Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2583(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0241/2008

Rozpravy :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Hlasovanie :

PV 22/05/2008 - 16.3

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0240

Rozpravy
Štvrtok, 22. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14.3. Rastúce napätie v Burundi (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom je rozprava o šiestich návrhoch na uznesenie o rastúcom napätí v Burundi(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson, autor. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár Michel, dámy a páni, neželáme si, aby Parlament zvažoval situáciu v Burundi práve v tejto chvíli, pretože, ako viete, burundské orgány v súčasnej dobe rokujú s NOS, Národnými oslobodzovacími silami; dosiahli rozhodujúce štádium, ktoré konečne prináša pozitívne vyhliadky, a ktoré by, dúfajme, malo viesť k praktickému uskutočneniu dohody podpísanej v Dar-es-Salaam, ktorej cieľom je ukončenie bojov, násilia a neistoty postihujúcej krajinu. Ako už vieme, trepotanie krídel motýľa v Štrasburgu môže niekedy rozpútať hurikán tisícky míľ ďaleko.

Na druhej strane, bolo by nemysliteľné, keby sme nehovorili o situácii v tejto malej krajine, osirelej čo sa týka jej rozvoja, zbavenej svojho prírodného bohatstva, ktoré často priťahuje sponzorov. Z tohto dôvodu, so súhlasom ostatných politických skupín, sme chceli toto uznesenie zmeniť na výzvu na pozitívny krok voči tejto pridruženej krajine nachádzajúcej sa v nepokojnom regióne Veľkých jazier. Chceli sme zopakovať odhodlanie EÚ, najmä to parlamentné a vaše, pán komisár Michel, na hľadanie nových riešení rozvojovej pomoci, ktorá by bola efektívnejšia v tých krajinách, ktoré sú oslabené konfliktmi – v tomto prípade, občianskou vojnou – krajinách, kde otázky ako proces obnovy demokracie, obnovenie zničených verejných služieb a znovuzavedenie stratégií v takých základných oblastiach ako sú zdravie a vzdelávanie, pretože tieto môžu byť adresované a podporované efektívnejšie a rýchlejšie. Chceli sme, aby toto uznesenie tvorilo súčasť akčného plánu pre Burundi, o ktorého vypracovanie bolo požiadané Holandsko. Burundi bolo vybrané – a my sme potešení, že bola vybraná práve táto krajina - ako jedna z troch pilotných krajín s týmto novým prístupom. Preto sme vyjasnili naše želania. Radi by sme z Burundi urobili vzor rozvoja krajiny, a aby sme to dosiahli, chceme podporiť orgány tejto malej krajiny finančnými zdrojmi a podporou nutnou na občiansku, politickú a ekonomickú obnovu.

Parlament bude veľmi podrobne sledovať vývoj, no tiež vyzýva burundských poslancov zo všetkých politických zoskupení, aby naliehavo hľadali cesty a spôsoby ako vrátiť ich inštitúcie späť do života, potom ako im bolo zabránené v prevádzaní ich činnosti počas viacerých mesiacov, s cieľom viesť diskusie a voliť, rovnako ako dovoliť burundskej vláde zrealizovať projekty zamerané na obnovu akou je dlho očakávaná reforma súdneho a zdravotného systému v rámci ostatných oblastí vyžadujúcich urýchlené konanie.

Nakoniec, by sme radi poukázali na to, že Burundi, jedna z najchudobnejších krajín sveta, dostáva najnižšiu rozvojovú pomoc na osobu. Toto nemôže pokračovať. Radi by sme požiadali, aby boli rýchlo poskytnuté dodatočné finančné prostriedky na financovanie prednostných rozvojových programov a predovšetkým opravu zničenej infraštruktúry. Len päť členských štátov, spolu s EÚ, je prítomných v Burundi, krajine, kde treba obnoviť všetko. Dúfame, že tieto krajiny najprv efektívne zladia svoje snahy pred akýmkoľvek rozhodovaním v hlavných mestách Európy, a že delegácie na pôde Burundi poverené zrealizovaním rozvojových plánov budú pokračovať v spoločnej práci, a tiež že množstvo tohto personálu vzrastie.

Na záver by som rád zdôraznil bod v našom uznesení, ktorý sa vzťahuje na udržiavanie, a možné zvýšenie, najpotrebnejšej humanitárnej pomoci, a tiež by som rád požiadal, aby boli prípravy na čerpanie tejto pomoci robené v spojitosti s urýchlením rozvojových postupov, ktorých realizácia je komplexnejšia. V tejto súvislosti by sme chceli zabezpečiť, aby zreteľnosť opatrení urobených miestne burundskými orgánmi s podporou Európskej únie a členských štátov, bola náležite potvrdená. Okrem uznesenia o konflikte s NOS a obnovenie väčšej bezpečnosti, burundskí obyvatelia naliehavo potrebujú zlepšenie rozvoja ich krajiny, ktoré by sa odrazilo v ich nepokojnom každodennom živote.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, autor. – (ES) Vážená pani predsedajúca, obnovenie nepriateľstva v Burundi predstavuje krok späť v tom čo už je krehkým vývojom.

Desiatky mŕtvych a tisícky vysťahovaných ľudí ukazujú, že snahy o vybudovanie mieru nie sú, prinajmenšom v tejto chvíli, dostatočné. Zodpovednosť za túto situáciu by mala byť spoločná.

Je poľutovaniahodné, že NOS sa znova chopili zbraní, no musíme povedať, že tu bolo veľa obvinení z porušenia ľudských práv Burundskými ozbrojenými silami a políciou.

Je tiež jasné, že nestabilita v Burundi by mohla mať v oblasti významné a vážne dôsledky, najmä v Demokratickej republike Kongo a Rwande.

Súhlasím s tým, že v Burundi je väčšia stabilita, odkedy vstúpila do platnosti nová ústava nasledovaná všeobecnými voľbami. Toto tiež posilnilo potrebu nastolenia mieru a založenia zmierovacej komisie ako prostriedku na vybudovanie istoty. Európska únia musí podporiť takúto iniciatívu finančne aj logisticky.

V tomto kontexte, a najmä vzhľadom na to, ako už bolo povedané, že Európska únia vybrala Burundi ako pilotnú krajina na zavedenie prioritného akčného plánu zameraného na zvýšenie rýchlosti a efektivity podpory, si myslím, že toto uznesenie si zaslúži zvláštnu pozornosť. Pozornosť venovaná nielen Európskou komisiou, ale najmä, členskými štátmi, a to najmä dvom návrhom.

Prvý je návrh zvýšenia finančných zdrojov, ktoré Európska únia poskytuje Burundi, obzvlášť pri príležitosti prehodnotenia 10. ERF v polovici obdobia.

Druhý je, že v rámci potrebného akčného plánu, prioritná podpora má byť poskytnutá programom na lepšie riadenie a manažment demokratického štátu, zdravotníckej politiky prostredníctvom vybudovania zdravotníckych centier a obnovenia siete nemocníc, na poskytnutie bezplatného základného vzdelania podľa rozhodnutia vlády Burundi, a pokračujúcim snahám o obnovenie infraštruktúry v krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, autor. − (NL) Vážená pani predsedajúca, presne tak ako Sudán, o ktorom sme diskutovali už skôr popoludní, je Burundi etnicky rozdelená zem s dlhodobým nesúladom medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.

Problémy, ktoré týmto vznikajú sa oveľa ťažšie riešia v Burundi ako v iných afrických krajinách. Je zložité určiť geografické hranice medzi územiami, ktoré sú poväčšine teritóriom rôznych etnických skupín. Je to podobné kastovému systému, ktorý pôvodne existoval v Indii. Pred nemeckou a belgickou kolonizáciou, väčšinu obyvateľstva v Burundi tvorili príslušníci kmeňa Hutu, menšinu tvorili ľudia z Rwandy a príslušníci kmeňa Tutsi. Tutsiovia, ktorí sú rozoznateľne odlišní vo vzhľade Hutuov, boli vládnucou skupinou. Kmeň Hutu bol pod ich kontrolou.

V európskom koloniálnom období boli pokusy o zmenu tejto situácie, no nie s cieľom rovnosti a rovných práv pre kmeň Hutu. V tom čase bolo hlavným cieľom postaviť tieto dve etnické skupiny proti sebe, aby bola holandská a belgická administratíva silnejšia. Dokonca aj po vyhlásení nezávislosti, nebolo nájdené trvalé riešenie na vyriešenie starých problémov. Burundi bolo ušetrené od obrovskej vojenskej akcii, uskutočnenej väčšinovým kmeňom Hutu v susednej Rwande na severe, aby odstránili ťažko zvládnuteľných menšinových príslušníkov kmeňa Tutsi. Toto môže byť aj pre fakt, že medzi Hutuami bola menej rozšírená emancipácia.

Keď v uznesení hovoríme o 14-ročnej občianskej vojne, mierových rokovaniach, opozičnom hnutí NOS, odzbrojení rebelov a bojoch, ktoré znova prepukli 17. apríla, musíme si uvedomiť ich pozadie a nevyriešené problémy. Hlavným dôvodom uznesenia je, že násilie musí skončiť a musí byť dosiahnutá dohoda. Súhlasím s tým a predovšetkým v tomto bode vidím dôvod na optimizmus. Uznesenie tiež vyzýva na európsku podporu demokratickej vláde, vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. My sami k tomu môžeme prispieť.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek, autor. − (PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár Michel, sme veľmi potešení, keď počujeme o znovuotvorení rokovaní a mierových rozhovorov medzi Národnými oslobodzovacími silami a vládou v Burundi. Toto nie je prvý pokus rebelov a vlády o dohodu. Sme plní nádeje, že dohoda prinesie ukončenie krvavého konfliktu.

Tento konflikt nemá za následok len nevinné obete, ale predovšetkým destabilizáciu krehkej rovnováhy a zapríčiňuje nárast napätia v krajine, ktorá zažila pozitívne výsledky po mierovej zmluve v roku 2003. Po mnohých rokoch konfliktu v Burundi, sa krajina sama snaží o obnovu a vrátenie sa na medzinárodnú scénu a začala dosahovať aj úspech.

Paradoxom je skutočnosť, že problém, ktorému v súčasnosti čelí Burundi nie je zapríčinený kmeňovými konfliktmi medzi Hutuami a Tutsiami, ale bol zapríčinený jediným veľmi radikálnym krídlom kmeňa Hutu-FNL, ktoré neakceptovalo mierovú zmluvu a stále sa snaží bojovať proti koaličnej vláde, ktorá tiež zahŕňa príslušníkov Hutu. Medzinárodné spoločenstvo by malo poskytnúť svoju podporu na mierovú dohodu a dosiahnuť koniec tohto konfliktu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, autor. − (PL) Znova raz diskutujeme o zločinoch spáchaných v rôznych krajinách sveta, bez prestania budeme pokračovať v týchto diskusiách pokiaľ bude mať Európska únia spoločnú zahraničnú politiku. Naviac, združená zahraničná politika môže byť efektívna len ak má Európska únia vojenskú silu. Lisabonská zmluva, ktorá tvorí niečo ako ministerstvo zahraničných vecí, nevyrieši problém, pokiaľ tu nebude vojenská sila.

Prezident Lech Kaczyński povedal, že Európska únia by mala mať svoju vlastnú armádu. Nedávno o tom hovoril aj prezident Sarkozy. Domnievam sa, že táto otázka by mala byť zaradená do programu verejnej diskusie v Európskej únii. Mali by sa predniesť osobitné návrhy na politické riešenia a následne právne riešenia. Bez vojenskej sily nemôže byť zahraničná politika. Ak sú pre nás dôležité integrita a sila EÚ, potom EÚ musí mať svoju vlastnú armádu, aby mohla zasahovať v situáciách, ako je situácia v Burundi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, autor. − Vážená pani predsedajúca, Burundi bolo neistým štátom mnoho rokov. Barbarizmus, ktorý sa udial v 90-tych rokoch medzi Hutuami a Tutsiami navždy zostane vrytý hlboko v našich mysliach a navždy bude znepokojovať naše svedomie. Početné pokusy medzinárodného spoločenstva, rovnako ako regionálnych účastníkov, stále nevyústili do želaného dlho trvajúceho mieru a stability v tejto oblasti, hoci musíme povedať, že bol dosiahnutý veľký pokrok.

Nedávne vojenské konfrontácie medzi národnými obrannými silami a Národných oslobodzovacích síl skončili stratou nevinných životov a sú najznepokojujúcejšie. Obidve strany si musia uvedomiť, že musia vyriešiť svoje problémy pri rokovacom stole a nie na bojisku. Obe si musia uvedomiť, že násilie len prinesie viac násilia. Povstalecká skupina musí verejne odsúdiť násilie a zložiť zbrane, no zároveň burundská vláda musí zastaviť poskytovanie beztrestnosti a utajenie zločincom z radov bezpečnostných síl, mučia a protizákonne väznia.

Dúfajme, že zdravý rozum nakoniec zvíťazí a že hlavné zainteresované strany v tomto surovom boji v Burundi dokážu vyriešiť svoje problémy mierovou cestou z dôvodu bezpečnosti a prospechu ľudí vlastných krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, v mene skupiny PPE-DE. – Vážená pani predsedajúca, v mysli vidím krásnu krajinu. Vidím ľudí bojujúcich s prekonávaním následkov zverstiev občianskej vojny. Vidím tieto pamätníky násilia. Vidím chudobných ľudí bojovať o prežitie. Vidím v noci zatvorenú Bujumburu, ako sa človek snaží vrátiť späť domov pred začiatkom zákazu vychádzania zavedenom pre násilie. Vidím zdravotné problémy, maláriu, problémy s dýchaním a hygienou. Vidím utečenecké tábory – ľudí vracajúcich sa nevediac presne kde je ich domov, ľudí vracajúcich sa späť z Tanzánie a ľudí prichádzajúcich z oblasti Kivu v Demokratickej republike Kongo.

A teraz samozrejme znova vidíme násilie, NOS a ich porušovanie dohôd. Znovu vidíme obvinenia z mučenia a hrubého zaobchádzania. Burundi potrebuje našu pomoc. Rovnako potrebuje sebakontrolu, aby už nikdy neskĺzlo do neznášanlivosti a neľudskosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, v mene skupiny PSE. – Vážená pani predsedajúca, ľutujeme nedávne konflikty medzi štátnymi ozbrojenými silami a povstaleckými Národnými oslobodzovacími silami v Burundi. Vyzývame obe strany, aby rešpektovali prímerie zo 7. septembra minulého roka, a najmä požiadavku, aby bol vodca FNL, Agathon Rwasa, plne zapojený do mierového procesu. Žiadame Komisiu, aby poskytla zdroje na uľahčenie opätovného zapojenie bojovníkov FNL do spoločnosti, aby pomohla v poskytovaní podpory utečencom, a najmä, aby demobilizovala detských vojakov, ktorých sme našli v tejto krajine.

Od vlády v Burundi požadujeme rešpektovanie právneho poriadku, ukončenie klímy beztrestnosti a zabezpečenia toho, aby tí, ktorí sú vinní boli okamžite postavení pred súd. Toto požadujeme od Komisie a vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Vážená pani predsedajúca, ako sme už počuli, vojna v Burundi, ktorá pokračuje 14 rokov, má za následok obrovské množstvo utečencov vnútri krajiny, nedostatok potravy a hrozné násilie, dokonca aj na strane tých, ktorí by mali ľud ochraňovať.

Hoci posledné ozbrojené konflikty znova narušili hľadanie harmónie a spôsobili počudovanie nad tým, či ešte existuje dostatočná viera a politická vôľa oboch strán na mierové rozhovory, zdá sa že boli urobené dôležité kroky správnym smerom. Výsledkom dlhých a zložitých rokovaní medzi niekoľkými stranami je, že povstaleckí vojaci súhlasili s prepustením značného množstva detských vojakov do začiatku mája.

Burundi nevyhnutne potrebuje pomoc členských štátov EÚ vzhľadom na humanitárnu krízu, ako bolo požadované v uznesení, a ja rovnako vyzývam každého, aby podporu tejto pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, vystupňované napätie v Burundi, občianska vojna medzi etnickými skupinami a násilie treba okamžite ukončiť. Stovky zabitých a zranených ľudí je cena, ktorú platia neozbrojení civilisti za tento konflikt. Je nevyhnutné, aby bolo rešpektované prímerie, je nevyhnutné, aby boli zaangažované mierové jednotky. Finančná podpora, ktorú poskytne Európska únia pre Burundi, musí byť dôkladne kontrolovaná a usmerňovaná predovšetkým na humanitárne účely, obzvlášť na zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť a vzdelanie detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni: EÚ vyzvala zainteresované strany na obnovenie dialógu ako jediného prostriedku, ktorým môže byť dosiahnutý pokrok smerom k všeobecnému mieru a zmiereniu predstavujúcimi nádej ľudí v Burundi. Európska komisia je potešená tým, že sa 16. mája 2008 delegácia z Palipehutu-FNL, ktorá je stranou za oslobodenie Hutuov – Národné oslobodzovacie sily – vrátila do Bujumbury, a dúfam, že pre obe strany bude možné pokračovať v rozhovoroch.

Dávam prednosť tomu, aby sme nechali jednej strane odozvu, ktorú som pripravil, pretože som počúval množstvo pripomienok, a cítim, že je mojou povinnosťou uviesť nové fakty.

Rád by som vám povedal – v skratke, a aby som sa vyhol opakovaniu vynikajúcich prejavov, ktoré som si vypočul, najmä prejav pána Hutchinsona, pána Kaczmareka a pána Bowisa – po prvé, že súčasná situácia v Burundi nemá nič spoločné s etnickými problémami a tvrdením, že je to etnická kríza, to vidíme z inej a extrémne nebezpečnej perspektívy. Z tohto dôvodu sa prikláňam k názoru pána Hutchinsona, hoci do určitej miery ľutujem, že sa táto diskusia koná tu a teraz. Koná sa v dosť nepríhodnom čase, pretože si myslím, že teraz by sme mali dať príležitosť politickému dialógu. Reč, ktorú ste predniesli, pán Meijer, o etnickom spore je nesmierne nebezpečná špekulácia.

Po druhé, pán Hutchinson označil nasledujúci fakt: medzinárodné spoločenstvo, zachytené v súčasnom stave, to sa týka rovnako Svetovej banky – tejto téme som sa venoval v rozhovore s Bobom Zoellickom – a Komisie, sú zajaté v našich postupoch, ktoré nám bránia, keď je krajina vohnaná do formálnej demokracie, uvoľneniu fondov, aby ukázali mierové dividendy; toto je jeden z dôvodov, prečo Burundi pokladá za ťažké znovu sa pohnúť vpred, tak ako je to v prípade Libérie, ako je to v prípade Demokratickej republiky Kongo, ako je to v prípade akejkoľvek krajiny zaradenej do skupiny post-konfliktných krajín. Sme zajatí v našich postupoch, nemáme žiadnu flexibilitu, a preto nemôžeme ponúknuť rýchlu reakciu na potrebu obnovy týchto krajín, a tu spočíva skutočný problém pre Burundi.

Vyhnem sa komentovaniu prejavu, ktorý vyzýval na nasadenie európskych vojenských síl – nehovorím, že je to samostatná problematika – no je to evidentne problematika, ktorá je do určitej miery mimo rámca tejto diskusie. Pokračujeme v podporovaní Burundi, politicky aj finančne, v ich snahách o budovanie mieru a sociálno-hospodárske zotavenie sa. Rád by som poukázal na to, že naše záväzky na spoluprácu v období 2008 - 2013 v súčasnosti dosahujú 188 miliónov EUR, pričom bolo navrhnuté, aby mohli byť tieto financie ešte zvýšené počas prehodnotenia v polovici obdobia. V tejto súvislosti vám musím spomenúť pravidlo, že túto úroveň financovania bude možné zvýšiť jedine ak Burundi patrične prevezme všetky financie vyčlenené na počiatočný balík pomoci. Toto je pravidlo, a dúfam, že krajina bude v takej pozícii, aby z tohto prehodnotenia v polovici obdobia mala prospech.

Stratégia prijatá na toto nové obdobie zahŕňa zvýšenie našej rozpočtovej podpory a určuje dve oblasti, ktorým sa má venovať pozornosť: po prvé, obnova a rozvoj vidieka, ktorý je kľúčový pre zabezpečenie prežitia populácie; a po druhé, oblasť zdravotnej starostlivosti. Naše snahy o podporu tejto krajiny pri jej sociálno-hospodárskej obnove ukazujú burundskému ľudu to, čo môžu očakávať od mierových dividend ako podnetu na zlepšenie situácie. Burundi bolo vybrané ako pilotná krajina s cieľom zrealizovania záverov Rady z novembra 2007, toto už bolo spomenuté, a ja som potešený, že bolo vybrané práve takto. Tiež sme sa dohodli, spolu so Svetovým potravinovým programom OSN, na zavedení pilotnej operácie v Burundi, najmä v oblasti vzdelania a zaobstarania jedální pre školákov, pretože je zrejmé, že keď je deťom poskytnuté jedlo zadarmo, budú sa chcieť prirodzene vrátiť späť do školy. Tiež vykonáme prípadovú štúdiu, ktorá bude zahŕňať Burundi.

V blízkej budúcnosti, naviac, navštívim Burundi, pretože Komisia je veľmi úzko zúčastnená vo všetkých týchto sprostredkovacích snahách. Rád by som dodal, že v čase keď som bol ministrom zahraničných vecí, priamo som sa zúčastnil na rokovaniach v meste Arusha s prezidentom Mandelom, čiže túto problematiku poznám dosť dobre, a môžem vám povedať, pán Meijer, že burundská ústava, burundský legislatívny systém a burundský parlament – národné zhromaždenie a parlament – poskytujú všetky ústavné riešenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa tento etnický problém dostal pevne pod kontrolu. Takže to nie je etnická otázka, je to otázka nepokojov v rámci jednej etnickej skupiny, skôr ako s inou skupinou, a je to očividne rozdielny problém od toho, ktorý sa týka FNL. FNL teraz musí prísť k rokovaciemu stolu, stať sa skutočnou politickou stranou a podieľať sa na zotavení a obnove krajiny.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  President. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční na konci rozpráv.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 22. októbra 2008Právne oznámenie