Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0235/2008

Rozpravy :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 19/06/2008 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0309

Rozpravy
Štvrtok, 19. júna 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Vysvetlenia hlasovania
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Uznesenie – Posilnenie kapacít Európskej únie v oblasti reakcie na katastrofy (B6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). - (CS) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som vysvetlil svoje hlasovanie o uznesení Európskeho parlamentu o posilnení schopnosti Únie reagovať na katastrofy. Rozhodne je zvolený smer solidarity a vzájomnej pomoci krokom správnym smerom. Barnierova správa nás vyzýva ku konkrétnym krokom a v tomto ohľade oznámenie Komisie ukazuje cestu vpred. Samozrejme, musíme zabezpečiť kompatibilitu a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi záchrannými silami na rôznych úrovniach. Nanešťastie, nemohol som podporiť uznesenie, pretože náš ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý. V tomto návrhu sa staviame proti vytvoreniu právne záväzných prostriedkov, ktoré budú ovplyvňovať vnútroštátne právne predpisy, politiku a národné programy, a tým narušia prvok solidarity. Som jednoducho presvedčený, že lepšiu ochranu pred vplyvom katastrof zabezpečíme podporou záchranných síl našich členských štátov prostredníctvom ich koordinácie a investíciou do ich vybavenia, a nie navrhovaním nových zákonov, ktoré len vnesú do celého procesu viac byrokracie.

 
  
  

Uznesenie – 40. výročie colnej únie (B6-0297/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Colná únia zastáva od roku 1968 kľúčovú úlohu pri zachovávaní a rozvíjaní jednotného trhu. 40 rokov trvania colnej únie prinieslo EÚ výrazné úspechy a výhody nielen pre podniky, ale aj občanom Európskej únie.

Vítam a hlasovala som za uznesenie, ktoré predložila Arlene McCarthyová v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o 40. výročí colnej únie.

Colná únia vzhľadom na globalizáciu a technologický pokrok čelí výzvam ako falšovanie výrobkov, zvýšený dovoz nebezpečných tovarov, potreba elektronizácie colných postupov. Iba vzájomná spolupráca colných úradov a úradov dohľadu nad trhom na medzinárodnej úrovni dokáže zabrániť vstupu nebezpečných a falšovaných výrobkov na európsky trh, a tým zaručiť lepšiu ochranu spotrebiteľa. Presvedčila som sa o tom na návšteve ústredných colných orgánov a colných správ v Prahe, v Antverpách, vo Washingtone, ale aj v Pekingu a v Šanghaji.

Toto jubileum nám dáva priestor poďakovať colným úradníkom za ich náročnú, mnohokrát aj nebezpečnú prácu a vyjadriť uznanie za ich úspechy v boji proti nebezpečným výrobkom a falšovaniu produktov a pirátstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážená pani predsedajúca, 40. výročie je vhodnou príležitosťou na vysvetlenie nedorozumenia existujúceho v našej krajine, pravdepodobne odkedy naše krajiny hlasovali za pripojenie sa k tomu, čo považovali za spoločný trh pred asi 35 rokmi – toto nedorozumenie sa týka rozdielu medzi oblasťou voľného obchodu a colnou úniou.

Myslím, že väčšina Britov rozumela pod pojmom spoločný trh to, že bude existovať vzájomné uznávanie produktov, to znamená, že ak môžete predávať výrobky v Británii, môžete ich rovnako predávať aj v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a podobne.

No namiesto toho máme len štandardizáciu. Od niektorých produktov sa vyžaduje, aby obsahovali určité zložky, aby nemali menšie množstvo ako x a väčšie ako y, a dokonca, aj keď tento výrobok nebol pôvodne určený na vyvážanie a nikdy neprejde cez hranice, môže sa stať, že jeho predaj bude obmedzený a zakázaný vo vlastnej krajine. Toto sa často stáva len z dôvodu konkurencie niekde v EÚ – nie ani tak často v Británii – ktorá spĺňa všetky predpisy, a využíva mechanizmus Európskej únie, aby postúpila svoje náklady na konkurenciu.

Považujem za hanbu, že sme stratili pôvodnú myšlienku slobodného obehu tovarov a služieb v prospech harmonizácie, ktorá znižuje výber spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, je úžasné vidieť vás v predsedníckom kresle.

Keď mám prejav v mojom volebnom obvode v Londýne – pre tých z vás, ktorí počuli o Londýne, najúžasnejšom meste na svete, hlavnom meste najúžasnejšej krajiny na svete – moji voliči často poukazujú na to, že v roku 1973 si mysleli, že sa pripájame k colnej únii. Vtedy im hovorím: „Nerozumiete povahe dravca? Nerozumiete povahe európskeho projektu? Všetko je to len o ďalšej politickej a hospodárskej integrácii.“

V skutočnosti sa počas môjho prvého týždňa v Parlamente líder mojej skupiny Hans-Gert Pöttering postavil a povedal: „Nič sa nesmie postaviť do cesty európskej integrácie, nič sa nesmie postaviť do cesty európskeho projektu“. Preto v mojom volebnom obvode existuje nepochopenie povahy projektu.

Moja žiadosť na vás, ktorí v tomto Parlamente podporujete projekt, je: Prosím, buďte úprimní o zámeroch projektu. Ak sa snažíte poprieť pravdu o tomto projekte, potom raz, keď sa opýtate ľudí, odmietnu to, ako to urobili v referende v Írsku.

 
  
  

Uznesenie – Dovoz jatočných tiel hydiny (B6-0309/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - Vážená pani predsedajúca, ja vás tiež s potešením vidím v predsedníckom kresle.

Hlasovala som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 6, pretože verím, že povolenie na dovoz kurčiat po chlorácii poruší európske normy v dvoch úrovniach. Po prvé, máme nedostatok vedeckých údajov o dôsledkoch používania týchto látok na životné prostredie a zdravie. Po druhé, tým že určíme systém riadenia, v rámci ktorého fungujú výrobcovia hydiny, je zbytočné mať dve rôzne normy, rovnako z pohľadu výrobcov, ako aj, a čo je dôležitejšie, z pohľadu spotrebiteľov.

Predchádzajúci rečník spomenul lisabonské referendum v Írsku. Samozrejme, jedna z vecí, s ktorými som sa stretla počas svojej agitácie bola, že ľudia namietajú voči rôznym normám. No dnes sa v Parlamente zaoberáme práve týmto, takže som rada, že Parlament prijal toto uznesenie.

 
  
  

Spoločné uznesenie – Kríza v sektore rybolovu z dôvodu zvyšovania cien nafty (RC-B6-0305/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - Vážená pani predsedajúca, úplne podporujem uznesenie prijaté Parlamentom. Znovu opakujem, jednou z vecí, o ktorých hovoríme často v Parlamente, je to, akým spôsobom reagujeme na potreby obyvateľov. Myslím si, že toto je jasný príklad, keď je potrebná určitá reakcia.

Odvetvie rybolovu je v kríze, pretože cena nafty vzrástla počas posledných piatich rokov o viac ako 300 %, pričom ceny rýb sú podobné tým, ktoré boli pred 20 rokmi. Čiže záver z tohto je, že rybári nemôžu prežiť a vytrácajú sa z obchodu. Myslím si, že niektoré z návrhov v našom uznesení pomôžu zlepšiť túto situáciu.

Rada vidím vyhlásenie slovinského predsedníctva, že sa chopí tejto problematiky, a ja vyzývam Radu pre poľnohospodárstvo a rybolov, ktorá bude zasadať budúci týždeň, aby venovala pozornosť osobitne tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Teraz, pán Kamall, predpokladám, že sa nám chystáte rozprávať o rybároch v Londýne?

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pani predsedajúca, nemyslím, že tam ešte nejakí zostali, vďaka spoločnej politike rybolovu!

Ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali možnosť vysvetliť moje hlasovanie v tejto dôležitej rozprave. Chcel by som však povedať svojim kolegom v Parlamente, aby sme sa pozreli na to, čo je skutočným problémom. Kedykoľvek existuje medzinárodná kríza, hľadáte spôsob ako z nej spraviť príčinu problémov v odvetví rybolovu. V skutočnosti problémom v rybárskom priemysle nie je rast cien ropy. Je ním spoločná politika rybolovu, systém centrálneho plánovania, na ktorý by boli pyšní Sovieti. Považujem za úžasné, ako sú kolegovia v Parlamente ochotní brániť sovietsku ekonomiku.

Pozrime sa na niektoré úspešnejšie systémy na ochranu rýb vo svete. Ak sa pozriete na tie, ktoré sú napríklad na Islande a Novom Zélande, zistíte, že sú založené na právnom poriadku, vlastníckych právach a prenosných vlastníckych právach. Ak skutočne chceme vyriešiť tento problém v odvetví rybolovu, je načase, aby sme verili právnemu poriadku, vlastníckym právam a tiež je načase, aby sme verili voľnému trhu.

 
  
  

Uznesenie – Dovoz jatočných tiel hydiny (B6-0309/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE). - Vážená pani predsedajúca, nechcem hovoriť o tomto bode, ale skôr o predchádzajúcom. Snažil som sa upútať vašu pozornosť.

Zdržal som sa hlasovania o problematike hydinového mäsa, predovšetkým preto, lebo sa domnievam, že existujú informácie na vyvrátenie tvrdenia, podľa ktorého je tento zákaz opodstatnený. Myslím si najmä, že existujú opodstatnené vedecké informácie, ktoré by napomohli zrušenie tohto zákazu. V každom prípade sa však ani jedna z týchto diskusií nezviditeľnila.

Namiesto toho máme v Európe veľmi drahý postup na čistenie hydinového mäsa. To je skutočný problém, pretože hydinové mäso, ktoré sa dováža do Európskej únie sa zdá byť lacnejšie, v dôsledku čoho sa predáva rýchlejšie a spotrebitelia ho zjavne majú radšej.

Nie je to o zdravotných požiadavkách, je to o protekcionizme. Myslím si, že pre Európu je veľmi smutné, že práve túto rozpravu vedieme takým rýchlym a skráteným spôsobom, rovnako náhlivo ako parlamentné uznesenie z tohto týždňa.

Hlasovania som sa zdržal práve z tohto dôvodu. Domnievam sa, že výsledkom tohto sú poškvrnené naše vzťahy so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami.

 
  
  

Spoločné uznesenie – Samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 26. – 27. júna 2008 v Chantjsku-Mansijsku (RC-B6-0235/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) V prípade samitu EÚ – Rusko je mu právom venovaná veľká pozornosť. Vzhľadom na dôležité geopolitické postavenie Ruska, jeho pretrvávajúce historické a kultúrne väzby k Európe podporujem vybudovanie silného politického partnerstva medzi EÚ a Ruskou federáciou.

Toto partnerstvo by malo zahŕňať vzájomnú pomoc v bezpečnostných otázkach, najmä v oblasti boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, odstraňovanie prekážok pre voľný obchod a cestovanie. Pritom nesmieme prehliadať, že vo vzťahoch medzi Úniou a Ruskom sa vyskytujú aj viaceré problematické aspekty. V tomto ohľade je potrebné, aby Únia vystupovala jednotne.

Žiadna členská krajina, ktorá to so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou myslí vážne, by nemala budovať svoje bilaterálne vzťahy s Ruskom za cenu poškodenia oprávnených záujmov členských krajín. V citlivých medzinárodných problémoch by sa však Únia a Rusko mali zhodnúť na zásade rešpektovania medzinárodného práva a územnej integrity, napríklad v prípade Srbska a Kosova.

Na záver mi dovoľte zdôrazniť môj názor, že EÚ by mala podporovať Rusko v budovaní a upevňovaní demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážená pani predsedajúca, samit EÚ – Rusko sa blíži. Je to dôležitá udalosť, a práve preto je rozprava týkajúca sa príprav v našom Parlamente taká dôležitá.

Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom sú nesmierne dôležité pre stabilitu, hospodársky rast a bezpečnosť Európy a celého sveta. Tieto vzťahy nadobudli nový rozmer po tom, ako sa EÚ rozšírila o ďalších 12 krajín, najmä zo strednej a východnej Európy. To sú krajiny, ktoré boli v minulosti blízko späté hospodársky, politicky a vojensky so Sovietskym zväzom.

Doposiaľ boli bilaterálne obchodné vzťahy s jednotlivými krajinami posúvané na úroveň vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Rusko sa neustále snaží dohodnúť sa s jednotlivými krajinami a vynechať EÚ. Často sú pre túto bilaterálnu spoluprácu uvádzané výnimočné situácie.

Rusko je obrovskou krajinou s veľkými politickými a vojenskými snahami, s nesmiernymi zdrojmi energie, krajinou určujúcou svoju pozíciu v Európe a vo svete. Ratifikovaním Kjótskeho protokolu sa Rusko stalo dôležitým partnerom, ktorý je zapojený do opatrení na boj proti zmene klímy rovnako ako opatrení súvisiacich s ochranou životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, v prípade odseku 29, ktorý končí „aby ponúklo EÚ intenzívnejšiu účasť v procese urovnania konfliktu“ podporujem pôvodnú verziu, ktorá dodáva a pokračuje „vrátane možnosti vyslania mierovej misie EÚ priamo do oblasti a vystriedania jednotiek SNŠ a Ruska.“

Myslím, že práve teraz je najdôležitejšie vyslať jasný odkaz v mene EÚ, že sme pripravení na konkrétny záväzok vo forme mierovej misie v Abcházsku.

 
  
  

– Správa: Liam Aylward (A6-0196/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za túto správu, pretože, rovnako ako v iných sektoroch, som znepokojený, keď vidím pokles produkcie ovčieho mäsa v EÚ oproti rastúcemu trendu dovozu.

Nie sú to len otázky príjmu fariem, ale súvisiace otázky životného prostredia, pretože, zo všetkých hospodárskych zvierat, ovce pravdepodobne najviac prispievajú k prirodzenému udržiavaniu menej úrodných oblastí a udržiavaniu druhovej rôznorodosti.

Environmentálny úpadok mnohých hornatých a menej uprednostňovaných oblastí vyústi do poklesu chovu oviec. Preto je nevyhnutné na zachovanie tohto priemyslu zvážiť platby spojené so životným prostredím a jeho podporou.

Rovnako sa domnievam, že lepší systém označovania krajiny pôvodu by mohol výrazne napomôcť propagáciu rastu spotreby miestneho jahňacieho mäsa, najmä s rastom dovozu.

Napokon, náhlenie sa Komisie k schváleniu elektronického značkovania spôsobí ďalšie náklady v sektore, ktorý už aj tak slabne pre slabé výnosy. Takéto značkovanie by malo byť dobrovoľné pre každý členský štát a oblasť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - Vážená pani predsedajúca, súhlasím s posledným rečníkom v problematike elektronického značkovania. Určite by malo byť dobrovoľné.

Podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4, pretože chcem požiadať Komisiu a Radu, aby sa pozreli na zavedenie niektorých spôsobov financovania systému na elektronické značkovanie prostredníctvom Spoločenstva. Kozí, ovčí a jahňací sektor sú v kríze, a preto si určite nemôžu dovoliť ďalšie výdavky, ktoré by sme na ne takto uvalili.

Určite by som uprednostnila pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 – no, samozrejme, ten spadá pod prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 4 –, kde bolo odporučené odložiť zavedenie elektronického značkovacieho systému najskôr na rok 2012. Súhlasím s predchádzajúcim rečníkom, ako som už povedala, že byrokracia a náklady ďaleko prevážili akýkoľvek prínos.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Vážená pani predsedajúca, ako som už včera povedal, táto správa je veľmi dobrá. Nanešťastie, včera komisár Tajani nepripustil možnosť súhlasu Komisie so spravodajcovým návrhom na pracovnú skupinu, ktorá by sa presvedčila o situácii v priemysle.

Nie som veľkým zástancom pracovných skupín, pretože sú takmer všade. Zakaždým, keď máme problém založíme pracovnú skupinu, a potom už o tomto už nikdy viac nepočujeme.

No myslím si, že keby sme lepšie spolupracovali pred príchodom do tejto sály, mohli sme predložiť silný návrh, ktorý by pomohol priemyslu a pracoval by v prospech priemyslu.

Teraz ale nemáme nič. Máme elektronické značkovanie. Nedosiahli sme to, o čo sme žiadali, aby bolo odložené na rok 2012. Priemysel si to nemôže dovoliť. No ja si myslím, že sa k tomu vrátime, nepočuli sme totiž ešte posledné slovo, pretože sme museli obraňovať ovčí priemysel v rámci celej Európskej únie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Boguslaw Liberadzki (A6-0227/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Veľakrát sme diskutovali o preprave nebezpečného tovaru a výsledkom týchto diskusií je ozrejmenie a zjednodušenie bezpečnostných noriem. A tak existujúce právne predpisy o preprave nebezpečného tovaru spolu so správou pána Liberadzkiho vytvoria základ smernice, ktorá bola rozšírená o vnútrozemské vodné cesty. Gratulujem sprostredkovateľom k dosiahnutiu dohody, ktorá umožní uzatvorenie tohto dokumentu pri druhom čítaní.

Rozšírenie smernice na vnútrozemské vodné cesty bude zahŕňať dvojročné prechodné obdobie pre členské štáty, ktoré budú môcť regulovať alebo zakázať prepravu nebezpečného nákladu na ich území z iných dôvodov než z dôvodu bezpečnosti počas prepravy.

Preto musíme zdôrazniť, že tento právny predpis ukazuje naše snahy o to, aby preprava nebezpečného tovaru v Únii bola čoraz viac účinnejšia a bezpečnejšia, a to prostredníctvom odstránenia zbytočnej byrokracie a pridávania nákladov a pravidiel, vplyvom ktorých nie je riadenie tejto prepravy účinnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, popravde, vo vynikajúcej správe pána Liberadzkiho o vnútrozemskej vodnej preprave nebezpečného tovaru nájdeme veľmi málo na diskusiu. Hlasoval som vo výbore za túto správu a teraz svoje hlasovanie potvrdzujem.

Čím viac sa rozvíja vnútorný trh medzi členskými štátmi Únie, tým je, podľa môjho názoru, užitočnejší na porovnanie, najmä čo sa týka bezpečnosti, ale tiež kontroly a súvisiacich administratívnych postupov. Navyše by nebolo logické, aby sme kritizovali, alebo čo je horšie, odmietli takéto technické znenie, konzultáciu so širokým záberom, na ktorej sa zúčastnilo a do ktorej kvalitatívne prispelo toľko expertov z členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Plne podporujem túto správu. Každý rok sa prostredníctvom vnútrozemských vodných ciest v Európskej únii prepraví obrovské množstvo nebezpečného tovaru, ako je napríklad ropa a chlór. Doteraz neboli zostavené žiadne pravidlá v tejto oblasti, hoci na prepravu nebezpečného tovaru prostredníctvom ciest a železnice právne predpisy existujú.

Skutočne potrebujeme právne predpisy v oblasti prepravy nebezpečného tovaru loďami, a to nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj na usmernenie ochrany životného prostredia a zdravia verejnosti v Európe. Veľká časť takejto prepravy je medzinárodná. Navyše európske pravidlá sú v prospech firiem, ktoré v súčasnosti musia vyhovieť rozličným požiadavkám, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch rôzne. Vnútrozemská vodná preprava tiež produkuje menej skleníkových plynov. Preto je veľmi dôležité, aby sme zladili požiadavky rôznych foriem prepravy. Týmto spôsobom sa zatraktívni kombinovaná preprava viacerými dopravnými prostriedkami, napríklad časť cesty môže náklad absolvovať prostredníctvom železnice a potom môže náklad pokračovať loďou. Nielen že je takáto doprava efektívna, ale aj dlhodobo udržateľná. Preto dúfam, že sa prepravné spoločnosti rozhodnú častejšie pre kombináciu viacerých spôsobov prepravy.

 
  
  

- Správa: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), písomne. (PL) Zdržal som sa hlasovania za túto správu zostavenú pánom Helmuthom Markovom o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Dôvod môjho zdržania sa hlasovania je, že táto správa ide zreteľne proti zásade subsidiarity: „väčšia organizačná jednotka by nemala uplatňovať úlohy uskutočňované menšími jednotkami“. Túto zásadu je potrebné starostlivo zachovávať. Žiaľ, dokonca aj v tomto Parlamente, som bol často svedkom toho, že táto zásada bola porušovaná. Dúfam, že pri tejto príležitosti sa nám podarilo zachrániť túto zásadu aspoň čiastočne, no koľko času sa tým strávilo! Naša legislatívna práca nebola smerovaná k vytvoreniu dobrého zákona ale k pozmeneniu chabého legislatívneho návrhu. Nerobím si žiadne ilúzie, že by to bol posledný útok na zásadu subsidiarity. Je to skutočne paradoxné, keďže tieto útoky prichádzajú z rovnakej štvrtiny Parlamentu ako tá najhlasnejšia kritika Írska, krajiny, ktorá pred pár dňami odmietla Lisabonskú zmluvu. Ľudia si jednoducho nespoja fakt, že obyvatelia tejto krajiny povedali „nie“ práve preto, že je dobre známe, že Európska únia pravidelne porušuje túto zásadu. V skutočnosti je to práve príklad Írska, pri ktorom si máme uvedomiť, že subsidiaritu nemôžeme jednoducho ignorovať, alebo ju obetovať takzvaným vyšším cieľom, ako je bezpečnosť ciest. Skôr alebo neskôr, a pravdepodobne to bude skôr, sa nám to vráti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, budem hlasovať za správu pána Markova. Podľa môjho názoru je to veľmi komplexný návrh, ktorý obsahuje celú škálu aspektov zameraných na zabezpečenie toho, aby sa na bezpečnosť prihliadalo počas celej životnosti cestnej infraštruktúry: od jej plánovania, po jej projektovanie a používanie.

V návrhu súhlasím s rešpektovaním zásady subsidiarity, ponechaním právomoci rozhodnutia na jednotlivých členských štátoch o tom, ako intenzívne bude využívané „posúdenie vplyvu bezpečnosti na cestách“, audity bezpečnosti ciest a bezpečnostné inšpekcie.

Prijatie legislatívneho nástroja zameraného na bezpečný rozvoj siete ciest, prostredníctvom prístupu, ktorý je flexibilný, na ktorý sa musíme pozerať ako na pozitívny výsledok, a ktorého účinky budú závisieť od intenzity, s akou bude využívaný. Myslím si, že základom je stanoviť záväzné minimálne normy, od ktorých nemôže byť viac upustené, tak aby sa týkali všetkých členských štátov.

 
  
  

Uznesenie – Posilnenie kapacít Európskej únie v oblasti reakcie na katastrofy (B6-0303/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci vedia, aké zničujúce môžu byť následky prírodnej katastrofy. Od minuloročných záplav vo Veľkej Británii si uvedomujeme ľudskú, hospodársku a environmentálnu ujmu, ktorá nimi môže byť spôsobená. Rovnako chápeme, aké následky môžu mať takého prírodné katastrofy na ostatné krajiny.

Jednako sa nazdávame, že individuálne členské štáty môžu reagovať veľmi rýchlo a primerane na katastrofy vyskytujúce sa v rámci ich vlastného územia. Domnievame sa tiež, že vytvorenie európskych civilných ochranných síl by len spomalilo schopnosť reagovať pridaním ešte viac byrokratických úkonov. Táto situácia vyžaduje včasnú a nevyhnutnú intervenciu, a nie viac byrokracie.

Napokon, nemôžeme súhlasiť s ďalším právnym predpisom EÚ v oblasti prevencie a reakcie na katastrofy. Myslíme si, že postačujúce právne predpisy už existujú na oboch úrovniach, úrovni členských štátov aj európskej únie, a že finančná pomoc je k dispozícii prostredníctvom Fondu solidarity EÚ, ktorý slúži účelu, na ktorý bol založený, a to na zmiernenie štrukturálnych a dlhodobých škôd.

Podporením tohto uznesenia v záverečnom hlasovaní by sme radi vyjadrili fakt, že sme rovnako hlasovali v prospech pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré vyzvali na vymazanie odkazov na civilné ochranné sily a ďalších právnych predpisov EÚ v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasujem jasne v prospech tohto návrhu uznesenia na zvýšenie schopnosti reakcie na katastrofy v rámci Európskej únie.

Ako člen Výboru pre rozvoj tohto Parlamentu som mal príležitosť navštíviť niektoré oblasti sveta, ktoré sú jedny z najchudobnejších a najčastejšie postihovaných katastrofami, v niektorých prípadoch postihnuté (ako je to v prípade cunami) tragickými prírodnými katastrofami. Rád by som využil túto príležitosť, aby som vyzdvihol vynikajúcu prácu nášho komisára pre rozvoj Luisa Michela, ktorý vždy pohotovo a efektívne reagoval, aby ukázal solidaritu a ponúkol spoluprácu, pokiaľ sa vyskytli takéto tragické udalosti.

Ako sa zdôrazňuje v uznesení, postupy stanovené v našom legislatívnom rámci sú stále príliš komplikované: mechanizmy je potrebné zjednodušiť a vyčleniť značné zdroje pre prípady núdze, ktoré sa nanešťastie budú stále vyskytovať. Parlament v súčasnosti vysiela jasný signál týmto smerom. Teraz musíme prejsť od slov k činom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Napriek nášmu hlasovaniu v prospech ľutujeme, že niektoré z našich návrhov neboli prijaté, najmä návrh, ktorý považuje za najdôležitejšie v prípade prírodných katastrof zdôrazňovať najmä menej uprednostňované alebo „ohniskové“ regióny v súvislosti s regulovaním štrukturálnych fondov, alebo tých návrhov, ktoré zdôrazňujú dôležitosť zachovávania prednosti regionálnych katastrof pre Európsky fond solidarity a jeho prispôsobenie osobitnej povahe prírodných katastrof, ako sú suchá a požiare, z hľadiska časových lehôt a potrebných činov.

Považujeme za pozitívne, že ostatné návrhy boli prijaté vzhľadom na poznanie prírodných katastrof v stredomorskom regióne, a to suchá a lesné požiare. Potrebujeme podporné mechanizmy, a to pre postihnutých ľudí a opätovné zalesnenie, ktoré musia pokryť aj prevenciu ďalších rozsiahlych katastrof. Takýmto mechanizmom je aj schéma štátnej pomoci na platby poistného platená Európskou úniou, ktorá garantuje poľnohospodárom minimálny príjem v prípade národnej katastrofy, ako napríklad sucha, požiaru alebo povodne.

Spoločná poľnohospodárska politika sa musí zásadne upraviť tak, aby podporila malých a stredných poľnohospodárov a rodinné poľnohospodárske podniky, a tým stimulovať poľnohospodársku výrobu, biodiverzitu a využitie pôdy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Domnievame sa, že musí byť stanovený rámec pre spoluprácu medzi členskými štátmi na predchádzanie, minimalizáciu a zápasenie s dôsledkami katastrof. Medzi iným nesúhlasíme s vytvorením európskych civilných ochranných síl (najmä ak to má vojenský rozmer), pretože možnosti a operačné zdroje v tejto oblasti musia byť riadené zákonmi členských štátov, ktoré musia zaručiť zdroje a stratégie na poskytnutie (rýchlej) reakcie na potreby, a ktoré poznajú svoje územie lepšie.

Považujeme za veľmi pozitívne, že boli prijaté naše návrhy obsahujúce:

– poznanie osobitnej povahy prírodných katastrof na úrovni spoločenstva v stredomorskej oblasti, ako sú suchá a lesné požiare, a vyplývajúce prispôsobenie prostriedkov Spoločenstva v rámci prevencie, výskumu, riadenia rizík, ochrany obyvateľstva a solidarity s cieľom zlepšiť reakcie každého členského štátu;

– potrebu lepšieho financovania nástrojov na prevenciu Spoločenstvom.

No ľutujeme zamietnutie našich návrhov na:

– zdôraznenie dôležitosti udržiavania účasti Európskeho fondu solidarity na oblastných katastrofách;

– obhajovanie prispôsobenia Európskeho fondu solidarity osobitnej povahe prírodných katastrof, ako sú suchá a požiare, z hľadiska časových limitov a vhodných úkonov.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. – (FR) Vítam iniciatívu Komisie s cieľom konečne vytvoriť dokument na zlepšenie súdržnosti, účinnosti a zreteľnosti reakcie EÚ na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené človekom.

Hoci ma mrzí, že to stále nie je skutočne praktický návrh, ktorý by podporil európske možnosti v tejto oblasti ochrany obyvateľstva vrátane prevencie a rýchlej reakcie v prípade vážnejšej krízy, ktorá sa môže vyskytnúť vo vnútri alebo mimo Únie.

Ďakujem poslancom Európskeho parlamentu za podporenie môjho doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu o využití posudku súvisiaceho s geografickou polohou najvzdialenejších oblastí a zámorských krajín a teritórií.

Vďaka týmto zámorským spoločenstvám je Európa prítomná aj na pobreží Afriky (Kanárske ostrovy, Madeira), v Indickom oceáne (Réunion), blízko amerického kontinentu (Guyana, Guadeloupe, Martinik, Azory), nezabúdajúc na tichomorské zámorské krajiny a územia (Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia).

Európske zámorské teritóriá sa môžu stať základom na umiestnenie dôležitých produktov a logistiky vopred. To by mohlo zjednodušiť predvídanie dosiahnuteľných európskych ľudských a materiálnych zdrojov v prípade potreby rýchlej intervencie mimo Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Veľký význam má zlepšená koordinácia a pripravenosť na vzájomnú pomoc organizácií poskytujúcich reakciu na katastrofu v európskych krajinách. Hoci, ako vždy, Európska komisia využila inú príležitosť na rozšírenie jej právomocí a povinností – „vytvoriť vedomostnú základňu, zistiť medzery“ a pod. V správe sa aj napriek želaniu britských konzervatívcov uvádza aj výzva na právne záväzné prostriedky. Z týchto dôvodov som sa zdržal hlasovania.

 
  
  

Uznesenie – 40. výročie colnej únie (B6-0297/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Napriek pozitívnemu zhodnoteniu 40-ročnej colnej únie uvedenému v správe, mnoho výrobných sektorov, najmä v Portugalsku, nezdieľa rovnaký názor. Čo je v skutočnosti dosť protikladné. Vedia, že úplné otvorenie hraníc, v mene slobodnej konkurencie, vytvorilo veľmi nespravodlivé situácie a zväčšilo štrukturálny deficit spôsobený nerovnomerným rozvojom medzi rôznymi krajinami.

Okrem tohto nepomeru vo výrobnej kapacite a v rozvoji výrobného procesu tu existujú ďalšie opatrenia, politiky a prostriedky, ktoré ešte zhoršili túto situáciu, najvýraznejšie v súvislosti s vytvorením vnútorného trhu, liberalizáciou medzinárodného obchodu, paktom stability v rámci hospodárskej a menovej únie a neoliberalizmom lisabonskej stratégie.

Z tohto dôvodu a aj napriek tomu, že správa obsahuje niektoré pozitívne návrhy na posilnenie spolupráce, jej základ je neakceptovateľný. Preto sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Toto uznesenie berieme pozitívne, pretože podporujeme spoločnú obchodnú politiku a colné právne predpisy ako predpoklad na fungovanie vnútorného trhu. Upozorňujeme však, že sa veľmi kriticky pozeráme na mnoho obchodných dohôd, ktoré uzatvorila EÚ s tretími krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Hoci plne podporujeme spoluprácu medzi členskými štátmi pri prevencii dovozu nebezpečných hračiek, drog a iných nezákonných alebo nebezpečných výrobkov a hoci na tento účel plne podporujeme spoluprácu s obchodnými partnermi, nemôžeme hlasovať v prospech tohto uznesenia z dôvodu vážneho vplyvu colnej únie na obchod v rozvojových krajinách.

EÚ využíva colnú úniu ako nástroj na dohodnutie výhodných obchodných dohôd s rozvojovými krajinami, pričom zároveň určuje vysoké clo na výrobky, ktoré klasifikuje ako nežiaducu konkurenciu pre výrobky z EÚ. Takáto politika obmedzuje potenciál pre hospodársky rast v rozvojových krajinách.

 
  
  

– Správa: Mia De Vits (A6-0202/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa začína podporou množstva liberalizačných balíčkov pre trh s elektrinou a zemným plynom, naliehaním na ich privatizáciu, hoci sú strategickými sektormi pre rozvoj a sociálny pokrok. Ako je dobre známe, využitie týchto balíčkov v Portugalsku zhoršilo zásobovacie problémy a zvýšilo spotrebiteľské ceny, rovnako zvýšilo nezamestnanosť a pracovnú neistotu v tomto sektore.

Európska komisia v súčasnosti prehliada problémy, ktoré spôsobila jej stratégia predložením tzv. európskej charty práv spotrebiteľov energie. Aj napriek obmedzenému počtu práv, na ktoré odkazuje, s ňou nemôžeme nesúhlasiť. Otázkou je, či sa bude dodržiavať ekonomickými skupinami riadiacimi sektor, ktorým je čoraz viac podriadená politika Spoločenstva. Preto sme sa zdržali pri záverečnom hlasovaní o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Správa, ktorá bola prijatá o európskej charte práv spotrebiteľov energie, značne rozširuje práva spotrebiteľov energie. Spotrebiteľom sa poskytne viac informácií, čo zjednoduší ich výber medzi dodávateľmi a rôznymi dodacími možnosťami. Charta je veľmi dôležitým krokom k liberalizácii trhu s energiami.

Som presvedčená, že jasnejšie a lepšie čitateľné informácie poskytnuté spotrebiteľom umožnia týmto spotrebiteľom rozhodnúť sa čo najlepšie. Toto je dôležité, najmä keď ceny energií stále stúpajú a stávajú sa oblasťou obrovského záujmu spotrebiteľov.

Výsledkom riešenia, ktoré bolo prijaté, bude jednoduchšie porovnanie ponuky a skutočnej spotreby energie, čo povzbudí spotrebiteľov k zmene dodávateľa, ak budú nespokojní s ponúknutými službami. Dôsledkom tohto bude skutočná konkurencia medzi dodávateľmi energie, väčší záujem o uspokojenie zákazníka a väčšie možnosti pre zákazníkov, ktorí môžu mať vplyv na rozhodnutia energetických spoločností.

Domnievam sa, že charta práv spotrebiteľov energie pomôže, pomaly, ale iste, zmeniť trh s energiami, a toto je situácia, na ktorú sme čakali dlhý čas. Nezabúdajme, že spotrebitelia sú najdôležitejšou časťou vnútorného trhu, a teda očakávajú od nás skutočné zmeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. − (RO) Hlasovala som za správu pani De Vitsovej o európskej charte práv spotrebiteľov energie. So stálym zvyšovaním cien energie je nevyhnutné zabezpečiť dodávku energií pre občanov s nižším príjmom a pre ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach, kde je trh s energiami menší a bez konkurencie. Členské štáty by mali začať konať čo najskôr, aby jasne určili tieto skupiny spotrebiteľov, a tiež by mali propagovať a podporiť napríklad sociálne tarify na to, aby zaistili plynulosť prístupu týchto obyvateľov k elektrine a zemnému plynu.

Hlasovala som za doplňujúce a pozmeňujúce návrhy 3, 4, 5, 6 a 7 predložené skupinou európskych socialistov. Určili potrebu zaviesť sociálne tarify, ktoré by štvrťročne informovali spotrebiteľov o ich vlastnej spotrebe energie a žiadali informovanie verejnosti o podmienkach európskej charty práv spotrebiteľov energie. Ľutujem, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli prijaté.

Ochrana spotrebiteľov energií sa má spoliehať na spoločné konanie Únie a členských štátov rovnako aj v budúcnosti. Európska charta práv spotrebiteľov energie predstavuje spôsob, akým je možné podporiť obyvateľov, aby získali informácie o svojich právach účinnejším a jednoduchším spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Súhlasím s tým, aby spotrebitelia mohli za rozumnú cenu získať stálych, bezpečných, spoľahlivých a dlhodobých dodávateľov plynu a elektriny. V tejto oblasti by mali hrať dôležitú úlohu vnútroštátne regulačné orgány. Som však proti snahám Európskej komisie zasahovať do tejto oblasti, aby tu zvyšovala svoj vplyv a právomoci prostredníctvom „štúdií“, „charty“ a „harmonizácie“, a neuznávam ani myšlienku „občana Únie“. Pre tieto dôvody som sa zdržal hlasovania.

 
  
  

Uznesenie – Dovoz jatočných tiel hydiny (B6-0309/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Považujeme za pozitívne, že Európsky parlament kritizoval návrh Európskej komisie na zmenu a doplnenie pravidiel o obchodovaní s hydinovým mäsom, iba aby sa povolilo obchodovanie s takýmto mäsom určeným na spotrebu, ktoré prešlo antimikrobiálnym ošetrením.

V praxi sa tento návrh Európskej komisie len snaží splniť požiadavku USA voči Európskej únii na povolenie dovozu hydinového mäsa zo Spojených štátov, ktoré bolo spracované chemicky alebo pomocou antimikrobiálnych látok.

Európska komisia ignoruje zásadu prevencie a rovnako ignoruje prijatie a posilnenie noriem potravinovej bezpečnosti a hygieny, ktoré už existujú v EÚ. Tieto normy sú oveľa prísnejšie ako normy v USA, ktoré využívajú len lacné riešenie a v súčasnosti chcú od Európskej únie, aby ho prijala, aby mohli predávať svoje výrobky v Európe.

Preto dúfame, že Rada neprijme návrh Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Neboli dokázané žiadne škodlivé následky na zdravie alebo škodlivosť iným spôsobom v dôsledku chlorácie kurčiat. Naše politické rozhodnutia majú byť vždy založené na dôkazoch. V záujme voľného obchodu som teda hlasoval proti tejto správe, ktorá je podľa môjho názoru motivovaná protekcionizmom.

Z pohľadu všeobecného znepokojenia verejnosti v EÚ, čo sa týka chlorácie kurčiat je maximálne dôležité, aby sme stanovili zákonné podmienky na také označenie výrobkov, aby sa každý jednotlivec mohol takýmto produktom vyhnúť, napríklad v obchodoch alebo v reštauráciách.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Hlasovala som v prospech tohto uznesenia, pretože poukazuje na jeden z najnaliehavejších problémov, ktorým čelí EÚ vo vnútri aj navonok.

V EÚ sme sa rozhodli usilovať sa o prísne normy potravinovej výroby – uvedomujúc si potrebu potravinovej bezpečnosti a kvality potravín.

Nepovoľujeme využívanie chlorácie kuracieho mäsa v rámci EÚ na účely jeho konzumovania v EÚ, a preto nedáva zmysel to, aby sme povolili dovoz takto upravených amerických kurčiat do EÚ.

V posledných mesiacoch sme mali podobný problém s dovozom hovädzieho mäsa z Brazílie, kde sú normy na zistenie pôvodu ďaleko od tých, aké máme v EÚ.

Môžeme čeliť podobnému problému, keď v EÚ zakážeme klietkovú produkciu vajec, a tým sa dostaneme k dovozu výrobkov z práškových vajec produkovaných v klietkových zariadeniach.

Ak bude EÚ trvať na svojich normách, musí sa pripraviť na ich obranu a zastaviť dovoz výrobkov, ktoré nespĺňajú naše vnútorné normy.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. − Návrh Komisie zrušiť zákaz dovozu hydinového mäsa upraveného antimikrobiálnymi látkami, napríklad chlórom, je nesmierne znepokojujúce. Musíme dať jasne na vedomie, že takéto metódy jednoducho nespĺňajú normy potravinovej bezpečnosti EÚ.

Zdá sa, že tento návrh je motivovaný politicky a nehanebne ignoruje oprávnené obavy o zdravie a bezpečnosť obyvateľov EÚ. Uistenia, že takáto hydina bude pre spotrebiteľa označená a jasne identifikovateľná jednoducho nie sú postačujúce.

EÚ by nemala propagovať použitie antimikrobiálnych látok v spracovaní hydiny akýmkoľvek spôsobom. Tento zákaz platil viac ako desať rokov a pôvodne bol zavedený z dobrého dôvodu. Nanešťastie, návrh Komisie na zrušenie zákazu predstavuje obrovský krok späť a je úplne neakceptovateľný.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Komisia musí prehodnotiť svoje prvotné rozhodnutie, ktoré je založené výhradne na obchodnom kritériu a vedie k zločinu proti verejnému zdraviu a ochrane spotrebiteľov. Nemôžeme ignorovať existujúce európske právne predpisy robením ústupkov Američanom a kladením obchodných záujmov nad verejné zdravie. Očakávame reakciu príslušnej komisárky pre zdravie pani Vassiliouovej a tiež reakciu gréckej vlády.

 
  
  

Spoločné uznesenie – Kríza v sektore rybolovu z dôvodu zvyšovania cien nafty (RC-B6-0305/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem vám, pani predsedajúca. Toto uznesenie je prvotnou reakciou na veľmi vážnu krízu, ktorou prechádza náš sektor rybolovu, príčinou ktorej je zvyšovanie cien nafty. V posledných dňoch som osobne navštívil rôzne prístavy vo svojej krajine, kde som videl veľmi zložitú a komplikovanú situáciu, na ktorú musíme poskytnúť pohotovú a účinnú reakciu.

Zvyšovanie cien ropy, ktoré nemá obdobu, predstavuje riziko, že celý sektor padne na kolená. Únia vyčlenila mimoriadne prostriedky pre rybolov, ktoré môžu byť využité v obzvlášť závažných situáciách. Vyzývam komisára Borga, aby prijal okamžité opatrenia na zistenie, či by bolo takéto konanie Komisie vhodné. Činy, nie slová. Konanie, nie sľuby. Medzi pracovníkmi som sa stretol s narastajúcou nedôverou voči inštitúciám EÚ. Našou úlohou je vyplniť toto prázdne miesto a predovšetkým prevziať naše povinnosti vzhľadom na hospodársky a sociálny rozvoj, ktoré by mohli privodiť vážnu krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Ako bolo zdôraznené v tlačovej správe, nepodporujeme toto uznesenie z nasledujúcich dôvodov:

– nereaguje na naliehavý problém miezd zamestnancov, tým, že neberie do úvahy fakt, že rybári (pracovníci) platia za naftu, a že z tohto dôvodu ich daný problém priamo ovplyvňuje (rovnako ako vlastníkov veľkej väčšiny malých lodí);

– ignoruje nečinnosť a odmietanie EÚ prijať nevyhnutné rozhodnutia;

– neuvádza žiadne osobitné návrhy vo vzťahu k cenám paliva (benzínu a nafty), a tiež pokiaľ ide o vytváranie cien rýb v mieste ich prvotného predaja;

– nezavrhuje politiku, ktorá čerpá výhody zo zvyšovania cien paliva, aby ešte viac obmedzila a koncentrovala tento sektor, vytvorila vyššiu nezamestnanosť, zapríčinila pokles produkcie sektora a zhoršila potravinovú a obchodnú rovnováhu;

– je ďaleko pozadu za prechádzajúcimi stanoviskami prijatými Európskym parlamentom a navrhovanými Portugalskou komunistickou stranou.

V súlade s nedávnymi návrhmi ohlásenými Európskou komisiou a bez ohľadu na jeden alebo dva aspekty, ktoré, ak budú využité, môžu mať pozitívny účinok na tento sektor, toto uznesenie ďalej podporuje rušenie lodí a ponúka rybárom možnosť vzdať sa svojho povolania.

Rybolov má budúcnosť, a preto vyzývame na prijatie opatrení, t. j. návrhov v uznesení, ktoré sme odovzdali na naliehavé prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. − Odvetvie rybolovu čelilo v priebehu rokov mnohým krízam, no ani jedna nebola taká vážna, ako je tá v súčasnosti, ktorú zapríčiňuje zvyšovanie ceny nafty, čo tlačí tento priemysel do kúta, do bodu, v ktorom ďalej nemôže prežiť.

Pretrvávajúci špirálový rast cien ropy môže znamenať katastrofu pre mnohé odvetvia priemyslu, no ani jedno nie je zraniteľnejšie ako odvetvie rybolovu, s ohrozenými pracovnými miestami na mori aj na súši.

Musíme preskúmať všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii. Jednou cestou, ktorú by sme mali preskúmať, je zníženie daní s cieľom znížiť náklady na naftu.

Pýtam sa: ak nebudeme mať rybárov, odkiaľ získame ryby, ktoré potrebujeme? Budeme len nečinne sedieť, pričom dovolíme zahraničným dovozcom prevziať náš trh a vytlačiť náš priemysel von?

Záchrana nášho rybárskeho loďstva a priemyslu bude vo všeobecnosti znamenať obrovskú výzvu. Som však presvedčený, že s dobrou vôľou a všestrannou spoluprácou to možné je. Vítam včerajšie vyjadrenie Komisie, ktorá vyjadrila svoj úmysel poskytnúť núdzovú podporu rybárskym plavidlám. Úprimne dúfam, že tieto opatrenia budú budúci týždeň formálne prijaté Radou pre poľnohospodárstvo a rybolov a potom okamžite zrealizované.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. (FR) Dramatický rast ceny motorovej nafty, 300 % od roku 2003, vyústil do dôsledkov, ktoré pocítil sektor rybolovu. S nepretržite zhoršujúcou sa krízou, mnoho podnikov v oblasti rybolovu je v súčasnosti vo veľmi nestálej finančnej situácii.

Rybolov je v skutočnosti obzvlášť dôležitým pilierom hospodárskeho a sociálneho rozvoja najvzdialenejších regiónov. Tieto regióny sú navyše ťažko zasiahnuté rastom ceny nafty pre ich vzdialenú geografickú polohu. Toto je neakceptovateľná situácia. Európska únia má povinnosť nájsť na ňu riešenie.

Európsky parlament vyslal rybárom jasný signál. Prostredníctvom výzvy na úradnú podporu dosahujúcu 100 000 EUR na loď, a nie na podnik, požiadavky bezodkladného využitia mimoriadnych a sociálnych podporných opatrení a napokon žiadosťou o reorganizáciu Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo poslanci Európskeho parlamentu naznačili rybárom, že počuli ich volanie o pomoc.

O týchto návrhoch bude rokovať Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov EÚ 23. – 24. júna 2008. Európska únia nemá inú možnosť, ako obnoviť dôveru rybárov s cieľom zaplniť obrovskú dieru, ktorá sa nedávno objavila.

 
  
  

Spoločné uznesenie – Samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 26. – 27. júna 2008 v Chantyjsku-Mansijsku (RC-B6-0235/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážená pani predsedajúca, rád by som znova zdôraznil, že neexistuje žiadna západná spoločnosť, ktorá by bola tesnejšie spätá so štátom, ako je Gazprom spätý s Kremľom. V súčasnosti čelíme chladnej politickej kalkulácii. Dominancia Gazpromu v sektore energie povedie k ďalšiemu zvýšeniu cien energie v Európe. Rusko sa môže pretláčať prostredníctvom ešte väčších politických ústupkov pri dodávkach plynu a ropy. Už teraz vidíme následky vysokých cien v ešte častejších protestoch v Európe. Rovnako máme v čerstvej pamäti opakované prerušenie dodávok plynu našim východným susedom.

Pani predsedajúca, podporil som toto uznesenie pretože si myslím, že Európa musí začať hovoriť jedným hlasom vo vzťahu k Rusku, keďže jedine týmto spôsobom môžeme garantovať to, že EÚ bude účinná.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Je dobre známe, že Rusko je pre Európsku úniu dôležitým strategickým partnerom, a naša geografická poloha nás robí navzájom závislými. Preto musíme použiť diplomaciu na nájdenie najlepšieho riešenia tejto nezmeniteľnej blízkosti. Potreba spolupráce nás však nesmie nútiť do skutočného alebo skrytého zaslepenia voči vážnym problémom, ktoré spôsobuje Rusko.

Vnútorne nemôžeme ignorovať, že Rusko nie je úplne demokratické a že právny poriadok nezabezpečuje skutočný rešpekt voči ľudským právam. Navonok je nemožné ignorovať využívanie energie ako zbrane v zahraničných vzťahoch, najmä propagovaním nejednotnosti EÚ v tejto oblasti, nejednoznačnou úlohou, ktorú Rusko hralo v problematike Iránu, a jeho neochotu prinútiť Čínu, aby sa zaviazala na rešpektovanie ľudských práv, okrem iného.

Hlas Európy vo vzťahu k Rusku musí byť hlas seriózneho partnera, ktorý je ochotný spolupracovať, no ktorý nie je ochotný robiť kompromisy v základných otázkach demokracie, ľudských práv a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Zložité vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom vyžadujú dobre zorganizované a premyslené konanie.

Blížiaci sa samit EÚ – Rusko podnecuje mnoho emócií, pretože sa tu budú prerokúvať dohody, ktoré sú nesmierne dôležité pre obe strany, Rusko aj Európsku úniu. Pred týmto samitom si musíme uvedomiť, vzhľadom na budúcnosť Európskej únie, dôležitosť toho, aby sme na medzinárodnej scéne hovorili jedným hlasom. Z tohto dôvodu je hanbou, že ľudia v Írsku položili v minulotýždňovom referende otáznik nad ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, pretože práve táto zmluva obsahuje nariadenia, ktoré z Európskej únie urobia dôveryhodného partnera v medzinárodných vzťahoch.

 
  
  

– Správa: Liam Aylward (A6-0196/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme v prospech tejto správy, ktorá obsahuje niekoľko dôležitých návrhov na ochranu ovčích a kozích výrobkov, najmä v menej preferovaných oblastiach a horských regiónoch. Boli by sme radi, keby táto iniciatíva pokračovala ďalej, najmä čo sa týka ochrany pôvodných plemien a tradičnej výroby syra. Je nevyhnutné, aby Európska komisia a Rada zohľadnili tieto schválené návrhy a rozpravu na schôdzi, kde sme tiež vysvetlili naše stanovisko k tomuto dôležitému problému.

V súčasnosti prebiehajúca revízia spoločnej poľnohospodárskej politiky má napraviť problémy, ktoré vznikli reformou v roku 2003, najmä pokiaľ ide o zrušenie priamych platieb. Rovnako musím zdôrazniť význam zabezpečenia dodatočných platieb pre výrobcov na podporu pôvodných plemien oviec a kôz. Tieto platby musia byť zvýšené v horských regiónoch a ostatných osobitných oblastiach s cieľom zachovať biodiverzitu v poľnohospodárstve, ochrániť tieto zvieratá v citlivých oblastiach a využiť pôdu prirodzeným spôsobom, čo predstavuje dôležitý prínos k ochrane životného prostredia a prevencii lesných požiarov v južnej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Hlasovala som v prospech tejto správy, pretože poukazuje na problémy v sektore oviec, ktorý, pokiaľ niečo nespravíme, bude v konečnom štádiu úpadku.

Parlament hlasoval v prospech financovania elektronického značkovania oviec Európskou úniou a, hoci to treba privítať, uprednostnila by som odloženie programu elektronického značkovania až po tom, ako sa zabezpečí životaschopnosť chovu oviec.

Vzhľadom na návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorý Parlament zamietol, je teraz toto bremeno na Komisii, a to aby zamerala svoje konanie viac na sektor oviec a informovala Parlament o vývoji a realizovaní návrhov uvedených v tejto správe

 
  
  

– Správa: Zita Gurmai (A6-0169/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem vám, vážená pani predsedajúca, hlasujem za správu pani Zity Gurmaiovej a rád by som jej zagratuloval k jej vynikajúcej práci.

Predovšetkým podporujem iniciatívu eSafety (http://www.esafetysupport.org" ), v rámci ktorej Európska komisia, štátne orgány, priemysel a ostatní zainteresovaní pracujú všetci spolu, aby sa pokúsili urýchliť rozvoj a zavedenie tzv. inteligentných automobilových bezpečnostných systémov. Tieto systémy používajú informácie a komunikačné technológie s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť počet nehôd na našich cestách. Elektronická bezpečnosť eSafety je prvým krokom v rámci iniciatívy inteligentné vozidlo začatej Európskou komisiou v roku 2006. Domnievam sa, že toto je cesta, ktorou by sme mali ísť, aby sme podporili budúci rast dopravy, ktorá bude podľa slov Komisie „modernejšia, bezpečnejšia a čistejšia.“

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) V dnešných časoch sme čoraz viac závislí od dopravy. Všetci občania majú právo na bezpečnú a udržateľnú mobilitu. Dnešný pokrok v informačných a komunikačných technológiách nám vytvára priestor vyrábať a kupovať modernejšie, bezpečnejšie a čistejšie vozidlá. Spotrebitelia musia mať k dispozícii informácie, aby dokázali urobiť kvalifikované rozhodnutia v prospech inteligentných vozidiel. Dôležité je, aby takéto vozidlá boli cenovo dostupné.

Správa spravodajkyne Zity Gurmai prináša podnety, aby bezpečnostný potenciál v doprave mohli európski občania využívať čo najskôr, preto som ju v hlasovaní podporila.

Dopravné nehody sú dôsledkom jednak ľudského zlyhania, ale tiež nezodpovedajúceho technického stavu vozidla. Zavedením týchto inteligentných technológií môžeme predísť 16 % nehôd. Moderné systémy dokážu znížiť počet smrteľných nehôd až na jednu tretinu. Významným spôsobom môže k tomu prispieť aj program Galileo.

V oblasti celoplošného zavedenia celoeurópskeho palubného tiesňového volania eCall majú svoju veľkú zodpovednosť aj členské krajiny EÚ. Systém eCall by mal byť zavedený do roku 2010, preto vyzývam tie členské krajiny, ktoré ešte nepodpísali memorandum o porozumení o systéme eCall, aby tak urobili ešte v roku 2008.

Na európskych cestách každoročne zahynie podľa štatistík 41 600 občanov, preto v dopravnom sektore musíme začať novú epochu. Keď zachránime akýkoľvek počet ľudských životov, urobíme veľa pre európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. − Moja kolegyňa, Zita Gurmaiová, vytvorila vynikajúcu správu. Chcem jej poďakovať za jej podrobnú prácu a odovzdanosť, ktorú preukázala.

Správa o prvom inteligentnom aute je vlajkovým projektom v rámci strategickej politiky Komisie pre informačnú spoločnosť a médiá. Naša spravodajkyňa správne chápe, že inteligentný automobilový systém môže znížiť ročnú úmrtnosť, v súčasnosti je okolo 42 000, na cestách EÚ. Rovnako správne upozorňuje, že v súčasnosti si veľa ľudí nemôže dovoliť nové systémy, takže prioritou musí byť zníženie nákladov.

Elektronická kontrola stability vozidla, používanie prenosných zariadení a smerovanie úsilia k poskytovaniu dokonalejších automobilov, to sú všetko témy, o ktorých sa zmienila spravodajkyňa.

Je to vynikajúca správa a má moju plnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Iniciatíva inteligentného auta je veľmi cenná. Je dôležité používať modernú technológiu čo najviac tak, aby bola doprava bezpečnejšia a efektívnejšia. Odhady naznačujú, že ak by všetky autá boli vybavené elektronickou kontrolou stability (ESC), bolo by najmenej o štyri tisíc násilných smrtí v EÚ menej každý rok. Ďalším dôležitým bodom, ktorý doteraz ešte nebol všeobecne uvedený, je celoeurópska služba palubného tiesňového volania, známa ako eCall. Prieskum naznačuje, že jeho zavedenie v Európskej únii by mohlo znížiť dopravné smrteľné nehody o dva a pol tisíc každý rok. Posledná problematika, ktorú je potrebné zvážiť, je veľké množstvo oxidu uhličitého a skleníkových plynov produkovaných autami, zahŕňa 12 % celkových emisií CO2 v EÚ. Myslím si, že autá s najnižšími emisiami CO2 by sa mali predávať s využitím kampaní. Mali by sme tiež zaviesť obmedzujúce nariadenia na zníženie emisií škodlivých plynov produkovaných autami.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Týmto sa vysvetlenia hlasovaní skončili.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.45 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
Posledná úprava: 22. októbra 2008Právne oznámenie