Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0182(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0050/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0050/2008

Συζήτηση :

PV 18/06/2008 - 17
CRE 18/06/2008 - 17
OJ 18/06/2008 - 54

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 3.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0303

Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0050/2008) του κ. Helmuth Markov, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, Μέλος της Επιτροπής. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την ασφάλεια των συμπολιτών μας στους δρόμους της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Σήμερα το απόγευμα είχα μια σύσκεψη με τους υπαλλήλους της δικής μου Γενικής Γραμματείας με σκοπό τη βελτίωση και τον διπλασιασμό των προσπαθειών της Επιτροπής στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Δυστυχώς, τα στοιχεία για τους προηγούμενους μήνες δεν είναι ενθαρρυντικά, και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον στόχο που έχουμε θέσει στον εαυτό μας για μείωση στο ήμισυ του αριθμού των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων. Γι’ αυτό και πρέπει να εντείνουμε το έργο μας. Είμαι ευτυχής σήμερα για το γεγονός ότι είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε άλλη μια οδηγία που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια και άρα και με την ασφάλεια όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών του 2001, με πρωτοβουλία της κ. Loyola de Palacio, η Επιτροπή προώθησε τον φιλόδοξο στόχο της να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό των ζωών στους δρόμους έως το 2010. Το Κοινοβούλιο χαιρέτισε αυτήν την πρωτοβουλία και πάντοτε την στήριξε.

Όπως ανέφερα, μετά από μια σειρά εξαιρετικά θετικών στοιχείων τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα του παρελθόντος έτους δεν ήσαν δυστυχώς τόσο θετικά όσο θα θέλαμε. Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε όλοι δυστυχώς ότι η συντριπτική πλειονότητα των ατυχημάτων προκαλούνται πρωτίστως από ανθρώπινο λάθος ή απροσεξία.

Παρά ταύτα, η κατάσταση του οδικού δικτύου, σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου κυκλοφορίας, αποτελεί συχνά κρίσιμο παράγοντα στην πρόκληση ατυχημάτων. Η κατάσταση των οδικών υποδομών έχει όντως φανεί ότι παίζει καθοριστικό ρόλο σε ένα στα τρία ατυχήματα. Για τον λόγο αυτό, πάνω και πέρα από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς των χρηστών των οδικών δικτύων και του επιπέδου ασφάλειας των οχημάτων, οι υποδομές θα έπρεπε να είναι ο τρίτος πυλώνας σε οιοδήποτε πρόγραμμα οδικής ασφάλειας βασιζόμενο στην αρχή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Η πρόταση οδηγίας που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών προσφέρει ένα καλό συνδυασμό προληπτικών και διορθωτικών μέτρων. Οι διαδικασίες που εισάγονται με την οδηγία αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι η ασφάλεια ενσωματώνεται στις φάσεις σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής, αλλά και στη διαχείριση και τη λειτουργία των οδικών υποδομών. Η οδηγία δεν προορίζεται φυσικά στο να διδάξει στους πολιτικούς μηχανικούς πώς να κατασκευάζουν οδούς και βέβαια δεν αποτελεί κίνητρο για κατασκευή νέων οδών. Πρόκειται μάλλον για ένα μηχανισμό που αποσκοπεί στο να επεκτείνει σε όλα τα κράτη μέλη διαδικασίες που είναι ήδη σε χρήση, ορισμένες φορές με διαφορετικούς τρόπους. Η προστιθέμενη αξία της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγκειται στην επέκταση και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη τα οποία δεν τις εφαρμόζουν.

Ο κ. Markov και οι συνάδελφοί του στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχουν εργαστεί σκληρά πάνω σε αυτή την πρόταση, συμβάλλοντας στη βελτίωση του αποτελέσματός της. Στο σχέδιο του κειμένου έγιναν ορισμένες τροπολογίες κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από τα θεσμικά όργανα. Έχουν απαλειφθεί πολλές διοικητικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για διαβίβαση πληροφοριών, προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση του υπερβολικού διοικητικού φόρτου. Τα παραρτήματα, τα οποία απαριθμούν τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τις διαδικασίες που εισάγονται με την οδηγία, έχουν γίνει μη δεσμευτικά. Ορισμένοι από τους ορισμούς έχουν αναθεωρηθεί έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τις πρακτικές που ήδη υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη. Παρά ταύτα, τα κυριότερα στοιχεία της αρχικής πρότασης έχουν παραμείνει αμετάβλητα, έτσι, το τωρινό κείμενο είναι αποδεκτό από την Επιτροπή.

Άπαξ και εγκριθεί, η οδηγία θα είναι η πρώτη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αφορά τις οδικές υποδομές συνολικά× θα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και ισχυρό εργαλείο. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ακόμη μια φορά ότι, αν αυτή η οδηγία εφαρμοστεί στο διευρωπαϊκό δίκτυο, θα σώζει πάνω από 600 ζωές και θα προλαμβάνει περίπου 7 000 ατυχήματα ετησίως.

Προφανώς, η οδηγία θα έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Θα αρχίσει μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Ο στόχος μας είναι να αλλάξει η πολιτιστική συμπεριφορά ως προς την ασφάλεια στα στάδια της μελέτης, της κατασκευής και της συντήρησης των οδικών δικτύων. Στο βαθμό αυτό, είναι μια οδηγία με προοπτική η οποία θα μπορούσε να παραμείνει σε ισχύ για τα επόμενα 50 χρόνια.

Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Markov, για την εργασία που έχετε κάνει, και ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Το Σώμα αντιλαμβάνεται φυσικά ότι η Επιτροπή επιθυμεί να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των θανάτων, όχι των ζωών.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μετά από ενάμισι χρόνο διαπραγματεύσεων, όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν τελικά σε ένα συμβιβασμό για μια οδηγία που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών στην ΕΕ.

Η σημαντικότερη πτυχή αυτής της συμφωνίας είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η ασφάλεια των οδικών υποδομών είναι ουσιώδης για τη βελτίωση της ασφάλειας στα οδικά δίκτυα τα Ευρώπης. Πέραν του θεμελιώδους στόχου της μετάβασης από τον οδικό στον σιδηροδρομικό τρόπο μεταφοράς, η συμπεριφορά των οδηγών και η ασφάλεια του οχήματος, καθώς και η προσεκτική οδήγηση και συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας είναι φυσικά παράγοντες κρίσιμης σημασίας.

Σε αυτούς τους τομείς, υπάρχει ποικίλη ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν και ανομοιογενής. Επί παραδείγματι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες όσον αφορά τον σχεδιασμό υποδομών και τη συντήρηση. Αυτό είναι δύσκολο να κατανοηθεί, διότι σταματούν άραγε οι αυτοκινητόδρομοι στα εθνικά σύνορα; Βεβαίως όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν αυτά τα οδικά δίκτυα πρέπει να είναι νιώθουν ασφαλείς με τη γνώση ότι χρησιμοποιούν μια καλή οδική υποδομή;

Παρά τα επιχειρήματα αυτά, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού απέρριψε την αρχική πρόταση της Επιτροπής στο σύνολό της με μικρή πλειοψηφία μιας μόλις ψήφου, εφιστώντας την προσοχή στα δικαιώματα επικουρικότητας των κρατών μελών. Τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο, υπάρχουν διιστάμενες απόψεις όσον αφορά το πόσο λεπτομερής και δεσμευτική πρέπει να είναι μια οδηγία. Για τον λόγο αυτό, ήταν ουσιώδες να βρεθούν συμβιβασμοί οι οποίοι δεν θα πήγαιναν τόσο μακριά όσο η αρχική πρόταση της Επιτροπής και, συγκεκριμένα, το δικό μου αρχικό σχέδιο έκθεσης.

Προσωπικά, θα είχα προτιμήσει την έγκριση ενιαίων, παρότι δεσμευτικών, φυσικά, μη αποκλειστικών κριτηρίων που θα διέπουν τον τρόπο με τον οποίο τα οδικά δίκτυα στην ΕΕ –και όχι μόνο τα διευρωπαϊκά δίκτυα (TEN)– σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, ελέγχονται για τη συμβατότητά τους με τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας και επιθεωρούνται τακτικά όσον αφορά την οδική ασφάλεια, και αν είναι αναγκαίο να βελτιώνονται. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα ήταν επίσης χρήσιμο όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνων, η καίρια φράση εδώ είναι η συλλογή δεδομένων ατυχημάτων.

Δυστυχώς, η παρούσα πρόταση είναι μόνο ένα αρχικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον είναι και αυτό κάτι. Τα κράτη μέλη, ελπίζω, θα αποκτήσουν θετική εμπειρία με αυτές τις συστάσεις και ίσως να επιλέξουν μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Στις αιτιολογικές σκέψεις ιδιαίτερα, είναι εμφανές ότι αυτή θα είναι μια δοκιμαστική φάση η οποία με κανένα τρόπο δεν αποκλείει το δικαίωμα επιλογής στενότερης συνεργασίας στο μέλλον.

Όσον αφορά το κύριο περιεχόμενο της έκθεσης, πρώτον, πρέπει να δοθεί προσοχή στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων μελέτης, κατασκευής και συντήρησης των οδών.

Δεύτερον, τα τμήματα οδών με την υψηλότερη συχνότητα ατυχημάτων θα υπόκεινται σε ιδιαίτερα εντατικούς ελέγχους και θα επισημαίνονται κατάλληλα για τους οδηγούς. Ένας περαιτέρω στόχος είναι να εισαχθεί παρόμοια σήμανση στα οδικά έργα, επί παραδείγματι, έτσι ώστε οι οδηγοί να εντοπίζουν αυτούς τους κινδύνους αρκετά έγκαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας.

Τρίτον, ανεξάρτητο προσωπικό με κατάλληλη και τακτική κατάρτιση πρέπει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στον σχεδιασμό και τις επιθεωρήσεις. Ενώ η λεπτομερής εναρμόνιση της κατάρτισης στα διάφορα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωτική, τα κράτη μέλη πρέπει να εργάζονται προς την κατεύθυνση αμοιβαία συμβατών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους ελεγκτές οδικής ασφάλειας.

Τέταρτον, σε εκείνα τα κράτη μέλη που ήδη διαθέτουν εύρυθμα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας οδικών υποδομών θα πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες μεθόδους τους, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας.

Πέμπτον, η οδηγία προσφέρει χρήσιμα παραδείγματα μεθόδων και κριτηρίων τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται στις επιθεωρήσεις ασφαλείας και αναλύσεις κινδύνου/ατυχήματος. Επισημαίνει, και πάλι, την ανάγκη για επαρκείς ασφαλείς χώρους στάθμευσης.

Έκτον και τέλος, επισημαίνει τις νέες τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτυγχάνονται συνεχείς βελτιώσεις στην οδική ασφάλεια.

Η Επιτροπή είναι σε θέση να προωθήσει την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής σε σχέση με τη διαχείριση της ασφάλειας στους δρόμους που δεν είναι διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα (TEN) αλλά οι οποίοι κατασκευάστηκαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο συμβιβασμός διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει επαρκώς στην τροποποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των διατάξεων της οδηγίας. Αισθάνομαι ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε, επί του οποίο θα διεξαχθεί ψηφοφορία ως Τμήμα 1, θα έχει τη στήριξη του Σώματος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την εντατική συνεργασία τους, ακόμη και όταν αυτή δεν έκανε πάντοτε τη ζωή μου εύκολη. Ελπίζω η οδηγία να επιφέρει τις βελτιώσεις που έχουμε ανάγκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για τη νέα σας θέση. Συγχαρητήρια, και εύχομαι ό,τι καλύτερο, αλλά θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ελπίδα ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε πλέον οιαδήποτε ανόητα σχέδια εκθέσεων από την Επιτροπή. Προ έτους, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση ασφάλειας οδικών υποδομών καθώς αυτή ήταν υπερβολικά γραφειοκρατική και, κατά την άποψή μας, αποτύγχανε να δημιουργήσει οιαδήποτε προστιθέμενη αξία.

Ακόμη πιστεύω ότι η οδηγία είναι περιττή και είναι απίθανο να προσθέσει οιαδήποτε αξία. Οι οδικές υποδομές ποικίλουν ευρέως στα κράτη μέλη και πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίζουμε μόνο εκείνα τα κράτη μέλη που πρέπει να καλύψουν την υστέρηση, όμως για να γίνει αυτό, δεν χρειαζόμαστε οδηγία που θα εφαρμόζεται σε όλους. Αντί για οδηγία, θα ήταν καλύτερο να εγκρίνουμε κατευθυντήριες γραμμές βασιζόμενες στην υπάρχουσα καλή πρακτική των κρατών μελών.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, θα προτιμούσα να μπορούσαμε να απορρίψουμε εντελώς την οδηγία, όμως δεν θα εξασφαλίζαμε πολιτική πλειοψηφία υπέρ αυτής της επιλογής στο Σώμα, και το Συμβούλιο επιμένει επίσης σε κανόνες που στερούνται περιεχομένου, πράγμα που εξηγεί γιατί τώρα συμφωνήσαμε σε συμβιβασμό με βάση την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Αυτός ο συμβιβασμός ουσιαστικά συνίσταται σε μικρές αλλαγές, όπως βελτιώσεις στη διατύπωση ή τροποποιήσεις στα παραρτήματα, τα οποία δίδουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης της ασφάλειας.

Η οδική ασφάλεια είναι φυσικά ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς, όμως σε επίπεδο ΕΕ, έχουν ήδη γίνει πολλά πράγματα για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, επί παραδείγματι όσον αφορά τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, πρόσθετους καθρέπτες στα φορτηγά, ασφάλεια σηράγγων, κλπ. Αυτοί είναι τομείς όπου είναι χρήσιμο να έχουμε κανονισμούς σε επίπεδο ΕΕ. Εδώ θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, αλλά μόνο αν αυτό προσθέτει αξία στην οδική ασφάλεια. Ωστόσο, λόγω της αρχής της επικουρικότητας, αυτό δεν συμβαίνει για την ασφάλεια των οδικών υποδομών, αλλά επειδή η πρόταση της Επιτροπής έχει αποδυναμωθεί, είμαι σε θέση να συμφωνήσω με αυτή, παρά τις ενστάσεις μου.

Η οδηγία απαιτεί επίσης τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τέσσερις διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, και αφορά μόνο δρόμους που είναι τμήμα των TEN. Επειδή τα παραρτήματα δεν είναι δεσμευτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν μόνα τους τις απαιτούμενες διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν αρκετό περιθώριο να διατηρήσουν τα υφιστάμενα επιτυχή συστήματά τους. Δεν υπάρχουν νέες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη που έχουν ήδη ένα καλό σύστημα διαχείρισης.

Διαγράψαμε επίσης τις εκτεταμένες απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων που ζητούσε η Επιτροπή, και έχουμε αποτρέψει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στους αυτοκινητοδρόμους, που ήταν αυτό που ζητούσε ο εισηγητής. Οτιδήποτε άλλο θα είχε παραβιάσει την αρχή της επικουρικότητας.

Τελικά, αυτό που έχουμε τώρα είναι κατευθυντήριες γραμμές υπό τον μανδύα οδηγίας. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα τέτοιο πράγμα. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που μπορεί να στηρίξει η πολιτική μου ομάδα, καθώς από την αρχή αυτό που πάντα θέλαμε ήσαν κατευθυντήριες γραμμές.

Επιτρέψτε μου να ζητήσω όσον αφορά την τροπολογία 70 να πάρουμε ως βάση το αγγλικό κείμενο, καθώς το γερμανικό κείμενο, το λιγότερο, περιέχει λάθη και πιστεύω ότι το κείμενο πρέπει να ελεγχθεί και στις άλλες γλώσσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πόσο χαίρομαι που ο Επίτροπος διατήρησε τη στάση που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του. Ο κ. Markov αφιέρωσε πολύ χρόνο σε αυτήν την οδηγία, αλλά μαζί με όλους εμάς γνώριζε, όπως είπε η κ. Sommer, ότι αυτή η οδηγία διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο. Δεν ήταν σαφές αν θα υπήρχε ή δεν θα υπήρχε. Η πολιτική ομάδα μου και εγώ συγκαταλεγόμασταν μεταξύ εκείνων που ήθελαν αυτήν την οδηγία και εξακολουθούμε να τη θέλουμε. Ένας λόγος για τον οποίο ανυπομονούμε να την έχουμε είναι ότι επιθυμούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως αποτελεσματικό εργαλείο για να επιφέρουμε ανάληψη δράσης, ιδιαίτερα στις χώρες που προσχώρησαν στην Ένωση στις δύο τελευταίες διευρύνσεις. Στο μυαλό μας έχουμε τη μέθοδο, την τεχνολογία, τον ρυθμό και το χρονοδιάγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους για να βελτιωθεί η ασφάλεια. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι γι’ αυτό. Αν ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων στην Πολωνία είναι παρόμοιος με αυτόν της Γερμανίας, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση στην Πολωνία είναι κακή. Το αυτό ισχύει και για τα άλλα νέα κράτη μέλη. Αυτός είναι ο λόγος που θα υποστηρίξουμε τους συμβιβασμούς και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Ζητώ ισχυρή υποστήριξη. Δεν είναι απλά ένας συμβιβασμός που σώζει τα προσχήματα σε σχέση με το κείμενο που κατατέθηκε. Είναι, πιστέψτε με, ένας σημαντικός συμβιβασμός που πρέπει να αποδεχθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Markov ακόμη μια φορά για τη συνεργασία του. Αντίθετα με όσα είπατε, κύριε, δεν ήσασταν ένας δύσκολος συνάδελφος. Είμαι ευτυχής που είμαστε σε θέση να θεσπίσουμε ένα σημαντικό μέσο που θα βελτιώσει την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να απευθύνω στον Επίτροπο ένα θερμό καλωσόρισμα, και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε και θα εργαστούμε αρμονικά.

Σήμερα εργαζόμαστε πάνω σε μια οδηγία που αφορά την οδική ασφάλεια. Και αυτό βεβαίως για να εναρμονιστούμε με το θέμα που ορίζεται στην τρέχουσα συνεδρίαση του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Χθες ασχοληθήκαμε με το θέμα της ασφάλειας πεζών και οδηγών διτρόχων. Νωρίτερα σήμερα συζητήσαμε για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, και τώρα συζητούμε για την ασφάλεια των δρόμων. Αύριο πρόκειται να συζητήσουμε την πρόταση για τα νοήμονα αυτοκίνητα.

Όλα αυτά είναι καλά νέα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλειά τους όταν ταξιδεύουν οδικώς. Αυτά τα καλά νέα φυσικά εγείρουν ευρεία σειρά ερωτημάτων. Πρώτον, χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι αυτή είναι μια σειρά γεγονότων, και καμία από αυτές τις οδηγίες ή άλλες νομοθετικές πράξεις δεν θα επιλύσει το πρόβλημα από μόνη της. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι επιθυμία μας να βελτιώσουμε το σύστημα, έτσι ώστε ο αριθμός των ατυχημάτων να μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, και οι συνέπειες αυτών των ατυχημάτων να καθίστανται όλο και λιγότερο σοβαρές. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων είναι πολύ σημαντική, ωστόσο. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές για τα νέα κράτη μέλη, των οποίων οι οδικές υποδομές έχουν παραμεληθεί σημαντικά. Αυτή η οδηγία θα είναι πολύ χρήσιμη γι’ αυτά. Πρέπει να γίνει ιδιαίτερα σαφές ότι δεν πρόκειται για υπερρύθμιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι μια οδηγία που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη από την άποψη αυτή, θέτοντας τα πρότυπα τα οποία οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόζουν.

Θα ήθελα να προσθέσω αυτό που είπε ο κ. Markov, ο εισηγητής μας. Η οδηγία είναι ένα σωστό και θετικό έγγραφο. Όπως δήλωσα νωρίτερα, είναι μέρος του συνεχιζόμενου έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους πολίτες μας. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και πιστεύω ότι το Σώμα θα εξακολουθήσει στο μέλλον το έργο του πάνω στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στα σχόλιά σας για την οδηγία, αναφέρατε το γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία έχουν δείξει μια επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τους νεκρούς, ειδικά δε κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, ενώ προηγουμένως είχε υπάρξει μείωση του αριθμού των θανάτων. Αυτό προφανώς πολύ λίγη σχέση έχει με τις ίδιες τις υποδομές, διότι είναι απίθανο μέσα σε ένα μόνο χρόνο οι ευρωπαϊκοί δρόμοι να έχουν επιδεινωθεί τόσο γρήγορα ώστε ξαφνικά τόσοι πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν σε τροχαία ατυχήματα.

Από τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις θα έχετε συμπεράνει ότι είμαι κάπως σκεπτικιστική σχετικά με την οδηγία αυτή. Σκέφτηκα και εγώ επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα ήσαν υπεραρκετές. Δεν έχω καταλήξει εντελώς σχετικά με την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί αυτή η οδηγία, και θα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τη διαδικασία εφαρμογής για να δω ακριβώς πώς αυτή επιτυγχάνεται.

Πάντοτε είχα προβλήματα με το γεγονός ότι, όπως εγώ βλέπω την κατάσταση, υπάρχει μια ανισορροπία σχετικά με την οδική ασφάλεια. Αφενός, όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα, κινούμαστε πολύ γρήγορα για να ορίσουμε διορθωτικά μέτρα, ακόμη και αν απλά πρόκειται να κάνουμε τα πράγματα δαπανηρότερα και τα οφέλη για την ασφάλεια δεν είναι εντελώς σαφή. Είμαστε γενναιόδωροι επίσης, όταν το θέμα αφορά τις υποδομές και εδώ εγκρίνουμε πολύ περιεκτικά κανονιστικά μέτρα. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ανθρώπινα όντα, που εξακολουθούν να είναι ο κρίσιμος παράγοντας στο πλαίσιο των ατυχημάτων, υπάρχει ένας ακραίος δισταγμός στο Σώμα ακόμη και να συζητήσει για το θέμα.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν ένας οδηγός δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις καιρικές συνθήκες, θα είναι πολύ δύσκολα γι’ αυτόν, διότι ο καιρός είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγχουμε σε επίπεδο ΕΕ και ο καιρός πάντοτε έχει σημαντική επίπτωση στα ατυχήματα. Αναμένω να δω τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, και θα παρακολουθώ το θέμα εκ του σύνεγγυς.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας σε χώρες με ανεπτυγμένο σύστημα μεταφορών. Η οδηγία για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών στο διευρωπαϊκό δίκτυο είναι ένα έγγραφο που θα μειώσει τον αριθμό των ατυχημάτων. Είναι ένα αναγκαίο μέτρο και ασχολείται με περιεκτικό τρόπο με τις προκλήσεις της οδικής ασφάλειας από τον σχεδιασμό έως τη χρήση τους. Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν έχουν υγιή ερείσματα. Πρότεινα τη διαγραφή της τροπολογίας στο άρθρο 5, παράγραφος 1, που αύξανε τη χρονική περίοδο για ελέγχους σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου από ένα σε τρία έτη. Αυτή η αύξηση θα είναι περιττή μόλις εφαρμοσθεί η οδηγία. Είναι μια οδηγία περιεκτική και σύμφωνα με τις διατάξεις για καλύτερη εποπτεία, η ασφάλεια των υφιστάμενων, κατασκευασμένων, αναβαθμισμένων και σχεδιαζόμενων οδών θα πρέπει να μειώσει κατά το ήμισυ τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων έως το 2010.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αντλήσουν από τις διατάξεις της οδηγίας όταν θα οργανώνουν την εποπτεία των εθνικών και περιφερειακών οδών με σκοπό τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο 40 000 περίπου άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα, και τα ατυχήματα αυτού του τύπου είναι η κύρια αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας κάτω των 45 ετών. Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα οχήματα είναι σε καλύτερη κατάσταση και καλύτερης ποιότητας. Λήψη μέτρων χρειάζεται επίσης για τη βελτίωση των υποδομών και της κατάρτισης των οδηγών, καθώς και για τη διάδοση ενημέρωσης σχετικά με την ασφαλή οδήγηση.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Markov, τον εισηγητή, για την ολοκληρωμένη έκθεση και για τη συμβολή του στη σύνταξη της οδηγίας. Υποστηρίζουμε αυτήν την οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Ένας από σημαντικούς στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την οδική κυκλοφορία το 2001 ήταν η μείωση των θανάτων από τα ευρωπαϊκά τροχαία ατυχήματα κατά 50% έως το 2010, ήτοι από 50 000 σε 25 000 ετησίως. Τα έως τώρα αποτελέσματα δεν είναι πολύ ικανοποιητικά. Ο φόρος αίματος για το 2005 ήταν 41 500 άνθρωποι. Επομένως, χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Η οδική ασφάλεια δεν προσδιορίζεται μόνο από την ασφάλεια των οχημάτων και την ποιότητα της κατάρτισης του οδηγού, αλλά επίσης και από την κατάσταση των υποδομών, δηλαδή από την ασφάλεια της οδικής κατασκευής και τις οδικές σημάνσεις. Τα περισσότερα υφιστάμενα μέτρα εστιάζονται στην ασφάλεια του οχήματος, ενώ γίνεται κάποια προσπάθεια να επηρεαστεί η κατάρτιση των οδηγών και η εξάλειψη αυτών οι οποίοι μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι για άλλους οδικούς χρήστες, επί παραδείγματι με το πόϊντ σύστεμ.

Έως τώρα δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με τη μέθοδο βελτίωσης των οδικών υποδομών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η αποκαλούμενη βέλτιστη πρακτική πρέπει να επεκταθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Δεδομένου ότι οι οδοί που περιλαμβάνονται στο δίκτυο TEN-T θεωρούνται οι σημαντικότεροι, η έκθεση εξετάζει και το θέμα αυτό επίσης. Πιστεύω ότι η στοχευμένη επένδυση στη συντήρηση των υποδομών και των οδικών σημάνσεων, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της πληροφορικής, χρειάζονται μακροπρόθεσμα, και όχι μόνο στους κεντρικούς δρόμους και στα νέα κράτη μέλη. Πέρα από τα στοιχεία παθητικής και ενεργούς ασφάλειας στα νέα αυτοκίνητα και το σύστημα eCall, αυτή είναι μια πτυχή που θα μπορούσε να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια στο μέλλον. Η Ομάδα GUE/NGL συστήνει σθεναρά την υπερψήφιση της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή ηττήθηκε από το ΗΒ πριν όταν προσπαθούσε να επιβάλει εναρμονισμένες μετρήσεις – πιάστηκε όπως οι βάνδαλοι των γκράφιτι που αλλάζουν τις οδικές σημάνσεις στο ΗΒ. Αλλά δεν ακούει, και ο κ. Markov επιχειρεί να θέσει πρότυπα ασφάλειας υπό τον έλεγχο μη εκλεγμένου Επιτρόπου.

Η τροπολογία 5 είναι καλή: «Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Θα πρέπει να επιτραπεί στις χώρες αυτές να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμοζόμενες ήδη μεθόδους τους». Ορισμένες χώρες θα είναι περισσότερο εναρμονισμένες από άλλες; Ποιες χώρες; Παρακαλώ να τις ονομάσετε.

Οι δρόμοι του ΗΒ έχουν υψηλά πρότυπα ασφαλείας – επί παραδείγματι, πάρα πολλές κάμερες καταγραφής ταχύτητας. Γιατί να μην τα εναρμονίσουμε; Παρακαλώ πάρτε όσα θέλετε. Η τροπολογία 53 απαιτεί την εναρμόνιση των σημάτων ορατότητας και ευανάγνωστου, και η 49 απαιτεί εναρμονισμένα οδικά σήματα και διαγραμμίσεις. Αυτό το ευανάγνωστο μήπως προορίζεται να δημιουργήσει σύγχυση στους αυτοκινητιστές του ΗΒ σε 35 γλώσσες της ΕΕ; Τι είναι αυτό; Ο εισηγητής προτείνει τεράστια οδικά σήματα με μεγάλα κείμενα έτσι ώστε οι αυτοκινητιστές να μπορούν να επιλέγουν τη γλώσσα τους από μακριά; Ή ίσως χώρους στάθμευσης ώστε οι αυτοκινητιστές να μπορούν να βγαίνουν από τον αυτοκινητόδρομο και να τα διαβάζουν όλα; Τι έπεται; Οι αποστάσεις στο ΗΒ είναι σε μίλια, με τις αποστάσεις στάθμευσης σε γυάρδες. Η ΕΕ εναρμονίζεται, όχι οι άνθρωποι, έτσι ο μη εκλεγμένος Επίτροπος θα αφαιρέσει τις αυτοκρατορικές αποστάσεις και παραδόσεις του ΗΒ από την πίσω πόρτα χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του κόσμου.

Ο τίτλος αυτής της έκθεσης θα έπρεπε να είναι «η ΕΕ δεν μπορεί να διαβάσει τα σήματα». Εντάξει, τα γράμματα είναι στον τοίχο. Διατηρείτε την απόστασή σας, ακούτε τον κόσμο, όχι τους πολιτικούς. Αν θέλετε να παρέμβετε στο αυτοκρατορικό σύστημα μονάδων, ας διοργανώσουμε δημοψήφισμα σε ΗΒ και Ιρλανδία γι’ αυτό, ή θέλετε μόνο περισσότερο οδικό εκνευρισμό; Το ΗΒ θα ήταν καλύτερα χωρίς αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν συνεισφέρω στη συζήτηση, θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο για τον διορισμό του.

Κάποιος βαθμός προόδου έχει σημειωθεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων όσον αφορά τα οχήματα και τους οδηγούς. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, καθώς τα στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά. Περίπου 43 000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα είναι ακόμη πιο τρομακτικός, καθώς ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια άτομα. Το ένα τρίτο σχεδόν των θανάτων μεταξύ των νέων οφείλεται σε ατυχήματα.

Η πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση των οδικών υποδομών είναι πολύ σημαντική, και αυτό διότι η υλική κατάσταση των οδών είναι ένας σημαντικός συμβάλλων παράγοντας στον αριθμό ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτούς καθημερινά. Μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου οδικού δικτύου κατασκευάστηκε πριν από δεκαετίες. Αυτό δεν πληροί πλέον τα σημερινά πρότυπα ασφάλειας λόγω της υλικής κατάστασής του και της κατάστασης επισκευής, καθώς και λόγω των σημερινών επιπέδων κυκλοφορίας.

Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι η οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί όχι μόνο στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα: το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να είναι πολύ ευρύτερο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, μόνο το 7% των θανατηφόρων ατυχημάτων συμβαίνουν σε αυτοκινητοδρόμους. Τα δύο τρίτα όσων χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα είναι θύματα σε οδούς μονής κατεύθυνσης εκτός οικιστικών περιοχών και στην ύπαιθρο. Τα θέματα ασφάλειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο σχεδιασμού και μελέτης, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού οδικών υποδομών, καθώς και όταν οι δρόμοι δίδονται στην κυκλοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, κάθε χρόνο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 43 000 άνθρωποι πεθαίνουν και περίπου άλλο 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίζονται σε τροχαία ατυχήματα. Πέρα από τον σχεδιασμό και κατασκευή ασφαλέστερων οχημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επενδύσουν στην ασφάλεια των οδικών υποδομών.

Οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων όσον αφορά την οδική ασφάλεια θα αποδείξουν, σε στρατηγικό επίπεδο, τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην οδική ασφάλεια οι διαφορετικές λύσεις σχεδιασμού ενός έργου υποδομής και αυτές πρέπει να είναι καθοριστικές στην επιλογή της διαδρομής.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού υποστήριξε την τροπολογία με την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτής της οδηγίας, ως σύνολο καλών πρακτικών, και για τις εθνικές οδικές υποδομές που δεν περιλαμβάνονται στο δίκτυο TEN-T, κατασκευασμένες εξολοκλήρου ή εν μέρει με τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση ποδηλάτων, ειδικά στις αστικές περιοχές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ειδικές διαδρομές για ποδηλάτες σε οιαδήποτε παραλλαγή κατασκευής υποδομών οδικών μεταφορών, η οποία θα απέφευγε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διασταύρωση με τις κύριες οδικές αρτηρίες.

Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αναγκαίο τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόβλεψη επαρκών οδικών σηματοδοτήσεων προκειμένου να ειδοποιούνται οι χρήστες των οδών για τα τμήματα των οδικών υποδομών που είναι υπό επισκευή και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Θεωρώ επίσης ότι, στην περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων βάσει της παρούσας οδηγίας δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση έργου οδικών υποδομών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την επαρκή αύξηση των διατιθέμενων κονδυλίων.

Ολοκληρώνω επισημαίνοντας την ανάγκη να κατασκευαστούν ασφαλέστεροι χώροι στάθμευσης και ελπίζω ότι ο κ. Επίτροπος θα στηρίξει την τροπολογία που κατέθεσα για τον σκοπό αυτό για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2009. Συγχαίρω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή μας για τις συζητήσεις των οποίων ηγείτο επί δύο χρόνια στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού κατά την προετοιμασία αυτού του κειμένου που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Ευρώπης.

Αυτό το σημαντικό και διαρκώς επανερχόμενο θέμα είναι ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά το Σώμα, το οποίο καλείται συχνά να διατυπώσει τη γνώμη του σε μια ολόκληρη σειρά τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με τα πρότυπα ασφάλειας οχημάτων, και ακόμη μια φορά, και συγκεκριμένα απόψε, μπορούμε να επισημάνουμε ότι έχουμε ανταποκριθεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο προς όφελος των λαών της Ευρώπης. Τα θέματα ασφάλειας αυτού του είδους τους αφορούν και μπορούν να τους επηρεάσουν στην καθημερινή ζωή τους και, όντως, αν αυτή η νομοθετική πρόταση επιδιώκει να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και να μειώσει τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών στους δρόμους μας βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια ενσωματώνεται σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, της μελέτης και της λειτουργίας των οδικών υποδομών στο διευρωπαϊκό δίκτυο, τότε αξίζει της προσοχής μας.

Εγώ, από την πλευρά μου, θα υποστηρίξω αυτήν την πρωτοβουλία διότι, χωρίς να επιβάλει υπερβολικά αυστηρές διαδικασίες που δεν θα ελάμβαναν υπόψη την οικονομική και διαρθρωτική πραγματικότητα εκάστου κράτους μέλους, η παρούσα πρόταση οδηγίας θα εξασφαλίσει σαφήνεια προβλέποντας εκτίμηση επιπτώσεων πριν από κάθε νέο κατασκευαστικό έργο, έλεγχο οδικής ασφάλειας που θα επιτρέπει στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις να αναπτυχθούν και διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που θα προβλέπει συγκεκριμένη αντίδραση σε στοχευμένους κινδύνους. Παρότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο ο Επίτροπος Tajani, ελπίζω η εκτίμηση των επιπτώσεων όλων αυτών των μέτρων από την Επιτροπή να αποδειχθεί ρεαλιστική.

Όντως, πιστεύω ότι θα είναι ευχής έργο αν με την εισαγωγή αυτών των μέτρων είμαστε σε θέση, όπως εκτιμάται, να προλαμβάνουμε κάθε χρόνο σχεδόν 7 000 τραυματισμούς και 600 νεκρούς από τροχαία στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που εργαζόμαστε πάνω σε μια οδηγία που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Η τρέχουσα κατάσταση είναι ότι ορισμένα κράτη μέλη όπως η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ασφαλές οδικό δίκτυο, μολονότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να βελτιωθεί περαιτέρω. Σε άλλες χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, το δίκτυο είναι μέτριο, και σε άλλες ακόμη, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και Βουλγαρία, είναι όντως κακό.

Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια για τους πολίτες της Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Προκαλεί κατά συνέπεια εντύπωση το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και ουσιαστικά χωρίς να την παραβιάζουμε, προσπαθούμε να μην εφαρμόζουμε υποχρεωτικές διατάξεις. Πολλά θέματα αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών, επί παραδείγματι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για να περιλαμβάνει τις εθνικές οδούς που δεν είναι μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ανακύπτει το θέμα του τρόπου με τον οποίο προτιθέμεθα να βελτιώσουμε την κατάσταση άλλων οδών, στην Πολωνία, επί παραδείγματι. Πώς θα μπορέσουμε να επιμείνουμε να μην διανοίγονται χαντάκια βάθους αρκετών μέτρων, και να δημιουργηθούν διαχωριστικές λωρίδες ασφαλείας τόσο στους αυτοκινητοδρόμους όσο και στις εθνικές οδούς; Πώς θα μπορέσουμε να επιμείνουμε να χρησιμοποιείται στο οδόστρωμα χρώμα που να είναι ορατό όταν επικρατεί βροχερός καιρός, και να απομακρυνθούν σήματα και σηματοδοτήσεις που είναι περιττές; Δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν όλα αυτά παρά μόνον αν καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων της πρότασης οδηγίας που συζητούμε αυτήν τη στιγμή. Προτείνω κατά συνέπεια οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού να επισκεφθούν την Πολωνία. Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να λάβουν τη σωστή απόφαση και να πείσουν όλα τα κράτη μέλη να την υποστηρίξουν.

Ήμουν περισσότερο ευνοϊκά διακείμενος στην προηγούμενη έκθεση του κ. Markov, αλλά πιστεύω ότι δεν θα υποκύψει στην πίεση και θα παραμείνει στις απόψεις του. Υποστηρίζω τη θέση τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ να είναι δεσμευτικά. Τέλος, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη η οδική ασφάλεια είναι ένα σημαντικό θέμα. Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνουμε το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που όλοι θα θέλαμε για τους χρήστες των οδών, αλλά και για το περιβάλλον μαζί με τις οδούς μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε επίσης κανόνες και κανονισμούς. Ωστόσο, η γραφειοκρατία, όπως γνωρίζουμε, έχει υπομονή, και η υπερβολική γραφειοκρατία μπορεί να είναι βλαβερή.

Πέρα από την εισαγωγή σημαντικού νέου διοικητικού φόρτου, το πρώτο σχέδιο που παρουσιάστηκε είχε ακριβώς αυτό το ελάττωμα: ήταν βαρύ στη ρητορική και ελαφρύ στην ουσία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το αναπέμψαμε στην επιτροπή σε πρώτη ανάγνωση. Αυτή τη δεύτερη φορά, τα πράγματα φαίνονται μάλλον διαφορετικά –όντας συγκρατημένα αισιόδοξος– φαίνονται λίγο καλύτερα. Η κ. Sommer έχει ήδη μιλήσει για το βασικό περιεχόμενο του παρόντος κειμένου. Αυτό που θα θέλαμε είναι κάτι που να μοιάζει περισσότερο με κατευθυντήριες γραμμές και όχι δεσμευτικού χαρακτήρα. Θέλουμε να έχουμε ανταλλαγή καλής πρακτικής, αλλά δεν θέλουμε να είναι επιτακτική.

Προπαντός, δεν θέλουμε τα παραρτήματα να είναι δεσμευτικά για τα κράτη μέλη. Περιοριζόμαστε σκόπιμα στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα (TEN). Πολλοί από τους συναδέλφους μας έχουν πει ότι πολλά συμβαίνουν, και μπορεί να συμβούν, και στα άλλα οδικά δίκτυα, και σε απάντηση σε αυτό, θα επεσήμανα ότι τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για το θέμα αυτό. Το αντίθετο, θα χαιρόμασταν όλοι αν τα κράτη μέλη έκαναν τη δουλειά τους και όχι απλά να κάθονται και να περιμένουν, σε κάθε περίπτωση, να αναλάβει δράση η Ευρώπη.

Από αυτή την άποψη, πιστεύω ότι αν έχουμε μειώσει τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο, έχουμε κάνει μια εποικοδομητική συνεισφορά στο θέμα αυτό, και μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επιπλέον, καθώς επιτεύχθηκε συναίνεση με το Συμβούλιο στον άτυπο τριμερή διάλογο, μπορούμε να συμφωνήσουμε για το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση. Το μόνο που παραμένει είναι η εφαρμογή, και αυτό είναι έργο των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω καλωσορίζοντας τον κ. Tajani στον νέο του ρόλο ως Επίτροπος Μεταφορών. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με επιτυχία μαζί του και, προπαντός, να σημειώσουμε βελτιώσεις στον τομέα της οδικής ασφάλειας, όπως και ο ίδιος ελπίζει.

Δεύτερον, θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά τον κ. Markov και να τον ευχαριστήσω για την επιμονή του και την υπομονή του στην επιδίωξη και επίτευξη αυτής της συμφωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι ανεπαρκής, αλλά είναι βεβαίως ικανοποιητική δεδομένου ότι υπήρχε ο κίνδυνος να μπλοκαριστεί μονίμως. Από την άποψη αυτή, κύριε Markov, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε μετρίως ευχαριστημένοι, αλλά ευχαριστημένοι παρ’ όλα αυτά.

Όπως σωστά είπατε, είναι ένα μικρό βήμα, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, και όσον αφορά την οδική ασφάλεια είμαστε συνηθισμένοι να είμαστε υπομονετικοί και να επιτυγχάνουμε μικρές νίκες σιγά-σιγά εξ ονόματος όλων των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και των οικογενειών τους.

Από την αρχή πιστέψαμε ότι ήταν αναγκαίο να έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο επιδιώκει να θέσει τέλος στον φαύλο κύκλο της μάχης κατά των τροχαίων ατυχημάτων× μετά τους κανόνες σχετικά με τα όρια ταχύτητας και τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα, ήταν καιρός να μιλήσουμε για την ανάγκη να αλλάξει η συμπεριφορά των οδηγών και η προστασία στα οχήματα× είναι τώρα καιρός να επισημάνουμε τα μελανά σημεία στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.

Χαίρομαι, κατά συνέπεια, που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτήν τη διαδικασία την πτυχή των επαρκών ασφαλών χώρων στάθμευσης, κάτι το οποίο ζητούσαμε σε άλλα κείμενα και το οποίο πιστεύω είναι σημαντικής σπουδαιότητας στο κείμενο αυτό.

Χαίρομαι επίσης που έχουμε πετύχει να διασφαλίσουμε ότι το κείμενο κάνει ειδική αναφορά σε κεντρικές νησίδες και στηθαία πρόσκρουσης, τα οποία αποτρέπουν τραυματισμούς και θανάτους μεταξύ των ευάλωτων χρηστών, όπως οι αυτοκινητιστές, δεδομένου ότι η αύξηση του αριθμού τους σήμερα δημιουργεί στην πραγματικότητα νέα ατυχήματα.

Τέλος, χαιρετίζω, επίσης, το γεγονός ότι ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί όσον αφορά όλους τους ευάλωτους χρήστες, και την ειδική έμφαση που δίδεται όσον αφορά στις ισόπεδες διαβάσεις, καθώς αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους ελέγχους.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει μια διάσταση προσανατολισμένη στο μέλλον στην εισαγωγή έξυπνων και διαδραστικών οδικών σημάτων που θα αναπτυχθούν και αναμφίβολα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια στο μέλλον. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι έχει δοθεί έμφαση στην κατάρτιση των ελεγκτών. Κατά τη γνώμη μου, η ειδικότητα αυτή θα αποτελέσει σημαντικό επαγγελματικό τομέα στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να συγχαρώ τον κ. Markov όχι μόνο για την ποιότητα της έκθεσής του αλλά επίσης για την επιμονή του να τη φέρει σε αίσιο πέρας, παρά τα εμπόδια που τέθηκαν στον δρόμο του, κυρίως από ορισμένα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού – ίσως από απροσεξία.

Είναι, όντως, λυπηρό ότι, όταν ασχολούμαστε με μια έκθεση της οποίας μοναδικός σκοπός είναι να σώζει χιλιάδες ζωές πολιτών της ΕΕ, ορισμένοι συνάδελφοι, χρησιμοποιώντας ίσως καχύποπτα και βρετανικά-αυτοκρατορικά, εθνικιστικώς υποκινούμενα νομικίστικα προσχήματα, προσπάθησαν να σταματήσουν την προώθηση αυτής της πρότασης από την Επιτροπή για φαινομενικούς λόγους επικουρικότητας. Ίσως ορισμένοι εξ ημών όφειλαν να λάβουν περισσότερο υπόψη την άποψη ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα είναι περισσότερη ενότητα και συνοχή και λιγότερη επικουρικότητα. Παρά ταύτα, η καθυστέρηση που προκλήθηκε δεν στερείται επίσης κάποιου οφέλους, διότι έδωσε τη δυνατότητα στον εισηγητή να βελτιώσει την έκθεσή του ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν στο πρώτο σχέδιο έκθεσης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Επί της ουσίας της έκθεσης, η κύρια επισήμανσή μου είναι ότι συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα πρέπει να είναι δεσμευτικά. Αν αυτά δεν ήταν δεσμευτικά, τότε η αξία αυτής της πρότασης ασφαλώς θα μειωνόταν.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω επωφελούμενος της ευκαιρίας να υπενθυμίσω στο Σώμα και τον Επίτροπο δύο σημαντικά θέματα σχετικά με την οδική βοήθεια. Πρώτον, ένα οδόστρωμα με αποτελεσματικό υψηλό συντελεστή τριβής μπορεί να μειώσει την απόσταση φρεναρίσματος ενός οχήματος έως και κατά 50%. Αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικότατα στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους μας.

Η δεύτερη επισήμανσή μου δεν αφορά άμεσα την παρούσα έκθεση αλλά αξίζει να την κάνω ξανά και ξανά σε κάθε δυνατή ευκαιρία. Είναι η εξής: το ένα τρίτο των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων συνδέονται με το αλκοόλ. Πολλά αποδίδονται στα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα των οδηγών τα οποία είναι κάτω από να υφιστάμενα νόμιμα όρια. Ούτε οι πολίτες ούτε και εμείς οι ίδιοι πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο αλκοόλ στους οδηγούς. Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ καταναλωθεί εξασθενεί την ικανότητα οδήγησης. Αν θέλουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τον αριθμό των ατόμων που σκοτώνονται στους δρόμους μας τότε θα πρέπει να εξετάσουμε την εφαρμογή πολιτικής μηδενικού επιπέδου αλκοόλ στους οδηγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). - (DE) Επίτροπε Tajani, θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη θέση λήψης αποφάσεών που αναλάβατε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί έναν οδηγό αγώνων από ένα συνηθισμένο οδηγό αυτοκινήτου, φορτηγού ή λεωφορείου, η ακόμη και ποδηλατιστή; Ο οδηγός αγώνων περιέρχεται πεζή τη διαδρομή πριν οδηγήσει πάνω σε αυτή, προκειμένου να αποκτήσει αντίληψη της ποιότητάς της. Προφανώς, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε με τα εκτεταμένα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα. Ανεξάρτητα από το μέρος που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είμαστε σε θέση να βασιζόμαστε σε ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας στις οδικές υποδομές μας.

Κατά συνέπεια, η διαχείριση των οδικών υποδομών είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ευρώπη. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας –όπως το Σώμα έχε επανειλημμένα πει– έχει οριζόντια διάσταση. Πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συνδυάζοντας την εφαρμογή υφιστάμενης και νέας νομοθεσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών. Οι οδηγοί, τα οχήματα και οι υποδομές όλα επηρεάζουν την οδική ασφάλεια. Δεν αρχίζουμε από το μηδέν. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη μεθοδολογίες και στρατηγικές για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τις διατηρήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η συντήρηση και η επέκταση οδικών υποδομών είναι θέματα προσανατολισμένα στο μέλλον ακριβώς όπως και η έρευνα, η εκπαίδευση και η απασχόληση.

Θα ήθελα, ωστόσο, να εστιάσω σε ένα επιμέρους σημείο. Κατά την άποψή μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις στάθμευσης για βαρέα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων σε ευρωπαϊκή κλίμακα× αυτό είναι ένα καίριο στοιχείο διαχείρισης ασφάλειας. Ενώ πολλοί άλλοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το πρωινό τους με την οικογένειά τους και να τελειώσουν την εργασία τους στις 5 το απόγευμα, οι οδηγοί φορτηγών βρίσκονται στους δρόμους ημέρα και νύχτα ενίοτε επί εβδομάδες, με ελλιπή ιατρική φροντίδα, υπομονετικά αποδεχόμενοι να είναι μακριά από το σπίτι τους, για να μην πούμε τίποτε για το ότι είναι υποχρεωμένοι να ικανοποιούνται με ευρέως ποικίλλουσες εγκαταστάσεις προσωπικής φροντίδας σε όλο το μήκος των TEN. Πράγματι, αντίθετα με τους περισσότερους άλλους ανθρώπους, οι οδηγοί φορτηγών πρέπει να πληρώσουν υψηλά τέλη γι’ αυτές τις εγκαταστάσεις. Πρέπει επίσης να πληρώσουν τα μαλλιά της κεφαλής τους αν δεν μπορούν να βρουν κατάλληλους χώρους στάθμευσης όπου να μπορούν να σταθμεύσουν και να συμμορφώνονται με τις ώρες ανάπαυσης που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτός είναι ακόμη ένας λόγος γιατί χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Αυτή η συζήτηση αφορά την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, αυτή η πρόταση οδηγίας έχει ήδη υποστεί αρκετά ατυχήματα στην πορεία. Για να αρχίσω, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής, θεωρώντας την περιττή, και σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας.

Αφού το Συμβούλιο συμφώνησε σε ένα γενικό προσανατολισμό σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, που στόχευε στην απάλειψη του δεσμευτικού χαρακτήρα των παραρτημάτων της οδηγίας και στον περιορισμό της εφαρμογής της στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, κατέστη τελικά δυνατόν –χάρη στην αφοσίωση του εισηγητή, τον οποίο οφείλω να συγχαρώ– να εγκριθεί μια έκθεση στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Η έκθεση όχι μόνο καθιστά το κείμενο λιγότερο γραφειοκρατικό αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης οδικής ασφάλειας στις διάφορες χώρες. Η έκθεση, κατά συνέπεια, ευνοεί την ιδέα της ανταλλαγής καλών πρακτικών, επιδιώκοντας διαρκώς να συντονίζει καλύτερα τις δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, με ικανοποίηση βρισκόμαστε ακόμη μια φορά να συζητούμε το θέμα αυτό, με βάση τώρα ένα κείμενο που προσφέρει ανανεωμένη προστιθέμενη αξία, που αντικατοπτρίζει την ικανότητα να συντονίζει τις δράσεις εντός της Ένωσης και το οποίο μας προσφέρει καταλληλότερες λύσεις δεδομένου ότι η πραγματική ζωή, όπως καλώς γνωρίζουμε, είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφη. Είναι ένα κείμενο που στέλνει σαφές μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι, παρά τα όποια ατυχήματα στην πορεία, δεν έχουμε λόγους να σταματήσουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται ένας ορισμός για τους προσανατολισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα στάδια οδικής διαχείρισης, από την εκτίμηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας έως τους ελέγχους, τη διαχείριση ασφάλειας οδικών δικτύων και τις επιθεωρήσεις.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η οδηγία, όπως τροποποιήθηκε, δεν θα επιβάλει την έγκριση οιωνδήποτε τεχνικών κανόνων ή διαδικασιών. Αντ’ αυτού ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, μέσω κατευθυντήριων γραμμών, να κάνουν βέλτιστη χρήση των μεθοδολογιών που ορίζονται, καλώντας τα ακόμη και να τις εφαρμόσουν σε εθνικές οδούς που δεν περιλαμβάνονται στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα.

Ολοκληρώνω, στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης στο ήμισυ έως το 2010 του αριθμού των θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Η προσδοκία μας είναι αυτή η οδηγία, μαζί με πολλές άλλες πρωτοβουλίες που ήδη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στην αίθουσα αυτή, να βοηθήσει επίσης να σωθούν πολλές ζωές χρηστών των ευρωπαϊκών οδών.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, Μέλος της Επιτροπής. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να απαντήσω στα σχόλια που διατύπωσε μεγάλος αριθμός βουλευτών κατά τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής της συζήτησης. Η παρουσία τόσων πολλών βουλευτών παρά το προχωρημένο της ώρας, αντικατοπτρίζει την εξαιρετική σημασία του θέματος και το γεγονός ότι όλοι το θεωρούν θέμα προτεραιότητας.

Καταρχάς, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κ. Markov για την εργασία του. Δεν θα ήταν εύκολη, αλλά ένας καλός πολιτικός πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την ικανότητα της διαμεσολάβησης. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Markov την χρησιμοποίησε, επιτυγχάνοντας ένα αποτέλεσμα που μπορεί βεβαίως να εγκριθεί από την Επιτροπή.

Όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής στις οποίες αναφέρθηκε η κ. Sommer, πιστεύω ότι στην ακρόαση, κατά τη διάρκεια της δικής μου δήλωσης πολιτικής προχθές βράδυ, τόνισα τη σημασία της δέσμευσης της Επιτροπής αλλά και του Κοινοβουλίου στο ευαίσθητο θέμα της οδικής ασφάλειας. Επιθυμώ να την καταστήσω προτεραιότητα, ακόμη και αν δεν εμπίπτει εντελώς στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, καθώς πιστεύω ότι οι συνειδήσεις μας ως γονέων μας καλούν να αναλάβουμε μια σημαντική πρωτοβουλία για να μειώσουμε δραστικά τον αριθμό των θανάτων στους δρόμους.

Αυτός είναι ο λόγος που επιθυμώ να μετατρέψω την εκδήλωση που έχει προγραμματίσει η Επιτροπή για τις 10 Ιουλίου στις Βρυξέλλες ως συνάντηση με νέους όχι σε επίσημη εκδήλωση αλλά σε ένα ιδιαίτερο γεγονός, αν είναι δυνατόν με υψηλή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, προσκαλώντας άτομα από το κοινό να περιγράψουν τους κινδύνους που διατρέχουν στους δρόμους καθημερινά, και ιδιαίτερα τους κινδύνους που διατρέχουν οι νέοι μας.

Θα ήθελα επίσης να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κ. Ματσάκης: συμμερίζομαι την άποψή του για το αλκοόλ. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά είναι δύο στοιχεία που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές πάρα πολλών νέων στους δρόμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που σας προσκαλώ να παραστείτε στην εκδήλωση για νέους στις 10 Ιουλίου. Πρέπει να τους ενημερώσουμε χωρίς υπεκφυγές για τους κινδύνους που διατρέχουν, ειδικά όταν το βράδυ φεύγουν από τις ντίσκο και από τα νυχτερινά κλαμπ το Σαββατοκύριακο.

Εφεξής, στις 13 Οκτωβρίου θα εορτάζεται στις πόλεις η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας. Η Επιτροπή κάνει προετοιμασίες στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ας φροντίσουμε, μαζί με τη συμμετοχή των βουλευτών του Σώματος, αυτές να μην είναι ένα εφήμερο φαινόμενο αλλά ημέρες που στέλνουν θετικά μηνύματα στους νέους. Αν είμαστε σε θέση να σώσουμε έστω και μια ανθρώπινη ζωή, αυτή η καλή πράξη θα μείνει μαζί μας για την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αναλάβουμε μια δέσμευση και έχω ενθουσιαστεί με αυτό το θέμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι προτεραιότητας στον τομέα των μεταφορών και μια κρίσιμης σημασίας πτυχή των καθηκόντων μου.

(FR) Η μετάφραση είναι ίσως ευκολότερη όταν ομιλώ στα γαλλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Griesbeck που είπε ότι χάρηκε πολύ που μίλησα στα γαλλικά, αλλά καθώς πήγα στο Παρίσι όταν ήμουν έξι μηνών μιλούσα γαλλικά πριν μπορέσω να μιλήσω ιταλικά. Ωστόσο, θα συνεχίσω τώρα στα ιταλικά.

(IT) Η κ. Lichtenberger είπε ότι πρέπει να αποδοθεί ευθύνη αναμφίβολα στο ανθρώπινο λάθος. Στην ομιλία μου είπα ότι το ανθρώπινο λάθος είναι βεβαίως ο κύριος παράγοντας, αλλά σκεφτείτε πόσοι κακοφτιαγμένοι δρόμοι προκαλούν ατυχήματα: ας σκεφτούμε μόνο την υδρολίσθηση. Ένας κακοφτιαγμένος δρόμος αρκεί για να προκαλέσει τον θάνατο ατόμου που τυχαίνει να ταξιδεύει σε κανονική ταχύτητα απλά επειδή ορισμένα δομικά στοιχεία είναι ελαττωματικά. Συμφωνώ με τον κ. Ματσάκη και χαιρετίζω την τεχνική του επισήμανση όσον αφορά τις αποστάσεις φρεναρίσματος και τα ειδικά υλικά για τα οδοστρώματα. Πρέπει να στείλουμε τα μηνύματά μας, θετικά μηνύματα. Δεν πιστεύω ότι κανείς θα μιλούσε για παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση οποτεδήποτε απευθύνεται ένα θετικό μήνυμα.

Θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι ο κ. Nattrass μίλησε και στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα, διότι όταν κανείς θέτει ερωτήσεις καλό είναι να περιμένει να ακούσει τις απαντήσεις, ακόμη και από έναν Επίτροπο που έχει συμμετάσχει σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και έχει εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρκετές φορές× και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να εκλεγεί κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του ιταλικού εκλογικού συστήματος απ’ ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, δεν επιθυμώ να εμπλακώ σε αντιπαράθεση× ήταν μόνο ένα πείραγμα, και ας ελπίσουμε ότι ο κ. Nattrass είναι στο γραφείο του και ακούει. Παρά ταύτα, ίσως δεν ήταν αρκετά προσεκτικός στην ανάγνωσή του όσον αφορά το νομοθετικό κείμενο που συζητούμε απόψε. Το νομοθετικό κείμενο που συζητούμε απόψε δεν διατυπώνει αιτήματα έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε έναντι της Γερμανίας, διότι οι διαδικασίες που περιέχονται στην οδηγία είναι εμπνευσμένες από τα συστήματα του ΗΒ και της Γερμανίας. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι ο κ. Nattrass θα είναι σε θέση να μεταβάλει τη θέση του αν ξαναδιαβάσει το κείμενο προσεκτικά.

Όσον αφορά το αίτημα της κ. Ticău, του κ. Kuc και της κ. Ayala Sender για ασφαλείς χώρους στάθμευσης, συμφωνώ απολύτως –αναφέρθηκα σε αυτό κατά τη διάρκεια της ομιλίας που έκανα όταν ζήτησα την ψήφο εμπιστοσύνης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού– και η πρωτοβουλία της Valenciennes είναι ένα πρώτο βήμα. Σχεδιάζω να προχωρήσω περισσότερο, κυρίως διότι τα αποτελέσματα υπήρξαν σαφώς θετικά. Πολλοί βουλευτές, περιλαμβανομένων ορισμένων από τα νέα κράτη μέλη, μου έχουν ζητήσει να λάβω μέτρα κυρίως στα σύνορα με τη Ρωσία διότι τα φορτηγά εκεί υφίστανται βανδαλισμούς. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι χρειάζεται να αναληφθεί δράση και εκεί, και το πιλοτικό πρόγραμμα που εγκαινίασε η Επιτροπή πρέπει να συνεχιστεί. Στον βαθμό που με αφορά, λοιπόν, δεσμεύομαι να προχωρήσω περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Καταλήγοντας, πρέπει να πω ότι ορισμένες φορές το καλό είναι ο εχθρός του καλύτερου, και όταν καταφέρουμε να εκπονήσουμε ένα νομοθετικό κείμενο που μπορεί ίσως να προκαλεί επιφυλάξεις αλλά για το οποίο υπάρχει συναίνεση, μπορούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ικανοποιημένο. Ακόμη μια φορά, είμαι ευγνώμων στον κ. Markov. Η οδηγία αναμφίβολα αντιπροσωπεύει έναν δίκαιο συμβιβασμό. Ορισμένοι ίσως να είχαν προτιμήσει ένα κανονισμό, όμως τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εισάγει τις διαδικασίες που συζητούμε δεν θα είναι υποχρεωμένα να τις αλλάξουν –και επαναλαμβάνω το σημείο αυτό– ενώ τα κράτη μέλη χωρίς εμπειρία στον τομέα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την ανταλλαγή καλών πρακτικών που ενθαρρύνεται με την οδηγία, η οποία μέχρι τούδε υπήρξε ανεπαρκής. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων θα είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη έτσι ώστε να τους δώσουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία.

Κύριε Markov, θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας ακόμη μια φορά για την υπομονή σας και για τις μεσολαβητικές ικανότητες που έχει επιδείξει. Είστε προφανώς ένας καλός πολιτικός. Ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας βουλευτές για αυτήν τη συζήτηση. Από αυτή έχουν καταστεί σαφή τουλάχιστον δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, και δεύτερον, το θέμα είναι σε ποιο βαθμό προχωρούμε για να το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και επ’ αυτού υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις.

Φυσικά, με ιδιαίτερη χαρά είδα ότι και άλλοι συνάδελφοι απηύθυναν έκκληση για δεσμευτικά παραρτήματα. Δυστυχώς, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού δεν μπόρεσα να επιτύχω επέκταση αυτής της οδηγίας στις οδικές υποδομές που δεν περιλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Μία από τις αιτιολογικές σκέψεις τώρα αναφέρει ότι αυτό είναι δυνατόν, και ελπίζω, φυσικά, ότι η Επιτροπή θα θέσει προς συζήτηση νέα πρόταση σε κατοπινή ημερομηνία καθώς πιστεύω ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Αυτό, λοιπόν, είναι το πρώτο μικρό βήμα. Αν επρόκειτο να το συγκρίνουμε με ένα πρόσωπο, δεν είναι μεγάλο βήμα, ένα βήμα που εσείς ή εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι, ίσως, ένα μικρό βήμα που ένα βρέφος έξι ή επτά μηνών θα μπορούσε να κάνει με τα μικρά πόδια του. Ας ελπίσουμε ότι η οδηγία θα φέρει αποτελέσματα λίαν συντόμως και θα ελαχιστοποιήσει τον αριθμό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, διότι αυτή είναι η κύρια ανησυχία μας και αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουμε να πετύχουμε. Ακόμη μια φορά, σας ευχαριστώ όλους, και συγχαρητήρια για τον διορισμό σας, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Αυτή η οδηγία είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά δε για τα μεγάλα έργα οδικών υποδομών. Παρά ταύτα, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι σημαντικές πτυχές που συνδέονται με την ασφάλεια εμπίπτουν στην ευθύνη των κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ως συνυπευθυνότητα.

Όπως σχεδιάστηκε, και εν μέρει επιτεύχθηκε, το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο είναι ένα από τα ασφαλέστερα στον κόσμο. Σημαντικά προβλήματα που να συνδέονται με τη συνολική ασφάλεια των υποδομών και με την ασφάλεια της κυκλοφορίας δεν συναντούμε στο TEN-T ή, κυρίως, στους αυτοκινητοδρόμους, αλλά προβλήματα υπάρχουν στους συνηθισμένους δρόμους, ειδικά έξω από τις πόλεις.

Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται ενδελεχείς αναλύσεις, κατασκευαστικά έργα που θα σχεδιάζονται και θα ολοκληρώνονται με επάρκεια, καθώς και αποτελεσματικός έλεγχος, και ιδιαίτερα στο περιφερειακό και τοπικό οδικό δίκτυο και, για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν όλες τις υγιείς αρχές και να τις εφαρμόσουν με υπεύθυνο τρόπο όχι μόνο όπου έχουν αναλάβει τη δέσμευση να το κάνουν αλλά, ειδικά, όπου αυτές είναι αναγκαίες.

Προοριζόμενοι να μην είναι υποχρεωτικοί, ειδικά από γραφειοκρατική-διοικητική άποψη, οι κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία πρέπει να εγκριθούν ως σύνολο καλών πρακτικών για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση όλων των οδικών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου