Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2616(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0359/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Hlasování :

PV 10/07/2008 - 13.1

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0366

Rozpravy
Čtvrtek 10. července 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

11.1. Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o údajné existenci hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, autor. − Pane předsedající, jsem rád, že jste přijal takto moudré rozhodnutí.

Pane komisaři, tisíce civilistů padly za oběť nezákonnému zabíjení a násilnému mizení osob, týrání, znásilňování a dalším závažným případům porušování lidských práv v Džammú a Kašmíru od začátku tamního ozbrojeného konfliktu v roce 1989. Je hanebné, že většina těchto zločinů nebyla dodnes vyřešena. Kromě toho jsou zde vážné obavy o bezpečí aktivistů za lidská práva včetně těch, kteří se snaží vyšetřit osudy mnoha pohřešovaných osob.

Tento Parlament ostře odsuzuje veškeré činy, při nichž dochází k porušování lidských práv v regionu, a vyzývá všechny dotčené vlády, aby ukázaly silnou vůli prosazovat právní řád a spravedlnost a aby zdvojnásobily své snahy o plné vyšetření politicky motivovaných zločinů spáchaných v minulosti v Džammú a v Kašmíru.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, autor. (PL) Pane předsedající, musím říci, že není dobré, když předsedající ze staré EU diskriminuje poslance z nové EU tím, že dvakrát umožní poslanci ze staré EU, panu Posseltovi, hovořit, zatímco já, spoluautor tří zpráv, nedostanu příležitost promluvit o této otázce ani jednou. To hodnotím jako diskriminaci a něco naprosto nepřijatelného. O tom podám, pane předsedající, patřičnou zprávu. Je to velmi znepokojivá věc.

Pokud jde o tuto situaci, nesledujeme černobílý film. Na hranici mezi Indií a Pákistánem vznikají konflikty, které často, jak velmi dobře víme, vyvolává pakistánský stát. Víme o takzvané linii kontroly hlídané ozbrojenými silami obou zemí. Po nedávném dvacetiletém období míru podél této hranice Pákistán obnovil útoky na stát Kašmír. Proto žádám, aby byla věnována pozornost také druhé straně. Samozřejmě nepodceňuji ani otázku hromadných hrobů, o nichž zde diskutujeme, i když počet obětí je zde pravděpodobně výrazně nižší.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, autor. − Pane předsedající, vítám příležitost diskutovat právě o tomto problému, protože kdykoli se v jakékoli části světa objeví větší počet hrobů přístupných jedině s povolením bezpečnostních sil, mnoho z nás zde ve sněmovně to velice zasáhne.

Proto tento návrh usnesení – spolu se slyšením v podvýboru pro lidská práva příští týden – nabývá ještě většího významu kvůli politické a bezpečnostní situaci v oblasti. Jak tato sněmovna dobře ví, o této obecné situaci jsme již diskutovali, možná také za méně transparentních podmínek.

V tomto regionu je skutečně bohatá historie mizení osob. Víme, že mnohá zmizení souvisejí s činností bezpečnostních sil. Víme, že je to nejvíce militarizovaná oblast na světě. Víme také, že je to oblast, kde dochází k zatčením a uvězněním bez procesů. Tím jsou také poznamenány výklady takových nálezů a o to důležitější je, aby proběhlo skutečně otevřené vyšetřování, které umožní naprostou transparentnost a plný přístup pro mezinárodní společenství.

Doufám, že Evropská unie nabídne, jak stanoví usnesení, svou podporu pro kvalitní soudní přezkoumání a jakoukoli pomoc potřebnou pro toto vyšetřování, protože pro náš výklad tamních událostí je důležité, abychom dosáhli co možná největšího porozumění. S tím také souvisí – jak řekli ostatní – ochrana aktivistů za lidská práva, jako je Pervez Imroz, kteří se sami snaží případ vyšetřovat.

Myslím, že se všichni shodneme, že je povinností všech demokraticky zvolených vlád, aby prošetřily takové nálezy za plné transparentnosti a aby se snažily vypátrat, komu patří nalezená těla, a najít příbuzné obětí, abychom mohli plně pochopit situaci a neuplatňovali různé výklady, které nemusí být pravdivé.

Domnívám se, že je naprosto správné, že Parlament diskutuje o této otázce a že vyzývá Komisi k poskytnutí pomoci, zejména vzhledem k přetrvávajícím problémům, jež vidíme v současnosti v tomto regionu.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, author. (FI) Pane předsedající, vnímám váš výklad jednacího řádu jako politicky korektní, ale právně nekorektní a rozhodně bych chtěl, aby záležitost prozkoumali předsedové a parlamentní právní úřad; to proto, že použití dotyčného článku neumožňuje výklad, který jste dnes učinil, a vyžaduje podrobnější prozkoumání.

Co se týče projednávané záležitosti, Indie je nazývána největším demokratickým státem na světě. Samozřejmě je to velký stát z hlediska počtu obyvatel, ale závěr, jestli je země demokratická, či nikoli, také záleží na situaci v oblasti lidských práv. Opatření, která údajně přijaly vládní bezpečnostní služby proti aktivistům za lidská práva v Džammú a Kašmíru, ukazují, že v Indii nejsou respektovány všechny zásady právního řádu, a to navzdory skutečnosti, že vláda země jasně prohlásila, že nepovoluje porušování lidských práv.

Považujeme kroky indické vlády za nedostatečně věrohodné a ptáme se, kam zmizely tisíce lidí a komu patří těla nalezená v hromadných hrobech. Odsuzujeme násilná zmizení osob, mučení, znásilňování a jiná porušování lidských práv. Skutečnost, že podezíráme indickou vládu z účasti na tom všem, je obzvláště závažná. Proto v Evropském parlamentu žádáme, aby indická vláda provedla nezávislé vyšetřování v zájmu určení původu hromadných hrobů a identity vrahů a jejich obětí.

Tato záležitost není vzhledem k povaze kašmírského regionu bezvýznamná. Je zde riziko, že se sousední stát, Pákistán, bude účastnit jakéhokoli nového konfliktu, a v tom případě by projednávané události mohly účinkovat jako jiskra k zažehnutí nacionalistických vzplanutí v této výbušné oblasti. Musíme podpořit společné usnesení o podrobném vyšetření událostí, které se staly v Džammú a Kašmíru.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, autor. − (DE) Pane předsedající, o konfliktu v Kašmíru jsme zde diskutovali často a já musím dodat, že jsme prošli obdobím naděje, sblížení mezi Pákistánem a Indií. Doufali jsme, že se situace zlepší. Bohužel, vnitrostátní politické krize obou národů přinesly nové přiostření a my, Evropský parlament, se velmi snažíme dát věci znovu do pohybu.

Jsem velmi vděčný panu Gahlerovi, který jako hlavní pozorovatel naší volební pozorovatelské mise v Pákistánu velmi tvrdě pracoval v zájmu pákistánské demokracie a v zájmu zajištění, aby naše kontakty s Indií sloužily stejnému cíli a abychom podporovali budování důvěry.

Člověk by se mohl ptát, proč se zabýváme hromadnými hroby, když tím mrtvé nevzkřísíme a můžeme tím zhoršit vztahy mezi těmito dvěma zeměmi. Děláme to proto, že skutečný mír může existovat jedině tehdy, když je zjednána spravedlnost pro oběti – a zde nejsou jen oběti s pákistánskými nebo indickými pasy. Oběti jsou na obou stranách a hlavními oběťmi jsou lidé Kašmíru. Proto musíme prošetřit tyto hromadné hroby, musíme zjistit, kde jsou ty spousty lidí, kteří se ztratili a jejich rodiny je oplakávají. Jedině tak může být vybudována důvěra, která je nezbytná pro skutečně mírové řešení, jehož součástí se lidé cítí.

Kašmír patří především samotnému kašmírskému lidu. Proto bychom měli podporovat řešení, které konečně umožní Kašmířanům nadechnout se, konečně vytvoří politickou svobodu a zajistí rozumné kompromisní řešení, protože toto je jeden z nejdéle trvajících konfliktů. Zuří již od druhé světové války a je pobuřující, že se dosud nikomu nepodařilo dostat tento problém pod kontrolu.

Proto podporujeme veškeré snahy o tato vyšetřování a o pomoc dát obětem důstojnost a spravedlnost, které si zaslouží.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, jen pro pořádek, já nejsem autorem tohoto usnesení. Nevím, kdo pod něj dal mé jméno, protože já jsem jej nepodepsala.

Chci říci, že mě překvapuje, že vidím tento bod jako naléhavou záležitost dříve, než jsme jej řádě probrali buď v podvýboru pro lidská práva nebo jakémkoli jiném podvýboru nebo delegaci tohoto Parlamentu. Tento problém není nový a byl rozsáhle vyšetřován médii v Indii. Upozorňuje se na něj stále znovu. Bylo by dobré vést o něm nejprve rozpravu. Z tohoto důvodu skupina socialistů byla proti tomu, aby byl tento bod zařazen mezi naléhavé záležitosti, protože jsme se domnívali, že by měl být předem náležitě prodiskutován ve výboru.

Veškerá naléhavost se zakládá na zprávách jediné nevládní organizace. Nepopírám, že k těmto věcem dochází, ale komunikuji s Komisí, která různé věci v této zprávě zpochybňuje. Proto jsem na pochybách, jak prospívá důvěryhodnosti tohoto Parlamentu, když projednává záležitost jako naléhavou dříve, než vše řádně prověří.

Jako předsedkyně delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Indií bych osobně měla ráda příležitost podívat se na obsah této zprávy a zjistit, na kolik případů se díváme, a na výsledek konfliktu v regionu, kde již došlo k přibližně 4 500 úmrtí mezi vojenským personálem a kde přišlo o život 13 000 civilistů. Hroby, o nichž hovoříme, jsou v linii kontroly.

Text usnesení přehlíží skutečnost, že tento problém se prošetřuje posledních pět let, od voleb v roce 2002, a byla jsem informována, že nevládní organizace mají do oblasti přístup a že byly vyzvány, aby dodaly své seznamy pohřešovaných osob a pomohly tak úřadům identifikovat pohřbené v hrobech. Nikdo nepopírá, že se na zmizeních osob podílely bezpečnostní síly. Toto usnesení však neuvádí, že je úřady vyšetřovaly. Osobně bych sněmovnu vyzvala, aby nehlasovala pro toto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, mohu jen připojit své obavy ohledně objevu stovek hrobů v Džammú a Kašmíru od roku 2006, ale zejména mě znepokojuje ozbrojený útok na respektovaného zastánce lidských práv Perveze Imroze před 11 dny v Srinagaru a neustálé pronásledování aktivistů za lidská práva. Proto se domnívám, že je vhodné přesvědčovat indickou vládu, aby zahájila nezávislé vyšetřování ohledně těchto hrobů a aby jako první krok zabezpečila místa nálezů hrobů v zájmu zachování důkazů.

Také vyzýváme Evropskou komisi, aby poskytla indické vládě na toto vyšetřování finanční a technickou pomoc prostřednictvím nástroje stability a možná přijala i další opatření pro řešení konfliktu v Kašmíru.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, domnívám se, že bychom měli vyjasnit, čím tento návrh usnesení není: není to opakování spíše kontroverzní a sporné zprávy, kterou jsme měli v loňském roce; není o tom, jak politicky vyřešit územní spor a konflikt ohledně Kašmíru. Není to nic takového. Je to prosté zaostření na humanitární otázky s výzvou k nezávislému a nestrannému vyšetření a přijetí odpovědnosti za údajná zmizení.

Mohlo to být provedeno různými způsoby. Je pravda, že tyto objevy neidentifikovaných hrobů spadají do roku 2006. Ale dvě věci podnítily žádost o projednání záležitosti jako naléhavé. Jednou byla zpráva z 29. března od Sdružení rodičů zmizelých osob a druhou byl útok neznámých pachatelů na Perveze Imroze, cenou odměněného zastánce lidských práv a zakladatele tohoto sdružení, k němuž došlo 30. června. Domnívám se, že to je dostatečný důvod k prohlášení naléhavosti.

Alespoň částečným účelem tohoto usnesení je vyprovokovat nějakou činnost Evropské unie, zejména v odstavci 2, který nabádá Komisi, aby poskytla indické vládě finanční a technickou pomoc. Také vyzývá členské státy EU, aby ve druhé polovině letošního roku projednávaly tuto otázku v dialogu o lidských právech s indickou vládou. Takže hlavním zájmem je nezávislé prošetření a zejména přidělení civilního žalobce. Domnívám se, že usnesení je oprávněné a má konkrétní a vymezený účel a nezabývá se celou problematikou Kašmíru.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, jménem skupiny UEN. (PL) Pane předsedající, usnesení se zabývá skutečnostmi, které jsou výsledkem konfliktu mezi Pákistánem a Indií ohledně Kašmíru, který trvá posledních 50 let. Tento konflikt byl příčinou několika válek. Prospěch z něj měla jedině Čína. Nepřímo se do něj zapojily Rusko a Spojené státy a finance dodávaly arabské země a Čína. Pozitivní roli ve zmírňování konfliktu hrála OSN. Tento konflikt stále pokračuje a dále dochází ke krvavým útokům fundamentalistů. To je nejzávažnější problém, kterému čelí obyvatelé Kašmíru. Oběti na indické straně jsou pohřbívány, zatímco na pákistánské straně se v mnoha případech stávají předmětem pomsty. Klíčovou roli při řešení konfliktu a posuzování skutečností by měla hrát OSN, nikoli my. Cítíme morální povinnost, vzhledem k tomu, že demokratická vláda Indie se k tomu nemá, zajistit pomoc a stabilizaci stávající situace v Kašmíru a morálně hodnotit kroky podniknuté v rámci konfliktu. Vnímám diskusi o tomto tématu spíše jako politickou manifestaci než jako pragmatický krok. Usnesení nepodporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Jsme si plně vědomi toho, že vojenský konflikt v Džammú a Kašmíru trvá již několik dekád. Nicméně dnes je nejdůležitější, že navzdory závazku indické vlády netolerovat porušování lidských práv v Džammú a Kašmíru dostává mezinárodní společenství další zprávy o porušování lidských práv, naposledy ohledně velkého počtu neznámých hrobů obsahujících stovky neidentifikovaných lidských těl. Chceme vědět a musíme zjistit, kdo tito lidé byli, jakého násilí jsou oběťmi a jakých zločinů se údajně dopustili.

Nejen že odsuzujeme nezákonné zabíjení a odstraňování osob, ale také trváme na tom, aby indická vláda provedla důkladné nezávislé vyšetření hromadných hrobů a ochránila je v zájmu zachování důkazů. Jsem přesvědčena, že Evropská komise najde způsoby, jak poskytnout indické vládě finanční a technickou podporu v zájmu usnadnění vyšetřování.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Pane předsedající, chci si znovu vzít slovo, protože jako autor tohoto usnesení cítím povinnost reagovat na to, co řekla paní Gillová. Je velmi neobvyklé, aby naléhavé záležitosti, o nichž zde diskutujeme vždy ve čtvrtek odpoledne, nejprve řešil výbor, než se dostanou sem, v tom případě by nebyly naléhavé. Toto je naléhavá záležitost, protože jsou zde hromadné hroby, které byly objeveny nedávno, a je třeba, abychom tento problém vyřešili.

Zadruhé, pokud skupina socialistů chce mít při hlasování většinu, pak by se možná skupina paní Gillové měla ujistit, že její poslanci neodcházejí před koncem dílčího zasedání, aby byli dříve doma – zatímco my tu musíme zůstat a diskutovat a hlasovat. Rád bych paní Gillové řekl: Myslím, že byste se měla nejdříve zaměřit na své poslance, protože vy sama si na to stěžujete, a pak teprve diskutujte o poslancích z ostatních skupin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Pane předsedající, z hromadných hrobů a pohřbívání tisíců lidí ve státech Džammú a Kašmír člověku tuhne krev v žilách. Pro nás Evropany je to připomínka německých a sovětských zločinů a temných stránek fašismu a stalinismu. Oživuje vzpomínky na Hitlerovy koncentrační tábory a na sovětské vraždy polských důstojníků v Katyni. Po našich dávných a nedávno minulých zkušenostech bychom měli udělat, co je v našich silách, abychom zastavili genocidu, a tam, kde k ní již došlo, bychom měli připomenout památku obětí a dát jejich rodinám právo přístupu k hrobům jejich předků a odškodnit je. Situace v Kašmíru vyžaduje, aby indická vláda dostala nezbytnou finanční a technickou pomoc a aby byla posílena odezva OSN v zájmu návratu situace v tomto regionu k normálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Pane předsedající, pokud jsou kdekoli nalezeny hromadné hroby, je nezbytné zjistit totožnost obětí, jak a proč byly zabity, kdo vyšetřuje a kdo je vyšetřován. Jedná se spíše o zjišťování pravdy a o úctu k lidskosti obětí a je to začátek zjišťování pravdy, která nás všechny osvobozuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, člen Komise. − Pane předsedající, Komise ví a viděla zprávy o hromadných hrobech v Indií spravované části Kašmíru a pozorně sledujeme žádosti nevládních organizací, aby indická vláda zahájila naléhavá, nestranná a nezávislá vyšetřování této záležitosti. Indické úřady a vláda zatím stále mlčí.

Také jsme obdrželi informace, že právník Pervez Imroz a další aktivista nevládní organizace, kteří vyšetřovali obvinění z porušování lidských práv v Kašmíru, byli 20. a 21. června zastrašováni a pronásledováni.

Delegace Komise v Novém Dillí tuto záležitost dále prošetřuje v těsné spolupráci s francouzským předsednictvím a ambasádami členských států v indickém hlavním městě. Předsednictví kontaktovalo domácího komisaře části Kašmíru pod správou Indie v Novém Dillí a vyjádřilo obavy EU ohledně této situace. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, představují velmi znepokojující změny z hlediska demokratických zásad a právního řádu a jsou v rozporu s některými pozitivními změnami v Indií spravované části Kašmíru, jako je smíšený dialog, který stále probíhá.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat po rozpravě, pokud, jak jsem již řekl, nebude řádně předložena žádost a řádně se nezjistí, že není přítomna usnášeníschopná většina.

 
  

(1) Viz zápis.

Poslední aktualizace: 22. října 2008Právní upozornění