Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2617(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0356/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 12.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0367

Rozpravy
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11.2. Situácia v Bangladéši
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o situácií v Bangladéši(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska autorka. − (PL) Pán predsedajúci, v spojitosti s nepokojmi v januári 2007 dočasná vláda v Bangladéši zaviedla výnimočný stav a 11. júna tohto roka schválila nový predpis obmedzujúci ľudské práva prostredníctvom nepresnej definície teroristického činu.

V júni prebehla v Bangladéši masívna vlna zatýkania, pri ktorej sa využila mimoriadna moc umožniť zatýkanie bez zatykača v prípade, že sa dá predpokladať prepojenie zatýkanej osoby so zločineckými útokmi. V skutočnosti sa zatýkanie týkalo vodcov, členov a sympatizantov dvoch hlavných opozičných skupín, Ligy Awami a Bangladéšskej ľudovej strany, ktorí odmietali spolupracovať s vládou pri organizovaní všeobecných volieb, až kým nebudú ich vodcovia prepustení zo zajatia. Dnešné počiatočné rokovania s Ligou Awami dávajú dôvod na nádej. Stabilitu krajiny však ohrozuje obrovské zvyšovanie cien. Za týchto podmienok nepredstavujú voľby naplánované na december žiadnu záruku, že Bangladéš sa vydá na cestu demokracie.

Vyzývame vládu Bangladéša, aby zrušila výnimočný stav a aby rešpektovala ľudské práva, čím pomôže udržať demokratické normy počas volieb. Vyzývame, aby boli ozbrojené sily stiahnuté z akcií, ktoré sú spojené s organizáciou volieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, autorka. − Pán predsedajúci, ako vieme, Parlament už značnú dobu znepokojuje situácia v Bangladéši. Podporili sme výzvy na kroky smerujúce k zaisteniu slobodných a spravodlivých volieb, a rovnako sme podporili aj výzvy od občianskej spoločnosti na revidované a aktualizované volebné zoznamy, ktoré by zabezpečili na týchto voľbách maximálnu účasť.

Myslím, že je dôležité povedať, že vítame pokrok, ktorý sa dosiahol v prípade nových elektronických zoznamov. Je to veľká úloha, na ktorú sa bangladéšske úrady podujali, a ak sa včas splní a zabezpečí sa, že do zoznamov budú zaradené aj menšinové skupiny, bude to skutočne ich historický úspech. Vieme, že volebné zoznamy už mali veľmi pozitívny vplyv, určite pre množstvo žien z chudobnejších rodín a s chudobnejším zázemím, ktoré cítia, že napokon majú svoju totožnosť, že si môžu požičať malé peňažné sumy a zriadiť svoje vlastné podnikanie a pod.

Došlo teda k pozitívnym posunom. Vítame posledné konanie voči vojnovým zločincom a konanie, ktoré vláda, alebo aspoň jej časť, začala proti korupcii.

Máme však veľké obavy o úlohu a činnosť pokračujúcej dočasnej vlády a z výnimočného stavu. Niektorí hovorili, že výnimočný stav je technickou otázkou, takpovediac na zabezpečenie toho, aby mohla vláda pokračovať minimálne nad rámec dočasného obdobia.

No či už s tým niekto súhlasí alebo nie, myslím, že skutočnosť výnimočného stavu naozaj začína odrážať jasný nedostatok kontroly a rovnováhy v danom systéme, hlavne s ohľadom na správy, ktoré práve počúvame, o masovom zatýkaní, chýbajúcom riadnom procese, údajnom týraní, správy o nezákonnom zabíjaní, tlaku na novinárov a zvyšujúcom sa násilí na ženách.

Existuje preto jasná potreba, aby dočasná vláda potlačila bezpečnostné sily, aby ukončila masové zatýkanie a aby prikročila buď k obvineniu, alebo k prepusteniu zatknutých ľudí a aby zabezpečila riadny proces. Toto uznesenie určite odráža želanie panujúce v tomto Parlamente, aby sa zrušil výnimočný stav a aby mohla občianska spoločnosť prikročiť k úplným, spravodlivým a slobodným voľbám s podporou Európskej únie ako monitorovacieho orgánu pri voľbách.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, autor. − Pán predsedajúci, Bangladéš je jedna z najchudobnejších krajín tejto planéty a krajina, ktorej fyzická celistvosť má dátum ukončenia platnosti. Ak sa totiž nezastaví kliatba globálneho otepľovania, väčšina krajiny sa do roku 2050 ocitne pod morom. Výnimočný stav so všetkými jeho antidemokratickými prejavmi – stav vyhlásený dočasnou vládou v januári 2007 uprostred násilia v období začiatku volieb – by mal byť už v tejto chvíli zrušený. Všetci jednotlivci, ktorí boli zadržaní na základe pravidiel výnimočného stavu, by mali byť postavení pred spravodlivý súd alebo prepustení.

Nová protiteroristická vyhláška by sa mala navyše naliehavo zladiť s medzinárodne prijímanými štandardmi ochraňujúcimi osobné práva a slobody. Ozbrojené sily krajiny by mali okrem toho prestať zapájať do politických procesov krajiny a blížiace sa voľby sa musia konať v ovzduší nemilitarizovaného politického pokoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, autor. (FI) Pán predsedajúci, v uznesení, ktoré sme práve prijali, Európsky parlament požaduje ľudské práva pre ľud Indie.

Situácia v Bangladéši je veľmi problematická. V celej krajine 18 mesiacov trvá výnimočný stav a na horizonte nie sú žiadne slobodné voľby. Bangladéš nie je demokratickým štátom, no svet je samozrejme plný nedemokratických štátov a porušovania demokracie. Zo všetkých nedemokratických štátov odsúdila EÚ a Spojené štáty len Zimbabwe. Nedemokratický charakter volieb možno v západných médiách voľne kritizovať, pretože táto krajina nemá ropu. Ropa je ochranným nárazníkom pred odsúdením porušovania demokracie.

Ani Bangladéš nie je ropným štátom. A preto mohli médiá poukázať na situáciu v krajine s tichým požehnaním vládnucich mocí závislých od ropy. Bangladéš znovu zaviedol trest smrti a po vyhlásení výnimočného stavu bolo zatknutých 300 000 ľudí na základe chatrného odôvodnenia, pričom 12 000 z nich minulý mesiac zomrelo. Niekoľkí ľudia zatknutí v posledných týždňoch patrili medzi obrancov demokracie, boli to aktívni miestni členovia politických strán a podporovatelia demokracie a štát a vláda ich považujú za zločincov.

Terorizmus je slovom dňa aj v Bangladéši a je maskou pre porušovanie ľudských práv. Bangladéš nie je právnym štátom. K porušovaniu ľudských práv tam dochádza vo forme väznenia najrôznejšieho druhu, popierania práva žalovaného na obhajobu, chýb pri zverejňovaní rozsudkov a dôvodov, na ktorých sú postavené. Ľudské práva uvedené v ústave sa nerešpektujú. Z týchto dôvodov vyzývame Parlament, aby podporil spoločné uznesenie požadujúce okamžité ukončenie výnimočného stavu a konanie slobodných volieb s riadnym priebehom.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dočasná vláda prezidenta Ahmeda sa musí sústrediť na svoje skutočné ciele: na boj proti korupcii, na bezpečnosť krajiny a vytvorenie predbežných podmienok na konanie volieb – v auguste na regionálnej úrovni a v decembri pre celú krajinu. Voľby sa však musia konať spravodlivo, musia rešpektovať medzinárodné dohovory a dať etnickým a náboženským menšinám príležitosť zapojiť sa, pasívne aj aktívne. Pozorovatelia volieb vrátane pozorovateľov z Európskej únie by mali v krajine vykonať potrebné monitorovanie.

Zabrániť sa samozrejme musí útokom extrémistov. Nová vyhláška na boj proti terorizmu účinná od roku 2008 zameraná na dosiahnutie tohto cieľa však musí byť v súlade s medzinárodnými zákonmi. To zatiaľ neplatí. V súčasnosti sa jej terčom stávajú hlavne ľudia, ktorí sú obeťami politického prenasledovania. Niet divu, že Bangladéš je miestom obáv, kde dochádza k svojvoľnému zatýkaniu aktivistov za ľudské práva a občanov, ktorí vyjadria kritiku.

Tieto zatknuté osoby majú právo na riadny proces. Organizácia pre ľudské práva Odhikar uviedla, že informácie o hromadnom zatýkaní a zlom zaobchádzaní sú reálne podložené. Ako člen delegácie Juhoázijského združenia pre regionálnu spoluprácu (SAARC) Európskeho parlamentu som niekoľkokrát navštívil Bangladéš. Bolo tam aj mnoho poslancov, ktorí sa tu dnes nachádzajú. V tejto miernej islamskej krajine je mnoho ľudí v zodpovedných pozíciách, ktorí sú pripravení konať. Zúfalo čakajú na podnet zvonku, a to z Európskej únie – od Komisie a Rady.

Pán predsedajúci, blahoželám Vám k rozhodnutiu, ktoré ste práve prijali o uznášaniaschopnosti Európskeho parlamentu. Pani Gillová, želal by som si, aby naše naliehavé veci pokračovali a aby sme nemuseli stále hovoriť, že ich mal najprv riešiť príslušný výbor. Pán Matsakis má absolútnu pravdu. Jeden ďalší krok týmto smerom by znamenal, že by zrazu neboli žiadne medziparlamentné skupiny. To by bolo osudné, pretože výbory nemôžu robiť túto prácu.

Musíme čo najviac vyťažiť z príležitosť na dostatok času, aby sme viac nemali takú situáciu, ako máme teraz, kde musí chudák predsedajúci použiť kladivko – pretože v budúcnosti budeme mať snáď dvakrát toľko času na prejav, aby bol Európsky parlament známy ako hlas ľudských práv a aby bol silnejší – a to chce čas.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, v mene skupiny PSE. – Pán predsedajúci, na základe toho, že som predsedala Delegácii pre vzťahy s krajinami Južnej Ázie a že som navštívila Bangladéš, by som povedala, že je to krehký štát, ktorý čelil viac než spravodlivému dielu politických, environmentálnych, hospodárskych a spoločenských prekážok. Keď som tam bola, veľký dojem na mňa urobili energické a slobodné média a odhodlanie ľudí prekonať ťažkosti.

Domnievam sa, že by zámerom našich vzťahov s Bangladéšom malo byť podporiť demokratické pohyby v krajine a vytvorenie právneho štátu, ako aj pomôcť pri budovaní demokratických inštitúcií. Keďže EÚ má dôležitú úlohu pomôcť Bangladéšu dosiahnuť tieto ciele, malo by sa to premietnuť aj do konštruktívneho konania smerujúceho k pomoci krajine, nie k pokusu o mikroriadenie ich problémov.

Naozaj vítam oznámenie o voľbách naplánovaných na tretí decembrový týždeň tohto roka a vyzývam dočasnú vládu, aby zaistila slobodu a spravodlivosť týchto volieb a aby umožnila volebnému výboru pokračovať v jeho pláne.

Rada by som sa vyjadrila k pripomienkam, ktoré proti mne vzniesol pán Mann, pretože si nemyslím, že je správne preberať body z predchádzajúcej rozpravy. Povedala by som, že ak sa zaoberáme naliehavými vecami naozaj vážne, pán Mann by mal zabezpečiť, aby tu boli ľudia. Je povinnosťou nás všetkých zabezpečiť, aby tu naši kolegovia boli, pretože máme menšinové skupiny ovplyvňujúce spôsob, akým sa na Európsky parlament pozerá celý svet. Je dôležité, aby sme si to pamätali pri týchto rozpravách. Je dôležité hovoriť o naliehavých veciach, no dostaňte tu všetkých svojich ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz, v mene skupiny ALDE. (PL) Pán predsedajúci, pokiaľ ide o počet obyvateľstva, Bangladéš je siedmou najväčšou krajinou sveta s počtom obyvateľstva presahujúcim hodnotu 150 miliónov. Táto krajina získala svoju nezávislosť v roku 1971, no 20 rokov trpela pod autokratickými vládami, ktoré mali veľmi často vojenský charakter. V roku 1991 sa tam však začalo čosi iné. Vynorila sa demokracia, začal sa 5 % rast. Dobre známa spoločnosť Goldman Sachs prehlásila, že Bangladéš je krajina s veľmi sľubnou budúcnosťou, pokiaľ ide o rýchly hospodársky rast. Dnes sa pozeráme na masívny návrat, na politickú krízu. Na uliciach sa objavila armáda. Táto armáda by navyše chcela zmeniť ústavu tak, aby zaviedla, ako sama hovorí, svoju vlastnú formu demokracie. Toto sme už predtým počuli. Už sme mali tú príležitosť pozorovať zblízka, o čom je táto špeciálna forma demokracie. Ak má táto nová forma obsahovať zapojenie armády do politiky, podľa mňa je to veľmi zlý smer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny UEN. (PL) Pán predsedajúci, situácia v Bangladéši bola vždy veľmi vážna, no je mimoriadne vážna hlavne v posledných 18 mesiacoch – odkedy tam bol zavedený výnimočný stav. Jedným z výsledkov je napríklad zvýšenie počtu rozsudkov smrti a zatknutie viac než 300 000 ľudí, pričom mnoho z nich bolo mučených. Problém je, že tieto represie nenesú žiadne známky oslabovania. Pred šiestimi týždňami bolo zadržaných viac než 12 000 osôb. A toto všetko sa deje na dramatickom hospodárskom pozadí. Ceny ryže a základných potravín sa zvýšili o tretinu. Očakáva sa aj obrovská vlna emigrácie, ktorá v ďalších 40 rokov dosiahne 25 miliónov vysťahovalcov. Tento exodus bude zapríčinený záplavami, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou nastanú ako výsledok zvyšovania hladiny vody v Bengálskom zálive. Všetky tieto body vedú k jednému záveru: Bangladéš je krajinou, o ktorú sa musíme zaujímať, ktorej musíme poskytnúť podporu. Rovnako musíme podporiť aj hospodársku a demokratickú zmenu v tejto krajine – najchudobnejšej krajine sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - Pán predsedajúci, po zavedení výnimočného stavu v roku 2007 možno človeka neobmedzene uväzniť bez súdneho príkazu na základe primeraného predpokladu zapojenia sa do činností súvisiacich s korupciou. Po nedávnom zatknutí vodcu Motiur Rahman Nizamiho boli uväznení traja hlavní vodcovia politickej strany Bangladéša na základe zdanlivých obvinení z korupcie.

Od marca 2008 bolo uväznených minimálne 12 000 osôb a bolo im odopreté právo prepustenia na kauciu. Sú medzi nimi stovky členov politickej strany, no korisťou tejto protikorupčnej naháňačky na bosorky sa stali aj obchodníci a novinári.

S blížiacimi sa voľbami v decembri tohto roka sa nedokážu hlavní politickí vodcovia zapojiť do dialógu a potláčajú demokratický proces. Aj keď dočasná vláda popiera obvinenia, že sú tieto zatýkania motivované politicky, strategické časovanie týchto udalostí je príliš náhodné na to, aby sme to mohli ignorovať.

Zadržané osoby by mali byť právoplatne obvinené na základe podložených dôkazov alebo okamžite prepustené. V opačnom prípade bude výstup z blížiacich sa volieb falošný a bude mať ďaleko od demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Pán predsedajúci, problémy v Bangladéši, na ktoré upozorňujeme už niekoľko rokov, naďalej zostávajú nevyriešené. Svet počúva o stále viacerých prípadoch porušovania ľudských práv v tejto krajine. Od januára 2007 platí v Bangladéši výnimočný stav. Protiteroristická vyhláška z 11. júna zaviedla ďalšie obmedzenia ľudských práv a stala sa ďalším nástrojom v politickom boji. Počas posledných 18 mesiacov došlo k zatknutiu 300 000 osôb a rozšírilo sa používanie trestu smrti. Väzni sú týraní a zomierajú za nevysvetlených okolností. Bangladéšske úrady nerobia veľa na podporu hospodárstva v krajine, v ktorej sa ceny potravín za posledné mesiace zvýšili o viac než tretinu a v ktorej štvrtine územia sústavne hrozí riziko záplav a humanitárnej krízy. Príležitosť na zmenu v krajine poskytujú slobodné parlamentné voľby, ktorým ale musí predchádzať zrušenie výnimočného stavu. Je nevyhnutné, aby dočasná vláda zaručila slobodu pre médiá v predvolebnom období a zapojenie zástupcov všetkých etnických a náboženských menšín v krajine do volieb. EÚ by čím skôr mala obnoviť svoju pozorovateľskú volebnú misiu v Bangladéši, pričom úrad Európskej komisie v Bangladéši musí predtým starostlivo monitorovať politickú situáciu v krajine a stav dodržiavania základných ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Pán predsedajúci, sloboda a štátnosť boli v Bangladéši zabezpečené a kúpené za cenu životov mnohých miliónov jeho občanov. Národ trpí obrovskými stratami kvôli svojej polohe a rozloženiu zeme. Sužujú ho prírodné katastrofy. Krajina má nadbytok obyvateľstva, až 1 040 osôb na kilometer štvorcový, nie je urbanizovaná, má veľmi malý príjem na jedného obyvateľa. Takúto krajinu je ťažké riadiť v dôsledku negramotnosti a nedostatku ciest a komunikácií. Vyžaduje sústavnú pomoc zvonku, hlavne pri vytvorení efektívneho demokratického systému, ktorý je dôležitým a náročným problémom v islamských krajinách. Zváženie účinných foriem pomoci je veľmi dôležité s cieľom, aby Bangladéšu nevládli totalitné vlády. Toto uznesenie podporujem. Diskusia o demokracii môže podnietiť pozitívne konanie zo strany Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). - (PL) Pán predsedajúci, dočasná vláda Bangladéša s podporou armády zatýka tisíce ľudí, medzi nimi aj príslušníkov opozície. Sú zadržiavaní celé mesiace a na konci ich neobvinia z ničoho. A to sa deje pod zámienkou boja proti korupcii a terorizmu. Vláda tiež stíha nezávislé média a povoľuje praktizovať týranie. Táto situácia sa odohráva v krajine, ktorá je v čele najchudobnejších a najviac zaľudnených krajín sveta. Na tomto pozadí je potrebné so znepokojením povedať, že Európska únia pripisuje malý význam problémom Bangladéša. To sa musí zmeniť. Dobrú príležitosť by nám na to mali poskytnúť parlamentné voľby, ktoré boli ohlásené na koniec roka. Európska komisia a Rada by mali určite hrať aktívnejšiu úlohu pri zrušení výnimočného stavu a ukončení porušovania ľudských práv. EÚ by mala uplatniť zvláštny tlak, hlavne v prípade nadchádzajúcich volieb, a vykonať starostlivé monitorovanie príprav aj ich konania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE).(DE) Pán predsedajúci, Európska únia má veľký záujem na demokratických podmienkach a rešpektovaní ľudských práv v Bangladéši. Pripájam sa tiež k výzve na slobodné a spravodlivé voľby a na zrušenie výnimočných opatrení v blízkej budúcnosti. Je jasné, že v ovzduší strachu a zastrašovania nemôže existovať demokratická rozprava.

Vznášame požiadavky voči dočasnej vláde, to je pravda, no musíme poukázať aj na to, že politické sily v Bangladéši majú značne nekultivovaný štýl a že sa veci nedejú mierovo, ale veľmi násilne, hlavne počas volebných kampaní. Volebné kampane sa konštantne využívajú na zastrašovanie menšín. Preto je náš odkaz namierený na všetkých aktérov, hlavne na vládu, ale aj strany.

V každom prípade však, pán predsedajúci, rešpektujem Vaše rozhodnutie, no rád by som poukázal na to, že v rokovacom poriadku sa uvádza: „Ak hlasovanie ukáže, že Parlament nie je uznášaniaschopný, hlasovanie sa zaradí do programu nasledujúceho rokovania.“ (článok 149 ods. 3). Chcem dúfať, že sa takéto hlasovanie uskutoční nie s prítomnými 30 poslancami, ale so 600 poslancami, ako to býva zvykom v prípade poludňajších hlasovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE).(LT) Bangladéš patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Je tiež jednou z najhustejšie obývaných krajín sveta. Bangladéš je krajinou, ktorá je najviac vystavená riziku v dôsledku klimatických zmien. A napokon, táto krajina patrí medzi najmenej demokratické krajiny.

Vymenoval som štyri problémy, štyri hrozby, pričom už len jedna z nich by mohla priviesť dokonca aj prekvitajúcu krajinu k úpadku. Ak teda chceme prerušiť túto reťaz, je potrebné znovu nastoliť demokraciu. Aj dnešné rozpravy by sa mali uberať týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). − Pán predsedajúci, ľutujem, že musím znovu požiadať o slovo, no musím znova odpovedať pani Gillovej. Predniesla tu obvinenie, že diskusie počas štvrtkových popoludní a uznesenia sú výsledkom želania malých menšinových skupín. Musím povedať, že je to neúctivé, nespravodlivé a neodôvodnené. O týchto uzneseniach sa vo veľkej miere hovorí na schôdzach, na ktorých sú prítomní zástupcovia všetkých strán vrátane skupiny PSE, a to jeden alebo dva dni predtým než sa o nich hovorí tu počas štvrtkových popoludní. Schvaľujú ich zástupcovia týchto skupín, ak súhlasia s ich obsahom, a potom sa o nich vedie rozprava a hlasuje sa o nich.

Ak je teda nejaký problém týkajúci sa Skupiny socialistov, nie je to naša starosť. Je to problém a starosť skupiny pani Gillovej. Možno o týchto otázkach nehovoria dostatočne a včas, no to je jej problém. Pokiaľ ide o štvrtkové popoludnia, tie sú pravým opakom. Nejde tu o menšinové skupiny. Skupina PPE-DE má väčšinu v štvrtkové popoludnie a prejde len to, čo chce táto skupina, pretože má väčšinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Pán predsedajúci, stalo sa zvykom Európskeho parlamentu zaoberať sa prípadmi porušovania ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu a prijímať primerané uznesenia v pléne. Dnes sa pozeráme aj na situáciu v Bangladéši, kde sa nekonali voľby naplánované na 22. januára 2007 a posunuli sa až na december 2008. Táto skutočnosť zhoršila situáciu a na jednej strane viedla k mnohým sociálno-politickým protestom a na druhej strane k sprísneniu právnych predpisov a razantnejšej reakcii vládnych síl. Výrazy ako terorizmus, konanie poškodzujúce tovary a jednotlivcov a závažné zločiny sa často používajú ako dôvod na zatknutie a súdne nariadenie. Stav nepokoja sa zhoršuje vplyvom potravinovej krízy, ktorá spôsobuje rast výdavkov na potraviny až o 60 %. Takýto problém nemožno vyriešiť použitím sily – zatýkaním, súdnymi nariadeniami a uväznením. Je potrebné, aby sa bojujúce frakcie zmierili. Takéto uzmierenie by mohli dosiahnuť demokratické voľby, a preto uznesenie, ktoré vyzýva na konanie volieb, dáva zmysel a malo by sa podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Pred tým, než dám priestor Komisii, by som chcel reagovať na slová môjho priateľa, pána Leinena.

Jo, hovorili ste, že ak by sme nehlasovali dnes popoludní, hlasovanie by sa malo konať nabudúce. Mali by ste pravdu, ak by nešlo o hlasovanie o urgentných veciach. V článku 115 ods. 6 nášho rokovacieho poriadku na základe výkladu Výboru pre ústavné veci, ktorému predsedáte, sa totiž veľmi jasne uvádza, že návrhy uznesení o naliehavých veciach nemožno riešiť po uplynutí časového obdobia vyhradeného na rozpravu. To isté platí aj pre návrhy uznesení, pri ktorých bolo zistené, že Parlament nie je uznášaniaschopný.

Preto pre naliehavé veci a len pre ne platí, že ak sa pred hlasovaním zistí, že Parlament nie je uznášaniaschopný, hlasovanie sa nikdy neuskutoční. Nemožno ho odložiť, to stanovuje článok 115 ods. 6.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, člen Komisie. − Pán predsedajúci, parlamentné voľby v decembri sú skutočne základom na zabezpečenie udržateľnej demokracie v Bangladéši. Došlo síce k pokroku, no ten musí byť výraznejší, hlavne v oblasti ľudských práv.

Zatiaľ veľmi kladne hodnotíme kroky prijaté vládou na prípravu týchto volieb, pokiaľ ide o volebný rámec a dialóg s politickými stranami. Výrazný pokrok sa dosiahol v oblasti technickej prípravy.

No keďže je v Bangladéši vyhlásený výnimočný stav, budeme veľmi pozorne monitorovať, či postupné uvoľňovanie obmedzení uvalených na uplatňovanie občianskych a politických práv umožňuje vierohodné slobodné a spravodlivé voľby. Dovoľte mi tiež jasne uviesť, že naša angažovanosť v procese vrátane opätovného vyslania pozorovateľskej misie na voľbách, ktorá bola odvolaná začiatkom roka 2007, bude spojená s týmto záväzkom vlády.

Zdieľame obavy vyjadrené vo vašom uznesení zo 6. septembra minulého roka, ako aj vaše návrhy predložené politickými skupinami do dnešnej rozpravy. Obmedzenia pri uplatňovaní základných slobôd sa musia znížiť na rozsah, ktorý je presne potrebný na zaručenie bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční na konci rozpravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. – Bangladéš je veľká a strategická juhoázijská krajina so 153 miliónmi obyvateľov a približne 80 miliónmi registrovaných voličov, vďaka čomu je to jedna z najväčších demokracií sveta.

Dočasná vláda teraz informovala EÚ a USA, že v decembri 2008 pristúpi k uskutočneniu demokratických volieb. Úspešne dokončila volebný zoznam, čo je obrovský krok proti podvodom. Vojsko sa zaviazalo stiahnuť sa z politiky. Bývalý premiér Sheikh Hasina bol prepustený z humanitárnych dôvodov. Výnimočný stav, o ktorého zrušenie správne usiluje toto uznesenie, je stále v platnosti a musí sa skončiť pred voľbami. Veľké množstvo zadržaných osôb po minuloročných násiliach, ktoré viedli k vyhláseniu výnimočného stavu, je potrebné prepustiť alebo obviniť. Dlhodobí pozorovatelia EÚ by sa mali čím skôr vrátiť, aby monitorovali predvolebnú situáciu.

EÚ veľmi pozorne sleduje Bangladéš na základe obáv zo zhoršovania ľudských práv v posledných rokoch a zvyšovania islamskej radikalizácie jeho spoločnosti, ktorá je spojená s exodom hindov, ahmedov a kresťanov, a tým, že vláda zdanlivo odstupuje od úspešného modelu sekulárnej viacstrannej demokracie. Bangladéš má predpoklady úspešnej demokracie v moslimskom svete a EÚ to musí dôrazne podporiť.

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 4. novembra 2008Právne oznámenie