Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (keskustelu)
 3.Elintarvikehygienia (keskustelu)
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi: ks. pöytäkirja
 6.Äänestykset
  6.1.Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (A6-0170/2008, Neil Parish) (äänestys)
  6.2.Lisätalousarvio nro 3/2008 (A6-0204/2008, Kyösti Virrankoski/Ville Itälä) (äänestys)
  6.3.Lisätalousarvio nro 4/2008 (A6-0203/2008, Kyösti Virrankoski) (äänestys)
  6.4.Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto (A6-0174/2008, Hubert Pirker) (äänestys)
  6.5.Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi (A6-0193/2008, Marie-Hélène Aubert) (äänestys)
  6.6.Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu (A6-0183/2008, Duarte Freitas) (äänestys)
  6.7.Tehokkaat tuonti- ja vientisäännöt ja -menettelyt kauppapolitiikan palveluksessa (A6-0184/2008, Jean-Pierre Audy) (äänestys)
  6.8.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (A6-0205/2008, Reimer Böge) (äänestys)
  6.9.Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) (A6-0037/2008, Mathieu Grosch) (äänestys)
  6.10.Elintarvikehygienia (A6-0143/2008, Horst Schnellhardt) (äänestys)
  6.11.Tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltäminen kotieläintuotannossa (A6-0067/2008, Karin Scheele) (äänestys)
  6.12.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 (A6-0200/2008, Helmuth Markov) (äänestys)
  6.13.Georgian tilanne (äänestys)
  6.14.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 (A6-0189/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (äänestys)
  6.15.Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (A6-0186/2008, Helmut Kuhne) (äänestys)
  6.16.EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous (äänestys)
  6.17.Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (äänestys)
  6.18.Nuorten viljelijöiden tulevaisuus meneillään olevan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen jälkeen (A6-0182/2008, Donato Tommaso Veraldi) (äänestys)
  6.19.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2007 (A6-0175/2008, Alain Hutchinson) (äänestys)
  6.20.Kilpailu: vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta (A6-0185/2008, Gianni Pittella) (äänestys)
  6.21.Vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskeva vihreä kirja (A6-0187/2008, Othmar Karas) (äänestys)
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 13.Seuraavien istuntojen päivämäärät: ks. pöytäkirja
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (393 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (847 kb)
Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2008Oikeudellinen huomautus