Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2616(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0367/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0366

Puheenvuorot
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

11.1. Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies.(EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta päätöslauselmaesityksestä epäilyistä joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen päätöksestä, jonka teitte.

Arvoisa komission jäsen, tuhannet siviilit ovat olleet sellaisten oikeudettomien tappojen ja pakotettujen katoamisten, kidutusten, raiskausten ja muiden vakavien ihmisoikeusrikkomusten uhreja, jotka ovat tapahtuneet Jammussa ja Kašmirissa aseellisen konfliktin alettua vuonna 1989. Monia näistä rikoksista ei häpeällisesti ole vieläkään selvitetty. On lisäksi todellinen huoli ihmisoikeusaktivistien turvallisuudesta, myös niiden henkilöiden, jotka yrittävät tutkia monien kadonneiden henkilöiden kohtaloa.

Tämä parlamentti tuomitsee voimakkaasti kaikki ihmisoikeusrikkomustoimet alueella ja vaatii kaikkia hallituksia, joita asia koskee, osoittamaan voimakasta tahtoa ylläpitää laillisuusperiaatetta ja oikeutta ja lisätä ponnistelujaan varmistaakseen täydelliset tutkimukset poliittisesti motivoituneista rikoksista, jotka on tehty Jammussa ja Kašmirissa menneisyydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, laatija. (PL) Arvoisa puhemies, minun täytyy sanoa, että ei ole hyvä, että vanhan Euroopan unionin puheenjohtaja syrjii uudesta Euroopan unionista tulevia jäseniä antamalla vanhan Euroopan unionin jäsenelle Bernd Posseltille oikeuden puhua kahdesti, vaikka minä kolmen mietinnön yhteislaatijana en voi nousta puhumaan edes yhden kerran käsiteltävänä olevasta asiasta. Minä pidän tätä syrjintänä ja asiana, jota ei todellakaan voida hyväksyä. Laadin asiasta asianmukaisen kirjeen, arvoisa puhemies. Tämä on erittäin häiritsevää.

Tilanteen osalta totean, että emme katso mustavalkofilmiä. Intian ja Pakistanin rajalla syntyy konflikteja, joita Pakistanin valtio usein provosoi, kuten hyvin tiedämme. Tiedämme niin kutsutusta tarkastusviivasta, jota vartioi molempien maiden aseelliset joukot. Seurattuamme viimeisintä kahdenkymmenen vuoden rauhan jaksoa kyseisellä rajalla Pakistan on aloittanut uudelleen hyökkäyksensä Kašmirin valtioon. Pyydän sen vuoksi, että huomiota kiinnitettäisiin myös toiselle puolelle. En tietenkään aliarvioi keskustelun kohteena olevia hautoja, vaikka uhrien lukumäärä on siellä todennäköisesti huomattavasti pienempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, kannatan mahdollisuutta keskustella tästä erityisestä asiasta, koska monia tässä istunnossa huolestuttaa se, että milloin tahansa missä tahansa päin maailmaa paljastuu huomattava määrä hautoja, joihin päästään käsiksi vain turvallisuusjoukkojen luvalla.

Tästä syystä laadimme tämän päätöslauselmaesityksen – ja pidämme ensi viikolla ihmisoikeuksien alivaliokunnassa kuulemisen. Tämä päätöslauselmaesitys on jopa merkittävämpi alueen poliittisen tilanteen ja turvallisuustilanteen takia. Kuten parlamentti hyvin tietää, me olemme keskustelleet yleisestä tilanteesta aikaisemmin, ehkä myös vähemmän avoimissa olosuhteissa.

Katoamiset ovat todellakin olleet yleisiä jo alueen menneisyydessä. Tiedämme, että osa niistä liittyy turvallisuusjoukkojen toimiin. Tiedämme, että kyseessä on maailman voimakkaimmin militarisoitu alue. Tiedämme myös, että alueella tapahtuu pidätyksiä ja huomattavan useita vangitsemisia ilman oikeudenkäyntiä. Tämä värittää näin ollen tulkintaamme tuloksista tehden yhä tärkeämmäksi sen, että alueella pitäisi toteuttaa todella avoin tutkinta ja että asiassa toimittaisiin täysin avoimesti ja kansainväliselle yhteisölle annettaisiin pääsy alueelle.

Toivon, että Euroopan unioni tarjoaa, kuten päätöslauselmassa todetaan, tukeaan korkealaatuisen oikeuslääketieteellisen asiantuntijuuden sekä muun tuen muodossa, sillä niitä tarvitaan tutkinnassa. Jos nimittäin haluamme tulkita sitä, mitä alueella tapahtuu, meidän on saatava tähän selvyyttä, jotta voimme muodostaa tilanteesta mahdollisimman täydellisen käsityksen. Siihen liittyvät – kuten muut ovat sanoneet – myös niiden ihmisoikeusaktivistien suojelu, jotka itse Pervez Imrozin tavoin yrittävät tutkia tilannetta.

Mielestäni me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että on kaikkien demokraattisesti valittujen hallitusten velvollisuuteana tutkia kyseisiä löydöksiä täysin avoimesti ja yrittää jäljittää alueelle haudatut henkilöt ja heidän sukunsa, jotta voimme täysin ymmärtää tilanteen, emmekä tee tilanteesta useita tulkintoja, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa.

Mielestäni parlamentti on täysin oikeassa keskustelleessaan tästä asiasta ja pyytäessään komissiota tarjoamaan apuaan erityisesti ottaen huomioon jatkuvat ongelmat, joita todistamme alueella tällä hetkellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, laatija. (FI) Arvoisa puhemies, pidän tulkintaanne työjärjestyksestä poliittisesti oikeana, mutta juridisesti vääränä ja haluan ehdottomasti, että se tutkitaan puhemiehistössä ja parlamentin oikeudellisessa yksikössä, koska kyseisen artiklan soveltaminen ei voi jäädä teidän tämänpäiväisen tulkintanne varaan, vaan se täytyy selvittää tarkemmin.

Mitä tulee itse asiaan, Intiaa on kutsuttu maailman suurimmaksi demokraattiseksi valtioksi. Se on suuri väkiluvultaan, mutta se, onko se demokraattinen, riippuu myös maan ihmisoikeuksien tilasta. Väitetyt hallituksen turvallisuusjoukkojen toimet ihmisoikeusaktivisteja vastaan Jammun ja Kašmirin alueilla todistavat, että Intiassa ei kunnioiteta kaikkia oikeusvaltion periaatteita. Näin huolimatta siitä, että maan hallitus on selkeästi ilmoittanut, että se ei salli loukkauksia.

Me pidämme Intian hallituksen toimintaa epäuskottavana ja kysymme, mihin katoaa tuhatmäärin ihmisiä, ja keitä ovat joukkohaudoista löydetyt vainajat. Tuomitsemme ihmisten pakotetut katoamiset, kidutukset, raiskaukset ja muut ihmisoikeuksien loukkaukset. Erityisen vakavaa on, että epäilemme Intian hallituksen olevan osallisena tässä kaikessa. Niinpä me vaadimme Euroopan parlamentissa, että joukkohautojen alkuperästä, uhrien murhaajista ja murhattujen henkilöllisyydestä suoritetaan Intian hallituksesta riippumaton tutkinta.

Asia ei ole yhdentekevä Kašmirin alueen erityisluonteen vuoksi. On vaarana, että naapurivaltio Pakistan tulee mahdollisen uuden konfliktin osapuoleksi, ja silloin kyseiset tapahtumat saattavat toimia kipinänä kansallisiin sytykkeisiin kyseisellä tulenaralla alueella. Ryhmämme tukee yhteistä päätöslauselmaa Jammun ja Kašmirin tapahtumien perinpohjaisesta tutkimisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, laatija. (DE) Arvoisa puhemies, olemme usein keskustelleet täällä Kašmirin konfliktista, ja minun täytyy sanoa, että oli aika, jolloin olimme toiveikkaita Pakistanin ja Intian lähentymisestä. Toivottiin, että tilanne helpottuisi. Valitettavasti kotimaan poliittiset kriisit molemmissa maissa ovat koventaneet tilannetta uudelleen, ja me Euroopan parlamentissa teemme kovasti töitä saadaksemme tilanteen taas liikkeelle.

Olen kiitollinen Michael Gahlerille, joka vaalitarkkailuvaltuuskuntamme päätarkkailijana Pakistanissa on tehnyt paljon töitä demokratian eteen Pakistanissa ja varmistanut, että yhteytemme Intian kanssa palvelee samaa tavoitetta ja että me tuemme luottamuksen rakentamista.

Joku voisi ihmetellä, miksi me keskitymme joukkohautoihin, sillä se ei tuo kuolleita takaisin ja voi pahentaa ilmapiiriä näiden kahden maan välillä. Me teemme sitä sen vuoksi, että todellinen rauha voi syntyä ainoastaan silloin, kun uhrit saavat oikeutta – ja uhreja on muitakin kuin vain ne, joilla on Pakistanin tai Intian passi. Uhreja on molemmilla puolilla, ja pääuhrina ovat kašmirilaiset ihmiset. Sen vuoksi meidän täytyy tutkia joukkohautoja, meidän täytyy ratkaista se, missä lukuisat perheidensä suremat kadonneet ihmiset ovat. Vasta sen jälkeen voidaan rakentaa luottamus, joka on elintärkeää oikeasti rauhanomaiselle ratkaisulle, jonka osaksi ihmisten täytyy tuntea itsensä.

Kašmir kuuluu ennen kaikkea kašmirilaisille itselleen. Meidän pitää sen vuoksi tukea sellaista ratkaisua, joka vihdoinkin antaa kašmirilaisille tilaa hengittää, luo viimeinkin poliittisen vapauden ja tarjoaa mielekkään kompromissiratkaisun, sillä kyseessä on yksi pisimmistä konflikteista kautta aikain. Se on raivonnut toisesta maailmansodasta lähtien, ja on pöyristyttävää, ettei kukaan ole vielä onnistunut saamaan ongelmaa hallintaan.

Meidän täytyy sen vuoksi tukea kaikkia ponnisteluja, joiden avulla tutkimuksia jatketaan, ja auttaa antamaan uhreille sen arvokkuuden ja oikeuden, jonka he ansaitsevat.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain ilmoittaa, että en ole tämän päätöslauselman laatija. En tiedä kuka on lisännyt siihen nimeni, sillä en ole allekirjoittanut sitä.

Haluan vain sanoa olevani erittäin yllättynyt siitä, että tämä asia on katsottu kiireelliseksi, ennen kuin olemme keskustelleet siitä asianmukaisesti joko ihmisoikeuksien alivaliokunnassa tai totta puhuen missään muussakaan alivaliokunnassa tai tämän parlamentin valiokunnassa. Kyseessä ei ole uusi asia, ja sitä on tutkittu laajasti Intian tiedotusvälineissä. Se on nostettu esiin yhä uudelleen. Olisi ollut hyvä, jos asiasta olisi keskusteltu aikaisemmin. Tämän takia sosialistinen ryhmä vastusti asian pitämistä kiireellisenä, koska me uskoimme, että siitä olisi ensin pitänyt keskustella asiallisesti valiokunnassa.

Kiireellisyys perustuu ainoastaan yhden kansalaisjärjestön raportteihin. En kiellä, etteivätkö nämä asiat tapahtuisi, mutta olen ollut yhteydessä komissioon, joka kyseenalaistaa monet tämän mietinnön huomiot. Kysynkin todella, miten parlamentin uskottavuuteen vaikuttaa se, että se käsittelee kiireellistä asiaa ennen kuin sitä on asianmukaisesti tutkittu.

Suhteista Intiaan vastaavana Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana olisin henkilökohtaisesti halunnut saada mahdollisuuden tutkia mietinnön sisältöä ja tarkistaa, kuinka montaa tapausta tarkastelemme. Lisäksi olisin halunnut saada mahdollisuuden tutkia konfliktin seurauksia alueella, jossa noin 4 500 sotilasta ja ja 13 000 siviiliä on jo saanut surmansa. Haudat, joista puhumme, ovat tarkkailulinjassa.

Tässä päätöslauselmatekstissä jätetään huomiotta se tosiasia, että tätä asiaa on tutkittu viimeisen viiden vuoden ajan, vuoden 2002 vaaleista saakka, ja minulle on kerrottu, että kansalaisjärjestöt ovat päässeet alueelle ja että heitä on pyydetty antamaan kadonneiden henkilöiden nimiä, mikä on auttanut viranomaisia tunnistamaan hautoja. Kukaan ei kiellä sitä, että turvallisuusjoukot ovat sekaantuneet katoamisiin. Tässä päätöslauselmassa jätetään kuitenkin mainitsematta se, että viranomaiset ovat tutkineet asiaa. Henkilökohtaisesti kehotan istuntoa olemaan äänestämättä tästä päätöslauselmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam, PPE-DE –ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, voin vain yhtyä huoleen satojen hautojen löytymisestä Jammussa ja Kašmirissa vuodesta 2006 lähtien, mutta olen erityisen huolissani aseellisesta hyökkäyksestä arvostettua ihmisoikeusasianajajaa Pervez Imrozia vastaan vain yksitoista päivää sitten Srinagarissa sekä jatkuvasta lukuisten ihmisoikeusaktivistien ahdistelusta. Mielestäni tämän takia on sopiva hetki kehottaa Intian hallitusta aloittamaan hautojen riippumattomat tutkimukset ja ensimmäisenä suojaamaan hautapaikat todisteiden säilyttämiseksi.

Me myös vaadimme Euroopan komissiota tarjoamaan Intian hallitukselle taloudellista ja teknistä apua vakautusvälineen avulla, mikäli sellaista pyydetään, sekä mahdollisesti muita toimenpiteitä konfliktin ratkaisemiseksi Kašmirissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni meidän pitäisi olla hyvin selvillä siitä, mitä tämä päätöslauselmaehdotus ei ole: se ei ole uusinta varsin kiistanalaisesta ja riitaisasta mietinnöstä, jota käsittelimme viime vuonna; siinä ei käsitellä sitä, miten saadaan aikaiseksi poliittinen ratkaisu Kašmirin alueelliseen kiistaan ja konfliktiin. Kysymys ei ole mistään sen kaltaisesta. Mietinnössä keskitytään yksinomaan humanitaarisiin kysymyksiin ja vaatimukseen riippumattomasta ja tasapuolisesta tutkimuksesta sekä vastuun ottamisesta väitetyistä katoamisista.

Asiaa olisi voitu käsitellä monin tavoin. On totta, että tunnistamattomat haudat löydettiin vuonna 2006. Mutta kiireellisen käsittelyn pyytämiseen ajoivat kaksi asiaa. Yksi oli kadonneiden henkilöiden vanhempien yhdistyksen 29. maaliskuuta antama raportti ja toinen tuntemattomien rikollisten 30. kesäkuuta tekemä hyökkäys Pervez Imrozia vastaan. Imroz on palkittu ihmisoikeusasianajaja ja kyseisen järjestön perustaja. Mielestäni nämä asiat oikeuttavat kiireellisyyden.

Tämän päätöslauselman tarkoituksena on ainakin osittain kehottaa Euroopan unionia toimenpiteisiin, varsinkin 2 kohdassa, jossa komissiota kehotetaan tarjoamaan taloudellista ja teknistä tukea Intian hallitukselle. Siinä myös vaaditaan Euroopan unionin jäsenvaltioita sisällyttämään asia Intian hallituksen kanssa käytäviin ihmsioikeusneuvotteluihin tämän vuoden toisella puoliskolla. Polttopisteessä on siis riippumattoman tutkinnan aikaansaaminen, eikä vähiten siviilisyyttäjän nimeäminen tehtävään. Mielestäni se on oikeutettua, ja toiminnalla on tietty ja tarkasti määritelty tavoite, joka ei koske koko Kašmirin kysymystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, päätöslauselmassa puhutaan niistä tosiasioista, jotka ovat tulos Pakistanin ja Intian välisestä Kašmirin konfliktista, jota on kestänyt viimeiset 50 vuotta. Konflikti on aiheuttanut monia sotia. Vain Kiina on hyötynyt niistä. Venäjä ja Yhdysvallat ovat olleet epäsuorasti sotkeentuneina konfliktiin, ja rahoitus on tullut arabimailta sekä Kiinasta. Yhdistyneet Kansakunnat on toiminut myönteisessä tehtävässä ja kohentanut konfliktitilannetta. Konflikti jatkuu edelleen, ja fundamentalistien hyökkäykset tuottavat edelleen veristä satoa. Kyseessä on vakavin ongelma, jonka Kašmirin alueen ihmiset joutuvat kohtaamaan. Intian puolella uhrit haudataan, mutta Pakistanin puolella heistä tulee usein koston kohteita. Konfliktin ratkaisussa ja tosiasioiden arvioinnissa keskeisessä asemassa pitäisi meidän sijaan olla Yhdistyneet Kansakunnat. Koska Intian demokraattinen hallitus ei ota asiaa hoidettavakseen, me koemme olevamme moraalisesti velvollisia antamaan apua ja luomaan vakautta vallitsevaan tilanteeseen Kašmirissa sekä konfliktin tapahtumien moraaliseen arviontiin. Minun mielestäni tämän keskustelun käyminen on enemmän poliittinen ilmaisu kuin käytännöllinen toimenpide. En kannata päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Olemme täysin tietoisia siitä, että sotilaallinen konflikti Jammussa ja Kašmirissa on jatkunut jo vuosikymmeniä. Nyt tärkein asia on kuitenkin se, että vaikka Intian hallitus on sitoutunut olemaan suvaitsematta ihmisoikeusloukkauksia Jammussa ja Kašmirissa, kansainvälinen yhteisö saa silti tietoja ihmisoikeusloukkauksista, viimeisimpänä suuresta määrästä tuntemattomia hautoja, joissa on satoja tunnistamattomia ruumiita. Me haluamme tietää ja meidän täytyy ottaa selville, keitä ne ihmiset olivat, millaisen väkivallan uhreiksi he joutuivat ja mitä rikoksia väitetään tapahtuneen.

Emme ainoastaan tuomitse laittomia tappamisia ja katoamisia, vaan vaadimme myös, että Intian hallitus toteuttaa täydellisen riippumattoman tutkimuksen joukkohaudoista, joita se on suojellut todisteiden säilyttämisen vuoksi. Uskon, että Euroopan komissio keksii keinon taloudellisen ja teknisen avun myöntämiseksi Intian hallitukselle tutkimuksen helpottamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan käyttää uuden puheenvuoron vain sen vuoksi, että kyseisen mietinnön laatijana koen olevani velvollinen vastaamaan Neena Gillin puheenvuoroon. On erittäin harvinaista, että meidän torstai-iltapäivisin keskustelemamme kiireelliset asiat ovat käyneet ensin valiokunnassa, ennen kuin ne tulevat käsiteltäväksemme. Silloin ne eivät olisi kiireellisiä. Kyseessä on kiireellinen asia, koska on olemassa joukkohautoja, jotka on löydetty hiljattain, ja meidän täytyy hoitaa tämä ongelma.

Toiseksi, jos sosialistinen ryhmä haluaa saavuttaa enemmistön äänestyksessä, ehkä Neena Gillin ryhmän pitäisi varmistaa, että heidän parlamentin jäsenensä eivät lähde ennen ensimmäistä istunnon osaa päästäkseen kotiin aikaisemmin samalla, kun meidän täytyy jäädä tänne keskustelemaan ja äänestämään. Sanoisin Neena Gillille, että mielestäni teidän pitäisi ensin katsoa omia jäseniänne, koska te valitatte asiasta, ja vasta sen jälkeen puhua muiden ryhmien jäsenistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Arvoisa puhemies, tuhansien ihmisten joukkohaudat ja -hautaamiset Jammun ja Kašmirin alueilla saavat veren kiehumaan suonissa. Se muistuttaa meitä eurooppalaisia Saksan ja Neuvostoliiton rikoksista ja fasismin ja stalinismin pimeistä puolista. Ne elvyttävät muistot Hitlerin keskitysleireistä ja Neuvostoliiton puolalaisten upseerien murhista Katyńissa. Kaukaisten ja äskettäisten kokemuksiemme jälkeen meidän pitäisi tehdä kaikkemme lopettaaksemme tämän kansanmurhan ja sen, missä se on jo tapahtunut, meidän pitäisi kunnioittaa sen muistoa ja antaa perheille oikeus esi-isiensä hautoihin ja korvaus tapahtuneesta. Kašmirin tilanne edellyttää, että Intian hallitukselle annetaan tarvittava taloudellinen ja tekninen tuki ja että Yhdistyneiden Kansakuntien vastausta vahvistetaan, jotta tämän maailmankolkan alueen tilanne palautettaisiin normaaliksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, kun joukkohautoja löydetään, riippumatta siitä, mistä niitä löydetään, on välttämätöntä selvittää, keitä uhrit ovat, miten ja miksi heidät surmattiin, kuka tutkii asiaa ja ketä tutkitaan. Sen sijaan, että tämä lietsoisi eripuraa, tällä selvitetään totuus ja kunnioitetaan uhrien ihmisarvoa. Lisäksi näin voidaan vihdoinkin selvittää totuus, joka vapauttaa meidät kaikki.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, komissio on tietoinen ja on nähnyt raportit joukkohaudoista Intian hallinnoimassa Kašmirissa, ja me seuraamme tarkkaan kansalaisjärjestöjen pyyntöjä Intian hallitukselle aloittaa kiireelliset, puolueettomat ja riippumattomat tutkimukset tilanteesta. Sillä välin Intian viranomaiset ja hallitus keskeisellä tasolla pysyvät hiljaa raportista.

Olemme myös saaneet tietoa siitä, että asianajaja Pervez Imroz ja toinen kansalaisjärjestöaktivisti, jotka tutkivat ihmisoikeusloukkaussyytteitä Kašmirissa, joutuivat kesäkuun 20. ja 21. päivänä uhkailun ja ahdistelun kohteeksi.

Komission lähetystö New Delhissä tutkii asiaa tarkemmin läheisessä yhteistyössä puheenjohtajavaltio Ranskan ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kanssa Intian pääkaupungissa. Puheenjohtajavaltio on ottanut yhteyttä Intian hallinnoiman Kašmirin alueen pysyvään valtuutettuun New Delhissä ja ilmaissut Euroopan unionin huolen tilanteesta. Mikäli kyseiset raportit ovat totta, ne muodostavat erittäin huolestuttavan kehityksen demokraattisille periaatteille ja laillisuusperiaatteelle ja ovat täysin vastoin tiettyä myönteistä kehitystä Intian hallinnoimassa Kašmirissa, kuten yhteistä keskustelua, joka on vielä oikeilla raiteilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (FR) Keskustelu päättyy.

Äänestys toimitetaan keskustelujen jälkeen, ellei, kuten aikaisemmin totesin, esitetä asianmukaista pyyntöä, jonka perusteella todetaan asianmukaisesti, että istunto ei ole päätösvaltainen.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2008Oikeudellinen huomautus