Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2258(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0249/2008

Predložena besedila :

A6-0249/2008

Razprave :

PV 01/09/2008 - 23
CRE 01/09/2008 - 23

Glasovanja :

PV 02/09/2008 - 5.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0386

Razprave
Ponedeljek, 1. september 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

23. Določena vprašanja glede zavarovanja avtomobilske odgovornosti (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. − Naslednja točka poročila (A6-0249/2008) gospoda Mladenova v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov se nanaša na zavarovanje avtomobilske odgovornosti (2007/2258(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Nickolay Mladenov, poročevalec. − Gospod predsednik, gospa komisarka, kolegi in tolmači, ki ste ostali tako pozno na tako zanimiv dan, kot je današnji, z Evropskim svetom, ki je razpravljal o Gruziji, upam, da boste imeli nekaj časa in energije, da se boste osredotočili na drugo poročilo, ki je kljub svojemu tehničnemu značaju zelo pomembno za vse nas.

Sega nazaj k vprašanju, ki je bilo postavljeno v tem parlamentu, ko je bila sprejeta Četrta direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Takrat se je ta parlament odločil, da prosi Komisijo, naj se loti bolj poglobljene študije številnih vprašanj, ki jih je postavil Parlament, vendar niso obravnavana v Četrti direktivi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Gre za naslednje tri sklope vprašanj: prvi se nanaša na to, da je treba pogledati, ali se nacionalne kazenske določbe učinkovito izvajajo po vsej Evropski uniji; potem je treba pogledati, kako deluje sistem pooblaščenca za obravnavo odškodninskih zahtevkov in če obstaja potreba po uskladitvi po vsej Evropski uniji; in nazadnje je treba pogledati morda najpomembnejše sporno vprašanje, ki je tesno povezano z vprašanji, ki jih postavljajo potrošniki, in sicer, ali bi bilo treba sedanjo razpoložljivost sheme prostovoljnih stroškov postopka za zavarovanje avtomobilske odgovornosti v Evropi spremeniti v obvezno shemo za pokritje čezmejnih nezgod po Evropski uniji.

Naj začnem z zadnjim vprašanjem, kajti to je morda najpomembnejše vprašanje in očitno eno od vprašanj, ki so za evropske potrošnike najzanimivejša. Ko sem jaz sam šel pogledat to poročilo, me je zelo mikalo, da bi zagovarjal uskladitev in da bi zagovarjal obvezno zavarovanje stroškov postopka po vsej Evropski uniji. A podrobna preučitev je pokazala, da to morda ne bi bilo v interesu potrošnikov ali v interesu evropskega zavarovalništva.

Če bi bilo to sprejeto, bi se namreč povečali stroški zavarovanja avtomobilske odgovornosti za potrošnike v številnih državah članicah. Oblikovale bi se pobude za postavljanje višjih in neupravičenih zahtevkov. Nastale bi številne zamude pri obravnavanju obstoječih zahtevkov in ustvarjen bi bil zelo močan odpor ljudi do zunajsodnih poravnav.

Nazadnje bi se pojavilo zelo močno in nesrečno breme za pravosodne sisteme v naših državah članicah, to pa je nekaj, kar ne verjamem, da si kdor koli od nas resnično želi. Zato je morda boljši drugi pristop, ki ga predlaga to poročilo, in sicer, da se poveča ozaveščenost o obstoju prostovoljnih shem po Evropski uniji.

Zdaj obstajajo v mnogih starih državah članicah in delujejo povsem dobro, razvijajo pa se tudi v novih državah članicah. Treba jih je pospeševati, zlasti v novih državah članicah, z vključevanjem v predpogodbene informacije o izvajanju takih možnosti po vsej Evropski uniji s posebnim poudarkom na novih državah članicah.

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na pooblaščence za obravnavo odškodninskih zahtevkov, je Evropska komisija opravila študijo. To študijo smo zelo natančno pogledali. Posvetovali smo se s panogo in s potrošniškimi organizacijami po vsej Evropski uniji ter v vseh državah članicah ustanovili nacionalne informacijske centre. Prek teh nacionalnih informacijskih centrov lahko potrošniki zasledujejo svoj zahtevek in najdejo informacije, ki jih potrebujejo.

To, kar moramo storiti zdaj, je, da pomagamo potrošnikom, da se začnejo dejansko bolj zavedati obstoječega sistema, na pa da bi poskušali na vrhu tega sistema postavljati novega.

Nazadnje, glede vprašanja o nacionalnih kazenskih določbah, ali jih uskladiti ali ne, poročilo zagovarja, da bi morali vzdrževati načelo subsidiarnosti. To pomeni, da bi bilo treba v evropskih državah članicah ohraniti obstoječe nacionalne kazenske določbe. Nobene potrebe ni po usklajevanju. Vendar pa obstaja potreba, da Evropska komisija podrobneje spremlja položaj po Evropski uniji in poskrbi, da bodo nacionalne oblasti dobile od Evropske komisije pomoč, kadar jo bodo potrebovale.

To je jedro poročila, o katerem nocoj razpravljamo.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, članica Komisije. − Gospod predsednik, dovolite mi, da v imenu svojega kolega komisarja Charlieja McCreevya, najprej čestitam Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odboru za pravne zadeve ter zlasti gospodu Mladenovu in gospodu Garganiju za njihovo delo pri pripravi temeljitega in skladnega poročila o številnih posebnih vprašanjih zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Gospod Mladenov, ne bi se mogla bolj strinjati z vami, da je tudi to potrošniško vprašanje.

Komisija pozdravlja vašo podporo sklepom, ki smo jih sprejeli v našem Poročilu o zavarovanju avtomobilske odgovornosti za leto 2007. Dovolite mi, da se na kratko dotaknem nekaterih vprašanj, ki so zajeta v tem poročilu.

Naj začnem z nacionalnimi kaznimi, ki so uvedene v zvezi s postopkom utemeljene ponudbe.

Komisija pozdravlja jasno stališče, ki ste ga zavzeli v poročilu o tem vprašanju. Vsekakor se zdi, da vaše poročilo potrjuje naše stališče o zadevi, namreč da določbe o nacionalnih kaznih, čeprav ne enakovredno, ustvarjajo zaželeni učinek in zato v tem pogledu ni potrebna uskladitev na ravni EU.

Komisija bo še naprej pozorna in bo po potrebi ukrepala proti tistim državam članicam, ki ne bodo v celoti izpolnjevale določb zadevne direktive. Torej lahko samo pozdravimo vaš poziv Komisiji, naj še naprej pozorno spremlja delovanje mehanizma, ki so ga uvedle direktive EU o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Strokovna skupina o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki so jo ustanovile moje službe pred enim letom, povezuje predstavnike držav članic in zainteresirane strani in se je izkazala kot zelo koristno orodje v ta namen.

V skladu z vašim predlogom bo Komisija vključila potrošniške organizacije, ki zastopajo žrtve prometnih nesreč, v proces ocenjevanja učinkovitosti sistemov, ki obstajajo v državah članicah.

Dovolite, da se zdaj obrnem k drugi točki: stroškom postopka, ki so zelo pomembni za potrošnike, pa tudi za zavarovalce.

Vaše poročilo obravnava več plusov in minusov sistema, v katerem bi bili stroški postopka obvezno zajeti po vsej EU z zavarovalno polico avtomobilske odgovornosti odgovorne stranke. Kot je navedeno v poročilu Komisije za leto 2007, smo prepričani, da je malo verjetno, da bi takšna rešitev zagotovila jasne koristi za žrtve cestnoprometnih nesreč; morda bi celo zmotila dobro delujoče nacionalne sisteme obravnavanja zahtevkov iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Poleg tega bi se verjetno povečale premije v tistih državah, v katerih do zdaj ni bilo povračila stroškov postopka ali pa je bila ta praksa omejena.

Veseli me, ko vidim, da vaše poročilo odraža nekatere od teh skrbi in daje prednost tržnim rešitvam, kot je npr. uporaba prostovoljnega zavarovanja stroškov postopka. Vendar se zdi očitno, da se na nekaterih trgih ta vrsta zavarovalnega kritja komajda uporablja in je potrebna boljša promocija. To je poslanstvo, ki bi ga moral izpolniti trg sam, kajti Komisija ne sme pospeševati posameznih zavarovalnih produktov ali določenih vrst zavarovalnih poslov.

Nazadnje mi dovolite, da spregovorim še o vprašanju poznavanja orodij in mehanizmov v okviru direktiv EU o zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

Komisija soglaša, da so še možnosti za izboljšanje, zlasti v novih državah članicah glede stopnje ozaveščenosti državljanov o orodjih, ki so jih oblikovale direktive EU o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, kot npr. o mehanizmu pooblaščenca za obravnavo odškodninskih zahtevkov ali o obstoju nacionalnih informacijskih centrov.

Zavarovalništvo lahko in mora igrati glavno vlogo na tem področju. Komisija je prispevala k potrebi po informacijah žrtev prometnih nezgod in motoristov z objavo številnih letakov o zavarovanju avtomobilske odgovornosti na portalu Tvoja Evropa. Na nacionalni ravni obstaja še veliko drugih virov informacij, kot so avtomobilski klubi, uradi za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, agencije za obravnavanje odškodninskih zahtevkov in drugi.

Za konec: v zadnjih letih je postalo redno poročanje o vprašanjih zavarovanja avtomobilske odgovornosti Evropskemu parlamentu dobro uveljavljena praksa in z veseljem pričakujem naše nadaljnje dobro sodelovanje.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, predstavnik pripravljavca mnenja Odbora za pravne zadeve. – (DE) Gospod predsednik, komisarka, poročevalec, gospe in gospodje, v imenu predsednika Odbora za pravne zadeve, gospoda Garganija, bi se rad zahvalil poročevalcu za njegovo poročilo in dobro sodelovanje.

Obstajajo predvsem tri točke, ki bi jih rad poudaril: prvič, interesi potrošnikov, drugič, načelo subsidiarnosti in tretjič, umestnost. Prepričani smo, da je veliko bolj v skladu s potrošnikovimi interesi, če se sheme prostovoljnih stroškov postopka za zavarovanje avtomobilske odgovornosti v Evropi ne spremenijo v obvezno shemo. Ne potrebujemo paketov obveznih produktov ali povezovanja produktov, ki bi preprosto zviševali ceno zavarovanja in omejili izbiro potrošnikov.

Pri vprašanju subsidiarnosti pozdravljam dejstvo, da poročevalec ne poskuša za vsako ceno vpeljati usklajevanja. Države, v katerih so nekateri stroški postopka že zajeti v zavarovanje avtomobilske odgovornosti, lahko nadaljujejo s to vrsto sheme, pri tem pa jih druge države niso dolžne posnemati.

Glede vprašanja umestnosti bi rad spomnil Parlament, da se ukvarjamo z vprašanjem, ki ima v številkah le zelo omejen pomen. Čezmejne nesreče znašajo samo okrog 1 % cestnoprometnih nesreč in skoraj vse se poravnajo zunajsodno. Čestitam poročevalcu za poročilo.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, v imenu skupine PPE-DE. – (DE) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, na začetku bi se rad zahvalil kolegu Nickolayu Mladenovu za res odlično delo pri tem zelo težkem vprašanju. Njegovo samoiniciativno poročilo zajema vse ključne probleme in opravi to res izvrstno.

Kljub temu bi rad poudaril, da je to poročilo le en košček sestavljanke vsakdanjih opravkov, ki jih imajo ljudje z EU. Gospod Karas je pravilno poudaril, da čezmejne nesreče predstavljajo samo zelo majhen odstotek cestnoprometnih nesreč in da se večinoma poravnajo zunajsodno. Glavni nemški tedenski časopis pa je prejšnji teden objavil članek, ki opisuje, kako je navaden državljan hotel registrirati nemški avto v Italiji in je osem mesecev pozneje ugotovil, da to preprosto ni mogoče. Državljani, ki se ukvarjajo s tem problemom kot posamezniki, so zaradi tega skrajno nesrečni.

Zato ima to poročilo s pobudo za prostovoljne sheme pravilen pristop. Kljub temu morajo države članice odigrati vlogo pri odločanju, ali ni morda uskladitev zakona o nadomestilih v Evropski uniji dolgoročno veliko boljša rešitev, ki je bolj v skladu z interesi državljanov.

Tukaj v Parlamentu in zlasti v Odboru za pravne zadeve smo se ob različnih priložnostih ukvarjali z vprašanjem nepogodbenih škod (na primer v primeru Rimske II) in zdaj je na državah članicah, da pogledajo, katere alternativne rešitve lahko najdejo, če uskladitev zakona o nadomestilih in sprejetje stroškov postopka kot škode ni sprejemljivo za ta parlament zaradi vprašanja pristojnosti.

To je vprašanje, ki ga bomo v prihodnosti morali rešiti. Ob tem je predlog gospoda Mladenova izjemen in zasluži našo podporo.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, v imenu skupine ALDE. – Gospod predsednik, zavarovanje avtomobilske odgovornosti je bila zgodba o uspehu tega parlamenta in dolga vrsta direktiv dejansko še vedno predstavlja nekatere nedokončane posle, to je posle, ki na žalost vključujejo vedno večje število naših državljanov, ki uveljavljajo svojo pravico prostega pretoka v Uniji.

Poročilo gospoda Mladenova daje zelo pomemben prispevek k delu v teku. Jasno je, da je treba zahtevke poenostaviti, kolikor je le mogoče, in spoštovati trimesečno obdobje. Travma zaradi nesreče se ne sme povečati še zaradi pravne travme. Vemo, da obstajajo zapletena vprašanja navzkrižja zakonodaje, ki jih je hotel ta parlament rešiti s pristopom k II. Rimski uredbi. Zdaj nam je pomagalo Evropsko sodišče s sodbo Oldenburg, v kateri je Sodišče povezalo Četrto direktivo in Bruseljsko uredbo na način, kot smo ga predvideli, in omogočilo žrtvi, da je sprožila pravni spor v svoji državi stalnega prebivališča, namesto da bi morala na obtoženčevo sodišče. To bo ustvarilo pritisk na potrebo po zunajsodnih poravnavah. To je pomemben razvoj. Lahko, da bo kratkoročno povzročil nekatere težave, vendar komisarka, zagotoviti morate, da bodo države članice spoštovale to sodbo in to razlago zakonodaje EU.

Naslednja stopnja je oblikovanje sistema, ki izhaja iz nadaljnjih študij II. Rimske pogodbe, ki zagotavlja, da dobijo žrtve celotno odškodnino glede na razmere v svoji domači državi. Zgodba je v teku, dosežki pa so že zelo veliki.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Gospod predsednik, najprej bi se rad pridružil zahvalam Nickolayu Mladenovu za zelo pomembno in resno delo. Upam, da bo njegovo prvo pomembno poročilo za Odbor za notranji trg prvo od mnogih. Bilo je v veliko pomoč, da je prišel in pogledal to vprašanje s svežimi očmi in zastopal državljane, ki uživajo nove pravice s članstvom v Evropski uniji in morda pričakujejo, da se bodo nekatera vprašanja reševala bolje kot v preteklosti.

Rad bi nadgradil nekatere točke, ki so jih podali številni kolegi, predvsem Diana Wallis in Andrew Schwab. Z Diano sva sodelovala na tem področju, odkar sva prišla v Parlament leta 1999 in zato razumeva njegovo pomembnost. Mislim, da je pošteno reči, da če ne bi Parlament stalno odpiral teh vprašanj pri Komisiji in povedal, da je režim zavarovanja avtomobilske odgovornosti, predvsem pa njegovi čezmejni vidiki, povsem nesprejemljiv, potem mislim, da danes ne bi bili tu, kjer smo, in niti blizu Četrti direktivi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in morda že v iskanju pete.

To kaže, kako lahko Parlament resnično odraža interese državljanov v zapletenih čezmejnih vprašanjih, ki pa ne pridejo v igro, če ljudje ne naletijo na resne probleme. Ljudje so prišli k nam s svojimi problemi, ker so imeli nesreče v drugih državah pa ne morejo dobiti odškodnine za poškodbe, ki so v številnih primerih hude ali celo doživljenjske.

Vesel sem bil, da se je komisarka v skladu s svojo močno zavezanostjo potrošnikom in energijo, ki jo posveča temu portfelju, pripravljena lotiti tega vprašanja. Vendar bi poudaril predvsem to, kar je rekel Nikolay Mladenov v svojem poročilu, da je treba povečati sodelovanje med zavarovalništvom, državami članicami in Komisijo in bolje izkoristiti obstoječo zakonodajo. Delujemo kot posebno aktivna skupina, da bi poživili sistem in mislim, da smo upravičeni do malo več podpore evropskega zavarovalništva.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Podobno kot moji kolegi poslanci, ki so prispevali k današnji razpravi, tudi jaz menim, da je poročilo Nickolaya Mladenova prišlo v pravem času in je zelo pomembno v zvezi z varstvom potrošnikov.

V smislu povečanega obsega potovanja z avtomobili v tujino, zlasti po povečanju EU in razširitvi Schengena, so mnogi evropski državljani postali žrtve nesreč na tujem in imajo zaradi nevednosti resne probleme.

Pred potovanjem v tujino z avtomobilom morajo državljani dobiti osnovne informacije o tem, kako se obdelujejo zahtevki. Pomembno je, da stopijo v stik z ustreznimi informacijskimi centri, ki so na podlagi Četrte direktive o zavarovanju avtomobilske odgovornosti ustanovljeni v vseh državah članicah. Paket predpogodbenih informacij bi moral vključevati celovite informacije za potrošnike o tem, kako deluje sistem pooblaščenca za obravnavo odškodninskih zahtevkov, in o zavarovanju stroškov postopka.

Države članice so vzpostavile različne sisteme in nacionalni regulativni organi so bolj usposobljeni, da jamčijo najvišjo možno raven varstva potrošnikov na svojih nacionalnih trgih. Iz tega razloga soglašam s poročevalcem, da ni nujno, da se uskladijo nacionalne kazenske določbe na ravni Skupnosti.

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Oblikovanje omrežja pooblaščencev za obravnavo odškodninskih zahtevkov štejem za koristno pridobitev direktive o zavarovanju avtomobilske odgovornosti iz leta 2000. Prizadevanja bodo pospešila poravnavo zahtevkov iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Kar zadeva kazni za zamude pri obravnavi zahtevkov, se strinjam s stališčem poročevalca. Na podlagi subsidiarnosti so nacionalni regulativni organi bolj usposobljeni, da jamčijo najvišjo možno raven varstva potrošnikov na svojih nacionalnih trgih.

V skladu z razpoložljivimi podatki se več kot 90 % vseh zahtevkov poravna zunajsodno, tako da v tem pogledu ni potrebe po pobudi Komisije za uvedbo obveznega zavarovanja stroškov postopka po vsej Evropski uniji. To bi dvignilo stroške obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in obremenilo sodišča z dodatnimi spori, ki bi se lahko zunajsodno poravnali.

Prostovoljna narava zavarovanja stroškov postopka se mora ohraniti in v novih državah članicah morajo državljani dobiti več informacij o zavarovalnih produktih.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Gospod predsednik, kot pravnik, ki se je ukvarjal s čezmejnimi zahtevki, pravim, da ni vse tako rožnato, kot je morda nakazano v poročilu. Čeprav pozdravljam poročilo, so nekatere vrste problemov, na katere sem naletel, problemi, ko obstaja zavarovanje stroškov postopka, pa vendar so imeli vlagatelji zahtevka težave pri povračilu stroškov iz tega naslova. Ti upravičenci so šli skozi sodne postopke in porabili denar za ovrednotenje svojih zahtevkov, potem pa so spoznali, da po eni strani zavarovalec kršitelja, ki je povzročil nesrečo, ne izplačuje celotnih stroškov za pripravo primera, in po drugi strani tudi njihova lastna zavarovalnica, pri kateri so imeli zavarovanje za kritje stroškov postopka, ne izplačuje teh stroškov in se izmika svoji odgovornosti.

To je področje, ki ga moramo pogledati in zelo previdno obravnavati. Na primer, imel sem primer, kjer smo morali plačati 30.000 EUR za forenzično računovodsko poročilo in nam niso odobrili celotnega povračila stroškov za to poročilo. Čeprav je imela oseba lastno zavarovanje, ni mogla dodati svoje zavarovalne police za stroške in tudi ni mogla dobiti povrnjenih stroškov iz te police. To je stvar, ki jo moramo pogledati in poskrbeti, da se pravilno spremlja.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, članica Komisije. − Gospod predsednik, dovolite, da se še enkrat zahvalim za koristno delo, ki ga je predstavil gospod Mladenov s pomočjo svojih kolegov. Tudi za Komisijo je zelo koristno. Komisija pripravlja študijo, ki obravnava stopnje odškodnin, dodeljenih čezmejnim žrtvam in to vprašanje so sprožili gospa Wallis in nekateri drugi kolegi. S to študijo skušamo doseči objektivno, dobro utemeljeno in na dokazih temelječo analizo vprašanja. Študija je v teku in Komisija preučuje drugo vmesno poročilo.

Gospod Harbour je tudi omenil, da moramo biti zelo konkretni v svojem delu in tesno sodelovati pri tem vprašanju, da bomo ustvarili notranji trg, ki bo boljši za posle in potrošnike. Pri tem sodelovanju je zelo pomembno, da smo organizirani.

Res sem več kot vesela, da je poročilo gospoda Mladenova to opravilo z dobro zastavljenimi sestavnimi deli in dobilo tako prijetno in pomenljivo podporo kolegov.

Še enkrat čestitke in hvala vam.

 
  
MPphoto
 

  Nickolay Mladenov, poročevalec. − Gospod predsednik, rad bi se zahvalil komisarki in svojim kolegom za zelo zanimive in prodorne pripombe na to poročilo. Trdno verjamem, da je najbolj zavarovan potrošnik tisti, ki je najbolj informiran o svojih pravicah in lahko te pravice brani na podlagi dobljenih informacij. Mi kot zakonodajalci moramo poskrbeti, da potrošniki dobijo informacije in da se lahko svobodno odločajo, ali se bodo zaščitili pred nekaterimi tveganji ali ne in se jim pri tem ne vsiljuje enotna raven za vse.

Gospa Wallis, Andreas Schwab in gospod Burke so načeli izredno pomembne točke, ki presegajo zelo omejen obseg tega poročila. Zelo sem srečen, da je komisarka Kuneva povedala, da si bo Komisija prizadevala za nadaljnjo študijo številnih vprašanj, ki so bila načeta v tem parlamentu. Prepričan sem, da bo Parlament zelo podrobno pregledal študijo, ki jo bo pripravila Komisija, se vrnil in natančno pogledal vprašanja, ki jih je odprl gospod Burke, ki popolnoma držijo in se o njih vedno več razpravlja v številnih državah članicah, tudi v moji. Gospa Schwab je postavila vprašanje enotnega pristopa do škod, kar je zelo tehtno vprašanje za vse nas. Upam, da bo Komisija v študiji obravnavala tudi to vprašanje.

Dovolite, da rečem par stvari tudi o tem, kar bo sledilo temu poročilu. Upam, da bo Komisija zelo resno vzela svojo odgovornost, da mora spremljati nacionalne oblasti pri izvajanju obstoječih kazenskih določb. Ko smo zbirali informacije, da bi sestavili to poročilo, nekaj držav članic pravzaprav ni bilo preveč pripravljenih, da bi zagotovile informacije o tem, kako deluje sistem v njihovi družbi, vendar nam je na koncu uspelo dobiti ustrezen odgovor. Pazljiva preučitev, kako deluje sistem in kako ga je v prihodnje mogoče izboljšati, je pomembna naloga in prepričan sem, da bo Komisija vzela to zelo resno v mesecih in letih, ki prihajajo.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v torek.

 
Zadnja posodobitev: 15. december 2008Pravno obvestilo