Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0185/2008

Rozpravy :

PV 24/04/2008 - 12.1
CRE 24/04/2008 - 12.1

Hlasování :

PV 24/04/2008 - 13.1
CRE 24/04/2008 - 13.1

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0184

Rozpravy
Čtvrtek 24. dubna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12.1. Zimbabwe
PV
MPphoto
 
 

  Předseda . Dalším bodem programu je šest návrhů usnesení o Zimbabwe(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), autor. (NL) Vážený pane předsedající, prezident Zimbabwe pan Mugabe býval hrdinou boje za nezávislost. Díky němu se z bývalé Jižní Rhodésie stal nový stát Zimbabwe, který po skončení koloniální vlády Velké Británie a spárech politiky apartheidu bílé menšiny, která povstala proti koloniální moci, poskytl hlas demokracie černošské většině obyvatelstva.

Mugabe byl dlouhá léta neuvěřitelně mírným vládcem. Neprosazoval přerozdělení vlastnictví půdy formou nátlaku. Radikální byl pouze ve svých námitkách vůči homosexuálům. Na své sliby z minulosti v souvislosti s pozemkovou reformou si vzpomněl až tehdy, kde mu hrozila ztráta moci. Od té doby jeho neuvážené skutky přivedly hospodářství země k úplnému krachu. Přerozdělení zemědělské půdy neprobíhalo podle náležitého plánu, ale zcela svévolně, takže nejagresivnější přívrženci shrábli půdu pro sebe.

Ještě horší je však způsob, jakým se chová ke svým politickým oponentům. Neoblomně je zastrašuje a útočí na ně, pokud se jim však podařilo přežít. V době posledních voleb se dokonce vyskytlo podezření, že jejich výsledky byly zmanipulovány. Tentokrát vyhrála parlamentní volby opozice, zdá se však, že navrhované přepočítání hlasů je připraveno tak, aby ji zbavilo vítězství. Výsledek prezidentských voleb se nezveřejnil již po dobu jednoho měsíce, takže rozsah Mugabeho porážky není znám.

V posledních dnech nadšeně prohlásil, že ve své zemi nikdy nic nezmění. Tento slib může splnit jen pomocí násilí a útlaku. Svůj záměr uskuteční s použitím plné lodi zbraní dovezených z Číny. Po objasnění těchto okolností je logické, že okolní svět má v souvislosti se zmíněným domácím konfliktem obavy. Podpora uprchlíků, podpora opozice a tlak na vládnoucí stranu představují nevyhnutelné způsoby jak dosáhnout toho, co vždy vyhlašoval také Mugabe, konkrétně, politické moci většiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden, autor. − Vážený pane předsedající, rád bych vyjádřil především své zklamání z toho, že v této důležité rozpravě není zastoupena Rada.

Od voleb v Zimbabwe uplynul téměř měsíc. Je velmi pravděpodobné, že je vyhrálo Hnutí za demokratickou změnu. Mugabe a jeho stoupenci již nemají ve svých úřadech co dělat, o výsledcích voleb jsme však neslyšeli prakticky nic kromě toho, že Mugabeho lidé znovu reagují násilným způsobem, a že se zoufale snaží upravit výsledek voleb.

Po celá léta jsme ukazovali na Zimbabwe jako na největší hanbu Afriky, na svědectví následků týrání, úplatkářství a vykořisťování děsivým režimem jednoho člověka. Mugabe zničil zemi, která kdysi prosperovala. A zatím, po celou tu dobu, po dobu těch dlouhých let, stáli afričtí vůdcové opodál , a buď neučinili nic, anebo tleskali tomuto tyranovi, kdykoli se jim naskytla příležitost. Jak hanebné! Jaký skandál. A jaká tragédie. A to nejen pro obyvatele Zimbabwe, ale pro Afriku.

Po období celých těch let má hlavní klíč k osudu Zimbabwe Jižní Afrika, ale Thabovi Mbekimu se nejenže nepodařilo zhostit se svých povinností zprostředkovatele, ale dokonce s Mugabem nestydatě sympatizoval. Před několika dny svět ohromeně pozoroval Mbekiho, když prohlásil, že v Zimbabwe není krize, že jde jen o normální volební politiku.

Zatímco EU uložila alespoň cílené sankce na režim Mugabeho, všemožně se snažila zabezpečit, aby je nikdo nebral vážně, dokonce pozvala Mugabeho, který měl zakázáno cestovat do zemí EU, na summit EU – Afrika v Lisabonu v prosinci loňského roku z důvodů, které byly nepravdivé. Co EU ve skutečnosti udělala z diplomatického anebo hospodářského hlediska, aby ostatní africké země přesvědčila o tom, aby se k Zimbabwe zachovaly čestně? Odpověď zní: velmi málo.

Na nápravu je ještě čas. Jacob Zuma, předseda Afrického národního kongresu, vyzývá k přijetí opatření v souvislosti se Zimbabwe. V našem dnešním návrhu usnesení vyzýváme lidi dobré vůle z vládní strany Zimbabwe Zanu-PF, aby byli optimističtí a měli na paměti, že změna je na dosah.

Je čas, abychom dali najevo, co si myslíme. Uskutečníme tuto demokratickou změnu, která je konec konců v zájmu obyvatel Zimbabwe potřebná.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski, autor. − (PL) Vážený pane předsedající, politická situace i vnitřní bezpečnost v Zimbabwe se po březnových parlamentních a prezidentských volbách náhle zvrtla k horšímu. Samotná skutečnost, že výsledky voleb ještě stále nejsou známy, je ukázkou rozkladu právního státu a ukázkou totalitní povahy moci v tomto africkém státě.

V dnešní Africe je demokracie jako taková vážně ohrožena. Režim znovu použil proti opozici a proti demokratickým snahám obyvatel Zimbabwe moc. Z uvedeného důvodu je zapotřebí rozhodné reakce ze strany Evropské unie, na které by se měl podílet také náš Parlament. Měli bychom reagovat na popsanou situaci, měli bychom však také odsoudit krok Číny – zaslání plné nákladní lodi zbraní na africké pobřeží, kterým se snaží podpořit Mugabeho režim.

Z uvedeného důvodu rád podpořím doložku našeho společného návrhu usnesení, ve které se čínská vláda vyzývá, aby zastavila vývoz zbraní do Zimbabwe. Jen tak bude možné snížit počet obětí teroru státu, kterému podléhají jeho občané.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, autor. − Vážený pane předsedající, po mnoha letech britské koloniální vlády a po diktátorství apartheidu Iana Smithe, tehdejší Rhodésii, dnešní Zimbabwe, dovedla k nezávislosti skupina bojující za svobodu, do které patřil také pan Mugabe.

Nikdo nemůže popřít, že tito lidé se zasloužili o osvobození Zimbabwe. Jak se to však často stává, intenzivní a dlouhodobé vládnutí, kombinované s oportunismem a nekontrolovatelným hladem po osobním materiálním zisku, brzy zkazilo altruistického ducha svobody a demokracie a převrátilo vládnoucí režim Mugabeho na utlačující vládní orgán bez jakékoli vize do budoucnosti a s přehnanými projevy totality. Výsledkem je mezinárodní izolace Zimbabwe a neustálé směřování státu k chudobě a úplatkářství.

V nedávných volbách dal lid Zimbabwe najevo velkou potřebu změny, ale Mugabeho režim se nechce vzdát moci a riskuje, že dovede zemi k anarchii a občanské válce.

Prostřednictvím tohoto návrhu usnesení odevzdáváme poselství, že je třeba respektovat přání lidu Zimbabwe, které vyjádřil ve volbách. Chceme se ujistit také v tom, že ti v Africe, kteří tvrdí, že je situace Zimbabwe zajímá, převezmou zodpovědnost do vlastních rukou, podívají se na situaci reálně, budou vnímat Mugabeho takového, jaký je nyní a ne, jaký byl před mnoha lety a budou rozhodně konat s cílem uskutečnit v Zimbabwe přechod k demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, autor. − (ES) Vážený pane předsedající, vzhledem k vývoji událostí se domnívám, že situace v Zimbabwe si určitě žádá naši pozornost na tomto mimořádném zasedání. Proto se přidávám k těm, jinak ani nemohu udělat, kteří již odsoudili násilí ze strany vládních jednotek vůči opozičním skupinám, novinářům a stoupencům lidských práv.

Rovněž doufám, že tímto usnesením alespoň přispějeme k podpoře těch, kteří se ze zahraničí a zevnitř země snaží v této situaci obnovit demokratický proces.

Rád bych však upozornil na jeden konkrétní bod, který se týká známého případu čínského plavidla An Yue Jiang, které vezlo 77 tun zbraní a munice určených Zimbabwe, a které bylo nuceno opustit jihoafrický přístav Durban po tom, co dělníci v docích odmítli vyložit náklad, a soud rozhodl, že zbraně nelze provézt územím Jižní Afriky.

Podle mých informací plavidlo v současnosti hledá jiný přístav, v němž by mohlo vyložit svůj náklad. Vzhledem k nesouhlasu regionu s přijetím nákladu se však zdá, že plavidlo se může vrátit do Číny s nesplněným úkolem.

Je zřejmé, že plavidlu nemělo být nikdy povoleno vyplout, a že je třeba, aby se všechny vlády spojily a co nejdříve vypracovaly mezinárodní smlouvu o přesunech zbraní, protože naneštěstí na světě existuje mnoho míst podobných Zimbabwe, kterým by nikdy nemělo být umožněno přijímat zbraně anebo munici jakéhokoli druhu.

Vnímejme tento příklad jako podnět k jednání o účinné a právně závazné smlouvě o obchodu se zbraněmi (ATT), ke které léta vyzývá mnoho mimovládních organizací v síti IANSA, a ke které nyní vyzývá tento Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, jménem skupiny PPE-DE. – Vážený pane předsedající, brzy uplyne měsíc od prezidentských voleb v Zimbabwe. Rozhodně to je dostatek času na sčítání hlasů a oznámení výsledku. V současnosti pokračuje opětovné sčítání v 23 volebních obvodech na žádost vládnoucí strany Zanu-PF. Existují vážné obavy, pokud jde o způsob zacházení s volebními urnami. Nelze vyloučit ani manipulaci s hlasovacími lístky v době opětovného sčítání. Z posledního sčítání hlasů vyplývalo, že bude třeba uskutečnit druhé kolo prezidentských voleb. Současné prohlášení pana Mugabeho o jeho vítězství musíme zpochybnit. Doufejme, že druhé kolo se opravdu uskuteční.

Mezinárodní společenství však musí vyvíjet neutichající tlak, aby zabezpečilo, že toto druhé kolo bude co nejsvobodnější a nejspravedlivější. Pozorovatelem voleb a novinářům musí být umožněn vstup do země. Z dlouhodobějšího hlediska bude třeba uskutečnit reformy včetně vytvoření nezávislé volební komise s cílem zabezpečit, aby tato fraška už nikdy nebyla nazvána demokratickými volbami.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks, jménem skupiny PSE. – Vážený pane předsedající, v ústavě Zimbabwe je stanoveno, že „žádná osoba není vystavena týrání anebo nelidskému anebo ponižujícímu anebo jinému zacházení.“

Porušení vnitrostátního a mezinárodního práva jsou tak častá, že zde nemáme dostatek času ani na to, abychom je spočítali. Ráda bych následující slova adresovala dvěma osobám: policejnímu komisaři Augustinovi Chihurimu a armádnímu generálovi Constantinovi Chiwengovi. Týrání a jiné kruté, nelidské anebo ponižující zacházení anebo trest jsou v rámci mezinárodního práva úplně zakázané. Například v článku 5 Africké charty lidských práv a práv národů a v článku 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Zimbabwe je smluvním státem v případě obou nástrojů.

Vyzývám vás k okamžitému ukončení porušování lidských práv ze strany policejních úředníků a vojáků a naléhám, abyste zabezpečili bezodkladné, nezávislé a nestranné vyšetřování obvinění týkajících se policejní a vojenské účasti na zneužívání lidských práv včetně násilných útoků vůči jednotlivcům.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz, jménem skupiny ALDE. (PL) Vážený pane předsedající, diktátorská vláda pana Mugabeho změnila Zimbabwe ze země se vzkvétající ekonomikou na úplnou katastrofu. Inflace dosáhla úrovně 100 000 % ročně. HNP klesl za několik posledních let o třetinu a nařízení na snížení cen o 50 % znamenal prázdné obchody. V posledním období byla každá společnost v zemi znárodněna. Kromě toho patří délka života v Zimbabwe mezi nejnižší na světě: 37 let v případě mužů a 34 v případě žen. Čtvrtina populace je nakažena virem HIV a přibližně 80 % žije pod hranicí chudoby.

Pokud chceme v Zimbabwe dosáhnout změny mírovou cestou, a změna je určitě nevyhnutelná, musíme zabezpečit, aby k ní došlo prostřednictvím voleb a ne prostřednictvím krvavých bojů a revoluce.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, jménem skupiny UEN. – (PL) Vážený pane předsedající, 29. března 2008 se uskutečnily prezidentské volby a volby do místních zastupitelstev v Zimbabwe. Doposud však nebyly oznámeny žádné výsledky.

Zabránění zveřejnění výsledků prezidentských voleb a doprovodný útlak opozice jsou nepřijatelným způsobem potlačování demokratického úsilí lidu Zimbabwe. Skutečnost, že 14. dubna 2008 nejvyšší soud v Zimbabwe zamítl naléhavou žádost opoziční skupiny, Hnutí za demokratickou změnu, o to, aby volební Komise zveřejnila výsledky voleb, dokazuje závislost soudnictví na současném šéfovi prezidentské kanceláře, Roberta Mugabe, který se obává ztráty moci.

Ostře odsuzujeme porušování lidských práv a uplatňování síly vůči opozici.

Dodávky zbraní do této země v této době znamenají podporu možnosti propuknutí občanské války a rovněž si zaslouží odsouzení. Z toho důvodu patří zvláštní uznání také zaměstnancům přístavu v Jižní Africe, kteří odmítli vyložit zbraně poslané z Číny bezpečnostním silám v Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Vážený pane předsedající, pokolikáté je situace týkající se lidských práv v Zimbabwe zahrnuta do programu jako předmět naléhavé rozpravy? Kolikrát jsme tu bezmocně vystoupili a kritizovali způsob, jakým Mugabe potlačuje svůj lid? Nejsme vždy ve všem jednotní, ale v případě Zimbabwe stále dosahujeme jisté míry konsensu.

Toto potupné představení nedávných voleb je opět důkazem, že bezohlednému diktátorovi vůbec nezáleží na demokracii. Politika etnických čistek vůči bílým farmářům stále pokračuje. Mugabe pohrdá opozicí, mezinárodním společenstvím a svým vlastním lidem. Nejslabší v Zimbabwe trpí na prvním místě. O tom však víme již léta.

Evropské společenství přitom v prosinci loňského roku na summitu EU – Afrika v Lisabonu rozprostřelo tomuto muži červený koberec. Jen britský předseda vlády Gordon Brown se držel svého přesvědčení a bojkotoval tuto malou nechutnou schůzku. Všichni to víme, ale v tom spočívá podstata této žalostné situace. Mugabe ví, že má podporu. Uvědomuje si, že ho podporuje několik kamarádských vůdců států, můžeme říci kamarádských spoludiktátorů v Africe, kteří odmítají jakoukoli kritiku své kriminální politiky jako „neokolonialismu.“ Úloha Jižní Afriky je v těchto vztazích mimořádně zrádná. Pokud ho Africká unie nebude otevřeně kritizovat, Mugabe bude beztrestně pokračovat.

Mugabe také ví, že má podporu Číny, která chce převzít úlohu Evropy v Africe a dosahuje toho tak, že zkorumpovaným vůdcům států tvrdí, že je nebude trápit otázkou lidských práv a dobré veřejné správy. Skutečná podstata čínského režimu se ukazuje nejen v Tibetu, ale také v Dárfuru a Zimbabwe. Toto je podstata dnešní rozpravy a my musíme odsoudit a intenzivněji zdůraznit společnou vinu Číny a Afriky.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, události v Zimbabwe by byly komické, kdyby nebyly tak dramatické a nemohly by nabýt velmi tragický charakter.

Jaký je cíl voleb? Cílem je demokratická volba vlády. Znamená to, že proces hlasování musí být svobodný a spravedlivý, hlasy musí být sečteny, výsledky zveřejněny a volba lidu respektována. Toto není případ Mugabeho Zimbabwe.

Nezveřejnění výsledků a opětovné sčítaní způsobem, jakým bylo objednáno, jsou úplně směšní. Mezinárodní společenství musí tento postup pozorně sledovat. Musíme si vyposlechnout varování náboženských vůdců, kteří apelují na náš smysl pro zodpovědnost od té doby, co se obávají důsledků ve formě mimořádné násilné krize rozměrů genocidy. Je to také zkouška pro mezinárodní orgány a my musíme vyvinout tlak na Společenství pro rozvoj jižní Afriky (SADC), Africkou unii a Organizaci Spojených národů.

Konečně, pokud jde o čínské plavidlo: zprávy tvrdí, že se může vrátit zpět do Číny, s čímž nás v úterý obeznámil komisař Michel. Tuto zprávu je však třeba potvrdit a já naléhám na Komisi, aby vyvinula tlak na Čínu. Toto rozhodnutí musí být politické, nestačí rozhodnutí lodní společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Vážený pane předsedající, ve staré Rhodésii bývala turistická cedule, která vyzývala lidi, aby „přišli do Rhodésie a viděli ruiny Zimbabwe.“ V posledních letech byl význam sloganu obrácen a vznikl dvojsmyslný vtip: „Přijeďte do Zimbabwe a prohlédněte si ruiny Rhodésie.“ Dnes by bylo možné přečíst ceduli klidně takto: „Přijeďte do Zimbabwe a prohlédněte si ruiny Zimbabwe.“ Neodkazoval by na slavnou kamennou stavbu, ale na zruinované naděje na prosperitu a demokracii.

Jsem přesvědčen, že je povinností Evropské unie, využít současného stavu, kdy i přes manipulace různého druhu zimbabwská opozice díky své odvaze konečně vybojovala významné vítězství, a podpořit zásady demokracie a právního státu v tomto důležitém africkém státě. Zimbabwský lid již mnoho vytrpěl. Musíme však nalézt také způsoby podpory, které nelze interpretovat jako projav neokolonialismu. Je tedy nevyhnutelné, aby to, co děláme, získalo podporu okolních států a zimbabwského lidu.

Proto vítám první pozitivní kroky ze strany Afrického národního kongresu, i přestože musí udělat více! Z toho důvodu zvláště vítám příklad statečnosti dělníků v docích. Musíme velmi jasně uvést, že je společnou úlohou Evropské unie, Africké unie a různých sil jižní časti Afriky zabezpečit, aby příležitost, která vznikla v současnosti po volbách, byla využita správně. Pan Mugabe už má své místo v dějinách a působivost tohoto místa se každým dnem oslabuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Obavy opozice, že Mugabe se rozhodne pro použití síly, aby zakryl prohru své vládnoucí strany ve volbách 29. března, se potvrdily. Při pokojné demonstraci opozice, která protestovala proti opožděnému vyhlášení výsledků voleb, bylo zatčeno 36 osob.

Do problémů země, která se nachází v hluboké ekonomické krizi a z které statisíce lidí odcházejí za lepším živobytím, vstoupil čínsky zájem o africkou ropu. Výměnou za zbraně podporuje Čína korupci a diktátorský režim a je jedním z největších obchodních partnerů a dárců pomoci režimu Roberta Mugabeho.

Podporuji Usnesení Evropského parlamentu o Zimbabwe, které podporuje opozici, odsuzuje časté projevy rasismu stoupenců Roberta Mugabeho a zároveň vyzývá Čínu k nápravě.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážený pane předsedající, lid Zimbabwe si zaslouží spravedlnost a právní stát. Volby z minulého měsíce naznačují možný konec týrání. Domnívám se, že samotná skutečnost týkající se zpoždění uznání výsledků voleb ze strany Mugabeho vlády a snahy o opětovné sčítání hlasů naznačuje a dokazuje, že se cítí být poražena.

Zejména se obávám rozšíření násilí v tomto období nasměrovaného proti údajným stoupencům opozice, lidem, kteří byli zbiti a zabiti jen pro názorovou odlišnost od postojů vlády. Rád bych také uvedl, že tento režim nemůže přežít bez podpory zvenčí, takže čínský prvek je velmi symbolický, lodě s výzbrojí, které přistávají v afrických přístavech.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. – Teoreticky by doba vystoupení neměla podle jednacího řádu „trvat déle než dvě minuty“, ale je zde ještě třetí řečník a byl bych rád, kdyby vystoupil.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Vážený pane předsedající, rád bych se připojil k dnešním tvrzením svých kolegů poslanců o otázce Zimbabwe, kterou nelze přehlédnout. Evropa investovala a pokračuje v investicích značných finančních zdrojů v Africe s dobrým záměrem vytvoření demokracie a pozvednutí životního standardu průměrných obyvatel. Příklad Mugabeho a Zimbabwe by mohl nakazit jiné novopečené byrokraty v Africe, dokonce i byrokraty na místech, kde vládne demokracie, ale kde je opozice vyzbrojena zbraněmi z Číny anebo z jiných zemí socialistického světa. To představuje hrozbu pro tyto demokracie a naší povinností je, abychom je chránili. Z tohoto důvodu nemůžeme Zimbabwe jednoduše umožnit, aby z této situace vyvázla, a domnívám se, že se tyto hlasy nemýlí a měly by být vyslechnuty v celé Africe.

 
  
MPphoto
 
 

  Androula Vassiliou, členka Komise. − Vážený pane předsedající, se zájmem jsem sledovala rozpravu v tomto Parlamentu a vítám usnesení, o kterém budeme v krátké době hlasovat.

Nejprve bych ráda připomněla stále platný závazek Komise vůči obyvatelům Zimbabwe. V tomto smyslu bych také ráda zdůraznila, že Evropská unie zůstává nejdůležitějším dárcem pro Zimbabwe a jsme ochotni plnit tuto úlohu nadále.

Situace v Zimbabwe, zejména po volbách 29. března, je středem zájmu, a stejně jako Evropský parlament také Komise sleduje události velmi pozorně. S členskými státy úzce spolupracujeme v Zimbabwe také tady v Evropě s cílem koordinovat opatření na úrovni Evropské unie.

Jsme přesvědčeni, že obyvatelé Zimbabwe a sousední státy jsou hlavními hráči při hledaní řešení krize. Proto povzbuzujeme regionální partnery Zimbabwe, aby hráli důležitou roli. Komise z tohoto důvodu podporuje probíhající regionální snahy a závěry summitu Společenství pro rozvoj jižní Afriky (SADC), který se uskutečnil 13. dubna v Lusace, a na kterém vyzvali ke zveřejnění výsledků prezidentských voleb a, v případě rozhodujícího souboje, k vytvoření bezpečného prostředí ze strany vlády Zimbabwe.

Vítáme také přesun volební pozorovatelské mise ze strany SADC s cílem okamžitě dohlížet na probíhající volební proces až do jeho ukončení. Zároveň je nám líto, že EU nebyla vyzvána, aby vyslala svou vlastní volební pozorovatelskou misi.

V rámci své účasti na summitu SADC věnovaném problematice chudoby, který se uskutečnil 19. dubna na ostrově Mauricius, komisař Michel využil příležitosti a setkal se s většinou prezidentů anebo předsedů vlád členských států SADC, aby jednal o krizi v Zimbabwe. Poděkoval jim za jejich úsilí a povzbudil je, aby posílili svou snahu nalézt přijatelné řešení.

Ráda bych potvrdila komisařovu ochotu pokračovat ve využívání každé příležitosti k dialogu s cílem najít řešení krize v Zimbabwe. Mezitím Komise a členské státy pokračují v poskytování mimořádného množství humanitární pomoci obyvatelům Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční po skončení rozprav.

 
  

(1)viz zápis

Poslední aktualizace: 1. září 2008Právní upozornění