Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2602(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0317/2008

Debatten :

PV 19/06/2008 - 9.1
CRE 19/06/2008 - 9.1

Stemmingen :

PV 19/06/2008 - 10.1

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0312

Debatten
Donderdag 19 juni 2008 - Straatsburg Uitgave PB

9.1. Birma: gevangenschap van politieke gevangenen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het debat over zes ontwerpresoluties over Birma.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga, auteur. (ES) Mijnheer de Voorzitter, zoals ik aan het zeggen was, heeft, volgens de campagne voor mensenrechten, vrede en democratie in Birma, de oudste Birmese politieke gevangene op 12 maart, zijn 78e verjaardag doorgebracht in eenzame opsluiting in de Insein-gevangenis.

Het gaat om U Win Tin, een eminent journalist en leider van de Nationale Liga voor Democratie. U Win Tin is de oudste politieke gevangene in Birma. Hij leeft al 19 jaar in gevangenschap, sinds juli 1989.

Hij was veroordeeld tot drie keer 21 jaar gevangenisstraf. We hebben slechts weet van de actuele situatie door het recentste verslag over de omstandigheden van Birmese gevangenen van Yozo Yokota, speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de mensenrechtensituatie in Birma.

U Win Tin heeft geweigerd zijn politieke idealen te verloochenen in ruil voor zijn vrijheid. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis voor een tweede herniaoperatie in januari 2008.

Hij is een van Birma’s 1 873 politieke gevangenen. Vanzelfsprekend willen we in deze resolutie ook de verlenging van het huisarrest van Daw Aung San Suu Kyi veroordelen.

Mijn fractie vraagt om onmiddellijke maatregelen om het dringend noodzakelijke proces van politieke en economische hervorming op gang te brengen. Ten eerste moeten alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Ten tweede moeten de fundamentele burgerlijke vrijheden en, vanzelfsprekend, de politieke dialoog tussen alle partijen worden hersteld.

We herhalen ook ons verzoek aan de Raad om krachtige maatregelen te nemen tegen de Birmese militaire junta, die nu wereldleider is op het gebied van mensenrechtenschendingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, auteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit Huis heeft al talrijke resoluties aangenomen waarin de herhaalde ernstige schendingen van de mensenrechten van de Birmanen door de Birmese militaire junta afgekeurd worden. Toch besteden deze harteloze generaals weinig aandacht aan onze woorden. Integendeel, ze houden op uiterst degoutante en irritante wijze een stevige greep op de macht.

Zelfs na de vernielingen van de recente orkaan belemmerden ze niet alleen hulppogingen van de vrije wereld, maar maakten ze ook gebruik van de ellende van de burgers in tijd van nood om hun imago van schijnbare samaritanen en goede engelen te bevorderen door overdreven exhibitionistische vertoningen in door de junta gecontroleerde staatsmedia en door slechts enkele dagen nadat de orkaan had toegeslagen een grondwetreferendum te houden.

Wie zich verzet tegen de junta, wordt gefolterd, gedood of gevangengenomen. Een voorbeeld is natuurlijk winnares van de Nobelprijs voor de vrede Aung San Suu Kyi, die de Nationale Liga voor Democratie de overwinning bezorgde in de verkiezingen van 18 jaar geleden en 12 jaar in gevangenschap heeft doorgebracht. Onlangs heeft de junta nog besloten haar periode van huisarrest verder te verlengen.

Ik ben van mening dat de tijd gekomen is om strengere maatregelen te nemen tegen de schandelijke junta in Birma. De meest doeltreffende maatregel zou zijn druk uit te oefenen op China opdat het zijn steun aan de junta zou stopzetten. Als China hier niet aan wil meewerken, moeten we maatregelen nemen op het gebied van onze handelsbetrekkingen met Peking en de Olympische Spelen in China. Dat is waarschijnlijk het enige middel waarover we beschikken om iets te doen voor de vrijheid en de democratie in Birma.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, auteur. (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben van mening dat uit de houding van een land ten aanzien van de aangeboden internationale hulp in tijden van onheil en natuurrampen blijkt met wat voor land we te maken hebben. We kunnen ons vele bedenkingen maken bij China, maar we weten dat dat land in een zeer moeilijke tijd in staat was om internationale hulp te aanvaarden. We hebben nu ook de houding van Birma gezien ten aanzien van internationale hulp, waaronder hulp van de lidstaten van de Europese Unie.

Er was vroeger een Amerikaanse toneelstuk genaamd “Same Time, Next Year”. Ons Parlement gedraagt zich een beetje zo met Birma. Ieder jaar komen we samen en bespreken we de situatie in Birma. En om eerlijk te zijn, er vinden geen significante veranderingen plaats. Ik ben het eens met de feiten die de vorige sprekers hebben aangehaald. Nergens anders in de wereld doet zich een situatie voor waarbij een vrouw, de leidster van de oppositie, onder huisarrest gehouden wordt gedurende zovele jaren. We mogen niet wennen aan deze situatie. Ik hoop dat wij de verdeeldheid in dit Parlement kunnen overwinnen en met één stem kunnen spreken om de democratie in Birma te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, auteur. (DE) Mijnheer de Voorzitter, de militaire junta in Birma volhardt in zijn pogingen om het land en de burgers te isoleren van de rest van de wereld. In september 2007, na de gewelddadige onderdrukking van de protesten van boeddhistische monniken, werd er een nieuwsembargo afgekondigd. Vorige maand werd belemmerd dat internationale organisaties hulp boden aan de slachtoffers van de orkaan. Het duurde lang voor de hulpverleners de mensen in nood konden bereiken en voor sommigen kwam de hulp te laat.

Nu ontvangen we andere, al even alarmerende, berichten, over de arrestatie van slachtoffers van de orkaan die VN-bureaus om hulp gevraagd hadden. Bovendien hebben ordehandhavers gevangenen die trachtten te vluchten uit een door de orkaan Nargis verwoeste gevangenis, doodgeschoten of ernstig verwond. De EU hield de ogen hiervoor niet gesloten en kondigde een handelsembargo af. Dit heeft echter nog niet het gewenste effect gehad. Vervolgens dreigde de EU hardere sancties te treffen als de mensenrechtensituatie niet verbeterde, maar de Birmese leiders gaven geen haarbreed toe.

Laat ons onze eisen handhaven! De politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten. Het nu al decennialang aanhoudende huisarrest van Aung San Suu Kyi moet worden opgeheven. Het moedige engagement van deze Nobelprijswinnares is iets waar iedere dictator van moet gruwelen. De Birmese generaals moeten eindelijk rekenschap afleggen voor de manier waarop ze de burgers van hun land, van wie er nog steeds vele vermist zijn, behandeld hebben. De dialoog met de speciale rapporteur van de Verenigde Naties en de belofte dat hij het land mag bezoeken, vormen een eerste stap. De regeringen van de ASEAN-lidstaten zouden hun invloed ook moeten aanwenden om de junta tot rede te brengen. Verder moet er ook meer druk worden uitgeoefend op China, dat waarschijnlijk het enige land is dat Birma nog altijd steunt. Indien nodig moeten de Raad en de EU-lidstaten hun sancties verscherpen. Commissaris, wij wachten echt tot u iets onderneemt – de mensen van Birma hebben onze solidariteit nodig.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, auteur. (NL) Voorzitter, het militair regime in Birma wil de indruk wekken dat het een goed beleid en belangrijke binnenlandse waarden beschermt tegen een vijandige buitenwereld die deze positieve waarden bedreigt. Het verlangt van de bevolking eensgezinde steun bij het verdedigen van deze waarden.

Ik zou willen dat die claim waar was en dat de inwoners van Birma gelukkig zouden kunnen zijn met de toestand van de afgelopen 40 jaar. Maar waaruit bestaan de waarden die dit regime verdedigt? Vier kenmerken springen eruit. Ten eerste: voorrechten voor een militaire kaste; een gesloten bewapende groep heeft de zeggenschap over het bestuur en over de economie. Die groep kan zichzelf verrijken, terwijl de anderen arm blijven. Ten tweede: het onderdrukken van de nationale minderheden: de groepen in het binnenland met een andere taal en een andere cultuur die zelfbestuur willen. Het Britse koloniale verleden heeft hun gebieden aan Birma toegevoegd, maar in dat land zijn zij veroordeeld tot de positie van derderangs burgers. Ten derde: het verwerven van buitenlandse inkomsten door middel van export op de grondslag van concurrentie door middel van uiterst lage lonen of dwangarbeid. Ten vierde: het stelselmatig van enige medebeslissing uitsluiten van groepen die deze toestand willen veranderen, ook al hebben die ooit de enige vrije verkiezingen gewonnen die dit regime durfde te organiseren.

Bij de hulpverlening na de overstromingsramp hebben we kunnen zien hoe bang dit regime is voor de mogelijkheid dat buitenlanders ter plekke waarnemen hoe erg het er is of dat zij de bevolking beïnvloeden. Binnenlandse vluchtelingen moeten zonder wederopbouw snel naar hun verwoeste dorpen terug met als enig doel contacten tussen ontevreden massa’s onmogelijk te maken. Meteen na de ramp werd met voorrang een referendum doorgezet dat als voornaamste doel had om door middel van een valse uitslag de democratische oppositie permanent van de bestuursmacht uit te sluiten. Het om politieke redenen gevangenzetten van mensen is voor zo’n regime een instrument om te kunnen overleven. De buitenwereld moet voor die gevangenen en andere opposanten opkomen. Dat zouden naast Europa ook China en India moeten doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior, auteur. (PL) Mijnheer de Voorzitter, de laatste tijd wordt hier in Straatsburg de situatie in Birma nagenoeg ieder maand besproken op donderdagmiddag. We hebben twee verslagen over de situatie in Birma voor ons liggen. Het eerste is opgesteld door de Interparlementaire Unie en het tweede door de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de mensenrechtensituatie in Birma. Deze verslagen laten geen twijfel toe. Ze maken gewag van de gevangenhouding van parlementsleden, moorden, verschrikkelijke omstandigheden in gevangenissen voor politieke gevangenen en een catastrofale beschavingssituatie in dat land.

Als Europees Parlement moeten we de overheid in Birma onder druk zetten. Om een verandering van de situatie tot stand te brengen in de komende weken en maanden, is gezamenlijke actie van alle democratische parlementen over heel de wereld nodig, alsmede de samenwerking van landen als India en China, om druk uit te oefenen op de overheid in Birma, zodat de situatie werkelijk beter wordt.

Ik zou het willen hebben over het lot van de parlementsleden die vandaag gevangenzitten in Birma, zowel de parlementsleden die gearresteerd zijn in de herfst van 2007 of die verdwenen of gestorven zijn in onbekende omstandigheden toen ze gearresteerd waren, als de parlementsleden die vermoord zijn en die gestorven zijn in onopgehelderde omstandigheden.

Het verslag van de rapporteur van de Verenigde Naties is duidelijk. De onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi zou een startpunt zijn voor onderhandelingen met de Birmese overheid over democratie en een verbetering van de mensenrechtensituatie in dat land. De vrijheid van de politieke gevangenen en, eerst en vooral, medische hulp voor deze gevangenen, zijn van fundamenteel belang en we moeten de Birmese autoriteiten daartoe dwingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie. – (LT) Vandaag spreken we over Birma, over de duizenden politieke gevangenen die lijden in de Birmese gevangenissen, over Aung San Suu Kyi, de charismatische leidster van de Nationale Liga voor Democratie. Onder haar leiding won de partij de verkiezingen in 1990 met 82 procent van de stemmen. De generaals die het land bestuurden, weigerden echter de wil van het volk te eerbiedigen. Sindsdien staat Aung San Suu Kyi onder huisarrest, nu al 13 jaar.

“Gebruik uw vrijheid om voor de onze te pleiten”, heeft de Nobelprijswinnares eens gezegd. Ik twijfel er niet aan dat de mensen van Birma dan de macht van de generaals zouden kunnen overwinnen. Er zijn geen onsterfelijke dictators, maar de geest van vrijheid is tijdloos.

We hebben het recht niet om onpartijdig te blijven wanneer we worden geconfronteerd met barbaars onmenselijk gedrag. Ik wil hier Martin Luther King citeren, die zei: “Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.”

Daarom is de vraag die het Europees Parlement zich nu moet stellen: aan wiens zijde staan we? Wij staan aan de zijde van Aung San Suu Kyi, aan de zijde van de duizenden politieke gevangenen! Wij eisen hun onmiddellijke vrijlating; wij eisen dat de mensenrechten in acht worden genomen in Birma.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, namens de PSE-Fractie. (PL) Mijnheer de Voorzitter, er is nog geen jaar verstreken en dit is de derde keer dat we debatteren over de situatie in Birma. We roepen de regering in dat land nogmaals op om de mensenrechten en fundamentele humanitaire normen voor de behandeling van gevangenen te eerbiedigen. We wijzen op de onrechtvaardigheden, we lanceren oproepen, we doen verzoeken, we betreuren de situatie, we leggen sancties op en veroordelen nog maar eens het regime in Birma. Dat regime toont dan weer een verbazingwekkende immuniteit voor druk van de internationale gemeenschap, het negeert de oproepen, doet er eenvoudigweg niets mee. Daarom is het met enige schaamte dat ik hier ben opgestaan om te spreken over Birma. Ik zie hoe machteloos we tot nog toe zijn geweest, niet alleen wij, het Europees Parlement en de Europese Unie, maar alle organisaties, waaronder de Verenigde Naties.

Om deze reden denk ik dat de tijd voor woorden voorbij is. We moeten krachtig eisen dat er diplomatieke druk wordt uitgeoefend via de diplomatieke kanalen van de Raad van de Europese Unie en lidstaten, zodat het regime gedwongen wordt zich correct te gedragen.

Ik wil u vragen punten zeven en tien van de resolutie, die oproepen tot een proces van nationale verzoening in dat land, goed te keuren.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie. (PL) Mijnheer de Voorzitter, dictaturen en regimes die geweld gebruiken of regimes die hun burgers vervolgen, komen zelden ten val onder algemene diplomatieke druk. Natuurlijk ben ik het eens met mevrouw Grabowska dat druk nodig is. Deze regimes komen alleen ten val wanneer de binnenlandse situatie zodanig evolueert dat het regime de steun verliest van degenen van wie hun interne beleidvoering afhankelijk is. Daarom moeten enerzijds alle diplomatieke inspanningen gaan in de richting van het steunen van een zelfs zwakke en nauwelijks zichtbare oppositie. Anderzijds zou het ook een oplossing zijn als de internationale politieke organisaties, de internationale druk, geruggensteund werden door een strijdmacht. Om deze reden wil ik nogmaals herhalen dat de Europese Unie zou moeten beschikken over eigen strijdkrachten om te kunnen ingrijpen in gevallen zoals Birma.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie. (PL) Mijnheer de Voorzitter, het probleem van de mensenrechtenschendingen in Birma is al verscheidene malen besproken gedurende de huidige zittingsperiode van het Europees Parlement. Helaas hebben de debatten en aangenomen resoluties niets veranderd aan de politieke en sociale situatie in dat land, waar het leger sinds 1962 de plak zwaait in een van de meest schandelijke politieke regimes ter wereld.

Gedurende de voorbije 40 jaar zijn er in dit land, dat geteisterd is door tegenspoed die niet alleen te wijten is aan het regime, duizenden mensen die vervolgd en veroordeeld zijn voor politieke activiteiten, gevangengezet. De bevolking van Birma wordt gedwongen te werken en zelfs kinderen worden ingelijfd bij het leger. De secretaris-generaal van de Nationale Liga voor Democratie heeft dertien van de laatste achttien jaar als politieke gevangene doorgebracht onder huisarrest en onlangs zijn er 1900 mensen aangehouden - en gevangengezet in omstandigheden die een inbreuk vormen op de mensenrechten - omdat ze uiting gaven aan hun verlangen naar democratie in Birma of gewoon omdat ze gevraagd hadden om humanitaire hulp nadat er een orkaan had gewoed.

Het regime in Birma doet meer dan alleen de oppositie vervolgen. Het heeft de mensenrechten geschonden door het onmogelijk te maken humanitaire hulp te bieden na de orkaan. Daardoor heeft het de levens van zijn burgers in gevaar gebracht. Het heeft slachtoffers van de orkaan ook gedwongen hun tijdelijke kampen te verlaten en terug te keren naar huizen die vernietigd waren door de ramp. Oproepen van de secretaris-generaal van de Verenigde Natie en van andere organisaties hebben geleid tot meer aanhoudingen en dodingen van geteisterde burgers.

Natuurlijk staan wij achter een resolutie die niet alleen ons verzet tegen de vervolging van de Nobelprijswinnares bevat, maar ook het voorstel om andere politieke gevangenen vrij te laten en een onderzoek onder de auspiciën van de VN in te stellen naar de aantijgingen dat het leger gevangenen heeft gedood tijdens de recente ramp.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, er is een jaar verstreken sinds de laatste resolutie van het Europees Parlement die de aandacht vestigde op de dramatische binnenlandse situatie in Birma. Het heersende militaire regime heeft echter nog geen enkele stap in de richting van democratie gezet. De secretaris-generaal van de Nationale Liga voor Democratie heeft de laatste 13 jaar doorgebracht onder huisarrest. Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, aan wie het Europees Parlement ook de Sakharovprijs heeft toegekend, is gevangengezet zonder proces, ondanks druk van internationale organisaties. 1 900 activisten van de oppositie worden gevangen gehouden in onmenselijke omstandigheden in Birma. Ook zorgwekkend zijn de berichten dat er in een gevangenis in Rangoon 36 gevangenen zijn gedood en 70 verwond toen er paniek uitbrak tijdens de orkaan die Birma verwoestte in mei van dit jaar.

Het heersende regime zou alle beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele rechten, waaronder het verbod op vreedzame politieke activiteiten, onmiddellijk moeten opheffen. Birma heeft de verantwoordelijkheid hulp te bieden aan de slachtoffers van de orkaan en internationale humanitaire organisaties vrije toegang te verschaffen tot de getroffen gebieden. Een verscherping van de huidige economische sancties, toezicht op de toegang van de junta tot EU-hulp alsmede versterkte politieke druk van ASEAN zullen zeker de kansen vergroten dat de situatie in Birma stabiliseert.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Ik ben het eens met de leden die voor mij hebben gesproken, dat het Europees Parlement een onbuigzame houding moet aannemen ten opzichte van een land waar de totalitaire macht een grenzeloze arrogantie tentoonspreidt. Een totalitair regime dat de ellende van het eigen volk benut als politiek kapitaal, tart elk bevattingsvermogen en moet worden veroordeeld.

Dames en heren, we moeten alle middelen waarover we beschikken, gebruiken om samen met de VN te trachten de slachtoffers van de orkaan Nargis te helpen. Ik roep de Raad op om verdere maatregelen te nemen en om te verhinderen dat de junta toegang heeft tot EU-financiering. Aangezien we zeker weten dat de mensenrechten in Birma voortdurend geschonden worden, moet de EU de democratische krachten in dat land steunen en de vrijlating van alle politieke gevangenen eisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Dames en heren, vandaag, op de 63e verjaardag van de Birmese campagnevoerster voor mensenrechten en democratie Aung San Suu Kyi, moeten wij bijzondere aandacht besteden aan de gebeurtenissen in Birma.

Birma verwijdert zich met alarmerende snelheid steeds verder van de democratische waarden. Nobel- en Sakharovprijswinnares Aung San Suu Kyi heeft tot nog toe 12 jaar en 239 dagen doorgebracht in opsluiting. Ze mag geen bezoek krijgen, telefoongesprekken voeren of post ontvangen.

Naast wat er gebeurt met deze opmerkelijke vrouw, zijn er ook duizenden vreedzame protestanten gevangengezet om politieke redenen en zijn er mensen verdwenen. De Birmese junta gebruikt brutaal geweld.

We moeten het ondemocratische en brutale optreden van de Birmese militaire regering veroordelen. China moet ophouden Birma te steunen. Aung San Suu Kyi en andere politieke gevangenen moeten onmiddellijk worden vrijgelaten; dat wil zeggen vandaag. De voortdurende veronachtzaming van Birma voor de VN en de internationale gemeenschap mag niet worden geduld.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, zo’n 1 900 mensen worden in hechtenis gehouden in zeer slechte omstandigheden omdat ze uiting gegeven hebben aan hun steun voor de invoering van democratie in Birma. Tientallen deelnemers aan de protesten zijn spoorloos verdwenen. Aung San Suu Kyi heeft dertien jaar doorgebracht onder arrest zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld, wat wet zelfs in Birma tegen de wet is. Tientallen andere mensen, slachtoffers van de orkaan Nargis, zijn aangehouden omdat ze humanitaire hulp hebben gevraagd. Bovendien is er geschoten op gevangenen in Rangoon toen de orkaan de gevangenis trof. We roepen de autoriteiten in Birma op om het verbod op vreedzame activiteiten op te heffen en politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten. We verwachten dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar de doding van politieke gevangenen tijdens de orkaan Nargis.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ondanks de enorme interesse voor de situatie in Birma van de wereld en verscheidene internationale instellingen en organisaties, hebben er zich in dat land geen veranderingen voltrokken. Duizenden mensen worden nog altijd gevangen gehouden in vreselijke omstandigheden omdat ze opkwamen voor democratie of omdat ze protesteerden tegen het grondwetreferendum, waarvan de resultaten niet als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Het militaire regime wordt agressiever op het gebied van politieke gevangenen. De hoop dat de autoriteiten in Birma besprekingen aanknopen met de oppositie en internationale organisaties zal waarschijnlijk niet in vervulling gaan. Om deze reden is het van essentieel belang met zoveel mogelijk landen het regime aldaar te onderwerpen aan doeltreffende sancties en druk.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, nauwelijks acht dagen na de orkaan heeft het Birmese regime het land, het eigen land, gedwongen deel te nemen aan een referendum. Een referendum over een alom bekritikiseerde en controversiële ontwerpgrondwet. De resultaten? Belachelijk, alsof ze direct afkomstig waren uit de oude communistische periode: opkomst: 99 procent; stemmen voor de nieuwe grondwet: 93 procent. Een model van implausibiliteit, dat is alles wat kan worden gezegd van deze resultaten.

Ik ben ervan overtuigd dat regimes zoals het regime in Birma vroeg of laat ten val moeten komen en dat de Europese Unie de ondergang moet helpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Ferrero-Waldner is helaas hier niet aanwezig vandaag, daarom zal ik - in haar naam - enkele opmerkingen maken betreffende de situatie in Birma/Myanmar.

De ontwerpresolutie van het Europees Parlement concentreert zich op de politieke situatie en inzonderheid het voortduren van de detentie van politieke gevangenen. Alvorens commentaar te geven over deze kwestie, wens ik u op de hoogte te stellen van de activiteiten van de Commissie naar aanleiding van de orkaan die zes weken geleden de delta van de Ayeryawaddy-rivier verwoestte.

De Commissie heeft snel en krachtig gereageerd op de orkaan: we hebben 17 miljoen euro humanitaire hulp goedgekeurd, waaronder 5 miljoen euro voedselhulp. We hebben ook het mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd - de samenwerking met de EU-lidstaten die tot het mechanisme zijn toegetreden, verliep zeer goed. Wij zorgen voor waterzuivering, vervoer per boot, primaire gezondheidszorg en andere zaken die van belang zijn na een ramp.

De humanitaire nood is niet voorbij. Op dit moment verkeert ongeveer de helft van de bereikte overlevenden, zijnde één miljoen, nog in hoge nood. Het bereiken van de door de ramp getroffen gebieden en de verdeling van de hulp verlopen niet zonder moeilijkheden. Dat is evenzeer te wijten aan de omvang van de ramp als aan de bureaucratie. Onze werkers in het veld in Myanmar melden dat de samenwerking met de autoriteiten geleidelijk aan verbetert. Onze eigen humanitaire activiteiten gaan voort met redelijke efficiëntie. We beseffen dat de internationale NGO’s zich in een moeilijker situatie bevinden wat betreft de toegang tot de getroffen gebieden.

Ondertussen hebben de ASEAN-landen de leiding op zich genomen van de coördinatie van de buitenlandse hulp. Ze zijn aangesloten bij het zogenaamde “tripartitemechanisme”, dat de ASEAN-landen, de regering van Birma/Myanmar en de Verenigde Naties omvat.

De regering heeft nieuwe “richtsnoeren” voor buitenlandse hulp uitgevaardigd. We hebben vooralsnog geen bewijs dat ze worden gebruikt om de ruimte voor de levering van hulp te verkleinen.

Voor ons zijn de orkaan en de verschrikkelijke gevolgen ervan een louter humanitaire kwestie. We verdedigen het concept van humanitaire hulp op basis van de behoeften.

Wat betreft de politieke situatie in Birma/Myanmar, de regering lijkt toegewijd om haar zogenaamde “routekaart naar democratie” voort te zetten. Wij lezen deze routekaart als een strikt gecontroleerde, langzame overgang in de richting van een burgerlijke regering waarin het leger nog altijd een overheersende rol speelt. De regering lijkt toegewijd om deze overgang te maken, in haar eigen tempo en zonder rekening te houden met standpunten en commentaar van buitenaf. Realistisch bekeken is er ook nauwelijks een alternatief.

Nationale verzoening zou een open dialoog vereisen. Een dergelijke dialoog kan niet plaatsvinden als de politieke betrokkenen zich in de gevangenis of onder huisarrest bevinden. Daarom blijven we aandringen op de vrijlating van alle politieke gevangenen. Mijn collega, mevrouw Ferrero-Waldner, heeft in het openbaar gezegd dat de regering een kans gemist heeft om een signaal van verzoening te sturen op een moment van nationale tegenspoed toen de regering het huisarrest van Aung San Suu Kyi opnieuw verlengde.

Het volk van Birma/Myanmar verdient een regeringsstelsel dat zich concentreert op economische en sociale ontwikkeling en op de deelname van de kiezers in het politieke proces. Uiting geven aan onze verbolgenheid en het land isoleren is duidelijk niet het gepaste antwoord voor Europa. Het volk van Birma/Myanmar moet niet de prijs betalen voor een politieke impasse. Het verdient beter.

Tot besluit wens ik te benadrukken dat wij ons ertoe verbinden de situatie in Birma/Myanmar op de voet te volgen. We zullen blijven aandringen op de vrijlating van alle politieke gevangenen en op een open dialoog, waarbij ook de wettelijke politieke partijen en etnische groepen betrokken worden.

We gaan door met een gebalanceerde benadering. We zijn niet uit op confrontatie omwille van de confrontatie. Onze ultieme doelstelling is nog altijd bij te dragen aan een vreedzame overgang naar een legitieme, burgerlijke regering. Daarom steunen wij ten volle de goede diensten van de secretaris-generaal van de VN en zijn speciale adviseur voor Myanmar.

Het belang van het Birmese volk is het best gediend met een gebalanceerd beleid, waaronder aanzienlijke bijstand. De Commissie heeft de bijstandsgebieden zorgvuldig gekozen om de meest kwetsbare sociale klassen te helpen. We hebben de financiering al aanzienlijk opgedreven en hopen dat het algemene financieringsniveau – in een gecoördineerde inspanning met andere donoren – gelijkwaardig kan worden aan wat per capita wordt besteed aan vergelijkbare landen, zoals Laos en Cambodja. Het volk van Myanmar verdient een betere toekomst.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt aan het einde van de debatten plaats.

 
  

(1) Zie notulen.

Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2008Juridische mededeling