Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0348/2008

Debaty :

PV 10/07/2008 - 4

Głosowanie :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0361

Debaty
Czwartek, 10 lipca 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

5.4. Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (głosowanie)
PV
  

– Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Wiceprzewodniczący Komisji. – (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! W poniedziałek wieczorem odbyła się debata po doniesieniach medialnych, że władze we Włoszech będą pobierać odciski palców nomadów żyjących w obozowiskach. Mogę oczywiście potwierdzić stanowisko Komisji w tej sprawie, przedstawione w poniedziałek przez komisarza Špidlę, który odniósł się w szczególności do listu, który wysłałem do władz włoskich w dniu 3 lipca. Podczas tej debaty pan Schulz wyraził opinię, że powinienem poinformować Parlament Europejski.

Ponadto – skoro pan Deprez jest tutaj, mogę powiedzieć to przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – informowałem prezydium i koordynatorów.

Pani przewodnicząca! Wczoraj, jeśli dobrze zrozumiałem, Konferencja Przewodniczących chciała, abym złożył krótkie oświadczenie, żeby zaznajomić Parlament z najnowszymi wiadomościami. Pokrótce omówię środki podjęte przez Komisję, która jest oczywiście wyjątkowo czujna, jeśli chodzi o te sprawy.. 26 maja spotkałem się z panem Ronchi. 3 lipca poprosiłem rząd włoski o wyjaśnienie celu i proporcjonalności środków. Mieliśmy wstępne spotkanie z panem Maroni w Cannes podczas nieformalnej rady. Pan Maroni jest włoskim ministrem spraw wewnętrznych.

Podczas tego spotkania pan Maroni wyjaśnił, że spis ludności będzie użyty do skontrolowania praw do zasiłków dla osób zamieszkujących w obozowiskach nomadów. Wyjaśnił, że odciski palców będą pobierane tylko w przypadku niemożliwości ustalenia tożsamości w inny sposób, a u dzieci odciski palców będą pobierane tylko na podstawie nakazu sądowego.

(Oburzenie)

Powtarzam tylko to, co powiedział minister. Za chwilę powiem, co zrobiłem. Minister powiedział, że domagał się zniesienia jakiegokolwiek spisu na podstawie religii lub tożsamości etnicznej i rząd włoski we współpracy z UNICEF rozpoczął plan działania na rzecz edukacji nieletnich. Muszę natomiast powiedzieć, co jest bardzo ważne, że włoski rząd zgodził się nam wysłać sprawozdanie z bieżącej sytuacji do końca lipca.

Po tym nieoficjalnym spotkaniu poprosiłem Dyrektora Generalnego ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa, aby zwrócił się z prośbą do władz Włoch o uzyskanie pisemnego potwierdzenia tej informacji i poprosił o dodatkowe wyjaśnienie przed sprawozdaniem oczekiwanym na koniec lipca. List został wysłany 9 lipca. Wczoraj późnym wieczorem moi pracownicy w Brukseli otrzymali wstępną odpowiedź. Dokument ten dostarcza wyjaśnień w sprawie identyfikacji tożsamości etnicznej i religii.

Jeśli chodzi o pozostałe aspekty, nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie, czy w pełni odpowiedzą one na pytania postawione przez Komisję. Naszym zamiarem jest uzyskanie wszelkiej niezbędnej informacji na temat procesu pobierania odcisków palców. Jaki jest cel pobierania odcisków palców i jak odciski palców będą przetwarzane? Jaka jest podstawa prawna zezwalająca na ten rodzaj przetwarzania danych osobowych? Czy dane te będą przechowywane? Jak będą przechowywane? Czy mogą być wykorzystane w innych celach? Czy udzielono na piśmie wstępnej informacji osobom, którym pobrano odciski palców?

Jeśli chodzi o dzieci, poprosiliśmy o potwierdzenie informacji, że dzieci poniżej 14 lat będą miały pobierane odciski palców tylko na podstawie zezwolenia sędziego, w celu ustalenia ich tożsamości.

Pytaliśmy również o sytuację w 17 regionach Włoch, które nie są objęte dekretem nadzwyczajnym.

Poprosiliśmy również o przesłanie tekstów, środków, decyzji oraz aktów prawodawczych, wykonawczych i administracyjnych, które dadzą nam pogląd na temat sytuacji. To państwo zdecydują, czy zamierzamy śledzić ten problem z należytą czujnością i oczywiście, czy rozpoczniemy niezbędny dialog z władzami włoskimi.

Pani przewodnicząca! Kończąc, Komisja chce, aby tą sprawą zajmowano się w sposób przejrzysty, z poszanowaniem praw podstawowych i prawa wspólnotowego. Naszym zadaniem jest stać na straży traktatów, sprawdzając w sposób obiektywny, jak tylko będziemy posiadać odpowiednie informacje, czy Włochy prawidłowo zastosowały prawo wspólnotowe obowiązujące w danych przypadkach.

Ogólnie mówiąc, jak wyjaśnił komisarz Špidla, jestem przekonany – i tak samo powiedziałem rządowi włoskiemu – że trzeba znaleźć skuteczne rozwiązania dostosowane do problemów, przed którymi stoją zwłaszcza Romowie, a szczególnie dzieci Romów, które są głównymi ofiarami ubóstwa i wykluczenia. Romom trzeba pomóc, a nie ich napiętnować; dlatego też w sprawozdaniu przedstawionym w ubiegłym tygodniu, Komisja podkreśliła, że Unia Europejska, państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie muszą połączyć swe siły, aby skutecznie koordynować swoje działania w tym celu.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, w imieniu grupy PPE-DE. – (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! W związku z przepisem 170 naszego regulaminu wewnętrznego chciałbym zgłosić wniosek w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów w związku z tym głosowaniem.

Są sprawy i poglądy polityczne, które nas dzielą, ale są również rzeczy, które nas łączą w tym Parlamencie. Są to między innymi zaangażowanie na rzecz praw człowieka, walka z wszelkimi postaciami rasizmu, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, aby te tematy, co do których się zgadzamy, nas podzieliły, ponieważ w ten sposób osłabiamy tę właśnie sprawę, która nas łączy. Nasz kompetentny komisarz Jacques Barrot wyjaśnił, że nadal są pytania bez odpowiedzi, jeśli chodzi o ocenę faktów dotyczących problemów, które mogą wystąpić we Włoszech.

W tym momencie odnosimy się głównie do artykułów prasowych oraz odnosimy się do formularzy rozsyłanych po Parlamencie w ostatnich tygodniach. Dlatego też grupa PPE-DE wnioskuje o przesunięcie dzisiejszego głosowania w sprawie rezolucji do sesji wrześniowej, ponieważ wtedy sprawy będą wyjaśnione i będziemy wiedzieć, nad czym głosujemy.

Chciałbym powiedzieć wszystkim posłom, którzy się z tym nie zgadzają, że jeśli nie chcecie szybkiego rozgłosu, ale chcecie współpracować, aby zyskać coś dla mniejszości w Europie, wspólnego działania wszystkich grup w tym Parlamencie, i dużych, i małych, wtedy razem możemy coś zyskać dla tych ludzi. Ci, co chcą tylko szybkiego rozgłosu, nagłośnienia, powinni głosować teraz. Opowiadamy się za przełożeniem głosowania do momentu, gdy będziemy znać fakty w tej sprawie. Muszę przyznać, że debata, która odbyła się w ostatnich dniach wywarła wystarczająco duży nacisk, aby poruszyć te sprawę. Chciałbym poprosić tych, którym zależy na właściwych odpowiedziach, aby poparli wniosek w sprawie omówienia problemu we wrześniu.

(Oklaski z prawej strony)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, w imieniu grupy PSE. – (DE) Pani przewodnicząca! Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim poprosiła w poniedziałek wieczorem i ponownie wczoraj o sprawozdanie Komisji z jej rozmów z rządem włoskim. Komisarz Barrot zrelacjonował w sposób bardzo rzeczowy, ale i rozstrzygający, że rząd włoski przekazał bardzo niepełną oraz, moim zdaniem, nie bardzo istotną dla sprawy informację.

Znają państwo ten formularz. Jest to formularz używany zazwyczaj do rejestrowania przestępstw, formularz, która w oczywisty sposób wskazuje, że rząd włoski podejmuje środki, które byłyby co najwyżej odpowiednie dla śledztw, ale na pewno nie służyłyby do ochrony dzieci. Sądząc po tym, co powiedział pan Barrot, przyjęcie rezolucji dzisiaj jest sprawą bezwzględnie nadrzędną. Trzeba wysłać jasny sygnał z Parlamentu Europejskiego.

(Oklaski ze środka i z lewa)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, w imieniu grupy UEN. (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Popieram wniosek pana posła Webera i chciałabym podziękować panu komisarzowi Barrotowi, nie tylko za to, co powiedział dzisiaj w Izbie, ale również za jego zaangażowanie w rozwiązanie sytuacji we Włoszech w najlepszy i najbardziej konstruktywny sposób, która powinna być uznana za nadzwyczajną, dotyczącą tysięcy ludzi, bo tak właśnie jest. Mogę państwa zapewnić, że tysiące nieletnich żyje w warunkach całkowitego zaniedbania, bez prawa do opieki medycznej, szczepień czy też edukacji.

Moim zdaniem Komisja i rząd włoski pracują razem... – Pani przewodnicząca! Czy mogę skończyć? Czy mogę kontynuować, czy mam przestać mówić? Czy mogłaby pani przypomnieć Izbie, że mam prawo mówić? Mówiłam, że komisja i rząd idą w dobrym kierunku i uważam, że nie powinniśmy głosować nad rezolucją, w której jest pełno nieścisłości, faktycznych błędów z prawnego punktu widzenia, tj. pełno prawnego fałszu.

Chciałabym między innymi przypomnieć Izbie – i dojść do mojego wniosku – że podczas gdy komisarz Barrot wyraził się dziś jasno, trzy dni temu komisarz Špidla powiedział, że musi jeszcze przeczytać akt, który wydaje mi się nie zawiera więcej niż dwie strony. Dlatego też jeśli ci po lewej muszą za wszelką cenę pochopnie wyrokować co do metod rządu, uważam to za całkowicie bezzasadne.

 
  
  

(Parlament odrzucił prośbę o przełożenie głosowania)

Przed głosowaniem nad poprawką 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Pani przewodnicząca! Dodać „on a case-by-case basis” w drugiej części poprawki, gdzie zachęcamy do wykorzystania zwykłych, niedyskryminacyjnych procedur identyfikacji. Zatem po angielsku „to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory…”.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

 
Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2008Informacja prawna