Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2576(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0288/2008

Debatter :

PV 05/06/2008 - 2
CRE 05/06/2008 - 2

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.17
CRE 05/06/2008 - 6.17

Antagna texter :

P6_TA(2008)0257

Debatter
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel EUT-utgåva

6.17. Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet (omröstning)
PV
  

– Före omröstningen om stycke 8:

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). - (DE) Herr talman! Dessförinnan kommer ett annat ändringsförslag, nämligen ändringsförslag 1.

Det muntliga ändringsförslaget är ett tillägg. Om jag kan fortsätta på engelska lyder ändringsförslaget:

(EN) ”välkomnar kommissionens förslag om att EU:s medordförandeskap bör innehas av behöriga EU-institutioner”, varpå texten fortsätter enligt den ursprungliga versionen.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

– Före omröstningen om ändringsförslag 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - (FR) Herr talman! Enligt artikel 150.5 vill jag på den gröna gruppens vägnar begära omröstning med namnupprop för ändringsförslag 2.

 
  
  

– Före omröstningen om stycke 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). - (EN) Den nya texten i stycke 10 ska lyda som följer: ”anser att det föreslagna nya sekretariatet bör integreras i kommissionens avdelningar och kan omfatta tjänstemän avdelade från ...”. Därefter fortsätter texten enligt den ursprungliga versionen.

 
  
  

( Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

 
Senaste uppdatering: 30 oktober 2008Rättsligt meddelande