο-Αφρικανικής Νομοθετικής Συνέλευσης. Ζητούμε πέντε πράγματα. Ας καταργήσουμε τις γεωργικές επιδοτήσεις· ας καταργήσουμε τους γεωργικούς δασμούς· ας ελευθερώσουμε τους κανόνες προέλευσης· ας δώσουμε περισσότερη έμφαση στη βοήθεια για το εμπόριο, για πράγματα όπως η υποδομή αντί η άμεση δημοσιονομική στήριξη σε διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Και ας παρέχουμε κίνητρα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα προκειμένου να άρουν τους φραγμούς μεταξύ τους ούτως ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο –οι επιχειρηματίες μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο– και ούτως ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

 
  
  

- Έκθεση Anne Ferreira (A6-0040/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, οι Ευρωπαίοι εκτιμούν το φυσικό περιβάλλον. Οι δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι πάνω από 70% των ανθρώπων επιθυμούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να δώσουν την ίδια βαρύτητα στην περιβαλλοντική πολιτική όπως δίνουν στην οικονομία και τα κοινωνικά θέματα.

Η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται. Τα τελευταία 100 χρόνια οι μέσες θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 0,095°C και τον επόμενο αιώνα θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 2° ή ακόμη και 6°C. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το 6,4% των παιδικών θανάτων και ασθενειών στην Ευρώπη προκαλούνται από την περιβαλλοντική ρύπανση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τη μείωση της ρύπανσης, όπως ορίζονται στο Πρωτόκολλο του Κυότο

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Λυπάμαι, αλλά μιλάτε πολύ γρήγορα για τους διερμηνείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) ... μέσω της εισαγωγής κατευθυντήριων γραμμών για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού προγράμματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύω ότι η έκθεση της κ. Ferreira θα ενθαρρύνει περαιτέρω τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - (SV) Θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου όσον αφορά το γεγονός ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να καταψηφίσουμε την πρόταση για προσωπικές κάρτες CO2, άλλως ειπείν τις προσωπικές κάρτες όπου αναμένεται να μετράμε την ατομική συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό είναι απλώς λάθος. Καταφέρεται εναντίον της ανθρώπινης τόλμης και εξέλιξης και αποστέλλει εξαιρετικά παράξενα μηνύματα: μην αναπνέετε, μην ασκείστε, ιδίως μην λαχανιάζετε και προς Θεού, μην πέρδεστε!

Ποιες θα πρέπει να είναι οι κυρώσεις για αυτούς που εκπέμπουν πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα ή συμβάλλουν πάρα πολύ στο φαινόμενο του θερμοκηπίου; Θα πρέπει να τους απαγορεύσουμε να αναπνέουν εντελώς; Όχι, αυτές οι ανόητες ιδέες υπονομεύουν την αξιοπιστία μας και παρεκτρέπουν την έμφαση από τα ορθά, αποτελεσματικά μέτρα, ήτοι την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και άλλες μεθόδους που όντως λειτουργούν.

Με εκπλήσσει το γεγονός ότι δεν έχουν διαμαρτυρηθεί περισσότεροι άνθρωποι για αυτήν την πρόταση και ότι φαίνεται να έχει περάσει απαρατήρητη. Λυπάμαι πολύ εάν αυτή η ομιλία είχε ως αποτέλεσμα την εκπομπή περισσότερου διοξειδίου του άνθρακα από όσο ουσιαστικά δικαιούμαι. Λυπάμαι για αυτό.

 
  
  

- Έκθεση Alexander Radwan (A6-0032/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). - (PL) Υπερψήφισα το ψήφισμα για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης. Τα ΔΠΧΠ διευκολύνουν τη σύγκριση των οικονομικών εκθέσεων εταιρειών που εργάζονται στον ίδιο ή ακόμη και σε διαφορετικούς, τομείς. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ερευνήσει εάν θα υπάρξει κάποιο όφελος, και εάν ναι, τι είδους όφελος, από την εισαγωγή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Ετήσια στρατηγική πολιτικής της Επιτροπής για το 2009 (RC B6-0144/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί συντηρητικοί στηρίζουν την έμφαση που δίνει το ψήφισμα αυτό στη βελτίωση της νομοθεσίας, στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην ανανεωμένη έμφαση στην επίτευξη της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και στην περαιτέρω πρόοδο προς τη στήριξη της ενιαίας αγοράς. Στηρίξαμε επίσης τις αναφορές στις ανεξάρτητες εκτιμήσεις επιπτώσεων σε σχέση με τη νομοθεσία, μια πάγια πολιτική των συντηρητικών βουλευτών του ΕΚ.

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να στηρίξουμε, μεταξύ άλλων, τις αναφορές στην κοινή μεταναστευτική πολιτική ή στην κοινή πολιτική ασύλου, τυχόν προσπάθειες να μειωθεί η ελευθερία των κρατών μελών να ενεργούν στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης» ή τυχόν προσπάθειες για την αμυντική ικανότητα της ΕΕ.

Γι’ αυτούς τους λόγους, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η πρόταση ψηφίσματος περιέχει αρκετές ασάφειες. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης μιας εσωτερικής αγοράς, αλλά η δήλωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λυπάται για την έλλειψη απτής εναρμόνισης σε αυτόν τον τομέα μπορεί να ερμηνευθεί με αρκετούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ότι θα πρέπει να εισαχθούν περισσότερο εναρμονισμένες, λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάτι που δεν στηρίζουμε.

Καθώς η πρόταση απορρίπτει επίσης όλες τις απόπειρες επανακρατικοποίησης της πολιτικής συνοχής και στηρίζει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική και την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για το NATO, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σε μια ΕΕ η οποία χαρακτηρίζεται από την επιδείνωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των εργαζομένων της και του πληθυσμού στο σύνολό του, και στην οποία η συγκέντρωση του πλούτου, οι ανισότητες και η φτώχεια συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι σημαντικό ότι ούτε η Επιτροπή ούτε η πλειοψηφία του παρόντος Κοινοβουλίου θεωρούν τον αγώνα εναντίον αυτής της απαράδεκτης κατάστασης ως μείζονα προτεραιότητα. Επιπροσθέτως, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι ο στόχος των πολιτικών της ΕΕ είναι ακριβώς η προώθηση αυτής της κατάστασης.

Οι εν λόγω προτεραιότητες στοχεύουν στην επέκταση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και επικεντρώνονται σε περισσότερα μέτρα για την προώθηση της συνολικής εφαρμογής της ενιαίας αγοράς (δηλαδή, της ελευθέρωσης των αγορών των υπηρεσιών, των αγαθών και της εργασίας, με την εφαρμογή της ευελισφάλειας) και του διεθνούς εμπορίου, σύμφωνα με την επίσπευση της ομοσπονδιακής και της στρατιωτικής ατζέντας (η οποία περιλαμβάνει αναθεώρηση της στρατηγικής της και της στρατηγικής του ΝΑΤΟ) και βάσει της ανεπικύρωτης (!) Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τέλος, σε ένα έτος κατά το οποίο θα διεξαχθούν εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παροτρυνόμαστε και καλούμαστε να ενισχύσουμε την προπαγάνδα και την αινιγματικότητα των πολιτικών της ΕΕ. Αυτοί που είναι υπέρ του να ακολουθηθεί μια τέτοια γραμμή, απέρριψαν την τροπολογία που υπέβαλε η Ομάδα μας καταγγέλλοντας τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που νομιμοποιούν το ντάμπινγκ των μισθών και περιορίζουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια στρατηγική πολιτικής για το 2009 αναφέρθηκε θετικά σε πολλά θέματα που περιέχονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμιστεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οικονομικής προόδου, της κοινωνικής προόδου και της περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίες είναι όλες σημαντικές για τη δημιουργία βιώσιμων οικονομιών. Ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, επικροτώ ιδιαίτερα τη στήριξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην τόνωση των δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το θέμα της δέουσας εφαρμογής των οδηγιών που έχουν ζωτική σημασία για την εσωτερική αγορά, ιδίως της οδηγίας για τις υπηρεσίες και της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Οι κανονισμοί πρέπει να μεταφερθούν δεόντως στην εθνική νομοθεσία σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να υπάρχουν πραγματικά οφέλη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει καίριο ρόλο μέσω της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και επίσης της στήριξης των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.

Στο ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε τις επιπτώσεις των τελευταίων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Viking, Laval και Rüffert και την ανάγκη περαιτέρω συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπολογίζω στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και σε εποικοδομητικές συζητήσεις με τους εκπροσώπους της.

Συμφωνώ ότι το 2009 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είμαι αισιόδοξη, ωστόσο, ότι αυτό το γεγονός δεν θα παρεμποδίσει την εφαρμογή των βασικών στόχων του έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς (DA) Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να καταψηφίσει την τροπολογία που πρότεινε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία σχετικά με την άνευ όρων κατάργηση του στόχου του 10% βιοκαυσίμων έως το 2020.

Δεν θα προβούμε σε συμβιβασμούς σε σχέση με τη βιωσιμότητα, είτε από κοινωνική είτε περιβαλλοντική άποψη, και συνεπώς επιμένουμε ότι η εκπλήρωση του στόχου του 10% παραμένει μια υποχρέωση και ότι αυτό μπορεί να γίνει με βιώσιμο τρόπο.

Είμαστε προετοιμασμένοι να αναθεωρήσουμε τον στόχο εάν καταστεί προφανές ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η ετήσια στρατηγική πολιτικής είναι το κατάλληλο πλαίσιο για τη λήψη αυτής της απόφασης, μέσω διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς.(RO) Ψήφισα υπέρ των τροπολογιών 1, 2, 3 και 4 που υπέβαλε η Σοσιαλιστική Ομάδα για την πρόταση κοινού ψηφίσματος σχετικά με την ετήσια στρατηγική πολιτικής της Επιτροπής για το 2009. Ζήτησαν από την Επιτροπή να επιλύσει το πολιτικό αδιέξοδο της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, της οδηγίας για τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και της οδηγίας για τη μεταβιβασιμότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αυτές αποτελούν ζωτικές πτυχές της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης. Αυτές οι τροπολογίες ζητούν από την Επιτροπή να συμμορφωθεί προς τη δέσμευσή της να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές διασυνοριακών συλλογικών συμβάσεων που θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να βελτιώσουν αυτές τις προδιαγραφές, ιδίως μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι αυτές οι τροπολογίες δεν απέκτησαν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Συνεπώς, καταψήφισα το απορρέον κείμενο δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνικής Ευρώπης.

 
  
  

- Έκθεση Jutta Haug (A6-0084/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. − (PL) To 2008 είναι το έτος επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2009. Θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες εξουσίες και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Το νεοσυσταθέν Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια εντελώς νέα δημοσιονομική διαδικασία, στην οποία θα υπόκειται ο προϋπολογισμός του 2010. Για αυτόν τον λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει σαφής συμφωνία σχετικά με τις αλλαγές των σχετικών δημοσιονομικών και νομοθετικών μέσων έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα διαφανές πλαίσιο για το 2010. Επιπροσθέτως, πρέπει να εντείνουμε τις προετοιμασίες για μια αναθεώρηση ευρέος φάσματος όλων των πτυχών των ευρωπαϊκών δαπανών, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να υποβάλει μια έκθεση έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει όμως να εξασφαλιστούν τα οικονομικά προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι, δεδομένου του διαθέσιμου περιθωρίου ελιγμών μεταξύ των ανώτατων ορίων που προβλέπονται από τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια, οι ήδη υφιστάμενες προτεραιότητες της Επιτροπής και οι νέες προτεραιότητες που έχει ορίσει δεν μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα στην πράξη χωρίς τις προηγούμενες δοκιμασίες.

Για αυτόν τον λόγο, η αρχική πρόταση για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να δίνει ρεαλιστική εικόνα όλων των απαιτήσεων για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση του Κοινοβουλίου να δαπανούνται όλα τα ποσά που διατίθενται σε πιλοτικά προγράμματα κοινής ωφελείας για τους πολίτες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ας θυμόμαστε ότι, παράλληλα με τη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό του 2009, υπάρχει μία ακόμη συζήτηση για την αναθεώρηση του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως προβλέπεται στη Διοργανική Συμφωνία. Η ακριβής μορφή αυτής της αναθεώρησης δεν έχει καθοριστεί ακόμη, αλλά εκφράζουμε την ανησυχία μας για ορισμένους από τους στόχους που έχουν ήδη ανακοινωθεί για αυτήν.

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση του να θεσπίσει ένα ρεαλιστικό και αυστηρό επίπεδο πληρωμών και ότι το επίπεδο της υποχρέωσής του και των πιστώσεων πληρωμών πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά σε σχέση με την ικανότητα της Κοινότητας να τις απορροφήσει, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι είναι πιθανές περαιτέρω περικοπές στις θέσεις της διαρθρωτικής πολιτικής και της συνοχής, στις οποίες αντιτιθέμεθα. Είμαστε διαφορετικής άποψης και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ενδελεχής ανάλυση της αδυναμίας δαπάνης του πλήρους διατιθέμενου ποσού σε αυτές τις γραμμές του προϋπολογισμού, και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τους εφαρμογή.

Εν τω μεταξύ, η πρόταση επιμένει στην αύξηση των πιστώσεων για εξωτερική δράση, ούτως ώστε να παρασχεθούν πόροι συμβατοί με τις φιλοδοξίες της ΕΕ. Η απόρριψη της προτεινόμενης τροπολογίας μας έχει φωτίσει το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο αίτημα του Συμβουλίου για πρόσθετες ευρωπαϊκές πιστώσεις του προϋπολογισμού σε στρατιωτικές δαπάνες ως τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του 2009 πρέπει να λάβει υπόψη του τις ειδικές περιστάσεις που επηρεάζουν το επόμενο έτος.

Πρώτα από όλα, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της αναμενόμενης έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς και οι ευρωπαϊκές εκλογές και ο σχηματισμός του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποτελέσουν πρόκληση για τη συνέχιση των νομοθετικών και δημοσιονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ. Ταυτόχρονα, φέτος είναι το έτος κατά το οποίο οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 πρόκειται να εφαρμοστούν πλήρως, μετά από δύο χρόνια «αύξησης ταχύτητας», κατά τα οποία σημειώθηκαν καθυστερήσεις στη νομοθεσία και, κατά συνέπεια, καθυστέρηση στην έναρξη των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων.

Η έμφαση που δίνεται στη χρηματοδότηση καινοτόμων πολιτικών, καθώς και στις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική είναι πλήρως κατανοητές. Αυτό δεν μπορεί, ωστόσο, να συμβεί σε βάρος της πολιτικής συνοχής, η οποία είναι άκρως σημαντική επί του παρόντος λόγω των διαφορών στην ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων χωρών και περιφερειών. Το τμήμα 3 της έκθεσης, το οποίο πραγματεύεται την αρχή της αλληλεγγύης, περιγράφει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία καταλλήλως και με διαφάνεια. Αυτό προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του σχεδιαζόμενου προϋπολογισμού για το 2008-2009, που έχει επιπτώσεις στα οικονομικά της ΕΕ μετά το 2013. Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό θέμα δημοσιονομικής πολιτικής για το 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ το περιεχόμενο της έκθεσης του κ. Haug σχετικά με το πλαίσιο και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009 - Προϋπολογισμός 2009: Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή. Η έκθεση προβλέπει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα διευκολύνουν τη μετάβαση από την ισχύουσα στη νέα διαδικασία που προκύπτει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
  

- Ναυάγιο του New Flame (RC-B6-0180/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Παρά το γεγονός ότι θα ψηφίσω υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος, πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα τυπικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο δεν προέκυψε από ανησυχία για το περιβάλλον ή τη ναυτική ασφάλεια, αλλά επειδή οι ισπανοί συντηρητικοί πολιτικοί εξακολουθούν ακόμη απεγνωσμένα να αξιώνουν την επιστροφή του Γιβραλτάρ και να φέρνουν σε αμηχανία την κυβέρνησή τους.

Είναι ένα κείμενο που προσπαθεί να είναι τα πάντα για όλους και πλατειάζει για ασήμαντα πράγματα, αφιερώνει όμως ελάχιστο τμήμα στο σημαντικό θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Στα αγγλικά φαίνεται κακογραμμένο και η παράγραφος 12 δεν έχει νόημα και αποτελεί πρακτικό αδύνατο, λόγος για τον οποίο αυτή η παράγραφος δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη ακόμη και εάν την κατανοείτε.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το πετρέλαιο έχει αφαιρεθεί από το πλοίο, ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και οι αρχές του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας ενήργησαν γρήγορα και ορθά όταν συνέβη η καταστροφή και ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα εξεταστεί το συνολικό θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να διατυπωθούν σε δύο σελίδες πολύ αποτελεσματικότερα από ό,τι στις τέσσερις σελίδες ακατάσχετης φλυαρίας με την οποία είμαστε αντιμέτωποι.

(Η παρέμβαση συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
  

- Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης- Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (RC-B6-0147/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) (EL) Ψήφισα υπέρ της πρότασης κοινού ψηφίσματος σχετικά με τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, επειδή πιστεύω ότι η σύνοδος κορυφής της Λίμα θα παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την εδραίωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο περιφερειών και θα εντείνει τις προσπάθειες προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας έως το 2015, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, της προστασίας και εγγύησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση της φτώχειας.

Συμμερίζομαι την αυξανόμενη πεποίθηση για τη σημασία της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου για τη μετανάστευση, το οποίο θα μας επέτρεπε να αυξήσουμε την κατανόησή μας για τη μετανάστευση μεταξύ της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινή δράση είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των δασών, και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της απερήμωσης και της λειψυδρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, όμως ορισμένα από τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν θέματα που δεν αφορούν το παρόν Κοινοβούλιο, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών και πιθανώς του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών.

Όπως πάντα, κατατέθηκαν άσχετες τροπολογίες από διάφορες Ομάδες για διάφορα σημαντικά θέματα αρχής, όπως το κατά πόσον το MRTA θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, και σχετικά με απόπειρες εφαρμογής μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία.

Αυτά είναι σημαντικά θέματα, αλλά είναι τέτοιας σημασίας που δεν πρέπει να αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά από τους ιθύνοντες των κρατών μελών.

Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά τον προσεκτικό σχεδιασμό του παρόντος ψηφίσματος, είναι δύσκολο να συγκαλυφθεί η υποβόσκουσα επιθυμία μια σφαιρική διπεριφερειακή εταιρική σχέση και η ευρω-λατινοαμερικανική ζώνη σφαιρικής διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης να αποτελέσουν το έμβρυο μιας μελλοντικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων), που θα επιτρέπει στην ΕΕ να προωθήσει τη λατινοαμερικανική ολοκλήρωση καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση και να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες των μειζόνων χρηματοπιστωτικών και οικονομικών ομάδων (βλ. τους στόχους των συμφωνιών σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών και περιφερειών της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό και η Χιλή).

Ορισμένοι από εμάς πιστεύουν ότι η εξαντλητική επανάληψη του ψηφίσματος όσον αφορά το ποιες ευελπιστεί ότι θα γίνουν κοινές αρχές, αξίες και συμφέροντα αποτελεί απλώς μια απόπειρα προώθησης νεοαποικιακών βλέψεων και παρεμβολής από τις δυνάμεις της ΕΕ στη Λατινική Αμερική.

Είμαστε πλήρως αντίθετοι στην πρόθεση της ΕΕ να διευκολύνει την οικειοποίηση από διεθνικές εταιρείες του συσσωρευμένου πλούτου της περιοχής, των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η οποία θα εκμεταλλευτεί τους εργαζομένους, θα προωθήσει την ανεργία, θα καταστρέψει εκατομμύρια μικρών αγροτών, θα καταστρέψει το περιβάλλον, θα παρεμποδίσει την πρόοδο και θα στερήσει τα δικαιώματα και την κυριαρχία των λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι το κείμενο για την αναπαραγωγική υγεία, το οποίο αποτελούσε τμήμα του ψηφίσματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, διαγράφηκε στη συμβιβαστική πρόταση όλων των πολιτικών ομάδων. Το διαγραμμένο κείμενο έχει ως εξής:

«ζητεί δημόσιες πολιτικές που να προσφέρουν υποδομές, εξοπλισμούς και δημόσιες (κοινωφελείς) υπηρεσίες που με τη σειρά τους θα εγγυώνται στις γυναίκες γενική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική διαπαιδαγώγηση, συμπεριλαμβανομένου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της γονιμότητας, και θα στηρίζουν τη μητρότητα και την πατρότητα, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να κάνουν οικογενειακό προγραμματισμό και να προγραμματίζουν και την υπόλοιπη ζωή τους, με όλες τις προϋποθέσεις για μια μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε κλίμα ισότητας ».

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα προϋποθέτει διάλογο που να προωθεί, μεταξύ άλλων, την κοινωνική συνοχή και τη συνεργασία στην καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η ανάγκη για έναν διεξοδικότερο διάλογο σε αυτούς τους τομείς αντικατοπτρίζεται στην ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω αυτήν την ευκαιρία που μας δίνεται από τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής, ούτως ώστε να διεξαγάγουμε μια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στη Λατινική Αμερική και, μάλιστα, σχετικά με τη σχέση που έχει η ΕΕ με αυτό το μέρος του κόσμου.

Θα στηρίξω την κοινή πρόταση ψηφίσματος, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ανεύρεση μιας πολιτικής λύσης στα προβλήματα εντός και περιφερειακά της Κολομβίας, σύμφωνα με τη θέση των Ηνωμένων Εθνών.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες για τις χώρες αυτής της περιοχής, και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τις βοηθήσουμε ενεργά να υπερπηδήσουν τα προβλήματά τους, ιδίως σε σχέση με τα ναρκωτικά και το έγκλημα, και να εδραιώσουμε τις δημοκρατικές αρχές στις κυβερνήσεις και τα θεσμικά τους όργανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί ψήφισαν υπέρ του παρόντος ψηφίσματος σήμερα, αλλά επιθυμούν να καταστεί σαφές ότι η αναφορά για την οποία διατηρούν επιφυλάξεις –καθολική στήριξη του καταστατικού της Ρώμης και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και η αναφορά στον «αγώνα κατά της θανατικής ποινής» στην παράγραφο 11 του ψηφίσματος– πραγματεύεται ένα ζήτημα που είναι θέμα συνείδησης για κάθε συντηρητικό βουλευτή του ΕΚ.

 
  
  

- Βιρμανία (B6-0186/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Η κατάσταση στη Βιρμανία απαιτεί μια ενιαία και σαφή θέση από την ΕΕ. Ευρύτερες και περισσότερο στοχοθετημένες κυρώσεις αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της εν λόγω θέσης και ένα παγκόσμιο εμπάργκο όπλων και η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της Aung San Suu Kyi, θα είναι ευπρόσδεκτα. Εντούτοις, η ΕΕ δεν θα πρέπει να ασκεί πίεση μόνο στη Βιρμανία αλλά και στις χώρες του ASEAN, προκειμένου να λάβουν μέτρα για τον αποκλεισμό της Βιρμανίας από τους ευνοϊκούς κανόνες εμπορίου που παρέχει ο ASEAN.

 
  
  

- Βιοποικιλότητα και βιοασφάλεια (B6-0143/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η μείωση της βιοποικιλότητας αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα και καθίσταται ακόμη περισσότερο ανησυχητική στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Η ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη μείωση της βιοποικιλότητας υπερβαίνει την απλή προστασία των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών. Η μείωση της βιοποικιλότητας καθιστά τα οικοσυστήματα λιγότερο παραγωγικά και λιγότερο αποτελεσματικά στις υπηρεσίες που παρέχουν στους ανθρώπινους πληθυσμούς.

Επί παραδείγματι, τα εδάφη με εξαντλημένη βιοποικιλότητα είναι σε πολύ δυσχερέστερη θέση να ρυθμίσουν τον άνθρακα, επιτείνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ακόμη περισσότερο.

Στηρίζω συνεπώς το παρόν ψήφισμα, με την ελπίδα ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υιοθετεί φιλόδοξη θέση στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει το διεθνές έργο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της βιοασφάλειας. Ο φυσικός κόσμος παρέχει πλούτη που οι άνθρωποι μόλις άρχισαν να ανακαλύπτουν και είναι απαραίτητο αυτός ο θησαυρός μελλοντικών ευκαιριών να παραμείνει και για τις επερχόμενες γενιές. Στηρίζουμε, συνεπώς, το σημερινό ψήφισμα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό το έργο της ΕΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας να επιτρέπει ευελιξία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η νομοθεσία να προσαρμόζονται στις εθνικές διαφορές. Τα κράτη μέλη μας έχουν διάφορα περιβάλλοντα και, συνεπώς, απαιτούν διαφορετικά είδη προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Η έκθεση του Miroslav Ouzký σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της βιοποικιλότητας (COP 9) και την πρόληψη των βιοτεχνολογικών κινδύνων (COP-MOP 4) αμφισβητεί την προστασία της βιοποικιλότητας και τη δίκαιη κατανομή των οφελών που απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω πόρων.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ ιδιαίτερα στο θέμα της βιοποικιλότητας και να υπογραμμίσω ότι οι διάφορες μοντέρνες τεχνικές γενετικής μηχανικής πρέπει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται για ενδογονιδιακούς και όχι για διαγονιδιακούς σκοπούς, προκειμένου να προσομοιώνονται διαδικασίες που είναι όσο το δυνατόν φυσικές.

Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα κατά της βιοπειρατείας προσαρτώντας το σήμα ΕΚ σε ορισμένα από αυτά τα προϊόντα, και συνεπώς να διασφαλιστεί ότι είναι σύμμορφα με τις κοινοτικές οδηγίες που ισχύουν για αυτά.

 
  
  

- Έκθεση Cristiana Muscardini (A6-0104/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Αυτή η έκθεση δεν προτείνει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από τον μετασχηματισμό του ΠΟΕ σε ένα νέο κέντρο παγκόσμιας διακυβέρνησης, με μια γραμματεία με ισχυρότερο ρόλο, προνόμια βάσει του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προσωπικό, δικαίωμα πρωτοβουλίας και ούτω καθεξής), μια κοινοβουλευτική συνέλευση, κλπ., όλα συντονισμένα με άλλους φορείς που επιθυμούν να ελέγχουν τον κόσμο.

Παραδόξως, επιδιώκει να δικαιολογήσει τη συναίνεση, δηλαδή την ομοφωνία, η οποία, παραθέτω, «η οποία εγγυάται, σε αντίθεση με την πλειοψηφία (ή τη στάθμιση των ψήφων), την ισότητα όλων των μελών». Στην πραγματικότητα, αυτή η ισότητα καταπατείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξίσου παραδόξως, ζητεί οι εμπορικές διαπραγματεύσεις και η επίλυση των διαφορών να περιλαμβάνουν σαφώς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ανθρωπιστικούς προβληματισμούς, ενώ οι αιτήσεις ένταξης θα εξετάζονται μόνο από εμπορικής άποψης! Ένα είδος εκ των υστέρων αιτιολόγησης της μαζικής έγκρισης από το παρόν Κοινοβούλιο της ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ, τη στιγμή που διαμαρτύρεται τώρα για κοινωνικό ντάμπινγκ από την εν λόγω χώρα, για να μην θίξουμε τις επανειλημμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά το γεγονός ότι περιέχει διάφορα θετικά σημεία, επί παραδείγματι την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ των ΠΟΕ, ΔΟΕ, ΠΗΕΠ, ΠΑΗΕ, ΠΟΥ και ΔΗΕΕΑ, η έκθεση επιδιώκει να υποβαθμίσει την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, την οποία δεν επικρίνει καθόλου.

Η απαλή προσέγγιση αποσκοπεί μόνο στην εξουδετέρωση των επικρίσεων και τη συγκάλυψη των ρόλων αυτών που, όπως οι Σοσιαλδημοκράτες, προσπαθούν να εξεύρουν έναν τρόπο εξόδου από την κρίση που αντιμετωπίζει το καπιταλιστικό σύστημα.

Επιβεβαιώνει τη στήριξή της, αν και υπό μετριοπαθείς όρους, για την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου, αποκρύπτοντας τις επιπτώσεις της. Η ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου έχει προωθήσει το άνοιγμα των αγορών μεταξύ χωρών με τεράστιες ανισότητες σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, προς ικανοποίηση και όφελος των μεγάλων χρηματοπιστωτικών και οικονομικών ομίλων, δηλαδή την ΕΕ.

Η έκθεση προσπαθεί σκληρά να αποκρύψει την έγκρισή της όσον αφορά την ελευθέρωση του εμπορίου, και τον ρόλο της στην επίθεση που καθοδηγείται από τη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, η οποία ισχυρίζεται ότι θα διασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο των λαών.

Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Αυτό που είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε είναι μια αύξηση των ανισοτήτων στον κόσμο, μια τάση που θα καταστεί μεγαλύτερη εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η αύξηση της τιμής των τροφίμων το δείχνει αυτό.

Καταψήφισα, συνεπώς, την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ την έκθεση του κ. Muscardini «προς τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ». Τομείς όπως το σύστημα εκπροσώπησης, ο μηχανισμός επίλυσης των διαφορών του οργανισμού και η γενική νομιμότητα και διαφάνειά του απαιτούν όλα προσοχή. Στην πραγματικότητα, η ανάλυση που παρέχεται στην έκθεση συνεισφέρει σημαντικά στη συζήτηση σχετικά με αυτά τα θέματα. Επιπροσθέτως, απαιτείται επίσης αυξημένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των αναπτυσσόμενων χωρών και των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και η διαβούλευση μαζί τους σχετικά με αυτήν τη συζήτηση. Αυτές οι απόψεις αντικατοπτρίστηκαν στην ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. (PL) Ο σκοπός για τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δημιουργήθηκε ήταν η επίτευξη ελεύθερων και πολυμερών συναλλαγών. Αναγνωρίστηκε ότι μια ανοικτή αγορά η οποία βασίζεται σε φιλικές και έντιμες συμπεριφορές ήταν το κλειδί για τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας.

Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους, ο ΠΟΕ εξακολουθεί να είναι ένα είδος γρίφου. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας στις δραστηριότητές του και στη δημοσιοποίηση ανάρμοστων πληροφοριών. Οι παρούσες μειωμένες ομάδες εργασίας G4 και G6 θεωρούνται συχνά ως συναντήσεις των εκπροσώπων των μεγάλων χωρών που επιβάλλουν, ή επιθυμούν να επιβάλουν, τις ιδέες τους σε άλλα μέλη.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η έλλειψη τεχνικής και νομικής συνδρομής από τον ΠΟΕ προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που δεν αποκομίζουν κανένα οικονομικό όφελος από την αυξημένη ελευθέρωση της αγοράς.

Χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα ή η Βραζιλία αντιμετωπίζονται ως αναπτυσσόμενες χώρες, με αποτέλεσμα να μπορούν να ωφεληθούν από περισσότερο ευνοϊκούς όρους και διάφορους δεσμούς. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος της πολιτικής του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια δυναμική αυτών των χωρών και των πόρων τους. Οι χώρες επωφελούνται του γεγονότος και συχνά χρησιμοποιούν ντάμπινγκ τιμών στις εμπορικές τους σχέσεις, κάτι που είναι επιζήμιο για τις άλλες χώρες. Θα έπρεπε να υπάρχει σαφέστερη διάκριση των αναπτυσσόμενων χωρών, η οποία να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική ισχύς, η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση του ΑΕγχΠ και η αύξηση των εξαγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Muscardini σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η μεταρρύθμιση του πολυμερούς συστήματος εμπορίου και, ιδίως του έργου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι απαραίτητη εδώ και καιρό, ιδιαίτερα από την άποψη του σημερινού μεγέθους του οργανισμού ο οποίος αριθμεί τώρα 151 μέλη.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επί του παρόντος, χώρες το εμπόριο των οποίων τώρα ευημερεί, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ινδίας, χαίρουν προνομιακής και ευνοϊκής μεταχείρισης, καθώς εξακολουθούν να θεωρούνται «αναπτυσσόμενες» χώρες σε σύγκριση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Συμφωνώ με την υπόδειξη προσδιορισμού ομάδων αναπτυσσόμενων χωρών που θα είναι σαφέστερες, περισσότερο συγκρίσιμες και περισσότερο συνεπείς προς τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες της εν λόγω χώρας.

 
  
  

- Συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (B6-0142/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ένα πραγματικό «εγχειρίδιο» για συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών …

Το κείμενο βρίθει επιπόλαιων αναφορών στη μείωση, την εξάλειψη και την ελευθέρωση μη δασμολογικών φραγμών, σε ανησυχίες σχετικά με την πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλείται από τις κρατικές επιδοτήσεις, στη σημασία της αύξησης της ελευθέρωσης των υπηρεσιών και των επενδύσεων, καθώς και των ανταγωνιστικών προσφορών , και εκφράζει επίσης περισσότερο ή λιγότερο ρητή στήριξη για τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Το ψήφισμα είναι τόσο νεοφιλελεύθερο που παρακίνησε τους Σοσιαλδημοκράτες να προσπαθήσουν να εξωραΐσουν τη συναίνεσή τους με το περιεχόμενό τους, μέσω της παρουσίασης μιας σειράς τροπολογιών που στοχεύουν να το μετριάσουν – ο λεγόμενος καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο.

Για μία ακόμη φορά, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτές οι συνθήκες ελευθέρων συναλλαγών επιχειρούν να σπρώξουν από το παράθυρο ό,τι δεν μπόρεσαν να σπρώξουν από την πόρτα. Θεσπίζοντας αυτόν τον τύπο συμφωνίας με τις περιφέρειες και τις χώρες του κόσμου, η ΕΕ επιχειρεί σταδιακά να προωθήσει την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου συνεχίζοντας παράλληλα τις διαπραγματεύσεις εντός του ΠΟΕ.

Απορρίπτουμε σθεναρά τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ασχέτως του βαθμού μυστηρίου που τους έχει προσδοθεί). Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να οργανωθούν, να ενωθούν και να αγωνιστούν για να τεθεί ένα τέρμα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που είχαν τόσο επιβλαβείς επιπτώσεις στους εργαζομένους και τους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η προφορική ερώτηση του κ. Markov προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου πρέπει να υποστηριχθεί. Μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα πρέπει να περιέχει διατάξεις για εργατικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς τέτοιες διατάξεις, διακυβεύεται ο κοινωνικός ιστός των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Οι εκκλήσεις για ανανέωση της εντολής πρέπει να εισακουστούν εάν η ΕΕ ευελπιστεί να διατηρήσει την αξιοπιστία της όσον αφορά την υπεράσπιση μιας κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Ψήφισα σύμφωνα με τις δεδηλωμένες απόψεις μου σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
  

- Έκθεση Anne Ferreira (A6-0040/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. − (SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ της εν λόγω έκθεσης.

Θεωρούμε ότι πρέπει να καταρτιστούν οικονομικά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που υπάρχουν στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την αρχή της επικουρικότητας.

Ωστόσο, επιλέγουμε να μην υποστηρίξουμε το κείμενο σχετικά με τα ειδικά μέτρα για χαμηλόμισθα νοικοκυριά.

Υπάρχουν απλούστερα και καλύτερα γενικά μέτρα για την αντιστάθμιση των κοινωνικών επιπτώσεων των μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής.

Επιλέγουμε επίσης να καταψηφίσουμε τις τροπολογίες 2 και 3. Αυτές καλύπτουν σημαντικούς τομείς όπως η απόδοση των κινητήρων καύσης και η χρήση των παρασιτοκτόνων.

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι αυτό γίνεται καλύτερα μέσω του συνεχιζόμενου έργου του Κοινοβουλίου για τη μείωση των επιπτώσεων των αυτοκινήτων στο κλίμα και τη ρύθμιση της χρήσης των παρασιτοκτόνων.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών επικροτεί την έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων. Πιστεύουμε ότι περιέχει πολλά καλά και εποικοδομητικά στοιχεία που χρησιμεύουν στην υπογράμμιση της σημασίας των αγορακεντρικών μέσων για την ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Για αυτόν τον λόγο, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης.

Ωστόσο, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι καταψήφισε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 26, το οποίο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, πριν από το τέλος του 2008, νομοθετική πρόταση σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστης κοινής φορολογίας επί του CO2. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας· εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τη φορολογική πολιτική. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ τονίζει επίσης ότι η έννοια είναι ασύμβατη με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής.

Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ τονίζει περαιτέρω ότι, ενώ δεν ζητήθηκε ξεχωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 42 της έκθεσης, η αντίθεσή μας βάσει αυτών των ίδιων αρχών επεκτείνεται στην έννοια ενός πανευρωπαϊκού φόρου επί της κηροζίνης και φόρους επί των εκπομπών NOx.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Υποστηρίζουμε την έκθεση (A6-0040/2008) σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για αγορακεντρικά μέσα και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων, καθώς πραγματεύεται πολλούς από τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος, π.χ. την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Ωστόσο, απορρίπτουμε την ιδέα θέσπισης μιας «κάρτας CO2» για ιδιώτες και ΜΜΕ, στην οποία θα καταγράφεται η κατανάλωση τους σε ενέργεια και το επίπεδο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρώτον, θεωρούμε ότι οι πρακτικές δυσκολίες αποτελούν αυτές καθαυτές ένα εμπόδιο. Θεωρούμε επίσης ότι η πρόταση αντίκειται στο απόρρητο της ιδιωτικής ζωής και την ελευθερία, ιδίως καθώς δεν δίνεται αιτιολογία για τον λόγο για τον οποίο αυτά τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται ή για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν.

Απορρίπτουμε επίσης την πρόταση της επιβολής δασμών επί του CO2. Ελεύθερο εμπόριο σημαίνει ότι οι πόροι της γης χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν αποδοτικότερα. Οι διεθνείς συνθήκες θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της Anne Ferreira σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων, επειδή συμφωνώ ότι η χρήση αυτών των μέσων είναι ζωτικής σημασίας για την επιδίωξη εφικτών και αποτελεσματικών περιβαλλοντικών πολιτικών. Μέτρα τα οποία βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών, όπως η χρήση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία επιτρέπει την κοστολόγηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που προκαλούν περιβαλλοντική ζημία, αποτελούν μια μορφή κρατικής παρέμβασης που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, όπως έδειξε η εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω την έκθεση της Anne Ferreira, επειδή πιστεύω ότι η χρήση αγορακεντρικών μέσων όπως η φορολογία, οι επιδοτήσεις και η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, για σκοπούς περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελεί σημαντικό μέσο, αν και όχι το μόνο μέσο, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Παρόλο που συμφωνώ εν γένει με την εν λόγω έκθεση, πιστεύω ότι θα ήταν πρόωρο να θεσπιστεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός φόρος επί του CO2, επειδή θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί παράλληλα με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, δεν συμφωνώ ότι οι υφιστάμενοι κοινοτικοί κανόνες περί περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να αντικατασταθούν από αγορακεντρικά μέσα τα οποία, λόγω ακριβώς του χαρακτήρα τους, δεν παρέχουν εναλλακτική λύση αντί της ρύθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Τα περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η διασυνοριακή περιβαλλοντική ρύπανση στην Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο εθνικού κράτους. Αυτό δίνει στην ΕΕ έναν προφανή ρόλο σε τέτοιους τομείς.

Είναι, ωστόσο, πολύ ανησυχητικό ότι η έκθεση χρησιμοποιεί αναίσχυντα θέματα για το κλίμα ως επιχειρήματα για την αύξηση της πολιτικής εξουσίας της ΕΕ και των άνοιγμα των θυρών στη γραφειοκρατία και τον προστατευτισμό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, και όλα είναι εσφαλμένα. Η έκθεση ζητεί κοινή φορολογία, επανεξέταση της έννοιας του ελεύθερου ανταγωνισμού και εισαγωγή των αποκαλούμενων τελωνειακών φορολογικών ρυθμίσεων, άλλως ειπείν των δασμών.

Πρέπει να επιτραπεί στα ίδια τα κράτη μέλη να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την περιβαλλοντική πολιτική. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ χωρών και εταιρειών για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων σε περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να ανθήσει η δημιουργικότητα, και όχι υποβάλλοντας την ύπαρξή μας στον έλεγχο της γραφειοκρατίας.

Συνεπώς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω έκθεση συνεχίζει μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεσπίζει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημιουργία αγορακεντρικών μέσων για περιβαλλοντικούς και συναφείς σκοπούς, μια προοπτική την οποία αντιμετωπίζουμε με τις σοβαρότερες επιφυλάξεις και ανησυχίες.

Στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης αγορακεντρικών μέσων και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος της οποίας, σε τελική ανάλυση, θα βαρύνει τους καταναλωτές, γενικά οικογένειες που ήδη πληρώνουν τους περισσότερους περιβαλλοντικούς φόρους.

Η έκθεση αναφέρεται στην πληρωμή των φόρων επί της κατανάλωσης νερού που περιλαμβάνουν το κόστος χρήσης των υδάτινων πόρων και το περιβαλλοντικό κόστος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ήδη στήριξη για την αντικατάσταση του φόρου εισοδήματος από φόρους που βασίζονται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε επιμέρους χώρες και ότι ορισμένοι το βλέπουν επίσης αυτό ως έναν μελλοντικό ευρωπαϊκό φόρο.

Επιπλέον των μέτρων στον τομέα της φορολογίας, εισάγει επίσης ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής CO2 το οποίο διέπεται από τα μείζονα οικονομικά συμφέροντα και θα προωθήσει την οικονομική κερδοσκοπία.

Συνεπώς, ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος του ΕΚ στηρίζουν αγορακεντρικά μέσα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Επικροτούμε θερμά την Πράσινη Βίβλο και την έκθεση. Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός τομέων όπου διατηρούμε επιφυλάξεις. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- την παράγραφο 47: ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας. Κατανοούμε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας στο μέλλον και θα διατηρήσουμε τη θέση μας έως τότε.

- την παράγραφο 50: οδηγία για την ενεργειακή φορολογία. Ορισμένες παρεκκλίσεις όσον αφορά τους φόρους επί των ορυκτών καυσίμων για οικιακή κατανάλωση έχουν στόχους κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να τηρούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. − (SV) Ως σουηδός Φιλελεύθερος έχω μια ουσιαστικά σκεπτικιστική προσέγγιση έναντι των κοινών ευρωπαϊκών φόρων. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς φόρους. Εντούτοις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τον καθορισμό του συνδυασμού των μέσων που θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Πιστεύω ακράδαντα στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής και δεν είμαι καταρχήν κατά ενός φόρου επί του διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά η μεταξύ τους στάθμιση και, καθώς οι προτάσεις αντιπαραβλήθηκαν, θεωρώ σκόπιμο να πάρω θέση.

Η έκθεση της κ. Ferreira ήταν ένας ανάμικτος σάκος. Το μεγαλύτερο μέρος της ήταν θετικό, εντούτοις, και συνεπώς δεν χρειάστηκε να σκεφτώ για πολύ πριν ψηφίσω υπέρ, παρόλο που δεν ήταν τα πάντα ικανοποιητικά. Η παράγραφος 66, η οποία δεν επελέγη για ξεχωριστή ψηφοφορία, αφορούσε, επί παραδείγματι την εισαγωγή μιας «κάρτας CO2» για ιδιώτες και ΜΜΕ. Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικές αφορούν την επιθυμία για κάτι. Εντούτοις, στην ιδανική περίπτωση θα έπρεπε στην πραγματικότητα να είναι και εφικτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Καταψηφίζω την παρούσα έκθεση επειδή τα προτεινόμενα μέσα αποπνέουν περισσότερο τη σχεδιαζόμενη οικονομία αντί την οικονομία της αγοράς. Δεν συμμερίζομαι την επικρατούσα αντίληψη του σε τι συνίσταται μια οικονομία αγοράς.

 
  
  

- Έκθεση Alexander Radwan (A6-0032/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Τα θέματα που ετέθησαν στην έκθεση του κ. Radwan φαίνονται άκρως τεχνικά, αλλά είναι πολύ σημαντικά.

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να έχουν, ασφαλώς, λόγο στον καθορισμό των λογιστικών προτύπων, επειδή αυτά έχουν τέτοιο αντίκτυπο σε όλους τους παράγοντες της οικονομίας και ακόμη και στα εθνικά φορολογικά έσοδα. Δεν είναι σωστό για έναν ιδιωτικό φορέα να ορίζεται εκ των πραγμάτων ως πραγματικός νομοθέτης, χωρίς πολιτικό έλεγχο, ιδίως καθώς η τεχνική νομιμότητα του ΣΔΛΠ αμφισβητείται ολοένα περισσότερο μέσω της προσέγγισής της στα εμπλεκόμενα θέματα, τα οποία είναι περισσότερο ρητορικά από ό,τι επαγγελματικά. Παρά το γεγονός αυτό, η γεωγραφική και επαγγελματική του σύνθεση δεν ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες. Ναι, νέα πρότυπα θα πρέπει να εγκριθούν μόνο εάν είναι χρήσιμα και απαραίτητα, μετά από προσεκτική ανάλυση κόστους-ωφέλειας. Ναι, ο ρόλος του ΣΔΛΠ θα πρέπει να περιορίζεται σε εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ΜΜΕ.

Όσον αφορά την αρχή της «εύλογης αξίας», ευνοεί μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση και καθιστά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα τον κυρίαρχο παράγοντα στη διαχείριση της εταιρείας. Αυξάνει την οικονομοποίηση της οικονομίας και τη μεταβλητότητα των αγορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρνηθεί να εφαρμόσει αυτό το πρότυπο. Ωστόσο, η θέση του εισηγητή σε αυτό το θέμα δεν είναι τόσο σαφής. Απέχουμε, συνεπώς, από την έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Από τον Ιανουάριο του 2005, οι ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν διεθνή λογιστικά πρότυπα για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους.

Αυτά τα πρότυπα αναπτύχθηκαν από έναν ιδιωτικό οργανισμό (το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΕΔΛΠ/ΣΔΛΠ)) ο οποίος χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους (κυρίως εταιρείες στον ίδιο τομέα) και δεν υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο.

Παρόλο που η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει πτυχές για τις οποίες έχουμε επιφυλάξεις, προτείνει ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και είναι προσεκτική σχετικά με το ενδεχόμενο εφαρμογής αυτού του τύπου διεθνών λογιστικών προτύπων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εντούτοις, είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να θεραπευθεί ο ασθενής με κατευναστικά μέτρα που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της οικονομικής κερδοσκοπίας και την πρόληψη εμφάνισης καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως τρόπου διαιώνισης της αυξανόμενης ελευθέρωσης των κινήσεων κεφαλαίων.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος: τον αυξανόμενο έλεγχο της οικονομίας από τα κεφάλαια χρηματοδότησης και το αυξανόμενο επίπεδο οικονομικής κερδοσκοπίας, με την επακόλουθη διαφυγή παραγωγικών επενδύσεων. Πρέπει να θέσουμε τα χρηματοπιστωτικά συστήματα στην υπηρεσία της προόδου των λαών και των χωρών τους, και όχι στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Τα παγκόσμια λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας είναι άκρως σημαντικά για τη σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης (ΔΠΧΠ) θα διευκολύνουν, αναμφίβολα, τη σύγκριση των οικονομικών εκθέσεων των εταιρειών και, ως αποτέλεσμα, θα δώσουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να λάβουν καλύτερες αποφάσεις.

Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω ότι οι απαιτήσεις που διέπουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφέρουν από τις απαιτήσεις των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές.

Για αυτόν τον λόγο, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα ΔΠΧΠ που προτείνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) για τις ΜΜΕ είναι πολύ σύνθετα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα είμαι σταθερά αντίθετος σε λύσεις που, αντί να διευκολύνουν τα πράγματα, προκαλούν πρόσθετα προβλήματα για τις εταιρείες. Η πρόταση ΣΔΛΠ εκπονήθηκε έχοντας κατά νου αρκετά μεγάλες ΜΜΕ (άνω των 50 εργαζομένων). Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από τη EUROSTAT, σύμφωνα με τα οποία εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους αποτελούν το 98,7% του συνόλου των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μόλις το 1,1%, περίπου 210 000 εταιρείες, είναι ΜΜΕ με πάνω από 50 εργαζομένους.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν αντιτίθεμαι σε αυτή καθαυτή την ιδέα των ΔΠΧΠ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω, εντούτοις, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διεξάγει ενδελεχή έρευνα για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι ΜΜΕ υιοθετώντας τα ΔΠΧΠ. Θα παρακολουθήσω τη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Η δημόσια εποπτεία φορέων όπως το ΙΕΔΛΠ/ΣΔΛΠ αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα. Το έργο προς τη σύγκλιση όπως συμφωνήθηκε στα ΔΠΧΠ μπορεί να αποφέρει αυξανόμενα οφέλη για εταιρείες που εργάζονται σε διεθνή βάση. Πολλά εκατομμύρια ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν αποφεύγοντας τη διπλογραφική λογιστική. Ωστόσο, ο χαρακτήρας αυτών των συμφωνιών που εφαρμόζονται μέσω μιας αδιαφανούς και αποστασιοποιημένης διαδικασίας θέτει εν αμφιβόλω τον δημόσιο έλεγχο αυτής της διαδικασίας.

Οι ΜΜΕ επίσης χρήζουν της δέουσας προσοχής, και λιγότερα στοιχεία είναι γνωστά όσον αφορά τη μεταχείρισή τους σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες.

Επιπροσθέτως, η αρχή της εύλογης αξίας είναι μια αρχή η οποία δεν πρέπει να διαβρωθεί από εναλλακτικές λύσεις και ερμηνείες πέραν αυτών που είναι ευλόγως αποδεκτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι αιτιολογήσεις ψήφου έληξαν.

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου