Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2618(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0370/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0368

Puheenvuorot
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

11.3. Kuolemantuomio ja erityisesti Troy Davisin tapaus
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies.(FR) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta päätöslauselmaehdotuksesta kuolemantuomioista ja erityisesti Troy Davisin tapauksesta(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, parlamentti on ottanut selkeän ja voimakkaan kannan kuolemantuomioon. Se kannattaa kuolemantuomion lakkauttamista ja tarvetta sellaisten teloitusten välittömään kieltämiseen, mikäli kuolemantuomiota vielä noudatetaan.

Jälkimmäinen pitää paikkansa monissa Yhdysvaltain osavaltioissa, kuten Georgiassa, jossa Troy Davis odottaa laillisen tappamisensa suorittamista heinäkuun lopussa. Ihmisten teloittamisen vastaisten ideologisten ja humanististen seikkojen lisäksi Troy Davisin tapauksessa näyttää olevan myös muita syitä, kuten vakavat epäilykset niiden todisteiden pätevyydestä ja paikkansapitävyydestä, jotka ylipäänsä johtivat hänen tuomioonsa.

Me uskomme, että tällaiset epäilyt oikeuttavat kenen tahansa ihmisen käyttämään maalaisjärkeä siitä, että tässä tapauksessa olisi järjestettävä uusi oikeudenkäynti. Näin ollen vaadimme asianmukaisia viranomaisia Yhdysvalloissa määräämään Troy Davisille uuden oikeudenkäynnin, ja jos hänet todetaan jälleen syylliseksi, vaadimme kuolemantuomion muuttamisen elinkautiseksi vankeudeksi.

Sen lisäksi vetoamme jälleen kerran Yhdysvaltain hallitukseen ja kaikkiin maailman hallituksiin, jotka käyttävät vielä kuolemanrangaistusta, että he lakkauttaisivat kuolemantuomion humaaniuden nimissä. Pyydämme erityisesti Kiinan, Iranin, Pakistanin ja Saudi-Arabian hallituksia lopettamaan teloitukset, sillä kyseisissä valtioissa teloituksia suoritetaan edelleen säännöllisesti ja usein se tehdään myös pöyristyttävän julmasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, laatija. (PL) Arvoisa puhemies, en haluaisi meidän keskustelevan kuolemantuomiosta sellaisenaan. Koska emme voi peittää sitä tosiasiaa, että mielipiteemme eroavat tässä asiassa, minun mielestäni meidän pitäisi keskustella tästä yhden yksilön erityistapauksesta. Hänelle annettiin kuolemantuomio, minkä jälkeen seitsemän yhdeksästä häntä vastaan todistaneesta veti todistuksensa takaisin. Kyseessä on hyvin erityinen tilanne. En haluaisi meidän päätyvän keskustelemaan yleisellä tasolla siitä, onko kuolemanrangaistus täysin huono asia. En halua tällä hetkellä vaatia Yhdysvaltain viranomaisia muuttamaan lakia, jolla kuolemanrangaistus otettiin uudelleen käyttöön vuonna 1972, siis 36 vuotta sitten. Me puhumme erityisestä ja poikkeuksellisen kiistellystä tapauksesta. Kannattaa todella puolustaa Troy Davisia ja osoittaa, että on tilanteita, joihin kannattaa puuttua. Haluan varoittaa yleistyksistä, ja sen vuoksi en halunnut allekirjoittaa yhteistä päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, tapaus on todellakin kiireellinen, koska kuten olemme kuulleet, teloitus on määrä toteuttaa tämän kuun lopussa. Kehottaisinkin jokaista tässä istunnossa kuuntelemaan tätä keskustelua ja tekemään oman tulkintansa Yhdysvaltain hallituksesta – ja erityisesti Georgian osavaltion hallituksesta – nähdäksemme, voidaanko syytetty armahtaa. Sen jälkeen voisimme siirtyä uuteen oikeudenkäyntiin, jos se on tarpeen. Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää. Mielestäni on todella tärkeää, että otamme tästä asiasta henkilökohtaisen vastuun ja tarkastelemme parlamentin lausuntoja.

Todellakin, tässä erityisessä tapauksessa – kuten olemme kuulleet jo monilta todistajilta – todisteita on peruttu ja kiistetty. Yhdysvaltain asianajajayhdistyksen georgialainen kuolemantuomion arviointiryhmä julkaisi raportin, jossa tarkasteltiin olosuhteita kyseisessä osavaltiossa, ja se katsoi, että yksi suurimmista sen löytämistä ongelmista oli riittämätön puolustusas sekä huoli siitä, että jo kuolemaantuomittujen osastolla olevat vastaajat ei välttämättä ole saaneet riittävää neuvontaa oikeudenkäyntinsä aikana. He huomasivat, että Georgia oli ainoa osavaltio, joka ei tarjonnut lakimiehiä kuolemaantuomituille heidän tuomionsa jälkeen esitettyjä vetoomuksia varten.

On siis lukuisia syitä olla erittäin huolestunut tästä tapauksesta, johon viitataan kuolemantuomiota koskevan päätöslauselman otsikossa, toisin sanoen Troy Davisin tapauksesta. Haluaisin kuitenkin ottaa esille myös muita tapauksia, erityisesti sen, mitä tällä hetkellä tapahtuu joillekin niille, jotka ovat edelleen pidätettynä Guantánamossa. Eräs tapaus koskee erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan asukasta Binyamin Mohamedia, jota on tähän mennessä pidetty kyseisessä paikassa vankina jo yli kuusi vuotta ja joka todennäköisesti viedään sotilaallisen komission eteen, jossa kuolemantuomio on varsin todennäköinen tulos.

Tällä parlamentilla ja Euroopan unionilla kokonaisuudessaan on erittäin voimakas näkemys kuolemantuomiosta. Meidän mielestämme se ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan, ja on olemassa useita syitä siihen, miksi kuolemantuomioita ei saa noudattaa. Mielestäni Troy Davisin tapaus on erittäin klassinen esimerkki kuolemantuomion toimeenpanon todellisista ongelmista.

Jälleen kerran vetoan siihen, että kaikki me vastuullisina yksilöinä esittäisimme tässä päätöslauselmassa esitettyjen vetoomusten lisäksi huolemme tästä kyseisestä tapauksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė, laatija. – (LT) Euroopan parlamentti on antanut useita asetuksia, joilla kannustetaan kuolemantuomion ja teloitusten lakkauttamiseen tai ainakin teloitusten lykkäämiseen valtioissa, joissa kuolemantuomio on vielä käytössä.

Tänään me, Euroopan parlamentti, puolustamme Troy Davisia, henkilöä, jota emme ole koskaan nähneet ja joka on määrä teloittaa tämän kuun lopussa. Voitteko kuvitella itsenne hänen tilalleen: hän on joutunut viettämään 17 vuotta odottaen joko nimensä puhdistamista tai teloitusta. On voimakasta näyttöä hänen syyttömyydestään, seitsemän häntä vastaan todistanutta on vetänyt todistuksensa pois ja niin edelleen. Olemme tietoisia varsin monista tapauksista, joissa henkilö on teloitettu ja hänen syyttömyytensä on todistettu vasta jälkikäteen. On useita tunnettuja tapauksia, joissa ihmisille annetaan kuolemantuomio, mutta joissa täytäntöönpanoa vältetään sen takia, että on saatu uusia todisteita, jotka todistavat heidät syyttömiksi rikokseen.

Tämän takia me vetoamme jälleen kerran kaikkiin niihin maailman valtioihin, joissa kuolemantuomio on edelleen käytössä, että he toimisivat välittömästi sen lakkauttamiseksi. Teemme tänään selväksi kantamme kuolemantuomiota vastaan seisomalla todellisen ihmisen rinnalla ja vetoamalla asianmukaiseen Yhdysvaltain tuomioistuimeen, jotta se tutkisi uudelleen Troy Davisin tapauksen ja antaisi armeliaamman rangaistuksen kuolemantuomion sijaan.

Mielestäni oikean ihmisen tukeminen, yritys suojella häntä teloitukselta, vaikka hän olisikin tehnyt suuren virheen, on paras tapa ilmaista erittäin selvästi kantamme kuolemantuomion lakkauttamisen tarpeellisuudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, laatija. (PT) Arvoisa puhemies, ensimmäinen ihmisoikeus on ihmisen elämän pyhyys. Kuolemantuomio on epäkunnioittavin kaikista arvokkuuden, sivistyksen ja kehityksen halveksumisen tavoista. Tällä hetkellä, kun me hengitämme ja puhumme vapaasti, eräs mies, Troy Davis, on lukittuna selliin laskien elämänsä jäljellä olevia minuutteja. Hän on ollut kuolemaantuomittujen osastolla yli 15 vuotta ja kieltänyt aina tehneensä rikoksen, josta häntä syytettiin. Jotkut häntä vastaan todistaneet ovat peruuttaneet tai kiistäneet lausuntonsa, jonka he antoivat poliisin pakottamana. Tässä tapauksessa ei ole selviä, objektiivisia ja vakuuttavia todisteita. Georgian osavaltion viranomaisten Troy Davisia vastaan soveltama kuolemantuomio on täysin vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen viime joulukuussa antamaan päätöslauselmaa kuolemantuomioista.

Vaikka kuolemantuomion kieltäminen ei ole oikeudellisesti sitova, sillä on merkittävää moraalista ja poliittista merkitystä. On nyt niiden valtioiden asia, jotka eivät noudata sitä, tarkastaa käytäntöään kuolemantuomion lakkauttamiseksi ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi kokonaisuudessaan. Georgian osavaltiolla on tämän tapauksen myötä mahdollisuus antaa demokratian kaikkein perustavimmille arvoille sisältöä, jonka ne jälleen kerran ansaitsevat. Komission jäsen Louis Michel kuuli itse Sudanin presidentin Omar al-Bashirin sanoneen, että hän ei luovuttaisi kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen henkilöitä, joiden epäillään tehneen rikoksia ihmisyyttä vastaan, aivan kuten ei Yhdysvallatkaan. Yhdysvaltain esimerkki näillä kahdella alalla on häpeällinen, ja meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia keinoja näyttääksemme Yhdysvalloille, että emme voi hyväksyä tätä asennetta ja hirvittävää esimerkkiä, joka maailmalle annetaan ihmisoikeuksien alalla.

Tämän takia on elintärkeää, kuten päätöslauselmassa vaaditaan, että Euroopan unionin puheenjohtajavaltio ja Euroopan komission lähetystö Washingtonissa esittävän kannanoton estääkseen Troy Davisin tuomion täytäntöönpanemisen ja kehottaakseen Yhdysvaltoja tutkimaan tehokkaasti uudelleen kantaansa kuolemantuomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior, PSE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, vuonna 2007 maailmassa pantiin täytäntöön 1 252 teloitusta 24 valtiossa. Oikea lukumäärä on epäilemättä suurempi. Kyseisistä teloituksista 88 prosenttia toteutettiin Kiinassa, Iranissa, Saudi-Arabiassa, Pakistanissa ja Yhdysvalloissa.

Haluaisin ottaa tänään kaksi asiaa keskusteltavaksi. Ensinnäkin olen täysin eri mieltä Ryszard Czarneckin kanssa siitä, että tästä asiasta on erilaisia näkemyksiä Euroopan unionin tasolla. Tämä ei pidä paikkansa. Haluaisin muistuttaa Ryszard Czarneckia Rooman katolisen kirkon opinkappaleissa esitetystä virallisesta kannasta, joka on myös paavi Johannes Paavali toisen henkilökohtainen näkemys. Hän oli kuolemanrangaistuksen käyttöä vastaan. Mielestäni sen pitäisi olla erittäin selvä osoitus Ryszard Czarneckille suurimman osan kannasta tässä asiassa Euroopan unionissa.

Toinen asia on tietenkin tämänhetkinen tilanne, joka liittyy Troy Davisin tilanteeseen Yhdysvalloissa, jossa hänen kuolemantuomionsa aiotaan panna täytäntöön. Meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme keskeyttääksemme hänen kuolemanrangaistuksensa toimeenpanemisen ja mahdollistaaksemme sen, että järjestetään uusi käsittely, jolloin tuomio voidaan muuttaa elinkautiseksi vankeudeksi, mikäli hänet todetaan syylliseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Yli neljäkymmentä valtiota on luopunut kuolemantuomista vuoden 1990 jälkeen, ja nykyisin yli 120 valtiota on laillisesti kieltänyt kyseisen rangaistuksen.

Euroopan tasolla, Euroopan ihmisoikeussopimus sisältää 2 artiklan oikeudesta elämään ja kuudennen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta. Kyseisen sopimuksen mukaan ketään ei saa tuomita tällaiseen rangaistukseen, eikä tällaista rangaistusta saa panna täytäntöön.

Järkyttäviä tilastoja on esitetty maailmanlaajuisesti. Vuonna 2006 teloitettiin yli 1591 ihmistä; yli 3 861 ihmiselle annettiin kuolemantuomio 55 valtiossa.

Mielestäni kenelläkään ei ole oikeutta viedä toisen ihmisen henkeä. Kuinka ihminen voi viedä jotain sellaista, joka ei kuulu hänelle? En voi edes kuvitella sellaista, erityisesti sen vuoksi, että valtioissa, joissa kuolemanrangaistus on käytössä, vakavien rikosten lukumäärä ei ole laskenut niiden rangaistusten ansiosta.

Ehdotamme kuolemanrangaistuksen vaihtamista vapaudenriistoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). - (PL) Arvoisa puhemies, keskustelussamme on titetenkin viitattava perustavanlaatuiseen asiaan. Kyseessä on yleinen käsitys sekä moraalinen näkökulma kuolemanrangaistuksen kaltaisista tuomioista. Mielestäni yksi tämän keskustelun erittäin tärkeistä perusteista on epäily siitä, voidaanko joku, jota on syytetty erittäin lopullisella tavalla, määritellä syylliseksi tekoon, josta häntä syytetään. Kaikissa muissa tapauksissa on aina mahdollisuus luopua syytteistä ja palauttaa henkilö normaaliin elämään. Kuolemantuomion tapauksessa tällaista mahdollisuutta ei ole. Tämän takia, huolimatta täysin moraalisista näkökohdista, vaikka ne ovatkin poikkeuksellisen tärkeitä, on otettava huomioon myös oikeudellinen näkökulma. Tämä on tilanne erityisesti tässä tarkastelemassamme tapauksessa, jossa syytteen perusteita on syytä epäillä suuresti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). − (PL) Arvoisa puhemies, kaikilla pitäisi olla oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tässä tapauksessa, jossa on monia epäilyksiä syyllisyydestä ja jossa seitsemän todistajaa on perunut todistuksensa, on selvä tarve käsitellä asia uudelleen. Toinen kysymys, jonka minua ennen puhuneet ovat ottaneet esille, on kuolemantuomion peruuttamattomuus. Jos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.

 
  
MPphoto
 
 

  Maciej Marian Giertych (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää tämän keskustelun antaman tilaisuuden vaatia viattomien syntymättömien ihmisten kuolemantuomion lykkäämistä. On korkea aika, että sivistyneet valtiot lopettaisivat aborttikäytännön.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni vastustaa lujasti kuolemanrangaistuksen käyttämistä ja toimii aktiivisesti kuolemanrangaistuksen poistamiseksi maailmassa.

Valtioissa, jotka soveltavat kuolemanrangaistusta, Euroopan unioni tähtää sen soveltamisalan asteittaiseen rajoittamiseen ja kiellon vakiinnuttamiseen, jotta kuolemanrangaistus voitaisiin poistaa täysin.

Kolmansia maita ja kuolemanrangaistusta koskevilla Euroopan unionin politiikan puitteilla, joista säädettiin vuonna 1998 ja joita tarkastettiin vuonna 2008, luodaan perusta Euroopan unionin toimenpiteille. Niihin kuuluu kansainvälisen tason kannanotot kolmansia maita vastaan, mukaan lukien Yhdysvallat.

Yhdysvaltojen osalta Euroopan unioni on erittäin huolestunut teloitusten uudelleen aloittamisesta sen jälkeen, kun de facto -kieltoa ei toukokuun jälkeen ole enää sovellettu kuolemanrangaistuksiin.

Olemme toistuvasti vaatineet Yhdysvaltain hallitusta kieltämään kuolemanrangaistuksen käytön uudelleen liittovaltion tasolla ja toivomme, että Yhdysvallat pohtii kuolemanrangaistuksen lakkauttamista lainsäädännön avulla lähitulevaisuudessa.

Huomioimme parlamentin päätöslauselmaesityksen Troy Davisin yksittäistapauksesta. Olemme saaneet tietoja Washingtonin valtuustoltamme, että Georgian kuvernööri ei ole vielä allekirjoittanut teloituspäätöstä ja että hänellä ei ilmeisesti ole kiire sen tekemisessä.

Komissio seuraa tietenkin tilannetta erittäin tarkkaan yhdessä jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltion kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.(FR) Keskustelu päättyy.

Äänestys toimitetaan keskustelujen päätteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, Marios Matsakis viittasi minuun aikaisemmin, ja haluan vastata hänelle. En halunnut käyttää hyväkseni catch-the-eye-järjestelmää tässä yksittäisessä keskustelussa, joka koski kuolemantuomioon liittyvää erittäin tärkeää kysymystä. Luulen kuitenkin, että hän viittasi siihen, että minä en ymmärtänyt kiireellisiä asioita koskevaa järjestelmää. Haluan vain sanoa julkisesti, että olen ollut mukana useiden kiireellisten asioiden käsittelyissä, ja sanoisin, että se on kaikista meidän järjestelmistämme vähiten avoin.

Tietenkin olemme ryhmäni kanssa keskustelleet kyseisestä järjestelmästä, mutta kiireellisistä asioista sovitaan vasta torstaisin ennen Strasbourgia, ja sitten järjestetään tunnin mittainen tapaaminen edellisenä tiistaina, jolloin kiireelliset asiat kyhätään nopeasti kasaan.

Mielestäni jotkut näistä asioista eivät ole kiireellisiä, ja niistä pitäisi keskustella asianmukaisesti tässä parlamentissa sen uskottavuuden säilyttämiseksi.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 3. joulukuuta 2008Oikeudellinen huomautus